TerugZijlpoort [1]
 
Nummer:324
Andere namen:Koepoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 543
Adres na 1871:Haarlemmerstraat 274

Beschrijving:
Salomon van der Paauw adresseert de Zijlpoort op Wijk 6 nr. 543, maar haar ligging komt vrijwel overeen met die van de door hem eerdergenoemde Koepoort (157). Die had haar ingang op de Oude Vest bij de Koestraat.
Van belang is in dat verband de verkoop van het hoekhuis Haarlemmerstraat/Havenplein. In Waarboek 8O fol. 93 staat: een huys ende erve aan de noordzijde van Marendorp off Haarlemstraat tusschen de Nieuwe Heeregragt (nu Havenplein) ende Koestraat, vanouts genaamt de Zijlpoort, hebbende een uytgang door seekere poorte uytkoomende op de Oude Vest.
De Zijlpoort is dus de naam van de woning die herinnert aan het feit dat zich hier voor 1644, aan het eind van de Haarlemmerstraat, de Zijlpoort bevond - in dit geval de stadspoort. Kennelijk heeft de seekere poort waarop dat huis een uitgang had de huisnaam aangenomen.
Het is dus verleidelijk om aan te nemen dat het bij de Koepoort en de Zijlpoort om één poort met twee namen gaat. Daar pleit echter tegen dat Van der Paauw de twee poorten afzonderlijk noemt met de mededeling dat beide gangen gesloten zijn.
Helaas brengt de stadsplattegrond van 1826 geen licht in de kwestie. Op de kaart is nog wel tussen 543a en 545 de ingang van de Koepoort te zien, maar onduidelijk is of dat ook de uitgang van de Zijlpoort is. Het perceel 545 doet denken aan een onbebouwd erf.

Hoewel Van der Paauw de Koepoort (157) en Zijlpoort (324) afzonderlijk noemt, is het mogelijk dat ze identiek zijn.
Het bouwblok Oude Vest (boven), Koestraat (links), Haarlemmerstraat (onder) en Havenplein (rechts). De rode pijl markeert de ingang van de Koepoort aan de Oude Vest. Het perceel Wijk 6 nr. 543 had een uitgang op de Zijlpoort. Of het hier om twee poorten of om één poort met twee namen gaat is vooralsnog niet duidelijk.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 250v1642 na
Waarboek 67 8O 1742fol. 93 (Zijlpoort)1743-02-05

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x