TerugRozenpoort [2]Terug
 
Nummer:240
Andere namen:Jan Buijsenpoort
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 436-438
Adres na 1871:Uiterstegracht 46

Beschrijving:
In Waarboek 6Z fol. 164 wordt gesproken over de Jan Buysen-, anders Roosepoort. De verklaring voor de eerste, wellicht oudere naam vinden we in het Bonboek Nicolaasgracht, bovenaan fol. 165. Daar wordt de oudste eigenaar vermeld, t.w. Geertgen Thonis, weduwe van Jan Pietersz Buys. Haar zoon Jan Jansz. Buys wordt in 1593 vermeld als schoorsteenmaker. Waarschijnlijk is de poortnaam een verbastering van de Roozee (Rode Zee). Het was ook de naam van de gebuurte en een herberg in deze omgeving. Volgens het Bonboek bestond de poort uit dertien huizen.
In 1923 werden een aantal woningen onbewoonbaar verklaard.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Volkstelling 1574fol. NN1574-08-07
Waarboek 67 G 1578fol. 241578-08-08
Volkstelling 1581fol. NN1581-09
Grachtenboek 54fol. 541584-07-09
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 165 t/m 167e1642 na
Waarboek 67 6Z 1717fol. 1641717-04-07

Vermelding in andere bronnen:
Aflezingboek Ffol. 100, Uiterstegracht 1595, Herberg De Rode Zee1595
Geref. Ondertrouwreg HH fol. 176v1720-09-07
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x30xxG1040x10419379--43--