Agenda

Download als een iCal bestand
David Bailly – vergankelijkheid in Leiden
Maandag 27 Maart 2023, 21:00

Traditiegetrouw volgt na het officiële, en uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de ALV, een lezing die ook voor belangstellenden open staat. Ditmaal sluiten onderwerp en spreker aan op de Leidse actualiteit: drie weken vóór de ALV opende in Museum De Lakenhal een tentoonstelling, die door scheidend conservator Christiaan Vogelaar werd samengesteld. Dubbele reden om hem te vragen te spreken over zijn laatste expositie in
dienst van de gemeente Leiden. Bovendien was hij gedurende bijna zijn gehele museale loopbaan lid van de redactie van het Leids Jaarboekje.

De Leidse schilder David Bailly (1584-1657) schilderde in 1651 zijn meesterwerk, het bekende Vanitas-stilleven met zelfportret van de schilder. Dat werk bevindt zich in de collecties van Museum De Lakenhal. Het is zó bijzonder en belangrijk voor de ontwikkeling van de kunst, dat het museum rondom dit schilderij een tentoonstelling heeft samengesteld: David Bailly – Tijd, dood en ijdelheid, te zien van 10 maart tot en met 2 juli.

Christiaan Vogelaar zal nader ingaan op dit raadselachtige werk. Daarbij zal hij ook aandacht schenken aan de rol die de universiteit bij dit alles speelde, en aan de ontwikkeling van de zogenaamde vanitas-iconografie, een genre waartoe dit werk gerekend wordt. De vergankelijkheid van het leven staat in dit soort werken centraal, en om dat uit te drukken gebruikte men voor de hand liggende beeldmiddelen als schedels en zandlopers, maar ook minder opvallende elementen. Deze onderwerpen komen op de tentoonstelling ook uitgebreid aan bod.

Rond 1630 werd dit bijzondere en bij vlagen spectaculaire onderdeel van de zeventiende-eeuwse schilderkunst tot grote hoogten gebracht, en onder andere uitgewerkt door Leidse schilders van rang zoals Rembrandt, Jan Lievens en Jan Davidsz. de Heem. 

S 1351 OPN2022 vzzl A4 montage uitgestipt

Locatie Stadsfoyer (begane grond), Stadhuis (ingang Stadhuisplein)
Na afloop van de ALV die alleen voor leden toegankelijk is