Nieuw rekeningnummer voor de contributie

In het laatste nummer van Oud Leiden Nieuws is u gevraagd om de contributie voor dit jaar te betalen. Het rekeningnummer voor de contributie is sinds vorig jaar gewijzigd. U kunt het bedrag overmaken op nummer NL06 RABO 0322 8362 20 ten name van Historische Vereniging Oud Leiden.

Uw bijdrage is van groot belang voor de uitvoering van onze taken!