Agenda

Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Oud Leiden 
Maandag 27 Maart 2023, 19:30

Alle onderliggende vergaderstukken - op de agenda voorzien van &-teken - zijn te vinden op de HVOL-website onder het kopje Vereniging > ALV-stukken. Wij stellen het op prijs dat u vragen n.a.v. de agenda zoveel mogelijk vooraf indient, uiterlijk op 20 maart. De vragen kunnen worden gemaild naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De beantwoording volgt tijdens de vergadering. 

Agenda 

1. Opening door waarnemend voorzitter Jan-Jaap de Haan 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2022 (&) 

4. Algemeen jaarverslag 2022 (&) 

5. Financiële aangelegenheden (&) 

  • Jaarrekening 2022 
  • Verslag Financiële Commissie (decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beheer en aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid) 
  • Benoeming nieuw lid Financiële Commissie (staande de vergadering) 
  • Begroting 2023, inclusief besluit inflatiecorrectie

6. Bestuurszaken 

  • We nemen afscheid van drie bestuursleden, namelijk Adriaan Brandenburg (statutair), Marjo Karremans en Jan de Vetten.
  • Het bestuur draagt Gerda van den Berg voor als nieuwe voorzitter i.v.m. het vertrek van Steven Engelsman. Het bestuur wijst op het gestelde in het Huishoudelijk Reglement art. 3 lid 1, waardoor kandidaten - door ten minste tien leden gezamenlijk - bij de secretaris schriftelijk kunnen worden voorgedragen.
  • Het bestuur draagt Roos Koole voor als nieuw bestuurslid en wijst wederom op het gestelde in het Huishoudelijk Reglement art. 3 lid 1
  • Het bestuur draagt ook Wilbert Mooren voor als nieuw bestuurslid en wijst wederom op het gestelde in het Huishoudelijk Reglement art. 3 lid 1

7. Toelichting hoogtepunten uit de Strategische Agenda 2023 van de HVOL

8. Wvttk 

9. Rondvraag 

10. Sluiting

Gevolgd door een lezing van Christiaan Vogelaar, David Bailly: Tijd, dood en ijdelheid

Locatie Stadsfoyer van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Leiden 
Inloop vanaf 19.00 uur