TerugKattenpoort [2]Terug
 
Nummer:140
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Westhavenstraat oostzijde

Beschrijving:
Omdat de bebouwing van de Westhavenstraat rond en 1800 voor een groot deel is gesloopt, kan de locatie van de poort alleen met behulp van het Bonboek worden gevonden. Op fol. 390 wordt de hoek met de zuidzijde Ververstraat vermeld en vandaar is het zes huizen zuidwaarts. Na de poort nog elf huizen naar de hoek met de Haven (fol. 379vso). De poort telde drie huisjes en had kennelijk ook een toegang in de Oosthavenstraat (zie Geref. Ondertrouwreg. DD fol. 86).

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6631, Havenbon)fol. 385-3861642 na
Waarboek 67 7A 1717fol. 1101717-05-26
Waarboek 67 7S 1729fol. 321729-02-05

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregDD fol. 861704-08-22