Buurtheren
Leiden vanaf 1796

 

 

 

Zie voor locaties
de kaart van
Van der Paauw
Zie voor uitleg
van de tabel de
Toelichting

 

1880
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Pel, Jan - Buurt 7 ?1880 o *
Labree Jr., Hendrik Jacobus - Buurt 22 ?1880 o *
Ouweleen, Abraham - Buurt 1 08-04-1880 o *
Graaf, Willem Gerardus de - Buurt 25 12-08-1880 o *

 

 

1881
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Heykoop, Jacob Pieter - Buurt 16 ?1881 o *
Affourtit, Louis Christiaan - Buurt 21 ?1881 ? *
Schouten Adrianus - Buurt 32 ?1881 o *
Hoeken, Petrus Johannes van - Buurt 37 ?1881 ? *
Fischer, Johannes Christiaan - Buurt 38 ?1881 ? *

 

 

1882
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Splinter, Gerard - Buurt 17 ?1882 ? *
Terburg, Johannes Theodorus - Buurt 19 ?1882 o *
Beulink, Bernardus Gerardus - Buurt 21 ?1882 o *
Zonneveld, Dirk van - Buurt 36 ?1882 o *

 

 

1883
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Vreeburg, Johannes Cornelis - Buurt 5 ?1883 o *
Schretlen, Henricus Petrus - Buurt 8 ?1883 ? *

 

 

1884
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Bije, Willem Bernardus de la - Buurt 17 ?1884 ? *
Verra, Cornelis - Buurt 37 ?1884 ? *
Houter, Leendert de - Buurt 38 ?1884 ? *

 

 

1885
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Splinter, Gerard - Buurt 29 ?1885 o *
Borselen, Hermanus van - Buurt 34 ?1885 o *
Filippo, Willem Frederik - Buurt 37 ?1885 o *
Fontein Jr., Paulus - Buurt 38 ?1885 ? *

 

 

1886
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Steenhuyzen, Cornelis - Buurt 14 ?1886 o *
Heykoop, Charles Abraham - Buurt 15 ?1886 o *
Sirag, Johannes - Buurt 17 ?1886 ? *

 

 

1887
Naam Buurt Benoeming Vervanging Aantekening
Wilde Rzn., Rolland de - Buurt 8 ?1887 o *
Lith, Willem Antonie van - Buurt 11 ?1887 o *
Stadhouder, Nicolaas - Buurt 26 ?1887 o *
Marks, Pieter - Buurt 28 ?1887 o *
Verhoog, Adrianus - Buurt 31 ?1887 o *
Hofkes, Willem Frederik - Buurt 33 ?1887 o *

 

 

 

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl