TerugHazenpoort [2]Terug
 
Nummer:107
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 431
Adres na 1871:Houtmarkt (naast) 7

Beschrijving:
Het is bijzonder lastig om deze poort precies te traceren. Volgens Waarboek 8M fol. 47 koopt Joris van Leeuwen in 1740 vier huisjes in de Hasepoort, uitkomend op de Houtmarkt. Deze transactie wordt ook vermeld in Bonboek fol. 335a vso. De laatste eigenaar in het Bonboek was Pieter Kerkvliet die ook wordt vermeld in het register Lantaarn en Brandspuitgeld 1814. Dan blijkt het perceel identiek te zijn met Wijk 5 nr. 431. Maar het ligt niet aan de Houtmarkt, maar aan de Langegracht tussen Houtmarkt en het Brandewijnsgrachtje. Waarschijnlijk had de poort in het verleden dus twee in- en uitgangen, zowel op de Houtmarkt als op de Langegracht.
De ingang van de poort naast Langegracht 179 is goed zichtbaar op de stadsplattegron-den van 1826 en 1879.
Een oude foto van de Houtmarkt tussen Langegracht en Oudse Singel. Voor een scheepsmakerij en op de Achtergrond de brandstoffen van de fa. Zandvliet. Op de afbeelding drie deuren die in aanmerking komen als toegang voor de Hazenpoort Een hedendaagse foto van de Langegracht 175-179 tussen Houtmarkt en Brandewijnsgracht. De deur links naast de witte ondergevel (en rechts naast 179a) is mogelijk een tweede toegang tot de voormalige Hazenpoort. In ieder geval valt de plek van de deur geheel samen met een vroegere poortingang. Het is ook nog mogelijk dat zich veel later op deze plek aan de Langegracht korte tijd de Johannes Anna’s hof bevond (zie ook 249. Schelvispoort)

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 335av1642 na
Waarboek 67 8M 1740fol. 471740-08-11

Vermelding in andere bronnen:
Lantaarn en Brandspuitgeld 1814