NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Kerkvierendeel   p1561_bon_Kerkvierendeel p1561_bon_Kerkvierendeel

 

Choersteeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aelbrecht Aelbrechtsz Kerkvierendeel Choersteeg 55 247 4 4-0-0           Eig.             Aelbrecht Aelbrechtsz 1686
Ysbrant Aelbrechtsz Kerkvierendeel Choersteeg 56 248 4 4-0-0           Eig.             Ysbrant Aelbrechtsz 1687
Cryn Symonsz Kerkvierendeel Choersteeg 57 248 3,25 3-5-0           Huur Aelbrecht Aelbrechtsz           Cryn Symonsz 1688
Pieter Thysz Kerkvierendeel Choersteeg 58 248 7,5 7-10-0 warmoesman       warmoesman Huur Jan Splintersz   bakker       Pieter Thysz 1689
Jannetgen Cornelisdr Kerkvierendeel Choersteeg 59 248 3,25 3-5-0           Huur Dieuwertgen Cornelisdr   bakker       Jannetgen Cornelisdr 1690
Gerryt Anthonisz Kerkvierendeel Choersteeg 60 248 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Quyrin Anthonisz   schoenmaker       Gerryt Anthonisz 1691
Jacob Russen Kerkvierendeel Choersteeg 61 248 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Dieuwertgen   coman       Jacob Russen 1692
Baertgen Clementsdr Kerkvierendeel Choersteeg 62 248 6 6-0-0           Huur Huych Clop   turfdrager       Baertgen Clementsdr 1693
Huych Clop Kerkvierendeel Choersteeg 63 249 7 7-0-0 turfdrager       turfdrager Huur Wynen     Jan heyen weduwe   Huych Clop 1694

 

Hooglandse kerkgraft  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Harman Cornelisz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 37 245 20 20-0-0 schoenmaker       schoenmaker Huur Dirck den Dubbelden           Harman Cornelisz 1668
Grietgen Backuuts Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 38 245 18 18-0-0           Eig.             Grietgen Backuuts 1669
Marytgen Jansdr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 39 245 7 7-0-0           Huur Griete Backuuts           Marytgen Jansdr 1670
Dirck Vranckenz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 40 245 7 7-0-0           Huur Vranck Willemsz   lapwever       Dirck Vranckenz 1671
Quyrin [Cornelisz] den Dubbelden Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 41 246 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Quyrin [Cornelisz] den Dubbelden 1672
Cornelis Aelbrechtsz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 42 246 7 7-0-0 snijder derde deel     snijder Huur Sinte Katherynen Gasthuis           Cornelis Aelbrechtsz 1673
Reyer Mathysz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 43 246 9 9-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Reyer Mathysz 1674
Willem Alckemade, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 44 246 28 28-0-0 procureur generael 2 huizen   weduwe procureur generael Eig.             Willem Alckemade, mr 1675
Raso van Treslongee, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 45 246 26 26-0-0 [deken van de hogeland]       [deken van de hogeland] Eig.             Raso van Treslongee, mr 1676
Dirck Lourysz, heer Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 46 246 12 12-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Dirck Lourysz, heer 1677
Jan Mathysz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 47 246 20 20-0-0 boekprinter 2 huizen     boekprinter Eig.             Jan Mathysz 1678
Gysbert Jorysz, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 48 246 18 18-0-0 kannunnik       kannunnik Eig.             Gysbert Jorysz, mr 1679
Gerryt [Claasz] Gool, heer Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 49 247 16 16-0-0 [kannunnik]       [kannunnik] Eig.             Gerryt [Claasz] Gool, heer 1680
Jacob Lourysz, heer Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 50 247 22 22-0-0           Eig.             Jacob Lourysz, heer 1681
Rupenest Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 51 247 0 0-0-0           Eig. Arme Bagynen           Rupenest 1682
Cornelis [Jacobsz] van Noorde Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 52 247 24 24-0-0   met zijn schoonbroers       Eig.             Cornelis [Jacobsz] van Noorde 1683
Dirck Cornelisz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 53 247 14 14-0-0 waslichter       waslichter Eig.             Dirck Cornelisz 1684

 

Hooigracht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Thys Thysz Kerkvierendeel Hooigracht 77 251 6,5 6-10-0 warmoesman 2 huisjes     warmoesman Eig.             Thys Thysz 1708
Jacob Pietersz Kerkvierendeel Hooigracht 78 251 26 26-0-0 verver       verver Eig.             Jacob Pietersz 1709
Jan Willemsz Kerkvierendeel Hooigracht 79 251 8 8-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Jan Willemsz 1710
Kathryn Garbrantsdr Kerkvierendeel Hooigracht 80 251 13 13-0-0           Eig.             Kathryn Garbrantsdr 1711
Heyndrick Gerrytsz Kerkvierendeel Hooigracht 81 251 7 7-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1712
Anthonis Dircxz Kerkvierendeel Hooigracht 82 251 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Anthonis Dircxz 1713
Dieuwer Kerkvierendeel Hooigracht 83 251 10 10-0-0 coman   Quyrin Thonisz weduwe coman Eig.             Dieuwer 1714
Jan Meesz Kerkvierendeel Hooigracht 84 251 14 14-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Jan Meesz 1715
Claes Reyer [Claesz] [Verhooch] Kerkvierendeel Hooigracht 85 252 18 18-0-0           Eig.             Claes Reyer [Claesz] [Verhooch] 1716
Jacob Willemsz van Leeuwen Kerkvierendeel Hooigracht 86 252 6 6-0-0 [klokluider]       [klokluider] Eig.             Jacob Willemsz van Leeuwen 1717
Cornelis Gysbertsz [Gool] Kerkvierendeel Hooigracht 87 252 12 12-0-0 [snijder]       [snijder] Huur Dirck Jacobsz van Montfort           Cornelis Gysbertsz [Gool] 1718
Claes Dircxz van Montfort Kerkvierendeel Hooigracht 88 252 30 30-0-0 [steenbakker] verhuurder is zijn vader dirck jacobsz van montfort     [steenbakker] Huur Dirck Jacobsz van Montfort           Claes Dircxz van Montfort 1719
Pieter Gerrytsz Kerkvierendeel Hooigracht 89 252 8 8-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Pieter Gerrytsz 1720
Dirck Pietersz Kerkvierendeel Hooigracht 90 252 7 7-0-0 snijder       snijder Eig.             Dirck Pietersz 1721
Neeltgen Kerkvierendeel Hooigracht 91 252 10 10-0-0 metselaarsweduwe   Cornelis Claesz weduwe metselaarsweduwe Eig.             Neeltgen 1722
Quyrin Jansz Moyweer Kerkvierendeel Hooigracht 92 252 7 7-0-0           Eig.             Quyrin Jansz Moyweer 1723
Adriaen Anthonisz Kerkvierendeel Hooigracht 93 253 12 12-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Anthonisz 1724
Symon Jansz Kerkvierendeel Hooigracht 94 253 13 13-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Symon Jansz 1725
Claes Claesz Kerkvierendeel Hooigracht 95 253 0 0-0-0 stoeldraaier driekwart jaar, failliet; harman heyndricxz kolfmaker een kwart jaar     stoeldraaier Eig.             Claes Claesz 1726
Wollebrant Cornelisz Kerkvierendeel Hooigracht 96 253 12 12-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Wollebrant Cornelisz 1727
Jan Matheusz Kerkvierendeel Hooigracht 97 253 9 9-0-0 zeemtouwer       zeemtouwer Eig.             Jan Matheusz 1728
Jan Aelbrechtsz Kerkvierendeel Hooigracht 98 253 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Jan Aelbrechtsz 1729
Adriaen Thomasz Kerkvierendeel Hooigracht 99 253 8 8-0-0 [wever] schuur     [wever] Eig.             Adriaen Thomasz 1730
Cornelis Heyndricxz Kerkvierendeel Hooigracht 100 253 16 16-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Cornelis Heyndricxz 1731
Heyndrick Jansz Zas Kerkvierendeel Hooigracht 101 253 18 18-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Heyndrick Jansz Zas 1732

 

Hooygraft  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heyndrick Engelsz Kerkvierendeel Hooygraft 1 241 9 9-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Heyndrick Engelsz 1632
Cornelis Jacobsz Fox Kerkvierendeel Hooygraft 2 241 12 12-0-0           Eig.             Cornelis Jacobsz Fox 1633
Hillebrant Willemsz Kerkvierendeel Hooygraft 3 241 14 14-0-0 drapier       drapier Eig.             Hillebrant Willemsz 1634
Dieloff Adriaensz Kerkvierendeel Hooygraft 4 241 52 52-0-0   half jaar       Huur Jan Jansz van Bancken           Dieloff Adriaensz 1635
Cornelis Pietersz Buys Kerkvierendeel Hooygraft 5 241 15,5 15-10-0           Huur Quyrin van Bancken           Cornelis Pietersz Buys 1636
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Hooygraft 6 241 24 24-0-0 [bierdrager] 2 huizen     [bierdrager] Eig.             Pieter Dircxz 1637
Jacob Eeuwoutsz Fox Kerkvierendeel Hooygraft 7 241 8 8-0-0 snijder       snijder Eig.             Jacob Eeuwoutsz Fox 1638
Gerryt Jansz Kerkvierendeel Hooygraft 8 242 15 15-0-0 drapier       drapier Eig.             Gerryt Jansz 1639
Jan Lambrechtsz Kerkvierendeel Hooygraft 9 242 15 15-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Jan Lambrechtsz 1640
Gerryt Ottenz Kerkvierendeel Hooygraft 10 242 6,5 6-10-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Gerryt Ottenz 1641
Neeltgen Jacobsdr Kerkvierendeel Hooygraft 11 242 22 22-0-0 drapierster       drapierster Eig.             Neeltgen Jacobsdr 1642
Mathys Willemsz Kerkvierendeel Hooygraft 12 242 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Mathys Willemsz 1643
Marytgen Kerkvierendeel Hooygraft 13 242 7 7-0-0     Jacob, mr weduwe   Eig.             Marytgen 1644
Willem Pietersz Kerkvierendeel Hooygraft 14 242 10 10-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Willem Pietersz 1645
Barent, mr Kerkvierendeel Hooygraft 15 242 7 7-0-0 barbier       barbier Eig.             Barent, mr 1646
Outgaert Dircxz Kerkvierendeel Hooygraft 16 242 9 9-0-0 smid       smid Eig.             Outgaert Dircxz 1647
Pieter Florysz Buys Kerkvierendeel Hooygraft 17 242 10 10-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Pieter Florysz Buys 1648
Machtelt Gerrytsdr Kerkvierendeel Hooygraft 18 243 6,5 6-10-0           Eig.             Machtelt Gerrytsdr 1649
Jan Heyndricxz Kerkvierendeel Hooygraft 19 243 7 7-0-0 borstelman       borstelman Eig.             Jan Heyndricxz 1650

 

Kerkhof  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cristiaen, heer Kerkvierendeel Kerkhof 54 247 15 15-0-0 kannunnik       kannunnik Huur             Cristiaen, heer 1685
Dirck Jansz van Swieten, heer Kerkvierendeel Kerkhof 64 249 9 9-0-0 [kannunnik]       [kannunnik] Eig.             Dirck Jansz van Swieten, heer 1695
Aernt Martynsz Kerkvierendeel Kerkhof 65 249 8 8-0-0           Huur Ael Cors           Aernt Martynsz 1696
Kathryn Garbrantsdr Kerkvierendeel Kerkhof 66 249 13 13-0-0   met heer steffen jansz priester elk een half jaar       Huur Melis van Oy, heer   deken rynlant       Kathryn Garbrantsdr 1697
Jacob Jacobsz Kerkvierendeel Kerkhof 67 249 5 5-0-0           Eig.             Jacob Jacobsz 1698
Annetgen Heyndricxdr Kerkvierendeel Kerkhof 68 249 6,5 6-10-0 poppenmaakster       poppenmaakster Eig.             Annetgen Heyndricxdr 1699
Maximiliaen Engebrechtsdr Kerkvierendeel Kerkhof 69 249 6,5 6-10-0 vroedvrouw       vroedvrouw Huur Dirckgen     Dirck Meesz weduwe   Maximiliaen Engebrechtsdr 1700

 

Koppenhinksteeg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Martyn Dircxz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 20 243 8 8-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Martyn Dircxz 1651
Heyndrick Barentsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 21 243 9 9-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Heyndrick Barentsz 1652
Huych Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 22 243 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Huych Jansz 1653
Lodewyck Lodewycxz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 23 243 5 5-0-0 snijder       snijder Eig.             Lodewyck Lodewycxz 1654
Willem Symonsz [Hasius] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 24 243 10 10-0-0 lijmzieder       lijmzieder Eig.             Willem Symonsz [Hasius] 1655
Anthonis Pietersz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 25 243 15 15-0-0 warmoesman 2 huizen     warmoesman Eig.             Anthonis Pietersz 1656
Jacob Thomasz [van Swieten] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 26 243 100 100-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Jacob Thomasz [van Swieten] 1657
Kathryn Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 27 244 7 7-0-0 schippersweduwe   Claes Jansz weduwe schippersweduwe Eig.             Kathryn 1658
Daniel Cornelisz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 28 244 10 10-0-0 schipper       schipper Huur Jan Willemsz   bierdrager       Daniel Cornelisz 1659
Adriaen Dircxz Cronckel Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 29 244 10 10-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Adriaen Dircxz Cronckel 1660
Jan Matheusz, jonge Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 30 244 7 7-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Jan Matheusz, jonge 1661
Jacob Jacobsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 31 244 5 5-0-0           Eig.             Jacob Jacobsz 1662
Pieter Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 32 244 6,5 6-10-0           Huur Kathryn Jansdr           Pieter Jansz 1663
Heyndrick Cornelisz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 33 244 3 3-0-0           Huur Kathryn     Claes Jansz weduwe   Heyndrick Cornelisz 1664
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 34 245 5 5-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Pieter Willemsz 1665
Willem Aerntsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 35 245 5 5-0-0 schipper       schipper Eig.             Willem Aerntsz 1666
Gillis Carlier Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 36 245 13 13-0-0           Eig.             Gillis Carlier 1667
Adriaen [Jansz] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 133 258 4,1 4-2-0 messenmaker       messenmaker Huur Philips van Noorde           Adriaen [Jansz] 1764
Adriaen Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 134 258 3,1 3-2-0 messenmaker       messenmaker Huur Philips van Noorde           Adriaen 1765
Jacob Thomasz [van Swieten] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 135 258 10 10-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Jacob Thomasz [van Swieten] 1766
Niesgen Dircxdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 136 259 7 7-0-0 stijfster       stijfster Eig.             Niesgen Dircxdr 1767
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 137 259 7 7-0-0 franchynmaker       franchynmaker Huur Marie Jacobsdr           Pieter Willemsz 1768
Florys Meesz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 138 259 6 6-0-0 kuiper       kuiper Huur Jacob Thomasz   brouwer       Florys Meesz 1769
Aechte Jansdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 139 259 5 5-0-0   tot haar lijf       Eig.             Aechte Jansdr 1770
Martyn Gerrytsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 140 259 16 16-0-0 franchynmaker       franchynmaker Huur Jan Willemsz   bierdrager       Martyn Gerrytsz 1771
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 141 259 10 10-0-0   half jaar leeg       Huur Claes Symonsz   wisselaar       Pieter Willemsz 1772
Neeltgen Cornelisdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 142 259 7 7-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Neeltgen Cornelisdr 1773
Gerryt Goossensz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 143 260 7 7-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Gerryt Goossensz 1774
Gerryt Ysbrantsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 144 260 13 13-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Gerryt Ysbrantsz 1775
Steffenye Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 145 260 7 7-0-0           Huur Gerryt Egbertsz   brouwer       Steffenye 1776
Claes Pietersz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 146 260 6 6-0-0 zoutmeter       zoutmeter Eig.             Claes Pietersz 1777
Lourys Fransz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 147 260 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Lourys Fransz 1778
Neeltgen Cornelisz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 148 260 8 8-0-0   half jaar, cornelis jansz lindewever half jaar       Huur Griete Backuuts           Neeltgen Cornelisz 1779
Heyndrick Jacobsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 149 260 6 6-0-0 dekker       dekker Eig.             Heyndrick Jacobsz 1780
Jacob, mr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 150 261 6 6-0-0           Huur Jan Dircxz Schoenlapper           Jacob, mr 1781
Garbrant Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 151 261 6,5 6-10-0 zeepzieder aan de marenbrug     zeepzieder Eig.             Garbrant 1782
Aelbrecht Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 152 261 5 5-0-0           Eig.             Aelbrecht Jansz 1783
Annetgen Jacobsdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 153 261 5,2 5-4-0           Huur Neeltgen Jacobsdr           Annetgen Jacobsdr 1784
Marytgen Eeuwoutsdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 154 261 4 4-0-0           Eig.             Marytgen Eeuwoutsdr 1785
Marytgen Dircxdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 155 261 5 5-0-0           Huur Jan Lambrechtsz Metselaar           Marytgen Dircxdr 1786

 

Middelweg  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Harman Jansz Kerkvierendeel Middelweg 102 254 3 3-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Harman Jansz 1733
Gerrytgen Gerrytsdr Kerkvierendeel Middelweg 103 254 5 5-0-0           Eig.             Gerrytgen Gerrytsdr 1734
Floertgen Kerkvierendeel Middelweg 104 254 6 6-0-0 wollenaarster       wollenaarster Huur Dirck Thonisz   warmoesman       Floertgen 1735
Aeltgen Kerkvierendeel Middelweg 105 254 6,5 6-10-0     Lourys Hendricxsz weduwe   Huur Anna   bezemmaker       Aeltgen 1736
Anthonis Barentsz Kerkvierendeel Middelweg 106 254 5,75 5-15-0           Huur Sinte Katherinen Gasthuis           Anthonis Barentsz 1737
Neeltgen Kerkvierendeel Middelweg 107 254 5,5 5-10-0       weduwe   Eig.             Neeltgen 1738
Dirck Jansz, heer Kerkvierendeel Middelweg 108 254 12 12-0-0 priester       priester Eig.             Dirck Jansz, heer 1739
Jan Cornelisz Kerkvierendeel Middelweg 109 255 11 11-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Jan Cornelisz 1740
Meynsgen Kerkvierendeel Middelweg 110 255 7 7-0-0     Jan Pietersz van Delft weduwe   Eig.             Meynsgen 1741

 

Middelweg, andere zijde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Beyersz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 111 255 6 6-0-0 [verversknecht]       [verversknecht] Huur Lysbet van Couwen       weduwe   Jan Beyersz 1742
Jan Symonsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 112 255 0 0-0-0       kinderen   Eig.             Jan Symonsz 1743
Lourys Allaertsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 113 255 6 6-0-0           Huur Phiilips van Noorde           Lourys Allaertsz 1744
Cornelis Dircxz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 114 255 6 6-0-0 snijder       snijder Eig.             Cornelis Dircxz 1745
Jan Cornelisz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 115 255 7 7-0-0           Eig.             Jan Cornelisz 1746
Lieduwye Cornelisdr Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 116 256 3,25 3-5-0           Huur Gerryt Gool, heer           Lieduwye Cornelisdr 1747
Dirck Harmensz, heer Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 117 256 6 6-0-0 priester       priester Huur Gysbert Jorysz, heer           Dirck Harmensz, heer 1748
Jaepgen Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 118 256 6 6-0-0 beddenmaakster       beddenmaakster Eig.             Jaepgen 1749
Aeltgen Jacob Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 119 256 10 10-0-0 brouwers       brouwers Huur Cornelis Pietersz Paedts           Aeltgen Jacob 1750
Kathryn Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 120 256 0 0-0-0 koperslagersweduwe   Pel weduwe koperslagersweduwe Huur Aef     Pieter Jansz weduwe bouckpremter Kathryn 1751
Jan Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 121 256 6 6-0-0 klapperman       klapperman Huur Frans Gerrytsz, heer   presbyter       Jan 1752
Frans Gerrytsz, heer Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 122 256 12 12-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Frans Gerrytsz, heer 1753
Styntgen Jansdr Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 123 257 4 4-0-0           Eig.             Styntgen Jansdr 1754
Steven Gerrytsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 124 257 6,5 6-10-0 kuiper eigenaar in den aerent     kuiper Huur Willem Schuyten, mr           Steven Gerrytsz 1755
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 125 257 2 2-0-0 bierdrager schuur     bierdrager Eig.             Pieter Dircxz 1756
Willem Willemsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 126 257 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Jan Lambrechtsz   metselaar       Willem Willemsz 1757
Geertgen Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 127 257 5,2 5-4-0           Huur Ael     Claes, mr     Geertgen 1758
Jacob Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 128 257 7 7-0-0   in 't swantgen       Eig.             Jacob 1759
Aeltgen Nicolaas Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 129 257 5 5-0-0           Huur Jacob Thomasz   brouwer       Aeltgen Nicolaas 1760
Thomas Jacobsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 130 258 4 4-0-0           Huur Philips van Noorde           Thomas Jacobsz 1761
Cornelis Gerrytsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 131 258 4 4-0-0 blazer       blazer Huur Philips van Noorde           Cornelis Gerrytsz 1762
Heyndrick Symonsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 132 258 4 4-0-0 kuiper       kuiper Huur Philips van Noorde           Heyndrick Symonsz 1763

 

Nieuwstraat  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Gysbertsz Kerkvierendeel Nieuwstraat 70 250 6 6-0-0 [snijder] drie kwart jaar, is overleden, een kwart jaar marytgen willemsdr 0-30-0     [snijder] Huur Anthonis Cornelisz   timmerman       Jan Gysbertsz 1701
Allaert Claesz [die Bruyn] Kerkvierendeel Nieuwstraat 71 250 5 5-0-0           Eig.             Allaert Claesz [die Bruyn] 1702
Martyn, mr Kerkvierendeel Nieuwstraat 72 250 16 16-0-0 schoolmeester 2 huizen     schoolmeester Eig.             Martyn, mr 1703
Cornelis Dircxz Gool Kerkvierendeel Nieuwstraat 73 250 20 20-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Cornelis Dircxz Gool 1704
Pieter Mees Garbrantsz [van Nierop] Kerkvierendeel Nieuwstraat 74 250 14 14-0-0 tapper, [drapenier]       tapper, [drapenier] Eig.             Pieter Mees Garbrantsz [van Nierop] 1705
Pouwels Willemsz Kerkvierendeel Nieuwstraat 75 250 24 24-0-0   ael kors half jaar (f 6), stal en hooiberg       Huur Ael Kors           Pouwels Willemsz 1706
Magdalena Kerkvierendeel Nieuwstraat 76 250 9 9-0-0     Augustyn Gerrytsz van Strienen weduwe   Eig.             Magdalena 1707

 

Kerkvierendeel   p1561_bon_Kerkvierendeel p1561_bon_Kerkvierendeel

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl