Nieuwe rem op Annie's megaterras

31 maart 2018 - De Raad van State heeft op 30 maart jl. een streep gehaald door het gemeentelijke besluit om het beoogde terras van Annie’s alvast maar op te nemen in het vorig jaar goedgekeurde en intussen van kracht geworden bestemmingsplan binnenstad. Door deze uitspraak wordt voorkomen dat dit enorme terras kan worden aangelegd op basis van het nieuwe bestemmingsplan.
In januari jl. had de Raad van State de gemeentelijke omgevingsvergunning voor het nieuwe terras vernietigd. De Raad van State vond die vergunning onvoldoende onderbouwd. Voor een eventuele nieuwe omgevingsvergunning moet de gemeente de zaak opnieuw beoordelen. Daarvoor moet dan eerst een rapport komen van een onafhankelijke deskundige over de doorvaarbaarheid ter plaatse, waarbij rekening moet worden gehouden met een nog uit te voeren onderzoek naar de drukte op de Leidse binnenwateren in het pleziervaartseizoen. 

Vaartuigen op het water bij Annie's. In het vaarseizoen is het hier nu al zo druk dat pleziervaart en rondvaartboten

nauwelijks ruimte hebben om te manoeuvreren. Als het nog veel grotere nieuwe terras er komt, wordt de ruimte om

te varen (en uit te wijken) nog veel kleiner, met dus een nog groter risico op ongelukken.