TerugKuiperspoortTerug
 
Nummer:171
Andere namen:Harmen Arentspoort
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Doezastraat westzijde bij het Rapenburg

Beschrijving:
De Kuiperspoort was gelegen aan de westzijde van de Koepoortsgracht (nu Doezastraat) ter hoogte van het latere gebouw van Sijthoff tussen Steenschuur en Molensteeg. De poort bestond uit een nogal onoverzichtelijk geheel met dwarsgangen en telde tenminste veertien huisjes (in het Bonboek fol. 119-125vso). Na twee tussenliggende huizen aan de Koepoortsgracht (Bonboek fol. 126-126vso) volgende er nog vier woninkjes (Bonboek 126a-fol. 126b vso).
Deze constatering wordt geheel ondersteund door de onderstaande waarbrieven. Daarbij moet worden opgemerkt dat in Waarboek 6O fol. 223 sprake is van de Kuypers- ofte Harmen Arentsz.poort.
De poort en de omringende bebouwing zijn als gevolg van de Buskruitramp in 1807 verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6618, West Nieuwland)fol. 119-126b v1642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 46 (Bonb. fol. 126)1700-10-27
Waarboek 67 6L 1700fol. 193 (Bonb. fol. 118v)1701-05-07
Waarboek 67 6M 1701fol. 199 (Bonb. fol. 119)1703-02-17
Waarboek 67 6O 1705fol. 129 (Bonb. fol. 120)1706-05-08
Waarboek 67 6O 1705fol. 219 (Bonb. fol. 126)1706-09-02
Waarboek 67 6O 1705fol. 223 (Bonb. fol. 126b)1706-09-15
Waarboek 67 7B 1717fol. 16 (Bonb. fol. 118vso)1719-01-12
Waarboek 67 7K 1722fol. 366 (Bonb. fol. 118)1723-09-09
Waarboek 67 7L 1723fol. 56 (Bonb. fol. 118v)1724-01-08

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x