TerugVolmolenpoortTerug
 
Nummer:289
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 669
Adres na 1871:Noord Rundersteeg naast nr 2

Beschrijving:
De poort lag achter de oostzijde van de Jan Vossensteeg met een toegang aan de Noord Rundersteeg naast nr. 2 en liep mogelijk door naar de Grutterspoort (98) aan de Volmolengracht. Die toegang vanaf de Noord Rundersteeg is goed te zien op de stadsplattegronden van 1826, 1879 en 1899 maar niet te traceren in het Bonboek aan de noordzijde van de Noord- of Achterste Rundersteeg (fol. 528-530vso). In ieder geval wordt de poort niet door Salomon van der Paauw genoemd en staat ze evenmin op buurtkaart 21 vermeld. Ze is waarschijnlijk al rond 1800 verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek 67 8D 1735fol. 91735-07-29

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.