Mededeling m.b.t. coronamaatregelen

In verband met de huidige bepalingen van de overheid m.b.t. bijeenkomsten en de daarbij genoemde termijnen is besloten, dat de Historische Vereniging Oud Leiden activiteiten met een publiek karakter zeker tot 1 september 2020 afgelast en/of uitstelt. Het besluit treft met name lezingen en excursies, maar ook de formeel in maart jl. afgelaste Algemene Ledenvergadering. De bij HVOL betrokken vrijwilligers voeren -  intern - naar vermogen de activiteiten uit. Via de website, de Nieuwsbrief en Oud Leiden Nieuws wordt het contact met onze leden onderhouden. Inmiddels is in deze tijd van beperking ook sprake van alternatieve en nieuwe activiteiten. Een docu-lezing, podcasts en geschreven verhalen zijn daar voorbeelden van. Bezoek regelmatig onze website voor het groeiend aanbod. Wij wensen u een blijvende gezondheid!

Rens Heruer, voorzitter