DIES 2020: EEN ALTERNATIEVE VERJAARDAG

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden heeft met spijt moeten besluiten om de jaarlijkse viering van de dies te annuleren. Gegeven de omstandigheden en de heersende regels is de dies op zaterdag 7 november onmogelijk geworden. Het bestuur heeft daarbij ook overwogen, dat een ‘afgeschaalde’ vorm binnen de bestaande maatregelen niet in overeenstemming is met het feestelijk karakter en de contactfunctie die de dies in de loop van de jaren heeft gekregen. Ook door de online dieslezing in de vroege ochtend is een streep gezet.

                                                                      **********

Eerder hebben wij al laten weten dat - waar mogelijk - bepaalde activiteiten doorgang vinden met gebruikmaking van technische middelen. Daarnaast wordt gewerkt aan alternatief aanbod en wordt toch ook ingezet op het behoud van wat wél kan. Die lijn zal vooralsnog moeten gelden, omdat wij uiteraard geen gezondheidsrisico’s willen oproepen.

Hoe hebben wij dan toch getracht onze verenigingsverjaardag bij u thuis te brengen? De uitgebreide toelichting hierop wordt aan de leden verstrekt in een brief die meegestuurd wordt met het Leids Jaarboekje 2020. Alle leden zullen deze bijzondere editie uiterlijk op de dag van de dies op de mat vinden. In de brief zal ook aandacht besteed worden aan andere zaken die samenhangen met de dies (zoals traditiegetrouw de historische Leidenkalender 2021 en dit jaar de lancering van een bijzonder websitedeel over Leidse poorten en gangen), maar ook wordt ingegaan op nieuw inhoudelijk  aanbod aan onze leden, bij wijze van vervanging van nu verhinderde activiteiten.   

De leden worden voor alle verdere informatie dus verwezen naar het HVOL-pakketje dat komende week bezorgd wordt.

Rens Heruer,

voorzitter