TerugVijfmatenmeelpoortTerug
 
Nummer:294
Andere namen:Hoefijzerpoort
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. 302
Adres na 1871:Korevaarstraat 15

Beschrijving:
De poort wordt door Salomon van der Paauw genoemd, maar moet al voor 1892 verdwenen zijn. Op buurtkaart 4 is slechts één huisje, nr. 302, zichtbaar en dat klopt precies met de vermelding in het Bevolkingsregister in 1854 waarbij de poort bij naam wordt genoemd. Het huisje was tijdens de Volkstelling van 1849 bewoond.
Hoewel het lastig is om dat met absolute zekerheid vast te stellen lijkt de Hoefijzerpoort óf een voorganger, óf een vroegere naam voor de Vijfmatenmeelpoort te zijn. In de 18e eeuw gaat het om acht huisjes. Van belang zijn de hieronder genoemde waarbrieven waarin de kopers en verkopers (Piet Hoen, Louys Hannot, Johannes Schreuder en Lijsbeth Verbiest) ook worden vermeld in het het Bonboek op fol. 397 e.v. De personenindex van het ELO koppelt deze namen aan de (latere?) Vijfmatenmeelpoort. De waarbrief in 6K fol. 21 correspondeert met fol. 395vso in het Bonboek, maar volgens ons gaat het hier om de Baanpoort.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6617, Oost Nieuwland)fol. 397-4001642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 21 (Hoefijzerpoort)1699-09-09
Waarboek 67 7L 1723fol. 329 (Hoefijzerpoort)1724-10-24
Waarboek 67 7S 1729fol. 8 (Hoefijzerpoort)1729-01-27
Waarboek 67 7T 1729fol. 177 (Hoefijzerpoort)1730-01-14
Waarboek 67 8B 1735fol. 215 (Hoefijzerpoort)1735-02-01
Waarboek 67 8F 1736fol. 119 (Hoefijzerpoort)1737-02-06

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x4xx