TerugVolderspoortTerug
 
Nummer:287
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. 242a
Adres na 1871:Kijfgracht tussen 19-21

Beschrijving:
In 1879 bestaat de poort al lang niet meer, maar de toegang aan de oostzijde van de Kijfgracht is op de stadsplattegrond van dat jaar nog wel herkenbaar.
Op de plattegrond van 1826 bevindt die toegang zich tussen Wijk 8 nr. 242 en 243, maar is dan apart genummerd als 152a. De poort loopt uit op een groot en inmiddels onbebouwd erf, genummerd als 149 dat grenst aan de Minnebroersgracht. Dat klopt met de inhoud van de uit 1708 daterende Waarbrief 6P fol. 269 (zie ook Bonboek fol. 510b) waaruit blijkt dat de gang oorspronkelijk doorliep naar de westzijde van de Minnebroersgracht. In ieder geval was de poort voor 1826 verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6632, Waardbon)fol. 510a-510c1642 na
Waarboek 67 6P 1707fol. 2691708-01-04
Waarboek 67 7J 1722fol. 2871722-05-20
Waarboek 67 7J 1722fol. 2591722-12-23
Waarboek 67 7K 1722fol. 1601723-02-11
Waarboek 67 7S 1729fol. 631729-02-16

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.