TerugOverdektepoortTerug
 
Nummer:208
Andere namen:Rabarberpoort
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 195a-195c
Adres na 1871:Kruisstraat 17

Beschrijving:
De poort wordt niet door Salomon van Paauw genoemd, maar staat wel op buurtkaart 14 aangegeven. Omdat 18e-eeuwse berichten ontbreken kan worden aangenomen dat de poort niet van heel oude datum is en mogelijk zelfs rond 1850 is ontstaan. Dat lijkt te worden bevestigd door de situatie op de stadsplattegrond van 1826 waarin het terrein van de poorten als gevolg van sloop onbebouwd lijkt te zijn.
In 1882 worden de vijf huisjes in de poort verkocht voor ƒ 2.282. Op 12-02-1923 wordt ze onbewoonbaar verklaard. Maar van snelle ontruiming is geen sprake, want in 1931 is nog steeds één huisje bewoond.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsche Courant1882-03-28
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1923-02-12
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
14xxA523x5205245--5---