TerugHof van VijvenTerug
 
Nummer:115
Andere namen:Gortpoort
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. tussen 572-573
Adres na 1871:Koenesteeg 24

Beschrijving:
Blijkens het Bonboek telde het hof, gelegen aan de oostzijde van de Koenesteeg, inderdaad vijf huizen. Maar ze moet al vroeg verdwenen zijn, want hoewel op de stadsplattegrond van 1826 nog wel de ingang zichtbaar is, lijkt er op het verder onbebouwde terrein nog maar één huisje te staan (nr. 577).

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek 67 D 1567fol. 2301571-02-20
Volkstelling 1581fol. 1461581-09
Vetus-1585fol. 187v1585
Oud-belastingboek 1601fol. 3971601
Schoorsteengeld 1606fol. 245v1606
Bonboek (6619, Hogewoerd)fol. 285-2861642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 138 (Gortpoort)1700-03-06
Waarboek 67 6X 1715fol. 207 (Hof van Vijven)1715-12-21
Waarboek 67 7R 1728fol. 162 (Gortpoort)1728-05-08

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.