Kroniek januari 2015

Kroniek Januari 2015

1. Leiden telt 121.594 inwoners. De bevolking groeide in 2014 met 378 personen. Voor het zesde opeenvolgende jaar nam de bevolkingsomvang toe. Wel ligt de groei in 2014 lager dan in het topjaar 2013 toen er meer dan 1.400 inwoners bijkwamen. Deze lagere groei komt vooral door het grote aantal vertrekkers (9.631 ten opzichte van 2013) terwijl het aantal vestigers ongeveer gelijk bleef. Opnieuw groeide het aantal inwoners in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar (+397 personen) en in de groep van 65 tot en met 74 jaar (+394) het meest. Leiden heeft ruim 4.300 inwoners meer dan 15 jaar geleden. (Gem BOA02-02, LD24-02).

1. Lioe-Fee de Geus-Oei (1971) is bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) benoemd tot hoogleraar Radiologie, in het bijzonder nucleaire geneeskunde. Ze gaat het nieuwe vakgebied nucleaire radiologie verder vormgeven. Nucleair geneeskundigen kijken naar pathofysiologische processen in het lichaam, die met PET- of SPECT-scans in beeld worden gebracht. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) is zij landelijk intensief bij deze ontwikkeling betrokken. Ze werkte eerder als staflid en opleider in het Radboud UMC en was hoogleraar aan de Technische Universiteit Twente, waar ze één dag per week werkzaam blijft. De De Geus-Oei studeerde geneeskunde in Rotterdam. Ze volgde haar opleiding tot nucleair geneeskundige in Leiden. In Nijmegen werd zij vervolgens staflid, promoveerde in 2007 en werd in 2010 opleider. (LUMC12-03).

1. Paul Parren wordt benoemd tot parttime hoogleraar Moleculaire Immunologie bij het LUMC. Hij is wetenschappelijk directeur van Genmab en hoogleraar Translationeel Kankeronderzoek aan de Universiteit van Zuid-Denemarken . Parren is specialist op het gebied van antilichamen. Deze spelen een centrale rol in de afweer tegen ziekten zoals bij infecties met virussen en bacteriën. In het laboratorium gegenereerde of gemodificeerde antilichamen zijn van groot belang als medicijn voor onder meer ontstekingsziekten en kanker. Parren ontwikkelde antilichamen die klinisch worden toegepast bij de behandeling van diverse vormen van kanker en ontstekingsziekten. (UL16-02, LUMC26-02.).

1. De Pancrat aan de Middelstegracht, het laatste buurthuis in de binnenstad, sluit na bijna 28 jaar zijn deuren. Volgens eigenaar Libertas is het gebouw ernstig verouderd en niet meer geschikt voor de groepen die er komen. De activiteiten worden ondergebracht bij andere buurthuizen. (Zie ook 21-12-2014). (Dichtbij05-01, WW07-01).

1. Op 64-jarige leeftijd overlijdt na een kort ziekbed Ad van Kaam, die 38 jaar als journalist voor het Leidsch Dagblad werkte. Hij beoefende bijna alle genres van de journalistiek. Als algemeen verslaggever, in de sport, bij kunst en cultuur, als columnist en als man van grote, buitenlandse reportages. Vaak meer en scherper dan anderen ter redactie wist hij hoe de gewone Leidenaar in elkaar stak, aldus oud-adjunct hoofdredacteur Ruud Paauw in een In Memoriam. ‘Met eenvoudige middelen beschikte hij over een zwierig, doeltreffend taalgebruik’. Hij begon in de jaren zeventig als sportverslaggever. Voetbal, autoraces, rugby, roeien, basketbal, hij vond het allemaal prachtig. Later promoveerde hij tot chef van de sportredactie. Daarna werkte hij bij de nieuwsdienst en de rubriek kunst & cultuur. Die laatste overstap noemde hij ‘het beste wat ik ooit heb gedaan’. Op 8 januari wordt in Scheltema aan de Marksteeg een drukbezochte herdenkingsbijeenkomst gehouden waarna hij in besloten kring op Rhijnhof wordt gecremeerd.(LD03/06/08-01, EN08-01).

1. Annemieke Geluk van de afdeling Infectieziekten bij het LUMC is benoemd tot hoogleraar immunodiagnostiek van mycobacteriële infectieziekten. Ze wijdt zich vooral aan de ontwikkeling van nieuwe diagnostische testen voor lepra en tuberculose. (LUMC12-02).

1. Niels Chavannes is benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde bij het LUMC. Hij houdt zich bezig met de mogelijkheden voor zorgverleners en patiënten om digitaal gegevens uit te wisselen en patiënten mede verantwoordelijk te maken voor hun gezondheid. Chavannes: ‘Mensen met een chronische aandoening kunnen bijvoorbeeld thuis metingen doen en doorsturen naar het ziekenhuis. Zo houden zij zelf de vinger aan de pols’. (LUMC29-01).

1. Vrouwenopvang Rosa Manus kan kinderen beter helpen met de methode ‘Veerkracht’ dankzij financiële steun van de stichting Kinderpostzegels. Het is een stappenplan en een professionalisering van de ondersteuning. Ieder jaar vangt Rosa Manus circa 130 kinderen op, die met hun moeders meekomen. Bijna allemaal waren ze getuige of slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling en lopen risico op een posttraumatische stressstoornis. (LD06-01).

1. Fotograaf Emile van Aelst, oftewel Leidse Glibber, geeft de Leidse kalender uit. Daarop staan dertien mooie foto's van Leiden en vrijwel alle Leidse evenementen. Hij is te koop bij voor 14,95 euro. (Dichtbij01-01, WW07-01, HOZ11-01).

1. De jaarwisseling verloopt rustig. Het totaal aantal incidenten is 95 tegen 120 vorig jaar. Van 31 december 22.00 uur tot 1 januari 6.00 uur handelt de brandweer 62 meldingen af, vooral kleine container- en afvalbranden. Een jaar eerder waren dat er 98. Ook het aantal aanhoudingen ligt lager. In de Calandstraat wordt met vuurwerk naar hulpverleners gegooid terwijl de brandweer een brandje probeert te blussen. Er worden acht mensen aangehouden, onder andere bij een opstootje op de Nieuwe Beestenmarkt. Ook wordt in de Breestraat een 21-jarige dronken Leidenaar aangehouden die zich misdraagt en een agent vol in het gezicht slaat. Maatregelen om vuurwerkoverlast te verminderen hebben volgens de gemeente hun vruchten afgeworpen. Burgemeester Henri Lenferink is zeer tevreden: ‘De sfeer in de stad was goed. Er is de afgelopen vier jaar steeds minder sprake van overlast en incidenten in onze stad. Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente en hulpdiensten, maar ook met andere partners’. In tegenstelling tot de afgelopen jaren was het droog en helder weer tijdens de jaarwisseling. Ook aangepaste afsteektijden en de aanpak van zwaar en illegaal vuurwerk zorgen voor nog minder overlast dan vorig jaar. De gemeente legt net als vorig jaar preventieve dwangsommen op. Deze lijken gewerkt te hebben, want geen van de ontvangers heeft een overtreding begaan. Als de resultaten van het vuurwerkdetectiesysteem van het ministerie van Defensie beschikbaar zijn, wordt besloten of dit systeem ook volgend jaar wordt ingezet. ‘De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich ook dit jaar doorgezet’, meldt ook een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het aantal branden, vernielingen en vuurwerkgewonden is opnieuw gedaald. Wel werd aan de oever van de Zijl in de Merenwijk een minibibliotheek met vuurwerk opgeblazen door vandalen. Elders is voor de jaarwisseling een aantal boekenhuisjes uit voorzorg weggehaald. De meeste klachten over vuurwerk op de website van het meldpunt vuurwerkoverlast (128) gaan over de omgeving van de kinderboerderij in de Merenwijk. In de Kooi zijn het er 42. Dick de Vos van Partij voor de Dieren pleit er voor het aantal vuurwerkvrije plaatsen - dit jaar De Leidse Hout en Polderpark Cronesteyn - uit te breiden. Het arrondissementsparket in Den Haag brengt op 5 en 6 januari een aantal zaken via het supersnelrecht voor de rechter wegens geweldpleging tegen agenten en hulpverleners. Voor de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden is het een drukke jaarwisseling zonder echte uitschieters. Ambulances rukken vooral uit voor letsel door vuurwerk, vechtpartijen en ongevallen. De ziekenhuizen LUMC en Alrijne (voorheen Rijnland en Diaconessenhuis) behandelen respectievelijk zeventien en acht personen voor letsel door vuurwerk, vechtpartijen en dronkenschap. De Huisartsenpost Midden Holland noteert 45 contacten ten opzichte van 30 in 2014. Toezichthouders van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) bezoeken zo’n 40 vuurwerkverkopers in de regio meerdere keren. Vier bedrijven krijgen een waarschuwing en bij twee is een dwangsom opgelegd. Eén dwangsom van 500 euro wordt geïnd wegens opslag buiten het bereik van de sprinklerinstallatie. (Gem01-01, Dichtbij31-12, 01-01, Sl02/05-01, LD02/03-01, RTVW05-01, LN07-01, WW07-01).

1. De Jelgersmakliniek in Oegstgeest houdt op te bestaan. Het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma (CPJ), onderdeel van GGZ-instelling Rivierduinen, sluit voorgoed haar deuren. Het pand aan de Rhijngeesterstraatweg staat al grotendeels leeg. Patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis sliepen er vier dagen in de week Door bezuinigingen in de zorg is er geen geld meer om deze mensen op te nemen. Begin maart 2014 kondigde Rivierduinen al een opnamestop aan. Volgens sociotherapeut en vaardigheidstrainer Ingrid Wolf (55) was de CPJ voor een relatief kleine groep cliënten de laatste strohalm. Zij vreest dat mensen met een borderlinestoornis, voor wie de ambulante behandeling niet voldoende was, sneller in de problemen raken. Wolf vindt dat zorgverzekeraars te veel invloed hebben op de behandeling die geboden wordt. Karin (51) uit Hoorn die er drie maanden verbleef voor haar borderlinestoornis zegt: ‘De kliniek heeft mij gered’. Ook Daniëlle (38) uit Naaldwijk met dezelfde stoornis onderschrijft het oordeel. Ze werkt als ervaringsdeskundige bij Rivierduinen en gebruikt haar ervaringen om anderen te helpen. (LD29-12).

1. Meldpunt ‘Casemanagement Dementie Zuid-Holland Noord’ wordt wegbezuinigd. De huisartsen moeten de zorg voor dementerenden regelen, maar of dat gaat lukken is de vraag. Anna-Marie Wirtz, coördinator van het meldpunt, maakt zich er grote zorgen over. Het meldpunt was een samenwerkingsverband van een aantal zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen in de Leidse regio. Tot 1 januari werden gemiddeld tien tot twintig dementerenden per week aangemeld. Zij kregen een ‘steunpilaar’ toegewezen ook voor hun verwanten en de mantelzorgers. Ze geven adviezen aan kinderen en partners over de omgang, dagopvang en eventuele opname in een verpleeghuis. (LD30-12).

1. Het re-integratiebedrijf en sociale werkvoorziening De Zijl Bedrijven (DZB) is zo goed als klaar voor de Participatiewet, die vandaag ingaat. ‘Ik ben heel optimistisch’, zegt directeur Bas van Drooge. Met de wet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Er mag geen onderscheid met worden gemaakt tussen een jongere die geen werk kan vinden vanwege de crisis of iemand met autisme die moeilijk een baan krijgt. Het is volgens Van Drooge lastiger om te herkennen of mensen een arbeidsbeperking hebben. De loonkostensubsidie moet werkgevers over de streep trekken. ‘Ik merk dat de bereidheid onder werkgevers groot is, maar de tijd zal het leren. Of de aantallen gaan lukken, weet ik echt niet’. Voor de mensen die bij reguliere bedrijven niet terecht kunnen, blijft de sociale werkvoorziening bestaan. Volgens Van Drooge heeft de gemeente er heel bewust voor gekozen deze beschutte plek in stand te houden. Het levert de gemeente dit jaar zelfs geld op. Van Drooge: ‘We maken bijvoorbeeld leren portemonnees die tot in Japan verkocht worden’. (LD27-12).

1. Ernst van Win van De Clercq advocaten en notarissen wordt de nieuwe voorzitter van het Ronald McDonald Huis. Hij volgt de in 2014 overleden Ron van Eijk op. ‘Ik heb er enorme zin in. Op zo'n mooi plekje in Leiden en met zó veel enthousiaste vrijwilligers’. (LD18-12, WW24-12).
1. Via het digitaal patiëntportaal van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen patiënten nu ook via een e-consult vragen stellen aan het behandelend team. Het geeft ook inzicht in het medisch dossier. Het e-consult is er voor niet-spoedeisende vragen, tussen de controles door. Zo blijft er tijdens de afspraak bij de dokter meer tijd over voor andere zaken. Fred Boer, programmamanager van het project Vernieuwing Zorg, is blij met de nieuwe mogelijkheden : ‘We hebben dit samen met patiënten en artsen ontwikkeld. Ik verwacht dat het portaal de patiënt meer regie en betrokkenheid bij zijn zorg geeft’. Patiënten kunnen labuitslagen inzien en online afspraken maken of wijzigen. Ook brieven van de behandelaar aan de huisarts of een verwijzing naar een andere specialist zijn er te vinden. Sommige afdelingen vragen patiënten om voorafgaand aan een ziekenhuisbezoek online een vragenlijst in te vullen, zodat de arts de uitkomsten tijdens dat bezoek kan meenemen. Door het gebruik van DigiD is de veiligheid van de medische gegevens gewaarborgd. (LUMC18-12, LD19-12).

1. Het bestuur van het Oriëntatiejaar Leiden heft na ruim 25 jaar de stichting op. Het lukte niet meer de begroting sluitend te krijgen en het aantal opdrachtgevers liep terug. ‘Verder uitstel zou afbreuk doen aan de ordelijke afwikkeling en zou ten koste gaan van onze medewerkers’. Daarmee komt een eind aan een bijzonder particulier initiatief . Vanaf 1984 bood de stichting jongeren van 17 tot 27 jaar in de Leidse regio de mogelijkheid twee keer zes maanden werkervaring op te doen bij een stage-instelling. Ze werden door experts begeleid en geschoold. En leerden regelmaat in hun leven te brengen, afspraken te maken en na te komen, te solliciteren, voor zichzelf op te komen en samen te werken. (LD01-11).

1. Burgemeester Henri Lenferink is benoemd tot lid van het Comité van de Regio’s, het officiële adviesorgaan van regio’s en gemeenten van de Europese Unie. Dit orgaan zetelt in Brussel en vergadert zes maal per jaar. Het comité is in 1994 opgericht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven. (LN22-10).

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland schaft een reeks vergunningen af. Burgers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding. Voor het dempen van een slootje of bouwen van een steiger is het uitgangspunt voortaan: ‘ja, mits’, in plaats van het huidige ‘nee, tenzij’. Vooral voor veel kleine ingrepen is geen toestemming meer nodig. Het aanbrengen van beschoeiingen langs oevers wordt op vele plekken vrijgegeven. Alleen voor ‘waardevolle oevers’ gelden straks nog beperkingen. De regels zijn onder meer besproken met VNO-NCW, Bouwend Nederland, een kabelmaatschappij en Staatsbosbeheer. Bij andere overheden zijn vaak nog wel vergunningen nodig voor kleine ingrepen op of langs het water. Voor 2015 rekent Rijnland door simpeler regels op een bezuiniging van 200.000 euro. Jaarlijks verleent Rijnland ongeveer 1.200 watervergunningen en ontvangt het waterschap ongeveer 800 verplichte ‘meldingen’. Het behandelen daarvan kost zo’n 1,5 miljoen euro per jaar. (LD08-09-2014).

1. Regiobestuur Holland Rijnland heeft een nieuwe secretaris-directeur. Frederik van Ardenne volgt Roelof van Netten op. Hij stapte eind vorig jaar op in overleg met het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband van veertien gemeenten in de Bollenstreek, Rijnstreek en Leidse regio. Van Netten was tien jaar leidinggevende vanaf de oprichting in oktober 2004. Van Ardenne geeft leiding aan de ambtelijke organisatie, maar treedt ook op als kwartiermaker voor de nieuwe organisatie. De gemeenten willen op een lossere manier met elkaar samenwerken. (Dichtbij30-11, WW03-12, LD08-01).

1. De Alrijne Zorggroep gaat van start. De nieuwe zorgorganisatie telt 231 medisch specialisten en bijna 4.000 medewerkers. De jaaromzet is 300 miljoen euro. Daaronder vallen het Rijnland Ziekenhuis (ontstaan door fusie in 1990 van het Elisabeth en Rijnoord in Alphen), het Diaconessenhuis, de buitenpoli's in Katwijk, Lisse en Sassenheim en de verpleeghuizen Leythenrode (Leiderdorp) en Oudshoorn (Alphen aan den Rijn). De ziekenhuizen hebben samen 770 bedden. Franciscanessen nonnen beginnen in 1892 in een kostschool aan de Hooigracht het Sint Elisabeth Hospitaal. Met vijftien bedden, enkele badkamers en een operatiezaal. Vijf jaar later vestigt ook de Christelijke Vereniging voor ziekenverpleging ‘Het Diaconessenhuis’ het eerste ziekenhuisje in een herenhuis aan het Plantsoen. Forse schaalvergrotingen in de afgelopen eeuw blijken niet voldoende te zijn om staande te kunnen blijven. Alrijne is één van de grootste werkgevers in de regio. Vooral voor specialisten is het werken in een grotere organisatie aantrekkelijker. De twee raden van bestuur fuseerden al op 1 oktober en vormen een vierkoppige personele unie. De banen in de zorg willen ze behouden. Bij de ondersteunende diensten verdwijnen waarschijnlijk wel enkele arbeidsplaatsen. De ziekenhuizen maken gebruik van elkaars kennis en ervaring. Chirurgen kunnen in een grotere organisatie makkelijker het vereiste minimum aantal complexe en risicovolle operaties halen om de vaardigheden te houden en ze te mogen blijven uitvoeren. Vandaar dat de maatschappen longziekten en chirurgie van het Rijnland en het Diaconessenhuis in september al fuseerden. ‘Met de fusie heeft de nieuwe maatschap op alle chirurgische deelgebieden haar expertise uitgebreid’ zegt chirurg Paul Hedeman Joosten op. ‘Er zijn gecertificeerde chirurgen traumatologie, vaatchirurgen en mammachirurgen’. Een voordeel is ook dat dure apparatuur maar één keer hoeft te worden aangeschaft. De meer specialistische onderzoeken en operaties gebeuren van lieverlee op één van de locaties. ‘Zorg dichtbij huis als het kan, centraliseren als het moet’, luidt het motto. Eind januari maakt de raad van bestuur bekend waar op den duur welke specialistische zorg komt. Over een maand of drie hagen de nieuwe naam en het logo aan de gevels. Voor het doorvoeren van veranderingen nemen de bestuurders de tijd tot 2020. (Zie ook 01-10-2014). (LD27-12).
1. Het W4-project, dat vandaag afliep, is verlengd tot 2017 door het ministerie, de provincie en de drie betrokken gemeenten. Het grote plan op en rond rijksweg A4, waaraan Leiden (13,5 miljoen), Leiderdorp (18,2 miljoen) en Zoeterwoude (9,7 miljoen) meebetaalden. is nog niet afgerond. Zoeterwoude en Leiderdorp wilden geld terugverdienen door direct langs de A4 woon- en winkelprojecten op te zetten. Er werden molens verplaatst, nieuwe lokale asfaltwegen aangelegd en Leiderdorp kreeg vernieuwde woonboulevard en de wijk 't Heerlijk Recht. Woonbuurt De Plantage en de vestiging van Ikea zijn nog niet van de grond gekomen. En in Zoeterwoude is het bebouwen van de Meerburgerpolder nog lang niet afgerond. (LD02-01)
2. Madelon Wolf, met 21 jaar de jongste makelaar van Leiden, opent een vestiging van Dominica, de grootste verhuurmakelaar van Nederland. (HOZ14-12, WW17-12).

2. De politie arresteert drie personen (van 25, 32 en 41) uit Leiden in de Hansenstraat. Bij het doorzoeken van een woning wordt ruim vijf kilo hennep gevonden en in beslag genomen. De plantjes liggen er te drogen. Ook wordt geld in beslag genomen. Later wordt nog een 28-jarige vrouw uit Leiden aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. (Sl05-01, Dichtbij05-01, LD06-01).

3. In de slangentoren van de voormalige brandweerkazerne aan de Langebrug woedt korte tijd een brandje, dat vermoedelijk is aangestoken. De schade valt mee. Een berg afval werd in brand gestoken, van de toren zelf sneuvelt alleen een raamkozijn. Het gebouwtje uit 1936 zou binnenkort opgeknapt worden. Architect Jelle Verheijen wil graag zijn kantoor in de toren vestigen. Ook Colin van Gestel, eigenaar van Jazzcafé de Twee Spieghels, heeft zijn oog op de toren laten vallen. ‘Ik ben Leidenaar genoeg om hem te willen behouden’, aldus de kroegbaas. ‘Voordat we de toren voor een symbolisch bedrag verkopen, moet de financiering in orde zijn en moet duidelijk zijn wanneer het plan uitgevoerd wordt’, zegt directeur Michiel Ensink van Duwo Leiden. ‘Ik wil er geen cent meer aan uitgeven, dat is voor mij het belangrijkste’. Studentenkamers in de toren zijn volgens hem onbetaalbaar. Als de plannen onvoldoende garantie bieden, vraagt de stichting opnieuw een sloopvergunning aan. Vorig jaar werd die afgewezen na protest van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden en de Historische Vereniging Oud Leiden. (Dichtbij03-01, Sl05/06-01, LD06-01).

3. Het Kerstbomenasiel bij de Vrij Groen-tuin wordt feestelijk geopend. Het ‘asiel’ aan de Rhijnhofweg 13 in Oegstgeest is bij redelijk weer elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend. Het is de vijfde keer dat bomen gebracht kunnen worden. Afgelopen jaar overleefde 80 procent van de bomen. In totaal waren er genoeg bomen om iedereen die een boom bracht, er weer één mee te geven in december. Nordmannsparren gaan meestal dood in het asiel. In totaal zijn medio januari al meer dan honderd kerstbomen afgeleverd. (Sl02-01, LD06-01, WW14-01, LN14-01).

3. Eind december, begin januari is er een grote drukte in de Milieustraat, het afvalinzamelpunt aan de J.C. de Rijpstraat. ‘Dit zijn de topdagen’, zegt Saïd El Aiachi die bij de milieustraat werkt. Op een normale zaterdag komen er volgens hem zo'n 150 mensen. Deze zaterdag ruim 200. ‘De meesten zijn vrij, dan gaan ze opruimen’, verklaart El Aiachi. Ook goede voornemens zouden een rol kunnen spelen, denkt hij. ‘Mensen gooien dingen weg, dat is niet normaal’, zegt Loek van der Post, ook werkzaam bij de milieustraat. Hij ziet geregeld spullen voorbij komen die nog prima te gebruiken zijn. Zelf verzamelt hij alles en gooit bijna nooit iets weg. Als in mei het vakantiegeld is gestort, merken de mannen het ook. ‘Dan kopen ze nieuwe spullen en gooien ze de oude weg’. (LD05-01).
3/4. Tafeltennisclub Scylla is voor de derde keer gastheer van de nationale Masters. ‘We hebben met zijn allen een goed en vlekkeloos toernooi neergezet’, zegt voorzitter Jan Vermaas, vader van finaliste Kim bij de vrouwen. Scylla haalde de Masters in 2013 uit het slop. ‘Het toernooi was niet op sterven na dood, het wás dood’, geeft Ronald Kramer, voorzitter van de nationale bond, toe. De opkomst in de hal aan de Voorschoterweg bewijst dat er weer voldoende leven is. Kim Vermaas, die in de eindstrijd tegen de ongenaakbare Li Jiao (41) in nog geen halfuurtje wordt verslagen zegt dat ze zonder al dat publiek nooit de finale had kunnen halen. In de halve finale wint ze van iemand van wie ze nog nooit eerder won. Het werd 11-9 in de laatste game. Meer dan een half jaar kon ze door een polsblessure niet spelen. NTTB-directeur Achim Sialino, wil er met Scylla weer een toonaangevend evenement van maken. Twee wensen zijn: uitbreiding naar een internationaal deelnemersveld, nu de jeugd Masters al zijn toegevoegd, en voor de topwedstrijden uitwijken naar een grotere zaal. De Vijf Meihal ligt dan voor de hand. (LD05-01, LN07-01, WW07-01).

4. Zo’n 1.250 hardlopers doen mee aan de 20ste editie aan de Runnersworld Leiden Bosloop. Het parcours loopt rond en door de Leidse Hout en voor de langere afstanden richting Merenwijk. Start en finish zijn op de atletiekbaan. Marlies Jongerius van Olympus’70 uit Naaldwijk en Said Kanfaoui van AV Gouda zijn de snelsten op de 10 kilometer. Gerben van der Luijt is op plaats drie de snelste Leidenaar. Said’s broer Aziz wint de 15 kilometer voor meervoudig winnaar Michael Woerden. Edgard Creemers op plaats vier is de snelste thuisloper. Bij de vrouwen wint Nancy Sieling van de Noordwijkerhoutse Strandlopers de langste afstand voor Leidenaars Jozien Stolwijk en Bianca van Bree. Op de vijf kilometer zegevieren Silke Schmidt uit Leiden en Hans van Hateren van AV De Spartaan uit Lisse. (Sl05-01, LD05-01, LN07-01).

4. De eerste aflevering ‘Ontheemd’ van de nieuwe RTL4-serie ‘Moordvrouwen’ die wordt uitgezonden, werd opgenomen in de Meelfabriek. De misdaadserie speelt zich deels af in dit Leidse gebouw. Acteurs en actrices als Wendy van Dijk, Achmed Akkabi, Porgy Franssen, Reneé Soutendijk en Thijs Römer spelen er in mee. (Sl05-01).

5. ‘Leiden is een zeer sociale stad. Waar mensen begaan zijn met hun medemens, waar grote verkeers- en bouwprojecten op stapel staan, waar toerisme in rap tempo toeneemt, innovatie hoog in het vaandel staat en waar ‘polariserende toestanden’ zoals in Den Haag uitblijven’. Burgemeester Henri Lenferink steekt tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie in de Pieterskerk de loftrompet over Leiden. ‘Waar ik nog graag een aantal jaar wil aanblijven’, zinspeelt hij op zijn derde termijn als eerste burger. De feestelijke bijeenkomst wordt door enkele honderden stadgenoten bezocht. Lenferink schetst een zeer rooskleurig en diplomatiek beeld van de stad. Over de jaarwisseling zegt hij: ‘Het ging wéér beter. Nog even en dan zijn we er; een feest zonder ergernis’. Hij laat weten voorstander te zijn van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, waar volgens peilingen een kleine Leidse meerderheid voor is. ‘Wat mij betreft mag het consumentenvuurwerk worden afgeschaft. De discussie is de afgelopen jaren verschoven van de vernielingen rond de jaarwisseling naar het afsteken van vuurwerk. Daar moeten we dus maar mee stoppen’. Lenferink denkt dat het afsteken van vuurwerk door particulieren overal zijn langste tijd heeft gehad en vervangen zal worden door professioneel vuurwerk dat door de gemeente wordt georganiseerd’. Positief is hij over de wijze waarop Leiden zich heeft voorbereid op de overgang van een aantal zorgtaken naar de gemeente. ‘Er zal af en toe iets mis gaan. Dat is altijd vervelend, want het gaat om kwetsbare mensen. Maar we hebben flink wat geld (18 miljoen euro) apart kunnen zetten om eventuele problemen op te lossen’. (Gem30-12, LD06/07-01, Sl06-01, Dichtbij 05-01, WW14-01).

5. De rechter beslist dat Mohammed Bin Talal, bekend als de dakloze prins, die maandenlang op het Stationsplein ‘woonde’ twee maanden in een Leidse GGZ-kliniek blijft. Op 29 december kwam hij in de kliniek terecht nadat burgemeester Henri Lenferink een inbewaringstelling ondertekende. Hij vond Mohammed een gevaar voor zichzelf omdat hij zich niet aan de winterregeling voor daklozen wilde houden. In de kliniek wordt door een psychiater bij Mohammed schizofrenie vastgesteld. De artsen van de kliniek vragen om zes maanden maar dat vindt de rechter te lang. Mohammed: ‘Ik ben niet gek. Ik hoor hier niet. Het is wel een eerste klas gevangenis, want het personeel zorgt goed voor me. Maar ik wil hier weg’. (LD06-01).
5. Leiden behoort nog steeds tot de zes duurste steden van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Coelo, een aan de Groningse universiteit gelieerde organisatie, die onder meer vergelijkingen maakt van gemeentelijke belastingen. Een gemiddeld gezin betaalt 759 euro per jaar. Van de 35 grootste steden zijn er slechts vijf die hun inwoners nog meer belastingdruk opleggen. Zaanstad is koploper op dit gebied (820 euro) en Den Haag de minst dure (547 euro). In één categorie blinkt Leiden helemaal uit. Dat is de onroerende zaakbelasting voor winkels, bedrijfspanden, musea, scholen en dergelijke. Daarin is de stad koploper met een heffing van 0,4 procent van de economische waarde per jaar. Leiden komt vrijwel even hoog uit als het afgelopen jaar. De reinigingsheffing stijgt met iets meer dan een procent en de ozb voor huishoudens daalt met 1,3 procent. In 2013 had de gemeente enkele op- en aanmerkingen op de manier waarop Coelo de Leidse cijfers interpreteerde en de klassering tot stand kwam. Of dat opnieuw het geval is, daarover buigt de afdeling financiën zich. (LD05-01, LN07-01).

5. De 12-jarige Thimo van Alphen, een jongen met een verstandelijke beperking, wordt mishandeld op de Haagweg. De jongen zegt iemand gedag ter hoogte van het fietstunneltje onder de Churchillaan en wordt gegrepen. De jongen was op de fiets op weg van school naar huis. Omdat hij altijd vrolijk is en iedereen gedag zegt, doet hij dit ook bij een jongen, die passeert op de fiets. Hij wordt uitgescholden, krijgt een klap voor zijn hoofd en een schop tegen zijn benen en loopt een gekneusde wang op. Er fietsen meerdere mensen voorbij, maar ze stoppen niet. Nadat een tot nu toe onbekend gebleven vrouw de jongens uit elkaar had gehaald, fietst het slachtoffertje in paniek weg. De dader riep hem nog wel na dat hij Thimo nog eens te grazen zou nemen, als hij hem weer zou tegenkomen. Zijn moeder belt geschrokken en boos de politie. Ze hoopt dat Thimo de gebeurtenis kan verwerken door het verhaal tegen mensen te vertellen. Zijn ouders brengen hemde volgende dag naar school. (Dichtbij06-01, LD06/07-01, Sl06-01, RTVW06-01, HOZ11-01).

5. Boekhistoricus Erik Kwakkel zet twee leermodules over middeleeuwse boeken op het wereldwijde online leerplatform ‘Khan Academy’. De eerste behandelt de productie van manuscripten in de middeleeuwen en de ander gaat over het gebruik van handgeschreven boeken. Er is alles te leren over handschriften, materialen, decoraties in boeken en wat er aan te verdienen was. Of om te weten komen door wie en op welke manier de boeken verspreid en gebruikt werden. De modules bestaan uit achttien essays en vier Youtube-video's van in totaal 24 minuten. De Leidenaar maakte de filmpjes samen met de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Het is de bedoeling vragenlijsten toe te voegen waarmee studenten hun opgedane kennis kunnen testen. Gebruikers kunnen bij de modules ook vragen aan elkaar stellen via een discussiekanaal. De Khan Academie werd opgericht in 2008 en heeft inmiddels zo'n 20 miljoen gebruikers wereldwijd. (LD09-01).

5. De bouw van het buurtcentrum en theehuis in de Tuin van Noord start en de eerste palen gaan de grond in. Stichting De Leidse Uitdaging en bouwer Jobo hopen dat het driepotige gebouw eind maart gereed is, waarna het wordt ingericht. Het ontwerp werd gemaakt door gAAgA Architecten, dat in de wijk is gevestigd. Voor de zomer kunnen er de eerste drankjes worden genuttigd. Vincent Kokke, voorzitter van stichting De Leidse Uitdaging, had in de nazomer van 2014 de deuren al feestelijk willen openen maar de stichting wilde eerst de financiën voor de bouw, 3,5 ton, rond hebben: ‘Je wil niet halverwege moeten zeggen dat er geen geld meer is. Half oktober was alles rond en we hebben toen besloten de bouw over de feestdagen te tillen. In november kwam de erfpachtregeling met de gemeente rond evenals het contract voor de adoptie van de directe omgeving: We willen de ruimte rond het theehuis graag zelf onderhouden. Zoals de speeltoestellen en de waterspeelplaats’. Wijkbewoners zullen voor het overgrote deel de taken op zich nemen. Ook de naam komt vanuit de bewoners. Tot dan is de werktitel ‘De Uitdaging’. Het ontmoetingspunt krijgt een horecaruimte met keuken, een buurtmuseum Leiden Noord met kleine expositieruimte, een speluitgiftepunt en een klein kantoor. Het nieuwe gebouw moet zo duurzaam mogelijk zijn en krijgt een grasdak en zonnecollectoren. Het gebouw wordt zeer goed te geïsoleerd, er wordt zonne-energie in voor- en najaar benut. De demontabele, massieve houtconstructie van hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd hout. (LD06-12, Dichtbij15-01, Sl25-01).

6. Lugdunum zit zonder voorzitter. Phil Verstraaten vertrok na 37 jaar met stille trom bij de voetbalvereniging. Secretaris Koos Keijzer, neemt samen met de overige bestuursleden de honneurs waar. Hij hoopt dat zich de komende maanden geschikte kandidaten aandienen. ‘Iemand als Vertraaten die zó lang zóveel uren per week op vrijwillige basis in de club steekt, moet je in Nederland echt met een vergrootglas zoeken’. Verstraaten trad in 1974 toe tot het bestuur en werd drie jaar later voorzitter. Keijzer, zelf al twintig jaar bestuurslid: ‘Phil was de vaandeldrager van de vereniging. Maar ik respecteer zijn keuze. Hij is 70 jaar en wil ook wel eens tijd hebben voor andere dingen’. Verstraaten stelde zich tijdens de matig bezochte ledenvergadering in november 2014 niet herkiesbaar. Ger van Helden, coördinator toernooien bij Lugdunum: ‘Hij wilde geen toeters en bellen rondom zijn afscheid’. Verstraaten verblijft in zijn tweede huis in Spanje en is niet bereikbaar voor een toelichting. Hij werd zeven jaar geleden lid in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de club. (LD06-01).

6. Artsen en apothekers moeten bij de dosering van medicijnen rekening houden met overgewicht. Bij obese patiënten kunnen de verdeling en afbraak van een medicijn in het lichaam aanzienlijk afwijken. Dat zegt klinisch farmacoloog Catherijne Knibbe in het gerenommeerde tijdschrift Annual Review of Pharmacology and Toxicology. Volgens de Leidse hoogleraar Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie veroorzaakt obesitas een groter hart, ruimere vaten en een groter bloedvolume. Hierdoor is bijvoorbeeld de bloedstroom door de lever vergroot waardoor de afbraak van bepaalde geneesmiddelen groter is. Dat deze mensen een hogere dosis nodig hebben hoeft niet altijd het geval te zijn en kan zelfs schadelijk zijn. Mensen met overgewicht ademen vaker niet goed door in de slaap. Dat extra aandacht bij het geven van een slaapmiddel of morfine. Knibbe werkt ook in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht waar na toediening van medicijnen bloedmonsters worden afgenomen. Die geven informatie over de opname, verdeling en afbraak van de stoffen in het lichaam. (UL13-01).
6. Het pand aan de Korevaarstraat is al sinds 2001 niet meer zijn eigendom. Maar Jan Verbaan geeft het juridische conflict erover met de gemeente, dat zich al bijna een kwart eeuw voortsleept, niet op. Ook niet na een nieuwe uitspraak van de Raad van State in zijn nadeel. ‘Dit is de tweede keer bij de Raad van State en er komen nog vijf zittingen. Bovendien daag ik de gemeente nog voor de rechter wegens onbehoorlijk bestuur’, aldus de strijdbare ondernemer.
Verbaan kocht de oude Fiatgarage in 1991 en vestigt er een videotheek. Aan de Hoefstraat en Garenmarkt worden enkele appartementen gebouwd in strijd met het bestemmingsplan. Tijdens de touwtrekkerij bij diverse rechtbanken liet Leiden de omstreden appartementen slopen. Verbaan put moed uit de uitspraak over de voormalige ambulancepost aan de Plesmanlaan, waarbij de rechtbank oordeelde dat de gemeente niet naar eigen goeddunken een bestemmingsplan mag veranderen - of juist vasthouden aan een bestaand plan - waardoor de eigenaar niets kan doen met de grond of het gebouw. De gemeente wil niet reageren. (LD08-01).

6. In Leiden is geen sprake van bedreigingen van moskeeën ‘We volgen ontwikkelingen elders wel op de voet’, zegt Abdel Bouzzit van het islamitisch centrum Iman Malik in Leiden-Noord. Aissa Zanzen van de Raad van Marokkaanse moskeeën in Nederland meldde onlangs dat moskeeën hun bezoekers oproepen mee te helpen met de beveiliging. ‘Er zijn moskeeën die geregeld te maken hebben met bedreigingen of bekladdingen’, zegt Bouzzit. ‘Hier zijn dat soort problemen gering. Er is af en toe eens een incident, zoals een bedreigende tekst in de buurt. Daar doen we aangifte van. We hebben bij de nieuwe moskee camera's en verzekeren is ook goed gegaan. We hebben een commissie die bij drukte surveilleert’. Volgens Said Kaamouch van de Al Hijra moskee aan de Rembrandtstraat is het er rustig. ‘Vrijwilligers blijven vaak slapen en de imam is er ook bijna altijd. En we hebben al jaren camera's voor en achter, ook infrarood. Ons laatste incident was een ingegooide ruit, een jaar of vier geleden. Dus er is geen aanleiding extra maatregelen te treffen. Ook niet bij de nieuwbouw aan de Ter Haarkade, want die valt nog onder de verzekering van de aannemer’. (Zie ook 07-02). (LD06-01).
6. Het openbaar ministerie gaat in hoger beroep tegen straf die de Haagse rechtbank Leidenaar Mohammed M. (20) eind december oplegde. M. reed op 15 juni op de Kanaalweg in Leiden de 16-jarige Nina uit Leiderdorp dood, met een snelheid van zo'n 105 kilometer per uur. Hij werd veroordeeld tot 240 uur werkstraf, 90 dagen gevangenis waarvan 80 voorwaardelijk en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar. Het OM had twee jaar cel en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier jaar geëist. Volgens het OM is de straf die rechtbank oplegde te laag. Die is lager dan de zogeheten LOVS-richtlijn voor strafoplegging die de rechters hanteren. ‘Bovendien is een werkstraf in deze niet de juiste strafmodaliteit naar oordeel van het OM’. (Zie ook 23-12-2014). (LD08-01).
6. Het in Leiden ontwikkelde proefvaccin tegen ebola wordt nu in Engeland en de VS uitgetest op 260 gezonde vrijwilligers, onder wie 72 studenten van de universiteit van Oxford. ‘Wij testen de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin. Over vier tot acht weken krijgen de proefpersonen een tweede injectie’, zegt viroloog Hanneke Schuitemaker. Komend voorjaar wordt het preventieve vaccin vrij zeker al toegediend aan onder meer duizenden besmette inwoners van Sierra Leone. Het Leidse geneesmiddelenbedrijf Crucell Holland bv werkt al sinds 2008 aan deze entstof die de mens bescherming moet bieden tegen drie aan ebola verwante ‘filovirussen’. Zij doet dat samen met het Belgische Janssen Pharmaceuticals. Beide bedrijven zijn inmiddels onderdeel van Johnson&Johnson. ‘Het is iets om trots op te zijn dat een Nederlandse vinding mogelijk kan bijdragen aan het beteugelen van een dramatische epidemie ver weg’, aldus Schuitemaker. Overigens lijkt het nieuwe middel, net als de andere ebolavaccins die nu ontwikkeld worden, te laat te komen voor de huidige ebolagolf in West-Afrika met inmiddels tienduizenden besmettingen en ruim 8.000 doden. (LD07-01).

6. Wijnbar Quartier Latin op de hoek van de Hartesteeg en de Nieuwstraat krijgt een officieel terras. Afgelopen zomer stonden er al wat stoeltjes tegen de gevel, maar nu heeft de gemeente besloten een parkeerplek op te offeren voor een terras. (Sl06-01).

6. De Business Club Leiden (BCL) roept burgemeester Henri Lenferink uit tot ‘Leidenaar van het jaar 2014’. Voorzitter Chris Verplancke reikt hem een bronzen buste van de jonge Rembrandt uit, die hoort bij de titel tijdens de nieuwjaarsreceptie in Kunsthuis Leiden in de Nieuwstraat. Verplancke roemt Lenferink om zijn aanpak van de orde en veiligheid tijdens evenementen en om zijn duidelijke en moedige manier waarop hij de kwestie Benno L. behandelde. ‘Hij hield zijn rug recht. Ging gewoon, op zijn fietsje en in zijn regenjas naar al die boze mensen. Hij kreeg er terecht landelijke bekendheid mee’. Andere kanshebbers op afstand zijn waterpoloster Iefke van Belkum en kunstenaar Casper Faassen samen op plek twee, minister Mélanie Schultz van Haegen gevolgd door de wethouders Robert Strijk en Paul Laudy, dichter Nico Dijkshoorn en Naturalis-bioloog Freek Vonk. De eerste twee edities - BCL roept de titel in 2013 in het leven bij de viering van het 25-jarig bestaan - werden gewonnen door cabaretier Jochem Myjer en dj Armin van Buuren. (Sl07-01, LD07/13-01, HOZ11-01, WW14-01).

6. Cabaretier Jochem Myjer schrijft een kinderboek, maakt hij bekend in de show van Gijs Staverman op NPO Radio 2. Hij zegt al zo’n 3,5 jaar bezig te zijn met het boek dat honderden pagina’s zal tellen en dit jaar uitkomt. Myjer stuurde het boek anoniem naar een uitgeverij omdat hij niet wilde dat zijn naam de doorslag zou geven. ‘Het gaat over kleine wezentjes die kinderen beschermen in hun slaapkamer’, aldus Myjer, die vader van een dochter en een zoon. (Dichtbij07-01, Sl08-01, HOZ11-01, WW14-01, LN14-01).

6. Het gaat de goede kant op met het terugbrengen van het energieverbruik van huurwoningen maar het kan en moet beter. Dat vindt de Leidse Milieuraad, die door B en W de prestatieafspraken met woningcorporaties doorlicht. De raad vindt dat te veel gekeken is naar ‘laaghangend fruit’ zoals betere isolatie, en te weinig naar wat lastiger mogelijkheden zoals gedragsverandering en alternatieve energieopwekking. De Milieuraad prijst de reductie van CO(-2) die beter isolering opleverde (in 2013: 3,7 procent), maar vindt het niet genoeg. Het hele land zou in 2050 energieneutraal moeten volgens het nationale energieakkoord. Leiden focust te veel op 2020 wanneer alle corporatiewoningen minstens energielabel B moeten hebben. Als nu al gemikt wordt op een energieneutraal label kunnen volgens de raad nieuwe aanpassingen worden voorkomen. Verder vreest de Milieuraad een stadverwarmingsprobleem als Eon de gasgestookte elektriciteitscentrale aan de Langegracht rond 2020 sluit. Met de restwarmte worden nu hele wijken verwarmd. Als dat wegvalt kan in Leiden de uitstoot stijgen. (LD07-01).
6. Wethouder Paul Laudy geeft de gemeentereiniging opdracht zo snel mogelijk de afvalbergen op te ruimen die her en der zijn ontstaan. Hij laat ook onderzoeken hoe het kan dat de restanten van de kerst- en nieuwjaarsvieringen nog buiten liggen. In voorgaande jaren deed zich op kleinere schaal hetzelfde verschijnsel voor. ‘We bekijken hoe we er de volgende keer beter op kunnen inspelen’, aldus Laudy. De gemeente neemt extra maatregelen tegen overvolle afvalcontainers in de stad. Beheer zet extra teams in om afval naast volle containers weg te halen. En het bedrijf dat voor de gemeente de papiercontainers leegt, maakt op 14 januari een extra ronde. Een meldpunt voor volle afvalcontainers, dat raadsleden van GroenLinks, CDA en PvdA die dag openen, wordt meteen gebruikt. De meldingen worden doorgegeven aan de gemeente, die belooft dat de containers binnen een werkdag worden geleegd. Volgens Merenwijker Ton Vermond zijn er te weinig bakken voor plastic afval en stopt dat daarom voortaan weer in de vuilnisbak. De twee containers voor de hele wijk worden maar één keer per week geleegd. ‘Na een melding zorgen we zo snel mogelijk voor een extra leging’, reageert een woordvoerder van de gemeente. Het ophaalpunt op de Kaasmarkt wordt officieel één keer per week geleegd op vrijdag. Op andere plekken zou dat twee of drie keer per week zijn. In december 2014 zijn op de Kaasmarkt de containers vervangen voor ondergrondse met een persmechanisme, waarin vijf maal zoveel plastic kan. Ook op het Kamerlingh Onnesplein is dat gebeurd. Het Diamantplein is nu aan de beurt. (LD07/15/16-01, LN07-01, Gem14-01, Dichtbij14/22-01, WW21-01).
6. Bij kunstenaarsgenootschap Ars Aemula Naturae aan de Pieterkerkgracht worden ’s nachts panelen aan het hek van het gebouw met werk van fotografe Daniëlle Celie vernield. De kunstwerken maken deel uit van de expositie, die tot en met 18 januari in Ars te zien is. Er wordt ook werk getoond van drie andere nieuwe leden: Bert Kienjet, Lisa van der Heijden en Lenny Waasdorp. Celie toont dertien fotopanelen die zijn geïnspireerd op het oorlogsmonument bij het Vondelpark in Amsterdam. Eén paneel is kapot teruggevonden in een steegje in de buurt. Het andere is nog zoek. (LD07-01).
6. Een 20-jarige Leidenaar wordt in zijn huis aan de Surinamestraat gearresteerd als verdachte van een straatroof in Leiderdorp. Hij zou 4 januari op het Jachtslotpad twee Leiderdorpse jongens, 15 en 16 jaar oud, onder bedreiging hebben gedwongen hun mobieltjes af te geven. Bij de verdachte thuis vond de politie de 300 euro, waarvoor hij één van de telefoons had verkocht. De koper, een 52-jarige Rotterdammer, heeft zich vrijwillig gemeld op het politiebureau en is verhoord. (LD08-10, RTVW08-01, HOZ11-01).
6. B en W wijzen de voormalige veehouderij en melkwinkel aan de Lage Rijndijk aan als beschermd gemeentelijk monument. Het pand bestaat uit drie delen. Namelijk een boerderij met melkwinkel (op de huisnummers 20 b tot en met e) en een woongebouw (14-16-18), met daartussen een vrijstaande stal (20a). Het buitenhuisje stond op een terrein met een boomgaard en stamt uit de eerste helft van de 19de eeuw. In 1880 laat veehandelaar Johannes Rietkerk daarnaast een boerderij en stal bouwen voor tien tot vijftien koeien. De familie Rietkerk bezit het hele stuk grond en woont in die jaren op het huidige nummer 18. Een aantal jaar later vergroot de boer zijn veestapel van 20 tot 25 koeien en rond 1900 wordt het complex uitgebreid met een melkwinkel. In de loop van de vorige eeuw komt ook het klokgevelpand erbij, de huidige nummers 14 en 16, en daarmee wordt het hele complex bezit van de familie Rietkerk. De melkwinkel werd ongeveer tien jaar geleden opgedoekt. Het samengestelde woongebouw en de boerderij met melkwinkel zijn omgebouwd tot particuliere huurwoningen. De eigenaren van de vrijstaande stal hebben verbouwingsplannen en hopen, als alle vergunningen rond zijn, er een particulier appartementencomplex voor expats te openen. De Lage Rijndijk telt nog enkele gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. (Gem06-01, LD08-01).

6. Annelien Zweemer is door faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden aangewezen als ‘de ontdekker van 2014’. Ze ontdekte dat bepaalde moleculen invloed hebben op medicijnen voor immuniteitsziektes. Verder krijgt Matteo Brogi van de Leidse Sterrewacht de prijs voor het beste proefschrift van 2014. Bioloog Dennis Claessen is uitgeroepen tot universitair docent van het jaar. (LD08-01).
6. B en W willen in 2016 3,5 ton en vanaf 2017 een half miljoen euro bezuinigen op de cultuursector. Daarvan zou 60 procent bij bibliotheek- en cultuurorganisatie BplusC vandaan moeten komen. Bestuursvoorzitter Willem van Moort is diep teleurgesteld in het stadsbestuur: ‘Het is zeer triest. Ik wist dat het eraan kwam, toch komt het rauw op mijn dak’. Hij wijst erop dat BplusC sinds het in 2008 ontstond uit een fusie van bibliotheken, de Volksuniversiteit, het Volkshuis en de muziekschool, al zeven ton heeft moeten bezuinigen. BplusC krijgt nu een kleine 5,4 miljoen per jaar, iets meer dan de helft van het totale Leidse budget voor cultuursubsidies. Een kwart wordt besteed aan huisvesting. Wat de bezuinigingen betekenen weet hij nog niet. ‘We bekijken een centralisatie. We zitten nu in vijf panden binnen de singels. Als je daar één pand van kunt maken, is dat een optie’. Ook Cultuurfonds Leiden is niet te spreken over het snijden in de cultuursubsidies. ‘Als Leiden ervoor kiest een cultuurstad te zijn, moet ze dat ook waarmaken en niet in hele korte tijd weer afbreken’, laat Michaël Roumen van het fonds weten. Volgens hem staat de Leidse cultuursector in heel Nederland bekend als innovatief en ondernemend. ‘We zijn eigenlijk het beste jongetje van de klas, en dan is het jammer dat je moet blijven zitten’. Het stadsbestuur praat de komende tijd met alle instellingen over de bezuinigingen. Eind mei oordeelt de gemeenteraad erover. Hij vreest dat de cultuursector als een kaartenhuis ineenstort. De overige bezuinigingen vallen bij organisaties als Leiden International Film Festival (LIFF), festival Werfpop, ARS Aemulae, Jazzfestival, Jeugdtheaterschool Leiden en Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, Werfpop, Popronde en de amateurkunstverenigingen (Werkgroep Amateurkunst). ‘Geen grote verrassing’, reageert Alexander Mouret, directeur van LIFF. ‘Er moet worden bezuinigd, dat is logisch. Alleen is het bedrag wel belachelijk groot als je kijkt naar de sector’. Hij wacht net als de organisatie van Werfpop de gesprekken met het college af. Mouret zegt dat in het ergste geval moet worden uitgeweken naar een andere gemeente als Den Haag. Volgens Werfpop-organisator Jeroen van der Lippe ondervindt het festival dit jaar nog geen gevolgen van de bezuinigingen. ‘Het wordt op 12 juli weer een prachtig festival met verrassend grote namen. Als het erg slecht weer is, kunnen we verlies draaien, dan hebben we die subsidie keihard nodig’. Hij is verbaasd dat kleine organisaties worden getroffen. Het festival draait volledig op de inzet van vrijwilligers, zo ook de gehele organisatie. Fonds 1818 besloot de jaarlijkse bijdrage aan Cultuurfonds Leiden af te bouwen. Wel zal het fonds op incidentele basis culturele activiteiten blijven ondersteunen. Het bestuur van het Cultuurfonds Leiden krijgt tot 2018 de tijd om extra projectgelden binnen te halen, zodat de resultaten van het fonds op tenminste het huidige niveau blijven. (Gem06-01,LD08-01, Sl06/08-01, HOZ11-01, WW14-01, LN14-01, Sl15-01).

7. Het Leidse Muziekhuis en poppodium Qbus moeten vanaf 1 mei onderdeel uitmaken van bibliotheek- en cultuurorganisatie BplusC. De huidige stichting die de oefenruimtes beheert en bandjes programmeert aan de Middelstegracht, komt dan definitief op straat te staan. Dat meldt het stadsbestuur op vragen van de SP-fractie. De huidige exploitanten wisten er geen financieel succes te maken. Beheerder Hans Polanen houdt vol dat de overheid daaraan mede schuldig is door allerlei beperkingen op te leggen met geluid en openingstijden. B en W vinden, dat met de komst van het nieuwe muziekcentrum Gebr. De Nobel, Qbus overbodig is geworden. De geïsoleerde oefenruimtes voor lokale bandjes in het Muziekhuis behouden wel hun waarde voor de stad. Daarom wil het gemeentebestuur die laten bestaan en onderbrengen bij BplusC, die als nieuwe huurder ook het podium in het naastgelegen Qbus voor ‘intern gebruik’ krijgt aangeboden. Volgens Polanen is dit een nóg duurdere oplossing dan zijn stichting laten voortbestaan. Later deze maand beslist de gemeenteraad. Overgang naar BplusC vindt Jack Koekebakker, verantwoordelijk voor onder andere de oefenruimtes, een slechte zaak. ‘De manier waarop zij het gaan exploiteren is veel duurder’. Hij is bang dat alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd, verdwijnt. De kracht is volgens hem de combinatie van muzieklessen, studiosessies, oefenruimtes en concerten. GroenLinks zet ook vraagtekens bij de beslissing van het college. ‘Ik vraag me af of een andere exploitant het gaat redden. Ik betwijfel het’, zeggen Alex Friso en Ashley North. (LD07/10/23-01, LN14-07, WW28-01, Sl28-01, Dichtbij30-01).

7. Het percentage leegstaande kantoren in Leiden is in 2014 gestegen van negen naar dertien procent, blijkt uit cijfers van bedrijfsmakelaar DTZ Zadelhoff. In Den Haag staat ‘slechts’ twaalf procent leeg. Gouda spant de kroon met 33 procent. Leiden zit onder het landelijk gemiddelde van 16 procent tegenover 15,7 procent in 2013. DTZ noteerde in januari 2014 dat er 61.000 vierkante meter in de aanbieding was en een jaar later 71.000, waarvan dertien procent leegstaat. Het is de optelsom van zeven gebouwen. Holland Rijnland publiceert steeds halverwege het jaar en meldt een leegstand van 14,2 procent (2012), 14,5 procent (2013) en 13,8 procent (2014). Holland Rijnland telt de aangeboden meters en DTZ alleen de meters die feitelijk en op papier leeg zijn. Een leegstaand kantoor waarvoor nog wel huur betaald wordt, telt bij DTZ bijvoorbeeld niet mee. En een te koop staand gebouw, waarin de eigenaar tot de verkoop blijft zitten, ook niet. DTZ ziet nu landelijk een trend, ook in Leiden, dat aangeboden meters vaker ook echt leeg staan. (Dichtbij12-01, LD16-01, HOZ18/01).

7. Het Leidse theatergezelschap De Veenfabriek presenteert zijn nieuwe voorstelling. ‘Hoogwater voorheen Laagwater’ tot en met 10 januari in de Toneelschuur in Haarlem. De auteur Wim T. Schippers, acteur, beeldend kunstenaar en oud-radiopresentator verschijnt zelf ook op het toneel. Op 14 maart is de voorstelling in de Leidse Schouwburg te zien. Voor het gezelschap van Paul Koek schreef Schippers atonale en microtonale muziek voor drie stemmen, toetsen, slagwerk en een koor. Inmiddels werkt de Veenfabriek aan de voorstelling. ‘Tulpmania’ die komend voorjaar wordt gespeeld in Voorhout. Dat wordt een voorstelling met poëzie, muziek en theater. De 400 bezoekers, die aan lange tafels zitten, krijgen ook een diner voorgeschoteld en er zijn sprekers zoals wetenschappers, bankiers of mensen uit de bollenwereld. Componist is Yannis Kyriakides en Saskia de Jong schreef de tekst. Reinout Bussemaker, Joep van der Geest, Milena Haverkamp, Ton van de Meer en John van Oostrum zijn de acteurs. (LD06/08-01).

7. Marius Appelman gaf vijftien jaar geleden zijn baan in de ICT op om een reisbureau te beginnen. Riksja Travel telt nu honderd medewerkers en verwerkt 20.000 boekingen per jaar. Voor een multinational reisde hij met een jaarsalaris van een ton vooral naar Thailand. In 2000 zet hij op een zolderkamer Riksja Travel op. Een reisbureau dat alles via internet regelt. In het begin verkocht hij alleen reizen naar Thailand. Nu boekt hij verre reizen naar ruim veertig landen. In Duitsland is een reisbureau volgens dezelfde formule (Erlebe-fernreisen.de) opgezet. Appelman participeert hierin voor de helft. In 2014 werd Riksja Travel door een vakantiebeoordelaar onderscheiden als beste reisbureau. Binnenkort willen Appelman en zijn twee zakelijke partners samenwerken met andere organisaties. Daarvoor is in het kantoor ruimte vrijgemaakt. Riksja zit ook op Facebook met een profiel dat ruim 27.000 internetters leuk vinden. Tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht krijgt Riksja Travel de publiekprijs omdat het reisbureau in 2014 de beste reviews kreeg in de categorie landenspecialist met een gemiddelde van 9,2. (LD07-01, HOZ09-02).

8. Op 87-jarige leeftijd overlijdt Niek (Nicolaas) Kooreman. Hij wordt geboren in de Groenesteeg en werkt in de groentezaak van zijn vader in de Kooi. Doorleren is er niet bij. Voor jongsaf is hij betrokken bij de Apostolische Gemeenschap, doet jeugdwerk en velen kennen hem als ‘oom Niek’. Hij krijgt een baan in de stoffeerderij van Hasselman & Pander. Nog weer later wordt hij de eerste naoorlogse BMW-dealer van Leiden. Zakelijk gezien gaat het met ups en downs. Eerst terug naar de woninginrichting en tenslotte begint hij voor zichzelf. Hij zegt trots te zijn op wat hij bereikte. ‘En dat ik iets heb mogen bijdragen aan de samenleving’. (LD25-04).

8. Etam Groep Retail ontslaat 100 van de 300 medewerkers op het hoofdkantoor in Zoetermeer. Het concern is eigenaar van de modewinkels Etam en Promiss en reorganiseert vanwege teruglopende verkopen. Etam sluit niet uit dat op termijn nog meer banen verdwijnen. Het bedrijf wil mogelijk een aantal van de 200 filialen sluiten. Etam richt zich meer op de verkoop via de eigen webshop en die van Wehkamp en Otto. Etam reorganiseerde in 2013 ook al. Toen verloren 140 mensen hun baan. Het bedrijf, dat al enkele jaren verlies lijdt, telt 2.200 werknemers. (RTVW08-01).

8. Gamal Montasir - bekend als George, de straatkrantverkoper van de Albert Heijn aan de Hooigracht, mag het detentiecentrum in Rotterdam verlaten en verblijft nu in het asielzoekerscentrum in Katwijk en mag tot op zekere hoogte gaan en staan waar hij wil. De groep Leidenaren, die zich het lot van Gamal aantrok en op verschillende manieren voor zijn vrijlating ijverde, organiseert een dag later een klein feestje voor hem op de Hooigracht. Bij de ingang van AH verzamelt zich een kleine delegatie tot vreugde van Gamal, die met glimmende ogen komt binnenlopen en iedereen een dikke knuffel geeft. ‘Nu moet ik doorknokken. Want we zijn er nog niet’. Er loopt nog een aantal procedures. Zo is er een nieuwe asielaanvraag en loopt er ook een procedure om uitzetting op basis van medische gronden onmogelijk te maken. De groep kwam op 6 januari bijeen in de Fabel van de Illegaal om voor hem geld in te zamelen. Gamal werd op 8 december opgepakt en zat sindsdien in vreemdelingendetentie. Hij had het enorm zwaar in de gevangenis en viel er kilo's af. De groep die zich voor hem inzette is blij met de woorden die burgemeester Henri Lenferink in zijn nieuwjaarstoespraak aan Gamal besteedt. (Sl08/09-01, Dichtbij09-01, LD02/06/08/10-01).

8. Jan Jaap van der Wal staat in Gebr. de Nobel met zijn comedyshow ‘Dystopia’. Het heeft de 'coolste kleedkamer ever, twittert hij. De ruimte is antiek aangekleed met twee rode fauteuils en een bank in diezelfde stijl. Op de grond ligt een klein Perzisch tapijt, waar een notenhouten tafeltje op staat. Aan het plafond hangt een stoffen lampenkap en de ramen, met uitzicht op de weg, hebben witte vitrage. Een soort woonkamer uit de jaren '30. In Gebr. De Nobel zijn mensen niet gewend aan comedians. Je hoort daar toch vooral muziek. Met publiek dat niet weken van tevoren al kaarten bestelt, maar gewoon per dag kijkt wat er die avond te doen is. Dé manier dus ook om nieuw publiek te trekken. De Nobel werd afgebouwd toen we in gesprek raakten en nu zijn ze een maand open en treed ik er al op’, aldus de comedian die graag in Leiden optreedt. ‘Het is een studentenstad en studenten zijn altijd leuk om voor op te treden. Ze zijn jong van geest en als het goed is ben ik dat ook nog steeds. Dat betekent dat er meer grappen ‘aankomen’. In Leiden hebben ze over het algemeen een goed gevoel voor humor. Mijn show gaat alle kanten op. Van hoe je tiramisu maakt tot Bassie en Adriaan. ‘Dystopia’ is het tegenovergestelde van ‘Utopia’. Daarmee bedoel ik de digitalisering van de wereld, die wel heel erg de overhand krijgt’. (LD08/10-01).
8. De reputatie van Leiden als congresstad groeit. Bijna maandelijks krijgt marketeer Yvonne Kret van het Leiden Convention Bureau, onderdeel van Leiden Marketing, een comité uit binnen- of buitenland op bezoek, dat komt kijken of Leiden een geschikte stad is voor hun congres. Recent werd bekend dat dit jaar twee grote congressen worden gehouden in hotel Holiday Inn Leiden. In 2007 nam Carrol Terleth van de postacademische onderwijsorganisatie Boerhaave Nascholing het initiatief voor Leiden Congresstad. Na een sterk begin zakte het congrestoerisme weer wat in, zegt Kret. Deels kwam dat door de crisis, deels omdat er onvoldoende geld was voor promotie en werkbezoeken. Ook speelde mee dat de initiatiefnemers de organisatie erbij deden. In 2014 werd besloten met het bureau een nieuwe start te maken. Het richt zich op (medisch-)wetenschappelijke verenigingen en associaties, die statutair verplicht zijn om tenminste één keer per jaar een algemene ledenvergadering te beleggen. Er werd contact gezocht met Leidse onderzoekers en hoogleraren, die vaak lid zijn van zulke verenigingen. Na ruim jaar telt dit ambassadeursnetwerk 75 ‘prominenten’. Kret, die versterking kreeg van Marloes Wesselman, hoopt in 2019 het International Congress of Asia Scholars (ICAS) naar Leiden te halen. De kans dat dit lukt, is groter als álle Leidse culturele en museale instellingen de stad tijdens het congres een Aziatisch tintje geven, denkt ze. Nu Holiday Inn de sporthal heeft omgebouwd tot convention centre, kan de stad congressen tot 2.000 man aan. Daarmee kan Leiden zich meten met steden als Den Haag, Delft en Rotterdam. Noordwijk, met zijn vijfsterrenhotels, is nog een maatje te groot. (WW07-01, LD08-01).

8. De denktank Ghana Think Tank vraagt tot en met 13 januari Leidenaars op diverse locaties naar de gevolgen die zij in hun eigen leefomgeving ondervinden van actuele maatschappelijke kwesties. Zo is speciaal voor de gelegenheid De Atlas, de tot podium omgebouwde bouwkeet van theatergezelschap PS Theater neergezet op het Diamantplein in het Morskwartier. De problemen worden voorgelegd aan bezoekers van wereldwijde denktanks in opkomende landen, waaronder Ghana, Cuba, Servië en Mexico. Ook via Twitter en de website van het project kunnen persoonlijke en Leidse ideeën worden doorgegeven. De oplossingen worden uiteindelijk in een kunstwerk verwerkt. Die creatie is vanaf 27 juni te zien tijdens de tentoonstelling Global Imaginations in de Meelfabriek. De Amerikaanse kunstenaars Christopher Robbins en John Ewing bedachten dit concept in 2006, toen ze samen aan de kunstacademie studeerden, en zijn aanwezig. (LD07/09-01).

8. Naar schatting 1.000 mensen verzamelen zich op het Stadshuisplein om te protesteren tegen de terreuraanslag een dag eerder op de redactie van satirisch tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs waarbij twaalf doden vallen. Volgens alle sprekers is het een aanslag op de vrijheid en de democratie. ‘Een aanval van de meest duistere krachten, in de stad van het licht’, zegt decaan Rick Lawson namens de Universiteit Leiden. ‘En geen universiteit kan zonder vrijheid van meningsuiting. Daarom is de aanval op Charlie Hebdo, ook een aanval op ons’. ‘We moeten hand in hand dit vreselijke geluid van het extremisme tegengaan’, zegt Abdel Bouzzit namens de islamitische gemeenschap in Leiden. ‘Dit is de hoogste alarmfasevoor de vrede’, stelt dominee Ad Alblas. ‘Ik wil u vragen niemand anders te veroordelen dan de daders’. ‘Een aanslag op het vrije woord, onze manier van leven en lachen, en onze cultuur’, betoogt Hugo Schneider, adjunct-hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad. De bijeenkomst duurt ruim een half uur. Op verzoek van burgemeester Henri Lenferink en zijn collega’s Laila Driessen (Leiderdorp), Jeroen Staatsen (Voorschoten), Liesbeth Bloemen (Zoeterwoude) en Jan Waaijer (Oegstgeest) wordt twee minuten stilte gehouden. Stadsdichter Jaap Montagne draagt zijn gedicht ‘Lang leven(n) het vrije woord’ voor. En ter afsluiting zingen Jesse en het aanwezige publiek het lied ‘Imagine’ van John Lenon. Fractievoorzitter Tomas Kok van de Groep Kok verwijt de spreker namens de islamitische gemeenschap. ‘grenzeloze schijnheiligheid en lafheid’ op Twitter en Facebook. Ook op zijn website trekt hij fel van leer tegen zowel de islam en het stadsbestuur dat hij wereldvreemd en niet daadkrachtig noemt. Kok zegt ‘dat we in oorlog zijn en de islam de vijand is’. (Gem08-01, LD09-01, Sl08-01, HOZ11-01, Dichtbij09/12-01, UL13-01, WW14-01, LN14/28-01).

8. De Greentower bij het ROC wordt twaalf meter lager dan de oorspronkelijke 70 meter. Het Comité ‘Nee Tegen de Toren’ van bewoners uit de Professorenwijk wil naar maximaal 50 meter en voelt zich gesterkt door uitspraken van stadsbouwmeester Maarten Schmitt onlangs in Scheltema in een discussie met comitélid Joost Vullings. Volgens het comité wordt de ene stedenbouwkundige blunder gecompenseerd met een nieuwe. (Dichtbij08-01, WW14-01, Sl19-01, LN21-01).

8. Het mes moet in het winkelbestand van de binnenstad. In delen van onder meer Haarlemmerstraat, Breestraat en Lange Mare moeten winkels een andere functie krijgen zoals wonen. Dat zegt de nota van de PvdA-fractie, die raadslid Erica de Leeuw overhandigt aan wethouder Robert Strijk. De PvdA ziet de toenemende leegstand in de winkelgebieden als een vaststaand feit. Internetverkopen, economische tegenslag en de vergrijzing zijn daar debet aan. Daarom vindt de PvdA dat er iets moet gebeuren. Straten in de binnenstad die nu nog gelden als winkelgebied, moeten worden opgegeven voor detailhandel. Het laatste gedeelte van de Haarlemmerstraat bijvoorbeeld, nabij de Haven. Ook het stuk van de Breestraat tussen Vrouwensteeg en Kort Rapenburg moet winkelloos worden, net als negen andere stukken in het centrum. Daarop vooruitlopend moet er een verhuisfonds komen voor winkeliers. De stad moet het in de toekomst hebben van kleine unieke winkeltjes en grote winkelketens met uitstraling. De PvdA ziet een steeds belangrijker rol weggelegd voor de acht wijkwinkelcentra. Die moeten aantrekkelijk worden of blijven met in ieder geval een ‘supermarkt, pinautomaat en een buurtontmoetingsplek’. CDA'er Joost Bleijie blijft pal voor de binnenstadsondernemer staan. ‘Ik zie het als een stukje ‘oud denken’ om ze te vertellen hoe en waar een ondernemer zijn winkel moet runnen’. De meeste partijen zijn het op hoofdlijnen met de PvdA eens. ‘Ik begrijp waar de plannen vandaan komen. Sommige winkelstraten zijn nu heel sneu’, vindt voorzitter Mark van Praag van de winkeliersvereniging in de Breestraat. Hij noemt de plannen ambitieus en positief. Ook Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit, prijst het plan. Deze maand verschijnt zijn boek ‘Kijken, kijken, anders kopen’ over veranderd winkelgedrag. ‘Als een winkelcentrum compact is, wordt het aantrekkelijk om naartoe te gaan. Dan is er meer beleving’. Volgens Molenaar besteden mensen hun budget anders. Zo geven ze meer geld uit aan elektronische apparaten, die ze vooral via internet kopen. Daarnaast zoeken mensen volgens hem naar goedkopere alternatieven via internet. ‘Als mensen winkelen doen ze dat omdat ze dat leuk of gezellig vinden. Het is een keuze geworden, geen noodzaak’. Erwin Roodhart verbaast zich dat zijn Centrummanagement er niet bij betrokken is. ‘Wij zijn hier al een tijd volop mee bezig’. De oplossing ligt volgens hem niet in het snijden in het winkelbestand. (LD09/10-01, WW14/21-01).

9. Het zwarte water in de vijver bij de Tuin van Noord is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een niet verwijderde, tijdelijke verbinding tussen het nieuw aangelegde regenwaterriool en het vuilwaterriool onder de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Nieuwe Marnixstraat, meldt de gemeente. Zo kwam er vervuild water terecht in de vijver. De verbinding tussen de riolen is verwijderd. Het hoogheemraadschap blijft de komende tijd monsters nemen van het water. (Zie ook 08/15-12-2014). (LD10-01).

9. Kabelbedrijf Ziggo maakt bekend op 1 maart de tarieven van de abonnementen en diensten te verhogen. In Leiden wordt de tv-aansluiting vijftig eurocent per maand duurder. Ziggo zegt de diensten te willen verbeteren waarvoor kosten moeten worden gemaakt. Niet alle tarieven veranderen. Zo blijft Ziggo Mobiel gelijk. Het bedrijf maakt op de website alle veranderingen voor dit jaar bekend. Ziggo dat opgaat in UPC is in de regio de grootste kabelexploitant. (RTVW09-01, EN14-10).

9. De verbouwing van de voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros start dit voorjaar. Het wordt een Woonfabriek met 16 woningen. ‘Toen ik dit lege pand zag staan dacht ik: hier moet echt iets mee gebeuren’, zegt een van de initiatiefnemers, Marion de Haan van New Urban Link. Ze werd samen met Nathalie van Hoeven (BEAT/development) ‘verliefd ‘ op deze authentieke, historisch waardevolle plek. Bijna alle woningen zijn verkocht of er zit een optie op. Tien particulieren verenigd in Bouwgroep Woongroep Leiden krijgen steun van GAAGA Architecten en aannemer Vink Bouw Nieuwkoop en OntwerpjeWoning. De conservenfabriek werd in 1877 opgericht en ging in 1955 failliet. De leegstaande fabriek werd bijna gesloopt, maar blijft dankzij dit woonproject bestaan. In het pand naast het woonproject, ook ooit onderdeel van Tieleman & Dros, zit sinds 2013 Vrijplaats Leiden. Zij hoeven niet te verhuizen. (RTVW09-01, LD10-01, Dichtbij13-01, WW14-01, HOZ18-01, LN21-01).

9. De Pancras-West Award wordt uitgereikt aan de wijkmanager van de binnenstad René Verdel. Hij wordt gezien als een onmisbare schakel tussen bewoners en ondernemers van de wijk. ‘Als wijkbewoners verdwaald raken in het gemeentelijke bos en van de kastje naar de muur gestuurd worden, is hij altijd bereid om ervoor te zorgen dat men bij het juiste loket terecht komt en dat dit loket met betrokkene contact opneemt. Zijn aandacht gaat niet alleen uit naar zaken van beheer en onderhoud, zoals wegafsluitingen, volle afvalbakken, zwerfvuil, vergunningen en dergelijke, maar ook naar sociale problematiek. In die gevallen weet hij wijkagent Willem van Vliet en de betrokken sociale instellingen direct te vinden’. Eerder werd de award uitgereikt aan Thea Koppenael, Loek Dijkman, Nico van Oudenhoven, Ruud Witteman en Arnold Vroomans. (Dichtbij13-01, WW14-01, HOZ18-01).

9. Gerecycled visafval kan de helft tot twee derde van het vismeel vervangen dat Chinese viskwekers gebruiken. Als zij dat doen, blijkt uit onderzoek van een team onderzoekers met onder anderen Patrick Henriksson van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden, hebben de wereldzeeën daar baat bij. De onderzoekers publiceren hun conclusies in het wetenschapsblad ‘Science’. China is 's werelds grootste producent, consument en verwerker van vis. Het land voorziet in een derde van de totale mondiale visbehoefte. China heeft een grote visserijvloot, maar steeds meer vis, schelp- en schaaldieren komen uit kwekerijen. De productie in die kwekerijen is in twintig jaar tijd verdrievoudigd. Nu wordt afval (koppen, ingewanden) van de visverwerkende industrie volgens Hendriksson vaak gedumpt in open water in de directe omgeving. Toch vindt hij dat niemand zich schuldig zou moeten voelen over het eten van vis of garnalen uit aquacultuur. ‘Het is een goede manier om dierlijk eiwit te produceren. Omdat ze koudbloedig zijn, gebruiken ze veel minder energie dan zoogdieren en is hun milieu-impact kleiner. De kwekerijen liggen in het water, dus is er minder strijd om het landgebruik. En vis is behoorlijk gezond. Je hoort vaak dat de aquacultuur wel vies moet zijn, omdat het in China zit. Die vooroordelen zijn niet altijd juist. Het kan nog stukken duurzamer, maar ondertussen voeden de Chinezen wel miljoenen mensen’. (LD14-01, Mare22-01).

9. Het Stedelijk Gymnasium wordt Nederlands Kampioen Schoolschaken Voortgezet Onderwijs. Tijdens de finale met twaalf teams in Wijk aan Zee zijn Job, Jord, Levi en Stefan in vijf speelronden de sterksten in de categorie ‘Eerste twee leerjaren’. De wedstrijden worden live uitgezonden via de website van het Tata Steel Chess Tournament. (LD12-01).

9. De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor de monumentale kastanjeboom op het Pieterskerkhof. De bloedingsziekte heeft zich meester gemaakt van de boom, die sinds mensenheugenis geworteld is tussen de Pieterskerk, Bibliothèque Wallone en de ingang van het Pieter Gerritz Speckhof. Binnenkort gaat de bijl er in. Op de plek komt een valse christusdoorn. Voor voorbijgangers en toeristen is het jammer dat de karakteristieke boom verdwijnt. Bewoners van Bibliothèque Wallone, vermoedelijk het oudste stenen huis van de stad, zijn er juist blij mee. ‘Wij pleiten al jaren voor kap van die boom’, zegt Arthur Rörsch. ‘Hij is zo ziek als wat en zit dik onder de schimmel. Er is al een tak afgevallen op een auto, die total loss was. Toeristen zou ik het bankje er onder niet aanraden’. Rörsch en de bewoners vinden dat de kastanje ook het zicht op hun prachtige gevel belemmert. Ooit stonden er twee dikke kastanjes op het Pieterskerkhof. De ander werd in 2006 omver gereden door een vrachtwagen. (LD09-01).

((CV 10. Carla van Steenbergen (61) is al veertig jaar het gezicht van de Dierenambulance en het Vogelasiel, dat de hele Leidse regio en Bollenstreek bedient. Geboren en getogen in Leiden en woont ze nu aan de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. Carla is getrouwd met Joris van Woerkom. Haar leven staat dag en nacht in het teken van zieke en gewonde dieren. En dat zonder een cent subsidie of noemenswaardig salaris. ’Het is een uit de hand gelopen hobby, waarmee ik samen met mijn toenmalige echtgenoot begon. Ik had altijd al belangstelling voor dieren. Op een gegeven moment weten mensen dat. Ik werkte bij de Belastingdienst en kwam in contact met de broer van een collega, die bij de politie werkte en ineens met een zieke kat zat. Geef maar aan Carla, zei mijn collega. Die kan er wel wat mee. Zo rol je dan van het één in het ander en voordat je het weet, ben je veertig jaar verder. Gemiddeld rijden we met de dierenambulance 3.000 ritten per jaar. Dat zijn er acht per dag. Het verkeer veroorzaakt heel veel gewonde dieren. Ik krijg geen cent van de overheid. De stichting is afhankelijk van legaten en van de vergoedingen, die eigenaren van huisdieren ons geven voor het vervoer naar de dierenarts. Avonden, nachten, feestdagen, oudejaarsnacht: je bent hier gewoon 24 uur per dag beschikbaar. Ik hou ook altijd rekening met de telefoon. Dit leven, met die vrijwilligers die de huiskamer in en uit lopen, alle reuring, dat is gewoon een onderdeel van mijn privacy geworden. De meeste vrijwilligers die dienst hebben, eten 's avonds ook mee. Dan stoppen ze wel wat in mijn spaarvarken, anders trek ik het financieel niet. Je moet niet de illusie hebben dat je elk gewond dier kunt redden. Het dier uit zijn lijden verlossen: dat zie ik óók als helpen’. (LD10-01)).

10. De Spanjaardsbrug aan het einde van de Lage Rijndijk moet autovrij worden. Het een van de talloze verkeersideeën die inwoners opperen tijdens twee zogeheten ‘mobiliteitsavonden’ in november en de afgelopen week. De gemeente werkt aan een totaal verkeersplan: de mobiliteitsnota. Inwoners worden daar nadrukkelijk bij betrokken. Geïnteresseerden kunnen hun ideeën, klachten en inzichten spuien over bussen, drempels, verlichting, taxi's, stoepen, bruggen en parkeerplaatsen. Dat is massaal gedaan. Veel vragen en opmerkingen gaan over de gewraakte route Hooigracht-Langegracht, waar de gemeente van plan is veel bussen langs te voeren. De Rijnzichtbrug tussen Haagweg en Morsweg is ook een veel besproken knelpunt. En de enkele toegangsweg van het Waardeiland krijgt eveneens veel aandacht. De twee nieuwe grote parkeergarages geschikt maken voor fietsers is een onhaalbaar voorstel, meldt de gemeente. Binnenkort volgt een afrondende bijeenkomst als het stadsbestuur bekendmaakt voor welke plannen het licht op groen gaat. (LD10-01).

10. ROC Leiden moet deze maand met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en vastgoedeigenaar Green Real Estate afspreken dat er jaarlijks 2,5 miljoen euro minder aan huisvesting wordt betaald. Als dat mislukt, houdt het ROC Leiden het komende studiejaar op te bestaan. ‘Maar niet het onderwijs’, zegt interim-bestuursvoorzitter Henk de Jong, ‘Dan geven wij onze opdracht om goed onderwijs te verzorgen, terug aan het ministerie en komt er een nieuwe organisatie. Maar daar streven we niet naar’. De mbo-instelling is jaarlijks 11 miljoen euro kwijt aan huisvesting voor de twee panden bij de stations Leiden Centraal en Lammenschans. De Jong: ‘Onze huisvestingskosten zijn veel hoger dan andere ROC's. We betalen elk jaar 2,5 miljoen euro te veel. Daarom krijgen we de onderwijskwaliteit niet op orde. En dat heeft onze hoogste prioriteit’. Op 19 januari levert ROC Leiden een verbeterprogramma in bij het ministerie van onderwijs. Dat betreft het onderwijs, de financiën, maar ook kloppende roosters, voldoende docenten en goed werkende wifi. De Jong volgde Jeroen Knigge op. ‘Ik wist dat de situatie ernstig was, anders zou ik er niet aan beginnen. Ik heb geen ervaring in de onderwijswereld, maar ik heb wel ervaren dat ik grote moeilijke vraagstukken kan oplossen. Dat is hier aan de hand’. De Jong was eerder gemeentesecretaris in Amsterdam en werkte daarna in New York. ‘Ik ben hier tijdelijk. Zodra dit verbeterplan door alle organen geaccordeerd is, wordt er een opvolger voor mij gezocht. Snel in dit jaar. Een van de maatregelen is het aanstellen van zo'n vijftig nieuwe docenten de komende maanden, want de werkdruk is veel te hoog’. De Jong heeft veel bewondering voor de docenten en ondersteunend personeel. ‘Het team van 700 mensen is heel gedreven. Ik proef een sfeer van: wij gaan hier de schouders onder zetten’. Tegenvaller is dat het lid van het college van bestuur, Jenny Everts, haar functie moet neerleggen om gezondheidsredenen. Ze blijft wel aan als adviseur van het college. (LD10-01).

10. De Hortus Botanicus bestaat 425 jaar. Directeur Carolus Clusius en zijn tuinbaas Theodorus Clutius richtten in 1594 de eerste tuin in. Tientallen bomen zijn al honderden jaren oud. De oudste is een goudenregen, een kleine brede Europese boom. Hij staat sinds 1601 vlak naast de ingangspoort van de tuin, die eerst alleen uit de huidige Clusiustuin bestond, maar langzaam is uitgebreid tot en met de Sterrewacht. De oude tulpenboom ook bij de ingang is al minstens 100 jaar oud en één van de weinige originele exemplaren die nog bestaan. Vroeger werd dit hout volgens medewerker Anneke Jelles gebruikt in Amerika voor het dashboard van auto's. Daarom zijn er nu vooral jonge tulpenbomen. ‘Het is dus vrij uniek dat hier een oude, originele staat’. De botanische tuin trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. Jelles: ‘Elke boom heeft een andere bloeitijd, een andere knop en een ander blad. Het is prachtig om ze elk seizoen te zien veranderen. Sommige beginnen zelfs pas na 25 jaar met bloeien. Bijvoorbeeld de Japanse ginkgo, die vorig jaar voor het eerst bloemen had. Dat is heel bijzonder’. De rustige omgeving stelde de bomen in staat in volle glorie uit te groeien. De bomen met zacht hout zijn het meest risicovol met harde wind. Bij storm met windkracht zeven staat, sluit de tuin zelfs, als voorzorgsmaatregel. Zo'n twee keer per jaar krijgen de bomen een grote onderhoudsbeurt. Verzorger Theo Houthoff heeft een ‘boomklimdiploma’. Hij doet het werk samen met een gespecialiseerd bedrijf. Bij sommige bomen wordt een trekproef gedaan om te kijken of ze nog sterk genoeg zijn. De oudjes zijn vaak hol, waardoor ze aan stevigheid verliezen. Jelles: ‘Met een speciaal radiografisch apparaat bekijken de boomverzorgers dan hoeveel hout en hoeveel lucht er in de boom zit. Een probleem ontstaat pas als de buitenste rand aangetast is, bijvoorbeeld door paddenstoelen. De sapstroom zit namelijk vlak onder de bast’. Een groot aantal oude bomen is meer dan 150 jaar geleden meegenomen uit Japan door de arts Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Van deze bijzondere bomen wordt altijd een nieuw exemplaar, een ent, gestekt, zodat het genetisch materiaal niet verloren gaat. (Zie ook 09-02). (LD10-01).

((CV 10. Daan Sloos (73), nestor van de gemeenteraad, is opnieuw van politieke kleur verschoten. ‘Ik kom nadrukkelijk op voor ouderen, maar ook andere mensen die problemen hebben, wil ik helpen’. Sloos is al 22 jaar raadslid. Hij raakte eind jaren tachtig politiek geëngageerd als wijkvertegenwoordiger en vond onderdak bij de SP en werd raadslid voor die partij. Na meningsverschillen zette hij de Leidse Sociale Partij op, maar die was nooit politiek actief. Rond de eeuwwisseling werd hij voorman van Leefbaar Leiden, en zat sindsdien onafgebroken in de raadzaal. De keuze om zich de laatste tijd te omringen met ‘jonge honden’ die het gedachtegoed van de PVV omarmen, bleek ongelukkig. Het leverde in 2014 twee zetels op, maar na de breuk met Tomas Kok stond Sloos er opnieuw alleen voor. Sloos: ‘Ik ga me meer toeleggen op ouderen, maar aansluiting bij een landelijke partij als 50Plus, dat overweeg ik niet. Die partij heeft zijn zaakjes niet op orde. Dat ik me heb ingelaten met die PVV'ers, beschouw ik als een dwaling. Maar verder ben ik altijd sociaal geweest en gebleven’. (LD10-01)).

10 Meelfabriek Zijlstroom aan de Zijldijk heropent na twee weken verbouwing en brengt een nieuwe menukaart met tachtig procent voedsel dat streekbedrijven leveren. De brasserie, in de fabriek uit 1916, is eigendom van de Brasserie Groep, waartoe ook De Poort, Park en de Kaag Sociëteit behoren. Eigenaren zijn Bob Meijer en Johan Klerks. Patat komt van Karels Bio Friet, kazen van Boer en Goed uit het Groene Hart en vlees van Palmesteyn runderen, een bedrijf waar duurzaamheid en diervriendelijkheid voorop staan. De verse sappen zijn van landgoed De Olmenhorst en het brood van Van Maanen. Veel producten zijn ook te koop in de winkel van de brasserie. Meijer: Het vorig jaar tot visrestaurant verbouwde ‘De Poort’ aan de Haven won onlangs de Horeca Prijs voor Beste Service van Leiden en kreeg een plekje in de top 100 van beste terrassen van Nederland’. Het gaat goed met de Brasserie Groep. We werken er hard voor, met 120 man in dienst’. (LD13-01)

10. In de businesslounge van ZZ Leiden wordt de Dance Xperience New Years Party gehouden. Een feest met optredens van onder andere de Leidse dj Miss Nicky, de band Brown Sugar, zangeres Roselle en oud wereldkampioen judo en nu dj Dennis van der Geest. (LD13-01).
10. De PvdA Leiden houdt de nieuwjaarsreceptie in de bovenzaal van Koetshuis De Burcht. Speciale gast is minister Ronald Plasterk die een korte toespraak houdt. Vooraf deelt hij op de warenmarkt rozen uit. (Dichtbij01-10, Sl02-01).

11. Rens Tenzer (23) organiseert in Scheltema in de Marktsteeg ‘Het Groene Doel’. Een duurzaam feest om aan te tonen dat festivals ‘groener’ kunnen worden. Met minder CO2-uitstoot, minder afval en geluidoverlast en gezonder voedsel. Het festival met een live act van de kunstenaars van het Donker Collective, een duurzame markt, vintage kledingverkopen, dj’s en lezingen over verduurzaming van evenementen. Op het programma staan lezingen van ID&T, UMEF, DGTL Festival en Wildernis Festival. Ook zijn biologische hamburgers van de Barbecue Brigade te koop. Het is het eerste evenement van ‘Verantwoord feesten’ dat Tenzer oprichtte samen met vier Amsterdamse studenten. Op 18 januari wordt in Gebr. De Nobel muziekmanifestatie ‘Buitengewoon’ georganiseerd die Tenzer met zijn vriend Dillen Heemkerk op touw zet. (LN31-12, Sl02-01, HOZ11-01, Dichtbij11-01, LD12-01).

12. De SP opent een regionaal telefonisch meldpunt over de noden in de zorg. Raadslid Ries van Walraven: ‘Omdat de overdracht naar de gemeente heel snel is doorgevoerd, houd ik m’n hart vast’. Toch ziet ze ook lichtpuntjes. ’Het vermindert de bureaucratie en brengt meer professionele hulp bij de mensen die het nodig hebben’. Mensen die zorg ontvangen, mantelzorgers en andere betrokkenen kunnen klachten melden over bijvoorbeeld hulp bij huishouden, dagbesteding, begeleiding, jeugdzorg en inloop psychiatrie. Wekelijks komen de medewerkers bijeen en geven de meldingen door aan de gemeente en de landelijke SP. Op 15 januari kondigt wethouder Roos van Gelderen in een commissievergadering aan in maart een klachtenpersoon voor de zorg te presenteren waarvoor de gemeenteraad zich al een jaar in een motie uitsprak. D66, PvdA en GroenLinks dreigen eerder daartoe zelf het initiatief te nemen. (Zie ook 31-12-2014). (LD16-01).

12. Het bestuur van de Al Hijra moskee reageert in een officiële verklaring met afschuw op de aanslag op de redactie van het weekblad Charlie Hebdo in Parijs. ‘Deze trieste gebeurtenis heeft diepe indruk gemaakt op de Leidse moslimgemeenschap’, aldus het moskeebestuur. Op 9 januari uit ook de imam van de moskee in de Rembrandtstraat zijn afschuw en ontzetting. Naast condoleances voor de nabestaanden komt het bestuur met een oproep.: ‘Wij sporen alle gelovige burgers aan om een bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin tolerantie, verdraagzaamheid en moreel gedrag in al haar geledingen vertegenwoordigd is’. Ook wordt iedereen opgeroepen om eventuele provocaties te negeren. In de verklaring benadrukt het bestuur van de moskee dat de islam staat voor verdraagzaamheid en tolerantie’. (Sl13-01).

12. Wethouder Marleen Damen en Inge Dijkstra, operationeel directeur bij Randstad HR Solutions openen bij De Zijl Bedrijven (DZB) de ‘Leidse Kracht. Het project moet inwoners met een uitkering aan een baan helpen. Volgens de Gemeentelijke Rekenkamer levert het project niet meer dan de helft van de negen ton op, die erin wordt geïnvesteerd. Uit onderzoek blijkt dat Leiden meer aan re-integratie uitgeeft dan vergelijkbare steden. Volgens de kamer wordt niet bijgehouden waarom mensen geen uitkering meer krijgen. Bij het project werken DZB en Randstad samen. De gemeente gaat ervan uit dat het geld terugkomt door minder uitkeringen. De kamer adviseert ook nog eens goed te kijken zijn de ongeveer 200 wsw’ers en wajong’ers, die permanente ondersteuning nodig hebben bij het vinden of behouden van een baan. Dat zij eerst zeven weken op eigen kracht moeten solliciteren, vindt de raad niet zinvol. (LD12-01, LN21-01).

12. De brandweer Hollands Midden moet op jaarbasis 2,5 miljoen euro bezuinigen. Door het afstoten van vijf van de elf tankautospuiten en vijf hulpverleningsvoertuigen verwacht de brandweerregio 700.000 euro te besparen. De korpsen Voorschoten, Sassenheim, Lisse, Hillegom en Boskoop raken in de loop van dit jaar hun tweede tankautospuit kwijt. Woordvoerder Eric Seugling. ‘De tweede wagens bij die korpsen worden amper gebruikt. Een auto kost enkele tonnen en moet over vijftien jaar worden afgeschreven’. De brandweerzorg ging per 1 januari 2011 over van de gemeenten naar de veiligheidsregio Hollands Midden. Sindsdien rukt de wagen uit die het snelst bij de brand kan zijn. Volgens Seugling komt de brandbestrijding door de bezuiniging niet in gevaar. De kazernes in Leiden (Leiderdorp en Oegstgeest), Gouda, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Noordwijk behouden hun tweede spuitwagen. De wagens met speciaal materiaal voor ongevallen zijn grotendeels overbodig omdat een tankautospuit die uitrusting nu ook heeft. Of het afstoten gevolgen heeft voor het aantal korpsleden wordt volgens Seugling onderzocht. Onrust verwacht hij niet. ‘We kunnen het plan goed uitleggen’. Eerder werd in het kader van de bezuiniging al de opheffing van de kazernes in Oegstgeest en Leiderdorp en de bouw van een nieuwe kazerne in Leiden-Noord bekendgemaakt. (LD12-01, NOS22-02, RTVW22-02).

12. In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC wordt de eerste ‘Franniez’ uitgereikt aan een chronisch ziek kind. Kinderen met zo´n aandoening krijgen voortaan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis zo'n troostcadeautje. Het is een kleurrijk labeltje dat aan een spiraal kan worden bevestigd. Bovenin de spiraal zit een kluisje met daarin een code die toegang geeft tot het geheime deel van de website Franniez. Daar kunnen kinderen en ouders ervaringen delen. Het spaarsysteem kan het zieke kind moed, troost en houvast bieden. Nederland telt 400.000 chronisch zieke kinderen van wie er circa 80.000 geregeld het ziekenhuis bezoeken. Voor kinderen met kanker en hartproblemen bestonden al langer de Kanjerketting en Tikkiering. Ook het UMC in Maastricht wil de Franniez introduceren. Het uiteindelijke doel is dat straks alle chronisch zieke kinderen in Nederland Franniez krijgen. Ze zijn bedacht door LUMC-kinderverpleegkundige Franny Slingerland, die ook voorzitter is van de Stichting Franniez. (UL15-10, LD16-01).

12. Het Rijksmuseum van Oudheden is tot en met 7 mei extra geopend op donderdagavonden vanwege de bijzondere tentoonstelling Carthago. Er is bovendien een gratis lezing of muziekvoorstelling. Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling in ons land over de derde stad van het Romeinse Rijk. Topstukken uit het Louvre, British Museum en verschillende Tunesische musea zijn uitgeleend aan het RMO om deze tentoonstelling mogelijk te maken. (Sl12-01).

12. Ruim 600 ondernemers uit de Leidse regio toosten op het nieuwe jaar tijdens een receptie in de nieuwe muziektempel Gebr. De Nobel. Voor het derde jaar organiseren BV Leiden, Leiden Marketing, het Centrummanagement Leiden, het Ondernemersfonds, het Cultuurfonds, het Bio Science Park, Horeca Leiden, de Stichting Werk en Onderneming en de Kamer van Koophandel de bijeenkomst. BV Leiden-voorzitter Erna Kortlang ziet uit naar intensievere samenwerking tussen de ondernemersclubs in stad en streek. Als voorbeeld noemt ze de onlangs aangehaalde contacten met Tover. Samen met deze vereniging van Turkse ondernemers wordt er komende zomer onder andere een oosterse markt georganiseerd in Leiden. (Dichtbij13-01, LD14-01, Sl17-01).

12. Boekhandel Kooyker verhuist twee panden verderop naar Breestraat 89. Bever, de winkel in outdoor- en campingspullen, nu nog gevestigd aan de Nieuwe Rijn, neemt de plek van Kooyker in. Kooyker-eigenares Willeke van der Meer opent de deuren van het nieuwe onderkomen op 1 april. Ooit besloeg Kooyker 800 vierkante meter winkelruimte. Na de overname is de boekhandel ingekrompen tot 300 vierkante meter op de begane grond. De bovengelegen verdiepingen werden niet meer gebruikt. Van der Meer was al bezig met het pand van Lifestyle aan de Nieuwe Rijn maar komt een lunchroom. In het pand, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, wordt van de begane grond één grote, open ruimte gemaakt van 200 vierkante meter Van der Meer: ’Ik wil alleen nog waardevolle voorraad, met boeken waar echt vraag naar is. De jas moet weer passen. Ik heb nog overwogen op de eerste verdieping horeca op te zetten, maar dat vergt een enorme investering. Bezoekers moeten zich kunnen ontspannen en boeken kunnen inkijken. Daarom keert de leestafel terug. Door de sluiting van Zandvliet zetten we ook vol in op reisboeken’. De vestiging van Bever wordt bijna drie keer zo groot. De zaak krijgt op de begane grond en de eerste verdieping 580 vierkante meter winkelruimte. Het assortiment wordt uitgebreid met kinderkleding, 'trailrun'- en klimartikelen. Begin juni gaan de deuren open. Het pand aan de Nieuwe Rijn, waar Bever sinds 2000 zit, werd te klein’, zegt vestigingsmanager Astrid Overduin. ‘Er is regelmatig vraag naar spullen die we niet in de winkel hebben. De Leidse vestiging van Bever was de kleinste van de 35 in Nederland. We kunnen natuurlijk alles bestellen via de website, maar sommige mensen willen dingen eerst zien en uitproberen. Klimgordels bijvoorbeeld moet je eerst passen’. (LD12-01, Sl19-01, LN22-01).

13. Op 75-jarige leeftijd overlijdt Pieter van Goozen. Hij was vele jaren als vrijwilliger betrokken bij de Schaatshal Leiden aan de Vondellaan. De Zoeterwoudenaar trainde vele jeugdige talenten onder wie Jeroen Straathof, die in 1996 bij de WK afstanden op de 1.500 meter goud won. Maar hij bracht ook veel volwassenen de schaatskunst bij in de hal en op de Haagse Uithof. In 1988 werd hij erelid van de ijsclub in zijn woonplaats. (LN21-01).

13. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek honoreert het onderzoeksproject van de Leidse psychologe Kalinka Timmer met een Rubiconsubsidie. Zij gaat onderzoek doen aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona bij het Department of Information and Communication Technologies, Speech Production and Bilingualism Group. Het opgroeien met en regelmatig gebruiken van twee talen zorgt voor verbeterd functioneren op taken als geheugen, aandacht en multitasking. Na onderzoek bij hoogopgeleiden bekijkt ze of dit ook voor de totale bevolking geldt. (UL13-01).

13. B en W besluiten een inspraakprocedure te houden om een aantal parkeernormen te verlagen. Die voor artsenpraktijken was te hoog. Ook de normen voor onder andere kantoren, bedrijven, uitgaansfuncties en sportvoorzieningen en voor enkele medische voorzieningen zijn verlaagd. De normen voor woningen en onderwijsvoorzieningen blijven ongewijzigd. Toegevoegd zijn normen voor Kiss+Ride-plaatsen bij basisscholen en een richtlijn voor fietsparkeerplaatsen. De parkeerbehoefte van bouwplannen wordt berekend aan de hand van de parkeernormen. Het college heeft mogelijkheden om - als daarvoor een goede reden is - af te wijken van dit principe. (Gem13-01).

13. De bouw van het nieuwe grote laboratorium op het Leidse Bio Science Park valt 750.000 euro duurder uit en komt bovenop de acht miljoen die eerder was geraamd. De forse tegenvaller wordt gedeeld door de gemeente, het LUMC en de gezamenlijke bedrijven op het park. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Voor het Biotech Training Facility sloeg aannemer BAM Utiliteitsbouw in oktober 2014 de eerste paal. Van het lab kunnen bedrijven, onderzoeksinstanties en onderwijsinstellingen gebruik maken. ‘Een gemeenschappelijke oefenruimte’ en ‘het eerste scholingscentrum in de (bio)farmaceutische industrie van Nederland’, noemt wethouder Robert Strijk het. Het pand, met onder meer cleanrooms en geavanceerde apparatuur, heeft een extra dure luchtbehandeling nodig. Het ontwerp van het drie verdiepingen tellende complex dat naast het Sylvius-laboratorium aan de Sylviusweg verrijst, is gemaakt door Ector Hoogstraat Architecten uit Rotterdam. Het lab wordt komende zomer opgeleverd waarna de eerste trainingen in januari 2016 starten. (Gem13-01, Sl14-01, LD15-01, Mare22-01).

13. Via Twitter meldt de gemeente dat er een valse sms, zogenaamd van de gemeente, door sommigen is ontvangen. Het zou gaan om een ‘wijzing aanvraag’, maar over de precieze inhoud en afkomst kan de gemeente nog niets zeggen. De gemeente waarschuwt niets met de sms te doen. (RTVW13-01).

13. De snelweg A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Kaag-Dorp en Noordwijkerhout is tussen 06.30 uur en 09.15 afgesloten wegens ongelukken. Het verkeer wordt uren omgeleid via de af- en oprit. Er is eerst een ongeluk waarbij een personenauto in tegengestelde richting op de weg komt te staan. Daarna is er een botsing waarbij drie vrachtwagens en een personenauto betrokken zijn. Vervolgens rijdt nog een vrachtwagen in op het ongeluk. In de richting Amsterdam doet zich bij Abbenes een kettingbotsing voor waarbij zeven auto's zijn betrokken. Het leidt in de ochtendspits tot zeer lange files. (RTVW13-01, LD14-01).

13. De Partij voor de Dieren (PvdD) en stichting Animal Rights zijn woest, dat zich in het Bio Science Park een bedrijf vestigt, dat is gespecialiseerd in dierproeven. InnoSer aan de Zernikedreef kreeg in december 2014 de benodigde landelijke vergunning. Voorman Dick de Vos van de PvdD eist een verklaring van de wethouder en spreekt over een ‘horrorhotel voor dieren’. Het bedrijf heeft onderdak In het Glaubius-gebouw, waar ook onderzoeksinstituut TNO zit. Dat is een samenwerkingsverband aangegaan met InnoSer uit Lelystad, gespecialiseerd in dierproeven met muizen en ratten om medicijnen tegen ziektes te ontwikkelen. ‘De vergunning staat haaks op het overheidsbeleid om dierproeven terug te dringen’, aldus directeur Robert Molenaar van Animal Rights. Als een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan zeven dagen duurt en er geen verdoving wordt toegepast, moet dat gemeld worden. Animal Rights is sinds 1 januari 2015 actief en komt voort uit de voormalige Anti Dierproeven Coalitie. (Zie ook 22-01 en 06-02). (Sl13/14-01, LD15-01, Sl16-01).

13. De sloop van de voormalige Piet Kerkhof-winkel aan de Haarlemmerweg is stilgelegd. Achter de pui van de entree is een oudere pui aangetroffen die asbest bevat. Een tegenvaller voor de Haarlemse ontwikkelaar Intercontinental Estate omdat het bedrijf niet verder kan met het nieuwbouwproject van huizen en appartementen. Directeur Joke de Bloois hoopt dat het probleem over een week voorbij zijn. Het betreft een oude pui van het autobedrijf dat er eerder in zat. Volgens omwonenden lag de vervuilde grond die is afgegraven een tijd lang onafgedekt op de parkeerplaats. De gemeente zegt dat de projectontwikkelaar is gevraagd om de buurtbewoners te informeren over de werkzaamheden: ‘Als dat niet is gebeurd, is dat vervelend’, aldus de woordvoerster die zegt dat de asbestverontreiniging voor de buurt geen gevaar vormt. (Zie ook 18-12-2014). (LD14-01, Sl13-01, LD05-02)

13. Ondanks zeer grondige isolatie zorgt het nieuwe popcentrum Gebr. De Nobel aan de Marktsteeg toch voor geluidoverlast, blijkt uit metingen die de gemeente de afgelopen weken uitvoert. Het gaat vooral om het deel aan de Oude Singel, bij de fietsenstalling van het complex. Het nieuwe zalencentrum is van alle moderne snufjes voorzien. De geluidsisolatie is geregeld - als een doos in een doos - volgens de laatste ontwikkelingen. Wethouder Robert Strijk schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat vooral lage frequenties en tonen - bassen - doordringen tot naburige huizen. Er volgt een nieuw en nauwkeuriger onderzoek om de oorzaak te achterhalen. Strijk verwacht dat, als de resultaten begin februari beschikbaar zijn, duidelijk is of er nieuwe geluidmaatregelen nodig zijn. Directeur Ruud Visser denkt dat het een ‘kinderziekte’ is. VVD-raadslid Margreet van Wijk-Meijer: ‘De nieuwbouw heeft zo’n 15 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gekost. Daarvoor verwacht de VVD een poptempel die volledig aan de geluidnormen voldoet’. De liberalen willen snel helderheid over de oorzaken, de maatregelen om de overlast te verhelpen en de kosten die daarmee gepaard gaan. In de raadscommissie Werk en Middelen op 29 januari wordt het probleem besproken. (LD14/23-01, Sl13-01, Dichtbij15-01, LN21-01, Mare22-01).

14. Op 84-jarige leeftijd overlijdt Bart Werk. Hij was prominent lid van de PvdA en actief in de vakbeweging. Ruim een half jaar geleden maakt hij een ongelukkige val waardoor hij in verzorgingshuis ‘Overrhijn’ belandt. Hij is geboren en getogen in Leiden en krijgt het gevoel voor recht en onrecht met de paplepel ingegoten. Zijn vader zit in het verzet. En voor zover mogelijk doet Bart met hem mee. Nog maar elf jaar waarschuwt hij op de Hooigracht mensen dat Duitsers in de Haarlemmerstraat een razzia houden. Zijn leven lang is hij sociaal bewogen en groot fan van Feyenoord. Hij helpt vele mensen met boodschappen, klussen, belastingaangifte en administratie. Met zijn sociale burgerzin, ergert hij zich aan egoïsten en gruwt van de politieke partij, die belangen behartigt van mensen die het al zo goed hebben. Hij is koninklijk onderscheiden en ereburger van de stad. (LD17-01, LD14-03).
14. De topstukken van de Hortus Botanicus zijn sinds kort te vinden op een nieuwe gratis audiogids, de izi.travel-app. Belangstellenden kunnen hem downloaden via Apple Store (iPhone of iPad), Google Play Store (Android) of de Windows Phone Store. Wie de app downloadt voor zijn bezoek aan de tuin, hoeft niet online te zijn om hem te gebruiken. (Zie ook 10-01 en 09-02). (LD14-01).

14. Gerechtelijke missers zijn niet uitgesloten door de manier waarop de politie verhoren vastlegt. Dat zeggen het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit Leiden. Processen-verbaal geven maar een kwart van het verdachtenverhoor weer. Marijke Malsch van het NSCR. ‘In verhoren lees je bijvoorbeeld niet altijd of er druk is uitgeoefend op een kwetsbare verdachte. Je leest alleen maar dat hij opeens begint te bekennen. Bij moordzaken in Putten en Schiedam droeg de verslaglegging bij aan een fout vonnis. Sindsdien is er al veel verbeterd, zegt Malsch, maar nog steeds zijn processen-verbaal meer samenvattingen dan letterlijke weergaven van het gesprek. Daardoor kan het lijken of een verdachte iets heel stellig beweert, terwijl hij misschien aarzelt. De onderzoekers die 55 verdachtenverhoren bij de politie onderzochten, bepleiten dat rechters voortaan de geluidsbestanden direct kunnen raadplegen. (LD14-01).

14. Het aantal hotelkamers in Leiden is sinds de eeuwwisseling verdubbeld. De afgelopen jaren kwam er zo'n 600 bij in onder meer Fitland, Hilton Garden Inn, Ibis en Best Western City Hotel. Er zijn nu weer nieuwe plannen. Er ligt een vergunningaanvraag voor een hotel in het vroegere pand van Research voor Beleid aan de Schipholweg. Volgens Mulderblauw Architecten, die de ontwerpen maakte voor 160 units, bestemd voor expats die maximaal een half jaar iets zoeken in Leiden. De plannen voor een Sandtonhotel met 76 kamers aan het Rapenburg zijn ook nog steeds niet helemaal van de baan. Voorzitter Frans Schohaus van de stichting Hoteloverleg Regio Leiden: ‘Er zouden ook hotelkamers komen in het oude kantoor van Heerema. En voor de Meelfabriek bestaat een al wat ouder plan voor zestig á zeventig kamers’. Omdat het laatste marktonderzoek stamt uit 2007 juicht Schohaus een nieuw onderzoek toe. Schohaus: ’Voor een hostel is er plek. Maar nog meer kamers in het viersterrensegment: we vragen ons af of dat goed gaat. Er zijn afgelopen jaar meer hotelovernachtingen in Leiden geboekt, maar we hebben te maken met lagere bezettingspercentages en kamerprijzen’. (LD14-01).

14. Op 64-jarige overlijdt Harry Schoch. Het in Den Haag geboren oud-raadslid van de SP was al enige tijd ziek. Schoch heeft zich altijd sterk gemaakt voor een groener Leiden. Zo was hij vanaf het begin betrokken bij de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en was hij was hij van 1996 tot 2012 secretaris van de Bomenbond Rijnland. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stapte Schoch uit de politiek omdat hij zich niet kon verenigingen met het toen gesloten coalitieakkoord tussen SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Daarin werd afgesproken dat een deel van de Oostvlietpolder de bestemming bedrijventerrein zou krijgen. Een jaar later, in april 2007, werd Schoch door de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder benoemd tot erelid. Zijn leven lang streed Schoch tegen de macht, het grootkapitaal en voor het milieu. Als diplomatenzoon zag hij in Hong Kong hoe hele wouden werden platgebrand. Een ervaring die hem voor het leven tekende, zegt hij in 2006 in het Leidsch Dagblad. ’Ik heb veel baat gehad van mijn contact met bomen. Als ik me als kind rot voelde, ging ik naar buiten en pakte ik een boom beet. Dat hielp’. (Sl14-01, LD17-01).
14. Pieter Paulus de Koning (1883-1955) begon na de Ambachtsschool als timmermansknecht bij het Museum voor Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg. Kleinzoon Ruud de Koning schreef na vijf jaar onderzoek een bijna 300 pagina’s tellend boek over deze opmerkelijke Leidenaar. Zijn opa werkte zich met zelfstudie op tot een door wetenschappers gewaardeerd malacoloog, weekdierkundige. En hij was bestuurslid van de Christelijke Nationale Werkmansbond, de Christelijke Ambtenaarsbond, de Nederlands Hervormde Kerk en de landelijke Federatie van Woningbouwverenigingen en medeoprichter van christelijke woningbouwvereniging De Eensgezindheid en van de Onderlinge Vereniging voor Ziekenhuisverpleging, de voorloper van het ziekenfonds. In het natuurmuseum wordt hij preparateur en helpt biologen met het determineren van fossielen. Dankbaar noemt biologe Ella Koperberg één van de schelpen van Timor in haar collectie ‘Bela dekoningi’ en noemt zij ‘de amanuensis’ P. P. de Koning in het dankwoord van haar proefschrift. Armand Sunier, die later directeur wordt van Artis, neemt De Koning mee op zijn zoektochten in de natuur. Ruud: ‘Hij moet heel veel zelfstudie hebben gedaan. Je vraagt je af waar hij de tijd vandaan haalde, met een gezin met acht kinderen en al die bestuursfuncties. Hij moet zich te pletter hebben gewerkt’. Opa De Koning is actief in de Nederlands Hervormde Kerk. ‘Hij was begaan met het lot van mensen die het minder hadden. Hij zat behalve in het kerkbestuur in de commissie bijzondere gezinszorg en de commissie kleding, in het bestuur van kindertehuis Voordorp en in het college van regenten van het Minnehuis’. Hij ontving koninklijke onderscheidingen waarover hij nimmer repte. Ruud de Koning worstelt zich voor het boek door meer dan 5.000 pagina's handgeschreven notulen van bestuursvergaderingen. Veruit de meeste van de hand van zijn opa, want in bijna alle besturen is hij secretaris. ‘Mensen als Pieter Paulus de Koning hebben een doorslaggevende rol gespeeld in de emancipatie van groepen die aan het begin van de twintigste eeuw feitelijk nog heel weinig in de melk te brokkelen hebben’, schrijft de Leidse stadshistoricus Cor Smit in het voorwoord. ‘Ondanks hun eenvoudige afkomst en gebrekkige scholing waren zij in staat organisaties en voorzieningen op te bouwen waarvan wij vandaag de dag nog steeds profiteren. Het is ongelooflijk wat deze mensen allemaal in hun beperkte vrije tijd klaar spelen’. Van het boek ‘Hoe een fossiele zeeslak de naam van mijn opa kreeg’ worden maar enkele tientallen exemplaren gedrukt. Op 14 maart wordt het boek gepresenteerd door de auteur in café ‘het Uilennest’ aan de Aaltje Noordewierlaan. (LD14-01).

14. Het Leidse bedrijf Digimoo Studios wint recentelijk in de VS een prestigieuze prijs met het spel ‘Storm en Skye en het Geheim van de Autowasstraat’ voor mobiele telefoons. Apple roept het als beste uit in de categorie ‘kinderen’ en bekroont het als ‘beste nieuwe app voor kinderen’ in 23 landen. Er is een Engelse en een Nederlandse versie. De Nederlandse is ingesproken door Bram van der Vlugt. ‘Het is fantastisch. Erkenning van Apple is voor ons de heilige graal. En dat terwijl het verhaal gewoon met onze kinderen in de auto is ontstaan’, zegt ontwikkelaar Barnier Geerling. Het avonturenspel verhaalt over twee kinderen die in een autowasstraat een doorgang vinden naar een mysterieuze wereld. ‘Het leert kinderen zich te concentreren. En voorlezen tijdens het spel is goed voor hun taalontwikkeling’, aldus Geerling, bedenker en regisseur: Zijn vrouw Janneke schreef de eerste versie. Daarna lieten ze het verhaal aan testpanels met kinderen horen en keken naar hun reactie. Geerling, ‘We zijn er twee jaar mee bezig geweest’. Het spel voor kinderen vanaf 5 jaar, is de eerste aflevering van een serie kinderverhalen. (RTVW14-01, LD16-01).

14. De Hartstichting stelt de komende vijf jaar vijf miljoen euro beschikbaar voor een omvangrijk onderzoek door LUMC en het UMC in Maastricht. Het Leidse universitaire ziekenhuis krijgt twee miljoen om via bloed en de urine van 7.000 mensen uit de regio met (licht) overgewicht de vetopslag in het lichaam te bestuderen. Onderzoeksleider hoogleraar Frits Rosendaal: ‘Bij sommige mensen wordt het vet vlak onder de huid opgeslagen. Bij anderen gebeurt het rond de organen, wat blijkens eerder onderzoek tot minder gezondheidsproblemen leidt. Uit vergelijken van de twee groepen moet blijken waarom de een met overgewicht ziek wordt en de ander niet’. De 7.000 deden eerder mee aan de 'NEO-studie' (Nederlandse Epidemiologie van Obesitas). Ze stonden in verband hiermee al bloed en urine af en hoeven zich niet opnieuw te melden. ‘In Maastricht proberen onderzoekers de vetverbranding te stimuleren. ‘We bekijken of we de energiefabriekjes in cellen, de zogeheten mitochondrieën, harder kunnen laten werken en of dat een gunstig effect heeft op hart- en vaatziekten’, aldus Rosendaal. De studie richt zich ook op de aanwezigheid van het bruine - gezonde - vet in het lichaam van mensen en muizen. Rosendaal sluit niet uit dat een positief bijeffect van het onderzoek het (deels) oplossen van het overgewichtsprobleem kan zijn. Ook het AMC Amsterdam en de Wageningen Universiteit zijn bij het onderzoek betrokken. (LD15-01, RTVW14-01, UL15-01).

15. In de vergadering van de raadscommissie Onderwijs & Samenleving bepleit GroenLinks om bij lage temperaturen extra capaciteit te regelen in de nachtopvang voor daklozen zodat er niemand buiten hoeft te slapen in de kou. Al jaren geldt de ‘winterregeling’ die inhoudt dat er tijdelijk extra bedden beschikbaar komen. Normaal wordt er geloot als er meer vraag is dan er bedden zijn. In praktijk moeten er vaak vijftien tot twintig daklozen op straat slapen, exclusief illegalen die geen recht op een plek hebben bij Stichting De Binnenvest. Problemen ontstaan er bij korte koude periodes. Dan geldt de winterregeling niet. Op 20 januari maakt wethouder Roos van Gelderen bekend dat er geen daklozen meer de vrieskou worden ingestuurd. Ook wordt er niet meer geloot voor een slaapplaats bij De Binnenvest. De groenlinkse fractievoorzitter Yvonne van Delft is opgetogen en ziet er vanaf om op 23 januari tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen om bed, bad en brood te regelen voor de daklozen. (Sl16/21-01, RTVW23-01, HOZ15-01).

15. D66-raadslid Fleur Spijker is kandidaat voor de Eerste Kamer. Op verzoek van lijsttrekker Thom de Graaf heeft zij zich beschikbaar gesteld voor een plaats op de kandidatenlijst. Nadat de leden de volgorde hebben bepaald wordt in februari haar definitieve lijstpositie bekend gemaakt. Spijker houdt rekening met plaats twaalf, zoals het advies van de stemadviescommissie van D66 luidt. Spijker is woordvoerder stedelijke ontwikkeling in de raad en is advocaat bestuursrecht. Fractievoorzitter Jeffrey van Haaster feliciteert Spijker.: ‘Ze zal met haar lokale politieke ervaring en juridische expertise een aanwinst zijn voor de senaat’. Twee plaatsen onder Spijker staat Anita Vink, voorzitter van de themacommissie zorg en welzijn voor D66 Leiden. De Eerste Kamer wordt op 26 mei 2015 gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Als Fleur Spijker wordt gekozen verlaat ze de gemeenteraad. Leidenaren in de huidige Eerste Kamer zijn onder andere PvdA-leden Nico Schrijver en Ruud Koole en CDA'er Elco Brinkman. Raadslid Tomas Kok van de Groep Kok, staat op plek vijf van de kandidatenlijst van de PVV Zuid-Holland. De partij maakte haar programma ‘Minder Provincie, meer PVV‘ en de kandidatenlijst bekend. Wesley Friedhoff staat op plek dertien. Hij is ook lid van de fractie van de Groep Kok. De PVV heeft nu zes zetels in Provinciale Staten. De Leidse PvdA-statenfractievoorzitter Ron Hillebrand werd in december gekozen als lijsttrekker voor zijn partij bij de statenverkiezingen op 18 maart. Speerpunt in de komende campagne is werkgelegenheid. (Zie ook 17-01). (Sl15-01, Dichtbij15-01, LD16/17-01, WW21-01).

15. Bijna afgestudeerde verpleegkundigen zijn de dupe van veranderende lesurennormen. De wetgever bepaalde in oktober 2013 dat zij veel meer theorieles moeten volgen. Wordt niet aan deze norm voldaan, dan mag de afgestudeerde zich niet inschrijven in het BIG-register, dat vereist is om te mogen werken. ‘Vier maanden voordat we het diploma zouden behalen, krijgen wij te horen dat onze opleiding wordt verlengd. Een regelrechte ramp’, zegt een van de 26 vierdejaarsstudenten van het ROC Leiden. De ROC wil de opleiding verlengen tot begin 2016 om de studenten de 540 gemiste uren te laten inhalen. Zorginstellingen maken zich zorgen over de doorstroming van verplegend personeel. Eerder liet het LUMC al weten dat de baangarantie voor bijna afgestudeerden vervalt. Volgens de Landelijke MBO Raad verschilt het ‘urenprobleem’ per school. Sommige moeten 200 uur per leerling ‘goedmaken’, andere meer dan 500. ‘We spreken met de Onderwijsinspectie en de betrokken ministeries over dit probleem’, aldus Marije Hulsbosch van de MBO Raad. Het ministerie van onderwijs hoopt samen tot een oplossing te komen. De norm is gebaseerd op al lang bestaande Europese regels. (LD15-01, RTVW15-01, Tel22-01).

15. De Universiteit Leiden dankt haar collectie fotografie (foto's en fotoapparatuur) aan hoogleraar kunstgeschiedenis Henri van de Waal (1910-1972). Hij was één van de eersten in Nederland die fotografie als kunstvorm beschouwde en begon in 1953 met het aanleggen van de collectie. Om een compleet beeld te geven begon zijn verzameling in 1839, het jaar dat Louis Daguerre de fotografie uitvond. In de loop der jaren is de collectie uitgegroeid tot ruim 140.000 exemplaren. Tot 2002 werden ze bewaard in het Prentenkabinet aan het Rapenburg. Nu zijn ze opgenomen in de bijzondere collecties van Universitaire Bibliotheken Leiden, waarover conservator fotografie Maartje van den Heuvel er sinds 2007 waakt. ‘Beeldtaal wordt steeds belangrijker. In veel media zijn fotografie en film net zo belangrijk als geschreven taal’. Zo'n dertig jaar geleden begon volgens haar de waardering voor fotografie als kunstvorm te groeien. ‘Pioniers als Pieter Oosterhuis en Jacob Olie, maar ook meer recente fotografen als Henri Berssenbrugge (1873-1959), Ed van der Elsken (1925-1990), en Eva Besnyö (1910-2003) werden opeens bekend. Originele afdrukken van hun foto's begonnen goede prijzen op te leveren op de kunstmarkt en deze trend gaat nog altijd door. Fotograferende kunstenaars, zoals Gerco de Ruiter (1961) en Hendrik Kerstens (1956) nemen ook de zeden en gewoonten van hun schilderende, etsende en lithograferende collega's over. Ze worden nu in ‘gelimiteerde oplagen’ gedrukt, in galeries en musea getoond en in speciaal klimaatfotokluizen bewaard’. (LD15-10).

15. Wethouder Robert Strijk en voorzitter Jaap van Meijgaarden van wijkvereniging Pancras-West hangen het eerste van de dertig buisjes op, waarmee dit jaar de luchtvervuiling door uitlaatgassen wordt gemeten op de Hooigracht, Langegracht en Breestraat. De speciale Palmesbuisjes die de hoeveelheid stikstofdioxide meten worden elke vier weken vervangen. De buurtclub vindt al jaren dat de Hooigracht te veel verkeer te verwerken krijgt en daardoor de luchtkwaliteit zeer waarschijnlijk ondermaats is. Omdat over de route Hooigracht-Langegracht nog meer lijnbussen gaan rijden, drong de wijkvereniging aan op de metingen. Gebruikelijk is dat de luchtkwaliteit op de computer wordt berekend aan de hand van het aantal voertuigen op de route en de kenmerken van de straat. Samen met twee aangrenzende buurtverenigingen (Noordvest-Molenbuurt en Pieterswijk) is bepaald waar de meetbuisjes komen te hangen. De resultaten worden vergeleken met reguliere berekeningen van de gemeente. Als de luchtverontreiniging boven toelaatbare grenzen uitkomt, bekijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn. Dat gebeurt niet voor 2016. Milieudefensie start tegelijkertijd een omvangrijk onderzoek naar luchtvervuiling. Vier straten overschrijden volgens milieuclub de Europese milieueisen: Stationsweg, Vitruviusstraat (Roomburg), Hoge Rijndijk en Schipholweg. Op de Hoge Rijndijk en bij de tunnelmond op de Schipholweg worden ook meetinstrumenten opgehangen omdat de gemeente dat zelf niet van plan is. ‘De gemeente vindt de situatie van de tunnel oké en zegt dat die voldoet aan de eisen van de luchtkwaliteit’, zegt Pieter de Krom van Milieudefensie. ‘Volgens ons is dat niet zo en daarom gaan wij meten. Meten is weten’. LD13/15-01, RTVW13/16-01, Dichtbij16-01, HOZ18-01, LN21-01, St21-01, WW28-01).

15. Ligplaatsen van rondvaartboten worden niet langer gekoppeld aan één schip. En ook de lengte van bedrijfsvaartuigen kent geen maximum meer. Met deze voorstellen hoopt wethouder Robert Strijk de met regelmaat oplaaiende regelstrijd te beslechten. De soepele regels gelden niet voor woonschepen, terrasboten of pleziervaartuigen. Strijk geeft een voorbeeld: ‘Stel dat een reder een ligplaats heeft van twaalf meter, voor twee schepen van zes meter. Straks mag hij die twee boten omwisselen en drie schepen van vier meter aanleggen’. De eerste reacties lopen sterk uiteen. Daaf Sloos van de Leidse Rederij is er content mee: ‘Doordat boten mogen wisselen bij aanlegplaatsen wordt het logistiek vriendelijker’. Ook Tinus Jacobs van de firma Broodjes & Bootjes kan er goed mee leven: ‘Het wordt leefbaarder op het water’. Wel vindt hij het een beetje tegemoetkomen aan brutalen die toch al overal aanmeerden. De felste kritiek komt van Sjaak Veringa (Rederij Oude Rijn), die ook namens collega Koen Parmentier van Schuitje Vaart spreekt. ‘Wij zijn al dertig jaar bezig met historische schepen en over dat varend erfgoed zie ik nergens iets terug in die nota. Ik had wel wat steun of honorering verwacht. Niet in de vorm van subsidie, maar wat liggelden betreft’. Dat werd altijd per vierkante meter berekend, maar straks betaalt iedereen voor ‘boxen’ van twaalf bij vier meter. ‘Dat is in het voordeel van rederijstichtingen die veel boten hebben’. Zes weken mogen betrokkenen reageren, daarna neemt de gemeenteraad een besluit. (LD16-01, Sl17-01).

15. Tussen rijksweg A44 en het wijkje Bockhorst is een omvangrijk verkeersknooppunt in aanleg. De Haagse Schouwweg wordt doorgetrokken naar het Bio Science Park en de Plesmanlaan kruist daar met een nieuwe tunnel onderdoor. Bewoners van de Bockhorst eisen maatregelen om verkeerslawaai en luchtverontreiniging tegen te gaan. In gemeentelijke notities staat dat geluid en vervuiling binnen de normen blijven, als er binnenkort een groot verkeersplein naast de wijk wordt aangelegd. ‘Het wil er bij mij niet in dat een weg met zeven rijbanen niet zorgt voor overschrijdingen’, zegt bewoonster Anne Keijser. ‘Er worden voor dit project 698 bomen gekapt en er komen er ongeveer 210 voor terug. Dat zouden er minstens 400 moeren zijn’. Keijser spreekt op eigen titel, Sietse de Boer doet dat namens een groep bewoners van onder meer het Jan Paetsplein. De gemeente gaat ervan uit dat de luchtvervuiling in de nabije toekomst afneemt terwijl er toch méér gemotoriseerd verkeer wordt verwacht. Hij wil dat - net als op andere plaatsen gebeurt - de verontreiniging wordt gemeten rond Bockhorst. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat ook dit gebied in de toptien van Leidse straten staat waar de Europese milieueisen worden overschreden. De gemeenteraad buigt zich 5 februari over het kruispunt en aangrenzende wijk. (LD17-01, Sl19-01).

15. Jits Krol (25) verkoopt met zijn oude studiemaat Robert Nijhof (26) ijskoffie met hun bedrijf Batavia Dutch Coffee. Na zijn studie psychologie in Leiden vertrok hij naar Zuid-Korea voor een MBA. In het station in Seoul zag hij veel mensen Dutch Coffee drinken, deze ijskoffie is heel populair in Korea en Japan. Deze manier van koffie drinken is er in de VOC-periode door Nederlanders geïntroduceerd. Een half jaar geleden werd de zaak in Leiden geopend. Krol: ‘Het begint redelijk te lopen. De koffie fabriceren we zelf in ons bedrijfspand. De koffieflessen en apparaten zijn alleen nog via onze websites te verkrijgen. Daarnaast verkopen we op markten en beurzen en we hebben nu ook klanten in het buitenland. Onlangs sloten we de eerste grote deal in de horeca. Maar voorlopig is onze koffie nog niet in supermarkten verkrijgbaar, want daarvoor moet eerst de productie drastisch omhoog en zo ver zijn we nog niet’. (UL20-01, LD31-01).

15? Het nieuwe advocatenkantoor Legal Labels wordt geopend in het monumentale pand uit 1878 aan Noordeinde 2E, dat vroeger dienst deed als kazerne. Froana Hoff, gespecialiseerd in familierecht en mediation, en Jelle Splinter, specialist in arbeids- en ondernemingsrecht vormen een duo. In het gebouw zitten ook boekhoudkundig bureau B. van Boekhouden en de architecten van Prosperity Lounge. Jelle organiseert al een aantal jaar samen met Nilles Raken van City Hall de Leidse Lakenfeesten. Froana is lid van de evenementencommissie van de 3 October Vereeniging. (LD20-01, HOZ25-01).
15. Burgermeester Henri Lenferink reikt de prijzen uit aan de winnaars van de kerstboominleverwedstrijd. Er zijn 4.000 lootjes uitgereikt voor evenzoveel ingeleverde bomen. Wethouder Paul Laudy: ‘Onze kerstbomenactie is ieder jaar weer een succes. Het enthousiasme onder de jeugd is groot. Kinderen kwamen soms wel met acht kerstbomen tegelijk binnen. In de Merenwijk was een jongen die met zijn broertje zeventig kerstbomen had opgehaald. Dankzij al deze inspanningen zijn er veel minder kerstbomen op straat terechtgekomen. Zo houden we de stad samen een stuk schoner’. De ingeleverde bomen worden versnipperd en gaan dan naar de Ecocentrale in Lelystad, waar ze op een duurzame manier gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit. (Gem07/08-01, St07-01, LD07/09-01, HOZ11-01, St14-01, LN14-01, St21-01).

15 Het Sweden Research Council geeft het LUMC 1,7 miljoen euro voor onderzoek naar stamceltherapie voor de ‘brozebottenziekte’, een zeldzame erfelijke aandoening. Bij patiënten met osteogenesis imperfecta is het botweefsel van mindere kwaliteit door een tekort aan collageen. Baby's komen soms al met gebroken botten ter wereld. Inbrengen van stamcellen kan ervoor zorgen dat de botten beter groeien. Het LUMC heeft ervaring met het opereren van baby's in de baarmoeder. In Zweden heeft het Karolinska Instituut al twee ongeboren baby's met stamceltherapie behandeld. De Leidse expertise kan het Zweedse instituut van pas komen. (LD16-01).

16. Pieter de Boer (35) en Eveline van Opstal (29) winnen de ScanCoveryTrial. Een competitieve autotoertocht door tien landen in Noord- en Oost-Europa. Het Leidse duo haalt voor de Alzheimer stichting met ‘Team 90’ 6.500 euro op. Na acht dagen, 7.000 kilometer en honderd uur in de auto. Het is een zoektocht naar de juiste route. ‘We reden in ons eentje over besneeuwde wegen door Finland’ zegt Van Opstal, die zich sinds 2013 inzet voor dementiepatiënten en ouderengeneeskunde studeert. ’We hebben per nacht gemiddeld vijf uur geslapen. En de eerste en de laatste etappe reden we 's nachts door en sliepen we ook niet veel’, licht De Boer, wiens opa lijdt aan dementie, toe. (LD16-01).
16. Op 77-jarige leeftijd overlijdt Koos Kluivers. Hij was oprichter van Kluivers Recycling, een groot afvalinzamelingsbedrijf met vestigingen op het Waardeiland en De Baanderij in Leiderdorp. De Leidenaar van geboorte begon op zijn vijftiende bij de gebroeders Palm in de Janvossensteeg en nam deze handel in papier, glas, metaal, plastic en lompen later over. Het bedrijf groeide in de loop der jaren sterk. In 2002 ging hij met pensioen en namen zijn zoons Hans en Frank het bedrijf over. Toch kwam hij vrijwel elke dag naar de zaak, waar hij boven woonde. De uitvaart is 23 januari op Rhijnhof. (LD20-01, Sl20-01).

16. De klimwand bij het Utrechtse Veer wordt uitgebreid met vijftien nieuwe handgrepen van Leidenaren die van hun hand een mal laten maken. Het zijn onder aderen PvdA'er Diederik Samsom en bioloog en presentator Freek Vonk. Ook Bep het Medium, zanger Barry Badpak, marktkoopman Ilias, wetenschapsjournalist Ionica Smeets en kunstenaar Casper Faassen komen aan de beurt. Het kunstwerk met 56 handen werd in 2006 onthuld. Het Kunst Uitschot Team, dat bestond uit Merijn Tinga en Joost Haasnoot, nam destijds het initiatief. Het team, dat destijds zonder vergunning kunst neerzette in onder andere het Plantsoen en bij De Burcht, bestaat niet meer, maar Tinga gaat er mee door: ‘Met dit kunstwerk stop ik nooit. Het krijgt steeds meer diepgang. Sommige mensen die erop staan zijn bijvoorbeeld al dood’. Destijds lieten cabaretier Jochem Meijer, D66'er Alexander Pechtold en dichter Ilja Pfeijffer hun hand met een persoonlijk voorwerp portretteren en afgieten. In een winkel aan de Breestraat 68 zijn alle handen te zien en portretfoto’s gemaakt door Patricia Nauta. (RTVW16-01, Sl20-01, LN21-01, LD23-01, HOZ25-01).

16. MSP Opleidingen aan de Rooseveltstrsaat start een opleidingscentrum voor het gebruik van huidproducten van het Belgische farmaceutische bedrijf NAQI International. Directeur Joost Mentink ontwikkelt lesmateriaal en cursussen voor onder anderen masseurs, schoonheidsspecialistes en pedicures. Het zogeheten Skin Care Education Centre trekt bij MSP in. Het Leidse bedrijf bij- en nascholingscursussen geven aan massagedocenten en professionals die met huidproducten werken. NAQI International is in 1986 opgericht om huidproducten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het herstel van brandwonden. Inmiddels worden producten gemaakt voor onder meer littekenbehandeling, bestrijding van irritaties, droge huid, bescherming tegen zonnebrand en sportlotions. Daarbij wordt samengewerkt met Belgische universiteiten. (LD16-01).

17. Het Leidse trio Dempsey neemt afscheid in Qbus met een concert en de presentatie van hun vierde cd ‘Spijt’. Na bijna 35 jaar, waarvan 15 jaar in de huidige bezetting, houdt Dempsey er mee op: Maarten Witkam, zang, fluiten, viool, sopraansax, Ferry Rigault, zang, basgitaar, gitaar en Michael van Hoogenhuyze op accordeon. Op de cd staan zestien op muziek gezette gedichten van o.a. Piet Paaltjens, Willem Elsschot, Guido Gezelle, Paul Verlaine, Willem Wilmink, Jules Deelder en Joke van Leeuwen. De opbrengst van het concert gaan naar de Stichting Musicians Without Borders die in vele landen muziekprojecten organiseert om etnische, religieuze en politieke verschillen te overbruggen en wonden van oorlog en conflict te helen. Begin jaren tachtig begint Dempsey als zesmansformatie. Witkam ‘Ik was al actief in de wereld van de koor- en popmuziek. Met Dempsey gingen we meer de kant van folk op’. Na een jaar of vijf gingen Witkam en Van Hoogenhuyze door als duo, maar de naam bleef Dempsey. ‘We speelden vaak op zondagmiddag in de Leidse Hout, op de open podia van folkclubs en we hebben zelfs nog eens een prijs gewonnen bij het straatmuzikantenconcours De Gouden Pet’. Ferry Rigault kwam er in 1999 bij toen stoppen werd overwogen. Het afscheidsalbum werd de debuut-cd met poëzie van de Rotterdamse dichter Willem van Iependaal op muziek. Dat concept werd de vaste werkwijze van Dempsey. Elke vijf jaar verscheen er een nieuwe cd. Van Hoogenhuyze richt zich op andere muziek, Witkam speelt nog in veel andere bandjes en Rigault duikt in de zorg en maakt muziek met verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten en dementerenden. Aan het afscheidsconcert werken drie gastmuzikanten mee, die ook op de laatste cd te horen zijn. (Sl05-01, HOZ11/25-01, LD16/20-01, WW21-01).

17. Op de Universiteit Leiden wint het Utrechts Stedelijk Gymnasium de finale van het NK Debatteren scholieren over de stelling ‘In EU-landen zou een referendum van vrouwen moeten beslissen of abortus toegestaan is’. Teams van ruim dertig scholen spreken eerder over thema’s als studiefinanciering, de opvang van asielzoekers en herstelbetalingen aan families met een slavernijverleden. De Leidse scholen vallen niet in de prijzen. Het Visser ’t Hooftlyceum eindigt in de derde voorronde als 21ste en het Stedelijk Gymnasium als 26ste. Het Da Vinci College trekt zich kort voor de start terug. Staatssecretaris Fred Teeven maakt de winnende school bekend. (RTVW17-01, WW21-01).

17. De PvdA-afdeling Leiden steunt Ruud Koole tijdens het partijcongres in zijn strijd voor een hogere positie op de kieslijst voor de Eerste Kamer. De hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden kreeg op 12 januari al steun van een aantal partijprominenten. Voorzitter Aloys van Rest, ‘Koole heeft prima werk verricht, zit er nog maar vier jaar en moet gewoon zijn werk kunnen afmaken’. Hij deelt niet de kritiek van de prominenten dat de PvdA te snel kiest voor vernieuwing. Van de huidige senaatsfractie zijn er maar drie langer dan vier jaar lid. Ruud Koole was laag op de kieslijst geplaatst om zo recht te doen aan de ‘regionale verdeling’ van kandidaten. De kritische houding van Koole binnen de partij zou niet iedereen waarderen. (VK12-01, LD13-01).

17. Maria werd op straat in haar gezicht gespuugd en ook haar zoontje van acht werd bedreigd. Ze is de vrouw van Ender K., de man die vastzit voor de dood van de 25-jarige Turks-Leidse Yunus die in juni 2013 in de Jan Pieterszoon Coenhof van hem een klap kreeg, in coma raakte en een week later overleed. Ender staat in februari voor de rechter, maar Maria zegt dat hij door de samenleving al is veroordeeld. Ze is bang voor wraak. Burgemeester Henri Lenferink heeft zich bemoeid met de kwestie: ‘Ik heb vanaf het begin de Turkse gemeenschap opgeroepen om deze zaak niet tot splijtzwam te maken in hun gemeenschap’. Maar hij realiseert zich dat het een moeilijke geschiedenis is. ‘Een treurige kwestie voor beide families. Er is veel verdriet en zorg. Dat lossen we niet zo maar even op. Hij zegt dat de gemeente probeert beide families te ondersteunen, met als inzet de rust te bewaren. Een woordvoerder van de familie van Yunus zegt dat wraak niet aan de orde is. ‘Het enige waar wij ons mee bezighouden is het verdriet om Yunus’. (LD17-01).
17. De gemeente stelt regels op voor oplaadpalen van elektrische auto's. Ze moeten minimaal 200 meter uit elkaar staan en allemaal een antracietgrijze kleur hebben. In Leiden rijden nu zeventig elektrische auto's rond. Dat aantal zal naar verwachting binnen een paar jaar fors stijgen. De overheid vindt het onhandig en onwenselijk als het opladen gebeurt met lange kabels, die door het raam of de voordeur naar een stopcontact in het huis van de eigenaar lopen. Laadpalen direct naast parkeerplaatsen vindt de gemeente een stuk praktischer. Nieuwe regel is dat particulieren geen oplaadpalen mogen aanvragen. Alleen bedrijven die opladers maken en installeren mogen dat doen namens minimaal één eigenaar. De gemeente bepaalt vervolgens waar het paaltje komt te staan. Palen mogen maximaal 1,45 meter hoog en twintig centimeter breed zijn. Een paal die minder gebruikt dan 1.100 kWh moet worden weggehaald. Er gelden nog eens twintig voorwaarden. In Leiden staan nu 27 oplaadpalen in de openbare ruimte. (LD17-01, LN21-01).

17. Moskeeën en de synagoge in Leiden zijn sinds de terreuracties in Parijs en de anti-terreuractie in Verviers ‘extra alert’. Islamitisch Centrum Imam Malik langs de Willem de Zwijgerlaan zet tijdens het vrijdaggebed meer vrijwilligers in. Ze letten extra goed op verdachte situaties. Ook wordt er door de politie meer gesurveilleerd rond de moskee. Ook bij de Turkse moskee Mimar Sinan wordt extra opgelet. ‘Wij doen iets meer en de politie doet iets meer’, zegt Göksel Aribas van de moskee aan de Curaçaostraat. Hij merkt dat er meer zorgen zijn onder moslims. Saïd Kaamouch van de Al Hijra-moskee aan de Rembrandtstraat: ‘Er zijn mensen die bang zijn voor gekken die wraak nemen. Maar er heerst geen groot angstgevoel’. Of er ook extra maatregelen zijn genomen bij de synagoge aan het Levendaal wil Ko van der Wouwe, voorzitter van de Joodse Gemeente Leiden, niet zeggen. ‘Over veiligheidsmaatregelen doen we nooit mededelingen. We zijn niet meer of minder alert. Je bent altijd waakzaam’. Het advies van de Stichting Leven en Welzijn om niet voor de deur te staan, volgt de gemeenschap al jaren. Omdat er bij cursisten van het Joods Studiecentrum veel vragen zijn over veiligheid heeft Van Wouwe met de politie een bijeenkomst belegd waarbij zij vragen kunnen stellen over veiligheid. Volgens de gemeente zijn er geen concrete bedreigingen tegen gebedshuizen bekend. Wel vraagt burgemeester Henri Lenferink iedereen om verstandig en alert te zijn. (LD17-01).

17. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft verregaande plannen voor een fikse uitbreiding (circa 20.000 m2) van Leidsenhage. De projectontwikkelaar wil het veertig jaar oude winkelcentrum voor enkele tientallen miljoenen opknappen en uitbreiden met nieuwe winkels, bioscoopzalen, parkeerterreinen en horeca. ‘Onacceptabel’, vindt de wethouder Robert Strijk. Hij stuurt evenals Voorschoten een ‘brief op poten’ naar zijn collega en naar het provinciebestuur. Dat kan de uitbreiding tegenhouden . Volgens Strijk kost de uitbreiding de binnenstad jaarlijks miljoenen omzet. Leidsenhage wordt, als de plannen doorgaan, het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. ‘Met 12 tot 14 miljoen bezoekers per jaar’, voorspelt topman Christophe Cuvillier van Unibail Rodamco, de grootste winkelbelegger van Europa. Leiden wil de plannen niet helemaal blokkeren, maar wat er nu op tafel ligt, kan volgens Strijk niet. Leiden wijst er in de brief op dat het winkelaanbod in het hogere segment, waarmee Leidsenhage publiek uit het hele land wil trekken, niet juridisch kan worden vastgelegd. Leiden voerde in 2014 al uitgebreid overleg over de plannen met Leidschendam, de provincie en Unibail Rodamco, maar het plan is niet aangepast. Dat de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft ingestemd met de plannen vindt Strijk niet relevant. ‘De plannen zijn niet met de meest betrokken gemeenten in Holland Rijnland gecommuniceerd. Ze zijn als voldongen feiten gepresenteerd’. Uitbreiding van Leidsenhage snoept van de totale winkelomzet van Leidse binnenstad hooguit 1,5 procent af. Leegstand die erdoor ontstaat, is verwaarloosbaar, staat in het 127 pagina's tellende onderzoek dat onderzoeksbureau Stedelijke Planning uit Amsterdam maakte voor Unibail-Rodamco. Ook het bedrijfsleven in de Leidse regio is tegen de uitbreiding. Erna Kortlang, voorzitter Koepel Leidse Regio: ‘De bestaande voorzieningenfunctie in de centra wordt er door aangetast, wat leidt tot grotere leegstand en verpaupering’. In de notitie Detailhandel 2012 van de provincie staat dat er per saldo geen ruimte is voor toevoeging van winkelmeters tot 2020. Ook is er in de regio Holland-Rijnland een structureel overschot aan vierkante meters winkelvloeroppervlakte. Juist in deze tijd moet de focus worden gelegd op kwaliteit boven kwantiteit, volgens Frans Schohaus, voorzitter van Centrummanagement Leiden. (LD17-01, Sl28-01, RTVW30-01, HOZ01-02, NVH02-02, LN04-02, WW04-02, LD27/03).

17. Zalenverhuurder 4 Reasons aan de Lange Mare en club Hifi in de Vrouwensteeg profiteren van de sluiting van discotheek In Casa aan de Lammermarkt. ‘We hebben heel veel aanvragen voor feesten lopen’, zegt Mirjam van Veen, partymanager bij 4 Reasons, waar zo'n 650 mensen terecht kunnen. ‘Een aantal studentenverenigingen stapte over naar ons’. ‘Er is vrij weinig in Leiden waar je kunt uitgaan’ zegt Peter-Jan Kok van Hifi. De internationale studentenvereniging ISN Leiden werd verrast door sluiting, zegt Laura Lucas Trujillo. ‘Het eindfeest tijdens de oriëntatieweek eind januari is in Hifi, maar die locatie is niet altijd groot genoeg’. Ook de organisatie van alcoholvrije Sweetfeesten voor zo'n 800 tieners zoekt volgens Miklo Lo naar een nieuwe locatie. Volgens Leo Kamphues vindt de In Casa-bezoeker zijn weg wel. Vooral in Amsterdam en Rotterdam. (LD17-01).

17. Sterrenkundigen en instrumentmakers van de Oude Sterrewacht bij de Hortus houden een inzamelingsactie om na 68 jaar een nieuwe zonnetelescoop te kunnen bouwen. Daarvoor is 19.800 euro nodig. Medio februari wordt gemeld dat het bedrag bijeen is. Het afgelopen halfjaar was een team van studenten en astronomen van Universiteit Leiden, samen met vrijwilligers, bezig met het ontwerp en de voorbereiding. Het team hoopt dat de telescoop 20 maart gereed is. Op die datum vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan de zon voor 84 procent bedekt. Huub Röttgering, wetenschappelijk directeur van de Sterrewacht: ‘Met de kijker ziet straks iedereen met eigen ogen de pracht en praal van alle activiteiten op het oppervlak van de zon. Het wordt het pronkstuk van een nieuwe tentoonstelling die je later dit jaar meeneemt op reis door ons heelal, helemaal terug tot aan de oerknal’. ‘De telescoop wordt een enorm ding’, zegt Ivo Labbé, coördinator van het observatorium .’ Op het dak komt een heliostaat, een computergestuurde spiegel die de zon volgt. Het apparaat zet de zon als het ware vast. Het licht daarvan wordt in een buis weerkaatst, die het beeld door het gebouw naar de kelder leidt. Daar staat de echte zonnetelescoop, bestaande uit spiegels. Die vergroten het beeld honderd keer en projecteren het mansgroot op de keldermuur. ‘Niemand ziet de zon ooit live, zo groot voor zich. Er zijn wel technische uitdagingen. Daarom zijn er experts uit Utrecht bijgehaald. Gebundeld zonlicht wordt heel heet en brandt overal doorheen. Dat weet iedereen die vroeger met een vergrootglas speelde. Als het lukt om goed te filteren en te koelen kan de telescoop straks de hoogste resolutie halen’. De Sterrewacht zelf kwam in 1854 tot stand door geld inzamelen. Sterrenkundigen moesten het destijds doen met een koepeltje op het Academiegebouw. Een actie onder studenten leverde in het hele land een enorme publiciteit op. De 26.000 gulden die bijeengebracht werd, trekt de regering over de streep en legde de rest erbij’. (Zie ook 20-3). (LD17/29-01, Mare22-01, RTVW26-01, Sl26-01, Dichtbij26-01, UL27-01, WW28-01, LN28-01, LD29-01, LD12-02, Sl19-02, Mare19-02, RTVW19-02, UL24-02).

17. Rutger Koppelaar moet zijn Gouden Spike inleveren. De 21-jarige atleet werd onlangs voor twee jaar geschorst wegens overtreding van de dopingreglementen. De Leidse organisatie kent de trofee nu toe aan de Oegandese atleet Joshua Cheptegei. De urine van polsstokhoogspringer Koppelaar bleek bij wedstrijden in Duitsland op 31 mei 2013 positief. Twee weken later, bij de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden, werden geen verboden stoffen in zijn urine gevonden. ‘De hoofdregel van de WADA (wereldantidopingautoriteit) is dat uitslagen van betrapte atleten ongeldig worden verklaard’, zegt organisator Norbert Groenewegen. ‘Maar de advocaat van Koppelaar beroept zich op een uitzonderingsregel’. Cheptegei liep tijdens de 43-ste Gouden Spike de tien kilometer in 27.56.26 minuten waardoor hij mocht deelnemen aan de WK voor junioren en een gouden medaille won. De Gouden Spike van 2014 en het prijzengeld worden opnieuw uitgereikt. (LD17-01, LN21-01, WW28-01).

17. Tweedejaars rechtenstudent Friso van de Pol opent een gratis website waar de 3.000 tot 4.000 rechtenstudenten van de Universiteit Leiden tweedehands studieboeken kunnen kopen en verkopen: leidenunivboeken.nl. Hij keek het concept af van bevriende studenten aan de TU Eindhoven, die een vergelijkbare site lanceerden. De Leidenaar kwam op het idee na het faillissement van de juridische boekhandel Jongbloed, eind september 2014, toen hij voor een dichte deur stond. (LD17-01).
17. De Leidse bibliotheek en collega’s in Katwijk, Bollenstreek, Rijn en Venen en Voorschoten-Wassenaar openen in februari een taalhuis. Daar kan iedereen terecht die moeite heeft met lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Op elke locatie is een collectie met lees- en lesboeken voor inburgeraars aanwezig. Op de computers staan verschillende oefenprogramma's om de Nederlandse taal en de digitale vaardigheden te verbeteren. Het gebeurt samen met de stichting Lezen en Schrijven, die in 2014 werd opgericht door Prinses Laurentien. Volgens koepel BplusC zijn er 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 75 die laaggeletterd zijn. Daardoor hebben zij moeite om mee te komen in de samenleving. (LD17/20-01, LN21-01).

17. Drie jaar werkte kunstenaar Fer Hakkaart aan zijn nieuwe schilderij, dat is gebaseerd op een film, waarin een man samenleeft met veel lustpoppen. Voor echte vrouwen is hij te bang. Hakkaart bouwde het schilderij met vrouwenpoppen en een naakte man laag voor laag op. ‘De laatste keer dat ik zo'n groot schilderij maak’. (LD17-10)

17. De 25-jarige Njord-roeier Stef Broenink wint in Amsterdam het NK indoorroeien. Krachtpatser Roel Braas, meervoudig nationaal kampioen skiff in de boot en op de machine, moet enkele minuten voor de start afhaken omdat hij tijdens het opwarmen een rugblessure oploopt. In 2014 zweepten de twee giganten elkaar op naar tijden ver onder het toenmalige nationale record. Broenink: ‘Je werkt toe naar die strijd en als je dan pas één minuut voor de start hoort dat Roel niet meedoet, valt ineens alle druk weg. Dat was wel even schakelen. Ik reageerde bij de start ook veel te laat’. De student Life, Science & Technology is met een tijd van 5.45.8 verreweg de snelste, maar een volle seconde langzamer dan in 2014. Mirjam Box van Asopos de Vliet pakt ook de nationale titel in de lichtgewicht open klasse. De pas 16-jarige Karolien Florijn van Die Leythe wordt tweede bij de meisjes tot en met 18 jaar In categorieën junioren tot 16 jaar winnen clubgenoten Stella Visser bij de meisjes en Gert Jan van Doorn bij de jongens. (LD17/19-01).

17. De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars bestaat 75 jaar en geeft speciale jubileumpostzegels uit. Voor de negende maal zijn die ontworpen door Frans Hemelop, die al 34 jaar lid is van de vereniging. Er zijn drie elementen te zien op de brieffrankering. Ten eerste het oprichtingsverslag uit het Leidsch Dagblad van donderdag 18 januari 1940. In 2004 zag hij in het Leids archief dit verslag voor het eerst. ‘Nu is het jubileum, dan ga je naar iets zoeken om je mee te profileren. Het idee is dat de oprichting daar de eerste keer tot uitdrukking kwam’, legt Hemelop uit. Groot in beeld staat een prent van het stadhuis zoals het was voor 1900. Het gebouw symboliseert naast Leiden ook de vereniging. Hemelop: ‘Het stadhuis staat ook voor op ons clubblad. Als je 25, 40 en 50 jaar lid bent, krijg je een speld waarop het stadhuis staat’. Dan is er nog de loep: het instrument van een postzegelverzamelaar’. Hemelop probeert op de zegels steeds iets te vertellen over Leiden. De afgelopen jaren sierden onder andere Rembrandt, de Pieterskerk en de buskruitramp de Leidse zegels. Van de velletjes met tien zegels worden er eerst honderd gedrukt. Die zijn zo snel uitverkocht dat er meer worden bijgedrukt. Ze kosten 7,75 euro voor leden en 9,50 voor niet-leden. (LD09-12, Dichtbij09-12, WW10-12, LD16-01).

17. Nieuw Brunhilde neemt met negen turnsters deel aan de districtskampioenschappen turnen van Zuid-Holland voor de ere-, eerste en tweede divisie in Amsterdam. De 11-jarige Anna Bakker komt uit in het hoogste niveau blijft haar concurrenten ruim zes punten voor. Vooral op de evenwichtsbalk blinkt de Leidse uit. Ze mag zich een jaar lang kampioen van Zuid-Holland noemen en weet zich tevens verzekerd van een plaats in de kwartfinales. (Dichtbij17-01, LN21-01).

17/18. De waterpolovrouwen van ZVL worden met een 16-8 nederlaag door gastclub Olympiacos in Athene uitgeschakeld in de Euro League. De Griekse profploegen blijken een maatje te groot. Het toernooi wordt afgesloten met een 32-1 zege op het Roemeense Tirgu Mures. Het team blijft nog twee dagen in Athene om te trainen en wat oefenwedstrijden te spelen. ‘Een leerzame week’. zegt trainer Koen Plasmeijer. (LD19-01, WW21-01, LN21-01)

17/18. Bij het NK sprint in Groningen wordt Laurine van Riessen tweede achter Thijsje Oenema. De Leidse schaatster van Lotto-Jumbo plaatst zich daarmee voort het WK, begin maart in Astana. Ook mag ze starten op de 1.000 meter bij het WK afstanden in Heerenveen en meedoen aan een wereldbekerwedstrijden op 500 en 1.000 meter. Op de tweede dag passeert ze Marrit Leenstra en Margot Boer in het klassement. Ze reed op de 1000 meter van zondag het snelste rondje van het veld’ ‘Ik voel weer macht in mijn benen’, zegt Van Riessen. Kjeld Nuis uit Zoeterwoude stelt teleur met een vierde plek in het eindklassement (LD19-01, Dichtbij19-01, WW21-01).

17/18. De kauw wordt in Leiden het meest geteld tijdens de tweedaagse Nationale Vogeltelling. Er worden er 742 waargenomen. Op de tweede plek staat de huismus met 650 waarnemingen, op de voet gevolgd door de koolmees (645). Andere vogels die vaak worden gezien zijn de merel (526), de Turkse Tortelduif (485), de vink (418), de pimpelmees (388), de houtduif (277) en de spreeuw (266). Het roodborstje sluit de top 10 af met 264 getelde exemplaren. Volgens Jip Louwe Kooymans van Vogelbescherming verblijft de kauw graag in middelgrote steden omdat ze er veel voedsel vinden. Landelijk wordt de huismus het meest ‘gespot’. Opvallende verschijning is de tjiftjaf. Volgens Louwe Kooymans is dit vogeltje vaak gemeld. ‘Dat komt door de zachte winter. Normaal overwinteren ze ergens anders’. Landelijk worden er 775.584 vogels geteld. Veel meer dan in 2014 toen vogelliefhebbers 571.000 vogels meldden. In Zuid-Holland doen 6.000 mensen mee aan de telling. Landelijk staat de huismus op de eerste plaats, de koolmees op twee en de merel op drie. (RTVW18-01, Sl19-01).

18 Jazzliefhebber Fons Delemarre verricht de officiële opening van wijn & jazzcafé ‘Le Chat Noir’ in de Morsstraat. Hij verbindt de eerste artiestenclub Le Chat Noir in Parijs (1881) via New Orleans - de bakermat van de jazz en blues - met de in 1917 om de hoek van de Morsstraat opgerichte kunstkring de Stijl van Theo van Doesburg. Zangeres Zosja El Rhazi levert een vocale bijdrage. Nog geen maand later sluit eigenaar Turgay Tüfekcioglu de zaak wegens ziekte. ‘Gezondheidsklachten door stress’, zegt medewerkster Marije Verheij. Ze ontkent dat de eigenaar betalingsachterstanden had of problemen had met de vergunningen. Sinds november 2014 was Le Chat Noir open voor diner, borrel en optredens van jazzmuzikanten. Volgens Verheij blijft de club zeker een half jaar gesloten. (LD20-01, Sl12-02, LD17-02).
18. Peter Bram ’t Hoen (40), organist van de Vredeskerk, viert zijn 25-jarig jubileum met een klein koffieconcert. Op zijn achtste nam hij voor het eerst plaats achter het orgel en op zijn vijftiende werd hij organist van de kerk aan de Torenkerklaan in Hilversum. In 1998 verhuisde ’t Hoen naar Leiden voor zijn werk en begon in de Regenboogkerk in de Merenwijk. In 2000 stapte hij over naar de Vredeskerk. (LN14-01).

19. Het Leids Papyrologisch Instituut bestaat tachtig jaar. De collectie papier, potscherven, stukjes hout en zelfs lood, beslaat de periode 300 vóór tot 800 na Christus en is van Egyptische herkomst. Specialist Grieks B.A. van Groningen en de rechtshistorici M. David en J.C. van Oven richtten het instituut op na een schenking van papyri door Edward Warren. Die werd ondergebracht in een stichting, die lang aan de Breestraat was gevestigd. De bibliotheek werd gevuld met boeken uit de Universiteitsbibliotheek. ‘Toen de UB ze terug wilde zeiden we: dat is goed maar dan krijgen jullie het hele instituut erbij’, zegt Cisca Hoogendijk, specialist Griekse papyrologie bij het instituut. De Leidse collectie papyri omvat 700 stuks. Dat is vrij weinig, want bijvoorbeeld in Wenen en Oxford hebben ze meer dan 100.000 documenten. De meeste daarvan zijn nog niet ontcijferd. De Leidse stukken zijn dat voor een groot deel wel. Ze zijn gefotografeerd, vertaald en opgenomen in catalogi. Het liefste ontcijfert Hoogendijk bronnen die nog nooit door iemand anders zijn bekeken. ‘Lastig werk, want niet zelden zitten er gaten in de papyri, waardoor woorden of zinnen ontbreken. Ook zijn de handschriften vaak moeilijk te lezen, of ontbreekt er een pagina. Dat maakt het juist zo leuk. Het zijn grote puzzels’. Het jubileum wordt gevierd met de eendaagse tentoonstelling ‘Teksten van Toen’ met de mooiste stukken en met de publicatie daarvan op de website van het instituut. Sinds het ontstaan is de collectie verder gegroeid door schenkingen en aankopen. Het eerste ‘papier’ werd gemaakt door in lange repen gesneden papyrusstengels kruislings op elkaar te leggen en samen te drukken. Het kleverige plantensap fungeerde als bindmiddel. De inkt was van water met roet. Later werd daar nog wat gom aan toegevoegd. Jaarlijks verzorgt het instituut onderwijs voor zo’n veertig tot vijftig studenten. (UL20-01, LD19/28-01).

19. In de Tuin van Noord, de groene long van Leiden-Noord, start de kap van tientallen bomen. De gemeente zegt dat er sprake is van achterstallig onderhoud en dat de bomen in slechte conditie verkeren. Volgens voorzitter Rolf van Beek de Bomenbond Rijnland zijn de bomen kerngezond. Op 14 januari hangt de actiegroep ‘De Leidse ELFjes’ een spandoek op in het Noorderpark met de tekst: ‘Leiden, stad van ontgroeningen’. Ze verwijderen 's nachts ook de verfmarkeringen die door groenbeheer op de bomen zijn aangebracht met schuursponsjes. Volgens de Bomenbond worden zestig bomen gekapt, 45 zegt de gemeente. Van Beek: ‘Er worden ook twee essen gekapt. Doodzonde. Dit zijn bijzondere bomen. Er wonen mussen, uiltjes en vleermuizen in’. Een paar jaar geleden verzette de Bomenbond zich met succes tegen het plan om in het Noorderpark - inmiddels omgedoopt tot Tuin van Noord - 125 bomen te kappen. In 2014 is er opeens een nieuw kapplan. Volgens de gemeente is er sprake van achterstallig beheer. Sommige bomen verdrukken gezonde, andere zijn ziek en een aantal kan op hun plek onvoldoende doorgroeien. De wateroverlast vanwege de slecht doorlatende bodem voert de gemeente ook als argument aan: een deel van het bomenbestand kan daar slecht tegen. De Bomenbond maakte bezwaar tegen de kapvergunning, maar dat werd op 29 december 2014 door de commissie bezwaarschriften afgewezen. ‘Onbegrijpelijk’, vindt Van Beek ‘Magnolia's, essen, elzen, wilgen en berken zitten er tussen. Hele oude grote bomen ook, met een groot opnamevermogen voor kooldioxide. Dat is essentieel vlak bij de drukke Willem de Zwijgerlaan. Bovendien zijn dit bomen die grote hoeveelheden water kunnen verdampen en goed tegen natte voeten kunnen. Walnotenbomen die gemeente wil terugplaatsen kunnen juist niet tegen water. Het is ook dom om één soort te planten. Als een boom ziek wordt, gaan ze er allemaal aan’. (LD15/20-01, Dichtbij16-01, WW21-01).

19. De politieke meningen over het plan voor een kantoortoren aan de De Heyderweg in bedrijvenpark Roomburg zijn verdeeld. Het gebouw - 48 meter hoog - moet verrijzen langs rijksweg A4 en krijgt een oppervlakte van 8.000 vierkante meter. Het is een project van ontwikkelaar Kolonos en architectenbureau SHP voor het Amerikaanse multinationale IT-bedrijf Collis UL. De wetenschappelijke onderneming heeft meer dan 9.000 werknemers en vestigingen in meer dan honderd landen. Het bedrijf levert technologie voor een biometrisch paspoort, de OV-chipkaart en oplossingen voor het ‘nieuwe pinnen’. De meerderheid van de gemeenteraad stemt in met een verklaring van geen bezwaar tegen het bouwplan. VVD is voorstander en trots dat het van oudsher Leidse bedrijf ook in Leiden wil investeren. ‘Deze kans moeten we niet laten schieten’, zegt fractievoorzitter Frederik Zevenbergen. Daar staan Walter van Peijpe van GroenLinks en Harbert van der Kaap van de Partij voor de Dieren lijnrecht tegenover. Zij spreken van ‘achterhaalde architectuur’. Van Peijpe motiveert zijn tegenstem met verwijzing naar bestaande kantorenleegstand. Gijs Holla (PvdA) vindt het gebouw veel te hoog, maar ziet geen grond om tegen te stemmen. De PvdA is immers erg voor ‘werk’. Ook de ChristenUnie heeft bedenkingen. Omwonenden maakten eind 2014 bezwaar tegen de hoogte. Wethouder Paul Laudy wijst op de werkgelegenheid: ‘Als hoogbouw daar niet kan, kan het nergens meer. Het project loopt al lang en als we niet snel instemmen, gooit Kolonos de handdoek in de ring. Dat zou jammer zijn’. Buurman wielerclub Swift ziet het bedrijf graag komen, hoewel het oude houten juryhok, aan de rand van de wielerbaan, voor de bouw moet wijken. Er komt een nieuw stenen gebouw dat - ruggelings - tegen het Collis UL- pand wordt aangebouwd. (LD19-01, NVH26-01, LN28-01, St28-01).

19. Ouderen in de Stevenshof hoeven zich niet onveilig te voelen. De criminaliteitscijfers vallen er erg mee en allerlei instanties ingezet om de sfeer te verbeteren, antwoorden B en W op vragen van VVD-raadslid Juliette Gillissen. Uit een onderzoek van de Leidse Hogeschool waarin staat dat ouderen er zich bedreigd voelen door groepjes (hang)jongeren, blijkt volgens het stadsbestuur niet uit de cijfers. Het aantal meldingen van overlast is in 2014 zelfs gedaald. Het college wijst op de opknapbeurt van winkelcentrum Stevensbloem, de vestiging van het sociaal wijkteam in het buurthuis en overlast van jongeren wordt aangepakt door samenwerking van woningcorporaties, politie, wijkbeheerder en wijkmanager. (LD19-01, LN21-01).

19. De Haagse rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen 40-jarige Leidse alcoholist die een reeks winkeldiefstallen, vernielingen, kleine brandjes, bedreiging van agenten die hem - voor de zoveelste keer - willen aanhouden, op zijn kerfstok. Zowel het openbaar ministerie als de rechtbank vindt de cel geen geschikte plek voor de man en wordt vermoedelijk een jaar ‘opgeborgen’ in een psychiatrische kliniek. Daar heeft hij zelf ook wel oren naar. Zijn advocaat noemt hem ‘een intelligente vent met een serieus alcoholprobleem’. Hij kampt sinds 2003 met die verslaving en heeft in die tijd een imposant strafblad opgebouwd. Volgens de psychiater lijdt hij aan een schizo-affectieve stoornis. Sinds hij is opgenomen in een gesloten GGZ-kliniek, gaat het een stuk beter met hem. (LD06/20-01).

19. Het is burgemeester Henri Lenferink niet gelukt de titel ‘Beste lokale bestuurder’ van het vakblad Binnenlands Bestuur in de wacht te slepen. Hij legt het af tegen de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De verkiezing is georganiseerd door het magazine ‘Binnenlands Bestuur’. Zo’n 6.000 bestuurders, ambtenaren, lezers en een vakjury kiezen uit tien genomineerden. Aboutaleb wint door z’n handen-uit-de-mouwen mentaliteit als bestuurder. Hij eindigt voor collega's Peter den Oudsten (Groningen) en Eberhard van der Laan (Amsterdam). Arno Brok (Dordrecht), Peter van der Velden (Breda) en Jan van Zanen (Utrecht) waren ook genomineerd. Lenferink krijgt een nominatie door zijn standvastige optreden rond de huisvesting van pedoseksueel Benno L. Maar hij wist zich ook te onderscheiden op het gebied van ruimtelijk ordening en was zich bewust van zijn voorbeeldfunctie in de regio. Vanaf 8 januari konden bezoekers van de website van het tijdschrift stemmen op de genomineerden. Hun oordeel telde voor een derde deel mee in het eindoordeel. Ook spreekt de redactie van Binnenlands Bestuur haar voorkeur uit. (LD27-12, RTVW09-01, Sl12-01, RTVW19-01, Dichtbij19-01, LD20-01).

19. De Leidse Jazzweek tot en met 25 januari heeft geen centrale locatie, zoals in het verleden De Waag en vorig jaar de Hooglandse Kerk. Het speelt zich nu vooral in kroegen af. De organisatie is in handen van Colin van Gestel-Messiaen, uitbater van jazzcafé De Twee Spieghels. De traditionele kroegentocht is terug op de woensdagavond. Er treden dan meer dan vijftig bands op in bijna dertig cafés. Opvallende primeur is de live music in poolcafé The Church. Fandango, de cocktailbar aan het Noordeinde, belooft Robin, de nieuwe bedrijfsleider meer jazzoptredens. ‘Ik heb hiervoor bij kasteel Oud Poelgeest gewerkt. Daar hadden we vaker jazzavonden’. Bij Barrera, op het Rapenburg, treedt Chazzy Green op. Bij estaminet Schommelen in de Lokhorststraat is Little Boogie Boy de trekpleister. Verder zijn er onder meer optredens van Wouter Kiers, Bart Wirtz en The Cannonball Johnsons. (LN07-01, WW07/14/28-01, LD09-01, LD15/22/24-01, HOZ18/01, Dichtbij18-01).
19. Alle 5.000 werknemers van V&D moeten per 1 februari 5,8 procent salaris inleveren. Het warenhuisconcern schrapt ook vakantie- en seniorendagen en vijftig van de 450 arbeidsplaatsen op het service center in Amsterdam. De maatregelen zijn nodig om te kunnen overleven in de steeds groeiende webwinkelmarkt. Naast het loonoffer versobert V&D bovendien de arbeidsvoorwaarden. De vakbonden en ondernemingsraad zijn geschokt. ‘Zo’n maatregel is ongekend voor de detailhandel’, zegt bestuurder Martijn den Heijer van CNV Dienstenbond. Zijn FNV-collega Niels Suijker: ‘Op deze schaal heb ik dit nog nooit eerder meegemaakt’. V&D heeft 63 vestigingen in Nederland, waaronder het in mei 2014 geopende filiaal in Leiden na een grote verbouwing van twee jaar. Zowel Leidse personeelsleden als bedrijfsleider verwijzen voor reacties naar de landelijke woordvoerder. Het filiaal werd gepropageerd als voorbeeld van de nieuwe strategie die V&D weer in de zwarte cijfers moet krijgen. Over de resultaten na de metamorfose wil het warenhuis geen mededelingen doen. Dat doen we nooit over individuele winkels. V&D Leiden is een mooie vestiging, en we zijn zeer tevreden met het resultaat’, zegt Inge van Langelaar namens het warenhuisconcern. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital die sinds vijf jaar eigenaar is, stelt een nieuwe topman aan bij de warenhuisketen. Sun zegt 100 miljoen in het bedrijf te hebben geïnvesteerd en eist offers van personeel, leveranciers, banken en onroerend goedeigenaren. In 2013 bedroeg het verlies 42 miljoen euro. Retailspecialist David van der Does van adviesbureau Roland Berger denkt dat een faillissement onafwendbaar is, omdat geen enkele vastgoedeigenaar de eis van V&D voor vier maanden gratis huur zal inwilligen. Het inmiddels losgekoppelde horecaconcept La Place kan dan worden verkocht. Voor V&D zijn volgens hem geen kopers te vinden. (LD20/21/27-01, RTVW19/26-01, Tel29-01, LD02/04/05-02).

19. Wijkvereniging Houtkwartier vindt dat de gemeente maatregelen moet nemen op de gevaarlijke T-splitsing bij het einde van de Boerhaavelaan met de Oegstgeesterweg. Vooral in de ochtenduren is het er druk en onoverzichtelijk. Wethouder Paul Laudy neemt poolshoogte en stelt maatregelen voor. Honderden scholieren rijden zich vanuit Leiden richting Houtkwartier waar zich veel middelbare scholen bevinden. Vanuit die wijk rijdt een stroom naar de Oegstgeesterweg. ‘Alles rijdt kris-kras door elkaar’, zegt Wim Scholten van de wijkvereniging. Hij pleit voor duidelijke scheidingen tussen langzaam- en snelverkeer. Op de kruising met de Zweilandlaan doet zich een vergelijkbaar probleem voor’. (LD20-01).

20. B en W stellen een lijst met boetes en sancties op voor de Leidse wateren. Politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren gaan optreden. Te hard varen kost minimaal 100 euro. Een leeg blikje overboord gooien 140 euro en vissen zonder vergunning wordt beboet met 130 euro. De pleziervaart is de afgelopen zomers sterk toegenomen. Dat leidde tot aanvaringen en andere incidenten omdat lang niet iedereen de officiële vaarregels kent. De extra regels komen bovenop de al geldende voorschriften uit onder meer de Waterwet, Binnenvaartwet, Wrakkenwet en Visserijwet. Wie bijvoorbeeld zijn sloep aanlegt op een verboden plaats, loopt voortaan een veel grotere kans op een bekeuring en zelfs inbeslagname. En wie gaat zwemmen en het vaarverkeer hindert, kan rekenen op een boete van 140 euro. Tegen varen onder invloed van alcohol wordt ook harder opgetreden. De verordening gaat eerst de inspraak in waarna de gemeenteraad oordeelt. ‘De praktijk zal het leren’, zegt Sonja Bierenbroodspot van rondvaartfirma Rembrandt, in een eerste reactie. ‘Alles valt of staat met de controle. Daar schortte het de afgelopen jaren aan. De gemeentelijke afdeling Handhaving is bijvoorbeeld in het weekeinde niet bereikbaar. En de politie komt alleen in ernstige gevallen langs’. (Gem21-01, LD22-01).

20. Peter van Russen Groen is benoemd tot bijzonder hoogleraar strafrechtspraktijk aan de Universiteit Leiden. Van Russen Groen is partner bij Wladimiroff advocaten in Den Haag en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. In 1998 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op een tweedelig proefschrift over bestuursstrafrecht. Hij zal onderzoek doen naar de strafrechtspraak en het vak practicum straf- en strafprocesrecht geven binnen de master strafrecht. Deze leerstoel is ingesteld door de Prof. A.E.J. Moddermanstichting. (UL20-01, LD21-01).

20. Leiden moet bovenop de landelijke huursubsidie een extra plaatselijke huurbijdrage geven aan de kwetsbaarste groepen, zegt Elger Niels namens diverse plaatselijke huurdersorganisaties. ‘In Amsterdam bestaat zo’n regeling en die kost twee miljoen euro. Omgerekend voor Leiden, komt dat op drie ton’. Wethouder Paul Laudy voelt er niets voor omdat het om miljoenen zou gaan ‘Dat geld hebben we niet. We maken met de corporaties prestatieafspraken. Daarbij zijn de huurdersorganisaties ook betrokken. Bovendien zou Leiden dan aan inkomenspolitiek doen en dat is een ongewenste ontwikkeling’. De SP-fractie steunt na het lezen van het landelijk rapport van de Woonbond de oproep van Niels. Volgens de bond stegen de huren - voor zittende huurders - met bijna tien procent in de afgelopen twee jaar. De huur van vrijgekomen huizen ging zelfs met meer dan twintig procent omhoog. Dat heeft mede geleid tot ongeveer 7.000 huisuitzettingen. De SP wil weten hoeveel dat er in Leiden zijn. (Sl19-01, LD20/28-01).

20. Greet Meesters huurt vijf jaar geleden in Groenoord, de buurtsupermarkt als die de deur sluit. Ze begint daar met hulp van buurgenoten en een beetje subsidie een eigen buurthuis 'Meet en Greet'. Het biedt onderdak aan buurtinitiatieven als de groencommissie, die zorgt voor beplanting in de wijk Groenoord. Er worden concerten en voorstellingen gegeven, koffie geschonken en maandelijks koken de buurtbewoners samen hun maaltijd. Meesters is ervan overtuigd dat het kleine, het goede op kleine schaal begint. ‘Als je je fijn voelt in je buurt, bij je buren, als creativiteit een plek heeft om zich te ontplooien dan ziet de wereld er een beetje mooier uit’. (RTVW20-01).

20. Er komen geen studentenwoningen op het voormalige Wernink-terrein aan het einde van de Amphoraweg. Projectontwikkelaar Geen Real Estate uit Alphen aan den Rijn ziet ervan af. Het terrein, tussen Oude Rijn en de spoorbaan Leiden-Den Haag, nabij het Morskwartier, werd vele jaren gebruikt door betonfabrikant Wernink voor productie en opslag. In 2013 maakte de dochteronderneming van Zeeman Textiel, bekend er circa 440 tijdelijke studentenkamers te willen bouwen. Na tien jaar zou worden bekeken of die konden plaatsmaken voor reguliere huizen of appartementen. Voor het grote aantal studenten zou er een extra toegangsweg moeten komen en een fiets- en wandelbrug over de Dr. Lelylaan naar de Hoge Morsweg. Dat vindt de projectontwikkelaar te duur. Bij het schrappen van het project speelt ook dat de kamernood fors afneemt door nieuwe campussen bij de Wassenaarseweg en het Lammenschanspark. Wat er met het ontruimde Wernink-terrein gebeurt is onbekend. Mogelijk komt het in de toekomst alsnog in beeld voor woningbouw. Daarvoor zijn in het verleden al eerder plannen gemaakt. Wethouder Paul Laudy noemt twee redenen waarom de gemeente er van afziet. Er komt minder behoefte aan studentenwoningen en ontsluiting van het gebied, is complex en peperduur. (Gem20-01, LD21-01, Sl22-01, NVH26-01, LN28-01).

20. Centrumgemeenten als Leiden kunnen een rijksbijdrage krijgen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zegt staatssecretaris Fred Teeven toe nadat hij eerder tegen zo’n vergoeding was. Hoeveel de gemeente krijgt hangt af van een Europese uitspraak. Het geld komt er omdat een rechter medio december 2014 bepaalde dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam voorlopig recht hebben op nachtopvang, douche, ontbijt en avondeten. Door deze uitspraak moeten nu alle zogeheten ‘centrumgemeenten’ geld krijgen. Eerder oordeelde ook de Europese Commissie voor de Sociale Rechten dat iedereen in Nederland recht heeft op bed, bad en brood. (RTVW20-01).

20. De wijk Houtkwartier krijgt drie nieuwe straatnamen. Het gaat om de Balgerijplaats (bij de Kagerstraat), de Norremeerstraat (bij de Dieperpoellaan) en de Severplaats (bij de Houtlaan). De namen verwijzen naar wateren in het merengebied van de Kagerplassen. In 2014 kreeg de wijk ook al vier nieuwe straatnamen: Hanepoelpad, Kleipoelpad, Koppoelplaats en Vennemeerstraat. In de buurt staan veel sloop- en bouwplannen op stapel waardoor nieuwe wegen en paden ontstaan. (Gem20-01, LD22-01).

20. De gemeente boycot de Leidse Trailer Trash Travellers, antwoorden B en W op vragen van raadslid Tomas Kok. ‘Van de bij de politie bekende leden van de motorclub TTT chapter Leiden heeft 75 procent een strafblad’. Daarom moesten ze een ruimte aan de Karel Doormanweg op industrieterrein De Waard verlaten. Bovendien was de plek in strijd met het bestemmingsplan. Volgens Kok veroorzaakten ze geen overlast en de leden kwamen niet op de motor naar hun clubavonden, om de omgeving niet te storen. ‘De gemeente wenst norm-overschrijdend en crimineel gedrag niet te faciliteren’, stelt het college. Kok zegt dat de leden nu vaker Leidse kroegen bezoeken. (LD22-01).

20. De Leidse zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is opnieuw gegroeid. Dit jaar komen er 10.000 nieuwe verzekerden bij, die voor het grootste deel uit de regio komen. Daarmee komt Zorg en Zekerheid op in totaal 422.000 klanten. In 2014 groeide Z&Z met 5. 000 leden. (LD21-01).

20. B en W stellen het uitvoeringsplan Participatiewet vast voor steun aan werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. DZB vervult daarin een spilfunctie en er wordt nauw samengewerkt met het UWV en het regionale werkbedrijf. DZB organiseert werk voor mensen die geen reguliere baan vinden en de huidige WSW-medewerkers. Wethouder Marleen Damen: ‘Door te kijken naar wat mensen wél kunnen en werk geschikt te maken is het mogelijk om mensen met een beperking succesvol aan werk te helpen’. DZB verzorgt al diverse trajecten voor mensen in de WWB, WSW en Wajong. Voor werkgevers organiseert BV Leiden samen met DZB op 2 februari een bijeenkomst over de Participatiewet en de mogelijkheden die deze wet biedt. (Gem20-01, Dichtbij27-01, WW28-01, LN28-01, St28-01).

20. Op 82-jarige leeftijd overlijdt na een kort ziekbed Jan Zandbergen. Hij wordt geboren als oudste van twaalf kinderen op de Morsweg, waar zijn vader een slagerij heeft. Zelf begint hij een slagerij in de Steenstraat, die uitgroeit tot een internationaal vleesimport-, export- en verwerkingsbedrijf met vertakkingen tot in Polen. Zowel zijn broers als later zijn eigen kinderen, komen allemaal in het vleesbedrijf terecht. De jongste generatie vaak in de groothandel. Al aan de Steenstraat weet hij leverancier te worden van ziekenhuizen, verzorgingshuizen en horeca en er komen filialen bij. Op vakantie in Zwitserland sluit hij een deal met een vleesverwerkend bedrijf in Liechtenstein. Op een reis door Brazilië koopt hij tussen de bedrijven door een grote partij vlees. Verkoopt het die zelfde dag door aan het Van der Valk-concern. Op zijn 60ste laat hij in Veenendaal een nieuw productie- en toeleveringsbedrijf bouwen. In totaal heeft hij 33 kleinkinderen en reist als opa nog met twee ervan mee naar Nieuw Zeeland. Zijn zoon Ferdinand hielp hij met opzetten van het vleesexportbedrijf Ferdinand Zandbergen. In Warmond, waar hij woonde, wordt op 27 januari een afscheidsdienst gehouden in de St. Matthiaskerk aan de Herenweg. (LD23-01, LD28-02).

20. Het Bonaventuracollege aan de Mariënpoelstraat en het Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan behoren met een score van 76 punten tot de vier beste vwo-scholen in Zuid-Holland. Mooie beoordelingen zijn er ook voor het Stedelijk Gymnasium aan de Nieuwe Marnixstraat (72), het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan (70), het Leonardo College (69), het Da Vinci College aan de Kagerstraat (68) en het Visser 't Hooft Lyceum ook aan de Kagerstraat (66). Het Marecollege krijgt als enige vwo-school een onvoldoende: 46 punten. Het Vlietland College scoort 58 punten. Dat blijkt uit de Keuzegids middelbare scholen 2015 die vandaag verschijnt. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) uit Leiden vergelijkt voor het tweede achtereenvolgende jaar de prestaties van alle Nederlandse scholen met elkaar. CHOI doet dat al langer met onder andere hogescholen en universiteiten. Bij vmbo-basis scoort het Bonaventuracollege aan de Boerhaavelaan hoog (66). Onder het gemiddelde van 60 scoort het Da Vinci College Lammenschans (56). Bij vmbo-kader scoren het Da Vinci Lammenschans (45) en het Bonaventuracollege Boerhaavelaan (53) slecht. Op mavo-niveau (ook wel vmbo theoretische leerweg genoemd) scoort het Driestar College 71 punten, elf punten boven het gemiddelde. Het Vlietland College en het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan eindigen op 67 punten. Het Da Vinci College aan de Kagerstraat behaalt slechts 49 punten. Onder het gemiddelde zitten in de havo-sector het Visser 't Hooft Lyceum aan de Kagerstraat (55) en het Marecollege (56). Uitschieters naar boven zijn het Bonaventuracollege aan de Mariënpoelstraat (68), het Da Vinci College aan de Kagerstraat (67) en het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan (65). Scholen worden beoordeeld via acht indicatoren. De eerste is hoe succesvol leerlingen in de onderbouw zijn, de tweede is het succes in de bovenbouw: scholen krijgen minpunten voor zittenblijvers en voor leerlingen die doorgaan op een lager onderwijsniveau. Ook de cijfers van het centraal eindexamen en het schoolexamen tellen mee. Al deze zaken tellen voor zestig procent mee in de beoordeling. De vijfde indicator gaat erom of er genoeg personeel is per leerling, de zesde of de school financieel gezond is. Deze tellen voor twintig procent mee, net als de laatste twee: de tevredenheid van de leerling en van de ouders. Tenslotte houdt het onderzoek rekening met goed scorende jongeren uit achterstandssituaties. Steenkamp: ‘Een kind moet zich ook thuis voelen op een school en dat kunnen wij niet voorspellen’. Een aantal scholen nuanceert een dag later vooral de lage beoordelingen. Een week later meldt Steenkamp dat de tevredenheidsscores worden verwijderd omdat verouderde informatie is gebruikt, die op websites werd verstrekt door stichting Schoolinfo, die door het ministerie van onderwijs wordt betaald. Daardoor scoren sommige scholen beter en andere slechter. Het vwo van het Bona aan de Mariënpoelstraat staat nu eerste van Zuid-Holland, met 84 punten. Het Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan staat nu gedeeld derde met 76 van de 100 punten. Eerst stonden ze gelijk. De website www.kiesjeschool.nl is aangepast. (LD20/21/28-01, RTVW21-01).

21. Precies een dag nadat de Eerste Kamer met 36 tegen 29 stemmen voor een nieuw leenstelsel kiest, promoveert Pieter Slaman (28) aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar de politieke geschiedenis van de studiefinanciering. De eerste variant waren de zeventig landsbeurzen die koning Willem I begin 19de eeuw verdeelde onder studenten theologie en letteren. Volgens hem is het de tweede keer in de geschiedenis dat veel studenten alleen nog kunnen lenen. In 1924 koos de regering hetzelfde middel, ook toen om te bezuinigen. Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen J.Th. de Visser begon in 1919 met een beurzenbeleid dat voor het eerst alle ‘onvermogende jongelieden van buitengewonen aanleg’ de middelen moest bieden om te studeren. Maar de rijksuitgaven waren door de Eerste Wereldoorlog en nieuw beleid in enkele jaren verviervoudigd, terwijl de inkomsten achterbleven. De minister kreeg veel kritiek en besloot alle beursstudenten een verklaring te laten tekenen waarin zij zich moreel zouden verplichten om hun beurs terug te betalen, zodra zij genoeg geld zouden verdienen. Volgens een inspecteur van het ministerie van Financiën had zo’n verklaring ‘formeel en juridisch niet de minste waarde’. De Algemene Rekenkamer eiste vaste regels voor terugbetaling. Die kwamen er: terugbetaling begon twee jaar na afstuderen en de restschuld verviel na het veertigste levensjaar. In het nijverheidsonderwijs kon die grens eerder liggen. De studiefinanciering zag er twintig jaar zo uit. Universitaire studenten reageerden destijds nauwelijks op de verandering, maar in het nijverheidsonderwijs vroegen minder leerlingen een beurs aan. Na de Tweede Wereldoorlog keerden giften terug en in 1953 werd met verhoogde kinderbijslag de basis gelegd voor de latere basisbeurs, de ondersteuning voor alle studenten. Deze maatregel was bedoeld om ouders te steunen die zelf hun kinderen onderhielden. Zo bevoordeelde de overheid vooral rijkere ouders. Wim Deetman, minister van Onderwijs en Wetenschappen van mei 1982 tot september 1989, wilde breken met de regeling. Hij was van plan een nieuw, emanciperend stelsel van studiefinanciering in te voeren. Deetman vond echter de ministeries van Financiën en Sociale Zaken op zijn pad: er mochten geen inkomenseffecten zijn. Daarom had de basisbeurs bijna dezelfde denivellerende werking als de kinderbijslag. Met het nu in te voeren leenstelsel hopen vooral linkse partijen daaraan een einde te maken. Pieter Slamans proefschrift ‘Staat van de student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in Nederland’ verschijnt in boekvorm bij uitgeverij Boom in Amsterdam. (UL20-01, LD21-01, Mare22-01).

21. Op 63-jarige leeftijd overlijdt na een langdurige ziekte de in Breda geboren Hans Gillis. Hij was vanaf 2010 voorzitter van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging en droeg veel bij aan het succes van de viering van het 90-jarig bestaan van de vereniging. Gillis fotografeerde al vanaf zijn achttiende. Verder was hij ruim twaalf jaar in binnen- en buitenland werkzaam voor Experian, een organisatie actief op het terrein van de bestrijding van fraude en beheersing van kredietrisico’s. Hij maakt furore in de wereld van de marketing. Gilling ontwikkelt een systeem dat organisaties en bedrijven nauwkeurig inzicht geef in hun klanten. (LD24-01, EN24-01, LD16-05).

21. De wethouders Marleen Damen en Roos van Gelderen openen Resto Van Harte en Epicentrum Slaaghwijk. Beide voorzieningen bestaan al een paar maanden in hetzelfde pand aan het Valkenpad in de Merenwijk. Resto Van Harte is een restaurant waar buurtbewoners elke woensdag samen kunnen eten. Epicentrum Slaaghwijk is de voortzetting van het gezinscentrum en wil met name vrouwen helpen om de deur uit te komen en zich te ontwikkelen. (LD17-01, WW28-01).
21. Het Haagse gerechtshof veroordeelt de 30-jarige Imad B. die op 26 januari 2013 een jonge vrouw verkrachtte in de hal van een studentenhuis aan de Plantage conform de eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep tot twee jaar cel en TBS met dwangverpleging. De vrouw werd na een avondje stappen gevolgd van de Breestraat naar haar studentenhuis, waar de man zich aan haar vergreep. De verdachte bekent pas in hoger beroep en wil meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Bij de verdachte is sprake van een persoonlijkheidsprobleem, waardoor vrees bestaat voor herhaling. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot vier jaar cel en TBS met dwangverpleging. (Dichtbij08/21-01, WW14-01, LN14-01, RTVW21-01, LD22-01, HOZ25-01).

21. De Oude Vest bij de Pelikaanstraat is geen goede plek voor een Utrechtse Aak. Dat vindt Koen Parmentier, eigenaar van het historische schip van dertien bij twee meter, die onlangs een vergunning kreeg om zijn vaartuig er permanent aan te meren. Hij wil liever in de buurt van de Stille Rijn liggen, in de directe omgeving van het rondvaart begin- en eindpunt van zijn rederij Schuitjevaart omdat het ‘achteraf’ ligt en een stroomaansluiting ontbreekt. (LD21-01, WW21-01).

21. Drogisterijketen Dirx wordt overgenomen door AS Watson, het moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister. Het gaat om alle vijftig zaken en vijf winkels die nog geopend moeten worden. Ze gaan verder onder de vlag van Kruidvat en Trekpleister. Al het personeel gaat mee naar de nieuwe eigenaar. Bij Dirx werken 550 medewerkers en de winkels staan voornamelijk in de Randstad, onder meer aan de Langegracht in de Digros-vestiging. Kruidvat heeft in Nederland bijna 900 winkels, Trekpleister ruim 140. Dirx, in 1963 opgericht, is een van de bedrijven van de familie Van den Broek, bekend van supermarktketen Dirk en de Dirck III-slijterijen. AS Watson, dochter van het Aziatische conglomeraat Hutchison Whampoa telt meer dan 11.000 winkels in 25 landen. De mededingingsautoriteiten moeten de deal nog goedkeuren. (LD22-01).

21. Johan Slobbe (28) krijgt in februari een huisje met uitzicht op een vulkaan, met daarachter het Virungagebergte en de laatste berggorillapopulatie ter wereld. ‘Ik vertrek met mijn vrouw naar Goma, in de Democratisch Republiek Congo, aan de grens met Rwanda. Mijn vrouw kreeg er een mooie baan. Ik ga graag het avontuur met haar aan’. Slobbe nam vorige week afscheid als duoraadslid voor de ChristenUnie van de gemeenteraad. Als energie-expert, die overheden adviseert wil hij zich in Afrika blijven inzetten voor duurzame energie. ‘Slechts tien procent van de Congolese bevolking heeft een fatsoenlijke stroomaansluiting. Ik wil daarin verandering brengen met advies over het toepassen van bijvoorbeeld zonne-energie’, zegt Slobbe. Zoals het er naar uitziet blijven Johan en Goma er twee jaar. Slobbe wordt in de fractie opgevolgd door Wybe Niemeijer. (LD21-01).

21. Er bestaat niet één ziekte ‘migraine’. Vijfentwintig jaar onderzoek van het team van de Leidse hoogleraar neurologie Michel Ferrari wijst uit dat zeker dertien gendefecten zware hoofdpijn, misselijkheid en soms zelfs verlammingsverschijnselen kunnen veroorzaken. De meeste varianten spelen een kleine rol bij het ontstaan van migraine, maar zeker zes genen hebben grote effecten. Dat blijkt uit een artikel dat Ferrari en hoogleraar Arn van den Maagdenberg publiceren in het januarinummer van het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet Neurology’. ‘Wat zo’n migraineaanval uitlokt, blijft de vraag. Meestal is een patiënt aan bed gekluisterd. Maar als hij of zij de volgende dag bij de dokter of een collega erover vertelt, is er ogenschijnlijk niets aan de hand’, zegt Ferrari die met zijn collega nog zoekt naar een preventief medicijn. (LD21-01).

21. Vereniging Waardeiland is als enige Leidse buurtvereniging opgenomen in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol. Een nieuwe instantie onder leiding van oud-minister Hans Alders, waarin overheden, bedrijven en bewoners zich kunnen uitspreken over de ontwikkelingen rond de nationale luchthaven. Rob Loekenbach uit Kaag en Braasem en Matt Poelmans uit Oegstgeest zijn als vertegenwoordigers gekozen. (LD24-01).
21. Anneke Breedveld, medewerkster van de Anne Frankschool, wint de Onderzoeksprijs ‘10x beter’ 2014 van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg en Fontys Hogeschool Kind en Educatie. De prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de onderwijsinstelling, die uit zo'n 700 onderzoeken haar motivatiemethodes voor begaafde kinderen als beste beoordeelde. (LD24-01).

21. Ruim vijftig bestuurders uit de Randstad presenteren zich in het Europees Parlement in Brussel. Leiden is vertegenwoordigd met onder anderen burgemeester Henri Lenferink, Europa-adviseur Ronald Stokkel en Rob Tollenaar van het LUMC. (Gem26-01).

21. Tot en met 31 januari worden de Nationale Voorleesdagen gehouden. Burgemeester Henri Lenferink opent de dagen met het voorleesontbijt bij BplusC in de Stevenshof. Ook wethouders lezen voor aan peuters door de hele stad. Roos van Gelderen doet dat bij de peuterspeelzaal Groen Knollenland in Nieuw Leyden. En collega Frank de Wit leest voor bij openbare basisschool Telders. Ook zijn er de hele week (voorlees)activiteiten op de verschillende locaties van BplusC. Op 31 januari verzorgen Greet Meesters, ontwikkelingspsychologe, die samen met leerkracht Franca Riezebos het theaterduo Rood en Wit vormt. Een kindervoorstelling bij BplusC gebaseerd op prentenboeken, zoals het prentenboek van het jaar ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders hun kinderen kunnen ook de workshop ‘Beeldend Bezig’ volgen. In Het Gebouw in De Kooi kunnen kinderen de hele week met hun voorleesvader op de foto. (Gem19-01, WW21/28-01, Dichtbij22-01, St21/28-01, Sl22-01, LD22/27-01, LN28-01).

22. Leiden krijgt een seniorenmakelaar om ouderen te laten verhuizen naar een passende woning. In de raadsvergadering krijgt een motie van PvdA-raadslid Helma Baart daarvoor brede steun. Alleen de ChristenUnie en Groep Kok zijn tegen. Corporaties stimuleren de senioren te weinig om te verhuizen naar speciale 55-pluswoningen, vindt Baart. Doel is om een geschikte woning te vinden die voldoet aan de wensen van senioren, bijvoorbeeld gelijkvloers en niet te groot. Omdat senioren vaak tegen de verhuizing opzien moeten de woningbouwverenigingen en de gemeente bijspringen. De seniorenmakelaar biedt maatwerk en komt bij de ouderen langs. Het advies van de makelaar is vrijblijvend, niemand wordt gedwongen te verhuizen. Zodra ouderen kleiner gaan wonen, komen er meer grote woningen vrij voor starters en gezinnen. In 2014 woonden in Leiden zo'n 8.000 75+ers (6,9 procent). Baart wijt de slechte doorstroming aan de digitale inschrijf- en reageermethode van het woonruimteverdeelsysteem van Woning-Net Holland Rijnland. Volgens haar moet het experiment van een paar jaar geleden ‘Kleiner wonen met korting’ herhaald worden, maar onder betere condities. In Delft, weet Baart, is er sinds maart 2006 een seniorenmakelaar. Het is een succes. De woningcorporaties zien weinig in de nieuwe bemiddelaar. ‘Ons beleid is om senioren zo lang mogelijk in hun huis te laten wonen’, zegt Saskia Mijnders van De Sleutels. ‘Als senioren willen verhuizen, bemiddelen wij met onze eigen makelaar. Maar vaak blijkt dat senioren niet kleiner willen wonen. Ze zijn verknocht aan hun huis en wijk’. Portaal vraagt zich af of het de juiste oplossing is gezien de tegenvallende resultaten met soortgelijke initiatieven in het land. De corporatie vindt dat ‘wonen’ het best besproken kan worden met de wijkteams, die bij senioren aanschuiven om naast zorgwensen en voorzieningenniveau ook een passende woning te bespreken. In 2024 zijn dat er circa11.500 (9,9 procent). Ze wonen vaak in huizen waarin zij vijftig jaar geleden een gezin stichtten. (LD07/24/30-01, Sl26-01, NVH27-01, LN28-01, St28-01, RTVW31-01).

22. De ontwikkeling van een nieuw sportcomplex op de plaats van Vijf Meihal en het Vijfmeibad aan de Boshuizerlaan zit muurvast. Ondanks de recente uitbreiding van de hal met een grote tribune, is het complex aan vervanging toe. Voor een groot sportcomplex, zonder zwembad. In antwoord op vragen van PvdA-raadslid Rald Schalkwijk blijkt dat er nieuwe bestemmingsplannen nodig zijn en het opstellen daarvan kost vele maanden. Bovendien kan er pas aan het project worden begonnen, als het nieuwe combizwembad bij De Vliet is opgeleverd. Bovendien onderzoekt ZZ of het de thuiswedstrijden in de toekomst op een andere plek kan spelen. Voorzitter Marcel Verburg reageert dat het nog maanden duurt voor daarover duidelijkheid komt. Volgens wethouder Frank de Wit is er tot 2017 tijd om de problemen op te lossen. ‘We streven er naar het lesgebouw van het Leonardo College en de nieuwe sporthal samen in één project te realiseren’. Mocht dat niet lukken dan kan de school gebruik blijven maken van de huidige Vijf Meihal. Directeur Steven Mijnsbergen van het Leonardo College ziet dat niet zitten. ‘De hal is voor onderwijs ongeschikt. Als het nieuwe centrum nog niet klaar is, moeten we op de nieuwe plek gewone gymzalen krijgen. Maar voor de uitstraling is het beter als we van een nieuw topsportcentrum gebruik kunnen maken’. (LD22-01).

22. Roodenburg is bezig de weg omhoog te vinden, zeggen voorzitter Raymond Keur (60) en clubicoon Jan Lovink. Keur wordt in 1996 door het toen zittende bestuur als pr-man aangetrokken en hanteert al vijf jaar de voorzittershamer hanteert. Met de 65-jarige Lovink is hij verantwoordelijk voor herstel van Roodenburg. ‘In 1995 kregen we een inzinking toen de beide regionale elftallen wegliepen. De leegloop viel samen met de toestroom van families van buitenlandse afkomst in de aanpalende wijk. Dat leverde wederzijds onbegrip en ook wat frictie op. In 2000 start een werkgroep om het wijkgebonden karakter van de club te versterken en de integratie te bevorderen. Het ledenaantal staat inmiddels op 420 en Roodenburg beschikt over negen seniorenelftallen en acht jeugdteams. (Dichtbij22-01).

22. De 40-jarige Dorte Cotelessa-Kramers uit Oegstgeest, die het leven van een zeven maanden oude baby Coco, wordt geëerd met een heldenpenning in zilver van de stad Leiden. Op 5 januari zag zij, toen ze bij Café Einstein aan de Nieuwe Rijn met een vriendin zat te lunchen, een glinsterend voorwerp richting gracht rollen. Op dat moment wist ze nog niet, dat het een kinderwagen met baby was. Tot ze de blik van de moeder zag: ‘Pure doodangst en paniek. Ik zag haar heel hard gillen en daarna naar de gracht toe rennen. Ik wist meteen dat het helemaal mis was’. Dorte twijfelde geen moment en rende direct het eetcafé uit naar buiten. Ze zag de moeder ondertussen al in het water liggen, wanhopig probeerde de vrouw de kinderwagen uit het water te duwen. ‘Ik dacht er niet bij na, maar ik sprong gelijk in het water om hulp te bieden. Samen met de moeder heb ik de kinderwagen omhoog geduwd’. Mensen die ondertussen aan de kant stonden trokken de wagen en de moeder uit het water. Zelf kon Dorte via een ponton uit het water klimmen. De kinderwagen was van de rem geschoten en heel even aan de aandacht van de moeder ontsnapt. Het kindje werd op de kant getild en naar het café gebracht. Daar werden de onderkoelde drenkelingen voorzien van warme dekens. Dorte wordt feestelijk onthaald in het stadhuis door burgemeester Henri Lenferink en burgemeester Waaijer van Oegstgeest. Coco - inmiddels negen maanden - blaakt van gezondheid en heeft niks aan haar avontuur overgehouden. Ze is met haar ouders Fonny en Chris aanwezig. Net als de agenten die assisteerden en een delegatie van Café Einstein waar de drenkelingen werden opgevangen. Lenferink. ‘Hier staat iemand die er zomaar achteraan sprong, zonder een moment na te denken. Dat water is stervenskoud. Ik vind het bijzonder dapper’. Moeder Fonny is het daarmee eens. De van oorsprong Thaise sprong óók in paniek van de kade toen ze haar kind met kinderwagen en al in het water zag rollen, maar ze kan zelf niet zwemmen. Voor haar was het een nachtmerrie. Dorte: ‘Het ging allemaal ontzettend snel. Door de adrenaline ben je extreem gefocust. Pas later begon ik heel erg te trillen’. (RTVW21/22-01, LD23-01, Sl23-01, Dichtbij23-01, HOZ25-01).

22. Als 'controversiële bedrijven' zich in Leiden willen vestigen moet de gemeenteraad daarvan afweten. Zoals firma's die zich toeleggen op de verwerking van tropisch hardhout, onderdelen van wapens produceren of technologie voor kernenergie ontwikkelen. Dat zeggen GroenLinks, de Socialistische Partij (SP) en de Partij voor de Dieren (PvdD) in brieven aan het stadsbestuur. Aanleiding is de vestiging van proefdierproducent InnoSer in het Bio Science Park. Volgens B en W en een aanzienlijk deel van de raad is het gebruik van proefdieren een landelijke kwestie. Tocht vindt PvdD-voorman Dick de Vos het vreemd dat de raad soms discussieert over onderwerpen van soms zeer bescheiden omvang en importantie, maar de komst van een dierproevenbedrijf onbesproken blijft. InnoSer-directeur Jan Bartels zegt dat zijn bedrijf uiteraard probeert om zo min mogelijk proefdieren te gebruiken om medicijnen voor levensbedreigende ziekten te testen. ‘Niemand test op dieren voor zijn plezier, dat doen we alleen omdat het noodzakelijk is. In de wet is vastgelegd dat medicijnen eerst op dieren getest moeten worden voordat we ze op mensen mogen testen en daarna op de markt kunnen brengen’. (Zie ook 13-01).(LD23-01, RTVW23-01).
22. Er komt geen brug over de sloot tussen volkstuincomplex Ons Buiten en de Slaaghwijk. Toch wordt het project Tuin van Noord er nauwelijks goedkoper van, maakt de gemeente in een nieuw overzicht bekend. De drie miljoen euro is nog steeds nodig omdat het plan nogal is veranderd. Niet de brug is geschrapt, ook een fietspad dwars over Ons Buiten. Er komt alleen een wandelpad, na protesten van de volkstuinders. Door die omzetting trokken enkele ‘sponsors’ van het project, zoals woningcorporatie Portaal en regioclub Holland Rijnland zich terug. Dat scheelt circa één miljoen euro. Ook de provincie trekt een bijdrage terug. SP-raadslid Julian van der Kraats (SP): ‘Er zijn juridische procedures gevoerd, waarbij de gemeente nooit gelijk kreeg van de rechter. Ook zijn er tuinders uitgekocht en moest er een reeds bestelde brug worden afgezegd’. Margreet van Wijk-Meijer ( VVD): ‘Besluiteloosheid en slappe knieën van partijen als D66 en SP heeft de belastingbetaler zo ’n acht ton gekost. (LD23-01, NVH26-01, LN28-01)

22. Het Noord-Hollands Archief in Haarlem lanceert het digitale geschiedenislokaal. De website, ontwikkeld door het Leidse bedrijf ‘ab-c media’, is vooral bedoeld voor het middelbaar onderwijs. Bij het gebruik van een digibord kunnen in lessen over de Tweede Wereldoorlog lokale bronnen worden ingezet, zoals foto's, filmfragmenten, kaarten en documenten. Het regionaal archief van Tilburg meldde zich als eerste belangstellende. (LD21-01). 
22. Kinderen kunnen hun eigen gedrag al jong controleren en afremmen met veel hersenactiviteit. Dat wordt in de late kindertijd en de adolescentie efficiënter. Dat concludeert promovenda Margot Schel in haar onderzoek naar zelfcontrole aan de Universiteit Leiden. Het blijkt dat de hersengebieden, die actief zijn bij uit jezelf stoppen, voor een groot deel samenvallen met de gebieden die actief zijn bij stoppen na een extern signaal. Ook ontdekt Schel dat de gebieden bij kinderen veel actiever zijn dan bij volwassenen, bij gelijk gedrag (bijvoorbeeld stoppen). De onderzoekster en haar promotor, hoogleraar Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie Eveline Crone, concluderen hieruit dat zelfregulatie efficiënter wordt in de late kindertijd en de adolescentie; zelfcontrole gaat steeds meer ‘vanzelf’. Schel stelde ook vast dat de hartslag vertraagt bij een stopbesluit. Schel ontwikkelde daarvoor een computerprogramma, waarbij proefpersonen een van een helling rollende knikker moeten stoppen. Het onderzoek werd gefinancierd met een subsidie van de European Science Foundation. Een dag eerder wordt een symposium gehouden met onder anderen acht buitenlandse sprekers. (UL20-01).

23. De Leidse buddy's Rene Jillissen en Ingrid de Meyere ontvangen de stadsspeld voor bijzondere verdiensten van de gemeente Den Haag uit handen van wethouder Karsten Klein. Het duo zet zich al meer dan tien jaar in voor de organisatie Buddy Netwerk. Daarvoor gaan zij, ieder afzonderlijk, wekelijks op bezoek bij zelfstandige wonende mensen, die chronisch of levensbedreigend ziek zijn. De wethouder karakteriseert het tweetal als mensen die gezelligheid en hartelijkheid hoog in het vaandel hebben staan en dit ook graag overbrengen. (LD24-01, WW28-01, LN28-01).

23. Alex Klinkenberg (16) zet zijn carrière voort bij O&O in Zwijndrecht. Na tien jaar verlaat de turner de Leidse vereniging Excelsior. ‘Dat was geen makkelijke beslissing, maar ik wil alles proberen om de top te halen’, zegt Klinkenberg. In Zwijndrecht traint hij sinds begin januari met toppers als Bart Deurloo en Anthony van Assche, die al meerdere malen op EK's en WK's hebben geturnd. ‘Nu kan ik me aan die grote jongens optrekken. Dat is de toekomst, naar dat niveau wil ik ook’. In Leiden zat Klinkenberg aan zijn max, zegt ook zijn ex-trainer Paul Mulder. ‘De turnhal hier heeft zijn grenzen. De aanloop voor sprong is te kort en de valkuil is vrij klein’. Ook met het aantal trainingsuren was niet optimaal. Mulder: ‘We hebben samen gepionierd. Alex was de eerste die een drievoudige schroef op vloer ging doen hier en een Tkatchev (vluchtelement) op rek. Dat was heel gaaf’. Klinkenberg blijft op het Leonardo College - waar hij een topsportstatus heeft - zijn vwo afmaken. Hij hoopt zich te plaatsen voor het Europees Jeugd Olympisch Festival in Tblisi komende zomer’. (LD23-01).

23. ‘Community Lover's Guide to Leiden’ wordt gepresenteerd op de nieuwjaarsborrel van Stadslab. Daarna is het boek voor 24 euro te bestellen. Leiden komt daarmee in de internationale boekenserie met Londen, Berlijn en New York. Elk boek geeft een overzicht van creatieve en innovatieve projecten die zijn opgericht door en voor inwoners. In de Leidse versie staan de meest invloedrijke burgerinitiatieven die de stad hebben veranderd, en verbeterd. Jelle Beijer en José van der Kauw van Stadslab Leiden namen in 2014 het initiatief voor de Leidse editie. ‘De verhalen zijn door de inwoners zelf geschreven. Ze vertellen wat hen heeft geïnspireerd, hoe ze hun idee hebben gerealiseerd, en wat het resultaat is geworden’, legt Beijer uit. Zo schrijft Conny Broeyer over het Singelpark-project. (LD22-01),

23. Woningcorporatie Portaal krijgt vergunning om in de gevel van een huis op de hoek van de Trompstraat in de Zeeheldenbuurt een half schip aan te brengen. Het project is van kunstenaar André Sas, die van Portaal een leegstaand, niet-verhuurbaar pand kreeg toegewezen als atelier. Als tegenprestatie organiseerde hij workshops voor de buurt. Samen met bewoners werd dit VOC-schip gebouwd. Het bevestigen van het 150 kilo zware gevaarte kan volgens de aannemer zonder problemen. (LD24-01).

23. PvdA'er Gijs Holla wordt uitgeroepen tot raadslid van het jaar in restaurant City Hall tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66. Hij neemt de titel over van D66'er Mark Koek. De jury, bestaande uit voormalige raadsleden en lokale persvertegenwoordigers, kiezen de geboren Venlonaar onder meer omdat hij na de raadsverkiezingen, afgelopen voorjaar, zijn partij weer in het stadsbestuur weet te manoeuvreren, na een absentie van vier jaar. Holla staat ook aan de basis van de strategie van zijn partij om weer ‘ouderwets’ de wijken in te trekken. Hij kwam in 1995 naar Leiden om politicologie te studeren. In 2006 werd hij in de gemeenteraad gekozen. Verkeer en vervoer is zijn specialiteit. Hij steunde het burgerinitiatief voor de - inmiddels achterhaalde - Churchill Avenue. Hij is dé waakhond van onveilige verkeerssituaties. Sinds vorig jaar is hij fractievoorzitter van de vijfkoppige PvdA-raadsfractie. Ook zijn dossierkennis, volharding en niet aflatende inzet voor de stad worden geroemd in het juryrapport. De andere genomineerden zijn D66'er Marc Gaulard, Margreet van Wijk (VVD) en Walter van Peijpe (GroenLinks). Die laatste krijgt een Effie, de speciale oeuvre- annex aanmoedigingsprijs. Van Peijpe staat bij de verkiezingen laag op de kieslijst maar weet een uitgekiende persoonlijke campagne genoeg voorkeurstemmen te vergaren om terug te keren in de Leidse politieke arena. D66 riep de verkiezing acht jaar geleden in het leven. (Sl11/26-01, LD15/24-01, NVH26-01, LN28-01).

23. Er moet maar één soort sleutelpalen komen, vindt de brandweer in de regio Hollands Midden. De acht commandanten van het regionale korps gaan daar bij gemeenten op aandringen. Nu heeft bijna elke stad of dorp één of meer types verkeerspaaltjes, waarvoor verschillende sleutels nodig zijn. ‘Dat vertraagt soms de hulpverlening’, zegt woordvoerder Erik Seugling. Volgens hem ligt in elke tankautospui naast de bestuurdersstoel een bakje met sleutels met labeltjes om alle verschillende klappaaltjes te kunnen openen. In Leiden heeft de brandweer al twee verschillende sleutels nodig. Seugling: ‘Als de nood aan de man is, rijdt de brandweer zo'n paaltje omver. Dan nemen we de schade aan de auto voor lief’. Volgens het Leiderdorpse raadslid Ed Grootaarts, die de zaak aanhangig maakte, vindt dat Leiderdorp dezelfde paaltjes moet gebruiken als Leiden’. (LD24-01).

23. De werkzaamheden op het dak van de watertoren aan de Hoge Rijndijk vorderen gestaag. Eigenaars Bert en Ria Uitterhoeve zijn er al twee jaar bezig hun nieuwe huis te bouwen. In de hals, het smalle gedeelte van de toren, komen drie bed & breakfast appartementen. Inmiddels woont het echtpaar er al en is een van de verdiepingen af, met een woonkamer, kleine keuken en tijdelijke slaapkamer. Uiteindelijk komt er een lift in de watertoren. ‘We willen dit project low budget houden, dus we werken er maar met z’n tweeën aan’, aldus Bert. (Sl23-01).

24. Vier junioren van Leiden Atletiek verbeteren het Nederlands record voor clubteams op de 4 x 200 meter. De estafette is het slotstuk van de eerste dag van het indoorweekend van AV PEC 1910 in Omnisport in Apeldoorn. Het team bestaat uit Jamiro Elabeidi, Royce Zaadnoordijk, Maurice de Haan en Jeroen Reijman en de tijd is 1.30.72 sec. Ruim onder het oude record van 1.32.32 op naam van AAV’36 uit Alphen aan den Rijn. (Sl26-01, Dichtbij26-01, LN28-01).

24. Twaalf man staan op het podium van muziekzaal Qbus aan de Middelstegracht en brengen een eerbetoon aan ‘The Band’. Max Nagel mobiliseerde een groot aantal muzikale vrienden in Leiden om met hem het project op te zetten. Hij werkte bij het LVC en was popdocent. Een van hen is Warner van Es, bekend componist en maker van een aantal opera's. ‘Toen ik een jaar of 22 was, speelde ik gitaar en zong. Nu veertig jaar latere is dat zingen helemaal uit mijn systeem verdwenen’. Toch staat hij er als leadzanger. Volgens Max Nagel zong ‘The Band’ over de maatschappij en de Amerikaanse cultuur. Wars van dikdoenerij en egotripperij. In het voorprogramma van de Leidse tributeband spelen The Cannonball Johnsons, jonge Leidse muzikanten die ook door de Amerikaanse muziek zijn geïnspireerd. De oude rotten begonnen vijf maanden geleden en repeteerden sindsdien elke maandag. (LD24-01).

24. Bouwbedrijf Du Prie heeft de omvangrijke opdracht verworven om een tijdelijk pand voor de Amsterdamse rechtbank te bouwen. Dat doet het Leidse bedrijf samen met de Delftse ontwikkelaar Cepezed. De tijdelijke nieuwbouw beslaat 5.400 vierkante meter aan de Parnassusweg. Voorafgaand aan zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw heeft gedeeltelijke sloop plaats van het bestaande rechtbankcomplex. Du Prie en partner proberen onderdelen van het gesloopte deel te hergebruiken. Dat is een uitdrukkelijke voorwaarde. Hoeveel geld met het project is gemoeid, is niet bekendgemaakt. (LD24-01).

24. In de wijk Stevenshof raakt ’s nachts een auto zwaar beschadigd. De politie houdt er rekening mee dat zwaar vuurwerk de explosie veroorzaakte. Omwonenden horen een harde knal in de Pauline de Haanstraat. ‘Het is alsof ze een bom lieten ontploffen’, zegt Robbie Blok. Hij en zijn vrouw Annemarie zaten rechtop in bed na de explosie. Niet veel later ontdekken ze erachter dat van hun Chrysler Cruiser weinig meer over is. Blok weet niet of de verzekering de schade vergoedt. Het CDA ziet in de ontploffing aanleiding om burgemeester Henri Lenferink op 29 januari vragen te stellen over de recente autobranden in de Stevenshof. Hij is ook bezorgd en meldt dat er extra toezicht wordt gehouden. (RTVW24-01, Dichtbij24-01, LD26/29/31-01, WW28-01).

24. Erfgoedvereniging Heemschut heeft forse kritiek op de restauratie- en uitbreidingsplannen van museum De Lakenhal, met name aan de Oude Singelkant. De welstands- en monumentencommissie wordt in een brief opgeroepen een negatief advies aan het stadsbestuur te geven. Zo moeten in de muur aan de voorkant twee openingen komen. ‘Het is desastreus als je in die blinde muur ramen maakt’, zegt Peter Neukirchen van Heemschut, die zich inzet voor behoud van waardevolle monumenten. ‘De muur was bedoeld om de inkijk van het gewone volk op de lakenhandel tegen te gaan en is nu nog beeldbepalend’. Ook heeft Heemschut bezwaar op de verplaatsing van de Joristrap naar een ander gedeelte in het museum. ‘Het is niet goed onderbouwd’, zegt Neukirchen. Met de gevel aan de Lammermarkt - waar eerder stevige kritiek op kwam - heeft de vereniging minder moeite. De vier bestaande pandjes die worden gesloopt zijn geen monumenten. Wel zet de instelling vraagtekens bij de hoogte van deze nieuwbouw die geschat wordt op achttien meter. Het mag niet zichtbaar zijn als je vanaf de Oude Vest naar de Lakenhal kijkt, aldus Heemschut. De Lakenhal zegt de zorgen te begrijpen: ‘Die willen we graag wegnemen en daarom hebben we ze uitgenodigd voor een toelichting op het ontwerp’. (Zie ook 28-11 en 01-12-2014).(LD24-01, Dichtbij26-01, WW28-01).

24. Stichting Mooi Matilo vindt dat het gelijknamige buurtpark attractiever wordt met activiteiten gericht op de archeologische geschiedenis en op de Limes. Voorzitter Alexander Geertsema zoekt mensen met goede ideeën. De stichting wil meedoen aan de wedstrijd ‘Mijn Limes’ van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) waarmee prijzen van 2.000, 1.500 en 1.000 euro zijn te winnen. Een of meer van die prijzen moeten in Leiden terecht komen, vindt Geertsema. Daarom is een bijeenkomst in Buurthuis Matilo in de Zaanstraat belegd voor ‘meedenkers’. Plannen moeten voor 1 maart worden ingediend. Geertsema vindt het jammer dat er zo weinig gebruik van gemaakt wordt als je ziet wat er allemaal aan voorzieningen is. Het parkeerterrein langs de Willem van der Madeweg is vrijwel altijd uitgestorven. De wandelpaden worden voornamelijk gebruikt door baasjes uit de buurt met hun hond, of door oudere buurtbewoners die een ommetje maken. In het park bevinden zich verder schooltuinen, volkstuinen, de Leidse stadswijngaard en scouting St. Jozef. Ook is er een wandelroute langs kunstobjecten met informatie over de geschiedenis van het park. Mooi Matilo wil het eerste evenement in mei organiseren. (LD23-01).

24. Buurtkamer de Smeltkroes verhuist van het winkelcentrum Stevensbloem naar speeltuin Stevenshof aan het Carry van Bruggenpad 2. Vanaf 27 januari is de Smeltkroes daar open van 9.30 tot 15 uur. De buurtkamer, met een uitgebreide speelhoek voor peuters, werd opgericht door Joyce Volman, Maaike Nieveen en Altine Westerhuis. Winkeliers van de Stevensbloem ondersteunen het initiatief. Volman: ‘We moeten hier voor gas, water en licht betalen. Meer geld vragen voor koffie of thee willen we niet. Dan wordt de drempel voor veel mensen te hoog’. Wekelijks komen er zo’n dertig buurtbewoners langs. (LD17/26-01, Sl19-01, LN21-01).

25. Op een taxatiedag in Beverwijk is hoogstwaarschijnlijk een echte Jan Steen ontdekt. Het 17de-eeuwse schilderijtje op paneel geschilderd en is vervaardigd in Haarlem. Jeroen Zoetmulder van taxatiebureau Houtwyck Taxaties is ervan overtuigd. ‘Er moet verder onderzoek gedaan worden door een specialist 17de-eeuwse schilderkunst. Anderen moeten beoordelen of het een echte Jan Steen is, maar collega's kunnen niet zeggen waarom dit géén Jan Steen is. Het lijkt mij sterk dat ik er naast zit, dit is zó'n goed werkje’. Het kleinste werk van Steen toont een man met een grote bierpul in zijn hand en is mogelijk 20.000 euro waard. Wouter Kloek, gepensioneerd Jan Steen-kenner van het Rijksmuseum, kent het schilderijtje niet. ‘Er zijn veel schilderijen die verwant zijn aan de meester, zonder dat makkelijk is uit te maken of ze in zijn atelier zijn ontstaan of het werk zijn van een navolger’. Het oeuvre van een van de populairste schilders van de Hollandse Gouden Eeuw omvat circa 400 werken. Een stel dertigers uit Beverwijk kochten het schilderijtje van 12x6 cm in 2013 tijdens Koningsdag voor 5 euro op een Alkmaarse vrijmarkt. De in Leiden geboren Jan Havicksz Steen (1626-1679) verhuisde in 1660 naar Haarlem, woonde er totdat zijn vrouw overleed in 1669 en keerde toen weer terug naar Leiden. (LD26/27-01, Sl27-01).

25. Het Ondernemersfonds, waaraan alle Leidse bedrijven meedoen, bestaat tien jaar. Op 25 januari 2005 besluit de gemeenteraad dat het fonds betaald mag worden via een opslag van ruim vijf procent op de onroerende zaak belasting voor ‘niet-woningen’. Drie jaar eerder besluit de Rijnlandse Kamer van Koophandel dat het over moet zijn met winkels die profiteren van activiteiten van hun winkeliersvereniging, maar er niet aan meebetalen. Voorzitter Ed van der Kraan geeft wethouder Aart van Bochove, KvK-adjunct-directeur Ben Schuttenbeld en centrummanager Robert Strijk alle eer: ‘Zonder hen was het Ondernemersfonds er niet gekomen’. Het leidde volgens hem tot investeringen, veel betere samenwerking tussen ondernemers en gemeente en saamhorigheid tussen bedrijven waarvan de hele stad profiteert. Neem de parkeeroverlast in het Boerhaavedistrict. Het oog viel op het parkeerterrein van UVS in de Kikkerpolder. Alleen: er was geen brug. Die kwam er mede door het fonds. Het probleem werd er gehalveerd.’ Het fonds kan jaarlijks ruim 1,2 miljoen euro uitgeven voor bedrijventerreinen, onderwijs en sport. Voor het centrum betaalt iedereen iets mee. Circa 75.000 euro wordt gebruikt voor bestuurskosten en ingehuurde krachten. De volgende stap is een echt stadsbrede pot waarbij iedere ondernemer gebaat is. Bijvoorbeeld om goede ideeën te kunnen uitvoeren. In de toekomst hoopt het fonds een ‘handelshuis’ te kunnen voorfinancieren, waarin alle aan de lokale economie verbonden disciplines een plekje hebben, zoals Leiden Marketing, het Cultuurfonds en het Centrummanagement. En het Ondernemersfonds zelf. (LD23-01).

25. De 20-jarige Leidse schaker Arthur Pijpers van LSG wordt tweede in de Tata Steel Chess TOP-tienkamp. De afgelopen tien toernooidagen scoorde hij na zeven van de negen ronden een belangrijke vierde winstpartij in zijn groep, zodat hij virtueel de belangrijke ratinggrens van 2.400 passeerde. Hij was al in het bezit van de hiervoor benodigde drie normen uit vorige toernooien. Op het eerstvolgende FIDE congres benoemt de wereldschaakbond hem tot ‘Internationaal Meester’. In de nationale clubcompetitie was hij in het LSG meesterklasseteam tot dusver de enige speler zonder titel. Zijn kans om in 2015 deel te nemen in de Challengers grootmeestergroep ging verloren door twee remises tijdens het slotweekeinde in IJmuiden. (LD28-01).

25. De Leidse fotograaf Taco van der Eb wint met een serie van nacht nieuwsfoto’s rond burgemeester Henri Lenferink en pedoseksueel Benno L. de tweede prijs in de categorie ‘Binnenlands nieuws serie’. Hij was ook genomineerd voor de Zilveren Camera, die gaat naar Hille Hillinga voor een serie over de vliegramp met de MH17 in Oekraïne. Volgens Van der Eb volkomen terecht, haar werk is ijzersterk. Zijn eigen serie herinnert hem aan de spannende tijd. ‘Het had heel gemakkelijk kunnen escaleren’. Lenferink in een reactie: ‘Prachtig voor Taco. Ik ken hem al sinds ik campagne voerde voor het burgemeestersreferendum in 2003. Ik heb zijn werk altijd zeer gewaardeerd. De winnaar van de beste persfoto van 2014 wordt bekend gemaakt in het Fotomuseum Den Haag. De winnaar van de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland krijgt 2.500 euro. In totaal werden er 5.397 foto’s ingezonden door 664 deelnemers. De jury heeft er 42 geselecteerd. Ook in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 won Van der Eb een of meer Zilveren Camera prijzen. (Sl21/26-01, RTVW21-01, LD22/26-01).

25. De protestrede, die de Leidse hoogleraar Rudolph Cleveringa op 26 november 1940 hield, is uitgeroepen tot ‘Beste speech van Nederland’, maakt het VPRO-radioprogramma OVT bekend. De toespraak in het Academiegebouw van de Universiteit van Leiden aan het Rapenburg ging de geschiedenis in als het eerste openbare verzet tegen de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Cleveringa verving zijn ontslagen joodse collega Meijers. In plaats van college te geven, hield hij een protestrede, die door de studenten met applaus werd ontvangen. Cleveringa werd wegens zijn toespraak gearresteerd en een half jaar vastgehouden. Studenten verspreidden de tekst en de rede geldt als één van de eerste illegale pamfletten. Voor de finale zijn zes speeches uit verschillende tijdvakken geselecteerd. Ook de toespraken van koningin Juliana (haar pacifistische toespraak voor het Amerikaanse Congres in 1952), Johan van Oldenbarnevelt (zijn laatste woorden voor zijn onthoofding in 1619) en Joop den Uyl (toespraak over oliecrisis in 1973) dingen mee naar de titel. (LD26-01, VPRO25-01, UL27-01, Mare29-01).

26. Leidenaar Hans van Brussel, oud-uitgever van HP/De Tijd, komt dit jaar met een satirisch blad. Daarin wordt niet alleen de politiek op de korrel genomen, maar wordt bijvoorbeeld ook de islam behandeld. ‘We maken wel gebruik van tweerichtingsverkeer. Ik wil ook dat Turken en Marokkanen uit de journalistieke wereld leeglopen over de Nederlandse samenleving. Het blad moet echt lachen worden. Al moet je na Parijs wel goed nadenken wat echt lachen is voor bepaalde bevolkingsgroepen’. Het eerste exemplaar verschijnt waarschijnlijk deze zomer. Er wordt samengewerkt met de redactie van www.torpedomagazine.nl. ‘Grote kans dat Torpedo ook de naam van het blad wordt’, aldus Van Brussel. Hij maakte al eerder de satirische bladen PIM (Politiek Incorrect Magazine) en de glossy’s Geert (over Geert Wilders) en Máxima (de toenmalige prinses). (Sl26-01).

26. BBB Therapeutics is failliet, maakt bewindvoerder Marc Udink van het Haagse advocatenkantoor Udink & De Jong bekend. De 25 werknemers worden ontslagen. Op 19 januari vroeg het Leidse biosciencebedrijf al uitstel van betaling aan. De financiering om een lopend onderzoek voort te zetten ontbreekt. Rijk noch de Universiteit Leiden wilden geld in het bedrijf steken. Udink: ‘Het is heel simpel: het geld is op’. BBB Therapeutics ontwikkelt medicijnen die in de hersenen werkzaam zijn, bijvoorbeeld tegen tumoren en ontstekingen. Onderzoeker Pieter Gaillard, die een half jaar geleden het bedrijf verliet, ontdekte in 2003 een transportmechanisme waarmee de barrière gepasseerd kan worden. BBB Therapeutics deed in 2014 een poging het geslonken kapitaal op de beurs aan te vullen. Gaillard was het daarmee niet eens. Hij zette het bedrijf op in 2000 nadat hij zijn proefschrift had geschreven over de opname van medicijnen in de hersenen. Gaillard: ‘Als patiënten alzheimer of een hersentumor hebben kan je lastig medicijnen toedienen die in de hersenen terechtkomen. Wij ontwikkelden een middel waar een lichaamseigen stof omheen zat. Dat middel wordt wel opgenomen in de hersenen’. Door het faillissement is dat onderzoek stilgelegd. Gaillard zegt met de curator in gesprek te zijn of een eventuele doorstart en zijn terugkeer mogelijk is. Bedrijven zouden eventueel miljoenen willen investeren. De curator zegt optimistisch te zijn over de reddingkansen. Mocht het niet lukken, dan begint Gaillard weer voor zichzelf op het Bio Science Park. (LD20/27-28-01).

26. Buurtvereniging Tussen de Rijnen vraagt de gemeente in een brief om opheldering over de verkeerplannen in de wijk wanneer in de Meelfabriek, op het Lakenplein en Kaarsenmakersstraat bouwplannen zijn uitgevoerd. Dit jaar moeten de eerste huizen, een welnesscentrum en een parkeergarage aan de kant van de Oosterkerkstraat en Waardgracht komen. Op het Lakenplein gaat corporatie Portaal 63 appartementen met een parkeergarage bouwen en een park aanleggen. In de Kaarsenmakersstraat bouwt ouderencentrum Huis op de Waard 43 nieuwe zorgappartementen. Volgens voorzitter Ton Ranselaar is onduidelijk hoe straks de verkeerstromen lopen, waar straten verdwijnen of juist terugkomen en waar extra parkeervakken, fiets- en wandelpaden worden aangelegd. Er is wel degelijk een allesomvattend verkeersplan voor het Lakenplein en omgeving, zegt de gemeente in een reactie. De Kaarsenmakersstraat krijgt er parkeerplaatsen bij en parkeervakken bij het Looijersplein komen te vervallen, maar worden gecompenseerd met nieuwe plekken in de parkeergarage die op het terrein van de Meelfabriek komt. Bovendien komt er ook op het Lakenplein een garage waardoor ruimte op straat vrijkomt. Verder blijft de Oosterkerkstraat de hoofdverbinding. (LD27/31-01).

26. Het stadhuis krijgt aan de buitenkant een volledige opknapbeurt. Ook de toren wordt aangepakt. ‘De werkzaamheden zijn hoognodig’, zegt Benno van Haren van restauratiebedrijf Jurriëns dat het groot onderhoud uitvoert. ‘Het voeg- en metselwerk en het natuursteen verkeren in een slechte staat’. Erosie heeft vooral bij de toren zijn sporen nagelaten. Om het werk aan de toren te kunnen uitvoeren, worden steigers boven het overdekte atrium gebouwd. Kozijnen krijgen een nieuwe verflaag en het dak met de leien bedekking wordt gecontroleerd en waar nodig hersteld. Ook de glas-in-loodramen worden vernieuwd. De plastic ruitjes, die de huidige ramen beschermen tegen vandalisme, maken plaats voor een speciale folielaag. Die zorgt ervoor dat het glas bij vernieling niet in het rond vliegt, maar aan de folie blijft kleven. ‘Het wordt er in ieder geval beter op. Dat plastic zag er niet uit’, vindt Van Haren. Tijdens de grote klus blijft altijd een deel van de gevel aan de Breestraat vrij zodat het gebouw ‘fotogeniek’ blijft. Trouwende paren zijn voor hun foto's verzekerd van een steigervrij decor. Om de overlast te beperken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een hoogwerker. Het bedrijf Jurriëns, in 1894 opgericht en landelijk opererend, is vooral bekend om zijn restauraties. Het werd onder meer ingeschakeld voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de Domtoren en Domkerk in Utrecht, Slot Zeist en het treinstation in Groningen. De renovatie moet in oktober zijn afgerond. Hoeveel de renovatie kost, wil het bedrijf uit concurrentieoverwegingen niet kwijt. (LD26-01).

26. Tot en met 31 januari wordt in 36 restaurants de zevende editie van Leidse Restaurantweek gehouden. Het culinaire festijn van Leids Lekkers heeft een nieuw concept. Volgens nieuwkomer Mark Knops is het een proeverij van de beste gerechten van de kaart. Bovendien is het evenement verschoven van november of december naar januari omdat het in de feestmaanden al druk genoeg is in de horeca. Tot nu toe boden restaurants drie grote gerechten aan. Nu zijn dat bij het merendeel zes tot acht kleine gerechten. De vaste dinerprijzen zijn 20,25,30 of 35 euro en voor de lunch 15,20 of 25 euro. Knops: ‘De deelnemers zijn erg positief en vinden het een uitdaging. Restaurant Woods aan de Haagweg, verzorgt het benefietdiner, dat ditmaal de week afsluit. Er is een veiling en een tombola en de avond wordt aangekleed met cabaret en muziek. De opbrengst van de week gaat naar de Voedselbank Leiden. Tijdens het afsluitende diner wordt afscheid genomen van Mieke van Ulden, die alle vorige edities een leidende rol vervulde. Haar opvolger Knops hoopt er nog meer restaurants bij te betrekken. (LD13/27-01, LOS jan/feb2015, WW14/21-01, HOZ18/01).

26. Leiden is een historische vereniging rijker. Op initiatief van Henk Hegeman, Janneke Jansen en Wilbert Hettinga opent Erfgoedcafé Leiden op 5 maart zijn deuren. De organisatie wil ‘laagdrempelig’ historisch geïnteresseerden bij elkaar brengen. ‘Een plek waar iedereen, jong en oud, ongeschoold en geschoold, samenkomt’, zegt oprichter Hegeman. Hij erkent dat Leiden ruim veertig historische en erfgoedclubs telt. Maar volgens hem hebben al die verenigingen eenzelfde soort publiek. Hij zegt gevolg te geven aan de oproep van oud-voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden Hans Blom voor één café met een breed publiek. ‘Ik stak meteen mijn vinger op. Oud Leiden bestaat vooral uit oud-leraren en andere hoogopgeleide inwoners. De bijeenkomsten bestaan vooral uit lezingen. Ik heb gemerkt dat er nog veel meer Leidenaars zijn die meer over hun historie willen weten, maar die zitten niet te wachten op lezingen. Ze zitten niet graag in de boeken. Voor die mensen hebben we het Erfgoedcafé opgericht’. Het café organiseert vier keer per jaar excursies op plekken die iets met de Leidse historie hebben te maken met een borrel vooraf. De eerste bijeenkomst is een rondleiding door de werkplaats van Burgy’ het bedrijf dat is gespecialiseerd in het restaureren van monumenten en historische bouwwerken Directeur Kasper Burgy vertelt over de talloze kastelen, kerken, landgoederen, musea, en woningen die door zijn bedrijf in ere zijn hersteld.
Burgemeester Henri Lenferink houdt een openingswoord bij de eerste editie. Hegeman: ‘Mijn werk had - ik ben nu gepensioneerd - te maken met monumenten boven de grond: restauratiewerk. Mijn hobby is het bestuderen van monumenten onder de grond, archeologie. In het café komen boven en onder de grond samen’. (LD27-01)

26 Gymnastiek- en volleybalvereniging Groen-Wit Leiden bestaat 95 jaar. In de komende maanden vinden diverse festiviteiten plaats, vooruitlopend op de deelname van het Gymsport Leiden demoteam van Groen-Wit aan de Wereldgymnaestrada in Helsinki. Voorzitter Rob van Haastregt: ‘Het demoteam, met vijftig leden in leeftijd variërend van 8 tot en met 50 jaar, is gevraagd de Nederlandse acrogymsport in Helsinki te vertegenwoordigen. Een uitdaging waar we al een paar maanden keihard voor trainen’. In het tweede kwartaal start een crowdfundingcampagne. (NVH26-01, LN26-01).

26. Een 31-jarige Leidenaar wordt aangehouden, omdat hij een zwangere vrouw met grof geweld in het water gooide. Het slachtoffer werd op 7 november 2014 aangevallen door de agressieve wielrenner. Ze moest remmen voor een fietser, waardoor de racefietser achterop haar auto botste. Toen ze uitstapte werd ze in haar gezicht geslagen, door bosjes gesleurd en in de Vliet geduwd. Hij haalde haar pas uit het water toen ze schreeuwde dat ze zwanger was. Het slachtoffer raakte gewond aan haar gezicht en liep meerdere blauwe plekken op. Met haar baby bleek uiteindelijk alles goed te zijn. De politie deed getuigenoproepen in Team West en Opsporing Verzocht om de man te vinden. De man bekent tijdens verhoor en wordt op 29 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris. (Zie ook 07-11-2014). (RTVW28-01, Sl28-01, LD29-01, Dichtbij29-01, HOZ01-02).

26. Bij de première van de spektakelfilm over Michiel de Ruyter in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam houden 37 actievoerders een demonstratie. De actiegroep Michiel de Rover was ook actief tijdens het Michiel de Ruyterjaar in 2007. Leidenaar Harry Westerink, die zich toen ook roerde, zegt op de website doorbraak.eu dat het protest is gericht tegen de koloniale en nationalistische inhoud van de film. Hij noemt De Ruyter ‘een zeeschurk uit de Gouden Eeuw en de beschermheer van de slavenhandel’. Mariniers die zich ‘zonen van Michiel de Ruyter’ noemen (omdat De Ruyter het korps heeft opgericht) dreigen actievoerders in het water te gooien maar dat gebeurt niet . Manon de Weerd van producent A-film zegt dat in de film maar een beperkt deel van het leven van Michiel de Ruyter is verfilmd. ‘Ze maken zich druk over een deel dat niet is verfilmd. Misschien weten ze niet dat Michiel de Ruyter ook juist slaven heeft vrijgekocht’. Met acht miljoen euro is het een van de duurste Nederlandse bioscoopfilms. (LD21-01, NOS26-01, Mare29-01).

26. Op de ledenvergadering van UVS wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd. Voorzitter wordt de 58-jarige Mat de Tombe. Pieter van Dam, communicatieadviseur en trainer van de meiden-A1, wordt secretaris. Het bestuur wordt gecompleteerd met Hans Hoogeveen, penningmeester, Ron van der Weijden en Jan Kolen. Allen maakten ook deel uit van de werkgroep die van het oude bestuur en de leden de taak kreeg om de vereniging een nieuwe structuur te geven. Bij afwezigheid van de aftredende voorzitter Huub de Veld houdt zijn voorganger, en erevoorzitter, Bart van Leeuwen een inleiding en wordt een bijgestelde begroting voor het lopende seizoen gepresenteerd. De Tombe: ‘We weten hoe we de schuld van 200.000 euro gaan oplossen. Temporiseren met afbetalen, goede regelingen treffen met onze schuldeisers. Misschien een overbruggingskrediet, en heel snel onze inkomsten verhogen’. De Tombe, met compagnon Roel Karel eigenaar van een groot tegelzetbedrijf, raakte via de Stichting Topvoetbal Leiden, waarin hij actief was, betrokken bij UVS. ‘We hebben nu zo'n 900 leden en willen naar 1.200. Onze sponsorclub moet een netwerkorganisatie worden. De deuren gaan wagenwijd open. De club is er voor iedereen, niet voor een paar mensen. Ik wil mensen verbinden. En ga zelf ook sponsoren’. Secretaris Piet van Dam: ‘We kunnen verder bouwen aan de toekomst. Het zal een ander UVS zijn. De gouden tijden toen er 2.000 tot 3.000 man rond het veld stonden en het er op hoogtijdagen zelfs zwart van de mensen zag: Die komen niet meer. De schade is te overzien. Het nieuwe bestuur barst van de energie. We hebben de overtuiging dat de club sterker uit de crisis komt. Een commissie liep alle boeken door om de exacte schuld boven water te krijgen. We betalen geen vergoedingen meer aan spelers. Daarmee legt de club zichzelf wel een beperking op. In West-Nederland is vrijwel geen club te vinden, hoger dan de derde klasse, waar niet aan voetballers wordt betaald’. De commissie Riethoven die tien maanden geleden aan de slag ging om UVS een volledig nieuwe structuur te geven gaf de afgelopen zomer de opdracht gedesillusioneerd terug aan het bestuur. De leden voelden zich tegengewerkt: ze kregen geen inzage in de financiën. Leden van de Club van Honderd van clubicoon Gerard Désar bemiddelden. De gesprekken verliepen daarna gemakkelijker. Alleen voorzitter Huub de Veld is al maanden niet meer gesignaleerd bij de club. Van Dam verzekert dat er geen financiële malversaties zijn geweest. ‘Op initiatief van Désar leenden mensen ongeveer 75.000 euro aan de vereniging. Niet iedereen is terugbetaald. Ook bij sommige leveranciers staat UVS nog in het krijt. De club is absoluut niet failliet. UVS draait op 200 vrijwilligers, die de kantine draaiende houden, training geven en het complex schoonhouden’. (LD10/21/28-01).

27? De gemeente en projectontwikkelaar ASR tekenen de contracten voor de grootscheepse verbouwing van het blok tussen Mandenmakerssteeg, Breestraat en Aalmarkt. Er worden monumenten opgeknapt en samengevoegd, er komt een nieuwe winkelstraat en de brug tegenover Annie's wordt vervangen en verlegd. De oplevering staat gepland voor medio 2016. Het is de volgende fase in de meest recente versie van het ‘Aalmarktplan’ dat ooit onder de naam ‘Sleutelhof’ het licht zag begin jaren negentig van de vorige eeuw. De eerste fase - de verbouwing van het ‘Waagblok’ en V&D - nadert inmiddels zijn voltooiing. Gemeente en ontwikkelaar zijn het eens over de miljoenentransacties en er zijn voldoende modeketens bereid gevonden om hun handtekening te zetten. Zoals Via Mio/Moscow, dat in maart al bekendmaakte 1.250 vierkante meter te huren in de nieuwe Catharinasteeg, die in het verlengde van het 'Gat van Van Nelle' komt te liggen. Een ‘grote internationale moderetailer’ zegde toe de grootste winkel - van 3.100 vierkante meter - te zullen huren. Naar verluidt is dat H&M, die dan de andere zaken in het centrum verlaat. Daarin zouden andere formules van de Zweedse keten komen. H&M beheert ook Cos, Weekday, Cheap Monday, Monki en '& Other Stories'. De modeketen bevestigt noch ontkent de plannen. Het is bedrijfsbeleid pas over plannen te communiceren als de contracten getekend zijn, laat een woordvoerder weten. Er zou ook een huurder gevonden zijn voor het ‘Haarlemmerstraatblok’, ruim 2.000 vierkante meter nieuwe winkelruimte die door samenvoeging van gebouwen ontstaat tussen de Haarlemmerstraat en de Apothekersdijk (tegenover de Aalmarkt). Daar zou Zara een vestiging willen openen. Dat maakt deel uit van het Spaanse moederbedrijf Inditex. (LD29-12).

27. De Leidse afdeling van KWF Kankerbestrijding huldigt ruim tachtig vrijwilligers die zich 12,5 jaar, 25 jaar of zelfs 40 jaar met hart en ziel hebben ingezet voor het fonds. Uit handen van wethouder Roos van Gelderen, krijgen regiocoördinator Myrthe Boots en afdelingsvoorzitter Govert van Gorcum een onderscheiding. Ook inloophuis Scarabee - een ontmoetingsplek voor inwoners van de Leidse regio, die in aanraking komen met kanker - is aanwezig. (LD28-01).

27. B en W maken de evenementenkalender voor 2015 openbaar. Daarin staat dat tijdens de Koningsnacht het Lakenfeestweekeinde van 26 en 27 juni de eindtijd voor levende muziek één uur 's nachts is. Wel komt er een ‘uitblusuurtje’ waarin de buitentap nog een uurtje mag doordraaien. Houdt een de terrasexploitant zich niet aan de regels, dan moet voortaan niet alleen het terras leeg zijn, maar verdwijnt. Illegaal gokken betekent direct zes maanden sluiten. Bij herhaling binnen een jaar gaat ‘de tent’ voorgoed dicht. Tenslotte kan alleen een drank- en horecavergunning worden verstrekt voor een pand dat in het bestemmingsplan de bestemming ‘horeca’ heeft. (Gem27-01, LD28/30-01, Sl28-01).

27. Tijdens een ‘drugsdag’ in Leiden vindt de politie vele kilo’s hennep, tientallen hennepplanten en kilo’s hasj. Er worden vier panden binnengevallen. Alle drugs en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Energiebedrijven, woningbouwcorporaties en de politie, bundelen hun krachten om meldingen en vermoedens van hennepkwekerijen af te gaan. Aan het Delftse Jaagpad wordt in de kelderbox van een woning vijftien kilo aan henneptoppen aangetroffen en acht kilo hasj. Ook werden 5.000 euro, 25 kilo kleingeld met de waarde van circa 1.000 euro en een auto in beslag genomen. Een 45-jarige man uit Leiden is aangehouden. In een woning in de Heemskerkstraat wordt een hennepkwekerij ontdekt met ongeveer 160 planten. Vanwege de gevaarlijke situatie in dit pand wordt de stroom direct afgesloten. Een 30-jarige man uit Leiden wordt aangehouden. Ook drie personen in een woning aan de Dijkstraat worden aangehouden. Op de zolder wordt een hennepdrogerij met ongeveer acht kilo henneptoppen aangetroffen. De verdachten zijn een 38-jarige vrouw, een even oude man beiden uit Leiden en een 47-jarige man uit Heerhugowaard. Tenslotte wordt een wietkwekerij in een rijksmonument aan de Langebrug 89 ontruimd. De plek waar Rembrandt rond 1620 les kreeg van historieschilder Jacob van Swanenburgh. In het achterhuis, afgeschermd door een kast, stonden zo’n 400 hennepplanten, die worden vernietigd. Buurtbewoners tipten de politie bij wie de huurders bekend zijn. Liander ontdekte dat er illegaal stroom was afgetapt. (LD28-01, Sl27/28-01, Dichtbij28-01, LD29-01).
27. De Hoge en Lage Mors kregen de afgelopen twee weken speciale aandacht van Team Vangnet van de politie. Vangnet bestaat drie jaar en werkt in de ‘donkere’ winterperiode. Het speciale team rijdt in politiewagens, maar ook op de motor en in onherkenbare auto’s en krijgen ondersteuning van de dienst informatie. De eerste week werden drie bekende inbrekers en autokrakers in de Mors opgepakt. Augustus 2013 zei toenmalig Leids politiebaas Joep Pattijn dat een paar wijken niet meeprofiteren van de overal dalende inbraakcijfers: de Mors en de Stevenshof. Oorzaken: de Mors is heel makkelijk te bereiken voor gelegenheidsinbrekers. En er zijn veel oude huisjes met slechte kozijnen en sluitwerk. Er woont ook een aantal inbrekers, dat zijn eigen buurtje en de vluchtroutes kent. In de Mors daalde het aantal inbraken van 62 in 2013 naar 61 in 2014. In de Stevenshof van 43 naar 42. De laatste twee maanden van 2014 sloegen inbrekers in de Stevenshof elf keer toe. In de Mors negen keer. De eerste twee weken dit jaar zijn in de Mors twee inbraken gepleegd en in de Stevenshof geen één. (LD27-01).

27. Na een stressvolle gebeurtenis communiceren sommige hersenengebieden anders met elkaar dan daarvoor. Dit ontdekte de Leidse psycholoog Ilya Veer in een promotieonderzoek . Met deze kennis kunnen in de toekomst stoornissen mogelijk beter worden behandeld. Volgens Veer wordt de maatschappij steeds complexer en daarmee stressvoller. ‘Niet iedereen kan daar goed mee omgaan. Daarom komen ziekten zoals depressies steeds meer voor. We weten nog niet waarom de ene persoon wel goed met stress kan omgaan en de andere niet. Meer kennis op dit gebied opent mogelijkheden om in de toekomst kwetsbare groepen beter te identificeren en stoornissen beter te behandelen’. (UL27-01).

27. De gemeentebesturen van Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp steunen het plan ‘De Leidse Ring’ - ook wel ‘Agglo Ring’ genoemd - om één grote aansluitende verkeersader te maken die dwars door de stad loopt. Het plan omvat een pakket infrastructurele maatregelen om een ringstructuur, bestaande uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute. De maatregelen bevorderen de doorstroming maar beperken die op delen van de Hoge Rijndijk en de Engelendaal. Het bestaande wegennet moet slimmer gebruikt worden, via dynamisch verkeersmanagement, verbetering van het fietsnetwerk en afspraken met de provincie over brugopening tijdens de spits. Het idee van Lab071 is ruim een halfjaar oud en na nieuwe verkeers- en milieuonderzoeken en gesprekken met onder meer raadsleden en de provincie omarmd. ‘Het blijkt te kunnen. Misschien kan er op sommige stukken wel 70 kilometer per uur worden gereden’, zegt wethouder Robert Strijk. Het plan, dat circa 160 miljoen euro kost, moet het project Ringweg Oost definitief vervangen. Die verlengde Kanaalweg richting Leiderdorp via De Waard en de Sumatrastraat naar Leiderdorp liep letterlijk en figuurlijk dood. Leiden wilde geen doorgaande weg en Leiderdorp verzette zich hevig tegen het idee om de ringweg over de Zijldijk te leiden. De nieuwe doorgaande route krijgt niet te veel kruispunten, verkeerslichten of snelheidsbeperkingen. De drie afzonderlijke gemeenteraden - en de inwoners tijdens een inspraakperiode - moeten er nog mee instemmen. Volgens voorlopige berekeningen neemt door de komst van de Leidse Ring in het centrum de verkeersdruk en de luchtvervuiling af. Leiderdorp zou als bijdrage de provinciale wegen N445 en N446 moeten verbreden, zodat via rijksweg A4 en de nieuwe Rijnlandroute nabij de Stevenshof, een rondje ontstaat dat weer eindigt op de A44. De benodigde 160 miljoen euro ligt volgens Strijk nog steeds op de plank voor de Ringweg-Oost. Van de 6.500 huizen en flatwoningen waar de geluidbelasting door het wegverkeer te hoog is, blijven er naar schatting 3.000 over. Ook het verkeer op het drukke traject Langegracht-Hooigracht neemt af zodat daar volgens Strijk er meer bussen kunnen rijden. Dan hoeven er weer minder bussen over de Breestraat. Op 12 februari wordt een speciale informatiebijeenkomst belegd in museum Volkenkunde over het nieuwe project voor geïnteresseerden. Eind deze week presenteert de gemeente ook een mobiliteitsplan waarin behalve de Leidse Ring ook andere delen van de stad aan bod komen, evenals fietsroutes, gevaarlijke knooppunten en openbaar vervoertrajecten. (LD28/29-01, Gem27-01, Sl28-01, Dichtbij29-01, LN18-02).

27. Op 81-jarige leeftijd overlijdt in zijn woonplaats Vogelenzang Eijmert Teekens. In Gouda geboren trad hij in de voetsporen van zijn vader als slager. Hij bezat er uiteindelijk meer dan zestig in de randstad en werd topman bij de Vleeschmeesters. Daar was hij betrokken bij fraude met importsubsidies en kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf en een fors boete. Hij bouwde daarna opnieuw een slagerijketen op en was ook actief in de horeca. (Zie ook aparte necrologie). (Tel29-01, EN29-01, HD29-01, LD30-01).).

27. Zangeres Naomi tekent een platencontract bij CNR Music. Als kind staat de Leidse op de planken bij het ‘Kinderen voor Kinderen’-songfestival. In april 2010 komt haar eerste single uit: ‘Als Een Engel’, geschreven door Frank van Etten. De videoclip eindigt op nummer 1 van de Top 1.000 in 2010 van TV Oranje. In 2012 wordt Naomi uitgekozen door René Froger, Jeroen van der Boom en Gerard Joling, als één van de tien finalisten voor de Toppers Halftime Show. In december 2014 wint ze ‘De Slag Om Het Piratenfestijn’ en mag optreden in het Mega Piratenfestijn in het Arnhemse Gelredome. Dit jaar komt er een nieuwe single uit. (Dichtbij28-01, HOZ01-02).

27. Op International Holocaust Remembrance Day, worden wereldwijd de slachtoffers herdacht van de Holocaust. De Leidse archeoloog Ivar Schute deed in november en december 2014 opgravingen bij vernietigingskamp Sobibor. Hij ontdekte de fundamenten van de gaskamers. Schutte: ‘Er komt een nieuw museum en een symbolisch wandelpad op de plek waar destijds het kamp lag. Na een grote ontsnapping in 1943 braken de Duitsers het kamp af en plantten ze bomen om de sporen uit te wissen. De opgravingen zijn een internationaal project van Israël, Polen, Nederland en Slowakije. Landen waar de meeste slachtoffers vandaan kwamen. In de Tweede Wereldoorlog zijn er bijna 35.000 Nederlanders van Westerbork naar Sobibor getransporteerd. ‘Ik werd gevraagd omdat ik ervaring heb met opgravingen bij de kampen Westerbork, Treblinka en Bergen-Belsen. In Sobibor gebruikten we tekeningen van gevluchte overlevenden en we hebben voorzichtig gegraven. Zonder machines, omdat er zo veel menselijke resten liggen. De graven mogen zo min mogelijk verstoord worden, het veldwerk staat onder toezicht van een rabbijn. Na het verwijderen van het asfalt stuitten we op de fundamenten van de gaskamers. Terug in Nederland blijven de beelden door mijn hoofd spoken. Het krijgt een plek door er veel over te praten’. (UL26-01).

((CV27. Ivar Schute (48), studeerde archeologie aan de Universiteit Leiden en fysische geografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is archeoloog en senior projectleider bij Archeologisch Adviesbureau RAAP in Leiden. Hij woont samen met Alette een heeft een stiefzoon Merijn (16). Hij deed onderzoek in concentratie- en vernietigingskampen en wordt wel als ‘oorlogsarcheoloog’ betiteld. ‘Ik denk dat dit werk mij nooit meer loslaat. Die oorlog is de rode in mijn leven geworden. De Holocaust is bijna niet te bevatten. Maar dit werk maakt het tastbaar’. (Zie ook hierboven). (LD14-02)).

28. Op de nieuwjaarsborrel van het CDA in Café Dok 2 aan het Havenplein reikt fractievoorzitter Klaas de Vries de Joop Walenkamp Award 2015 uit aan Arthur Niggebrugge van stichting de Schuilplaats. Het CDA steekt de stichting een extra hart onder de riem, omdat de Schuilplaats, dat maaltijden en andere diensten beschikbaar stelt voor daklozen, sinds een half jaar zelf ook dakloos is na de sloop van het voormalige pand van het hoogheemraadschap van Rijnland aan de Boommarkt. Daar konden daklozen twee keer per week eten, medische zorg krijgen, tweedehands kleding uitkiezen en zelfs hun haar laten knippen. Het is nog niet gelukt een alternatieve plek te vinden. De Vries: ‘Ik hoop dat deze award extra aandacht genereert en op korte termijn zorgt voor onderdak’. De award is ingesteld om personen of organisaties onderscheiden die op een bijzondere manier bijdragen aan de stad Leiden. Joop Walenkamp was CDA-wethouder, die in 1997 overleed op 48-jarige leeftijd. CDA-kamerlid Mona Keijzer leidt aansluitend een debat over mantelzorg. (LD15/29-01, Sl28-01, LD03-02, WW04-02).

28. De Leidse franchiseondernemer Werner Priem heeft drie andere Halfords-winkels overgenomen. Naast zijn eigen filiaal in de Haarlemmerstraat, heeft hij nu ook vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Leidschendam. De keten voor fiets- en auto-onderdelen werd in oktober 2013 failliet verklaard. De franchisers die alleen onder contract de naam ‘Halfords’ gebruikten zetten hun winkels voort Drie failliet verklaarde filialen maken een doorstart. Priem neemt het personeel opnieuw in dienst en heeft vertrouwen in de nieuwe organisatie. In zijn Leidse winkel kreeg hij na het nieuws over het faillissement veel opmerkingen van klanten. Priem: ‘Allemaal hartverwarmende reacties. Mensen vinden het prettig dat we doorgaan’. Op 18 februari verhuist de winkel naar de overkant van de Haarlemmerstaat, naar het pand waarin de pop-up winkel van De Slegte enkele maanden zat. ‘Door het faillissement kunnen we nu als individu een huurcontract afsluiten. Hierdoor wordt de huur lager en hebben we minder kosten’. Halfords is door het faillissement afgeslankt van 102 naar 52 vestigingen. Priem: ‘We zijn allemaal medeaandeelhouder geworden en hebben de naam gekocht’. De nieuwe organisatie wordt aangestuurd vanuit een centrale locatie in Veenendaal. Bij het nieuwe Halfords werken ongeveer 250 mensen. Ook de winkel in Leiderdorp blijft open. (Dichtbij28-01, LD29-01, WW04-02).

28. Het ‘bompakket’ dat vier uur het treinverkeer van en naar Leiden lamlegt en een compleet leger hulpverleners op de been brengt, blijkt een camera te zijn. Opgehangen door reclamebureau Exterion Media op perron 4b/5b van station Leiden Centraal om te kijken hoeveel treinreizigers naar een reclamebord kijken. Het bureau heeft een contract met de NS maar medewerkers op station Leiden Centraal zijn niet op de hoogte. Hoe dat kan, zoeken NS uit. De medewerker van het reclamebureau loopt rond half zeven met een laddertje het station binnen en hangt een kleine GoPro-camera en een plastic zak met daarin kabels en een extra batterij aan een paal op het perron. Een uur later waarschuwen reizigers dat ze een verdacht pakketje zien hangen. Het hele station wordt ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. De bomexpert van de politie alarmeert een ploeg van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) uit Culemborg die met een robotvoertuig onderzoek doet. De NS waagt zich nog niet aan een schatting van de schade. Het incident treft duizenden reizigers. Op een doordeweekse dag stappen er 63.000 reizigers in en uit op Leiden Centraal. Volgens hoofd operaties Fred de Vries van de EOD. ‘laat het zien dat Nederland alert is’. Onderzoeker Jelle van Buuren van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden verwacht dit soort toestanden vaker nu uitvoerders bij calamiteiten steeds meer aan protocollen en procedures zijn gebonden. ‘Steeds minder kunnen ze afgaan op hun intuïtie en ervaring. Op de achtergrond speelt de angst bij bestuurders: ‘Het mág onder mijn verantwoordelijkheid niet fout gaan. Een te waakzame samenleving, die overal risico's ziet legt alles vast in draaiboeken. Het schiet te ver door’. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is het wettelijk verboden om mensen zonder toestemming te filmen, tenzij de veiligheid in het geding is. Exterion Media is sinds 20 januari de nieuwe naam van CBS Outdoor dat in bushokjes, reclamezuilen en in treinen adverteert. Het bedrijf beheert advertentieruimte op meer dan 300 stations in een ‘exclusieve samenwerking met NS’. Volgens burgemeester Henri Lenferink, die een dag later reageert op het gebeurde in de commissie leefbaarheid en bereikbaarheid, berust de hele kwestie op een misverstand. NS vergoedt de kosten van treinreizigers die wel hebben ingecheckt, maar door het bomalarm niet meer konden uitchecken. (Sl28-01, RTVW28-01, LD29/30-01).

28. Drie Lions clubs overhandigen de Voedselbank symbolisch 4.776 pakken koffie. Met een spaaractie in december 2014 brachten ze 2.309.000 spaarpunten van Douwe Egbertskoffie bijeen. (LD27-01, WW28-01, Dichtbij28/31-01, NVH28-01, HOZ01-02, LN04-02, Dichtbij07-02, HOZ08-02 ).

28. Het Haagse Gerechtshof legt lagere straffen op dan de rechtbank voor de gewelddadige overval op juwelier Has Gold in de Haarlemmerstraat. Issam E. (24) moet negen jaar en acht maanden de cel in, in plaats van de twaalf jaar die de rechtbank oplegde en het OM eist. Haci Y (24) krijgt vier jaar en acht maanden in plaats van acht jaar zoals de rechtbank eerder deed. Op 11 januari 2013 komen drie mannen de juwelierszaak Issam en Haci binnen, beginnen meteen de vitrines kapot in te slaan en leeg te roven, terwijl de derde, Rida Bennajem, de juwelier onder schot houdt. Tijdens hun vlucht worden de mannen achtervolgd door de juwelier. Toen hij ze op de Apothekersdijk inhaalde - hun scooter wil niet starten - schiet Rida op de politie die kwam aanrijden. Het hof legt de lagere straf op vanwege de jeugdige leeftijd ten tijde van de overval. Ook speelt mee dat het dossier door het OM te laat werd ingediend bij het hof, waardoor de zaak onnodig lang heeft geduurd. Tenslotte valt de straf voor Haci nog lager uit omdat het hof hem, in tegenstelling tot de rechtbank, niet veroordeelt voor het schot dat zijn vriend lost op de juwelier. Tijdens het hoger beroep leggen Issam en Haci voor het eerst verklaringen af over de overval. Issam zei dat hij niet op de juwelier had geschoten, maar bewust ernaast. ‘Ik kan heel goed schieten’, legt hij zelfverzekerd uit. Toch gelooft het hof hem niet en gaat ervan uit dat het eerder geluk dan wijsheid was dat de juwelier niet werd geraakt. Hij wordt daarom veroordeeld voor poging doodslag. Haci besluit al vrij snel zijn vrienden achter te laten en zet het alleen op een lopen nadat op de juwelier is geschoten. Hij krijgt zijn straf opgelegd alleen voor zijn aandeel in de overval. Issam wordt veroordeeld voor de overval, poging doodslag op de juwelier en poging doodslag op de agenten, omdat hij er nog bij was toen Rida op hen schoot. Rida kan niet meer worden vervolgd. In maart 2013 werd hij slachtoffer van de liquidatiegolf in de Amsterdamse onderwereld en op straat doodgeschoten (RTVW14/28-01, LD15/29-01, Dichtbij30-01).
28 De Haagse rechtbank veroordeelt een 51-jarige Leidenaar, die op 3 juni 2014 een jongen op zijn hoofd sloeg met een ploertendoder tot negen maanden celstraf. Eenzelfde tijd moet hij een klinische behandeling tegen zijn agressieprobleem ondergaan. De officier van justitie eist twee weken eerder tien maanden cel en verplichte behandeling voor zijn agressieprobleem. Volgens de jongen had hij alleen aan buurman H. gevraagd of hij zijn hond bij zich wilde houden, omdat een van zijn vrienden bang was voor het dier. De buurman ging naar huis, kwam terug en sloeg hem op zijn hoofd. Als hij de klap niet met zijn hand had afgeweerd, had hij nu misschien niet meer geleefd, schreef het slachtoffer. Volgens de Leidenaar werd hij al zes jaar getreiterd door het groepje jongeren. ‘Ik ben bedreigd met een vuurwapen, mijn ruiten zijn ingegooid, er lagen steeds stenen in mijn tuin. Mijn overbuurvrouw heeft dat gezien, maar ze durft niet te getuigen. En de politie doet niks. In die klap zat ‘de frustratie van jaren, van alle terreur’. De man leed aan zware depressies, had zelfs een paar maanden eerder een mislukte zelfmoordpoging gedaan. Dat hij een kort lontje heeft, wil hij wel toegeven. H. is al een aantal keren veroordeeld voor mishandeling. Hij volgde ook al eens een training in ‘agressieregulatie’. Maar die moet hij nog maar eens overdoen, vindt de officier van justitie. Behandeling van een maand of negen in een forensisch psychiatrische inrichting lijkt haar een goed idee. Voorafgegaan door een celstraf. De klap was zware mishandeling zegt zijn advocaat: ‘In oktober zat hij al weer in de kroeg’. (LD15/29-01).

28. In de hoofdbibliotheek van BplusC wordt bij de start van de Week van de Poëzie bekendgemaakt dat Wouter Ydema (31) de nieuwe stadsdichter wordt. Hij volgt Jaap Montagne op, die in 2010 werd gekozen door het Leids Dichtersgilde. De jury van de Stichting Leids Literair Landschap selecteerde na een oproep in Leidsch Dagblad vier kandidaten. Dat waren naast de winnaar Christiaan van Tol, Frank Fabian van Keeren en Ferdinand van Heijningen. De nieuwe stadsdichter blijft twee jaar actief bij speciale gelegenheden. De kandidaten moesten onder meer een gedicht over de nieuwe poptempel Gebr. De Nobel maken. Ydema komt uit Langeraar en verhuist op zijn achttiende naar Leiden om er te studeren. ‘Daarna ben ik nooit meer weggegaan’. Eerst studeert hij psychologie maar stapt over naar literatuurwetenschap. Sinds twee jaar werkt hij bij een farmaceutisch bedrijf op het Bio Science Park na kort voor de klas te hebben gestaan. ‘Voor een wetenschappelijke carrière ben ik niet in de wieg gelegd. Daar ben ik te creatief voor. In plaats van over poëzie te schrijven, maak ik liever zelf gedichten’. Ydema debuteerde in 2007 in het literaire tijdschrift ‘De Brakke Hond’. Hij schreef inmiddels ook teksten voor toneel-, dans- en muziekstukken. ‘Die jas past mij. Ik ben verknocht aan Leiden, ken de stad en de mensen en heb inmiddels veel podiumervaring opgedaan’. Met de 160 publieksstemmen die worden uitgebracht, eindigt Ydema bovenaan. Ook de jury kiest unaniem voor hem. En daarmee is hij nu een van de 54 stadsdichters die Nederland inmiddels kent. Jaap Montagne krijgt een speciale tegel bij zijn voordeur. De stichting hoopt dat zo in de loop der jaren een wandelroute ontstaat. Oud-Leidenaar Ilja Leonard Pfeijffer schrijft dit jaar het Poëziegeschenk en is 1 februari te gast in boekhandel Kooyker. De omslag van dit geschenkboekje is ontworpen door de Leidse kunstenaar Casper Faassen. Onno Blom interviewt ze beiden. In Mayflower Bookshop aan de Hogewoerd wordt een literaire middag rond de Engelse dichter John Donne (1572-1631) gehouden. Leo van Zanen draagt voor en er zijn muzikale bewerkingen te horen. (LD26/29/30-01, Sl30-01, Dichtbij30-01, NVH02-02, LN04-02).

28. Het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden overweegt de kleine mavo aan de Antonie Duycklaan met 1.500 leerlingen onder te brengen bij de grote havo/vwo-school aan de Kagerstraat die 1.300 leerlingen telt. Komend schooljaar blijven de klassen 1 en 2 nog in de Antonie Duycklaan, zegt Petra Verhoeckx, lid van het college van bestuur van SCOL waaronder de school valt. Of de klassen 3 en 4 komend jaar verhuizen hangt af van het aantal nieuwe leerlingen dat voor de mavo kiest. Een deel van het mavo-gebouw staat leeg en zonder groei, vindt het schoolbestuur het financieel niet langer verantwoord om er te blijven zitten. Maar als zich voor de Kagerstraat heel veel leerlingen melden, is er onvoldoende plek voor de mavo en blijft die voorlopig aan de Antonie Duycklaan. Mede als gevolg van de plannen stapte teamleider Marian Konijn in december op en is opgevolgd door Judith Star. Volgens Verhoeckx wordt gezocht naar een manier om het mavokarakter te waarborgen via een ‘eigen gang’ en vaste docenten. (LD28-01).

28. Restaurator Godelieve van Wees van het Leidse restauratie-atelier 'Le Singe Violet' gaf de afgelopen weken het spreekgestoelte van de Pieterskerk een opknapbeurt. Een nieuw deurtje dat toegang geeft tot het katheder had een lichtere kleur dan het oude hout. Van Wees werkt vale en kale plekken bij en verwijdert vuil. (LD28-01).

28. De failliete modeketen Mexx maakt een doorstart met enkele tientallen winkels in heel Europa, waaronder acht in Nederland. De overnemende partij is het Turkse Eroglu, een in kleding en retail gespecialiseerd concern. Dit maakt curator Frits Kemp bekend. Ook de parfumlijn en zonnebrillen van Mexx worden voortgezet. Begin december 2014 ging het concern met in Europa 315 winkels failliet. Bij Mexx werkten ongeveer 1.500 mensen, van wie zo'n 500 in Nederland. Daarvan kunnen er waarschijnlijk weer 200 aan de slag. Naar verwachting gaan de eerste winkels over een aantal weken weer open. Het Turkse concern stamt uit 1983 en telt meer dan 600 winkels in 38 landen, waaronder Rusland, Europa en de VS. Mexx ontstond in 1986 door de samenvoeging van de merken Moustache voor mannen (M) en Emanuelle voor vrouwen (E) en had 315 winkels in Europa. (Zie ook 04-12-2014). (LD29-01, Tel29-01).

29. Enkele honderden bomen wil de onbetaalde curator Rinny Kooi de komende jaren planten in het Singelpark. De Leidse biologe vindt dat het park natuurlijke oevers moet krijgen met bijpassende oeverbeplanting en bollen. Over twintig jaar kan het park al heel wat zijn, zegt ze bij het ‘feestelijke startsein’ voor haar werkzaamheden in de Hortus Botanicus. Ze krijgt vooral een toezichthoudende en beeldbepalende rol en is van plan de collectie planten die arts en natuuronderzoeker Philipp von Siebold (1796-1866) uit Japan meenam naar Leiden, als uitgangspunt te nemen. In Zuidoost-Azië groeien volgens Kooi veel winterharde soorten, die prachtige bladeren en bloemen hebben en die goed in ons klimaat passen. De hortus schenkt haar voor het park een Japanse paardenkastanje. Kooi is voor haar pensioen in juni 2013 docent biologie aan de Universiteit Leiden. (Zie ook 17-03). (LD30-01, HOZ01-02, WW04-02).

29. De rechtbank in Den Bosch verklaart Schoenenreus failliet. Twee dagen eerder krijgt de schoenwinkelketen nog uitstel van betaling en blijven de 140 winkels dicht, waaronder die aan de Haarlemmerstraat en gaat de website op zwart. Volgens bewindvoerder/curator Bas van Dooren hebben zich meer dan tien partijen gemeld die interesse hebben in een doorstart in afgeslankte vorm. Het gaat om retailers uit binnen- en buitenland. Het bedrijf ging in januari 2013 al eens bankroet en maakte dezelfde dag een doorstart met minder winkels. Voor 1.000 personeelsleden dreigt ontslag. Dure winkelpanden, veel personeel, een te lage omzet en een online strategie, die niet werkt, zijn de ingrediënten van het bankroet. ‘Het is verschrikkelijk lastig om vanuit het niets een webwinkel te starten en die tot een succes te maken als je concurrenten hebt als Zalando en Wehkamp’ zegt Mathijs Deguelle, sectoreconoom retail bij ABN Amro. Volgens hem vallen er nog meer ‘zwakke broeders’ in het winkellandschap om. ‘Er is een enorme overcapaciteit aan winkels, we schatten 25 tot 30 procent’. Ook Gino Thuij van retailonderzoeksbureau GfK zegt dat het voor veel winkelketens moeilijk wordt om het hoofd boven water te houden. Zeventien procent van de schoenenverkoop loopt via internet. Vijf jaar geleden was dat nog maar drie procent’. (Zie ook 06-03). (Gem27-01, RTVW27/29-01, LD28/30-01)

29. Wethouder Robert Strijk presenteert de nieuwe mobiliteitsnota 2015-2022. Als de plannen worden uitgevoerd, komt er binnen twee jaar eenrichtingverkeer op de Morsweg en de verbinding naar de Haagweg via de Rijnzigtbrug. De brug en de twee spoorovergangen vormen al jaren een groot knelpunt. Wie vanuit het stationsgebied, het Noordeinde en Rapenburg wil bereiken, moet na de ingreep omrijden via Plesmanlaan en Dr. Lelylaan. Andere ingrijpende maatregel is het afsluiten van de Spanjaardsbrug voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers, voetgangers en openbaar vervoer kunnen straks nog via de Lage Rijndijk naar Leiderdorp. ‘Het klinkt tegenstrijdig, maar volgens berekeningen neemt het verkeer in de Sumatrastraat daardoor af’, zegt Strijk. De gemeente is ook van plan om verkeerslichten in de hele stad via een computersysteem op elkaar af te stemmen zodat de doorstroming wordt bevorderd. Gevolgen zijn onder meer dat Witte Singel en Dr. Lelylaan drukker worden, maar het verkeer afneemt op het Levendaal en de Morsweg. De fietsers hebben een prominente plaats in de nota. Een aantal kruispunten wordt aangepakt om de fietsers ruim baan te geven en de veiligheid te verbeteren. Het gaat dan onder meer om de Churchilllaan bij de Telderskade, de Lammenschansweg ter hoogte van de Tomatenstraat, de Wassenaarseweg bij de Albiniusdreef en de kruising Dellaertweg - Schuttersveld. Verder komen er betere en meer veilige fietspaden in het Houtkwartier, met name bij de T-splitsing van Oegstgeesterweg en Boerhaavelaan. Bovendien worden gekeken naar een nieuwe fietsroute tussen binnenstad en Bio Science Park en er komt wellicht een nieuwe fietsbrug over het water van de Morssingel. Ook de frequentie waarmee fietswrakken uit de binnenstad worden weggehaald, wordt opgevoerd van twee naar vier per jaar. Bovendien komt er een fietsverbod in alle steegjes die uitkomen op de Haarlemmerstraat. Sommige problemen zijn ook de komende tijd onoplosbaar, zoals de enige, smalle verbindingsweg tussen Hoge Rijndijk en Waardeiland. Daarvoor komt nog een aparte studie. Veel ideeën zijn niet nieuw, maar kunnen pas worden uitgevoerd als de rondweg er ligt. Voorafgaand aan het opstellen van de Mobiliteitsnota zijn twee avonden georganiseerd waarop bewoners, ondernemers en (belangen)organisaties hun input konden leveren. De nota ligt tot en met 18 maart 2015 ter inzage zodat alle inwoners van Leiden en belanghebbenden kunnen reageren. Op 12 februari organiseert de gemeente een informatieavond in Museum Volkenkunde aan de Steenstraat. (Zie ook 27-01 en 12-02). (Gem29-01, Sl29-01, LD30-01, LN04-02, St04-02, WW04-02).

29. In de collectie van Museum de Fundatie in Zwolle is een stilleven uit 1627 van de Leidse schilder Jan Lievens ontdekt: ‘Vanitas stilleven’. Dirk Hannema, stichter van het museum, verwierf het paneel rond 1928 uit een Engelse particuliere collectie. Kunsthandel Goudstikker in Amsterdam en kunstcriticus H.P. Bremmer duidden het werk als een Rembrandt. In 1984 kreeg het paneel het predicaat ‘Maker onbekend’. Eind 2014 is het paneel in het restauratieatelier van het Rijksmuseum Amsterdam onderzocht. Verschillende experts stellen nu vast dat het olieverfschilderij een Lievens is. Het schilderij is te zien in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. (LD30-01).

29. Bijna vijf jaar zijn leegstaande pandjes aan de Aalmarkt het domein van kunstenaars. Er komt een eind aan, want binnenkort begint de sloop. Nieuwe winkels moeten de Breestraat en de Haarlemmerstraat met elkaar verbinden. Het idee om er te laten zien hoe kunst tot stand komt, is van toenmalig cultuurmakelaar Erica Haffmans. Namens Stichting Peen en Ui gaf Jennefer Verbeek uitvoering aan dit plan. De gemeente stelde de pandjes anderhalf jaar beschikbaar, maar door de crisis werd de sloopdatum steeds vooruit geschoven. Op 9 februari moeten ze sleutel inleveren bij de gemeente. Drie dagen eerder is er een eindfeest voor alle makers. Inmiddels is er een satellietvestiging in de Zeeheldenbuurt. Het initiatief voor het cultureel warenhuis in de voormalige De Slegte aan de Breestraat was van korte duur. Lambert Wouda (beter bekend als Lampie): ‘We willen steeds op een andere plek opduiken. Er staat genoeg leeg in de stad’. (LD29-01).

29. De gemeente beëindigt op 1 april het contract met afvalinzamelaar Vliko. De afdeling beheer van de gemeente leegt de vuilcontainers weer zelf, schrijft wethouder Paul Laudy aan de gemeenteraad. Eerst wordt precies becijferd hoeveel capaciteit er nodig is om de inzameling vlekkeloos te laten verlopen. In maart moet een verbeterplan dat duidelijk maken. Volgens de wethouder kost het zelf inzamelen geen extra geld en kan de capaciteit sneller worden uitgebreid. Aanleiding zijn de aanhoudende klachten over overvolle containers op tal van plekken in de stad. Vooral na de feestdagen ging het mis. ‘Vliko heeft te weinig capaciteit kunnen inzetten om de piek op te vangen’, aldus Laudy in zijn brief. Ander probleem is dat met name in de Merenwijk en de Stevenshof de inzameling van plastic tegen de grenzen aanloopt van de huidige capaciteit van containers. Volgens Laudy kan dat probleem alleen worden opgelost het aantal (pers)containers voor plastic - nu vijftien - wordt uitgebreid.(Sl29-01, LD30-01, LN18-02).

29 Tot en met 8 maart wordt in het Leids Wevershuis aan de Middelstegracht 143 een tentoonstelling gehouden over de huik. De mantel bedekte vrouwen van top tot teen in de periode 1520-1640, de kleine ijstijd. ‘Met het kledingstuk werd getoond dat de draagster een degelijke, goede, zorgzame huisvrouw was’, zegt kledinghistorica Geeske Kruseman. Tienduizenden moeten er zijn gemaakt en ze waren zo degelijk dat ze een leven meegingen, maar er is er niet één over. Voor een reconstructie waren Kruseman en kostuumontwerpster Letja Feis aangewezen op tekeningen en schilderijen van onder meer Albrecht Dürer (1471-1528) en Pieter Brueghel de Oude (1526-1569). Vrouwen uit de hogere kringen droegen nooit huiken. Alleen tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en de jaren daarna was de mantel een tikje modieus in de regentenstand. (LD30-01).

29. Het Stedelijk Gymnasium krijgt met 105 andere scholen van het ministerie van onderwijs het predicaat excellent. Het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest is een van de zeven scholen die voor de havo- en de vwo-afdeling het stempel krijgt. Drie jaar geleden startte staatssecretaris Sander Dekker met het uitreiken van dit keurmerk. Het Stedelijk behaalde de kwalificatie alle drie de jaren. Het Rijnlands viel vorig jaar alleen in de prijzen voor de havo. (LD30-01).

29. Allochtone daders krijgen vaker een gevangenisstraf dan autochtone daders. En die straffen zijn langer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden. Volgens de onderzoekers is er geen hard bewijs dat rechters discrimineren. Maar ze houden er wel rekening mee dat stereotypen meespelen als rechters inschatten hoe gevaarlijk een verdachte is. Volgens de onderzoekers heeft een in Nederland geboren verdachte bij een diefstal zeven procent kans op een celstraf. Turkse en Antilliaanse Nederlanders elf procent. De universiteit onderzocht in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak 110.000 strafdossiers tussen 2005 en 2007 en sprak met 1.500 gedetineerden. (Tr29-01, RTVW29-01).

29. Werkgevers zijn met de gemeente overeengekomen 500 speciale arbeidsplaatsen te creëren. Wethouder Marleen Damen: ‘Bij alle gemeentelijke aanbestedingen boven de 100.000 euro wordt een aparte bestekbepaling opgenomen. Vijf procent van de totale aanneemsom of opdrachtwaarde moet worden bestemd voor arbeidsplaatsen of leerwerkplekken voor mensen met een loonaanvulling vanwege arbeidshandicaps. Bij weinig arbeidsintensieve aanbestedingen is het twee procent’. Irene Slats-van Ommen van BV Leiden, dat circa 350 ondernemers als lid heeft, omarmt de maatschappelijke gedachte achter de nota ‘Social Return’, van de gemeente maar doet gelijktijdig een beroep op de gemeente voor meer flexibiliteit. (NVH29-01, LN04-02).

29. Bij Hoeve Cronesteijn in de gelijknamige polder opent wethouder Frank deWit een asiel waar uitgebloeide bloembollen een tweede kans krijgen. De bollen worden herplant op het terrein van de hoeve, een locatie van de Gemiva-SVG Groep. Mensen met een beperking onderhouden er de moestuin, verbouwen groente, fruit en kruiden, maken meubels van steigerhout, verzorgen de dieren en kloven haardhout. Begeleider Margreeth van Dam: ‘De meeste uitgebloeide bollen verdwijnen in de groene, of nog erger, gewone afvalemmer. Wij geven ze heel graag een tweede kans. Voor onze deelnemers is het een hele leuke, zinvolle en duurzame activiteit’. Er staat een kist bij de ingang van de hoeve waarin bollen kunnen worden gedeponeerd. (Sl21-01, RTVW21-01, Dichtbij21-01, LD22-01, HOZ25-01, WW28-01, LN28-01).

29. De Haagse rechter verbiedt in kort geding De Grim Sport uit Rijnsburg om schaatsen te verhuren, of uit te leveren, in de ijshal aan de Vondellaan of op de parkeerplaats bij het complex. Bij overtredingen wordt er een dwangsom opgelegd van 1.000 euro per keer, met een maximum van 25.000 euro. De Stichting IJshal Leiden is blij met de uitspraak. ‘Met dit vonnis zal de zaak zich niet herhalen’, verwacht voorzitter Jos Arts. IJshal Leiden en Oomssport, een concurrent van De Grim Sport, die winkelruimte in de hal aan de Vondellaan huurt, hadden grote moeite met activiteiten van het Rijnsburgse bedrijf, dat behalve het leveren van huurschaatsen ook folderde bij de schaatshal. (LD-23-01, LD02-02).

29. Baby Jasmijn van drie maanden met een complexe hartafwijking die eind oktober 2014 een bijzondere operatie onderging maakt het goed, meldt het LUMC. Voor het eerst in Nederland gebruiken de behandelaars een geprint 3D-model van het hart om de operatie voor te bereiden. Hierdoor gaat er in de operatiekamer geen kostbare tijd verloren. De operatie is nodig om een gat tussen de hartkamers te dichten. ‘Met het 3D-model zag ik in één oogopslag dat het mogelijk was om een normaal hart met twee kamers te maken’, aldus kinderhartchirurg Mark Hazekamp. ‘In het verleden bleek soms pas op de operatietafel welke mogelijkheden er zijn. Dan verlies je kostbare tijd’, zegt kindercardioloog Arno Roest. (LUMC29-01, UL03-02, LD04-02).

29. De Universiteitsbibliotheek Leiden wijdt een tentoonstelling aan David Humbert de Superville (1770-1849), de eerste directeur van het Prentenkabinet. De universiteit kreeg in 1814 een collectie van 21.000 prenten en 800 tekeningen van de welgestelde Johanna Louisa van Oldenbarneveldt en haar overleden echtgenoot Jean Theodore Royer. Het universiteitsbestuur wist niet goed wat het met de collectie aan moest en vroeg de toen al beroemde Humbert de Superville om met een idee te komen. Hij stelde voor een Prentenkabinet in te richten, waar de werken konden worden tentoongesteld. Ook zijn eigen tekeningen voegde hij bij de collectie, waar ze nog altijd zijn. De tentoonstelling is te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek aan de Witte Singel 27. Samen met het Rijksmuseum van Oudheden en het Leiden University Centre for Arts in Society houdt de bibliotheek twee symposia over de broers David en Jean Humbert de Superville en over ‘recent onderzoek over prenten en tekeningen’ op 20 maart en 2 juni. (LD28-01).

29. Met een proefboring op het Pieterkerkplein geven de wethouders Robert Strijk en Paul Laudy het startschot voor het project ‘Oud Vuil’. Op 26 locaties in de binnenstad gaan archeologen opgravingen doen op plekken waar ondergrondse containers geplaatst worden. Op die plekken is de verwachting het hoogst dat er nieuwe informatie over de geschiedenis van de stad tevoorschijn kan komen. Vooral over de oudste fase van stadsontwikkeling zijn nog veel vragen, zegt de gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP onder toezicht van Erfgoed Leiden en Omstreken. ‘Het is een unieke kans’, zegt ELO-archeoloog Chrystel Brandenburgh. ‘Het gebeurt zelden of nooit dat op zoveel plekken in de stad gelijktijdig bodemonderzoek kan worden gedaan. De grond wordt tot een diepte van drie meter afgegraven en hopen daarna vragen over de datering van de stad te kunnen beantwoorden. We weten dat er in de 12de eeuw een dijkdorp lag langs de Breestraat, dat er rond 1200 een grafelijk hof was, met de Pieterskerk en het Gravensteen. En we weten dat de Burcht, een strategisch-militair kasteel, er toen al een tijd stond. Maar het hoe en waarom weten we niet goed. Het graafwerk begint in de tweede week van maart. De grond worden bewaard en later gezeefd, op zoek naar vondsten. We zoeken nog naar een geschikte plek, zodat publiek kan kijken en kinderen kunnen meehelpen. (RTVW30-01, Gem30-01, Dichtbij01-02, NVH02-02, LN04-02, St04-02, WW04-02, LD07-02-2015).

30. Het glossy kwartaalmagazine ‘Leven!’ heeft een lijstje met Leidse topvrouwen samengesteld waaruit gekozen kan worden welke vrouwen hun beauty en brains het best gebruiken. In het lentenummer staat de uitslag. Genomineerde zijn onder anderen Anke van Vuuren (directeur management & bedrijf Hogeschool Leiden), Bep Monfils (medium), Désirée Battjes (eigenaar Kees Tm internetbureau), Eelkje Colmjon (fotograaf), Marijn Kramp (redactiechef Leidsch Dagblad), Marleen Damen (PvdA-wethouder), Meike Hurts (zangeres / presentatrice), Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal), Roos van Gelderen (SP-wethouder) en Trudy Kwik (evenementenorganisator). (Dichtbij30-01).

30. Nog geen vier maanden na het begin van de sloop gaat de eerste paal voor de nieuwbouw van het ID College tussen de Beestraat en de Boommarkt grond in. De nieuwe vestiging maakt in september 2016 de scholen aan het Rapenburg, Storm Buysingstraat en 5 Meilaan overbodig. Het nieuwe gebouw komt in de plaats van het voormalige gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het oude postkantoor. Van het laatste blijft de gevel overeind, die staat nu als een filmdecor langs de Breestraat. De nieuwe school biedt straks plek aan 2.500 mbo-leerlingen. (Dichtbij31-01, LD31-01, WW04-02, LN11-02).

30/31. Imams moeten beter Nederlands leren om radicalisering tegen te gaan. De religieuze leiders moeten daarvoor ondersteuning krijgen van de overheid. Die oproep doet het Islamitisch Centrum Imam Malik aan minister Lodewijk Asscher. Op uitnodiging van het moskeebestuur brengt de minister een bezoek aan de moskee bij de Willem de Zwijgerlaan. Reden zijn onder andere de terreuracties in Parijs en de toegenomen radicalisering onder jongeren. Taalles voor imams zou volgens Abdelhamid Bouzzit, bestuurslid van de moskee, een effectieve manier zijn om radicalisering te voorkomen: ‘Imams spreken nu vaak niet het Nederlands waarmee je de koran kan uitleggen en de context van de islam kan duiden’. En jongeren spreken volgens hem vaak geen Arabisch. Bouzzit vindt dat de moskee een belangrijke taak heeft wanneer het gaat om radicalisering van jongeren. Zo proberen ze jongeren weerbaarder te maken en ze een gevoel van verbondenheid te geven. ‘Deze moskee moet niets hebben van jihadpredikers en extremisme, maar is wel bezorgd’, zegt Asscher. Een dag later is er drukbezochte themabijeenkomst ‘Radicalisme: oorzaken, symptomen en genezing’ Onder de aanwezigen zijn burgemeester Henri Lenferink en de ambassadeur van Marokko, Abdelouahab Bellouki. De laatste noemt Leiden ‘een voorbeeld voor andere steden’ en prijst de initiatieven om de sociale cohesie te bevorderen. (LD31-01, LD02-02, Sl02-02).

30. Met de onthulling van de naam ‘De Kleine Wereld’ opent wethouder Roos van Gelderen de nieuwe dagopvang voor kinderen met autisme aan het Ballonpad. Een initiatief van het echtpaar Rein en Femke Rijkens. Vier kinderen krijgen er sinds 22 december vijf dagen per week intensieve begeleiding. Doel is dat ze na een jaar of drie naar een passende vorm van onderwijs overstappen. ‘Dat kan speciaal, maar ook het reguliere basisonderwijs zijn’, zegt Rein Rijkens (1974), directeur van de Merel Foundation, de naam van zijn dochter die tot de onthulling werd gebruikt. Hij heeft zijn baan als projectmanager bij een designbureau opgegeven om fulltime en voorlopig op vrijwillige basis beschikbaar te zijn voor de dagopvang. De kinderen worden begeleid volgens een methode dat gewenst gedrag wordt beloond. Voor ieder kind wordt een individueel ontwikkelplan opgesteld. In totaal telt De Kleine Wereld 2,5 fulltime arbeidsplaatsen en krijgt ondersteuning van het Leiderdorpse Inzowijs, een onderneming die kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen begeleidt. Kinderen komen binnen op ongeveer 3- á 4-jarige leeftijd. De Merel Foundation maakt gebruik van rijks- en gemeentepotjes en donateurs. Ouders betalen een minimale eigen bijdrage. In de tweede helft van het jaar hoopt Rijkens het project uit te breiden naar acht kinderen. (LD31-01, NVH02-02, Sl03-02, LN-04-02).

30. Op 23 plaatsen zijn borden voor verkiezingsaffiches in de stad neergezet. Na de verkiezingen van 18 maart is een evaluatie of de borden in het digitale tijdperk nog nodig zijn. De borden kosten 7.500 euro en affiches plakken mag vanaf 12 februari. Daarvoor gelden strikte regels. De gemeente verzoekt het uitdelen van folders op straat te beperken. (LD31-01).

30. Verpleegkundige Sandra van Duijn van het Alrijne Ziekenhuis Leiden neemt de ‘Leven Lang Lerenprijs’ in ontvangst van Hogeschool Utrecht omdat zij voortdurend bijleert en zich verder ontwikkelt. Van Duijn start als gezinshulp en komt in 2003 werken bij het Diaconessenhuis (sinds 1 januari Alrijne Ziekenhuis). Sinds enkele jaren is ze verpleegkundig specialist voor kinderen met astma. Ze houdt spreekuren op de polikliniek kindergeneeskunde en doet beleid en wetenschappelijk onderzoek. Ze stond aan de basis van de ‘kinderastmacarrousel’ waar kinderen één keer per twee jaar worden gezien door allerlei hulpverleners. Enkele uren later vertrekt het kind met een advies op maat. Nu volgt ze, naast nevenfuncties in het ziekenhuis, de Leadership for Change bij Hogeschool Utrecht. De zogeheten Arendje Jansenprijs wordt elke twee jaar uitgereikt. (LD04-02).

30. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente kijkt naar alternatieven voor strooizout. Volgens de partij is dat schadelijk voor de natuur en dieren en voor materialen als steen, beton en glas. Ook zou strooizout voertuigen aantasten. Er zou een proef moeten worden gedaan met dooikorrels en strooilava. Deze middelen zijn volgens de partij minder belastend. Ook werken dooikorrels vijf keer sneller dan strooizout en ze blijven langer werkzaam, tot wel 48 uur bij een tempratuur tot -40 graden Celcius. Bovendien wil de PvdD dat de gemeente inwoners wijst op alternatieven van strooizout. (RTVW30-01, Sl02-02).

30. Studenten van Hogeschool Leiden presenteren de resultaten van allerlei onderzoeken die zij deden naar de leefbaarheid in de Stevenshof en in dorpen in de regio, waaronder Katwijk en Leiderdorp. De studenten zochten uit hoe je vitale en minder vitale ouderen met elkaar in contact kunt brengen, zodat ze elkaar kunnen helpen. Ze bedachten samen met jongeren een gedragscode zodat jong en oud minder last van elkaar hebben, en ze hielpen jongeren om ouderen te helpen. Ook bedachten de studenten een manier om familie meer betrokken te krijgen bij een verpleeghuis, en om jongeren te helpen die zich eenzaam voelen. (LD23-01)

31. Politieagenten worden met de dood bedreigd als ze een 30-jarige Leidenaar willen aanhouden na de beroving van een vrouw op de Hooglandse Kerksteeg. De verdachte stond op camerabeelden en werd door agenten herkend. Hij wordt opgepakt. Een 41-jarige man belandt in de cel nadat hij het in een horecazaak aan de Lange Scheistraat ruzie krijgt met een andere bezoeker en dreigt met een mes. Een beveiliger loodst de messentrekker naar buiten en waarschuwt de politie, die hem aanhoudt. Een andere man wordt gearresteerd nadat ’s nachts zonder reden een 19-jarige vrouw tegen de grond slaat. Zij raakt bewusteloos. (RTVW31-01, RTVW02-02, Dichtbij02-02).

31. Buurtcentrum De Rondedans in het Noorderkwartier heeft zijn langste tijd gehad. Vanaf 1 januari 2015 jaar is het gesloten. Welzijnsorganisatie Radius heeft de huur voor het pand bij corporatie De Sleutels opgezegd. ‘Er komen gewoon te weinig mensen’, zegt directeur-bestuurder Frank van Rooij. Er was een tijd dat De Rondedans voor ouderen hét centrum was van de wijk. De eettafel zat altijd vol, activiteiten als braderie en bingo werden druk bezocht. Vooraanstaande politici als Eelco Brinkman en Wouter Bos bezochten ooit met hun verkiezingskaravaan het dienstencentrum aan de Julianastraat. Van Rooij: ‘Die tijd is voorbij. Ook als de vrijwilligers zelf denken dat ze iets heel leuks hebben georganiseerd in het centrum, blijft de opkomst matig. Tijdens de dagelijkse eettafel voor ouderen, rond het middaguur, schuift nog maar een handjevol mensen aan. Volgens Van Rooij wonen er tegenwoordig veel minder ouderen in buurt. ‘Er komen steeds meer ‘nieuwe Nederlanders’ en die trekken hun eigen plan. Met het Dr. Willem Dreeshuis in Den Haag was het het eerste activiteitencentrum van waaruit allerlei vormen van ondersteuning werden geboden aan ouderen in de buurt. Allerlei organisaties werkten daarin samen’. De Rondedans kan nog het 25-jarig bestaan vieren, in september van dit jaar, maar 26 jaar wordt het centrum niet. Radius poogt de rest van het jaar de activiteiten die er nog zijn - zumba, de kaart- en sjoelclub, de handwerkclub, de yoga - elders onder te brengen. Van Rooij denkt dat dat gaat lukken. ‘Je hebt in Noord nog de dienstencentra Merenwijk en Zijloever en buurthuis Op eigen wieken en het Epicentrum. Het is niet zo dat we alles moeten afbouwen. De gebruikers vinden het jammer dat De Rondedans gaat sluiten. Maar ze begrijpen ons besluit’. (LD31-01).

31. Vliegkamp Valkenburg houdt de ‘laatste’ open dag. Zo’n 1.250 geïnteresseerden maken gebruik van de geboden mogelijkheid. In vijftien tot twintig jaar verandert het vliegveld in een woon-, werk- en recreatiegebied. De start van de bouw van de eerste van zo'n 4.700 woningen moet beginnen in 2017. Tegenstanders hopen dat het er nooit van komt. De fundamenten van de oude landingsbanen zijn de afgelopen weken afgegraven. En ook de toplaag de huidige baan is met freesmachines deels verwijderd. Bezoekers kunnen met een busje een rondrit maken langs onder meer de verkeerstoren. In het voormalige VIP-gebouw is een minitentoonstelling over de ‘energieneutrale’ woonwijk van de toekomst. De Stichting Historie Marinevliegkamp Valkenburg (in oprichting) verkoopt voor tien euro per stuk 250 funderingsstenen uit de landingsbaan met een certificaat van echtheid. Het geld is voor het behoud van de geschiedenis van het vliegveld. De stichting is een initiatief van Peter Korbee, die diverse boeken over ‘Valkenburg’ schreef. In de stand is een deel van de tentoonstelling te zien die in het Torenmuseum is ingericht over zeventig jaar marinevliegkamp. (LD13-01, RTVW01-02, LD02-02, HOZ08-02).

31.Videoworld in de Korevaarstraat sluit, zodat Leiden geen videotheken meer heeft. Eigenaar John Verbaan: ‘We hebben alles geprobeerd, maar het gaat niet meer. We hebben gewoon te weinig klanten. Het is niet meer van deze tijd om naar de videotheek te gaan. Tegenwoordig kijken heel veel mensen online of ze downloaden films. Dan moet je reëel zijn en is het beste om te stoppen’. Volgens Verbaan is het erg snel gegaan. ‘In 2011 ging Videoland, naast ons, weg. We kregen hun klanten erbij maar sinds een jaar is het aantal erg snel achteruitgegaan’. Verbaan heeft ongeveer dertig jaar een videotheek in Leiden gehad. Eerst op de Vinkweg, vanaf 1990 aan de Korevaarstraat. Daarna in de Kooi en de Merenwijk en in 2005 opnieuw de Korevaarstraat. De collectie van ongeveer 19.000 dvd's en blue-rays ging de afgelopen maand in de uitverkoop. In de jaren tachtig van de vorige eeuw schoten videotheken als paddenstoelen uit de grond. (LD02-01, Sl26-01, Dichtbij07-02, HOZ08-02).

31. In het Kijkhuis gaat de Leidse film ‘Los’ in première. Het is de eerste korte film van regisseur Aidan Vernée. Afgelopen zomer werd onder meer gedraaid in de Leidse Hout en op de Burcht. De twintig minuten durende film draait om de 21-jarige Ivo. Hij koestert woede voor zijn gewelddadige vader. Daarom wil Ivo eerst de confrontatie met zijn vader aan, voordat hij verder kan met zijn leven en bijvoorbeeld met zijn toneelcarrière kan beginnen. Aidan Vernée heeft zelf het geld voor ‘Los’ bij elkaar gebracht met zijn jonge filmbedrijf ‘Footloose Media’. (LD28-01, LN28-01).

31. In een uitverkocht Leids Volkshuis is de première van Barry Badpak duh mjoesikol ‘Op zoek naar de teen der wijsheden’. Barry en zijn vrienden Dikkie B en The Voice gaan op zoek naar een schat waarmee zij hun stamcafé de Hut van Ome Henne van de ondergang proberen te redden. Daarvoor reizen ze door heel Europa en komen in de gekste situaties terecht. Titus de toneelknecht geeft met borden aan hoe het publiek moet reageren. Zodoende staat, zingt, danst en juicht het publiek meer dan dat het rustig zit te kijken. In de voorstelling komen tal van bekende Leidenaren langs, of zijn het ‘lookalikes’. Vanwege het succes van afgelopen zaterdag komt er op 11 april een tweede voorstelling. (Dichtbij02-02, LD03/06-02, WW04-02).

((CV31. Simone Buitendijk (56) is sinds 2011 vicerector magnificus van de Universiteit Leiden. Ze studeerde geneeskunde in Utrecht, promoveerde in Leiden en behaalde aan de Yale University de master public health. Ze heeft bloeiende carrière als hoogleraar en leider van grote onderzoeksgroepen. Van origine is ze arts-epidemioloog, bijzonder hoogleraar preventieve gezondheidszorg voor kinderen aan het LUMC, hoofdonderzoeker bij TNO Leiden en bijzonder hoogleraar Eerste Lijns Verloskunde en Ketenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van het AMC bij de Universiteit van Amsterdam. ‘Vanaf m'n zesde wilde ik dokter worden. Ik ben nooit meer van dat idee afgestapt. In de tijd dat ik studeerde, deed maar vijftien procent van mijn generatie dat. Nu gaan we richting de veertig procent. Dat is wel inclusief de hbo-opleidingen. Bij ons is maar twintig procent van de hoogleraren vrouw. We verliezen in elke stap van hun carrière meer vrouwen dan mannen. Dat terwijl meer meisjes dan jongens hun master halen. Ook lesbische en homoseksuele studenten lopen hier ‘achter’. Ze worden niet actief gediscrimineerd, maar voelen zich bij ons minder gemakkelijk thuis’. Ze woont in Leiden, is gescheiden en heeft een dochter Caroline (24) en een zoon Daniël (20). (LD31-01)).