NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bedrag  

 

6   p1561_bedrag_ 6 p1561_bedrag_ 6

 

6  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Davidt Adriaensz Gansoorde Middelste gracht 52 269 6 6-0-0   eigenaar te amsterdam       Huur Lourys   leertouwer       Davidt Adriaensz 1838
Neeltgen Arysdr Gansoorde Middelste gracht 28 266 6 6-0-0 spinster       spinster Eig.             Neeltgen Arysdr 1814
Cytgen Gansoorde Middelste gracht 53 270 6 6-0-0     Jan Lambrechtsz weduwe   Eig.             Cytgen 1839
Pieter Gerrytsz Gansoorde Middelste gracht 59 270 6 6-0-0           Huur Quyrin van Bancken           Pieter Gerrytsz 1845
Grietgen Gansoorde Middelste gracht 24 266 6 6-0-0     Claes Govertsz weduwe   Eig.             Grietgen 1810
Jan Jansz Gansoorde Middelste gracht 21 265 6 6-0-0 korenmeter       korenmeter Eig.             Jan Jansz 1807
Job Jansz Gansoorde Middelste gracht 29 266 6 6-0-0 bakkersknecht       bakkersknecht Eig.             Job Jansz 1815
Neeltgen Gansoorde Middelste gracht 69 272 6 6-0-0     Jan Florysz weduwe   Eig.             Neeltgen 1855
Grietgen Pietersdr Gansoorde Middelste gracht 15 265 6 6-0-0           Eig.             Grietgen Pietersdr 1801
Dirck Pietersz Gansoorde Groenesteeg 40 268 6 6-0-0           Eig.             Dirck Pietersz 1826
Kors Quyrynsz Gansoorde Middelste gracht 54 270 6 6-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Kors Quyrynsz 1840
Pouwels Rembrandtsz Gansoorde Middelste gracht 31 266 6 6-0-0           Eig.             Pouwels Rembrandtsz 1817
Jan Egbertsz Gasthuis Mandemakerssteeg 99 16 6 6-0-0           Eig.             Jan Egbertsz 99
Claes Florysz Gasthuis Mandemakerssteeg 98 15 6 6-0-0           Eig.             Claes Florysz 98
Adriaen Heyndricxz Gasthuis Rijn 58 9 6 6-0-0           Eig.             Adriaen Heyndricxz 58
Gerryt Jansz Gasthuis Mandemakerssteeg 95 15 6 6-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Gerryt Jansz 95
Lucas Lambrechtsz Gasthuis Kort Rapenburg 51 8 6 6-0-0 [schoenlapper]       [schoenlapper] Eig.             Lucas Lambrechtsz 51
Jan Maertsz Gasthuis Mandemakerssteeg 103 16 6 6-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Jan Maertsz 103
Kathryn Pietersdr Gasthuis Rijn 57 9 6 6-0-0           Huur Jan Woutersz           Kathryn Pietersdr 57
Tryntgen Pietersdr Gasthuis Mandemakerssteeg 97 15 6 6-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Tryntgen Pietersdr 97
Adriaen Pietersz Gasthuis Noordeinde 41 7 6 6-0-0   voor de 2 delen       Huur Jan Jansz           Adriaen Pietersz 41
Harck Pietersz Gasthuis Rijn 75 12 6 6-0-0           Huur Gerryt van der Laen, mr           Harck Pietersz 75
Lambert Pietersz Gasthuis Mandemakerssteeg 96 15 6 6-0-0           Eig.             Lambert Pietersz 96
Marytgen Aerntsdr Hogewoerd Levendaal 255 215 6 6-0-0 [voller]       [voller] Eig.             Marytgen Aerntsdr 1450
Jacob Jacobsz Alckemade Hogewoerd Poortje 264 216 6 6-0-0 [voller]       [voller] Eig.             Jacob Jacobsz Alckemade 1459
Frans Anthonisz Hogewoerd Levendaal 232 212 6 6-0-0           Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Frans Anthonisz 1427
Cornelis Jansz van den Burch Hogewoerd Levendaal 256 215 6 6-0-0           Eig.             Cornelis Jansz van den Burch 1451
Cornelis Claesz Hogewoerd Levendaal 247 214 6 6-0-0 voller       voller Eig.             Cornelis Claesz 1442
Claertgen Dircxdr Hogewoerd Levendaal 254 215 6 6-0-0           Eig.             Claertgen Dircxdr 1449
Jan Jansz van Eyck Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 148 198 6 6-0-0 [poppenmaker]       [poppenmaker] Eig.             Jan Jansz van Eyck 1343
Wouter Florysz Hogewoerd Levendaal 244 214 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Wouter Florysz 1439
Marytgen Gerrytsdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 63 187 6 6-0-0           Huur Griete     Claes Vrancken weduwe   Marytgen Gerrytsdr 1258
Harman Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 117 194 6 6-0-0 colffmaicker       colffmaicker Eig.             Harman Gerrytsz 1312
Adriaen Jansz Hogewoerd Levendaal 242 213 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Adriaen Jansz 1437
Jan Ysbrantsz alias Proper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 111 193 6 6-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Jan Ysbrantsz alias Proper 1306
Adriaen Thysz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 195 205 6 6-0-0 boekbinder       boekbinder Eig.             Adriaen Thysz 1390
Willebrant Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 146 198 6 6-0-0 mutsverwer       mutsverwer Huur Louris Allaertsz           Willebrant 1341
Lourys Allaertsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 113 255 6 6-0-0           Huur Phiilips van Noorde           Lourys Allaertsz 1744
Jan Beyersz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 111 255 6 6-0-0 [verversknecht]       [verversknecht] Huur Lysbet van Couwen       weduwe   Jan Beyersz 1742
Baertgen Clementsdr Kerkvierendeel Choersteeg 62 248 6 6-0-0           Huur Huych Clop   turfdrager       Baertgen Clementsdr 1693
Anthonis Dircxz Kerkvierendeel Hooigracht 82 251 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Anthonis Dircxz 1713
Cornelis Dircxz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 114 255 6 6-0-0 snijder       snijder Eig.             Cornelis Dircxz 1745
Quyrin [Cornelisz] den Dubbelden Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 41 246 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Quyrin [Cornelisz] den Dubbelden 1672
Floertgen Kerkvierendeel Middelweg 104 254 6 6-0-0 wollenaarster       wollenaarster Huur Dirck Thonisz   warmoesman       Floertgen 1735
Lourys Fransz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 147 260 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Lourys Fransz 1778
Jan Gysbertsz Kerkvierendeel Nieuwstraat 70 250 6 6-0-0 [snijder] drie kwart jaar, is overleden, een kwart jaar marytgen willemsdr 0-30-0     [snijder] Huur Anthonis Cornelisz   timmerman       Jan Gysbertsz 1701
Dirck Harmensz, heer Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 117 256 6 6-0-0 priester       priester Huur Gysbert Jorysz, heer           Dirck Harmensz, heer 1748
Jacob, mr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 150 261 6 6-0-0           Huur Jan Dircxz Schoenlapper           Jacob, mr 1781
Heyndrick Jacobsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 149 260 6 6-0-0 dekker       dekker Eig.             Heyndrick Jacobsz 1780
Jaepgen Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 118 256 6 6-0-0 beddenmaakster       beddenmaakster Eig.             Jaepgen 1749
Jan Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 121 256 6 6-0-0 klapperman       klapperman Huur Frans Gerrytsz, heer   presbyter       Jan 1752
Jacob Willemsz van Leeuwen Kerkvierendeel Hooigracht 86 252 6 6-0-0 [klokluider]       [klokluider] Eig.             Jacob Willemsz van Leeuwen 1717
Florys Meesz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 138 259 6 6-0-0 kuiper       kuiper Huur Jacob Thomasz   brouwer       Florys Meesz 1769
Claes Pietersz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 146 260 6 6-0-0 zoutmeter       zoutmeter Eig.             Claes Pietersz 1777
Gerryt Jansz van den Burch Levendaal Levendaal 13 219 6 6-0-0           Eig.             Gerryt Jansz van den Burch 1477
Jan Claesz Levendaal Levendaal 15 219 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Jan Claesz 1479
Dirck Jacobsz Levendaal Sytgraft 28 221 6 6-0-0 voller 2 huizen     voller Eig.             Dirck Jacobsz 1492
Kors Levendaal Levendaal 6 218 6 6-0-0 steenplaatser       steenplaatser Huur Jan Cornelis Willemsz           Kors 1470
Claes Pouwelsz Levendaal Sytgraft 34 222 6 6-0-0 tapper       tapper Eig.             Claes Pouwelsz 1498
Adriaen Adriaensz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 91 326 6 6-0-0   2 kamers       Eig.             Adriaen Adriaensz 2249
Mees Aerntsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 4 315 6 6-0-0 bouman       bouman Eig.             Mees Aerntsz 2162
Evert Burgersz Marendorp landzijde Koddensteeg 28 318 6 6-0-0           Huur Claes Lambertsz   brouwer       Evert Burgersz 2186
Jan Cornelisz Marendorp landzijde Marendorp 190 339 6 6-0-0           Huur Willem Gerrytsz   witmaker       Jan Cornelisz 2348
Claes Dircxz Marendorp landzijde Steeg 268 349 6 6-0-0           Huur Dammas   dekker       Claes Dircxz 2425
Symon Dircxz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 6 315 6 6-0-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Jan van Sonnevelt erven         Symon Dircxz 2164
Wessel Dircxz Marendorp landzijde Achtergracht 213 342 6 6-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Wessel Dircxz 2371
Dieuwer Gerrytsdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 2 315 6 6-0-0           Huur Gerryt Andriesz   timmerman       Dieuwer Gerrytsdr 2160
Syburch Gysbertsdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 8 316 6 6-0-0           Eig.             Syburch Gysbertsdr 2166
Jaepgen Jansdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 21 317 6 6-0-0   2 huizen       Eig.             Jaepgen Jansdr 2179
Adriaen Jansz Marendorp landzijde Steeg 262 348 6 6-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Adriaen Jansz 2419
Claes Jansz Marendorp landzijde Achtergracht 218 342 6 6-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Claes Jansz 2376
Cornelis Matheusz Marendorp landzijde Achtergracht 214 342 6 6-0-0 zeemtouwer       zeemtouwer Eig.             Cornelis Matheusz 2372
Willem Willemsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 3 315 6 6-0-0           Eig.             Willem Willemsz 2161
Kathryn Bonendr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 88 362 6 6-0-0           Huur Marie erven pottenbakster       Kathryn Bonendr 2514
Haesgen Cornelisdr Marendorp rijnzijde Marendorp 22 353 6 6-0-0 [vlaester]       [vlaester] Eig.             Haesgen Cornelisdr 2448
Jan Florysz Marendorp rijnzijde Marendorp 27 354 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jan Florysz 2453
Jacob Fransz Marendorp rijnzijde Marendorp 34 355 6 6-0-0           Huur Jan Theeusz, oude   schipper       Jacob Fransz 2460
Adriaen Heeren Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg 100 363 6 6-0-0 korendrager, [scheepmaker]       korendrager, [scheepmaker] Eig.             Adriaen Heeren 2526
Aefgen Jacobsdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 98 363 6 6-0-0           Eig.             Aefgen Jacobsdr 2524
Marytgen Jasparsdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 107 364 6 6-0-0           Huur Sinte Barbaren Gasthuis           Marytgen Jasparsdr 2533
Michiel Michielsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 108 364 6 6-0-0 [schipper]       [schipper] Huur Sinte Barbaren Gasthuis           Michiel Michielsz 2534
Sander Reyersz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 89 362 6 6-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Sander Reyersz 2515
Marytgen Willemsdr Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg, andere zijde 103 363 6 6-0-0           Eig.             Marytgen Willemsdr 2529
Evert Centenz Nicolaasgracht Uiterste gracht 113 297 6 6-0-0           Eig.             Evert Centenz 2039
Jacob Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 36 287 6 6-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jacob Cornelisz 1962
Martyn Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 165 304 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Martyn Cornelisz 2091
Aernt Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 100 295 6 6-0-0           Huur Bouwen Pietersz           Aernt Dircxz 2026
Lourys Dircxz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg, andere zijde 126 299 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Lourys Dircxz 2052
Cornelis Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 87 294 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Garbrant Jansz           Cornelis Gerrytsz 2013
Jan Harmansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 161 304 6 6-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Jan Harmansz 2087
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 146 302 6 6-0-0 houtkoper huis en tuin     houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 2072
Cornelis Jacobsz Nicolaasgracht Middelste gracht 54 289 6 6-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Cornelis Jacobsz 1980
Dirck Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 153 303 6 6-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Aernt Claesz erven         Dirck Jansz 2079
Dirck Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 78 292 6 6-0-0 witmakersknecht       witmakersknecht Eig.             Dirck Jansz 2004
Martyn Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 167 305 6 6-0-0           Eig.             Martyn Jansz 2093
Cornelis Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 210 310 6 6-0-0           Huur       Lambert weduwe bakker Cornelis Jorysz 2136
Lourys Jorysz Nicolaasgracht Uiterste gracht 180 306 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Lourys Jorysz 2106
Martyn Roelofsz [van der+H32 Mije] Nicolaasgracht Middelste gracht 65 291 6 6-0-0           Huur Reyer Willemsz   witmaker       Martyn Roelofsz [van der+H32 Mije] 1991
Annetgen Pietersdr Nicolaasgracht Middelste gracht 61 290 6 6-0-0   blind       Eig.             Annetgen Pietersdr 1987
Martyn Pietersz Nicolaasgracht Oude Rijn 83 293 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Martyn Pietersz 2009
Wollebrant Pietersz Nicolaasgracht `s Duvels hoorn 20 285 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Symon Symonsz   kuiper       Wollebrant Pietersz 1946
Adriaen Roelen Nicolaasgracht Middelste gracht 56 290 6 6-0-0           Huur Pieter Wiggersz   schipper       Adriaen Roelen 1982
Frans Jansz [de Vliet] Nicolaasgracht Uiterste gracht 201 309 6 6-0-0 brouwer turfschuur     brouwer Huur Cornelis Jansz   meelman       Frans Jansz [de Vliet] 2127
Pieter Wermboutsz Nicolaasgracht Middelste gracht 70 291 6 6-0-0           Eig.             Pieter Wermboutsz 1996
Adriaen Nieuweland Molensteeg, ene zijde 92 168 6 6-0-0 stoeldraaier half jaar, neeltgen willemsdr half jaar     stoeldraaier Huur Teete Dircxdr           Adriaen 1121
Fytgen Clops Nieuweland Coepoortsgraft, ene zijde 57 163 6 6-0-0           Huur Jacob Jansz van der Graft           Fytgen Clops 1086
Jan Jansz van Coelen Nieuweland Levendaal 16 157 6 6-0-0           Eig.             Jan Jansz van Coelen 1045
Jacob Cornelisz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 71 165 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Jacob Cornelisz 1100
Pieter Gerrytsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 77 166 6 6-0-0 scheepmaker       scheepmaker Huur Jan Joostenz   bakker       Pieter Gerrytsz 1106
Neeltgen Heyndricxdr Nieuweland Lange raamsteeg 50 162 6 6-0-0           Huur Frans Cornelisz           Neeltgen Heyndricxdr 1079
Jan Joostensz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 76 166 6 6-0-0 bakker [, korenmeter]       bakker [, korenmeter] Eig.             Jan Joostensz 1105
Adriaen Pietersz Nieuweland Middelraamsteeg 29 159 6 6-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Adriaen Pietersz 1058
Aernt Symonsz Nieuweland Sint Jacobsgraft, ene zijde 32 159 6 6-0-0 voller       voller Eig.             Aernt Symonsz 1061
Syburch Woutersdr Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 86 167 6 6-0-0           Eig.             Syburch Woutersdr 1115
Kathryn Allaertsdr Over 't hof Papengraft 106 75 6 6-0-0           Huur Jan de Wit, heer           Kathryn Allaertsdr 493
Barbartgen Cornelisdr Over 't hof Rapenburch 118 77 6 6-0-0           Huur Ael Specks           Barbartgen Cornelisdr 505
Machtelt Cornelisdr Over 't hof Schoolsteeg 73 71 6 6-0-0     Jonge Gerryt Thyssz weduwe   Eig.             Machtelt Cornelisdr 460
Ercgen Dircxdr Over 't hof Houtstraat 132 79 6 6-0-0           Huur Adriaentgen Jansdr           Ercgen Dircxdr 519
Heyndrick Dircxz Over 't hof Vollersgraft 36 65 6 6-0-0 konijnkoper       konijnkoper Eig.             Heyndrick Dircxz 423
Job Dircxz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 31 64 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Job Dircxz 418
Joost Dircxz Over 't hof Papengraft 113 76 6 6-0-0 snijder       snijder Eig.             Joost Dircxz 500
Jacob Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 51 67 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Maria Engelsdr           Jacob 438
Syburch Jansdr Over 't hof Houtstraat 131 79 6 6-0-0   op haar lijf       Eig.             Syburch Jansdr 518
Cornelis Jansz Over 't hof Clocksteeg 143 81 6 6-0-0 snijder       snijder Eig.             Cornelis Jansz 530
Machtelt Over 't hof Schoolsteeg 72 70 6 6-0-0     Jan Heynricxz weduwe   Eig.             Machtelt 459
Marytgen Willemsdr Over 't hof Rapenburch 152 82 6 6-0-0           Huur Falide Bagynen           Marytgen Willemsdr 539
Claes Blasiusz Overmare landzijde Marendorp 88 393 6 6-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Claes Blasiusz 2735
Marytgen Bouwensdr Overmare landzijde Mare 14 383 6 6-0-0           Eig.             Marytgen Bouwensdr 2661
Pieter Cornelisz Overmare landzijde Marendorp 89 393 6 6-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Pieter Cornelisz 2736
Harman Evertsz Overmare landzijde Mare 2 381 6 6-0-0 vellewasser       vellewasser Eig.             Harman Evertsz 2649
Steven Gerrytsz Overmare landzijde Mare 3 381 6 6-0-0 [timmerman]       [timmerman] Huur Baeff Verbel           Steven Gerrytsz 2650
Heyndrick Jansz Overmare landzijde Marendorp 132 399 6 6-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Heyndrick Jansz 2779
Pieter Jansz Overmare landzijde Marendorp 125 398 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Pieter Jansz 2772
Doe Jorysz Overmare landzijde Mare 18 383 6 6-0-0   eigenaar aan de rode steen       Huur Pieter Cornelisz           Doe Jorysz 2665
Ysbrant Pietersz Overmare landzijde Marendorp 94 393 6 6-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Huur Ysbrant Pietersz moeder         Ysbrant Pietersz 2741
Baertgen Roelen Overmare landzijde Marendorp 131 399 6 6-0-0   in de roes       Huur Pieter Aelbertsz           Baertgen Roelen 2778
Gysbert Willemsz Overmare landzijde Mare 15 383 6 6-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Gysbert Willemsz 2662
Kathryn Dircxdr Overmare rijnzijde Rijn 87 377 6 6-0-0           Eig.             Kathryn Dircxdr 2633
Jan Dircxz Overmare rijnzijde Vrouwensteeg, andere zijde 67 375 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Jan Dircxz 2613
Quyrin Gerrytsz Overmare rijnzijde Rijn 71 375 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Quyrin Gerrytsz 2617
Jan Harmansz Overmare rijnzijde Rijn 57 374 6 6-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jan Harmansz 2603
Claes Jacobsz Overmare rijnzijde Marendorp 23 369 6 6-0-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Claes Jacobsz 2569
Geertruyt Jansdr Overmare rijnzijde Marendorp 34 371 6 6-0-0           Eig.             Geertruyt Jansdr 2580
Kunera Jansdr Overmare rijnzijde Vrouwensteeg, andere zijde 65 375 6 6-0-0           Huur Adam   coman       Kunera Jansdr 2611
Willem Jansz Overmare rijnzijde Rijn 93 378 6 6-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Willem Jansz 2639
Cornelis Lourysz Overmare rijnzijde Rijn 55 373 6 6-0-0 [lindewever]       [lindewever] Eig.             Cornelis Lourysz 2601
Dammas Pietersz Overmare rijnzijde Rijn 56 373 6 6-0-0 schipper       schipper Eig.             Dammas Pietersz 2602
Adam [Reyersz] Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 64 374 6 6-0-0 coman       coman Huur Heyndrick Barentsz   coman       Adam [Reyersz] 2610
Grietgen Sebastiaen [Jansdr] Overmare rijnzijde Rijn 94 378 6 6-0-0           Eig.             Grietgen Sebastiaen [Jansdr] 2640
Mouryn Willemsz Overmare rijnzijde Rijn 92 378 6 6-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Mouryn Willemsz 2638
Alewyn Alewynsz Rapenburg Cellebroersgraft 57 94 6 6-0-0 [korenkoper]       [korenkoper] Eig.             Alewyn Alewynsz 606
Jacob Bartholomeesz, heer Rapenburg Zandt 246 121 6 6-0-0           Eig.             Jacob Bartholomeesz, heer 795
Zanna [Jacobsdr] Bouten Rapenburg Steenschuyr 111 101 6 6-0-0 [drapierster]       [drapierster] Huur Harman Dircxz   schuitvoerder       Zanna [Jacobsdr] Bouten 660
Grietgen Cornelisdr Rapenburg Vliet 137 105 6 6-0-0           Eig.             Grietgen Cornelisdr 686
Niesgen Cornelisdr Rapenburg Cellebroersgraft 28 89 6 6-0-0           Eig.             Niesgen Cornelisdr 577
Pouwels Cornelisz Rapenburg Vliet 138 105 6 6-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Pouwels Cornelisz 687
Barent Fransz Rapenburg Groenhasen graft 231 119 6 6-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan Robben       kinderen   Barent Fransz 780
Jan Gerrytsz Rapenburg Cellebroersgraft 56 93 6 6-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jan Gerrytsz 605
Roelof Harmansz Rapenburg Noordeinde 275 125 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Roelof Harmansz 824
Volckaert Hillebrantsz Rapenburg Veststeeg 214 116 6 6-0-0           Huur Huych van Alckemaede           Volckaert Hillebrantsz 763
Lysbeth Jacobsdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 9 86 6 6-0-0   half jaar, oude lysbeth half jaar       Eig.             Lysbeth Jacobsdr 558
Marytgen Jansdr Rapenburg Cellebroersgraft 62 94 6 6-0-0           Huur Willem Schuyten, mr           Marytgen Jansdr 611
Marytgen Jansdr Rapenburg Cellebroersgraft 31 89 6 6-0-0     Pieter Willemsz weduwe   Eig.             Marytgen Jansdr 580
Claes Jansz Rapenburg Noordeinde 263 124 6 6-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Claes Jansz 812
Cornelis Jansz Rapenburg Kolfmakerssteeg 13 86 6 6-0-0           Eig.             Cornelis Jansz 562
Cornelis Jansz Rapenburg Noordeinde 310 130 6 6-0-0 smid       smid Eig.             Cornelis Jansz 859
Pancraes Jansz Rapenburg Kolfmakerssteeg 15 87 6 6-0-0 [metselaar]       [metselaar] Eig.             Pancraes Jansz 564
Jan Jorysz Rapenburg Cellebroersgraft 92 99 6 6-0-0           Huur Huych Dircxz   schoenmaker       Jan Jorysz 641
Philips Rapenburg Noordeinde 313 130 6 6-0-0 heren dienaer       heren dienaer Huur Reynout Henricxz   zadelmaker       Philips 862
Jaspar Pietersz Rapenburg Noordeinde 304 129 6 6-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jaspar Pietersz 853
Claesgen Poortier Rapenburg Noordeinde 261 123 6 6-0-0           Eig.             Claesgen Poortier 810
Gangelof Symonsz Rapenburg Noordeinde 286 126 6 6-0-0 [timmerman]       [timmerman] Eig.             Gangelof Symonsz 835
Luyt Symonsz Rapenburg Cellebroersgraft 84 98 6 6-0-0   half jaar, jan van dam half jaar       Huur Jan Jacobsz   tafellakenwever       Luyt Symonsz 633
Jannetgen Vleeshuis Sint Barbarasteeg 51 56 6 6-0-0 bakster       bakster Huur Sint Barbaren Convent           Jannetgen 371
Gerryt Adriaensz van Leeuwen Vleeshuis Breestraat 32 53 6 6-0-0           Eig.             Gerryt Adriaensz van Leeuwen 352
Joost Bouwensz Wolhuis Ketelboetersteeg 87 46 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Joost Bouwensz 308
Florys Jansz Wolhuis Ketelboetersteeg 90 46 6 6-0-0 snijder       snijder Eig.             Florys Jansz 311
Cornelis Marcelisz Wolhuis Boomgaardsteeg 70 43 6 6-0-0           Eig.             Cornelis Marcelisz 291
Neeltgen Adriaensdr Zevenhuizen Volresgraft 39 140 6 6-0-0           Huur Heyndrick van Wyngaerden           Neeltgen Adriaensdr 929
Willem Willemsz alias Cuper Jes Zevenhuizen Volresgraft 18 137 6 6-0-0           Huur Dominicus   glaasmaker       Willem Willemsz alias Cuper Jes 908
Jan Heyndricxz Zevenhuizen Steenschuur 93 147 6 6-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Jan Heyndricxz 983
Dirck Jansz Zevenhuizen Nieuwsteeg 91 147 6 6-0-0 snijder       snijder Eig.             Dirck Jansz 981
Thomas Jansz Zevenhuizen Sonneveltsteeg 34 139 6 6-0-0       weduwe   Huur Ael     Pieter Gerrytsz weduwe   Thomas Jansz 924
Cornelis Ulricxz Zevenhuizen Steenschuur 97 148 6 6-0-0           Huur Stad Leiden           Cornelis Ulricxz 987

 

6,17  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joost Jansz Zevenhuizen Nieuwsteeg 76 145 6,17 6-3-6           Huur Barent Barentsz   snijder       Joost Jansz 966

 

6,25  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Meynsgen Martynsdr Over 't hof Papengraft 96 74 6,25 6-5-0           Huur Hillegont Jansdr           Meynsgen Martynsdr 483
Neeltgen Dircxdr Overmare rijnzijde Rijn 95 379 6,25 6-5-0   eigenaar in den houdtuyn       Huur Jan Claesz           Neeltgen Dircxdr 2641

 

6,5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Cornelisz Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 94 236 6,5 6-10-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Willem Cornelisz 1602
Lucas Jansz Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 95 236 6,5 6-10-0 schilder       schilder Eig.             Lucas Jansz 1603
Pieter Engelsz Gansoorde Vleersteeg 67 272 6,5 6-10-0 wollewever half jaar, cornelisz half jaar     wollewever Huur             Pieter Engelsz 1853
Claes Jansz Gansoorde Groenesteeg 44 268 6,5 6-10-0 snijder       snijder Huur Jan van Velsen           Claes Jansz 1830
Willem Oomen Gasthuis Breestraat 10 4 6,5 6-10-0           Huur Adriaen Jansz erven         Willem Oomen 10
Jan Adriaensz, jonge Hogewoerd Poortje 268 217 6,5 6-10-0           Huur Pieter Engelsz   tapper       Jan Adriaensz, jonge 1463
Jordaen Gysbertsz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 190 205 6,5 6-10-0   per week 0-2,5-0       Huur Marie Witten           Jordaen Gysbertsz 1385
Marytgen Jansdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 47 184 6,5 6-10-0 kolfmakersweduwe   Jan Cornelisz weduwe kolfmakersweduwe Eig.             Marytgen Jansdr 1242
Aeltgen Kerkvierendeel Middelweg 105 254 6,5 6-10-0     Lourys Hendricxsz weduwe   Huur Anna   bezemmaker       Aeltgen 1736
Maximiliaen Engebrechtsdr Kerkvierendeel Kerkhof 69 249 6,5 6-10-0 vroedvrouw       vroedvrouw Huur Dirckgen     Dirck Meesz weduwe   Maximiliaen Engebrechtsdr 1700
Garbrant Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 151 261 6,5 6-10-0 zeepzieder aan de marenbrug     zeepzieder Eig.             Garbrant 1782
Machtelt Gerrytsdr Kerkvierendeel Hooygraft 18 243 6,5 6-10-0           Eig.             Machtelt Gerrytsdr 1649
Steven Gerrytsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 124 257 6,5 6-10-0 kuiper eigenaar in den aerent     kuiper Huur Willem Schuyten, mr           Steven Gerrytsz 1755
Annetgen Heyndricxdr Kerkvierendeel Kerkhof 68 249 6,5 6-10-0 poppenmaakster       poppenmaakster Eig.             Annetgen Heyndricxdr 1699
Pieter Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 32 244 6,5 6-10-0           Huur Kathryn Jansdr           Pieter Jansz 1663
Gerryt Ottenz Kerkvierendeel Hooygraft 10 242 6,5 6-10-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Gerryt Ottenz 1641
Thys Thysz Kerkvierendeel Hooigracht 77 251 6,5 6-10-0 warmoesman 2 huisjes     warmoesman Eig.             Thys Thysz 1708
Cornelis Jansz Levendaal Levendaal 19 220 6,5 6-10-0           Huur Martyn van Sonnevelt           Cornelis Jansz 1483
Aernt Lourysz Levendaal Berckensklooster 18 220 6,5 6-10-0           Huur Martyn van Sonnevelt           Aernt Lourysz 1482
Aeltgen Anthonisdr Marendorp landzijde Marendorp 171 337 6,5 6-10-0           Eig.             Aeltgen Anthonisdr 2329
Cornelis Claesz Marendorp landzijde Marendorp 142 333 6,5 6-10-0 smid       smid Eig.             Cornelis Claesz 2300
Cruuck van Leyden Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 100 327 6,5 6-10-0           Huur Jan van Rossem, jonge           Cruuck van Leyden 2258
Adriaen Pietersz Marendorp landzijde Marendorp 160 335 6,5 6-10-0 snijder       snijder Eig.             Adriaen Pietersz 2318
Jan Roeten Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 236 345 6,5 6-10-0   2 huiskens       Eig.             Jan Roeten 2393
Cornelis Cornelisz Marendorp rijnzijde Marendorp 42 356 6,5 6-10-0 metselaar       metselaar Huur Dammas   rietdekker       Cornelis Cornelisz 2468
Kathryn Lenaertsdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 72 360 6,5 6-10-0           Huur Adriaen Pouwelsz   scheepmaker       Kathryn Lenaertsdr 2498
Balthen Melthenz Marendorp rijnzijde Marendorp 47 356 6,5 6-10-0 lindewever       lindewever Huur Claes Lambrechtsz           Balthen Melthenz 2473
Claes Nicolaasgracht Middelste gracht 49 289 6,5 6-10-0 snijder       snijder Huur Garbrant Meeusz, oude           Claes 1975
Jan Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 189 308 6,5 6-10-0           Huur Jan [Pietersz] van Dam   glaasmaker       Jan Cornelisz 2115
Willem Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 188 308 6,5 6-10-0 rietdekker       rietdekker Eig.             Willem Cornelisz 2114
Neeltgen Dircxdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 191 308 6,5 6-10-0 drapierster       drapierster Eig.             Neeltgen Dircxdr 2117
Claes Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 190 308 6,5 6-10-0 landman       landman Eig.             Claes Dircxz 2116
Willem Dominicusz Nicolaasgracht Uiterste gracht 209 310 6,5 6-10-0           Huur Claes Roggenbroot           Willem Dominicusz 2135
Dirck Mathysz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 166 305 6,5 6-10-0 steenplaatser       steenplaatser Huur Pieter Dircxz   warmoesman       Dirck Mathysz 2092
Neeltgen Melisdr Nicolaasgracht Middelste gracht 63 291 6,5 6-10-0           Eig.             Neeltgen Melisdr 1989
Quyrin Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht 187 308 6,5 6-10-0 wollewever       wollewever Eig.             Quyrin Pietersz 2113
Cornelis Evertsz Nieuweland Vliet 131 174 6,5 6-10-0           Huur Willem Cornelisz   lapverwer       Cornelis Evertsz 1160
Jacob Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 141 175 6,5 6-10-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Jacob Heyndricxz 1170
Jan Huygenz Nieuweland Vliet 121 172 6,5 6-10-0 schipper       schipper Eig.             Jan Huygenz 1150
Marytgen Rippertsdr Over 't hof Houtstraat 129 79 6,5 6-10-0           Huur Bagynen Sint Pieters Bagynhof           Marytgen Rippertsdr 516
Jan Jansz Blaespap Overmare landzijde Coman Claesz steeg 50 387 6,5 6-10-0 [goudsmid] 8ste en 9de kamer     [goudsmid] Eig.             Jan Jansz Blaespap 2697
Gysbert Cornelisz Overmare landzijde Vrouwencamp 28 384 6,5 6-10-0           Huur Martyn Roerom           Gysbert Cornelisz 2675
Jacob Gysbertsz Overmare landzijde Camp 67 389 6,5 6-10-0   eigenaar aan de coornbrugge       Huur Jan Gysbrechtsz   bakker       Jacob Gysbertsz 2714
Jacob Symonsz Overmare landzijde Camp 66 389 6,5 6-10-0 bouman       bouman Eig.             Jacob Symonsz 2713
Lysbeth Cornelisdr Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 63 374 6,5 6-10-0           Eig.             Lysbeth Cornelisdr 2609
Martyn Aelbertsz [Roerum] Overmare rijnzijde Rijn 73 376 6,5 6-10-0 timmerman 2 kamers in poortje     timmerman Eig.             Martyn Aelbertsz [Roerum] 2619
Lieduwye Claesdr Rapenburg Cellebroersgraft 93 99 6,5 6-10-0 kemster       kemster Huur Huych Dircxz   schoenmaker       Lieduwye Claesdr 642
Cornelis Cornelisz Houdtuyn Rapenburg Veststeeg 217 117 6,5 6-10-0           Huur Zusterhuis Sinte Katherynen           Cornelis Cornelisz Houdtuyn 766
Huych Rapenburg Groenhasen graft 229 119 6,5 6-10-0 vormer       vormer Eig.             Huych 778
Lysbeth Jacobsdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 11 86 6,5 6-10-0   half jaar, jan jansz half jaar       Eig.             Lysbeth Jacobsdr 560
Marytgen Jansdr Rapenburg Cellebroersgraft 79 97 6,5 6-10-0           Huur Ael Coedycx           Marytgen Jansdr 628
Pieter Jansz Rapenburg Veststeeg 199 114 6,5 6-10-0           Huur Claes Pietersz   juwelierder       Pieter Jansz 748
Jacob Fransz Wolhuis Wolsteeg 94 47 6,5 6-10-0 taelman       taelman Huur Jacob weduwe apotheker       Jacob Fransz 315

 

6,52  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Jansz Rapenburg Cellebroersgraft 63 95 6,52 6-10-6           Huur Jherusalem Armhuis           Cornelis Jansz 612

 

6,75  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Oth Over 't hof Clocksteeg 145 81 6,75 6-15-0 schrijnwerker eigenaar woont in delft     schrijnwerker Huur Allaert   stoeldraaier       Oth 532
Lyntgen Jansdr Overmare landzijde Kuipersteeg 4 381 6,75 6-15-0   1/4 jaar, 3/4 jaar leeg       Huur Adriaen Jacobsz   hoedenmaker       Lyntgen Jansdr 2651

 

6   p1561_bedrag_ 6 p1561_bedrag_ 6

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl