TerugZwijnhoornpoortTerug
 
Nummer:322
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 1 nr. 160-161
Adres na 1871:Groenhazengracht tussen 9-11

Beschrijving:
De Zwijnhoornpoort aan de Groenhazengracht moet niet worden verward met het wat westelijker gelegen Zwijnhoornsteegje. Volgens de stadsplattegrond van 1879 lag de poort aan de Groenhazengracht tussen de nrs. 7a en 13 en het steegje tussen 19 en 21 (zie ook 318. Zwaantjespoort). Op de plattegrond van 1826 is bovendien goed zichtbaar dat Wijk 1 nr. 160 en 161 zich in de poort bevinden.
Het is merkwaardig dat de Zwijnhoornpoort bij naam alleen in het Huisnommerboek en in het woningonderzoek van 1922 wordt vermeld. In dat onderzoek wordt de poort omschreven als eigenlijk een klein pleintje van 5 x 3 meter dat men door een smalle toegang van 1,25 meter bereikt. Het enige huis, Groenhazengracht 9 wordt als vrij slecht beoordeeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6616, Noord Rapenburg)fol. 2031642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.