Kroniek januari 2014

1. Een van de oudste Leidse platen- en cd-zaken H.G. van Luijken aan de Breestraat sluit de deuren en beperkt zich voortaan tot onlineverkoop van muziekdragers. Het pand op de hoek van de Pieterskerk Choorsteeg staat te koop. De winkel bestond meer dan honderd jaar en werd onder meer gerund door  Jan Lau en Nico de Tombe. Jazzpromotor Henny Kwik was zaterdags vaak in de winkel te vinden als hulp. De Tombe begon later een platenzaak in de Pieterskerk Choorsteeg. De twee dames die de zaak overnamen concentreerden het repertoire meer op klassieke muziek. (EN08-01, LD25-02)  

1. De eerste honderd gerenoveerde woningen in de Tuinstadwijk zijn in december 2013 opgeleverd en in mei hoopt woningcorporatie De Sleutels de renovatie af te ronden. Dan is inmiddels de sloop begonnen van ongeveer 120 woningen in de Seringenstraat en de Dahliastraat. Een derde van de huidige bewoners keert terug in een grotere energiezuinige woning. Hoewel voor de wijk het ‘beschermd stadsgezicht’ geldt, worden er kunststof kozijnen geplaatst omdat ze niet meer van echt hout zijn te onderscheiden. Begin 2016 worden de laatste woningen opgeleverd, verwachten Wilbert de Wilde en Nicole de Vrij van de Sleutels. (Sl14-01).

1. De afdelingen orthopedie van het LUMC en het Erasmus MC in Rotterdam gaan samenwerken. Behandelingen gebeuren in het ziekenhuis met de meeste expertise. Het LUMC wijst bijvoorbeeld kinderen met een verkromming van de wervelkolom door naar Rotterdam. Het Erasmus stuurt patiënten met kwaadaardige bottumoren door naar het LUMC. Ook op onderwijs- en onderzoekgebied wordt samengewerkt. Zo richt het LUMC zich op implantaten en het Erasmus op biologisch onderzoek naar kraakbeen. (LD08-01).      

1. ‘De Ster van Bethlehem’, de bloemenzaak in de Sint Jorissteeg, verdwijnt na 85 jaar. Meindert van den Berg begon de winkel en ging boven de zaak wonen waar twee kinderen werden geboren en opgroeiden. Zoon Cor ging op 14-jarige leeftijd aan de slag in de winkel. Toen zijn vader tien jaar later overleed nam hij de zaak over. Hij werkte er bijna vijftig jaar, later samen met zijn vrouw. De laatste tijd deden ze dat zonder personeel. De reden om te stoppen is een goed bod op het pand van een projectontwikkelaar die er woningen wil bouwen. (LD07-01).        

1. De gemeente start sociale wijkteams met mensen die werken bij een welzijn- of zorginstelling (zoals een sociaal werker, wijkverpleegkundige of consulent Wmo). Bewoners kunnen er terecht voor informatie over werk, gezondheid, ondersteuning, inkomen, schulden, opvoeding, welzijn, sociale contacten en wonen. Ze zijn actief in vijf wijken: Leiden Noord, Binnenstad-Noord, Roodenburgdistrict, Bos- en Gasthuisdistrict en Morsdistrict. De Raad- en Daadwinkels sluiten. (Gem31-12). 

1. Ben Noorlander, voorzitter van woningcorporatie Ons Doel, wordt ook bestuurder van woningstichting Warmunda. Hij neemt er het stokje over van het vierhoofdige bestuur. Directeur Bauke Kalverda houdt de dagelijkse leiding en krijgt één dag per week assistentie van Noorlander. Voorzitter Jacques van Leeuwen en secretaris Kees van den Aardweg, die hun functies als vrijwilliger uitvoerden, stappen op en Matthieu van Winsen en Peter van Dam treden voor twee jaar toe tot de raad van toezicht. (LD06-01).
1. Wim Rietkerk, in de Leidse volksmond beter bekend als ‘Willem Auto’, stopt na 47 jaar met zijn garagebedrijf W.P. Rietkerk aan de Oude Vest. Op zijn 72ste vindt hij het welletjes: hoogste tijd om samen met zijn vrouw te gaan genieten van andere dingen dan auto's. Op 14-jarige leeftijd ging hij in de leer bij Garage Meester aan de Haven, waar voorheen en nu De Volharding zit. Daarna volgden onder meer Mercedes Rooijackers en Kamsteeg in Oegstgeest. Op zijn 18de begon hij als zelfstandige in de Hekkensteeg. Vervolgens huurde hij een pand aan de Oude Vest dat hij later kocht. Hij heeft drie kinderen en acht kleinkinderen en woont in Leiderdorp. (HOZ29-12, WW08-01).     

1. Brill neemt de activiteiten van Hes & De Graaf Publishers over. Daarmee verwerft de wetenschappelijke uitgeverij de exclusieve wereldwijde distributie van de Atlas Bleau-Van der Hem, een replica van een van de beroemdste atlassen uit de 17de eeuw. De overname betreft verder de uitgave internationaal hoog aangeschreven Engelstalige boekenreeksen onder meer op het terrein van de boek- en cartografiegeschiedenis. Het fonds omvat ruim 600 titels, met een aanwas van tien tot vijftien nieuwe per jaar. De jaaromzet bedraagt circa 500.000 euro per jaar maar beide partijen noemen geen overnameprijs. De beurskoers zakt na de bekendmaking op 27 december twee procent. De Leidse uitgeverij opende onlangs een webplatform dat toegang geeft tot zeldzame boeken. (Tel28-12, LD31-12).  

1. De proef met betalen via een mobieltje, waarvoor Leiden de primeur had, wordt alleen voortgezet door de Rabobank. ING en ABN Amro haken af en richten zich de komende maanden op contactloos afrekenen met een speciale bankpas die inmiddels aan een groot aantal klanten is verstrekt. Betalingen tot 25 euro kunnen zonder pincode worden betaald. Koos Verheul van de Rabobank zegt die fase over te slaan omdat betalen met de smartphone de toekomst heeft. (LD28-12).       

1. De naam SLS Wonen verdwijnt. De Leidse huisvester van 5.000 studenten fuseerde een jaar eerder al met DUWO. De systemen zijn sindsdien samengevoegd. Beide onderdelen gaan verder onder de naam DUWO, die woningen verhuurt aan 25.000 studenten in Leiden, Amsterdam, Den Haag en Delft. (Mare19-12, LD21-12).    

1. De Vereniging Koninginnedag Leiden (VKL) - opgericht in 1929 - gaat officieel verder als Oranjevereniging Leiden. De nieuwe naam is nodig vanwege de komst van koning Willem-Alexander. Sinds 1891 werd Koninginnedag gevierd. De leden hebben ingestemd met de naamswijziging. Ondertussen probeert de vereniging het Leidse oranjefeest groter te maken. Ze gaat op zoek naar meer sponsors en wil de activiteiten in april uitbreiden. ‘Het hoeft geen tweede 3 oktober te worden’, zegt voorzitter Barbara Zippro-Pouw.  ‘Maar het moet duidelijk zijn dat hier op Koningsdag heel veel te doen is’. Het vernieuwde bestuur bestaat verder uit secretaris Trudy Kwik, penningmeester Joop Gerritsen, Lotte Slootmaekers en Lotte Westra (namens LVVS Augustinus), Roderick Brugman en Jacob van Notten (namens LSV Minerva). De eerste Koningsdag wordt op zaterdag 26 april 2014 gevierd. Officieel is Koningsdag voortaan op de verjaardag van Willem-Alexander, maar omdat 27 april in 2014 op een zondag valt wordt de viering een dag vervroegd. De koninklijke familie bezoekt die dag Amstelveen en De Rijp en het feest wordt extra groot vanwege het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk. In 2015 hoopt de Oranjevereniging Leiden het koningspaar naar Leiden te halen. (LD18-12, Sl18-12, HOZ22-12).

1. De jaarwisseling verloopt relatief rustig. Er is minder vuurwerkoverlast en ook het aantal incidenten en aanhoudingen neemt af. De gemeente meldt dat de sfeer in de stad goed is en de aanpak van zwaar- en illegaal vuurwerk vruchten lijkt af te werpen. Vanaf 27 december is de politie repressief opgetreden bij  vuurwerkovertredingen. Het totaal aantal incidenten is 112  tegen 170 vorig jaar. Vooral in de categorie mishandeling/bedreiging en vernieling/zaakbeschadiging is een duidelijke afname. Het aantal aanhoudingen ligt met 24 zeven lager dan vorig jaar. In acht gevallen gaat het om openlijke geweldpleging. Vier mensen worden opgepakt in verband voor vernielingen, drie in verband met vuurwerk en negen voor uiteenlopende zaken. Twee jongens van 17 en 19 jaar worden opgepakt voor het vernielen van een stadsklok op de Morsweg. Op 3 januari veroordeelt de snelrechter een Leidenaar tot vier weken celstraf omdat drie agenten bedreigt in de Breestraat onder invloed van twee flessen whisky. Hij had al een strafblad van elf kantjes voor allerlei inbraken en moet de agenten elk 250 euro smartengeld betalen.. Met een groepje schopt hij tegen ramen op het Gerecht en beledigt politiemensen. In 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 waren er respectievelijk 75, 54,41,18 en 31 aanhoudingen. De Leidse brandweer komt tijdens de jaarwisseling 98 keer in actie, waarvan 45 maal via de meldkamer. In 2012 was dat 37 keer. De jaren daarvoor was het nog drukker met 75 (2011/2012) en 100 (2010/2011) brandmeldingen. Het overgrote deel betreft ditmaal kleinere brandjes in afval, containers en automatische brandmeldingen. Twee auto’s in de Ilpenrode en de Curacaostraat branden uit. In de Calandstraat in de Mors wordt de sfeer even grimmig als de brandweer een brand blust maar de ME hoeft niet op te treden. Op de Boshuizerkade brandt een camper uit en worden containers met zwaar vuurwerk opgeblazen. Brandweer, politie en gemeente rijden ook dit jaar de stad met de zogenaamde treintjes. De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden spreekt van een normale jaarwisseling zonder extreme drukte. De gezamenlijke huisartsendienst behandelt samen met de Veenstreek 22 mensen aan verwondingen. Het LUMC noteert in de oudejaarsnacht 24 mensen die verwondingen oplopen door vuurwerk, vechtpartijen of verkeersongevallen. Op de eerste hulp van het Rijnland Ziekenhuis worden zeven personen binnengebracht. Zowel brandweer als ziekenhuis- en ambulancepersoneel zegt dat er dit jaar vrijwel geen sprake is van agressie. (FeedGem01-01, LD02/03/04-01, Sl02-01, RTVW03-01, LN03-01, WW08-01).

1. Raamsteeg 2, het platform voor kunst en wetenschap, trekt in bij museum Naturalis. Elf maanden geleden werd in het voormalige Natuurhistorisch Museum in de Raamsteeg het nieuwe podium gelanceerd om in Leiden een brug te slaan tussen kunst en wetenschap. Naturalis-directeur Edwin van Huis: ‘Het was een proef die niet helemaal is geslaagd. Het was de bedoeling dat veel organisaties zouden samenwerken en dat is nooit van de grond gekomen.
Daarom worden de activiteiten verplaatst naar het Pesthuis, onderdeel van Naturalis. (LD03-01).

1. Mike Ackermans stopt als hoofdredacteur van Hollandse Dagbladcombinatie, dat in Noord- en Zuid-Holland kranten uitgeeft, waaronder het Leidsch Dagblad. Hij kwam in conflict met de directie en moederbedrijf Telegraaf Media Groep.  'Het afgelopen jaar is er tussen de hoofdredacteur en directie een verschil van inzicht ontstaan over de aansturing en structuur van onze organisatie. Inmiddels is er een definitieve keuze gemaakt voor een vierhoofdige directie en is na veelvuldig overleg tussen de raad van bestuur, directie en hoofdredacteur gebleken dat de verschillen van inzicht onoverbrugbaar zijn’. Villamedia, de website van journalistenorganisatie NVJ, meldt dat HDC-directeur Tim Klein in 2014 de niet-regionale pagina’s elders wil laten maken en nog 25 arbeidsplaatsen op de redactie schrapt. Volgens Hugo Schneider, adjunct-hoofdredacteur gebeurt dat pas in 2015.  ‘Ackermans wilde het niet-regionale nieuws door de Wegener Persdienst (WPD) laten verzorgen maar heeft dat niet of onvoldoende met de redactie overlegd. Dat gebeurt alsnog’, aldus Klein. Schneider twijfelt of er een product overblijft waarmee te leven valt. (RTVW09-12, LD10-12, Villamedia30-12).

1. Isabel Hoving, docent en onderzoeker film- en literatuurstudie bij het Centre for the Arts in Society, wordt de eerste Diversity Officer van de Universiteit Leiden. Zij en haar team hebben als taak de diversiteit in geslacht, afkomst, seksuele voorkeur en lichamelijke mogelijkheden te vergroten. ‘Iedereen is welkom en moet zich welkom voelen’, aldus Hoving. Als praktisch voorbeeld noemt zij de samenstelling van sollicitatiecommissies. ‘Zitten daar ook vrouwen of studenten en stafleden met een migrantenachtergrond in?’. Ze publiceerde veel op het gebied van interculturele cultuurtheorie, gender en seksualiteit en is bestuurlijk en organisatorisch actief op diverse niveaus. Volgens vicerector Simone Buitendijk betekent het onder meer beter begeleiden van studenten met een niet-westerse achtergrond of een functiebeperking en de doorstroom van meer vrouwen naar topfuncties. (LD13-11).

1. Na ruim 35 jaar te zijn gevestigd in de Rooseveltstraat sluit handelsmaatschappij Koos Sjardin de deuren. De gelijknamige eigenaar moet na een ernstige ziekte en het ontbreken van opvolging de zaak opheffen. De leverancier van installatiemateriaal begon in 1978 zijn eigen bedrijf nadat hij eerder ruime ervaring had opgedaan bij zijn vader in een pand aan de Raamsteeg. Die overleed jong en achttien jaar oud nam zoon Koos de zaak over. Een verschil van mening met zijn broer en zus leidde er toe dat hij alleen verder ging met één werknemer John Privé. Later werden dat er zes. Twee maanden geleden begon hij met het uitverkopen van zijn voorraad, met name kolken, riolering, dakbedekking en waterleidingen. (LN30-10).        

1. De wijk Transvaal tussen de Rijnzichtstraat en de Lage Morsweg krijgt een blauwe parkeerzone. Bewoners kunnen er alleen kort parkeren met een blauwe schijf of een ontheffing aanvragen voor 30 euro per jaar. De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 en van 18 tot 21 uur. Luuk Jacobs van de wijkvereniging is opgetogen. (LD30-10) .   

1. Het Rode Kruis gaat van 48 naar 25 districten. Leiden, dat binnen het district Rijnland valt, komt onder het nieuwe district Hollands Midden samen met het oude district Midden Holland. De Leidse penningmeester krijgt die functie in het nieuwe districtsbestuur. Het bestuurslid vrijwilligersmanagement krijgt in het district de portefeuille zelfredzaamheid. Beiden verlaten de afdeling als goede opvolging is geregeld in de eerste helft van  2014. De voorzitter heeft besloten te stoppen omdat hij zijn toegenomen taken op diverse locaties niet meer kan combineren met zijn functie bij het Rode Kruis. Het dagelijks bestuur neemt de voorzitterstaken waar. (Nieuwsbrief RK 24-10).

1. Naturalis sluit 2013 af met een recordaantal van circa 307.500 bezoekers. Bijna 54.000 meer dan in 2012. De nieuwe presentatie ‘Freeks Favorieten’, een toer langs 50 favoriete objecten van bioloog Freek Vonk, die in juni is geopend, trekt veel bezoekers. Ook de samenwerking met het CPNB in het kader van de Nederland Leest campagne waarin ‘Erik en het Klein Insectenboek’ centraal stond, had veel succes. Museum De Lakenhal verwelkomde bijna 60.000 bezoekers. Vooral de tentoonstelling ‘Utopia’ trok veel publiek. Museum Boerhaave boekt in 2013 voor de vierde maal op rij een nieuw bezoekersrecord. Er kwamen 73.723 bezoekers over de vloer; 21 procent meer dan in 2012. De lopende tentoonstelling met anatomische modellen en de doe-tentoonstelling over Christiaan Huygens hebben daaraan bijgedragen. Directeur Dirk van Delft ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘Eind maart openen we een watertuin, waarin kinderen op speelse wijze ervaren wat er nodig is voor droge voeten en schoon water. En in mei volgt de opening van een heringericht Anatomisch Theater, waarin het verhaal wordt verteld van vijf eeuwen innovaties in Nederland.’ (Sl31-012, LD02-01, RTVW02-01, LN03-01, LN08-01, WW08-01).

2. Op het Strawinskypad vindt de politie bij een huiszoeking 26 kilo hennep. Ook worden een 48-jarige man uit Alkmaar en een 32-jarige Leidenaar aangehouden. Aanleiding is een melding van een indringende henneplucht. Als de agenten aanbellen zien ze tijdens het wachten een man van het balkon springen en wegrennen. Ze stuiten binnen op de hennep en houden twee aanwezige verdachten aan. De vluchter is spoorloos. (LD03-01, RTVW03-01).

2. De Leidse gymnastiekverenigingen organiseren tot en met 5 januari de tweede editie van ‘Het Grote Gymfeest’. Er worden proeflessen en workshops gegeven om kinderen kennis te laten maken met deze sport. (WW25-12). 

2. De belangrijkste winkelstraten in Leiden blijven volgens vastgoedadviseur Jones  Lang Lasalle ondanks de leegstand gewild. Iris van Beek: ‘De stad heeft goede vooruitzichten voor de bevolkingsontwikkeling en de economie’. In heel Nederland zijn de winkelhuurprijzen met twee procent gedaald. De hoogste prijzen in de Haarlemmerstraat voor winkels met een oppervlakte van 150 vierkante meter zijn gedaald van 800 naar 790 euro per vierkante meter. In de Donkersteeg bleef de prijs 725 euro. Als gevolg van het Aalmarktproject wordt het kernwinkelgebied tegen de landelijke trend in groter en biedt met de vernieuwde V&D en de het grote Sting-filiaal nieuwe kansen, volgens Van Beek. (LD03-01).         

2. De fourniturenzaak Mol en De Groot aan de Lange Mare 116 begint met een grote opheffingsuitverkoop. In de winkel zijn allerhande zaken te koop voor handwerken, vrijetijdsbezigheden als knutselen en kledingaccessoires als ritsen en knopen. Op 1 februari sluit de zaak definitief na 63 jaar. De Groot was voor de oorlog al in het Donkersteeg gevestigd en Mol was vanaf 1951 gevestigd aan de Hooigracht in het pand waar nu De Klare Lijn zit. In 1960 gingen beide zaken samen verder op de Lange Mare. Eigenaar Gerrit Mol (61) staat 43 jaar in de zaak en nam de winkel in 1970 over van zijn vader, die kleermaker was. Toen waren er nog drie fourniturenwinkels in Leiden, nu nog een handjevol in heel Nederland. Een van vrouwelijke hulpen ging onlangs met pensioen en Nettie Dubbeldeman volgt binnenkort het voorbeeld. Alles wat niet verkocht wordt overgenomen door een Turkse kleermaker. (HOZ29-12, LD04-01, LN15-01, HOZ19-01, WW22-01, WW05-02).  

3. Bij een verkeerscontrole op de A4 bekeurt de politie achttien automobilisten die meer dan 30 kilometer te hard rijden. Zeventien bestuurders bellen handsfree. Er worden vier onopvallende auto’s en twee motoren ingezet tussen Leidschendam en het Ringvaartaquaduct. Van een beginnend bestuurder wordt het rijbewijs ingevorderd, omdat hij 56 kilometer te hard rijdt. De politie houdt deze maand geregeld controles waarbij vooral wordt gelet op bumperkleven, te snel rijden, overschrijding van de doorgetrokken streep en handheld bellen. (Sl07-01, WW08-01).

3. De Koppenhinksteeg (bij de Kaasmarkt) is tijdelijk afgesloten voor fietsers en auto's in verband met de verbouwing van de voormalige weggeefwinkel tot appartementen. Voetgangers kunnen via een smalle sluis van de Kaasmarkt naar de Hooglandse Kerkgracht en vice versa. (WW05-02).

3. De Gevelwerkgroep van de Historische Vereniging Oud Leiden wil dit jaar nieuwe mysteries rond gevelstenen in de stad ontsluiten. Volgens Gera Breebaart zijn in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw veel panden met geveltekens gesloopt, waarvan de meest in het gemeentedepot terecht kwamen. Een aantal is nog spoorloos. Een plaquette in het Elisabeth Ziekenhuis zou door een souvenirjager zijn meegenomen. En van de Nipponsteen, die ooit in de gevel zat van de gelijknamige buitenplaats, waar nu de Decimastraat en de Bloemstraat liggen, is slechts een foto. Overigens wil de groep geen ‘gevelstenenpolitie’ worden maar slechts de verblijfplaats achterhalen. (LD03-01).            

3. Op de oprit van de A44 bij het Transferium vliegt een automobiliste met twee kinderen in haar auto uit de bocht en belandt ondersteboven op het talud. Ze wordt met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De oprit naar Den Haag is lang afgesloten. De niet gewonde kinderen worden opgevangen door de politie en later opgehaald door familieleden. (Sl03-01, RTVW03-01, LD04-01).

3. De Exodus-huizen aan het Plantage 16 en aan de Frankenslag in  Den Haag, die zo’n veertig ex-gedetineerden onderdak bieden en begeleiden bij hun terugkeer naar de maatschappij, gaan samen. Daarmee worden de kosten gedrukt omdat het ministerie van Veiligheid en Justitite geen vaste subsidie meer verstrekt. Ed Deij, directeur in Den Haag wordt ook directeur in Leiden. De huidige Leidse directeur Pim van Doorn gaat over een jaar met pensioen.(LD03-01, WW26-02).    

3. Een man ligt drie maanden dood in zijn huis aan de Montgomerystraat. In oktober wordt hij als vermist opgegeven. Familieleden uit het buitenland gaan naar de woning en zien een flinke stapel post liggen bij de deur. Ze vragen de politie een onderzoek in te stellen. Met zijn familie was maar matig contact, blijkt uit berichten op Twitter van wijkagent Eric van Dommelen. De politie meldt dat de Leidenaar een natuurlijke dood is gestorven. (Sl03-01, LD04-01, HOZ12-01).

4. Hans van Dam en Rita Lock, vanaf eind jaren zeventig in de vorige eeuw fanatieke keramiekverzamelaars, openen een galerie. Bij de bouw van hun huis aan de Voltastraat in Nieuw Leyden houden ze daar al rekening mee. Nu de kinderen het huis uit zijn kan de half ondergrondse ruimte daarvoor worden benut.  Er is werk te zien van vier keramisten: Olav Slingerland, Tony Laverick, Willen van Brussel en Jan Kamphuis. Op hun vakantiereizen nemen ze altijd nieuwe keramiek mee. (LD04-01).     

4. Volgens een ruwe schatting worden in Leiden in 2013 circa 4.000 fietsen gestolen. Tot medio december werden 1.365 aangiften wegens fietsdiefstal gedaan. Volgens de landelijke Fietsersbond doet maar een op de drie aangifte. Slechts een op de tien fietsen keert terug bij de rechtmatige eigenaar. De meeste worden gestolen bij de woning van de eigenaar. Stations staan op de tweede plaats. Opgepakte fietsendieven krijgen doorgaans een taakstraf en helers en recidivisten kunnen op een korte voorwaardelijke celstraf rekenen. (LD04-01).

4.  Projectontwikkelaar Menno Smitsloo keert zich tegen het grote bouwplan in het Rijnsburgerblok. Hij noemt het pan megalomaan en de daarin opgenomen kantoorruimte volledig onnodig. In een brief aan de gemeenteraad pleit Smitsloo ervoor om de geplande 21.000 vierkante meter aan kantoren te vervangen door woningen en vrijetijdsvoorzieningen, zoals horeca of een bioscoop. Volgens de Oegstgeestenaar staat in het stationsgebied al meer dan genoeg leeg. Bouwwethouder Pieter van Woensel begrijpt dat ‘de buurman’ overlast vreest van het grote bouwproject, maar vindt niet dat Leiden te veel kantoren bouwt. ‘Er is behoefte aan, zo blijkt ook uit een rapport van Jones Lang LaSalle’, zegt hij. (LD04-01, LN05-02).

5. Rilana Erades (29) neemt deel aan de Lakeside, het officieuze WK in het dartsmekka Frimley Green en wordt al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verliest van Fallon Sherrock met 0-2. Het was haar derde deelname. In 2008 kwam ze tot de kwartfinale en een jaar later tot de halve finale. (LD16-12, LD0701).

5. Marlotte Staps houdt de eer van Scylla hoog tijdens de tafeltennis Masters. Ze is de enige speler van de organiserende vereniging die tijdens de finaleronde in actie komt. In de kwartfinale verliest de 21-jarige met 4-2 van de als tweede geplaatste (en later verliezend finaliste) Ana Gogorita. Thomas Bénit en Olivier Altenburg verliezen in de poulefase. Marie Depuydt overleeft twee poules maar verliest de play-off om een plekje in de kwartfinales. Het is de tweede keer dat Scylla gastheer is van het jaarlijkse toptoernooi. Coördinator wedstrijdzaken Robbert Stolwijk van tafeltennisbond NTTB: ‘We willen de Masters ook de komende jaren in Leiden houden’. (LD06-01, LN08-01, WW08-01).

5. Een 32-jarige man uit Nieuwegein wordt beroofd bij de pinautomaat op de Opaalstraat. Twee mannen vallen hem aan nadat hij zijn auto geparkeerd heeft. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn na de roof gevlucht in de richting van het fietstunneltje aan de Damlaan. (Sl05-01, RTVW05-01, LD06-01).

6. De Leidse Top-dj Armin van Buuren wordt het gezicht van een grote campagne tegen alcoholmisbruik. Hij heeft een speciaal nummer gecomponeerd om zijn boodschap kracht bij te zetten: ‘Save my night’. Van Buuren ergert zich tijdens optredens aan overmatig alcoholmisbruik:  ‘Ik ben niet tegen het drinken van een biertje. Maar als je weet wat ik allemaal zie als ik optreed, dan wordt je daar niet vrolijk van’. De campagne is een initiatief van bierbrouwer Heineken uit Zoeterwoude. Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop en het in bezit hebben van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Bedrijfsleider Ed Boer van café De Harmonie aan de Breestraat ziet het publiek onder de 18 jaar het liefst verdwijnen. Ze geven nooit veel uit en hebben vaak thuis al heel veel gedronken. We willen een danstent zijn voor 18-plussers’. (Tel06-01, RTVW06-01, LD06-01).

6. Imkers Marcel Betgen en Peter van Proosdijk zamelen geld in om bijen een winterstalling te geven in ’t Vogelhoff in de Oostvlietpolder. De achtertuin van Van Proosdij dient nu als onderkomen maar dat is onvoldoende. De bijenstand is de laatste jaren sterk afgenomen door het veranderende klimaat, ziektes en landbouwgif. Het duo becijferde 4.555 euro nodig te hebben voor een bijenoase. Daarvan is inmiddels 2.700 euro binnen. Het geld gaat behalve naar bijenkasten ook naar speciale planten. (LD06-01).    

6. De bouwvergunning voor het Stadsgehoorzaalblok, het laatste onderdeel van het Aalmarktplan wordt ter inzage gelegd. Wethouder Pieter van Woensel: ‘Over een paar maanden start de bouw van een nieuwe winkelstraat in de Catharinasteeg. Na bijna 25 jaar van plannen maken is er nu actie op de Aalmarkt. De historische binnenstad krijgt de economische impuls die het verdient’. De straat komt ter hoogte van het Van Nelle-gat en verbindt de Aalmarkt met de Breestraat. De huidige Waaghoofdbrug wordt vernieuwd en verlegd en krijgt de naam Catharinabrug. Zo ontstaat een nieuwe aantrekkelijke winkelverbinding tussen Haarlemmerstraat en Breestraat. Verder worden bestaande monumentale gebouwen op een bouwhistorisch verantwoorde wijze samengevoegd. Nadat de vergunning is afgegeven start de bouw dit jaar en moet in 2016 klaar zijn. (FeedGem03-01, LD04-01, LN08-01, WW08-01).

6. In Leiden hebben 60 tot 80 procent van de logopedisten geweigerd voor 2014 een contract te tekenen met verzekeraar CZ. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie. De Leidse logopediste Tineke van Driel tekent uiteindelijk wel omdat ze vreest anders 70 tot 80 procent van de patiënten te verliezen. De praktijk gaan ze zelf schoon houden en goedkoper materiaal aanschaffen om het hoofd boven water te houden. Ook Achmea, Menzis, VGZ en Zorg en Zekerheid betalen minder dan het NZa-tarief van 38,03 euro per behandeling. (LD06-01).        

6. De  Leidenaren Kees Bartlema en Martin Haak doen mee aan het Rondje Kaap. LUMC-traumachirurg Bartlema en horecaman Haak houden een dagelijkse blog in de krant bij. Ze starten in Enschede en rijden in één week in een Landrover Discovery 4 door Scandinavië tot ver boven de poolcirkel, en weer terug. ScanCT heet de rally ten bate van de Stichting Vlinderkind en Stichting MS Research. We hebben vooral sponsoring voor onszelf moeten zoeken, en publiciteit voor Metakids, voor kinderen met een stofwisselingsziekte, als extra goede doel. Na zijn afstuderen in 1993 werkte Bartlema als ambulancechauffeur. ‘De ervaring van zes, zeven jaar met spoed een grote auto door een grote stad sturen kwam van pas evenals zijn medische kennis. Bij Tromsø, bovenin Noorwegen, kwamen we een gecrashte auto tegen in de sneeuw. Een inzittende had een polsfractuur. Daarna kwamen er elke avond mensen langs met allerhande problemen: van verwondingen tot maagklachten.’ Via briefjes met coördinaten moest het duo zijn weg zoeken met navigatiesystemen en internet aan boord. (LD06//07/08/09/10/11/13-01, Mare16-01).  

6. Burgemeester Henri Lenferink is voorstander om vuurwerk voor consumenten te verbieden. Dat zegt hij tijdens de nieuwjaarsborrel van de gemeente in de Pieterskerk. Hij formuleert het voorzichtig. ‘Mensen hebben last van vuurwerk, maar dieren ook. Een aantal jaar geleden is de toegestane hoeveelheid kruit in vuurwerk omhoog gegaan. Dat is een verkeerd signaal. Heel misschien wordt het tijd om eens na te denken om vuurwerk voor consumenten helemaal te verbieden’.  Daarmee oogst Lenferink applaus. Zijn partijgenoot en PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch zei eerder dat een verbod het vuurwerk ’de illegaliteit in duwt’. Daardoor zou dat spul alleen maar zwaarder worden.

Lenferink memoreert dat voor het eerst sinds 1978 B en W waarschijnlijk de hele rit van de vier jaar uitzitten. Er zijn geen signalen dat het voor maart mis gaat met het ‘huwelijk’ tussen D66, VVD, CDA en SP. Wel kwam in 2012 de positie van wethouder Robert Strijk onder druk te staan door geblunder bij zijn afdeling financiën. Verder gaat het volgens Lenferink goed met de stad. Het inwonertal steeg naar 121.250 en ondanks de crisis is het aantal banen gegroeid. De nieuwjaarsreceptie in de Pieterskerk mag dit jaar niet meer dan 40.000 euro kosten. In totaal zijn 1.600 uitnodigingen verstuurd voor het klassieke concert dat aan de openbare receptie voorafgaat. (WW18-12, LD07-01, Sl07-01, RTVW07-01, WW15-01).  

6.  Fonds 1818 kan in 2014  bijna 12,5 miljoen euro uitdelen aan subsidies voor maatschappelijke projecten. Dat is gelijk aan het budget in 2013. Het geld gaat naar stichtingen, verenigingen en burgers in de regio Leiden, Den Haag, Delft, Zoetermeer, en de Duin- en Bollenstreek. In 2013 doneerde het fonds ruim 11 miljoen euro. Het aantal aanvragen en de uitgekeerde subsidie daalt volgens het fonds door het grote aantal fusies en faillissementen in de welzijn- en cultuursector. Hierdoor zijn er minder organisaties die een aanvraag indienen, ook de aangevraagde bedragen zijn lager. (RTVW06-01, LD01-01).

6. Een 32-jarige Leidenaar  krijgt van de Haagse rechtbank acht weken celstraf omdat hij op 11 augustus 2013 plast tegen een deur van het Alphense politiebureau en ook voor twee diefstallen in juli. De draaideurcrimineel heeft een ellenlang strafblad met vermogensdelicten. De officier eiste eerder tien weken celstraf. Ook de schadeclaim van de politie van 130 euro moet hij betalen. (LD07-01).

6. Op Nederland 3 start omroep BNN om 19.30 uur de dagelijkse soapprogramma ‘Start Up’. In de serie worden jonge ondernemers gevolgd, die in een leegstaand gebouw hun bedrijfje beginnen. In dit geval het voormalige kantoor van meelfabriek De Sleutels. Daarin werken en wonen ze. Hun onderlinge verwikkelingen, relaties, escapades en ruzies komen aan de orde. Tv-producent Endemol maakte daarvoor opnamen in en rondom de oude fabriek maar ook op begraafplaats Rhijnhof, de Leidse Hout en restaurant De Zijlstroom. Daarvoor is een crew van ruim veertig personen in touw. Voor tv-serie is gekozen voor vijftien jonge acteurs zoals Sarah Banier, Daniël Boissevein, Sanne Langelaar en Joel de Tombe. Op 13 december presenteerde Endemol de eerste twee afleveringen in de meelfabriek. (Sl21-10-2013, LD14-12-2013, HOZ15/29-12, LN18-12, WW08-01).

7. B en W stellen het bestemmingsplan vast waarmee de nieuwbouw van het ROC ID College tussen Breestraat en Boommarkt mogelijk wordt. Op verzoek van ‘buurman’  studentenvereniging Minerva zijn er geen functies mogelijk met een 24-uurs verblijfsfunctie zoals opvang-, verpleeg- of ziekenhuizen. Dat in verband met mogelijke geluidoverlast van Minerva. De sloop  van het Rijnland-gebouw begint kort na de zomer. Dan verdwijnt het onderkomen de ‘Schuilplaats’ voor daklozen. Directeur John de Beijer van bouwer Giesbers, directeur Oege de Jong van het ROC ID College en wethouder Pieter van Woensel tekenen eind januari in galerie De Pieter in de Breestraat de ontwerp- en bouwovereenkomst. Als alles volgens plan verloopt moet het gebouw in 2016 klaar zijn. Het monumentale pand op de hoek van het Rapenburg en de Groenhazengracht dat het ROC dan verlaat is al gekocht door Keystone Vastgoed uit Zeist. Deze projectontwikkelaar wil er appartementen in bouwen maar daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het ROC zit verder in panden aan de Storm Buysingstraat en de Vijf Meilaan. (Sl08-01, LD30-01, HOZ02-02, LN05-02, WW12-02, Sl13-02).

7. Stefan Luykx wordt de nieuwe trainer van voetbalclub UVS.  Hij volgt de vertrekkende Paul van der Zwaan op. (LD07-01). 

7. In het bestuursgebouw van de Universiteit Leiden aan het Rapenburg 70 is tot en met 14 februari een tentoonstelling te zien over de sloop van de markante Van der Klaauwtoren aan de Sterrewachtlaan in de winter van 2012/2013. Op die plek moet een appartementencomplex komen. Het perceel wordt inclusief bouwplan aan een ontwikkelaar verkocht. Van dit plan maken ook de herenhuizen deel uit die op de locatie van het eerder gesloopte Singelgebouw komen. Ook de gespaarde cottagewoningen gaan mee in de verkoop. De universiteit heeft het geld nodig om kostbare restauraties zoals die van de Sterrewacht  te bekostigen. Zowel de toren als het Singelgebouw stonden leeg sinds Biologie in 2009 naar het Sylviusgebouw verhuisde. Een oproep van creatief collectief Atelier Nonnensteeg via in de buurt verspreide flyers leidde tot heel veel foto´s , schilderijen, kindertekeningen en ‘puinboompjes’ gemaakt van sloopmateriaal. Op een grote houten deur, afkomstig uit de toren, zijn protesten tegen de sloop te zien. De toren, uit 1957 en ontworpen door rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff, is vernoemd naar de bekende Leidse zoöloog Cornelis Jakob van der Klaauw (1893-1972). (UL07-01, LD16-01).

7. Met 90 procent van de stemmen kiezen de leden van de Business Club Leiden (BCL) Armin van Buuren tot ‘Leidenaar van het Jaar’. Hij volgt Jochem Myjer op die vorig jaar de titel als eerste in de wacht sleept. Myjer reikt de prijs - een bronzen beeldje van de Leidse kunstenaar Jeroen Spijker van de Jonge Rembrandt binnenkort uit tijdens een clubavond van de BCL, maakt voorzitter Chris Verplancke bekend. Dat kan niet tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BCL omdat Armin nog onderweg is uit Colombia. Verplancke zegt in zijn nieuwjaarstoespraak dat 2013 in veel opzichten een recordjaar was.  Enerzijds een recordaantal faillissementen maar daar tegenover stond dat ook een recordaantal nieuwe ondernemers startte. (Sl08-01, HOZ12-01, LD08-01).

7. Twee onderzoeksconsortia waarin Leidse wetenschappers samenwerken met onderzoekers van andere onderzoeksinstituten, krijgen krijgen ruim 50 miljoen euro subsidie van het Ministerie van OCW. Het Institute for Chemical Immunology (ICI), waarvan chemische biologie van de Universiteit Leiden initiatiefnemer is, krijgt 27,6 miljoen euro. Het ICI ontwikkelt op de terreinen immunologie en chemie het nieuwe vakgebied chemische immunologie.

Immunoloog Sjaak Neefjes: ‘Als we de kennis die we in de immunologie verwerven willen vertalen naar echte oplossingen, dan moeten er geneesmiddelen gemaakt worden. Dat kan alleen maar door chemie, maar dan moeten beide disciplines elkaar wel goed begrijpen’.  Het moet leiden tot oplossingen in de aanpak van auto-immuunziekten, infectieziekten en kanker.  Het tweede consortium is Networks dat met 22,7 miljoen elf wiskunde- en informaticaonderzoekers uit vier instituten laat werken aan de uitdagingen die grootschalige netwerken stellen. Niet alleen digitale, maar ook verkeers- en vervoersnetwerken en energienetwerken zijn vaak niet (goed genoeg) berekend op onverwachte situaties. (UL07-01, Leiden.nu01-02).

7. NS zetten dubbeldekkers in op het traject Leiden-Utrecht. Het gaat vooralsnog om een dubbeldekker in de ochtendspits, en twee in de avondspits. Treinreizigers klagen de afgelopen maanden over propvolle treinen. NS onderzoeken of vanaf april alle Intercity’s op het traject Leiden-Utrecht met dubbeldekkers gereden kunnen worden. (RTVW07-01).

7. De gemeente zamelt de afgelopen twee weken 4.754 kerstbomen in. Dat zijn  er 2.100 meer dan vorig jaar. Dit jaar zijn er extra inzamelpunten die tot na Driekoningen open blijven. Wethouder Frank de Wit spreekt van een groot succes. Mensen die nog een kerstboom kwijt willen kunnen de boom in stukken in de GFT-container of vuilniszakken doen. De 25 winnende lotnummers van de kerstboomactie staan op de website van de gemeente. Op 16 januari reikt burgemeester Henri Lenferink de prijzen uit in het stadhuis. (FeedfGem09-01, LN08-01, St08-01, Sl09-01, LD10-01, HOZ12-01, St15/22-01).

8.  De Raad van State bepaalt dat woonbooteigenaar Wim Issendonck van de gemeente een schadevergoeding krijgt van 30.000 euro plus rente voor de overlast van restaurant Woods op het Noordmanterrein aan de overzijde van het Galgewater. Sinds 2007 ondervindt hij daarvan overlast en is de waarde van zijn woonschip gedaald. De gemeente vindt dat de situatie ook is verbeterd door de verdwijning van woonschepen maar de Raad van State vindt dat voor- en nadelen niet tegen elkaar mogen worden weggestreept. (LD03-12, LD09-01).    

8. Zorgorganisatie Topaz steekt de komende vijf jaar 34 miljoen euro in nieuwbouw en renovatie op negen plekken in de regio. Tien miljoen is eigen geld , de rest wordt geleend bij de BNG Bank. In Leiden gaat het om vier projecten: het zorghotel Revitel met 76 een- en tweepersoonskamers in het nieuwe Level-gebouw bij station Leiden Centraal waarbij de revalidatieplaatsen in Zuydtwijck en Overrhijn verdwijnen. Woonzorgcentrum Groenhoven aan de Witte Rozenstraat wordt gesloopt en er wordt een nieuwe gebouw neergezet, waarover gesprekken met de gemeente worden gevoerd. Verpleeghuis Zuydtwijck met tachtig demente bewoners en 24 met een lichamelijke beperking wordt gerenoveerd en mogelijk uitgebreid met nieuwbouw op de voetbalvelden tussen de Churchilllaan en Boshuizerkade. Haaswijk aan de Beethovenlaan wordt nog dit jaar gerenoveerd. Drie etages worden geschikt gemaakt voor dementerenden. Op elke etage komt een huiskamer. De benedenetage krijgt een wijkfunctie. (LD08/18-01, WW12-02).

8. De Leidde student Frank Prins (19) verkoopt via zijn website stickers met daarop drie keer het woord NEE. Twintig jaargeleden werd de dubbele NEE-sticker geïntroduceerd om te voorkomen dat  niet geadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen in de brievenbus werd gestopt. De nieuwe NEE is bedoeld om verkopers, wervers en geloofsovertuigers te weren. De sticker moet bij de bel moet worden geplakt. (LD08-01).

8. Gemeentelijke opsporingsambtenaren in burger letten dit jaar extra op loslopende honden waar dat niet mag en het niet opruimen van hondenpoep. Het eerste kost 90 euro en het tweede 130 euro per overtreding. De overlast is met name rond de Dijkhoflaan in de Stevenshof gesignaleerd. (St08-01, HOZ19-01).     

8. De sloop van enkele leegstaande schoolgebouwen van het voormalige ROC aan de Ter Haarkade in Zuid-West is begonnen. Een deel blijft staan en krijgt een tijdelijke bestemming als ‘woonuniversiteit’. Een combinatie van studentenhuisvesting, studeerruimtes en plek voor startende (studenten)ondernemingen. Op de plek wordt de komende jaren de Al Hijra moskee gebouwd. Eind december 2013 werd de bouwvergunning verleend voor het Islamitisch Centrum dat de moskee in de Rembrandtstraat moet vervangen. (Sl08-01).

8. Voorzitter Erna Kortlang van de BV Leiden ziet 2014 met vertrouwen tegemoet. ‘Het wordt een veel beter jaar dan 2013’, zegt ze tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van ondernemersvereniging BV Leiden, Centrummanagement, Cultuurfonds Leiden, Stichting Werk en Onderneming, Topsport Leiden, Leiden Marketing, Horeca Leiden en het Bio Sciencepark in de Stadsgehoorzaal. Thema van de bijeenkomst is ‘Van hand tot handel’. Kortlang beseft dat de weg omhoog nog niet door iedereen is gevonden. Als succesvolle ontwikkelingen in 2013 noemt ze enkele besluiten over de bereikbaarheid, economie en cultuur. ‘De Rijnlandroute en ondergrondse parkeergarages maken Leiden beter bereikbaar en zullen leiden tot een toestroom van mensen en bedrijvigheid’, aldus de voorzitter. (LD09-01, Sl09-01, WW15-01).

8. Basketbalvereniging Zorg en Zekerheid Leiden heeft Kevin Thompson aangetrokken als vervanger van Jason Conrad. Voor de 2.05 meter lange Thompson is een werkvergunning aangevraagd. Z&Z hoopt de 24-jarige Amerikaan snel te kunnen inzetten. Conrad kende een goede start maar viel daarna ver terug. Van enige verbetering in zijn spel was de laatste weken geen sprake. De 2.13 meter lange center/forward speelde vijftien wedstrijden in de Dutch Basketball League. Gemiddeld kreeg hij ruim 14 minuten speeltijd, waarin hij goed was voor 4.5 punten en 2.7 rebounds. (Sl08-01, LN08-01).

8. De Leidse bioloog Freek Vonk vertrekt naar Australië voor een nieuw tv-programma van BNN op Nederland 2. Vonk maakt tot half februari met vijf crewleden opnamen. Het programma heet ‘Freek Vonk in Australië’ en hij kijkt naar de flora en fauna van het land. (RTVW08-01).

8. De thriller ‘Vals’ van de Leidse jeugdauteur Mel Wallis de Vries (1973) wordt verfilmd door Dennis Bots. Het verhaal gaat over vier vriendinnen die een weekendje naar de Ardennen gaan. Door het slechte weer sneeuwen ze in en verdwijnen de meisjes een voor een. Bots maakte eerder al de jeugdfilms 'Achtste-groepers huilen niet' en 'Anubis en het pad der zeven zonden'. 'In ‘Vals’ heeft Mel Wallis de Vries alle ingrediënten voor een spannende thriller bijeengebracht. Toen ik gevraagd werd om dit boek te verfilmen, was ik gelijk verkocht’, laat Bots weten. De opnamen worden in de winter van 2014 en 2015 geschoten. Mel ging na haar middelbare schooltijd in Leiden naar Groningen om biologie en journalistiek te studeren. Daarna werkte ze een tijdje freelance voor De Telegraaf en stapte over naar een marketingfunctie. In 2005 werd haar eerste thriller ‘Uitgespeeld’ een groot succes. (RTVW08-01, LD10-01).

8. Het Centrum voor eetstoornissen Ursula in Leidschendam verhuist in juni naar Leiden. De kliniek wordt ondergebracht in gebouw Rijnveste aan de Sandifortdreef. In het centrum is onder andere Eric van Furth, hoogleraar aan het LUMC, werkzaam. (LD08-01).  

8. Internationaal onderzoek onder meer bij het LUMC heeft 42 nieuwe genen opgeleverd die een verhoogd risico op reuma geven. Het DNA van meer dan 100.000 mensen uit Europa en Azië is daarvoor geanalyseerd. Ook is ontdekt dat drie medicijnen die gebruikt worden voor andere aandoeningen ook werkzaam zijn bij de behandeling van reuma. In totaal zijn nu 101 reumagenen bekend. De resultaat zijn op 25 december gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nature’. (LD08-01).

8. De woningmarkt in Leiden trekt aan volgens de NVM-makelaars. De gemiddelde woningprijs steeg in 2013 van 221.000 naar 226.000  euro. Het aantal transacties in het vierde kwartaal was 394 tegenover 325 in het derde kwartaal en de prijs steeg met 1,5 procent al ligt die nog wel 1,1 procent lager dan eind 2012. (LN15-01).   

9. Hoogleraar Ouderengeneeskunde Rudi Westendorp (1959) presenteert in museum Boerhaave zijn nieuwe boek ‘Oud worden zonder het te zijn’.  Het eerste exemplaar krijgt burgemeester Henri Lenferink omdat het volgens Westendorp een boek ‘voor een groot publiek’ gaat. Daarna is de eerste aflevering te zien van de vierdelige documentaire ‘Eeuwig jong’  die vanaf 14 januari bij Omrroep Max te zien is en waarin Westendorp uitvoerig aan het woord komt. De directeur van de Leyden Academy on Vitality and Aeging legt in zijn boek uit waarom we steeds ouder en hoe we dat lange leven de baas kunnen blijven. (HOZ29-12, UL14-01, Mare22-01).      

9. De provincie, de Universiteit Leiden en de gemeenten Leiden en Oegstgeest ondertekenen het nieuwe branchebeleid voor het Leiden Bioscience Park.

De doelgroep van het vestigingsbeleid wordt verbreed met gezondheidsbedrijven. Tegelijk is het maximale kantoorpercentage voor bedrijven verhoogd naar vijftig. De overige bedrijven moeten voor tenminste 20 procent gericht zijn op Life  & Health. Na 29 jaar telt het park 143 bedrijven en instellingen met ruim 15.800 werknemers. (Gem09-01, Sl10-01, LD13-01, LN15-01, Mare16-01).

9. De Leidse schrijfster Marianne van Velzen presenteert bij boekhandel Polare in de Breestraat haar nieuwe boek ‘Wisselgeldland’. Het boek bevat veertien fabels. (LD31-12).

9. De studentenvereniging SSR Leiden aan de Hogewoerd wordt tegen middernacht ontruimd. De compressor van de bierkoeling is oververhit.

Als de brandweer en politie arriveren hebben de studenten het pand al verlaten. Een uur later kunnen ze weer naar binnen. ‘Daarna konden we weer biertjes tappen', aldus voorzitter Timo Korstenbroek. (Sl10-01, RTVW10-01, LD11-01, Mare16-01).

9. Hoogheemraadschap Rijnland roept de hulp in van inwoners. Het waterschap vraagt tot en met 19 februari ideeën in te dienen om de vaker en heviger voorkomende regen in de toekomst te lijf te gaan. Zonder ingrijpen, zegt het waterschap, komen straten vaker blank te staan. Gevraagd wordt of burgers bereid zijn zelf regenwater op te vangen en  een verhoging van de waterschapsbelasting acceptabel is als dat de kans op overlast verkleint. De resultaten van ’Denk mee met Rijnland’ worden begin mei gepubliceerd op de website van Rijnland. (LD10/14-01, LN15-01, WW22-01, Sl05-02).

9. Het Stedelijk Gymnasium is opnieuw één van de beste scholen in Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier. Het is het zevende jaar op rij dat het Stedelijk Gymnasium tussen de winnaars staat. Het weekblad beoordeelt de middelbare scholen onder meer op hun slagingspercentage, gemiddelde examencijfer en zittenblijvers. Net als vorig jaar komt Het Reynaertcollege in Hulst als beste vwo en havo van het land uit het onderzoek. (Sl10-01, RTVW10-01). 

9. George Kmotterus overhandigt in het Van der Lubbehof aan de Middelstegracht het eerste exemplaar van zijn roman ‘Missie Berlijn. In het voetspoor van Marinus van der Lubbe’ aan wethouder Jan-Jaap de Haan. Aansluitend houdt hij in de BplusC-hoofdbibliotheek in de Nieuwstraat een lezing over het boek. Knottnerus baseert zijn roman op een reeks historische feiten. Zo ontmoet Van der Lubbe bij zijn poging om bij Calais over te zwemmen het Hongaarse meisje Zizi. Hij bezoekt haar later en uit de kortstondige relatie wordt hun zoon Paul geboren. Knottnerus weeft daaromheen zijn verhaal. Knottnerus vindt dat de man die werd onthoofd omdat hij de Rijksdagsbrand in Berlijn zou hebben gesticht ondergewaardeerd en onderschat. ‘Hij werd gedreven door zijn strijd tegen het onrecht’, aldus de auteur. Het boek is te koop voor 15,90 euro (LD09-01).                

9. Leron Kruimer is de nieuwe financiële topman van het Leidse biotechnologiebedrijf to-BBB, dat werkt aan betere opname van medicijnen in de hersenen. Krimer had van 1998 tot 2011 dezelfde baan bij Crucell, dat voor 2,1 miljoen dollar werd verkocht aan Johnson & Johnson. (LD10-01).    

9. FC Boshuizen heeft Mario Koswal per direct op non-actief gesteld. Volgens het bestuur van de hoofdklasser is er geen chemie meer tussen de spelersgroep en de trainer. Vlak voor de training kreeg hij de mededeling dat hij het lopende seizoen, waarin de voetbalclub als debutant in de hoofdklasse onderaan staat, niet zal afmaken. Voorzitter Houssin Bezzai: ‘We willen met een schone lei beginnen’.  Koswal: ‘Als je ziet wat ik allemaal voor deze club gedaan heb, had ik meer waardering verwacht. Dat stelt me teleur’. Op 14 januari wordt bekend dat Stefan Roodakkers hem opvolgt. De oud-speler van UDWS, de clubs die is opgegaan in FC Boshuizen, tekent voor anderhalf jaar. Het bestuur hoopt dat onder Roodakkers de rust en het herkenbare, attractieve voetbal terugkeren. Roodakkers tekende in 2012 een contract bij Voorschoten '97, maar werd losgeweekt door topklasser VVSB. Daar werd hij al na een half seizoen ontslagen wegens een moeizame relatie met de spelersgroep. Dennis Olman is ook volgend seizoen trainer van voetbalclub GHC. De Hagenaar en de Leidse zaterdageersteklasser zijn uiterst tevreden met elkaar. Olman traint de Vlietclub al vier seizoenen. (LD11/13/15-01, LN15-01,WW15-01).

10. Gentherapie kan mogelijk een oplossing zijn voor de Katwijkse ziekte. Toch verwachten LUMC-artsen geen doorbraak op korte termijn. De ziekte is een erfelijke aandoening, waarbij dragers op jonge leeftijd overlijden aan één of meerdere hersenbloedingen. De ziekte komt vrijwel alleen in Katwijk en Scheveningen voor.  ‘Het laboratoriumonderzoek waarbij wordt ingegrepen in de menselijke cel is nog heel pril en patiënten kunnen er geen hoop uit putten. Bovendien is er geen geld om dit onderzoek voort te zetten’, zegt klinisch geneticus Saskia Lesnik Oberstein. De Patiëntenvereniging Katwijkse Ziekte werft fondsen. Volgens voorzitter Janny de Vreugd is de belangstelling van internationale wetenschappers toegenomen, sinds de ziekte in verband wordt gebracht met dementie. In 1964 is de ziekte voor het eerst beschreven door Leidse artsen. Zij zagen opvallend veel jonge patiënten met een hersenbloeding die allemaal uit Katwijk kwamen en nog eens familie bleken te zijn van elkaar.

Onderzoek toonde aan, dat het ging om een mutatie van een gen. Lesnik Oberstein: ‘Kennelijk heeft iemand in Katwijk deze mutatie eeuwen geleden ontwikkeld en doorgegeven aan het nageslacht’. (RTVW09/10-01).

10.  Joop Lankhaar (47) stopt eind van dit seizoen als trainer van het zaterdagteam van Docos. Hij stond drieënhalf seizoen aan het roer. Op 3 februari maakt de club bekend dat hij wordt opgevolgd door Nico van der Salm (50), nu nog trainer van zondag derdeklasser Meerburg. Hij was vijftien jaar geleden al hoofdtrainer van Docos. (LD10-01, LN05-02, WW12-02).  

10. Vissen, kreeften, krabben en zelfs exotische waterdieren als moerasschildpadden. In Havenwijk-Zuid zijn er in 2013 zestien soorten waterdieren geteld door buurtbewoners voor het Leidse KNNV-project Vissenmonitoring. Projectleider Aaf Verkade van Onder Water in Leiden (OWL) wil met dit meerjarige project de visstand in de Havenwijk op wetenschappelijke wijze in kaart brengen. Zo'n veertig amateurbiologen gingen in januari 2013 van start met de monitoring. Zij worden hierbij geadviseerd door instanties als Naturalis. Bijzondere waarnemingen zijn diverse volwassen palingen (Anguilla anguilla) en een populatie rivierdonderpadden (Cottus perifretum). Maar ook exotische soorten, die niet in Nederlandse wateren thuishoren, zijn aangetroffen. Zoals de Chinese wolhandkrab en de geelwangschildpad. De grachten van de Havenwijk zijn de schoonste van Leiden na grondige opruimacties in de afgelopen jaren. Daarbij werden honderden fietsen, winkelwagens en ander grofvuil opgevist. Eind deze maand zal B en W naar verwachting de wijk de status van visreservaat toekennen om de waterdieren nog beter te beschermen. (Sl10-01, LD10-01, WW22-01). 

10. De inzamelingsactie ‘Help daklozen de winter door’ loopt erg goed. Deze week krijgen de eerste buitenslapers een slaapzak. Volgens Tessa Schmidt, initiatiefnemer van de actie, zijn er genoeg ingezameld om alle daklozen in de Sleutelstad er van één te voorzien. De organisatie is nog op zoek naar kampeerspullen, slaapmatten en dekbedden. De nachtopvang gaat pas open als het kwik onder nul daalt. (LN08-01,Sl10-01, LD08-01 ).

10. Het Leiden Convention Bureau, een netwerk om Leiden te promoten als congresstad, start. Voor het initiatief van Leiden Marketing, de gemeente, de Universiteit, het LUMC en de Leidse gastvrijheidsector  hebben zich inmiddels 63 prominenten gemeld. Op 10 maart vindt de officiële installatie van het ambassadeursnetwerk plaats. (LD07-01, LN08-01, WW08-01, HOZ12-01).      

10. Wethouder Jan-Jaap de Haan onthult in de openbare basisschool ‘De Viersprong’ aan het Bonaireplein in De Kooi een kunstglas mobile van bijna acht meter. De basis is gemaakt door kunstenares Barbara van Druten en ingevuld door zo’n 200 leerlingen en hun ouders die tekeningen maakten die onderdeel van het kleurige kunstwerk vormen. De mobile die in de vide hangt werd mogelijk door een gift uit het WOZ-fonds. (LD03-01)      

10. De Waddingerbrug in de Haagweg heeft voor de derde keer binnen een week te maken met een storing. Op 6 en 8 januari kan de brug ook niet meer dicht. Toen dacht de provincie dat het aan een defecte schakelaar lag. Volgens een voorlichter zijn de schakelaars vervangen en kan het daar niet aan liggen. (RTV07/08/09-01, Sl10-01, LD09/11-01, HOZ12-01).

10. Een nieuwe ringweg is niet nodig vindt de werkgroep Lab071, waarin bewoners, belanghebbenden en politiek zich samen bogen over een alternatief voor het in 2012 afgeschoten plan voor een nieuwe weg die de Willem de Zwijgerlaan met de Kanaalweg zou verbinden. Met het opwaarderen van bestaande wegen aan de noordkant van Leiden en de komst van de Rijnlandroute in het zuiden is de basis voor een ring goed geregeld. De stuurgroep van Lab071 presenteert een schetsboek met de mogelijkheden die nu nog over zijn. De komende weken worden die nader onderzocht. Uitgangspunt is dat verkeer zoveel mogelijk buiten woonwijken om moet rijden en daar dan wel harder kan rijden dan nu. Vanuit de ring die zo ontstaat, lopen ‘inprikkers’ en stadslanen naar de wijken. Binnen en op de singels zou de snelheid terugmoeten naar 30 km/u. Er is zelfs een optie om de complete regio tot 30-kilometergebied te verklaren met uitzondering van de ring en de wijktoegangswegen. De suggesties krijgen een kritisch onthaal met name in de randgemeenten Oegstgeest en Leiderdorp. VVD-raadslid Frederik Zevenbergen: ‘Het doortrekken van de N11 heeft de gemeenteraad nog maar een jaar geleden afgewezen. Ook Michael van der Meer laakt namens de samenwerkende buurtorganisaties langs het oude ringwegtracé het idee om de verguisde ringweg er onder de dekmantel ‘stadslaan’ alsnog door te drukken. Voorzitter Erna Kortlang verklaart namens de bedrijvenkoepel in de Leidse regio tegen de voorgestelde ringweg te zijn, gezien de koppeling met de grote 30-kilometerrzone. (LD10/13/22-01, St15-01, WW29-01, LD15-02).

10. De politieke partij Leefbaar Leiden verwijdert Hans Hendriks (60), die als ‘belastingexpert’ vermoedelijk honderden Leidenaars dupeerde, van de kieslijst, meldt lijsttrekker Daan Sloos. Hendriks stond op plaats acht. Sloos neemt de beslissing met medebestuurslid Ben Plazier. ‘Nu landelijke media het verhaal hebben opgepikt, wordt de druk te hoog om Hans op de kieslijst te laten staan’. De partij had hem een dag eerder al voorlopig geschorst als ombudsman. Hendriks adviseerde namens de partij Leidenaars bij problemen met instanties. Voordat Leefbaar hem uit de partij zet wil Sloos nog met gedupeerden en de SP Leiden spreken. In een verklaring zegt Sloos zichzelf ernstig te verwijten  Hendriks niet goed te hebben gescreend. Hendriks zat vroeger in de raad voor de SP. Hij begon zijn ‘hulp’ met belastingformulieren vanuit het kantoor van de SP-Hulpdienst aan de Marnixstraat. Hij zoog allerlei familieomstandigheden en aftrekposten uit zijn duim. Zo voerde hij onterecht in dat belastingbetalers kinderen hadden of waren gescheiden. Ook gaf hij aan dat ze allerlei ernstige ziekten hadden. Daardoor leek het alsof ze hoge bedragen van de belastingdienst terugkregen. Later merkten de klanten dat ze juist duurder uit waren omdat  naheffingen van vele duizenden euro’s werden opgelegd door de fiscus. In 2006 werd hij weggestuurd door de SP vanwege zijn geknoei.  Hendriks ontkent de aantijgingen. (Sl10-01, LD10/11-01, RTVW10-01, WW15-01).

10. De Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst, nu Stedelijk Beheer geheten, bestaat 100 jaar. Op 1 januari 1914 kreeg Leiden, als één van de laatste grote steden, een eigen vuilnisorganisatie. Daarvoor hielden particuliere ondernemers de stad schoon. Zij zamelden tegen betaling het afval dat inwoners op straat of in de gracht te gooiden. ‘Zonder reinigingsdienst was Leiden in de stront gezakt’, zegt historicus Cor Smit. Het water was een open riool en de stank was met geen pen te beschrijven. Klachten noopte de gemeente om in te grijpen. Aan de Langegracht werd een vuilverbranding gebouwd maar die functioneerde maar kort. Vervolgens werd vuil in onderladers naar de Nieuwkoopse Plassen verscheept en daar gebruikt om plassen te dempen. Protesten van natuurorganisaties leidden tot bouw van een nieuwe vuilverbranding aan de Gabriel Metzustraat, die tot begin jaren zestig in bedrijf bleef. Het hoofdkwartier van de reiniging waren jarenlang gevestigd op een terrein aan de Houtmarkt en de Noorderstraat. Nu is op De Waard de inzamelplaats van het Leidse huisvuil. Het jubileum is voor de gemeente aanleiding om op diverse plaatsen in de stad archieffoto's te plaatsen. Alle auto's van de reinigingsdienst zijn voorzien van een speciaal logo. En er komen diverse publicaties dit jaar. (RTVW10-01, HOZ12-01, LD14-01, WW15-01, St15-01).

10. Village Bakery krijgt de award voor ‘Het Lekkerste Broodje van Leiden 2013’. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. De broodjeszaak aan de Lange Mare ontvangt van centrummanager Erwin Roodhart een beker en een cadeaubon van een Leidse kookspeciaalzaak. Volgens de driekoppige jury zijn de ‘better bagels’ goed op smaak en is het aanbod origineel. Zo worden er op vaste zondagen ook glutenvrije broodjes in de zaak verkocht. De jury beoordeelde het lunchassortiment van negen etablissementen. De verkiezing is een initiatief van communicatiebureaus Media Advice en Van Enk Communicatie. Vorig jaar won Café Midi bij museum Volkenkunde de prijs en was de zaak van Frank Zwerus (46) tweede. Vanaf zijn vijftiende verkocht hij vijftien jaar met een bakfiets krentenbollen tijdens de 3 Oktoberviering. (Sl10-01, LD11-01, LN15-01). 

10.  Volgens manager Artem Tolmachev is Teddy Kids het eerste kinderdagverblijf ter wereld waar je kunt betalen met bitcoins, de digitale munteenheid. ‘Veel van onze kinderen zijn pas sinds kort in Nederland en hun ouders zijn blij met die optie. Wanneer je nog geen Nederlandse bankrekening hebt, is het lastig hier je rekeningen te betalen. Met bitcoins kun je vanuit het buitenland makkelijk geld overmaken naar een Nederlandse rekening’. Na het kerstreces zijn de eerste transacties gedaan en Tolmachev verwacht navolging. (LD10-01). 

11. Leiden ziet vooralsnog niets in het Haarlemse plan om voor het voeren van meeuwen een boete van 130 euro op te leggen. Het is volgens de gemeente moeilijk te handhaven. CDA en SP zien meer in bestrijding van de overlast die het weghalen van eieren en sneller ophalen van huisvuil. (LD11-01).   

11. Leidenaar Tim Griffioen lanceert met zijn bedrijf Zooma een app die een  overzicht biedt van regionale poppodia en concertlocaties. ‘Time Square’ wordt gepresenteerd tijdens het popfestival Noorderslag in Groningen. (LD11-01).

11. In de Stadsgehoorzaal wordt de NK Debatteren voor scholieren gehouden.  De afgelopen weken streden 105 middelbare scholen om een plekje in de finale. De Leidse eer wordt hooggehouden door Victoria, Ruurt, Koen en Ziwea van het Visser ’t Hooftlyceum. Het Stedelijk Gymnasium uit Uitrecht is de uiteindelijke winnaar. (WW08-01, RTVW12-01, LD13-01, WW15-01).

11. Fotograaf Jordy Kortekaas heeft in een bijzonder project Oud Leiden gecombineerd met Nieuw Leiden. Hij verzamelde oude foto’s van mooie plekken in de stad en zocht de locatie op zoals het er nu uitziet. Hiervan maakte hij weer één foto. Zo combineerde hij foto’s van brandweerlieden tijdens de brand in het Stadhuis en Nazi’s op de Breestraat met de huidige locatie op zijn website. (LD11-01).

11. Theater Imperium opent in het eigen theater aan de Oude Vest 33E het nieuwe theaterseizoen met de improvisatievoorstelling 'God Save The Queen' waarbij twee teams scènes en liedjes bedenken en om de gunst van de jury en het publiek strijden. Leiden wordt vertegenwoordigd door Theatersportvereniging ‘Ontzettend Nodig’ die het opneemt tegen Theatersportvereniging ‘De Tegenpartij’ uit Den Haag. (Sl03-01)

11. Onder Oude Kooi (gebied tussen Sumatrastraat, Lage Rijndijk en Kooipark) wordt een stelsel van drainagepijpen aangelegd met een lengte van drie kilometer. Het project om de wateroverlast in de wijk te bestrijden kost 9,1 miljoen euro. In het nieuwe plan komen de geplande watergemalen te vervallen. Ook de vijver die bij de Atjehstraat zou worden gegraven is geschrapt. Met schuiven worden de riolen tijdelijk afgesloten en het overtollige water wordt geloosd op de Zijl. De eerste buis gaat eind 2014 de grond in en twee jaar later moet het hele systeem worden opgeleverd. Tegelijkertijd krijgt de buurt een nieuwe bestrating en ondergrondse afvalcontainers. Op 23 januari stemt de gemeenteraad in met het plan en de komende maanden worden een aannemer gezocht. (LD11-01, FeedGem24-01).      

11. Op 35-jarige leeftijd overlijdt Azad Atasoy, penningmeester en secretaris van de wijkvereniging Meerburg. Hij was ook actief voor de wijkvereniging Roomburg. (LD14-01).    

11. Het Grote Polderpad tussen de spoorlijn Leiden-Utrecht en de N11 in de zogenaamde ‘Elfenbaan’ is heropend voor fietsers. Het pad dat park Cronestein verbindt met Zoeterwoude was sinds maart 2012 afgesloten in verband met de verbreding van de A4, die eind dit jaar wordt afgerond. (LD11-01, Sl13-01, LN15-01).   

((CV 11. Hans Gelderblom (50), internist, gespecialiseerd in de experimentele farmacotherapie, staflid medische oncologie aan de Universiteit Leiden, hoogleraar interne geneeskunde. Voorzitter van de Europese Osteosarcoma Intergroup, voorzitter NVMO (beroepsvereniging Nederlandse oncologen), vicevoorzitter commissie klinische studies en lid wetenschappelijke raad KWF, secretaris Europese bot en weke delen sarcomengroep. Bestuurslid Six Stichting, lid comité van aanbeveling jongerenhospice Xenia en Van Engelenstichting in Oegstgeest. Getrouwd met Dop, directeur verzorgingshuis Agnesstaete in Voorhout en Liduina in Warmond. Heeft drie kinderen Bente (15), Pepijn (13) en Veerle (11) en woont in Oegstgeest. (LD11-01)).

11/12. In twintig uur tijd worden zes 45 jaar oude roltrappen van het warenhuis Vroom en Dreesmann aan de Breestraat - Aalmarkt vervangen door acht nieuwe. Voor het verwijderen van de oude was achttien uur ingecalculeerd, maar na vijf uur was de laatste roltrap al weggetakeld. Er worden acht roltrappen geplaatst, twee meer dan voorheen voor transport naar de vierde verdieping. Bedrijfsleider Jan van der Linden: ‘Het weer zat mee en het transport was snel geregeld. Het plaatsen was in negen uur gedaan, terwijl we rekening hielden met zestien uur’.  Op 11 januari wordt ’s avonds de hijskraan opgebouwd die de 5.600 kilo wegende roltrappen omhoog takelt. De operatie is onderdeel van de grote verbouwing van V&D die dit voorjaar wordt afgerond. Het werk gaat tijdens de openingstijden gewoon door. De roltrappen mogen pas worden gebruikt als ze zijn gekeurd. (LD10/13-01, Sl13-01, WW15-01).

12. Mevrouw A.H. Harteveld overlijdt. Zij was van 1993 tot 1999 rector van de Rembrandt Scholengemeenschap. (LD15-01).  

12. Reizigers zijn iets duurder uit voor een rit met de streekbus van Arriva. .

Het kilometertarief van de OV-chipkaart gaat omhoog naar bijna 14 cent per kilometer. De provincie spreekt van een ‘geringe stijging’. Die is nodig, omdat Arriva minder inkomsten had na de overgang van de strippenkaart naar de OV-chipkaart. De prijs voor een kortingskaart gaat omlaag van 85 naar 15 euro. In de daluren betalen reizigers dan 40 procent minder. (RTVW12-01). 

12. De Road Runners Club bestaat 25 jaar en leden zamelen in dat kader geld in voor goede doelen. De eerste jubileumloop start en eindigt bij sportcomplex De Vliet aan de Voorschoterweg en daaraan nemen zowel hardlopers als wandelaars deel. De club werd opgericht door een groep in Zoeterwoude van wie de meesten elkaar kennen van multinational 3M en trainden voor de marathon van New York waaraan om de vijf jaar wordt meegedaan. De hardloopvereniging telt zo’n 500 leden. Frans Kortekaas (69), hoofdtrainer sportief wandelen is lid vanaf het eerste uur. Een van de initiatieven is ‘Hollen met Han’ een hardloopcursus met oud-topatleet Han Kulker. (WW08-01, HOZ26-01, LD28-02).  

13.  Het Stedelijk Gymnasium krijgt opnieuw het predicaat  ‘Excellente school’ Premier Mark Rutte en staatssecretaris Sanders Dekker reiken in de Nieuwe Klerk in Den Haag in totaal 76 predicaten uit. In 2013 werden ze voor het eerst uitgereikt. Volgens de Keuzegids middelbare scholen scoort het Stedelijk Gymnasium het beste van alle scholen in de regio. Samensteller is het bureau Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden. De gids is een reactie op ranglijsten die verschijnen in Elsevier, Volkskrant en voorheen Trouw. ‘Ik vind die ranglijsten ondoorzichtig’, zegt hoofdredacteur Frank Steenkamp. ‘De Volkskrant laat de cijfers voor het centraal schriftelijk examen relatief zwaar wegen. Die kunnen elk jaar verschillen en zeggen niets over de leerlingen die nu aan de middelbare school beginnen’. (RTVW13-01, LD13/14-01).

13. Het Leidse biotechnologiebedirjf Prosensa beëindigt zijn samenwerking met de Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK). De bedrijven werkten sinds 2009 samen aan de ontwikkeling van een medicijn tegen de ziekte van Duchenne, een aangeboren en erfelijke spierziekte bij jongens. In september vorig jaar bleek dat het middel drisapersen niet goed werkt. Prosensa, dat vanaf 2013 een beursnotering heeft aan de Nasdaq in New York, behoudt na beëindiging van de samenwerking met GSK alle rechten op drisapersen en alle overige ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van Duchenne. Topman Hans Schikan meldt op 17 januari dat uit analyse van de resultaten van het onderzoek onder 125 patiënten blijkt dat het medicijn veel effectiever bij patiënten met een nog niet zo ver gevorderd ziektebeeld. Daarom zoekt Prosensa met hernieuwde moed verder naar drisapersen. Een groot langlopend onderzoek is inmiddels in gang gezet. Er doen 250 patiënten aan mee. (LD14/18-01).

13. Overheid, onderwijs en ondernemers (de drie O’s) moeten beter met elkaar communiceren. Dat is volgens Eric aan de Stegge, voorzitter van de commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt van de BV Leiden, de eerste vereiste om de jeugdwerkloosheid in de regio Leiden en Katwijk aan te pakken. ‘Er is geen transparant beeld van vraag en aanbod.’ Volgen hem moet de infrastructuur en het overlegmodel optimaal worden opgetuigd want in 2015 wordt de participatiewet van kracht en wordt de aanpak van de werkloosheid geregionaliseerd. Op 10 februari wordt een regiowerktop georganiseerd.

Hij pleit er voor  dat de gemeente een lokale of regionale stagebank steunt. (LD13-01).

13. De Lijsbethbrug over de Oude Singel bij museum De Lakenhal krijgt de komende drie dagen een nieuw brugdek. De afgelopen weken was de brug afgesloten omdat herstel werd vertraagd door een geschil van mening tussen de aannemer en een onderaannemer. (LD10-01) 

13. De Leidse regio is een thuiszorgorganisatie rijker: Leidsche Zorg Organisatie. Een team van 30 tot 35 vaste krachten verleent particuliere zorg en verwelkomt eind januari de eerste cliënten. Ze betalen de zorg zelf of kopen zorg in via het persoonsgebonden budget. Initiatiefnemer is Simon Belt. (LD13-01).    

13. Vlietweg-bewoner Kees Lagerberg betreurt dat zijn plannen om in de Oostvlietpolder een landelijk rundermuseum in te richten op tegenstand van de gemeente stuit. Lagerberg was decennialang boer in het gebied en werd zeventien jaar ernstig gehinderd in zijn bedrijfsvoering door de plannen voor een bedrijfsterrein. In het nieuwe bestemming wordt het weidegebied aangeduid als ‘groen’ en niet als ‘agrarisch terrein’. Zijn advocaat Cor van Zadelhoff overweegt een planschadeclaim in te dienen. (LD13-01).     

13. De speciale apparatuur die in Leiden is gebruikt om vuurwerkvandalen op te sporen heeft niet geleid tot aanhoudingen. De politie zette apparatuur van het leger in met gevoelige microfoons om zwaar en waarschijnlijk illegaal vuurwerk op te sporen. Daarvan is waarschijnlijk een preventieve werking uitgegaan. Eind januari wordt bekeken of het systeem dit jaar weer wordt ingezet. (RTVW14-01).

13. Boekenketen Polare krijgt geen boeken meer. Leverancier het Centraal Boekhuis (CB) heeft de levering aan de grootste boekenketen van Nederland stopgezet. Van een betalingsachterstand is volgens de keten geen sprake. Polare zegt met CB en ‘andere belangrijke leveranciers’ te onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor betaling en levering van boeken. De afspraken zouden moeten worden aangepast omdat de omzetten in de boekenmarkt teruglopen. Polare verwacht dat er over enkele dagen nieuwe afspraken zijn gemaakt. (RTVW13-01).

13. Het nationale bevolkingsonderzoek naar darmkanker start. Deelnemers ontvangen per post testmateriaal en een gebruiksaanwijzing. Met de test kan eenvoudig wat ontlasting naar het RIVM worden gestuurd waar in het laboratorium wordt gekeken of er bloed in zit. In dat geval kan men bij het LUMC en het Diaconessenhuis terecht voor een coloscopie: een kijkonderzoek van de dikke darm. Daarvoor zijn extra maag-darm-leverartsen en verpleegkundig specialisten aangetrokken. Ook is de modernste apparatuur aangeschaft. Bij de ziekenhuizen bestaat veel expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van darmkanker. (UL14-01, LD15-01, LN15-01).

13. De populairste kindernamen van 2013 zijn bekend: dit jaar staan Sem en Tess op de eerste plaats. Op de tweede en derde plaats staan Levi en Bram en bij de meisjes Sophie en Julia. Sem is de afgelopen jaren vrijwel altijd in de top-3 verschenen. Tess daarentegen is volgens de Sociale Verzekeringsbank een grote verrassing. De populariteit van Tess is de afgelopen tien jaar enorm gestegen: van de 52ste tot de 10de plaats. Namendeskundige Maarten van der Meer gelooft dat de populariteit van namen zo fluctueert omdat de Nederlander trendgevoelig is. De Sociale Verzekeringsbank in Leiden publiceert jaarlijks een lijst met de populairste namen. In 2013 zijn er ongeveer 168.000 kinderen geboren, waarvan 86.000 jongens en 82.000 meisjes. (RTVW13-01).

13. Coach Mark van den Brink is ontslagen bij korfbalclub Sporting Trigon.  De club boekt in de zaalcompetitie in de overgangsklasse twee zeges, maar verliest daarna alle wedstrijden. De mededeling van het bestuur komt voor Van den Brink als een grote verrassing. (LD17-01).

13. Historici van de Radboud Universiteit en verouderingsonderzoekers van het LUMC krijgen 850.000 euro NWO-subsidie voor een vijfjarig onderzoek naar de invloed van ‘de familie’ op kindersterfte, vruchtbaarheid en levensverwachting in de afgelopen 200 jaar. In Leiden leidt Eline Slagboom, moleculair epidemioloog het onderzoek dat uniek is in de wereld:  ‘Daarvoor zijn lange familielijnen nodig, die zich uitstrekken over meerdere generaties. De gemiddelde levensverwachting in Nederland is de afgelopen eeuwen van zo’n 35 naar 83 jaar gestegen’. (UL14-01, RTVW14-01, LD15-01).

14. Supermarkten van Digros heten binnenkort allemaal Dirk. Dat maakt het moederbedrijf Detailresult bekend. Ook de namen Bas van der Heijden en Dirk van den Broek verdwijnen. Het eerste Digros-filiaal werd aan de Langegracht geopend door Jan van den Broek en zit daar nog steeds. CEO-René van Klooster verwacht in de detailhandel een nog grotere vuist te kunnen maken. (WW14-01, EN).  

14. Volgens GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn licht Nuon Leidenaars die gebruik maken van stadswarmte, op. De energieleverancier brengt volgens hem hogere tarieven in rekeningen dan bij klanten met een gasaansluiting. In schriftelijke vragen verzoekt hij B en W met Nuon in gesprek te gaan om duidelijkheid te krijgen. (LD15-01).    

14. De Nederlandse Transplantatie Stichting, gevestigd in Leiden, meldt dat het aantal patiënten op de wachtlijst voor een donororgaan in 2013 met elf procent is gedaald naar 1.146.  Ondanks de daling overlijden nog steeds zo’n 150 personen per jaar die op de wachtlijst staan. In 2013 doneerden 521 bij leven een orgaan. De lichamen van 255 overledenen werden gebruik voor orgaandonatie. Dat leverde 703 transplantaties op.  In totaal werden 1.224 transplantaties uitgevoerd. (LD15-01        

14. Na een interne verbouwing van twee weken gaat visrestaurant ’t Crabbetje aan de St. Aagtenstraat 5 weer open. De zaak bestaat inmiddels twintig jaar en zes jaar geleden nam Theo Guijt de zaak over en vanaf dit jaar is broer René de gastheer.  (LD14-01).

14. B en W vinden het resultaat van het overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de Persoonlijke Verzorging onder de maat. De hoge budgetkortingen op huishoudelijke hulp (40 procent minder geld) en extramurale begeleiding (15 procent minder) blijven in stand. Daarnaast had persoonlijke verzorging in het gemeentelijk takenpakket het aangaan van nieuwe slimme combinaties tussen huishoudelijke hulp, verzorging en begeleiding mogelijk gemaakt. De daarmee te behalen efficiencyvoordelen worden nu bemoeilijkt. Bovendien komt er een overgangsregeling voor bestaande cliënten, terwijl gemeenten al direct in 2015 de hoge budgetkorting moeten realiseren. Dit maakt de speelruimte voor gemeenten uiterst beperkt en dat is nadelig voor mensen die maatschappelijke ondersteuning ontvangen. (Gem14-01).

14. In 2016 wordt het uitstrijkje om baarmoederhalskanker op te sporen vervangen door een DNA-test waarbij gezocht wordt naar het HPV-virus. Alleen positieve testen worden dan nog onder de microscoop bekeken. Directeur Wim Quint van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium verwacht dat er van de 480.000 onderzoeken nog 17.000 overblijven. Het RIVM gaat bovendien een pilot doen met een zelftest voor vrouwen die geen gehoor geven aan de oproep. Het RIVM gaat ervan uit dat van de 45 laboratoria er op termijn drie tot vijf overblijven. Om daartoe te behoren is het Leidse lab een half jaar geleden gefuseerd met DDL Diagnostic Laboratory in Rijswijk. (LD14-01).           

14. Wethouder Roos van Gelderen opent het geheel rookvrije gebouw en terrein van het Leonardo College met het onthullen van een bord. Rector Steven Mijnsbergen zegt met beleid, regels en projecten veel aandacht te besteden aan een gezonde manier van leven van de leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat zeven procent van de middelbare scholieren dagelijks rookt. Dat percentage daalt  sinds 2004 nauwelijks. (LD13-01).        

14. Kinderen met leerproblemen zijn niet het best af op een school voor speciaal onderwijs. Zij boeken net zoveel vooruitgang in hun gedrag en leerprestaties op gewone scholen. Dat concludeert onderzoekster Regina Stoutendijk van de Universiteit Leiden in een promotiestudie. Tot dusver werd altijd gedacht dat kinderen met aandachtsstoornissen als ADHD of autisme extra begeleiding op een speciale school nodig hebben. De onderzoekster denkt dat deze groep kinderen ‘met een rugzakje’ ook in gewone klassen hun draai kunnen vinden. Zij vergeleek de prestaties in het speciaal onderwijs en andere scholen met elkaar. Uit het onderzoek blijkt verder dat de thuissituatie veel invloed heeft op gedragsproblemen van kinderen. Als ze ruzie hebben met hun vader of moeder zijn ze ook agressief in de klas. (RTVW14-01).

14. De steeds terugkerende strijd om de pontons  in de Nieuwe Rijn, woedt voortaan nog maar één keer per jaar. De pontons worden neergelegd voor evenementen als 3 Oktober en Koningsdag, en voor de ijsbaan en de kerstmarkt.
De besluiten en vergunningen worden steeds aangevochten door rederij Rembrandt die zegt inkomsten mis te lopen door de tijdelijke afzetting van het water. Om de frequente gang naar de Haagse rechter en de lokale bezwaarcommissie te verminderen komt er één regeling die de vergunning en de bestemmingsplanaanvraag coördineert. ‘Hopenlijk zijn we zo van een hoop gedoe af", aldus wethouder Pieter van Woensel maar blijft beroep mogelijk. Begin maart treffen het Centrummanagement Leiden en Rederij Rembrandt elkaar weer bij de rechter voor een bodemprocedure. Burgemeester Henri Lenferink waarschuwt dat als de besluitvorming wordt vertraagd het risico bestaat dat de ijsbaan er niet zal komen (FeedGem14-01, LD15-01, Sl15-01).

14. Het Leidse bedrijf Galapagos krijgt 2,9 miljoen euro van het Vlaamse Innovatiecentrum IWT voor onderzoek naar taaislijmziekte. Daarbij wordt samengewerkt met de universiteit van Leuven en Utrecht. (LD14-01).    

15. De collectie ‘gesneden stenen’ van het voormalige Geldmuseum is te zien in de permanente opstelling van het Rijksmuseum voor Oudheden. Het Geldmuseum ging afgelopen najaar ter ziele omdat het rijk de subsidie stopzette. Tot de collectie behoort de ‘Gemma Constantiniana’ uit de vierde eeuw na Christus, één van de grootste cameeën uit de klassieke oudheid. De steen is gemaakt ter herinnering aan de overwinning van keizer Constantijn op zijn rivaal Maxentius in 312. (RTVW15-01, LD16-01).

15. De bouw van een nieuwe vestiging van Ikea voor zo’n 75 miljoen euro op het Leiderdorpse bedrijventerrein Bospoort langs rijksweg A4 is uitgesteld. De Zweedse woongigant wil een extra ondergrondse parkeerlaag. Daarvoor moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd omdat het pand bijna vier meter hoger reikt en een kleine 3.000 vierkante meter groter wordt. De pannenkoekenboerderij De Hooiberg die er nu nog is gevestigd opent 30 januari in het Ghoybos een nieuw restaurant waarna het bestaande pand wordt gesloopt. Burgemeester Marina van der Velde van de gemeente Kaag en Braassem verricht een dag eerder de officiële opening. Dat is de dag waarop eigenaar Ger Nagtegaal die zeven jaar procedeerde, 65 jaar wordt. Daarna wordt het terrein overgedragen aan Ikea Nederland. IKEA wil op het terrein langs de A4 een warenhuis bouwen met een winkelvloeroppervlakte van 14.000 vierkante meter en 850 parkeerplaatsen die deels ondergronds komen. (Zie ook 27-01).  (RTVW15-01, LD16/31-01, LN29-01).

15. Dojo Daidokan Shuri Ryu-karate bestaat 25 jaar en viert dat jubileum op 25 januari bij Gezondheid en Beweging aan de Brahmslaan 64 met demonstraties. In 1989 begon Inge Ruys met de dojo, die toen nog een ander naam had. Volgens docente Ilia Neudecker (51) wordt er de traditionele karatevorm alleen door vrouwen beoefend. (LD10/15-01).

15. De 35-jarige Leidenaar die de speelgoedwinkel Lila aan de Nieuwsteeg overvalt, wordt een dag later opgepakt. Hij bedreigt de eigenaresse van de winkel met een mes en eist geld. Met een kleine buit gaat hij er vandoor. ’s Avonds krijgt de politie een tip en gaat direct op zoek naar de man, die in het verleden al eerder is aangehouden voor vergelijkbare misdrijven. Het lukt de recherche de volgende ochtend om zijn verblijfplaats te achterhalen. (Sl15-01, LD16/17-01, RTVW15/16-01, HOZ19-01).

15. De nieuwe Stadsgids van de gemeente verschijnt. Het is een uitgave van Akse Media en kan op een groot aantal adressen in de stad worden afgehaald. (St08-01, Gem14-01, St15-01).

15. De Universiteit Leiden heeft de campus in Den Haag nodig om te blijven groeien. Niet alleen omdat het in Leiden aan voldoende studentenkamers ontbreekt, maar ook omdat de internationale stad Den Haag meer buitenlandse studenten aantrekt dan Leiden. Dat zegt rector magnificus Carel Stolker in een debat over hoger onderwijs, tijdens de nieuwjaarsborrel van het CDA. Het zit de CDA’ers niet lekker, dat de universiteit niet meer met beide benen in de Leidse klei staat. Nadat de universiteit de campus een aantal jaar geleden opende, vertrok het afgelopen studiejaar de complete opleiding bestuurskunde naar Den Haag. Het afgelopen jaar had Leiden 1.200 studenten in Den Haag, tegen 20.000 in de eigen stad. Stolker ontkent dat Den Haag studenten afsnoept van Leiden. ‘Alles wat wij in Den Haag doen wordt drie keer zo groot. Er is daar een autonome groei’.  Hij hoopt ooit samen te werken met een grote Amerikaanse universiteit mocht die in Den Haag neerstrijken. (LD16-01).

15. De stichting ‘Vrienden van het Singelpark’ wint de Joop Walenkamp Award. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt door het CDA als aanmoedigingsprijs. De stichting zet zich al jaren in voor realisering van het Singelpark. Wethouder Jan-Jaap de Haan reikt de prijs uit. Ook de dochters van naamgever Joop Walenkamp zijn aanwezig. In 1997 overleed deze wethouder op 48-jarige leeftijd. (Sl15-01, LD16-01, HOZ19-01).

15. De publieke omroep onderzoekt de slechte kijkcijfers van de dramaserie ‘StartUp’ die is opgenomen in de Meelfabriek. De dagelijkse soap gaat over tien jonge, startende ondernemers. StartUp wordt uitgezonden op Nederland 3 en gemiddeld kijken er zo'n 65.000 mensen volgens de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Ter vergelijking: naar het Half Acht Nieuws op RTL 4 kijken zo'n 1,4 miljoen mensen, Utopia op SBS6 trekt meer dan 1 miljoen kijkers en naar de Wereld Draait Door op Nederland 1 kijken maar liefst 1,6 miljoen mensen. De herhaling in de middaguren door 30.000 tot 75.000 kijkers bekeken. BNN vindt het na een week te vroeg om in paniek te raken. ‘We hebben vertrouwen dat het goed komt’. (VK15-01, RTVW16-01, LD16-01).

15. Het Hartcentrum Leiden van het LUMC begint een grote campagne om vrouwen bewust te maken van symptomen die duiden op een hartinfarct. In tegenstelling tot mannen denken ze er niet zo snel aan en schakelen nog wel eens te laat de hulpdiensten in. Meest in het oog springend zijn grote advertenties op bussen. Volgens arts en onderzoeker Maaike Hermans is het belangrijk dat ook vrouwen de signalen tijdig herkennen. ‘Doordat relatief laat een dotter plaatsvindt, zien we soms dat er een fors infarct optreedt’. De campagne duurt drie maanden. (LD06-12).

15. Twee Leidse dichters plaatsen zich voor de finale van het NK Slam Poetry in Utrecht op 1 februari in Utrecht. Het zijn Maaike Harteveld en Niels Terhalle. Martin M. Aart de Jong sneuvelt in de halve finale. (Sl04-01, LD17-01).

15. Tussen april en oktober wordt de rondweg in de Merenwijk opnieuw geasfalteerd en krijgt het fietspad rood asfalt en komt direct aan de rondweg te liggen. Ook komen er extra voetgangersoversteekplaatsen. Dat meldt wethouder Strijk op vragen van VVD-raadslid Frederik Zevenbergen. Strijk beloofde de bewoners beter te informeren over de werkzaamheden die eraan komen. De Gooimeerlaan is recent opnieuw geasfalteerd nadat de procedure over verkeerskundige aanpassingen was afgerond. Komend voorjaar worden de kruisingen Ketelmeerlaan - IJsselmeerlaan en Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan definitief ingericht. De verhoging van asfalt tussen de rijbaan en de fietsstroken verdwijnt, de fietsstroken worden breder en er komt een stippellijn als afscheiding. De bushaltes worden verhoogd en voorzien van geleidlijnen Ook stopt de bus voortaan op de weg zelf. De oversteek van het fietspad over de Veluwemeerlaan krijgt een plateau om de snelheid van het autoverkeer te remmen en fietsers hebben hier straks, net als voetgangers, voorrang bij het oversteken. Bromfietsers mogen straks op de rijbaan van de rondweg rijden en niet meer op het fietspad. Op Twitter laten vele Merenwijkers weten niets in de plannen te zien. (S116-01, Gem20-01, LN22-01, St22-01, LD22-01).

16. SP-raadslid Julian van der Kraats vraagt wethouder Frank de Wit om opheldering over het vrijkomen van asbest bij werkzaamheden aan het dak van het 150kV gebouw bij Nieuw Leyden. Volgens De Wit heeft eigenaar van het hoogspanningsstation Tennet dat half december bij de gemeente gemeld en de omwonenden direct per brief geïnformeerd. De asbestdeeltjes zijn terecht gekomen in de directe omgeving van de Nieuwe Koningstraat. Volgens de omgevingsdienst (voorheen de milieudienst) zijn de risico's minimaal. Tennet meldt dat er een brief met uitgebreidere informatie wordt verspreid in een wat groter gebied rond het gebouw. In die brief staat dan onder meer dat ook in het gebouw zelf asbest is aangetroffen. ‘De komende weken zullen er daarom de bekenden 'mannen in witte pakken' in het gebied te zien zijn’, aldus De Wit. (Sl16-01, RTVW17-01, LD18-01, LN22-01, WW22-01).

16. Unity blijft definitief de lokale omroep voor Leiden en omliggende gemeenten. Het bezwaar daartegen van concurrent Sleutelstad is door het Commissariaat voor de Media verworpen. Dit is een enorme opluchting, zegt Unity-voorman Rudo Slappendel. Hij kondigt aan dit voorjaar een dagelijks nieuwsprogramma op tv te gaan maken over Leiden en de regio. De commerciële zender Sleutelstad van directeur Chris de Waard die optrok samen met Lorelei (Lokale Omroep  Regio Leiden) bekijkt nog of een stap naar de rechter wordt gemaakt. (LD17-01).     

16. De ministers Edith Schipper en Melanie Schultz van Haegen zeggen dat het LUMC adequate maatregelen heeft genomen na de uitbraak van een salmonellabesmetting op de verpleegafdeling  kortverblijf inwendige geneeskunde in 2008. De gebruikelijke maatregelen tegen de bacterie werkten niet. Daarom wordt de waterleiding vervangen. Tot die tijd mogen mensen op de afdeling geen kraanwater drinken of er douchen. Bovendien moet het toilet na gebruik met gesloten deksel twee keer worden doorgespoeld. CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot had over de zaak schriftelijke vragen gesteld. (LD17-01).       

16. Er komt voorlopig geen tweede internationale basisschool in de regio Leiden. Uit onderzoek in opdracht van Leiden en Oegstgeest blijkt dat er geen behoefte aan is. Basisschool Elckerlyc in Leiderdorp blijft de enige door het rijk gesubsidieerde internationaal georiënteerde school voor basisonderwijs (IGBO) in de regio. Voor voortgezet onderwijs (IGVO) is er het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Elckerlyc heeft ongeveer 130 internationale leerlingen en heeft nog wat ruimte over. Daarmee voldoet de school aan de vraag vanuit de regio. Om een startlicentie te krijgen van het ministerie van Onderwijs moet worden aangetoond dat een school binnen vijf jaar minimaal 80 leerlingen kan hebben. Bedrijfseconomisch gezien zijn zeker 100 leerlingen noodzakelijk. Onderzoek van bureau Van Beekveld & Terpstra langs bedrijven die expats in dienst hebben laat zien dat die aantallen niet gehaald worden. (LD17-01, FeedGem17-01).

16. Bijna 600 mensen hebben zich bij het LUMC ingeschreven voor de inhoudelijke selectie voor de bachelorstudie geneeskunde. Naast een loting houdt het LUMC komend studiejaar voor het eerst zo’n toelatingstest.

Ongeveer de helft van de 315 eerstejaarsstudenten krijgt op die manier een plek. De studie geneeskunde in Leiden is de eerste in Nederland die zo selecteert. Prestigieuze Britse universiteiten zoals die in Oxford en Cambridge doen dit al langer. Het LUMC gebruikt de Biomedical Admissions Test, die studenten toetst op hun medische basiskennis en op vaardigheden zoals hun vermogen om problemen op te lossen en het trekken van conclusies. (LD17-01).

17. Steeds meer mensen raken in grote financiële problemen, gemeenten houden geen cent meer over voor begeleiding van werklozen en beloofde extra banen blijven uit. Dat verwacht wethouder Jan-Jaap de Haan van de participatiewet die in 2015 moet ingaan. De wet vervangt het gesneuvelde wetsvoorstel Werken naar vermogen. De Haan kan zich in de uitgangspunten vinden maar het gaat volgens hem mis op drie belangrijke punten mis: mensen, lokale speelruimte en geld. (LD17-01).

17. Juweliersketen Siebel sluit alle 36 winkels en de webshop per direct vanwege grote financiële problemen bij het concern. Alle horloges en sieraden die voor een reparatie zijn ingeleverd worden veilig gesteld voor de klanten. Op 21 januari verklaart de rechtbank in Amsterdam het concern failliet. Pogingen van de directie om het bedrijf in afgeslankte vorm voort te zetten, blijken op korte termijn niet te realiseren. Volgens curator Frits Kemo waren de decemberverkopen tegenvallend waarna de Rabobank een belangrijk krediet opzegde. Siebel had winkels in heel Nederland (onder andere in Leiden (Donkersteeg), een Mega Outlet in Amsterdam en een webshop met 170 personeelsleden. De eerste juwelierszaak van A. Siebel opende op 30 maart 1912 de deuren aan de Weste Wagenstraat in Rotterdam. Op 30 maart 2012 bestond Siebel Juweliers 100 jaar en kreeg de titel hofleverancier. Anno 2013 was het de grootste juweliersketen van Nederland in het midden- tot hooggeprijsde segment. Siebel was naar eigen zeggen marktleider op het gebied van trouwringen en had een brede collectie horloges, sieraden en relatieringen. In juni 2013 kondigen Siebel en juweliersgroothandel Aurum aan hun krachten te bundelen. Aurum, House of Jewels and Watches, ontwerpt, koopt en verkoopt sieraden, horloges en accessoires van diverse eigen merken. (RTVW17/21-01, LD22-01).

17. De plannen om honderden bussen van de Breestraat te verplaatsen naar het tracé Hooigracht zet bewoners en ondernemers van die twee straten lijnrecht tegenover elkaar blijkt als raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zich over het uitvoeringsbesluit voor de Breestraat buigt. De meeste bewoners van de Breestraat en het Pieterskwartier zien de bussen liever vandaag dan morgen uit de winkelstraat verdwijnen. Volgens de gemeente kunnen ze alleen maar naar de Hooigracht. Andere routes beiden te weinig soelaas of zijn onbespreekbaar voor Arriva. De voorstanders van de plannen zijn blij met de herinrichting maar ze hebben een hele serie wensen. Meer groen langs de gevels als bomen niet kunnen en uitvoering van het ontwerp dat de projectgroep Breestraat2022 maakte. Met een gekruist straatpatroon, een bushalte bij de Sint Jorissteeg, een plein bij 't Gangetje waar de zaterdagmarkt zou moeten verdwijnen. Bewoners van de Hooigracht vrezen voor hun gezondheid, ondernemers zijn bang dat hun winkel onbereikbaar wordt. Dit plan mag niet doorgaan, vindt eigenaar Van Ginkel van natuurwinkel De Zaailing. (Sl16-01, LD17/18-01).

17. Beauty Director Roberto Dresia opent de tentoonstelling Fashion in Galerie De Pieter aan de Breestraat met extravagant geklede paspoppen. De expositie toont collecties van jonge hedendaagse modeontwerpers tot en met 23 februari. (Dichtbij20-01, LD20-01, WW22/29-01, HOZ26-01).

17. Bewoners van de Ketelboetersteeg en de Zonneveldstraat stappen naar de Raad van State in een hernieuwde poging om de bouw van honderden studentenkamers aan de Langebrug tegen te houden. De omwonenden verloren begin december een rechtszaak waarin ze de plannen van DUWO/SLS aanvochten. Ze vinden het bouwplan te massaal en vrezen voor overlast als er in het drukke stukje binnenstad 217 studentenkamers bijkomen. Inmiddels is de sloop van het voormalige gebouw van de Sociale Dienst begonnen. (Sl17-01, LD22-01).

17. Kees ‘Lasercase’ van der Reijden overlijdt op 60-jarige leeftijd. Hij was dj van de discotheek Club 70 aan de Stationsweg in de jaren 80 en 90. Op 23 januari wordt hij begraven op Rhijnhof. (Sl17-01, LD23-01).

17. Tijdens een drukbezochte D66 nieuwjaarsreceptie in Scheltema wordt fractievoorzitter Mark Koek uitgeroepen tot Raadslid van het Jaar 2013. Hij neemt de wisselbeker over van SP-raadslid Julian van der Kraats. De onafhankelijke jury was dit jaar op zoek naar het raadslid dat door zijn of haar debattechnieken het meest effectief is in de gemeenteraad. Koek staat niet bekend om zijn scherpe debattechnieken. Volgens jurylid Binnert Glastra heeft de jury wat breder gekeken naar dat debatteren. ‘Koek blijft bij de feiten, is onverstoorbaar en is meestal de rust zelve. Dat bleek vaak zeer effectief en dus is hij een terechte winnaar’. Naast Koek waren ook Pieter Kos (GL), Frederik Zevenbergen (VVD) en Mart Keuning (CU) genomineerd. De jury hield dit keer onder meer een peiling onder de gemeenteraadsleden en hun ambtelijke ondersteuning. (Sl09-01, LD13/18-01, HOZ12-01, WW15-01, Sl18-01).

17. De verkeerlichten op de kruising Haarlemmerstraat-Pelikaanstraat zijn weer aangezet na een proef van drie maanden waarbij ze eerst oranje knipperden en daarna helemaal uit gingen. De resultaten worden geëvalueerd door de gemeente, de hulpdiensten en busmaatschappij Arriva. De meningen lopen uiteen. (LD17-01).

17. B en W vragen de gemeenteraad 200.000 euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van groene daken op onder andere de schoolwoningen bij Het Gebouw in Leiden Noord en op schoolgebouwen in de Oppenheimstraat fase 2.  Groene daken isoleren gebouwen, reduceren CO2, bestrijden de wateroverlast en gaan piekbelasting van het riool tegen. Bovendien leveren ze volgens het college een bijdrage aan de biodiversiteit van de stad. (Gem17-01).

18. Leiden en Leiderdorp zoeken naar een geschikte plek voor een biomassacentrale van Nuon. Die moet onder meer energie opwekken voor de stadsverwarming na 2019 wanneer de Eon-centrale aan Maresingel wordt stilgelegd. Volgens Nuon is de komst van een biomassacentrale nog onzeker. Er worden vele opties onderzocht, aldus de energieleverancier. (LD18/23-01).

((CV. 18. Ruud Westendorp (54), hoogleraar ouderengeneeslkunde, studie geneeskunde aan de Universiteit Leiden, opleiding tot internist gespecialiseerd in epidemiologie en intensive care, oprichter/directeur van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing in 2008. Publiceerde onlangs boek ‘Ouder worden zonder het te zijn’ en is medewerker aan tv-serie ‘Eeuwig jong’ van omroep Max. Is getrouwd met Silvia. De grens van het ouder worden schuift volgens hem steeds verder op. Per tien jaar krijgen we er op dit ogenblik  z’n twee levensjaren bij. Ouderdom wordt volgens hem ten onrechte vereenzelvigd met eenzaamheid. Leidenaars die meededen aan de 85-plusstudie gaven gemiddeld een acht voor de kwaliteit van het leven. (LD18-01)).            

18. Dj Armin van Buuren haalt het meeste geld binnen als het gaat om muziekexport. Die bedroeg in 2012 rond de 130 miljoen euro, een stijging van 31 procent ten opzichte van 2011 en een verdubbeling vergeleken met 2009. Tachtig procent komt voor rekening van optredens van Nederlandse artiesten over de grens, blijkt uit onderzoek in opdracht van Buma Cultuur. In de meeste gevallen gaat het om optredens van dj's als Armin van Buuren, Tiësto, Hardwell, Afrojack, Fedde le Grand en Ferry Corsten. Van Buuren bracht met 108 optredens het meeste in het laatje. (RTVW18-01).

18. Muziekvereniging Concordia sluit de viering van het 65-jarig bestaan af met een jubileumconcert in Het Gebouw in De Kooi. De Schlüsselstadter Muskanten, de partyband en het podiumorkest treden gezamenlijk op. De muziek varieert van polka tot Hazes. Man van het eerste uur is Henk Steenbergen (71). Hij werd in 1949 als jochie van zes lid en bespeelde de bazuin. Nu is dat de bariton. Hij was onder meer voorzitter en dirigent van het jeugdorkest. (LD13-01, WW15/22-01).            

18. De Historische Begraafplaats Groenesteeg wint de wedstrijd 'Kern met Pit' in de provincie uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. De prijs wordt uitgereikt door gedeputeerde Han Weber. Op 29 maart is de landelijke finale. ‘Kern met Pit’ wordt jaarlijks georganiseerd om deelnemers uit te dagen hun omgeving leefbaarder te maken. Vrijwilligers  organiseerden in 2013 allerlei bijzondere activiteiten om de begraafplaats op de kaart te zetten. Zoals een theatervoorstelling door acteurs met een verstandelijke beperking en een historische herbegrafenis. (Sl22-01, LD23-01, HOZ26-01, LN29-01, LD13-03).

18. Jacoba van Iterson wordt 105 jaar en krijgt bezoek van burgemeester Henri Lenferink. Ze woont nog zelfstandig maar krijgt hulp van haar schoondochter. Ze werd geboren in de Looierstraat, nu Zijlstraat, bij de Haven en heeft een naar omstandigheden goede gezondheid.  (HOZ26-01).  

19. De Leidse Verdieping, een initiatief van fotograaf Erik Flikkenschild en binnenhuisarchitecte Angelique Kluiver brengt vijf denkers samen. André van  Aarle, Antroine Bodar, Willem Drees, Huub de Groot en Tijn Touber debatteren in het Academiegebouw aan het Rapenburg over absolute hoogte- en dieptepunten van het leven. Ook wordt de  fototentoonstelling ’Hemel, Verleiding en Hel’ geopend. (LD18-01).

19. Op 89-jarige leeftijd overlijdt hoogleraar Pieter Sevenster. Sinds begin jaren vijftig van de vorige eeuw was hij verbonden aan de afdeling Ethologie van de toenmalige subfaculteit Biologie van de Universiteit Leiden waar hij in 1989 als hoogleraar afscheid nam. Hij richtte zijn wetenschappelijke onderzoek vooral op de driedoornige stekelbaars en werd erelid van het ‘Ethiologische Gesellschaft’ Naam maakte hij vooral door zijn activiteiten op het gebied van natuur- en milieubeheer. Hij verzette zich begin jaren zeventig in de Werkgroep Milieubeheer Leiden met succes tegen de aanleg van de autosnelweg de Leidse Baan dwars door de Horsten en natuurgebieden tussen Leiden en Den Haag. Verder was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. (Mare30-01).           

20. De Europese ruimtesonde Rosetta is tien jaar na de lancering gewekt uit een diepe winterslaap van 957 dagen op 800 miljoen kilometer van de aarde. Om 19.18 uur krijgt het ESA-centrum in Darmstadt het signaal dat het ruimtevaartuig operationeel is. Eerder op dag is de virtuele wekker in de sonde al afgegaan, waarna de opwarming van alle systemen start. Vervolgens stuurt Rosetta een signaal naar de aarde dat alles oké is. Het ruimtevaartuig werd in 2004 gelanceerd en is op weg naar de komeet 67P om er bodemonderzoek te doen. In 2011 ging de sonde in winterslaap, gedurende het koudste gedeelte van de reis. In mei verwacht ESA de eerste foto's. Half september komt het landingsvaartuig bij de komeet aan. Een technologisch hoogstandje waarvan de zonnepanelen zijn gemaakt door Dutch Space in Leiden. Ed Bongers leidde het programma dat de panelen ontwikkelde. Bongers: ‘Zulke missies kregen vroeger hun elektriciteit via kernenergie. Rosetta is de eerste sonde die zonne-energie gebruikt. De temperatuur in de ruimte is circa 270 graden onder nul. Als de zon op de panelen schijnt worden ze niet warmer dan 135 graden onder nul. De sonde krijgt maar drie of vier procent van het zonlicht dat we op aarde krijgen. Elke zonnecel heeft een geleidende laag, een soort bliksemafleider, om statische vonkjes te voorkomen. (RTVW20-01, NOS20-01, LD20-01).

20. Het Leids Universitair Medisch Centrum, de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en de Israëlische Technion Universiteit gaan nauwer samenwerken. De universiteit uit Haifa is de meest prestigieuze van Israël. Op het gebied van radiologie werkten de instituten al langer samen. Nu komt daar samenwerking in moleculaire genetica en stamcelonderzoek bij. Onderzoekers uit Leiden en Haifa gaan aan uitwisselingsprojecten meedoen. Ook ruilen elk jaar enkele studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen uit Leiden van plek met studenten uit Haifa. (LD21-01, Mare 22-01).

20. Volgens pandeigenaar Ron Verberg vertrekt supermarkt Aldi binnen twee jaar van de Garenmarkt. Aldi-woordvoerder Walvius zegt dat er nog wordt gesproken met de gemeente en dat het niet de bedoeling is om uit de binnenstad te verdwijnen. Wel hikt hij aan tegen de hoge parkeertarieven wanneer de ondergrondse parkeergarage er komt. (LD20-01).   

20. Omwonenden van de toekomstige Al Hijra moskee aan de Ter Haarkade maken  formeel bezwaar bij de gemeente tegen de omgevingsvergunning voor  de nieuwbouw van het islamitisch centrum. Ze krijgen daarbij juridische steun van de politieke partij Leefbaar Leiden. Volgens lijsttrekker Daan Sloos heeft de gemeente nooit naar de bewoners willen luisteren en ze bovendien voortdurend voorgelogen over de plannen. Duoraadslid Tomas Kok van Leefbaar Leiden: ‘De plannen zijn buiten alle proporties, met vele lesruimtes, gebedsruimtes, een bibliotheek, winkel, woning, mortuarium enzovoorts. Het college gaat op de knieën voor de islam en laat de omwonenden stikken. Wat een lafaards’.

Omwonenden vrezen een parkeerchaos en waardevermindering van hun huizen. Andere wijzen er op dat die chaos er juist was toen het hele gebied nog in gebruik was bij voetbalverenigingen. De hele Boshuizerkade stond toen aan twee kanten geregeld vol geparkeerde auto's. (Zie ook 31-01) . (Sl20-01, Sl06-02).

20. Staatssecretaris Sander Dekker is te gast bij de Universiteit Leiden om inspiratie op te doen voor zijn plan voor de aanpak van toptalenten die hij dit voorjaar wil presenteren. Excellent presterende leerlingen bij de les houden en extra uitdagen. Lerarenopleiding Iclon van de Universiteit Leiden heeft hiervoor diverse succesvolle programma’s ontwikkeld, die de opleiding graag zou overdragen aan alle scholen voor voortgezet onderwijs die geïnteresseerd zijn.

Dekker neemt onder andere een kijkje bij het project ‘Excellentie voor de klas’ van het Iclon. Ook bezoekt hij de Pre University College voor getalenteerde 5- en 6-vwo-leerlingen. De animo daarvoor is groot. Jaarlijks melden de veertig deelnemende scholen 185 leerlingen aan van wie de helft kan worden geplaatst.  (LD16/21-01, UL21/28-01).      

20. Sanne Huisman vergaart 4.950 stemmen en wint daarmee de zangcompetitie ‘De Sterren van Timing’ van de gelijknamige uitzendorganisatie. Ze laat bijna 400 auditanten achter zich en wint een reis naar Miami. (LD21-01, WW22-01).

20. Door een wijziging van de Paspoortwet wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd vanaf 9 maart van vijf naar tien jaar. Het nieuwe tarief voor een paspoort wordt 66,95 euro  (nu 50,35 euro). Een identiteitskaart kost 52,95 euro (nu 41,90). Voor personen tot 18 jaar wordt de kaart 28,35 euro (nu 31,85 tot 14 jaar en 41,90 vanaf 14 jaar). Vanaf 20 januari worden er geen vingerafdrukken meer genomen bij de aanvraag van een identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. Het trouwtarief wordt 447 euro. (Gem22/23-01, St05/26-02).

21. Zorgverzekeraars Agis en Zilveren Kruis willen vanaf volgend jaar samen verder onder de naam Zilveren Kruis. Dat maakt Achmea bekend. Volgens Achmea doen beide zorgverzekeraars al veel samen. Zo sluiten ze gezamenlijke contracten met bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Het  hoofdkantoor van Zilveren Kruis staat aan de Dellaertweg. (RTVW21-01, LD22-01).

21. De kennis over de vroegste bewoners van onze streken is te vinden op het online webdossier van de Leidse hoogleraar archeologie Wil Roebroeks. Een half miljoen jaar geleden leefden in Europa jagers-verzamelaars, vroege mensachtigen die ontwikkelden tot wat wij de Neanderthalers noemen. Wij stammen een heel klein beetje van hen af, maar nog veel meer van moderne mensen die 100.000 jaar geleden in Afrika leefden. Een van de grootste mysteries is het gebruik van vuur. Sommige biologen zeggen bijvoorbeeld dat mensen dat al twee miljoen jaar deden en dat we door het gebruik van vuur onze grote hersens hebben kunnen ontwikkelen. Maar op basis van archeologische gegevens lijkt het erop dat we pas veel later vuur gebruikten. Misschien zo rond 300.000 jaar geleden. Anderen denken dat het nog recenter is en dat de Neanderthalers zelfs geen vuur konden maken. Ook vertelt Roebroeks in het dossier over jacht en migratie van vroege mensachtigen. (UL21-01).

21. Een studentenhuis van Quintus aan de Hooigracht wordt ‘s nachts ontruimd na een kamerbrand. Bij aankomst van de brandweer staan de studenten al op straat. Voor de studenten van de etage waar de brand woedt wordt een andere slaapplaats gezocht. De oorzaak is kortsluiting in een koelkast op de kamer van een 20-jarige afwezige studente. (LD22-01, Mare22-01).

21. De Haagse rechtbank veroordeelt een 29-jarige Leidenaar met een lang strafblad tot anderhalf jaar celstraf omdat hij een jonge vrouwelijke cipier een gebroken neus slaat met een jampot op 25 juli 2012. Ook geeft hij een meisje op de Oude Singel zonder enige aanleiding een stomp. De officier eiste twee weken eerder twee jaar celstraf. (LD08/24-01).

21. Voor het ROC Lammenschans mag van B en W een gezellig stadsplein komen. Het voorontwerp voor dit Bètaplein ligt de komende zes weken bij de gemeente ter inzage. Aan het plein mag van alles. Zo noemt de gemeente zorgvoorzieningen, hotels, leisure, horeca en detailhandel als mogelijkheden. Bovendien is het plein in beeld als locatie voor evenementen. Voor het plein zou de Ford-garage Van Bunningen moeten wijken. De gemeente heeft een voorkeursrecht op het perceel gevestigd maar directeur Rob van Bunningen is niet van plan als huurder te vertrekken. Eigenaar Klaas Heemskerk heeft de gemeente aangeboden het plein zelf te ontwikkelen. Hij wil op zijn terrein een smaller gebouw neerzetten met een woontoren. Het gemeenteplan vindt hij belachelijk en tot mislukken gedoemd gezien de enorme omvang van 14.000 vierkante meter. Zeker omdat de sneltram Rijn Gouwe lijn is geschrapt.  (FeedGem21-01, LD23/27-01).

21. De leegstaande kapel van het voormalig Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht/Middelstegracht verkoopt DUWO/SLS Wonen met toestemming van de gemeente aan een particulier. In de ruimte, die dienst deed voor opslag komen een trainings- en fysioruimte en woonruimte voor de eigenaar. Waardevolle zaken uit de kapel werden al eerder overgebracht naar museum De Lakenhal. (FeedGem21-01, St22-01, LD24-01).

21. De beurskoers van het Leidse biotechnologiebedrijf Pharming is in januari geëxplodeerd. De notering stijgt van 15 naar 43 eurocent. Op 20 januari is de stijging bijvoorbeeld 55 procent. Het wordt toegeschreven aan de kooplust van enkele Franse investeerders. In hun spoor hebben ook Nederlandse beleggers interesse hoewel er geen bedrijfsnieuws aan ten grondslag ligt. Financieel staat het fonds er niet goed voor en wacht op goedkeuring van de medicijnwaakhond in de VS voor het middel ruconest tegen zwellingen in het lichaam. Eind 2006 noteerde het fonds 50 euro. (LD21-01).   

21. Het Rijksmuseum van Oudheden verwelkomt de 100.000ste bezoeker aan de tentoonstelling 'Petra, wonder in de woestijn'. Marjan Daamen uit Assendelft wordt door museumdirecteur Wim Weijland in de bloemetjes gezet. Het is de succesvolste tentoonstelling van de afgelopen jaren. Alleen de expositie ‘Farao's van de zon’ trok in de jaren 2000-2001 meer bezoekers. (LD22-01).

21. Het Europese hoofdkantoor van verpakkingsbedrijf Avery Dennison verhuist halverwege dit jaar van de Lammenschansweg naar het Bio Science Park. In Hazerswoude-Rijndijk krijgen 186 werknemers te horen dat ze worden ontslagen omdat de activiteiten in 2015 worden verplaatst naar de vestiging in het Duitse Schwelm. ‘Het zijn trieste dagen voor mij en het personeel’, zegt directeur personeelszaken Frank Veltkamp. ‘De economische crisis en concurrentie van goedkopere producten dwingen ons om maatregelen te nemen’. Het bedrijf - dat zelfklevende labels en verpakkingsmaterialen maakt - handhaaft de productie in Alphen aan den Rijn. In Nederland werken zo'n 600 mensen bij Avery. FNV-onderhandelaar Ali Gunduz spreekt op 30 januari met de directie over een sociaal plan en brengt daarvan op 3 februari verslag uit aan het personeel. (RTVW22-01, LD24-01).

22. De gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn belangrijk omdat gemeenten extra taken krijgen. De decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en werk hebben grote impact. Caspar van den Berg, bestuurskundige aan de Universiteit Leiden, zegt dat er een sterke gemeenteraad nodig is omdat de begroting fors toeneemt. ‘Dat betekent dat toezicht op het college in goede handen moet komen’. Samen met twee collega’s Jan Porth en Joery Matthys deed hij onderzoek naar bezuinigingen bij gemeenten. In hun ogen is er ‘een heel beperkt verschil tussen politieke partijen’. VVD of PvdA als grootste partij in een stad of dorp? Het maakt niet uit. Er wordt toch evenveel bezuinigd’. Wel bezuinigen grote gemeenten als Leiden over het algemeen meer dan de kleinere. (LD22-01).

22. De politie pakt in twaalf uur zeven fietsendieven of -helers op. Een gestolen lokfiets van de politie wordt in een woning aan de Pasteurstraat aangetroffen en de aanwezige 21-jarige man wordt aangehouden. Even later meldt zich aan het bureau een 19-jarige huisgenoot die vertelt dat hij de fiets had meegenomen. Daarop wordt hij ook aangehouden. Een 17-jarige jongen loopt tegen de lamp als een agent hem controleert op de Schubertlaan en de fiets waarop hij rijdt blijkt te zijn gestolen. Twee jongens die een fietsslot op de Mosselbank proberen open te knippen worden in de kraag gegrepen op de Oesterbank met een betonschaar. Dankzij het ingebouwde gps-systeem treffen agenten een lokfiets aan op de Rijnsburgerweg in Rijnsburg. De 30-jarige Rijnsburger, die drie weken gevangenisstraf had openstaan, wordt aangehouden. Een jongen waarschuwt op de Breestraat agenten dat zijn fiets is gestolen. Twee uur later rijdt de dief voorbij het slachtoffer en biedt de fiets te koop aan. Agenten houden even later de 32-jarige Leidenaar aan. In de eerste drie weken van dit jaar deden al zeker 72 Leidenaren aangifte van diefstal van hun fiets. (Sl24-01, LD25-01, LN29-01).

22. HDC, de uitgever van onder meer het Leidsch Dagblad gaat samenwerken met de website Dichtbij.nl. Daarom verdwijnt de website Vandaag.nl. (LD22-01).

22. De gemeente maakt alle prullenbakken in de binnenstad vóór de start van het toeristenseizoen schoon en repareert kapotte exemplaren. Het gaat in totaal om 290 kleine en 122 grote staande bakken, die samen zo’n 100 volle vrachtwagens afval per jaar verzamelen. Ze worden allemaal donkergrijs zoals het handboek openbare ruimte voorschrijft. Aannemer Sloos & Zn. start op 27 januari in de Haarlemmerstraat. Daarna volgen Breestraat, het Stationsgebied en de overige locaties. Half april moet de klus geklaard zijn. (FeedGem22-01, St29-01, WW19-02).

22. Twee verdachten van een gewelddadige overval op snackbar Plein 10 aan het Alexandrine Tinneplein, op 30 juni 2013 komen 15 april voor de rechter. Het gaat om de 28-jarige Mohamed A. en zijn 33-jarige neef Nour A. Het openbaar ministerie verdenkt hen ook van een overval op de Hendo aan de Herenstraat, krap twee weken eerder. De officier van justitie meldt op de pro-formazitting dat er nog een derde verdachte in beeld is, maar dat hij in het buitenland zit. (LD22-01).

22. Door rioolbuizen vaker te 'relinen' in plaats van te vervangen, kan de gemeente grote bedragen besparen. Van de 130 kilometer rioolbuis, met een vervangingswaarde van honderden miljoenen, moeten de komende 60 jaar grote delen worden vervangen of is er groot onderhoud nodig. Bijvoorbeeld in de Merenwijk en de Stevenshof die in de jaren 70 en 80 zijn aangelegd. Bij relinen, het aanbrengen van een soort kous in een bestaande buis, hoeft deze niet vervangen te worden. In het nieuwe rioleringsplan is in kaart gebracht met welke kosten Leiden rekening moet houden. Daaruit blijkt dat Leiden vanaf 2045 geld tekort komt. (Sl22-01).

22. Wethouder Jan-Jaap de Haan opent 35ste Jazzweek door op het orgel van de Hooglandse Kerk een stukje improvisatie-Yes te spelen. Later blijkt dat hij een ghost-player heeft: ‘Die vier jaar orgelles die ik 25 jaar geleden heb gehad, bleken toch net niet voldoende’. Daar treedt Martijn van Iterson op die een kwintet met onder meer Karel Boehlee formeerde. Later stapt ook Humphrey Campbell het podium op. Speciale gasten zijn Vivienne Aerts die daarvoor speciaal uit VS terugkeert en optreedt met de 86-jarige altsaxofonist Lee Konitz en pianist Florian Weber. In Muziekhuis Qbus zorgt Hans van Polanen drie dagen voor een vol podium zorgt met Club Des Belugas, Kris Berry & Perquisite en het Hypnotic Brass Ensemble. De Stadsgehoorzaal fungeert tot en met 26 januari als derde hoofdpodium. Daar hebben Stadspodia, het LVC, Funked Up en SummerJazz de handen ineen geslagen. Met een jazzclub in de stijl van de jaren 20. Er zijn optredens van de Leidse formaties Suger Boy and the Sinners en Trenchcoat, rapper Typhoon en zangeres Sabrina Starke. ‘Voor een breed publiek van alle leeftijd’, aldus programmeur Leontine de Reede. De traditionele Kroegentocht op 24 januari telt dit jaar 35 deelnemers. COC De Kroon aan de Langegracht, De Pelibar in de Pelikaanstraat en De Vrijplaats aan de Middelstegracht zijn nieuw. De Leidse Jazz Awards worden voor het eerst niet in de jazzweek uitgereikt maar in mei. Op 25 en 26 januari spelen de winkeliers met ‘Verrassend Winkelweekend Jazz' in op de jazzweek. Meer dan 60 optredens in twee dagen, in winkels, cafés en restaurants in de binnenstad. Een programmaboekje wordt huis-aan-huis verspreid. Een van de organisatoren van de optredens in onder meer de Hooglandse Kerk tijdens de jazzweek is Colin van Gestel-Messiaen (38), eigenaar van café De Twee Spieghels in de Nieuwstraat. (LD11/16/22/23/24/25/27-01, HOZ12/19-01, LN15-01, Sl23-01, WW22/29-01).

22. Cranberrycapsules verminderen het aantal urineweginfecties bij ouderen in een verpleeghuis met een kwart. Het LUMC ontdekt dat bij onderzoek onder 900 ouderen en publiceert er over in de ‘Journal of the American Geriatrics Society’. Twee keer per dag kreeg de ene helft een capsule en de andere helft een neppil. Pure cranberrysap heeft het nadeel dat het een bittere smaak heeft, maagklachten kan geven en bovendien vinden ouderen het lastig om veel te drinken. Antibiotica hebben het gevaar resistentie te kunnen veroorzaken. (LD22-01).        

22. Burgemeester Henri Leferink opent de elfde editie van de Nationale Voorleesdagen van de Stichting Lezen. In dat kader treden saxofonist Bart Wirtz en zangeres Barbara Straathof op in kinderdagverblijf ‘Konijn’ aan de Drie Octoberstraat. Onder meer met een krokodillenlied omdat het prentenboek ‘Krrr…okodil! van Catherine Rayner centraal staat. Centrummanager Erwin Roodhart is 30 januari te gast bij de buitenschools opvang ‘’t Kweklokaal’ in de Stevenshof.  In kinderdagverblijf Prikkebeen in zorgcentrum Robijnhof aan de Carneoolstraat nemen bejaarden die taak op zich. Ook op andere kinderdagverblijven en scholen wordt tot en met 1 februari voorgelezen. (LD23-01, WW29-01, St29/31-01, HOZ02-02).   

23. De gemeenteraad besluit dat lichtmasten en straatlantaarns minder fel gaan schijnen. En als lampen worden vervangen komt daarvoor led-verlichting in de plaats. De voorstellen staan in het beleidsplan ‘Openbare verlichting 2013 dat een oude nota uit 2002 vervangt. Straatverlichting wordt in nachtelijke uren gedimd en in de binnenstad wordt moderne lantaarns langzamerhand vervangen door rustieke exemplaren. De bolarmaturen verdwijnen. Waar mogelijk plaatst de gemeente vleermuisvriendelijke verlichting of gebruikt straatlantaarns die zo min mogelijk strooilicht verspreiden. Niet in het plan, maar op het wensenlijstje van wethouder Frank de Wit staan een paar mooie plekken voor historische straatklokken die nu niet meer in het straatbeeld te zien zijn. De Stichting Industrieel Erfgoed Leiden heeft er een paar op zolder liggen. Stadsklokken buiten de singels mogen vervangen worden door exemplaren met reclame. Ook zijn er plannen om een speciaal kabelnet aan te leggen voor straatverlichting. (LD07-01, Sl20-01, WW22-01, LN22-01, Mare22-01, St29-01).

23. Een 67-jarige man wordt dood aangetroffen in zijn flatwoning aan Molenzicht in de Merenwijk. Hij lag vier weken op de grond na een natuurlijke dood. Het is de tweede maal in deze maand dat doden langere tijd in hun woning lagen. Beide keren waren de Leidenaren al weken niet gezien en werd er uiteindelijk door iemand aan de bel getrokken. Sjaak Caspers, wijkagent, roept op wat extra te letten op eenzame mensen. Daags erna ontstaat tumult omdat een groot deel van zijn huisraad op straat ligt. (LD24/30-01, Sl23-01, RTVW23-01, HOZ26-01).

23. Het hoogheemraadschap van Rijnland en 27 samenwerkende gemeenten krijgen een compliment van de Visitatiecommissie Waterketen. Ze zijn koploper op het gebied van waterbeheer, zo staat in het rapport van de commissie onder leiding van Karla Peijs, dat minister Melanie Schultz van Haegen krijgt aangeboden. (LD24-01).    

23. Jongerenwerk Holland Rijnland, Cardea, ROC Leiden en ROC ID College sluiten bij Expose Your op de Stationsweg met de gemeente een intentieovereenkomst om een stedelijk jongerencentrum mogelijk te maken. Daarin moet ruimte komen voor interactieve bezigheden, film, sport, muziekles en een podium voor optredens. Het komend half jaar wordt gezocht naar een geschikte locatie. B en W stellen de gemeenteraad voor om 40.000 euro uit te trekken voor de voorbereidingkosten. In 1999 sloot na een aantal probleemjaren jongerencentrum het Stathuys aan de Breestraat. Het centrum ExposeYour in het voormalige pand van de Rabobank moet er binnenkort verdwijnen in verband met nieuwbouwplannen. Wethouder Roos van Gelderen verwacht dat het centrum in 2015 open gaat. Daarvoor heeft zij een potje van zo'n 1,5 miljoen euro beschikbaar. (FeedGem17-01, LD21-01, Sl24-01, St29-01).

23. Veilinghuis BVA Auctions verkoopt in opdracht van curator Remco Beekman de complete inboedel en inventaris van het failliete Jansenbinders aan de Rooseveltstraat. Het bedrijf was ruim honderd jaar een gerenommeerde boekbinderij, die startte op de Oude Rijn. Vier jaar geleden ging het voor het eerst failliet en werd daarna in afgeslankte vorm voortgezet met twintig man personeel. Twee maanden geleden viel definitief het doek. Na de kijkdag, die belangstellenden uit binnen- en buitenland trekt, worden de meer dan 360 voorwerpen waaronder machines, computers en heftrucks geveild tot en met 29 januari via de website van BVA. Topstuk een vergaar- en naaiautomaatcombinatie moet 175.000 euro opbrengen. (LD14/24-01, WW15-01).       

23. Wethouder Jan-Jaap de Haan presenteert een nieuwe film over Leidse molens in molenmuseum De Valk. De rolprent van elf minuten in vier talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans) is bestemd voor de ruim 25.000 bezoekers per jaar, waarvan 70 procent uit het buitenland komt. De ontwikkeling en werking van molens en het malen is gemaakt door QuickWorks uit Rijnsburg met een bijdrage uit het gemeentefonds voor kunstinstellingen. De Valk is 47 jaar museum, 271 jaar molen en 403 jaar molensite. Het is de enige overgebleven originele molen van de negentien die er ooit op de Leidse wallen stonden. Het is een 29 meter hoge stenen stellingkorenmolen uit 1743, en de derde molen op deze plek sinds 1611. Met Willem van Rhijn stierf in 1964 de laatste telg uit een molenaarsgeslacht dat hier sinds 1869 woonde en werkte. Naast de collectie Van Rhijn en die van Vereniging De Hollandsche Molen is de inventaris sindsdien uitgebreid met onder meer een rosmolen. Alle zeven verdiepingen zijn toegankelijk voor bezoekers. Sinds 2000 is de molen weer maalvaardig. (Persber. EL&O15/24-01, HOZ19-01, Sl24-01, LD24-01, LN29-01, WW12-02).

23. Organisch chemicus Sascha Hoogendoorn promoveert aan de Universiteit Leiden op een belangrijke stap in de ontwikkeling van medicijnen met minimale bijwerkingen. Ze ontwikkelde synthetische moleculen die zich binden aan receptoren op het oppervlak van bepaalde celtypes. Receptoren vangen signalen op van buiten de cel en geven die vervolgens door binnenin de cel, zodat de cel erop reageert. Zo kunnen medicijnen heel gericht op plekken gebracht worden waar ze moeten zijn en is er minder kans op bijwerkingen, aldus Hoogendoorn. Ze voorzag de moleculen van een fluorescente kleurstof zodat ze onder andere zichtbaar zijn onder de microscoop. Hoogendoorn is nu werkzaam als postdoc aan de Stanford University waar zij onderzoekt of remmers kunnen worden ingezet als kankermedicijn, zonder de ontwikkeling van kinderen te schaden. (UL21-01).

23. In de Universiteitbibliotheek wordt met een symposium de expositie geopend over de Tachtigjarige Oorlog. Onderzoekers Judith Pollmann en Bart van den Brom presenteren hun bevindingen uit die periode en alle aanwezigen zingen een geuzenlied onder leiding van Olga van Marion. (LD02-01).   

23. De Partij van Tegenwoordig, een van de nieuwe partijen die op 19 maart meedoen aan de raadsverkiezingen presenteert het verkiezingsprogramma in rockcafé Lazarus. Veiligheid, het stimuleren van sport en ongesubsidieerde kunst en cultuur zijn speerpunten. Andere punten zijn een standaard aanpak voor evenementen, een transparante overheid en een meldpunt voor conflicterende belangen. Ook wil de partij ondernemers een stem geven en moeten de blauwe zones buiten het centrum worden uitgebreid. Gemeentelijke wietteelt kan op instemming van de PvT rekenen. (Sl23-01, WW12-02).

23. De gemeenteraad stemt in met de nieuwe winkeltijdenverordening. Daarin is opnieuw een algehele vrijstelling voor zon- en feestdagen opgenomen die winkeliers sinds 1 januari 2012 zelf laat beslissen of ze die dagen geopend willen zijn. CDA, SP en ChristenUnie stemmen tegen. In Leiden mogen ook acht avondwinkels komen. In juli 2013 stelden B en W voor dat er drie avondwinkels mochten blijven, maar dat zij hun vergunning niet mochten overdragen aan opvolgers. De binnenstad houdt nu twee avondwinkels  en in zes buitenwijken mag één avondwinkel komen. De gemeente beoordeelt of de winkels in de wijk passen en geen veiligheidsproblemen opleveren. Naast Night Market in de Steenstraat en Rembrandt in de Breestraat is nu al een avondwinkel bij station De Vink in de Stevenshof. (LD24-01, Sl23-01, FeedGem24-01,  St29-01, Mare30-01 ).

23. Het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) maakt bekend twee wetenschappelijke publicaties van een oud-medewerker terug te trekken wegens fraude. De reumatologe is in augustus 2013 al ontslagen toen het bedrog aan het licht kwam. Zij is betrapt met de gegevens van haar toegangspasje en verborgen camera's. Drie jaar lang mengde zij bloedmonsters met andere stoffen om zo ‘betere’ testresultaten te behalen in haar zoektocht naar reumamedicijnen. Dat deed ze 's avonds laat en 's nachts als er verder niemand in het laboratorium was. Het LUMC trok in augustus al een publicatie terug en liet weten andere publicaties te onderzoeken. (LD24-01, Mare29-01).

23. Directeur Bas van Drooge van sociale werkvoorziening DZB Leiden staat op de concept-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van de PvdA. Hij staat op de waarschijnlijk onverkiesbare vijftiende plaats. Stadgenoot Geert van der Varst staat op plek 27. Hij werkt voor de Europese delegatie van de partij. (LD24-01).

23. De welstandsregels voor huiseigenaren en woningbouwcorporaties worden versoepeld in de historische binnenstad en Vreewijk, de Professoren- en Burgemeesterswijk en Tuinstad-Staalwijk. Deze wijken behoren sinds 2011 tot het rijksbeschermde stadsgezicht. Er gelden strenge eisen voor aanpassingen aan gebouwen. Voortaan is het toegestaan kunststof kozijnen te plaatsen omdat die nauwelijks te onderscheiden zijn van houten kozijnen. Zonnepanelen mogen onder bepaalde voorwaarden ook worden geplaatst, omdat de gemeente het gebruik van duurzame energiebronnen wil stimuleren. (Sl23-01, LD23-01).

23. Leiden is met rapportcijfer 4,5 regionaal hekkensluiter in de eerste Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Behalve duurzaamheid, energie- en milieuzaken wordt ook gekeken naar plaatselijk onderwijs, de gezondheid van de inwoner, werkloosheid, sportvoorzieningen en veiligheid. Zoeterwoude is met 5,9 als randgemeente een gunstige uitzondering. (LD23-01).       

24. De ontmanteling van het voormalige vliegveld Valkenburg begint in het tweede kwartaal van dit jaar. De aannemer krijgt vijf jaar om de opdracht uit te voeren. De start- en landingsbanen worden weggehaald maar de hangars blijven staan, zodat de musical ‘Soldaat van Oranje’ kan doorgaan. Verder worden vanaf februari explosieven uit de Tweede Wereldoorlog opgespoord en ontmanteld. Er komen maximaal 5.000 woningen en een recreatiegebied in de komende vijftien tot twintig jaar. (RTVW24-01).

24. Een auto brandt uit in de Balistraat in De Kooi. De politie gaat uit van brandstichting vanwege de vele autobranden de afgelopen tijd in Noord. Vermoedelijk is er iets brandbaars door de ruit gegooid. (RTVW24-01, LD25-01, WW29-01).

24. Het afgelopen onderwijsjaar hebben 611 jongeren uit de Leidse regio en de Duin en Bollenstreek de opleiding voor mbo-2-, havo- of vwo-diploma voortijdig verlaten. Dat waren er een jaar eerder nog 887. Een daling van 31 procent. In de voorgaande zes jaren was de daling gemiddeld 5,5 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Onderwijs. Wethouder Frank de Wit: ‘Het lijkt erop dat de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters nu doorzet. De scholen en gemeenten hebben een belangrijke rol gespeeld in het behalen van deze goede resultaten. Daar wil ik ze graag een compliment voor maken. De samenwerking en het regionale programma ‘Dat houdt je bij de les!’ werpt zijn vruchten af’. De gemeente sloot in 2012 met de scholen in de regio en het rijk een convenant af waarbij tot 2015 extra geld beschikbaar is om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. (FeedGem24-01, LD28-01).

24. Het CDA is fel tegen de plannen van seksclub Tropical Heat om de ingang van een privé-erf te verplaatsen naar de openbare weg. De club is gevestigd aan de Herenstraat 7. Raadslid Arjen Bonestroo: ‘Dan worden er dagelijks kinderen met deze club geconfronteerd. In zo'n kinderrijke buurt hoort geen seksclub te zitten’. Volgens buurtbewoners is er geregeld sprake van geweld maar dit speelt zich af op het privéterrein. Gebouweigenaar Maurice Terpsma zegt dat bezoekers na de verbouwing via de zijingang binnen komen: ‘Het klopt dus niet dat er meer overlast voor buurtbewoners komt. Van overlast was toch al geen sprake. Er is uitgebreid overlegd met de gemeente die ook wilde dat we iets met het pand gingen doen’. In het pand komen drie extra appartementen. (Sl24-01, LD27-01, WW29-01, LD14-02).

24. De Haagse rechtbank veroordeelt een Pools paar dat in de Corellistraat een hennepkwekerij opzette tot 2.000 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Op 16 april 2012 werden er bij een inval bijna 400 planten aangetroffen en bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt. Tegen de 25-jarige man en zijn 28-jarige vriendin,  die spoorloos zijn, eist de officier van justitie twee weken eerder 1.500 euro boete en twee maanden celstraf voorwaardelijk. (LD11/25-01).    

24. De gemeente is niet bang voor een toestroom van Roemenen en Bulgaren nu op 1 januari vrij verkeer van goederen en personen vanuit beiden landen is toegestaan. Dat antwoorden B en W op vragen van raadslid Daan Sloos van Leefbaar Leiden. Volgens Sloos leidt de openstelling tot stijgende criminaliteit oplopende werkloosheid, overlast, uitbuiting en verloedering van wijken’. (FeedGem24-01, LD25-01).  

24. De Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest gaat fuseren met de Rabobank Katwijk. Het moet op 1 augustus leiden tot een bank met de naam Rabobank Leiden - Katwijk. In een gezamenlijke verklaring zeggen de directeuren René de Jong  en Peter Mathot met elkaar in gesprek te zijn om ook op de lange termijn professionele dienstverlening te blijven aanbieden. De bank moet marktmeester zijn in het gezamenlijke werkgebied’, zo staat in de intentieverklaring die vandaag is getekend. Of de fusie gevolgen heeft voor het aantal filialen wordt volgens Frank van Noort van Rabobank Leiden onderzocht. Uiteindelijk besluiten de ledenraden of de fusie doorgaat. (Sl30-01, LD31-01, WW05-02)

25. De Partij Sleutelstad viert de doorstart bij het standbeeld van burgemeester Van der Werf. Lijsttrekker Mieke Siwpersad licht het verkiezingsprogramma toe in kleding uit 1574. Belangrijkste punt is het houden van permanente of hoogfrequente online referenda. Om de burgers weer echt bij het beleid te betrekken, zegt Maarten Kersten, nummer twee op de kandidatenlijst. Hij had ‘de sleutels van de stad’ aan burgemeester Henri Lenferink willen overhandigen. ‘We hebben hem uitgenodigd maar we kregen geen antwoord. Dat is wat we bedoelen met de kloof tussen bestuur en burger’.(Sl24-27-01, LD25-01).

25. D66 opent aan de Breestraat 122-124 in een leegstaande winkel het verkiezingscentrum voor de komende raadsverkiezingen. De ruimte wordt ook beschikbaar gesteld aan organisaties die er publieksactiviteiten willen organiseren. De gevelversiering die kunstenaar en kandidaat-raadslid Merijn Tinga op de gevel plakt blijkt in strijd te zijn met de gemeentelijke kleurvoorschriften en moet daarom worden aangepast. De legeskosten voor de ontheffing kostten volgens fractievoorzitter Pieter Kos meer dan de inrichting van het pand. (LD27-01, Sl27-01, WW29-01)        

25. De UWV Holland Rijnland verstrekt in het vierde kwartaal van 2013 581 WW-uitkeringen meer dan in het kwartaal ervoor. De stijging deed zich vooral voor in de horeca, de uitzendsector en opslag en vervoer. (LD25-01).    

25. De Franciscus Band Leiden wordt in Elburg Nederlands kampioen marsmuziek in de tweede divisie met een puntentotaal van 90,33. De veertig muzikanten treden op onder leiding van dirigent Ronald Horsman. Volgens voorzitter Pepijn Hijdra een unieke prestatie. De Leidse band doet voor het eerst sinds 1978 weer mee met het NK waaraan 24 muziekkorpsen deelnemen. Op 3 maart doet FBL mee aan de carnavalsoptocht in Keulen. (LD23-01, WW29-01, LN29-01, HOZ02-03).  

25. Drie filmers van de Leidse Video en Smalfilmliga winnen op het Cinefleur Festival in Aalsmeer de eerste prijs. Aan het jaarlijkse festival doen vijf clubs in de regio Haarlem-Leiden mee. Else van Laere wint met haar film ‘Baby Blues’, Henny Hartelvelt met ‘Anoeska’ en Peter Versluys uit Zoeterwoude met ‘Kiplekker bofkonten’. (WW29-01).     

25. Scouting St. Jozef in Leiden begint een spelgroep voor tien tot vijftien kinderen met een verstandelijke handicap. Bij Scouting Nederland worden  groepen ‘De Blauwe Vogels’ genoemd voor kinderen van tien tot achttien jaar. Zij kunnen er elke laatste zaterdag van de maand terecht. De start valt samen met de verhuizing naar het nieuwe clubhuis in Roomburg dat meer biedt dan in het onderkomen op de voormalige materialenzolder van de Jozefkerk aan de Herensingel/Alexanderstraat. (LD24-07-2013, Sl24-07).

25. Dansschool Dos Baladores aan de Perzikweg wordt met sluiting bedreigd omdat eigenaar Leo Martina al twee boetes van 2.000 tot 2.500 euro kreeg wegens geluidoverlast. Sinds 2005 draait de school acht jaar zonder problemen. Volgens hem heeft een nieuwe bewoner van de Veilingkade geklaagd dat de geluidlimiet van 40 decibel na elf uur ’s avonds wordt overschreden. Martina zegt dat het plafond al voor 7.500 euro is geïsoleerd. In totaal zou een complete isolatie 20.000 euro kosten. Dat heeft Martina niet. Bovendien staat het gebouw op de nominatie om te worden gesloopt. (LD25-01).        

25. Maarten Collée, eigenaar van l’Esperance en voorzitter van de Vereniging Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leiden en omstreken volgt met veel interesse het voorstel tot invoering van collectieve horecaontzegging in Katwijk. ‘In Leiden kwamen we er nog niet uit. Juridisch is het lastig om iemand in de hele horeca de toegang te weigeren. Dan moet je een foto van de overlastpleger maken en die onder alle horecaondernemers verspreiden. Je loopt tegen hetzelfde probleem aan als winkeliers die foto’s van winkeldieven in de etalage plakken. Dat mag om privacyredenen niet’. Ook het verbod van alcohol onder de 18 jaar vormt een probleem. ‘Als er een stamgast binnenkomt met zijn zoon, twee bier bestelt en er één aan zijn zoon geeft, moet ik dan ingrijpen?  Volgens de wet wel maar is dat niet de verantwoordelijkheid van de ouders? Collée vindt dat niet alleen streng gehandhaafd moet worden in gebieden waar je bijvoorbeeld van terrassen af wilt. ‘Zie alle vrij toegankelijke koffietentjes van musea. Is een museum nu plots ook een horecaondernemer? Schoenmaker blijf bij je leest!’ (LD25-01).
((CV 25. Jan Guldemond (67) geboren en getogen Leidenaar nu wonend in Lisse, van 1971 tot 2007 hoofdontwerper van Keukenhof, sinds zijn pensionering eigenaar tuin-groenadviesbureau Bleu Aimable, getrouwd met Anneke, zoon Fabian en kleinkinderen Jason (6) en Selina (negen dagen).Werkt mee aan de totstandkoming van een bloemenpark in het Chinese Guangzhou dat het grootste ter wereld moet worden met een oppervlakte van 100 hectare, driemaal zo groot als de Keukenhof. Het Congua World Flower Park, zoals het waarschijnlijk gaat heten, laat alle continenten zien. Voor Nederland is twaalf hectare beschikbaar. Geen tulpen of zijn favoriete bloemen de narcissen want daarvoor is het klimaat te warm. Wel lelies en dahlia’s. Hij geeft nog geregeld rondleidingen in de Keukenhof aan basisschoolleerlingen uit de Bollenstreek. Heeft als bijnaam: de ongekroonde promotiekoning van de bloembol. Reist dit voorjaar naar Zuid-Korea want ook daar willen ze een bloementuin. (LD25-01)).     

25/26. Bijna 6.000 personen bezoeken in het weekeinde de vakantiebeurs die de Leidse reisorganisatie Djoser organiseert in het Rijksmuseum voor Volkenkunde.  Volgens Herman van der Velde die het door hem opgerichte bedrijf in mei 2013 terugkocht merkt Djoser niets van de malaise. (LD25-01).         

26. Armin van Buuren grijpt in het Staples Center in Los Angeles naast de felbegeerde Grammy Award. De Leidse dj was genomineerd met zijn plaat ‘This Is What It Feels Like’ die hij samen met Trevor Guthrie opnam. In de categorie Best Dance Recording wordt zijn concurrent de Duitser Zedd gelauwerd met zijn nummer ‘Clarity’ waarin de Engelse zangeres Foxes de vocalen voor haar rekening nam. 'Ik ben teleurgesteld, maar bedankt voor de eer genomineerd te zijn', liet Van Buuren via Twitter weten. Andere genomineerden waren Kaskade en Calvin Harris. (RTVW07-12, LD09-12, RTVW27-01, Sl27-01).

26. Minister Melanie Schultz van Haegen vindt de discussie over de relatie tussen haar ministerie en een bedrijf waar haar man indirect bij betrokken is, ‘vervelend’. De Leidse politica zegt dat in het tv-programma ‘Jinek’ in reactie op een artikel in De Volkskrant. De echtgenoot van de minister is investeerder en adviseur van een bedrijf dat waterturbines ontwikkelt in de Afsluitdijk. Het bedrijf krijgt opdrachten van het ministerie waarvan Schultz de baas is. Dat wekt de schijn van belangenverstrengeling. De minister heeft besloten die zaken voortaan te laten afhandelen door staatssecretaris Wilma Mansveld. Ze vindt dat ze volledig integer heeft gehandeld en zegt dat je als minister ‘bijna roomser dan de paus’ moet zijn. (VK25-01, RTVW36-01, LD27-01)

26. De traditionele korfbalwedstrijd van het Leidse twaalftal tegen het Nederlandse team in de Vijf Meihal eindigt in een 33-22-zege voor Oranje. De inbreng van de Sassenheimse topclub Top/Justlease.nl in het ‘Leidse’ team is ditmaal erg groot. Ook de coach Jan Niebeek is van Top. Ook in het nationale team is Top vertegenwoordigd. Bondscoach is Wim Scholtmeijer, die speler en assistent-coach bij Top was. (LD28-01).      

26. ‘Broodjes aap’ krijg je de wereld niet uit. Je kunt als autoriteit nog zo hard roepen dat het verhaal niet klopt, je kunt als media het verhaal negeren, het blijft bestaan. De reden? Het maakt het gros van de vertellers niet uit of het waar is of niet. ‘Het keiharde bewijs dat het niet waar is, doet voor hen niet ter zake’, zegt  Peter Burger die al jaren onderzoek doet naar dat fenomeen en daarop promoveert aan de opleiding journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden.’Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde retorische constructies als eeuwenoude volksverhalen. Eigenlijk zijn het moderne varianten van de oude sagen’. (UL21-01, LD22-01).

26. Het Leids Wevershuis aan de Middelstegracht organiseert voor de achtste maal een serie van vier gratis lezingen. Civiel ingenieur P. Zuidgeest spreekt over  het Oude Rijn-aquaduct ter verbreding van de Rijksweg A4, een uniek ontwerp dat wereldwijd is gepatenteerd. Verder zijn er lezingen over het Bio Science Park, de wiskunde in de ontwerpen van graficus M.C. Escher, die de houten panelen voor de werkvertrekken van B en W in het stadhuis ontwierp en over het ontwerp en de bouwtechniek van Xenia Hospice in de Kloosterpoort, waarbij een 200 jaar oude boom werd gespaard. (LN22-01, LD30-01).          

27. De plannen om het grootste woonhuis van Leiden te verbouwen tot een luxe viersterrenplus hotel zijn van de baan. Voor het pand Rapenburg 48 diende ontwikkelaar Hillgate Properties in maart 2012 het beste plan in. In het tweede kwartaal van 2014 zou het hotel de deuren openen. De recent aangevraagde  bouwvergunning wijkt zo af van eerdere plannen dat de gemeente die niet ontvankelijk heeft verklaard. Bovendien heeft Hillgate niet voldaan aan de eis om uiterlijk 17 januari een kloppende aanvraag in te dienen. Volgens wethouder Pieter van Woensel heeft de gemeente daarom het contract ontbonden en is Hillgate in gebreke gesteld. Sandton Hotels zou het hotel gaan exploiteren maar onbekend is of de hotelketen van ondernemer Rogier Braakman nog in beeld is. Buurtvereniging Pieters- en Academiewijk vindt de architectuur lelijk en het materiaalgebruik goedkoop en heeft in enkele dagen 200 handtekeningen opgehaald tegen de bouw. Twee nieuwbouwblokken steken volgens omwonenden ver boven de bestaande gevels uit en leiden tot ernstige aantasting van de Pieterskerkhof. (Sl10/30-01, LD25/28-01, FeedGem25-02).

27. Minister Jet Bussemaker en de portefeuillehouders van betrokken provincies en 23 gemeenten komen samen in het Rijksmuseum van Oudheden Leiden om afspraken te maken over de Romeinse Limes. Ze willen dat de oude grens van het Romeinse Rijk wordt genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Wethouder Jan-Jaap de Haan ondertekent namens de gemeente Leiden: ‘Matilo mag niet ontbreken in de nominatie. In tegenstelling tot de meeste archeologische plekken in Nederland, beleef je hier het verleden echt doordat het fort bovengronds is nagemaakt ‘. Deze grenslijn van 400 kilometer doorkruist Nederland van Katwijk en Leiden naar Nijmegen en volgt de route van de Rijn tot aan de het Duitse plaatsje Vinxtbach. Het zuidelijke deel van Nederland hoorde officieel tot het Romeinse Rijk en werd aangelegd tijdens het bewind van keizer Claudius (41-57). Er zijn de afgelopen jaren geregeld belangrijke archeologische resten gevonden langs deze grens. De provincie wil dat de Limes in de toekomst beter zichtbaar wordt. Vorig jaar investeerde Zuid-Holland samen met Utrecht en Gelderland al extra geld in de grens. De Leidse hoogleraar archeologie Willem Willems geeft op de bijeenkomst een overzicht van de objecten op het Limes-traject waaruit  gekozen moet worden. Er staan al drie onderdelen op de Werelderfgoedlijst. Die liggen in Engeland, Schotland en Duitsland. Met de Limes in Nederland vormen ze samen het grootste archeologische monument van Europa. (RTVW22/27-01, LD22/23-01, FeedGem28-01, WW29-01, LN29-01, HOZ02-02).

27. Twee topwetenschappers van de Universiteit Leiden krijgen beiden 1,5 miljoen euro. Het gaat om een zogenoemde Vici-beurs van wetenschapsorganisatie NWO waarmee ze een eigen onderzoeksgroep kunnen opbouwen en promovendi aanstellen. Taalkundige Marian Klamer gebruikt het geld voor onderzoek naar de verschillen waarop talen zich kunnen ontwikkelen en natuurkundige John van Noort gaat de structuur van een enkel gen met nanometer precisie ontwikkelen. In totaal worden 31 wetenschappers beloond.

NWO kreeg 202 aanvragen binnen. Verder kreeg Huib Ovaa een aanstelling als hoogleraar bij het Leiden Institute of Chemistry (LIC). Ovaa heeft een hoofdaanstelling bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en kreeg een Vici toegekend voor zijn onderzoeksproject Momentopnamen van enzymen in actie. Ook Jos Jonkers heeft een hoofdaanstelling bij het NKI en is als hoogleraar verbonden aan het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Jonkers onderzoeksvoorstel ‘Nieuwe Achilleshiel in erfelijke borsttumoren’ wordt ook gehonoreerd met een beurs (LD28-01, UL28-01, Mare30-01).

27. De plannen die Ikea en de gemeente Leiderdorp presenteren kunnen de circa honderd geïnteresseerden op een informatieavond niet geruststellen. Vooral het nieuwe parkeerdek valt slecht Ook files zijn een groot punt van zorg bij de bezoekers. De omwonenden zijn bang voor een verkeerschaos in Leiderdorp en Leiden zoals die vaak in het weekend ontstaat bij de vestiging in Delft. Ze zijn vooral bang dat bezoekers die uit de Bollenstreek komen voor files zorgen. Volgens de gemeente spreken onderzoeken dit tegen. De vrees bestaat bovendien dat Ikea snel zal uitbreiden als de nieuwe vestiging een succes is. Klagers zeggen dat alle twaalf vestigingen een aantal jaar na de opening zijn uitgebreid. (Zie ook 15-01). (RTVW28-01, LD29-01).

27. Grote verontwaardiging op sociale media. Schoonzoon Jack Stikvoort krijgt binnen drie dagen bijna 100.00 likes op zijn Facebook-pagina ‘Gedwongen uit elkaar na 60 jaar’. Het Leidse echtpaar Pieter (82) en Coby Schouten (77) wonen al 60 jaar bij elkaar. De man moet naar een verpleeghuis omdat hij Alzheimer heeft. Zijn vrouw kan niet mee omdat ze geen zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en moet in haar eentje thuis blijven wonen.  Coby

vindt  het verschrikkelijk dat ze zo uit elkaar gehaald worden. ‘Ik ben zelf ook ziek, ik heb hartkleppen, een pacemaker, ik heb kanker gehad en ik ben blind aan één oog. Wat moet ik nog meer mankeren?’ Schoonzoon Jack: ‘Ik stap er mee naar de politiek. Want heel Nederland gaat hier straks last van krijgen.  Aanvankelijk  zou hij een verpleeghuis in Amsterdam gaan omdat in Leiden geen plaats was. Gelukkig kan hij nu toch in verpleeghuis Robijnzicht terecht.’ Het CIZ zegt in een reactie dat dit al jaren de normale gang van zaken is.  Rik Siere: ‘We realiseren ons dat het voor sommige mensen heel moeilijk en spijtig kan zijn zo'n scheiding. Maar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) richt zich alleen op mensen die zorg nodig hebben. Wel bieden sommige verpleeghuizen woonruimte aan aan echtparen waarvan slechts een partner zorg nodig heeft.' SP-Kamerlid Renske Leijten stelt vragen aan staatssecretaris Martin van Rijn. Ze vindt dat echtparen zoveel mogelijk bij elkaar moeten blijven en zorginstellingen moeten dat mogelijk maken. Collega Fleur Agema van de PVV noemde de dreigende scheiding ‘ten hemel schreiend’. Het CDA in Leiden roept het gemeentebestuur op voor voldoende woonmogelijkheden te zorgen voor echtparen als Pieter en Coby Schouten. In mei meldt Stikvoort dat de situatie van zijn schoonvader zo is verslechterd dat hij op een gesloten verpleegafdeling verblijft en zijn vrouw hem niet dagelijks kan bezoeken omdat haar vervoersbudget op is. (RTVW27/29//30-01, LD29/30/31-01, Sl31-01, WW05-02, LD14-05).

28. De gloednieuwe gevels van The Sting aan de Breestraat zijn geen slechte kopie van het origineel, maar moderne gevels met een knipoog naar het verleden. Dat zegt Niels Jansen van de projectontwikkelaar Provast.

Volgens monumentenliefhebber Maarten van Wijk en lid van de Historische Vereniging Oud Leiden kloppen allerlei details niet. ‘Het maakt de gevels  vlakker en een heel slordige kopie van de oorspronkelijke art-decogevel uit de vroege jaren twintig van de vorige eeuw’. Volgens Jansen is het metselwerk in natuursteen van Breestraat 76 één op één teruggekomen. Wethouder Pieter van Woensel vindt de nieuwe gevels mooier dan de oude. (LD28-01).

28. Sander Lares (28) en Beau Artist (22), de nieuwe eigenaren van eetcafé ‘De Engelenbak’ aan de Lange Mare 38 hebben de zaak opnieuw ingericht. Onder meer de bar is verplaatst. Artist werkte in de bediening bij Petterson, dat onderdeel was van het Leidse collectief Ark of Art en is medeoprichter van het mobiele eetcafé Picknick. Lartes rondde in 2009 de kokopleiding af en deed ervaring op het Amsterdamse Dilan Hotel en werkte daarna - net als Artist  - jaren voor de Brasserie Groep. De menukaart is Frans georiënteerd. (LD28-01).       

28. Het aantal scholen in het voortgezet onderwijs dat Chinese les aanbiedt, zal naar verwachting komend schooljaar meer dan verdubbelen. Dat zegt jilalei&co, een internationaal educatief platform tussen Nederland en China. Ruim 40 scholen zijn van plan om met die taal aan de slag te gaan, blijkt uit een inventarisatie onder de 200 deelnemers aan het congres ‘China en Chinees in het voortgezet onderwijs’ dat wordt gehouden bij ICLON Universiteit Leiden in het Pieter de la Courtgebouw. Staatssecretaris Sander Dekker maakte in november 2013 bekend dat Chinees een officieel examenvak wordt in het voortgezet onderwijs. (RTVW28-01, LD28-01).

28. Alle twintig Nederlandse winkels van boekwinkelketen Polare, voorheen Selexyz en De Slegte, sluiten tijdelijk hun deuren ‘voor een strategische heroriëntatie'. Ook de webshop gaat voorlopig op zwart. De boekenketen kampt al langer met problemen. Twee weken geleden besloot leverancier Centraal Boekhuis (CB) geen boeken meer te leveren. Inmiddels komen er weer boeken binnen, maar de problemen zijn nog niet opgelost. De outletstores blijven wel open. Volgens directeur Jan van de Wouw is Polare met twee nieuwe investeerders in gesprek. CB ging bij het faillissement van een van de voorgangers van Polare al voor enkele miljoenen het schip in, zegt directeur Hans Willem Cortenraad van het Centraal Boekhuis. De CNV Dienstenbond is erg bezorgd over het personeel in de winkels. ‘De laatste reorganisatie is nog geen twee maanden oud. Had die wel nut, als de winkels nu alweer zijn gesloten?', vraagt bestuurder Martin den Heijer zich af. (RTVW27/28-01, LD28-01).

28. Het Leidsch Dagblad is via een speciale app ook digitaal beschikbaar op de tablet en de mobiele telefoon. Abonnees mogen de digikrant dertig dagen gratis op  proef uitproberen. (LD28-01).

28. De nachtopvang van stichting De Binnenvest aan het Papegaaisbolwerk is in gereedheid gebracht om tijdens de vorst ’s nachts alle daklozen op te vangen. Er zijn veertig extra bedden beschikbaar. (LD28-01).   

28.Wethouder Robert Strijk is één van de tien genomineerden voor de titel ’beste lokale bestuurder 2013’ van het blad Binnenlands Bestuur. Het blad schrijft dat Strijk ’zonder dubbele agenda’ opereert en de regionale samenwerking heeft verbeterd. Strijk moest de afgelopen jaren ook door het stof. Volgens een rapport van Deloitte hebben hij en wethouder De Haan de gemeenteraad bewust onvolledig en te laat geïnformeerd over een financiële fout. (Sl28-01, RTVW28-01, LD29-01).

28. Minister Henk Kamp moet de enorme tariefsverhoging voor klanten van stadsverwarmingsnetten in Leiden zo snel mogelijk terugdraaien. Die oproep doet de SP-kamerfractie in schriftelijke vragen. In Leiden zijn 13.000 huishoudens  en 200 bedrijven aangesloten op de stadsverwarming. Voor vastrecht en warmtewisselaars zijn de tarieven volgens die partij excessief gestegen. Energiebedrijven zouden misbruik maken van de regeling dat ze de prijzen tot een bepaald niveau mogen verhogen. Verder moet Kamp van de SP de kostenontwikkeling van de blokverwarming en stadsverwarming de komende jaren in de gaten blijven houden. Eerder al kaartte GroenLinks de kwestie aan bij B en W. (RTVW28-01, LD29-01).

28? Gyneacoloog Joep Dörr is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De onderscheiding wordt hem opgespeld door de Haagse wethouder Marnix Norder. De hoogleraar medische vervolgopleidingen  aan het LUMC die ook werkt bij het Medisch Centrum Haaglanden stopt als gyneacoloog maar zet zijn overige werk voort. Zo was Dörr  initiatiefnemer van diverse vernieuwingen in de opleiding tot medisch specialist, zoals een website waar ziekenhuizen hun stages kunnen aanbieden. (LD29-01).          

28. De drie grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank kijken tevreden terug op de proef van drie maanden die eind 2013 in Leiden werd gehouden met contactloos betalen tot 25 euro. Er werden gemiddeld 2.000 betalingen per week gedaan. De landelijke primeur met een gratis mobieltje waaraan 100 consumenten en 180 bedrijven meededen krijgt een vervolg bij 348 winkels op NS-stations. Inmiddels zijn al een miljoen smartphones in ons land uitgerust met Near Field Communication-chip, zoals de nieuwe techniek heet. ING heeft de chip aangebracht in drie miljoen nieuw uitgegeven betaalpasjes en bij ABN Amro 350.000. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat het in 92 procent van alle mobiele betalingen gaat om bedragen onder de 25 euro.  (Tel29-01, LD30-01).       

28. Haico van Attikum krijgt een EU-subsidie van twee miljoen euro voor onderzoek op de afdeling toxicogenetica van het LUMC naar de rol van ‘verpakkingsmateriaal’ chromatine van dna bij reparaties door eiwitten. ‘DNA-reparatie is fascinerend om te zien. Als je cellen uit je lichaam neemt en daarin een reparatie-eiwit fluorescent maakt en vervolgens breuken maakt in je chromosomen, zie je dat reparatie-eiwitten in no time naar de schade toe gaan.  Om de DNA-schade te kunnen repareren moeten er allerlei veranderingen in het verpakkingsmateriaal van het DNA plaatsvinden. ‘De reparatiefactoren moeten goed bij het beschadigde DNA kunnen komen. Dat zit normaal heel compact verpakt rondom eiwitten, histonen’, legt Van Attikum uit. (LD29-01, UL03-02).       

28. De gemeente gaat voor de uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s samenwerken met de gemeente Gouda. De Stichting E-laad, die de start voor haar rekening nam, bestaat niet meer. De gemeente steekt dit en volgend jaar 60.000 euro in deze oplaadpalen. B en W besluiten ook 30.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor het informatiepunt voor bedrijven, instellingen en individuen over duurzame mobiliteit op de parkeerterrein aan de Haagweg. (LD30-01, Sl31-08).    

28. De Nederlandse nominatie voor de titel ‘iCaptial 2014 de Innovatiehoofdstad van Europa’gaat naar Groningen. Leiden stelde zich op 3 december 2013 kandidaat maar drong niet door tot de top zes. Het Directoraat Generaal Research & Innovation van de Europese Commissie laat weten dat het Leidse bid op de lijst van beste twintig staat. Wethouder Frank de Wit, die de coördinatie van het programma Kennisstad onder zijn hoede heeft, reageert: ‘Jammer maar Leiden werkt nu toe naar een nog betere startpositie voor het vervolg van het Europese Kaderprogramma Horizon 2020. Een programma waar de komende zeven jaar voor zo’n 80 miljard euro geïnvesteerd zal worden in kennis en innovatie’. (FeedGem28-01, Sl3101).

29. De Toets- en Advies Commissie Openbare Ruimte (Tacor) mag geen afspraken tussen de gemeente en buurtbewoners meer verbreken. De commissie is ingesteld na de afschaffing van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Tacor werd in het voorjaar van 2011 opgericht om na te gaan of ingrepen in het straatbeeld kloppen met het beleid. Omdat het een interne commissie is, werd de lokale politiek niet ingelicht. In Transvaal ontstond een conflict omdat de parkeervakken aan beide zijden van de Paul Krugerstraat zouden komen maar Tacor ze aan één kant van de weg intekende. Dat is teruggedraaid. (LD29-01).  

29. In de gemeente werd afgelopen jaar via de containers 351.895 kilo kleding ingezameld. Dat is ongeveer drie kilo per inwoner terwijl het landelijk gemiddelde rond de tien kilo schommelt, meldt de stichting Kicki, dat voor het ophalen samenwerkt met het Rode Kruis. (LD29-01).   

29. De Universiteit Leiden introduceert dit jaar twee noviteiten op het gebied van Massive Open Online Courses. Het is nu mogelijk een geverifieerd certificaat te krijgen voor een afgerond online vak. Studenten die zich  inschreven voor Terrorisme en Counterterrorisme hebben de primeur. Bijna 500 van de in totaal 16.000 ingeschreven studenten volgen de ‘signature track’. Door onder meer gezichtsherkenning via een webcam en een identiteitsbewijs wordt bepaald dat de student achter het scherm ook degene is wie hij zegt dat hij is. Ook nieuw is verdieping. De MOOC's die tot nu toe zijn aangeboden, waren inleidende vakken. In mei start Leiden samen met de universiteit van Genève een combinatie van drie MOOC's rond het thema Global Affairs. (UL28-01, LD29-01).

29. Nettie Buitelaar vertrekt op 1 april als directeur van het Leiden Bio Science Park om met drie anderen het bedrijf Biosana Pharma te starten dat zich richt op de productie van monoclonale antilichamen. Buitelaar werd half 2005 gevraagd de organisatie ‘Leiden - life meets science’ (de voorloper van de huidige Leiden Bio Science Park foundation) op te zetten. Sindsdien is er een hecht team, financiering voor projecten en de toekomst het park ziet er goed uit. Vanaf 1 april is Thijs de Kleer het aanspreekpunt voor alle inhoudelijke en strategische zaken over het park. Hij is sinds augustus 2013 directeur van BioPartner Center Leiden en was voorheen werkzaam als concerncontroller bij het LUMC. (Sl29-01)

30. In een brief aan woningcorporatie Portaal zeggen de toekomstige bewoners van de eerste renovatiefase van het woonwagenkamp aan het Trekvaartplein geen huurcontract te tekenen. De oplevering is in week acht gepland door bouwbedrijf Niersman. Volgens de bewoners mankeert er van alles aan de woonwagenwoningen die er uitzien als kleine bungalows. Ze zouden sterk afwijken van de woningen die in Roomburg werden gebouwd. En er komt ook geen nieuw clubhuis na de sloop van De Rolleman. Als de bewoners niet verhuizen kan Niersman niet starten met de volgende fase. Op 6 februari brengt een deputatie van de bewoners een bezoek aan Portaal en overhandigt een lange lijst met klachten. Voorzitter Kobus Descendre van het bewonersoverleg dreigt met een veel grotere groep te komen ‘als er niet naar ons wordt geluisterd’. Op 12 februari hoort projectmanager André Smit van Portaal de klachten aan tijdens overleg op het kamp. Hij verwerpt de meeste klachten. Bewoners zeggen de contracten alsnog te tekenen omdat ze anders hun verhuiskostenvergoeding verspelen. (LD30-01, LD07/13-02).           

30. Het nieuwe muziektheater tussen de Marktsteeg en de Lange Scheistraat gaat Gebr. De Nobel heten. De gebroeders De Nobel hadden vroeger op deze plek een handel in lompen en oude metalen. Dat wordt bekendgemaakt bij het bereiken van het hoogste punt van het nieuwbouwproject. Voor een feestje met pannenbier  is op het dak nog geen plek. Als alternatief hijst wethouder Jan-Jaap de Haan met hulp van bouwer Martijn Duprie en oud-LVC-directeur Ruud Visser een vlag in de hoge bouwkraan. Ook een deel van de familie De Nobel woont de festiviteiten bij. De planning is dat de muziektempel dit najaar in gebruik wordt genomen. Volgens Visser verwijst gebroeders ook naar de twee zalen die het muziekgebouw krijgt en de samenwerking met andere culturele partners in de stad. Bij de sloop is een handgeschilderd naambord gevonden waarop de naam De Nobel prijkt. De nieuwe muziektempel werkt straks volledig digitaal. Er komt geen koperdraad meer aan te pas, wordt bekendgemaakt tijdens een popseminar op 22 februari. De grote zaal met twee balkons kan 700 bezoekers herbergen en de kleine zaal 200. Daarnaast komt er een podiumcafé voor singer-songwriters. Voor de programmering en samenwerking met de andere podia is de Popcommissie Leiden. (LN29-01, Sl30-01, LD31-01, HOZ02-02, LN05-02, WW12-02, LD22-02).

30. SP, GroenLinks en ChristenUnie in de gemeenteraad hebben grote twijfel bij de kantoortoren in het grote bouwplan bij Leiden Centraal. De partijen denken dat het plan alleen kan slagen door elders in de stad kantoorruimte te schrappen. ‘De 18 miljoen euro die wethouder Pieter van Woensel betaalde voor de kraakflat was natuurlijk veel te veel geld’, zegt SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen. ‘Nu moet er heel veel kantoorruimte bij om financieel uit te komen’. Het CDA-idee om de kantoortoren te vervangen door een woontoren kan volgens Van Woensel niet want dat kost elf miljoen extra. (LD31-01, Sl30-01).

30. De drankwinkel Gall&Gall aan de Ina Boudier Bakkersstraat in de Stevenshof is overvallen. De dader dreigt met een wapen duwt een medewerkster in de winkel omver. Zij loopt geen verwondingen op. Bij de overval is niets buitgemaakt. (LD30-01).

30. Heel de Randstad zal last ondervinden van de verkeersmaatregelen tijdens de nucleaire wereldtop NSS 2014 op 24 en 25 maart in Den Haag. Maar volgens burgemeester Henri Lenferink ondervindt Leiden de grootste verkeershinder.  Hij adviseert daarom alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Tijdens de kerntop worden de A44 en de N206 langere periodes afgesloten vanwege het vervoer van delegaties uit de hele Randstad. Ook is het niet mogelijk om via de Lammenschansweg de stad uit te rijden. Omdat het lokale verkeer wordt omgeleid wordt er topdrukte verwacht in en rond Leiden. Hij vraagt werkgevers mee te denken over alternatieven, zoals thuiswerken of afspraken maken op een andere dag. Bezoekers van het LUMC moeten er ook rekening mee houden dat het ziekenhuis moeilijk te bereiken is. Om problemen te voorkomen zijn beide dagen geen wegwerkzaamheden. Als de Haagweg, de Morsweg en de Hooigracht vol- en vastlopen is het heel lastig voor hulpdiensten om er doorheen te komen. Daarom wordt overwogen brandweerwagens en ambulances op diverse plekken in de stad te zetten. Volgens Lenferink zijn de hotels waarschijnlijk volgeboekt. Bij de internationale conferentie zijn bijna zestig wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten aanwezig (RTVW30-01, Sl31-01, LD31-01, LN05-02, St05/12-02).

30. Het Leidse bedrijf Galapagos start met de volgende fase van klinisch onderzoek naar een medicijn tegen de ziekte van Crohn. Slaagt het onderzoek dan verdient Galapagos een kwart miljard dollar. De totale omzet in 2013 bedroeg zo'n 160 miljoen euro. Medio 2012 meldde het biotechnologiebedrijf dat het zeer actief was tegen reuma, snel werkt en geen noemenswaardige bijwerkingen heeft. Om de werking op de ziekte Crohn (chronische ontstekingen in het spijsverteringskanaal) te testen worden  in 49 Europese ziekenhuizen 180 patiënten twintig weken behandeld met het middel of een placebo. Verder staat een aanvullend test voor 875 reumapatiënten op stapel. (LD31-01).

30. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland neemt een motie aan waarin Rijnland officieel ’schaliegasvrij’ wordt verklaard. Eerder deze week adviseert de Unie van Waterschappen in een brief aan minister Henk Kamp ’besluiten over het winnen van schaliegas alleen te nemen na een integrale afweging van alle omgevingsfactoren’. (LD01-02).

30. De Zoeterwoudse gemeenteraad roept in twee moties de gemeente Leiden op om een aansluiting te maken op de Willem van der Madeweg zodat de nieuwe Meerburgerpolder - waar bedrijven en woningen komen - goed wordt ontsloten. Verder wordt gevraagd zich niet te verzetten tegen de komst van twee supermarkten omdat die ook bestemd zijn voor bewoners van de Leidse wijk Roomburg. De afspraken werden bij de plannen voor de verbreding van de A4 gemaakt maar het Leidse college vindt dat de plannen herzien moeten worden. (LD01-02 ).       

31. Basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden wordt de rest van het seizoen versterkt  met de 25-jarige Amerikaan Dejuan Wright, die vorig seizoen speelde bij Den Bosch en dit seizoen startte bij een Franse club. Het contract met Jason Conrad werd voortijdig verbroken en talent Yannick vertrok in december naar Rotterdam. (Zie ook 08-01).  (LD01-02, LN05-02)   

31. Schrijver Gerwin van der Werf  plakt namens een groep Leidse schrijvers, critici en docenten een pamflet op de deuren van de gesloten Polare-boekhandel aan de Breestraat. Zij protesteren hiermee tegen de sluiting van de boekhandelketen, die in financiële moeilijkheden verkeert, en pleiten voor een doorstart als zelfstandige boekhandel onder de naam Kooyker. De tekst begint met: Hier in Leiden staan verzen op de muren, Dichters spreken tot ons op iedere hoek van de straat, Maar hun boeken zitten achter slot en grendel, Kijk, daar liggen ze, voor dood. Het eindigt met ‘Onze boeken zijn gegijzeld, Wij willen ze terug. Deze deuren moeten open’. (Sl31-01, LD01-02). 

31. In antwoord op schriftelijke vragen van fractievoorzitter Mart Keuning van de ChristenUnie antwoorden B en W dat de politie daklozen met rust zal laten als deze geen overlast veroorzaken. Voorheen gebeurde het geregeld zij die in openbare ruimtes sliepen werden weggejaagd. (Zie ook 03-12-2013). (Sl31-01)

31. Minister Ivo Opstelten piekert er niet over: er komt geen legale wietteelt. Burgemeester Henri Lenferink en 34 collega’s vragen daarom tijdens ‘de wiettop’ in Utrecht. Opstelten ziet geen aanleiding om enig ander standpunt in te nemen, zegt hij na afloop van de ministerraad. Hij wil graag de hand uitsteken naar de burgemeesters, maar dan om samen overlast en criminaliteit te bestrijden. ‘Reguleren kan niet en zal niks opleveren’, aldus de bewindsman. Hij wees erop dat daarover in politie- en justitiekringen precies zo wordt gedacht en dat hij ook met internationale afspraken rekening moet houden. Lenferink: ‘Als het nu niet lukt dan misschien een volgende keer en daarom herhalen we het’. In Utrecht wordt  een manifest ondertekend om de wietteelt onder overheidstoezicht te plaatsen. De burgemeesters zeggen het zat te zijn het grootste deel van hun politiecapaciteit kwijt te zijn aan het jagen op illegale henneptelers en de daarmee samenhangende criminaliteit. Op 19 februari laat Opstelten ook de Tweede Kamer weten niets te zien in de experimentele hennepteelt. (RTVW30/31-01, LD01/20-02).

31. ‘Luchtvissers’ is het derde boek van de Leidse schrijver Gerwin van der Werf  (44). De roman heeft als decor een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan waar nog maar vijf mensen wonen. De hoofdpersoon Joshua Lohman is Leiden ontvlucht en hoopt er rust te vinden. De auteur won in 2010 een landelijke gedichtenwedstrijd. Hij geeft nog drie dagen per week muziekles op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest en heeft wekelijks een column in dagblad Trouw die juni als bundel verschijnen. (LD31-01).           

31. Het Chinese Nieuwjaar, dat staat in het teken van het paard, wordt onder meer gevierd met een traditionele leeuwen- en drakendans voor Asian Palace aan de Steenstraat. (LD01-02). 

31. Twee Leidse professoren krijgen een koninklijke onderscheiding. Lex Peters, hoogleraar gynaecologie en chef de clinique van de afdeling gynaecologie in het LUMC, wordt benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Willem Heiser, hoogleraar Psychologie, methoden en Technieken en Data Theorie aan de Universiteit Leiden wordt ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Heiser is vooral bekend van zijn bijdrage aan het computerprogramma SPSS, dat wetenschappelijke data toegankelijk maakt voor grote groepen gebruikers. De universiteit heeft veel geld verdiend aan het octrooi dat Heiser op het programma bezit. De hoogleraar zit bovendien in de redactie van prestigieuze vakbladen. Burgemeester Henri Lenferink speldt hem de ridderorde op in het Academiegebouw aan het Rapenburg. Een dag eerder wordt er zijn afscheidssymposium gehouden met zes sprekers en meer dan 100 deelnemers uit Nederland, België, Groot-Brittannië, Italië en de VS. Zijn afscheidscollege is getiteld: ‘Psychologie van het Statistisch Denken’. Zijn omvangrijke publicatielijst bevat bijdragen aan (hand)boeken, encyclopedieën, monografieën, en talloze artikelen in gezaghebbende internationale tijdschriften en bundels. Peters legde zich toe op de bestrijding van kanker binnen de gynaecologie. Hij richtte de Female Cancer Foundation op, die baarmoederhalskanker in ontwikkelingslanden bestrijdt. Wethouder Frank de Wit speldt op zijn afscheidsreceptie in de Marekerk de onderscheiding op. Peters richtte eind jaren ’80 de Female Cancer Foundation op. Een samenwerking van de afdelingen Gynaecologie, Pathologie en Immunohematologie van het LUMC. Sindsdien zijn samenwerkingsverbanden opgezet met universiteiten in Suriname, Afrika en Indonesië. Peters blijft zich na zijn vertrek, onder andere samen met LUMC-gynaecoloog Jogchum Beltman, inzetten voor zijn missie: een wereld zonder baarmoederhalskanker. (Sl31-01, LD01-02, UL04-02, LN05-02, Mare06-02).

31. Zeven bewoners van de omgeving Haagweg en Ter Haarkade verzetten zich tegen de bouwvergunning van de nieuwe Al Hijra-moskee. Volgens hen komen er te weinig parkeerplaatsen en te veel lawaai en wordt het islamitisch centrum hoger dan vanwege de naburige molen is toegestaan. Er komen 102 parkeervakken en er zijn straks 548 gebedsplaatsen. Het bezwaarschrift is geschreven door duoraadslid Tomas Kok van Leefbaar Leiden: ‘Dat heb ik gedaan omdat die mensen de hele dag moeten werken en geen juridische kennis hebben’. In de nacht van 1 op 2 februari hangen leden van het fascistische Zwart Front spandoeken op tegen de bouw van de moskee. (Zie ook 20-01). (LD01/06-02, Sl10-02).

31. De laatste studenten vertrekken uit het wooncomplex Rijnfront in het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Sience Park. Op 3 februari begint de sloop van de prefabwoningen die tien jaar geleden werden opgebouwd als tijdelijke huisvesting na eerder dienst te hebben gedaan voor de opvang van asielzoekers in het noorden van het land. (Mare06-02, LD20-02).