NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep  

 

M   p1561_beroep_M p1561_beroep_M

 

mandenmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 164 201 4,87 4-17-6 [mandenmaker] per week 0-1-10     [mandenmaker] Huur Quyrin Dircxz   gorter       Adriaen Adriaensz 1359
Cornelis Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 132 153 8 8-0-0 mandenmaker met adriaen nicolaesz     mandenmaker Huur Joachim   kalkbrander       Cornelis 1022
Cornelis Cornelisz Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 206 341 3 3-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Cornelis Cornelisz 2364
Willem Cornelisz Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 94 236 6,5 6-10-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Willem Cornelisz 1602
Aernt Dircxz Marendorp landzijde Marendorp 149 334 7,5 7-10-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Cornelis Andriesz   coman       Aernt Dircxz 2307
Jan Dircxz Burchstreng Burchstreng 38 229 15 15-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Jan Dircxz 1546
Symon Dircxz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 6 315 6 6-0-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Jan van Sonnevelt erven         Symon Dircxz 2164
Aelbrecht Garbrantsz Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 70 233 8 8-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Aelbrecht Garbrantsz 1578
Cornelis Jansz Gansoorde Middelste gracht 12 264 2,92 2-18-6 [mandenmaker]       [mandenmaker] Huur Jan Paedts           Cornelis Jansz 1798
Dirck Jansz Burchstreng Burchstreng 3 225 12 12-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Dirck Jansz 1511
Cornelis Pietersz Overmare landzijde Marendorp 96 394 7,5 7-10-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Jan Cornelisz, mr   brandewijnverkoper       Cornelis Pietersz 2743

 

meelman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 200 309 14,3 14-6-0 meelman 2 kamers     meelman Eig.             Cornelis Jansz 2126
Cornelis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 198 309 0,6 0-12-0 meelman tuin     meelman Eig.             Cornelis Jansz 2124

 

meester voller  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Aerntsz Hogewoerd Levendaal 246 214 7 7-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Willem Aerntsz 1441
Jan Claesz Levendaal Levendaal 15 219 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Jan Claesz 1479
Wouter Florysz Hogewoerd Levendaal 244 214 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Wouter Florysz 1439
Claes Govertsz Hogewoerd Levendaal 241 213 11 11-0-0 meester voller       meester voller Huur Aernt Gerryt Eeuwoutsz           Claes Govertsz 1436
Adriaen Jansz Hogewoerd Levendaal 242 213 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Adriaen Jansz 1437

 

messenmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 134 258 3,1 3-2-0 messenmaker       messenmaker Huur Philips van Noorde           Adriaen 1765
Vechter Aerntsz Rapenburg Noordeinde 307 129 5 5-0-0 [messenmaker]       [messenmaker] Huur Dirck van der Does           Vechter Aerntsz 856
Adriaen Foppenz Wanthuis Breestraat 87 30 10 10-0-0 [messenmaker]       [messenmaker] Huur Reyer Adriaensz           Adriaen Foppenz 210
Willem Gerrytsz Hogewoerd Coenensteeg 89 190 4 4-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Willem Gerrytsz 1284
Adriaen [Jansz] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 133 258 4,1 4-2-0 messenmaker       messenmaker Huur Philips van Noorde           Adriaen [Jansz] 1764
Claes Jansz Rapenburg Noordeinde 263 124 6 6-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Claes Jansz 812
Gerryt Jansz Wanthuis Breestraat 86 30 10 10-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Gerryt Jansz 209
Jan Ysbrantsz alias Proper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 111 193 6 6-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Jan Ysbrantsz alias Proper 1306

 

metselaar  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Rapenburg Bezijden de doelen 224 118 0 0-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan van Adrichem           Anthonis 773
Willem Dircxz Buys Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 53 322 0 0-0-0 [metselaar] leeg huis     [metselaar] Eig.             Willem Dircxz Buys 2211
Balthen Cornelisz Overmare rijnzijde Marendorp 51 373 10 10-0-0 metselaar, [bakker]       metselaar, [bakker] Eig.             Balthen Cornelisz 2597
Claes Cornelisz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 50 67 4 4-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Claes Cornelisz 437
Cornelis Cornelisz Marendorp rijnzijde Marendorp 42 356 6,5 6-10-0 metselaar       metselaar Huur Dammas   rietdekker       Cornelis Cornelisz 2468
Heyndrick Cornelisz Rapenburg Cellebroersgraft 85 98 5 5-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Heyndrick Cornelisz 634
Jaspar Cornelisz Wolhuis Nobelstraat 27 36 13 13-0-0 [metselaar]       [metselaar] Eig.             Jaspar Cornelisz 248
Lourys Dircxz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg, andere zijde 126 299 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Lourys Dircxz 2052
Martyn Dircxz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 20 243 8 8-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Martyn Dircxz 1651
Quyrin [Cornelisz] den Dubbelden Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 41 246 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Quyrin [Cornelisz] den Dubbelden 1672
Adriaen Evertsz Rapenburg Cellebroersgraft 27 89 5,2 5-4-0 [metselaar]     weduwe [metselaar] Huur Jan Cornelisz           Adriaen Evertsz 576
Jacob Florysz Rapenburg Rapenburch 5 85 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Jacob Florysz 554
Barent Fransz Rapenburg Groenhasen graft 231 119 6 6-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan Robben       kinderen   Barent Fransz 780
Dirck Gerrytsz Rapenburg Nonnensteeg 192 113 3 3-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Dirck Gerrytsz 741
Quyrin Gerrytsz Overmare rijnzijde Rijn 71 375 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Quyrin Gerrytsz 2617
Adriaen Harmansz Nieuweland Vliet 123 173 8 8-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Adriaen Harmansz 1152
Evert Jansz Burchstreng Oude Rijn 57 231 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Evert Jansz 1565
Martyn Jansz Marendorp landzijde Marendorp 137 332 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Martyn Jansz 2295
Pancraes Jansz Rapenburg Kolfmakerssteeg 15 87 6 6-0-0 [metselaar]       [metselaar] Eig.             Pancraes Jansz 564
Jan Jasparsz Overmare rijnzijde Rijn 76 376 18 18-0-0 metselaar half jaar, mr sebastiaen priester half jaar     metselaar Huur Florys Hobbenz weduwe         Jan Jasparsz 2622
Jan Lambrechtsz Kerkvierendeel Hooygraft 9 242 15 15-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Jan Lambrechtsz 1640
Marytgen Gansoorde Hooigracht 128 280 7 7-0-0 metselaarsweduwe   Gysbrecht Cornelisz weduwe metselaarsweduwe Eig.             Marytgen 1914
Neeltgen Kerkvierendeel Hooigracht 91 252 10 10-0-0 metselaarsweduwe   Cornelis Claesz weduwe metselaarsweduwe Eig.             Neeltgen 1722
Jan Pietersz Rapenburg Doelsteeg 219 117 7 7-0-0 metselaar       metselaar Huur Zusterhuis Sinte Katherynen           Jan Pietersz 768
Willem Pons Nieuweland Vliet 120 172 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Willem Pons 1149
Pieter Ponsz Marendorp rijnzijde Marendorp 28 354 8 8-0-0 metselaar       metselaar Huur Balthen Dircxz   moutmaker       Pieter Ponsz 2454
Pieter Ponsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 75 360 8 8-0-0 metselaar       metselaar Huur Cornelis Symonsz den Bibel   schipper       Pieter Ponsz 2501
Cornelis Symonsz Rapenburg Steenschuyr 109 101 10 10-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Cornelis Symonsz 658
Jan Willemsz Overmare landzijde Marendorp 111 396 5 5-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Jan Willemsz 2758

 

molenaar  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Aerntsz Vleeshuis Noordeinde 48 55 8 8-0-0 molenaar       molenaar Huur Geertruyt Jansdr van Oyen           Jan Aerntsz 368

 

moutmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Balthen Dircxz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 113 365 26 26-0-0 moutmaker       moutmaker Eig.             Balthen Dircxz 2539

 

moutmakersknecht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Dircxz Gansoorde Middelste gracht 57 270 9 9-0-0 moutmakersknecht       moutmakersknecht Huur Quyrin van Bancken           Cornelis Dircxz 1843

 

mutsverwer  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willebrant Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 146 198 6 6-0-0 mutsverwer       mutsverwer Huur Louris Allaertsz           Willebrant 1341

 

M   p1561_beroep_M p1561_beroep_M

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl