Kroniek juli 2014

1. Aloys van Rest wordt twee jaar voorzitter van de PvdA afdeling Leiden. Ze volgt Marion Goedhart op die vier jaar voorzitter was. Uit het bestuur treden ook Helma Baart en Josee Koning. (WW09-07). 

1. Een consortium met de Universiteit Leiden krijgt 12 miljoen euro voor de Nederlandse bijdrage aan het ontwerp van Square Kilometre Array (SKA), 's werelds grootste en krachtigste radiotelescoop. De bouw start in 2018 in Zuid-Afrika en Australië. De eerste resultaten worden in 2020 verwacht. Het consortium bestaat uit het Netherlands Institute for Radio Astronomy (Astron) en de universiteiten van Leiden, Amsterdam, Groningen en Nijmegen. De bijdrage uit het fonds voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten wordt in Leiden bekend gemaakt door staatssecretaris Sander Dekker en NWO-voorzitter Jos Engelen. Het project omvat honderden schotels en enkele honderdduizenden antennes, die via een glasvezelnet zijn verbonden met een supercomputer. Het moet de eerste beelden opleveren uit de tijd waarin de vroegste sterren(stelsels) ontstonden. Ook waarnemingen van explosieve verschijnselen worden mogelijk. Elf consortia zijn geselecteerd om onderdelen te ontwerpen. Nederland speelt al zeventig jaar een belangrijke rol in de radioastronomie. Met de schotel in Dwingeloo (1956), de radiotelescoop in Westerbork (1970) en de Low Frequency Array (2010). Dezelfde dag krijgt het samenwerkingsverband van ruim 200 biobanken bijna 10 miljoen euro om te investeren in verrijking en harmonisatie van de opgeslagen materialen waardoor het ontstaan van ziektes kan worden vastgesteld. De BBMRI-NL wordt vanuit het LUMC gecoördineerd en heeft weefsel van ongeveer tien miljoen mensen opgeslagen, zoals speeksel, bloed en urine. Staatssecretaris Dekker brengt voorafgaand aan de uitreiking een werkbezoek aan biobanken van het LUMC. Zo toont Hein Verspaget hem de Parelsnoer en CuraRata-vriezers, waar weefsels bij ongeveer -180 graden Celsius worden bewaard. Eline Slagboom vertelt over haar onderzoek naar gezond oud worden waarvoor weefsel wordt afgenomen bij families waarin hoge leeftijden worden bereikt. (LUMC02-07, UL08-07).

1. Enkele honderden medewerkers van de GGZ-instelling Rivierduinen krijgen te horen dat ze boventallig zijn. De grootste klappen vallen bij afdeling voor  jeugdigen tot en met 18 jaar. Het personeelsbestand wordt er met dertig procent afgeslankt. Volgens bestuurder Karel de Buijzer van Abva Kabo houdt de vakbond vast aan het sociaal plan. Rivierduinen wil er vanaf omdat het te duur zou zijn en wil de medewerkers snel ontslaan en niet uiterlijk 1 mei 2015 zoals in het sociaal plan staat. Anderhalve maand geleden maakte de zorginstelling al bekend dat 140 fulltime arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Op de werkvloer heerst verslagenheid. Ook medewerkers die blijven. moeten het met minder collega’s doen of verhuizen naar een andere vestiging. Nieuwe cliënten staan langer op de wachtlijst of kunnen er niet meer terecht. In 2013 verdwenen al 80 fulltimebanen via natuurlijk verloop. Cliëntenorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland en gemeenten in de Leidse en Alphense regio vragen om opheldering. Rivierduinen is gevestigd in onder meer Leiden, Gouda, Alphen, en de Duin- en Bollenstreek en heeft 1.900 personeelsleden. (LD02-07).

1. De Koninklijke Akademie van Wetenschappen KNAW draagt het beheer van de omvangrijke collecties Indonesië en Cariben van haar Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde over aan de Universiteit Leiden. Een dag eerder tekenen de KNAW, de Universiteit Leiden en de Vereniging KITLV, juridisch eigenaar van de collectie, de overeenkomsten. Het KITLV gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW en nauw samenwerken met de Universiteit Leiden. De overdracht aan de Universiteitsbibliotheek garandeert faciliteiten voor beheer en ontsluiting van de collectie. Die bestaat uit circa één miljoen - merendeels postkoloniale - boeken en bijzondere collecties, waaronder 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s. Tevens bevat de collectie vele kaarten, prenten en unieke archieven uit Indonesië, Suriname en de Antillen. De Universiteit Leiden beschikt hiermee, inclusief de in 2013 overgenomen erfgoed- en kaartencollecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de eigen, rijke collecties van de UB, over een wereldwijd unieke verzameling over Indonesië en de Cariben. Het samenbrengen biedt grote mogelijkheden voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer de helft van de medewerkers van het KITLV-KNAW maakt de overstap naar de UB.  ‘De meerwaarde is dat studenten en promovendi zo kunnen binnenlopen’, aldus KNAW-voorzitter Hans Clevers. UB-directeur Kurt De Belder verzekert dat onderzoekers heel nauw betrokken worden bij de collecties. De Universiteit Leiden neemt ook de KITLV-vestiging in Jakarta over, waar op grote schaal papieren en digitale informatie over het moderne Indonesië wordt verzameld en ontsloten. De vestiging verhuist deze zomer naar het Nederlandse ambassadeterrein in Jakarta. ‘Met deze omvangrijke collectie heeft de universiteit goud in handen’, concludeert Ernst Hirsch Ballin, voorzitter Wetenschapscommissie KITLV. Met extern gefinancierde onderzoeksprojecten erbij zijn er straks zo’n 35 onderzoekers. Op 14 en 15 oktober is er onder de vlag van de universiteitsbibliotheek, het KITLV en Leiden Global (het samenwerkingsverband tussen universiteit, musea en internationale instituten in Leiden) een publiekssymposium over de KITLV-collectie. Sprekers zijn onder anderen Adriaan van Dis en de Indonesische ambassadeur. (UL30-06, UL01-07, LD16-07).

1. De sloop van woningen rond het Lakenplein is tijdelijk stilgelegd omdat in de resterende leegstaande woningen asbest is vrijgekomen na de diefstal van koperen leidingen. De asbestdeeltjes bevinden zich in de koven waarin de leidingen zaten. Volgens woningcorporatie Portaal levert het geen vertraging op voor de bouw van zestig ‘flexibele huizen’ waarvan de start begin 20125 is gepland. (LD01-07).      

1. Park Matilo telt stadsvolkstuinen, schooltuinen, een hoogstamboomgaard, een wijngaard en er wordt gewerkt aan een kloostertuin. Die moet de herinnering levend houden aan het St. Margarethaconvent, dat van 1464 tot 1572 gevestigd was op die plek. Toen werden de kloosterzusters verjaagd door woedende Leidenaren, een paar jaar na de beeldenstorm. Ellis Grootveld, een van de initiatiefnemers: ‘We weten dat het een flink klooster was, met stallen, een melkhuis en met allerlei bijgebouwen’. Ze ontwikkelde het plan met archeoloog Dorothee Olthof en kunstenares Ludy Feyen. De tuin komt in de oostelijke hoek van het park, tussen de aarden wallen van het castellum en de Besjeslaan. Er staat al een roestkleurige kloosterbank. De plantvakken, in symmetrische vorm, worden afgeschermd met muurtjes van antieke dakpannen. In de bakken komen geneeskrachtige kruiden en bloemen. Langs de tuin komt een kloostergang van gevlochten wilgentakken, waarlangs rozen en druiven moeten groeien. Ook komen er een wilgenbank, een yogaveldje en een bassin met stromend water, aangedreven op de stroom van een zonnepaneel. Voorjaar 2015 moet alles klaar zijn. (LD01-07).

1. Er komen steeds meer minibiebs. Na een donatie van Fonds1818 heeft een aantal Leidenaars een kleine boekenkast ingericht in hun voortuin of op een andere makkelijk bereikbare plek. Voorbijgangers mogen gratis een boek meenemen of kunnen zelf een boek achterlaten. Ze staan onder andere in het Plantsoen, de Koolstraat, op het Luchtmansplein en bij het pontje over de Zijl in de Merenwijk. Aan de Van Bemmelenstraat en de Rijndijk stonden ze al langer. (LD01-07, EN01-07). 

1. In museum De Lakenhal hangt vanaf vandaag een zelfportret van Jan van Mieris. Het schilderij komt uit het bezit van de in 2006 overleden schrijver Gerard Reve. Zijn partner Joop Schafthuizen heeft het doek verkocht aan een kunsthandelaar, die het Leidse museum tipte. In een half jaar wist directeur Meta Knol het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Het gaat om enkele honderdduizenden euro's. De Lakenhal betaalt zelf veertig procent. De rest wordt aangevuld door de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds. Volgens Knol heeft de handelaar niet het onderste uit de kan gehaald.  ‘Een belangrijke aanwinst voor ons museum en voor de openbare kunstcollectie van Nederland. Het is een heel pakkend portret’, zegt conservator Christiaan Vogelaar. Jan van Mieris (1660-1690) was de zoon van de beroemde Leidse fijnschilder Frans van Mieris en werd maar dertig jaar. Toen hij in 1690, in Rome overleed, liet hij een betrekkelijk klein oeuvre na van zo’n twintig schilderijen. Het zelfportret uit circa 1685 was daarin een hoogtepunt. Het relatief grote schilderij werd lang gekoesterd bij de familie van de kunstenaar, tot het in 1749 werd verkocht aan Allard de la Court. Deze vermogende Leidse textielfabrikant had in zijn huis aan het Rapenburg een van de belangrijkste verzamelingen van de toenmalige republiek. Gerard Reve had het schilderij hangen in zijn woning in het Belgische dorp Mechelen aan de Leie. (Sl01-07, RTVW01-07, LD02-07, HOZ06-07, LN09-07, HOZ10-08).

1. Oud-wethouder Jan-Jaap de Haan (39) wordt de nieuwe directeur van Cedris, de branchevereniging van de negentig sociale werkvoorzieningsbedrijven. De CDA'er  had onder meer Werk en Inkomen in zijn portefeuille en was hij lid van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Namens de VNG mam hij deel aan besprekingen met het kabinet over de Participatiewet. De Haan volgt Marleen Damen van de PvdA op, die bij Cedris werkte. Cedris ondersteunt mensen om aan de slag te komen met beschut werk of bij een gewone werkgever. Op 10 juli neemt de raad afscheid van De Haan. (Sl01/11-07, LD02-07, HOZ06-07, LN09-07, WW09-07). 

1. Het Visitor Centre aan het Stationsplein bestaat vijf jaar. Sinds de opening van het bezoekerscentrum zijn de bezoekersaantallen met 17 procent gestegen. Zo kunnen ze in augustus 800 tot 1.000 nieuwe studenten verwelkomen als die tijdens de El Cid een bezoek aan het informatiepunt brengen. Sinds de opening in 2009 zijn ook Arriva en het Expatcentre in het pand gevestigd. (LD02-07).

1. De nieuwe gratis stadsgids ‘Ontdek Leiden’ verschijnt. Nieuw zijn vier wandelroutes waarvoor vier Leidenaars ideeën aandragen. Komiek Jochem Myjer voor de kinderroute, burgemeester Henri Lenfderik voor de waterroute, rector magnificus van de Universiteit Leiden Carel Stolker voor de wetenschapsroute en schrijver Abdelkader Benali voor de kunst- en literatuurroute. Het boekje van Leiden Marketing en Centrummanagement is onder meer gratis verkrijgbaar bij het Visitor Centre op de Stationsweg. (LN02/05-07, HOZ06-07, WW09-07, WW13-08, Sl20-08). 

1. De Universiteitsbibliotheek heeft twee dummy’s gekocht van het fotoboek ’Kalypso & Nausikaä’ van de Nederlandse fotografe Ata Kandó. Deze originele proefversies uit 1956 laten zien hoe Kandó experimenteerde met de lay-out van fotoboeken. Ze deed dat onder andere samen met Ed van der Elsken, met wie ze later trouwde. De dummy’s zijn gekocht met financiële steun van de Vereniging Rembrandt en de Vrienden van de UB. (UL01-07, LD02-07).

1. Ronald Reichert (55) vertrekt als general manager bij motel Holiday Inn aan de Haagsche Schouwweg. Hij was 31 jaar in dienst waarvan vele jaren als   tweede man achter directeur Max Worms van wie hij in 2008 het stokje overnam. De eerste Holiday Inn buiten Amerika werd bijna vijftig jaar geleden geopend. Reichert was ook voorzitter van de Stichting Hoteloverleg Regio Leiden  Een verschil van inzicht met de top leidde tot het vertrek van de Nieuw-Venneper. Reichert ontmoette er zijn vrouw Ireen met wie hij drie kinderen kreeg: Luc (26), Stef (23) en Lynn (19). Hij zegt de laatste zes jaar crisismanagement te hebben gevoerd mede door de uitbreiding van de hotelcapaciteit in de Leidse regio sinds 2010 met 65 tot 70 procent. ‘Maar je kunt niet eindeloos blijven schrappen zonder dat de service en het product minder wordt’. Als succesnummer noemt hij de familiebuffetten die in 32, 33 jaar zo’n 800.000 gasten trokken. In 1996 was er een faillissement omdat eigenaren er alleen maar geld uithaalden en niets investeerden, aldus Riechert. Keerpunt was de overname door een groep individuele vastgoedmensen. Dieptepunt was vorig jaar het overlijden van chef-kok Bert Bonhof (57), met wie Reichert dertig jaar samenwerkte. (LD05-07).              

1. Het Nationaal Regenboog Evenement (NRE) start met een Sail In vanaf de Zijlbrug in Leiderdorp naar de Zijlpoort. De sleep van 75 meter lang wordt bij de Zijlstroom begroet door commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester van Leiderdorp Laila Driessen. Smit vaart op het klassieke motorjacht de Ammerland en met de stoet van schepen mee naar Leiden en krijgt daar de nieuwe Vaarkaart Leiden uit handen van wethouder Robert Strijk. Het bevat alle routes van en naar de omliggende plassen Brugbedieningstijden en vaarregels, vaarroutes door de binnenstad, maar ook activiteiten in Leiden, evenementen, musea en bezienswaardigheden, staan overzichtelijk bij elkaar. De kaart is gratis verkrijgbaar. Tot en met 6 juli worden voor de vierde keer bootraces gehouden. Vijftien Regenboogboten en vijftien gemeenten vormen de hoofdingrediënten van het evenement. Op 2 juli is er een walprogramma bij de Kaagsociëteit in Warmond. Daarna verplaatst het evenement zich naar de Braassemermeer, de Westeinder Plassen en de Vinkeveense Plassen en wordt op 6 juli afgesloten in Nieuwkoop. De Leidse boot heeft Frans Sluters als stuurman en Arnold Tas en Sander van der Borch als bemanningleden. Winnaar wordt de gemeente Leiderdorp en Leiden eindigt als tiende. (Sl25/30-06, FeedGem02-07,  LD04-07, HOZ06-0-7, LN09-07, St16-07).

1. Het Rijksmuseum van Oudheden onthult dat bij opgravingen in Oegstgeest archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de 7de eeuw hebben gevonden. De schaal is versierd met dier- en plantfiguren in bladgoud en ingelegd met halfedelstenen. Waarschijnlijk is  de schaal, met een diameter van 21 centimeter en een hoogte van 11 centimeter, als offer in de grond terecht gekomen. Vergelijkbare schalen zijn meestal van brons en werden nooit versierd met uitbundig goudbeslag. De schaal, die vermoedelijk als drinkschaal of als wasbekken werd gebruikt, is samengesteld uit diverse onderdelen met verschillende dateringen. Het oudste deel, de schaal zelf, is waarschijnlijk uit de laatromeinse tijd en de afbeeldingen wijzen erop dat de schaal uit het oostelijke Middellandse Zeegebied of het Nabije Oosten afkomstig is. De overige decoraties dateren uit de eerste helft van de zevende eeuw en wijzen op culturele invloeden uit Duitsland, terwijl de ophangbevestiging vooral bekend is uit Engeland en Scandinavië. Het zeldzame object is op 4 juni 2013 gevonden op het terrein van het Bio Science Park Leiden. De vondst is geheim gehouden om de opgravingen, die doorliepen tot juli 2014, in alle rust af te ronden. De schaal is aangetroffen bij de opgraving van de resten van een groot dorp uit de 6de en 7de eeuw. Het dorp lag langs de Rijn en werd doorsneden door allerlei waterloopjes. Het onderzoek is gefinancierd door de Universiteit Leiden en de afgelopen zes jaar uitgevoerd onder leiding van archeoloog Jasper de Bruin. Eigenaar, de provincie,  heeft de schaal laten restaureren en langdurig in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum van Oudheden. De vondst is daar tot en met 26 oktober te zien in de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’, en behoort daarna tot de vaste presentatie ‘Archeologie van Nederland’. Vicerector van de Universiteit Leiden Willem te Beest, gedeputeerde Han Weber, directeur van het RMO Wim Weijland, conservator Annemarieke Willemsen en Jasper de Bruin lichten de vondst toe. Volgens De Bruin zijn geen andere spullen gevonden die wijzen op een grote elite. Wel dat mensen een zekere welstand hadden en in eenvoudige boerderijen woonden. Er lag een haven en er zijn (wijn)tonnen gevonden gemaakt van naaldbomen, waarschijnlijk uit de Franse Alpen. Menno Dijkstra, archeoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam denkt dat het gebied door de gunstige ligging een machtscentrum was, waarin de regionale elite door de eeuwen heen sporen heeft nagelaten. Het was een handelsknooppunt en het kan volgens Dijkstra geen toeval zijn dat in een grafveld, net buiten het centrum van Rijnsburg, een gouden gesp is opgegraven die stamt uit dezelfde tijd. De Bruin denkt dat de elementen op de schaal er waarschijnlijk later aan zijn toegevoegd. ‘De twee zilveren hengels en de beslagplaten met goud zijn kenmerkend voor de stijl van het Duitse Rijnland, net als de gouden sierschijf die met spijkers op de bodem van de schaal is bevestigd. Eén van de theorieën is dat de schijf voorheen als broche werd gebruikt. Die gouden broches droegen rijke mensen volgens De Bruin als mantelspeld. ‘De schijf zit zo vastgeroest dat we er hopelijk achter kunnen komen door röntgenfoto’s of een CT-scan’. De Bruin vermoedt dat de rode stenen, die granaten worden genoemd, uit Pakistan of India komen. ‘De granaten zie je terug op de schijf in de schaal en de beslagplaten aan de zijkant. De metalen ringen waarmee de schaal wordt opgehangen, zijn te herleiden naar Scandinavië en Engeland. Dit soort schalen werd aan metalen kettingen of touwen opgehangen tijdens bijvoorbeeld een feest’. ‘Een derde ring hebben we nooit gevonden. Misschien was de schaal niet af of er is nooit een derde ring geweest’. Volgens Annemarieke Willemsen moet de bezitter van de schaal belangrijk zijn geweest. ‘Een luxueus of rijk persoon’ .  De planten, rondrennende beesten en fabeldieren van bladgoud in de schaal, hebben iets weg van een jachtscène. Dieren worden vaak als decoratie gebruikt, op sieraden, kleding en gebruiksvoorwerpen. Dat is iets van alle tijden. Toen Bouke van der Meer, hoofddocent klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden, de diermotieven zag, was hij verrast. ‘De afbeelding van het dier met een mensenbeen in zijn bek is oeroud. De kom is gemaakt in de zevende eeuw na Christus, maar ik herken de afbeelding uit de periode 700-600 vóór Christus. Dat is meer dan 1.000 jaar verschil’. Volgens Van der Meer is het beenmotief kenmerkend voor Etrurië, een gebied ten noorden van Rome.  (Sl23-06, LD24-06, WW25-06, UL01-07, Sl01-07, RTVW01-07, LD02/09-07, HOZ06-07, LN09-07, WW09-07).

1. Leiden staat op plek 180 in het jaarlijkse gemeenteonderzoek van weekblad Elsevier. De 403 gemeenten zijn vergeleken op punten als de kracht van de lokale economie, het aantal voorzieningen, de bereikbaarheid, de hoeveelheid onbebouwde ruimte en ‘harmonieus leefklimaat’. Vooral in die laatste categorie, die is onderverdeeld in ‘overlast’, ‘misdaad’ en ‘verkeersveiligheid’, scoort Leiden flink ondermaats. Pluspuntje is dat - als het gaat om het geheel van monumenten, historische binnensteden, theaters en horeca - Leiden alleen Amsterdam, Groningen, Utrecht en Maastricht voor zich moet dulden. De regio doet het goed want met uitzondering van Leiden en Kaag en Braassem krijgen alle gemeenten het predicaat goed of zeer goed. De lijst van onderzoeker, het Delftse bureau Louter, plaatst Wassenaar 9de. Voorschoten 10de, Oegstgeest 13de, Zoeterwoude 31ste, en Leiderdorp 51ste. (LD01-07, Elsevier01-07).

1. De tweede editie van de ‘Leidse pas’ komt uit. Inmiddels zijn 190 Leidse ondernemers aangesloten bij het initiatief van de broers Tim en Joost Bleijie. De pas kost 24,95 euro voor een jaar met aankoopkortingen van 10 tot 25 euro en tien procent korting in diverse horecazaken. Vanaf 1 augustus heeft de Leidse pas een eigen winkel op de hoek Oude Rijn/Kuipersteeg 6. Wethouder Robert Strijk opent de zaak. (HOZ03-08, LD05-08, Sl06-08, WW06-08, LN13-08). 

1. In het bijna afgeronde wijkje Nieuw Leyden in Noord zijn de eerste winkels geopend. Op de hoek van de Pasteurstraat-Flemingstrsaat is een avondwinkel gevestigd. Eind mei werd aan de Flemingstraat 93 de eetgelegenheid Johnny’s Burger geopend. Op 95 zit Chopsticks, een afhaal- en bezorgzaak voor Amerikaans-Chinese gerechten. (LD01-07).      

1. Museum Boerhaave staat vol kleine jongleurs, leeuwen, romantische danseresjes en gedresseerde aapjes die door een druk op de knop in beweging komen. Wonderbaarlijke, grappige en soms rare automaten die gebaseerd zijn op historische spelletjes. Vroeger vermaakten koningen en keizers hun gasten daarmee. Ook serieuze geleerden verbaasden hun publiek met natuurkundige spelletjes en spectaculaire proeven. Bijvoorbeeld met toverlantaarns, kanonnen met buskruit en poppen met lang haar dat overeind ging staan bij een elektrische lading. Een aantal van deze historische, natuurkundige spelletjes is te zien op de tentoonstelling Circus Boerhaave. (RTVW02-05)

2. In 2013 werden in Leiden 3.871 boetes uitgedeeld voor hufterig gedrag, bij elkaar voor 476.756 euro. In 2.150 gevallen vond het plaats in het verkeer.  Overige boetes gingen onder meer naar wildplassers (236), openbare dronkenschap (599) en baldadigheid en overlast (260). (WW20-07).   

2. Albert Heijn opent aan de Hooigracht de vernieuwde supermarkt. De uitbreiding van 900 naar 1.800 vierkante meter kostte 5,5 miljoen euro. Medewerkers en relaties vieren dat met pistoletjes, champagnes en hippe beats, waarna de klanten naar binnen mogen. De keten nam het naastgelegen pand van de failliete elektronicazaak De Block over. Bedrijfsleider Eugène Felser is enthousiast over het grotere assortiment, bredere gangpaden, de  stomerijservice en het afhaalpunt voor Bol.com. Er is extra personeel aangenomen en het huidige personeel is bijgeschoold. Op de hoek van de Oude Rijn ging een nieuwe Gall & Gall slijterij, ook onderdeel van het Ahold-concern, al eerder open. (Sl02-07, LD034-07).

2. Woningcorporatie De Sleutels heeft haar monumentale bezit aan de Korevaarstraat 30 flink opgeknapt. De is de oude broodfabriek Ceres, beter bekend als ’De Vooruit’, naar de coöperatie die er in 1931 introk. Fotograaf Niek Bavelaar vraagt zich af waarom in de boog niet het woord ’broodfabriek’   is geschilderd? ‘Met Ceres aan de voorkant en aan de zijgevel nog De Vooruit, is dat verwarrend. Veel mensen zullen zich afvragen wat het nou was, vermoedt Bavelaar, die ook actief is voor de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden. Volgens De Sleutels is het woord Ceres al vernieuwd toen corporatie Zijl en Vliet er haar intrek nam. De boog gebruikte de corporatie voor de eigen naam. Die is bij de fusie met de Sleutels in 2003 verwijderd. (LD03-07).

2. Het aantal en de duur van dwangmaatregelen in de psychiatrische centra van Rivierduinen nam in 2013 fors toe. Het aantal opsluitingen in een isoleercel steeg van 2.579 naar 3.653. Het fixeren van patiënten gebeurde 1.242 maal. In 2012 was dat 386 keer. De stijging is opmerkelijk, omdat Rivierduinen al jaren veel energie steekt in het terugdringen en het aantal bewoners afneemt. In het jaarverslag worden toegenomen complexiteit van patiënten op afdelingen voor langdurend verblijf en afname van verplegend personeel belangrijke oorzaken genoemd. De directie heeft opdracht gegeven om de stijging te analyseren. (LD02-07).

2.  Een skatebaan, een kunstwerk, een brug over de Maresingel, horeca, een cluster van oude ambachten en heel veel groen. Het zijn enkele van de ideeën die bij de gemeente en de Vrienden van het Singelpark leven om het Nuon-terrein, inmiddels omgedoopt tot Energiepark, in te richten. De gemeente staat open voor veel meer tips en meningen zegt Frank Kalshoven tijdens een rondleiding voor zestig belangstellenden. Het  terrein ondergaat een grondige sanering. Daarna moeten alle hekken weg die het gebied afschermen en verdwijnen de parkeerplaatsen. De oude industriële gebouwen blijven en krijgen een nieuwe bestemming. (LN09-07, LD03-07).

2. De provincie probeert opnieuw de vestiging van een grote supermarkt in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude tegen te houden. De maatschappij die het winkelgebied wil exploiteren gaat bij de Raad van State in beroep tegen dat beleid. Volgens die regels wordt de vestiging aan banden gelegd, omdat er al veel leegstand is. Zoeterwoude ziet wel ruimte voor detailhandel in de polder langs de A4. (RTVW02-07).

2. De Haagse rechtbank veroordeelt een 40-jarige  Leidse tassendief conform de eis van de officier van justitie tot twee jaar celstraf of verblijf in een gesloten verpleeginrichting. De veelpleger uit het Afrikaanse Benin zat in 2010 al langdurig in een tbs-kliniek. Na zijn vrijlating raakte hij weer drugsverslaafd en pleegde diefstallen aan de lopende band. Op 14 mei stal hij een kostbare tas in  warenhuis V&D. (LD19-06, LD04-07).   

3. Onderzoekers van vijf universiteiten, waaronder het LUMC, hebben een genetisch profiel van Nederland gemaakt. Het moet helpen bij het leggen van verbanden tussen genetische variatie en ziektes. De stamboom geeft ook nieuwe inzichten in grote migraties in de geschiedenis. De onderzoekers publiceren hierover in  ‘Nature Genetics’. De onderzoekers hebben de DNA-volgorde van 250 familietrio's, bestaande uit twee ouders en een kind, in kaart gebracht. Het is voor het eerst dat zo nauwkeurig de genen van zoveel gezonde Nederlanders geanalyseerd zijn. Volgensprogrammadirecteur Gertjan van Ommen, verbonden aan het LUMC, bleek elke deelnemer gemiddeld wel twintig mutaties te hebben waarvan onderzoekers dachten dat ze zeldzame ziekten veroorzaakten. Twee blijken bijvoorbeeld een mutatie te hebben die op jonge leeftijd zou leiden tot een zeldzame stofwisselingsziekte, maar zijn gezond.  Ook hebben kinderen van oudere vaders meer mutaties in hun DNA. (LUMC03-07)

3. De grootste Leidse studentenvereniging Augustinus bepaalt via loting wie lid mag worden. Elk jaar melden zich meer eerstejaars dan de vereniging aan kan. Zij staan in de El Cid-introductieweek dagelijks om 10 uur op de stoep en tien minuten later is het maximumaantal voor de meisjes al bereikt. Deze regeling heeft te veel nadelen, vindt voorzitter Rex van der Plas. ‘Het werkt in de hand dat studenten zich zo snel mogelijk bij ons inschrijven, zonder bij andere verenigingen te kijken. Dat willen we niet’. De vereniging aan het Rapenburg laat dit jaar 388 studenten toe en had dit jaar 1.825 leden. Roeivereniging Njord begon drie jaar geleden al met loten. De eerste 200 inschrijvers werden toegelaten. Volgens voorzitter Leonore Albers is dit jaar elke dag een loting. Minerva-voorzitter Wenneke Stikkers meldt dat het corps afgelopen jaar bijna 400 nieuwe leden kreeg. ‘Als het richting 500 gaat, dan gaan we nadenken over een ledenstop. Maar daar ga ik niet van uit’ Een nieuwe zesde vereniging oprichten? Krista van Rest, voorzitter van Quintus, ziet er wel wat in. ‘Er is zeker ruimte voor, maar het probleem is niet groot genoeg’. Annemarieke Voorsluijs, bestuurslid van NSL, denkt dat er nog ruimte is voor groei bij diverse verenigingen. Het aantal Leidse universitaire studenten stijgt dit jaar naar 5.873. Bij Hogeschool Leiden tot 2.475. (LD01/05-07).

3. Op de Open Dag van de Minerva-lustrumviering is onder meer de City Survival Run. Een 3,8 kilometer lange koers vol obstakels en uitdagingen. De start is op de Garenmarkt waarna de deelnemers via het Van der Werffpark, de Hortus Botanicus en de Pieterskerk door het centrum van de stad rennen. De deelnamekosten van 10 euro gaan naar het Prinses Beatrix Spierfonds. Het Lustrumterrein aan de Boshuizerkade is ook geopend voor de burgerij. Er zijn een bowlingbaan, een bioscoop, een zwembad en een restaurant. Voor bewoners uit het Haagwegkwartier wordt de Lustrummusical Cabaret opgevoerd in de speciaal gebouwde tent. De dag wordt afgesloten met het Universiteits- en Stadsfeest dat tot in de vroege uurtjes duurt. (Sl04-07).

3. In de Hoge Mors wordt gewerkt aan een bijzondere wandelroute: het Morslint. Onderdeel vormt een bestaand groengebied naast Buurtcentrum Morschwijck aan de Topaaslaan, dat moet worden omgevormd tot een wijkpark. In een tijdelijk atelier in het buurtcentrum aan de Opaalstraat 19 wordt van 7  tot en met 10 juli het ontwerp gemaakt. Er is een team van bewoners, medewerkers van welzijns- en zorginstellingen Rivierduinen en Lbertas, sportorganisaties, woningcorporatie Portaal, de gemeente, architecten en landschapsontwerpers aan de slag. Op de laatste dag wordt het ontwerp gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente. Het idee werd twee jaar geleden door een groep buurtgenoten voorgedragen tijdens de opening van de nieuwbouw aan de Diamantlaan. Josse Popma, mede-eigenaar van architectenbureau Popma & Ter Steeg, heeft het uitgewerkt. Over toestemming heeft de projectgroep contact met wethouder Roos van Gelderen. Die is enthousiast. (Sl03-07, LD08-07, LN09-07).

3. Meer dan een kwart van de bewoners van de Oude Morsch, zo’n 100, deden mee aan en enquête van de gemeente over de toekomst van de Morsstraat. De meerderheid wil de straat als winkelgebied behouden. Als probleem worden de vele fout geplaatste fietsen gesignaleerd, die problemen geven voor zowel wandelaars als fietsers. De helft zou graag een verkeersluwe straat zien. Dit najaar wordt het Morspoortplein opgeknapt. (LD04-07)  

3.  Oud-producer en voormalig Veronica-medewerker Harry Knipschild doceert popgeschiedenis aan aankomende studenten van de Universiteit Leiden. In 1964 werd hij bij Radio Veronica producer van het programma  ‘Veronica's Rhytm & Blues Hop’, dat gepresenteerd werd door Joost den Draaijer (Willem van Kooten).  In 1995 begon hij een studie geschiedenis, promoveerde en is inmiddels docent Indonesische geschiedenis. Studenten zijn leerlingen van het Pre-University College, een onderdeel van de Universiteit Leiden, dat onderwijs geeft aan getalenteerde leerlingen uit de vwo-bovenbouw. (Sl03-07). 

3. Bij voetbalclub UVS zijn veel ideeën voor verbetering van hun complex, maar stuit dat op tegenwerking van de gemeente, zegt Jan Kolen van de ‘toekomstcommissie’. De gemeente heeft plannen voor sportzalen in sportpark Kikkerpolder. Het bevreemdt de club dat de mening daarover niet is gevraagd. ‘Onze kantine en kleedkamers zijn aan vervanging toe. Waarom geen combinatie met die sportzalen? Maak daar één geheel van, mooi vormgegeven. Onze hoofdtribune zou daar voor kunnen wijken, want die is gevaarlijk’, aldus Kolen. UVS heeft contact met buurtvereniging Houtkwartier en de Vrienden van de Leidse Hout. Organisaties die recent ook al stevige kritiek op de handelwijze van de lokale overheid uitten. Er is ook een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur om inzicht te krijgen in de gemeentelijke plannen. D66-raadslid Aad van der Luit vindt dat de gemeente moet luisteren naar wat de voetbalclub heeft te vertellen. (LD03/04-07, Sl04-07, HOZ06-07).

3. Huisarts Ferd Weijenborg, fysiotherapeut Pieter Corver en apotheker Cynthia Ong vestigen zich in het leegstaande schoolgebouw in de Lusthoflaan bij de Herensingel. Half juli wordt het contract getekend. Volgens Weijenborg kan zorg anno 2014 beter geleverd worden in één groot gebouw. De huidige groep bestaat uit drie huisartsen, de Kooiapotheek, een medisch diagnostiekcentrum en drie fysiotherapiepraktijken, maar wat Corver betreft komen daar nog meer collega’s bij. Hij ziet graag nog psychologen, diëtisten, logopedisten en een loket van de gemeente aanschuiven. April 2015 kan het gebouw in gebruik genomen worden. (LD04-07).

3. De Stichting Oriëntatiejaar, de organisatie die jongeren vanaf 16 naar werk begeleidt, krijgt tot 1 augustus 2015 70.000 euro van de gemeente om extra te kunnen uitbreiden. Wethouder Marleen Damen wil geen verdere toezeggingen doen over toekomstige subsidies ‘We zitten dan midden in de decentralisatie en de invoering van de Participatiewet’. (LD04-07).

3. De Haagse rechtbank spreekt de Leidse schipper Paul G. (58) vrij van het veroorzaken van drie gevaarlijke aanvaringen op de Stille Rijn, op 6 juli 2013 tijdens het muziekfestival ‘Woodstock on Water’. Hij sleepte een dekschuit naar Valkenburg, toen hij na het passeren van de Visbrug in een enorme drukte terecht kwam. Volgens slachtoffers en getuigen raakte hij de rubberboot van een 14-jarige jongen en kwam hij zo hard tegen een blauwe motorsloep dat die bijna op de kade werd getild. Volgens rechtbankvoorzitter Jan Willem de Pon kan niet worden vastgesteld dat de schipper levensgevaar voor anderen veroorzaakte. Weliswaar waaierde de dekschuit uit bij manoeuvres, maar dit betekent niet dat die combinatie niet op een nautisch verantwoorde manier was vastgemaakt, aldus de rechtbank. De schipper zelf zei twee weken geleden dat de grote drukte op het water hem had verrast. De officier van justitie eist twee weken eerder een werkstraf van 120 uur en een boete van 450 euro en vier maanden werkstraf voorwaardelijk omdat zij de kans op herhaling groot acht. Volgens de officier  zeggen getuigen dat hij onverantwoord hard voer en bewust het risico nam dat hij ongelukken kon veroorzaken. (LD19-06, LD04-07).

3.  Zorgverlener Ipse de Bruggen schrapt vanwege bezuinigingen door het rijk in september 59 fulltime arbeidsplaatsen. De ontslagen vallen vooral op de kantoren in Zoetermeer, Nieuwveen, Zwammerdam en Nootdorp. De 5.000 cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap, moeten niets merken van deze reorganisatie. Ipse de Bruggen telt nu ruim 3.500 fulltime arbeidsplaatsen op 390 locaties in onder meer Leiden en de Alphense regio. De reorganisatie is goedgekeurd door de ondernemingsraad en de vakbonden.

De gevolgen van de overheveling van zorgtaken van rijk naar de gemeenten op 1 januari 2015 zijn nog niet bekend. Daarover is overleg met 32 gemeenten gaande. (LD03-07, RTVW05-07).

3. Het nieuwe dierentehuis Stevenshage is bijna klaar. Eigenares Nicolette Bloemendaal heeft met de actie ’Draag een steentje bij’ al veel geld ingezameld, maar voor de inrichting wil ze nog 20.000 bij elkaar krijgen. Daarom wordt op 17 juli een speciaal driegangendiner in het nu nog lege asiel geserveerd. Eind juli is het gereed en in oktober gaat het asiel officieel open. Het kantoor en de kantine zijn verhuisd naar de eerste verdieping, waardoor op de begane grond meer plek is voor de dieren. Die ruimtes moeten nog worden ingericht met een konijnenhok, klimpalen voor het kattenverblijf en kantoormeubels. (LD03-07).

3. De Haagse rechtbank veroordeelt 40-jarige Leidse kapper Maurice P. voor  seksueel misbruik van een 14-jarig meisje tot een jaar celstraf waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Bovendien mag hij geen contact hebben met het meisje. De officier van justitie eist twee weken geleden anderhalf jaar cel. P. knipte de leden van het gezin al lang. In 2012 vroegen haar ouders of hij een baantje voor haar had zodat zij een huisdier kon betalen. Vanaf dat moment maakte het meisje één keer per week de kapsalon schoon. De verdachte en zijn vriendin hielpen het meisje dat thuis problemen had, met haar huiswerk, bakten koekjes met haar, namen haar mee naar pretparken en vierden haar verjaardag. Toen zij een tijdje bij een vriendinnetje in huis woonde, zou ze onder druk hebben gezegd dat zij en de verdachte seks hadden. Een verklaring die zij later weer introk. Volgens de officier van justitie vormen gesprekken tussen de twee op sociale media als Facebook en Whatsapp en pikante foto’s van het meisje op de telefoon van de verdachte ’meer dan voldoende bewijs’ dat er iets aan de hand was. De verdachte is al drie keer voorwaardelijk vrijgelaten, maar steeds weer opgepakt omdat hij weer contact met haar zocht, aldus de officier. De verdachte ontkent ooit seksueel getinte chats met het meisje te hebben gehad en denkt dat iemand hem een loer draait. De rechters vinden dat hij op een verwerpelijke manier misbruik maakte van zijn positie als huisvriend. (LD19-06, LD04-07).

3. Het jaarlijkse Tamtam-festival in Leiden-Noord wordt voor het laatst gehouden. Het evenement dat in 2003 van het Oranjefonds een van de eerste ‘Appeltjes van Oranje’ kreeg, heeft nog één keer een tent op de hoek van de Bernhardkade en de Kooilaan. ‘De financiën drogen op en het aantal vrijwilligers is fors teruggelopen’, zegt voorzitter Ed Hofkes van de organiserende stichting Tamtam. Buurtbewoners zijn behalve vrijwilliger ook de muzikanten, de theatermakers en de zangers. De stichting blijft bestaan in de vorm van projecten, zoals het gospelkoor van buurtbewoners, dat op de openingsavond optreedt. Tachtig mensen uit de wijk repeteren vier avonden  onder leiding van een Amerikaanse dirigent. Ook het Tamtam- en het Hazeskoor treden op. De gemeente en Fonds 1818 dragen nog bij maar de woningcorporaties zijn afgehaakt. ’Tien jaar geleden zaten we in de voorbereiding met vijftien vaste vrijwilligers aan tafel, nu nog met vijf’’, zegt Hofkes. Op 4 juli worden historische films over Leiden vertoond en is er een avond met zangers en een zangeres uit Leiden. Op de slotavond , 5 juli, passeren  hoogtepunten van 12,5 jaar Tamtam de revue. (LD13-06).

4. Romantiek in het park is het thema van het jaarlijks terugkerende Leidse Hout Festival. De Vereniging Vrienden van de Leidse Hout organiseert elke zomer een festival in het openluchttheater. Ditmaal ligt de nadruk op muziek uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Het Berlage Saxophone Quartet is de grote trekker. Vorig jaar won het zowel de jury- als de publieksprijs van het Dutch Classical Talent Award. Blaaskwintet Quintessence van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag opent het festival gevolgd door acht cellisten en sopraan Saskia de Man. Klarinetensemble Lignum verzorgt de afsluitende act. (LD03-07).

4. De noodlijdende kinderopvangkoepel Estro maakt een doorstart in afgeslankte vorm. De Britse kinderopvang Smallsteps neemt ongeveer tweederde van de 3.600 medewerkers over. Hierdoor kunnen 250 van de 380 vestigingen open blijven en doorgaan onder de naam van de Britse organisatie. In Leiden zijn dat Arcade, Avontuurlijk en dependance, Basisbende en dependance, Bengel, Buren, Compagnon, Draaimolen/Reuzenrad en dependance, Grote Beer, Kever, Kersetnuin, Kleine Beer, Konijn, Krullevaar, Langhaar, Lotte, Pandora, Petteflet, Pollewop, Prikkebeen, Schatkist, Tante An en Twins. Dat meldt vakbond AbvaKabo FNV. Onder de paraplu vallen onder meer B4KIDS, Astrid Lindgren, Catalpa en Octopus. Estro wordt op 5 juli door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard nadat het bedrijf uitstel van betaling is verleend. 

De curator gaat volgens Esro op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de vestigingen die niet zijn overgenomen. In Leiden zijn dat Sindbad, Vlindertuin, Babydrome en Beetle. De kinderopvang van alle kinderen is in ieder geval tot eind juli gegarandeerd. Estro heeft in de stad dertig vestigingen. Wat er na 31 juli met de kinderen gebeurt, is nog onduidelijk. De ouders bij B4Kidsvestiging Konijn gaan uit van een doorstart. Johan Vriesema, directeur van opvang SKL heeft plekken beschikbaar. Gastouder Marijke Drenth van Marijke’s Honingpot maakt zich nog geen zorgen. ‘Als zelfstandig ondernemer kan ik overstappen naar een ander bureau. De kinderen kunnen ook hier blijven omdat ik thuis opvang en niet op een locatie van B4Kids’. In de Leidse regio zouden al partijen zijn die interesse hebben. Geert de Wit van het consortium hoopt een landelijk netwerk bij elkaar te krijgen. De Belastingdienst laat weten dat de kinderopvangtoeslag per direct wordt uitgekeerd op de bankrekening van de ouders. Zij moeten de gastouder betalen. Hierdoor voorkomt de fiscus dat de toeslag in het faillissement terechtkomt en gastouders kunnen fluiten naar hun geld. (RTVW04/06/08-07, LD05/07-07).

4. Het Anatomisch theater in museum Boerhaave wordt heropend na een vernieuwing en uitbreiding. Er wordt een film vertoond over de geschiedenis van de natuurwetenschappen. En rondom het theater is een rariteitenkabinet ingericht.  (LD05-07, HOZ06-07, HOZ10-08).

4. In het SieboldHuis aan het Rapenburg is tot 1 september een expositie van   Japanse stripfiguurtjes. Maar ook imposante, meer dan levensgrote Ultramannen en vechtende robots als Mobile Suit Gundam en Neon Genesis Evangelion.

Herman van Veen, de geestelijk vader van Alfred Jodokus Kwak, verricht de officiële opening omdat deze stripfiguur ook in Japan heel erg populair is. Bovendien is de animatie destijds in Japan gemaakt. Middelpunt van de expositie is de nagebouwde Hello Kitty-slaapkamer van een doorsnee Japans tienermeisje. Tamagotchi, en de Power Rangers zijn ook present. (LD03-07).

4. Café Shooters in de Doelensteeg wordt opnieuw bestraft door burgemeester Henri Lenfeirnk. De zaak moet tot 25 juli hemaal dicht nadat het café van 17 april tot 7 mei al om 24 uur 's nachts gesloten moest zijn. Voormalig mede-eigenaar Thijmen de Rijk zegt het café twee maanden geleden te hebben verkocht aan Maria, die het omdoopte tot Leidsche Marie Volgens de gemeente staat het nog steeds onder de naam Shooters geregistreerd. Maria: ‘Ik heb het pand in april overgenomen en meteen een horecavergunning aangevraagd maar de gemeente loopt constant tijd te rekken’ Ze bestrijdt zich niet aan de voorwaarden te hebben gehouden. (FeedGem04-07, RTVW04-07, Sl04-07, LD05-06, HOZ06-07, LN09-07).

4. In de Zijl bij Leiderdorp wordt het stoffelijk overschot van een man gevonden. Het lichaam is ontdekt door een opvarende van een plezierjacht achter een afgemeerd zandschip. De politie vindt geen sporen die wijzen op een misdrijf. Op RTV-West wordt een foto getoond op 8 juli om zijn identiteit te achterhalen. Op 17 juli wordt bekend dat het een 30-jarige man is afkomstig uit Eritrea zonder vaste woon- en verblijfplaats. De recherche heeft geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. De man is door verdrinking om het leven gekomen. Familieleden hebben hem geïdentificeerd.  (RTVW04/08-07, LD05-07, WW09/23-07, Sl17-06, LD18-07 ).

4. Het theehuis De Leidse Hout viert het 65-jarig bestaan. Eigenaar is Bernard Stöxen (64) . (WW09-07).  

4. Op verzoek van het Haagse Gerechtshof doet het Nederlands Forensisch Instituut een reconstructie op de Apothekersdijk. Het is de nasleep van de overval in januari 2012 op juwelier Has Hold in de Haarlemmerstraat. De overvallers schoten op de vlucht in de richting van de juwelier, die achter ze aan rende. Verdachte Issam E. wees in maart tijdens een zitting bij het gerechtshof zichzelf aan op de filmbeelden, die de juwelier met zijn telefoon had gemaakt. Hij was de man die het schot loste. Maar, zo zei hij ook: hij zou expres ver gemist hebben. Zijn advocaat Bénédicte Ficq zegt dat de juwelier ten onrechte zegt dat er op hem is geschoten. E. werd eerder veroordeeld tot twaalf jaar en ging in hoger beroep. (RTVW04-07, LD05-07). 

5. Het gaat beter met de Breestraat. Het gedeelte tussen stadhuis en Korevaarstraat kent nauwelijks nog leegstand en wacht op de komst een paar nieuwe kledingwinkels en er heerst een toenemend optimisme onder de winkeliers. Het eerste stuk ’Bree’, waar borden van makelaars nog wel op veel winkelramen te vinden zijn, is een zorgenkindje, erkent Mark van Praag, voorzitter van de winkeliersvereniging. ‘Er staat er een geheel vernieuwd V&D-blok en als de gemeente investeert komen eerst de ’grote jongens’ als The Sting en daarna volgen de kleintjes. Zo opende Melvin Smeets in juni de kledingoutletzaak Dépôt op nummer 114c. De zaak wordt geleid door Keyleigh Weijers. Schuin tegenover is er met Hartedief nog een trendy ingerichte winkel gekomen en in de directe omgeving liggen nog plannen voor een café, een Albert Heijn en nog zeker twee kledingwinkels. In de buurt van het stadhuis is met Van der Leur Design en Biemans Interieur een klein stijlboulevardje ontstaan. Op de hoek van de Maarsmansteeg openen Nicolette Brunt en Marc Godhuys hun vijfde vestiging van de modeboetiek Art & Casey. Brunt begon in 1992 een sieradengalerie in Rotterdam. Sinds zes jaar breidt de zak zich snel uit met vestigingen Den Haag, Delft, Gouda en nu Leiden. Verderop toont de Breestraat een ander gezicht. Er komt over een aantal jaar een hofje vol modezaken bij, maar het pand van boekhandel De Slegte is lang niet het enige dat leegstaat. Bovendien staat de ABN-bank te koop. (LD05-07, LD12-08, LD19-08).

5. Automobilisten, die vanuit Amsterdam in de richting Leiden, Zoeterwoude of Alphen aan den Rijn willen rijden, moeten een andere afslag nemen. Bij Zoeterwoude moet de parallelbaan op worden gereden. Dit zal zorgen voor minder files op de N11. Het verkeer op de A4 wordt voortaan gesplitst om het bestemmingsverkeer te scheiden van het doorgaand verkeer. (LD03-07).

5. Buurtbewoner Jeroen Schrama neemt het initiatief om samen met buurtgenoten een moestuin te starten in het plantsoen aan de Bontekoestraat in de Zeeheldenbuurt. Vijftien enthousiaste gezinnen doen al mee om de plantjes in zelfgetimmerde moestuinbakken te onderhouden. Omdat de tuin op gemeentegrond ligt, tekent wethouder Paul Laudy een convenant voor het project en schenkt een aantal gieters aan de initiatiefnemers. (LD05-07, Sl07-07, Gem08-07, Dichtbij08-07, LN09-07, WW23-07).

5. De Leidse Heren Wielren Club 'De Wielrennert' rijdt met achttien man, onder wie wethouder Frank de Wit de loodzware fietstocht de Marmotte voor het goede doel. Een toertocht van 175 kilometer waarbij op één dag vier Alpenreuzen bedwongen worden: de Glandon, de Télegraph, de Galibier en de Alpe d'Huez. Het goede doel is de Stichting Semmy, die onderzoek naar hersenstamkanker bekostigt. (Sl30-06).

5. Roeiers van de eerstejaars lichte acht van Asopos de Vliet winnen het Eerstejaarsklassement. Als tweede geëindigd halen zij voldoende punten om voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging de titel te halen. Het is een serie landelijke roeiwedstrijden waar alle eerstejaarsroeiers van studentenverenigingen hun krachten meten. Het team bestaat uit Adriaan de Vos, Thom Hofman, Siddiq Raams, Lex de Gouw, Joost Kempers, Gilles Ottervanger, Scott Kannekens, Luc van Vught en als stuur Saranda Ombashi. (Sl07-07, LD09-07, WW09-07).

5. De Cadets van American Football Club Lightning Leiden worden Nederlands kampioen. Ze verslaan de Amsterdam Crusaders met 32-22 bij de Arnhem Falcons in Sportpark 't Cranevelt. Senior Flag Football Lightning Leiden wordt tweede na met 102-60 te hebben gewonnen van Den Haag Hyena's/Dutch Lions. (Sl06-07, LN09-07).

5/6. Tijdens de zesde editie van muziekfestival Morspop spelen Silver, de Woodstock Tribute Band, de Anny Partyband, de Pub Band, Helter Shelter en BB More. Op de Stadstimmerwerf wordt ook de afterparty gehouden van ‘Woodstock op het Water’ dat voor het tweede keer wordt gehouden. Boten met bands varen door de binnenstad. De eerste dag wordt afgelast wegens het slechte weer. (Sl01-07, WW02-07, LN02-07, RTVW05-06, WW09-07).

6. De Leidse kunstenaar Merijn Tinga strandt in Katwijk bij een ’testdownwinder’ van Hoek van Holland naar Zandvoort, als zijn van plastic afval gemaakte kiteboard in tweeën breekt. ‘Kleine sprong over een golf op volle snelheid en het was gedaan’, meldt Tinga op de Facebookpagina van de Plastic Soup Surfer. Tinga is van plan om op zijn zelfgemaakte board een recordtocht te maken om aandacht te vragen voor het probleem van plastic afval in zee: 500 kilometer vanaf de Belgische grens helemaal lang de Nederlandse kust tot aan het Duitse Waddeneiland Borkum. (LD05/08-07, LN06-08).

6. De ziekenhuizen in Zuid-Holland kunnen de toeloop vanuit het bevolkingsonderzoek naar darmkanker goed aan. Meer mensen dan verwacht sturen hun ontlasting in en twee keer zoveel mensen worden doorverwezen naar een ziekenhuis. Hierdoor zijn elders in het land wachtlijsten ontstaan. Medisch Centrum Haaglanden biedt patiënten zelfs aan om naar Den Haag te komen.

Ook het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft geen problemen. ‘Voor het onderzoek is extra personeel aangenomen om patiënten te kunnen opvangen. We willen de emotionele periode tussen doorverwijzing, coloscopie en uitslag zo kort mogelijk houden. Zo voorkomen we dat onze reguliere patiënten langer moeten wachten door de extra toestroom’, aldus een woordvoerder. Datzelfde geldt voor het Rijnland Ziekenhuis en het Diaconessenhuis. De onder het RIVM vallende organisatie ’Bevolkingsonderzoek Zuid-West’ weet hoeveel plaatsen een ziekenhuis heeft en houdt daar bij de verwijzingen ook rekening mee. ‘Het RIVM ziet als enige echt de vraag en het aanbod’, aldus het ’Diac’. Een woordvoerder van ’Zuid-West’ bevestigt dat er in de Leidse regio amper wachttijden zijn. ‘Mensen met een ongunstige uitslag kunnen er snel terecht. We hebben geen aanwijzingen dat er in de Leidse regio minder verwijzingen zijn’. Volgens landelijke cijfers stuurt 68 procent van de aangeschreven mensen een monster van hun ontlasting in, terwijl het RIVM een opkomst van 60 procent verwachtte. Hiervan heeft 13,2 procent een positieve ontlastingstest. Dit jaar ontvangen alle mannen en vrouwen die zijn geboren in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging om deel te nemen. In de jaren daarna volgen steeds meer geboortejaren, tot in 2019 iedereen in de doelgroep ten minste één keer is uitgenodigd. Mensen krijgen een uitnodiging per post. Daarin zit een buisje waarmee ze in hun ontlasting moeten prikken. (RTVW06-07, LD09-07)

6. Een 16 mm-film met beelden van de bevrijding van Leiden in mei 1945. Die bijzondere vondst deed Joop Kooreman in de winkel Entresol aan de Nieuwe Rijn. De rolprent van ruim een kwartier liet hij restaureren bij Hage Film in Amsterdam. Het bijzondere is dat zijn vader Willem en zijn twee zusjes Janneke en Bep ook in de film te zien zijn. Hij hoopt dat de film vertoond kan worden bij de herdenking van 70 jaar bevrijding in 2015. Eerder is de film te zien op Dailychanneltv van Leidenaar Roel Zaadnoordijk. (HOZ06-07).  

6. In de Driftstraat brandt ‘s nacht een auto uit. Ook een er naast geparkeerde auto loopt flinke brandschade op. Vorige zomer en afgelopen maanden brandden er meerdere auto's af in Leiden-Noord.  (RTVW06-07, LD07-07, HOZ13-07)

7.  De rotonde Haagse Schouwweg - Ommedijkseweg - Stevenshofdreef wordt  drie weken aangepakt. Sinds de aanleg in 2011 is het aantal ongelukken op de kruising toegenomen blijkt uit onderzoek van bureau Megaborn. Voor automobilisten werd het onoverzichtelijker omdat veel dingen tegelijkertijd in de gaten moeten worden gehouden en ze (brom)fietsen soms pas laat kunnen zien. Er wordt een extra bocht aangebracht in het fietspad, om de snelheid eruit te halen en de afstand tussen rotonde en fietskruising wordt groter. Ook krijgen  automobilisten die van de brug komen beter zicht op het fietspad. Frans Schohaus, directeur van Van der Valk Haagse Schouw, dat aan de rotonde ligt, bepleit meteen ook de kruising met de Valkenburgseweg aan te pakken omdat daar de meeste ongevallen gebeuren. (LD03-07, WW09-07, HOZ13-07).

7. De Haagse rechtbank veroordeelt de 39-jarige voormalige eigenaar van computerwinkeltje aan de Herenstraat conform de eis van de officier van justitie, twee weken geleden, bij verstek tot vijftien maanden cel wegens belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij vorderde tussen 2007 en 2012 ten onrechte bijna drie ton aan omzetbelasting terug. Ook vervalste hij na het faillissement in 2012 uittreksels van de Kamer van Koophandel. In 2010 kwam hij al in aanraking met justitie wegens oplichting. (LD26-06, LD09-07).      

7. Wethouder Robert Strijk opent in de voormalige Meelfabriek de vernieuwde website van Erfgoed Leiden en Omstreken. Die wordt samen met de Cultuurhistorische Atlas gelanceerd. Het is één van de laatste stappen van het samenvoegen van de afdeling Monumenten & Archeologie en het Regionaal Archief Leiden. De website biedt een schat aan informatie over de Leidse historie onder meer over de bodemgesteldheid, beroemde personen en bedrijven, stadsuitbreidingen, opgravingen, notulen van de gemeenteraad en publicaties van kranten, tijdschriften en boeken. Aan de hand van informatie-, waarderings- en themakaarten kan thuis ieder historisch element in de omgeving worden gevonden. Dankzij de atlas kan Leids erfgoed al in een vroeg stadium in bestemmingsplannen worden opgenomen en kunnen burgers en ontwikkelaars geïnspireerd raken door de geschiedenis. Het project zal nooit helemaal af zijn, maar na meer dan drie jaar werk wordt het met trots gepresenteerd, aldus directeur Ariela Netiv. Adjunct-directeur Marcel Andela spreekt over ‘een unieke prestatie van Leiden waaraan andere gemeenten een puntje kunnen zuigen’. (Persber. ELO08-07, Sl09-07, LD08-07, LN16-07, WW20-08).

8. Een aantal raadsleden van partijen als GroenLinks en de SP verlaat de raadzaal bij een toespraak van Tomas Kok van Leefbaar Leiden. Kok, die zijn allereerste speech als raadslid houdt, grijpt die mogelijkheid aan om van leer te trekken tegen de islam. Hij zegt fel tegen de bouw van de nieuwe moskee bij de Ter Haarkade te zijn, waarin acht ton gemeenschapsgeld wordt gestoken. Daarna vervolgt hij met voorbeelden waaruit moet blijken dat de islam uit is op een wrede wereldheerschappij die tot staan moet worden gebracht. Na afloop zegt burgemeester Henri Lenferink niet te hebben ingegrepen omdat het Koks ‘maidenspeech’ is, maar dat in het vervolg zeker zal doen. (LD09/10-07, Sl09-07).

8. De gemeenteraad steunt in ruime meerderheid het VVD-voorstel om de kruispunten Ketelmeerlaan/Gooimeerlaan en Ketelmeerlaan/IJsselmeerlaan te vervangen door rotondes. Volgens de VVD is de huidige situatie onveilig.

Wethouder Robert Strijk voert vergeefs aan dat verkeerskundigen de huidige situatie prima vinden. Voor rotondes zijn de kruisingen gewoon niet druk genoeg en ze kosten samen negen ton tot één miljoen euro. Het betekent een keuze maken uit de rotondes, een fietstunnel bij de Churchilllaan of een ongelijkvloerse kruising Julius Ceasarbrug/Kanaalweg. (Sl08-07).

8. De burgemeesters van Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Antwerpen komen in Delft bij elkaar voor topoverleg met Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Gemeld wordt dat Leiden ook aanwezig is, maar burgemeester Henri Lenferink ontkent dat. Zij praten over het toenemend aantal jihadstrijders dat afreist naar Syrië en hoe het moet bij hun terugkeer naar Nederland. Inmiddels zijn dat er ongeveer 750, becijfert AIVD-baas Rob Bertholee. Hij vindt het van groot belang om ze in Europa gezamenlijk in de gaten te houden. Bij het topoverleg is ook de burgemeester van Antwerpen aanwezig. Minister Ivo Opstelten kondigde eerder al maatregelen aan. (AD07-07, RTVW07-07, Dichtbij08-07).

9. Bewoners van de wijk Groenoord moeten afscheid nemen van de kippen en hanen die vrij rondscharrelen bij de Hallenweg. Dat meldt de gemeente aan de initiatiefnemers van de petitie ‘Laat de kippen en hanen blijven’. De dieren lopen op de weg en tussen de woonhuizen en zouden daardoor een gevaar vormen voor het verkeer. De petitie voor behoud werd 55 keer ondertekend en een week eerder aangeboden bij de gemeente. Ze zijn teleurgesteld. Met een groot schepnet en een kattenmand poogt Lien Moespot (76) dagenlang de loslopende kippen en hanen te vangen voordat het door de gemeente ingeschakelde bedrijf Avonda Faunabeheer langskomt om ze te vangen. Zij voert het pluimvee op het braakliggende stuk grond al meer dan vijftien jaar.  Omdat het niet lukt ze te vangen schiet de Stichting Dierenhulp Boskoop te hulp om de dieren een nieuw onderkomen te bieden. (LD10/15/30-07).

9. De provincie besluit de bebouwingsregels in de buurt van stadsmolens niet te versoepelen. Het plan om voor de molenbiotoop (een vrij te houden gebied om windvang te garanderen) onderscheid te maken tussen stads- en poldermolens gaat niet door. Vooral de SP maakt zich sterk voor onverminderde bescherming.

De partij enquêteert molenaars, die soepeler regels ook afwijzen. (RTVW08-07, LD09-07).

9. Tot en met 11 september is een expositie te zien van vijftig werken gemaakt door schilders van de Leidse en de Haagse School. Ze trokken er in de loop van de 19de eeuw op uit om in de openlucht te werken. ‘Licht van Nieuwkoop’ heet de tentoonstelling in de Hoeve Rijlaarsdam van galeriehoudster Loekie Rijlaarsdam. Het werk is grotendeels in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen geschilderd. Het levert oer-Hollandse taferelen op met veel wolken, een boerderijtje, een rietsnijder of een kerktoren in de verte. Leidse kunstenaars als Arend Jan van Driesten, Chris van der Windt, Willem van der Nat en Alexander Rosemeier verbleven met penselen, tubes verf en een ezel vaak aan de oevers van de plassen. Rosemeier (1888-1992) bewoonde enige tijd een houten huisje in Nieuwkoop. Rijlaarsdam: ‘Achteraf noemde hij dat de gelukkigste tijd van zijn lange leven’. Op 28 augustus geven Reinier Hopmans en de Leiderdorpse galeriehouder Kees van den Bosch er een lezing. (LD10-07).

8. Yvonne van Delft is vanaf september de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Leiden, beslist de fractie. Zij is naast Jos Olsthoorn het tweede nieuwe GL-raadslid. De zetels komen vrij door het vertrek van Pieter Kos en Stephanie Bakker. Tot september functioneert Bakker nog als interim-fractievoorzitter. Van Delft zat van 2002-2004 al in de raad. (Sl09-07, HOZ13-07).

9. Met een bouwlamp en een keur aan sponzen, mesjes, flesjes en stukken pleister bestudeert de Leiderdorpse Claudia Thunnissen, kunsthistoricus en restaurateur, de muur van het Zweetkamertje in het Academiegebouw aan het Rapenburg. Thunnissen: ‘Wat vorig jaar begon met de trap, gaat nu verder in het zweetkamertje. Ik begin met de tekeningen net buiten het kamertje. Net als de tekeningen op de trap, van de hand van Victor de Stuers. De twee vrouwen die de faculteiten Rechten en Geneeskunde voorstellen zijn er op sommige plekken slecht aan toe. Thunnissen: ‘Door een lekkage is er waterschade. De perspexplaat die voor de tekening hing, belemmerde het zicht, maar heeft het vocht ook op de plek gehouden. De plaat komt niet meer terug. Om te voorkomen dat mensen de tekening aanraken komt er een hekje’. Het kamertje zelf wordt een flinke klus. ‘De glasplaatjes die enkele namen beschermen moeten worden aangepast. Nu valt het grafiet van de schrijvers erboven, tussen de muur en het plaatje. De naam wordt daardoor onleesbaar. Daarnaast zijn er nog de verkleuringen, gaten en beschadigingen. Het lastigste is de muur in de hoek naast het raam. Het zijn allemaal kleine eilandjes pleisterwerk. Niet zo gek, doordat het naast het raam zit, wisselt het klimaat hier vaak’. Dat er soms een handtekening verdwijnt is volgens Thunissen niet te vermijden. Een aparte klus vormen de restauratie van het getekende ‘gezicht’ rond de fontein en de student aan het bureau, waarschijnlijk van politiek tekenaar Louis Raemakers. (LD10-07, LD23-08). 

9. De provincie investeert 11 miljoen euro om het Leiden Bio Science Park beter bereikbaar te maken. ‘Ontzettend belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de regio’, zegt gedeputeerde Ingrid de Bondt. Het geld is voor de ongelijkvloerse kruising op het knooppunt Plesmanlaan - Haagse Schouwweg/Ehrenfestweg en voor een nieuwe ontsluitingsweg bij de Ehrenfestweg. Verder zijn er plannen voor een R-net busverbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer van Leiden naar Katwijk en Noordwijk. (RTVW09-07, LN16-07). 

9. Faissal Bouchan en Moussab Atya ontvangen de heldenpenning van de stad Leiden. Burgemeester Henri Lenferink reikt de penning uit aan de jongens omdat ze voorkwamen dat een vrouw zichzelf van het leven beroofde. De jongens van 17 en 15 zagen op 10 juni bij station Leiden Centraal een vrouw op het spoor staan. Het duo twijfelde niet en duwden haar met gevaar voor eigen leven van de rails vlak voordat er een trein aankwam. Volgens de politie was de afloop waarschijnlijk fataal geweest als ze niet hadden ingegrepen. Bij de uitreiking zijn de betrokken agenten en enkele familieleden van de jongens aanwezig. Na de uitreiking meldt Jan Bronsgeest zich bij Leidsch Dagblad als derde redder. ‘Ik ben de vrouw achternagegaan en heb haar naar het perron gebracht voor de aankomende trein haar zou raken. De jongens hebben haar het perron op geholpen, zo’n redding kan niemand alleen. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Na de redding hebben NS-medewerkers me opgevangen, daarom heb ik niet als getuige met de politie gesproken. De gemeente gaat met hem praten: ‘We zijn erg blij met zijn reddingsactie’. (Zie ook 29-07). (FeedGem09-07, Sl09-07, LD10/15-07, HOZ13-07, LN16-07).

9. Tot ergernis van veel automobilisten geldt op de rijksweg A4 vanaf het Ringvaartaquaduct tot aan Hoogmade tijdelijk dag en nacht een maximumsnelheid van 70 km per uur. Volgens Rijkswaterstaat is het asfalt er over een lengte van 4,5 kilometer slecht. Daarvoor waarschuwen borden langs de weg. Het is niet bekend wanneer het asfalt vervangen wordt. Het wegdek is er nu nogal glad en golvend. Een ander deel van de A4 bij Leiderdorp is onlangs verbreed en automobilisten kunnen er doorrijden. (LD15-07, RTVW17-07).  

9. Spoeltjeswol van de textielfabriek van de gebroeders Van Wijk: motecht, kleurecht en honderd procent zuiver wol. Met die boodschap was ’Wollemijntje’ in de jaren vijftig van de vorige eeuw te vinden in allerlei reclame-uitingen. Onder meer in de blauwe tram. Naar dat reclamebord is Han Geijp, van het Historisch genootschap Blauwe Tram, naarstig op zoek. Geijp hoeft niet per se het originele bord in handen te krijgen. Met een foto is hij ook al blij. ‘Dan kunnen we er een laten maken’. (LD10-07).

9. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden verworpen zodat het plan voor de bouw van een studentencomplex aan de Langebrug kan worden uitgevoerd. Op het terrein van de voormalige brandweer en het gebouw van de gemeentelijke sociale dienst wil studentenhuisvester Duwo vier blokken van maximaal zestien meter hoog met 217 studentenappartementen bouwen.  Er is naar schatting 13 miljoen euro mee gemoeid. De bezwaren tegen het plan werden al eerder door de Haagse rechtbank afgewezen omdat die zich kunnen voordoen in een druk bevolkte binnenstad. Duwo verwacht nog dit jaar de eerste paal te slaan. (LD10-07).                

10. In het internationale ruimtestation ISS hangt aan de wand een zelfportret van Rembrandt van Rhijn uit 1629. Het echte schilderij hangt in de Alte Pinakothek, een kunstmuseum in München. Dat wil de kunstwerken van de Leidse schilder onder de aandacht brengen en is daarom begonnen met een project, myRembrandt. Mensen kunnen een kopie van Rembrandts zelfportret krijgen en bijvoorbeeld meenemen op vakantie. Het is de bedoeling dat ze foto’s ervan op sociale media plaatsen. Een van de deelnemers is de Duitse astronaut Alexander Gerst, die nu in het ISS woont. De Duitse ruimtevaartorganisatie DLR heeft de Rembrandt gescand en naar Gerst in de ruimte gestuurd. (RTVW10-07, LD11-07).

10. Busdiensten raken ontregeld, fietsers moeten kilometers omrijden en automobilisten op de Lage Rijndijk en de Van der Valk Boumanweg staan muurvast. Door een technische storing blijft de Spanjaardbrug ‘s ochtends ruim vijf kwartier openstaan. Volgens de provincie die de bruggen beheert, moest een motoronderdeel worden vervangen. (LD11-07).

10. Paul Laudy wordt bij zijn afscheid als raadslid ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de versierselen opgespeld tijdens zijn laatste vergadering. De kerverse VVD-wethouder bouw en openbare ruimte was twaalf jaar lid van de raad en wordt door burgemeester Henri Lenferink geroemd vanwege zijn scherpe debatstijl. Hij was lijsttrekker voor de partij in 2010 en 2014. In 2007 volgde hij Greetje van Gruting op als fractievoorzitter. Laudy was voor de VVD internationaal trainer voor Haya/VVD Internationaal in onder andere Roemenië, Moldavië en Bosnië. Van 2007 tot 2009 was hij beleidsadviseur bedrijfsvoering bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. In 2009 en 2010 was hij directiesecretaris bij Pantar Amsterdam, een organisatie die zo’n 10.000 Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar (regulier) werk. Vanaf 2010 werkte hij bij Bouwend Nederland als Adviseur Markt & Overheid en was hij verantwoordelijk voor belangenbehartiging van de uitvoerende bouw bij overheden. (Sl10-07, LD11-07, WW16-07, St16-07).

10. Het Prins Bernhard Fonds schenkt 100.000 euro aan museum Naturalis voor de aanschaf van het in de VS gevonden skelet van een tyrannosaurus rex en vier triceratops.(Zie ook 28-06). (LD11-07).

10. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de nieuwe verkeerssituatie op de A4 te verbeteren. Sinds deze week moet verkeer uit de richting Schiphol - komend uit de tunnelbak - voor de afslag Zoeterwoude eerder voorsorteren naar een nieuwe parallelbaan. Om  afslaand verkeer naar Leiden en het doorgaand verkeer naar Den Haag te scheiden staan er nieuwe borden. Ook het Dynamisch Route Informatiepaneel (DRIP) geeft aanwijzingen. Toch blijken auto’s bij de splitsing pas laat de goede kant op te gaan. Beelden van de webcam ter plekke bewijzen dat geregeld rare capriolen worden uitgehaald en er bijnabotsingen zijn. Volgens verkeerskundige Max van Kelegom komt dat omdat Rijkswaterstaat geen eenduidige aanwijzingen geeft. ‘Eerst zie je een bord met de plaatsnamen Rotterdam en Den Haag, daarna alleen nog maar een bord met wegnummers, die veel weggebruikers niet kennen’. De tekst is al aangepast en de blokmarkering wordt verlengd, waardoor eerder duidelijk is dat er een splitsing aankomt. (RTVW10-07, LD11-07).

10. Bewoners op en rond de Ter Haarkade eisen, samen met raadslid Tomas Kok van Leefbaar Leiden, een bouwstop van het Islamitisch centrum. Ze zetten hun argumenten uiteen voor de Haagse rechtbank. Advocaat Hans van der Liet laat namens de bewoners weten dat er ook een bodemprocedure is gestart om de plannen van tafel te krijgen. Kritiek is dat het stadsbestuur een eigen berekening gebruikt voor het aantal parkeerplaatsen bij de moskee terwijl de meeste gemeenten gebruik maken van een landelijke norm. Dat scheelt twintig parkeervakken in een wijk waar het, volgens de bewoners, al lastig parkeren is. Verder zou de minaret de wind op de wieken van de molen aan de Haagweg nadelig beïnvloeden. De molenaar en belangenvereniging van de molen hebben geen protest ingediend. De gemeente zegt de moskee lager wordt dan het voormalige ROC-pand. Stichting Moslimgroep Leiden benadrukt dat aanpassing grote financiële gevolgen heeft voor de stichting. (LD11-07, Sl11-07)

10. Drie Leidse terrassen staan dit jaar in de landelijke ‘Terrassen Top 100’ van uitgeverij Misset. Het gaat om De Poort bij de Zijlspoort (45), Café Olivier op de Hooigracht (64) en Restaurant de Haagsche Schouw aan de gelijknamige weg op plek 95. In totaal dingen 400 terrassen mee naar een plekje. Voor De Poort is het de eerste keer. Olivier en de Haagsche Schouw stonden al eerder en hoger op de ranglijst. (LD11-07).    

10. De gemeenteraad stemt voor de verbouwing van de foyer van de Leidse Schouwburg. Op de begane grond is het nu erg krap waar de ingang van de zaal, de garderobe, de toiletten en de bar samenkomen. In de zomer van 2015 wordt met de aanpassingen begonnen. De ChristenUnie, GroenLinks en Leefbaar Leiden stemmen tegen het voorstel. Zij zien liever dat het geld aan andere culturele zaken wordt besteed. De toezegging van de investering van 450.000 euro gemeentelijke subsidie geeft het startschot voor de verdere uitwerking van de plannen. Stadspodia Leiden neemt de volledige projectleiding op zich en investeert zelf 66.000 euro. Dit geld wordt via fondsenwerving bijeengebracht. De Vrienden van Stadspodia Leiden - sinds april is het mogelijk Vriend te worden - dragen hier ook aan bij. Frans Funnekotter, algemeen directeur Stadspodia Leiden: ‘Veel bezoekers loven onze schouwburg om de knusse sfeer en de bijzondere, klassieke uitstraling. Die sfeer willen we ook na de verbouwing houden. We zijn blij met het positieve besluit van de gemeente, zodat we dit kunnen realiseren, een langgekoesterde wens is uitgekomen’. (Dichtbij14-07, WW16-07, St16-07). 

10. De gemeenteraad stelt op voorstel van de PvdA 75.000 euro beschikbaar  om de verdwenen zebrapaden bij het Diamantplein te laten terugkeren. Veel bewoners van de Juwelenbuurt zijn ontevreden over de verkeerssituatie rondom het recent opknapte winkelcentrum en de aangepaste bestrating. (LD11-07)   

11. De Leidse hoogleraren chemie Hermen Overkleeft en Hans Aerts krijgen samen met hun collega Huib Ovaa van het Nederlands Kankerinstituut 2 miljoen euro van NWO voor biochemisch onderzoek. Het onderzoek kan leiden tot nieuwe behandelingsmethodes voor 45 ziektes. Ze ontstaan doordat bepaalde stoffen in de cel niet worden opgeruimd. De onderzoekers gebruiken chemische meetinstrumenten om in levende cellen nauwkeurig  enzymfamilies zichtbaar te maken. De subsidie is gegeven in het kader van de versterking van chemische zwaartepunten in het Nederlandse onderzoek. (UL11-07).

11. Avery Dennison betrekt het nieuwe Europese hoofdkantoor langs de A44 bij Oegstgeest. Het glazen kantoor heeft een warmteopslag en vegetatiedak. Ook is daarin een onderzoek- en ontwikkelinglaboratorium ondergebracht dat pas in 2015 in gebruik wordt genomen. Er werken 450 werknemers. (Zie ook 07-05).  (LD06-06)    

11. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen sluit per 1 januari 2015 de mogelijkheid om theorie-examen te doen voor het rijbewijs in de 3 Oktoberhal. Daarna moeten Leidenaren naar Rijswijk, Haarlem of Amsterdam. Veel rijschoolhouders betreuren het besluit. In 2013 deden in Leiden 17.894 personen theorie-examen in Leiden: 2.063 voor de motor, 879 voor de bromfiets en 14.952 voor het autorijbewijs. In totaal sluit het CBR tien van de dertig locaties voor theorie-examens. Het praktijkexamen kan wel in Leiden worden afgelegd. (LD11-07).  

11. De Stichting het Zuid-Hollands Landschap koopt het meest noordelijke deel van de ’Polders Poelgeest’ aan. Het natuurgebied bij Leiden en Oegstgeest kan nu als geheel worden beheerd. De aankoop was mogelijk dankzij donaties van vele buurtbewoners, het Dinamo Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Progressief Oegstgeest en beschermers van het Zuid-Hollands Landschap.

De stichting wil de polder laten begrazen en stoppen met bemesting. Dat moet leiden tot een grotere verscheidenheid aan bloemen en insecten. (LD11-07).

11. Anna Ramirez neemt de leiding over van judoschool De Eendracht. In januari 2013 startte ze al haar eigen judoschool Ramirez in Buurthuis De Kooi. De opening werd verricht door Aad van der Luit, wiens vader de school zestig jaar geleden oprichtte. Bij de openingsreceptie zijn ook haar voorgangers Rob en Piet van Tongeren aanwezig. (LD15-07).

11. De Voedselbank Leiden e.o. verhuist naar een groter pand aan de Willem Barentzstraat 37 schuin tegenover de huidige locatie vanwege de groeiende vraag. Het oude pand was veel te klein om wekelijks honderden klanten en tientallen vrijwilligers op te vangen en levensmiddelen op te slaan. Vrijwilligers verplaatsen de inventaris en voorraden naar het nieuwe onderkomen. In de ruim hal met een rolstoelvriendelijke ingang staan nieuwe, ruime koel- en vriesvoorzieningen. De gratis tweedehands kleding - een extra service - wordt uitgebreid. Wekelijks worden 850 voedselpakketten verstrekt. Directeur Friederike de Raat hoopt dat de groei van ruim 2.700 procent in nog geen tien jaar zal verminderen. ‘Je blijft hopen dat de Voedselbank ooit overbodig is’. Hoewel het niet altijd lukt, is het uitgangspunt dat mensen maximaal drie jaar klant blijven. De huur van een particulier is flink hoger. De gemeente geeft vijf jaar een bijdrage. In september is de officiële opening. (Sl07-07, WW09-07, LD12-07, LN16-07).

11/17. De jubilerende studentenvereniging Quintus bestaat 35 jaar en organiseert het zevende lustrum met als thema ‘Get Lucky’. Op 13 juli is het eerste Leidse ‘Glibberbal’, een soort ‘Ter land, ter zee en in de lucht’, het jarenlange tv-succes van de Tros. Duizenden mensen verzamelen zich in het Huigpark en langs de Maresingel voor de Leidse equivalent van het langlopende amusementsprogramma. Onder het motto ‘Lallen en vallen met glibbers en ballen’ en met als thema ‘Glibberrr ’m erin’. Dat van de 26 voorinschrijvingen elf deelnemers zich te elfder ure terugtrekken, deert organisator Meike Nederstigt niet. De andere vijftien storten zich in vreemdsoortige voertuigen van de schans om een boven het water bungelende bel te luiden. Cabaretier Jochem Myjer gaat lopend naar beneden. Waaghalzen van Stedelijk Beheer en opvangcentrum De Binnenvest halen slechts een nat pak. De Zoeterwoudse vrienden Bas (14) en Sietse (13), met afstand de jongste deelnemers, winnen met hun Minecraft-creatie, een omgebouwde skelter. Het Leidsch Studenten Draegers Gilde, onderdeel van Quintus krijgt de pechprijs voor  hun drijvende grafkist. Het fraaie piratenschip van café Sels uit Voorschoten wint de originaliteitprijs. De schans van vijf meter hoog en dertig meter breed is gebouwd door aannemer Jobo. Omroepvereniging TROS gaf haar fiat voor het evenement mits er een andere naam zou worden gekozen. Het waterballet wordt omlijst door Barry Badpak en dj Haas en ’s avonds is er een afterparty met Brainpower bij Quintus. De Boommarkt staat op 17 juli tijdens ‘Beat of Africa’ vol met kraampjes, loungeplekken, bandjes en dj’s. Op een rondvaartboot worden minicolleges en lezingen gegeven door studenten van het Afrikaans Studiecentrum in Leiden. Het gratis festival is om te laten dat de vereniging zich niet alleen bezighoudt met bier drinken en feesten. Naast de informatieve colleges tonen kunstenaars hun werk en wordt het eten verzorgd door Afrikaanse restaurants uit de regio. Het Flessenpostfestival is op14 juli. Er zijn elf bieren te koop waaruit deelnemers kunnen kiezen en artiesten zijn te zien op een drijvend podium in de grachten. (LD14-01, Sl21-02, WW19-03, HOZ23-03, WW30-04, WW07-05, HOZ11-05, RTVW11-05, LD20/23-06, Sl24-06, HOZ29-06, WW09-07, Sl12-07, HOZ13/20-07, LD14/15-07, Sl12-07, Dichtbij13-07, WW16-07, LN16-07).

11/20. De achtste editie van het Leiden Chess-toernooi start met minder prominenten in het Denksportcentrum aan de Robijnstraat. Volgens toernooidirecteur Jan Bey zijn andere door de KNSB georganiseerde toernooien als het gesloten NK dat tot 13 juli duurt de oorzaak. Toch doen er 160 schakers mee, een nieuwe record. Vooral de B-groep telt veel deelnemers. Een probleem is om steeds weer voldoende sponsors te vinden. De Stichting Topsport Leiden bouwt de subsidie af. Aan de vooravond speelt John van der Wiel tien simultaan partijen tegen cosponsors. Das Arghyadip wordt winnaar. De Indiër pakt in de vijfde ronde de leiding en staat die niet meer af. Hij gaat de slotronde in met een nipte voorsprong (6,5 uit 8) van een half puntje op een vijftal onder wie de Leiderdorpse Bosniër Pedrag Nikolic, winnaar in 2010, de Zwitserse Sebastian Bogner en landgenoot Deep Sengupta, met wie met Das in voorlaatste ronde een salonremise bereikt. Ook de Tsjechische grootmeester Csaba Horvath deelt de punten in laatste rond met de uiteindelijke winnaar. De 23-jarige Bogner mist de gezamenlijke eerste plaats door een fout tegen Lukas Cernousek waardoor hij zijn winnende positie uit handen geeft en remise speelt. (LD11/14/18/21-07).

12. Vijf huishoudens moeten de Vlietweg verlaten. Het boren van een tunnel voor de Rijnlandroute onder de Vliet is te riskant voor hun nabijgelegen huizen. Dat krijgen bewoners per brief te horen van de provincie, die de huizen wil kopen. Deze week komen ambtenaren langs voor overleg. De boodschap komt als een donderslag bij heldere hemel. Bewoner Piet Kranenburg wil eerst de nieuwe berekeningen zien voor hij instemt met verkoop. Hij heeft daarvoor een formeel verzoek ingediend. Volgens de provincie is het nog een concept en krijgen bewoners het zodra het definitief is. (LD12-07).

12. Muziek van Armin van Buuren en Jochem Myjer, gespeeld door beiaardiers van het carillon in de stadhuistoren, zijn op cd uitgebracht. De beiaardiers hebben de nummers opgenomen in samenwerking met het Leids Carillon Genootschap. Op de cd zijn ook stukken te horen van onder meer Johann Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven. Het schijfje kost 12,50 euro. (LD12-07, RTVW12-07).

12. De 4-jarige Aaron Alberga heeft een spel voor de iPhone en iPad bedacht: Monsters en Auto’s. Zijn ouders, Tayari en Vanesa Alberga, zijn spelontwikkelaars en werken vanuit huis, waardoor Aaron het bedenken van spellen met de paplepel krijgt ingegoten. Hij tekende drie wegen met aan de linkerkant van elke rijbaan een monster en aan de rechterkant een auto. Bij elke auto is een stuur te zien. Aaron bedacht dat als je het stuur aanraakt, het voertuig gaat rijden en door het monster wordt opgegeten. ‘Een simpel idee, dat onze ogen heeft geopend’, zegt zijn moeder die er een leercomponent voor peuters en kleuters aan heeft toegevoegd. De tekeningen van Aaron zijn gescand en in een computerprogramma overgetekend. Vanaf 17 juli is het spel te koop in de Appstore. (LD12-07).

12. Muziek, markt, kindervermaak, lekker eten. En heerlijk weer. Het Parkfeest in de Zeeheldenbuurt is een groot succes. Het staat in het teken van een grote schoonmaakactie van het park en de groenstrook langs de Bontekoestraat. Cor Arnoldus, voorzitter van de buurtvereniging, geeft het startsein en de gemeentereiniging zorgt voor materialen. Veel kinderen en hun ouders helpen mee. Ook wethouder Marleen Damen, PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla en enige raadsleden helpen mee. (Dichtbij13-07, LD14-07, WW16-07, HOZ20-07).

12. De Leidse Dart Vereniging organiseert met Dartsbond Bollenstreek Rijnland in het clubgebouw aan de Voorschoterweg een benefietevenement voor de 4-jarige Eline de Winter. Het meisje uit Noordwijkerhout heeft een zeldzame immuunziekte, die alleen kan worden behandeld in Amerika. De zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling niet. Het ziekenhuis in Washington heeft aangeboden de kosten van de behandeling op zich te nemen. Omdat vervoer en verblijf voor rekening van haar ouders Sandra en John komen wordt het evenement georganiseerd. De opbrengst bedraagt 7.500 euro. (Sl23-06, WW25-06, LD26-06, WW02/09/23-07, RTVW12-07,LD19-07, LN23-07).

14. De Leidse Japandeskundige Philipp Franz von Siebold staat afgebeeld op een nieuwe serie van zes postzegels over Japan van de serie  ‘Grenzeloos Nederland’. De serie behandelt ieder jaar een land waarmee Nederland een bijzonder band heeft opgebouwd. In het Japanmuseum SieboldHuis aan het Rapenburg wordt de serie gepresenteerd. Kris Schiermeier, directeur van het museum, die de eerste zegels in ontvangst neemt van Annerie Lekkerkerker, directeur consument en kleinzakelijk van Post NL, spreekt van een mooie gelegenheid: ‘We zijn hét kenniscentrum over Japan in Nederland. De postzegel met onze Siebold benadrukt de warme band tussen Nederland en Japan op het gebied van cultuur- en kennisuitwisseling, die al meer dan 400 jaar bestaat’. De van oorsprong Duitse Von Siebold was arts en onderzoeker en woonde geruime tijd in Leiden en Japan. In 2015 bestaat het museum tien jaar en in 2016 is het 150 jaar geleden dat Von Siebold overleed. (Sl14-07, LD15-07, WW16-07).

14. Leiden krijgt bij de jaarwisseling vuurwerkvrije zones als voldoende Leidenaars daar binnenkort om vragen, via de stadsenquête. Dan is burgemeester Henri Lenferink bereid om zulke gebieden aan te wijzen. De discussie is aangezwengeld door de Partij voor de Dieren. Er mogen op oudejaarsdag in elk geval pas vanaf 18 uur rotjes, gillende keukenmeiden en pijlen worden afgestoken in plaats van om 10 uur ’s ochtends zoals de afgelopen jaren. Volgens Lenferink is de overlast door vuurwerk flink afgenomen. Niet genoeg, meent de Partij voor de Dieren die alle partijen minus Leefbaar Leiden - achter zich krijgt voor de stadsenquête. (LD14-07).

14. Actie voeren voor politieke vluchtelingen, opkomen voor iemand die gepest wordt of de zieke buurvrouw een kop soep brengen. Allemaal daden van compassie. Leiden ondertekent in 2009 als eerste stad ter wereld de Charter for Compassion. Dominee Ad Alblas is er namens de raad van kerken aan verbonden: ’Ondertekenaars hebben de intentie anderen te behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. We strijden tegen discriminatie en bevorderen onderling begrip door informatie uit te wisselen. In Leiden wordt dit gecoördineerd door een werkgroep van ongeveer twaalf ‘weldoeners’. Jaarlijks komen we samen met allerlei organisaties en wisselen we ervaringen uit. Denk aan kerken, moskeeën, mantelzorgers, stichting Vluchtelingenwerk, studenten, politieke partijen en sociale groepen’.  Onlangs is een website opgezet waar initiatieven de aandacht krijgen. De charter is een product van Karen Armstrong, samen met spirituele leiders van uiteenlopende godsdiensten. De Britse ex-non hield in 2008 een vurig pleidooi voor meer compassie in de wereld. (LD14-07).

14. Op de Breestraat wordt het nieuwe restaurant ‘Zucca’ geopend van Ruud en Singha Witteman en Bas Bloemink. ‘Het Italiaanse woord voor pompoen. Dat klinkt gewoon leuk’, aldus Singha en Bas. Het is een hip restaurant met een echte Italiaanse pizzabakker. Verder staan er pasta’s, salades en vis- en vleesgerechten op het menu. Het restaurant is geschikt voor borrels en feesten. Tijdens de grootscheepse verbouwing zijn er in het monumentale pand objecten ontdekt die behouden zijn gebleven. De Wittemannen zijn geen onbekenden in de horecawereld. Samen staan zij in Leiden aan het roer van Einstein, Buddhas, Van Buuren en het vorig jaar geopende Pakhuis. In Den Haag hebben ze ook nog Thais restaurant Spize. Witteman sr.: ‘Deze zaken doen het goed. Toen we hoorden dat Oloroso te koop kwam, hebben wij dit meteen met beide handen aangegrepen. Het is een toplocatie aan de Breestraat’. (LD08-07). 

14. Leiden, Teylingen, Katwijk, Leiderdorp en Kaag en Braassem en de provincie tekenen een intentieverklaring om de kwaliteit en de recreatieve waarde van vijf groene recreatiegebieden rondom Leiden te verbeteren. Voor Leiden tekent wethouder Frank de Wit. Het gaat om het Valkenburgse Meer, de Klinkenbergerplas, de Kagerzoom, het Ghoybos en het Kevereiland. In totaal 130 hectare groen. Onderdeel van het plan is een investering van 20 miljoen euro en het overnemen van de gebieden van de provincie. Ook wordt de bereikbaarheid van de groengebieden vanuit de stad verbeterd. Een deel is bestemd voor de beheerkosten in de komende vijftien jaar. De provincie bezit zo’n  700 hectare recreatiegebieden en heeft besloten die over te dragen aan gemeenten. (Sl16-07, WW16-07, HOZ20-07, LD22-07, WW30-07).

14. Om middernacht wordt traditiegetrouw een krans gelegd op de buste van schilder Rembrandt van Rhijn aan de Witte Singel. Voorafgaand houdt wethouder Robert Strijk een verjaardagsspeech. Eerder op de avond wordt in kunstcentrum Haagweg 4 het theaterstuk ‘Rembrandts prijs’ opgevoerd waarin de relatie tussen Rembrandt en kopers van zijn werken wordt belicht. Verder is er een wandeling door de binnenstad langs  alle plekken waar de schilder zijn sporen heeft achtergelaten. Het is zijn 408ste geboortedag. Het bestuur van de Stichting Rembrandt wil dit najaar geldschieters benaderen om een Rembrandt bezoekerscentrum te realiseren. Voorzitter Tjeerd Scheffer denkt aan een hologram dat de bezoekers meeneemt naar het Leiden uit de tijd dat de schilder er het vak leerde. (WW02/09-07, LD12-07, HOZ13-07, Sl14/15-07).        

15. De blauwe zones verdwijnen uit het straatbeeld. In het collegeakkoord hebben D66, VVD, PvdA en SP afgesproken om in de wijken rond het centrum betaald parkeren in te voeren. Om te voorkomen dat mensen een paar straten verder alsnog gratis parkeren net buiten het vergunningsgebied, wordt het omsloten door Slaaghsloot, Zijl, Rijn- en Schiekanaal, Churchilllaan, Dr. Lelylaan, Plesmanlaan, Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg en de gemeentegrens met Oegstgeest. De nota met uitgangspunten wordt in oktober 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd nadat die na de zomer is besproken met de bewoners van de betrokken wijken. De gemeente wil bereiken dat bewoners van de woonwijken rond het centrum op niet meer dan 250 meter van hun huis een parkeerplek kunnen vinden. Bezoekers van het centrum worden gestimuleerd hun auto in een van de te bouwen ondergrondse garages te zetten. Betaald parkeren wordt vanaf medio 2015 in fases ingevoerd. Bewoners kunnen straks een vergunning kopen voor 12,50 euro per kwartaal. Het tarief voor de parkeerautomaat wordt waarschijnlijk 2,00 euro per uur. Wie op bezoek gaat in een vergunningsgebied kan een kraskaart gebruiken. Die wordt in de toekomst ook in digitale vorm aangeboden. Als eerst stap worden op het Morssingelterrein - het binnenterrein van de flats aan het Stationsplein - deze week al de parkeerplaatsen voor vergunninghouders omgezet in betaalde parkeerplaatsen. Volgens het college is dat een stuk duidelijker dan de huidige situatie 

Volgens het CDA is het een ordinaire belastingverhoging. De partij voert actie om de parkeerplannen van de brede coalitie te stuiten. Onder meer door een oproep te doen aan de stad om in het geweer te komen. Via Facebook is de pagina ‘Geen betaald parkeren voor mijn deurin het leven geroepen. Het CDA wil de huidige blauwe zones behouden en eventueel uitbreiden. (FeedGem15-07, RTVW15-07, Sl16-07, LD17/18-07, Dichtbij17-07, Sl18-07, FeedGem18-07, WW23-07, LN23-07, HOZ27-07).

15. Muziekwinkel Servaas Strijk aan de Hooigracht sluit op 1 december als er geen opvolger wordt gevonden. De zaak is van Henk Servaas (68) en Ruud Strijk (61). Op zijn achttiende kwam Servaas in de winkel van zijn vader. Die begon bij het stadhuis tot de brand van 1929. Vader Servaas richtte zich op bladmuziek en zoon Henk op de instrumenten. In 1979 startte hij voor zichzelf in de voormalige stedelijke muziekschool aan de Nieuwe Rijn, nu café Einstein.  Ze verkochten twee ton per maand aan orgels maar met de crisis in jaren tachtig besloten ze samen te gaan. Het pand werd verkocht en ze verhuisden naar de Hooigracht. ‘In de dertig jaar dat we samenwerken zijn we naar elkaar toe gegroeid’, zegt Strijk.  ‘Ik zeg altijd voor de grap, ik ben twee keer getrouwd. Eén met mijn vrouw en één keer met Strijk’. (LD15-07).                

15. B en W laten marktonderzoek doen naar de omvang die de horeca in de binnenstad moet hebben. Dat moet de vraag beantwoorden hoeveel kroegen, restaurants, discotheken en broodjeszaken een stad als Leiden nodig heeft. Ook de regiofunctie telt mee en bijvoorbeeld het aantal toeristen. De nota ‘Horecasferen in de binnenstad’,  waarin werd bepaald welk type horeca waar in de stad een plek moet krijgen of houden van 2013 wordt ingetrokken. Met de resultaten van het onderzoek wordt een nieuw horecabeleid ontwikkeld. De Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland vindt het zorgelijk dat de verhouding tussen het aantal winkels en horecazaken zoek raakt. Met name rond de Nieuwe Rijn. (Sl16-07, LD18-07).

15. Drie kunstgrasvelden op de sportparken De Vliet, Mors I en de Kikkerpolder II, worden eind augustus van een nieuwe toplaag voorzien. Wethouder Frank de Wit deelt dat mee in een brief aan de raad. Het geld had de gemeente aanvankelijk voor 2015 gereserveerd. Het gaat in totaal om 813.000 euro. Het eerder vervangen betekent een tegenvaller van 83.000 euro. (FeedGem15-07, Sl16-07, HOZ20-07).

15. De Zoeterwoudse nieuwbouwwijk VerdeVista Meerburg die langs de A4 wordt gebouwd, krijgt de belangrijkste ontsluitingsweg over de snelweg heen. Er wordt een viaduct gebouwd tussen Leiden en Zoeterwoude. Die nieuwe weg, de Stationssingel, sluit aan op de Willem van der Madeweg bij de wijk Roomburg. Aan de Zoeterwoudse kant wordt de weg via de Stadhouderslaan verbonden met de Hoge Rijndijk. B en W stellen het ontwerp bestemmingsplan vast dat de nieuwe weg mogelijk moet maken. Na de zomer moet de raad de inspraakreacties wegen en het plan vaststellen. Het Leidse college eist wel dat Zoeterwoude een overeenkomst sluit voor een bijdrage in de kosten. (FeedGem15-07, Sl16-07).

15. Het college antwoordt op vragen van GroenLinks dat het tegen het winnen van schaliegas uit de Leidse bodem is. B en W laten dat de minister van Economische Zaken weten. Ook wil het college Leiden ‘schaliegasvrij’ verklaren. (Sl16-07, RTVW17-07).

15. Begin 2015 komt er een ‘handelshuis’ in de buurt van station Leiden Centraal. Een aantal stadspartners zoals Leiden Marketing, het Centrummanagement en het Visitors Centre zitten nu nog in het voormalige gebouw van de Kamer van Koophandel. De KvK is eind vorig jaar al vertrokken en verkocht het gebouw aan de gemeente. Volgend jaar wordt het gesloopt, zodat de herontwikkeling kan beginnen van het ‘Rijnsburgerblok’ met woningen, kantoren, winkels en een parkeergarage. De gemeente doet actief mee aan het Handelshuis en huurt er twee jaar flexplekken voor ambtenaren, sponsort de huisvesting met 37.000 euro en detacheert er vier ambtenaren. Eind 2016 wordt het nut bekeken. Het Handelshuis moet een ’kennis- en dienstencentrum voor ondernemers’ worden, met ook ’een laagdrempelig loket voor vragen en ideeën’. (Gem15-07, Sl16-07, LD19-07, HOZ10-08). 

15. Op 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de huidige Wet werk en bijstand. Daarbij wordt er flink bezuinigd op de sociale werkvoorziening en moeten veel meer mensen met een arbeidsbeperking dan nu aan de slag bij reguliere werkgevers. Omdat werknemers vaak huiverig zijn om mensen in dienst te nemen die mogelijk minder productief zijn, neemt de gemeente een aantal van die risico's weg. Onder meer met loonkostensubsidies. Dergelijke regelingen bestonden al, maar vanaf 2015 wordt de doelgroep veel groter. Leiden heeft als ambitie dat iedereen in principe aan de slag moet. Lukt dat echt niet, dan wordt er voor de uitkering een tegenprestatie verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk. Het moet daarbij gaan om maatschappelijk nuttige werkzaamheden die geen echte banen verdringen. (Sl16-07). 

15. ‘Vuile’ scooters mogen in de binnenstad blijven rijden en er komt ook geen sloopregeling. Dat antwoorden B en W op vragen van de GroenLinksfractie. Leiden gaat wel pleiten voor een landelijk verbod op zulke scooters. GroenLinks wees dit voorjaar op wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Nature waarin staat dat scooters met tweetaktmotoren 2.700 keer meer verontreiniging kunnen veroorzaken dan één enkele bestelbus. Volgens het college is een verbod lastig te controleren en te handhaven. (LD16-07).

15. Free Record Shop wordt een ‘shop-in-shop'’ binnen de lowbudget boekhandels van Boekenvoordeel. In bijna alle ruim 120 Boekenvoordeelfilialen komt een speciale afdeling met de naam van de failliete entertainmentketen, waar ‘koopjes, nieuwe mediatitels en scherp geprijsde dvd’s en bluraytoppers’ in de schappen liggen. In Leiden gaat het om het filiaal aan de Haarlemmerstraat 53. Free Record Shop ging in april voor de tweede maal failliet. Boekenvoordeel kocht in mei de activa van de onderneming op. Zo kreeg Boekenvoordeel onder meer de inventaris (toonbanken, rekken, etc.) van de laatst overgebleven 36 winkels in bezit. Ook de database met klantenbestand, de websites, de internetdomeinnamen en de merk- en beeldrechten werden overgenomen. (Dichtbij15-07).

15. Een patiënt krijgt in het Rijnland Ziekenhuis een schouderprothese die met behulp van een 3D-printer is gemaakt. Zo’n ingreep is nooit eerder in Nederland uitgevoerd. Een paar weken geleden is een CT-scan van de schouder gemaakt. ‘Met het 3D-beeld is de optimale positie van de komprothese bepaald en is in Amerika een op maat gemaakte mal geprint, aldus orthopeed Cornelis Visser. ‘Voorheen werd de positie pas tijdens de operatie met het blote oog bepaald’.

Het kunstgewricht moet natuurlijker aanvoelen. De prothese beweegt beter en de krachten worden beter verdeeld wat de levensduur moet verlengen. De zogenoemde Signature-techniek wordt landelijk al met succes gebruikt bij knieprotheses.  In het Rijnland is de nieuwe techniek al bij 400 knieoperaties toegepast. (LD15-07, RTVW11/16-07, LN16-07).

15. Het gastouderbureau van B4Kids met vestigingen in Leiden en omgeving  wordt overgenomen door ViaViela BV, maakt curator Wouter Jongepier van het failliete Esrto bekend. ViaViela uit Lieshout is het grootste gastouderbureau van Nederland en telt 55 vestigingen. Ouders zijn ingelicht over de overname. (LD16-07).   

15. De Almanak 2014 van De Leidsche Flesch, de studievereniging van een aantal bèta-opleidingen, wint de prijs van het universitaire weekblad Mare voor de beste Leidse verenigingsalmanak. Thema van het jaarboek is Ikea. ‘Wie rector magnificus Carel Stolker een lofrede weet te laten schrijven over Ikea’, schrijft de jury, ‘verdient sowieso de eerste prijs’. (UL15-07).

16. In twee garageboxen aan de Purcellstraat worden hennepkwekerijen ontmanteld. Na een melding nemen agenten er een kijkje. Dat wordt ze makkelijk gemaakt, want een van de garageboxen staat open. (Sl18-07).

16. Om te vieren dat de herinrichting begint, organiseren ondernemers voor negentig personen een Breestraat-ontbijt ter hoogte van de Stadsgehoorzaal. Voorzitter Mark van Praag van de winkeliersvereniging: ‘Als je thuis iets laat opknappen, schenk je voor de werklui ook eerst een kop koffie in. Dat doen wij hier nu ook’. Het ontbijt is mede bedoeld om kennis te maken met de aannemer en werklieden en om van gedachten te wisselen over de invulling van de herinrichting. Volgens winkelstraatmanager Ronald van der Steen heerst er een sfeer van optimisme. De klus moet medio november klaar zijn. Met de terugkeer van de Leidse lantaarn, de blauwe stoep, nieuwe klinkers en de komst van een plein bij 't Gangetje wordt recht gedaan aan het monumentale karakter. (Sl16-07, RTVW16-07, Dichtbij17-07, HOZ20-07, WW23-07, WW13-08).

16. Homobelangenvereniging COC Leiden moet op zoek naar een nieuw bestuur. In november loopt de eerste termijn van voorzitter Patrick Mesman af en hij stelt zich niet herkiesbaar. Met hem vertrekken ook de overige bestuursleden. ‘Al langere periode voert negativiteit de boventoon binnen de vereniging. Het kost ons teveel energie om ons vrijwilligerswerk goed en zorgvuldig uit te voeren’, schrijft Mesman in een brief aan de leden. In november moet de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur kiezen. Tot die tijd blijft het zittende bestuur aan. (Sl16-07). 

16. Paul van der Heijden, sinds 2002 voorzitter van de Commissie van Verenigingsvrijheid van de International Labour Organisation (ILO) is onlangs in Genève herkozen. De ILO houdt zich bezig wereldwijd bezig met arbeidsrecht overal ter wereld. Het gaat om zaken als kinderarbeid, dwangarbeid, veilige werkomstandigheden, vrijheid van vereniging en stakingsrecht. ‘We zijn behoorlijk succesvol, maar het gaat soms langzaam’, zegt de hoogleraar internationaal arbeidsrecht en emeritus rector magnificus van de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren hield hij zich onder andere veel met Colombia bezig, waar tien jaar geleden per jaar zo’n 200 vakbondsmensen werden vermoord. Door de inzet van de ILO is dat aantal verminderd tot 50. In afgelopen tientallen jaren zijn veel arbeidsrechten goed geregeld in bijvoorbeeld internationale verdragen. Handhaving is lastig omdat de ILO geen rechtelijke macht heeft. Privaatrechtelijke procedures, zoals een paar jaar geleden tegen Nike in de VS, duren lang. Er was een groot ongeluk in een kledingfabriek in Bangladesh vorig jaar voor nodig om kledingbedrijven bewuster te maken van de arbeidsomstandigheden daar. En nog steeds wachten veel nabestaanden op de beloofde schadevergoeding. De ILO bestaat 95 jaar, zetelt in Genève en is onderdeel van de Verenigde Naties. (LD16-07).

17. Zwembad ‘De Vliet’ aan de Voorschoterweg bestaat 50 jaar en viert dat met gratis lessen aquarobic, een glijbaanrace en gratis versnaperingen. Op 27 juli is in het bad het Leidse kampioenschap Bommetje Springen en op 2 augustus is er een demonstratie waterskiën. (WW16-07).   

17. Wethouder Paul Laudy opent in de Pieterskerk de tentoonstelling van foto’s gemaakt door de eerste Leidse stadsfotograaf Rob Overmeer. Hij maakte elke week een foto van mensen, die vaak achter de schermen voor Leiden in de weer zijn. Die 52 foto’s werden het afgelopen jaar iedere vrijdag in het Leidsch Dagblad gepubliceerd. De reeks ‘Stadswachters van Leiden’ werd vorige week gesloten. De foto’s zijn ook gebundeld in een boek. Het boek ‘Stadswachters’ van uitgeverij Lecturis is te koop voor  24,95 euro. Het werk is vormgegeven door Johh Stelck (Biskaje) met bijdragen van Jaap de Jong, hoogleraar journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden en dichter Ingmar Heytze. Bij de opening werd bekend gemaakt dat Roelof  Bosscher het stokje overneem en op zoek gaat naar sporen in Leiden: van heel recent en uit een ver verleden. Bosscher werd geselecteerd uit de inzendingen van een oproep  die de Stichting Stadsfotograaf Leiden eerder dit jaar deed. Roelof Bosscher - geboren en getogen Leidenaar - studeerde in 2013 cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam met de serie ‘Kleiburg-Miskend Monument’. De serie is een fotografische zoektocht naar achtergebleven sporen in de laatste, leegstaande grote Bijlmerflat, Kleiburg, vlak voor de renovatie. De foto-expositie is geopend tot en met 30 augustus. (WW16-07, LD18-07, Sl18-07).           

17. Ricardo van Rhijn zet zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. De 23-jarige Leidse vleugelverdediger staat tot medio 2018 onder contract bij de Amsterdammers. Van Rhijn had nog een verbintenis tot de zomer van 2015. De rechtsback maakte in 2011 zijn debuut bij de regerend landskampioen, nadat hij de jeugdopleiding bij Ajax had doorlopen. In totaal speelde Van Rhijn tot nu toe 107 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. (Dichtbij17-07, WW30-07, LN30-07).

17.  De Hogeschool Leiden en de Politie eenheid Den Haag werken samen via de opleiding Toegepaste Psychologie. Een eerste groep agenten start in september 2013 met de vierjarige opleiding en worden opgeleid tot toegepast psycholoog. Die samenwerking bevalt zo goed dat het in een convenant is vastgelegd. De politie wil graag de deskundigheid vergroten op het terrein van het beïnvloeden van menselijk gedrag. In dat kader heeft de politie de hogeschool vorig jaar benaderd om een duale hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie aan te bieden. (Dichtbij17-07, LD17-07).

18. Om de bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren wordt een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer gerealiseerd: R-net. Ook enkele busverbindingen rondom Leiden worden onderdeel van dit net. Zo zal vanaf 2018 R-net rijden tussen Leiden Centraal, Katwijk en Noordwijk. Gedeputeerde Staten heeft onlangs een besluit genomen over het tracé. Totdat een besluit is genomen over het verplaatsen van het busstation Leiden Centraal naar de zeezijde, rijdt R-net samen met het autoverkeer over de Plesmanlaan zonder aparte busbaan. Bij station Lammenschans wordt een nieuwe bushalte aangelegd. De bouw van NS-stations in Zoeterwoude en Hazerswoude op de lijn Leiden-Utrecht is een jaar vertraagd tot 2019. Dit najaar beslissen GS of Leiderdorp een directe verbinding krijgt met station Leiden Centraal. Die zou over een vrije busbaan op de Engelendaal rijden en vertrekken vanaf het Rijnland Ziekenhuis. B en W informeert de gemeenteraad per brief over de overwegingen bij deze tracékeuze. Er waren drie opties. Via Nieuw-Rhijngeest / Wassenaarseweg, het Bio Science Park en de gekozen variant over de Plesmanlaan. De R-netbussen krijgen een rood-grijze kleur. (Zie ook 09-07). (Gem18-07, Sl18-07, LD21-07).

18. Het Leidse WOZ-fonds keerde in 2013 ruim 150.000 euro subsidie uit voor verbetering van het woon- en leefklimaat in de woonwijken. Het geld ging naar 51 projecten. Het fonds werd in 2006 opgericht door huurdersorganisaties van de corporaties De Sleutels, Ons Doel en Portaal Leiden om de teveel betaalde WOZ door huurders te laten verdelen. (LD19-07, WW23-07).     

18. Hulporganisatie Eurocross in Leiden regelt de hulpverlening aan familieleden en bekenden van de 189 Nederlanders die in het neergestorte toestel van Malaysia Airlines zitten en omkomen in de Oekraïne. In nauw overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is besloten dat, gezien de aard van de calamiteit, het primaire contact via het ministerie loopt. Eurocross verleent 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan mensen die een medisch - of reisprobleem hebben (wereldwijd), bij pech of ongeval met de auto (Europa) of die hulp nodig hebben in en om het huis (Nederland). De grote vier Nederlandse alarmcentrales nemen afwisselend een jaar lang de crisiscoördinatie op zich. Bij de vliegramp in Libië was de crisiscoördinatie nog in handen van de ANWB Alarmcentrale. (RTVW18-07, Dichtbij18-07, LD19-07).

18. Burgemeester Henri Lenferink denkt na over een andere baan. Dat zegt hij tegen de lokale zender Unity TV. Lenferink is 57 en al bijna twaalf jaar burgemeester in Leiden. ‘Maar ik denk dat ik niet zo snel ergens anders burgemeester wil worden’. Hij overweegt iets te doen in de corporatiewereld of het onderwijs. Een derde termijn als Leids burgemeester is echter ook een optie. Het bedrijfsleven noemt Lenferink niets voor hem, omdat hij ‘echt iemand van de publieke zaak’ is. (RTVW17-07, Unity18-07).

18. Het Leidse architectenbureau GVB is door de Haagse rechtbank failliet verklaard. Daarmee verliezen vijf medewerkers van de aan het Rapenburg gevestigde firma hun baan. Volgens curator Klaartje Beerlage is er een reële kans op een doorstart voor het bedrijf, dat staat voor Götz en Van Beek. Het bureau restaureerde bekende en monumentale gebouwen, zoals het Wallon aan het Rapenburg, de Waalse kerk aan de Breestraat en het Groene kerkje in Oegstgeest. Het bedrijf heeft het faillissement zelf aangevraagd, bevestigt Beerlage. (LD21-07). 

18. De Haagse rechtbank veroordeelt een 21-jarige Leidenaar tot tien maanden celstraf voor zijn dollemansrit met een opgevoerde snorfiets. In de nacht van 18 op 19 januari rijdt hij in de binnenstad drie keer in op agenten die hem een stopteken geven. De verdachte zegt geen agenten te hebben gezien. Uit de bloedproef blijkt dat hij te veel heeft gedronken en bovendien xtc-pillen en cocaïne op zak heeft. Begin dit jaar kreeg hij twee maanden celstraf waarvan een maand voorwaardelijk voor zijn aandeel in een vechtpartij. De officier van justitie eist twee weken eerder tien maanden cel, 50 euro smartengeld voor de drie agenten, twee jaar rijontzegging en verplichte begeleiding door de reclassering. (LD08/19-07).

19. De Leidse vishandel Atlantic wint voor de derde keer op rij de jaarlijkse haringtest van Algemeen Dagblad. De Turkse eigenaren Abdullah en Umut Tagi, die een winkel op het Levendaal hebben en met hun kraam op de zaterdagse warenmarkt staan, krijgen dit jaar als enigen een 10 in de test. De haring is gekeurd in hun nieuwe viswinkel aan de Siciliëboulevard in Rotterdam. Tweede wordt vishandel Gebr. Simonis uit Scheveningen en derde Visgilde gebroeders De Block uit Krimpen aan den IJssel. Vishandel Gert Koelewijn uit Waddinxveen staat op de 132ste en laatste plaats. De haring is doorgerijpt en er zitten bacteriën op de haring. Score: een 0. Op de 39ste plaats eindigt vishandel Vitamine Zee aan de Herenstraat. De haring werd getest tussen 12 en 26 juni waarbij steeds vier haringen werden gekocht. Hert oordeel over de winnaar luidt: Zoals altijd tovert Atlantic met zijn haring. Een plaatje waarop niets valt af te dingen. Wederom topkwalititeit. De optimale haring wordt door de jury een voorbeeld voor menige ondernemer genoemd. In het AD ook een reportage van de Atlantic-visfabriek in Vlaardingen-West  Het afgelopen jaar werden 600.000 emmers maatjesharing aan Nederlandse viswinkels geleverd, waarvan 150.000 door Atlantic. Het Leidse bedrijf zet jaarlijks voor 14 miljoen euro om en de winst van 1,5 miljoen wordt weer in het bedrijf gestopt. Atlantic gaat ook winkels in Turkije openen en hoopt in de toekomst ook op de Japanse markt te verschijnen. (AD19-07, RTVW19-07).       

((CV19. Koen Hauser (24) is vanaf april voor een jaar Fotograaf des Vaderlands. Hij studeerde sociale psychologie in Leiden en daarna fotografie aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Zijn werk is een mengvorm van fotografie en beeldende (digitale) kunst. Zijn foto’s verschijnen in bladen als Esquire en Linda. Hij woont in het gebouw aan de Raamsteeg waarin voorheen het museum voor Natuurlijke Historie zat met zijn man, hun twee kinderen (4-jarige zoontje en pasgeboren dochter en een pleegdochter. (LD19-07)).        

19. Een boekje met kortingen en activiteiten voor basisscholen tot en met 31 augustus. Dat is de VakantiePas met dit jaar als thema ’veel doen voor weinig poen’. ‘We houden rekening met gezinnen die minder geld te besteden hebben’, zegt projectleider Wim Biesheuvel. ‘Daarom werken we ook samen met het Nibud. Verder zijn er gratis activiteiten te vinden, zoals gouden munten zoeken in het Rijksmuseum van Oudheden of een speurtocht en slootsafari bij de kinderboerderij in de Merenwijk. Maar ook workshops met ouderen, zoals bewegen op muziek. Bovendien kunnen ze met korting naar bijvoorbeeld het zwembad, Avifauna of pannenkoeken eten. (LD07-06, LN09-07).

19. Scouting Sint Jozef verhuist alle tenten, kisten, palen en spelmateriaal van de oude locatie achter de Sint Josephkerk aan de Alexanderstraat naar het nieuwe onderkomen in het park bij nieuwbouwwijk Roomburg. Als de zomerkampen komende week terugkeren kunnen hun spullen regelrecht naar de nieuwe locatie.

De oude tuindersloods aan de Besjeslaan is sinds een jaar in het bezit van de scoutinggroep. Sint Jozef kocht het gebouw van de gemeente, maar moest eerst geld inzamelen voor de verbouwing. De afgelopen maanden zijn er drie speellokalen en een grote opslagzolder gemaakt en is er nieuw sanitair aangelegd. Sint Jozef zat sinds 1979 op de zolder achter de Sint Josephkerk. Die plek werd te klein. (LD22-07, Sl22-07, WW23-07, LN23-07, HOZ27-07). 

20.  De particuliere zwemlessen van sportcomplex De Zijl zitten stevig in de lift. ‘Dit jaar hebben we een record behaald’, zegt Elly Kleijwegt, activiteitencoördinator. Het afgelopen kwartaal zwommen 220 kinderen af voor het zwem-ABC. Maar ook in de andere categorieën ging het bovenmatig goed. ‘We hadden 49 baby's die meededen aan het puppy/guppyzwemmen. Daarnaast hebben tien kinderen vanaf 2,5 jaar overlevingszwemmen gedaan. Daarbij moeten ze zelfstandig uit het water kunnen komen. Van de groep volwassenen haalden er tien een diploma. Een leuke groep omdat mensen soms jarenlang angst voor water hadden. Tot bejaarden aan toe’. (HOZ20-07).
20. De 33ste editie van Werfpop, het grootste gratis popfestival van Leiden en omgeving, trekt volgens de politie 22.000 tot 24.000 bezoekers. Een nieuw record.
Op drie podia zijn in totaal twintig optredens van onder meer ‘Chef'Special’, ‘The Slackers’, ‘Knarsetand’,‘The Opposites’ en ‘Dope D.O.D’.  In de Leidse Hout zijn verder kinderactiviteiten, straattheater, een festivalmarkten Werfpopcolleges. ‘Knarsetand’ is de band van oprichter de Martijn Holtslag. Spelen op Werfpop vindt de 21-jarige bijzonder. Op zijn derde vertrok hij met zijn moeder uit Leiden naar het Overijsselse Markvelde, maar zijn geboorteplaats bleef hij bezoeken. Hij woont nu antikraak en heeft er een zelfgebouwde geluidsstudio. In de band drumt hij en bespeelt toetsen en beatbox. De Leidse band Ziek, die net een EP met zes nummers uitbracht, is ook op Werfpop te zien. Ze maken instrumentale Hammondfunk. Vincent van der Voort en bassist Maarten Pool richtten de band anderhalf jaar geleden op. Ze speelden eerder al in Scheltema, de WW en tijdens de jaarlijkse peurbakkentocht propten ze alle instrumenten in één boot. Voor Werfpop zijn zo'n 300 vrijwilligers actief. De politie houdt bij de Leidse Hout een verkeerscontrole en maakt tegen elf bestuurders proces-verbaal op wegens rijden onder invloed van alcohol. Drie rijbewijzen worden ingevorderd. Twee personen bleken geen rijbewijs te hebben. Verder waren 35 bromfietsen opgevoerd. Een 34-jarige Rotterdammer wordt bij het festivalterrein aangehouden wegens poging tot mishandeling. De Leidse Hout vormt al meer dan tien jaar het groene decor voor het festival dat in 1982 voor het eerst gehouden werd gehouden in het Van der Werfpark. Dat park bleek echter niet bestand tegen zo’n enorme mensenmassa. (Sl27-05, LN28-05, LD17-07, WW30-04, WW09/16/23-07, LD1721/22/07, HOZ20/27-07, Sl22-07, Dichtbij21/28-07).  

20. Nick van der Meer wint het Open Leidse Kampioenschap Tennis. Eerder deed hij dat in 2005. De Badhoevedorper is in de finale van het viersterren nationaal ranglijsttoernooi op de banen van Roomburg met 6-1 en 7-6 te sterk voor Tim van Terheijden. Bij de vrouwen wint Daniëlle Harmsen uit Velsen van Olga Kalyuzhnaya, de geboren Russische, met 6-4 en 6-4. (LD21-07).

20. De slotdag van het bezoek van Nieuw-Zeelandse rugbyers van de All Blacks voor een trainingskamp in Castricum kent een Leids tintje. Naast optreden van showband Kunst & Genoegen en roeivereniging Njord, doen vijf spelers van  rugbyclub DIOK mee in een oefenwedstrijd tegen de All Blacks. (Dichtbij21-07, LD221-07, WW23-07, LN30-07).

20. Het Nederlandse Disaster Victim Identification-team (voorheen Rampen Identificatie Team) vertrekt vanaf het vliegveld Eindhoven om de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne te identificeren. Politie, het ministerie van defensie en het Nederlands Forensisch Instituut, met tal van experts, onder wie de Leidse anatoom George Maat van het LUMC en forensisch antropoloog Reza Gerretsen, die eerder bij het LUMC actief was, werken samen Tachtig rechercheurs verzamelen dna van de slachtoffers bij nabestaanden. Twijfel is er of de Russische separatisten de lichamen ordentelijk overdragen. De missie, bemoeilijkt door oorlogshandelingen in het gebied, wordt na enkele dagen afgeblazen door premier Mark Rutte. (LD21-07, LD08-08). 

21. Basketbalclub BS Leiden krijgt een nieuw hoofdkwartier. De vereniging gaat spelen in de vier nieuw sportzalen die de gemeente wil bouwen in het Houtkwartier. Er is een huurovereenkomst gesloten voor vijftien jaar, meldt BS-voorzitter Bart Lamet. De vereniging heeft 550 leden. De Vijf Meihal aan de Boshuizerlaan is al sinds de jaren zestig het centrum van BS en blijft dat ook voor de gelieerde profclub ZZ Leiden. Wedstrijden en trainingen hebben nu ook plaats in onder meer scholencomplexen aan de Apollolaan, Noachstraat, Vijf Meilaan en Broekpein, de Vliethorst in Voorschoten en de Eendekooi in Zoeterwoude. Aangezien er nog diverse problemen bestaand rond bouwplannen in het Houtkwartier, is nog niet bekend wanneer de basketbalclub verhuist. (LD21-07, WW23-07).

22. Mamie Gourmande aan het Gangetje 14 is de Franse bakkerswinkel van Renane le Houeff en zijn vrouw Marcella. Hij exploiteert de boulangerie samen met zijn broer Bruce. Alle ingrediënten die worden gebruikt komen volgens de broers uit Frankrijk. Zo worden alle broden gemaakt op basis van desem in plaats van gist. (LD22-07).    

22. Het aantal mannen dat studeert aan de Pabo van de Hogeschool Leiden neemt toe. Komend studiejaar is er sprake van meer dan een verdubbeling ten opzicht van het afgelopen jaar. Onder de 172 eerstejaars voltijdstudenten waren het afgelopen jaar 35 mannen. Nu hebben zich 283 personen ingeschreven, onder wie 84 mannen. Ook landelijk zit het aantal mannelijke Pabo-studenten in de lift. Het afgelopen jaar lag het gemiddelde op 22 procent. Pabo’s doen moeite om meer mannen te trekken, aangezien het aantal meesters in het basisonderwijs enorm laag is. Een van de maatregelen die de Hogeschool Leiden nam is dat studenten eerder in de opleiding kunnen kiezen voor een specialisatie boven- of onderbouw. Bovendien heeft de sportklas, die een aantal jaar bestaat, een aanzuigende werking op mannelijke studenten. (LD22-07).

21. Enkele Koranfragmenten die de Universiteit Leiden bezit, blijken ruim een eeuw ouder dan wetenschappers eerder dachten. Ze dateren uit de tijd dat de Koran volgens de officiële islamitische leer voor het eerst op schrift is gezet.

Dat is volgens de universiteit gebleken uit een koolstofanalyse, die in Zürich in Zwitserland is uitgevoerd. De analyse van het perkament en papyrus uit Leiden is gedaan in het kader van een Frans-Duits onderzoek naar de vroege tekstgeschiedenis van de Koran. De Leidse fragmenten dateren volgens die analyse uit 650 - 715 na Christus, terwijl eerder aan de periode 770 - 830 na Christus werd gedacht. De koranfragmenten zelf bevatten geen datering. ‘Op basis van het langgerekte, schuinhangende Arabische schrift dat Hidjazi genoemd wordt, wisten we wel dat de Leidse fragmenten oud moesten zijn’, zegt conservator Arnoud Vrolijk van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). (RTVW21-07, Dichtbij21-07, LD22-07).

22. In het leegstaande winkelpand van Breestraat 159 is de eerste City Plug-in van Barbara van Druten en Niki Koutouras te zien. Het vertelt de historische verhalen over de Diefsteeg en is tegelijkertijd ook een hedendaagse ‘reisgids’.

Op de etalageruiten is een collage van oude prenten en nieuwe foto’s aangebracht en via een uitgesneden raampje is een kijkdoos en etalage te bewonderen . Van Druten (van ARTvertisements, cross-overs tussen kunst en adverteren) en Koutouras (Stylicious, retail design) kregen via Ursula Smeele van Big Smile Events de opdracht van de gemeente en de ondernemers van de Diefsteeg om het straatje in de etalage te zetten. Een klus die in anderhalve week werd geklaard Het concept verbindt commercie, historie, kunst, cultuur en Leidse authenticiteit met elkaar. Ze hebben enkele tientallen locaties op het oog, waarmee ze hun project willen uitbreiden. (LD22-07).

22. Bouwbedrijf Heijmans past voor circa 40 miljoen euro de kruising van de Plesmanlaan en Haagsche Schouwweg aan. De T-splitsing bij hotel Holiday Inn, rijksweg A44 en het universitair sportcomplex moet grondig worden opgeknapt. Het verkeer staat er geregeld vast en bedrijven en universitaire instellingen op het Bio Science Park vragen om een nieuwe, goede aansluiting. Die komt er in 2016 met veel groen eromheen. Daarmee scoort Heijmans bij de aanbesteding hoger dan twee andere kandidaten. De Plesmanlaan krijgt, vanaf de A44 of de Tjalmaweg, over enkele tientallen meters een verdiepte ligging. De Haagsche Schouwweg wordt vervolgens, over de Plesmanlaan heen, doorgetrokken naar de Erhrenfestweg, richting het hart van het Bio Science Park. Heijmans legt ook een fiets- en voetgangerstunnel aan onder de Dr. Lelylaan, nabij het complex van voetbalclub Docos. Het tunneltje bij de Verbeekstraat ondergaat een opknapbeurt. Het project - de eerste plannen dateren al uit 2008 - werd vertraagd door de grote  klus om alle water-, gas- en elektriciteitsleidingen in kaart te brengen en een ingewikkelde grondruil tussen de universiteit en de gemeente. Wethouder Robert Strijk en vicevoorzitter Willem te Beest van de Universiteit Leiden tekenen de overeenkomst voor die grondruil in het restaurant Level Leiden. Strijk zegt blij te zijn dat, na onder meer de Willem de Zwijgerlaan, weer een toegangsweg wordt verbeterd’. Rijk en provincie dragen beide ongeveer een derde aan de kosten bij. (LD23-07, Sl23-07, LN23-07, WW30-07).

22. Telecomretailer Phone House gaat 50 van zijn ongeveer 200 winkels sluiten en meer dan 200 van de 1.120 medewerkers ontslaan. Dat meldt Tweakers, een nieuwssite over technologie. Het personeel is op de hoogte gesteld. In september wordt bekend welke winkels dicht gaan. De reorganisatie is nodig, omdat Phone House in het eerste kwartaal slechte resultaten heeft behaald. Op het hoofdkantoor verdwijnen 40 banen. In de winkels zouden 170 banen op de tocht staan. Eric-Jan Doorenbosch van Phone House Nederland laat weten de toename van online winkelen de oorzaak voor de sluitingen is. Phone House heeft bijna 40 winkels in Zuid-Holland onder andere in Leiden. (RTVW22-07, LD23-07).

22. De gemeente zoekt een nieuwe partner om laadpalen voor elektrische auto’s in de stad te plaatsen. De overeenkomst met de stichting E-LKaad die dat tot begin 2014 deed, is niet verlengd. Leiden telt vijftien openbare oplaadpalen. (LD22-07).  

22. Onderzoeker Roelant Jonker van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden brengt met het project ‘Parkiet op nummer’ in kaart hoe de Leidse parkietenpopulatie zich ontwikkelt. Al 85 in het wild levende halsbandparkieten kregen daarvoor een penning om de hals. Daarop staat een unieke letter- en cijfercombinatie, waardoor de parkieten makkelijk te herkennen zijn. Naar schatting leven er in Leiden en omgeving circa 850 halsbandparkieten. ‘Ze zijn ontsnapt bij mensen. Een paar zijn elkaar tegengekomen’. Ze redden zich volgens de onderzoeker prima in de stad. Jonker hoopt dat Leidenaren massaal parkieten met penning ‘terugmeldendoor een foto op Facebook te zetten. Als beloning mogen melders ze een naam geven. Volgens Jonker hebben de vogels geen last van de penningen. Dat is uit hervangsten gebleken. ‘Parkiet op nummer’ is een gezamenlijk project van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden en City Parrots samen met het Vogeltrekstation en Waarneming.nl. (Sl22-07, RTVW22-07, LD24-07, HOZ27-07, WW30-07, LN30-07).

22. Omwonenden van het te bouwen Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade verliezen het kort geding om de bouw stil te leggen. De teleurgestelde overburen leggen zich niet bij de uitspraak neer en hebben een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. (Zie ook 08-07 en 10-07) (Sl22-07, LD26-07).

23. Volgens makelaarskoepel NVM trekt de Leidse huizenmarkt aan. Het aantal transacties bedroeg in het tweede kwartaal 393 tegen 303 in het eerste kwartaal.  De transactieprijs ging omhoog van 232.000 naar 240.000 euro. Het aantal dagen dat een woning te koop stond daalde van 179 naar  86. (LN23-07).

23. In de Korte Vliet is het stoffelijk overschot gevonden van een 54-jarige man die sinds een dag wordt vermist. Politie en provincie zetten een deel van de oever af en leiden de scheepvaart tijdelijk om. De man verliet per fiets in depressieve toestand de binnenstad. Bij de busbrug was een fiets van de man gevonden. Daarop werd de politie ’s avonds attent gemaakt door een buurtbewoner. (LD24-07, HOZ27-07).

23. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok. De stadhuistoren is op de dag van nationale rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne zonder driekleur. Halfstok gaat niet, omdat het doek dan tussen de wijzers van de klok verstrikt raakt. Maar boven de trap aan de Breestraat maakt gemeente dat goed. Ook op het Stadhuisplein hangt de vlag halfstok. De sfeer op het plein is om vier uur onwerkelijk. Waar even ervoor er een gezellig geroezemoes vanaf het terras klink is het nu - op het geluid van de beierende klokken na - muisstil. Meer dan tachtig procent van de marktbezoekers stopt met praten en staat stil. Zeker vijf minuten. ‘Uit respect voor al die mensen die er niet meer zijn’, zegt een marktkoopman. Hij heeft een rouwrand van zwart doek om zijn kraam gespannen. Op de Haarlemmerstraat zijn winkeliers en winkelend publiek even stil. In zwembad de Vliet gaat iedereen het water uit om langs de kant een minuut stil te zijn. Bussen en treinen van vervoerders NS en Arriva staan ook een minuut stil en molens staan in de rouwstand. Bij de Universiteit Leiden gaan gedachten uit  naar Laurens van der Graaff, die aan de Lerarenopleiding Nederlands van de Universiteit studeerde. Hij was samen met zijn vriendin Karlijn Keijzer op weg naar een vakantie in Indonesië. Ook Willem Witteveen en zijn vrouw Lidwien Heerkens zaten, samen met hun dochter Marit, in het ramptoestel. Zowel Witteveen als Heerkens hebben een verleden bij de Leidse Universiteit. Heerkens studeerde Engelse taal- en letterkunde in Leiden. Witteveen studeerde er rechten en was van 1979 tot 1989 werkzaam bij de Universiteit als wetenschappelijk medewerker Staatsrecht. Op het moment dat de eerste vliegtuigen met de slachtoffers in Eindhoven landen, luiden overal in Nederland de klokken.(LD24-07).

23. Zes studenten trekken de afgelopen maand door Kazachstan, Kirchizië en Oezbekistan. Mike de Booij, Janine van Noorden, Nadia Hamid, Eren Nazim Cam (studenten archeologie in Leiden), Rens Bravenboer (student geschiedenis in Leiden) en Vera Tolstoj (student archeologie aan de Uva) zijn door de Universiteit Leiden en de Hermitage in Amsterdam uitgekozen. Doel was een actuele component toe te voegen aan de expositie over de Zijderoute (het netwerk van karavaanroutes in Centraal-Azië, dat rond 100 voor Christus ontstond) die tot 5 september in de Hermitage is te zien. Inmiddels hangen de voorwerpen die ze meenamen in de Hermitage. Van Noorden kocht een wollen wandkleed van een nomadenfamilie in Kirchizië. Het toont een landschap met twee yurts, tenten waarin ze wonen, met paarden en schapen. Zij onderzocht of dieren nog dezelfde betekenis hebben. ‘Van de kameel vind je alleen een symbolische betekenis terug. Snoepjes met een plaatje van een kameel en prullenbakken in kameelvorm. Als pakdier wordt hij niet meer gebruikt. Zelfs in de dierentuin moet je er naar zoeken. Wel zijn er nog pakezels en paarden waarop de mensen zich verplaatsen’. De Booij: ‘De islam is nog heel erg aanwezig, maar in een andere vorm dan in het nabije oosten. De mensen zijn er extreem gastvrij en het geloof is vrijer’. Hij kocht een moderne kashkul, een buidel, gemaakt van een pompoen. ‘Vaak waren die gemaakt van leer. Ze werden gedragen door moslims die de gelofte van armoede aflegden. In het boeddhisme komt deze kashkul ook voor. We mochten geen historische voorwerpen meenemen. Dit is de enige die ik op onze trip heb gezien’. (LD23-07).

23. Directeur Truus de Haan van het Visser ’t Hooft Lyceum is opgestapt. Ze vindt het veranderingsproces in de school te zwaar, meldt Karin van Oort, voorzitter van het college van bestuur van SCOL, de koepel waaronder de school valt. Ze trad in 2012 aan op de school aan de Kagerstraat met als taak het havo-niveau te verbeteren. Die kreeg een jaar eerder de beoordeling ’zwak’ van de onderwijsinspectie. In 2013 was het niveau gestegen. Toch bleef er nog veel werk aan de winkel. ‘De complexiteit van een grote organisatie, in combinatie met de veranderingen die we wilden doorvoeren om aantrekkelijker te worden, en de bezuinigingen die voor alle scholen gelden, waren toen zij aantrad nog niet voldoende duidelijk. Ze vielen haar uiteindelijk te zwaar’, aldus Van Oort. Extra ondersteuning bleek niet voldoende. De Haan die zelf de knoop doorhakte zegt dat het college van bestuur het woord doet. Na de negatieve beoordeling nam het aantal leerlingen af. Nu telt de school 1.300 leerlingen en is daarmee de grootste van Leiden. ‘Voor een school met tweetalig onderwijs heb je meer volume nodig’, zegt Van Oort. ‘Je moet dan stabiel boven de 1.500 zitten’. De Haan trad geregeld op in de media tijdens de dreiging van een schietpartij op een Leidse school, in april 2013. Interim-directeur Co Huisman volgt haar op. Hij is de vierde directeur in drie jaar. Anne Terpstra stapte in 2011 en werd opgevolgd door interim-directeur Freek Polter. (LD23-07, Sl23-07).

23. Freek Vonk, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, krijgt voor zijn onderzoek naar gifslangen een kwart miljoen euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij gebruikt het geld om het DNA-profiel van twee giftige slangensoorten op te helderen. Freek: ‘Ik heb hard gewerkt aan mijn onderzoek naar hoe slangengif ingebouwd is in de genetische code en kan met de subsidie daarop voortbouwen. Ik concentreer me op de koningscobra en de Maleische grondadder. De resultaten zullen ons meer inzicht verschaffen welke eiwitten in het slangengif een belangrijke rol spelen bij de vergiftiging. Deze kennis kan in de toekomst hopelijk worden gebruikt bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie antigif, wat hard nodig is omdat wereldwijd elk jaar ongeveer 150.000 mensen sterven aan een gifslangenbeet’. (Sl23-07, RTVW23-07, LD24-07, LN30-07).

24. De organisatie voor gehandicaptenzorg Gemiva-SVG schrapt volgend jaar 160 volledige arbeidsplaatsen, waarvan bijna vijftig in de Leidse regio. Bestuursvoorzitter Gerard Gerding sluit gedwongen ontslagen niet uit. In september horen medewerkers of ze kunnen blijven. De 120 arbeidsplaatsen die dit jaar al vervielen, konden nog via natuurlijk verloop worden opgevangen. Gerding wijt het banenverlies aan slinkende zorgbudgetten door rijksbezuinigingen en strengere opnamecriteria. Gemeenten worden er vanaf 2015 grotendeels verantwoordelijk voor en kopen daarvoor zorg in bij de zorgaanbieders, die voor 1 oktober moet weten hoeveel ze kunnen leveren. Gemiva-SVG wil niet wachten tot die duidelijkheid er is. In Leiden en Leiderdorp gaat het om een verlies van 32,5 voltijdbanen. De grootste klappen vallen in de dagbesteding en de ambulante zorgverlening. Waarschijnlijk verdwijnen na 2015 nog eens 160 voltijds arbeidsplaatsen. Dat er woonlocaties worden gesloten, sluit de bestuursvoorzitter niet uit. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn zijn zorginstellingen te voorbarig met het schrappen van banen. De gemeenten krijgen volgens hem slechts drie procent minder zorgbudget. Gemiva-SVG telt 1.900 voltijds arbeidsplaatsen die worden ingevuld door 2.700 medewerkers. Ze werken op één van de tachtig locaties in Zuid-Holland en begeleiden 4.700 cliënten thuis of intern. (LD24-07).

24. Een rondje geven met twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé op een terras in Leiden kost gemiddeld 20,75 euro. Dat is 57 cent goedkoper dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. De duurste terrassen staan in Haarlem (22,09 euro per rondje), de goedkoopste in Nijmegen (18,77 euro per rondje). Leiden staat in de rangschikking van de 21 grootste steden op de tiende plaats. Ten opzichte van 2013 zijn de prijzen op de Leidse terrassen met 1,1 procent gedaald. Dat is fors minder dan het gemiddelde van 2,4 procent. Het adviesbureau keek ook naar de ‘terraskoopkracht’, daarbij wordt het gemiddeld besteedbaar inkomen van inwoners afgezet tegen de terrasprijzen. Daaruit blijkt dat Leidenaren per week gemiddeld 19,4 rondjes kunnen geven. Ook dat is meer dan het landelijk gemiddeld van 18,8 rondjes per week. Groningers kunnen de meeste rondjes geven per week (20,1), Bosschenaren juist minder (16,7).  Voor de gemiddelde terrasprijs kijkt Van Spronsen naar prominente terraslocaties in een stad. (Dichtbij24-07, HOZ03-08).

24. De Fietsersbond ontving het afgelopen jaar 53 meldingen uit Leiden. Sinds juli 2013 kunnen fietsers op het Meldpunt van de bond gevaarlijke situaties, defecten, tekortkomingen of tips melden. Landelijk kwamen er bijna 5.000 meldingen binnen, waarvan slechts 29 procent werd opgelost. Van de Leidse werden er slechts 13 opgelost. (Dichtbij24-07, WW06-08). 

24. De Leidse taxichauffeur Roel van Eeden heeft een boekje geschreven over zijn bijna tienjarige ervaring in de taxi met als resultaat ‘Gewoon een avond in het leven van een taxichauffeur’. ‘Alles wat beschreven staat is echt gebeurd en de kans bestaat dat je over jezelf leest’, zegt de auteur. Hij had ze allemaal als klanten: van succesvol zakenman tot geslepen politicus. En niet te vergeten af en toe een dronken oma. Eerder was de dertiger onder meer rozenplukker, horecamedewerker en krokodillenvoerder in Australië. Het boekje kost een tientje en is te koop bij de boekhandels Kooyker en De Kler. (Dichtbij24-07, HOZ10/31-08).

24. In galerie Le Petit Port aan de Herenstraat 6a wordt tot met 27 juli het Streetview Festival georganiseerd. De galerie bestaat tien jaar en wordt geëxploiteerd door kunstenares Jacqueline Petit. Het lustrumfeest wordt geopend met een expositie van drie beeldhouwers onder wie Leidenaar Roland Maas. Een dag later is er een modeshow en barbecue en de volgende dag onder meer theater, poëzie, graffiti en fotografie. Ter afsluiting is er op 27 juli een    

klassiek concert en een veiling van 44 kunstwerken, van onder anderen Maurice Braspenning en Saskia Masselink. De opbrengst gaat naar een nieuwe website. (LD19/29-07, WW30-07).

24. GroenLinks legt een verband tussen de vermindering van natuur en de hitte in de stad. Jos Olsthoorn: ‘Door verstening loopt de temperatuur in Leiden sneller op dan daarbuiten. Warmte blijft namelijk langer hangen boven stenen oppervlakken. Dit veroorzaakt hittestress, wat slecht kan zijn voor de gezondheid van ouderen en zieken. Verstening van tuinen en openbare ruimte leidt ook tot een slechte afwatering van (regen)water, zoals de afgelopen jaren het geval was in De Kooi en nu in Dieperhout. Bovendien leidt het tot een minder groene stad: vlinders en andere dieren verdwijnen uit de (voor)tuin’.
GroenLinks Leiden wil dat de gemeente inwoners actief informeert over de nadelen van het betegelen van tuinen. En verder zou de gemeente zich zelf meer moeten inzetten voor groen in de openbare ruimte. Zoals geveltuinen tegen gemeentelijke panden, meer groen op pleinen en het inrichten van meer groene daken op eigen bezit. (Dichtbij24-07, LD25-07, WW30-07).

24. Een 22-jarige Leidenaar en een 29-jarige man uit Sittard worden aangehouden op de A58 bij het Brabantse plaatsje Wouw met meer dan dertig kilo marihuana in hun auto. Agenten openen de kofferbak en vinden daar twee boodschappentassen met de grote hoeveelheid softdrugs met een handelswaarde van bijna 200.000 euro. Ze worden in Bergen op Zoom  voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven voorlopig vastzitten. In Wouw en omgeving heeft de politie de afgelopen jaren geregeld grote hennepplantages opgerold. (Sl25-07, LD25-07).

25. Tennisclub Roomburg verhuist mogelijk van de Kanaalweg naar de sportvelden aan de Zoeterwoudsesingel. Op het vrijgekomen tenniscomplex kan hockeyclub dan een extra kunstgrasveld aanleggen om de grote toeloop van nieuwe leden een speelmogelijkheid te bieden. Waar korfbalclub Sporting Trigon, die nu aan de Zoeterwoudsesingel speelt, naar toe moet, is nog onbekend. Wethouder Frank de Wit is bezig om via een veldenruil tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten bij zowel de tennis- als de hockeyclub.  CDA-raadslid Moniek van Sandick stelt schriftelijke vragen over de tot dusver geheime plannen. (LD25-07).

25. De Lammebrug tussen het Leidse Lammenschansplein en de Europaweg wordt in bijna 32 uur gerepareerd. Tijdens het werk is er een overkapping op de brug gebouwd.  Het hele weekeinde is de brug voor alle verkeer afgesloten. Het betekent voor veel mensen een flink stuk omrijden. Richting Den Haag via Voorschoten en richting Alphen via de Hoge Rijndijk. Verkeersregelaars wijzen enkele duizenden automobilisten de weg. Fietsers kunnen wel doorrijden. De provincie heeft het spoedonderhoud gepland om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. De brug stond al op de nominatie voor een stevige opknapbeurt. Recent onderzoek wees uit dat de zogeheten slijtlaag op het beweegbare wegdek niet langer kon wachten. Alleen schepen die lager zijn dan 2,60 meter kunnen er passeren. Later dit zomerseizoen wordt ook de kanaal- en spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal, halverwege de Kanaalweg, aangepakt. Die operatie heeft aanzienlijk minder gevolgen voor het regionaal wegverkeer. (Gem16-07, LD15-07, HOZ20-07, WW23-07, Dichtbij28-07, WW30-07).

25. De kruising Ommedijkseweg/Valkenburgseweg moet direct worden aangepakt vindt PvdA-raadslid Gijs Holla een dag nadat een 27-jarige scooterbestuurster uit Oegstgeest door een automobilist wordt geschept en haar sleutelbeen breekt. ‘Ik heb wethouder Robert Strijk direct gemaild. Er moeten stoplichten komen, dan is de snelheid uit het verkeer en wordt de kruising eindelijk veilig’. Frans en Ingrid Schohaus van hotel Van der Valk Haagse Schouw:  ‘Het is een dramakruising, je ziet niets en dat stopbord werkt niet. Er fietsen elke dag honderden scholieren langs’. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Strijk met een verkeersdeskundige en Frans en Ingrid Schohaus eind augustus een gesprek hebben om de situatie te bekijken. Die afspraak was al gepland voor het ongeluk. (LD26-07). 

25. De 225 woninginbraken die in het eerste halfjaar van 2014 worden gepleegd liggen lager dan het landelijk gemiddelde. In Leiden komt het neer op 3,5 inbraken per 1.000 huishoudens. Landelijk zijn dat er 4,8. Het totaal aantal inbraken ligt op 36.379. Fors minder dan de 43.481 inbraken in de eerste helft van vorig jaar en ook minder dan in de eerste zes maanden van 2012. Toen werden er 43.693 inbraken gepleegd. Dat blijkt uit cijfers die de politie aan Nu.nl verstrekt. ‘Ondanks deze mooie resultaten gaat het nog steeds om zo’n 200 woninginbraken per etmaal - het hele jaar door. Er is dus nog genoeg te doen’, reageert korpschef Gerard Bouman. Vergeleken met plaatsen die qua inwonertal even groot zijn als Leiden, worden in de stad relatief weinig inbraken gepleegd. Alleen in Dordrecht ligt het aantal met 3,4 lager. Maastricht scoort fors hoger: 8,9. (Nu.nl25-07, Dichtbij25-07, HOZ10-08).

26. De Hortus Botanicus aan het Rapenburg viert in 2015 het 425-jarig bestaan. Voor aquariumvereniging ‘De Natuurvriend’ reden om in dat jaar van 5 tot en met 27 september een grote tentoonstelling te organiseren. Bezoekers kunnen een wandeling maken langs honderd aquaria met vissoorten van over de hele wereld. Uit Zuid-Amerika en Azië, maar ook zoutwatervissen uit de Grevelingen in Zeeland. Naast vissen zijn er kreeften, garnalen en zeepaardjes te zien. En in de tropische kas zijn reptielen en amfibieën te bewonderen. De vereniging is druk bezig met de voorbereidingen. Deze week komen de bakken binnen en testen ze of de waterpompen en verlichting goed werken. Verder begint in oktober de cursus ‘aquarium houden’, die wordt gegeven door twee leden van De Natuurvriend. De vereniging beschikt over ruim honderd Aziatische vissen in twee aquaria van drie meter lang elk met 1.500 liter water. Henny van Sabben, één van de leden die de aquaria onderhoudt:  ‘De vereniging bestaat 85 jaar en telt 50 leden, onder wie veel gepensioneerden’. (LD26-07).

26. In recreatiegebied Vlietland wordt het dancefestival ‘Puur’, opgezet door organisaties als Studio de Veste, gehouden voor zo’n 2.500 bezoekers. Het wordt georganiseerd door zes Leidenaars: Arjan Wagensveld en Bart van Rijn van evenementenbureau Avondeten,  Ernst van den Berg en Bo Andree, beter bekend als dj-duo Hackler & Kuch, initiator Bas van Dijck van de band Barry Badpak en horecaman Sander Dubbeldeman. Op drie podia is housemuziek te zien en te beluisteren gepresenteerd door 26 dj’s. Op het festivalterrein staan ook kraampjes met eten en drinken. Er rijden pendelbusjes tussen het terrein en station Leiden Centraal. De eerste editie verloopt volgens de politie gemoedelijk en ordelijk. Er worden wel enkele aanhoudingen verricht voor het bezit van drugs en het rijden onder invloed. (LD12/24/25/29-07, HOZ20-07, WW23-07, RTVW27-07, WW03-08).

((CV -  Jan de Bruijne (79), getrouwd met psychotherapeute Ellen, kinderen Jan (50), Caroline (47) en Arjen (45), vier ’stiefkinderen’, acht kleinkinderen, zes ’stiefkleinkinderen’. Was huisarts in Leiden van 1962 tot 2000, is nu vier jaar als vrijwilliger huisarts bij ’De Schuilplaats’, de opvang voor daklozen. Is medeoprichter van zes gezondheidscentra in Indonesië en Wijkgroep Ouderen van de Professoren-/Burgemeesterswijk. Grootvader werd in 1900 huisarts in Leiderdorp. Zijn vader was huisarts, broer Wout ook. Er was van huis uit geen enkele druk. ‘Zowel mijn zoon als die van onze zus hebben ook weer voor het medische vak gekozen’. Noemde recentelijk in een voordracht bij het LUMC zijn grootvader en vader ‘trouwe sjouwers’. Zijn opa was elf maanden per jaar, 24 uur per dag, zeven dagen in de week met zijn patiënten bezig. Ook zijn vader was bijna honderd procent van zijn tijd dokter. ‘Door privéomstandigheden heb ik mijn kinderen grotendeels zelf moeten opvoeden. Dat waren zware jaren, want ik had ook mijn praktijk aan de Kernstraat’. Door tandarts Johan Bakker komt hij bij ’De Schuilplaats’ terecht. Het is volgens hem de plek waar je onvoorwaardelijk helpt. ‘Kwalen van daklozen wijken erg af van die van de doorsnee patiënt. Ze leven zomer en winter buiten, dus vaak lopen ze een zware bronchitis op. Verder zie je veel smerige wonden, wondroos en andere infectieziekten. En ze zitten vaak gewoon verlegen om een praatje. Met drie oudere echtparen richtte hij  een soort wijksociëteit op in het Trigon-gebouw aan de Cronesteinkade. ‘Met donaties en subsidies van wijkbewoners, serviceclubs en Fonds 1818 organiseren we wekelijks allerlei activiteiten. We hopen hiermee ook bewoners van andere wijken op ideeën brengen’. (LD26-07)

26. De Nederlandse waterpolodames verliezen in Boedapest de finale tegen Spanje met 10-5 ondanks de scorende ZVL-speelsters Vivian Sevenich en Maud Megens. (LN30-07, LD30-07).  

26. Een 9-jarig meisje op de fiets wordt geschept door een auto op de Willem de Zwijgerlaan en raakt zwaargewond. Het ongeluk gebeurt ter hoogte van de Charlotte de Bourbonhof. (LD28-07).

26. De gemeente plaatst geen veiligheidscamera’s in het Jacques Urlusplantsoen. De VVD had hierom gevraagd na de schietpartij bij café Het Plantsoen in mei. Volgens het college is er geen reden voor omdat de veiligheid in de buurt niet in het geding is. De afgelopen periode hebben politie, jongerenwerk, Portaal, Libertas Leiden en Thuis op Straat gewerkt in de wijk. Er zijn meer inloopspreekuren bij de politie geweest, er is extra gesnoeid en de speeltoestellen zijn gerepareerd. (LD28-07).

26/27. Tessa van Schagen (20) wint de Nederlandse titel op de 200 meter in het Olympisch stadion in 23,52 seconden. Boven de limiet van 23,24 seconden die toegang zou geven tot het EK, over twee weken in Zürich. Tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike kwam de Leidse atlete ook aan die tijd. ‘Het hele seizoen loop ik goed, maar lukt het steeds net niet’. Op de 100 meter wordt Van Schagen vierde. De nationale toppers Dafne Schippers en Jamile Samuel ontbreken. Toch mag ze nog hopen op een startbewijs. De internationale atletiekunie kan een uitzondering maken voor atleten jonger dan 23 jaar, die dichtbij de limiet zitten. ‘Het zou kunnen omdat ik toch in Zürich ben voor de estafette’. (LD28-07).

27. De 1.000 bezoekers van het Cultuurfestival Picknick krijgen van het promotieteam van Supporter van Schoon wegwerp picknickkleedjes van gerecycled plastic. Het kan eenvoudig worden veranderd in een vuilniszak. Hiermee hoopt de gemeente het park tijdens het festival schoner te houden en meeuwenoverlast te beperken. Als de proef een succes is, worden de kleedjes ook bij andere evenementen ingezet en krijgen ze een Leids ‘jasje’. De introductie is in navolging van steden als Amsterdam en Delft, waar het kleedje zorgt voor schonere parken. Volgens de Partij voor de Dieren zorgden ze juist voor meer afval op het terrein. Martine van Schaik, die na de zomer aantreedt als duoraadslid, pleit voor een meer preventieve aanpak van zwerfvuil in plaats van het ‘introduceren van meer afval’ en vraagt B en W hoe zij daarover denken. Het festival met twintig kraampjes van Leidse ondernemers heeft volop zon en   krijgt op 10 en 24 augustus in het Van der Werfpark een vervolg. Er zijn optredens van onder meer het duo Lieve Bertha, The Happy Notes Society en een aantal singer-songwriters. Het is een initiatief van creatief bureau De Collecte en het Centrum Management Leiden. (FeedGem24-07, LD24/28/29-07, Sl25/30-07, HOZ27-07, LD29-07, WW30-07, LN30-07, HOZ03-08 ).

28. Bij de voormalige Shell-benzinepomp aan de Plesmanlaan wordt een dode man aangetroffen. Een dag later wordt sectie verricht op het lichaam. Ook zoekt de technische recherche naar aanwijzingen in de omtrek. Op 30 juli maakt de politie dat het om een Leidenaar gaat. Een foto in de media leidt binnen enkele uren tot zijn identificatie. Op zijn huisadres wordt een afscheidsbrief gevonden.  Op 19 augustus maakt de politie bekend dat er geen sprake was van een misdrijf. (Dichtbij28-07, RTVW28/30-07, LD29/30-07, Sl30-07, LD14-08, RTVW19-08).   

28. Het plan om drie bushaltes in de Merenwijk te verplaatsen leidt tot grote zorgen in de VVD-fractie. Volgens het plan zullen de bussen op het traject Broekweg-Drontermeerlaan niet meer stoppen op een aparte strook naast de doorgaande weg, maar op de weg zelf. Hierdoor kan onnodig veel oponthoud ontstaan, denkt de VVD. Volgens busmaatschappij Arriva leveren de halte-aanpassingen vooral voordelen op: ‘De chauffeur kan gemakkelijker en vlotter stoppen’. De VVD maakt zich zorgen over de bereikbaarheid in de wijk en stelt schriftelijke vragen aan het college. (RTVW28-07).

28. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zet noodgemalen in vanwege de hevige regenval. Ook de andere gemalen van het waterschap draaien op volle kracht om het water weg te pompen. Vooral uit Alphen aan den Rijn (116 mm. in 12 uur) en Gouda komen meldingen van ondergelopen woningen. Het KNMI kondigt gedurende enkele uren code oranje af voor de provincie. De meldkamer Hollands-Midden raakt overbelast door zo’n 900 meldingen van wateroverlast. (RTVW28-07, LD29-07).

28. Aan de Ter Haarkade lopen de spanningen op nadat in de nacht van 25 en 26 juli een ruit van een woning wordt ingegooid. De volgende twee dagen gebeurt dat ook bij de buren. In totaal sneuvelen er tien ruiten. Bewoners voelen zich onveilig en vermoeden dat het samenhangt met protesten tegen de bouw van het nieuwe islamitisch centrum aan de overzijde. Op de achteruit van zijn auto treft een bewoner de tekst ‘I hate you’ aan. Zij vrezen dat door de komst van de moskee de identiteit en de cohesie van de buurt zal veranderen. De verdwijning van speeltuin Westerkartier in de Ten Katestraat na 86 jaar wordt een symbool genoemd. Leefbaar Leiden wil zo snel mogelijk extra politie-inzet en camerabewaking. Raadslid Tomas Kok: ‘De burgemeester zou garant staan voor de veiligheid van de bewoners, maar daar hebben we tot op heden niets van gehoord (..), het lijkt erop dat ze aan hun lot worden overgelaten’. Ook Kok ziet verband tussen de incidenten en de bouw van de moskee. Het bestuur van de Stichting Moslimgroep betreurt de incidenten en hoopt op goede verhoudingen met de buurt. Volgens het bestuur ligt niet voor de hand dat de vernielingen zijn gepleegd door de achterban omdat het gebeurde in de ramadan, een periode die in het teken staat van gebed en bezinning. (Dichtbij28-07, LD29-07, Sl29-07, WW30-07, LD13-08).

28. Aan de Dieperpoellaan ligt de nieuwe hoofdingang voor bezoekers en patiënten van het Diaconessenhuis. Deze ingang was al jarenlang de toegang tot de poliklinieken. De ingang aan de Houtlaan die vijftig jaar in gebruik was, is  gesloten. De polikliniek Acute Zorg behoudt wel haar eigen ingang. In de nieuwe hoofdhal zijn behalve de receptie ook enkele centrale functies gehuisvest, zoals het afsprakenbureau en de poliklinische apotheek. Vanuit de hoofdhal gaat een glazen traverse rechtstreeks naar het trappenhuis van de verpleegafdelingen. De traverse doorsnijdt de binnentuin, die opnieuw wordt aangelegd. (Sl29-07,LD30-07, WW30-07, LN30-07, HOZ03-08).

28. De PvdA vraagt B en W voor de bewoners in en rondom de Bernhardstraat in Noord om een klein speelpleintje in de buurt van de grote bouwput waarin vele tientallen miljoenen euro’s worden gestort. De plek werd omgedoopt tot Prinses Máximaplein nadat zij er in 2003 een bezoek bracht om het TamTam-festival een ‘Appeltje van Oranje’ toe te stoppen. Gesprekken met gemeente, woningcorporatie De Sleutels en bouwer Heijmans leverden tot nu toe geen speeltoestellen op. Raadslid Abdelhaq Jermoumi vraagt zich af of er niks te regelen is. (LD28-07).

28. Aan boord van een zeiljacht komen op Mallorca de 67-jarige Karel Beekman en de 63-jarige Mieke Ketelaar bij een brand om het leven. Volgens de brandweer gaat het om twee goede vrienden, die vele zeetochten over grote afstanden maakten. De boot ’Dwarskop’, afkomstig uit Leiden, ligt voor anker in de baai van Portocolom, bij het plaatsje Felanitx, de vaste plaats van het twaalf meter lange zeiljacht. Het ongeluk begint volgens ooggetuigen met een heftige explosie aan boord, waarna in rap tempo het dek en de kajuit in vlammen opgaan. Volgens het Spaanse dagblad ‘El Pais’ is een lichtkogel de vermoedelijke oorzaak van de brand. Hulp van toegesnelde reddingswerkers komt te laat. (Tel28-07, LD29-07). 

28. Het treinverkeer tussen Leiden en Alphen ligt een tijd stil door een aanrijding. Een verwarde vrouw wordt bij de spoorwegovergang aan het eind van de  Herenstraat door een trein geschept. Zij stapt op het spoor als de trein van station Lammenschans richting Centraal Station passeert. Ze raakt ernstig gewond en wordt in kritieke toestand vervoerd naar het ziekenhuis. De treinpassagiers worden per bus vervoerd naar station Leiden Centraal. (RTVW28-07, Dichtbij28-07, LD29-07).

29/30. Fabrizio Chiodo, Meta Roestenberg, Ahmad Aziz en Silvère van der Maarel werkzaam bij het LUMC krijgen een zogeheten ‘Veni-subsidie’ voor jonge onderzoekers van 250.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Chiodo onderzoekt nanodeeltjes als vaccin tegen schistosomiasis, een zeer schadelijke worminfectie waaraan wereldwijd zo’n 240 miljoen mensen lijden. Chiodo wil minuscule goudbolletjes bedekken met stukjes parasiet. Roestenberg werkt aan een injectienaald die dezelfde eigenschappen vertoont als een muggenbeet. Dit omdat de meest effectieve manier van toediening van het vaccin, direct in de bloedbaan, in malariagebieden praktisch lastig is. Toediening via de huid zou een alternatief zijn, maar met een injectienaald lukt dat niet. Roestenberg hoopt de muggenbeet te kunnen simuleren en onderzoekt daarom wat daarbij exact gebeurt en gebruikt daarbij huid die overblijft na operaties. Aziz doet onderzoek naar kleine aantallen herhalingen van ’DNA-letters’. Negen zeldzame neurologische ziekten, zoals Huntington, ontstaan bij een groot aantal herhalingen. Een klein aantal zou weliswaar niet horen, maar zou niet tot problemen leiden. Aziz betwijfelt dat, en vermoedt dat een kleiner aantal op latere leeftijd tot symptomen leidt. Hij denkt dat de resultaten het inzicht in en de behandeling van andere, veel voorkomende ziekten kan versnellen. Van der Maarel zoekt in opdracht van het Prinses Beatrix Spierfonds naar nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD), een progressieve spierziekte waaraan wereldwijd ongeveer 500.000 mensen lijden. Vaak treden de eerste symptomen rond het twintigste levensjaar op, maar ook kinderen kunnen er al last van hebben. De ziekte uit zich in steeds meer verlies van spierkracht, vooral in het gezicht, de bovenarmen en bovenbenen. FSHD wordt veroorzaakt door veranderingen in het DNA, waardoor een afwijkend eiwit ontstaat dat schadelijk is voor de spier. Gezocht wordt naar een factor die de aanmaak van dit eiwit kan voorkomen. (RTVW29-07, LD30-07, Sl31-07).

29. Leidse wetenschappers hebben aangetoond dat UV-licht de groei van tumoren tegengaat en minder tumoren kwaadaardig worden. Het onderzoek werd gedaan bij muizen, maar volgens de onderzoekers kunnen de epidemiologische gegevens vertaald worden naar darmkanker bij mensen. 

‘Geregelde en gematigde blootstelling aan zonlicht verlaagt het risico op darmkanker', concludeert woordvoerder Ad Brand van het Sunlight Research Forum. ‘Dit is weer een wetenschappelijk onderbouwd argument voor de visie dat zonlicht een belangrijke rol moet blijven spelen in het leven van de mens’. (RTVW29-07).

29. De Pieterskerk is te zien in de documentaire ‘Coast’ op BBC 2. Het programma belicht de Nederlandse kant van de Pilgrim-geschiedenis. Daarvoor zijn vorig jaar opnamen gemaakt tijdens de jaarlijkse Thanksgiving Ceremony in de Pieterskerk. Voor veel Amerikanen is Leiden onlosmakelijk verbonden met de Pilgrims. Voor hun overtocht naar de nieuwe wereld woonden zij elf jaar in de stad. (LD29-07, Sl28-07, Sl02-08, HOZ03-08).

29. De Amerikaanse aandeelhouder Amar Singh heeft voor de rechtbank in New York een rechtszaak aangespannen tegen biotechnologiebedrijf Prosensa. Hij voelt zich misleid bij de beursgang. Sing kocht op 19 september voor 23,80 dollar per stuk 137 aandelen en kreeg er een dag later nog zo’n 5,70 dollar per stuk voor terug. Het Leidse bedrijf ging in juni 2013 in New York naar de beurs. Het zou een medicijn hebben ontwikkeld tegen de ziekte van Duchenne, waarop het snel royalty’s zou ontvangen. Drie maanden later bleek uit nader onderzoek dat het medicijn niet echt werkt. De onbekende aandeelhouder roept andere beleggers op zich achter deze actie te scharen. Directeur Hans Schikan van Prosensa zegt dat het in de VS advocatenkantoren vaak schadeloosstelling eisen als een beurskoers vlak na introductie omlaag schiet. ‘We hebben onze eigen advocaten erop gezet en zijn het volstrekt oneens met de aanklacht. Bovendien toonde de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA sedertdien vertrouwen in het medicijn in ontwikkeling, door er een versnelde registratieprocedure voor toe te staan. Die registratie heeft onze hoogste prioriteit’. (VK29-07, RTVW29-07, Dichtbij29-07, LD30-07).

29. Katwijk wil zich aansluiten bij economische initiatieven van de Leidse regio.  Dat zegt de Katwijkse wethouder Willem van Duijn. Omdat dienstverlening en kennisintensieve bedrijvigheid achterblijven, ziet hij kansen met het Bio Science Park van Leiden om de hoek. Van Duijn denkt dat Katwijk van betekenis voor het cluster kan zijn. ‘De Leidse regio is op zoek naar ruimte. Katwijk kan wellicht een rol spelen bij uitbreiding van een bedrijvenpark of de huisvesting van studenten. Het staat volgens hem samenwerking in de Duin- en Bollenstreek niet in de weg. Van Duijn wijst erop dat met de noordelijk gelegen bollendorpen vooral overeenkomsten zijn op het gebied van land- en tuinbouw en toerisme. Volgens de wethouder zien Katwijkse ondernemers de Leidse economie als een goede aanvulling. Op 2 september worden de raadsleden van de deelnemende gemeenten tijdens een bijeenkomst van de ’stuurgroep economie 071’ bijgepraat over programma en visie voor de komende jaren. (LD30-07).

29. Burgemeester Henri Lenferink reikt de zilveren heldenpenning van de stad uit aan Jan Bronsgeest. Hij voorkwam op 10 juni dat een jonge vrouw zich bij station Leiden Centraal van het leven zou beroven. Hij werkte daarbij samen met Faissal Bouchan en Moussab Atya, die eerder deze maand voor hun hulp bij hetzelfde voorval ook de heldenpenning kregen. De betrokkenheid van Jan Bronsgeest was toen nog niet bij gemeente en politie bekend. (Zie ook 09-07). (Gem29-07, Dichtbij30-07, LD30-07, Sl01-08, HOZ03-08, LN06-08). 

29. Twee van de vier kinderdagverblijven van het failliete Estro in Leiden maken alsnog een doorstart. Vlindertuin maakt een doorstart dankzij Just Kiddies en Babydrome gaat verder onder Kidafo C.V. Beetle en Sindbad moeten sluiten. (RTVW29-07).

29. De nieuwe vestiging van Ikea langs de A4 bij Leiderdorp is opnieuw vertraagd. Het Zweedse woonwarenhuis meldt dat het Bouwplan Bospoort terug gaat naar de tekentafel. In januari presenteerde vastgoedmanager Egbert Dijkstra van Ikea - met een bouwvergunning op zak - een nieuw plan, waarvoor Leiderdorp het bestemmingsplan opnieuw moest aanpassen. Wethouder Kees Wassenaar is teleurgesteld. Dat het plan weer op de helling gaat, heeft volgens Dijkstra twee redenen. ‘Ten eerste is de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan en een nieuwe bouwvergunning gecompliceerder dan wij dachten. Ten tweede neemt onze verkoop via internet, waarmee wij een jaar geleden zijn begonnen, een grote vlucht. Dat leidt mogelijk tot een ander soort winkel en minder opslagruimte. De woongigant wil daarover na de zomer weer met Leiderdorp in gesprek. Of de opening in 2016 nog gehaald wordt, durft Dijkstra niet te zeggen. Leiderdorp is niet bang dat Ikea een andere stad zoekt. ‘Wij willen meewerken en Ikea wil zich graag in Leiderdorp vestigen’, zegt Wassenaar. Het woonwarenhuis heeft volgens de gemeente geen passend winkelconcept dat voldoet aan het bestemmingsplan dat de gemeente Leiderdorp eerder vaststelde. ‘We hebben in 2008 een vergunning afgegeven, maar Ikea wilde het ontwerp veranderen en wij hebben onze medewerking toegezegd. Alleen daar zitten voorwaarden aan. Er moet een nieuw onderzoek komen en er zijn extra kosten. Dat heeft toch voor enige aarzeling gezorgd bij Ikea’, aldus Wassenaar. (LD31-07, RTVW31-07, LD02-08, LN06-08).

30. Honden waren 8.000 jaar geleden al de beste vrienden van vrouwen. Dat suggereren twee in Siberië gevonden fossielen in vrouwenskeletten van een lintwormsoort, die van hond op mens overgedragen is. Het eivormige fossiel van ruim 2 bij 3 cm werd aangetroffen op de Siberische prehistorische begraafplaats door het team van osteoarcheoloog Andrea Waters-Rist van de Universiteit Leiden. ‘Het bewijs is dun en klein, slechts twee fossielen, benadrukt ze. Maar het is opnieuw een teken dat de verzorging van de honden een taak van de vrouwen was. Verder onderzoek moet meer bewijs opleveren. Het vakblad Journal of Archaeological Science bericht er over. (LD31-07, RTVW30-07, UL30-07).

30. Bij het ROC Leiden melden zich meer studenten aan voor de technische opleidingen Mechatronica en Middenkader Engineering. Bij Mechatronica houden studenten zich bezig met het ontwerpen, maken, testen en onderhouden van machines en installaties. Vorig jaar meldden 143 studenten zich aan, dit jaar zijn dat er 173. Bij Middenkader Engineering, een opleiding tot projectleider, ging het aantal omhoog van 220 naar 235 studenten. (LD30-07, Sl31-07).

31. Mannen met een goedaardig vergrote prostaat kunnen beter zittend plassen. Dan loopt de blaas beter leeg en is er minder risico op blaasontsteking. LUMC-studenten Ype de Jong, Hans Pinckaers en Robin ten Brinck namen wetenschappelijke artikelen op dit gebied onder de loep en publiceerden de resultaten onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Plos Obe. Bij veel mannen groeit de prostaat bij het ouder worden. Onder leiding van uroloog  Lycklama à Nijeholt en epidemioloog Dekkers selecteerden zij elf kwalitatief goede studies. Bij zittend plassen is de straal krachtiger terwijl de plastijd korter wordt. ‘Wanneer je zit zijn de spieren in benen en bekken meer ontspannen, waardoor je de blaas beter leeg kunt plassen;  verklaart De Jong.

Prostaatproblemen ontstaan bij mannen al vanaf middelbare leeftijd en boven de tachtig heeft zo’n 90 procent plasklachten. Medicijnen die de spierspanning rond de blaas verminderen kunnen verlichting geven, maar het effect van zittend plassen is bijna net zo groot. ‘We raden patiënten niet aan met medicijnen te stoppen. Waarschijnlijk werkt de combinatie medicatie en zittend plassen het best’, aldus De Jong. (LD31-07, Sl01-08).

31. Hij staat op de ‘groene kaart’ van Leiden met een opvallende rode stip aangeduid ten teken dat het een herdenkingsboom is. Niet zonder zwaarwegende redenen weghalen. De parkeergarage is wat het stadsbestuur betreft zwaarwegend genoeg. Bovendien lijkt niemand meer te weten waarom dat iele boompje met het roestige, ingedeukte hekje eromheen, er staat. De Bomenbond Rijnland noemt het een ’Julianalinde’, en spietste onlangs sinaasappeltjes op de spijlen van het hek, en bond wat oranje vlaggetjes om de stam. Een laatste eerbetoon. De kroningsboom van Juliana staat op Het Gerecht. Het zou ook  

een geschenk kunnen zijn van bierbrouwer Oranjeboom, uit de tijd dat deze een reclamecampagne voerde met de slogan ’Een boompje opzetten’. De gemeente weet het ook niet en denkt nog aan herplant op en andere plek, maar de overlevingskans is klein. (LD31-07).

31. Drie Leidse stichtingen, die monumentale gebouwen restaureren, verhuren en onderhouden, fuseren op 1 januari 2015 tot stichting Stadsherstel. Ze hopen toegelaten te worden tot het selecte groepje herstelstichtingen dat door de rijksoverheid erkend wordt als  Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De nieuwe organisatie heeft daarvoor de minimaal vereiste twintig rijksmonumenten in bezit. Met die status kan gemakkelijker subsidie worden  aangevraagd en krijgt van het rijk ook voorrang bij de toekenning daarvan. De oudste, Diogenes Leiden, werd opgericht in 1973 en heeft een groot aantal vervallen monumenten in de binnenstad in oude luister hersteld. De bekendste is de Latijnse School aan de Lokhorststraat. Verder heeft Diogenes dertig monumentale wooneenheden in bezit. Tweede initiatiefnemer is de Stichting Monumenten Libertas Leiden (SMLL). Die stichting beheert vier hofjes: het Sint Janshof en het Sint Stevenshof, beide aan de Haarlemmerstraat, het Brouckhovenhof aan de Papengracht en het Pieter Gerritsz. Speckhof bij het Pieterskerkhof. De hofjes hebben samen 49 woningen. En de derde is de Stichting Kasteel Endegeest. De SKE heeft in de jaren 1990-1993 het bekende kasteel in Oegstgeest gerestaureerd. De fusie moet leiden tot meer efficiency bij onderhoud en beheer en meer mogelijkheden bieden om nieuwe restauraties aan te pakken. ‘Dat moet lukken’, zegt Laurens Beijen, voorzitter van Diogenes die deze functie straks bekleedt bij de nieuwe stichting. De toekomst van Kasteel Endegeest is een van de redenen voor de fusie. Het kasteel in Oegstgeest is eigendom van de gemeente Leiden. Het wordt verhuurd aan zorginstelling Rivierduinen, maar het bestuurscentrum gaat er over anderhalf jaar uit. Bovendien loopt kort daarna het erfpachtcontract  af. ‘Daar moeten we iets mee’, aldus Michiel Zonnevylle, voorzitter van die stichting. Wim Eggenkamp, voorzitter van het college van regenten van MLL: ‘Onze werkwijze verandert niet: aanschaffen en restaureren van monumentale panden, en vervolgens spic en span houden zodat restaureren voortaan niet meer hoeft’.  (LD01-08, LN06-08, WW20-08).

31. ’Vriend & vijand’ is het thema van de voorverkiezing voor het mooiste en bijzonderste erfstuk uit de collectie van Erfgoed Leiden en omstreken. Het archiefstuk met de meeste stemmen doet mee aan de landelijke verkiezing ’Stuk van het Jaar’ in oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis. Uit het archief zijn zeven objecten genomineerd, waaronder affiches, brieven, foto’s en een vriendenboek. ‘Het thema hangt samen met het verhaal achter de archiefstukken’, zegt Joris Germs van Erfgoed Leiden. Zoals Goeie Mie, beter bekend als de Leidse Gifmengster. Zij leek mensen te helpen, maar was bezig ze te vergiftigen om levensverzekeringen te kunnen innen. In 1883 werd ze opgepakt en kreeg levenslang. Met illustraties worden haar ’laatste’ dagen verteld. Op een ander affiche uit 1915 staat de aankondiging van een sportuitvoering op het Schuttersveld van Leidse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het programma bestond onder meer uit carrouselrijden, speerwerpen, een rijwieldemonstratie en estafettelopen. Een kaartje kostte slechts één gulden. Ook een aanplakbiljet met daarop de aankondiging van een toneelstuk over Magdalena Moons, de ’heldin’ van Leidens Ontzet, behoort tot de zeven. Haar relatie met de Spaanse bevelvoerder tijdens het beleg van Leiden, zou ze hebben ingezet om het uitstel te bewerkstelligen dat de Geuzen nodig hadden om de stad te ontzetten. Verder is er het vriendenboek van Willem Bijleveld, die in 1901 begon als archivaris bij het gemeentearchief. In het boek schreef hij verhalen over mensen die hij leerde kennen. Stemmen op een van de genomineerde stukken kan tot en met 31 augustus. Daarna gaat de strijd verder op www.stukvanhetjaar.nl. (LD31-07, LN30-07, Dichtbij31-07, HOZ03-08).

31. De Partij Sleutelstad - die in maart van dit jaar voor de tweede keer geen zetel wist te bemachtigen bij de raadverkiezingen - wil een referendumbeweging voor Zuid-Holland oprichten. ‘Een soort wetenschappelijk bureau samen met het referendum Platform Nederland uit Amsterdam’ licht Maarten Kersten van de PS toe. Zo willen ze een gooi doen naar een of meer zetels bij de Statenverkiezingen in 2014. Kersten was bij  de raadsverkiezingen de nummer twee van de partij. Lijsttrekker Mieke Siwpersad doet niet meer mee, voorzitter Johannis Anand wel. (Sl31-07).

31. De jeugdzorg in de gemeenten van koepel Holland Rijnland moeten het in 2015 doen met 107 miljoen euro wanneer veel rijkstaken worden overgenomen. Dat is negen miljoen minder dan gehoopt , maar vijf miljoen meer omdat na diverse protesten de budgetten weer wat zijn verruimd. Voor ’onvoorziene kosten’ - zoals hulp bij schrijnende gevallen en voor persoonsgebonden budgetten -  is vijf miljoen gereserveerd. Om de korting op te vangen zijn contracten met grote zorginstanties gekort met circa zes procent. Zij krijgen samen zestig miljoen euro. Voor 25 nieuwe jeugd- en gezinsteams, die dure specialistische hulp moeten indammen, is zestien miljoen beschikbaar. (LD01-08).

31. De regionale belangenorganisaties voor cliënten van GGZ-instellingen in Zuid-Holland en de koepelorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland roepen mensen op zich met hun zorgen te melden. Aanleiding voor de meldactie is de reorganisatie die Rivierduinen onlangs aankondigde. ‘Er is bijvoorbeeld onduidelijkheid over de voortzetting van een behandeling, lange wachttijden en onduidelijkheid over de vervanging van de behandelaar’. De initiatiefnemers bundelen de meldingen en gaan op zoek naar antwoorden op de knelpunten. (LD01-08).

31. Hiphopfestival Zomerjam gaat niet door omdat de organisatie niet genoeg subsidie- en sponsorgeld heeft voor de elfde editie. Het festival, zou op 6 september in het Huigpark worden gehouden. Toch is er hoop dat het festival in 2015 terugkomt. Bekeken wordt of een indoor ‘Winterjam’ mogelijk is. (LD01-08, Sl01-08, WW06-08, LN06-08).

31. Een Leidse parkeerwachter maakte zich in juli 2013 schuldig aan machtsmisbruik, toen zij op de Garenmarkt een automobilist, die had betaald voor zijn plekje, toch een boete gaf. Ze deed dat waarschijnlijk omdat de man ruzie met haar zocht en haar bijna van de sokken reed. Dat concludeert de Nationale Ombudsman na een klacht van de man. De klager had geen bon toen hij wegreed, maar kreeg wel commentaar van de parkeerwachter, omdat hij vlak langs haar heen reed. Volgens zijn verklaring bij de Ombudsman zag hij daarna in zijn achteruitkijkspiegel dat de vrouw naar zijn nummerbord keek en iets in haar zakcomputertje tikte. Toen hij terugreed om te vragen wat zij aan het doen was, kregen de twee ruzie. Een paar weken later kreeg hij de naheffingsaanslag in de bus. Omdat de man wel een bonnetje had, trok Parkeerbeheer de aanslag in, maar dat vond de man niet voldoende. Hij stapte naar de Ombudsman. (LD01-08).