TerugWoutershofTerug
 
Nummer:306
Andere namen:Eendrachtspoort (voorganger)
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 1135
Adres na 1871:Jan Vossensteeg tussen 5-7

Beschrijving:
Het acht huisjes tellende Woutershof wordt voor het eerst vermeld op de stadsplattegrond van 1899. Omdat de Eendrachtspoort een eerdere benaming was van de Woutershof zullen de huisjes waarschijnlijk ouder zijn geweest. In ieder geval werden ze tijdens het woningonderzoek van 1922 als slecht beoordeeld. Een jaar later volgde onbewoonbaarverklaring, maar die werd aangevochten door de eigenaars S. de Jongh, A.J. Goddijn, J.Plu en door L. Vernet, bewoner van Woutershof 1. Hun beroep leidde tot vernietiging van het raadsbesluit door Gedeputeerde Staten. Blijkbaar worden daarna een of meer woningen opgeknapt, want in 1925 werd een gerestaureerd huis in het hof aangeboden. Na 1946 wordt niets meer van het Woutershof vernomen.
  

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
Bev. Register 1872-1881 inv.nr. 1286, buurt 21
Bev. Register 1890-1924 inv.nr. 1338
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1888-04-30
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1923-07-23
krantenberichtLeidsche Courant1924-02-19
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x736745-7--7--