TerugZeventien ProvinciënpoortTerug
 
Nummer:312
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 824a
Adres na 1871:Van der Werfstraat 64

Beschrijving:
De poort lag aan de noordzijde van de Maredorpse Achtergracht (nu Van der Werfstraat), dicht bij de hoek van de Bouwelouwesteeg (nu Druckerstraat). Op de stadsplattegrond van 1826 is de (waarschijnlijk overdekte) toegang tussen Wijk 6 nr. 824 en 825 nog herkenbaar. De naam van Paulus Francimon, genoemd als eigenaar van nr. 824 in het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 komt overeen met die op fol. 342 en 342vso in het Bonboek. De poort wordt niet door Salomon van der Paauw en in latere bronnen genoemd, zodat kan worden aangenomen dat de poort al vroeg is verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 340v-3421642 na
Waarboek 67 7H 1721fol. 411722-02-10
Waarboek 67 7J 1722fol. 311722-06-11
Waarboek 67 7X 1731fol. 78 (is gelijk aan 111)1732-01-10
Waarboek 67 7X 1731fol. 111 (is gelijk aan 78)1732-01-10

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.