NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Nicolaasgracht   p1561_bon_Nicolaasgracht p1561_bon_Nicolaasgracht

 

's Duvels hoorn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joost [Maartensz] van Sonnevelt Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 18 285 0 0-0-0 [brouwer] 4 kamers     [brouwer] Eig.             Joost [Maartensz] van Sonnevelt 1944
Joost [Maartensz] van Sonnevelt Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 19 285 0 0-0-0 [brouwer] 3 huizen     [brouwer] Eig.             Joost [Maartensz] van Sonnevelt 1945
Wollebrant Pietersz Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 20 285 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Symon Symonsz   kuiper       Wollebrant Pietersz 1946
Cornelis Adriaensz Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 21 285 15 15-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Cornelis Adriaensz 1947
Aelbrecht Pietersz Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 22 285 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aelbrecht Pietersz 1948
Wyntgen Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 23 285 4 4-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Wyntgen 1949

 

Gansoorde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob Cornelisz Nicolaasgracht Gansoorde 1 283 10 10-0-0 rietdekker       rietdekker Eig.             Jacob Cornelisz 1927
Bonifaes Gysbertsz Nicolaasgracht Gansoorde 2 283 9 9-0-0 smid       smid Eig.             Bonifaes Gysbertsz 1928
Anthonis Thymansz Nicolaasgracht Gansoorde 3 283 9 9-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Anthonis Thymansz 1929
Jan Pietersz Nicolaasgracht Gansoorde 4 283 10,5 10-10-0 scheepmaker eigenaar in den haege     scheepmaker Huur Vrederick Jacobsz   scheepmaker       Jan Pietersz 1930
Balthen van Sonnevelt Nicolaasgracht Gansoorde 5 283 5 5-0-0           Huur Vrederick Jacobsz   scheepmaker       Balthen van Sonnevelt 1931
Grietgen Nicolaasgracht Gansoorde 6 283 11,5 11-10-0 lindeweversweduwe   Jan Pietersz weduwe lindeweversweduwe Huur Adriaen Heyndricxz   houtkoper       Grietgen 1932
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Gansoorde 7 283 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 1933
Joost [Adriaansz] van Sonnevelt Nicolaasgracht Gansoorde 8 284 112 112-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Joost [Adriaansz] van Sonnevelt 1934
Adriaen Heyndricxz Nicolaasgracht Gansoorde 9 284 25 25-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz 1935
Jan Heyndricxz Nicolaasgracht Gansoorde 10 284 15 15-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Jan Heyndricxz 1936
Willem Korsz Nicolaasgracht Gansoorde 11 284 14 14-0-0 timmerman, [houtkoper]       timmerman, [houtkoper] Eig.             Willem Korsz 1937
Willem Meesz Nicolaasgracht Gansoorde 12 284 30 30-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Willem Meesz 1938
Bouwen Jansz [Paedts] Nicolaasgracht Gansoorde 13 284 16 16-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Bouwen Jansz [Paedts] 1939
Adriaen Heyndricxz [van der Does] Nicolaasgracht Gansoorde 14 284 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz [van der Does] 1940
Kathryn Gerrytsdr Nicolaasgracht Gansoorde 15 284 25 25-0-0 coman       coman Eig.             Kathryn Gerrytsdr 1941
Florys Jansz [Snoey] Nicolaasgracht Gansoorde 16 284 20 20-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Florys Jansz [Snoey] 1942

 

Korte Groenesteeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Kors Dircxz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 117 298 5 5-0-0 voller       voller Eig.             Kors Dircxz 2043
Kaerl Jorysz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 118 298 4 4-0-0           Eig.             Kaerl Jorysz 2044
Goossen Harmansz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 119 298 4 4-0-0           Eig.             Goossen Harmansz 2045
Grietgen Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 120 298 5 5-0-0     Adriaen Thassen weduwe   Eig.             Grietgen 2046
Cornelis Willemsz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 121 298 3,5 3-10-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Cornelis Willemsz 2047
Wouter Woutersz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 122 298 3 3-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Wouter Woutersz 2048
Harman Jansz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 123 298 3,5 3-10-0           Eig.             Harman Jansz 2049
Fytgen Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 124 298 4 4-0-0     Gysbrecht Cornelis     Eig.             Fytgen 2050

 

Korte Groenesteeg, andere zijde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lysbeth Jansdr Nicolaasgracht Korte Groenesteeg, andere zijde 125 299 4 4-0-0           Eig.             Lysbeth Jansdr 2051
Lourys Dircxz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg, andere zijde 126 299 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Lourys Dircxz 2052

 

Middelste gracht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jaepgen Cornelisdr Nicolaasgracht Middelste gracht 17 285 3,25 3-5-0           Huur Kathryn Gerrytsdr   coman       Jaepgen Cornelisdr 1943
Adriaen Dircxz Nicolaasgracht Middelste gracht 26 286 7 7-0-0 gorter       gorter Eig.             Adriaen Dircxz 1952
Pieter Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 27 286 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Rembrandtsz 1953
Haesgen Claesdr Nicolaasgracht Middelste gracht 28 286 9 9-0-0   met kamertje after       Eig.             Haesgen Claesdr 1954
Cornelis Claesz [die Bruyn] Nicolaasgracht Middelste gracht 29 286 10 10-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Cornelis Claesz [die Bruyn] 1955
Pieter Thymansz Nicolaasgracht Middelste gracht 30 286 8 8-0-0 [tapper] tot zijn lijf     [tapper] Eig.             Pieter Thymansz 1956
Styntgen Barentsdr Nicolaasgracht Middelste gracht 31 286 4 4-0-0           Eig.             Styntgen Barentsdr 1957
Cornelis Dircxz Nicolaasgracht Middelste gracht 32 287 11,5 11-10-0 korendrager       korendrager Huur Lambert   bakker       Cornelis Dircxz 1958
Claes Rembrandtsz Nicolaasgracht Middelste gracht 33 287 8 8-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Claes Rembrandtsz 1959
Haesgen Jansdr Nicolaasgracht Middelste gracht 34 287 9 9-0-0           Eig.             Haesgen Jansdr 1960
Grietgen Pietersdr Nicolaasgracht Middelste gracht 35 287 8 8-0-0     Claes Willemsz weduwe   Eig.             Grietgen Pietersdr 1961
Jacob Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 36 287 6 6-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jacob Cornelisz 1962
Jan Adriaensz Zot Nicolaasgracht Middelste gracht 37 287 14 14-0-0 lindewever tuin van 56 roeden     lindewever Eig.             Jan Adriaensz Zot 1963
Pieter Vranckenz Nicolaasgracht Middelste gracht 38 287 10,5 10-10-0           Huur Pieter Meeusz   tapper       Pieter Vranckenz 1964
Claes Huygenz Nicolaasgracht Middelste gracht 39 287 10 10-0-0 bontwerker       bontwerker Eig.             Claes Huygenz 1965
Kors Willemsz van Alphen Nicolaasgracht Middelste gracht 40 287 10 10-0-0 [droogscheerder]       [droogscheerder] Eig.             Kors Willemsz van Alphen 1966
Cornelis Gysbertsz Nicolaasgracht Middelste gracht 41 288 7,5 7-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Gysbertsz 1967
Jan Barentsz Nicolaasgracht Middelste gracht 42 288 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Barentsz 1968
Martyn Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 43 288 14 14-0-0 bierdrager half jaar, symon jansz boomgaardman half jaar     bierdrager Eig.             Martyn Cornelisz 1969
Pieter Volckertsz Nicolaasgracht Middelste gracht 44 288 24 24-0-0 [voorlakenreder] half jaar, garbrant jansz wollewever half jaar     [voorlakenreder] Eig.             Pieter Volckertsz 1970
Jan van Ysselmont Nicolaasgracht Middelste gracht 45 288 5 5-0-0           Huur Heyndrick Loyen           Jan van Ysselmont 1971
Annetgen Claesdr Nicolaasgracht Middelste gracht 46 288 4 4-0-0           Huur Jan Dircxz   houtzager       Annetgen Claesdr 1972
Marytgen Nicolaasgracht Middelste gracht 47 288 14 14-0-0 [drapierster]   Evert Beyersz weduwe [drapierster] Eig.             Marytgen 1973
Claes Daendelsz Nicolaasgracht Middelste gracht 48 289 10 10-0-0 drapier       drapier Huur Garbrant Meeusz, oude           Claes Daendelsz 1974
Claes Nicolaasgracht Middelste gracht 49 289 6,5 6-10-0 snijder       snijder Huur Garbrant Meeusz, oude           Claes 1975
Adriaen Jaspartsdr Nicolaasgracht Middelste gracht 50 289 10 10-0-0           Eig.             Adriaen Jaspartsdr 1976
Quyrin Dircxz Nicolaasgracht Middelste gracht 51 289 10 10-0-0 gorter       gorter Eig.             Quyrin Dircxz 1977
Jan Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 52 289 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Jansz 1978
Cornelis Pietersz van Nieucoop Nicolaasgracht Middelste gracht 53 289 8 8-0-0           Eig.             Cornelis Pietersz van Nieucoop 1979
Cornelis Jacobsz Nicolaasgracht Middelste gracht 54 289 6 6-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Cornelis Jacobsz 1980
Dirck Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 55 289 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Dirck Jansz 1981
Adriaen Roelen Nicolaasgracht Middelste gracht 56 290 6 6-0-0           Huur Pieter Wiggersz   schipper       Adriaen Roelen 1982
Jan Speck Nicolaasgracht Middelste gracht 57 290 5 5-0-0 snijder       snijder Eig.             Jan Speck 1983
Bouwen Pietersz Nicolaasgracht Middelste gracht 58 290 16 16-0-0 drapier       drapier Eig.             Bouwen Pietersz 1984
Marytgen Nicolaasgracht Middelste gracht 59 290 4,55 4-11-0           Huur Bouwen Pietersz   drapier       Marytgen 1985
Mouryn Adriaensz Nicolaasgracht Middelste gracht 60 290 7 7-0-0           Huur Anna Pietersdr           Mouryn Adriaensz 1986
Annetgen Pietersdr Nicolaasgracht Middelste gracht 61 290 6 6-0-0   blind       Eig.             Annetgen Pietersdr 1987
Pieter Engelsz Nicolaasgracht Middelste gracht 62 290 8 8-0-0           Huur Reyer Willemsz   witmaker       Pieter Engelsz 1988
Neeltgen Melisdr Nicolaasgracht Middelste gracht 63 291 6,5 6-10-0           Eig.             Neeltgen Melisdr 1989
Reyer Willemsz Nicolaasgracht Middelste gracht 64 291 12 12-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Reyer Willemsz 1990
Martyn Roelofsz [van der+H32 Mije] Nicolaasgracht Middelste gracht 65 291 6 6-0-0           Huur Reyer Willemsz   witmaker       Martyn Roelofsz [van der+H32 Mije] 1991
Adriaen Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 66 291 7,75 7-15-0           Huur Neel Brunen           Adriaen Cornelisz 1992
Clement Adriaensz Nicolaasgracht Middelste gracht 67 291 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Clement Adriaensz 1993
Grietgen Claesdr Nicolaasgracht Middelste gracht 68 291 3,9 3-18-0           Huur Olof   kammaker       Grietgen Claesdr 1994
Cornelis Barentsz, mr Nicolaasgracht Middelste gracht 69 291 0,4 0-8-0   tuin       Eig.             Cornelis Barentsz, mr 1995
Pieter Wermboutsz Nicolaasgracht Middelste gracht 70 291 6 6-0-0           Eig.             Pieter Wermboutsz 1996
Jorys Joostensz Nicolaasgracht Middelste gracht 71 292 5 5-0-0           Huur Neeltgen     Claes, cornelis weduwe   Jorys Joostensz 1997
Neeltgen Nicolaasgracht Middelste gracht 72 292 10 10-0-0     Cornelis Claes weduwe   Eig.             Neeltgen 1998
Job Dircxz Nicolaasgracht Middelste gracht 73 292 5,85 5-17-0           Huur Hieronimus Martynsz           Job Dircxz 1999
Huych Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 74 292 7 7-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Huych Cornelisz 2000
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 75 292 8 8-0-0 wever       wever Eig.             Cornelis Jansz 2001
Dirck Joostensz Nicolaasgracht Middelste gracht 76 292 10 10-0-0 franchynmaker       franchynmaker Eig.             Dirck Joostensz 2002
Mouryn Nicolaasgracht Middelste gracht 77 292 7,8 7-16-0 lindewever eigenaar te leiderdorp     lindewever Huur Wouter Claesz Brammer           Mouryn 2003
Dirck Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 78 292 6 6-0-0 witmakersknecht       witmakersknecht Eig.             Dirck Jansz 2004

 

Oude Rijn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Thyman Gysbertsz Nicolaasgracht Oude Rijn 79 293 16 16-0-0 coman       coman Eig.             Thyman Gysbertsz 2005
Huych Heyndricxz Nicolaasgracht Oude Rijn 80 293 10 10-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Huych Heyndricxz 2006
Pieter Wiggersz Nicolaasgracht Oude Rijn 81 293 9 9-0-0 schipper       schipper Eig.             Pieter Wiggersz 2007
Aelbrecht Heyndricxz Nicolaasgracht Oude Rijn 82 293 15 15-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Aelbrecht Heyndricxz 2008
Martyn Pietersz Nicolaasgracht Oude Rijn 83 293 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Martyn Pietersz 2009
Jaspar Cornelisz [Vesaneveld] Nicolaasgracht Oude Rijn 84 293 18 18-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Cornelisz [Vesaneveld] 2010
Quyrin Dircxz Nicolaasgracht Oude Rijn 229 313 20 20-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Quyrin Dircxz 2155

 

Poortje  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marytgen Korssen Nicolaasgracht Poortje 24 286 0 0-0-0           Eig.             Marytgen Korssen 1950
Dirck Roggenbroot Nicolaasgracht Poortje 25 286 4 4-0-0   2 kamers       Eig.             Dirck Roggenbroot 1951
Adriaen Dircxz Nicolaasgracht Poortje 138 300 4,55 4-11-0           Huur Coen Dircxz   [timmerman]       Adriaen Dircxz 2064
Geertgen Vergeyl Nicolaasgracht Poortje 139 301 7,8 7-16-0   op zijn wijfs lijf       Eig.             Geertgen Vergeyl 2065
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Poortje 141 301 10,4 10-8-0   4 kamers       Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2067
Cornelis Lourysz Nicolaasgracht Poortje 148 302 7,47 7-9-6   2 kamers       Eig.             Cornelis Lourysz 2074
Neeltgen Pier Boytgen Nicolaasgracht Poortje 151 302 14,3 14-6-0   4 kamers       Eig.             Neeltgen Pier Boytgen 2077
Pietertgen Nicolaasgracht Poortje 171 305 9,1 9-2-0 dekkersweduwe 3 kamers Claes Jansz weduwe dekkersweduwe Eig.             Pietertgen 2097
Quyrin Dircxz Nicolaasgracht Poortje 226 312 3,9 3-18-0 pottenbakker 2 kamers, waarvan 1 leeg     pottenbakker Eig.             Quyrin Dircxz 2152
Jannetgen Nicolaasgracht Poortje 227 313 0 0-0-0           Huur Quyrin Dircxz   pottenbakker       Jannetgen 2153
Gerryt Jansz Nicolaasgracht Poortje 228 313 3,9 3-18-0           Huur Quyrin Dircxz   pottenbakker       Gerryt Jansz 2154

 

Uiterste gracht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Margriete Nicolaasgracht Uiterste gracht 85 293 3,9 3-18-0   eigenaar te leiderdorp       Huur Wouter Claesz Brammer           Margriete 2011
Anthonis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 86 294 3,9 3-18-0           Huur Wouter Claesz Brammer           Anthonis Jansz 2012
Cornelis Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 87 294 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Garbrant Jansz           Cornelis Gerrytsz 2013
Willem Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 88 294 4 4-0-0           Eig.             Willem Cornelisz 2014
Jannetgen Thyssen Nicolaasgracht Uiterste gracht 89 294 5 5-0-0           Huur Neeltgen     Jan Heyndricx weduwe   Jannetgen Thyssen 2015
Neeltgen Nicolaasgracht Uiterste gracht 90 294 3,9 3-18-0           Huur Neeltgen     Jan Heyndricx weduwe   Neeltgen 2016
Pieter Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 91 294 3 3-0-0           Eig.             Pieter Heyndricxz 2017
Willem Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 92 294 3,57 3-11-6   eigenaar te aarlanderveen       Huur Pieter Ysbrantsz           Willem Dircxz 2018
Willem Adriaensz Nicolaasgracht Uiterste gracht 93 295 3 3-0-0           Eig.             Willem Adriaensz 2019
Neeltgen Cornelisdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 94 295 3 3-0-0           Eig.             Neeltgen Cornelisdr 2020
Lourys Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 95 295 3,9 3-18-0           Huur Cornelis Pietersz, mr erven         Lourys Jorysz 2021
Dirck Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 96 295 5,2 5-4-0           Huur Yde Brunen           Dirck Jansz 2022
Pieter Ysbrantsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 97 295 4,5 4-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Pieter Ysbrantsz 2023
Kathryn Gerrytsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 98 295 0 0-0-0           Huur Bouwen Pietersz           Kathryn Gerrytsdr 2024
Adriaen Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 99 295 3,9 3-18-0           Huur Bouwen Pietersz           Adriaen Heyndricxz 2025
Aernt Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 100 295 6 6-0-0           Huur Bouwen Pietersz           Aernt Dircxz 2026
Reymtgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 101 296 3,5 3-10-0           Eig.             Reymtgen Claesdr 2027
Jan Claesz Nicolaasgracht Uiterste gracht 102 296 3,5 3-10-0           Eig.             Jan Claesz 2028
Pieter Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 103 296 4,55 4-11-0           Huur Adriaen Thomasz           Pieter Jansz 2029
Annetgen Barentsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 104 296 5,2 5-4-0           Huur Lourys Allaertsz           Annetgen Barentsdr 2030
Quyrin Nysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 105 296 5,2 5-4-0           Huur Lourys Allaertsz           Quyrin Nysz 2031
Neeltgen Michielsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 106 296 3 3-0-0           Eig.             Neeltgen Michielsdr 2032
Heyndrick Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 107 296 4 4-0-0           Eig.             Heyndrick Dircxz 2033
Gerryt Melisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 108 296 5 5-0-0           Eig.             Gerryt Melisz 2034
Ercgen Huygendr Nicolaasgracht Uiterste gracht 109 297 5 5-0-0           Eig.             Ercgen Huygendr 2035
Anthonis Nicolaasgracht Uiterste gracht 110 297 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Anthonis Aertsz           Anthonis 2036
Cornelis Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 111 297 4 4-0-0           Eig.             Cornelis Pietersz 2037
Jacob Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 112 297 5,5 5-10-0 opperman       opperman Eig.             Jacob Jansz 2038
Evert Centenz Nicolaasgracht Uiterste gracht 113 297 6 6-0-0           Eig.             Evert Centenz 2039
Aertgen Aelbrechtsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 114 297 4,55 4-11-0           Huur Marie     Evert Beyersz weduwe   Aertgen Aelbrechtsdr 2040
Aefgen Anthonisdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 115 297 3,25 3-5-0           Huur Grietgen Heyndricksdr           Aefgen Anthonisdr 2041
Pouwels Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 116 297 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pouwels Gerrytsz 2042
Hubrecht Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 127 299 7 7-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Hubrecht Jansz 2053
Brechtgen Jacobsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 128 299 3,25 3-5-0           Huur Jacob Jacobsz   wever       Brechtgen Jacobsdr 2054
Jacob Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 129 299 9 9-0-0 [linne] wever       [linne] wever Eig.             Jacob Jacobsz 2055
Cornelis Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 130 299 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Jorysz 2056
Martyn Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 131 299 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Jacobsz Bien           Martyn Heyndricxz 2057
Martyn Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 132 300 4,22 4-4-6           Huur Cornelis Jacobsz Bien           Martyn Heyndricxz 2058
Heyndrick Loyen Nicolaasgracht Uiterste gracht 133 300 14 14-0-0   half jaar, pieter dircxz warmoesman half jaar       Eig.             Heyndrick Loyen 2059
Jan Bors Nicolaasgracht Uiterste gracht 134 300 4,55 4-11-0           Huur Bouwen Pietersz           Jan Bors 2060
Neeltgen Dircxdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 135 300 4 4-0-0           Eig.             Neeltgen Dircxdr 2061
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 136 300 4 4-0-0           Eig.             Cornelis Jansz 2062
Dirck Joostensz Nicolaasgracht Uiterste gracht 137 300 7 7-0-0           Eig.             Dirck Joostensz 2063
Claes Govertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 140 301 4,55 4-11-0           Huur Pouwels Aelbrechtsz           Claes Govertsz 2066
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 142 301 8 8-0-0           Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2068
Jacob Claesz Nicolaasgracht Uiterste gracht 143 301 4,55 4-11-0 [landman]       [landman] Huur Pouwels Aelbrachtsz           Jacob Claesz 2069
Dirck [Heyndricxz] Breetvelt Nicolaasgracht Uiterste gracht 144 301 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck [Heyndricxz] Breetvelt 2070
Erm Willemsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 145 302 4 4-0-0           Eig.             Erm Willemsdr 2071
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 146 302 6 6-0-0 houtkoper huis en tuin     houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 2072
Cornelis Lourysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 147 302 7 7-0-0           Eig.             Cornelis Lourysz 2073
Claes Lenaertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 149 302 5 5-0-0           Eig.             Claes Lenaertsz 2075
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 150 302 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Neel Pier Boytgen           Cornelis Jansz 2076
Grietgen Braetgens Nicolaasgracht Uiterste gracht 152 303 3,9 3-18-0           Huur Neel Pier Boytgen           Grietgen Braetgens 2078
Dirck Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 153 303 6 6-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Aernt Claesz erven         Dirck Jansz 2079
Gerryt Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 172 305 8 8-0-0 baljuws dienaar       baljuws dienaar Huur Willem Aerntsz   brouwer       Gerryt Cornelisz 2098
Symon Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 173 306 4,55 4-11-0 bouman       bouman Huur Willem Aerntsz   brouwer       Symon Jansz 2099
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 174 306 16 16-0-0 brouwer schuur     brouwer Eig.             Willem Aerntsz 2100
Jan Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 175 306 3,9 3-18-0           Huur Willem Aerntsz   brouwer       Jan Cornelisz 2101
Marytgen Gillisdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 176 306 5,2 5-4-0           Huur Jan Dircxz   houtzager       Marytgen Gillisdr 2102
Dirc Dircxz den Dubbelden Nicolaasgracht Uiterste gracht 177 306 4 4-0-0           Eig.             Dirc Dircxz den Dubbelden 2103
Willem Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 178 306 7 7-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Willem Dircxz 2104
Pieter Lenaertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 179 306 7,5 7-10-0 houtzager       houtzager Eig.             Pieter Lenaertsz 2105
Lourys Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 180 306 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Lourys Jorysz 2106
Quyrin Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 187 308 6,5 6-10-0 wollewever       wollewever Eig.             Quyrin Pietersz 2113
Willem Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 188 308 6,5 6-10-0 rietdekker       rietdekker Eig.             Willem Cornelisz 2114
Jan Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 189 308 6,5 6-10-0           Huur Jan [Pietersz] van Dam   glaasmaker       Jan Cornelisz 2115
Claes Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 190 308 6,5 6-10-0 landman       landman Eig.             Claes Dircxz 2116
Neeltgen Dircxdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 191 308 6,5 6-10-0 drapierster       drapierster Eig.             Neeltgen Dircxdr 2117
Jacob Wermboutsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 192 308 15 15-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Jacob Wermboutsz 2118
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 193 308 7,15 7-3-0 kuiper       kuiper Huur Jan Gerrytsz   bostelman       Willem Aerntsz 2119
Marytgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 194 309 3,5 3-10-0           Eig.             Marytgen Claesdr 2120
Florys Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 195 309 5 5-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Florys Pietersz 2121
Adriaen, mr Nicolaasgracht Uiterste gracht 196 309 3 3-0-0           Eig.             Adriaen, mr 2122
Cornelis Garbrantsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 197 309 2,6 2-12-0 [drapier]       [drapier] Huur Adriaen, mr           Cornelis Garbrantsz 2123
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 198 309 0,6 0-12-0 meelman tuin     meelman Eig.             Cornelis Jansz 2124
Riewert Kessels Nicolaasgracht Uiterste gracht 199 309 3,9 3-18-0           Huur Cornelis Jansz   meelman       Riewert Kessels 2125
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 200 309 14,3 14-6-0 meelman 2 kamers     meelman Eig.             Cornelis Jansz 2126
Frans Jansz [de Vliet] Nicolaasgracht Uiterste gracht 201 309 6 6-0-0 brouwer turfschuur     brouwer Huur Cornelis Jansz   meelman       Frans Jansz [de Vliet] 2127
Jan Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 202 309 4 4-0-0 schipper       schipper Eig.             Jan Anthonisz 2128
Neeltgen Heyndricxdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 203 310 4 4-0-0           Eig.             Neeltgen Heyndricxdr 2129
Lourys, mr Nicolaasgracht Uiterste gracht 204 310 0,3 0-6-0   tuin       Eig.             Lourys, mr 2130
Marytgen Symonsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 205 310 4 4-0-0           Eig.             Marytgen Symonsdr 2131
Jacob Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 206 310 0,3 0-6-0   tuintje       Eig.             Jacob Dircxz 2132
Grietgen Willemsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 207 310 5,5 5-10-0           Eig.             Grietgen Willemsdr 2133
Dirck Quyrinsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 208 310 5,5 5-10-0           Eig.             Dirck Quyrinsz 2134
Willem Dominicusz Nicolaasgracht Uiterste gracht 209 310 6,5 6-10-0           Huur Claes Roggenbroot           Willem Dominicusz 2135
Cornelis Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 210 310 6 6-0-0           Huur       Lambert weduwe bakker Cornelis Jorysz 2136
Jan Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 211 311 5,5 5-10-0 boterkruier       boterkruier Eig.             Jan Jacobsz 2137
Vranck Gillisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 212 311 4,5 4-10-0           Eig.             Vranck Gillisz 2138
Stad Leiden Nicolaasgracht Uiterste gracht 213 311 0 0-0-0   leeg erf       Eig.             Stad Leiden 2139
Lysbeth Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 214 311 5,2 5-4-0   eigenares in den hage       Huur Haesgen Claesdr           Lysbeth Claesdr 2140
Martyn Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 215 311 5 5-0-0           Eig.             Martyn Jansz 2141
Adriaen Symonsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 216 311 5,2 5-4-0           Huur Neeltgen Meeusz kinderen coman       Adriaen Symonsdr 2142
Pieter Martynsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 217 311 5 5-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Pieter Martynsz 2143
Lourys Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 218 311 4,5 4-10-0           Eig.             Lourys Cornelisz 2144
Quyrin Quyrinsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 219 312 4 4-0-0           Eig.             Quyrin Quyrinsz 2145
Symon [Willemsz] Thol Nicolaasgracht Uiterste gracht 220 312 0 0-0-0   vervallen leeg huis       Eig.             Symon [Willemsz] Thol 2146
Annetgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 221 312 5 5-0-0           Eig.             Annetgen Claesdr 2147
Cornelis Theusz Nicolaasgracht Uiterste gracht 222 312 5 5-0-0           Huur Jacob Boritsz weduwe         Cornelis Theusz 2148
Marytgen Pietersdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 223 312 5 5-0-0           Eig.             Marytgen Pietersdr 2149
Gerryt Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 224 312 5 5-0-0           Eig.             Gerryt Pietersz 2150
Neeltgen Pietersdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 225 312 5,5 5-10-0           Eig.             Neeltgen Pietersdr 2151

 

Uiterste gracht, andere zijde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jeroen Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 154 303 9,5 9-10-0 bierdrager half jaar, heyndrick loyen half jaar     bierdrager Huur Philips Heyndricxz   schoenmakersknecht       Jeroen Jansz 2080
Jacob Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 155 303 8 8-0-0 wollewever       wollewever Huur Willem Dircxz   pottenbakker       Jacob Pietersz 2081
Willem Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 156 303 18 18-0-0 [pottenbakker]       [pottenbakker] Eig.             Willem Dircxz 2082
Cornelis Jacobsz Brien Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 157 303 5 5-0-0           Eig.             Cornelis Jacobsz Brien 2083
Arys Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 158 304 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Arys Pietersz 2084
Evert Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 159 304 7 7-0-0 wever       wever Eig.             Evert Jacobsz 2085
Pieter Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 160 304 5 5-0-0 [smid]       [smid] Eig.             Pieter Gerrytsz 2086
Jan Harmansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 161 304 6 6-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Jan Harmansz 2087
Jan Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 162 304 4,55 4-11-0           Huur Blazius Zymonsz           Jan Jansz 2088
Neeltgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 163 304 0 0-0-0           Eig.             Neeltgen Claesdr 2089
Pouwels Willemsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 164 304 0 0-0-0   in `t gulden contoir, schuur en huisje leeg       Eig.             Pouwels Willemsz 2090
Martyn Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 165 304 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Martyn Cornelisz 2091
Dirck Mathysz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 166 305 6,5 6-10-0 steenplaatser       steenplaatser Huur Pieter Dircxz   warmoesman       Dirck Mathysz 2092
Martyn Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 167 305 6 6-0-0           Eig.             Martyn Jansz 2093
Claes Rutgaerts Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 168 305 7 7-0-0 brandewijnverkoper       brandewijnverkoper Eig.             Claes Rutgaerts 2094
Anthonis Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 169 305 10 10-0-0 lindewever eigenaar te leierdorp     lindewever Huur Jacob Rous           Anthonis Anthonisz 2095
Allaert Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 170 305 3 3-0-0 coman tuintje     coman Eig.             Allaert Jacobsz 2096

 

Vest  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Lambrechtsz Nicolaasgracht Vest 230 313 3,25 3-5-0           Huur Pieter van Asteren   houtzager       Cornelis Lambrechtsz 2156
Marytgen Jacobsdr Nicolaasgracht Vest 231 313 0 0-0-0           Huur Jan Henscoop           Marytgen Jacobsdr 2157
Adriaen Gerrytsz Nicolaasgracht Vest 232 314 3,25 3-5-0           Huur Claes   dekker       Adriaen Gerrytsz 2158

 

Veststeeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob Dircxz Nicolaasgracht Veststeeg 181 307 3,25 3-5-0           Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Jacob Dircxz 2107
Jutgen Jansdr Nicolaasgracht Veststeeg 182 307 3,57 3-11-6           Huur             Jutgen Jansdr 2108
Aertgen Nicolaes Nicolaasgracht Veststeeg 183 307 3,9 3-18-0           Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Aertgen Nicolaes 2109
Cornelis Joostensz Nicolaasgracht Veststeeg 184 307 5,5 5-10-0 baljuws dienaar       baljuws dienaar Eig.             Cornelis Joostensz 2110
Jan Pietersz Nicolaasgracht Veststeeg 185 307 5 5-0-0 steenplaatser       steenplaatser Eig.             Jan Pietersz 2111
Jacob Cornelisz Nicolaasgracht Veststeeg 186 307 5 5-0-0   eigenaar te haarlem       Huur Frans Symonsz           Jacob Cornelisz 2112

 

Nicolaasgracht   p1561_bon_Nicolaasgracht p1561_bon_Nicolaasgracht

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl