NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bedrag  

 

20   p1561_bedrag_20 p1561_bedrag_20

 

20  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Baroen, mr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 78 234 20 20-0-0 [kannunnik]       [kannunnik] Eig.             Cornelis Baroen, mr 1586
Cornelis Gysbertsz [van Dorp] Burchstreng Oude Rijn 67 232 20 20-0-0 coman       coman Eig.             Cornelis Gysbertsz [van Dorp] 1575
Mees Havicxz Burchstreng Burchstreng 32 228 20 20-0-0 tingieter       tingieter Eig.             Mees Havicxz 1540
Baertgen [Gerytsdr] Heyen Burchstreng Kerkhof 109 238 20 20-0-0   2 huizen       Eig.             Baertgen [Gerytsdr] Heyen 1617
Andries Jansz Burchstreng Burchstreng 44 230 20 20-0-0 droogscheerder       droogscheerder Huur Claes Gerrytsz van Dorp           Andries Jansz 1552
Nicolaes Mahu Van Cameryck Burchstreng Kerkhof 81 234 20 20-0-0           Eig.             Nicolaes Mahu Van Cameryck 1589
Claes Sebastiaensz Burchstreng Burchstreng 24 227 20 20-0-0 smid jaarlijkse huur 20 pond, maar een kwart jaar leeg     smid Eig.             Claes Sebastiaensz 1532
Haesgen Willemsdr Burchstreng Burchstreng 14 226 20 20-0-0           Eig.             Haesgen Willemsdr 1522
Quyrin Jansz van Bancken Gansoorde Hooigracht 105 277 20 20-0-0 [witmaker]       [witmaker] Eig.             Quyrin Jansz van Bancken 1891
Adriaen Engelsz Gansoorde - 7 263 20 20-0-0 bakker       bakker Eig.             Adriaen Engelsz 1793
Marytgen Gansoorde Hooigracht 116 278 20 20-0-0 [witmakersweduwe]   Wermbout Allaertsz weduwe [witmakersweduwe] Eig.             Marytgen 1902
Pieter Wermboutsz Gansoorde Hooigracht 136 281 20 20-0-0           Eig.             Pieter Wermboutsz 1922
Aechte Cornelisdr Gasthuis Rijn 84 13 20 20-0-0           Huur Cornelis Allaertsz           Aechte Cornelisdr 84
Jan Gerrytsz Gasthuis Rijn 82 13 20 20-0-0           Huur Jan van Leyen           Jan Gerrytsz 82
Quyrin Jansz Gasthuis Maarsmanssteeg 119 18 20 20-0-0 juwelier       juwelier Eig.             Quyrin Jansz 119
Dirck [Dirksz] Steen Gasthuis Noordeinde 34 6 20 20-0-0           Eig.             Dirck [Dirksz] Steen 34
Symon Ysbrantsz Gasthuis Rijn 85 13 20 20-0-0 [houtkoper]       [houtkoper] Eig.             Symon Ysbrantsz 85
Jannetgen Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 36 183 20 20-0-0 olieslagersweduwe   Thonis Claes Joostenz weduwe olieslagersweduwe Eig.             Jannetgen 1231
Adriaen Pieter Garbrantsz [van Nierop] Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 193 205 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Pieter Garbrantsz [van Nierop] 1388
Joost Willemsz [Porsman] Hogewoerd Steenschuur 227 211 20 20-0-0 drapier       drapier Eig.             Joost Willemsz [Porsman] 1422
Pieter Aelbrechtsz Tromper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 115 194 20 20-0-0 [schoenmaker, drapenier]       [schoenmaker, drapenier] Eig.             Pieter Aelbrechtsz Tromper 1310
Dirck van Velsen Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 192 205 20 20-0-0   kwart jaar, drie kwart mr pieter bloxius       Huur Pieter Gerrytsz Smaling           Dirck van Velsen 1387
Harman Cornelisz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 37 245 20 20-0-0 schoenmaker       schoenmaker Huur Dirck den Dubbelden           Harman Cornelisz 1668
Cornelis Dircxz Gool Kerkvierendeel Nieuwstraat 73 250 20 20-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Cornelis Dircxz Gool 1704
Jan Mathysz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 47 246 20 20-0-0 boekprinter 2 huizen     boekprinter Eig.             Jan Mathysz 1678
Dirck Jansz Marendorp landzijde Marendorp 173 337 20 20-0-0 zeemtouwer 3 huizen     zeemtouwer Eig.             Dirck Jansz 2331
Cornelis Jacobsz [van der Mast] Marendorp landzijde Marendorp 121 330 20 20-0-0 vlasman, [vlaskoper]       vlasman, [vlaskoper] Eig.             Cornelis Jacobsz [van der Mast] 2279
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 12 352 20 20-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Dirck Anthonisz 2438
Gerryt Aerntsz van Dam Marendorp rijnzijde Donkersteeg 10 352 20 20-0-0           Eig.             Gerryt Aerntsz van Dam 2436
Cornelis Jacobsz Marendorp rijnzijde Marendorp 66 359 20 20-0-0 bouman       bouman Eig.             Cornelis Jacobsz 2492
Jannetgen Marendorp rijnzijde Marendorp 55 357 20 20-0-0 bakkersweduwe   Heyndrick Adriaensz weduwe bakkersweduwe Eig.             Jannetgen 2481
Quyrin Dircxz Nicolaasgracht Oude Rijn 229 313 20 20-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Quyrin Dircxz 2155
Florys Jansz [Snoey] Nicolaasgracht Gansoorde 16 284 20 20-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Florys Jansz [Snoey] 1942
Aechte [Fransdr] [Dusseldorp] Nieuweland Steenschuur 156 177 20 20-0-0     Abraham Jacobsz [van Velde] weduwe   Eig.             Aechte [Fransdr] [Dusseldorp] 1185
Jan Claesz van Egmont Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 39 160 20 20-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Jan Claesz van Egmont 1068
Joostgen Nieuweland Coepoortsgraft, ene zijde 52 162 20 20-0-0   half jaar Adriaen Lambrechtsz weduwe   Eig.             Joostgen 1081
Mees Alewynsz [van Swanenburg] Nieuweland Oosterlingplaats 3 155 20 20-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Mees Alewynsz [van Swanenburg] 1032
Pieter Adriaensz Over 't hof Kerksteeg 13 62 20 20-0-0 waslichter       waslichter Eig.             Pieter Adriaensz 400
Russent Claesdr Over 't hof Rapenburch 121 78 20 20-0-0           Eig.             Russent Claesdr 508
Jan Jansz, heer Over 't hof Papengraft 100 75 20 20-0-0 priester       priester Eig.             Jan Jansz, heer 487
Phillips Nachtegael Over 't hof Schoolsteeg 71 70 20 20-0-0           Eig.             Phillips Nachtegael 458
Garbrant Meesz [van Nierop], oude Over 't hof Papengraft 89 73 20 20-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Garbrant Meesz [van Nierop], oude 476
Heyndrick Barentsz Overmare rijnzijde Marendorp 37 371 20 20-0-0 coman, kuiper 2 huizen     coman, kuiper Eig.             Heyndrick Barentsz 2583
Pieter Huygenz Overmare rijnzijde Marendorp 29 370 20 20-0-0 drapier       drapier Eig.             Pieter Huygenz 2575
Adriaen Danielsz Rapenburg Steenschuyr 112 101 20 20-0-0 tapper eigenaar woont op de vliet     tapper Huur Jan Jansz   bakker       Adriaen Danielsz 661
Duyfgen Rapenburg Rapenburch 333 133 20 20-0-0     Willem van Boschusen weduwe   Eig.             Duyfgen 882
Jorys van Cats Vleeshuis Breestraat 12 50 20 20-0-0           Eig.             Jorys van Cats 332
Dirck Jacobsz Vleeshuis Breestraat in noordeinde 56 57 20 20-0-0 [timmerman] rosmolen     [timmerman] Eig.             Dirck Jacobsz 376
Jannetgen Vleeshuis Breestraat 23 52 20 20-0-0     Adriaen Jacobsz weduwe   Eig.             Jannetgen 343
Jan Dirck Zyburchsz alias van Lochorst Vleeshuis Noordeinde 43 54 20 20-0-0 [tochtenaar]       [tochtenaar] Eig.             Jan Dirck Zyburchsz alias van Lochorst 363
Dirck [Adriaensz] Mast Vleeshuis Breestraat 9 50 20 20-0-0           Eig.             Dirck [Adriaensz] Mast 329
Pieter Gerrytsz Smaling Vleeshuis Breestraat 18 51 20 20-0-0           Eig.             Pieter Gerrytsz Smaling 338
Adriaen Barentsz Wanthuis Rijn 33 23 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Barentsz 156
Lysbeth Bercheye Wanthuis Rijn 34 24 20 20-0-0           Eig.             Lysbeth Bercheye 157
Geertgen Claesdr Wanthuis Breestraat 3 20 20 20-0-0 [zijdelakenkoopster]   Jacobs weduwe [zijdelakenkoopster] Eig.             Geertgen Claesdr 126
Adriaen Cornelisdr Wanthuis Maarsmanssteeg 11 21 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Cornelisdr 134
Davidt Egbertsz Wanthuis Breestraat 98 31 20 20-0-0           Eig.             Davidt Egbertsz 221
Gysbert Gysbertsz Wanthuis Rijn 63 27 20 20-0-0           Eig.             Gysbert Gysbertsz 186
Pieter Gysbertsz Wanthuis Rijn 31 23 20 20-0-0   [in de scheenhoet]       Eig.             Pieter Gysbertsz 154
Frans Kerstantsz [van der Morsch] Wanthuis Rijn 41 24 20 20-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Frans Kerstantsz [van der Morsch] 164
Martyn [Jansz] van Sonnevelt Wanthuis Rijn 49 25 20 20-0-0 [lakenkoper]     weduwe [lakenkoper] Eig.             Martyn [Jansz] van Sonnevelt 172
Gerryt Adriaensz de Vrye Wanthuis Rijn 29 23 20 20-0-0           Eig.             Gerryt Adriaensz de Vrye 152
Cornelis Willemsz Wanthuis Breestraat 69 28 20 20-0-0 [glaasmaker]       [glaasmaker] Eig.             Cornelis Willemsz 192
Heyndrickgen Pietersdr Wolhuis Vollersgraft 58 41 20 20-0-0     Eeuwout Vranckenz weduwe   Eig.             Heyndrickgen Pietersdr 279
Jan Wiggersz [van Duiveland] Zevenhuizen Kersteeg 12 136 20 20-0-0           Eig.             Jan Wiggersz [van Duiveland] 902
Jacob Pietersz Paedts Zevenhuizen Steenschuur 99 148 20 20-0-0           Huur Claes Jansz de Guede           Jacob Pietersz Paedts 989
Cornelis Schiedam, heer Zevenhuizen Steenschuur 95 147 20 20-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Cornelis Schiedam, heer 985

 

21  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dirck [Gillisz] van Heussen Burchstreng Nieuwstraat 122 240 21 21-0-0 [drapier] eigenares is zijn moeder     [drapier] Huur Beatris     Dirck Jansz, jonge weduwe   Dirck [Gillisz] van Heussen 1630
Cornelis Jansz Gasthuis Breestraat 14 4 21 21-0-0 lindelakenkoper     weduwe lindelakenkoper Eig.             Cornelis Jansz 14
Claes [Damen] de Waert Wolhuis Breestraat 2 33 21 21-0-0   1/3 jan cornelisz, 1/3 pieter cornelisz       Huur             Claes [Damen] de Waert 223

 

21,5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Dircxz Gool Zevenhuizen Steenschuur 61 143 21,5 21-10-0 [drapier]       [drapier] Huur Jan Claes Egmont           Claes Dircxz Gool 951

 

22  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Erasmus Korsz Burchstreng Burchstreng 34 228 22 22-0-0 droogscheerder eigenaar te delft     droogscheerder Huur Huych de Groot           Erasmus Korsz 1542
Jan Gerryt[sz] van Leydersdorp Burchstreng Burchstreng 11 226 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Jan Gerryt[sz] van Leydersdorp 1519
Neeltgen Gansoorde - 3 263 22 22-0-0 comansweduwe   [Govert Willemsz], coman weduwe comansweduwe Eig.             Neeltgen 1789
Jorys Pietersz [van Corteveld] Gasthuis Maarsmanssteeg 123 19 22 22-0-0 [zijdelakenkoper]       [zijdelakenkoper] Eig.             Jorys Pietersz [van Corteveld] 123
Gerryt Jansz Gasthuis Rijn 92 14 22 22-0-0   in de boom       Huur Claes Lambrechtsz           Gerryt Jansz 92
Adriaen Pietersz Gasthuis Rijn 67 10 22 22-0-0           Eig.             Adriaen Pietersz 67
Neeltgen Jacobsdr Kerkvierendeel Hooygraft 11 242 22 22-0-0 drapierster       drapierster Eig.             Neeltgen Jacobsdr 1642
Jacob Lourysz, heer Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 50 247 22 22-0-0           Eig.             Jacob Lourysz, heer 1681
Quyrin Dircxz van Bergen Marendorp landzijde Marendorp 124 330 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Quyrin Dircxz van Bergen 2282
Wolfaert Jansz Marendorp landzijde Marendorp 120 329 22 22-0-0 koekenbakker       koekenbakker Huur Vranck Willemsz   appelkoper       Wolfaert Jansz 2278
Kathryn Marendorp landzijde Marendorp 175 337 22 22-0-0 witmakersweduwe   Jan Claesz weduwe witmakersweduwe Eig.             Kathryn 2333
Jan Claesz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 105 364 22 22-0-0 witmaker, bakker       witmaker, bakker Eig.             Jan Claesz 2531
Gerryt Jacobsz Nieuweland Oosterlingplaats 8 156 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Gerryt Jacobsz 1037
Aernt Jansz Nieuweland Oosterlingplaats 17 157 22 22-0-0 drapier eigenaar uit de weypoort     drapier Huur Gerryt Jansz weduwe         Aernt Jansz 1046
Claes [Adriaensz] Mast Nieuweland Oosterlingplaats 1 155 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Claes [Adriaensz] Mast 1030
Pieter Jansz Paedts Nieuweland Steenschuur 165 178 22 22-0-0 [drapier]     weduwe [drapier] Eig.             Pieter Jansz Paedts 1194
Jan Pietersz van Rossen Overmare landzijde Marendorp 76 391 22 22-0-0 vleeshouwer       vleeshouwer Eig.             Jan Pietersz van Rossen 2723
Erm [Jansdr] Overmare rijnzijde Marendorp 30 370 22 22-0-0 [bakker]   Huych Cornelisz weduwe [bakker] Eig.             Erm [Jansdr] 2576
Heyndrick van Assendelft Rapenburg Nonnensteeg 187 112 22 22-0-0           Eig.             Heyndrick van Assendelft 736
Jan Bertel Rapenburg Rapenburch 327 133 22 22-0-0   half jaar om 10 pond, ander half adriaen van crimpen om 12 pond, eigenaar jan jesus       Huur Jan Lourysz           Jan Bertel 876
Jacob Anthonisz Wanthuis Rijn 59 26 22 22-0-0 [bakker]       [bakker] Eig.             Jacob Anthonisz 182
Cornelis Dircxz Wanthuis Maarsmanssteeg 5 20 22 22-0-0 [kruidenierder]       [kruidenierder] Eig.             Cornelis Dircxz 128
Jan Jansz [Spiegel] Wanthuis Rijn 19 22 22 22-0-0           Eig.             Jan Jansz [Spiegel] 142
Cornelis Vranckenz Wanthuis Rijn 67 27 22 22-0-0 [coman] in den gulden can     [coman] Eig.             Cornelis Vranckenz 190
Kathryn Willemsdr Wanthuis Rijn 35 24 22 22-0-0           Huur Jan Gysbertsz   bakker       Kathryn Willemsdr 158
Gerryt Willemsz Wanthuis Maarsmanssteeg 12 21 22 22-0-0           Huur Allaert Andriesz erven         Gerryt Willemsz 135
Pieter Jansz Zevenhuizen Nieuwsteeg 81 146 22 22-0-0 apotheker       apotheker Eig.             Pieter Jansz 971

 

22,5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Dircxz Buys Wanthuis Vismarkt 15 21 22,5 22-10-0           Huur Allaert Andriesz erven         Willem Dircxz Buys 138

 

23  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Clementsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 84 189 23 23-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Anthonis Clementsz 1279

 

24  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Eeuwoutsz Burchstreng Burchstreng 13 226 24 24-0-0 lapverver       lapverver Huur Schout Van Leiden           Pieter Eeuwoutsz 1521
Melis van Oy, mr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 80 234 24 24-0-0 deken rijnland       deken rijnland Eig.             Melis van Oy, mr 1588
[Berta van Almonde], jkv Gansoorde Hooigracht 140 281 24 24-0-0     [Jacob] [Pijns Van Offhem] [weduwe]   Huur Sinte Annen Klooster           [Berta van Almonde], jkv 1926
Steven [Gillisz] van Heussen Gasthuis Breestraat 4 3 24 24-0-0   driekwart jaar       Eig.             Steven [Gillisz] van Heussen 4
Jan Jansz Gasthuis Noordeinde 40 7 24 24-0-0   in den valk       Eig.         x in de valck   Jan Jansz 40
Willem [Jacobsz] van Loo Gasthuis Noordeinde 23 5 24 24-0-0           Eig.             Willem [Jacobsz] van Loo 23
Claes Quyrinsz Gasthuis Maarsmanssteeg 121 19 24 24-0-0           Huur Gysbrecht Dircxz           Claes Quyrinsz 121
Allaert Willemsz [van Sassenhem] Gasthuis Breestraat 13 4 24 24-0-0           Eig.             Allaert Willemsz [van Sassenhem] 13
Gerryt Vranckensz Gasthuis Rijn 110 17 24 24-0-0   den olyphant       Huur Vranck Gerrytsz Dorp, Van weduwe     x in de olyfant   Gerryt Vranckensz 110
Lambrecht Barentsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 52 185 24 24-0-0 bakker     weduwe bakker Eig.             Lambrecht Barentsz 1247
Mees Claesz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 37 183 24 24-0-0 olieslager       olieslager Eig.             Mees Claesz 1232
Jan Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 5 179 24 24-0-0   half jaar pieter martynsz schoolmeester, ander half leeg       Huur Symon Jan Reyersz           Jan Dircxz 1200
Jutgen Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 7 179 24 24-0-0 lapverfster   Willem Fransz weduwe lapverfster Eig.             Jutgen 1202
Pieter Martynsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 213 210 24 24-0-0 schoolmeester half jaar, nu adriaen willemsz bontwercker half jaar     schoolmeester Eig.             Pieter Martynsz 1408
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Hooygraft 6 241 24 24-0-0 [bierdrager] 2 huizen     [bierdrager] Eig.             Pieter Dircxz 1637
Cornelis [Jacobsz] van Noorde Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 52 247 24 24-0-0   met zijn schoonbroers       Eig.             Cornelis [Jacobsz] van Noorde 1683
Pouwels Willemsz Kerkvierendeel Nieuwstraat 75 250 24 24-0-0   ael kors half jaar (f 6), stal en hooiberg       Huur Ael Kors           Pouwels Willemsz 1706
Pieter Volckertsz Nicolaasgracht Middelste gracht 44 288 24 24-0-0 [voorlakenreder] half jaar, garbrant jansz wollewever half jaar     [voorlakenreder] Eig.             Pieter Volckertsz 1970
Huych [Jansz] van Alckemade Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 55 68 24 24-0-0           Eig.             Huych [Jansz] van Alckemade 442
Ysabella van Diemen, jkv Over 't hof Papengraft 99 74 24 24-0-0     Dircx van Waerdenbug weduwe   Eig.             Ysabella van Diemen, jkv 486
Jan Duyck, mr Over 't hof Papengraft 82 72 24 24-0-0 licentiaat       licentiaat Eig.             Jan Duyck, mr 469
Pouwels Willemsz Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 6 60 24 24-0-0   1/4 jaar leeg       Eig.             Pouwels Willemsz 393
Cornelis Jansz Overmare landzijde Marendorp 122 398 24 24-0-0 bouman 3 huizen     bouman Eig.             Cornelis Jansz 2769
Willem Andriesz Raidt Vleeshuis Breestraat in noordeinde 52 56 24 24-0-0 tapijtsier       tapijtsier Eig.             Willem Andriesz Raidt 372
Cornelis Cornelisz Wanthuis Rijn 42 25 24 24-0-0 [tingieter] [in de bock]     [tingieter] Eig.             Cornelis Cornelisz 165
Jan Cornelisz den Deen Wanthuis Rijn 50 25 24 24-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Jan Cornelisz den Deen 173
Steven Dircxz Wanthuis Vismarkt 16 21 24 24-0-0           Huur Marie de Vry           Steven Dircxz 139
Cornelis Fransz Wanthuis Rijn 51 26 24 24-0-0 tingieter       tingieter Eig.             Cornelis Fransz 174
Geertgen Jorysdr Wanthuis Rijn 43 25 24 24-0-0 [coman] in den gulden can     [coman] Eig.             Geertgen Jorysdr 166
Gerryt Dircxz van Kessel Wanthuis Breestraat 90 30 24 24-0-0 [waard] [in de gulden clock aan de breestraat]     [waard] Eig.             Gerryt Dircxz van Kessel 213
Jan Korsz Wanthuis Rijn 28 23 24 24-0-0 [koperslager]       [koperslager] Eig.             Jan Korsz 151
Hans Martynsz Wanthuis Breestraat 79 29 24 24-0-0           Huur Claes Joostensz           Hans Martynsz 202
Jan van der Haegen Wolhuis Breestraat 1 33 24 24-0-0 boekbinder       boekbinder Huur Griete Ripperts           Jan van der Haegen 222
Marytgen Wolhuis Nobelstraat 32 37 24 24-0-0     Frans Garbrantsz weduwe   Eig.             Marytgen 253
Pieter Florysz [van] Medenblick Wolhuis Steenschuur 42 38 24 24-0-0           Eig.             Pieter Florysz [van] Medenblick 263
Claertgen van Os Wolhuis Steenschuur 51 40 24 24-0-0 [drapierster]   [Aelbrecht van] [weduwe] [drapierster] Eig.             Claertgen van Os 272
Dirck van Velsen Wolhuis Breestraat 7 34 24 24-0-0   pouwels willemsz 3/4 jaar       Huur Pouwels Willemsz           Dirck van Velsen 228
Jan Jansz van Bancken Zevenhuizen Steenschuur 51 142 24 24-0-0 [verver] getrouwd met lysbeth willemsdr     [verver] Eig.             Jan Jansz van Bancken 941
Aelbrecht Dircxz Bral Zevenhuizen Steenschuur 58 143 24 24-0-0           Eig.             Aelbrecht Dircxz Bral 948
Neeltgen Cornelisdr Zevenhuizen Steenschuur 55 142 24 24-0-0     Martyn Roelofsz weduwe   Eig.             Neeltgen Cornelisdr 945
Adriaen Jansz Knotter Zevenhuizen Volresgraft 26 138 24 24-0-0           Eig.             Adriaen Jansz Knotter 916
Pieter Pietersz Paedts, [jonge] Zevenhuizen Steenschuur 52 142 24 24-0-0 [brouwer, drapenier]       [brouwer, drapenier] Eig.             Pieter Pietersz Paedts, [jonge] 942
Hubrecht Alewynsz [van Swanenburg] Zevenhuizen Steenschuur 53 142 24 24-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Hubrecht Alewynsz [van Swanenburg] 943
Jan Adriaen Willem Bouwensz [de Wilde] Zevenhuizen Steenschuur 60 143 24 24-0-0 drapier       drapier Huur             Jan Adriaen Willem Bouwensz [de Wilde] 950
Heyndrick van Wyngaerden Zevenhuizen Volresgraft 38 140 24 24-0-0           Eig.             Heyndrick van Wyngaerden 928

 

24,7  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dirck Jan Reyersz [van Heemskerk], oude Overmare landzijde Sinte Ursulensteeg 124 398 24,7 24-14-0   5 kamertjes   erven   Eig.             Dirck Jan Reyersz [van Heemskerk], oude 2771

 

25  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aeltgen Burchstreng Burchstreng 5 225 25 25-0-0     Jan Kocken weduwe   Eig.             Aeltgen 1513
Ysabella van Diemen, jkv Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 77 234 25 25-0-0   half jaar f 12, ander half dieloff adriaensz f 13       Huur Florys van Oy           Ysabella van Diemen, jkv 1585
Jaspar Jansz Burchstreng Burchstreng 28 228 25 25-0-0 koekenbakker half jaar, ander half joachim van camp hoetmaicker     koekenbakker Huur Lysbeth mathys       kinderen   Jaspar Jansz 1536
Allaert Quyrinsz Burchstreng Burchstreng 6 225 25 25-0-0           Eig.             Allaert Quyrinsz 1514
Vranck Willemsz Burchstreng Burchstreng 16 226 25 25-0-0 verver       verver Eig.             Vranck Willemsz 1524
Cornelis Claesz [van Aecken] Gasthuis Breestraat 2 3 25 25-0-0 [goudsmid]       [goudsmid] Eig.             Cornelis Claesz [van Aecken] 2
Mees Jansz Gasthuis Breestraat 1 3 25 25-0-0           Eig.             Mees Jansz 1
Heyndrick Florysz [van Wassenaar] Gasthuis Noordeinde 24 5 25 25-0-0 [verver]       [verver] Eig.             Heyndrick Florysz [van Wassenaar] 24
Ysaac Symonsz van der Graft Hogewoerd Steenschuur 221 211 25 25-0-0 [wantsnijder] half jaar 12,5 gulden, ander half de eigenaar toen brouwerij leeg stond     [wantsnijder] Huur Cornelis Claesz   brouwer       Ysaac Symonsz van der Graft 1416
Kathryn Gerrytsdr Nicolaasgracht Gansoorde 15 284 25 25-0-0 coman       coman Eig.             Kathryn Gerrytsdr 1941
Adriaen Heyndricxz Nicolaasgracht Gansoorde 9 284 25 25-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz 1935
Dirck Cornelisz Oosterling Nieuweland Steenschuur 163 178 25 25-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Dirck Cornelisz Oosterling 1192
Matheus van Berendrecht Wanthuis Breestraat 1 20 25 25-0-0   was jacob jansz deyman       Huur Stad           Matheus van Berendrecht 124
Jan Heyndricksz [van der Does] Wanthuis Rijn 48 25 25 25-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Heyndricksz [van der Does] 171
Aeltgen Coedycx Zevenhuizen Nieuwsteeg 70 144 25 25-0-0           Eig.             Aeltgen Coedycx 960

 

26  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Dircxz [Fransz] Gool Burchstreng Burchstreng 45 230 26 26-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Pieter Dircxz [Fransz] Gool 1553
Marytgen Burchstreng Burchstreng 29 228 26 26-0-0 [pottebakkersweduwe]   Geerlof Pietersz weduwe [pottebakkersweduwe] Eig.             Marytgen 1537
Jaspar Jansz Gasthuis Maarsmanssteeg 115 18 26 26-0-0 koekenbakker       koekenbakker Huur Barent Hugenz, cooman           Jaspar Jansz 115
Florys van Sonnevelt Gasthuis Rijn 108 17 26 26-0-0           Eig.             Florys van Sonnevelt 108
Jacob Pietersz Kerkvierendeel Hooigracht 78 251 26 26-0-0 verver       verver Eig.             Jacob Pietersz 1709
Raso van Treslongee, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 45 246 26 26-0-0 [deken van de hogeland]       [deken van de hogeland] Eig.             Raso van Treslongee, mr 1676
Balthen Dircxz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 113 365 26 26-0-0 moutmaker       moutmaker Eig.             Balthen Dircxz 2539
Adriaen Heyndricxz [van der Does] Nicolaasgracht Gansoorde 14 284 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz [van der Does] 1940
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Gansoorde 7 283 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 1933
Euwout Aernt Gerrytsz [van Dam] Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 38 160 26 26-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Euwout Aernt Gerrytsz [van Dam] 1067
Erm Nieuweland Oosterlingplaats 23 158 26 26-0-0     Frans Jansz weduwe   Eig.             Erm 1052
Mees Garbrantsz [van Nierop], oude Nieuweland Coepoortsgraft, ene zijde 56 163 26 26-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Mees Garbrantsz [van Nierop], oude 1085
Claes [Cornelisz] de Wilde, mr Nieuweland Oosterlingplaats 20 157 26 26-0-0           Eig.             Claes [Cornelisz] de Wilde, mr 1049
Jacob van Meetkercke, jkr Over 't hof Papengraft 104 75 26 26-0-0           Eig.             Jacob van Meetkercke, jkr 491
Jan van Oostrum Over 't hof Sint Pieters kerkhof 135 80 26 26-0-0       weduwe   Eig.             Jan van Oostrum 522
Cornelis [Jansz] van Veen, mr Over 't hof Sint Pieters kerkhof 136 80 26 26-0-0           Eig.             Cornelis [Jansz] van Veen, mr 523
Jan Jansz [van Baersdorp] Wanthuis Rijn 62 27 26 26-0-0 korenkoper       korenkoper Eig.             Jan Jansz [van Baersdorp] 185
Pieter Jacobsz de Haes Wanthuis Rijn 21 22 26 26-0-0           Eig.             Pieter Jacobsz de Haes 144
Cornelis Jansz Luick Wanthuis Rijn 32 23 26 26-0-0           Eig.             Cornelis Jansz Luick 155
Jan Martynsz Wanthuis Rijn 54 26 26 26-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Martynsz 177
Pieter, mr Wanthuis Maarsmanssteeg 8 20 26 26-0-0 chirurgijn [, barbier]       chirurgijn [, barbier] Eig.             Pieter, mr 131
Pieter van Buyten Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 2 135 26 26-0-0           Huur Dirck Jacobsz van Montfort           Pieter van Buyten 892

 

27  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claesgen van Leeuwen Nieuweland Oosterlingplaats 25 158 27 27-0-0           Eig.             Claesgen van Leeuwen 1054

 

28  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Huych Andriesz Burchstreng Burchstreng 48 230 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Huych Andriesz 1556
Heyndrick van Craecken Burchstreng Nieuwstraat 89 235 28 28-0-0   half jaar, ander half leeg       Huur Jacob van Endegeest, mr           Heyndrick van Craecken 1597
Jacob Dircxz Burchstreng Burchstreng 27 228 28 28-0-0 [kistenmaker] in het claverblat     [kistenmaker] Eig.             Jacob Dircxz 1535
Jacob van Endegeest, mr Burchstreng Nieuwstraat 91 236 28 28-0-0 [priester]       [priester] Eig.             Jacob van Endegeest, mr 1599
Baertgen Gerrytsdr Burchstreng Burchstreng 31 228 28 28-0-0           Eig.             Baertgen Gerrytsdr 1539
Jan Jacobsz van der Graft Burchstreng Burchstreng 43 229 28 28-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Jan Jacobsz van der Graft 1551
Allaert Jacobsz de Haes Burchstreng Burchstreng 17 226 28 28-0-0 coman       coman Eig.             Allaert Jacobsz de Haes 1525
Nelle Jansdr Burchstreng Burchstreng 7 225 28 28-0-0           Eig.             Nelle Jansdr 1515
Cornelis Reyersz, heer Burchstreng Burchstreng 8 225 28 28-0-0           Eig.             Cornelis Reyersz, heer 1516
Jan Splintersz Burchstreng Burchstreng 26 227 28 28-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Splintersz 1534
Dirck Jacobsz [van Uitgeest] Burchstreng Burchstreng 40 229 28 28-0-0 korenkoper       korenkoper Eig.             Dirck Jacobsz [van Uitgeest] 1548
Marytgen de Vrye Burchstreng Burchstreng 42 229 28 28-0-0           Eig.             Marytgen de Vrye 1550
Claes Ysbrant Gysbertsz Gasthuis Maarsmanssteeg 118 18 28 28-0-0           Eig.             Claes Ysbrant Gysbertsz 118
Willem Alckemade, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 44 246 28 28-0-0 procureur generael 2 huizen   weduwe procureur generael Eig.             Willem Alckemade, mr 1675
Jan Claesz Overmare rijnzijde Steeg 101 379 28 28-0-0 [houtkoper] in den houdtuyn     [houtkoper] Eig.             Jan Claesz 2647
Jan Gysbertsz Wanthuis Rijn 36 24 28 28-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Gysbertsz 159
Claes Pietersz Wanthuis Rijn 27 23 28 28-0-0 [juwelier]       [juwelier] Eig.             Claes Pietersz 150
Rombout Pietersz Wanthuis Maarsmanssteeg 9 21 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Rombout Pietersz 132
Jan [Dircxz] van Brouckhoven Wolhuis Breestraat 3 33 28 28-0-0 [rentmeester Rijnland]       [rentmeester Rijnland] Eig.             Jan [Dircxz] van Brouckhoven 224
Philips van Noorde Wolhuis Breestraat 8 34 28 28-0-0           Eig.             Philips van Noorde 229
Claes Jansz Oom Wolhuis Vollersgraft 54 40 28 28-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Claes Jansz Oom 275
Baertgen Zevenhuizen Steenschuur 56 143 28 28-0-0     Willem Bouwenz [van Warmond] weduwe   Eig.             Baertgen 946
Lysbeth Wiggersdr Zevenhuizen Kersteeg 13 136 28 28-0-0       weduwe   Eig.             Lysbeth Wiggersdr 903

 

29  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Isaacsz [van Swanenburg] Gasthuis Breestraat 5 3 29 29-0-0           Eig.             Claes Isaacsz [van Swanenburg] 5
Adriaen [Guertsz] Wanthuis Rijn 17 22 29 29-0-0 zeepzieder       zeepzieder Huur Huych Willemsz           Adriaen [Guertsz] 140
Aernt Cornelisz [de Man] Wanthuis Rijn 66 27 29 29-0-0 bakker       bakker Eig.             Aernt Cornelisz [de Man] 189

 

20   p1561_bedrag_20 p1561_bedrag_20

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl