Agenda

Download als een iCal bestand
De Vogelwijk 100 jaar, geschiedenis van een Leidse buurt - lezing door Hans Dirken
Dinsdag 11 April 2023, 20:00

De Vogelwijk lag oorspronkelijk op Oegstgeests grondgebied. In de jaren twintig kocht Leiden de grond voor de uitbreiding van de stad. Hier liggen nu het Houtkwartier, de Raadsherenbuurt en dus ook de Vogelwijk.

Geesten
De geschiedenis van dit deel van Leiden gaat veel verder terug. Zo’n 5000 jaar geleden spoelde er via de Rijn veel zand uit de Alpen onze kant op. Dat vormde een duinenrij die we strandwallen of geesten noemden. De Vogelwijk ligt op het uiteinde van zo’n geest, evenals Endegeest en Oegstgeest. Tussen de strandwallen lag moeras: de ‘poelen’. Denk aan namen als Poelgeest, Klooster Mariënpoel en kasteel Paddenpoel. Nadat de poelen droger werden, kon er landbouw worden bedreven en gingen er circa 3000 jaar geleden mensen wonen. Bij opgravingen zijn restanten uit de Romeinse tijd blootgelegd. Vanaf 1000 tot 1500 kwam er steeds meer bebouwing en werden er ook dwarsweggetjes tussen de strandwallen gemaakt. De Rijnsburgerweg is daar een voorbeeld van.

Verhalen van bewoners
Ook de mondelinge overlevering van de bewoners moet niet worden vergeten. Daarom is voor dit verhaal niet alleen de geschiedenis onderzocht, maar zijn ook (oud)bewoners benaderd die nog iets konden vertellen over hun wijk. Hans Dirken is niet alleen wijkbewoner, maar ook één van de auteurs – naast Joke Ouwehand, Mark Peerdeman en Cees Meijer (tevens eindredactie) – van het rijk geïllustreerde boekje De Vogelwijk, 100 jaar geschiedenis van een Leidse buurt dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de wijk werd uitgegeven.

Schermafbeelding 2023 02 26 om 16.58.54
Illustratie: BLOCBIRDS van Studio 212 Fahrenheit https://blocbirds.nl/

Locatie Gebouw van Speeltuinvereniging Vogelenwijk, Nachtegaallaan 25, Leiden
Inloop is vanaf 19.30 uur. Toegang vrij voor leden van de HVOL, Speeltuinvereniging Vogelenwijk en Wijkcomité Vogelwijk; anderen betalen €5,00