TerugSpinderspoortTerug
 
Nummer:261
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. naast 567
Adres na 1871:Middelstegracht 109

Beschrijving:
De poort moet zich aan de oostzijde van de Middelstegracht tussen de Zwarte Hands- of Stoelenmakerspoort en de Pottenbakkersgang hebben bevonden. Waarschijnlijk kan ze in het Bonboek worden getraceerd op fol. 89vso-90vso.
Hoewel het poortje wordt vermeld op buurtkaart 32 moet worden aangenomen dat ze omstreeks 1850 al niet meer was bewoond

N.B. Het schijnt dat de Spinderspoort doorliep naar de Roogang (238) en het Hartenslopje (105) aan de Uiterstegracht. Of en in hoeverre er sprake is van één poort(encomplex) is onzeker. Nader onderzoek is gewenst.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 89v-90v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
32