TerugVleeshouwerspoortTerug
 
Nummer:285
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 1355-1356
Adres na 1871:Vrouwenkerksteeg tussen Vrouwenkerksteeg en Dolhuissteeg

Beschrijving:
De vijf huisjes tellende poort lag aan de oostzijde van de Vrouwenkerksteeg tussen Vrouwenkamp (nu Caeciliastraat) en Dolhuissteeg. Over deze vroeg verdwenen poort is weinig bekend, behalve dat zij haar naam eer aandeed. De oudst vermelde eigenaar Huybert Arentsz. van Velsen (omstreeks 1640) was namelijk vleeshouwer. Dat gold ook voor latere eigenaars als vader en zoon Jan en Gerrit Bekker en zelfs de laatstgenoemde bezitter in het Bonboek, Gerrit Waarsman, was slager. Omdat hij in het register Lantaarn- en Brandspuitgeld wordt aangeslagen weten we met zekerheid dat het om de percelen Wijk 6 nr. 1355 en 1356 gaat. Op de stadsplattegrond van 1826 lijkt de Vleeshouwerspoort al verdwenen te zijn.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6627, Overmare Landzijde)fol. 545a-545c1642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 2401700-05-29
Waarboek 67 7D 1719fol. 1051719-05-09
Waarboek 67 7K 1722fol. 1311723-05-27
Waarboek 67 7T 1729fol. 1091730-01-28
Waarboek 67 8H 1737fol. 2221738-04-12
Waarboek 67 8J 1738fol. 471738-05-10

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.