Begin mei heeft het bestuur van de HVOL, na voorbereiding door de Commissie Niet-beschermd erfgoed, een brief aan het college van B&W van Leiden gestuurd met het voorstel een aantal bouwwerken en stedenbouwkundige situaties bescherming te bieden. Zuidwest is de voornaamste nieuwbouwwijk in Leiden uit de naoorlogse wederopbouwperiode. In de geschiedenis van de Leidse stadsontwikkeling neemt deze wijk een bijzondere plaats in, omdat de wijk is gebouwd op basis van de principes van de CIAM (Congrès Internationale d’Architecture Moderne), die onder meer worden gekenmerkt door het bieden van ‘lucht, licht en ruimte’.

Het 'jonge cultureel erfgoed' dat aan B&W wordt voorgedragen bestaat uit twee stedenbouwkundige situaties, twee complexen en twee kerken. De twee stedenbouwkukndige situaties betreffen zogenaamde stempels. Deze ‘stempels’ vormen de kleinste ruimtelijke eenheid waaruit een buurt is opgebouwd en geven uiting aan de diversiteit van de levensloop van de bewoners door deze samen te stellen uit woningen voor diverse huishoudens. De samenstelling van een stempel met diverse huishoudens komt tot uiting in de verschillende woonvormen en bouwhoogten in een stempel. Concreet gaat het om De Hoven in Haagwegkwartier Zuid en de buurt tussen Beethovenlaan en Bachstraat, doorsneden door Vivaldistraat, Corellistraat en Toscaninilaan. De twee complexen zijn de woningen aan de Van ’s-Gravensandestraat en omgeving en de drie woonblokken aan de Jacob van Campenlaan (de drie witte flats die je ook goed kunt zien vanaf de Voorschoterweg). De twee kerken waar het om gaat zijn de de voormalige gereformeerde Bevrijdingskerk (thans ‘Opstandingskerk’) aan de Aerent Bruunstraat en de rooms-katholieke kerk H. Antonius van Padua aan de Boshuizerlaan. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de kerkenbouw een revolutionaire ontwikkeling door. Verandering van liturgie en diensten maakten een nieuwe indeling van de klassieke kerkruimten noodzakelijk. De kerk werd steeds meer een gemeenschapshuis, waar ook andere activiteiten plaatsvonden. De gebouwen werden ‘vierkante dozen’ met platte daken en losstaande of zelfs ontbrekende torens.

Voordat het college van B&W een oordeel velt, wordt advies gevraagd aan de betrokken adviescommissie en zullen ook de eigenaren van de complexen hun opvatting naar voren kunnen brengen. Weliswaar heeft de HVOL deze eigenaren zo goed mogelijk ingelicht, maar de voorstellen zijn uiteraard alleen voor rekening van de HVOL. Het kan hoe dan ook nog wel enige maanden duren voordat duidelijk wordt of B&W mee wil gaan met de door de HVOL gewenste bescherming van een paar belangrijke zaken in Leiden Zuidwest.