NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

B   p1561_voornaam_B p1561_voornaam_B

 

Baefgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Baefgen Gansoorde Vleersteeg 66 271 2,921 2-18-7           Huur Frans Gerrytsz, heer   presbyter       Baefgen 1852
Baefgen Garbrantsdr Marendorp landzijde Koddensteeg 31 318 3,5 3-10-0           Eig.             Baefgen Garbrantsdr 2189
Baefgen Garbrantsdr Marendorp rijnzijde Donkersteeg 3 351 11 11-0-0   in een poortje       Eig.             Baefgen Garbrantsdr 2429

 

Bael  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Baeltgen Vrancken Gansoorde Middelste gracht 78 273 3,9 3-18-0   eihenares tot haerlem       Huur Jannetgen           Baeltgen Vrancken 1864

 

Baert  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Baertgen Zevenhuizen Steenschuur 56 143 28 28-0-0     Willem Bouwenz [van Warmond] weduwe   Eig.             Baertgen 946
Baertgen [Gerytsdr] Heyen Burchstreng Kerkhof 109 238 20 20-0-0   2 huizen       Eig.             Baertgen [Gerytsdr] Heyen 1617
Baertgen Clementsdr Kerkvierendeel Choersteeg 62 248 6 6-0-0           Huur Huych Clop   turfdrager       Baertgen Clementsdr 1693
Baertgen Fransdr Marendorp landzijde Jan Vossteeg 130 331 3,9 3-18-0           Eig.             Baertgen Fransdr 2288
Baertgen Gerrytsdr Burchstreng Burchstreng 31 228 28 28-0-0           Eig.             Baertgen Gerrytsdr 1539
Baertgen Roelen Overmare landzijde Marendorp 131 399 6 6-0-0   in de roes       Huur Pieter Aelbertsz           Baertgen Roelen 2778
Baertgen Vranckendr Hogewoerd Levendaal 234 212 5,85 5-17-0           Huur Anthonis Cornelisz   timmerman       Baertgen Vranckendr 1429
Baertgen Willemsdr Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 159 108 5,2 5-4-0           Huur Heyl weduwe   Jan Cruufs weduwe   Baertgen Willemsdr 708

 

Baerte  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
[Berta van Almonde], jkv Gansoorde Hooigracht 140 281 24 24-0-0     [Jacob] [Pijns Van Offhem] [weduwe]   Huur Sinte Annen Klooster           [Berta van Almonde], jkv 1926

 

Baerthout  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Barthout Barthoutsz Overmare rijnzijde Rijn 81 377 9 9-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Barthout Barthoutsz 2627

 

Bagynen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Falide Bagynen Zevenhuizen Steenschuur 130 152 0 0-0-0           Eig.             Falide Bagynen 1020

 

Balten  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Balthen Marendorp rijnzijde Marendorp 46 356 0 0-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Huur Claes Lambrechtsz           Balthen 2472
Balthen Cornelisz Overmare rijnzijde Marendorp 51 373 10 10-0-0 metselaar, [bakker]       metselaar, [bakker] Eig.             Balthen Cornelisz 2597
Balthen Dircxz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 113 365 26 26-0-0 moutmaker       moutmaker Eig.             Balthen Dircxz 2539
Balthen Melthenz Marendorp rijnzijde Marendorp 47 356 6,5 6-10-0 lindewever       lindewever Huur Claes Lambrechtsz           Balthen Melthenz 2473
Balthen Symonsz Zevenhuizen Steenschuur 62 143 0 0-0-0 bakker leeg     bakker Eig.             Balthen Symonsz 952
Balthen Symonsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 91 362 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Balthen Symonsz 2517
Balthen van Sonnevelt Nicolaasgracht Gansoorde 5 283 5 5-0-0           Huur Vrederick Jacobsz   scheepmaker       Balthen van Sonnevelt 1931

 

Barbara  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Barbartgen Cornelisdr Over 't hof Rapenburch 118 77 6 6-0-0           Huur Ael Specks           Barbartgen Cornelisdr 505
Barbartgen Gysbertsdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 10 86 0 0-0-0           Eig.             Barbartgen Gysbertsdr 559
Barbartgen Pietersdr Rapenburg Zegersteeg 45 92 3,25 3-5-0   eigenaar onder het clochuys       Huur Gerryt, heer           Barbartgen Pietersdr 594

 

Barent  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Barent Barentsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 77 145 9 9-0-0 snijder       snijder Eig.             Barent Barentsz 967
Barent Dircxz Overmare rijnzijde Marendorp 40 371 7 7-0-0 smid       smid Eig.             Barent Dircxz 2586
Barent Fransz Rapenburg Groenhasen graft 231 119 6 6-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan Robben       kinderen   Barent Fransz 780
Barent Huygenz Over 't hof Pieterskerkhof 17 62 8 8-0-0 coman       coman Eig.             Barent Huygenz 404
Barent Jansz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 62 164 7 7-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Barent Jansz 1091
Barent Lambrechtsz Wolhuis Steenschuur 48 39 16 16-0-0           Eig.             Barent Lambrechtsz 269
Barent Luyten Nieuweland Poortje 80 166 2,92 2-18-6           Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Barent Luyten 1109
Barent Tydynsz Overmare landzijde Marendorp 118 397 16 16-0-0 wijnkoper       wijnkoper Eig.             Barent Tydynsz 2765
Barent, mr Kerkvierendeel Hooygraft 15 242 7 7-0-0 barbier       barbier Eig.             Barent, mr 1646

 

Bartholomeus  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Bartholomeeus Bartholomeesz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 34 319 3,57 3-11-6           Huur Marie van Velsen           Bartholomeeus Bartholomeesz 2192
Bartholomeus Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 166 201 3,9 3-18-0 koorddraaier       koorddraaier Huur Willem Schuyten, mr           Bartholomeus 1361
Bartholomeus Gasthuis Rijn 61 10 5,8 5-16-0 houtzager       houtzager Huur Willem Gerrytsz           Bartholomeus 61
Bartholomeus Adriaensz Over 't hof Papengraft 85 72 8 8-0-0           Eig.             Bartholomeus Adriaensz 472

 

Beatrys  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Beatris Hogewoerd Coenensteeg 106 193 0 0-0-0   leeg huis       Eig.             Beatris 1301
Beatris Dircxdr Over 't hof Vollersgraft 43 66 7 7-0-0           Huur Aernt [Willemsz] Thou, heer   priester       Beatris Dircxdr 430
Beatris Gerrytsdr Burchstreng Burchstreng 15 226 40 40-0-0     Dirck Jansz, jonge weduwe   Eig.             Beatris Gerrytsdr 1523

 

Belye  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Belye Overmare rijnzijde Marendorp 32 370 12 12-0-0           Huur Claesz, heer weduwe         Belye 2578

 

Beuckel  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Beuckel Willemsz Rapenburg Slichsteeg 257 123 3,25 3-5-0           Huur Claesgen Poortier           Beuckel Willemsz 806

 

Blasius  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Blasius Overmare landzijde Stommen steeg 57 388 1,95 1-19-0           Huur Doe Jorysz           Blasius 2704
Blasius Allaertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 196 205 12 12-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Blasius Allaertsz 1391

 

Bonaventura  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Bonaventura, heer Over 't hof Rapenburch 149 82 0 0-0-0 priester sinte kathrinen gasthuis provenhuis     priester Eig.             Bonaventura, heer 536

 

Bonifaes  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Bonifaes Gysbertsz Nicolaasgracht Gansoorde 2 283 9 9-0-0 smid       smid Eig.             Bonifaes Gysbertsz 1928

 

Bouwen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Bouwen Claesz Vergeyl Rapenburg Graft 208 115 5 5-0-0 [drapier] 4 kamers     [drapier] Eig.             Bouwen Claesz Vergeyl 757
Bouwen Jansz Rapenburg Graft 204 115 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Bouwen Jansz 753
Bouwen Jansz [Paedts] Nicolaasgracht Gansoorde 13 284 16 16-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Bouwen Jansz [Paedts] 1939
Bouwen Pietersz Burchstreng Nieuwstraat 105 238 9,75 9-15-0 kistenmaker       kistenmaker Huur Claes Sebastiaensz   smid       Bouwen Pietersz 1613
Bouwen Pietersz Nicolaasgracht Middelste gracht 58 290 16 16-0-0 drapier       drapier Eig.             Bouwen Pietersz 1984

 

Brechte  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Brechtgen Jacobsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 128 299 3,25 3-5-0           Huur Jacob Jacobsz   wever       Brechtgen Jacobsdr 2054

 

Bruyn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Bruyn Claesz Over 't hof Clocksteeg 141 80 7 7-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Bruyn Claesz 528

 

Burchgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Burchgen Vleeshuis Breestraat 27 52 12 12-0-0           Eig.             Burchgen 347
Burchgen Cornelisdr Overmare rijnzijde Marendorp 50 373 7 7-0-0           Eig.             Burchgen Cornelisdr 2596
Burchgen Cornelisdr Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 89 168 5 5-0-0 spinster       spinster Eig.             Burchgen Cornelisdr 1118

 

Burger  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Burger Meesz Gasthuis Rijn 76 12 12 12-0-0           Eig.             Burger Meesz 76

 

B   p1561_voornaam_B p1561_voornaam_B

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl