TerugLapperspoortTerug
 
Nummer:177
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. naast 693
Adres na 1871:Stinksteeg bij Steenschuur, naast 3

Beschrijving:
De Stinksteeg of Jodenkerksteeg vormde voor 1925 vanaf de synagoge een nauwe verbinding tussen Levendaal en Steenschuur. Aan de oostzijde van de steeg bevond zich de Lapperspoort. In de opgave van Salomon van der Paauw blijkt de poort al gesloten te zijn, maar op de stadsplattegrond van 1879 is ze nog goed zichtbaar aangegeven.
Voorzover de Lapperspoort sporen heeft nagelaten zijn die in 1924 voorgoed verdwenen toen de Stinksteeg plaats maakte voor een verbrede Korevaarstraat.
De precieze ligging is in het Bonboek moeilijk vast te stellen. Een in Waarboek 6Z fol. 170 geregistreerde verkoop correspondeert met Bonboek fol. 404vso. Daarnaast bevindt zich de poort die doorloopt tot fol. 408, maar wel met doorhalingen op fol. 406vso-407vso.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6619, Hogewoerd)fol. 405v t/m 408 1642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 1201701-03-22
Waarboek 67 6L 1700fol. 1631701-05-10
Waarboek 67 6Z 1717fol. 1701716-09-22
Waarboek 67 7W 1731fol. 201731-02-20
Waarboek 67 10P 1783fol. 361783-11-13

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x--x