NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bedrag  

 

12   p1561_bedrag_12 p1561_bedrag_12

 

12  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Dirck Jansz Burchstreng Burchstreng 3 225 12 12-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Dirck Jansz 1511
Gerryt Jansz, heer Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 79 234 12 12-0-0 priester eigenaar in den haege     priester Huur Cornelis Joachimsz           Gerryt Jansz, heer 1587
Geertgen Jorysdr Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 97 237 12 12-0-0           Eig.             Geertgen Jorysdr 1605
Kathryn Pietersdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 72 233 12 12-0-0   tot haar lijf, 3de deel       Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Kathryn Pietersdr 1580
Cornelis Vranckenz Burchstreng Kerkhof 84 235 12 12-0-0           Huur Crispiaen, heer   priester       Cornelis Vranckenz 1592
Jacob van Coelen Gansoorde Hooigracht 119 279 12 12-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Jacob van Coelen 1905
Willem Hillebrantsz Gansoorde Oude Rijn 85 274 12 12-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Willem Hillebrantsz 1871
Jan Bouwensz [van Leeuwen] Gansoorde Hooigracht 123 279 12 12-0-0 [tingieter]       [tingieter] Huur Cornelis Pietersz, mr erven         Jan Bouwensz [van Leeuwen] 1909
Frans Claesz Mast Gansoorde Middelste gracht 20 265 12 12-0-0           Eig.             Frans Claesz Mast 1806
Neeltgen Meesz Gansoorde Hooigracht 92 275 12 12-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Neeltgen Meesz 1878
Reyertgen Gansoorde Hooigracht 97 276 12 12-0-0     Symon Willemsz weduwe   Huur Griete Backuuts           Reyertgen 1883
Cornelis Jan Roelen [Vergeil], [koeman] Gansoorde Oude Rijn 81 274 12 12-0-0 [koeman]     weduwe [koeman] Eig.             Cornelis Jan Roelen [Vergeil], [koeman] 1867
Coen Dircxz Gasthuis Rijn 55 9 12 12-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Coen Dircxz 55
Matheus Jansz Gasthuis Noordeinde 35 7 12 12-0-0           Eig.         x in `t poortje   Matheus Jansz 35
Burger Meesz Gasthuis Rijn 76 12 12 12-0-0           Eig.             Burger Meesz 76
Frans Reyersz Gasthuis Breestraat 7 3 12 12-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Frans Reyersz 7
Jan Symonsz Gasthuis Rijn 86 13 12 12-0-0           Eig.             Jan Symonsz 86
Ulryck Symonsz Gasthuis Noordeinde 26 5 12 12-0-0   c.s.       Eig.             Ulryck Symonsz 26
Pieter Willemsz Gasthuis Noordeinde 31 6 12 12-0-0 warmoesman     weduwe warmoesman Eig.             Pieter Willemsz 31
Dirck [Aerntsz], mr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 14 181 12 12-0-0 chirurgijn       chirurgijn Eig.             Dirck [Aerntsz], mr 1209
Jan Aerntsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 211 210 12 12-0-0 drapier       drapier Eig.             Jan Aerntsz 1406
Blasius Allaertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 196 205 12 12-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Blasius Allaertsz 1391
Aernt Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 9 180 12 12-0-0 coman       coman Eig. Aernt Dircxz   coman       Aernt Dircxz 1204
Jan Dircxz Hogewoerd Stynsteeg 219 210 12 12-0-0 brouwer turfschuur, half jaar, eigenaar half jaar     brouwer Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Jan Dircxz 1414
Cornelis Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 197 205 12 12-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Cornelis Gerrytsz 1392
Dirck Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 198 208 12 12-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Dirck Gerrytsz 1393
Joachim van Hamburch Hogewoerd Poortje 269 217 12 12-0-0   huis met 3 kamertjes, tevoren leeg       Eig.             Joachim van Hamburch 1464
Jan Jansz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 3 179 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Jansz 1198
Jan Korsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 215 210 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Korsz 1410
Volckgen Rippersdr Hogewoerd Watersteeg 11 180 12 12-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Volckgen Rippersdr 1206
Adriaen Anthonisz Kerkvierendeel Hooigracht 93 253 12 12-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Anthonisz 1724
Wollebrant Cornelisz Kerkvierendeel Hooigracht 96 253 12 12-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Wollebrant Cornelisz 1727
Cornelis Jacobsz Fox Kerkvierendeel Hooygraft 2 241 12 12-0-0           Eig.             Cornelis Jacobsz Fox 1633
Frans Gerrytsz, heer Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 122 256 12 12-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Frans Gerrytsz, heer 1753
Cornelis Gysbertsz [Gool] Kerkvierendeel Hooigracht 87 252 12 12-0-0 [snijder]       [snijder] Huur Dirck Jacobsz van Montfort           Cornelis Gysbertsz [Gool] 1718
Dirck Jansz, heer Kerkvierendeel Middelweg 108 254 12 12-0-0 priester       priester Eig.             Dirck Jansz, heer 1739
Dirck Lourysz, heer Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 46 246 12 12-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Dirck Lourysz, heer 1677
Ysbrant Aerntsz Marendorp landzijde Marendorp 186 338 12 12-0-0 bouman       bouman Eig.             Ysbrant Aerntsz 2344
Willem Gerrytsz Marendorp landzijde Marendorp 189 339 12 12-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Willem Gerrytsz 2347
Adriaen van Haemste Marendorp landzijde Marendorp 144 333 12 12-0-0   half jaar leeg       Eig.             Adriaen van Haemste 2302
Lysbeth Jacobsdr Marendorp landzijde Mare 104 328 12 12-0-0     Pieter Philipsz weduwe   Eig.             Lysbeth Jacobsdr 2262
Claes Jacobsz Marendorp landzijde Marendorp 154 334 12 12-0-0 franchynmaker       franchynmaker Eig.             Claes Jacobsz 2312
Claes Lambrechtsz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 219 343 12 12-0-0   4 kamers, stal en tuin       Eig.             Claes Lambrechtsz 2377
Lysbeth Marendorp landzijde Mare, oostzijde 10 316 12 12-0-0   2 huizen Wilboort Cornelisz weduwe   Eig.             Lysbeth 2168
Jan Martynsz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 20 317 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Jan Martynsz 2178
Jan Meynertsz, mr Marendorp landzijde Marendorp 125 330 12 12-0-0 [barbier]       [barbier] Eig.             Jan Meynertsz, mr 2283
Claes Claesz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 17 353 12 12-0-0 tindraaier       tindraaier Eig.             Claes Claesz 2443
Dammas Claesz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 4 351 12 12-0-0           Huur Jan Claesz Verbel           Dammas Claesz 2430
Zanna [Dircksdr] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 118 365 12 12-0-0     [Aernt van Griecken] [weduwe]   Eig.             Zanna [Dircksdr] 2544
Cornelis Dircxz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 7 351 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Cornelis Dircxz 2433
Gysbert van Griecken Marendorp rijnzijde Marendorp 38 355 12 12-0-0           Huur Frederick Adriaensz   snijder       Gysbert van Griecken 2464
Andries Huygenz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 13 352 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Andries Huygenz 2439
Jacob Jansz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 83 361 12 12-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jacob Jansz 2509
Balthen Symonsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 91 362 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Balthen Symonsz 2517
Reyer Willemsz Nicolaasgracht Middelste gracht 64 291 12 12-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Reyer Willemsz 1990
Aernt Jansz Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 44 161 12 12-0-0 schipper       schipper Eig.             Aernt Jansz 1073
Engebrecht Joostensz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 58 163 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Engebrecht Joostensz 1087
Jan Lourysz Nieuweland Steenschuur 146 176 12 12-0-0 landman       landman Eig.             Jan Lourysz 1175
Grietgen Rippertsdr Nieuweland Oosterlingplaats 6 155 12 12-0-0           Huur Russent Michielsdr Zeyst, jkv       erven   Grietgen Rippertsdr 1035
Joost Clementsz, heer Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 60 69 12 12-0-0           Eig.             Joost Clementsz, heer 447
Pieter Cornelisz, heer Over 't hof Clocksteeg 146 81 12 12-0-0           Eig.             Pieter Cornelisz, heer 533
Pouwels Foyenz Over 't hof Rapenburch 123 78 12 12-0-0           Huur Dirck Mast           Pouwels Foyenz 510
Cornelis Gerrytsz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 59 69 12 12-0-0   in sint joris 1/4 jaar, jacob bruneel wijlen schout van de kaag 1/4 jaar, ael gysbrechtsdr 1/2 jaar       Huur Claesz erven kuiper       Cornelis Gerrytsz 446
Cornelis Jacobsz Over 't hof Kerksteeg 16 62 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Cornelis Jacobsz 403
Kathryn Jansdr Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 23 63 12 12-0-0     Frederick Jansz weduwe   Eig.             Kathryn Jansdr 410
Jan Jansz Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 4 60 12 12-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Jan Jansz 391
Quyrin Jansz Over 't hof Vollersgraft 39 66 12 12-0-0 snijder       snijder Eig.             Quyrin Jansz 426
Jan Reyersz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 62 69 12 12-0-0           Eig.             Jan Reyersz 449
Jacob de Vrye Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 8 61 12 12-0-0 [lichter]       [lichter] Eig.             Jacob de Vrye 395
Frans Wiggersz, mr Over 't hof Papengraft 110 76 12 12-0-0       weduwe   Eig.             Frans Wiggersz, mr 497
Daniel Willemsz Over 't hof Rapenburch 153 82 12 12-0-0 landman       landman Eig.             Daniel Willemsz 540
Jan de Wit, heer Over 't hof Papengraft 114 77 12 12-0-0 priester       priester Eig.             Jan de Wit, heer 501
Dieuwer Overmare landzijde Marendorp 120 397 12 12-0-0     Gysbert Jacobsz weduwe   Eig.             Dieuwer 2767
Machtelt Heyndricxdr Overmare landzijde Mare 7 382 12 12-0-0   2 huizen       Eig.             Machtelt Heyndricxdr 2654
Jacob Jacobsz Overmare landzijde Mare 8 382 12 12-0-0 kuiper       kuiper Huur Symon Heerman           Jacob Jacobsz 2655
Jan Pietersz Overmare landzijde Marendorp 92 393 12 12-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jan Pietersz 2739
Cornelis Woutersz [van Santen] Overmare landzijde Marendorp 75 391 12 12-0-0 goudsmid       goudsmid Huur Jan Pietersz van Rossen   vleeshouwer       Cornelis Woutersz [van Santen] 2722
Neeltgen Wiggersdr Overmare landzijde Marendorp 128 399 12 12-0-0 vogelkoopster       vogelkoopster Eig.             Neeltgen Wiggersdr 2775
Belye Overmare rijnzijde Marendorp 32 370 12 12-0-0           Huur Claesz, heer weduwe         Belye 2578
Pieter Cornelisz Overmare rijnzijde Marendorp 6 367 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Pieter Cornelisz 2552
Jan Danielsz Overmare rijnzijde Marendorp 5 367 12 12-0-0   half jaar, mr jan organist half jaar, eigenaar in huissittenhuis       Huur Jan Jansz   bakker       Jan Danielsz 2551
Dirck Garbrantsz Overmare rijnzijde Marendorp 33 371 12 12-0-0 kuiper       kuiper Huur Kunera     Ysnout Jansz weduwe brouwer Dirck Garbrantsz 2579
Jan Heyndricxz Overmare rijnzijde Marendorp 10 368 12 12-0-0 kuiper       kuiper Huur Neeltgen   vogelkoopster       Jan Heyndricxz 2556
Jan Jansz Overmare rijnzijde Marendorp 14 368 12 12-0-0 coman       coman Huur Jan van Rossen           Jan Jansz 2560
Willem Jansz Overmare rijnzijde Marendorp 46 372 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Willem Jansz 2592
Jan Ottenz Overmare rijnzijde Marendorp 12 368 12 12-0-0 vogelkoper       vogelkoper Eig.             Jan Ottenz 2558
Dirck Ponsz Overmare rijnzijde Marendorp 3 367 12 12-0-0 wielmaker       wielmaker Eig.             Dirck Ponsz 2549
Aernt Schoudten Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 60 374 12 12-0-0 bakker       bakker Huur Pieter Symonsz kinderen bakker       Aernt Schoudten 2606
Aernt Thollenair Overmare rijnzijde Marendorp 22 369 12 12-0-0           Eig.             Aernt Thollenair 2568
Jan Cornelisz Rapenburg Cellebroersgraft 26 88 12 12-0-0 tapper       tapper Eig.             Jan Cornelisz 575
Huych Dircxz Rapenburg Vliet 115 102 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Huych Dircxz 664
Lievyn Dircxz Rapenburg Steenschuyr 100 100 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Lievyn Dircxz 649
Jan Gerrytsz Rapenburg Noordeinde 276 125 12 12-0-0 wielmaker 2 huizen     wielmaker Eig.             Jan Gerrytsz 825
Marytgen Rapenburg Noordeinde 288 127 12 12-0-0     Vincent weduwe   Eig.             Marytgen 837
Claes Pietersz Rapenburg Noordeinde 272 125 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Claes Pietersz 821
Jan Pietersz [alias] Schoudt Rapenburg Rapenburch 332 133 12 12-0-0           Eig.             Jan Pietersz [alias] Schoudt 881
Marytgen Woutersz Rapenburg Noordeinde 270 124 12 12-0-0   2 huizen       Eig.             Marytgen Woutersz 819
Burchgen Vleeshuis Breestraat 27 52 12 12-0-0           Eig.             Burchgen 347
Claes Vleeshuis Breestraat 25 52 12 12-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Claes 345
Claes Florysz Vleeshuis Breestraat 24 52 12 12-0-0           Eig.             Claes Florysz 344
Heer van Lochorst, Vleeshuis Kerksteeg 1 49 12 12-0-0 jongwijf       jongwijf Eig.             Heer van Lochorst, 321
Cornelis Nieucoop Vleeshuis Noordeinde 42 54 12 12-0-0           Huur Jan Lourysz           Cornelis Nieucoop 362
Adriana Pietersdr Vleeshuis Breestraat 14 50 12 12-0-0           Eig.             Adriana Pietersdr 334
Heyndrick Dircxz Wanthuis Corenbrugsteeg 37 24 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Heyndrick Dircxz 160
Wouter Fransz Wanthuis Corenbrugsteeg 38 24 12 12-0-0           Huur Joost Jacobsz   lakenkoper       Wouter Fransz 161
Cornelis Heyndricxz Wanthuis Rijn 53 26 12 12-0-0 [schoenmaker, stoelmaker]       [schoenmaker, stoelmaker] Eig.             Cornelis Heyndricxz 176
Andries Jansz Suyck Wanthuis Breestraat 92 31 12 12-0-0           Eig.             Andries Jansz Suyck 215
Gerryt Willemsz Wanthuis Breestraat 93 31 12 12-0-0           Eig.             Gerryt Willemsz 216
Wouter Aerntsz Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 96 47 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Wouter Aerntsz 317
Gerryt Cornelisz Wolhuis Steenschuur 50 39 12 12-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Gerryt Cornelisz 271
Walich Dircxz Wolhuis Nobelstraat 23 36 12 12-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Walich Dircxz 244
Gerryt Claesz Egmont Wolhuis Steenschuur 39 38 12 12-0-0           Huur Symon Jansz   [brouwer]       Gerryt Claesz Egmont 260
Foy Jacobsz Wolhuis Nobelstraat 30 37 12 12-0-0 [glaasmaker]     kinderen [glaasmaker] Eig.             Foy Jacobsz 251
Reyer Jansz Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 95 47 12 12-0-0 speldenmaker       speldenmaker Eig.             Reyer Jansz 316
Jacob Nieucoop Wolhuis Ketelboetersteeg 89 46 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Huur Davidt Egbertsz           Jacob Nieucoop 310
Heer van Poelgeest Wolhuis Breestraat 19 35 12 12-0-0           Eig.             Heer van Poelgeest 240
Margriete Ripperts Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 99 48 12 12-0-0           Eig. Griete Ripperts           Margriete Ripperts 320
Jacob Ruttenz Wolhuis Nobelstraat 26 36 12 12-0-0 leidekker       leidekker Eig.             Jacob Ruttenz 247
Cornelis Gysbertsz Schaeck Wolhuis Steenschuur 38 38 12 12-0-0           Eig.             Cornelis Gysbertsz Schaeck 259
Willem Anthonisz Zevenhuizen Volresgraft 44 141 12 12-0-0 kuiper       kuiper Huur Dirck Heyndricxz van Alphen           Willem Anthonisz 934
Reyer Cornelisz Zevenhuizen Steenschuur 128 152 12 12-0-0 smid       smid Huur Aernt Claesz           Reyer Cornelisz 1018
Cornelis Dammasz Zevenhuizen Volresgraft 47 141 12 12-0-0           Huur Cornelis Meesz kinderen verwer       Cornelis Dammasz 937
Pieter Heyndricxz Zevenhuizen Nieuwsteeg 69 144 12 12-0-0 bontwerker       bontwerker Eig.             Pieter Heyndricxz 959
Jan Pietersz Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 131 153 12 12-0-0 waslichter       waslichter Huur Reyer Jansz   brouwersknecht       Jan Pietersz 1021
Jacob Willemsz Zevenhuizen Kersteeg 10 136 12 12-0-0 bontwerker       bontwerker Eig.             Jacob Willemsz 900

 

12,35  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Jansz Abbenbrouck Marendorp landzijde Koddensteeg 26 318 12,35 12-7-0 [bewaarder] 4 kamers     [bewaarder] Eig.             Gerryt Jansz Abbenbrouck 2184

 

12,5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Thys Jacobsz Marendorp landzijde Mare 113 329 12,5 12-10-0 kuiper       kuiper Huur Symon Heerman   vleeshouwer       Thys Jacobsz 2271
Gerryt Foyenz Rapenburg Vliet 113 102 12,5 12-10-0 [kistenmaker]       [kistenmaker] Eig.             Gerryt Foyenz 662

 

13  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen, mr Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 99 237 13 13-0-0 barbier       barbier Eig.             Adriaen, mr 1607
Gerryt Andriesz Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 98 237 13 13-0-0   eigenaar in het claverblat       Huur Jacob Dircxz           Gerryt Andriesz 1606
Geertgen Jansdr Gansoorde Hooigracht 125 279 13 13-0-0           Huur Jan van Endegeest           Geertgen Jansdr 1911
Marytgen Gansoorde Hooigracht 130 280 13 13-0-0     Wynaert Jansz weduwe   Eig.             Marytgen 1916
Marytgen Sandersdr Gansoorde Hooigracht 131 280 13 13-0-0           Eig.             Marytgen Sandersdr 1917
Cornelis Wynaertsz Gansoorde Hooigracht 114 278 13 13-0-0 drapier       drapier Eig.             Cornelis Wynaertsz 1900
Jan Pouwelsz Gasthuis Rijn 73 11 13 13-0-0           Huur Cornelis Claesz           Jan Pouwelsz 73
Jan Willemsz alias Bus Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 61 186 13 13-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan Willemsz alias Bus 1256
Dirckgen Garbrantsdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 59 186 13 13-0-0   in sinte cristoffel       Eig.             Dirckgen Garbrantsdr 1254
Grietgen Hogewoerd Poortje 62 186 13 13-0-0     Claes Vrancken weduwe   Eig.             Grietgen 1257
Cornelis Lambrechtsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 139 197 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Cornelis Lambrechtsz 1334
Gillis Carlier Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 36 245 13 13-0-0           Eig.             Gillis Carlier 1667
Kathryn Garbrantsdr Kerkvierendeel Kerkhof 66 249 13 13-0-0   met heer steffen jansz priester elk een half jaar       Huur Melis van Oy, heer   deken rynlant       Kathryn Garbrantsdr 1697
Kathryn Garbrantsdr Kerkvierendeel Hooigracht 80 251 13 13-0-0           Eig.             Kathryn Garbrantsdr 1711
Symon Jansz Kerkvierendeel Hooigracht 94 253 13 13-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Symon Jansz 1725
Gerryt Ysbrantsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 144 260 13 13-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Gerryt Ysbrantsz 1775
Huych [Dircxz] van Bancken Marendorp landzijde Marendorp 192 339 13 13-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Huych [Dircxz] van Bancken 2350
Dirck Jansz Marendorp landzijde Marendorp 146 333 13 13-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck Jansz 2304
Jacob Lambrechtsz [Sunt] Marendorp landzijde Marendorp 143 333 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Jacob Lambrechtsz [Sunt] 2301
Claes Cornelisz Vergeyl Marendorp landzijde Marendorp 153 334 13 13-0-0 [drapier] loywerf     [drapier] Eig.             Claes Cornelisz Vergeyl 2311
Dirck Pietersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 80 361 13 13-0-0 schipper eigenaar te amsterdam     schipper Huur Pieter   houtkoper       Dirck Pietersz 2506
Jan Barentsz Nicolaasgracht Middelste gracht 42 288 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Barentsz 1968
Annetgen Jacobsdr Nieuweland Steenschuur 154 177 13 13-0-0           Huur Hillegont Knotters           Annetgen Jacobsdr 1183
Marytgen Nieuweland Corte raemsteeg 9 156 13 13-0-0     Cornelis Coenen weduwe   Eig.             Marytgen 1038
Jan Cornelis Willemsz [Offgen] Nieuweland Oosterlingplaats 5 155 13 13-0-0           Eig.             Jan Cornelis Willemsz [Offgen] 1034
Geertgen Jansdr van Oyen Nieuweland Steenschuur 160 177 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Geertgen Jansdr van Oyen 1189
Cornelis Willemsz Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 3 60 13 13-0-0           Eig.             Cornelis Willemsz 390
Jan Cornelisz Overmare landzijde Marendorp 90 393 13 13-0-0 garentwijnder       garentwijnder Huur Dammas   bierdrager       Jan Cornelisz 2737
Jan Willemsz Munt Overmare landzijde Marendorp 121 397 13 13-0-0 [warmoesman]       [warmoesman] Eig.             Jan Willemsz Munt 2768
Dammas Claesz Overmare rijnzijde Marendorp 24 369 13 13-0-0 schilder       schilder Eig.             Dammas Claesz 2570
Cornelis Pietersz Overmare rijnzijde Marendorp 49 373 13 13-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Cornelis Pietersz 2595
Gerryt, mr Rapenburg Noordeinde 269 124 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Gerryt, mr 818
Lambrecht Jansz Rapenburg Noordeinde 290 127 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Lambrecht Jansz 839
Grietgen Marcs Rapenburg Noordeinde 301 129 13 13-0-0   huis en schuur, in sinte lourys       Eig.             Grietgen Marcs 850
Dirck Symonsz Rapenburg Cort rapenburch 317 131 13 13-0-0   in de rosmolen       Eig.             Dirck Symonsz 866
Marytgen wter Hage Vleeshuis Sint Barbarasteeg 50 56 13 13-0-0           Huur Sint Barbaren Convent           Marytgen wter Hage 370
Quyrin Claesz Wanthuis Breestraat 70 28 13 13-0-0 bode       bode Eig.             Quyrin Claesz 193
Dirck Willemsz Wanthuis Breestraat 73 28 13 13-0-0 snijder       snijder Eig.             Dirck Willemsz 196
Jaspar Cornelisz Wolhuis Nobelstraat 27 36 13 13-0-0 [metselaar]       [metselaar] Eig.             Jaspar Cornelisz 248
Pieter Bouwensz Zevenhuizen Nieuwsteeg 71 144 13 13-0-0 [coman]       [coman] Eig.             Pieter Bouwensz 961
Martyn Martyn Pietersz Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 134 153 13 13-0-0           Eig.             Martyn Martyn Pietersz 1024
Claes Vranckenz Zevenhuizen Volresgraft 43 141 13 13-0-0 coman       coman Eig.             Claes Vranckenz 933

 

13,2  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis van Duvenwoirde Rapenburg Noordeinde 292 127 13,2 13-4-0           Huur Toon, lange           Cornelis van Duvenwoirde 841

 

13,5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Florys, mr Gasthuis Noordeinde 27 6 13,5 13-10-0 organist       organist Huur Job Jansz erven         Florys, mr 27
Heyman Danielsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 50 185 13,5 13-10-0           Huur Pieter Cornelisz Oosterling           Heyman Danielsz 1245

 

13,9  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Andries Reyersz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 101 170 13,9 13-18-0           Huur Annetgen Heynricxdr           Andries Reyersz 1130

 

12   p1561_bedrag_12 p1561_bedrag_12

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl