NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Marendorp rijnzijde   p1561_bon_Marendorprijnzijde p1561_bon_Marendorprijnzijde

 

Bakkerssteeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aefgen Pietersdr Marendorp rijnzijde Bakkerssteeg 56 357 4,55 4-11-0           Huur Styn Pietersdr           Aefgen Pietersdr 2482

 

Donkersteeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Frans Jansz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 1 351 80 80-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Frans Jansz 2427
Grietgen Jansdr Marendorp rijnzijde Donkersteeg 2 351 9 9-0-0           Eig.             Grietgen Jansdr 2428
Baefgen Garbrantsdr Marendorp rijnzijde Donkersteeg 3 351 11 11-0-0   in een poortje       Eig.             Baefgen Garbrantsdr 2429
Dammas Claesz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 4 351 12 12-0-0           Huur Jan Claesz Verbel           Dammas Claesz 2430
Pieter Claesz van Balen Marendorp rijnzijde Donkersteeg 5 351 15 15-0-0           Eig.             Pieter Claesz van Balen 2431
Hobbe Florysz [Pot] Marendorp rijnzijde Donkersteeg 6 351 16 16-0-0 goudsmid       goudsmid Eig.             Hobbe Florysz [Pot] 2432
Cornelis Dircxz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 7 351 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Cornelis Dircxz 2433
Cornelis Jansz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 8 351 8,5 8-10-0 coman eigenaar in `t gulden hooft     coman Huur Frans Jansz   snijder       Cornelis Jansz 2434
Aernt Fransz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 9 352 10 10-0-0 kuiper eigenaar in `t gulden hooft     kuiper Huur Frans Jansz   snijder       Aernt Fransz 2435
Gerryt Aerntsz van Dam Marendorp rijnzijde Donkersteeg 10 352 20 20-0-0           Eig.             Gerryt Aerntsz van Dam 2436
Claes Symonsz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 11 352 7 7-0-0 wisselaar       wisselaar Eig.             Claes Symonsz 2437
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 12 352 20 20-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Dirck Anthonisz 2438
Andries Huygenz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 13 352 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Andries Huygenz 2439
Willem Cornelisz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 14 352 10 10-0-0 coman       coman Eig.             Willem Cornelisz 2440
Jan Jansz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 15 352 18 18-0-0 koekenbakker       koekenbakker Eig.             Jan Jansz 2441
Daniel Ysbrantsz [van Delft] Marendorp rijnzijde Donkersteeg 16 352 11 11-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Daniel Ysbrantsz [van Delft] 2442
Claes Claesz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 17 353 12 12-0-0 tindraaier       tindraaier Eig.             Claes Claesz 2443
Gerryt Jansz de Wys Marendorp rijnzijde Donkersteeg 18 353 18 18-0-0 tapper       tapper Eig.             Gerryt Jansz de Wys 2444

 

Hooglandse kerkgrachtsteeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Heeren Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg 100 363 6 6-0-0 korendrager, [scheepmaker]       korendrager, [scheepmaker] Eig.             Adriaen Heeren 2526
Harman Dircxz Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg 101 363 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Harman Dircxz 2527

 

Hooglandse kerkgrachtsteeg, andere zijde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Harman Dircxz Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg, andere zijde 102 363 5 5-0-0 snijder       snijder Huur Rycklant Adriaensdr weeskind         Harman Dircxz 2528
Marytgen Willemsdr Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg, andere zijde 103 363 6 6-0-0           Eig.             Marytgen Willemsdr 2529
Meynsgen Dircxdr Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg, andere zijde 104 363 8 8-0-0   eigenaar in de spiegel te amsterdam       Huur Lourys           Meynsgen Dircxdr 2530

 

Kuiperssteeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Daniel Ysbrantsz Marendorp rijnzijde Kuiperssteeg 119 366 4 4-0-0           Eig.             Daniel Ysbrantsz 2545
Cornelis Jansz Marendorp rijnzijde Kuiperssteeg 120 366 3,9 3-18-0           Huur Lenaert, mr           Cornelis Jansz 2546

 

Marendorp  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Garbrant Aerntsz Marendorp rijnzijde Marendorp 19 353 8 8-0-0 garenzieder       garenzieder Eig.             Garbrant Aerntsz 2445
Claes Claesz Buser Marendorp rijnzijde Marendorp 20 353 8 8-0-0           Huur Petronelle     Willem van Bosschusen weduwe   Claes Claesz Buser 2446
Frans Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 21 353 16 16-0-0 snijder in `t gulden hooft     snijder Eig.             Frans Jansz 2447
Haesgen Cornelisdr Marendorp rijnzijde Marendorp 22 353 6 6-0-0 [vlaester]       [vlaester] Eig.             Haesgen Cornelisdr 2448
Lenaert [Aerntsz], mr Marendorp rijnzijde Marendorp 23 353 9 9-0-0           Eig.             Lenaert [Aerntsz], mr 2449
Marytgen Ponsz Marendorp rijnzijde Marendorp 24 353 8 8-0-0 uitdraagster       uitdraagster Eig.             Marytgen Ponsz 2450
Cornelis Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 25 353 8 8-0-0 tingieter       tingieter Eig.             Cornelis Jansz 2451
Pieter Claesz Marendorp rijnzijde Marendorp 26 354 8 8-0-0 snijder       snijder Eig.             Pieter Claesz 2452
Jan Florysz Marendorp rijnzijde Marendorp 27 354 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Florysz 2453
Pieter Ponsz Marendorp rijnzijde Marendorp 28 354 8 8-0-0 metselaar       metselaar Huur Balthen Dircxz   moutmaker       Pieter Ponsz 2454
Claes Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 29 354 4 4-0-0   leeg houten huis       Eig.             Claes Jansz 2455
Cornelis Gerrytsz van Poelgeest Marendorp rijnzijde Marendorp 30 354 15 15-0-0           Huur Claes Jan Claes Alewynsz           Cornelis Gerrytsz van Poelgeest 2456
Claes Jan Claes Alewynsz [van Swanenburg] Marendorp rijnzijde Marendorp 31 354 50 50-0-0           Eig.             Claes Jan Claes Alewynsz [van Swanenburg] 2457
Sinte Katherinen Gasthuis Marendorp rijnzijde Marendorp 32 354 0 0-0-0   behoort arme huissitten       Eig.             Sinte Katherinen Gasthuis 2458
Sinte Katherinen Gasthuis Marendorp rijnzijde Marendorp 33 354 0 0-0-0   arme huissitten 2 kamers       Eig.             Sinte Katherinen Gasthuis 2459
Jacob Fransz Marendorp rijnzijde Marendorp 34 355 6 6-0-0           Huur Jan Theeusz, oude   schipper       Jacob Fransz 2460
Jan Claesz Marendorp rijnzijde Marendorp 35 355 7 7-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Jan Claesz 2461
Dirck Ysbrantsz Marendorp rijnzijde Marendorp 36 355 5 5-0-0           Huur Ael Gerrytsdr Speck           Dirck Ysbrantsz 2462
Lourys Willemsz Marendorp rijnzijde Marendorp 37 355 8 8-0-0 snijder       snijder Huur Jacob [Lambrechtsz] Sunt   bakker       Lourys Willemsz 2463
Gysbert van Griecken Marendorp rijnzijde Marendorp 38 355 12 12-0-0           Huur Frederick Adriaensz   snijder       Gysbert van Griecken 2464
Dammas [Dircxz] Marendorp rijnzijde Marendorp 39 355 10 10-0-0 rietdekker       rietdekker Eig.             Dammas [Dircxz] 2465
Marytgen Augustynsdr Marendorp rijnzijde Marendorp 40 355 8 8-0-0           Huur Aernt Lambrechtsz   bakker       Marytgen Augustynsdr 2466
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Marendorp 41 356 5 5-0-0 zeilmaker       zeilmaker Eig.             Dirck Anthonisz 2467
Cornelis Cornelisz Marendorp rijnzijde Marendorp 42 356 6,5 6-10-0 metselaar       metselaar Huur Dammas   rietdekker       Cornelis Cornelisz 2468
Cornelis Ryckaertsz Marendorp rijnzijde Marendorp 43 356 7 7-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Cornelis Ryckaertsz 2469
Mouryn Cornelisz [Vesaneveld] Marendorp rijnzijde Marendorp 44 356 14 14-0-0 bouman       bouman Eig.             Mouryn Cornelisz [Vesaneveld] 2470
Joostgen Jacobsdr Marendorp rijnzijde Marendorp 45 356 9 9-0-0           Eig.             Joostgen Jacobsdr 2471
Balthen Marendorp rijnzijde Marendorp 46 356 0 0-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Huur Claes Lambrechtsz           Balthen 2472
Balthen Melthenz Marendorp rijnzijde Marendorp 47 356 6,5 6-10-0 lindewever       lindewever Huur Claes Lambrechtsz           Balthen Melthenz 2473
Gerryt Fransz Doe Marendorp rijnzijde Marendorp 48 356 42 42-0-0 brouwer, [drapenier]       brouwer, [drapenier] Eig.             Gerryt Fransz Doe 2474
Jacob Aerntsz Marendorp rijnzijde Marendorp 49 357 18 18-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jacob Aerntsz 2475
Pieter Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 50 357 18 18-0-0 schipper       schipper Eig.             Pieter Jansz 2476
Aeltgen Jacobsdr Marendorp rijnzijde Marendorp 51 357 10 10-0-0           Huur Pieter Jansz   schipper       Aeltgen Jacobsdr 2477
Anthonis Gillisz Marendorp rijnzijde Marendorp 52 357 4 4-0-0 zeemtouwer       zeemtouwer Eig.             Anthonis Gillisz 2478
Styntgen Jansdr Marendorp rijnzijde Marendorp 53 357 2,6 2-12-0           Huur Gysbert Heyndricxz   schoenmaker       Styntgen Jansdr 2479
Adriaen Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 54 357 3,5 3-10-0           Eig.             Adriaen Jansz 2480
Jannetgen Marendorp rijnzijde Marendorp 55 357 20 20-0-0 bakkersweduwe   Heyndrick Adriaensz weduwe bakkersweduwe Eig.             Jannetgen 2481
Styntgen Pietersdr Marendorp rijnzijde Marendorp 57 358 9 9-0-0           Eig.             Styntgen Pietersdr 2483
Willem Quyrinsz Marendorp rijnzijde Marendorp 58 358 3,9 3-18-0           Huur Styn Pietersdr           Willem Quyrinsz 2484
Hillegont Thyssen Marendorp rijnzijde Marendorp 59 358 3,9 3-18-0           Huur Styn Pietersdr           Hillegont Thyssen 2485
Symon Harcken Marendorp rijnzijde Marendorp 60 358 18 18-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Symon Harcken 2486
Jan Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 61 358 36 36-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Jan Jansz 2487
Symon Vranckenz Marendorp rijnzijde Marendorp 62 358 42 42-0-0 [pannenbakker] 3 huizen     [pannenbakker] Eig.             Symon Vranckenz 2488
Dirck Dircksz 2 Marendorp rijnzijde Marendorp 63 358 15 15-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Dirck Dircksz 2 2489
Kathryn Bonendr Marendorp rijnzijde Marendorp 64 358 7,5 7-10-0           Huur       Govaert weduwe coman Kathryn Bonendr 2490
Joost Jacobsz Marendorp rijnzijde Marendorp 65 359 10 10-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Joost Jacobsz 2491
Cornelis Jacobsz Marendorp rijnzijde Marendorp 66 359 20 20-0-0 bouman       bouman Eig.             Cornelis Jacobsz 2492
Adriaen Pouwelsz Marendorp rijnzijde Marendorp 67 359 15 15-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Adriaen Pouwelsz 2493
Adriaen Heerenz Marendorp rijnzijde Marendorp 68 359 15 15-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Adriaen Heerenz 2494
Cornelis Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 69 359 8 8-0-0 scheepmaker 3/4 jaar, 1/4 jaar leeg     scheepmaker Huur Frans   appelkoper       Cornelis Jansz 2495
Jan Gerrytsz Marendorp rijnzijde Marendorp 70 359 4 4-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan Gerrytsz 2496

 

Oude Rijn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Jansz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 71 359 9 9-0-0 smid       smid Eig.             Cornelis Jansz 2497
Kathryn Lenaertsdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 72 360 6,5 6-10-0           Huur Adriaen Pouwelsz   scheepmaker       Kathryn Lenaertsdr 2498
Ysbrant Symonsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 73 360 9 9-0-0 schipper       schipper Eig.             Ysbrant Symonsz 2499
Pieter Pietersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 74 360 10 10-0-0 schipper       schipper Eig.             Pieter Pietersz 2500
Pieter Ponsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 75 360 8 8-0-0 metselaar       metselaar Huur Cornelis Symonsz den Bibel   schipper       Pieter Ponsz 2501
Neeltgen Bonendr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 76 360 7 7-0-0           Huur       Govertsz weduwe coman Neeltgen Bonendr 2502
Claes Pietersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 77 360 8 8-0-0 schipper       schipper Huur Cornelis Symonsz   schipper       Claes Pietersz 2503
Cornelis Symonsz [den Bibel] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 78 360 18 18-0-0 schipper voor en achter     schipper Eig.             Cornelis Symonsz [den Bibel] 2504
Claes Meesz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 79 360 14 14-0-0 zeilmaker       zeilmaker Eig.             Claes Meesz 2505
Dirck Pietersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 80 361 13 13-0-0 schipper eigenaar te amsterdam     schipper Huur Pieter   houtkoper       Dirck Pietersz 2506
Neeltgen Heyndricxdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 81 361 10 10-0-0           Eig.             Neeltgen Heyndricxdr 2507
Joachim Heyndricxz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 82 361 4 4-0-0           Eig.             Joachim Heyndricxz 2508
Jacob Jansz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 83 361 12 12-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jacob Jansz 2509
Gysbert Heyndricxz [van der Does] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 84 361 18 18-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Gysbert Heyndricxz [van der Does] 2510
Cornelis Gerrytsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 85 361 4,55 4-11-0           Huur Pieter Jansz   houtkoper       Cornelis Gerrytsz 2511
Lysbeth Jansdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 86 361 7 7-0-0           Eig.             Lysbeth Jansdr 2512
Marytgen Marendorp rijnzijde Oude Rijn 87 361 7 7-0-0 pottenbakster schuur en huisje   erven pottenbakster Eig.             Marytgen 2513
Kathryn Bonendr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 88 362 6 6-0-0           Huur Marie erven pottenbakster       Kathryn Bonendr 2514
Sander Reyersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 89 362 6 6-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Sander Reyersz 2515
Marytgen Adriaensdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 90 362 160 160-0-0 brouwersweduwe   Huych Willemsz weduwe brouwersweduwe Eig.             Marytgen Adriaensdr 2516
Balthen Symonsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 91 362 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Balthen Symonsz 2517
Govert Florysz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 92 362 8 8-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Govert Florysz 2518
Erm Jansdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 93 362 10 10-0-0 garenziedster       garenziedster Eig.             Erm Jansdr 2519
Annetgen Jansdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 94 362 5 5-0-0           Eig.             Annetgen Jansdr 2520
Jacob Ysbrantsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 95 362 5 5-0-0 schipper       schipper Eig.             Jacob Ysbrantsz 2521
Marytgen Jansdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 96 362 9 9-0-0 poppenmaakster       poppenmaakster Eig.             Marytgen Jansdr 2522
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 97 363 7 7-0-0 zeilmaker       zeilmaker Eig.             Dirck Anthonisz 2523
Aefgen Jacobsdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 98 363 6 6-0-0           Eig.             Aefgen Jacobsdr 2524
Michiel Michielsz, jonge Marendorp rijnzijde Oude Rijn 99 363 9 9-0-0 schipper       schipper Eig.             Michiel Michielsz, jonge 2525
Jan Claesz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 105 364 22 22-0-0 witmaker, bakker       witmaker, bakker Eig.             Jan Claesz 2531
Jan Theusz, oude Marendorp rijnzijde Oude Rijn 106 364 14 14-0-0 schipper       schipper Eig.             Jan Theusz, oude 2532
Marytgen Jasparsdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 107 364 6 6-0-0           Huur Sinte Barbaren Gasthuis           Marytgen Jasparsdr 2533
Michiel Michielsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 108 364 6 6-0-0 [schipper]       [schipper] Huur Sinte Barbaren Gasthuis           Michiel Michielsz 2534
Sinte Barbaren Gasthuis Marendorp rijnzijde Oude Rijn 109 364 0 0-0-0   met bachuys       Eig.             Sinte Barbaren Gasthuis 2535
Jorys Claesz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 110 364 7 7-0-0 schipper       schipper Huur Claes Jan Claes Alewynsz           Jorys Claesz 2536
Cornelis Vranckenz [van den Berch] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 111 364 14 14-0-0 bakker       bakker Huur Claes Jan Claes Alewynsz           Cornelis Vranckenz [van den Berch] 2537
Balthen Dircxz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 113 365 26 26-0-0 moutmaker       moutmaker Eig.             Balthen Dircxz 2539
Quyrin Jansz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 114 365 8 8-0-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Quyrin Jansz 2540
Willem Matheusz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 115 365 15 15-0-0 landwerker       landwerker Huur Jan van Oostrum weduwe         Willem Matheusz 2541
Lourys Cornelisz [Schenaert] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 116 365 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Lourys Cornelisz [Schenaert] 2542
Jan Dircxz van Schagen Marendorp rijnzijde Oude Rijn 117 365 7 7-0-0           Huur Geertgen     Jan Heyntgeman weduwe   Jan Dircxz van Schagen 2543
Zanna [Dircksdr] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 118 365 12 12-0-0     [Aernt van Griecken] [weduwe]   Eig.             Zanna [Dircksdr] 2544

 

Steeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Machtelt Marendorp rijnzijde Steeg 112 365 0 0-0-0           Huur Claes Jan Claes Alewynsz           Machtelt 2538

 

Marendorp rijnzijde   p1561_bon_Marendorprijnzijde p1561_bon_Marendorprijnzijde

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning            Leiden 1561 www.oudleiden.nl