Oud Leiden Nieuws 2018-1 verschenen

15 maart 2018 - Deze week is het eerste nummer van Oud Leiden Nieuws van dit jaar bij de leden op de mat gevallen. In dit nummer onder meer het algemeen en het financieel jaarverslag van 2017 en de uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering op 28 maart. Verder uiteraard aandacht voor de lezingen en excursies van het komende kwartaal en andere bijdragen over de activiteiten van de vereniging.