Rens Heruer en Gerard Kramer erelid HVOL

Voorzitter Rens Heruer en vicevoorzitter Gerard Kramer zijn woensdag 24 maart benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd een voorstel daartoe met algemene stemmen aanvaard. Heruer en Kramer verlaten na acht jaar - conform de statuten - het bestuur. Ze worden opgevolgd door respectievelijk Steven Engelsman en Jan-Jaap de Haan. Ook Marleen Hogendoorn is nieuw in het bestuur.

De vergadering had vanwege Covid-19 online plaats. Engelsman dankte Heruer en Kramer voor hun tomeloze inzet voor de vereniging die zij de afgelopen jaren stevig op de Leidse kaart hebben gezet. Hij kondigde tevens aan dat tijdens de Diesviering in het najaar - wanneer we het virus hopelijk in bedwang hebben - het vertrekkende tweetal nog extra in het zonnetje zal worden gezet.

Lees het interview terug in Oud Leiden Nieuws: file (oudleiden.nl)