Compromis over Annie's terras

In december zijn alle benodigde handtekeningen gezet en is de minnelijke schikking over het terras bij Annie’s, daar waar de Nieuwe en de Oude Rijn samenvloeien, een feit. Daarmee is een eind gekomen aan zeven jaar juridische procedures.

Annie’s kreeg ondanks protesten van o.a. de HVOL in 2013 een omgevingsvergunning van de gemeente Leiden voor de bouw van een vast-ogend megaterras van ruim 500 m2. De HVOL, het Waterambacht, de redederij Rembrandt (plus sleepdienst) van de heer Groenen hebben jarenlang gestreden tegen die vergunning en tegen het daarop aangepaste bestemmingsplan. Met succes. Maar alle betrokkenen vreesden bij een nieuw aanvraag nieuwe procedures. Alle partijen, inclusief dus de gemeente, gingen daarom akkoord met het voorstel van de HVOL, mede namens het Waterambacht, om een compromis te zoeken buiten de rechtszaal om. En onder leiding van wethouder Yvonne van Delft is dat dus nu gelukt en inmiddels geformaliseerd. Het terras wordt zo’n honderd vierkante meter kleiner. Minder aantasting van het beschermd stadsgezicht, meer open water, betere doorvaarbaarheid.