TerugHof de Blauwe KlokTerug
 
Nummer:111
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 414a
Adres na 1871:Oude Singel 226a

Beschrijving:
Van het na 1871, maar voor 1899 gebouwde hof bestaan diverse afbeeldingen. Daaruit kan worden afgeleid dat de kwaliteit van de woningen wat beter was dan van de meeste poorten. In 1922 wordt dat ook door de Gezondheidscommissie erkend. In die zin dat men de woningen als redelijk bestempeld, terwijl de meeste poortwoningen een slechte tot zeer slechte beoordeling kregen. De huur die in 1897 wekelijks fl. 1,70 tot fl. 1,80 bedroeg was dan ook hoger dan wat doorgaans voor poortwoningen werd betaald. Op de stads-plattegrond van 1899 is goed te zien dat het hof bestond uit 2 x 6 met de rug tegen elkaar gebouwde huisjes. Het hof lag ingeklemd tussen de Oude Singel en Koolgracht. Pas tussen 1970 en 1980 zijn de woningen in het kader van de stadsvernieuwing gesloopt.
ELO, PV26910. Hof de Blauwe Klok aan het begin van de 20e eeuw. De woningen hebben een kleine uitgebouwde keuken, een luxe die in de meeste poortwoningen ontbrak. Ook de bewoners lijken wat beter gekleed te zijn dan de vrouwen kinderen die men op soortgelijke foto’s ziet

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1897-09-06
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x1264126912--