Corona

Voor wie het wil weten: op 24 april herdenkt de katholieke kerk de marteldood van Sint Corona. Zij is, naar verluidt, de heilige die wordt aangeroepen bij epidemie en koorts… Toeval? Teken?  Deze tekst ligt vanaf 1 april op uw digitale mat. In gewone tijd biedt die datum een mooie kans om een goedgeplaatste grap aan u over te brengen. Dit was echter waar en geenszins grappig. 

Deze uitzonderlijke tijd en bijzondere omstandigheden laten dat niet toe. Ik schrijf dus in volle ernst dit openingswoord.

Net als zoveel andere maatschappelijke organisaties van amateurs en professionals, wordt ook de Historische Vereniging Oud Leiden getroffen door de oorzaak en gevolgen van de sociale verlamming die onze samenleving treft. In het licht van de wereldwijde misère met onherroepelijke en onherstelbare schade is wat HVOL overkomt echter een onbeduidende voetnoot: wij kunnen niet doen wat we gewoon zijn te doen. Er zijn geen reguliere lezingen, excursies, boekpresentaties, commissie- en bestuursvergaderingen, terwijl ook de statutaire verplichting om de Algemene Ledenvergadering te houden in de wacht is gezet. De kernactiviteiten  van HVOL zijn onmogelijk gemaakt door een onbegrijpelijke en ongrijpbare oorzaak. Ik ben geneigd om daarover te zeggen: het zij zo.

Belangrijk is immers eerst en vooral, dat wij - en inderdaad zoveel mogelijk samen, ondanks afstand en afzondering – het dal doorkruisen en de gezondheid behouden die nodig is om de weg eruit te vinden. Daarna komen al die andere zaken wel weer. Zaken die wij altijd heel gewichtig vonden, maar nu een ander gewicht hebben door overmacht, een begrip dat in deze dagen een bijzondere dimensie krijgt.

Intussen wordt nog wel gewerkt binnen HVOL door onze actieve vrijwilligers die waar dat kan en mag hun werk doen: de nieuwsbrief (die u ontvangt als wij voor dit doel uw e-mailadres hebben gekregen), redacties van website en Jaarboekje, contributies innen, corresponderen enz. Naar vermogen proberen wij langs andere weg HVOL ook nog bij u te brengen, maar dat vraagt tijd. Daarvan lijken velen nu genoeg te hebben, maar dat is soms schone schijn.

In afwachting van, ook letterlijk, betere tijden waarin wij allen elkaar weer kunnen treffen voor de gewone aangelegenheden van HVOL, wens ik u sterkte en vooral een goede gezondheid.

Rens Heruer
voorzitter