Teken de petitie voor behoud monumentenaftrek

monumenten leiden

Leiden kent meer dan 1200 rijksmonumenten, die een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Een groot deel van die monumenten is particulier eigendom. Rijksmonumenten, vaak honderden jaren oud, vragen veel en duur onderhoud. Subsidies daarvoor zijn zelden voor particulieren beschikbaar (vroeger wel, maar nu niet meer). Particuliere eigenaren krijgen wel een financieel steuntje in de rug doordat ze 80% van een deel van de onderhoudskosten kunnen aftrekken van hun inkomstenbelasting.

Het vorige kabinet had het plan deze regeling te vervangen door een subsidieregeling met een beperkt budget, om daarmee een grootscheepse bezuiniging te bereiken. Dat plan is toen opgeschort, na hevige protesten, o.a. van de steden met veel rijksmonumenten die een achteruitgang van de kwaliteit van hun cultureel erfgoed vreesden door achterstallig onderhoud en schade aan de monumenten. Ook de HVOL nam stelling.

Maar de plannen zijn nog niet van de baan. Daarom is het van belang opnieuw in actie te komen. Wij doen daarom een oproep aan alle leden, niet alleen de eigenaren van rijksmonumenten, een landelijke petitie te tekenen. In het belang van onze mooie historische stad!

De link naar de petitie: https://behoudaftrekmonument.petities.nl/