Plaquette ter ere van grondlegger van geologie als moderne wetenschap

Ter gelegenheid van haar negentigjarig bestaan heeft de Leidse Geologische Vereniging op de Langebrug een plaquette onthuld ter ere van de geoloog James Hutton, die in 1749 in Leiden is gepromoveerd. James Hutton (1726 - 1797) was een Schotse geoloog, landbouwkundige, chemicus, natuuronderzoeker en arts. Hij wordt internationaal beschouwd als een van de grondleggers van de geologie als moderne wetenschap. Na zijn scholing in Edinburgh en Parijs promoveerde James Hutton op 12 september 1749 tot doctor in de medicijnen aan de Universiteit van Leiden.

Hij voerde aan dat de aarde niet jong kon zijn maar oneindig veel ouder dan de op dat moment algemeen aanvaarde Bijbelse opvatting dat de aardJames Huttone was ontstaan in 4004 voor Christus. James Hutton was een prominente vertegenwoordiger van de Schotse Verlichting. Die werd gekenmerkt door een stroom van intellectuele en wetenschappelijke prestaties. Vaak wordt vergeten dat menige Schotse wetenschapper, waarvan Hutton er een was, zijn opleiding had genoten aan de Universiteit van Leiden.

Diepgravend onderzoek van de Geologische Vereniging heeft allerlei nieuwe feiten over Hutton aan het licht gebracht. Zo heeft de Vereniging het adres achterhaald waar Hutton in 1749 heeft gelogeerd. Dat was in het pension van de weduwe Van der Tas. Een pand dat was gelegen ter hoogte van de Langebrug 101. Het oorspronkelijke pand is tijdens de buskruitramp van 1807 beschadigd en is in de loop van de 19e eeuw afgebroken om uiteindelijk in 1975 plaats te maken voor het appartementencomplex dat er nu nog staat.

De Historische Vereniging Oud Leiden heeft de Leidse Geologische Vereniging geadviseerd over de locatie.