TerugVinkenpoortTerug
 
Nummer:282
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 488-489a t/m 489d
Adres na 1871:Uiterstegracht 90

Beschrijving:
Op de stadsplattegrond van 1879 wordt de toegang van de Vinkenpoort op Uiterstegracht 90 geadresseerd. Dat komt volgens het Huisnommerboek van 1871 overeen met Wijk 7 nr. 488/489. Op de plattegrond van 1826 ligt de poorttoegang rechts naast nr. 487. Volgens het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 is Elisabeth Bieog, weduwe van Jacobus Vreugdenburg, dan eigenaar. Beide namen treft men ook aan in het Bonboek Nicolaasgracht op fol. 145vso en 146.
Kennelijk is de poort in de loop van de 19e eeuw geheel of gedeeltelijk herbouwd, want op de stadplattegrond van 1879 staan nu in een carré 8 à 9 huisjes ingetekend. Na 1912 lijkt de poort gesloten te zijn.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 145v-1461642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
32xxA553x946