Agenda

Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering HVOL
Woensdag 27 Maart 2019, 19:30
Contact Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AGENDA

1. Opening door voorzitter Rens Heruer

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering 28 maart 2018

4. Nieuwe versie Huishoudelijk Reglement (HR), met o.m. wijziging aangaande zittingstermijn van voorzitters van werkgroepen en commissies (incl. kascommissie) en aanpassing van de termijnstelling v.w.b. het voordragen van kandidaten bij bestuursfuncties. (Concept-HR is te vinden onder kopje Vereniging op deze site.) 

5. Jaarverslag 2018

6. Financiële jaarstukken en benoeming nieuwe kascommissie (staande de vergadering)

7. Verslag van penningmeester en kascommissie, decharge bestuur

8. Bestuurszaken met o.a. benoeming nieuw bestuurslid nu Wim Bleijie niet beschikbaar is voor een tweede termijn.

Op de beoogde benoeming is de profielschets van toepassing die eerder in dit blad en op de HVOL-site is verschenen. Het bestuur is voornemens Jan de Vetten voor te dragen, maar wijst op het gestelde in het Huishoudelijk Reglement art. 3 lid 1, waardoor kandidaten - door ten minste tien leden gezamenlijk - bij de secretaris schriftelijk kunnen worden voorgedragen, uiterlijk vier dagen voor de algemene ledenvergadering. Tevens is de herbenoeming van bestuurslid Adriaan Brandenburg aan de orde; ook hier is art. 3 lid 1 van toepassing

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

10. Sluiting, gevolgd door lezing verzorgd door Saskia Kuus, actief voor het Haags Historisch Museum

 

Locatie Burgerzaal van het Stadhuis (ingang Breestraat)
Ledenvergadering en lezing zijn alleen toegankelijk voor leden van de HVOL op vertoon van lidmaatschapskaart. Na afloop van de lezing is er tot 22.00 uur gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.