Kroniek augustus 2014

1. De historische vereniging Oud Leiden wil ’De stem van Leiden’ conserveren: levensverhalen van de gewone Leidenaar. In het verenigingsblad Oud Leiden Nieuws doen Herman Verlint en Cor Smit, van de werkgroep Dirk van Eck, een oproep om interviewers te vinden. Oud Leiden hoopt met het project de geschiedschrijving over de stad aan te vullen met de kennis die anders verloren gaat. In geschiedenisboekjes staan voornamelijk de hoofdlijnen en de gebeurtenissen uit het leven van bekende personen. ‘Over het leven van minder draagkrachtigen of minder ’belangrijke mensen’, kan men alleen iets te weten komen door met hen te praten, ze te interviewen’, aldus Smit en Verlint. ‘Een verzameling van individuele herinneringen geeft inzicht in het dagelijks bestaan en hoe mensen historische ontwikkelingen hebben ervaren. De universiteit is bereid trainingen en cursussen te ontwikkelen voor interviewers. De HVOL hoopt de verhalen onder te brengen bij Erfgoed Leiden en omstreken zodat het materiaal beschikbaar is voor onderzoek. (OLN01-08, LD05-08).

1. Het Leidsch Dagblad publiceert een jaar lang wekelijks een foto van stadsfotograaf Roelof Bosscher (45) over de Leidse singels. De eerste is van de stoep van het voormalige LD-gebouw, nu kantongerecht, aan de Witte Singel. Bosscher woont in Ter Aar, werd geboren in Hoogmade. Zijn ouders die in Sassenheim wonen zijn geboren en getogen Leidenaren. Die maakten hem ook attent op de benoeming van de Leidse Stadsfotograaf door een gelijknamige stichting. Hoewel hij zich laat aanmeldde werd hij toch uitverkoren. ‘Als er één stad is waarmee ik mij verbonden voel is het Leiden’, aldus Bosscher. Hij studeerde afgelopen jaar cum laude af aan de Fotoacademie met 250 foto’s van de leegstaande Bijlmerflat Kleiburg in Amsterdam. (LD25-07, LD01-08).

1. De verbreding van rijksweg A4 bij Leiden-Leiderdorp is bijna afgerond. De verkeerssituatie wijzigt in drie stappen. Op 9 augustus voegt het verkeer dat van de N446 richting Den Haag rijdt in op de A4 via een nieuwe tijdelijke oprit, net voor de Dwarswatering. De oprit wordt op 13 september verlegd tot na de Dwarswatering om direct aan te sluiten op de nieuwe hoofdrijbaan. Vanaf die datum rijdt verkeer richting Den Haag over een nieuw deel van de A4. De versmalde rijstroken krijgen een normale breedte vanaf de HSL tot aan fietsbrug Munnikenpolder. Vanaf dat punt tot aan de zuidzijde van de verdiepte ligging zijn er nog drie versmalde rijstroken. Op 11 oktober is de weg richting Amsterdam op het wegdeel ten noorden van de Oude Rijn tot aan de N446 (ter hoogte van Dwarswatering) gereed. De drie rijstroken krijgen dan hun normale breedte en de snelheid gaat naar 100 kilometer per uur. Automobilisten mogen sinds 31 juli weer harder dan 70 rijden op het gedeelte bij Roelofarendsveen nadat ’s nachts een spoedreparatie is uitgevoerd. De rest van de weg tot aan het Ringvaartaquaduct wordt dit najaar vernieuwd. (Sl01-08, LD02-08, FeedGem08-08, LN13-08, HOZ17-08).

1. De 56-jarige Peter van der Meij, woont sinds 1983 in Rijnsburg, en stopt na 36 jaar melkboer in Leiden te zijn geweest. Hij brengt zuivelproducten, bier en fris rond bij zijn klanten in de Merenwijk en Leiden-Noord en sinds elf jaar in Oegstgeest. Soms vervangt hij bij een klant een lamp, windt de klok op of post een brief. Van sommigen heeft hij zelfs een huissleutel. Van der Meij: ‘Er is een tijd van komen en gaan. Het beroep is gewoon niet meer van deze tijd’. Vanaf zijn tiende hielp hij een melkboer op woensdagmiddag en zaterdag voor een zakcentje. ‘Ik heb nog meegemaakt dat de melk getapt werd in pannen. Daarna kregen we plastic zakken melk en later glazen flessen’. In 1978 ging hij zelf als melkboer aan de slag. ‘Ik was twintig, kwam net van de middelbare detailhandelsschool en was op zoek naar werk toen er een ‘witte vlek’ ontstond tussen de Marnixstraat en de Koningsstraat. Daar was een melkboer gestopt. Ik werd invaller en in oktober kwam er toevallig nog een wijk vrij’. Van der Meij leende 10.000 gulden van melkproducent Menken om te starten. Joop, de melkboer waarvoor ik werkte, hielp me op gang. Daardoor kon ik geld lenen voor een aanhanger, een busje en twee garageboxen, een met koelcel. Ik ben begonnen met nog geen dubbeltje’. In 1978 kon Van der Meij al niet goed meer concurreren met de melkprijzen van supermarkten, maar voor klanten die niet wilden sjouwen was hij een uitkomst. In de hoogtijdagen bezocht hij wekelijks rond de 800 klanten en ging er per week 3.500 liter melk doorheen. Uiteindelijk hield hij er 550 over. Toen hij begon, telde Leiden zestig melkboeren. Ieder had zijn eigen gebied en elk jaar was er een vergadering in het Antonius Clubhuis. ‘Ik was altijd de jongste en dat ben ik nog. Ik zou zo weer melkboer worden. Het contact met klanten is het mooie aan mijn werk’. De leukste jaren vond Van der Meij de tijd dat zijn drie zoons meehielpen. Vorig jaar verdwenen de glazen flessen waar zijn vaste klanten juist zo dol op zijn. Volgens Van der Meij zit er verschil tussen melk uit glas en melk uit karton. Kenners proeven dat en het was ook beter voor het milieu. Ik zoek nu iets voor twee, drie dagen in de week. Mijn vrouw werkt ook drie dagen. Dan redden we het prima’. (LD30-07).

1. Het lustrum van Minerva laat ook na twee weken nog duidelijk zijn sporen na op het voormalige ROC-terrein aan de Ter Haarkade. Er hangt een penetrante geur en het ligt vol grofvuil en afval. Banken, stapels hout, autobanden en bierkratten liggen in bergen bij elkaar. De grond ligt bezaaid met plastic bekers. Het lukt de lustrumcommissie niet het vandaag veegschoon opleveren. Er dreigt een boete van verhuurder Villex. Céline Lemoine van Minerva erkent dat het ’een bende is’. De hoop dat een groep bouwvakkers de klus op tijd klaart is ijdel. Een vrijwilliger van de voetbalvereniging die hout komt halen is geschokt: ‘Als je zegt ’er is een tornado langs geweest’, geloof je het ook’. Ook het zwembad 'prijkt' nog op de binnenplaats van het voormalige schoolgebouw.
Binnen wordt door een groep bouwvakkers geschilderd en moeten nog enkele ruiten vervangen worden die zijn gesneuveld. De grote containers zijn wel gevuld met bouwmateriaal en los grofvuil. Minerva krijgt tot 6 augustus uitstel van Villex, die geen boete oplegt. (LD30-07, LD02/07-08).

1. De Rabobank in Leiden en Katwijk fuseren. Alle kantoren blijven open en het aantal medewerkers dat op zoek moet naar een nieuwe baan blijft beperkt tot maximaal tien. De ledenraden hebben inmiddels ingestemd met het samengaan. De huidige directievoorzitter van Rabobank Katwijk, Peter Mathot, krijgt de leiding. De Leidse directie-voorzitter René de Jong vertrekt bij de bank. (LD19-06).

1. Marie-Fleur Lobry (41) wordt de nieuwe regiodirecteur bij Reos, het landelijke non-profit ondersteuningsnetwerk voor eerstelijnszorg. Ze volgt Ernst de Kievit op die met pensioen gaat. Lobry werkte eerder als manager voor adviesbureaus K2 Next Gerneration en BMC Advies en Management. (LD05-06).

1. Zorgorganisatie Marente heeft een nieuwe topman. Gerrit-Jan Vos volgt interim-voorzitter Bernard Arnold op. Vos is sinds 2010 lid van de raad van bestuur van de MCA Gemini Groep in Noord-Holland. Deze zorgorganisatie bestaat uit twee ziekenhuizen: het Medisch Centrum Alkmaar en het Geminiziekenhuis in Den Helder die in 2008 fuseerden. Marente was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. In 2013 vertrok Erna van der Pers na een conflict met de raad van toezicht over de te volgen koers. Marente is bezig met een reorganisatie als gevolg is van nieuw rijksbeleid. Budgetten slinken en er gelden strengere criteria voor opname. De cliëntenraad van zorgorganisatie Marente is tegen zijn komst. Hij zou te weinig afweten van ouderenzorg en geen goede toekomstplannen voor Marente hebben. De raad is ook ontevreden over een gebrek aan keuze uit kandidaten: ’We hebben slechts de beoordeling mogen geven over één kandidaat’. Vos krijgt op 1 september assistentie van Anneke Asberg in wie de raad wel vertrouwen heeft. Zij is sinds april 2011 directeur thuiszorg bij de Noord-Hollandse ouderenzorgorganisatie Omring. (LD08-05, LD28-06, LD14/17-07).

1. Coen Hagedoorn en Staefano Architecten winnen de ontwerpwedstrijd voor de nieuwbouw op het Lakenplein en omgeving. Omwonenden en toekomstige bewoners kozen er eind april al voor. Woningcorporatie Portaal stelde het besluit toen uit omdat de kosten van het plan nog niet duidelijk waren. (LD02-08).

1. Het stadsbestuur slaat door in zijn pogingen de binnenstad aantrekkelijker te maken. De ongebreidelde instroom van kleine horecazaakjes dreigt de winkels te verdrijven die ze juist zouden moeten versterken. Dat vrezen winkeliers in de binnenstad en de Leidse afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN). ‘Hoe minder regels er zijn, des te beter. Maar er is een kantelpunt. Dit gaat de verkeerde kant op’, zegt Ruud Witteman van KHN Leiden. Hij vindt dat de balans volkomen zoek is, nu het ene na het andere zaakje opent met drankjes en kleine etenswaren, in panden zonder horecabestemming. Maar wel met toestemming van de gemeente, die het winkelgebied ermee denkt te versterken. KHN en winkeliersvereniging Hartje Stad stuurden beide een brandbrief aan wethouder Robert Strijk. Het beleid slaat door volgens Witteman. ‘De natuurlijke gang van zaken is dat bij leegstand de huurprijzen zakken. Nu wordt het opgevuld met horeca. Ik ben bang dat mensen die voor de winkels komen, het gebied gaan mijden omdat ze alleen maar terrassen zien. ‘Ik ben geen doemdenker, maar op termijn is er geen winkel meer over aan de Nieuwe Rijn’.
Hein Martens, eigenaar van restaurant Dende staat opnieuw bij de rechter, de Raad van State ditmaal, om bezwaar te maken de vele vergunningen voor ’winkelondersteunende horeca’ van de laatste jaren. B en W beloven nu eerst te onderzoeken hoe groot de behoefte aan nieuwe horeca is. Martens: ‘Pas met meer parkeerplekken, grote winkelketens, betere bereikbaarheid en een gevarieerder winkelaanbod creëer je misschien behoefte aan al die extra horeca. Maar die dingen duren nog een paar jaar’. Een anonieme kroegeigenaar zegt in ‘Het op Zondag’ dat veel Leidse kroegen het moeilijk hebben. Brothers of Arms, De Belastingdienst, Pardoeza, Stampa, de Verleiding, de Leidse Lounge, Classics, De Zoop, de Droomfabriek, Sus Antigoon, Bacchus en The Jam hebben de laatste jaren al het loodje gelegd. Oorzaken: te weinig klanten, slechte financiën, overlast voor de buren, hoge vergunningkosten en bekeuringen alsmede de concurrentie van zuipketen en schuurfeesten. (LD02-08, HOZ03-08).

2. Het meest voorkomende woord in de Nederlandse spreektaal is 'eh...'. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden stelde een lijst samen met woorden die Nederlanders het vaakst uitspreken. Het speciale woordenboek telt 5.000 woorden en ook de meest geschreven woorden staan er in. Het woordje ‘de’ wordt het vaakst geschreven. Het boek dekt 95 procent van een willekeurige tekst of gesprek. Uit de lijst blijkt dat mensen vaker de woorden ‘groen’ of ‘geel’ zeggen dan ‘blauw’. En ook zeggen we vaker de woorden ‘hond’ en ‘vis’ dan ‘kat’. Maar nemen ook vaker het woord ‘zondag’ in de mond dan ‘dinsdag’. (NRC02-08, RTVW02-08).

2. Het Leiden International Film Festival organiseert een filmvoorstelling van de klassieker ‘Jaws’ op een scherm in de open lucht bij de Zijlpoort. ‘De Drijf In’ - waaraan vele boten meedoen - moet onze naamsbekendheid vergroten volgens Bastiaan Bakker van LIFF. Het is een aanvulling op de driedaagse openluchtbioscoop bij de Pieterskerk onder de titel Summer Special. (LD09-05, LD19-07, LN23-07, HOZ27-07, LD05-08, WW06-08).

((CV. 2. Babs van der Staak (42) duikt met grote regelmaat op in kranten, op radio en tv. Soms is ze zelfs twee keer op één avond op de buis, want programma’s als ‘Kassa!’ en ‘Radar’ weten haar te vinden. Ze draaft op om namens haar werkgever, de Consumentenbond, te vertellen wat ze vindt van te hoge beltarieven, misleidende etiketten op producten, abonnementen op sportscholen en tijdschriften die eindelijk per maand opzegbaar zijn. Een aantal keren heeft ze tv-kijkers opgeroepen om van energieleverancier te wisselen. Die uitspraak wordt haar door de energiebranche niet in dank afgenomen. ‘Dankzij de energieveilingen zijn er 250.000 mensen overgestapt. Zelf doe ik het ook ieder jaar. Kost een kwartiertje, dat is alles’. De Leidse volgde na het Stedelijk Gymnnasium een studie geschiedenis en propedeuse Italiaans aan de Universiteit Leiden. Ze werd onder meer reisleidster in Italië, managementassistente in Fortis Circustheater in Scheveningen en werkt tien jaar bij de Consumentenbond waarvan de laatste drie jaar als woordvoerder. Ze is getrouwd en moeder van Lara (9), Thomas(7) en Vincent(5). (LD02-08)).

2. De Britse Egyptoloog Barry Kemp, die al sinds 1977 de Britse archeologische missie leidt naar de oude stad Amarna, de hoofdstad van farao Achnaton (vader van Toetanchamon) houdt een lezing in het museum van Oudheden. Kemp geeft nooit lezingen, maar het Huis van Horus (de Egyptologie Academie) in Leiden heeft hem te weten strikken. Hij spreekt over de stad, de koning en de mensen rond 1350 voor Christus. Kemp.emeritus hoogleraar in Cambridge en Fellow of the British Academy. is volgens Janko Duinker van het Huis van Horus verplichte kost voor studenten Egyptologie, oudheidkunde en archeologie. ‘Hij schreef het standaardwerk ‘Anatomie van een beschaving’. Amarna was de hoofdstad van Egypte die werd verlaten. Daardoor heb je niet meerdere archeologische lagen over elkaar. Achnaton is door de Egyptenaren geschrapt van de lijst van Egyptische koningen omdat hij hervormingen in het geloof aanbracht. Kemp presenteert het nieuwste onderzoek naar de Grote Aton Tempel (800 bij 300 meter), een van de meest interessante en obscure religieuze gebouwen uit de geschiedenis van Egypte. (LD30-07, LD02-08).

2. Met een nipt verschil van drie stemmen wint Catinka Kersten de Leidsch Dagblad-publieksprijs van de openluchttentoonstelling Beelden in Leiden aan de Hooglandse Kerkgracht. Ze krijgt een zogenoemde ’tombstone’ met inscriptie en een bos bloemen. Met 139 stemmen blijft zij Marleen Hartjes voor. Derde wordt Nadine Veldhuizen. Kersten maakte in beton vijf liggende mensfiguren, die ze tijdens het gieten in kisten plaatste. Het werk ’En iedereen hield de adem in tijdens die fractie van eeuwen’ is aangekocht door het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Op 5 augustus plaatst Beelden in Leiden het kunstwerk 'Cliff' van Tim Breukers op het terrein van het Stadsparkeerplan aan de Haagweg. Het werk werd verkocht tijdens de veiling begin juni en is aan het Stadsparkeerplan gedoneerd. De sculptuur bestaat uit twee stelcon platen met daarin een nogal merkwaardige combinatie van bekende en onbekende namen. ‘Omdat op het werk ook namen van Leidenaren staan hoort het werk hier thuis’, vindt bestuurslid Arjen Pels Rijck. In 2012 werd het werk van Yasser Ballemans, Praesidium Libertatis, geschonken aan het ROC, waar het een plek kreeg in de ontvangstruimte en in 2013 ging het werk Basis Construction III van Izaak Zwartjes naar Park Cronesteyn. (LD04/07-08, Sl05-08).

2/3. Roeiers van Die Leythe behalen bij de Coupe de la Jeunesse drie medailles. In het Franse Libourne pakt Jelle van Haasteren op de eerste dag in de dubbelvier het zilver, iets dat 15-jarige Karolien Florijn een dag later lukt in de skiff. Bram Meijer behaalt een bronzen plak in de dubbeltwee. (LD05-08).

3. Tuinvereniging OTV aan de Vlietweg wordt meermaals bezocht door een oehoe, een van de grootste uilensoorten ter wereld. Vermoedelijk gaat het om een jong exemplaar, gezien de lichte kleur van de veren. Het kan ook een ontsnapt exemplaar zijn, zegt OTV-secretaris Mia Iterson. (HOZ03-08, LD04-08).

3. Leonie van Noort wint op de NK openwater zwemmen op het IJsselmeer bij Hoorn de titel op de tien kilometer vrije slag. De 20-jarige Leidse tikt na 2:12,48 uur aan als eerste Nederlandse aan. De vierde wedstrijd in de Europacup kent een internationaal deelnemersveld. De Italiaanse Arianna Bridi is de snelste in 2:07,31 uur. De komende week doet ze mee aan het NK marathonzwemmen, 22 kilometer tussen Stavoren en Medemblik. Jasmijn Ruijgrok (De Zijl) wordt de vijfde Nederlandse. (LD04-08).

4. De nieuwe huiseigenaren van Groenoord, die de toezegging kregen dat de gemeente hun sloot zou aansluiten op de Slaaghsloot, moeten langer wachten voordat ze er met hun bootje op uit kunnen. Uit bodemonderzoeken is gebleken dat de grond waar de verbinding moet komen, verontreinigd is met hoge concentraties zware metalen aan de westelijke oever en asbest aan de oostzijde. De grond moet worden gesaneerd voor het water bij de woningen definitief aangesloten kan worden. Tot die tijd is het gebied afgezet en verboden terrein, staat in een brief aan de bewoners. De werkzaamheden moeten eind september klaar zijn. De waterwoningbewoners die bij aankoop van hun huis een gratis boot kregen worden extra gedupeerd. Ze konden kiezen uit een sloep ter waarde van 9.000 euro of 5.000 euro korting op meerwerk. Met de oplevering van de woningen werden de boten geleverd zonder dat de huiseigenaren dat wisten. Marcel Petrusma: ‘In het koopcontract stond, dat de sloot er voor 1 januari 2014 zou liggen. In 2012 en 2013 lagen er rekeningen op de mat van 500 euro voor de stalling van de boot. Is de gemeente of verkoper Ymere daarvoor verantwoordelijk? Ymere heeft er bij de gemeente meerdere malen op aangedrongen de sloten naar de Slaaghsloot te graven uit angst voor claims. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaf de vergunning die liep tot 1 januari 2014. De gemeente blijkt al tussen 2002 en 2007 bodemonderzoeken in de omgeving van de Hallenweg te hebben laten uitvoeren waarbij zowel lichte als zware verontreinigingen zijn aangetroffen. Al eind vorige eeuw was duidelijk dat de grond rondom het voormalige Gevulei-terrein vervuild was. Acht gemeenten brachten hier hun afvalnaar toe, dat werd verwerkt door de gemeente. De vuilverbranding werd in 1990 gesloten na een vernietigend TNO-rapport over de luchtverontreiniging die uit de schoorsteen kwam. De uitstoot van zoutzuur was zeven keer hoger dan toegestaan en ook andere gevaarlijke stoffen, zoals dioxine waren in te grote hoeveelheden terug te vinden in de rook. Vanaf 1998 werd het terrein alleen nog gebruikt als vuilopslag- en overslagplaats. Bij de sloop werd het asbest bij de verbrandingsovens gesaneerd en ook de grond werd onder handen genomen. Onderzoeksbureau Oranjewoud concludeerde begin deze eeuw dat de grond rond de vuilverbranding zo goed gesaneerd was, dat er bewoning plaats kon vinden. In de omgevingsvergunning staat dat de sanering in 2013 nog niet als afgerond werd beschouwd. Bij het herinrichten van het gebied zou een vervolgsanering uitgevoerd moeten worden. In 2013 werd een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de plek waar de sloten moeten komen. Daaruit blijkt dat de grond bij de westelijke watergang vervuild is met zware metalen als zink, lood, koper en barium. Volgens Rob Boogert, voormalig eigenaar van de legerdump die op het terrein was gehuisvest, liet hij de firma Lexmond destijds een bodemonderzoek doen waaruit bleek dat er aceton, zwavelwaterstof, PAK’s, accuzuur en nog meer in de grond zaten. De sanering zou een miljoen gulden kosten waarna hij het koopcontract liet ontbinden via de rechter. De gifgrond zou veroorzaakt zijn door voorgangers als Simon Kemp die ook verantwoordelijk was voor de gifbelt in Alphen aan den Rijn. In een reactie zegt de gemeente dat de plek is afgegraven en gesaneerd. De fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA in de raad vragen B en W op 18 augustus waarom het college al sinds 2002-2007 wist van de bodemverontreiniging en deze kennis nooit met de raad en de bewoners heeft gedeeld. Ze willen dat er haast wordt gemaakt met het saneren en bewoners schadeloos worden gesteld voor de opslagkosten van hun ongebruikte boten. (LD05/13/14/16/19/21-08, Sl18-08, RTVW18-08).

4. Zo’n 200 Leidse kinderen van zes tot dertien jaar leven zich tot en met 15 augustus uit in het Magisch Jeugddorp aan de Voortschoterweg. De eerste week staat in het teken van Feest! en speelt zich voornamelijk af in de buitenlucht. Er worden hutten gebouwd en er zijn waterspelletjes. Op het programma staan verder toneelspelen, knutselen en sporten. De kinderen kunnen zelf naar Jeugddorp toekomen, maar kunnen ook gratis opgehaald en afgezet worden met een bus. De opstapplaatsen zijn bij verschillende buurtcentra. Een jaar geleden zag het er naar uit dat het jeugddorp zou ophouden te bestaan. De gemeente had de subsidie wegbezuinigd, kinderen konden ook in de wijken spelen tijdens de vakantie. Kinderen maakten spandoeken, haalden handtekeningen op en deden een beroep op de politiek. De gemeenteraad stelde alsnog geld beschikbaar tot en met 2016. Wel minder dan voorheen, maar dat wordt opgevangen met het inzetten van meer vrijwilligers en het aantrekken van sponsoren. Op 6 augustus verricht locoburgemeester Robert Strijk de officiële opening. (LN18-06, Dichtbij16-07, LN16-07, WW30-07, LD05/12-08, Sl06-08, FeedGem06-08, WW06/13-08, LN13-08).

4. Onderzoekers van het LUMC ontdekken dat de inwendige defilibrator tegen hartritmestoornissen mogelijk kan worden vervangen door een lichtgevoelig eiwit uit algen in combinatie met een lichtflits. Dat zorgt er voor dat het hart zelf een stroomstoot produceert en daarmee de ritmestoornis stopt. Het wordt beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Cardiovasculair Research. De onderzoekers kweekten een systeem van hartspiercellen en wekten daarin een ritmestoornis op. Daniël Pijnappels: ‘Na beschijning met led-lampjes kwam het normale ritme terug. Keer op keer’. Er moeten nog vele stappen worden gezet voordat het toepasbaar is bij patiënten. (LUMC04/28-08, LD06-08, UL19-08).

4. De gemeente past op verzoek van ondernemingsvereniging De Waard de brugopeningstijden voor scheepvaart van de Sumatrabrug en de Schrijversbrug aan. De openingstijden duren even langs als voorheen, alleen beginnen ze in beide spitsen een kwartier eerder en tijdens de lunch een half uur later. Verwacht wordt dat het verkeer beter kan doorstromen. De aanpassing is een proef en duurt tot eind 2014. In het weekeinde zijn er geen wijzigingen. Ondernemers op bedrijventerrein De Waard zijn blij met de verschuiving waarvoor ze tien jaar hebben gelobbyd. Parkmanager Evelijn Mikalsen krijgt een zelfs een flesje champagne van een verheugde ondernemer. Ze rekenen op minder langer files. (FeedGem04-08 Dichtbij05-08, LD09-08).

5. De Leidse Florent Labrujere (11), beter bekend als dj Flor is doorgedrongen tot de tv-auditie van het RTL-programma ‘Holland’s Got Talent’. Tijdens de audities verrast de jonge diskjockey de jury volkomen, zeker toen zijn leeftijd bekend werd. Vooral Gordon was verbaasd. Zijn vader is enorm trots: ‘Hij is zo enthousiast, hij doet het fantastisch’. Labrujere is opgeleid door de dj-docenten van de Rockademy in Leiden. Begeleider Colin Pichel: ‘Hij krijgt nu twee jaar les en is een groot talent’. Vanaf 23 augustus is het programma op tv, na de auditieronde volgen de live shows. De auditie van dj Flor wordt op 6 september uitgezonden. (Dichtbij05-08, LD06-08, Sl26-08, HOZ31-08, WW03-09, LN17-09).

5. Armin van Buuren haalt in de VS goud met zijn nummer ‘This Is What it Feels Like’. Het houdt in dat er ten minste 500.000 exemplaren van de single, die vorig jaar verscheen, over de toonbank gingen. ‘Als kind droomde ik er altijd van een nummer te maken dat een hit zou worden in de VS. Ik wil al mijn fans bedanken voor de steun voor dit lied’. In Nederland kwam het nummer op de tweede plek terecht van de Single Top 100 en stond 52 weken in de hitlijst. (RTVW06-08, LD07-08)

5. De Haagse rechtbank spreekt een 43-jarige student uit Wassenaar vrij van het sturen van dreigbrieven met woorden als ’kankerhond’ en ’kankerhomo’ aan de 67-jarige Arthur Elias, lid van de examencommissie van de Universiteit Leiden. Er zijn sterke aanwijzingen maar het overtuigend bewijs ontbreekt volgens de rechter. De hoofddocent recht krijgt op 22 augustus 2011 de eerste dreigbrief en er spat de zondag daarop een verfbom tegen zijn voordeur uiteen. De student zou het de docent kwalijk nemen dat hij was geschorst op verdenking van fraude en in 2012 een negatief studieadvies kreeg. Alle dreigbrieven kwamen vlak voor of na een stap in de juridische procedure, die de student daartegen aanspande. De in 1993 uit Iran gevluchte Wassenaarder zegt twee weken eerder niemand bedreigd te hebben en dat de toon in de brieven niet de zijne is. De officier van justitie acht de feiten bewezen omdat zijn dna-spoor op een postzegel werd aangetroffen en de data waarop de brieven waren bezorgd klopten en eiste twee weken eerder 180 uur werkstraf, drie maanden cel voorwaardelijk en een contactverbod. Het Openbaar ministerie tekent beroep aan tegen de uitspraak. De advocaat vindt de bewijzen ’minder dan minimaal’. De bedreigde is 45 jaar werkzaam bij de rechtenfaculteit en is voorzitter van de buurtvereniging Maredorp-De Camp en onder meer lid van drie beroepscommissies voor het bus- en taxivervoer. Hij is getrouwd met Sjaak Rovers en zegt zich niet eerder in zijn leven bedreigd te hebben gevoeld vanwege zijn homoseksuele geaardheid. (Sl23-07, LD23-07, Mare05-08, LD08/23-08, Mare04-09).

6. Burgemeester Henri Lenferink trekt de drank- en horecavergunning van Café Tanger in. Ook mogen er in de zaak aan de Brandts Buyskade en het Jacques Urlusplantsoen geen kansspelautomaten meer staan. In mei werd het café tijdelijk gesloten vanwege een schietincident. Uit onderzoek blijkt dat het café een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. Het café staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Café Tanger, maar de oude naam Café Het Plantsoen staat nog op de gevel. In 2011 legt Lenferink zes maanden beperkte openingstijden op omdat er illegale pokertoernooien worden georganiseerd. In 2013 zijn klachten over geluidoverlast reden voor de eigenaar om, in overleg met de politie, de zaak enkele weken te sluiten. (FeedGem06-08, Sl06-08, RTVW06-08, LD07-08, Dichtbij07-08, LN13-08, WW13-08, HOZ17-08).

6. Rijkswaterstaat en minister Melanie Schultz van Haegen baseren zich op volstrekt achterhaalde groeimodellen bij de aanleg of verbreding van snelwegen. Dat zeggen Wim ter Keurs, voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland en Jaap van Meijgaarden, voormalig plaatsvervangend directeur directie economie en vervoer van de provincie. Beiden zijn al jaren verklaard tegenstander van de Rijnlandroute. Volgens het duo wordt ten onrechte uitgegaan van het hoogste groeiscenario, in plaats van een lagere, realistische groei, zodat 335 miljoen euro op de weg kan worden bespaard. Beiden pleiten voor een herbezinning op de prognosemethodiek bij infrastructurele projecten. (Tr06-08, Sl06-08).

6. ’s Nachts wordt een vuurwerkbom naar een studentenhuis aan de Kaasmarkt gegooid waarbij de entree ernstig beschadigd raakt. Zes van de negen bewoners die thuis zijn gaan via hun balkon naar de buren en de straat op. De brandweer stelt een onderzoek in. Er raakt niemand gewond. ‘Al het glas is uit de voorpui geblazen en de sponningen zijn versplinterd. Het was een gigantische knal. Het glas lag tot bovenaan de trap naar de eerste verdieping’, zegt een van de studenten. Ook een geparkeerde auto loopt schade op. (Sl06-08, RTVW06-08, LD07-08).

6. Bij biotechnologie bedrijf Crucell wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen het dodelijke virus ebola. Het bevindt zich nog in de preklinische fase, maar de data zien er veelbelovend uit. Het middel is al op apen getest. Crucell verwacht het middel eind 2015 of begin 2016 op mensen te kunnen testen. Maria Pau, hoofd van de onderzoeksprogramma's naar virale vaccins verwacht dat een vaccin vooral wordt ingezet voor bescherming van hulpverleners en familieleden van een patiënt en mogelijk om verdere verspreiding van de ziekte te stoppen. ‘Geneesmiddelen en vaccins moeten altijd zorgvuldig en uitvoerig getest worden. Gemiddeld duurt het zo'n tien jaar als er vooraf voldoende kennis is, anders nog veel langer. Bij ebola zijn de extra complicerende factoren dat de ziekte zeldzaam is en er steeds nieuwe varianten opduiken. Ons onderzoek was in 2006 al erg ver, maar er bleek dat het mogelijk onvoldoende effectief zou zijn. Daarom is het terug naar ‘de tekentafel’ gegaan. Ik denk dat het nog tot na 2020 duurt voor ons preventieve multivaccin goedgekeurd is’. Het ebolavirus is vaak dodelijk. Tot nu toe zijn meer dan 1.700 mensen besmet geraakt in West-Afrikaanse landen als Liberia, Guinee en Sierra Leone. Van hen zijn er 932 overleden. Crucell besluit het vaccin in ontwikkeling nog niet in te zetten zoals het Canadese experimentele medicijn Zmapp om geen valse verwachtingen te wekken. (LD06/15-08, FD08-08, RTVW08-08).

6. De Protestantse gemeente Leiden (PgL) brengt het aantal fulltime predikanten terug van zes naar vier. ‘De landelijke teruggang in leden en vergrijzing, zie je ook in Leiden. We krijgen minder geld binnen’, zegt Cent van Vliet, voorzitter van de kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) en betrokken bij het opstellen van het vierjarig beleidsplan voor de PgL. In de nieuwe opzet krijgen drie gemeenten een halve predikantsplaats. Er komt meer onderlinge samenwerking en er zijn minder pastorale uren. Bij het verdelen van de predikanten werd gekeken naar het aantal leden, het aantal kerkgangers, inkomsten, aantal gevers en belijdenissen, dopelingen en trouwerijen en begrafenissen. In de binnenstad en Marewijk zijn veel jonge gezinnen, de buitenwijken zijn grijzer. Naast forse bezuinigingen richt de PgL een vitaliteitsfonds op met 200.000 euro voor gemeenschappelijke projecten zoals een kinderbijbelmusical. Iedere geloofsgemeenschap kan er aanspraak op maken. Wie samenwerkt, krijgt extra punten. Foort van Oosten, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, is blij met de uitkomst van het beleidsplan. ‘We moeten ons niet alleen naar binnen richten, maar ook naar buiten. De kerk moet haar mening laten horen. Daarvoor leent het fonds zich goed’. (LD06-08).

7. Het aantal wapenvergunningen dat in 2013 is afgegeven in Leiden bedraagt 254. In 2007 kregen nog 300 Leidenaren zo’n vergunning, meldt de politie. (HOZ10-08).

7. Parfumerie Mooi verdwijnt na vijf jaar uit het station Leiden Centraal. De winkelketen heeft besloten het contract met NS dat op 1 oktober afloopt niet de verlengen. Volgens marketing manager van Mooi, Léonie Prins, heeft de NS andere doelstellingen dan in 2008. Destijds wilde NS in Leiden een ’beauty & health-domein’ op het station waarin Mooi goed zou passen. Het was een testmodel voor zes stations. Ook de komst van Rituals had invloed op Mooi, waar voorheen veel Rituals producten werden verkocht. Dat de meeste stationswinkels in Leiden van het eigen retailbedrijf zijn, is volgens het vervoersbedrijf toeval. ‘Er is plaats voor andere ondernemers’, zegt woordvoerder Inge Rijgersberg. Ze moeten wel passen binnen de doelstellingen. (LD07-08).

7. De Rijnland Zorggroep maakte in 2013 een winst van 8,4 miljoen euro. Volgens Arnoud Weermeyer, lid van de raad van bestuur wordt het bedrag als financiële buffer gereserveerd. Van de groep maakt onder meer het regionale Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp en een aantal verpleeghuizen deel uit. In 2012 was de winst 5,9 miljoen en een jaar eerder 6,8 miljoen. (LD08-08).

8. De fusie tussen het Diaconessenhuis Leiden en de Rijnland Zorggroep, waartoe het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn behoort, is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder ging ook al de Autoriteit Consument en Markt (ACM) akkoord. De bestuurders zijn blij en zeggen te kunnen blijven voldoen aan de steeds strengere kwaliteit- en volumenormen. Binnenkort treffen de organisaties voorbereidingen voor de integratie in 2015. De poliklinische en basis ziekenhuiszorg blijft op alle drie locaties aanwezig. (Sl08-08, LD09-08, WW20-08).

9. Galeriehoudster Isabelle Riffon is op zoek naar sieraden met Leiden als thema. Tot en met 26 september mag iedereen een ontwerp van twintig bij twintig centimeter opsturen. De wedstrijd valt samen met de Leidse versie van ’The Big Draw’, een tekenfestival ter ere van de 20ste Kunstroute in Leiden. Riffon: ‘Ik had een ketting met zilver en bloedkoraal gemaakt voor een expositie in Zweden. Fotograaf Pim Rush merkte de gelijkenis met de sleutels van het stadswapen op. Zo kwam ik op het idee om een ontwerpwedstrijd te organiseren. Tijdens de kunstroute zijn de inzendingen te zien in de galerie aan de Pieterskerk-Choorsteeg. Bezoekers vormen de jury en kiezen twee winnaars. Een tot 14 jaar, en daarboven. Zij krijgen hun eigen sieraad cadeau. (LD09-08, HOZ17-08).

9. Na twee jaar is de verbouwing en uitbreiding van het Rijnlands Revalidatie Centrum aan de Wassenaarseweg vrijwel afgerond en in gebruik genomen. Hoofd technisch dienst Gerben Posthumus: ‘We waren letterlijk uit ons jasje gegroeid. Het aantal medewerkers is sinds 2003 gegroeid van 260 naar 500. De uitbreiding beslaat 2.000 vierkante meter waarmee het totaal op 11.500 vierkante meter komt. Het aantal verpleegdagen ligt rond de 14.000. De noodgebouwen verliezen langzamerhand hun functie en maken deels plaats voor parkeerplekken. De oude ingang is vervangen door een nieuwe. De hart/longrevalidatie kreeg een nieuwe en lichtere trainingsruimte. De vierpersoonskamers zijn opgesplitst in twee tweepersoonskamers en de kamers voor de kinderartsen zijn vergroot. Ook de oefenruimte voor jonge kinderen is sterk verbeterd. (LD09-08).

9. Tussen de stations Leiden Centraal en Utrecht Centraal is tot en met 17 augustus geen rechtstreekse treinverbinding. Treinreizigers krijgen te maken met een langere reistijd en een aangepaste dienstregeling. ProRail werkt aan een omvangrijke vernieuwing van het knooppunt Utrecht. Dat karwei moet eind 2016 klaar zijn. Er zijn dagelijks 400 mensen aan het werk om aan de noordkant van Utrecht Centraal ruim twee kilometer spoor te vernieuwen en het aantal wissels te verminderen. (RTVW08-08).

9. Bij een aanrijding in de tunnelbak van de A4 bij Leiden raken drie mensen gewond. De botsing ontstaat doordat een rood kruis boven een van de rijstroken wordt genegeerd. Die rijbaan richting Amsterdam is bijna een uur afgesloten omdat er fietsen van een auto vallen. Eerder op de dag is bij knooppunt Ypenburg de A4 in dezelfde richting al enkele uren dicht nadat een busje op een 'peilwagen' botst. Daarbij vallen vijf gewonden. (Sl09-08, RTVW09-08, Dichtbij09-08).

9. De Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging plaatst een mobiele klimwand op het Stadhuisplein. Kinderen vanaf zes jaar en hun ouders hebben na een klauterpartij een riant uitzicht. (Dichtbij11-08, WW13-08).

10. Bij de wereldkampioenschappen roeien voor junioren in het Duitse Hamburg zorgt Jeroen Oortwijn (18) van Die Leythe voor een sensatie door met de Junioren Holland Acht de zilveren medaille te veroveren. Het is ook een flinke opsteker voor de Leidse bondscoach Ronald Florijn, die naast de acht nog drie boten in de finale heeft. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Nederlandse acht erin slaagt op het podium te komen. Oortwijn is euforisch na afloop van de race. Bij het EK voor junioren in mei, greep het achttal net naast de medailles. Hij schrijft het succes onder meer toe aan de loodzware trainingen. Dertien maal per week. Oortwijn stapt over naar Nereus in Amsterdam, waar hij medicijnen studeert. (LD11-08).

11. Hanneke Slagter (20) verruilt Nederlands kampioen ZVL voor de Hongaarse topclub Dunaújváros. Twee jaar geleden zou ze naar San José gaan, in Californië, om daar in een waterpoloteam van een universiteit te gaan spelen. Slagter had een half jaar te lang niet gestudeerd waardoor de Amerikaanse universiteit haar niet mocht toelaten. Afgelopen week werd al bekend dat de Leidse vereniging international Vivian Sevenich (21) kwijtraakt aan de Italiaanse club Messina. Zij vertrekt - na acht jaar ZVL - eind augustus naar Sicilië. Trainer-coach Koen Plasmeijer spreekt van een ‘aderlating’ maar verwacht veel van de jeugdinternationals Femke An en Lynn Joustra (LD11/12- 08).

11. Burgemeester Henri Lenferink is van plan de aangevraagde drank- en horecavergunning van Dubai Lounge aan de Nieuwe Beestenmarkt te weigeren. Het 'tapas- en waterpijpcafé' zou niet voldoen aan de eisen. Sinds 1 februari 2014 is er een nieuwe ondernemer die het in november 2013 geopende Dubai Lounge exploiteert. Zolang de aanvraagprocedure loopt mogen er geen dranken worden verstrekt en geen kansspelautomaten worden gebruikt. Ook het terras moet gesloten blijven. (Dichtbij11-08, FeedGEm11-08, Sl11-08, RTVW11-08, LD12-08. WW13-08).

11. Ruim 3.400 eerstejaarsstudenten doen mee aan de El Cid-week, de Leidse introductieweek die tot en met 15 augustus duurt. Voor het eerst doen naast studenten van de Universiteit Leiden ook 600 hbo-studenten van de Hogeschool Leiden mee. Minderjarige deelnemers mogen geen alcohol drinken en zijn te herkennen aan een andere kleur polsbandje. De mentoren krijgen een cursus over de gevaren van alcohol en om het alcoholbeleid te handhaven. Voorzitter Pieter Bol: ‘Het programma moet vanwege de recorddeelname op enkele punten worden aangepast. De opening is verhuisd van de Hooglandsekerk naar de Lammermarkt. Verder zijn zowel de champagnebrunch als de barbecue over twee locaties verspreid. In het Universitair Sportcentrum kunnen 700 studenten overnachten en bij de Hogeschool Leiden staat een tent met 300 slaapplekken. Die wordt na een dag ontruimd wegens overvloedige regen waarna de slapers verhuizen naar het sportcentrum. De rest slaapt bij studentenverenigingen, medestudenten of particulieren. Op 12 augustus staat een bonte verzameling aan stands op de informatiemarkt op de Nieuwe Rijn en de Botermarkt. Sport-, studie- en studentenverenigingen, politieke partijen en horeca, presenteren zich. Het programma op 13 augustus: sport, collegetour en workshops is opgedeeld in drie tijdvakken. Het Leids Eerstejaarsfestival is op 14 augustus in park Landskroon vlakbij Corpus. Bol: ‘Dat Oegstgeester park leent zich er beter voor dan Vlietlanden waar het afgelopen jaar was. Bovendien kunnen we er twee uur langer doorgaan. Tot 22 uur. De opzet is vrijwel gelijk: Een groot podium met bandjes, informatiekraampjes van studentenverenigingen, attracties en lekker liggen in het gras’. Gregor Salto, de Handsome Poets, The Flexican & MC Sef, Huminal, Weekend Warriors, Barry Badpak en Sharon Doorson treden er op. Het opening- en eindfeest is in danssalon ‘In Casa’ met fluorescerende armbanden, hoofdtooien en neonverf op de gezichten. (LD24-05, RTVW02/06/11-08, LD03/11/12/13/14/15/19-08, Dichtbij11/18-08, Sl11/12-08, HOZ17-08, UL19-08, WW20-08).

12. De gemeente biedt Rafaël Cala Rodriguez, eigenaar van dansschool Salsiando, een onderkomen aan de Flevoweg aan. Daar heeft hij weinig aan, zegt de dansleraar. Sinds de gemeente zijn dansschool aan de Haarlemmerweg in mei sloot, heeft hij geen inkomsten meer. Zijn huis en zijn auto zijn al verkocht. ‘Mijn droom wordt kapot gemaakt’, aldus Rodriguez die in 2013 verhuisde van gebouw Scheltema naar de Haarlemmerweg. Na een jaar bleek dat een dansschool op het bedrijfsterrein volgens het bestemmingsplan niet mag. ‘Het verbouwen van de ruimte aan de Flevoweg en de verplichte brandveiligheid- en geluidtesten kosten duizenden euro's. En ik heb helemaal geen geld meer’. Rodriguez staat aan de rand van een faillissement. Achttien jaar had hij een goedlopende dansschool. ‘Als de dansschool in september niet open kan, ben ik failliet. Ik ben ten einde raad’. Op 23 augustus protesteren cursisten van de school met dansen op het Stadhuisplein en rond de balies van het stadhuis tegen de gemeente. (LD12/25-08).

12. Biotechnologiebedrijf Prosensa krijgt 5 miljoen euro van de Amerikaanse non-profit organisatie CureDuchenne. Het geld wordt gebruikt om de ontwikkeling van een medicijn tegen de spierziekte Duchenne te versnellen. Ook wordt de subsidie ingezet voor de ontwikkeling van een tweede Duchenne-medicijn, naast het leidende medicijn in ontwikkeling drisapersen. Wereldwijd lijden circa 300.000 jongeren aan de dodelijke spierziekte, met name jongens. Patiënten belanden veelal in het begin van hun tienerjaren in een rolstoel. Op latere leeftijd is vaak beademing nodig. Weinig patiënten worden ouder dan 30 jaar. In 2004 ontving het Leidse bedrijf, dat sinds vorig jaar een beursnotering heeft in de VS, al 1,4 miljoen euro subsidie van CureDuchenne. (Dichtbij12-08, LD13-08).

12. Een misstap, verspreking of gemiste muzieknoot haalt mensen uit hun ritme. Daardoor vertragen we, melden Leidse psychologen in het Journal of Neuroscience. ‘Vanwege een oeps-fout-reactie zijn de hersenen even afgeleid’, ontdekt wetenschapper Rudy van den Brink met stagestudent Syanah Wynn. In lopen, praten en muziek maken zit een ritme. Hersenen produceren dan een golfpatroon dat met dit ritme in de pas loopt. Dankzij de overeenkomst in ritmes voeren mensen activiteiten snel en nauwkeurig uit. Toch maken we soms een fout. ‘De hersenen zijn even afgeleid door zo’n fout. Daardoor verschuift het hersenritme en raakt het uit de pas met het prikkelritme. Dan kost het meer tijd om de nieuwe prikkel te verwerken’, concludeert Van den Brink. ‘In de verre toekomst kan dit van belang zijn voor de behandeling van aandoeningen als adhd’. (UL12-08, RTVW14-08).

13. Groene Hart Cruises bestaat vijftien jaar. Het voormalige Leidse rondvaartbedrijf Slingerland werd overgenomen door het echtpaar Hans en Sonja Bosma, dat daarvoor verhuisde van Harderwijk naar Leiden. Eerst woonden ze op het kleinste scheepje Jolanda S. dat drie jaar geleden werd vervangen door de modernere Ambiance. Na een huis aan de Hoge Rijndijk wonen ze nu nabij de ligplaats van de Olympia aan de Zijldijk. De rederij verzorgt minicruises vanuit Leiden door het Groene Hart. (LN13-08).

13. Treinreizigers tussen Alphen en Leiden Lammenschans hebben vier uur lang meer dan een uur vertraging als de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal beschadigd raakt nadat een boot zich klem vaart onder de brug. De provincie stuurt direct een team monteurs. De schipper beweert door groen licht te zijn gevaren. De brug, die op afstand wordt bestuurd, zou te vroeg zijn gesloten. Camerabeelden moeten uitsluitsel geven. (Sl13-08, RTVW13-08, LD14-08).

13. De politie nam in juli vijftig zedenzaken in behandeling. In juli 2013 waren dat er nog geen dertig. Volgens districtschef Joep Pattijn wordt de stijging onder meer veroorzaakt door een exhibitionist die Leiden actief is bij studentenhuizen en een handtastelijke wielrenner in de Bollenstreek. In twee Leidse wijken is volgens Pattijn nog geen sprake van dalende woninginbraken: de Stevenshof en de Mors. Uit cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar blijkt dat deze wijken hotspots zijn. Pattijn wijst twee oorzaken aan. Het zijn al wat oudere wijken, waar bij veel woningen het hang- en sluitwerk niet van de beste kwaliteit is en de kozijnen in veel gevallen óók aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Verder is er - vanwege de bevolkingssamenstelling – een kleinere bereidheid tot burgerparticipatie dan in andere delen van Leiden. Oplettende burgers zijn volgens hem een belangrijke factor voor de dalende misdaadcijfers. Het aantal gepleegde misdrijven daalde de eerste vier maanden met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013: 5.267. In het hele district daalde het aantal woninginbraken met 27 procent tot 386. In die periode werden 73 verdachten opgepakt, tegen 57 in 2013. (LD14/16-08)

13. De Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming haalt een grote groep verwaarloosde en ondervoede dieren weg uit een woning. Het gaat om 26 katten, drie honden, tien stinkdieren en een fret. De beesten lopen rond in hun eigen ontlasting, zitten onder de viezigheid en vlooien en hadden ‘enorme honger’. Volgens een inspecteur van de Dierenbescherming hangt in de woning een ’ondraaglijke stank’. Een dierenarts is ruim vier uur bezig met het controleren en behandelen van de dieren. Voor een kat en een kitten komt de hulp te laat. De inspectie komt de misstand op het spoor na een telefoontje over enorme stankoverlast. Tegen de 53-eigenaresse is proces-verbaal opgemaakt. Zij moet ook de kosten betalen van de herplaatsing. (RTVW14-08, Dichtbij14-08, Sl14-08, LD15-08).

14. Rogier Jansen is de nieuwe basketballer bij Zorg en Zekerheid Leiden. Het is met afstand de meest besproken tweejarige transfer van deze zomer. De spelverdeler werd de afgelopen seizoenen steevast uitgejouwd in de Vijf Meihal. Zelfs werd hij op een spandoek huilend afgebeeld. De 74-voudig Oranje-international is er niet van onder de indruk. De Amerikaan William David Felder Junior (23) begint in de Vijf Meihal aan zijn eerste overzeese profavontuur. De powerforward/center moet de ploeg van Eddy Casteels van lengte en kracht onder de borden voorzien. Felder heeft naam gemaakt in het Amerikaanse collegebasketbal. De voorbije twee seizoenen speelde hij voor Miami (Ohio) Redhawks. Met Worthy de Jong, Mohamed Kherrazi en Kasper Averink is de kern behouden gebleven. Daarnaast zijn Rogier Jansen, Jeroen van der List en jeugdinternational Floris Versteeg contractueel vastgelegd. (LD15-08, LN20-08).

14. Merijn Tinga, de Leidse Plastic Soup Surfer slaagt er niet zijn surftocht van 500 kilometer langs de hele Nederlandse kust naar het Duitse Borkum te volbrengen. Op het strand van Ameland stopt hij er mee nadat hij twee keer eerder in het Belgische Knokke op zijn twintig kilo zware surfboard te zijn gestapt. Een dag later start Tinga in Katwijk waar hij om tien uur ’s avonds aankomt en gaat op weg naar IJmuiden. ‘Ik ben helemaal kapot’, zegt de Leidenaar als hij er na ruim 400 kilometer mee kapt. ‘Mijn enkels zijn dik van de klappen die je maakt met zo’n zwaar board. Mijn voet zijn ontveld en ik kan alleen nog maar achteruit de trap af. Ik heb slecht geslapen en had vannacht koorts’. (LD09/11/13/15-08, RTVW11-08, LN20-08).

14. Zes appartementen van een flat aan het Pergolesipad worden ontruimd vanwege een gaslek, dat ontstaat bij sloopwerkzaamheden. Nadat energieleverancier Liander het gat heeft gedicht mogen de bewoners weer terug. (Sl14-08, Dichtbij14-08, LD15-08).

14. Het aantal dak- en thuislozen dat om een logeerplek vraagt, neemt toe. ‘Dat we zelfs in deze zomerweken nog slaapplaatsen moeten verloten, is een teken aan de wand’, reageert bestuursadviseur Ellen Molenaar van De Binnenvest. Deze organisatie biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding in Leiden, Alphen aan den Rijn en Katwijk aan. ‘Bij sommige mensen kan in korte tijd werkelijk alles tegen zitten’, aldus Rina Beers, beleidsmedewerker van de Federatie Opvang (de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang). Bij de federatie zijn 75 leden aangesloten. Met elkaar goed voor honderden opvanglocaties in ons land. Ook jongeren behoren steeds vaker tot de groeiende groep nieuwe daklozen. Ze zijn weggelopen, komen uit de gevangenis en zijn daarna niet opgevangen of staan op straat vanwege grote financiële moeilijkheden. (LD13-08).

14. Ziekenhuisbacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica vormen een groeiend probleem. De Leidse antibiotica-expert Gilles van Wezel gaat samen met collega Michael Richardson en met experts van het LUMC en Naturalis op zoek naar nieuwe antibiotica in het gif van slangen en schorpioenen. Daarvoor krijgt hij 1,4 miljoen euro van het bedrijfsleven en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Tot dusver zoekt de farmaceutische industrie vergeefs. ‘Van giftige dieren weten we dat ze antibiotica gebruiken om hun gifklieren te beschermen tegen infecties. Die gaan we nader onderzoeken met nieuwe technologie’, aldus Van Wezel die zoekt naar onbekende stoffen met een sterke antimicrobiële werking. Gif wordt langs synthetische weg in grotere hoeveelheden gemaakt zodat die getest kunnen worden. (UL19-08).

14. Uitspraak Haagse rechtbank tegen twee Leidse broers van 21 en 16 jaar die een scheidsrechter bij een zaalvoetbalwedstrijd in de sporthal aan de Opaalstraat een dubbele kaakbreuk en een zwaar gekneusde neus toebrachten. Tegen de oudste eist het openbaar ministerie twee weken eerder 113 dagen gevangenisstraf, waarvan 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Verder wordt een schadevergoeding geëist en wil het OM dat hij onder toezicht van de reclassering blijft en een agressietraining gaat volgen. Volgens de officier van justitie is hij schuldig aan openlijke geweldpleging. Geen uitspraak gepubliceerd. (LD01-08).

15.’Leidse Lente’ heet de nieuwe culturele hotspot aan de Haagweg 4. Galeriehoudster en kunstenares Diana Lepelaar en Jeanette Plaizier openen het galerie-café binnenkort in de oude ambachtsschool. Aan de voorzijde van het gebouw komt bovendien een terras. Lepelaar: ‘We willen hier een podium creëren waar makers bijvoorbeeld muziek, kunst of poëzie tentoon kunnen spreiden’. Elke zes weken wordt er van tentoonstelling en thema gewisseld. Daaromheen worden programma’s gebouwd zoals lezingen, films, workshops en muziek. Lepelaar startte haar atelier in 2011 en Plaizier runde er evenementenbureau De Partij. Tevens is er een stichting opgericht die als cultureel servicebureau ‘Centraal’ gaat opereren vanuit de galerie. (Dichtbij15-08, HOZ17-08).

15. De Universiteit Leiden is met plaats 77 de op een na hoogst genoteerde Nederlandse universiteit in de Shanghai Ranking, de ranglijst van 500 beste universiteiten ter wereld. In de ranking, die officieel de Academic Ranking of World Universities (ARWU) heet, staan verder de Universiteit Utrecht (57), de Rijksuniversiteit Groningen (82) en de Vrije Universiteit Amsterdam (100). Tot de belangrijkste criteria behoren het aantal publicaties van medewerkers van een universiteit in wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en Science, en het aantal onderscheidingen zoals Nobelprijzen en Fields Medals (een soort Nobelprijs voor de wiskunde) voor medewerkers en afgestudeerden. Sinds jaar en dag staat de Amerikaanse Harvard University bovenaan. Cambridge is op nummer 5 de best presterende Europese universiteit. Tegelijkertijd worden ook rankings per onderzoeksveld gepubliceerd. De Universiteit Leiden staat in de top 100 met Clinical Medicine & Pharmacy (30) en Social Science (76-100). In de ranglijst voor een (beperkt) aantal wetenschappelijke disciplines staat Leiden voor Physics in de groep 51 tot 75. (UL19-08, Sl20-08).

15. De woonwagencultuur staat op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Woonwagenbewoners trekken steeds vaker groepsgewijs naar campings om daar in een stacaravan een groot deel van het jaar door te brengen. Op de officiële standplaatsen wordt het steeds moeilijker hun traditionele levenswijze vol te houden. Dat zegt de Leidse woonwagenbewoner Wim van Esch die merkt dat gemeenten vaak een uitsterfbeleid volgen en wagens vervangen door kunststof chalets. (LD14-08).

16. Zwembad De Vliet aan de Voorschoterweg loopt in de nacht van 15 op 16 augustus bijna helemaal leeg. Medewerkers ontdekken ’s ochtends dat er het waterniveau 70 centimeter is gezakt. Er blijkt zo’n haf miljoen liter weggelopen te zijn. Na reparatie wordt het zwembad weer volgepompt. Op 20 augustus gaat De Vliet weer open als het nieuwe water bijna tot 22 graden is opgewarmd. Manager Henri de Boer van Sportbedrijf Leiden zegt dat het zwembad een technisch probleem had. Een niet goed functionerende afsluiter van een filter was de oorzaak. ‘We konden de afsluiter zelf vervangen. Kosten zijn er dus niet’, meldt een woordvoerster. Abonnementhouders kunnen zonder bijbetaling zwemmen in zwembad De Zijl. (Sl16/18/19-08, LD18/19/20-08, RTVW18/20-08).

16. In het onbemande pompstation Jongeneel aan de Stevenshofdreef staan sinds kort twee industriële wasmachines en een droger. Zo’n 30 tot 45 minuten voor een was en het drogen duurt tien minuten tot een half uur. In de ene wasmachine past tot vier kilo, in de ander en de droger kan tot achttien kilo. Annemieke en Mattijs Jongeneel bedachten die extra service voor hun klanten. ‘Een restauranthouder wast zijn tafellinnen bij ons en er komen veel mensen met dekbedden, de enorme vakantiewas of paardendekens. Inclusief wasmiddel is het tarief 11 euro’. (LD18-08).

16. Oud-profvoetballer Tin de Cler vindt het hoog tijd dat in Leiden ernst wordt gemaakt met fusies van vrijwel alle verenigingen. De oud-speler van onder meer Ajax, AZ, Feijenoord en het Nederlands elftal betreurt dat zijn jeugdliefde Lugdunum is afgegleden tot in de kelder van het amateurvoetbal. Hij stelt voor het aantal clubs in enkele jaren terug te brengen van twaalf naar zes. Als fusiepartner van Lugdunum ziet in Roodenburg een goede kandidaat. Sentimenten hoeven wat hem betreft niet in de weg te staan. De Cler wil na zijn operatie aan een liesbreuk terugkeren als trainer. (LD16-08).

((CV. 16. Madelon Smit-den Blanken (67) uit Voorschoten is al jaren de drijvende kracht achter ’GildeSamenspraak Leiden’, dat in de regio al zo’n 1.200 buitenlanders en streekgenoten samenbracht. ‘Toen ik ermee begon, had ik geen idee waar ik me in stortte. Ik las dat in meer dan zestig steden vrijwilligers mensen uit het buitenland helpen de taal te leren. Omdat in de buurt zo’n project nog niet bestond, nam ik heel impulsief contact op met het landelijk bestuur. Ik stortte me in het diepe. Na een artikeltje in de krant stond mijn telefoon roodgloeiend. Van buitenlanders, maar ook van organisaties als Vluchtelingenwerk, Inburgering, het Talencentrum. Die stonden allemaal te popelen om mensen aan te melden’. De eerste jaren was ze soms veertig, vijftig uur per week in touw. ‘We hadden de tijd mee en het geluk dat Gerda van den Berg wethouder was. Iedere keer als ze buitenlanders het inburgeringscertificaat gaf, zei ze: ’U denkt nu dat u klaar bent, maar het begint nog maar net. Hier in de hal staat GildeSamenspraak Leiden. Daar kunt u zich inschrijven om een taalmaatje te vinden, waardoor u onze taal pas echt gaat leren’. Nou, ze stroomden toe’. Madelon: ‘We hebben zo’n 1.200 ’anderstaligen’ ingeschreven met meer dan 160 verschillende nationaliteiten. In die acht jaar hebben we bijna 600 vrijwilligers aan hen gekoppeld. De meeste matches gaan één, anderhalf jaar door. We geven geen lessen. Ze gaan samen aan de slag. Het is erg belangrijk dat het klikt. Er ontstaan vaak hechte vriendschappen’. Volgens Madelon is het gilde een geoliede machine geworden met een fantastisch team coördinatoren’. Ze studeerde rechten in Leiden, haar man overleed op 46-jarig leeftijd en heeft twee zoons: Michiel (37) en Folkert (35). Ze hield aan het werk Iraanse schoondochter over. (LD16-08))

16. Van de vijf kersenboompjes die Japanse zusterstad Nagasaki de stad in maart cadeau deed voor een plekje in het Rembrandtpark staan er nog maar enkele overeind. Ze werden door Teruo Nakamura en zijn Leidse collega wethouder Frank de Wit geplant naast de plaquette die er uitleg over geeft. Ze zijn gesneuveld door vandalisme. De schade is ontdekt tijdens een reguliere inspectieronde en het tekort wordt in het najaar aangevuld. (LD18-08).

16. De C1000-supermarkt aan het Diamantplein sluit en wordt omgevormd tot Jumbo. Het is de derde Jumbo-winkel in Leiden. Vanaf 3 september kunnen de inwoners van het Morskwartier terecht in de nieuwe winkel. De 800 m2 tellende Jumbo krijgt onder meer een versplein. Klanten van C1000 in Winkelcentrum Diamantplein konden vanaf 30 juli verhuiszegels sparen. Na de verbouwing kunnen zij hun spaarkaart bij de nieuwe Jumbo inleveren voor een boodschappenpakket van 60 euro. De medewerkers gaan mee naar Jumbo en er komen nieuwe medewerkers bij. De eerste 300 klanten krijgen een bos bloemen en tot en met 7 september krijgen alle klanten die meer dan 25 euro besteden een appeltaart. Filiaalmanager is Jelmer Hessling. Het is het 442ste Jumbo-filiaal in Nederland. (Sl09-07, WW09-07, WW13-08, LN27-08, HOZ31-08).

17. Atlete Tessa van Schagen (20) beleeft weinig plezier aan de EK atletiek in Zürich. Ze kwalificeerde zich niet voor individuele nummers. Op de enige afstand waarvoor zij zich plaatst, de estafette 4 x 100 meter, komt ze niet echt in actie omdat de eerste loopster Madiea Ghaloorer er niet in slaagt het stokje door te geven aan Dafne Schippers maar valt. Daardoor wordt de run voortijdig afgebroken. Van Schagen zou de derde loopster zijn. (LD20-08, LN20-08).

18. De Leidse schrijfster Ciska van der Horst brengt haar eerste boek op de markt. Haar debuut ‘Ivy’ gaat over een bijzonder meisje. Haar ouders zijn om het leven gekomen en een zwaar begin op school en nachtmerries maken haar leven er niet makkelijker op. Het is een avontuur vol liefde, spanning, verdriet, draken en actie. Ivy is uitgegeven door boekscout. (Dichtbij18-08, LD17-09).

18. SP wil dat de gemeente optreedt tegen ‘spookbewoners’. In vragen aan B en W zegt de partij dat Leidenaars bewust of onbewust niet opgeven wanneer ze naar elders verhuizen. Daardoor krijgen huurder of kopers van hun leeggekomen woningen hoge aanslagen omdat hun adres veel meer mensen staan ingeschreven. De SP vraagt zich af of nalatigen kunnen worden beboet. (LD19-08).

18. Studentenverenigingen hebben voldoende vrijwilligers. ‘Voor sommige functies krijgen we wel zestig aanmeldingen’, zegt Rex van der Plas, voorzitter van Augustinus. ‘Vroeger werd er eerder gedacht: dat doe ik er even bij. Nu wordt er meer gepland. Dit jaar haal ik tachtig in plaats van zestig punten, zodat ik volgend jaar tijd heb om in een commissie te zitten’. In september 2015 wordt het leenstelsel ingevoerd. Dan vervalt de studiefinanciering als gift. ‘Het is lastig te zeggen of we daar iets van merken’, zegt voorzitter Timo Korstenbroek van SSR. ’Voorlopig nog niet in elk geval’. Ook bij studentenroeivereniging Njord merken ze weinig van een tekort waar veel sportclubs wel mee kampen. Voorzitter Leonore Albers: ‘We vertellen nieuwe leden vooraf wat ze te wachten staat’. (LD18-08)

19. Zo’n 250 kinderen van locaties voor buitenschoolse opvang (bso) uit Leiden en wijde omgeving komen naar het sportterrein van Leiden Atletiek voor een bootcamp en andere sportieve activiteiten. Sporten, bewegen, en tussendoor gezond eten en drinken. ‘Voor de bso-locaties van Smallsteps (voorheen B4Kids en Catalpa) wordt deze ’Dag van de Gezondheid’ waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend evenement in de strijd tegen overgewicht’, aldus initiatiefnemer Michael van Kooperen. (LD20-08).

19. De sluiting van de poortjes op de stations Leiden Centraal en Voorschoten komt naderbij. In Woerden en zeven andere stations wordt vanaf vandaag een proef gehouden waarbij gratis doorgang wordt verkregen met een ov-chipkaart waarop voldoende saldo staat. Wie binnen een uur het station weer verlaat en uitlogt verliest geen saldo. Volgens Eric Trinthamer van NS kunnen mensen zonder ov-pas straks een passagekaart bij de gemeente aanvragen. De strijd tussen NS en gemeente - die geen poortjes wil - nog altijd niet beslecht. Er wordt tussen beide partijen nog steeds gesproken. Op De Vink, Lammenschans, Sassenheim, Hillegom, Voorhout en Alphen aan den Rijn komen geen poortjes. NS wil 82 station ‘afsluiten’. ‘De kans dat de reiziger onderweg een poortje tegenkomt is dan negentig procent’, zegt Trinthamer. (LD11/20-08).

19. Biotechbedrijf ProQr Therapeutics zoekt naar een medicijn tegen taaislijmziekte. Het Leidse bedrijf probeert daarvoor 75 miljoen dollar binnen te krijgen op Wall Street en de strijd aan te gaan met marktleider Vertex Pharmaceuticals. ProQr staat aan de vooravond van de eerste testfase van QR-010, dat patiënten laat inhaleren en zich richt op het verbeteren van de longfunctie via reparatie van een defect gen. Mensen met taaislijmziekte hebben een lagere levensverwachting. ProQr is mede opgericht door Henri Termeer, eerder directeur bij het Leidse Genzyme, dat ook werkt aan medicijnen tegen taaislijmziekte. (LD20-08).

20. Lucinde Wiersema (16) vertegenwoordigt ons land tot en met 24 augustus op het Europees jeugdkampioenschap voor doven en slechthorenden in het Turkse Trabzon. De Leidse atlete blijkt op haar zevende volledig doof te zijn en communiceert via gebarentaal. Ze zit op Het Waterland, de praktijkschool in Leiden en krijgt hulp van een tolk. Vandaag vliegt ze samen met de Rotterdamse Elaine den Exter en een ploegleider van de KNDSB, de dovensportbond. Ze doet mee op vijf onderdelen, speerwerpen, hoogspringen, ver springen, kogelstoten en de 200 meter. (LD20-08)

20. B en W zien af van het voorstel van UVS om de bouw van een nieuwe tribune, kantine en kleedkamers te combineren met de bouw van enkele sportzalen. Op vragen van D66-raadslid Aad van der Luit zegt het college dat UVS nergens aan wil meebetalen. De sportzalen zijn voor de middelbare scholen in de buurt en voor basketbalclub BS Leiden. Medegebruik door UVS is onhandig en ongewenst, aldus B en W. ‘Wat de communicatie van de gemeente betreft ben ik nog niet tevreden’, aldus Van der Luit. ‘Maar wat UVS aangaat, kan ik leven met de antwoorden’. UVS, BS Leiden en de wijkvereniging Houtkwartier willen nog voor de commissiebehandeling van 11 september van het ontwerp bestemmingsplan Kikkerpolder de gemeenteraad overtuigen van een alternatief dat voor alle partijen acceptabel is: 'Bouw meer gymzalen in de Kikkerpolder, combineer dat met verbeterde voorzieningen voor UVS en maak een waardevolle landschappelijke inpassing’ UVS heeft met ruim 50 teams al jaren behoefte aan verbetering van de sportvoorzieningen in de Kikkerpolder. BS Leiden zoekt al jaren één thuishonk, met zoveel mogelijk trainingsruimte. En de wijkvereniging probeert de groeiende verkeersdruk in de wijk te beperken. Op 4 september houdt de wijkvereniging een bijeenkomst waar het alternatief wordt gepresenteerd en de gemeente komt uitleggen waarom ze door wil met de huidige plannen. (LD21-08, Dichtbij27-08, WW03-09, LD04/13-09).

20. Het Leidsch Dagblad organiseert samen met Rijnsburgse Boys in sportpark De Middelmors in Rijnsburg een benefietwedstrijd voor oud-profvoetballer Wout Holverda (56). Lucky Ajax en Sparta Legends spelen er en de oud-profs uit Amsterdam winnen met 4-2. Scheidsrechter is Pieter Vink uit Noordwijkerhout. De wedstrijd levert 5.500 euro op voor Alzheimer Nederland. Holverda kreeg vorig jaar de diagnose Alzheimer. Bij het duel geniet de Leidenaar, maar is ook aangedaan. Vooral wanneer Peter van der Zwan, bestuurslid van de supportersvereniging van Sparta, hem toespreekt. De oud-voetballer is opgetogen over de opbrengst: ‘Daar ben ik hartstikke blij mee. Geweldig’. De veiling na de wedstrijd brengt 4.025 euro op. Ajax, Sparta, de KNVB, het Leidsch Dagblad, basketbalclub ZZ Leiden en Rijnsburgse Boys stellen daarvoor items ter beschikking. Ajax doneert ook nog eens 1.000 euro. Een loterij levert 295 euro op. Holverda straalt: ‘Ik vind het geweldig dat ze dit voor me doen. Echt klasse’. In het shirt van zijn geliefde Sparta speelt hij korte tijd mee en krijgt applaus bij het eerste balcontact. Na rust mag hij een strafschop nemen. De hoofdrolspeler schiet met links naast. Vlak voor tijd maakt hij de eretreffer, met rechts. Geëmotioneerd gaat hij door een erehaag van Spartanen en Ajacieden van het veld. Hij speelde twaalf jaar betaald voetbal, waarvan zes bij Sparta in Rotterdam en ook bij Fortuna Sittard en HFC Haarlem en werd een keer geselecteerd voor het Nederlands elftal. In zijn jeugd speelt Wout, die in Leiden-Noord opgroeit, voor Roodenburg. Soms voetbal hij nog bij de veteranen van Docos. Omdat hij geen auto meer mag rijden hebben fans een haal- en brengservice georganiseerd van en naar Sparta. Op 31 mei is een portret van hem te zien in het KRO-programma ‘De Wandeling’ op Nederland 2. (LD22-05, WW28-05, WW04-06, Sl19-08. LD06/15/19/20/21/22-08, RTVW21-08, WW27-08, HOZ31-08).

20. Goedkope leasefietsen die Het Warenhuis wil verhuren is oneerlijke concurrentie voor de lokale fietsenbranche, vindt Daan Sloos, fractievoorzitter van Leefbaar Leiden. De kringloop is onderdeel van de sociale werkvoorziening, die gebruikt maakt van door de gemeente verwijderde fietsen. Het Warenhuis wilde fietsen verhuren voor 50 euro per jaar (met een borg van nog eens 50), inclusief gratis reparaties. Sloos vraagt B en W ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid in de bestaande fietsenhandel niet in gevaar komt. (LD20/21-08, Dichtbij21-08, WW27-08).

20. De politie rolt een hennepkwekerij op in de Marnixstraat. Agenten treffen op de eerste verdieping van een woning 536 hennepplanten aan. De plantjes zijn verspreid over drie kamers. Ook werd een pot met 15 stekplantjes aangetroffen. De kwekerij en de apparatuur wordt vernietigd. (Sl21-08, Dichtbij21-08).

20. Verzetsstrijdster Atie Visser overlijdt een maand na haar 100ste verjaardag. In 2011 komt ze in het nieuws omdat ze in een brief aan burgemeester Henri Lenferink bekende de directeur van de HCW Felix Guljé te hebben doodgeschoten in 1946. Visser zat in de Tweede Wereldoorlog als koerierster onder de valse naam Karin bij de knokploeg van Marinus Post. Ze overviel onder meer distributiekantoren. Daarvoor kreeg ze in 1982 het Verzetsherdenkingskruis en de Veteranenspeld. Naast haar ondergrondse werk zat de geboren Rotterdamse ook bij de Politieke Opsporingsdienst (POD), die 'foute' Nederlanders opspoorde. Na de oorlog liquideerde ze Guljé, die voor de nazi's zou hebben gewerkt. Zijn bedrijf zou een brug hebben gerepareerd die door het verzet was vernield en voor de Duitsers van strategisch belang was. Met twee anderen van het verzet ging Visser in juni 1946 naar het huis van Guljé in de Van Slingelandtlaan. Ze belde aan en schoot hem dood in de deuropening. Later bleek dat Guljé joodse onderduikers in huis had. Tegen de burgemeester zei ze dat ze de moord niet zou hebben gepleegd, als ze meer over haar slachtoffer had geweten. (RTVW23-08).

20. Hans Kretzschnar sluit zijn antiquariaat op de hoek van de Jan Vossensteeg en de Van de Werfstraat. Hij verkocht zijn complete boekenbezit. De bekende Leidenaar - met alpinopet - stond jarenlang ook op de warenmarkt met een boekenstal. (EN20-08).

20. Na een hartinfarct daalt de nierfunctie twee keer zo snel als bij normale veroudering. Extra visolie in de voeding remt deze snelle achteruitgang. Dat blijkt uit onderzoek dat met subsidie van de Nierstichting is uitgevoerd binnen de Alpha Omega Trial die wordt gecoördineerd door Wageningen Universiteit. ‘Visolie wordt lokaal omgezet in signaalstoffen, zoals prostaglandinen, die mogelijk gunstig zijn voor het nierfilter, waardoor de nieren beter zouden kunnen werken’, zegt medeonderzoeker Erik Giltay, epidemioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Maar er wordt ook gedacht een effect op de bekleding van de bloedvaten of op de mitochondriën, de energiecentrales van de cel. De in het onderzoek gebruikte dosis visolie staat gelijk aan het eten van de aanbevolen hoeveelheid van twee keer (vette) vis per week. Capsules met visolie of met op algen gebaseerde omega-3-vetzuren zijn een goed alternatief. (LUMC28-08).

20. Sporting Trigon is, onder strikte voorwaarden, bereid om het korfbalterrein aan de Zoeterwoudsesingel op te geven zodat tennisclub Roomburg er een nieuw complex kan inrichten. ‘Maar eerst moet het stadsbestuur een duidelijke korfbalvisie opstellen’, zegt voorzitter John Beekman. Tennisclub Roomburg kan er drie banen meer aanleggen dan nu langs de Kanaalweg. En als de verhuizing rond is, kan hockeyclub Roomburg - die al jaren nieuwe leden moet weigeren - een extra kunstgrasveld aanleggen waar nu nog wordt getennist.
Volgens voorzitter Beekman wordt zaalkorfbal steeds belangrijker en pleit hij voor een nieuwe korfbalhal. ‘Wij liggen niet op voorhand dwars, maar vinden dat de 1.300 korfballers die Leiden telt, niet de dupe van veranderingen mogen worden. (LD21-08).

21. De Leidse firma FashionQlub neemt voor een niet bekendgemaakt bedrag de website shopvip.com over. Het online-bedrijf, met de hoofdvestiging aan de Harteveltweg, was al eigenaar van onder meer Goeiemode.nl. Shopvip.com, dat onlangs failliet ging, was een besloten ‘shoppingcommunity’ met rond een miljoen leden. FashiobQlub verkoopt bekende modemerken met korting. (LD21-08).

21. Buurtrestaurant Resto van Harte opent op twee locaties in Leiden een ontmoetingsplek voor jong en oud. Manager Alexandra Weststrate: ‘Je kunt er bijpraten met wijkgenoten, Soms treden lokale artiesten op of vertegenwoordigers van wijkorganisaties vertellen over activiteiten in de wijk. De kennismakingsprijs voor een driegangendiner is vier euro voor volwassenen en twee euro voor kinderen tot en met twaalf jaar. De vestigingen zijn is Topaz Zuydtwijck, Aaltje Noordewierlaan 50 en Slaaghwijk, Valkenpad 34-36. Resto VanHarte biedt vrijwilligers en stagiairs kansen om (weer) aan het werk te gaan. Die helpen met boodschappen doen, het voorbereiden van gerechten, afwassen en opruimen. Maar ook met de organisatie van feestelijke of interessante activiteiten. (Dichtbij21-08).

21. De paarden- en geitenstal op het grasland tussen de Buys Ballotstraat, De Sitterlaan en de Van ’t Hoffstraat moet binnen twaalf weken weg zijn van de gemeente. Hoewel het weiland al zestien jaar in gebruik is door de paarden van Paula Buijn, wijst de gemeente in een brief dat het strijdig is met het bestemmingsplan. De eigenaren zoeken een goed onderkomen voor twee bejaarde geiten, een paard, twee pony’s en een shetlander. De Partij voor de Dieren vraagt de gemeente om opheldering. Buijn is teleurgesteld dat klagers uit de omgeving niet eerst bij haar zijn geweest voor overleg: ‘We worden gewoon weggepest. De stallen staan er al sinds 1953. In april spraken we met de gemeente. Er zou een gesprek volgen met de klagers, maar dat is nooit gebeurd. Als het vee niet weg is moet ik 15.000 euro betalen’. Een paar jaar geleden werden de paarden mishandeld, ze vindt geregeld glas, en iemand probeerde de beesten te vergiftigen door batterijen, wc-eend en chloortabletten in het water te gooien. Anonieme buurtbewoners zeggen dat het vies en modderig is, het er stikt van de vliegen en het terrein te klein is en de stallen er slecht aan toe zijn. (RTVW22-08, Sl22-08, LD23-08).

21. Zanger Theodoor uit Leiden is genomineerd voor een Buma NL Award in de categorie ‘Beste talent’. Hij heeft Susanna Veldmeijer en Henk Dissel als opponent. Theodoor (21) is een jaar bezig met professioneel zingen. In augustus 2013 bracht hij onder het platenlabel D-River Music zijn debuutsingle ‘Ik ben van jou’ uit. Die kwam in de single top-100 op plek 69 binnen. Volgens zijn management ziet Theodoor de nominatie als een bekroning. De awards worden 18 september voor de vijfde maal uitgereikt tijdens Buma NL in Den Bosch. (RTVW21-08).

21. Onderzoekers van Naturalis en deskundigen van de Universiteit Utrecht ontleden een dode walvis die een dag eerder vijf kilometer voor de kust van Katwijk drijvend wordt aangetroffen door de bemanning van de SCH 7, een kleine vissersboot. 's Avonds is het dier naar het strand van Scheveningen getrokken door de Katwijkse reddingboot ‘De Redder’ van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De bijna 17-meter lange vinvis stierf een plotselinge dood, concludeert de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Utrecht na onderzoek. Maag en darmen zaten vol. Dat duidt niet op een lang ziekteproces. Achter de ribben vinden pathologen enkele verbrijzelde ruggenwervels, wat er op zou kunnen wijzen dat de vinvis het slachtoffer is geworden van een aanvaring. Steven van der Mije van Naturalis, die de ontleding leidt, noemt ook een aanval van een orka of een botsing met een kade als mogelijke verklaring. Het dier was vrij jong. ‘Naturalis zal de walvis niet zelf prepareren. Het museum heeft er niet de juiste spullen voor. De kop alleen is al 4.5 meter lang en 2.5 meter breed. Per vrachtwagen gaan de botten naar een speciaal prepareerbedrijf in het midden van het land. Door het natuurlijke rottingsproces moeten de laatste stukjes vlees en weefsel van het skelet verdwijnen. Daarna moet het karkas nog een aantal maal gespoeld worden. Dit proces neemt zo’n twee maanden in beslag. Als het skelet schoon is keert het naar Leiden terug. Daar wordt het gerepareerd om daarna eventueel tentoongesteld te worden. (LD21/22-08, Sl20/21-08, RTVW20/21/22-08, Dichtbij21-08).

22. Koos Moenen overlijdt - na een langdurig ziekbed - op 80-jarige leeftijd. Hij was meer dan dertig jaar lid van muziekvereniging K&G. Moenen was enkele jaren bestuurslid materiaal en verleende vele jaren hand- en spandiensten in de materiaalploeg bij evenementen, repetities en optredens. Jarenlang was hij de grote man achter het inzamelen van oud papier ten bate van de clubkas. In 2007 kon K&G de repetitieruimte aan de J.C. de Rijpstraat van de gemeente kopen mede door de bijna 100.000 euro die Moenen met het jarenlang inzamelen bij elkaar bracht. Bij de lintjesregen in 2000 werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. In 2004 werd hij ook erelid van K&G. (Sl25-08, LD26-08).

22. De uitnodigingen voor de Veiligheidsmonitor vallen bij de 600 deelnemers op de mat. Leiden is een van gemeenten die meedoen aan het onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, overlast in de buurt, en het optreden van gemeente en politie. De resultaten worden in maart 2015 verwacht. Leiden gebruikt de uitkomsten bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau van de Statistiek. (Gem20-08, LD25-08, LN27-08, WW27-08, HOZ31-08).

22. Toeristen, expats en andere buitenlandse gasten krijgen geregeld een bekeuring als ze in het centrum parkeren bij een blauw verkeersbordje met een witte ’P’ en ‘vergunninghouders’ erop. Het probleem speelt al bijna twintig jaar maar de gemeente wil het dit najaar definitief oplossen. In 1997 klaagde al een hoteleigenaar dat zijn Duitse en Engelse gasten geregeld op de bon gaan. Volgens de gemeente vallen de borden onder het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens waarvan niet mag worden afgeweken. Een woordvoerder van het ministerie van infrastructuur zegt dat het elke gemeente vrijstaat om informatieborden ter verduidelijking te plaatsen. (LD22-08).

22. Het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers heeft soms wat voeten in aarde. Zo stuitte de graafploeg van GP Groot vier weken geleden aan de Kaiserstraat op een historische kademuur. Projectleider Donald Nagel: ‘Voor de betonnen constructie maken we een gat van 3.20 meter diep. Ondanks de proefboringen en proefsleuven hadden we die muur nooit gezien. De afdeling archeologie van de gemeente is bij het project betrokken en kijkt soms met de ploeg mee. Begin 2015 zijn we in Pieterswijk, daar zullen we ook veel vinden. Net als andere wijken in en rond het centrum’. Nagel hoopt over vier weken de containers in de Kaiserstraat te kunnen plaatsen. (LD23-08).

22. Op 1 januari 2014 staan in Nederland 7,9 miljoen personenauto’s geregistreerd. Een kwart eeuw terug waren dat er nog maar 5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In Leiden reden er begin dit jaar 36.871 auto's rond. Minder dan een op de drie Leidenaars. Dat staat in schril contrast met enkele plaatsen in de regio waar bijna de helft van de inwoners een eigen auto heeft, zoals Wassenaar, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Hillegom en Lisse. Hoe groter de stad, des te kleiner het aantal auto’s per hoofd van de bevolking, zo blijkt uit de ranglijst. Wellicht komt het omdat het openbaar vervoer in steden fijnmaziger is en er meer jongeren in de stad wonen. Het CBS geeft toe dat het slechts gist naar oorzaken. (Dichtbij22-08, LD27-08).

22. Anneke van Aken-Tasman overlijdt. Zij was jarenlang betrokken bij de afdeling Leiden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen /Vrouwennetwerk. Ook was zij landelijk actief. (LD26-08).

23. Bij een brand in een woning aan de Molenstraat worden vier huizen ontruimd. De bejaarde bewoner wordt gered door zijn oplettende overbuurvrouw Kimberley. Ze merkt de brand als eerste op en helpt hem uit zijn woning: ‘Hij stond helemaal in een hoekje. Ik ben gelijk aan de slag gegaan. Dat moest wel want de vlammen waren enorm’. Hij wordt uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij rook had ingeademd. Bovenbuurman Ben vlucht naar het balkon en wordt geholpen door de brandweer. Ook omwonenden moeten uit voorzorg een veilig heenkomen zoeken. De brandweer heeft het vuur snel onder controle en schade blijft beperkt. (Dichtbij23-08, RTVW23-08, Sl23-08LD25-08).

23/24. In de Oostvlietpolder worden de Leidse Hooidagen gehouden. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert het evenement voor de tweede keer. Bij de start vertoont de buitenbioscoop van het Het Leids Film Festival ’Short term 12’. Verder staat de komedie ’Midnight in Paris’ van Woody Allen op het programma bij Stal ’t Vogelhoff aan de Vlietweg 80. Op beide dagen bouwen kinderen een tipi, hakken hout en stoken een vuurtje. Verder zijn er excursies, speurtochten en workshops om het platteland beter te leren kennen. Elza Hoeve, het laatst melkveebedrijf van Leiden, aan de Vlietweg 82 houdt open huis. (LD22/23/25-08, Dichtbij25-08, WW27-08, HOZ31-08).

24. Onderzoekers uit Leiden, Eindhoven en Nijmegen zijn er onder leiding van de Universiteit Wageningen in geslaagd om een kunstmatig virus te ontwikkelen. Dit kan gebruikt worden om in de toekomst nieuwe generaties medicijnen langs natuurlijke weg ‘in te pakken’ en af te leveren in zieke cellen. De ontdekking is gepubliceerd in Nature Nanotechnology. De onderzoekers denken vooral aan therapieën om genetische defecten te corrigeren. Traditionele medicijnen bestaan uit relatief kleine moleculen die meestal zonder al te veel moeite op de plaats terecht komen waar ze moeten zijn. Dat gaat lastiger met nieuwere typen medicijnen die worden ontwikkeld en die bestaan uit grote biomoleculen zoals eiwitten en nucleïnezuren, bouwstenen voor DNA. De Leidse inbreng komt van de natuurkundige Daniela Kraft. Zij ontwikkelde samen met Willem Kegel (Universiteit Utrecht) en Paul van der Schoot (TU Eindhoven) een theoretisch natuurkundig model dat het vormingsproces van een natuurlijk virus, Tabaksmozaïekvirus, beschrijft. (UL26-08).

24/31. Bij de WK Roeien op de Amsterdamse Bosbaan behalen de zeventig Nederlandse deelnemers in de veertien Olympische onderdelen slechts één medaille. Er doen zestig landen mee en Nederland heeft met 21 ploegen de grootste equipe ooit. Vier Leidse deelnemers komen aan de start. Nicole Beukers van Njord in de vrouwen dubbeltwee, Boudewijn Roëll van Asopos de Vliet in de mannen acht, Marie Anne Frenken van Njord in de lichte vrouwen skiff en Sebastiaan van Kints van Njord in de lichte mannen acht. De Holland Acht eindigt als laatste in de serie en komt twee dagen later in de herkansing niet verder dan de vierde plek. In de B-finale eindigt de Oranje-acht als tweede. Beukers plaatst zich met partner Inge Janssen voor de halve finale na een zege in de herkansing. Het duo mist de grote finale maar worden In de B-finale in 6.49,13 sec. eerste. Frenken wordt in de halve finale vierde en plaatst zich niet voor de finale. (LD23/26/28-08, LD01-09, LN03-09).

24. Acht jonge Leidenaren organiseren het ‘Wildernis festival’ bij de Tuin van de Smid in park Cronesteyn. Ze kwamen vorig jaar tijdens het Leids filmfestival op het idee. Via crowdfunding haalde de organisatie in juli ruin 3.5000 euro op. Milou Laan, een van de initiatiefnemers, doet met Vincent van der Voort de muzikale programmering vanuit een tijdelijke kantoorruimte aan de Aalmarkt. Een kleinschalig, groen festival met een intieme sfeer waarbij het concept belangrijker is dan grote namen. Met 600 bezoekers is het festival uitverkocht. De hooischuur is omgebouwd tot hoofdpodium, er is een blotevoetenveld en naast het kippenhok een tweede podium. De dieren van het kinderboerderijtje logeren tijdelijk elders. De workshops zijn milieugericht: Vincent: ‘We hebben statiegeldbekers, biologisch bier en een leuke oplossing voor alle sigarettenpeuken. En bezoekers maken mooie dingen van afval. Bands als Sväva, Ziek, The Sonic Mondays, Bells of Youth, Cheaters, My Baby en singer-songwriters als Bird on the Wire en T.S. Eliot Appreciation Society en de band Dizzy Fingers treden op en Beans & Fatback sluit de avond af. In het kinderdorp geschminkt worden met eco-schmink, knutselen met gerecycled papier, leren koorddansen, een theaterspel geïnspireerd op het vossenspel of brood bakken op een kampvuur. Sjaak van de Geijn laat met zijn stagiairs het vak van de smid zien. Marjo Buijs stelde een theaterprogramma samen. (LD02/21/23/25-08, LN20-08, HOZ24-08).

25. Joop Dijkman (1933-2014) overlijdt. Hij was van 1976 tot 1998 hoogleraar longziekten bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn speciale aandacht had longemfysemm. Na zijn emeritaat verhuisde hij naar Nijmegen. (Cicero LUMC 21-10).

25. Het treinverkeer tussen Leiden en Schiphol is urenlang onmogelijk door storingen. Tussen Leiden, Haarlem en Schiphol zorgde een stroomstoring voor problemen. Tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid was een seinstoring de boosdoener. Op het traject tussen Woerden, Breukelen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Waddinxveen was een wisselstoring. (RTVW25-08).

25. De bomen die in maart werden gekapt bij het Sylvius-laboratorium op het Bio Science Park kosten de Universiteit Leiden 63.687 euro. Volgens de gemeente zijn er dertien bomen illegaal omgehaald met een waarde van 4.899 euro per stuk. De universiteit had geen vergunning aangevraagd en de Bomenbond Rijnland trok bij B en W aan de bel. Het college stelde de universiteit in juli in de gelegenheid alsnog een vergunning aan te vragen. Dat werd geweigerd omdat het terrein geen openbare ruimte zou zijn en de bomenverordening niet van toepassing is. De gemeente is het daar niet mee eens en eist dat de universiteit het bedrag stort in het bomenfonds. De Bomenbond vindt ook dat de bomen in de openbare ruimte stonden. Op gronden van de universiteit staan duizenden bomen en het aanvragen van kapvergunningen en de daaraan verbonden herplantplicht kost de universiteit tonnen per jaar. Advocaat Marco van Duijn zegt dat de Bomenbond tevergeefs op deze onduidelijke regel gewezen en bepleit dat de verordening alsnog wordt aangepast. (Sl25-08).

25. De Leidse Weggeefwinkel is tijdelijk teruggekeerd aan de Lammenschansweg 6, na een gedwongen vertrek van zo’n twee maanden. Alle spullen werden tijdelijk opgeslagen bij stichting Vrijplaats aan de Middelstegracht, waar de winkel wordt gevestigd als de verbouwing klaar is. De winkel is toegankelijk voor iedereen en er mogen vijf artikelen per keer worden meegenomen. (LD25-08).
25. Als de opknapbeurt van de Breestraat niet op tijd klaar is, brengt de gemeente de straat provisorisch op orde zodat de taptoe, de optocht en andere festiviteiten van Leidens Ontzet kunnen doorgaan. Een juridisch probleem rond de gemeentelijke aanbesteding zorgt voor vertraging. Mark van Praag, voorzitter van de winkeliers vereniging vreest vooral voor het gedeelte richting Garenmarkt. ‘De gevolgen zijn voor winkels en winkelend publiek niet te overzien’ Mocht de klus op 2 oktober niet zijn geklaard dan wordt de Breestraat ‘dichtgeklinkerd’ voor de 3 oktoberfeesten, laat de gemeente weten. (LD25-08).

25. De samenwerkende Leidse zwemverenigingen, LZ 1886, de Leidse Watervrienden, de Zijl Zwemsport, en de Leidse Reddingsbrigade organiseren samen met Sportbedrijf Leiden en de Eerste Leidsche EHBO brigade de 39ste Leidse zwemvierdaagse in de zwembaden ‘de Zijl’ en ‘de Vliet’. Tot en met 29 augustus zwemmen zo’n 550 deelnemers vier avonden steeds 500 meter. Volgens secretaris Karel Caron is het vooral op 27 augustus druk in de buitenbaden vanwege het fraaie weer. Een batig saldo gaat naar een goed doel. (Sl05-08, LD23/28-08, HOZ31-08).

26. Bij de tentoonstelling ’Gerrit Dou, the Leiden Collection from New York’ in De Lakenhal wordt het echtpaar Tiny en Mia Kwappenberg uit Oirschot als 40.000ste verwelkomd. Ze worden door directeur Meta Knol in de bloemen gezet en krijgen een privérondleiding van conservator Christiaan Vogelaar. Het paar wordt vergezeld door hun in Leiden wonende kleindochters Anke en Kim. De expositie is nog tot en met 31 augustus zien. Daarna gaan de schilderijen terug naar de privécollectie van een rijke zakenman in New York. (Sl26-08, LD27-08).

26. Bewoners van de nieuwbouwwijk op het terrein van de voormalige Groenoordhallen en hun buren in de oude wijk Groenoord-Noord lopen geen gezondheidsrisico, nu er bij graafwerkzaamheden giftig materiaal is gevonden. De gemeente weerspreekt in een brief aan de bewoners ten stelligste dat de grond onder de woningen verontreinigd is. Het valt in de categorie ‘Klasse Wonen’ ‘De grond onder uw tuin is dus ook geschikt om bijvoorbeeld zelf groente en fruit voor consumptie te kweken’, aldus de gemeente. Er worden geen uitspraken meer gedaan wanneer de twee verbindingen van de waterwoningen naar de Slaaghsloot bevaarbaar zijn. De vervuiling bij de westelijke watergang - hier zitten zware metalen in de grond - was al langer bekend. De vervuiling bij de oostelijke sloot - asbest - was ondanks bodemonderzoek een verrassing, die aan het licht kwam bij het graafwerk. Een dag later worden op een voorlichtingsavond de brief toegelicht en vragen van bewoners beantwoord. De gemeente belooft dat de sloten in Groenoord ‘de schoonste van Leiden worden’. Wethouder Paul Laudy zegt toe dat het terrein tussen beide sloten extra wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Verder baggert het hoogheemraadschap van Rijnland de aansluitende Slaaghsloot uit. (Zie ook 04-18). (LD26/28-08)

26. Bij de herinrichting van de Breestraat krijgt slechts het deel tussen het stadhuis en het Gangetje een blindengeleidestrook met geribbelde straattegels. Het eerste deel is volgens de gemeente geen onderdeel van de hoofdroutes voor blinden en slechtzienden, die het station, de parkeergarages en het kernwinkelgebied met elkaar verbinden. Dat is in overleg met het Platform Gehandicapten Leiden gegaan. Er is bewust gekozen voor een simpel netwerk die gebruikers makkelijker kunnen onthouden. Volgens Wim Duinker van het platform zijn er op het traject tussen station Leiden Centraal en de Haarlemmerstaat nogal wat problemen op te lossen. Op veel plekken wordt de strook ineens onderbroken en liggen soms de klanktegels (metalen tegels met ronde noppen) verkeerd. Op de Haarlemmstraat staan nog steeds allerlei uitstallingen en fietsen op de strook. (Sl26/27-08, LD29-08).

26. Henri Lenferink wil graag door als burgemeester van Leiden. Dat zegt hij in het tv-programma ‘Een Vandaag’ waar hij toelicht hoe hij de komst van Benno L. naar Leiden heeft aangepakt. Dat zou hij nu anders doen. Meer open. Lenferink had niet moeten worden opgezadeld met Benno L., zegt Pieter van der Kruijs, advocaat van de veroordeelde pedoseksueel, in een reactie op zijn uitspraken op tv. Hij pleit voor het oprichten van een speciale commissie door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Ze zouden dit soort zaken uit de politiek moeten houden’, aldus Van der Kruijs. De commissie zou moeten beoordelen of het geoorloofd is om ergens een pedoseksueel te huisvesten. De vraag of hij - nu hij tegen het einde van zijn tweede termijn als burgemeester aanloopt - nog eens zes jaar burgemeester wil blijven in Leiden beantwoordt hij ‘dat dat wel mooi zou zijn’. Eerder zei hij daar tijdens de zomervakantie eens goed over na te willen denken. De Haagse politiek ziet hij in elk geval niet zitten: ‘Dat is niets voor mij. Ik ben echt een lokale bestuurder en Leiden is zo mooi. Geen andere stad lokt mij van hier’, een regel uit het Leidse volkslied citerend. (Een vandaag26-08, Sl26-08, RTVW27-08, LD27-08).

27. De Leidse stadshistoricus Cor Smit (60) promoveert aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘De Leidse Fabriekskinderen’. Waarom niet in Leiden? Smit: ‘Jaren geleden ben ik eerst gaan praten bij de vakgroep in Leiden. Zij liepen niet direct warm. Mijn uiteindelijke promotor in Utrecht kende ik nog uit mijn studententijd. Zijn enthousiasme was doorslaggevend. Door te focussen op Leiden kon ik veel factoren bij mijn onderzoek betrekken. Met een landelijk onderzoek had ik me meer moeten beperken. Leiden is dus vooral een case voor een groter geheel maar kent een paar specifieke zaken die interessant zijn: de textielnijverheid is er voor Nederlandse begrippen vroeg geïndustrialiseerd. De industrialisatie had zich hier al grotendeels voltrokken toen de discussie over kinderarbeid losbarstte. In 1860 was 40 procent van de textielarbeiders al voor zijn of haar tiende aan het werk gegaan. Drie jaar later zag je nauwelijks nog negen- en tienjarigen in fabrieken. Dat kwam niet door veranderingen in het productieproces: het was écht een respons op het publieke debat. Maar tien jaar later, aan de vooravond van de invoering van het Kinderwetje van Van Houten (1874) waren er al weer een stuk meer elfjarigen aan het werk. Die wet, die fabriekswerk onder de twaalf verbood, was dus echt nodig om hen de fabrieken uit te krijgen. Na de invoering werkten er toch nog veel 12-jarigen. Sterker nog: rond 1900 werkten er veel meer 12- tot 16-jarigen dan vijftig jaar eerder. In 1901 kwam de leerplichtwet. Kinderen moesten tot hun dertiende onderwijs volgen. De schooldeelname was hoog, maar als 98 procent onderwijs volgde, wil dat niet zeggen dat iedereen z’n school ook afmaakte. Pas toen de wet in 1911 werd bijgesteld, werd kinderarbeid echt teruggedrongen. Mijn onderzoek brengt in kaart welke krachten werkzaam zijn. Wetgeving is belangrijk. Maar zolang er armoede is, blijft de aanzuigende werking van de vraag naar goedkope arbeid bestaan. Verder is het bieden van een goed alternatief belangrijk. Beroepsopleidingen boden rond 1900 bijvoorbeeld geen écht perspectief voor jonge werkers. Wat Nederland betreft zijn we te ver doorgeschoten met het afbouwen van de regelgeving. Een derde van de 13- tot 15-jarigen zegt dat hun schoolwerk lijdt onder krantenwijken, vakkenvullen of klussen tussen de bollen. Diezelfde percentages zag je in de jaren negentig opduiken in Franse en Engelse onderzoeken’. (Mare18-09).

27. Het Nederlands basketbalteam plaatst zich in een zinderende Vijf Meihal voor het EK in 2015 tegen Montenegro. Bewust houdt bondscoach Toon Van Helfteren zijn spelers niet op de hoogte van uitslagen in de andere poules. Pas als de voorsprong in het slotkwart terugloopt tot negen punten, maakt hij duidelijk dat het verschil boven de vijf moet blijven. Dat lukt. Trots hoort hij dat de NOS-verslaggever hem de redder van het Nederlands basketbalteam noemt. Op de eerste trainingsdag begin juli komen slechts negen van de 45 spelers opdagen. Toch wint het team net twaalf spelers op 10 augustus de eerste wedstrijd tegen en in Bulgarije. Een week later wordt In Montenegro een even verbluffende als historische 60-65 zege geboekt. Geradbraakt keert het team terug in de Vijf Meihal na een vlucht met een oude Fokker zonder beenruimte. Alsof er niets aan de hand is, wordt Bulgarije een dag later geklopt. Op 23 augustus wordt op Cyprus de uitwedstrijd tegen Israël een klap. Oranje wordt weggespeeld (83-60). (LD30-08).

27. De Leidse jurist Frank King stopt met het adviseren van de tegenstanders van Zwarte Piet. King is de vele bedreigingen aan zijn adres zat. Ook kost het hem veel te veel tijd. Zijn advieswerk wordt overgenomen door mensenrechtenadvocaat Wil Eikelboom. De Leidenaar kreeg te maken met scheldpartijen en bedreigingen, vooral via e-mail, die soms betrekking hebben op zijn jeugd. King heeft Surinaamse ouders en kwam als kind naar Nederland. ‘Dan stond er in zo’n e-mail dat ik maar net als mijn voorouders op een 17de-eeuws slavenschip moest worden gezet’, vertelt hij. King vindt dat de anti-ZwartePietenbeweging veel succes heeft geboekt. ‘De rechter heeft klip en klaar vastgesteld dat Zwarte Piet racistisch is en dat kan niemand meer negeren. Zwarte Piet moet worden aangepast. De zwarte kleur moet weg. En het kroeshaar. Het einde van Zwarte Piet is ingeluid’. King is ook failliet. Hij heeft grote problemen met de Belastingdienst maar het bankroet heeft volgens hem niets te maken met de bedreigingen. De jurist laat weten dat hij druk bezig is met een doorstart van King Immigration Lawyers and Mediators. (AD27-08, Sl27-08, RTVW27-08, LD30-08).

27. Leidse archeologen graven al een paar jaar in West-Friesland naar vondsten uit de bronstrijd. Bij het ‘Farmers of the coast’ wordt onderzocht hoe boeren langs de kust leefden van 2.000 tot 800 jaar v.Chr. Ze houden een open dag en bezoekers kunnen praten met de archeologen, hun vondsten bekijken en een eigen vondst meenemen. Een rondleiding - deels met een bootje - en een fototentoonstelling zijn onderdeel van de dag. (UL26-08).

((CV 27. Frits Plessen (79) werd in Zwolle geboren en volgde in Dutsland en Zwitserland een opleiding uurwerktechniek. Op 19-jarige leeftijd was hij de jongste rijksgediplomeerde horlogemaker van Nederland. Na de militaire dienst en wat omzwervingen opende hij in 1958 op het Bevrijdingsplein in Zuid-West een juwelierszaak Verder begon hij een eigen klokkenfabriek Athos (vernoemd naar de hond, een doberman, die zijn zaak bewaakte) aan de Kenauweg waar hij zijn 800 modellen maakt van klassiek tot modern. Aan de Gerrit van de Veenstraat in Zuid-West heeft hij een showroom. Athos is ook een gecertificeerd opleidingsbedrijf en heeft geregeld stagiairs van de vakschool Schoonhoven over de vloer. Zijn twee dochters zitten in de zaak als verkoopsters. (LD27-08)).

28. Astma komt minder vaak voor bij mensen die al op jonge leeftijd geïnfecteerd zijn met bepaalde wormen. Hermelijn Smits (1971) onderzoeker op de afdeling Parasitologie van het LUMC bekijkt of het mogelijk is op basis van moleculen van de worm een behandeling voor astma te ontwerpen. Uit Afrikaanse veldstudies blijkt dat kinderen die de worm Schistosoma, ook wel Bilharzia genoemd, bij zich dragen minder allergische klachten hebben’, aldus Smits. Geïnfecteerden hebben meer cellen die ontstekingsreacties onderdrukken. De wormen zorgen er zo voor dat ze soms wel tien jaar in het lichaam kunnen blijven leven. Smits onderzoekt welke stoffen hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat gebeurt deels in Gabon, waar Schistosoma veel voorkomt. Het onderzoek wordt op de voet gevolgd door het Longfonds. De resultaten kunnen ook interessant zijn voor andere allergische aandoeningen en auto-immuunziektes. Met een eerdere Veni-subsidie (2006) ontdekte ze het belang van B-cellen bij het tolereren van wormen door het lichaam. (UL28-08).

28. Eind 2014 moet de bouw op het terrein van de voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel starten. Het omvat 55 studentenwoningen langs de Waardgracht in opdracht van studentenhuisvester DUWO/SLS. Ze zijn ontworpen door het Haagse architectenbureau Jen Splinter. Een oud gebouw moet daarvoor eerst worden gesloopt. Daarna volgt volgens directeur conceptontwikkeling Margot Simons zo snel mogelijk aan de Zijlsingel de bouw van een Fitness & Spa. Door de forse vertragingen in de uitvoering is de vermaarde Zwitserse architect Peter Zumthor afgehaakt. Simons: ‘We zijn niet ontevreden over zijn werk tot nu toe. Maar we willen echt aan de slag. Het heeft allemaal al zo lang geduurd. Zumthor heeft maar een klein architectenbureau en is bovendien de zeventig gepasseerd. Deze klus is gewoon te groot. Het gaat om meer dan 40.000 vierkante meter woon- en werkruimtes’. Het stokje is overgenomen door David Chipperfield Architects. Het bedrijf van de Britse architect is actief over de hele wereld, maar de Meelfabriek doet zaken met de Berlijnse vestiging. In 2011 won hij de European Union Prize for Contemporary Architecture met zijn ontwerp voor het Neues Museum in Berlijn dat hij daarna herbouwde in samenwerking met Julian Harrap Architects uit Londen. Harrap is geen onbekende in Leiden. Het bureau tekent in Leiden voor de restauratie van De Lakenhal. De belangstelling voor wonen of werken in het complex is volgens Simons onverminderd groot: ‘We krijgen nog steeds elke week tien tot vijftien inschrijvingen. In totaal zijn het er al meer dan 2.400. We laten geïnteresseerden zo snel mogelijk laten weten waar ze aan toe zijn’. (Sl27-08, LD06-09).

28. De Universiteit biedt het voormalige Pathologie Laboratorium aan de Wassenaarseweg 62 te koop aan. Het gebouw dateert uit 1925 en maakt deel uit van het Boerhaavegebied dat wordt getransformeerd tot woonwerkgebied. (LD28-08).

28. Rijexamenkandidaten hebben in Leiden de grootste kans om met een roze pasje naar huis te gaan, blijkt uit cijfers over 2014 van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). In het examencentrum Leiden slaagt 52,4 procent van de kandidaten voor hun rijexamen. Dat is ruim 10 procent hoger dan bij het examencentrum in Rijswijk. Ook Goudse examenkandidaten scoren slechter: daar slaagt 48,6 procent. In Rotterdam is dat slechts 38 procent. Landelijk slaagt de helft van de kandidaten voor zijn examen. Het aantal succesvolle rijexamens is de afgelopen vijf jaar licht gestegen: in 2009 was het nog 46,7 procent. (RTVW28-08).

28. De A44 bij Leiden is enkele uren dicht nadat zes wagens op elkaar botsen. Er zijn elf inzittenden bij het ongeluk betrokken. Niemand raakt ernstig gewond. Door het ongeluk loopt het verkeer op de A4 ook vast. Daar staat op het hoogtepunt tien kilometer file voor Zoeterwoude Rijndijk. (RTVW28-08).

28. De gemeente heeft elf van de vijftien verzoeken om in 2015 overtollige kleding te mogen inzamelen een vergunning geweigerd. Op de lijst met afvallers staan Aktie ’68, Fonds Gehandicaptensport, Jantje Beton, Orange Babies en nog zeven gegadigden. ‘We kunnen ze niet allemaal een vergunning geven. Dan wordt de spoeling te dun. Wie nu afvalt, komt de komende jaren aan de beurt’, aldus een woordvoerder. Tot de vier gelukkigen in 2015 behoren de stichting War Child en het Ronald McDonald Kinderfonds. Nancy Haanappel van het laatste fonds: ‘Ik werkte in het verleden bij Amnesty International dat ook kleding inzamelde en dat leverde flink wat op. Dat liep toen via opkopers en daar haalden we veel geld vandaan’. De stichting Kici, die onder meer doneert aan het Rode Kruis, haalde in 2013 voor 1,3 miljoen euro op aan kleding en oude schoenen. Organisaties en instanties kunnen zes weken bezwaar aantekenen. (LD28-08).

28. De aanpak van jihad-ronselaars speelt al langere tijd, maar de laatste twee maanden is het onderzoek intensiever, zegt Jelle van Buuren, veiligheidsonderzoeker aan de Universiteit Leiden, in een reactie op de arrestatie van drie Haagse ronselaars. ‘We konden het merken aan allerlei acties van de autoriteiten’. Volgens hem duurde dit onderzoek langer omdat er eerst zorgvuldig bewijs moest worden verzameld. Van Buuren benadrukt dat maar weinig mensen in Nederland actief ronselen. ‘Je moet niet denken dat er hier duizenden IS-aanhangers rondlopen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een harde kern, die zeer bevlogen is en overtuigd van het eigen gelijk en een grotere groep die om uiteenlopende redenen zich aangetrokken voelt tot zo’n fenomeen’. (RTVW28-08).

28. Karl Dorrepaal stopt na nacht jaar als teamassistent bij basketbalvereniging Zorg & Zekerheid Leiden. Hij is teleurgesteld over het gebrek aan waardering. Voorzitter Marcel Verburg betreurt het besluit. Ook Raoul Staathof keert niet terug als assistent coach. (LD29-08).

29. Ilse Koolhaas (17) en Brigitte Sleeking (16) van ZVL spelen in Jong Oranje tegen Amerika tijdens het jeugd WK waterpolo in Madrid voor een plek in de halve finale. (LD29-08).

29/30/31. Tijdens het Verrassend Winkelweekeinde dat als thema ‘Fashion en Dans’ heeft, draait een negen meter hoog reuzenrad in de Pieterskerk. Ook is de trans van de kerk open en staan er in het schip een grote schommel en een rodeostier. Voor de kleintjes is er een springkussen. In het Pieterskerkcafé is op beide dagen live muziek van singer-songwriters in samenwerking met BIGGG! Smallband Festival. Op het Pieterskerkplein wordt de tweede editie van Rrrollend Leiden gehouden. Het foodfestival wordt opgeluisterd met diverse optredens van muzikanten. Op het Gerecht wordt een Vintage-markt gehouden. In de Leidse Hout zou tegelijkertijd het ProefPark Leiden worden gehouden door organisator Sjors van Wezel. ‘Twee evenementen met foodtrucks in hetzelfde weekend in dezelfde stad kan ik de ondernemers niet aandoen. Ik trek me terug in het belang van hen’. Van Wezel betreurt de gang van zaken. ‘In november heb ik aangegeven dat ik het laatste weekeinde van augustus nog een editie van Proefpark wilde doen. Nu komt Rollend Leiden ineens precies dat weekend, terwijl zij eerst in september een weekend zouden doen’. Volgens Van Wezel steunt Streetfood Nederland, de belangenclub voor verkopers van etenswaren vanuit foodtrucks zijn zienswijze. (Sl7-05, Sl12-06, LD12-06, Sl26/27-08, Dichtbij27-08, WW27-08, RTVW30-08, LD30-08).

30. Jan Stroomer (1990) presenteert zijn cd ‘Art Nouveau’ in de voormalige zusterflat Nieuweroord. Met een aantal kunstenaars huist hij op de begane grond van het pand aan de Rijnsburgerweg. Schilder Gijs Donker heeft er zijn atelier. Regisseur Katelijne Udo de Haes repeteert er met een theatergroep. En Jan Stroomer geeft in zijn muziekstudio les in zang, piano en gitaar en schrijft er zijn liedjes. Op het album staat The Stream als bandnaam. Stroom: ‘Soms treed ik solo op, maar nu staan we met elf muzikanten op het podium, inclusief strijkers, blazers en backing vocals. Daarmee kunnen we het rijke geluid creëren dat ook op de cd staat’. Het album doet denken aan symfonische popgroepen als Queen, Genesis en Kayak, die in de jaren zeventig furore maakten. (Dichtbij28-08, LD30-08).

30. Met de onthulling van een acht meter hoog kunstwerk op de Ommedijkseweg protesteren honderden personen tegen de aanleg van de Rijnlandroute. Het werk van de beeldend kunstenaars Lamp Wouda en Sjef Oltheten bestaat uit drie metalen palen die uitlopen in een draaiend punt. Het komt op een plek waar de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A44 moet komen. Wie wil, kan een vlaggetje met daarop een zin of kreet op het kunstwerk plaatsen. De onthulling maakt deel uit van de manifestatie ’Keerpunt Rijnlandroute’ vlakbij het Valkenburgse Meer. De grond is van Ceciel Smit en kunstenaar Lamp Wouda. Wouda heeft er zijn technisch atelier en bouwt aan kunstobjecten. Smit: ‘We hopen dat de politiek alsnog afziet van deze zinloze weg. Rapporten met verkeersprognoses waarop de aanleg van de weg is gebaseerd, zijn verouderd. Er rijden veel minder auto’s’. Er is live muziek van onder meer ’t Valies en Vetschiller. Ketel Haezer speelt de ’langsdesnelwegvoorstelling’ EAKI. Egon Snelders leest voor uit eigen werk. Daarnaast zijn er diverse sprekers onder wie Wim ter Keurs van het bewonersgroepenoverleg Rijnlandroute en GroenLinks-voorzitter Rik Grashoff. Ter keurs: ‘Verzet heeft wel degelijk zin. Als de provincie haar plannen doorzet, heeft ze nog heel wat hindernissen te overwinnen en procedures te doorlopen voordat er ook maar één schop de grond in kan’. (LD28-08, RTVW30-08, LD01-09).

30. De afgelopen dagen zijn op diverse plekken in de stad stickers opgedoken met op de achtergrond een man met een bivakmuts, de tekst ’we are all ISIS, Islamic State of Iraq & Sham’ en een facebookverwijzing. Die pagina is al uit de lucht. De gemeente verwijdert de stickers. Volgens Abdel Bouzzit, vicevoorzitter van het bestuur van Islamitisch Centrum Imam Malik, is het niet de eerste keer. ‘Medio juli hebben we het ook gemeld bij de politie’. Onderzoek naar de herkomst heeft tot nu toe niets opgeleverd. Een politiewoordvoerder: ‘Wij zijn alert op uitingen in welke vorm dan ook’. De Islamitische gemeenschap wil een transparant beeld naar de maatschappij scheppen en hopen zo invloeden van partijen als IS buiten de deur te houden. Bouzzit zegt nooit te maken hebben gehad met jongeren die in de ban raken van geradicaliseerde figuren. PvdA-raadslid Abdelhaq Jermoumi: ‘De Islamitische gemeenschap in Leiden heeft hier niets mee te maken. Haatzaaiers gooien olie op het vuur, terwijl wij de situatie willen de-escaleren’. (LD30-08).

30. Bezoekers van het LUMC hoeven vanaf eind september niet meer nat te regenen als ze van de parkeergarage naar het ziekenhuis lopen of andersom. Er wordt gewerkt aan een overdekte ‘gaanderij’ van circa 100 meter. Twee rijen zuilen en een met sedum beplant dak in de vorm van twee wijzende vingers leiden de bezoeker naar de ingang van zowel het ziekenhuis als de parkeergarage. ‘De vingers verbeelden een toereikende hand die met vertrouwen wordt gegeven’, zegt ontwerper Queeste architecten uit Den Haag. Op het dak liggen druppelvormige daglichtkoepels, die ’s nachts worden verlicht. (LD30-08).

30/31. Leonie van Noort wint het Nederlands kampioenschap op de vijf kilometer vrije slag in het openwater. De Leidse zwemster: ‘Ik passeerde een aantal mannen die vijf minuten eerder gestart waren’. Haar eindtijd in het Wilhelminakanaal in Oirschot was 1.05,43 uur. Op de twee dag wint Suzanne Brummel de 3.000 meter schoolslag. De zwemster van LZ 1886 blijft clubgenote Moniek Heemskerk voor. (LD01-09).

30. Op 82-jarige leeftijd overlijdt pianist, componist en dirigent Henk Briër. Zijn loopbaan in de muziek begon na zijn eindexamen piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij gaf les, begeleidde koren en schreef muziekrecensies voor het Vrije Volk en de Nieuwe Leidse Courant. Tot hij als dirigent van het onder meer door hem opgerichte Jeugdkamerorkest Leiden ook dirigent werd van de Stem des Volks. Briër, alttijd met een sjaaltje om zijn nek gedrapeerd, woonde aan het Plantage waar hij zijn vleugel vaak bespeelde. Hij werd onderscheiden met de Gouden Speld van de gemeente Leiden en was ook Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij zijn feestconcert ter ere van zijn 50-jarig jubileum traden kamerorkest Madrigalesco, het Jeugdkamerorkest Leiden, Blazersensemble Maryas en het Nederlands Madrigaalkoor op. Als componist schreef hij onder meer opdrachtstukken voor de VARA en luchtige composities voor het Metropole Orkest. De laatste jaren werd het stiller rondom de musicus. Er waren steeds minder uitvoeringen onder zijn leiding. Zijn vrouw Henny Ravestein, die bij de concerten vaak een voortrekkersrol vervulde, overleed enkele jaren geleden. Hij wordt op 5 september bijgezet op het kerkhof van het Groene Kerkje in Oegstgeest. (LD02/03-09).

30. In het voormalige pand van ramsjboekhandel De Slegte aan de Breestraat 65-74 start ‘Even open’, het creatieve warenhuis van Leiden. Zestien creatieve Leidse geesten onder wie ‘hoofdbewoner’ Wim Kuin exposeren, ontwikkelen, verkopen en performen er. Mede-initiatiefnemer is Peen En Ui en het Cultuurfonds Leiden en een aantal andere fondsen brengen geld voor de huur bijeen. De afgelopen acht dagen is het pand ingericht als pop-up store nadat op 22 augustus het huurcontract is gesloten. (LD27-08).

30. Elke zaterdag staat hij op het Diamantplein met zijn ’Uitje’: Jordy de Orgelman. En donderdags, als hij niet naar school hoeft, op de Stevenshofmarkt. De 13-jarige Leidenaar wil later orgelbouwer wil worden. In het mini-orgel, gebouwd door zijn opa, staat een cd-speler waarop Jordy Pastoor zijn muziek draait. Hij was een jaar uit de running nadat zijn moeder overleed en zijn vader niet goed met het verdriet kon omgaan. ‘Nu gaat Jordy de straat op om alle ellende te vergeten’, zegt zijn tante Samantha. Oom Erik, de broer van Jordy’s overleden moeder: ‘Even de zinnen verzetten’. Jordy komt uit een familie van draaiorgelfanaten. Opa - van moeders kant - was een orgelbouwer. ‘Hij kwam uit de Mirakelsteeg en daar hadden ze vroeger allemaal een bijnaam. De Uil, daarom heet mijn orgeltje: Het Uitje’, zegt Jordy. Oom Erik en de vader van Jordy zijn ook draaiorgelman. De Leidse marktkoopman Illias El Marsse steunt Jordy nadat er een kritische ingezonden brief over zijn orgeltje verscheen in het weekblad ‘Het op Zondag’. Op 16 september krijgt een nieuw orgeltje cadeau waarvoor Ilias 2.000 euro heeft ingezameld. Het orgel heet Olijfje omdat Ilias met olijven op de markt staat. Samen vieren ze feest bij orgelbouwer Fabian Krul. Hij had een mooi klein exemplaar staan, dat hij een paar winters geleden in zijn werkplaats bouwde. Krul weet nu al Jordy nooit meer van zijn fascinatie voor draaiorgels afkomt. ‘Je raakt er aan verslingerd en dat gaat nooit meer over. Het is een ziekte’. (LD30-08, HOZ24/31-08, RTVW16-09, Dichtbij17-09, LD17-09, HOZ21-09, Tel29-09).

31. Op het braakliggende terrein aan de Surinamestraat wordt de eerste editie van het Noorderliefde Festival gehouden. Het komt voort uit de samenwerking van het Summerjazz Festival, het Cultuurfonds en bouwbedrijf Heijmans. ‘Spinvis’ opent het festival en wordt afgesloten door ‘Typhoon’. Verder is er straattheater, een cultureel podium met dansacts en het optreden van twee Leidse bands. Singer-songwriters Swing lo’en Port Of Call zijn te zien in de moskee Minar Sinan aan de Nieuwe Marnixstraat, die speciaal voor de gelegenheid open is voor festivalgangers. Organisator Jeroen Sprangers hoopt het pop-up festival jaarlijks op een andere plek in Leiden-Noord te houden. Het idee is om bewoners van de buurt en de rest van Leiden met elkaar te verenigen en mensen buiten de wijk kennis te laten maken met de buurt. Glenn de Randamie, oftewel Typhoon, spelen graag in Leiden. Vroeger in het LVC, begin juni op Summerjazz en laatst nog in de Leidse Schouwburg’. Op het bouwterrein staan ook twee caravans met in de één ‘Troubamour’, een soort museum en rariteitenkabinet en in de ander de voorstelling van ‘Buurvrouw en Buurvrouw’. Dj's Strik & Strak draaien tussen de acts door en ‘Boozy’, de kracht achter de Haagse literaire komedieshow ‘Puur gelul’ brengt een portie Haagse humor naar Leiden. (LN13-08, LD16/28-08, HOZ17-08, Dichtbij18-08, RTVW31-08, LD01-09, WW03-09).

31. Bram Onderwater neemt na bijna 39 jaar afscheid van de Leidse brandweer. Sinds 2009 heeft hij steeds een extra jaartje bijgetekend. Uniek, zegt kazernecommandant Kees van Nierop. Na zijn militaire dienst wist hij zeker iets in de hulpverlening te willen doen. Zijn vrouw Cisca bracht hem op het idee bij de brandweer te solliciteren. In de loop van de jaren was hij present bij een aantal spectaculaire uitslaande branden zoals in een schoenenwinkel in de Donkersteeg en de interieurzaak van Bentveld op de Nieuwe Rijn. In 2005 raakten twee collega’s ernstig gewond bij een explosie in een bedrijf aan de Flevoweg. Onderwater is de laatste jaren bijna steeds actief als chauffeur. (LD14-08).

31. Een jaar nadat vrijwilligers van Milieudefensie in Leiden begonnen met goed voedsel uit afvalcontainers halen, concludeert Pieter de Krom dat nog steeds veel te veel eetbaar voedsel wordt weggegooid. De organisatie intensiveert de strijd tegen de weggooicultuur, zegt hij in het Groen Idee Café in Scheltema. Een van de acties is het houden van diners voor supermarktmanagers, dit najaar, dankzij 1.000 euro subsidie van Fonds 1818. (LD02-09).

Kroniek juli 2014

1. Aloys van Rest wordt twee jaar voorzitter van de PvdA afdeling Leiden. Ze volgt Marion Goedhart op die vier jaar voorzitter was. Uit het bestuur treden ook Helma Baart en Josee Koning. (WW09-07). 

1. Een consortium met de Universiteit Leiden krijgt 12 miljoen euro voor de Nederlandse bijdrage aan het ontwerp van Square Kilometre Array (SKA), 's werelds grootste en krachtigste radiotelescoop. De bouw start in 2018 in Zuid-Afrika en Australië. De eerste resultaten worden in 2020 verwacht. Het consortium bestaat uit het Netherlands Institute for Radio Astronomy (Astron) en de universiteiten van Leiden, Amsterdam, Groningen en Nijmegen. De bijdrage uit het fonds voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten wordt in Leiden bekend gemaakt door staatssecretaris Sander Dekker en NWO-voorzitter Jos Engelen. Het project omvat honderden schotels en enkele honderdduizenden antennes, die via een glasvezelnet zijn verbonden met een supercomputer. Het moet de eerste beelden opleveren uit de tijd waarin de vroegste sterren(stelsels) ontstonden. Ook waarnemingen van explosieve verschijnselen worden mogelijk. Elf consortia zijn geselecteerd om onderdelen te ontwerpen. Nederland speelt al zeventig jaar een belangrijke rol in de radioastronomie. Met de schotel in Dwingeloo (1956), de radiotelescoop in Westerbork (1970) en de Low Frequency Array (2010). Dezelfde dag krijgt het samenwerkingsverband van ruim 200 biobanken bijna 10 miljoen euro om te investeren in verrijking en harmonisatie van de opgeslagen materialen waardoor het ontstaan van ziektes kan worden vastgesteld. De BBMRI-NL wordt vanuit het LUMC gecoördineerd en heeft weefsel van ongeveer tien miljoen mensen opgeslagen, zoals speeksel, bloed en urine. Staatssecretaris Dekker brengt voorafgaand aan de uitreiking een werkbezoek aan biobanken van het LUMC. Zo toont Hein Verspaget hem de Parelsnoer en CuraRata-vriezers, waar weefsels bij ongeveer -180 graden Celsius worden bewaard. Eline Slagboom vertelt over haar onderzoek naar gezond oud worden waarvoor weefsel wordt afgenomen bij families waarin hoge leeftijden worden bereikt. (LUMC02-07, UL08-07).

1. Enkele honderden medewerkers van de GGZ-instelling Rivierduinen krijgen te horen dat ze boventallig zijn. De grootste klappen vallen bij afdeling voor  jeugdigen tot en met 18 jaar. Het personeelsbestand wordt er met dertig procent afgeslankt. Volgens bestuurder Karel de Buijzer van Abva Kabo houdt de vakbond vast aan het sociaal plan. Rivierduinen wil er vanaf omdat het te duur zou zijn en wil de medewerkers snel ontslaan en niet uiterlijk 1 mei 2015 zoals in het sociaal plan staat. Anderhalve maand geleden maakte de zorginstelling al bekend dat 140 fulltime arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Op de werkvloer heerst verslagenheid. Ook medewerkers die blijven. moeten het met minder collega’s doen of verhuizen naar een andere vestiging. Nieuwe cliënten staan langer op de wachtlijst of kunnen er niet meer terecht. In 2013 verdwenen al 80 fulltimebanen via natuurlijk verloop. Cliëntenorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland en gemeenten in de Leidse en Alphense regio vragen om opheldering. Rivierduinen is gevestigd in onder meer Leiden, Gouda, Alphen, en de Duin- en Bollenstreek en heeft 1.900 personeelsleden. (LD02-07).

1. De Koninklijke Akademie van Wetenschappen KNAW draagt het beheer van de omvangrijke collecties Indonesië en Cariben van haar Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde over aan de Universiteit Leiden. Een dag eerder tekenen de KNAW, de Universiteit Leiden en de Vereniging KITLV, juridisch eigenaar van de collectie, de overeenkomsten. Het KITLV gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW en nauw samenwerken met de Universiteit Leiden. De overdracht aan de Universiteitsbibliotheek garandeert faciliteiten voor beheer en ontsluiting van de collectie. Die bestaat uit circa één miljoen - merendeels postkoloniale - boeken en bijzondere collecties, waaronder 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s. Tevens bevat de collectie vele kaarten, prenten en unieke archieven uit Indonesië, Suriname en de Antillen. De Universiteit Leiden beschikt hiermee, inclusief de in 2013 overgenomen erfgoed- en kaartencollecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de eigen, rijke collecties van de UB, over een wereldwijd unieke verzameling over Indonesië en de Cariben. Het samenbrengen biedt grote mogelijkheden voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer de helft van de medewerkers van het KITLV-KNAW maakt de overstap naar de UB.  ‘De meerwaarde is dat studenten en promovendi zo kunnen binnenlopen’, aldus KNAW-voorzitter Hans Clevers. UB-directeur Kurt De Belder verzekert dat onderzoekers heel nauw betrokken worden bij de collecties. De Universiteit Leiden neemt ook de KITLV-vestiging in Jakarta over, waar op grote schaal papieren en digitale informatie over het moderne Indonesië wordt verzameld en ontsloten. De vestiging verhuist deze zomer naar het Nederlandse ambassadeterrein in Jakarta. ‘Met deze omvangrijke collectie heeft de universiteit goud in handen’, concludeert Ernst Hirsch Ballin, voorzitter Wetenschapscommissie KITLV. Met extern gefinancierde onderzoeksprojecten erbij zijn er straks zo’n 35 onderzoekers. Op 14 en 15 oktober is er onder de vlag van de universiteitsbibliotheek, het KITLV en Leiden Global (het samenwerkingsverband tussen universiteit, musea en internationale instituten in Leiden) een publiekssymposium over de KITLV-collectie. Sprekers zijn onder anderen Adriaan van Dis en de Indonesische ambassadeur. (UL30-06, UL01-07, LD16-07).

1. De sloop van woningen rond het Lakenplein is tijdelijk stilgelegd omdat in de resterende leegstaande woningen asbest is vrijgekomen na de diefstal van koperen leidingen. De asbestdeeltjes bevinden zich in de koven waarin de leidingen zaten. Volgens woningcorporatie Portaal levert het geen vertraging op voor de bouw van zestig ‘flexibele huizen’ waarvan de start begin 20125 is gepland. (LD01-07).      

1. Park Matilo telt stadsvolkstuinen, schooltuinen, een hoogstamboomgaard, een wijngaard en er wordt gewerkt aan een kloostertuin. Die moet de herinnering levend houden aan het St. Margarethaconvent, dat van 1464 tot 1572 gevestigd was op die plek. Toen werden de kloosterzusters verjaagd door woedende Leidenaren, een paar jaar na de beeldenstorm. Ellis Grootveld, een van de initiatiefnemers: ‘We weten dat het een flink klooster was, met stallen, een melkhuis en met allerlei bijgebouwen’. Ze ontwikkelde het plan met archeoloog Dorothee Olthof en kunstenares Ludy Feyen. De tuin komt in de oostelijke hoek van het park, tussen de aarden wallen van het castellum en de Besjeslaan. Er staat al een roestkleurige kloosterbank. De plantvakken, in symmetrische vorm, worden afgeschermd met muurtjes van antieke dakpannen. In de bakken komen geneeskrachtige kruiden en bloemen. Langs de tuin komt een kloostergang van gevlochten wilgentakken, waarlangs rozen en druiven moeten groeien. Ook komen er een wilgenbank, een yogaveldje en een bassin met stromend water, aangedreven op de stroom van een zonnepaneel. Voorjaar 2015 moet alles klaar zijn. (LD01-07).

1. Er komen steeds meer minibiebs. Na een donatie van Fonds1818 heeft een aantal Leidenaars een kleine boekenkast ingericht in hun voortuin of op een andere makkelijk bereikbare plek. Voorbijgangers mogen gratis een boek meenemen of kunnen zelf een boek achterlaten. Ze staan onder andere in het Plantsoen, de Koolstraat, op het Luchtmansplein en bij het pontje over de Zijl in de Merenwijk. Aan de Van Bemmelenstraat en de Rijndijk stonden ze al langer. (LD01-07, EN01-07). 

1. In museum De Lakenhal hangt vanaf vandaag een zelfportret van Jan van Mieris. Het schilderij komt uit het bezit van de in 2006 overleden schrijver Gerard Reve. Zijn partner Joop Schafthuizen heeft het doek verkocht aan een kunsthandelaar, die het Leidse museum tipte. In een half jaar wist directeur Meta Knol het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Het gaat om enkele honderdduizenden euro's. De Lakenhal betaalt zelf veertig procent. De rest wordt aangevuld door de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds. Volgens Knol heeft de handelaar niet het onderste uit de kan gehaald.  ‘Een belangrijke aanwinst voor ons museum en voor de openbare kunstcollectie van Nederland. Het is een heel pakkend portret’, zegt conservator Christiaan Vogelaar. Jan van Mieris (1660-1690) was de zoon van de beroemde Leidse fijnschilder Frans van Mieris en werd maar dertig jaar. Toen hij in 1690, in Rome overleed, liet hij een betrekkelijk klein oeuvre na van zo’n twintig schilderijen. Het zelfportret uit circa 1685 was daarin een hoogtepunt. Het relatief grote schilderij werd lang gekoesterd bij de familie van de kunstenaar, tot het in 1749 werd verkocht aan Allard de la Court. Deze vermogende Leidse textielfabrikant had in zijn huis aan het Rapenburg een van de belangrijkste verzamelingen van de toenmalige republiek. Gerard Reve had het schilderij hangen in zijn woning in het Belgische dorp Mechelen aan de Leie. (Sl01-07, RTVW01-07, LD02-07, HOZ06-07, LN09-07, HOZ10-08).

1. Oud-wethouder Jan-Jaap de Haan (39) wordt de nieuwe directeur van Cedris, de branchevereniging van de negentig sociale werkvoorzieningsbedrijven. De CDA'er  had onder meer Werk en Inkomen in zijn portefeuille en was hij lid van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Namens de VNG mam hij deel aan besprekingen met het kabinet over de Participatiewet. De Haan volgt Marleen Damen van de PvdA op, die bij Cedris werkte. Cedris ondersteunt mensen om aan de slag te komen met beschut werk of bij een gewone werkgever. Op 10 juli neemt de raad afscheid van De Haan. (Sl01/11-07, LD02-07, HOZ06-07, LN09-07, WW09-07). 

1. Het Visitor Centre aan het Stationsplein bestaat vijf jaar. Sinds de opening van het bezoekerscentrum zijn de bezoekersaantallen met 17 procent gestegen. Zo kunnen ze in augustus 800 tot 1.000 nieuwe studenten verwelkomen als die tijdens de El Cid een bezoek aan het informatiepunt brengen. Sinds de opening in 2009 zijn ook Arriva en het Expatcentre in het pand gevestigd. (LD02-07).

1. De nieuwe gratis stadsgids ‘Ontdek Leiden’ verschijnt. Nieuw zijn vier wandelroutes waarvoor vier Leidenaars ideeën aandragen. Komiek Jochem Myjer voor de kinderroute, burgemeester Henri Lenfderik voor de waterroute, rector magnificus van de Universiteit Leiden Carel Stolker voor de wetenschapsroute en schrijver Abdelkader Benali voor de kunst- en literatuurroute. Het boekje van Leiden Marketing en Centrummanagement is onder meer gratis verkrijgbaar bij het Visitor Centre op de Stationsweg. (LN02/05-07, HOZ06-07, WW09-07, WW13-08, Sl20-08). 

1. De Universiteitsbibliotheek heeft twee dummy’s gekocht van het fotoboek ’Kalypso & Nausikaä’ van de Nederlandse fotografe Ata Kandó. Deze originele proefversies uit 1956 laten zien hoe Kandó experimenteerde met de lay-out van fotoboeken. Ze deed dat onder andere samen met Ed van der Elsken, met wie ze later trouwde. De dummy’s zijn gekocht met financiële steun van de Vereniging Rembrandt en de Vrienden van de UB. (UL01-07, LD02-07).

1. Ronald Reichert (55) vertrekt als general manager bij motel Holiday Inn aan de Haagsche Schouwweg. Hij was 31 jaar in dienst waarvan vele jaren als   tweede man achter directeur Max Worms van wie hij in 2008 het stokje overnam. De eerste Holiday Inn buiten Amerika werd bijna vijftig jaar geleden geopend. Reichert was ook voorzitter van de Stichting Hoteloverleg Regio Leiden  Een verschil van inzicht met de top leidde tot het vertrek van de Nieuw-Venneper. Reichert ontmoette er zijn vrouw Ireen met wie hij drie kinderen kreeg: Luc (26), Stef (23) en Lynn (19). Hij zegt de laatste zes jaar crisismanagement te hebben gevoerd mede door de uitbreiding van de hotelcapaciteit in de Leidse regio sinds 2010 met 65 tot 70 procent. ‘Maar je kunt niet eindeloos blijven schrappen zonder dat de service en het product minder wordt’. Als succesnummer noemt hij de familiebuffetten die in 32, 33 jaar zo’n 800.000 gasten trokken. In 1996 was er een faillissement omdat eigenaren er alleen maar geld uithaalden en niets investeerden, aldus Riechert. Keerpunt was de overname door een groep individuele vastgoedmensen. Dieptepunt was vorig jaar het overlijden van chef-kok Bert Bonhof (57), met wie Reichert dertig jaar samenwerkte. (LD05-07).              

1. Het Nationaal Regenboog Evenement (NRE) start met een Sail In vanaf de Zijlbrug in Leiderdorp naar de Zijlpoort. De sleep van 75 meter lang wordt bij de Zijlstroom begroet door commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester van Leiderdorp Laila Driessen. Smit vaart op het klassieke motorjacht de Ammerland en met de stoet van schepen mee naar Leiden en krijgt daar de nieuwe Vaarkaart Leiden uit handen van wethouder Robert Strijk. Het bevat alle routes van en naar de omliggende plassen Brugbedieningstijden en vaarregels, vaarroutes door de binnenstad, maar ook activiteiten in Leiden, evenementen, musea en bezienswaardigheden, staan overzichtelijk bij elkaar. De kaart is gratis verkrijgbaar. Tot en met 6 juli worden voor de vierde keer bootraces gehouden. Vijftien Regenboogboten en vijftien gemeenten vormen de hoofdingrediënten van het evenement. Op 2 juli is er een walprogramma bij de Kaagsociëteit in Warmond. Daarna verplaatst het evenement zich naar de Braassemermeer, de Westeinder Plassen en de Vinkeveense Plassen en wordt op 6 juli afgesloten in Nieuwkoop. De Leidse boot heeft Frans Sluters als stuurman en Arnold Tas en Sander van der Borch als bemanningleden. Winnaar wordt de gemeente Leiderdorp en Leiden eindigt als tiende. (Sl25/30-06, FeedGem02-07,  LD04-07, HOZ06-0-7, LN09-07, St16-07).

1. Het Rijksmuseum van Oudheden onthult dat bij opgravingen in Oegstgeest archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de 7de eeuw hebben gevonden. De schaal is versierd met dier- en plantfiguren in bladgoud en ingelegd met halfedelstenen. Waarschijnlijk is  de schaal, met een diameter van 21 centimeter en een hoogte van 11 centimeter, als offer in de grond terecht gekomen. Vergelijkbare schalen zijn meestal van brons en werden nooit versierd met uitbundig goudbeslag. De schaal, die vermoedelijk als drinkschaal of als wasbekken werd gebruikt, is samengesteld uit diverse onderdelen met verschillende dateringen. Het oudste deel, de schaal zelf, is waarschijnlijk uit de laatromeinse tijd en de afbeeldingen wijzen erop dat de schaal uit het oostelijke Middellandse Zeegebied of het Nabije Oosten afkomstig is. De overige decoraties dateren uit de eerste helft van de zevende eeuw en wijzen op culturele invloeden uit Duitsland, terwijl de ophangbevestiging vooral bekend is uit Engeland en Scandinavië. Het zeldzame object is op 4 juni 2013 gevonden op het terrein van het Bio Science Park Leiden. De vondst is geheim gehouden om de opgravingen, die doorliepen tot juli 2014, in alle rust af te ronden. De schaal is aangetroffen bij de opgraving van de resten van een groot dorp uit de 6de en 7de eeuw. Het dorp lag langs de Rijn en werd doorsneden door allerlei waterloopjes. Het onderzoek is gefinancierd door de Universiteit Leiden en de afgelopen zes jaar uitgevoerd onder leiding van archeoloog Jasper de Bruin. Eigenaar, de provincie,  heeft de schaal laten restaureren en langdurig in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum van Oudheden. De vondst is daar tot en met 26 oktober te zien in de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’, en behoort daarna tot de vaste presentatie ‘Archeologie van Nederland’. Vicerector van de Universiteit Leiden Willem te Beest, gedeputeerde Han Weber, directeur van het RMO Wim Weijland, conservator Annemarieke Willemsen en Jasper de Bruin lichten de vondst toe. Volgens De Bruin zijn geen andere spullen gevonden die wijzen op een grote elite. Wel dat mensen een zekere welstand hadden en in eenvoudige boerderijen woonden. Er lag een haven en er zijn (wijn)tonnen gevonden gemaakt van naaldbomen, waarschijnlijk uit de Franse Alpen. Menno Dijkstra, archeoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam denkt dat het gebied door de gunstige ligging een machtscentrum was, waarin de regionale elite door de eeuwen heen sporen heeft nagelaten. Het was een handelsknooppunt en het kan volgens Dijkstra geen toeval zijn dat in een grafveld, net buiten het centrum van Rijnsburg, een gouden gesp is opgegraven die stamt uit dezelfde tijd. De Bruin denkt dat de elementen op de schaal er waarschijnlijk later aan zijn toegevoegd. ‘De twee zilveren hengels en de beslagplaten met goud zijn kenmerkend voor de stijl van het Duitse Rijnland, net als de gouden sierschijf die met spijkers op de bodem van de schaal is bevestigd. Eén van de theorieën is dat de schijf voorheen als broche werd gebruikt. Die gouden broches droegen rijke mensen volgens De Bruin als mantelspeld. ‘De schijf zit zo vastgeroest dat we er hopelijk achter kunnen komen door röntgenfoto’s of een CT-scan’. De Bruin vermoedt dat de rode stenen, die granaten worden genoemd, uit Pakistan of India komen. ‘De granaten zie je terug op de schijf in de schaal en de beslagplaten aan de zijkant. De metalen ringen waarmee de schaal wordt opgehangen, zijn te herleiden naar Scandinavië en Engeland. Dit soort schalen werd aan metalen kettingen of touwen opgehangen tijdens bijvoorbeeld een feest’. ‘Een derde ring hebben we nooit gevonden. Misschien was de schaal niet af of er is nooit een derde ring geweest’. Volgens Annemarieke Willemsen moet de bezitter van de schaal belangrijk zijn geweest. ‘Een luxueus of rijk persoon’ .  De planten, rondrennende beesten en fabeldieren van bladgoud in de schaal, hebben iets weg van een jachtscène. Dieren worden vaak als decoratie gebruikt, op sieraden, kleding en gebruiksvoorwerpen. Dat is iets van alle tijden. Toen Bouke van der Meer, hoofddocent klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden, de diermotieven zag, was hij verrast. ‘De afbeelding van het dier met een mensenbeen in zijn bek is oeroud. De kom is gemaakt in de zevende eeuw na Christus, maar ik herken de afbeelding uit de periode 700-600 vóór Christus. Dat is meer dan 1.000 jaar verschil’. Volgens Van der Meer is het beenmotief kenmerkend voor Etrurië, een gebied ten noorden van Rome.  (Sl23-06, LD24-06, WW25-06, UL01-07, Sl01-07, RTVW01-07, LD02/09-07, HOZ06-07, LN09-07, WW09-07).

1. Leiden staat op plek 180 in het jaarlijkse gemeenteonderzoek van weekblad Elsevier. De 403 gemeenten zijn vergeleken op punten als de kracht van de lokale economie, het aantal voorzieningen, de bereikbaarheid, de hoeveelheid onbebouwde ruimte en ‘harmonieus leefklimaat’. Vooral in die laatste categorie, die is onderverdeeld in ‘overlast’, ‘misdaad’ en ‘verkeersveiligheid’, scoort Leiden flink ondermaats. Pluspuntje is dat - als het gaat om het geheel van monumenten, historische binnensteden, theaters en horeca - Leiden alleen Amsterdam, Groningen, Utrecht en Maastricht voor zich moet dulden. De regio doet het goed want met uitzondering van Leiden en Kaag en Braassem krijgen alle gemeenten het predicaat goed of zeer goed. De lijst van onderzoeker, het Delftse bureau Louter, plaatst Wassenaar 9de. Voorschoten 10de, Oegstgeest 13de, Zoeterwoude 31ste, en Leiderdorp 51ste. (LD01-07, Elsevier01-07).

1. De tweede editie van de ‘Leidse pas’ komt uit. Inmiddels zijn 190 Leidse ondernemers aangesloten bij het initiatief van de broers Tim en Joost Bleijie. De pas kost 24,95 euro voor een jaar met aankoopkortingen van 10 tot 25 euro en tien procent korting in diverse horecazaken. Vanaf 1 augustus heeft de Leidse pas een eigen winkel op de hoek Oude Rijn/Kuipersteeg 6. Wethouder Robert Strijk opent de zaak. (HOZ03-08, LD05-08, Sl06-08, WW06-08, LN13-08). 

1. In het bijna afgeronde wijkje Nieuw Leyden in Noord zijn de eerste winkels geopend. Op de hoek van de Pasteurstraat-Flemingstrsaat is een avondwinkel gevestigd. Eind mei werd aan de Flemingstraat 93 de eetgelegenheid Johnny’s Burger geopend. Op 95 zit Chopsticks, een afhaal- en bezorgzaak voor Amerikaans-Chinese gerechten. (LD01-07).      

1. Museum Boerhaave staat vol kleine jongleurs, leeuwen, romantische danseresjes en gedresseerde aapjes die door een druk op de knop in beweging komen. Wonderbaarlijke, grappige en soms rare automaten die gebaseerd zijn op historische spelletjes. Vroeger vermaakten koningen en keizers hun gasten daarmee. Ook serieuze geleerden verbaasden hun publiek met natuurkundige spelletjes en spectaculaire proeven. Bijvoorbeeld met toverlantaarns, kanonnen met buskruit en poppen met lang haar dat overeind ging staan bij een elektrische lading. Een aantal van deze historische, natuurkundige spelletjes is te zien op de tentoonstelling Circus Boerhaave. (RTVW02-05)

2. In 2013 werden in Leiden 3.871 boetes uitgedeeld voor hufterig gedrag, bij elkaar voor 476.756 euro. In 2.150 gevallen vond het plaats in het verkeer.  Overige boetes gingen onder meer naar wildplassers (236), openbare dronkenschap (599) en baldadigheid en overlast (260). (WW20-07).   

2. Albert Heijn opent aan de Hooigracht de vernieuwde supermarkt. De uitbreiding van 900 naar 1.800 vierkante meter kostte 5,5 miljoen euro. Medewerkers en relaties vieren dat met pistoletjes, champagnes en hippe beats, waarna de klanten naar binnen mogen. De keten nam het naastgelegen pand van de failliete elektronicazaak De Block over. Bedrijfsleider Eugène Felser is enthousiast over het grotere assortiment, bredere gangpaden, de  stomerijservice en het afhaalpunt voor Bol.com. Er is extra personeel aangenomen en het huidige personeel is bijgeschoold. Op de hoek van de Oude Rijn ging een nieuwe Gall & Gall slijterij, ook onderdeel van het Ahold-concern, al eerder open. (Sl02-07, LD034-07).

2. Woningcorporatie De Sleutels heeft haar monumentale bezit aan de Korevaarstraat 30 flink opgeknapt. De is de oude broodfabriek Ceres, beter bekend als ’De Vooruit’, naar de coöperatie die er in 1931 introk. Fotograaf Niek Bavelaar vraagt zich af waarom in de boog niet het woord ’broodfabriek’   is geschilderd? ‘Met Ceres aan de voorkant en aan de zijgevel nog De Vooruit, is dat verwarrend. Veel mensen zullen zich afvragen wat het nou was, vermoedt Bavelaar, die ook actief is voor de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden. Volgens De Sleutels is het woord Ceres al vernieuwd toen corporatie Zijl en Vliet er haar intrek nam. De boog gebruikte de corporatie voor de eigen naam. Die is bij de fusie met de Sleutels in 2003 verwijderd. (LD03-07).

2. Het aantal en de duur van dwangmaatregelen in de psychiatrische centra van Rivierduinen nam in 2013 fors toe. Het aantal opsluitingen in een isoleercel steeg van 2.579 naar 3.653. Het fixeren van patiënten gebeurde 1.242 maal. In 2012 was dat 386 keer. De stijging is opmerkelijk, omdat Rivierduinen al jaren veel energie steekt in het terugdringen en het aantal bewoners afneemt. In het jaarverslag worden toegenomen complexiteit van patiënten op afdelingen voor langdurend verblijf en afname van verplegend personeel belangrijke oorzaken genoemd. De directie heeft opdracht gegeven om de stijging te analyseren. (LD02-07).

2.  Een skatebaan, een kunstwerk, een brug over de Maresingel, horeca, een cluster van oude ambachten en heel veel groen. Het zijn enkele van de ideeën die bij de gemeente en de Vrienden van het Singelpark leven om het Nuon-terrein, inmiddels omgedoopt tot Energiepark, in te richten. De gemeente staat open voor veel meer tips en meningen zegt Frank Kalshoven tijdens een rondleiding voor zestig belangstellenden. Het  terrein ondergaat een grondige sanering. Daarna moeten alle hekken weg die het gebied afschermen en verdwijnen de parkeerplaatsen. De oude industriële gebouwen blijven en krijgen een nieuwe bestemming. (LN09-07, LD03-07).

2. De provincie probeert opnieuw de vestiging van een grote supermarkt in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude tegen te houden. De maatschappij die het winkelgebied wil exploiteren gaat bij de Raad van State in beroep tegen dat beleid. Volgens die regels wordt de vestiging aan banden gelegd, omdat er al veel leegstand is. Zoeterwoude ziet wel ruimte voor detailhandel in de polder langs de A4. (RTVW02-07).

2. De Haagse rechtbank veroordeelt een 40-jarige  Leidse tassendief conform de eis van de officier van justitie tot twee jaar celstraf of verblijf in een gesloten verpleeginrichting. De veelpleger uit het Afrikaanse Benin zat in 2010 al langdurig in een tbs-kliniek. Na zijn vrijlating raakte hij weer drugsverslaafd en pleegde diefstallen aan de lopende band. Op 14 mei stal hij een kostbare tas in  warenhuis V&D. (LD19-06, LD04-07).   

3. Onderzoekers van vijf universiteiten, waaronder het LUMC, hebben een genetisch profiel van Nederland gemaakt. Het moet helpen bij het leggen van verbanden tussen genetische variatie en ziektes. De stamboom geeft ook nieuwe inzichten in grote migraties in de geschiedenis. De onderzoekers publiceren hierover in  ‘Nature Genetics’. De onderzoekers hebben de DNA-volgorde van 250 familietrio's, bestaande uit twee ouders en een kind, in kaart gebracht. Het is voor het eerst dat zo nauwkeurig de genen van zoveel gezonde Nederlanders geanalyseerd zijn. Volgensprogrammadirecteur Gertjan van Ommen, verbonden aan het LUMC, bleek elke deelnemer gemiddeld wel twintig mutaties te hebben waarvan onderzoekers dachten dat ze zeldzame ziekten veroorzaakten. Twee blijken bijvoorbeeld een mutatie te hebben die op jonge leeftijd zou leiden tot een zeldzame stofwisselingsziekte, maar zijn gezond.  Ook hebben kinderen van oudere vaders meer mutaties in hun DNA. (LUMC03-07)

3. De grootste Leidse studentenvereniging Augustinus bepaalt via loting wie lid mag worden. Elk jaar melden zich meer eerstejaars dan de vereniging aan kan. Zij staan in de El Cid-introductieweek dagelijks om 10 uur op de stoep en tien minuten later is het maximumaantal voor de meisjes al bereikt. Deze regeling heeft te veel nadelen, vindt voorzitter Rex van der Plas. ‘Het werkt in de hand dat studenten zich zo snel mogelijk bij ons inschrijven, zonder bij andere verenigingen te kijken. Dat willen we niet’. De vereniging aan het Rapenburg laat dit jaar 388 studenten toe en had dit jaar 1.825 leden. Roeivereniging Njord begon drie jaar geleden al met loten. De eerste 200 inschrijvers werden toegelaten. Volgens voorzitter Leonore Albers is dit jaar elke dag een loting. Minerva-voorzitter Wenneke Stikkers meldt dat het corps afgelopen jaar bijna 400 nieuwe leden kreeg. ‘Als het richting 500 gaat, dan gaan we nadenken over een ledenstop. Maar daar ga ik niet van uit’ Een nieuwe zesde vereniging oprichten? Krista van Rest, voorzitter van Quintus, ziet er wel wat in. ‘Er is zeker ruimte voor, maar het probleem is niet groot genoeg’. Annemarieke Voorsluijs, bestuurslid van NSL, denkt dat er nog ruimte is voor groei bij diverse verenigingen. Het aantal Leidse universitaire studenten stijgt dit jaar naar 5.873. Bij Hogeschool Leiden tot 2.475. (LD01/05-07).

3. Op de Open Dag van de Minerva-lustrumviering is onder meer de City Survival Run. Een 3,8 kilometer lange koers vol obstakels en uitdagingen. De start is op de Garenmarkt waarna de deelnemers via het Van der Werffpark, de Hortus Botanicus en de Pieterskerk door het centrum van de stad rennen. De deelnamekosten van 10 euro gaan naar het Prinses Beatrix Spierfonds. Het Lustrumterrein aan de Boshuizerkade is ook geopend voor de burgerij. Er zijn een bowlingbaan, een bioscoop, een zwembad en een restaurant. Voor bewoners uit het Haagwegkwartier wordt de Lustrummusical Cabaret opgevoerd in de speciaal gebouwde tent. De dag wordt afgesloten met het Universiteits- en Stadsfeest dat tot in de vroege uurtjes duurt. (Sl04-07).

3. In de Hoge Mors wordt gewerkt aan een bijzondere wandelroute: het Morslint. Onderdeel vormt een bestaand groengebied naast Buurtcentrum Morschwijck aan de Topaaslaan, dat moet worden omgevormd tot een wijkpark. In een tijdelijk atelier in het buurtcentrum aan de Opaalstraat 19 wordt van 7  tot en met 10 juli het ontwerp gemaakt. Er is een team van bewoners, medewerkers van welzijns- en zorginstellingen Rivierduinen en Lbertas, sportorganisaties, woningcorporatie Portaal, de gemeente, architecten en landschapsontwerpers aan de slag. Op de laatste dag wordt het ontwerp gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente. Het idee werd twee jaar geleden door een groep buurtgenoten voorgedragen tijdens de opening van de nieuwbouw aan de Diamantlaan. Josse Popma, mede-eigenaar van architectenbureau Popma & Ter Steeg, heeft het uitgewerkt. Over toestemming heeft de projectgroep contact met wethouder Roos van Gelderen. Die is enthousiast. (Sl03-07, LD08-07, LN09-07).

3. Meer dan een kwart van de bewoners van de Oude Morsch, zo’n 100, deden mee aan en enquête van de gemeente over de toekomst van de Morsstraat. De meerderheid wil de straat als winkelgebied behouden. Als probleem worden de vele fout geplaatste fietsen gesignaleerd, die problemen geven voor zowel wandelaars als fietsers. De helft zou graag een verkeersluwe straat zien. Dit najaar wordt het Morspoortplein opgeknapt. (LD04-07)  

3.  Oud-producer en voormalig Veronica-medewerker Harry Knipschild doceert popgeschiedenis aan aankomende studenten van de Universiteit Leiden. In 1964 werd hij bij Radio Veronica producer van het programma  ‘Veronica's Rhytm & Blues Hop’, dat gepresenteerd werd door Joost den Draaijer (Willem van Kooten).  In 1995 begon hij een studie geschiedenis, promoveerde en is inmiddels docent Indonesische geschiedenis. Studenten zijn leerlingen van het Pre-University College, een onderdeel van de Universiteit Leiden, dat onderwijs geeft aan getalenteerde leerlingen uit de vwo-bovenbouw. (Sl03-07). 

3. Bij voetbalclub UVS zijn veel ideeën voor verbetering van hun complex, maar stuit dat op tegenwerking van de gemeente, zegt Jan Kolen van de ‘toekomstcommissie’. De gemeente heeft plannen voor sportzalen in sportpark Kikkerpolder. Het bevreemdt de club dat de mening daarover niet is gevraagd. ‘Onze kantine en kleedkamers zijn aan vervanging toe. Waarom geen combinatie met die sportzalen? Maak daar één geheel van, mooi vormgegeven. Onze hoofdtribune zou daar voor kunnen wijken, want die is gevaarlijk’, aldus Kolen. UVS heeft contact met buurtvereniging Houtkwartier en de Vrienden van de Leidse Hout. Organisaties die recent ook al stevige kritiek op de handelwijze van de lokale overheid uitten. Er is ook een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur om inzicht te krijgen in de gemeentelijke plannen. D66-raadslid Aad van der Luit vindt dat de gemeente moet luisteren naar wat de voetbalclub heeft te vertellen. (LD03/04-07, Sl04-07, HOZ06-07).

3. Huisarts Ferd Weijenborg, fysiotherapeut Pieter Corver en apotheker Cynthia Ong vestigen zich in het leegstaande schoolgebouw in de Lusthoflaan bij de Herensingel. Half juli wordt het contract getekend. Volgens Weijenborg kan zorg anno 2014 beter geleverd worden in één groot gebouw. De huidige groep bestaat uit drie huisartsen, de Kooiapotheek, een medisch diagnostiekcentrum en drie fysiotherapiepraktijken, maar wat Corver betreft komen daar nog meer collega’s bij. Hij ziet graag nog psychologen, diëtisten, logopedisten en een loket van de gemeente aanschuiven. April 2015 kan het gebouw in gebruik genomen worden. (LD04-07).

3. De Stichting Oriëntatiejaar, de organisatie die jongeren vanaf 16 naar werk begeleidt, krijgt tot 1 augustus 2015 70.000 euro van de gemeente om extra te kunnen uitbreiden. Wethouder Marleen Damen wil geen verdere toezeggingen doen over toekomstige subsidies ‘We zitten dan midden in de decentralisatie en de invoering van de Participatiewet’. (LD04-07).

3. De Haagse rechtbank spreekt de Leidse schipper Paul G. (58) vrij van het veroorzaken van drie gevaarlijke aanvaringen op de Stille Rijn, op 6 juli 2013 tijdens het muziekfestival ‘Woodstock on Water’. Hij sleepte een dekschuit naar Valkenburg, toen hij na het passeren van de Visbrug in een enorme drukte terecht kwam. Volgens slachtoffers en getuigen raakte hij de rubberboot van een 14-jarige jongen en kwam hij zo hard tegen een blauwe motorsloep dat die bijna op de kade werd getild. Volgens rechtbankvoorzitter Jan Willem de Pon kan niet worden vastgesteld dat de schipper levensgevaar voor anderen veroorzaakte. Weliswaar waaierde de dekschuit uit bij manoeuvres, maar dit betekent niet dat die combinatie niet op een nautisch verantwoorde manier was vastgemaakt, aldus de rechtbank. De schipper zelf zei twee weken geleden dat de grote drukte op het water hem had verrast. De officier van justitie eist twee weken eerder een werkstraf van 120 uur en een boete van 450 euro en vier maanden werkstraf voorwaardelijk omdat zij de kans op herhaling groot acht. Volgens de officier  zeggen getuigen dat hij onverantwoord hard voer en bewust het risico nam dat hij ongelukken kon veroorzaken. (LD19-06, LD04-07).

3.  Zorgverlener Ipse de Bruggen schrapt vanwege bezuinigingen door het rijk in september 59 fulltime arbeidsplaatsen. De ontslagen vallen vooral op de kantoren in Zoetermeer, Nieuwveen, Zwammerdam en Nootdorp. De 5.000 cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap, moeten niets merken van deze reorganisatie. Ipse de Bruggen telt nu ruim 3.500 fulltime arbeidsplaatsen op 390 locaties in onder meer Leiden en de Alphense regio. De reorganisatie is goedgekeurd door de ondernemingsraad en de vakbonden.

De gevolgen van de overheveling van zorgtaken van rijk naar de gemeenten op 1 januari 2015 zijn nog niet bekend. Daarover is overleg met 32 gemeenten gaande. (LD03-07, RTVW05-07).

3. Het nieuwe dierentehuis Stevenshage is bijna klaar. Eigenares Nicolette Bloemendaal heeft met de actie ’Draag een steentje bij’ al veel geld ingezameld, maar voor de inrichting wil ze nog 20.000 bij elkaar krijgen. Daarom wordt op 17 juli een speciaal driegangendiner in het nu nog lege asiel geserveerd. Eind juli is het gereed en in oktober gaat het asiel officieel open. Het kantoor en de kantine zijn verhuisd naar de eerste verdieping, waardoor op de begane grond meer plek is voor de dieren. Die ruimtes moeten nog worden ingericht met een konijnenhok, klimpalen voor het kattenverblijf en kantoormeubels. (LD03-07).

3. De Haagse rechtbank veroordeelt 40-jarige Leidse kapper Maurice P. voor  seksueel misbruik van een 14-jarig meisje tot een jaar celstraf waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Bovendien mag hij geen contact hebben met het meisje. De officier van justitie eist twee weken geleden anderhalf jaar cel. P. knipte de leden van het gezin al lang. In 2012 vroegen haar ouders of hij een baantje voor haar had zodat zij een huisdier kon betalen. Vanaf dat moment maakte het meisje één keer per week de kapsalon schoon. De verdachte en zijn vriendin hielpen het meisje dat thuis problemen had, met haar huiswerk, bakten koekjes met haar, namen haar mee naar pretparken en vierden haar verjaardag. Toen zij een tijdje bij een vriendinnetje in huis woonde, zou ze onder druk hebben gezegd dat zij en de verdachte seks hadden. Een verklaring die zij later weer introk. Volgens de officier van justitie vormen gesprekken tussen de twee op sociale media als Facebook en Whatsapp en pikante foto’s van het meisje op de telefoon van de verdachte ’meer dan voldoende bewijs’ dat er iets aan de hand was. De verdachte is al drie keer voorwaardelijk vrijgelaten, maar steeds weer opgepakt omdat hij weer contact met haar zocht, aldus de officier. De verdachte ontkent ooit seksueel getinte chats met het meisje te hebben gehad en denkt dat iemand hem een loer draait. De rechters vinden dat hij op een verwerpelijke manier misbruik maakte van zijn positie als huisvriend. (LD19-06, LD04-07).

3. Het jaarlijkse Tamtam-festival in Leiden-Noord wordt voor het laatst gehouden. Het evenement dat in 2003 van het Oranjefonds een van de eerste ‘Appeltjes van Oranje’ kreeg, heeft nog één keer een tent op de hoek van de Bernhardkade en de Kooilaan. ‘De financiën drogen op en het aantal vrijwilligers is fors teruggelopen’, zegt voorzitter Ed Hofkes van de organiserende stichting Tamtam. Buurtbewoners zijn behalve vrijwilliger ook de muzikanten, de theatermakers en de zangers. De stichting blijft bestaan in de vorm van projecten, zoals het gospelkoor van buurtbewoners, dat op de openingsavond optreedt. Tachtig mensen uit de wijk repeteren vier avonden  onder leiding van een Amerikaanse dirigent. Ook het Tamtam- en het Hazeskoor treden op. De gemeente en Fonds 1818 dragen nog bij maar de woningcorporaties zijn afgehaakt. ’Tien jaar geleden zaten we in de voorbereiding met vijftien vaste vrijwilligers aan tafel, nu nog met vijf’’, zegt Hofkes. Op 4 juli worden historische films over Leiden vertoond en is er een avond met zangers en een zangeres uit Leiden. Op de slotavond , 5 juli, passeren  hoogtepunten van 12,5 jaar Tamtam de revue. (LD13-06).

4. Romantiek in het park is het thema van het jaarlijks terugkerende Leidse Hout Festival. De Vereniging Vrienden van de Leidse Hout organiseert elke zomer een festival in het openluchttheater. Ditmaal ligt de nadruk op muziek uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Het Berlage Saxophone Quartet is de grote trekker. Vorig jaar won het zowel de jury- als de publieksprijs van het Dutch Classical Talent Award. Blaaskwintet Quintessence van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag opent het festival gevolgd door acht cellisten en sopraan Saskia de Man. Klarinetensemble Lignum verzorgt de afsluitende act. (LD03-07).

4. De noodlijdende kinderopvangkoepel Estro maakt een doorstart in afgeslankte vorm. De Britse kinderopvang Smallsteps neemt ongeveer tweederde van de 3.600 medewerkers over. Hierdoor kunnen 250 van de 380 vestigingen open blijven en doorgaan onder de naam van de Britse organisatie. In Leiden zijn dat Arcade, Avontuurlijk en dependance, Basisbende en dependance, Bengel, Buren, Compagnon, Draaimolen/Reuzenrad en dependance, Grote Beer, Kever, Kersetnuin, Kleine Beer, Konijn, Krullevaar, Langhaar, Lotte, Pandora, Petteflet, Pollewop, Prikkebeen, Schatkist, Tante An en Twins. Dat meldt vakbond AbvaKabo FNV. Onder de paraplu vallen onder meer B4KIDS, Astrid Lindgren, Catalpa en Octopus. Estro wordt op 5 juli door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard nadat het bedrijf uitstel van betaling is verleend. 

De curator gaat volgens Esro op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de vestigingen die niet zijn overgenomen. In Leiden zijn dat Sindbad, Vlindertuin, Babydrome en Beetle. De kinderopvang van alle kinderen is in ieder geval tot eind juli gegarandeerd. Estro heeft in de stad dertig vestigingen. Wat er na 31 juli met de kinderen gebeurt, is nog onduidelijk. De ouders bij B4Kidsvestiging Konijn gaan uit van een doorstart. Johan Vriesema, directeur van opvang SKL heeft plekken beschikbaar. Gastouder Marijke Drenth van Marijke’s Honingpot maakt zich nog geen zorgen. ‘Als zelfstandig ondernemer kan ik overstappen naar een ander bureau. De kinderen kunnen ook hier blijven omdat ik thuis opvang en niet op een locatie van B4Kids’. In de Leidse regio zouden al partijen zijn die interesse hebben. Geert de Wit van het consortium hoopt een landelijk netwerk bij elkaar te krijgen. De Belastingdienst laat weten dat de kinderopvangtoeslag per direct wordt uitgekeerd op de bankrekening van de ouders. Zij moeten de gastouder betalen. Hierdoor voorkomt de fiscus dat de toeslag in het faillissement terechtkomt en gastouders kunnen fluiten naar hun geld. (RTVW04/06/08-07, LD05/07-07).

4. Het Anatomisch theater in museum Boerhaave wordt heropend na een vernieuwing en uitbreiding. Er wordt een film vertoond over de geschiedenis van de natuurwetenschappen. En rondom het theater is een rariteitenkabinet ingericht.  (LD05-07, HOZ06-07, HOZ10-08).

4. In het SieboldHuis aan het Rapenburg is tot 1 september een expositie van   Japanse stripfiguurtjes. Maar ook imposante, meer dan levensgrote Ultramannen en vechtende robots als Mobile Suit Gundam en Neon Genesis Evangelion.

Herman van Veen, de geestelijk vader van Alfred Jodokus Kwak, verricht de officiële opening omdat deze stripfiguur ook in Japan heel erg populair is. Bovendien is de animatie destijds in Japan gemaakt. Middelpunt van de expositie is de nagebouwde Hello Kitty-slaapkamer van een doorsnee Japans tienermeisje. Tamagotchi, en de Power Rangers zijn ook present. (LD03-07).

4. Café Shooters in de Doelensteeg wordt opnieuw bestraft door burgemeester Henri Lenfeirnk. De zaak moet tot 25 juli hemaal dicht nadat het café van 17 april tot 7 mei al om 24 uur 's nachts gesloten moest zijn. Voormalig mede-eigenaar Thijmen de Rijk zegt het café twee maanden geleden te hebben verkocht aan Maria, die het omdoopte tot Leidsche Marie Volgens de gemeente staat het nog steeds onder de naam Shooters geregistreerd. Maria: ‘Ik heb het pand in april overgenomen en meteen een horecavergunning aangevraagd maar de gemeente loopt constant tijd te rekken’ Ze bestrijdt zich niet aan de voorwaarden te hebben gehouden. (FeedGem04-07, RTVW04-07, Sl04-07, LD05-06, HOZ06-07, LN09-07).

4. In de Zijl bij Leiderdorp wordt het stoffelijk overschot van een man gevonden. Het lichaam is ontdekt door een opvarende van een plezierjacht achter een afgemeerd zandschip. De politie vindt geen sporen die wijzen op een misdrijf. Op RTV-West wordt een foto getoond op 8 juli om zijn identiteit te achterhalen. Op 17 juli wordt bekend dat het een 30-jarige man is afkomstig uit Eritrea zonder vaste woon- en verblijfplaats. De recherche heeft geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. De man is door verdrinking om het leven gekomen. Familieleden hebben hem geïdentificeerd.  (RTVW04/08-07, LD05-07, WW09/23-07, Sl17-06, LD18-07 ).

4. Het theehuis De Leidse Hout viert het 65-jarig bestaan. Eigenaar is Bernard Stöxen (64) . (WW09-07).  

4. Op verzoek van het Haagse Gerechtshof doet het Nederlands Forensisch Instituut een reconstructie op de Apothekersdijk. Het is de nasleep van de overval in januari 2012 op juwelier Has Hold in de Haarlemmerstraat. De overvallers schoten op de vlucht in de richting van de juwelier, die achter ze aan rende. Verdachte Issam E. wees in maart tijdens een zitting bij het gerechtshof zichzelf aan op de filmbeelden, die de juwelier met zijn telefoon had gemaakt. Hij was de man die het schot loste. Maar, zo zei hij ook: hij zou expres ver gemist hebben. Zijn advocaat Bénédicte Ficq zegt dat de juwelier ten onrechte zegt dat er op hem is geschoten. E. werd eerder veroordeeld tot twaalf jaar en ging in hoger beroep. (RTVW04-07, LD05-07). 

5. Het gaat beter met de Breestraat. Het gedeelte tussen stadhuis en Korevaarstraat kent nauwelijks nog leegstand en wacht op de komst een paar nieuwe kledingwinkels en er heerst een toenemend optimisme onder de winkeliers. Het eerste stuk ’Bree’, waar borden van makelaars nog wel op veel winkelramen te vinden zijn, is een zorgenkindje, erkent Mark van Praag, voorzitter van de winkeliersvereniging. ‘Er staat er een geheel vernieuwd V&D-blok en als de gemeente investeert komen eerst de ’grote jongens’ als The Sting en daarna volgen de kleintjes. Zo opende Melvin Smeets in juni de kledingoutletzaak Dépôt op nummer 114c. De zaak wordt geleid door Keyleigh Weijers. Schuin tegenover is er met Hartedief nog een trendy ingerichte winkel gekomen en in de directe omgeving liggen nog plannen voor een café, een Albert Heijn en nog zeker twee kledingwinkels. In de buurt van het stadhuis is met Van der Leur Design en Biemans Interieur een klein stijlboulevardje ontstaan. Op de hoek van de Maarsmansteeg openen Nicolette Brunt en Marc Godhuys hun vijfde vestiging van de modeboetiek Art & Casey. Brunt begon in 1992 een sieradengalerie in Rotterdam. Sinds zes jaar breidt de zak zich snel uit met vestigingen Den Haag, Delft, Gouda en nu Leiden. Verderop toont de Breestraat een ander gezicht. Er komt over een aantal jaar een hofje vol modezaken bij, maar het pand van boekhandel De Slegte is lang niet het enige dat leegstaat. Bovendien staat de ABN-bank te koop. (LD05-07, LD12-08, LD19-08).

5. Automobilisten, die vanuit Amsterdam in de richting Leiden, Zoeterwoude of Alphen aan den Rijn willen rijden, moeten een andere afslag nemen. Bij Zoeterwoude moet de parallelbaan op worden gereden. Dit zal zorgen voor minder files op de N11. Het verkeer op de A4 wordt voortaan gesplitst om het bestemmingsverkeer te scheiden van het doorgaand verkeer. (LD03-07).

5. Buurtbewoner Jeroen Schrama neemt het initiatief om samen met buurtgenoten een moestuin te starten in het plantsoen aan de Bontekoestraat in de Zeeheldenbuurt. Vijftien enthousiaste gezinnen doen al mee om de plantjes in zelfgetimmerde moestuinbakken te onderhouden. Omdat de tuin op gemeentegrond ligt, tekent wethouder Paul Laudy een convenant voor het project en schenkt een aantal gieters aan de initiatiefnemers. (LD05-07, Sl07-07, Gem08-07, Dichtbij08-07, LN09-07, WW23-07).

5. De Leidse Heren Wielren Club 'De Wielrennert' rijdt met achttien man, onder wie wethouder Frank de Wit de loodzware fietstocht de Marmotte voor het goede doel. Een toertocht van 175 kilometer waarbij op één dag vier Alpenreuzen bedwongen worden: de Glandon, de Télegraph, de Galibier en de Alpe d'Huez. Het goede doel is de Stichting Semmy, die onderzoek naar hersenstamkanker bekostigt. (Sl30-06).

5. Roeiers van de eerstejaars lichte acht van Asopos de Vliet winnen het Eerstejaarsklassement. Als tweede geëindigd halen zij voldoende punten om voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging de titel te halen. Het is een serie landelijke roeiwedstrijden waar alle eerstejaarsroeiers van studentenverenigingen hun krachten meten. Het team bestaat uit Adriaan de Vos, Thom Hofman, Siddiq Raams, Lex de Gouw, Joost Kempers, Gilles Ottervanger, Scott Kannekens, Luc van Vught en als stuur Saranda Ombashi. (Sl07-07, LD09-07, WW09-07).

5. De Cadets van American Football Club Lightning Leiden worden Nederlands kampioen. Ze verslaan de Amsterdam Crusaders met 32-22 bij de Arnhem Falcons in Sportpark 't Cranevelt. Senior Flag Football Lightning Leiden wordt tweede na met 102-60 te hebben gewonnen van Den Haag Hyena's/Dutch Lions. (Sl06-07, LN09-07).

5/6. Tijdens de zesde editie van muziekfestival Morspop spelen Silver, de Woodstock Tribute Band, de Anny Partyband, de Pub Band, Helter Shelter en BB More. Op de Stadstimmerwerf wordt ook de afterparty gehouden van ‘Woodstock op het Water’ dat voor het tweede keer wordt gehouden. Boten met bands varen door de binnenstad. De eerste dag wordt afgelast wegens het slechte weer. (Sl01-07, WW02-07, LN02-07, RTVW05-06, WW09-07).

6. De Leidse kunstenaar Merijn Tinga strandt in Katwijk bij een ’testdownwinder’ van Hoek van Holland naar Zandvoort, als zijn van plastic afval gemaakte kiteboard in tweeën breekt. ‘Kleine sprong over een golf op volle snelheid en het was gedaan’, meldt Tinga op de Facebookpagina van de Plastic Soup Surfer. Tinga is van plan om op zijn zelfgemaakte board een recordtocht te maken om aandacht te vragen voor het probleem van plastic afval in zee: 500 kilometer vanaf de Belgische grens helemaal lang de Nederlandse kust tot aan het Duitse Waddeneiland Borkum. (LD05/08-07, LN06-08).

6. De ziekenhuizen in Zuid-Holland kunnen de toeloop vanuit het bevolkingsonderzoek naar darmkanker goed aan. Meer mensen dan verwacht sturen hun ontlasting in en twee keer zoveel mensen worden doorverwezen naar een ziekenhuis. Hierdoor zijn elders in het land wachtlijsten ontstaan. Medisch Centrum Haaglanden biedt patiënten zelfs aan om naar Den Haag te komen.

Ook het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft geen problemen. ‘Voor het onderzoek is extra personeel aangenomen om patiënten te kunnen opvangen. We willen de emotionele periode tussen doorverwijzing, coloscopie en uitslag zo kort mogelijk houden. Zo voorkomen we dat onze reguliere patiënten langer moeten wachten door de extra toestroom’, aldus een woordvoerder. Datzelfde geldt voor het Rijnland Ziekenhuis en het Diaconessenhuis. De onder het RIVM vallende organisatie ’Bevolkingsonderzoek Zuid-West’ weet hoeveel plaatsen een ziekenhuis heeft en houdt daar bij de verwijzingen ook rekening mee. ‘Het RIVM ziet als enige echt de vraag en het aanbod’, aldus het ’Diac’. Een woordvoerder van ’Zuid-West’ bevestigt dat er in de Leidse regio amper wachttijden zijn. ‘Mensen met een ongunstige uitslag kunnen er snel terecht. We hebben geen aanwijzingen dat er in de Leidse regio minder verwijzingen zijn’. Volgens landelijke cijfers stuurt 68 procent van de aangeschreven mensen een monster van hun ontlasting in, terwijl het RIVM een opkomst van 60 procent verwachtte. Hiervan heeft 13,2 procent een positieve ontlastingstest. Dit jaar ontvangen alle mannen en vrouwen die zijn geboren in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging om deel te nemen. In de jaren daarna volgen steeds meer geboortejaren, tot in 2019 iedereen in de doelgroep ten minste één keer is uitgenodigd. Mensen krijgen een uitnodiging per post. Daarin zit een buisje waarmee ze in hun ontlasting moeten prikken. (RTVW06-07, LD09-07)

6. Een 16 mm-film met beelden van de bevrijding van Leiden in mei 1945. Die bijzondere vondst deed Joop Kooreman in de winkel Entresol aan de Nieuwe Rijn. De rolprent van ruim een kwartier liet hij restaureren bij Hage Film in Amsterdam. Het bijzondere is dat zijn vader Willem en zijn twee zusjes Janneke en Bep ook in de film te zien zijn. Hij hoopt dat de film vertoond kan worden bij de herdenking van 70 jaar bevrijding in 2015. Eerder is de film te zien op Dailychanneltv van Leidenaar Roel Zaadnoordijk. (HOZ06-07).  

6. In de Driftstraat brandt ‘s nacht een auto uit. Ook een er naast geparkeerde auto loopt flinke brandschade op. Vorige zomer en afgelopen maanden brandden er meerdere auto's af in Leiden-Noord.  (RTVW06-07, LD07-07, HOZ13-07)

7.  De rotonde Haagse Schouwweg - Ommedijkseweg - Stevenshofdreef wordt  drie weken aangepakt. Sinds de aanleg in 2011 is het aantal ongelukken op de kruising toegenomen blijkt uit onderzoek van bureau Megaborn. Voor automobilisten werd het onoverzichtelijker omdat veel dingen tegelijkertijd in de gaten moeten worden gehouden en ze (brom)fietsen soms pas laat kunnen zien. Er wordt een extra bocht aangebracht in het fietspad, om de snelheid eruit te halen en de afstand tussen rotonde en fietskruising wordt groter. Ook krijgen  automobilisten die van de brug komen beter zicht op het fietspad. Frans Schohaus, directeur van Van der Valk Haagse Schouw, dat aan de rotonde ligt, bepleit meteen ook de kruising met de Valkenburgseweg aan te pakken omdat daar de meeste ongevallen gebeuren. (LD03-07, WW09-07, HOZ13-07).

7. De Haagse rechtbank veroordeelt de 39-jarige voormalige eigenaar van computerwinkeltje aan de Herenstraat conform de eis van de officier van justitie, twee weken geleden, bij verstek tot vijftien maanden cel wegens belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij vorderde tussen 2007 en 2012 ten onrechte bijna drie ton aan omzetbelasting terug. Ook vervalste hij na het faillissement in 2012 uittreksels van de Kamer van Koophandel. In 2010 kwam hij al in aanraking met justitie wegens oplichting. (LD26-06, LD09-07).      

7. Wethouder Robert Strijk opent in de voormalige Meelfabriek de vernieuwde website van Erfgoed Leiden en Omstreken. Die wordt samen met de Cultuurhistorische Atlas gelanceerd. Het is één van de laatste stappen van het samenvoegen van de afdeling Monumenten & Archeologie en het Regionaal Archief Leiden. De website biedt een schat aan informatie over de Leidse historie onder meer over de bodemgesteldheid, beroemde personen en bedrijven, stadsuitbreidingen, opgravingen, notulen van de gemeenteraad en publicaties van kranten, tijdschriften en boeken. Aan de hand van informatie-, waarderings- en themakaarten kan thuis ieder historisch element in de omgeving worden gevonden. Dankzij de atlas kan Leids erfgoed al in een vroeg stadium in bestemmingsplannen worden opgenomen en kunnen burgers en ontwikkelaars geïnspireerd raken door de geschiedenis. Het project zal nooit helemaal af zijn, maar na meer dan drie jaar werk wordt het met trots gepresenteerd, aldus directeur Ariela Netiv. Adjunct-directeur Marcel Andela spreekt over ‘een unieke prestatie van Leiden waaraan andere gemeenten een puntje kunnen zuigen’. (Persber. ELO08-07, Sl09-07, LD08-07, LN16-07, WW20-08).

8. Een aantal raadsleden van partijen als GroenLinks en de SP verlaat de raadzaal bij een toespraak van Tomas Kok van Leefbaar Leiden. Kok, die zijn allereerste speech als raadslid houdt, grijpt die mogelijkheid aan om van leer te trekken tegen de islam. Hij zegt fel tegen de bouw van de nieuwe moskee bij de Ter Haarkade te zijn, waarin acht ton gemeenschapsgeld wordt gestoken. Daarna vervolgt hij met voorbeelden waaruit moet blijken dat de islam uit is op een wrede wereldheerschappij die tot staan moet worden gebracht. Na afloop zegt burgemeester Henri Lenferink niet te hebben ingegrepen omdat het Koks ‘maidenspeech’ is, maar dat in het vervolg zeker zal doen. (LD09/10-07, Sl09-07).

8. De gemeenteraad steunt in ruime meerderheid het VVD-voorstel om de kruispunten Ketelmeerlaan/Gooimeerlaan en Ketelmeerlaan/IJsselmeerlaan te vervangen door rotondes. Volgens de VVD is de huidige situatie onveilig.

Wethouder Robert Strijk voert vergeefs aan dat verkeerskundigen de huidige situatie prima vinden. Voor rotondes zijn de kruisingen gewoon niet druk genoeg en ze kosten samen negen ton tot één miljoen euro. Het betekent een keuze maken uit de rotondes, een fietstunnel bij de Churchilllaan of een ongelijkvloerse kruising Julius Ceasarbrug/Kanaalweg. (Sl08-07).

8. De burgemeesters van Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Antwerpen komen in Delft bij elkaar voor topoverleg met Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Gemeld wordt dat Leiden ook aanwezig is, maar burgemeester Henri Lenferink ontkent dat. Zij praten over het toenemend aantal jihadstrijders dat afreist naar Syrië en hoe het moet bij hun terugkeer naar Nederland. Inmiddels zijn dat er ongeveer 750, becijfert AIVD-baas Rob Bertholee. Hij vindt het van groot belang om ze in Europa gezamenlijk in de gaten te houden. Bij het topoverleg is ook de burgemeester van Antwerpen aanwezig. Minister Ivo Opstelten kondigde eerder al maatregelen aan. (AD07-07, RTVW07-07, Dichtbij08-07).

9. Bewoners van de wijk Groenoord moeten afscheid nemen van de kippen en hanen die vrij rondscharrelen bij de Hallenweg. Dat meldt de gemeente aan de initiatiefnemers van de petitie ‘Laat de kippen en hanen blijven’. De dieren lopen op de weg en tussen de woonhuizen en zouden daardoor een gevaar vormen voor het verkeer. De petitie voor behoud werd 55 keer ondertekend en een week eerder aangeboden bij de gemeente. Ze zijn teleurgesteld. Met een groot schepnet en een kattenmand poogt Lien Moespot (76) dagenlang de loslopende kippen en hanen te vangen voordat het door de gemeente ingeschakelde bedrijf Avonda Faunabeheer langskomt om ze te vangen. Zij voert het pluimvee op het braakliggende stuk grond al meer dan vijftien jaar.  Omdat het niet lukt ze te vangen schiet de Stichting Dierenhulp Boskoop te hulp om de dieren een nieuw onderkomen te bieden. (LD10/15/30-07).

9. De provincie besluit de bebouwingsregels in de buurt van stadsmolens niet te versoepelen. Het plan om voor de molenbiotoop (een vrij te houden gebied om windvang te garanderen) onderscheid te maken tussen stads- en poldermolens gaat niet door. Vooral de SP maakt zich sterk voor onverminderde bescherming.

De partij enquêteert molenaars, die soepeler regels ook afwijzen. (RTVW08-07, LD09-07).

9. Tot en met 11 september is een expositie te zien van vijftig werken gemaakt door schilders van de Leidse en de Haagse School. Ze trokken er in de loop van de 19de eeuw op uit om in de openlucht te werken. ‘Licht van Nieuwkoop’ heet de tentoonstelling in de Hoeve Rijlaarsdam van galeriehoudster Loekie Rijlaarsdam. Het werk is grotendeels in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen geschilderd. Het levert oer-Hollandse taferelen op met veel wolken, een boerderijtje, een rietsnijder of een kerktoren in de verte. Leidse kunstenaars als Arend Jan van Driesten, Chris van der Windt, Willem van der Nat en Alexander Rosemeier verbleven met penselen, tubes verf en een ezel vaak aan de oevers van de plassen. Rosemeier (1888-1992) bewoonde enige tijd een houten huisje in Nieuwkoop. Rijlaarsdam: ‘Achteraf noemde hij dat de gelukkigste tijd van zijn lange leven’. Op 28 augustus geven Reinier Hopmans en de Leiderdorpse galeriehouder Kees van den Bosch er een lezing. (LD10-07).

8. Yvonne van Delft is vanaf september de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Leiden, beslist de fractie. Zij is naast Jos Olsthoorn het tweede nieuwe GL-raadslid. De zetels komen vrij door het vertrek van Pieter Kos en Stephanie Bakker. Tot september functioneert Bakker nog als interim-fractievoorzitter. Van Delft zat van 2002-2004 al in de raad. (Sl09-07, HOZ13-07).

9. Met een bouwlamp en een keur aan sponzen, mesjes, flesjes en stukken pleister bestudeert de Leiderdorpse Claudia Thunnissen, kunsthistoricus en restaurateur, de muur van het Zweetkamertje in het Academiegebouw aan het Rapenburg. Thunnissen: ‘Wat vorig jaar begon met de trap, gaat nu verder in het zweetkamertje. Ik begin met de tekeningen net buiten het kamertje. Net als de tekeningen op de trap, van de hand van Victor de Stuers. De twee vrouwen die de faculteiten Rechten en Geneeskunde voorstellen zijn er op sommige plekken slecht aan toe. Thunnissen: ‘Door een lekkage is er waterschade. De perspexplaat die voor de tekening hing, belemmerde het zicht, maar heeft het vocht ook op de plek gehouden. De plaat komt niet meer terug. Om te voorkomen dat mensen de tekening aanraken komt er een hekje’. Het kamertje zelf wordt een flinke klus. ‘De glasplaatjes die enkele namen beschermen moeten worden aangepast. Nu valt het grafiet van de schrijvers erboven, tussen de muur en het plaatje. De naam wordt daardoor onleesbaar. Daarnaast zijn er nog de verkleuringen, gaten en beschadigingen. Het lastigste is de muur in de hoek naast het raam. Het zijn allemaal kleine eilandjes pleisterwerk. Niet zo gek, doordat het naast het raam zit, wisselt het klimaat hier vaak’. Dat er soms een handtekening verdwijnt is volgens Thunissen niet te vermijden. Een aparte klus vormen de restauratie van het getekende ‘gezicht’ rond de fontein en de student aan het bureau, waarschijnlijk van politiek tekenaar Louis Raemakers. (LD10-07, LD23-08). 

9. De provincie investeert 11 miljoen euro om het Leiden Bio Science Park beter bereikbaar te maken. ‘Ontzettend belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de regio’, zegt gedeputeerde Ingrid de Bondt. Het geld is voor de ongelijkvloerse kruising op het knooppunt Plesmanlaan - Haagse Schouwweg/Ehrenfestweg en voor een nieuwe ontsluitingsweg bij de Ehrenfestweg. Verder zijn er plannen voor een R-net busverbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer van Leiden naar Katwijk en Noordwijk. (RTVW09-07, LN16-07). 

9. Faissal Bouchan en Moussab Atya ontvangen de heldenpenning van de stad Leiden. Burgemeester Henri Lenferink reikt de penning uit aan de jongens omdat ze voorkwamen dat een vrouw zichzelf van het leven beroofde. De jongens van 17 en 15 zagen op 10 juni bij station Leiden Centraal een vrouw op het spoor staan. Het duo twijfelde niet en duwden haar met gevaar voor eigen leven van de rails vlak voordat er een trein aankwam. Volgens de politie was de afloop waarschijnlijk fataal geweest als ze niet hadden ingegrepen. Bij de uitreiking zijn de betrokken agenten en enkele familieleden van de jongens aanwezig. Na de uitreiking meldt Jan Bronsgeest zich bij Leidsch Dagblad als derde redder. ‘Ik ben de vrouw achternagegaan en heb haar naar het perron gebracht voor de aankomende trein haar zou raken. De jongens hebben haar het perron op geholpen, zo’n redding kan niemand alleen. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Na de redding hebben NS-medewerkers me opgevangen, daarom heb ik niet als getuige met de politie gesproken. De gemeente gaat met hem praten: ‘We zijn erg blij met zijn reddingsactie’. (Zie ook 29-07). (FeedGem09-07, Sl09-07, LD10/15-07, HOZ13-07, LN16-07).

9. Tot ergernis van veel automobilisten geldt op de rijksweg A4 vanaf het Ringvaartaquaduct tot aan Hoogmade tijdelijk dag en nacht een maximumsnelheid van 70 km per uur. Volgens Rijkswaterstaat is het asfalt er over een lengte van 4,5 kilometer slecht. Daarvoor waarschuwen borden langs de weg. Het is niet bekend wanneer het asfalt vervangen wordt. Het wegdek is er nu nogal glad en golvend. Een ander deel van de A4 bij Leiderdorp is onlangs verbreed en automobilisten kunnen er doorrijden. (LD15-07, RTVW17-07).  

9. Spoeltjeswol van de textielfabriek van de gebroeders Van Wijk: motecht, kleurecht en honderd procent zuiver wol. Met die boodschap was ’Wollemijntje’ in de jaren vijftig van de vorige eeuw te vinden in allerlei reclame-uitingen. Onder meer in de blauwe tram. Naar dat reclamebord is Han Geijp, van het Historisch genootschap Blauwe Tram, naarstig op zoek. Geijp hoeft niet per se het originele bord in handen te krijgen. Met een foto is hij ook al blij. ‘Dan kunnen we er een laten maken’. (LD10-07).

9. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden verworpen zodat het plan voor de bouw van een studentencomplex aan de Langebrug kan worden uitgevoerd. Op het terrein van de voormalige brandweer en het gebouw van de gemeentelijke sociale dienst wil studentenhuisvester Duwo vier blokken van maximaal zestien meter hoog met 217 studentenappartementen bouwen.  Er is naar schatting 13 miljoen euro mee gemoeid. De bezwaren tegen het plan werden al eerder door de Haagse rechtbank afgewezen omdat die zich kunnen voordoen in een druk bevolkte binnenstad. Duwo verwacht nog dit jaar de eerste paal te slaan. (LD10-07).                

10. In het internationale ruimtestation ISS hangt aan de wand een zelfportret van Rembrandt van Rhijn uit 1629. Het echte schilderij hangt in de Alte Pinakothek, een kunstmuseum in München. Dat wil de kunstwerken van de Leidse schilder onder de aandacht brengen en is daarom begonnen met een project, myRembrandt. Mensen kunnen een kopie van Rembrandts zelfportret krijgen en bijvoorbeeld meenemen op vakantie. Het is de bedoeling dat ze foto’s ervan op sociale media plaatsen. Een van de deelnemers is de Duitse astronaut Alexander Gerst, die nu in het ISS woont. De Duitse ruimtevaartorganisatie DLR heeft de Rembrandt gescand en naar Gerst in de ruimte gestuurd. (RTVW10-07, LD11-07).

10. Busdiensten raken ontregeld, fietsers moeten kilometers omrijden en automobilisten op de Lage Rijndijk en de Van der Valk Boumanweg staan muurvast. Door een technische storing blijft de Spanjaardbrug ‘s ochtends ruim vijf kwartier openstaan. Volgens de provincie die de bruggen beheert, moest een motoronderdeel worden vervangen. (LD11-07).

10. Paul Laudy wordt bij zijn afscheid als raadslid ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de versierselen opgespeld tijdens zijn laatste vergadering. De kerverse VVD-wethouder bouw en openbare ruimte was twaalf jaar lid van de raad en wordt door burgemeester Henri Lenferink geroemd vanwege zijn scherpe debatstijl. Hij was lijsttrekker voor de partij in 2010 en 2014. In 2007 volgde hij Greetje van Gruting op als fractievoorzitter. Laudy was voor de VVD internationaal trainer voor Haya/VVD Internationaal in onder andere Roemenië, Moldavië en Bosnië. Van 2007 tot 2009 was hij beleidsadviseur bedrijfsvoering bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. In 2009 en 2010 was hij directiesecretaris bij Pantar Amsterdam, een organisatie die zo’n 10.000 Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar (regulier) werk. Vanaf 2010 werkte hij bij Bouwend Nederland als Adviseur Markt & Overheid en was hij verantwoordelijk voor belangenbehartiging van de uitvoerende bouw bij overheden. (Sl10-07, LD11-07, WW16-07, St16-07).

10. Het Prins Bernhard Fonds schenkt 100.000 euro aan museum Naturalis voor de aanschaf van het in de VS gevonden skelet van een tyrannosaurus rex en vier triceratops.(Zie ook 28-06). (LD11-07).

10. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de nieuwe verkeerssituatie op de A4 te verbeteren. Sinds deze week moet verkeer uit de richting Schiphol - komend uit de tunnelbak - voor de afslag Zoeterwoude eerder voorsorteren naar een nieuwe parallelbaan. Om  afslaand verkeer naar Leiden en het doorgaand verkeer naar Den Haag te scheiden staan er nieuwe borden. Ook het Dynamisch Route Informatiepaneel (DRIP) geeft aanwijzingen. Toch blijken auto’s bij de splitsing pas laat de goede kant op te gaan. Beelden van de webcam ter plekke bewijzen dat geregeld rare capriolen worden uitgehaald en er bijnabotsingen zijn. Volgens verkeerskundige Max van Kelegom komt dat omdat Rijkswaterstaat geen eenduidige aanwijzingen geeft. ‘Eerst zie je een bord met de plaatsnamen Rotterdam en Den Haag, daarna alleen nog maar een bord met wegnummers, die veel weggebruikers niet kennen’. De tekst is al aangepast en de blokmarkering wordt verlengd, waardoor eerder duidelijk is dat er een splitsing aankomt. (RTVW10-07, LD11-07).

10. Bewoners op en rond de Ter Haarkade eisen, samen met raadslid Tomas Kok van Leefbaar Leiden, een bouwstop van het Islamitisch centrum. Ze zetten hun argumenten uiteen voor de Haagse rechtbank. Advocaat Hans van der Liet laat namens de bewoners weten dat er ook een bodemprocedure is gestart om de plannen van tafel te krijgen. Kritiek is dat het stadsbestuur een eigen berekening gebruikt voor het aantal parkeerplaatsen bij de moskee terwijl de meeste gemeenten gebruik maken van een landelijke norm. Dat scheelt twintig parkeervakken in een wijk waar het, volgens de bewoners, al lastig parkeren is. Verder zou de minaret de wind op de wieken van de molen aan de Haagweg nadelig beïnvloeden. De molenaar en belangenvereniging van de molen hebben geen protest ingediend. De gemeente zegt de moskee lager wordt dan het voormalige ROC-pand. Stichting Moslimgroep Leiden benadrukt dat aanpassing grote financiële gevolgen heeft voor de stichting. (LD11-07, Sl11-07)

10. Drie Leidse terrassen staan dit jaar in de landelijke ‘Terrassen Top 100’ van uitgeverij Misset. Het gaat om De Poort bij de Zijlspoort (45), Café Olivier op de Hooigracht (64) en Restaurant de Haagsche Schouw aan de gelijknamige weg op plek 95. In totaal dingen 400 terrassen mee naar een plekje. Voor De Poort is het de eerste keer. Olivier en de Haagsche Schouw stonden al eerder en hoger op de ranglijst. (LD11-07).    

10. De gemeenteraad stemt voor de verbouwing van de foyer van de Leidse Schouwburg. Op de begane grond is het nu erg krap waar de ingang van de zaal, de garderobe, de toiletten en de bar samenkomen. In de zomer van 2015 wordt met de aanpassingen begonnen. De ChristenUnie, GroenLinks en Leefbaar Leiden stemmen tegen het voorstel. Zij zien liever dat het geld aan andere culturele zaken wordt besteed. De toezegging van de investering van 450.000 euro gemeentelijke subsidie geeft het startschot voor de verdere uitwerking van de plannen. Stadspodia Leiden neemt de volledige projectleiding op zich en investeert zelf 66.000 euro. Dit geld wordt via fondsenwerving bijeengebracht. De Vrienden van Stadspodia Leiden - sinds april is het mogelijk Vriend te worden - dragen hier ook aan bij. Frans Funnekotter, algemeen directeur Stadspodia Leiden: ‘Veel bezoekers loven onze schouwburg om de knusse sfeer en de bijzondere, klassieke uitstraling. Die sfeer willen we ook na de verbouwing houden. We zijn blij met het positieve besluit van de gemeente, zodat we dit kunnen realiseren, een langgekoesterde wens is uitgekomen’. (Dichtbij14-07, WW16-07, St16-07). 

10. De gemeenteraad stelt op voorstel van de PvdA 75.000 euro beschikbaar  om de verdwenen zebrapaden bij het Diamantplein te laten terugkeren. Veel bewoners van de Juwelenbuurt zijn ontevreden over de verkeerssituatie rondom het recent opknapte winkelcentrum en de aangepaste bestrating. (LD11-07)   

11. De Leidse hoogleraren chemie Hermen Overkleeft en Hans Aerts krijgen samen met hun collega Huib Ovaa van het Nederlands Kankerinstituut 2 miljoen euro van NWO voor biochemisch onderzoek. Het onderzoek kan leiden tot nieuwe behandelingsmethodes voor 45 ziektes. Ze ontstaan doordat bepaalde stoffen in de cel niet worden opgeruimd. De onderzoekers gebruiken chemische meetinstrumenten om in levende cellen nauwkeurig  enzymfamilies zichtbaar te maken. De subsidie is gegeven in het kader van de versterking van chemische zwaartepunten in het Nederlandse onderzoek. (UL11-07).

11. Avery Dennison betrekt het nieuwe Europese hoofdkantoor langs de A44 bij Oegstgeest. Het glazen kantoor heeft een warmteopslag en vegetatiedak. Ook is daarin een onderzoek- en ontwikkelinglaboratorium ondergebracht dat pas in 2015 in gebruik wordt genomen. Er werken 450 werknemers. (Zie ook 07-05).  (LD06-06)    

11. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen sluit per 1 januari 2015 de mogelijkheid om theorie-examen te doen voor het rijbewijs in de 3 Oktoberhal. Daarna moeten Leidenaren naar Rijswijk, Haarlem of Amsterdam. Veel rijschoolhouders betreuren het besluit. In 2013 deden in Leiden 17.894 personen theorie-examen in Leiden: 2.063 voor de motor, 879 voor de bromfiets en 14.952 voor het autorijbewijs. In totaal sluit het CBR tien van de dertig locaties voor theorie-examens. Het praktijkexamen kan wel in Leiden worden afgelegd. (LD11-07).  

11. De Stichting het Zuid-Hollands Landschap koopt het meest noordelijke deel van de ’Polders Poelgeest’ aan. Het natuurgebied bij Leiden en Oegstgeest kan nu als geheel worden beheerd. De aankoop was mogelijk dankzij donaties van vele buurtbewoners, het Dinamo Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Progressief Oegstgeest en beschermers van het Zuid-Hollands Landschap.

De stichting wil de polder laten begrazen en stoppen met bemesting. Dat moet leiden tot een grotere verscheidenheid aan bloemen en insecten. (LD11-07).

11. Anna Ramirez neemt de leiding over van judoschool De Eendracht. In januari 2013 startte ze al haar eigen judoschool Ramirez in Buurthuis De Kooi. De opening werd verricht door Aad van der Luit, wiens vader de school zestig jaar geleden oprichtte. Bij de openingsreceptie zijn ook haar voorgangers Rob en Piet van Tongeren aanwezig. (LD15-07).

11. De Voedselbank Leiden e.o. verhuist naar een groter pand aan de Willem Barentzstraat 37 schuin tegenover de huidige locatie vanwege de groeiende vraag. Het oude pand was veel te klein om wekelijks honderden klanten en tientallen vrijwilligers op te vangen en levensmiddelen op te slaan. Vrijwilligers verplaatsen de inventaris en voorraden naar het nieuwe onderkomen. In de ruim hal met een rolstoelvriendelijke ingang staan nieuwe, ruime koel- en vriesvoorzieningen. De gratis tweedehands kleding - een extra service - wordt uitgebreid. Wekelijks worden 850 voedselpakketten verstrekt. Directeur Friederike de Raat hoopt dat de groei van ruim 2.700 procent in nog geen tien jaar zal verminderen. ‘Je blijft hopen dat de Voedselbank ooit overbodig is’. Hoewel het niet altijd lukt, is het uitgangspunt dat mensen maximaal drie jaar klant blijven. De huur van een particulier is flink hoger. De gemeente geeft vijf jaar een bijdrage. In september is de officiële opening. (Sl07-07, WW09-07, LD12-07, LN16-07).

11/17. De jubilerende studentenvereniging Quintus bestaat 35 jaar en organiseert het zevende lustrum met als thema ‘Get Lucky’. Op 13 juli is het eerste Leidse ‘Glibberbal’, een soort ‘Ter land, ter zee en in de lucht’, het jarenlange tv-succes van de Tros. Duizenden mensen verzamelen zich in het Huigpark en langs de Maresingel voor de Leidse equivalent van het langlopende amusementsprogramma. Onder het motto ‘Lallen en vallen met glibbers en ballen’ en met als thema ‘Glibberrr ’m erin’. Dat van de 26 voorinschrijvingen elf deelnemers zich te elfder ure terugtrekken, deert organisator Meike Nederstigt niet. De andere vijftien storten zich in vreemdsoortige voertuigen van de schans om een boven het water bungelende bel te luiden. Cabaretier Jochem Myjer gaat lopend naar beneden. Waaghalzen van Stedelijk Beheer en opvangcentrum De Binnenvest halen slechts een nat pak. De Zoeterwoudse vrienden Bas (14) en Sietse (13), met afstand de jongste deelnemers, winnen met hun Minecraft-creatie, een omgebouwde skelter. Het Leidsch Studenten Draegers Gilde, onderdeel van Quintus krijgt de pechprijs voor  hun drijvende grafkist. Het fraaie piratenschip van café Sels uit Voorschoten wint de originaliteitprijs. De schans van vijf meter hoog en dertig meter breed is gebouwd door aannemer Jobo. Omroepvereniging TROS gaf haar fiat voor het evenement mits er een andere naam zou worden gekozen. Het waterballet wordt omlijst door Barry Badpak en dj Haas en ’s avonds is er een afterparty met Brainpower bij Quintus. De Boommarkt staat op 17 juli tijdens ‘Beat of Africa’ vol met kraampjes, loungeplekken, bandjes en dj’s. Op een rondvaartboot worden minicolleges en lezingen gegeven door studenten van het Afrikaans Studiecentrum in Leiden. Het gratis festival is om te laten dat de vereniging zich niet alleen bezighoudt met bier drinken en feesten. Naast de informatieve colleges tonen kunstenaars hun werk en wordt het eten verzorgd door Afrikaanse restaurants uit de regio. Het Flessenpostfestival is op14 juli. Er zijn elf bieren te koop waaruit deelnemers kunnen kiezen en artiesten zijn te zien op een drijvend podium in de grachten. (LD14-01, Sl21-02, WW19-03, HOZ23-03, WW30-04, WW07-05, HOZ11-05, RTVW11-05, LD20/23-06, Sl24-06, HOZ29-06, WW09-07, Sl12-07, HOZ13/20-07, LD14/15-07, Sl12-07, Dichtbij13-07, WW16-07, LN16-07).

11/20. De achtste editie van het Leiden Chess-toernooi start met minder prominenten in het Denksportcentrum aan de Robijnstraat. Volgens toernooidirecteur Jan Bey zijn andere door de KNSB georganiseerde toernooien als het gesloten NK dat tot 13 juli duurt de oorzaak. Toch doen er 160 schakers mee, een nieuwe record. Vooral de B-groep telt veel deelnemers. Een probleem is om steeds weer voldoende sponsors te vinden. De Stichting Topsport Leiden bouwt de subsidie af. Aan de vooravond speelt John van der Wiel tien simultaan partijen tegen cosponsors. Das Arghyadip wordt winnaar. De Indiër pakt in de vijfde ronde de leiding en staat die niet meer af. Hij gaat de slotronde in met een nipte voorsprong (6,5 uit 8) van een half puntje op een vijftal onder wie de Leiderdorpse Bosniër Pedrag Nikolic, winnaar in 2010, de Zwitserse Sebastian Bogner en landgenoot Deep Sengupta, met wie met Das in voorlaatste ronde een salonremise bereikt. Ook de Tsjechische grootmeester Csaba Horvath deelt de punten in laatste rond met de uiteindelijke winnaar. De 23-jarige Bogner mist de gezamenlijke eerste plaats door een fout tegen Lukas Cernousek waardoor hij zijn winnende positie uit handen geeft en remise speelt. (LD11/14/18/21-07).

12. Vijf huishoudens moeten de Vlietweg verlaten. Het boren van een tunnel voor de Rijnlandroute onder de Vliet is te riskant voor hun nabijgelegen huizen. Dat krijgen bewoners per brief te horen van de provincie, die de huizen wil kopen. Deze week komen ambtenaren langs voor overleg. De boodschap komt als een donderslag bij heldere hemel. Bewoner Piet Kranenburg wil eerst de nieuwe berekeningen zien voor hij instemt met verkoop. Hij heeft daarvoor een formeel verzoek ingediend. Volgens de provincie is het nog een concept en krijgen bewoners het zodra het definitief is. (LD12-07).

12. Muziek van Armin van Buuren en Jochem Myjer, gespeeld door beiaardiers van het carillon in de stadhuistoren, zijn op cd uitgebracht. De beiaardiers hebben de nummers opgenomen in samenwerking met het Leids Carillon Genootschap. Op de cd zijn ook stukken te horen van onder meer Johann Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven. Het schijfje kost 12,50 euro. (LD12-07, RTVW12-07).

12. De 4-jarige Aaron Alberga heeft een spel voor de iPhone en iPad bedacht: Monsters en Auto’s. Zijn ouders, Tayari en Vanesa Alberga, zijn spelontwikkelaars en werken vanuit huis, waardoor Aaron het bedenken van spellen met de paplepel krijgt ingegoten. Hij tekende drie wegen met aan de linkerkant van elke rijbaan een monster en aan de rechterkant een auto. Bij elke auto is een stuur te zien. Aaron bedacht dat als je het stuur aanraakt, het voertuig gaat rijden en door het monster wordt opgegeten. ‘Een simpel idee, dat onze ogen heeft geopend’, zegt zijn moeder die er een leercomponent voor peuters en kleuters aan heeft toegevoegd. De tekeningen van Aaron zijn gescand en in een computerprogramma overgetekend. Vanaf 17 juli is het spel te koop in de Appstore. (LD12-07).

12. Muziek, markt, kindervermaak, lekker eten. En heerlijk weer. Het Parkfeest in de Zeeheldenbuurt is een groot succes. Het staat in het teken van een grote schoonmaakactie van het park en de groenstrook langs de Bontekoestraat. Cor Arnoldus, voorzitter van de buurtvereniging, geeft het startsein en de gemeentereiniging zorgt voor materialen. Veel kinderen en hun ouders helpen mee. Ook wethouder Marleen Damen, PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla en enige raadsleden helpen mee. (Dichtbij13-07, LD14-07, WW16-07, HOZ20-07).

12. De Leidse Dart Vereniging organiseert met Dartsbond Bollenstreek Rijnland in het clubgebouw aan de Voorschoterweg een benefietevenement voor de 4-jarige Eline de Winter. Het meisje uit Noordwijkerhout heeft een zeldzame immuunziekte, die alleen kan worden behandeld in Amerika. De zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling niet. Het ziekenhuis in Washington heeft aangeboden de kosten van de behandeling op zich te nemen. Omdat vervoer en verblijf voor rekening van haar ouders Sandra en John komen wordt het evenement georganiseerd. De opbrengst bedraagt 7.500 euro. (Sl23-06, WW25-06, LD26-06, WW02/09/23-07, RTVW12-07,LD19-07, LN23-07).

14. De Leidse Japandeskundige Philipp Franz von Siebold staat afgebeeld op een nieuwe serie van zes postzegels over Japan van de serie  ‘Grenzeloos Nederland’. De serie behandelt ieder jaar een land waarmee Nederland een bijzonder band heeft opgebouwd. In het Japanmuseum SieboldHuis aan het Rapenburg wordt de serie gepresenteerd. Kris Schiermeier, directeur van het museum, die de eerste zegels in ontvangst neemt van Annerie Lekkerkerker, directeur consument en kleinzakelijk van Post NL, spreekt van een mooie gelegenheid: ‘We zijn hét kenniscentrum over Japan in Nederland. De postzegel met onze Siebold benadrukt de warme band tussen Nederland en Japan op het gebied van cultuur- en kennisuitwisseling, die al meer dan 400 jaar bestaat’. De van oorsprong Duitse Von Siebold was arts en onderzoeker en woonde geruime tijd in Leiden en Japan. In 2015 bestaat het museum tien jaar en in 2016 is het 150 jaar geleden dat Von Siebold overleed. (Sl14-07, LD15-07, WW16-07).

14. Leiden krijgt bij de jaarwisseling vuurwerkvrije zones als voldoende Leidenaars daar binnenkort om vragen, via de stadsenquête. Dan is burgemeester Henri Lenferink bereid om zulke gebieden aan te wijzen. De discussie is aangezwengeld door de Partij voor de Dieren. Er mogen op oudejaarsdag in elk geval pas vanaf 18 uur rotjes, gillende keukenmeiden en pijlen worden afgestoken in plaats van om 10 uur ’s ochtends zoals de afgelopen jaren. Volgens Lenferink is de overlast door vuurwerk flink afgenomen. Niet genoeg, meent de Partij voor de Dieren die alle partijen minus Leefbaar Leiden - achter zich krijgt voor de stadsenquête. (LD14-07).

14. Actie voeren voor politieke vluchtelingen, opkomen voor iemand die gepest wordt of de zieke buurvrouw een kop soep brengen. Allemaal daden van compassie. Leiden ondertekent in 2009 als eerste stad ter wereld de Charter for Compassion. Dominee Ad Alblas is er namens de raad van kerken aan verbonden: ’Ondertekenaars hebben de intentie anderen te behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. We strijden tegen discriminatie en bevorderen onderling begrip door informatie uit te wisselen. In Leiden wordt dit gecoördineerd door een werkgroep van ongeveer twaalf ‘weldoeners’. Jaarlijks komen we samen met allerlei organisaties en wisselen we ervaringen uit. Denk aan kerken, moskeeën, mantelzorgers, stichting Vluchtelingenwerk, studenten, politieke partijen en sociale groepen’.  Onlangs is een website opgezet waar initiatieven de aandacht krijgen. De charter is een product van Karen Armstrong, samen met spirituele leiders van uiteenlopende godsdiensten. De Britse ex-non hield in 2008 een vurig pleidooi voor meer compassie in de wereld. (LD14-07).

14. Op de Breestraat wordt het nieuwe restaurant ‘Zucca’ geopend van Ruud en Singha Witteman en Bas Bloemink. ‘Het Italiaanse woord voor pompoen. Dat klinkt gewoon leuk’, aldus Singha en Bas. Het is een hip restaurant met een echte Italiaanse pizzabakker. Verder staan er pasta’s, salades en vis- en vleesgerechten op het menu. Het restaurant is geschikt voor borrels en feesten. Tijdens de grootscheepse verbouwing zijn er in het monumentale pand objecten ontdekt die behouden zijn gebleven. De Wittemannen zijn geen onbekenden in de horecawereld. Samen staan zij in Leiden aan het roer van Einstein, Buddhas, Van Buuren en het vorig jaar geopende Pakhuis. In Den Haag hebben ze ook nog Thais restaurant Spize. Witteman sr.: ‘Deze zaken doen het goed. Toen we hoorden dat Oloroso te koop kwam, hebben wij dit meteen met beide handen aangegrepen. Het is een toplocatie aan de Breestraat’. (LD08-07). 

14. Leiden, Teylingen, Katwijk, Leiderdorp en Kaag en Braassem en de provincie tekenen een intentieverklaring om de kwaliteit en de recreatieve waarde van vijf groene recreatiegebieden rondom Leiden te verbeteren. Voor Leiden tekent wethouder Frank de Wit. Het gaat om het Valkenburgse Meer, de Klinkenbergerplas, de Kagerzoom, het Ghoybos en het Kevereiland. In totaal 130 hectare groen. Onderdeel van het plan is een investering van 20 miljoen euro en het overnemen van de gebieden van de provincie. Ook wordt de bereikbaarheid van de groengebieden vanuit de stad verbeterd. Een deel is bestemd voor de beheerkosten in de komende vijftien jaar. De provincie bezit zo’n  700 hectare recreatiegebieden en heeft besloten die over te dragen aan gemeenten. (Sl16-07, WW16-07, HOZ20-07, LD22-07, WW30-07).

14. Om middernacht wordt traditiegetrouw een krans gelegd op de buste van schilder Rembrandt van Rhijn aan de Witte Singel. Voorafgaand houdt wethouder Robert Strijk een verjaardagsspeech. Eerder op de avond wordt in kunstcentrum Haagweg 4 het theaterstuk ‘Rembrandts prijs’ opgevoerd waarin de relatie tussen Rembrandt en kopers van zijn werken wordt belicht. Verder is er een wandeling door de binnenstad langs  alle plekken waar de schilder zijn sporen heeft achtergelaten. Het is zijn 408ste geboortedag. Het bestuur van de Stichting Rembrandt wil dit najaar geldschieters benaderen om een Rembrandt bezoekerscentrum te realiseren. Voorzitter Tjeerd Scheffer denkt aan een hologram dat de bezoekers meeneemt naar het Leiden uit de tijd dat de schilder er het vak leerde. (WW02/09-07, LD12-07, HOZ13-07, Sl14/15-07).        

15. De blauwe zones verdwijnen uit het straatbeeld. In het collegeakkoord hebben D66, VVD, PvdA en SP afgesproken om in de wijken rond het centrum betaald parkeren in te voeren. Om te voorkomen dat mensen een paar straten verder alsnog gratis parkeren net buiten het vergunningsgebied, wordt het omsloten door Slaaghsloot, Zijl, Rijn- en Schiekanaal, Churchilllaan, Dr. Lelylaan, Plesmanlaan, Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg en de gemeentegrens met Oegstgeest. De nota met uitgangspunten wordt in oktober 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd nadat die na de zomer is besproken met de bewoners van de betrokken wijken. De gemeente wil bereiken dat bewoners van de woonwijken rond het centrum op niet meer dan 250 meter van hun huis een parkeerplek kunnen vinden. Bezoekers van het centrum worden gestimuleerd hun auto in een van de te bouwen ondergrondse garages te zetten. Betaald parkeren wordt vanaf medio 2015 in fases ingevoerd. Bewoners kunnen straks een vergunning kopen voor 12,50 euro per kwartaal. Het tarief voor de parkeerautomaat wordt waarschijnlijk 2,00 euro per uur. Wie op bezoek gaat in een vergunningsgebied kan een kraskaart gebruiken. Die wordt in de toekomst ook in digitale vorm aangeboden. Als eerst stap worden op het Morssingelterrein - het binnenterrein van de flats aan het Stationsplein - deze week al de parkeerplaatsen voor vergunninghouders omgezet in betaalde parkeerplaatsen. Volgens het college is dat een stuk duidelijker dan de huidige situatie 

Volgens het CDA is het een ordinaire belastingverhoging. De partij voert actie om de parkeerplannen van de brede coalitie te stuiten. Onder meer door een oproep te doen aan de stad om in het geweer te komen. Via Facebook is de pagina ‘Geen betaald parkeren voor mijn deurin het leven geroepen. Het CDA wil de huidige blauwe zones behouden en eventueel uitbreiden. (FeedGem15-07, RTVW15-07, Sl16-07, LD17/18-07, Dichtbij17-07, Sl18-07, FeedGem18-07, WW23-07, LN23-07, HOZ27-07).

15. Muziekwinkel Servaas Strijk aan de Hooigracht sluit op 1 december als er geen opvolger wordt gevonden. De zaak is van Henk Servaas (68) en Ruud Strijk (61). Op zijn achttiende kwam Servaas in de winkel van zijn vader. Die begon bij het stadhuis tot de brand van 1929. Vader Servaas richtte zich op bladmuziek en zoon Henk op de instrumenten. In 1979 startte hij voor zichzelf in de voormalige stedelijke muziekschool aan de Nieuwe Rijn, nu café Einstein.  Ze verkochten twee ton per maand aan orgels maar met de crisis in jaren tachtig besloten ze samen te gaan. Het pand werd verkocht en ze verhuisden naar de Hooigracht. ‘In de dertig jaar dat we samenwerken zijn we naar elkaar toe gegroeid’, zegt Strijk.  ‘Ik zeg altijd voor de grap, ik ben twee keer getrouwd. Eén met mijn vrouw en één keer met Strijk’. (LD15-07).                

15. B en W laten marktonderzoek doen naar de omvang die de horeca in de binnenstad moet hebben. Dat moet de vraag beantwoorden hoeveel kroegen, restaurants, discotheken en broodjeszaken een stad als Leiden nodig heeft. Ook de regiofunctie telt mee en bijvoorbeeld het aantal toeristen. De nota ‘Horecasferen in de binnenstad’,  waarin werd bepaald welk type horeca waar in de stad een plek moet krijgen of houden van 2013 wordt ingetrokken. Met de resultaten van het onderzoek wordt een nieuw horecabeleid ontwikkeld. De Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland vindt het zorgelijk dat de verhouding tussen het aantal winkels en horecazaken zoek raakt. Met name rond de Nieuwe Rijn. (Sl16-07, LD18-07).

15. Drie kunstgrasvelden op de sportparken De Vliet, Mors I en de Kikkerpolder II, worden eind augustus van een nieuwe toplaag voorzien. Wethouder Frank de Wit deelt dat mee in een brief aan de raad. Het geld had de gemeente aanvankelijk voor 2015 gereserveerd. Het gaat in totaal om 813.000 euro. Het eerder vervangen betekent een tegenvaller van 83.000 euro. (FeedGem15-07, Sl16-07, HOZ20-07).

15. De Zoeterwoudse nieuwbouwwijk VerdeVista Meerburg die langs de A4 wordt gebouwd, krijgt de belangrijkste ontsluitingsweg over de snelweg heen. Er wordt een viaduct gebouwd tussen Leiden en Zoeterwoude. Die nieuwe weg, de Stationssingel, sluit aan op de Willem van der Madeweg bij de wijk Roomburg. Aan de Zoeterwoudse kant wordt de weg via de Stadhouderslaan verbonden met de Hoge Rijndijk. B en W stellen het ontwerp bestemmingsplan vast dat de nieuwe weg mogelijk moet maken. Na de zomer moet de raad de inspraakreacties wegen en het plan vaststellen. Het Leidse college eist wel dat Zoeterwoude een overeenkomst sluit voor een bijdrage in de kosten. (FeedGem15-07, Sl16-07).

15. Het college antwoordt op vragen van GroenLinks dat het tegen het winnen van schaliegas uit de Leidse bodem is. B en W laten dat de minister van Economische Zaken weten. Ook wil het college Leiden ‘schaliegasvrij’ verklaren. (Sl16-07, RTVW17-07).

15. Begin 2015 komt er een ‘handelshuis’ in de buurt van station Leiden Centraal. Een aantal stadspartners zoals Leiden Marketing, het Centrummanagement en het Visitors Centre zitten nu nog in het voormalige gebouw van de Kamer van Koophandel. De KvK is eind vorig jaar al vertrokken en verkocht het gebouw aan de gemeente. Volgend jaar wordt het gesloopt, zodat de herontwikkeling kan beginnen van het ‘Rijnsburgerblok’ met woningen, kantoren, winkels en een parkeergarage. De gemeente doet actief mee aan het Handelshuis en huurt er twee jaar flexplekken voor ambtenaren, sponsort de huisvesting met 37.000 euro en detacheert er vier ambtenaren. Eind 2016 wordt het nut bekeken. Het Handelshuis moet een ’kennis- en dienstencentrum voor ondernemers’ worden, met ook ’een laagdrempelig loket voor vragen en ideeën’. (Gem15-07, Sl16-07, LD19-07, HOZ10-08). 

15. Op 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de huidige Wet werk en bijstand. Daarbij wordt er flink bezuinigd op de sociale werkvoorziening en moeten veel meer mensen met een arbeidsbeperking dan nu aan de slag bij reguliere werkgevers. Omdat werknemers vaak huiverig zijn om mensen in dienst te nemen die mogelijk minder productief zijn, neemt de gemeente een aantal van die risico's weg. Onder meer met loonkostensubsidies. Dergelijke regelingen bestonden al, maar vanaf 2015 wordt de doelgroep veel groter. Leiden heeft als ambitie dat iedereen in principe aan de slag moet. Lukt dat echt niet, dan wordt er voor de uitkering een tegenprestatie verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk. Het moet daarbij gaan om maatschappelijk nuttige werkzaamheden die geen echte banen verdringen. (Sl16-07). 

15. ‘Vuile’ scooters mogen in de binnenstad blijven rijden en er komt ook geen sloopregeling. Dat antwoorden B en W op vragen van de GroenLinksfractie. Leiden gaat wel pleiten voor een landelijk verbod op zulke scooters. GroenLinks wees dit voorjaar op wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Nature waarin staat dat scooters met tweetaktmotoren 2.700 keer meer verontreiniging kunnen veroorzaken dan één enkele bestelbus. Volgens het college is een verbod lastig te controleren en te handhaven. (LD16-07).

15. Free Record Shop wordt een ‘shop-in-shop'’ binnen de lowbudget boekhandels van Boekenvoordeel. In bijna alle ruim 120 Boekenvoordeelfilialen komt een speciale afdeling met de naam van de failliete entertainmentketen, waar ‘koopjes, nieuwe mediatitels en scherp geprijsde dvd’s en bluraytoppers’ in de schappen liggen. In Leiden gaat het om het filiaal aan de Haarlemmerstraat 53. Free Record Shop ging in april voor de tweede maal failliet. Boekenvoordeel kocht in mei de activa van de onderneming op. Zo kreeg Boekenvoordeel onder meer de inventaris (toonbanken, rekken, etc.) van de laatst overgebleven 36 winkels in bezit. Ook de database met klantenbestand, de websites, de internetdomeinnamen en de merk- en beeldrechten werden overgenomen. (Dichtbij15-07).

15. Een patiënt krijgt in het Rijnland Ziekenhuis een schouderprothese die met behulp van een 3D-printer is gemaakt. Zo’n ingreep is nooit eerder in Nederland uitgevoerd. Een paar weken geleden is een CT-scan van de schouder gemaakt. ‘Met het 3D-beeld is de optimale positie van de komprothese bepaald en is in Amerika een op maat gemaakte mal geprint, aldus orthopeed Cornelis Visser. ‘Voorheen werd de positie pas tijdens de operatie met het blote oog bepaald’.

Het kunstgewricht moet natuurlijker aanvoelen. De prothese beweegt beter en de krachten worden beter verdeeld wat de levensduur moet verlengen. De zogenoemde Signature-techniek wordt landelijk al met succes gebruikt bij knieprotheses.  In het Rijnland is de nieuwe techniek al bij 400 knieoperaties toegepast. (LD15-07, RTVW11/16-07, LN16-07).

15. Het gastouderbureau van B4Kids met vestigingen in Leiden en omgeving  wordt overgenomen door ViaViela BV, maakt curator Wouter Jongepier van het failliete Esrto bekend. ViaViela uit Lieshout is het grootste gastouderbureau van Nederland en telt 55 vestigingen. Ouders zijn ingelicht over de overname. (LD16-07).   

15. De Almanak 2014 van De Leidsche Flesch, de studievereniging van een aantal bèta-opleidingen, wint de prijs van het universitaire weekblad Mare voor de beste Leidse verenigingsalmanak. Thema van het jaarboek is Ikea. ‘Wie rector magnificus Carel Stolker een lofrede weet te laten schrijven over Ikea’, schrijft de jury, ‘verdient sowieso de eerste prijs’. (UL15-07).

16. In twee garageboxen aan de Purcellstraat worden hennepkwekerijen ontmanteld. Na een melding nemen agenten er een kijkje. Dat wordt ze makkelijk gemaakt, want een van de garageboxen staat open. (Sl18-07).

16. Om te vieren dat de herinrichting begint, organiseren ondernemers voor negentig personen een Breestraat-ontbijt ter hoogte van de Stadsgehoorzaal. Voorzitter Mark van Praag van de winkeliersvereniging: ‘Als je thuis iets laat opknappen, schenk je voor de werklui ook eerst een kop koffie in. Dat doen wij hier nu ook’. Het ontbijt is mede bedoeld om kennis te maken met de aannemer en werklieden en om van gedachten te wisselen over de invulling van de herinrichting. Volgens winkelstraatmanager Ronald van der Steen heerst er een sfeer van optimisme. De klus moet medio november klaar zijn. Met de terugkeer van de Leidse lantaarn, de blauwe stoep, nieuwe klinkers en de komst van een plein bij 't Gangetje wordt recht gedaan aan het monumentale karakter. (Sl16-07, RTVW16-07, Dichtbij17-07, HOZ20-07, WW23-07, WW13-08).

16. Homobelangenvereniging COC Leiden moet op zoek naar een nieuw bestuur. In november loopt de eerste termijn van voorzitter Patrick Mesman af en hij stelt zich niet herkiesbaar. Met hem vertrekken ook de overige bestuursleden. ‘Al langere periode voert negativiteit de boventoon binnen de vereniging. Het kost ons teveel energie om ons vrijwilligerswerk goed en zorgvuldig uit te voeren’, schrijft Mesman in een brief aan de leden. In november moet de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur kiezen. Tot die tijd blijft het zittende bestuur aan. (Sl16-07). 

16. Paul van der Heijden, sinds 2002 voorzitter van de Commissie van Verenigingsvrijheid van de International Labour Organisation (ILO) is onlangs in Genève herkozen. De ILO houdt zich bezig wereldwijd bezig met arbeidsrecht overal ter wereld. Het gaat om zaken als kinderarbeid, dwangarbeid, veilige werkomstandigheden, vrijheid van vereniging en stakingsrecht. ‘We zijn behoorlijk succesvol, maar het gaat soms langzaam’, zegt de hoogleraar internationaal arbeidsrecht en emeritus rector magnificus van de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren hield hij zich onder andere veel met Colombia bezig, waar tien jaar geleden per jaar zo’n 200 vakbondsmensen werden vermoord. Door de inzet van de ILO is dat aantal verminderd tot 50. In afgelopen tientallen jaren zijn veel arbeidsrechten goed geregeld in bijvoorbeeld internationale verdragen. Handhaving is lastig omdat de ILO geen rechtelijke macht heeft. Privaatrechtelijke procedures, zoals een paar jaar geleden tegen Nike in de VS, duren lang. Er was een groot ongeluk in een kledingfabriek in Bangladesh vorig jaar voor nodig om kledingbedrijven bewuster te maken van de arbeidsomstandigheden daar. En nog steeds wachten veel nabestaanden op de beloofde schadevergoeding. De ILO bestaat 95 jaar, zetelt in Genève en is onderdeel van de Verenigde Naties. (LD16-07).

17. Zwembad ‘De Vliet’ aan de Voorschoterweg bestaat 50 jaar en viert dat met gratis lessen aquarobic, een glijbaanrace en gratis versnaperingen. Op 27 juli is in het bad het Leidse kampioenschap Bommetje Springen en op 2 augustus is er een demonstratie waterskiën. (WW16-07).   

17. Wethouder Paul Laudy opent in de Pieterskerk de tentoonstelling van foto’s gemaakt door de eerste Leidse stadsfotograaf Rob Overmeer. Hij maakte elke week een foto van mensen, die vaak achter de schermen voor Leiden in de weer zijn. Die 52 foto’s werden het afgelopen jaar iedere vrijdag in het Leidsch Dagblad gepubliceerd. De reeks ‘Stadswachters van Leiden’ werd vorige week gesloten. De foto’s zijn ook gebundeld in een boek. Het boek ‘Stadswachters’ van uitgeverij Lecturis is te koop voor  24,95 euro. Het werk is vormgegeven door Johh Stelck (Biskaje) met bijdragen van Jaap de Jong, hoogleraar journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden en dichter Ingmar Heytze. Bij de opening werd bekend gemaakt dat Roelof  Bosscher het stokje overneem en op zoek gaat naar sporen in Leiden: van heel recent en uit een ver verleden. Bosscher werd geselecteerd uit de inzendingen van een oproep  die de Stichting Stadsfotograaf Leiden eerder dit jaar deed. Roelof Bosscher - geboren en getogen Leidenaar - studeerde in 2013 cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam met de serie ‘Kleiburg-Miskend Monument’. De serie is een fotografische zoektocht naar achtergebleven sporen in de laatste, leegstaande grote Bijlmerflat, Kleiburg, vlak voor de renovatie. De foto-expositie is geopend tot en met 30 augustus. (WW16-07, LD18-07, Sl18-07).           

17. Ricardo van Rhijn zet zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. De 23-jarige Leidse vleugelverdediger staat tot medio 2018 onder contract bij de Amsterdammers. Van Rhijn had nog een verbintenis tot de zomer van 2015. De rechtsback maakte in 2011 zijn debuut bij de regerend landskampioen, nadat hij de jeugdopleiding bij Ajax had doorlopen. In totaal speelde Van Rhijn tot nu toe 107 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. (Dichtbij17-07, WW30-07, LN30-07).

17.  De Hogeschool Leiden en de Politie eenheid Den Haag werken samen via de opleiding Toegepaste Psychologie. Een eerste groep agenten start in september 2013 met de vierjarige opleiding en worden opgeleid tot toegepast psycholoog. Die samenwerking bevalt zo goed dat het in een convenant is vastgelegd. De politie wil graag de deskundigheid vergroten op het terrein van het beïnvloeden van menselijk gedrag. In dat kader heeft de politie de hogeschool vorig jaar benaderd om een duale hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie aan te bieden. (Dichtbij17-07, LD17-07).

18. Om de bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren wordt een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer gerealiseerd: R-net. Ook enkele busverbindingen rondom Leiden worden onderdeel van dit net. Zo zal vanaf 2018 R-net rijden tussen Leiden Centraal, Katwijk en Noordwijk. Gedeputeerde Staten heeft onlangs een besluit genomen over het tracé. Totdat een besluit is genomen over het verplaatsen van het busstation Leiden Centraal naar de zeezijde, rijdt R-net samen met het autoverkeer over de Plesmanlaan zonder aparte busbaan. Bij station Lammenschans wordt een nieuwe bushalte aangelegd. De bouw van NS-stations in Zoeterwoude en Hazerswoude op de lijn Leiden-Utrecht is een jaar vertraagd tot 2019. Dit najaar beslissen GS of Leiderdorp een directe verbinding krijgt met station Leiden Centraal. Die zou over een vrije busbaan op de Engelendaal rijden en vertrekken vanaf het Rijnland Ziekenhuis. B en W informeert de gemeenteraad per brief over de overwegingen bij deze tracékeuze. Er waren drie opties. Via Nieuw-Rhijngeest / Wassenaarseweg, het Bio Science Park en de gekozen variant over de Plesmanlaan. De R-netbussen krijgen een rood-grijze kleur. (Zie ook 09-07). (Gem18-07, Sl18-07, LD21-07).

18. Het Leidse WOZ-fonds keerde in 2013 ruim 150.000 euro subsidie uit voor verbetering van het woon- en leefklimaat in de woonwijken. Het geld ging naar 51 projecten. Het fonds werd in 2006 opgericht door huurdersorganisaties van de corporaties De Sleutels, Ons Doel en Portaal Leiden om de teveel betaalde WOZ door huurders te laten verdelen. (LD19-07, WW23-07).     

18. Hulporganisatie Eurocross in Leiden regelt de hulpverlening aan familieleden en bekenden van de 189 Nederlanders die in het neergestorte toestel van Malaysia Airlines zitten en omkomen in de Oekraïne. In nauw overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is besloten dat, gezien de aard van de calamiteit, het primaire contact via het ministerie loopt. Eurocross verleent 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan mensen die een medisch - of reisprobleem hebben (wereldwijd), bij pech of ongeval met de auto (Europa) of die hulp nodig hebben in en om het huis (Nederland). De grote vier Nederlandse alarmcentrales nemen afwisselend een jaar lang de crisiscoördinatie op zich. Bij de vliegramp in Libië was de crisiscoördinatie nog in handen van de ANWB Alarmcentrale. (RTVW18-07, Dichtbij18-07, LD19-07).

18. Burgemeester Henri Lenferink denkt na over een andere baan. Dat zegt hij tegen de lokale zender Unity TV. Lenferink is 57 en al bijna twaalf jaar burgemeester in Leiden. ‘Maar ik denk dat ik niet zo snel ergens anders burgemeester wil worden’. Hij overweegt iets te doen in de corporatiewereld of het onderwijs. Een derde termijn als Leids burgemeester is echter ook een optie. Het bedrijfsleven noemt Lenferink niets voor hem, omdat hij ‘echt iemand van de publieke zaak’ is. (RTVW17-07, Unity18-07).

18. Het Leidse architectenbureau GVB is door de Haagse rechtbank failliet verklaard. Daarmee verliezen vijf medewerkers van de aan het Rapenburg gevestigde firma hun baan. Volgens curator Klaartje Beerlage is er een reële kans op een doorstart voor het bedrijf, dat staat voor Götz en Van Beek. Het bureau restaureerde bekende en monumentale gebouwen, zoals het Wallon aan het Rapenburg, de Waalse kerk aan de Breestraat en het Groene kerkje in Oegstgeest. Het bedrijf heeft het faillissement zelf aangevraagd, bevestigt Beerlage. (LD21-07). 

18. De Haagse rechtbank veroordeelt een 21-jarige Leidenaar tot tien maanden celstraf voor zijn dollemansrit met een opgevoerde snorfiets. In de nacht van 18 op 19 januari rijdt hij in de binnenstad drie keer in op agenten die hem een stopteken geven. De verdachte zegt geen agenten te hebben gezien. Uit de bloedproef blijkt dat hij te veel heeft gedronken en bovendien xtc-pillen en cocaïne op zak heeft. Begin dit jaar kreeg hij twee maanden celstraf waarvan een maand voorwaardelijk voor zijn aandeel in een vechtpartij. De officier van justitie eist twee weken eerder tien maanden cel, 50 euro smartengeld voor de drie agenten, twee jaar rijontzegging en verplichte begeleiding door de reclassering. (LD08/19-07).

19. De Leidse vishandel Atlantic wint voor de derde keer op rij de jaarlijkse haringtest van Algemeen Dagblad. De Turkse eigenaren Abdullah en Umut Tagi, die een winkel op het Levendaal hebben en met hun kraam op de zaterdagse warenmarkt staan, krijgen dit jaar als enigen een 10 in de test. De haring is gekeurd in hun nieuwe viswinkel aan de Siciliëboulevard in Rotterdam. Tweede wordt vishandel Gebr. Simonis uit Scheveningen en derde Visgilde gebroeders De Block uit Krimpen aan den IJssel. Vishandel Gert Koelewijn uit Waddinxveen staat op de 132ste en laatste plaats. De haring is doorgerijpt en er zitten bacteriën op de haring. Score: een 0. Op de 39ste plaats eindigt vishandel Vitamine Zee aan de Herenstraat. De haring werd getest tussen 12 en 26 juni waarbij steeds vier haringen werden gekocht. Hert oordeel over de winnaar luidt: Zoals altijd tovert Atlantic met zijn haring. Een plaatje waarop niets valt af te dingen. Wederom topkwalititeit. De optimale haring wordt door de jury een voorbeeld voor menige ondernemer genoemd. In het AD ook een reportage van de Atlantic-visfabriek in Vlaardingen-West  Het afgelopen jaar werden 600.000 emmers maatjesharing aan Nederlandse viswinkels geleverd, waarvan 150.000 door Atlantic. Het Leidse bedrijf zet jaarlijks voor 14 miljoen euro om en de winst van 1,5 miljoen wordt weer in het bedrijf gestopt. Atlantic gaat ook winkels in Turkije openen en hoopt in de toekomst ook op de Japanse markt te verschijnen. (AD19-07, RTVW19-07).       

((CV19. Koen Hauser (24) is vanaf april voor een jaar Fotograaf des Vaderlands. Hij studeerde sociale psychologie in Leiden en daarna fotografie aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Zijn werk is een mengvorm van fotografie en beeldende (digitale) kunst. Zijn foto’s verschijnen in bladen als Esquire en Linda. Hij woont in het gebouw aan de Raamsteeg waarin voorheen het museum voor Natuurlijke Historie zat met zijn man, hun twee kinderen (4-jarige zoontje en pasgeboren dochter en een pleegdochter. (LD19-07)).        

19. Een boekje met kortingen en activiteiten voor basisscholen tot en met 31 augustus. Dat is de VakantiePas met dit jaar als thema ’veel doen voor weinig poen’. ‘We houden rekening met gezinnen die minder geld te besteden hebben’, zegt projectleider Wim Biesheuvel. ‘Daarom werken we ook samen met het Nibud. Verder zijn er gratis activiteiten te vinden, zoals gouden munten zoeken in het Rijksmuseum van Oudheden of een speurtocht en slootsafari bij de kinderboerderij in de Merenwijk. Maar ook workshops met ouderen, zoals bewegen op muziek. Bovendien kunnen ze met korting naar bijvoorbeeld het zwembad, Avifauna of pannenkoeken eten. (LD07-06, LN09-07).

19. Scouting Sint Jozef verhuist alle tenten, kisten, palen en spelmateriaal van de oude locatie achter de Sint Josephkerk aan de Alexanderstraat naar het nieuwe onderkomen in het park bij nieuwbouwwijk Roomburg. Als de zomerkampen komende week terugkeren kunnen hun spullen regelrecht naar de nieuwe locatie.

De oude tuindersloods aan de Besjeslaan is sinds een jaar in het bezit van de scoutinggroep. Sint Jozef kocht het gebouw van de gemeente, maar moest eerst geld inzamelen voor de verbouwing. De afgelopen maanden zijn er drie speellokalen en een grote opslagzolder gemaakt en is er nieuw sanitair aangelegd. Sint Jozef zat sinds 1979 op de zolder achter de Sint Josephkerk. Die plek werd te klein. (LD22-07, Sl22-07, WW23-07, LN23-07, HOZ27-07). 

20.  De particuliere zwemlessen van sportcomplex De Zijl zitten stevig in de lift. ‘Dit jaar hebben we een record behaald’, zegt Elly Kleijwegt, activiteitencoördinator. Het afgelopen kwartaal zwommen 220 kinderen af voor het zwem-ABC. Maar ook in de andere categorieën ging het bovenmatig goed. ‘We hadden 49 baby's die meededen aan het puppy/guppyzwemmen. Daarnaast hebben tien kinderen vanaf 2,5 jaar overlevingszwemmen gedaan. Daarbij moeten ze zelfstandig uit het water kunnen komen. Van de groep volwassenen haalden er tien een diploma. Een leuke groep omdat mensen soms jarenlang angst voor water hadden. Tot bejaarden aan toe’. (HOZ20-07).
20. De 33ste editie van Werfpop, het grootste gratis popfestival van Leiden en omgeving, trekt volgens de politie 22.000 tot 24.000 bezoekers. Een nieuw record.
Op drie podia zijn in totaal twintig optredens van onder meer ‘Chef'Special’, ‘The Slackers’, ‘Knarsetand’,‘The Opposites’ en ‘Dope D.O.D’.  In de Leidse Hout zijn verder kinderactiviteiten, straattheater, een festivalmarkten Werfpopcolleges. ‘Knarsetand’ is de band van oprichter de Martijn Holtslag. Spelen op Werfpop vindt de 21-jarige bijzonder. Op zijn derde vertrok hij met zijn moeder uit Leiden naar het Overijsselse Markvelde, maar zijn geboorteplaats bleef hij bezoeken. Hij woont nu antikraak en heeft er een zelfgebouwde geluidsstudio. In de band drumt hij en bespeelt toetsen en beatbox. De Leidse band Ziek, die net een EP met zes nummers uitbracht, is ook op Werfpop te zien. Ze maken instrumentale Hammondfunk. Vincent van der Voort en bassist Maarten Pool richtten de band anderhalf jaar geleden op. Ze speelden eerder al in Scheltema, de WW en tijdens de jaarlijkse peurbakkentocht propten ze alle instrumenten in één boot. Voor Werfpop zijn zo'n 300 vrijwilligers actief. De politie houdt bij de Leidse Hout een verkeerscontrole en maakt tegen elf bestuurders proces-verbaal op wegens rijden onder invloed van alcohol. Drie rijbewijzen worden ingevorderd. Twee personen bleken geen rijbewijs te hebben. Verder waren 35 bromfietsen opgevoerd. Een 34-jarige Rotterdammer wordt bij het festivalterrein aangehouden wegens poging tot mishandeling. De Leidse Hout vormt al meer dan tien jaar het groene decor voor het festival dat in 1982 voor het eerst gehouden werd gehouden in het Van der Werfpark. Dat park bleek echter niet bestand tegen zo’n enorme mensenmassa. (Sl27-05, LN28-05, LD17-07, WW30-04, WW09/16/23-07, LD1721/22/07, HOZ20/27-07, Sl22-07, Dichtbij21/28-07).  

20. Nick van der Meer wint het Open Leidse Kampioenschap Tennis. Eerder deed hij dat in 2005. De Badhoevedorper is in de finale van het viersterren nationaal ranglijsttoernooi op de banen van Roomburg met 6-1 en 7-6 te sterk voor Tim van Terheijden. Bij de vrouwen wint Daniëlle Harmsen uit Velsen van Olga Kalyuzhnaya, de geboren Russische, met 6-4 en 6-4. (LD21-07).

20. De slotdag van het bezoek van Nieuw-Zeelandse rugbyers van de All Blacks voor een trainingskamp in Castricum kent een Leids tintje. Naast optreden van showband Kunst & Genoegen en roeivereniging Njord, doen vijf spelers van  rugbyclub DIOK mee in een oefenwedstrijd tegen de All Blacks. (Dichtbij21-07, LD221-07, WW23-07, LN30-07).

20. Het Nederlandse Disaster Victim Identification-team (voorheen Rampen Identificatie Team) vertrekt vanaf het vliegveld Eindhoven om de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne te identificeren. Politie, het ministerie van defensie en het Nederlands Forensisch Instituut, met tal van experts, onder wie de Leidse anatoom George Maat van het LUMC en forensisch antropoloog Reza Gerretsen, die eerder bij het LUMC actief was, werken samen Tachtig rechercheurs verzamelen dna van de slachtoffers bij nabestaanden. Twijfel is er of de Russische separatisten de lichamen ordentelijk overdragen. De missie, bemoeilijkt door oorlogshandelingen in het gebied, wordt na enkele dagen afgeblazen door premier Mark Rutte. (LD21-07, LD08-08). 

21. Basketbalclub BS Leiden krijgt een nieuw hoofdkwartier. De vereniging gaat spelen in de vier nieuw sportzalen die de gemeente wil bouwen in het Houtkwartier. Er is een huurovereenkomst gesloten voor vijftien jaar, meldt BS-voorzitter Bart Lamet. De vereniging heeft 550 leden. De Vijf Meihal aan de Boshuizerlaan is al sinds de jaren zestig het centrum van BS en blijft dat ook voor de gelieerde profclub ZZ Leiden. Wedstrijden en trainingen hebben nu ook plaats in onder meer scholencomplexen aan de Apollolaan, Noachstraat, Vijf Meilaan en Broekpein, de Vliethorst in Voorschoten en de Eendekooi in Zoeterwoude. Aangezien er nog diverse problemen bestaand rond bouwplannen in het Houtkwartier, is nog niet bekend wanneer de basketbalclub verhuist. (LD21-07, WW23-07).

22. Mamie Gourmande aan het Gangetje 14 is de Franse bakkerswinkel van Renane le Houeff en zijn vrouw Marcella. Hij exploiteert de boulangerie samen met zijn broer Bruce. Alle ingrediënten die worden gebruikt komen volgens de broers uit Frankrijk. Zo worden alle broden gemaakt op basis van desem in plaats van gist. (LD22-07).    

22. Het aantal mannen dat studeert aan de Pabo van de Hogeschool Leiden neemt toe. Komend studiejaar is er sprake van meer dan een verdubbeling ten opzicht van het afgelopen jaar. Onder de 172 eerstejaars voltijdstudenten waren het afgelopen jaar 35 mannen. Nu hebben zich 283 personen ingeschreven, onder wie 84 mannen. Ook landelijk zit het aantal mannelijke Pabo-studenten in de lift. Het afgelopen jaar lag het gemiddelde op 22 procent. Pabo’s doen moeite om meer mannen te trekken, aangezien het aantal meesters in het basisonderwijs enorm laag is. Een van de maatregelen die de Hogeschool Leiden nam is dat studenten eerder in de opleiding kunnen kiezen voor een specialisatie boven- of onderbouw. Bovendien heeft de sportklas, die een aantal jaar bestaat, een aanzuigende werking op mannelijke studenten. (LD22-07).

21. Enkele Koranfragmenten die de Universiteit Leiden bezit, blijken ruim een eeuw ouder dan wetenschappers eerder dachten. Ze dateren uit de tijd dat de Koran volgens de officiële islamitische leer voor het eerst op schrift is gezet.

Dat is volgens de universiteit gebleken uit een koolstofanalyse, die in Zürich in Zwitserland is uitgevoerd. De analyse van het perkament en papyrus uit Leiden is gedaan in het kader van een Frans-Duits onderzoek naar de vroege tekstgeschiedenis van de Koran. De Leidse fragmenten dateren volgens die analyse uit 650 - 715 na Christus, terwijl eerder aan de periode 770 - 830 na Christus werd gedacht. De koranfragmenten zelf bevatten geen datering. ‘Op basis van het langgerekte, schuinhangende Arabische schrift dat Hidjazi genoemd wordt, wisten we wel dat de Leidse fragmenten oud moesten zijn’, zegt conservator Arnoud Vrolijk van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). (RTVW21-07, Dichtbij21-07, LD22-07).

22. In het leegstaande winkelpand van Breestraat 159 is de eerste City Plug-in van Barbara van Druten en Niki Koutouras te zien. Het vertelt de historische verhalen over de Diefsteeg en is tegelijkertijd ook een hedendaagse ‘reisgids’.

Op de etalageruiten is een collage van oude prenten en nieuwe foto’s aangebracht en via een uitgesneden raampje is een kijkdoos en etalage te bewonderen . Van Druten (van ARTvertisements, cross-overs tussen kunst en adverteren) en Koutouras (Stylicious, retail design) kregen via Ursula Smeele van Big Smile Events de opdracht van de gemeente en de ondernemers van de Diefsteeg om het straatje in de etalage te zetten. Een klus die in anderhalve week werd geklaard Het concept verbindt commercie, historie, kunst, cultuur en Leidse authenticiteit met elkaar. Ze hebben enkele tientallen locaties op het oog, waarmee ze hun project willen uitbreiden. (LD22-07).

22. Bouwbedrijf Heijmans past voor circa 40 miljoen euro de kruising van de Plesmanlaan en Haagsche Schouwweg aan. De T-splitsing bij hotel Holiday Inn, rijksweg A44 en het universitair sportcomplex moet grondig worden opgeknapt. Het verkeer staat er geregeld vast en bedrijven en universitaire instellingen op het Bio Science Park vragen om een nieuwe, goede aansluiting. Die komt er in 2016 met veel groen eromheen. Daarmee scoort Heijmans bij de aanbesteding hoger dan twee andere kandidaten. De Plesmanlaan krijgt, vanaf de A44 of de Tjalmaweg, over enkele tientallen meters een verdiepte ligging. De Haagsche Schouwweg wordt vervolgens, over de Plesmanlaan heen, doorgetrokken naar de Erhrenfestweg, richting het hart van het Bio Science Park. Heijmans legt ook een fiets- en voetgangerstunnel aan onder de Dr. Lelylaan, nabij het complex van voetbalclub Docos. Het tunneltje bij de Verbeekstraat ondergaat een opknapbeurt. Het project - de eerste plannen dateren al uit 2008 - werd vertraagd door de grote  klus om alle water-, gas- en elektriciteitsleidingen in kaart te brengen en een ingewikkelde grondruil tussen de universiteit en de gemeente. Wethouder Robert Strijk en vicevoorzitter Willem te Beest van de Universiteit Leiden tekenen de overeenkomst voor die grondruil in het restaurant Level Leiden. Strijk zegt blij te zijn dat, na onder meer de Willem de Zwijgerlaan, weer een toegangsweg wordt verbeterd’. Rijk en provincie dragen beide ongeveer een derde aan de kosten bij. (LD23-07, Sl23-07, LN23-07, WW30-07).

22. Telecomretailer Phone House gaat 50 van zijn ongeveer 200 winkels sluiten en meer dan 200 van de 1.120 medewerkers ontslaan. Dat meldt Tweakers, een nieuwssite over technologie. Het personeel is op de hoogte gesteld. In september wordt bekend welke winkels dicht gaan. De reorganisatie is nodig, omdat Phone House in het eerste kwartaal slechte resultaten heeft behaald. Op het hoofdkantoor verdwijnen 40 banen. In de winkels zouden 170 banen op de tocht staan. Eric-Jan Doorenbosch van Phone House Nederland laat weten de toename van online winkelen de oorzaak voor de sluitingen is. Phone House heeft bijna 40 winkels in Zuid-Holland onder andere in Leiden. (RTVW22-07, LD23-07).

22. De gemeente zoekt een nieuwe partner om laadpalen voor elektrische auto’s in de stad te plaatsen. De overeenkomst met de stichting E-LKaad die dat tot begin 2014 deed, is niet verlengd. Leiden telt vijftien openbare oplaadpalen. (LD22-07).  

22. Onderzoeker Roelant Jonker van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden brengt met het project ‘Parkiet op nummer’ in kaart hoe de Leidse parkietenpopulatie zich ontwikkelt. Al 85 in het wild levende halsbandparkieten kregen daarvoor een penning om de hals. Daarop staat een unieke letter- en cijfercombinatie, waardoor de parkieten makkelijk te herkennen zijn. Naar schatting leven er in Leiden en omgeving circa 850 halsbandparkieten. ‘Ze zijn ontsnapt bij mensen. Een paar zijn elkaar tegengekomen’. Ze redden zich volgens de onderzoeker prima in de stad. Jonker hoopt dat Leidenaren massaal parkieten met penning ‘terugmeldendoor een foto op Facebook te zetten. Als beloning mogen melders ze een naam geven. Volgens Jonker hebben de vogels geen last van de penningen. Dat is uit hervangsten gebleken. ‘Parkiet op nummer’ is een gezamenlijk project van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden en City Parrots samen met het Vogeltrekstation en Waarneming.nl. (Sl22-07, RTVW22-07, LD24-07, HOZ27-07, WW30-07, LN30-07).

22. Omwonenden van het te bouwen Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade verliezen het kort geding om de bouw stil te leggen. De teleurgestelde overburen leggen zich niet bij de uitspraak neer en hebben een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. (Zie ook 08-07 en 10-07) (Sl22-07, LD26-07).

23. Volgens makelaarskoepel NVM trekt de Leidse huizenmarkt aan. Het aantal transacties bedroeg in het tweede kwartaal 393 tegen 303 in het eerste kwartaal.  De transactieprijs ging omhoog van 232.000 naar 240.000 euro. Het aantal dagen dat een woning te koop stond daalde van 179 naar  86. (LN23-07).

23. In de Korte Vliet is het stoffelijk overschot gevonden van een 54-jarige man die sinds een dag wordt vermist. Politie en provincie zetten een deel van de oever af en leiden de scheepvaart tijdelijk om. De man verliet per fiets in depressieve toestand de binnenstad. Bij de busbrug was een fiets van de man gevonden. Daarop werd de politie ’s avonds attent gemaakt door een buurtbewoner. (LD24-07, HOZ27-07).

23. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok. De stadhuistoren is op de dag van nationale rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne zonder driekleur. Halfstok gaat niet, omdat het doek dan tussen de wijzers van de klok verstrikt raakt. Maar boven de trap aan de Breestraat maakt gemeente dat goed. Ook op het Stadhuisplein hangt de vlag halfstok. De sfeer op het plein is om vier uur onwerkelijk. Waar even ervoor er een gezellig geroezemoes vanaf het terras klink is het nu - op het geluid van de beierende klokken na - muisstil. Meer dan tachtig procent van de marktbezoekers stopt met praten en staat stil. Zeker vijf minuten. ‘Uit respect voor al die mensen die er niet meer zijn’, zegt een marktkoopman. Hij heeft een rouwrand van zwart doek om zijn kraam gespannen. Op de Haarlemmerstraat zijn winkeliers en winkelend publiek even stil. In zwembad de Vliet gaat iedereen het water uit om langs de kant een minuut stil te zijn. Bussen en treinen van vervoerders NS en Arriva staan ook een minuut stil en molens staan in de rouwstand. Bij de Universiteit Leiden gaan gedachten uit  naar Laurens van der Graaff, die aan de Lerarenopleiding Nederlands van de Universiteit studeerde. Hij was samen met zijn vriendin Karlijn Keijzer op weg naar een vakantie in Indonesië. Ook Willem Witteveen en zijn vrouw Lidwien Heerkens zaten, samen met hun dochter Marit, in het ramptoestel. Zowel Witteveen als Heerkens hebben een verleden bij de Leidse Universiteit. Heerkens studeerde Engelse taal- en letterkunde in Leiden. Witteveen studeerde er rechten en was van 1979 tot 1989 werkzaam bij de Universiteit als wetenschappelijk medewerker Staatsrecht. Op het moment dat de eerste vliegtuigen met de slachtoffers in Eindhoven landen, luiden overal in Nederland de klokken.(LD24-07).

23. Zes studenten trekken de afgelopen maand door Kazachstan, Kirchizië en Oezbekistan. Mike de Booij, Janine van Noorden, Nadia Hamid, Eren Nazim Cam (studenten archeologie in Leiden), Rens Bravenboer (student geschiedenis in Leiden) en Vera Tolstoj (student archeologie aan de Uva) zijn door de Universiteit Leiden en de Hermitage in Amsterdam uitgekozen. Doel was een actuele component toe te voegen aan de expositie over de Zijderoute (het netwerk van karavaanroutes in Centraal-Azië, dat rond 100 voor Christus ontstond) die tot 5 september in de Hermitage is te zien. Inmiddels hangen de voorwerpen die ze meenamen in de Hermitage. Van Noorden kocht een wollen wandkleed van een nomadenfamilie in Kirchizië. Het toont een landschap met twee yurts, tenten waarin ze wonen, met paarden en schapen. Zij onderzocht of dieren nog dezelfde betekenis hebben. ‘Van de kameel vind je alleen een symbolische betekenis terug. Snoepjes met een plaatje van een kameel en prullenbakken in kameelvorm. Als pakdier wordt hij niet meer gebruikt. Zelfs in de dierentuin moet je er naar zoeken. Wel zijn er nog pakezels en paarden waarop de mensen zich verplaatsen’. De Booij: ‘De islam is nog heel erg aanwezig, maar in een andere vorm dan in het nabije oosten. De mensen zijn er extreem gastvrij en het geloof is vrijer’. Hij kocht een moderne kashkul, een buidel, gemaakt van een pompoen. ‘Vaak waren die gemaakt van leer. Ze werden gedragen door moslims die de gelofte van armoede aflegden. In het boeddhisme komt deze kashkul ook voor. We mochten geen historische voorwerpen meenemen. Dit is de enige die ik op onze trip heb gezien’. (LD23-07).

23. Directeur Truus de Haan van het Visser ’t Hooft Lyceum is opgestapt. Ze vindt het veranderingsproces in de school te zwaar, meldt Karin van Oort, voorzitter van het college van bestuur van SCOL, de koepel waaronder de school valt. Ze trad in 2012 aan op de school aan de Kagerstraat met als taak het havo-niveau te verbeteren. Die kreeg een jaar eerder de beoordeling ’zwak’ van de onderwijsinspectie. In 2013 was het niveau gestegen. Toch bleef er nog veel werk aan de winkel. ‘De complexiteit van een grote organisatie, in combinatie met de veranderingen die we wilden doorvoeren om aantrekkelijker te worden, en de bezuinigingen die voor alle scholen gelden, waren toen zij aantrad nog niet voldoende duidelijk. Ze vielen haar uiteindelijk te zwaar’, aldus Van Oort. Extra ondersteuning bleek niet voldoende. De Haan die zelf de knoop doorhakte zegt dat het college van bestuur het woord doet. Na de negatieve beoordeling nam het aantal leerlingen af. Nu telt de school 1.300 leerlingen en is daarmee de grootste van Leiden. ‘Voor een school met tweetalig onderwijs heb je meer volume nodig’, zegt Van Oort. ‘Je moet dan stabiel boven de 1.500 zitten’. De Haan trad geregeld op in de media tijdens de dreiging van een schietpartij op een Leidse school, in april 2013. Interim-directeur Co Huisman volgt haar op. Hij is de vierde directeur in drie jaar. Anne Terpstra stapte in 2011 en werd opgevolgd door interim-directeur Freek Polter. (LD23-07, Sl23-07).

23. Freek Vonk, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, krijgt voor zijn onderzoek naar gifslangen een kwart miljoen euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij gebruikt het geld om het DNA-profiel van twee giftige slangensoorten op te helderen. Freek: ‘Ik heb hard gewerkt aan mijn onderzoek naar hoe slangengif ingebouwd is in de genetische code en kan met de subsidie daarop voortbouwen. Ik concentreer me op de koningscobra en de Maleische grondadder. De resultaten zullen ons meer inzicht verschaffen welke eiwitten in het slangengif een belangrijke rol spelen bij de vergiftiging. Deze kennis kan in de toekomst hopelijk worden gebruikt bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie antigif, wat hard nodig is omdat wereldwijd elk jaar ongeveer 150.000 mensen sterven aan een gifslangenbeet’. (Sl23-07, RTVW23-07, LD24-07, LN30-07).

24. De organisatie voor gehandicaptenzorg Gemiva-SVG schrapt volgend jaar 160 volledige arbeidsplaatsen, waarvan bijna vijftig in de Leidse regio. Bestuursvoorzitter Gerard Gerding sluit gedwongen ontslagen niet uit. In september horen medewerkers of ze kunnen blijven. De 120 arbeidsplaatsen die dit jaar al vervielen, konden nog via natuurlijk verloop worden opgevangen. Gerding wijt het banenverlies aan slinkende zorgbudgetten door rijksbezuinigingen en strengere opnamecriteria. Gemeenten worden er vanaf 2015 grotendeels verantwoordelijk voor en kopen daarvoor zorg in bij de zorgaanbieders, die voor 1 oktober moet weten hoeveel ze kunnen leveren. Gemiva-SVG wil niet wachten tot die duidelijkheid er is. In Leiden en Leiderdorp gaat het om een verlies van 32,5 voltijdbanen. De grootste klappen vallen in de dagbesteding en de ambulante zorgverlening. Waarschijnlijk verdwijnen na 2015 nog eens 160 voltijds arbeidsplaatsen. Dat er woonlocaties worden gesloten, sluit de bestuursvoorzitter niet uit. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn zijn zorginstellingen te voorbarig met het schrappen van banen. De gemeenten krijgen volgens hem slechts drie procent minder zorgbudget. Gemiva-SVG telt 1.900 voltijds arbeidsplaatsen die worden ingevuld door 2.700 medewerkers. Ze werken op één van de tachtig locaties in Zuid-Holland en begeleiden 4.700 cliënten thuis of intern. (LD24-07).

24. Een rondje geven met twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé op een terras in Leiden kost gemiddeld 20,75 euro. Dat is 57 cent goedkoper dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. De duurste terrassen staan in Haarlem (22,09 euro per rondje), de goedkoopste in Nijmegen (18,77 euro per rondje). Leiden staat in de rangschikking van de 21 grootste steden op de tiende plaats. Ten opzichte van 2013 zijn de prijzen op de Leidse terrassen met 1,1 procent gedaald. Dat is fors minder dan het gemiddelde van 2,4 procent. Het adviesbureau keek ook naar de ‘terraskoopkracht’, daarbij wordt het gemiddeld besteedbaar inkomen van inwoners afgezet tegen de terrasprijzen. Daaruit blijkt dat Leidenaren per week gemiddeld 19,4 rondjes kunnen geven. Ook dat is meer dan het landelijk gemiddeld van 18,8 rondjes per week. Groningers kunnen de meeste rondjes geven per week (20,1), Bosschenaren juist minder (16,7).  Voor de gemiddelde terrasprijs kijkt Van Spronsen naar prominente terraslocaties in een stad. (Dichtbij24-07, HOZ03-08).

24. De Fietsersbond ontving het afgelopen jaar 53 meldingen uit Leiden. Sinds juli 2013 kunnen fietsers op het Meldpunt van de bond gevaarlijke situaties, defecten, tekortkomingen of tips melden. Landelijk kwamen er bijna 5.000 meldingen binnen, waarvan slechts 29 procent werd opgelost. Van de Leidse werden er slechts 13 opgelost. (Dichtbij24-07, WW06-08). 

24. De Leidse taxichauffeur Roel van Eeden heeft een boekje geschreven over zijn bijna tienjarige ervaring in de taxi met als resultaat ‘Gewoon een avond in het leven van een taxichauffeur’. ‘Alles wat beschreven staat is echt gebeurd en de kans bestaat dat je over jezelf leest’, zegt de auteur. Hij had ze allemaal als klanten: van succesvol zakenman tot geslepen politicus. En niet te vergeten af en toe een dronken oma. Eerder was de dertiger onder meer rozenplukker, horecamedewerker en krokodillenvoerder in Australië. Het boekje kost een tientje en is te koop bij de boekhandels Kooyker en De Kler. (Dichtbij24-07, HOZ10/31-08).

24. In galerie Le Petit Port aan de Herenstraat 6a wordt tot met 27 juli het Streetview Festival georganiseerd. De galerie bestaat tien jaar en wordt geëxploiteerd door kunstenares Jacqueline Petit. Het lustrumfeest wordt geopend met een expositie van drie beeldhouwers onder wie Leidenaar Roland Maas. Een dag later is er een modeshow en barbecue en de volgende dag onder meer theater, poëzie, graffiti en fotografie. Ter afsluiting is er op 27 juli een    

klassiek concert en een veiling van 44 kunstwerken, van onder anderen Maurice Braspenning en Saskia Masselink. De opbrengst gaat naar een nieuwe website. (LD19/29-07, WW30-07).

24. GroenLinks legt een verband tussen de vermindering van natuur en de hitte in de stad. Jos Olsthoorn: ‘Door verstening loopt de temperatuur in Leiden sneller op dan daarbuiten. Warmte blijft namelijk langer hangen boven stenen oppervlakken. Dit veroorzaakt hittestress, wat slecht kan zijn voor de gezondheid van ouderen en zieken. Verstening van tuinen en openbare ruimte leidt ook tot een slechte afwatering van (regen)water, zoals de afgelopen jaren het geval was in De Kooi en nu in Dieperhout. Bovendien leidt het tot een minder groene stad: vlinders en andere dieren verdwijnen uit de (voor)tuin’.
GroenLinks Leiden wil dat de gemeente inwoners actief informeert over de nadelen van het betegelen van tuinen. En verder zou de gemeente zich zelf meer moeten inzetten voor groen in de openbare ruimte. Zoals geveltuinen tegen gemeentelijke panden, meer groen op pleinen en het inrichten van meer groene daken op eigen bezit. (Dichtbij24-07, LD25-07, WW30-07).

24. Een 22-jarige Leidenaar en een 29-jarige man uit Sittard worden aangehouden op de A58 bij het Brabantse plaatsje Wouw met meer dan dertig kilo marihuana in hun auto. Agenten openen de kofferbak en vinden daar twee boodschappentassen met de grote hoeveelheid softdrugs met een handelswaarde van bijna 200.000 euro. Ze worden in Bergen op Zoom  voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven voorlopig vastzitten. In Wouw en omgeving heeft de politie de afgelopen jaren geregeld grote hennepplantages opgerold. (Sl25-07, LD25-07).

25. Tennisclub Roomburg verhuist mogelijk van de Kanaalweg naar de sportvelden aan de Zoeterwoudsesingel. Op het vrijgekomen tenniscomplex kan hockeyclub dan een extra kunstgrasveld aanleggen om de grote toeloop van nieuwe leden een speelmogelijkheid te bieden. Waar korfbalclub Sporting Trigon, die nu aan de Zoeterwoudsesingel speelt, naar toe moet, is nog onbekend. Wethouder Frank de Wit is bezig om via een veldenruil tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten bij zowel de tennis- als de hockeyclub.  CDA-raadslid Moniek van Sandick stelt schriftelijke vragen over de tot dusver geheime plannen. (LD25-07).

25. De Lammebrug tussen het Leidse Lammenschansplein en de Europaweg wordt in bijna 32 uur gerepareerd. Tijdens het werk is er een overkapping op de brug gebouwd.  Het hele weekeinde is de brug voor alle verkeer afgesloten. Het betekent voor veel mensen een flink stuk omrijden. Richting Den Haag via Voorschoten en richting Alphen via de Hoge Rijndijk. Verkeersregelaars wijzen enkele duizenden automobilisten de weg. Fietsers kunnen wel doorrijden. De provincie heeft het spoedonderhoud gepland om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. De brug stond al op de nominatie voor een stevige opknapbeurt. Recent onderzoek wees uit dat de zogeheten slijtlaag op het beweegbare wegdek niet langer kon wachten. Alleen schepen die lager zijn dan 2,60 meter kunnen er passeren. Later dit zomerseizoen wordt ook de kanaal- en spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal, halverwege de Kanaalweg, aangepakt. Die operatie heeft aanzienlijk minder gevolgen voor het regionaal wegverkeer. (Gem16-07, LD15-07, HOZ20-07, WW23-07, Dichtbij28-07, WW30-07).

25. De kruising Ommedijkseweg/Valkenburgseweg moet direct worden aangepakt vindt PvdA-raadslid Gijs Holla een dag nadat een 27-jarige scooterbestuurster uit Oegstgeest door een automobilist wordt geschept en haar sleutelbeen breekt. ‘Ik heb wethouder Robert Strijk direct gemaild. Er moeten stoplichten komen, dan is de snelheid uit het verkeer en wordt de kruising eindelijk veilig’. Frans en Ingrid Schohaus van hotel Van der Valk Haagse Schouw:  ‘Het is een dramakruising, je ziet niets en dat stopbord werkt niet. Er fietsen elke dag honderden scholieren langs’. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Strijk met een verkeersdeskundige en Frans en Ingrid Schohaus eind augustus een gesprek hebben om de situatie te bekijken. Die afspraak was al gepland voor het ongeluk. (LD26-07). 

25. De 225 woninginbraken die in het eerste halfjaar van 2014 worden gepleegd liggen lager dan het landelijk gemiddelde. In Leiden komt het neer op 3,5 inbraken per 1.000 huishoudens. Landelijk zijn dat er 4,8. Het totaal aantal inbraken ligt op 36.379. Fors minder dan de 43.481 inbraken in de eerste helft van vorig jaar en ook minder dan in de eerste zes maanden van 2012. Toen werden er 43.693 inbraken gepleegd. Dat blijkt uit cijfers die de politie aan Nu.nl verstrekt. ‘Ondanks deze mooie resultaten gaat het nog steeds om zo’n 200 woninginbraken per etmaal - het hele jaar door. Er is dus nog genoeg te doen’, reageert korpschef Gerard Bouman. Vergeleken met plaatsen die qua inwonertal even groot zijn als Leiden, worden in de stad relatief weinig inbraken gepleegd. Alleen in Dordrecht ligt het aantal met 3,4 lager. Maastricht scoort fors hoger: 8,9. (Nu.nl25-07, Dichtbij25-07, HOZ10-08).

26. De Hortus Botanicus aan het Rapenburg viert in 2015 het 425-jarig bestaan. Voor aquariumvereniging ‘De Natuurvriend’ reden om in dat jaar van 5 tot en met 27 september een grote tentoonstelling te organiseren. Bezoekers kunnen een wandeling maken langs honderd aquaria met vissoorten van over de hele wereld. Uit Zuid-Amerika en Azië, maar ook zoutwatervissen uit de Grevelingen in Zeeland. Naast vissen zijn er kreeften, garnalen en zeepaardjes te zien. En in de tropische kas zijn reptielen en amfibieën te bewonderen. De vereniging is druk bezig met de voorbereidingen. Deze week komen de bakken binnen en testen ze of de waterpompen en verlichting goed werken. Verder begint in oktober de cursus ‘aquarium houden’, die wordt gegeven door twee leden van De Natuurvriend. De vereniging beschikt over ruim honderd Aziatische vissen in twee aquaria van drie meter lang elk met 1.500 liter water. Henny van Sabben, één van de leden die de aquaria onderhoudt:  ‘De vereniging bestaat 85 jaar en telt 50 leden, onder wie veel gepensioneerden’. (LD26-07).

26. In recreatiegebied Vlietland wordt het dancefestival ‘Puur’, opgezet door organisaties als Studio de Veste, gehouden voor zo’n 2.500 bezoekers. Het wordt georganiseerd door zes Leidenaars: Arjan Wagensveld en Bart van Rijn van evenementenbureau Avondeten,  Ernst van den Berg en Bo Andree, beter bekend als dj-duo Hackler & Kuch, initiator Bas van Dijck van de band Barry Badpak en horecaman Sander Dubbeldeman. Op drie podia is housemuziek te zien en te beluisteren gepresenteerd door 26 dj’s. Op het festivalterrein staan ook kraampjes met eten en drinken. Er rijden pendelbusjes tussen het terrein en station Leiden Centraal. De eerste editie verloopt volgens de politie gemoedelijk en ordelijk. Er worden wel enkele aanhoudingen verricht voor het bezit van drugs en het rijden onder invloed. (LD12/24/25/29-07, HOZ20-07, WW23-07, RTVW27-07, WW03-08).

((CV -  Jan de Bruijne (79), getrouwd met psychotherapeute Ellen, kinderen Jan (50), Caroline (47) en Arjen (45), vier ’stiefkinderen’, acht kleinkinderen, zes ’stiefkleinkinderen’. Was huisarts in Leiden van 1962 tot 2000, is nu vier jaar als vrijwilliger huisarts bij ’De Schuilplaats’, de opvang voor daklozen. Is medeoprichter van zes gezondheidscentra in Indonesië en Wijkgroep Ouderen van de Professoren-/Burgemeesterswijk. Grootvader werd in 1900 huisarts in Leiderdorp. Zijn vader was huisarts, broer Wout ook. Er was van huis uit geen enkele druk. ‘Zowel mijn zoon als die van onze zus hebben ook weer voor het medische vak gekozen’. Noemde recentelijk in een voordracht bij het LUMC zijn grootvader en vader ‘trouwe sjouwers’. Zijn opa was elf maanden per jaar, 24 uur per dag, zeven dagen in de week met zijn patiënten bezig. Ook zijn vader was bijna honderd procent van zijn tijd dokter. ‘Door privéomstandigheden heb ik mijn kinderen grotendeels zelf moeten opvoeden. Dat waren zware jaren, want ik had ook mijn praktijk aan de Kernstraat’. Door tandarts Johan Bakker komt hij bij ’De Schuilplaats’ terecht. Het is volgens hem de plek waar je onvoorwaardelijk helpt. ‘Kwalen van daklozen wijken erg af van die van de doorsnee patiënt. Ze leven zomer en winter buiten, dus vaak lopen ze een zware bronchitis op. Verder zie je veel smerige wonden, wondroos en andere infectieziekten. En ze zitten vaak gewoon verlegen om een praatje. Met drie oudere echtparen richtte hij  een soort wijksociëteit op in het Trigon-gebouw aan de Cronesteinkade. ‘Met donaties en subsidies van wijkbewoners, serviceclubs en Fonds 1818 organiseren we wekelijks allerlei activiteiten. We hopen hiermee ook bewoners van andere wijken op ideeën brengen’. (LD26-07)

26. De Nederlandse waterpolodames verliezen in Boedapest de finale tegen Spanje met 10-5 ondanks de scorende ZVL-speelsters Vivian Sevenich en Maud Megens. (LN30-07, LD30-07).  

26. Een 9-jarig meisje op de fiets wordt geschept door een auto op de Willem de Zwijgerlaan en raakt zwaargewond. Het ongeluk gebeurt ter hoogte van de Charlotte de Bourbonhof. (LD28-07).

26. De gemeente plaatst geen veiligheidscamera’s in het Jacques Urlusplantsoen. De VVD had hierom gevraagd na de schietpartij bij café Het Plantsoen in mei. Volgens het college is er geen reden voor omdat de veiligheid in de buurt niet in het geding is. De afgelopen periode hebben politie, jongerenwerk, Portaal, Libertas Leiden en Thuis op Straat gewerkt in de wijk. Er zijn meer inloopspreekuren bij de politie geweest, er is extra gesnoeid en de speeltoestellen zijn gerepareerd. (LD28-07).

26/27. Tessa van Schagen (20) wint de Nederlandse titel op de 200 meter in het Olympisch stadion in 23,52 seconden. Boven de limiet van 23,24 seconden die toegang zou geven tot het EK, over twee weken in Zürich. Tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike kwam de Leidse atlete ook aan die tijd. ‘Het hele seizoen loop ik goed, maar lukt het steeds net niet’. Op de 100 meter wordt Van Schagen vierde. De nationale toppers Dafne Schippers en Jamile Samuel ontbreken. Toch mag ze nog hopen op een startbewijs. De internationale atletiekunie kan een uitzondering maken voor atleten jonger dan 23 jaar, die dichtbij de limiet zitten. ‘Het zou kunnen omdat ik toch in Zürich ben voor de estafette’. (LD28-07).

27. De 1.000 bezoekers van het Cultuurfestival Picknick krijgen van het promotieteam van Supporter van Schoon wegwerp picknickkleedjes van gerecycled plastic. Het kan eenvoudig worden veranderd in een vuilniszak. Hiermee hoopt de gemeente het park tijdens het festival schoner te houden en meeuwenoverlast te beperken. Als de proef een succes is, worden de kleedjes ook bij andere evenementen ingezet en krijgen ze een Leids ‘jasje’. De introductie is in navolging van steden als Amsterdam en Delft, waar het kleedje zorgt voor schonere parken. Volgens de Partij voor de Dieren zorgden ze juist voor meer afval op het terrein. Martine van Schaik, die na de zomer aantreedt als duoraadslid, pleit voor een meer preventieve aanpak van zwerfvuil in plaats van het ‘introduceren van meer afval’ en vraagt B en W hoe zij daarover denken. Het festival met twintig kraampjes van Leidse ondernemers heeft volop zon en   krijgt op 10 en 24 augustus in het Van der Werfpark een vervolg. Er zijn optredens van onder meer het duo Lieve Bertha, The Happy Notes Society en een aantal singer-songwriters. Het is een initiatief van creatief bureau De Collecte en het Centrum Management Leiden. (FeedGem24-07, LD24/28/29-07, Sl25/30-07, HOZ27-07, LD29-07, WW30-07, LN30-07, HOZ03-08 ).

28. Bij de voormalige Shell-benzinepomp aan de Plesmanlaan wordt een dode man aangetroffen. Een dag later wordt sectie verricht op het lichaam. Ook zoekt de technische recherche naar aanwijzingen in de omtrek. Op 30 juli maakt de politie dat het om een Leidenaar gaat. Een foto in de media leidt binnen enkele uren tot zijn identificatie. Op zijn huisadres wordt een afscheidsbrief gevonden.  Op 19 augustus maakt de politie bekend dat er geen sprake was van een misdrijf. (Dichtbij28-07, RTVW28/30-07, LD29/30-07, Sl30-07, LD14-08, RTVW19-08).   

28. Het plan om drie bushaltes in de Merenwijk te verplaatsen leidt tot grote zorgen in de VVD-fractie. Volgens het plan zullen de bussen op het traject Broekweg-Drontermeerlaan niet meer stoppen op een aparte strook naast de doorgaande weg, maar op de weg zelf. Hierdoor kan onnodig veel oponthoud ontstaan, denkt de VVD. Volgens busmaatschappij Arriva leveren de halte-aanpassingen vooral voordelen op: ‘De chauffeur kan gemakkelijker en vlotter stoppen’. De VVD maakt zich zorgen over de bereikbaarheid in de wijk en stelt schriftelijke vragen aan het college. (RTVW28-07).

28. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zet noodgemalen in vanwege de hevige regenval. Ook de andere gemalen van het waterschap draaien op volle kracht om het water weg te pompen. Vooral uit Alphen aan den Rijn (116 mm. in 12 uur) en Gouda komen meldingen van ondergelopen woningen. Het KNMI kondigt gedurende enkele uren code oranje af voor de provincie. De meldkamer Hollands-Midden raakt overbelast door zo’n 900 meldingen van wateroverlast. (RTVW28-07, LD29-07).

28. Aan de Ter Haarkade lopen de spanningen op nadat in de nacht van 25 en 26 juli een ruit van een woning wordt ingegooid. De volgende twee dagen gebeurt dat ook bij de buren. In totaal sneuvelen er tien ruiten. Bewoners voelen zich onveilig en vermoeden dat het samenhangt met protesten tegen de bouw van het nieuwe islamitisch centrum aan de overzijde. Op de achteruit van zijn auto treft een bewoner de tekst ‘I hate you’ aan. Zij vrezen dat door de komst van de moskee de identiteit en de cohesie van de buurt zal veranderen. De verdwijning van speeltuin Westerkartier in de Ten Katestraat na 86 jaar wordt een symbool genoemd. Leefbaar Leiden wil zo snel mogelijk extra politie-inzet en camerabewaking. Raadslid Tomas Kok: ‘De burgemeester zou garant staan voor de veiligheid van de bewoners, maar daar hebben we tot op heden niets van gehoord (..), het lijkt erop dat ze aan hun lot worden overgelaten’. Ook Kok ziet verband tussen de incidenten en de bouw van de moskee. Het bestuur van de Stichting Moslimgroep betreurt de incidenten en hoopt op goede verhoudingen met de buurt. Volgens het bestuur ligt niet voor de hand dat de vernielingen zijn gepleegd door de achterban omdat het gebeurde in de ramadan, een periode die in het teken staat van gebed en bezinning. (Dichtbij28-07, LD29-07, Sl29-07, WW30-07, LD13-08).

28. Aan de Dieperpoellaan ligt de nieuwe hoofdingang voor bezoekers en patiënten van het Diaconessenhuis. Deze ingang was al jarenlang de toegang tot de poliklinieken. De ingang aan de Houtlaan die vijftig jaar in gebruik was, is  gesloten. De polikliniek Acute Zorg behoudt wel haar eigen ingang. In de nieuwe hoofdhal zijn behalve de receptie ook enkele centrale functies gehuisvest, zoals het afsprakenbureau en de poliklinische apotheek. Vanuit de hoofdhal gaat een glazen traverse rechtstreeks naar het trappenhuis van de verpleegafdelingen. De traverse doorsnijdt de binnentuin, die opnieuw wordt aangelegd. (Sl29-07,LD30-07, WW30-07, LN30-07, HOZ03-08).

28. De PvdA vraagt B en W voor de bewoners in en rondom de Bernhardstraat in Noord om een klein speelpleintje in de buurt van de grote bouwput waarin vele tientallen miljoenen euro’s worden gestort. De plek werd omgedoopt tot Prinses Máximaplein nadat zij er in 2003 een bezoek bracht om het TamTam-festival een ‘Appeltje van Oranje’ toe te stoppen. Gesprekken met gemeente, woningcorporatie De Sleutels en bouwer Heijmans leverden tot nu toe geen speeltoestellen op. Raadslid Abdelhaq Jermoumi vraagt zich af of er niks te regelen is. (LD28-07).

28. Aan boord van een zeiljacht komen op Mallorca de 67-jarige Karel Beekman en de 63-jarige Mieke Ketelaar bij een brand om het leven. Volgens de brandweer gaat het om twee goede vrienden, die vele zeetochten over grote afstanden maakten. De boot ’Dwarskop’, afkomstig uit Leiden, ligt voor anker in de baai van Portocolom, bij het plaatsje Felanitx, de vaste plaats van het twaalf meter lange zeiljacht. Het ongeluk begint volgens ooggetuigen met een heftige explosie aan boord, waarna in rap tempo het dek en de kajuit in vlammen opgaan. Volgens het Spaanse dagblad ‘El Pais’ is een lichtkogel de vermoedelijke oorzaak van de brand. Hulp van toegesnelde reddingswerkers komt te laat. (Tel28-07, LD29-07). 

28. Het treinverkeer tussen Leiden en Alphen ligt een tijd stil door een aanrijding. Een verwarde vrouw wordt bij de spoorwegovergang aan het eind van de  Herenstraat door een trein geschept. Zij stapt op het spoor als de trein van station Lammenschans richting Centraal Station passeert. Ze raakt ernstig gewond en wordt in kritieke toestand vervoerd naar het ziekenhuis. De treinpassagiers worden per bus vervoerd naar station Leiden Centraal. (RTVW28-07, Dichtbij28-07, LD29-07).

29/30. Fabrizio Chiodo, Meta Roestenberg, Ahmad Aziz en Silvère van der Maarel werkzaam bij het LUMC krijgen een zogeheten ‘Veni-subsidie’ voor jonge onderzoekers van 250.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Chiodo onderzoekt nanodeeltjes als vaccin tegen schistosomiasis, een zeer schadelijke worminfectie waaraan wereldwijd zo’n 240 miljoen mensen lijden. Chiodo wil minuscule goudbolletjes bedekken met stukjes parasiet. Roestenberg werkt aan een injectienaald die dezelfde eigenschappen vertoont als een muggenbeet. Dit omdat de meest effectieve manier van toediening van het vaccin, direct in de bloedbaan, in malariagebieden praktisch lastig is. Toediening via de huid zou een alternatief zijn, maar met een injectienaald lukt dat niet. Roestenberg hoopt de muggenbeet te kunnen simuleren en onderzoekt daarom wat daarbij exact gebeurt en gebruikt daarbij huid die overblijft na operaties. Aziz doet onderzoek naar kleine aantallen herhalingen van ’DNA-letters’. Negen zeldzame neurologische ziekten, zoals Huntington, ontstaan bij een groot aantal herhalingen. Een klein aantal zou weliswaar niet horen, maar zou niet tot problemen leiden. Aziz betwijfelt dat, en vermoedt dat een kleiner aantal op latere leeftijd tot symptomen leidt. Hij denkt dat de resultaten het inzicht in en de behandeling van andere, veel voorkomende ziekten kan versnellen. Van der Maarel zoekt in opdracht van het Prinses Beatrix Spierfonds naar nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD), een progressieve spierziekte waaraan wereldwijd ongeveer 500.000 mensen lijden. Vaak treden de eerste symptomen rond het twintigste levensjaar op, maar ook kinderen kunnen er al last van hebben. De ziekte uit zich in steeds meer verlies van spierkracht, vooral in het gezicht, de bovenarmen en bovenbenen. FSHD wordt veroorzaakt door veranderingen in het DNA, waardoor een afwijkend eiwit ontstaat dat schadelijk is voor de spier. Gezocht wordt naar een factor die de aanmaak van dit eiwit kan voorkomen. (RTVW29-07, LD30-07, Sl31-07).

29. Leidse wetenschappers hebben aangetoond dat UV-licht de groei van tumoren tegengaat en minder tumoren kwaadaardig worden. Het onderzoek werd gedaan bij muizen, maar volgens de onderzoekers kunnen de epidemiologische gegevens vertaald worden naar darmkanker bij mensen. 

‘Geregelde en gematigde blootstelling aan zonlicht verlaagt het risico op darmkanker', concludeert woordvoerder Ad Brand van het Sunlight Research Forum. ‘Dit is weer een wetenschappelijk onderbouwd argument voor de visie dat zonlicht een belangrijke rol moet blijven spelen in het leven van de mens’. (RTVW29-07).

29. De Pieterskerk is te zien in de documentaire ‘Coast’ op BBC 2. Het programma belicht de Nederlandse kant van de Pilgrim-geschiedenis. Daarvoor zijn vorig jaar opnamen gemaakt tijdens de jaarlijkse Thanksgiving Ceremony in de Pieterskerk. Voor veel Amerikanen is Leiden onlosmakelijk verbonden met de Pilgrims. Voor hun overtocht naar de nieuwe wereld woonden zij elf jaar in de stad. (LD29-07, Sl28-07, Sl02-08, HOZ03-08).

29. De Amerikaanse aandeelhouder Amar Singh heeft voor de rechtbank in New York een rechtszaak aangespannen tegen biotechnologiebedrijf Prosensa. Hij voelt zich misleid bij de beursgang. Sing kocht op 19 september voor 23,80 dollar per stuk 137 aandelen en kreeg er een dag later nog zo’n 5,70 dollar per stuk voor terug. Het Leidse bedrijf ging in juni 2013 in New York naar de beurs. Het zou een medicijn hebben ontwikkeld tegen de ziekte van Duchenne, waarop het snel royalty’s zou ontvangen. Drie maanden later bleek uit nader onderzoek dat het medicijn niet echt werkt. De onbekende aandeelhouder roept andere beleggers op zich achter deze actie te scharen. Directeur Hans Schikan van Prosensa zegt dat het in de VS advocatenkantoren vaak schadeloosstelling eisen als een beurskoers vlak na introductie omlaag schiet. ‘We hebben onze eigen advocaten erop gezet en zijn het volstrekt oneens met de aanklacht. Bovendien toonde de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA sedertdien vertrouwen in het medicijn in ontwikkeling, door er een versnelde registratieprocedure voor toe te staan. Die registratie heeft onze hoogste prioriteit’. (VK29-07, RTVW29-07, Dichtbij29-07, LD30-07).

29. Katwijk wil zich aansluiten bij economische initiatieven van de Leidse regio.  Dat zegt de Katwijkse wethouder Willem van Duijn. Omdat dienstverlening en kennisintensieve bedrijvigheid achterblijven, ziet hij kansen met het Bio Science Park van Leiden om de hoek. Van Duijn denkt dat Katwijk van betekenis voor het cluster kan zijn. ‘De Leidse regio is op zoek naar ruimte. Katwijk kan wellicht een rol spelen bij uitbreiding van een bedrijvenpark of de huisvesting van studenten. Het staat volgens hem samenwerking in de Duin- en Bollenstreek niet in de weg. Van Duijn wijst erop dat met de noordelijk gelegen bollendorpen vooral overeenkomsten zijn op het gebied van land- en tuinbouw en toerisme. Volgens de wethouder zien Katwijkse ondernemers de Leidse economie als een goede aanvulling. Op 2 september worden de raadsleden van de deelnemende gemeenten tijdens een bijeenkomst van de ’stuurgroep economie 071’ bijgepraat over programma en visie voor de komende jaren. (LD30-07).

29. Burgemeester Henri Lenferink reikt de zilveren heldenpenning van de stad uit aan Jan Bronsgeest. Hij voorkwam op 10 juni dat een jonge vrouw zich bij station Leiden Centraal van het leven zou beroven. Hij werkte daarbij samen met Faissal Bouchan en Moussab Atya, die eerder deze maand voor hun hulp bij hetzelfde voorval ook de heldenpenning kregen. De betrokkenheid van Jan Bronsgeest was toen nog niet bij gemeente en politie bekend. (Zie ook 09-07). (Gem29-07, Dichtbij30-07, LD30-07, Sl01-08, HOZ03-08, LN06-08). 

29. Twee van de vier kinderdagverblijven van het failliete Estro in Leiden maken alsnog een doorstart. Vlindertuin maakt een doorstart dankzij Just Kiddies en Babydrome gaat verder onder Kidafo C.V. Beetle en Sindbad moeten sluiten. (RTVW29-07).

29. De nieuwe vestiging van Ikea langs de A4 bij Leiderdorp is opnieuw vertraagd. Het Zweedse woonwarenhuis meldt dat het Bouwplan Bospoort terug gaat naar de tekentafel. In januari presenteerde vastgoedmanager Egbert Dijkstra van Ikea - met een bouwvergunning op zak - een nieuw plan, waarvoor Leiderdorp het bestemmingsplan opnieuw moest aanpassen. Wethouder Kees Wassenaar is teleurgesteld. Dat het plan weer op de helling gaat, heeft volgens Dijkstra twee redenen. ‘Ten eerste is de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan en een nieuwe bouwvergunning gecompliceerder dan wij dachten. Ten tweede neemt onze verkoop via internet, waarmee wij een jaar geleden zijn begonnen, een grote vlucht. Dat leidt mogelijk tot een ander soort winkel en minder opslagruimte. De woongigant wil daarover na de zomer weer met Leiderdorp in gesprek. Of de opening in 2016 nog gehaald wordt, durft Dijkstra niet te zeggen. Leiderdorp is niet bang dat Ikea een andere stad zoekt. ‘Wij willen meewerken en Ikea wil zich graag in Leiderdorp vestigen’, zegt Wassenaar. Het woonwarenhuis heeft volgens de gemeente geen passend winkelconcept dat voldoet aan het bestemmingsplan dat de gemeente Leiderdorp eerder vaststelde. ‘We hebben in 2008 een vergunning afgegeven, maar Ikea wilde het ontwerp veranderen en wij hebben onze medewerking toegezegd. Alleen daar zitten voorwaarden aan. Er moet een nieuw onderzoek komen en er zijn extra kosten. Dat heeft toch voor enige aarzeling gezorgd bij Ikea’, aldus Wassenaar. (LD31-07, RTVW31-07, LD02-08, LN06-08).

30. Honden waren 8.000 jaar geleden al de beste vrienden van vrouwen. Dat suggereren twee in Siberië gevonden fossielen in vrouwenskeletten van een lintwormsoort, die van hond op mens overgedragen is. Het eivormige fossiel van ruim 2 bij 3 cm werd aangetroffen op de Siberische prehistorische begraafplaats door het team van osteoarcheoloog Andrea Waters-Rist van de Universiteit Leiden. ‘Het bewijs is dun en klein, slechts twee fossielen, benadrukt ze. Maar het is opnieuw een teken dat de verzorging van de honden een taak van de vrouwen was. Verder onderzoek moet meer bewijs opleveren. Het vakblad Journal of Archaeological Science bericht er over. (LD31-07, RTVW30-07, UL30-07).

30. Bij het ROC Leiden melden zich meer studenten aan voor de technische opleidingen Mechatronica en Middenkader Engineering. Bij Mechatronica houden studenten zich bezig met het ontwerpen, maken, testen en onderhouden van machines en installaties. Vorig jaar meldden 143 studenten zich aan, dit jaar zijn dat er 173. Bij Middenkader Engineering, een opleiding tot projectleider, ging het aantal omhoog van 220 naar 235 studenten. (LD30-07, Sl31-07).

31. Mannen met een goedaardig vergrote prostaat kunnen beter zittend plassen. Dan loopt de blaas beter leeg en is er minder risico op blaasontsteking. LUMC-studenten Ype de Jong, Hans Pinckaers en Robin ten Brinck namen wetenschappelijke artikelen op dit gebied onder de loep en publiceerden de resultaten onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Plos Obe. Bij veel mannen groeit de prostaat bij het ouder worden. Onder leiding van uroloog  Lycklama à Nijeholt en epidemioloog Dekkers selecteerden zij elf kwalitatief goede studies. Bij zittend plassen is de straal krachtiger terwijl de plastijd korter wordt. ‘Wanneer je zit zijn de spieren in benen en bekken meer ontspannen, waardoor je de blaas beter leeg kunt plassen;  verklaart De Jong.

Prostaatproblemen ontstaan bij mannen al vanaf middelbare leeftijd en boven de tachtig heeft zo’n 90 procent plasklachten. Medicijnen die de spierspanning rond de blaas verminderen kunnen verlichting geven, maar het effect van zittend plassen is bijna net zo groot. ‘We raden patiënten niet aan met medicijnen te stoppen. Waarschijnlijk werkt de combinatie medicatie en zittend plassen het best’, aldus De Jong. (LD31-07, Sl01-08).

31. Hij staat op de ‘groene kaart’ van Leiden met een opvallende rode stip aangeduid ten teken dat het een herdenkingsboom is. Niet zonder zwaarwegende redenen weghalen. De parkeergarage is wat het stadsbestuur betreft zwaarwegend genoeg. Bovendien lijkt niemand meer te weten waarom dat iele boompje met het roestige, ingedeukte hekje eromheen, er staat. De Bomenbond Rijnland noemt het een ’Julianalinde’, en spietste onlangs sinaasappeltjes op de spijlen van het hek, en bond wat oranje vlaggetjes om de stam. Een laatste eerbetoon. De kroningsboom van Juliana staat op Het Gerecht. Het zou ook  

een geschenk kunnen zijn van bierbrouwer Oranjeboom, uit de tijd dat deze een reclamecampagne voerde met de slogan ’Een boompje opzetten’. De gemeente weet het ook niet en denkt nog aan herplant op en andere plek, maar de overlevingskans is klein. (LD31-07).

31. Drie Leidse stichtingen, die monumentale gebouwen restaureren, verhuren en onderhouden, fuseren op 1 januari 2015 tot stichting Stadsherstel. Ze hopen toegelaten te worden tot het selecte groepje herstelstichtingen dat door de rijksoverheid erkend wordt als  Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De nieuwe organisatie heeft daarvoor de minimaal vereiste twintig rijksmonumenten in bezit. Met die status kan gemakkelijker subsidie worden  aangevraagd en krijgt van het rijk ook voorrang bij de toekenning daarvan. De oudste, Diogenes Leiden, werd opgericht in 1973 en heeft een groot aantal vervallen monumenten in de binnenstad in oude luister hersteld. De bekendste is de Latijnse School aan de Lokhorststraat. Verder heeft Diogenes dertig monumentale wooneenheden in bezit. Tweede initiatiefnemer is de Stichting Monumenten Libertas Leiden (SMLL). Die stichting beheert vier hofjes: het Sint Janshof en het Sint Stevenshof, beide aan de Haarlemmerstraat, het Brouckhovenhof aan de Papengracht en het Pieter Gerritsz. Speckhof bij het Pieterskerkhof. De hofjes hebben samen 49 woningen. En de derde is de Stichting Kasteel Endegeest. De SKE heeft in de jaren 1990-1993 het bekende kasteel in Oegstgeest gerestaureerd. De fusie moet leiden tot meer efficiency bij onderhoud en beheer en meer mogelijkheden bieden om nieuwe restauraties aan te pakken. ‘Dat moet lukken’, zegt Laurens Beijen, voorzitter van Diogenes die deze functie straks bekleedt bij de nieuwe stichting. De toekomst van Kasteel Endegeest is een van de redenen voor de fusie. Het kasteel in Oegstgeest is eigendom van de gemeente Leiden. Het wordt verhuurd aan zorginstelling Rivierduinen, maar het bestuurscentrum gaat er over anderhalf jaar uit. Bovendien loopt kort daarna het erfpachtcontract  af. ‘Daar moeten we iets mee’, aldus Michiel Zonnevylle, voorzitter van die stichting. Wim Eggenkamp, voorzitter van het college van regenten van MLL: ‘Onze werkwijze verandert niet: aanschaffen en restaureren van monumentale panden, en vervolgens spic en span houden zodat restaureren voortaan niet meer hoeft’.  (LD01-08, LN06-08, WW20-08).

31. ’Vriend & vijand’ is het thema van de voorverkiezing voor het mooiste en bijzonderste erfstuk uit de collectie van Erfgoed Leiden en omstreken. Het archiefstuk met de meeste stemmen doet mee aan de landelijke verkiezing ’Stuk van het Jaar’ in oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis. Uit het archief zijn zeven objecten genomineerd, waaronder affiches, brieven, foto’s en een vriendenboek. ‘Het thema hangt samen met het verhaal achter de archiefstukken’, zegt Joris Germs van Erfgoed Leiden. Zoals Goeie Mie, beter bekend als de Leidse Gifmengster. Zij leek mensen te helpen, maar was bezig ze te vergiftigen om levensverzekeringen te kunnen innen. In 1883 werd ze opgepakt en kreeg levenslang. Met illustraties worden haar ’laatste’ dagen verteld. Op een ander affiche uit 1915 staat de aankondiging van een sportuitvoering op het Schuttersveld van Leidse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het programma bestond onder meer uit carrouselrijden, speerwerpen, een rijwieldemonstratie en estafettelopen. Een kaartje kostte slechts één gulden. Ook een aanplakbiljet met daarop de aankondiging van een toneelstuk over Magdalena Moons, de ’heldin’ van Leidens Ontzet, behoort tot de zeven. Haar relatie met de Spaanse bevelvoerder tijdens het beleg van Leiden, zou ze hebben ingezet om het uitstel te bewerkstelligen dat de Geuzen nodig hadden om de stad te ontzetten. Verder is er het vriendenboek van Willem Bijleveld, die in 1901 begon als archivaris bij het gemeentearchief. In het boek schreef hij verhalen over mensen die hij leerde kennen. Stemmen op een van de genomineerde stukken kan tot en met 31 augustus. Daarna gaat de strijd verder op www.stukvanhetjaar.nl. (LD31-07, LN30-07, Dichtbij31-07, HOZ03-08).

31. De Partij Sleutelstad - die in maart van dit jaar voor de tweede keer geen zetel wist te bemachtigen bij de raadverkiezingen - wil een referendumbeweging voor Zuid-Holland oprichten. ‘Een soort wetenschappelijk bureau samen met het referendum Platform Nederland uit Amsterdam’ licht Maarten Kersten van de PS toe. Zo willen ze een gooi doen naar een of meer zetels bij de Statenverkiezingen in 2014. Kersten was bij  de raadsverkiezingen de nummer twee van de partij. Lijsttrekker Mieke Siwpersad doet niet meer mee, voorzitter Johannis Anand wel. (Sl31-07).

31. De jeugdzorg in de gemeenten van koepel Holland Rijnland moeten het in 2015 doen met 107 miljoen euro wanneer veel rijkstaken worden overgenomen. Dat is negen miljoen minder dan gehoopt , maar vijf miljoen meer omdat na diverse protesten de budgetten weer wat zijn verruimd. Voor ’onvoorziene kosten’ - zoals hulp bij schrijnende gevallen en voor persoonsgebonden budgetten -  is vijf miljoen gereserveerd. Om de korting op te vangen zijn contracten met grote zorginstanties gekort met circa zes procent. Zij krijgen samen zestig miljoen euro. Voor 25 nieuwe jeugd- en gezinsteams, die dure specialistische hulp moeten indammen, is zestien miljoen beschikbaar. (LD01-08).

31. De regionale belangenorganisaties voor cliënten van GGZ-instellingen in Zuid-Holland en de koepelorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland roepen mensen op zich met hun zorgen te melden. Aanleiding voor de meldactie is de reorganisatie die Rivierduinen onlangs aankondigde. ‘Er is bijvoorbeeld onduidelijkheid over de voortzetting van een behandeling, lange wachttijden en onduidelijkheid over de vervanging van de behandelaar’. De initiatiefnemers bundelen de meldingen en gaan op zoek naar antwoorden op de knelpunten. (LD01-08).

31. Hiphopfestival Zomerjam gaat niet door omdat de organisatie niet genoeg subsidie- en sponsorgeld heeft voor de elfde editie. Het festival, zou op 6 september in het Huigpark worden gehouden. Toch is er hoop dat het festival in 2015 terugkomt. Bekeken wordt of een indoor ‘Winterjam’ mogelijk is. (LD01-08, Sl01-08, WW06-08, LN06-08).

31. Een Leidse parkeerwachter maakte zich in juli 2013 schuldig aan machtsmisbruik, toen zij op de Garenmarkt een automobilist, die had betaald voor zijn plekje, toch een boete gaf. Ze deed dat waarschijnlijk omdat de man ruzie met haar zocht en haar bijna van de sokken reed. Dat concludeert de Nationale Ombudsman na een klacht van de man. De klager had geen bon toen hij wegreed, maar kreeg wel commentaar van de parkeerwachter, omdat hij vlak langs haar heen reed. Volgens zijn verklaring bij de Ombudsman zag hij daarna in zijn achteruitkijkspiegel dat de vrouw naar zijn nummerbord keek en iets in haar zakcomputertje tikte. Toen hij terugreed om te vragen wat zij aan het doen was, kregen de twee ruzie. Een paar weken later kreeg hij de naheffingsaanslag in de bus. Omdat de man wel een bonnetje had, trok Parkeerbeheer de aanslag in, maar dat vond de man niet voldoende. Hij stapte naar de Ombudsman. (LD01-08).

Kroniek juni 2014

1. Ivo de Nooijer wordt directeur van Leiden University Research and Innovation Services (LURIS). Hij brengt ondernemende academici en ondernemers met elkaar in contact en denkt aan thematische bijeenkomsten, bijvoorbeeld over patiënten en techniek. De Universiteit Leiden besluit deze maand het Valorisation Grant Programme in het leven te roepen. Leningen waarmee kansrijke uitvindingen een zetje worden geven. De website gaat medio juli de lucht in. Het past volgens De Nooijer precies in wat LURIS nastreeft. (UL08-07).

1. Ernst de Kiviet, directeurbestuurder van het in Leiden gevestigde Reos, het adviesorgaan voor huisartsen, apothekers en direct toegankelijke hulpverleners gaat met pensioen. Hij is er sinds de oprichting op 1 januari 2005 werkzaam. Daarvoor was hij directeur van de Districts Huisartsenvereniging Rijnland en Midden Holland. De Kiviet gaat verder als zelfstandig adviseur. (LD28-01).

1. Tot en met 15 juli rijden er wagens van het bedrijf CycloMedia door de stad die 360 graden panoramafoto’s maken in opdracht van de gemeente. De opnamen worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, of het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. De opnamen worden niet openbaar gemaakt of gepubliceerd op internet. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. (Gem03-06, LN11-06, St11-06).

1. Njord-roeister Marie Anne Frenken (28) behaalt bij de EK roeien in het Servische Belgrado zilver op de lichte skiff. Clubgenoot Nicole Beukers wint brons in de sterk bezette zware dubbeltwee met Inge Jansen. (LD02-06).

1. In de zonovergroten Leidse Hout vieren zo’n 3.000 bezoekers de vierde editie van het SummerJazz-festival. Er zijn twee podia en is er meer ruimte voor cultuur. Cabaretier Jan Jaap van der Wal treedt op evenals PS|Theater. Verder betreden tijdens het tien uur durende evenement onder anderen de Newyorker José James, de Malinese singer-songwriter Rokia Traoré, Antibalas en Celine Cairo de podia. Tim Eijmaal, gitarist van Sven Hammond Soul houdt de Leidse eer op het hoofdpodium hoog. De Zuid- Koreaanse pianiste Yoonmi Choi, die op 25 mei de Leiden Jazz Award won, opent het programma met jazz, soul, funk, elektro en wereldmuziek. Ten opzichte van het vroegere Jazz on Sunday of de Jazzweek - twee begrippen in het Leidse – ligt de gemiddelde leeftijd een stuk lager, de groep 30+ is stevig in de minderheid. Er zijn huiskamers nagebootst uit grootmoeders tijd. Het evenement begon ooit als een initiatief van studentenvereniging Quintus. (Sl213-05, WW28-05, LD30-05, LD02-06, Sl01-06, HOZ01-06, Mare05-06).

2. De overlast door hangjongeren in de wijk Stevenshof valt erg mee. Van drugsgebruik is de gemeente niets bekend en daarom komt er geen onderzoek, melden B en W op vragen van de CDA-raadsfractie. Bewoners klaagden in april over (drugs)overlast door jongeren met name op de Dobbedreef en de Theda Mansholtstraat. (LD03-06).

2. Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest gaan samen een ‘subregionale detailhandelsvisie’ opstellen om een eind te maken aan de gekibbel over vestiging van onder meer supermarkten en winkels op bedrijventerreinen. Wethouder Robert Strijk zegt het verzet tegen een supermarkt in Zoeterwoude op te geven als blijkt dat bewoners van Meerbrug en Roomburg daardoor het beste worden bediend. (LD02/26-06).

2. Het Haagse communicatiebureau Topaz geeft het nieuwe gemeentebestuur en pluim voor de effectieve en eenvoudige communicatie over de coalitievorming van D66, VVD, PvdA en SP. Een jury van politici en ambtenaren beoordeelde de akkoorden in vijftien gemeenten. (LD02-06).

2. Speeltuin Prinses Beatrix in Zuid-West krijgt van het Oranjefonds 3.000 euro voor de aanschaf van nieuwe stoelen. (LD02-06).

2. De Jo Visser Award (5.000 euro) voor waardige zorg gaat naar Studio Moio. Dit Leidse initiatief betrekt jongeren bij sociale vraagstukken. Van dat bedrag wil de organisatie samen met jongeren nadenken over ouderenzorg, de laatste levensfase en dementie. (LD02-06).

2. Eddy Casteels volgt bij basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden coach Toon van Helfteren op. De 53-jarige bondscoach van België tekent met voorzitter Marcel Verburg en bestuurslid technische zaken Rob van Hooven een contract voor twee seizoenen. Casteels: ‘Ik kijk er naar uit en het motiveert mij om samen iets moois op te bouwen in het Nederlands basketbal’. Na zijn spelersloopbaan debuteert Casteels als coach in 1995 in de eerste klasse bij Racing Basket Antwerpen. In 1998 en 1999 eindigt de club als tweede in de Belgische competitie. In 2000 pakte Casteels de double en stapt daarna over naar Ieper. Met Oostende wordt Casteels in 2002 kampioen van België en na drie seizoenen lijft Verviers Casteels in. In 2006 stapt hij over naar Charleroi en dat levert in 2008 een nieuw kampioenschap op. Weer twee jaar later keert Casteels terug in Antwerpen en is er vijf jaar coach. Vier keer op rij deden de Antwerpenaren mee aan de EuroChallenge. Afgelopen seizoen was Casteels niet verbonden aan een club. Drie keer is hij uitgeroepen tot Coach van het Jaar in België. Sinds 2005 leidt hij ook het Belgische nationale team. Dat eindigt op het EK van 2013 in Slovenië als negende. In 2007 schreef de Belg het boek ‘Time-out - de passie van een basketbalcoach’. (Sl30-05, LD31-05, LD02/03-06, LN04-06, WW04-06).

2. De politie gaat vaker opvallend surveilleren in de Transvaalbuurt en sneller optreden na meldingen over drank- en drugsgebruik, staat in een brief aan alle buurtbewoners. Het komt voort uit overleg tussen de wijk, de wijkagent en het sociaal pension. Volgens Mart Meeuwsen, manager Zorg bij Binnenvest, de organisatie achter het sociaal pension, is er een toename van drugshandel en drankgebruik te zien. ‘De overlast is niet direct van ons afkomstig. Als cliënten betrokken zijn nemen we maatregelen. Secretaris Hans Nieuwint van de wijkraad: ‘Dit moet we meteen aanpakken. Buurtbewoners moeten bij verdachte situaties 112 bellen’. Mensen moeten hier veilig en prettig kunnen wonen’. De wijkagent kreeg op zijn spreekuren de afgelopen weken veel klachten over toegenomen drugsgebruik. Een vrouw die al 26 jaar in de wijk woont, wil met haar dochtertje verhuizen nu haar nieuwe buurman dealer blijkt te zijn. Op vragen van D66 zegt burgemeester Henri Lenferink het probleem in de kiem te willen smoren. Hiervoor zal hij advies inwinnen bij de gemeentecontacten en sleutelfiguren in de wijk en de verzamelde informatie van de politie gebruiken.
Lenferink meldt op 15 juli dat medewerkers van het pension de afspraken, waaronder het niet mogen rondhangen in de wijk verder hebben aangescherpt.
De wijkagent heeft wekelijks overleg met een vaste groep bewoners, de wijkclubs Transvaal en De Put, de gemeente en medewerkers van het Sociaal Pension. In september gaat Lenferink opnieuw om tafel om te bepalen of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. (LD03/05/12-06, LD17-07).

2. Leidenaar Hans van der Veen pleit voor verhuizing van het bronzen beeld van dichter Piet Paaltjens van de Klikspaanweg naar de hoek Hooigracht/Nieuwe Rijn, langs het water. Bij onderzoek naar werk en leven van Paaltjens (1835-1894), die in Leiden theologie studeerde als François HaverSchmidt, bleek dat hij woonde op de Hogewoerd en praeses van Minerva was. Op de hoek Hooigracht/Nieuwe Rijn hangt een plaquette met de eerste regels uit een van zijn bekendste gedichten Immortellen IX. Volgens Van der Veen heeft de gemeente Paaltjens in 1959 op de verkeerde plek gezet. ’De gemeente heeft Klikspaan (pseudoniem van de in Leiden geboren auteur Johannes Kneppelhout) en Paaltjens door elkaar gehusseld’, schrijft Van der Veen in een open brief aan de gemeente. Volgens hem is de verhuizing via crowdfunding snel te regelen. (LD02-06).

2. Het contactpunt van vrijwilligersorganisatie iDOE verhuist van de Breestraat naar de hoofdbibliotheek BplusC aan de Nieuwstraat 4. (Info iDOE30-05, Sl04-06, LN11-06).

2. Het Bio Science Park heeft een nieuwe directeur Cluster Development: Saco de Visser. Hij volgt Nettie Buitelaar op, die ‘business developer’ wordt van het nieuwe biotech trainingscentrum waarvan de bouw eind oktober begint. De Visser wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de lifesciences cluster. Thijs de Kleer runt de financieel organisatorische zaken van de stichting. De Visser blijft ook coördinator Goed Gebruik Geneesmiddelen bij de organisatie ZonMw. (LD28-05).

2. Het lustrumfeest van 1.750 Minervanen op 2 juii op het Wassenaarse strand is van de baan. De 200-jarige Leidse studentenvereniging trekt de vergunningaanvraag in na commotie onder de strandtenthouders. Eén van hun ergernissen is dat de Minervanen het feest in eigen beheer wilden houden. Anouk Steenbeek zegt namens de paviljoenhouders dat Minerva komt met tenten, shovels en trekkers. Omdat er gedronken wordt vrezen zij voor de veiligheid. Bovendien valt het precies in het hoogseizoen’. Organisator Frank Lameijer: ‘Er zou volop beveiliging aanwezig zijn en we hebben een eigen ordecommissie. Ook zorgen we zelf voor het sanitair, water en elektriciteit’. Hij benadrukt dat het geen wild feest met harde muziek wordt. De ‘buitendag’ is bedoeld om lekker te relaxen, te zwemmen en een biertje te drinken. De gemeente Wassenaar stak vele uren in overleg met Minerva, hulpdiensten en strandtenthouders. Ook zochten burgemeester Jan Hoekema en wethouder Leendert de Lange de ondernemers op. Een van de voorwaarden van de gemeente was dat Minerva zou samenwerken met een strandtenthouder. Paviljoen ‘Sport’ was bereid te praten maar het liep stuk, omdat de lustrumcommissie niet reageerde op telefoontjes en mailtjes. Volgens B en W liet Minerva ook e-mails van de gemeente ’in de laatste belangrijke fase’ onbeantwoord. Volgens Hoekema wijt Minerva het stopzetten van de samenwerking aan ’onwetendheid en slordigheid van de lustrumcommissie’. De vereniging heeft excuses aangeboden. Minerva wil het feest nu in Vlietland houden. (LD08-05, Mare15-05, LD03-06, RTVW03-06, Mare05-06).

2. Het nieuwe college van Wassenaar, draagt een duidelijk ‘Leids stempel’. Oud-D66-raadslid Sabine Verschoor is wethouder financiën, economische zaken, dienstverlening en aanbestedingen. GroenLinks levert voor het eerst een wethouder. Het is de oud-journalist van het Leidsch Dagblad en communicatieadviseur Leo Maat. Hij was eerder wethouder in Leiderdorp en krijgt ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid en subsidiebeleid onder zijn hoede. Burgemeester Jan Hoekema heeft ook Leidse ‘roots’.(Sl27-05, RTVW27-05, LD28-05).

2. Bouwmaat opent de nieuwe vestiging aan de Roosevelstraat. De winkel heeft een oppervlakte van 4.200 vierkante meter. Dat is een derde groter dan de zaak aan de Draadbaan in Leiderdorp die op 6 juni de deuren sluit. Bouwmaat is de Sligro of Makro onder de bouwmarkten. Er wordt uitsluitend verkocht aan bedrijven. (LD11-01).

2. De website Leidsch.nu met allerlei nieuwtjes gaat over in Alphense handen. Trudy Kwik begon de site in februari 2013. Alphens.Nu neemt de organisatie onder haar hoede. Een andere site met Leids nieuws ging in mei onder een andere vlag verder. Na anderhalf jaar nam Maurits van Heijden afscheid als uitgever van Leiden.nu. Die site wordt nu door reclamebureau Van Zessen Klaar geëxploiteerd. (Sl02-06).

2. Oprichter van de Dutch CAA Foundation Jan Fens begint aan een wandeling van 750 kilometer van Zuid-Frankrijk naar Santiago de Compostella. Hij loopt de tocht terwijl hij door de hersenziekte CAA ofwel de Katwijkse ziekte met een tikkende tijdbom in zijn hoofd loopt. Elk moment kan hij weer een hersenbloeding krijgen. Met de veertig dagen durende tocht zamelt Fens geld in voor onderzoek in het LUMC. Tot nu toe haalde de Rotterdamse zakenman al 25.000 euro op. (LD04-06).

2. Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese Hockey Federatie en oud-bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond KNHB wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Minister Edith Schippers reikt de Leidse de versierselen uit tijdens het WK Hockey dat in Den Haag wordt gehouden. Fleuren was actief in de Leidse en Oegstgeester Mixed Hockey Club, bestuurslid en vicevoorzitter van de KNHB, lid van de Disciplinaire Committee van de Federation International Hockey FIH, lid van de Executive Board van de Europese Hockey Federatie en is nu voorzitter van deze federatie. Naast haar werk binnen de hockeywereld was Marijke Fleuren onder andere curator van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest, bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en vicevoorzitter van de Werkgeversorganisatie in de Sport WOS. Voor het ministerie van WVC leidde zij het programma Samen voor Sportiviteit & Respect. In 2002 werd Fleuren benoemd tot erelid van de hockeybond. (FeedGem03-06, Sl04-06, LD04-06, HOZ08-06)

3. Diny Arslanagic-Van der Nat en haar man Aldo openen in de Morsstraat het eethuis ‘Nico’. De zaak is vernoemd naar haar vader die tot 1972 in hetzelfde pand een kruidenierszaak had. Daarna was er tot twee jaar geleden een hobbyzaak gevestigd maar Nico van der Nat bleef eigenaar. Het duo exploiteert al 25 jaar hotel-restaurant Engelbertha Hoeve aan de Hoge Morsweg. In de zaak kun je speciaal voedsel en drank kopen maar er ook iets eten en drinken. Zo is er een wijn en een broodjesbar. De dagelijkse leiding is in handen van Fleur Körper en Dorus Loef en ook de kleindochter van Nico is er af en toe actief. Het pand is zowel in- als extern ingrijpend verbouwd. (LD19-06).

3. Op het Vijf Meiplein 146 wordt Oudshoorn Witgoed geopend. Eigenaar is Paul Oudshoorn die de zaak samen met zus Coby runt. De winkel verkoopt alleen Beko-witgoed. Oudshoorn is al 25 jaar werkzaam in de sector, eerst in een winkel later als vertegenwoordiger. (WW04/18-06).

3. Een Parijse rechtbank veroordeelt drie mannen tot straffen tot 2,5 jaar cel voor de zware mishandeling van Wilfred de Bruijn en zijn partner. Een vierde verdachte verschijnt binnenkort voor de kinderrechter. Volgens justitie was homofobie daarbij het motief. De Bruijn werd april 2013 zwaar toegetakeld toen hij met zijn vriend hand in hand van een feest naar huis liep. De voormalige Leidenaar woont al ruim tien jaar in de Franse hoofdstad. De 39-jarige Bruijn ondervindt nog altijd last van de mishandeling. Voor de gevolgen van de mishandeling is een schadevergoeding geëist en toegekend. (Sl04-06).

3. Microscopen zijn straks niet meer nodig om pollen te identificeren. Onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum toont aan dat apparaten die de DNA-volgorde van pollen aflezen een beter alternatief zijn. Het LUMC is een van de twee centra in Nederland die bijhoudt welke planten op enig moment stuifmeelkorrels (pollen) verspreiden. Hooikoortspatiënten kunnen deze informatie raadplegen. Het stuifmeel wordt nu met een soort stofzuiger op het dak van het LUMC opgevangen, zorgvuldig bekeken en geteld. Omdat DNA-technieken steeds goedkoper en sneller worden, zullen de analyses in de toekomst sneller, beter en goedkoper gedaan worden. Volgens onderzoeker van de afdeling Humane Genetica en Longziekten Ken Kraaijeveld is met de techniek de mate waarin ze een allergisch reactie kunnen opwekken, goed uit elkaar te houden. Ook kunnen met pipetteerrobots op meer plaatsen pollen worden gemeten. Pollenkorrels van honderden grassoorten zien er identiek uit maar het DNA verschilt. Om bij het DNA te komen moet de keiharde schil eromheen kapot worden gemaakt door de strip in een plastic buisje te stoppen met stalen kogels erbij en in een apparaat enorm hard te schudden. Met een nieuwe machine van het Leiden Genome Technology Center lukt het om soorten uit elkaar te halen. Voor het onderzoek worden ook allergische klachten van vrijwilligers met hooikoorts verzameld via de website Allergieradar.nl. ((Sl04-06, RTVW05-06, LD18-06).

3. Uitkeringsinstantie UVW verwacht dat de forse stijging van het aantal werklozen in de afgelopen drie jaar in 2015 zal stoppen. Die conclusie wordt getrokken uit een arbeidsmarktprognose. Het aantal vacatures zal in het Holland Rijnlandgebied toenemen door het aantrekken van de economie. Het aantal WW-uitkeringen steeg van 2009 tot en met 2013 met 5.000 tot 11.000. Dit jaar komen er nog 700 bij. De regio Holland Rijnland telt 215.000 banen. (LD04-06).

3. De voetbalverenigingen Docos, Lugdunum en GHC krijgen versneld nieuw kunstgras, besluit de gemeente. De clubs protesteerden tegen de verouderde velden, waarop honderden spelers en vele schoolkinderen sporten. ’Onverantwoord vanwege het gevaar van zware blessures’, aldus de clubs. De velden voldoen niet meer aan normen van sportkoepel NOC*NSF. De KNVB ontraadt het om op zulke velden te spelen. Het veld van Docos is met dertien jaar het oudst. Leverancier Arcadis garandeerde in 2001 een bruikbaarheid van tien jaar. De gemeente wilde met extra borstelen en wat rubber strooisel de velden weer goed bespeelbaar te krijgen. Op dat plan komt Leiden terug. Hoe de gemeente de nieuwe velden betaalt is nog onbekend. Voor het kunstgras van Docos zou pas in 2015 geld vrij komen. ‘Beter kan niet’, reageert voorzitter Jasper van Marwijk na een telefoontje van wethouder Frank de Wit. Het bedrijf FieldTurf heeft aangeboden om het veld voor grofweg 180.000 euro (ex. BTW) te vervangen. Mits de gemeente garant staat, wil het bedrijf dat bedrag ook voorschieten en in termijnen uitbetaald krijgen. (Zie ook 19-05). (LD04-06, WW18-06)

3. Samantha Janssen (24) opende onlangs in de Vrouwensteeg 12 de boetiek ‘Musthaves by S’. In de winkel worden kleding en accessoires verkocht. Ze runt de zaak samen haar moeder. (LD03-06, Sl04/06).

3. Het mogelijke medicijn drisapersen tegen de ernstige spierziekte Duchenne dat het biotechbedrijf Prosensa onderzoekt, mag van de Amerikaanse autoriteiten een versnelde registratieroute volgen. Een opsteker voor Prosensa, na een lastig 2013, met een mislukte studie. De goedkeuring betekent dat in VS voldoende vertrouwen is in het proces en een positieve uitkomst ervan. De registratie kan worden gestart terwijl het onderzoek nog loopt. Prosensa is ook in gesprek met de Europese autoriteiten over een EU-registratieaanvraag. ’Duchenne’ is een zeer zeldzame aandoening en maar weinig patiënten - meest jongens - halen hun dertigste levensjaar. Het medicijn moet een omweg vinden langs een gemuteerd stukje in het gen, dat eiwitproductie verhindert. (LD04-06).

3. Het Leidse Bio Science Park en de ’Plesmanboulevard’ stijgen op de jaarlijkse ranglijst voor kantorenlocaties van vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle (JLL) van plek 22 naar de negentiende plaats. Volgens JLL is de stijging vooral te danken aan de specialisatie van het Leidse kantorenpark. Bovendien profiteert Leiden van de trend dat de beste vestigingsplaatsen in de Randstad liggen en steeds aantrekkelijker worden voor bedrijven. JLL onderwerpt 239 kantorenlocaties aan een toets op basis van 57 criteria. De Leidse eindscore bedraagt 63,6 procent. De leegstand is er gedaald tot 4,4 procent. (LD04-06)

3. Voor de taalontwikkeling van kinderen moet je al met voorlezen beginnen als de baby drie maanden is. ‘Bij kinderen van vijftien maanden zie je al verschil in de woordenschat’ , zegt Heleen van den Berg die promotieonderzoek doet naar BoekStart, een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen. Ouders krijgen als hun kind drie maanden is een waardebon voor een informatiekoffertje van de bibliotheek. In 2013 haalden 54.000 ouders het koffertje op waarmee ze een jaar lang gratis boekjes kunnen lenen. De bibliotheken hebben veel materiaal en medewerkers geven informatie hoe je het beste kan voorlezen’, zegt begeleidend hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus. Beiden volgden in hun onderzoek 800 baby’s die meededen en een controlegroep die niet meedeed. Bij 22 maanden was het verschil nog duidelijker te zien. Vooral het verschil bij ’lastige’ kinderen was opvallend, volgens Bus: Een paar keer per dag, maar langer dan een paar minuten hoeft niet. En voorlezen versterkt de band tussen ouders en kind’. (LD04-06)

3. De manier waarop het universitair onderwijs in Nederland wordt beoordeeld, leidt niet tot beter onderwijs. Dat concludeert de Universiteit Leiden na onderzoek op een symposium in Leiden. Najaar 2013 evalueerde de universiteit de onderwijsvisitaties en onderzocht of de methodologie verbeterd kan worden. Volgens de onderzoekers ligt er zoveel nadruk op verantwoording, dat het doel niet gehaald wordt. Het effect moet zijn dat het onderwijs verbetert door een stimulerend gesprek tussen opleiding en beoordelingspanel. Maar er is te weinig aandacht voor inspiratie en verbetering. Bovendien moet de beoordeling beter. Simone Buitendijk, vicerector magnificus van de UL, pleit ervoor de universiteiten meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Daarbij zou de opleidingskwaliteit extern getoetst moeten worden. Op het symposium spreken ook vertegenwoordigers van de universiteiten van Oslo en Twente. (UL03-06, LD04-06, Mar05-06).

4. Het Leiderdorps Museum De Sterrentuin toont een gouden muntstukje dat in 630 werd geslagen in Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. Wethouder Jeff Gardeniers en museumvoorzitter Jos Gerrese tekenen daarvoor een schenkingsovereenkomst en de laatste neemt de aanwinst in ontvangst. Het waardevolste bezit van het museum is onderdeel van de tentoonstelling ’De groei van Leiderdorp, 500 - 1300’. De gemeente kocht de munt van de man die het in 1983 vond bij bouwwerkzaamheden in de wijk Buitenhof. Het lag jaren in de kluis. Het muntje, ongeveer zo groot als een dubbeltje, was lange tijd een veel gebruikt betaalmiddel. Volgens conservator Arent Pol van het toen nog in Leiden gevestigde Koninklijk Penningkabinet, die het in 1997 onderzocht, is het een van de gaafste van de ongeveer 400 Dorestadmuntjes die in ons land zijn gevonden. Pol schatte de waarde destijds op 6.000 gulden (ruim 2.800 euro). (LD30-05, LD05-06)

4. Sander Dubbeldeman en Jean Paul Dersjant zijn de nieuwe eigenaren van café De Uyl van Hoogland aan de Nieuwstraat. Het café bestaat al sinds 1977 en Dersjant kwam hier al in zijn jeugd. In 2007 kocht hij Studio de Veste op de 2e Binnenvestgracht en later werd Dubbeldeman compagnon. Samen maakten ze er een muziekcafé van. De nieuwe ‘Uyl’ heeft een statafel, nieuwe wijnen en bieren, hippe muziek en op zondag is er een speciale activiteit zoals klaverjassen, muziek of een haringparty. Maar het blijft een echt borrelcafé, aldus het duo. (LD04-06).

4. Een gehoorimplantaat bij dove kinderen zorgt voor een betere sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar zij zijn minder goed in staat om andermans gedrag te voorspellen. Daarom blijft passende begeleiding noodzakelijk, zegt Lizet Ketelaar die promoveert aan de Universiteit Leiden. Zij testte kinderen tot zes jaar met en zonder een implantaat en liet zij ouders vragenlijsten invullen.
Daaruit bleek dat de eerste groep minder in staat is morele emoties te tonen in reactie op het falen of slagen in een taak. (UL03-06, LD04-06).

4. Sreenivasa Ramaiahgari slaagde er in om in een laboratorium, een driedimensionaal model van de lever te maken, opgebouwd uit levende celculturen. Met het model kan de farmaceutische industrie in een vroeg stadium testen of een medicijn veilig is voor mensen. Het maakt bovendien experimenten met dieren overbodig. Het moeilijkst was volgens Ramaiahgari om voor de cellen de beste groeiomstandigheden te vinden. ‘De lever in ons lichaam wordt omgeven door een soort gel van eiwitten. Wij gebruikten een soortgelijke gel. We wisten alleen nog niet precies wat daarvoor de beste temperatuur of luchtdruk was. Dat zoekproces heeft zes maanden geduurd.’ Afkomstig uit India, studeerde hij eerst in Groot Brittannië en promoveert aan de Universiteit Leiden. Hij werkt bij het Leiden Academic Centre for Drug Research. (UL03-06, LD04-06).

4. De brief, van de zoon van de Amerikaanse wetenschapper Benjamin Franklin, blijkt nep te zijn. Op internet en bij de Universiteit Leiden ontstaat flinke opwinding na de vondst van de twee Haagse studentes Camille Steens en Robin. Ze beweren de brief gevonden te hebben in een wetenschappelijk boek uit de 18de eeuw over elektriciteit. De door de studenten gemaakte brief van de zoon van Franklin zou aantonen dat zijn vader het roemruchte ‘vlieger-experiment’ heeft uitgevoerd. Daarmee liet hij destijds zien dat er een verband is tussen bliksem en elektriciteit. In de wetenschap was altijd grote twijfel of Franklin dit experiment heeft uitgevoerd. Het zou waarschijnlijk zijn leven hebben gekost. Doel van de studenten was om te onderzoeken wat het effect is van een neppublicatie op internet. Benjamin Franklin was zelf ook een berucht vervalser en waarschijnlijk heeft hij zo zelf zijn beroemde ‘vlieger-experiment’ de wereld in geholpen. (RTVW04/06-06, Mare19-06).

4. Zorg en Zekerheid behaalde in 2013 ruim 40 miljoen euro winst. Een jaar eerder was het resultaat van de Leidse zorgverzekeraar nog bijna 70 miljoen. Dat komt onder meer omdat Z & Z vorig jaar 16 miljoen euro investeerde in de premieverlaging voor 2014. Het positieve resultaat in 2013 schrijft voorzitter van de raad van bestuur Ton van Houten onder meer toe aan de scherpe inkoop van farmacie en ziekenhuiszorg. ‘Meevallers gebruiken we om de premie te verlagen of te investeren in onze dienstverlening’. De Nederlandse Bank verplicht zorgverzekeraars financiële reserves aan te houden om veranderingen in de zorg op te vangen zonder dat de premie teveel schommelt. Voor Z en Z ligt die eis op minimaal 105 miljoen euro. In werkelijkheid ligt de reserve inmiddels op 293 miljoen. In 2013 groeide het aantal verzekerden met 5.000 naar 410.000. (LD05-06).

5. Matteo Brogi promoveert aan de Universiteit Leiden op onderzoek bij de Sterrewacht naar ’exoplaneten’ ‘De kans is groot dat er de komende tien jaar planeten worden gevonden die lijken op de aarde. We missen nu nog de juiste instrumenten, maar onze techniek biedt alvast een ontbrekend puzzelstukje’, aldus Brogi. Hij ging voor zijn onderzoek naar de Atacamawoestijn van Chili, waar de Very Large Telescope (VLT) staat. Hij richtte die op sterren dichtbij onze zon. Om deze sterren draaien enorm grote en hete gasachtige planeten die op Jupiter lijken. Die bekeek hij in infrarood om te zien welke moleculen de atmosfeer van zo’n planeet bevat Over niet al te lange tijd zal het mogelijk zijn om deze ‘aardachtigen’ te bekijken, wanneer de European Extremely Large Telescope (E-ELT) klaar is die ook in Chili wordt gebouwd. De E-ELT zal de grootste telescoop op aarde zijn en 16 keer scherpere plaatjes kunnen maken dan de Hubble Space Telescope. (LD02-07, UL23-06).

5. Voor de verbouwing van de bètacampus wordt 7,7 miljoen meer uitgegeven dan begroot, zegt universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. De totale investering bedraagt 107 miljoen euro. Vrees dat verbouwing van het WSD-complex daardoor in de knel komt heeft zij niet. Precieze plannen voor geesteswetenschappen zijn er nog niet. Alleen het skelet laten staan is een optie maar ook slopen is mogelijk. Eind juni is er meer duidelijkheid. (Mare05-06).

5. Guido van Woerkom wordt de nieuwe Nationale ombudsman. In een verklaring zegt hij ‘het vertrouwen dat in mij gesteld is niet te zullen beschamen’. Een Kamermeerderheid gaat akkoord met de benoeming. Bij een schriftelijke stemming krijgt hij 91 van de 102 uitgebrachte stemmen. Op 3 juni wordt de stemming uitgesteld wegens discussie rond een discriminerende uitspraak. De ANWB-directeur zei in 2010 dat hij zijn vrouw niet met de taxi liet gaan, omdat er ‘nog wel eens een Marokkaan achter het stuur zou kunnen zitten’. De Oegstgeestenaar bood direct excuses aan, maar de discussie laaide weer op. Op 17 juni schrijft hij Kamervoorzitter Van Miltenburg van de functie af te zien. Volgens Van Woerkom moet de Nationale Ombudsman in zijn handelen boven elke twijfel verheven zijn. Hij concludeert dat dit voor hem niet geldt omdat ophef is ontstaan dat een vertrekpremie van 325.000 euro had gekregen bij de ANWB terwijl hij onvrijwillig vertrok. Door zijn onverwachte stap zit hij vanaf 1 augustus zonder werk. Hij vertrekt dan na 15 jaar bij de ANWB waarover al in 2013 afspraken waren gemaakt. (RTVW05/17-06, LD16/18/23-06).

5. De gemeenteraad wil dat snackkarren verdwijnen binnen een straal van 100 meter rondom scholen voor basis- of middelbaar onderwijs. Dat staat in de gezondheidsnota ‘Ruimte maken voor gezondheid’. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vergunning Garenmarkt/Levendaal nabij het Luzac. Als de gemeente ook bestaande snackkarren wil saneren kunnen vier tot zes plekken niet meer gebruikt worden om een vette hap te verkopen. Uitbaters Vu en Le van de snackkar bij station Leiden Lammenschans zien de bui al hangen. Vu: ‘Al onze klanten zijn reizigers en buurtbewoners. Hier komen nooit scholieren. Als we weg moeten kan ik wel inpakken. De bus kostte 100.000 euro, we staan hier nu vijf of zes jaar. Ik ga gewoon failliet’. Leerlingen van het Da Vinci College Lammenschans vinden als de reden gezond eten is, ze eens in de kantine komen kijken. Daar verkopen ze dezelfde slechte troep zoals kipcorns en hamburgers. Wij mogen de school niet eens uit tijdens de pauzes. De uitbater van Expresshop op Leiden Lammenschans Caner Cakiroglu is verbaasd: ‘Pakt de gemeente dan ook snackbars en tankstations aan bij scholen? Of supermarkten? Die verkopen dezelfde spullen’. Het plan omvat nog een grijs gebied. Zoals seizoensgebonden kramen die oliebollen verkopen. (LD05-06).

5. Het LUMC heeft een nieuwe aanpak waardoor de meeste patiënten binnen één tot drie dagen na het bezoek aan de huisarts weten of de kwaal aan kanker doet denken. ‘Iemand die zich bijvoorbeeld meldt met slikklachten, krijgt binnen één of twee dagen een onderzoek’, zegt maag-, darm- en leverarts Alexandra Langers die is gespecialiseerd in oncologie. Bij de maagscopie, die ongeveer tien minuten duurt, weet de arts vaak al of er een verdenking is op kanker. Bij ruim 90 procent gaat het om een onschuldige aandoening zoals een ontsteking. Dat wordt meteen na de scopie verteld. Hoofd van de afdeling oncologie, Koos van der Hoeven: ‘Negentig procent heeft dus maar één of twee slapeloze nachten. De overige tien procent krijgt zo snel mogelijk een behandelplan’.
Het LUMC begon in september 2012 met de sneldiagnostiek, als eerste bij tumoren die niet veel voorkomen. Daarna volgden mogelijke tumor in de prostaat, de slokdarm of maag. De melanomen en tumoren aan de alvleesklier, het hoofd en de hals, de schildklier en de hypofyse volgen binnenkort. Met longkanker wordt nu begonnen. Van der Hoeven: ‘Poli voor poli, elf in totaal, werken we af om de nieuwe werkwijze in te voeren’. Langers vult aan: ‘Om de patiënt snel te kunnen helpen, houden we plekken open op de scopie- en röntgenafdeling. De artsen benadrukken dat het alleen tegemoet komt aan de gemoedsrust. Bij de behandeling geldt: zorgvuldigheid gaat boven snelheid. (LD06-06).

5. Negen van de tien molenaars zijn tegen het plan van de provincie om bouwen in de buurt van molens te versoepelen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 57 molenaars in de provincie. Als wieken minder wind vangen, staan de molens vaker stil en dat geeft hogere onderhoudskosten. Vooral in het poldergebied ten oosten en noorden van Leiden staan veel historische molens. Exact 77 procent van de ondervraagden zegt nu al last te hebben van aantasting van de molenbiotoop. Als het aan het Leidse statenlid Bart Vermeulen ligt worden de biotopen extra beschermd: ‘We moeten zuinig zijn op ons erfgoed’. (LD06-06)

5. Het bestuur van Gezinscentrum Slaaghwijk in de Merenwijk maakt bekend per 1 oktober op te stappen wegens een verschil van mening met de gemeente over de werkwijze. Het centrum richt zich vooral op allochtone vrouwen die niet of nauwelijks buiten komen en daarin vaak door hun man beperkt worden. Naar het centrum aan het Valkenpad mogen zij wel, omdat daar uitsluitend vrouwen komen. De gemeente vindt dat de vrouwen veel actiever moeten worden en gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk of betaald werk te gaan doen. ‘Deze vrouwen hebben veel meer potentie’, zegt wethouder Roos van Gelderen en verwijst naar het Vrouwkindcentrum aan de Langegracht. ‘De gemeente overschat de doelgroep’, vindt bestuurslid Selda Yokus. Collega Sonja van Uden: ‘Mensen maken hier babystapjes. Als ze na verloop van tijd vrijwilligerswerk op school gaan doen, is dat al heel wat’. Het tweede conflict is de financiering. Het gezinscentrum gaat in twee jaar van 96.000 naar 27.000 euro subsidie per jaar. De wijkagent en de GGD betreuren als het gezinscentrum zou verdwijnen. (LD06/11-06, LN25-06).

5. Het Leids Zeemanskoor ‘Rumor di Mare’ en de maritieme folkgroep ‘Act of Mutiny’ organiseren voor het derde jaar het festival met maritieme muziek: ‘Naar Zee, Naar Zee !’. Het festival start met een lezing door Judith Brouwer samen met BplusC in de bibliotheek in de Nieuwstraat over de duizenden Nederlandse brieven uit de 17de en 18de eeuw die destijds door de Engelsen zijn gekaapt. De lezing wordt omlijst met maritieme muziek uit die tijd. Burgemeester Henri Lenferink opent op 7 juni het festival op het Burchtplein. Bij de Burcht en op Hooglandse Kerk treden - behalve de organiserende groepen - diverse binnen- en buitenlandse groepen op, zoals Les Mâles de Mer (België),The Longest Johns (UK), Shantymen Kaap (Hoorn) en Onstuimig Schuim (Noord-Kennemerland). Verder wordt het maritieme verleden van de stad over het voetlicht gebracht, waarvan de Kweekschool voor Zeevaart een mooi voorbeeld is. Als educatief element verzorgen Rumor di Mare en Act of Mutiny gastlessen over shanties en zeemansliederen op de Leidse Houtschool. (LN04/11-06, Sl06-06).

5. Carel van Rhee (50) stopt na ruim 35 jaar met zijn haringkraam bij Molen de Valk als over enkele maanden de bouw van de parkeergarage op de Lammermarkt begint. De gemeente wil hem een alternatieve plek toewijzen, maar daar ziet hij geen brood in. ‘Ik mag de komende twee jaar op de Garenmarkt staan. Maar dan moet ik tien keer per jaar mijn hele handel weghalen als er evenementen zijn. Die zijn allemaal in de zomer. Dan moet ik ze juist verdienen’. Over twee jaar terug naar zijn plek, ziet hij ook niet zitten: ‘Mensen parkeren niet voor een paar euro in de garage om een harinkie te kopen. Ik moet het hebben van mensen die even snel hun auto neerzetten, een visje halen en weer doorrijden’. Op 15-jarige leeftijd komt hij bij z’n vader in de zaak werken. Op 1 oktober loopt zijn vergunning af maar over een maand of twee stopt Van Rhee: ‘Wat ik daarna ga doen? Ik heb nog geen idee’. Als voorbereiding voor de bouw starten op 23 juni boringen door Lankelma Geotecnniek tot een diepte van zestig meter om de grondlagen in kaart te brengen. Ook worden peilstations geplaatst om de hoogte van het grondwater in de gaten te houden. (Sl05/26-06).

5. Het Kenniscentrum Plantenstoffen krijgt in het Franse Châlons-en-Champagne een innovatieprijs en een cheque van 2.500 euro voor de extractenbibliotheek. Het is een digitale verzameling van extracten uit planten waaraan ook organismen als schimmels en bacteriën worden toegevoegd. Het is de bedoeling dat de Nederlandse tuinders, als leveranciers van de extracten, worden gekoppeld aan producenten die op zoek zijn naar specifieke stoffen. Zoals farmaceutische bedrijven of de cosmetische industrie. De Leidse bibliotheek moet medio 2015 klaar zijn en bestaat dan uit zo'n 1.500 plantenfamilies. (LD06-06).

5. Buurtvereniging Pancras-West vreest extra filevorming op de Hooigracht als na de reconstructie de voorsorteerstrook naar de Ir. Driessenstraat is verdwenen. Dat staat in het wijkblad van de buurtclub. Voorzitter Jaap van Meijgaarden vreest dat de files langer worden en het aantal ongelukken toeneemt. (LD05-06, WW11-06).

5. Leiden stijgt in de jaarlijkse ‘Atlas Voor Gemeenten’, waarin de vijftig grootste gemeenten worden vergeleken. Met ‘aantrekkelijk wonen’ en in de sociaaleconomische index wordt plek acht bezet. Wat opvalt is dat de gemeente veel hoogopgeleiden en laagopgeleiden telt en de middengroep ontbreekt. Koploper is Leiden als het om de ranglijst voor jongeren gaat, die een havo- of vwo-diploma halen. Dat ligt rond de zeventig procent. De derde plek bezet Leiden bij de grootste banengroei. Leiden is tweede met het minste aantal arbeidsongeschikten. Bij de gemiddelde prijs van een koopwoning staat Leiden zevende. Wat de horeca betreft is de gemeente elfde met het aantal cafés en vierde bij de restaurants. Op toneel en muziekgebied scoort Leiden beneden de middenmoot. (LD05-06).

5. De man, die met ontbloot bovenlijf een gewapende overval op een snackbar in de Haarlemmerstraat pleegt, wordt de volgende ochtend rond drie uur opgepakt. De 45-jarige Leidenaar gaat er na een gevecht met de eigenaar zonder buit vandoor. Met een helikopter en een speurhond is de politie de hele avond op zoek naar de man. Buurtonderzoek en camerabeelden leiden tot identificatie waarna de politie hem thuis opzoekt. De Leidenaar is een bekende van de politie, hij kwam eerder in aanraking met justitie voor overvallen en wapenbezit. (LD06/07-06, RTVW06-06).

5. Tot en met 7 juni kan Leiden weer films in de open lucht bekijken. De Leiden International Filmfestival Summer Special op het Pieterskerkplein biedt drie dagen ruimte aan 600 filmbezoekers. Vanaf 22.30 uur wordt de klassieker ‘Breakfast at Tiffany's’ met Audry Hepburn vertoond. Een dag later is het de Indiase film ‘The Lunchbox’ en op de slotdag is de Amerikaanse comedy ‘The Way Way Back’ aan de beurt. (Sl02-06, LD05-06).

5. Natuurkundige Dirk Bouwmeester en Corine Hofman van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden krijgen een NWO-Spinozapremie. De hoogste onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan drie of vier in Nederland werkzame topwetenschappers. Zij krijgen elk 2,5 miljoen euro om hun onderzoek te bekostigen. Bouwmeester is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en de University of Santa Barbara. Hij combineert experimenten bij extreem lage temperaturen en nanotechnologie. In Leiden zette hij een Europese onderzoeksgroep op. Hofman regisseert het internationale transdisciplinaire megaproject Nexus 1492, gefinancierd door de European Research Council. Hierin werken ruim 50 onderzoekers samen om de kolonisatie van de Amerika’s te beschrijven vanuit Indiaans perspectief. (LD07-06, UL06-06, Mare19-06).

5. De nieuwe wethouder financiën, Marleen Damen, overhandigt de jaarrekening over 2013 aan Pieter Kos, plaatsvervangend vice-voorzitter van de gemeenteraad. De gemeente sluit af met een positief resultaat van ruim 17 miljoen euro. Ruim 12 miljoen vloeit terug in diverse reserves, zodat het beschikbaar blijft voor lopende projecten die vertraging opliepen. Het uiteindelijke netto-resultaat wordt daarom 5 miljoen. Dat bedrag voegt het college toe aan de algemene reserve die op het gewenste niveau van 10 miljoen komt. In het afgelopen jaar waren er bij enkele projecten, waaronder het Aalmarktproject, financiële tegenvallers. (Gem05-06, LD06/11-06, Sl06-06, LN11/18-06, WW18-06).

5. Loco-burgemeester Frank de Wit reikt op een afscheidssymposium een koninklijke onderscheiding (ridder in de orde van Oranje-Nassau) uit aan Paul Went, vertrekkend hoofd van het Opleidingsinstituut Specialisme Ouderengeneeskunde van het LUMC. Went deed in verpleeg- en verzorgingshuizen jarenlange ervaring op met de zorg en behandeling van chronisch zieke en ernstig beperkte ouderen. Vanaf die tijd zet hij zich in om door onder andere nascholing tot een betere medische behandeling te komen van verpleeghuisbewoners. In 1996 werd Went benoemd in het LUMC en zet hij de opleiding tot verpleeghuisarts op en ontwikkelt die. Verder speelt hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland. En hij maakte langdurig deel uit van de Stuurgroep eerstelijnsgeneeskunde. Hij is nog penningmeester van de Samenwerkende Opleidingen tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland. (FeedGem06-06, WW11-06).

6. Als de gemeente de Aalmarktplannen volledig wil realiseren moet er zes miljoen extra in gestoken worden. Het college besluit met tegenzin die gelden vrij te maken omdat het project te belangrijk is om ermee te stoppen. Toen Leiden jaren geleden de contracten tekende met ontwikkelaar ASR werd uitgegaan van mooie rendementen op het nieuwe winkelgebied. Omdat die door de crisis deels zijn verdampt heeft de ontwikkelaar een ontbindende bepaling uit het contract ingeroepen. Als het project niet kan worden ondergebracht bij een institutionele belegger, kan ASR onder het contract uit. Dat dreigt te gebeuren. De plannen worden onder het vorige college, met name door wethouder Pieter van Woensel, vlotgetrokken. Het megaproject is in drie stukken geknipt. Het Waagblok, met daarin het vernieuwde V&D, een fietsenstalling, The Sting en Grand Café De Waag is zo goed als klaar. Deel twee is het Stadsgehoorzaalblok met een nieuwe winkelstraat tussen de Breestraat en de Aalmarkt. Alle nieuwe winkelruimtes zijn bijna verhuurd. Het laatste deel ligt aan de overkant van het water. Tussen de Stille Rijn en de Haarlemmerstraat moet het ‘Haarlemmerstraatblok’ tot ontwikkeling komen. ASR heeft ook hier problemen om de afspraken gestand te doen. De beoogde huurder is afgehaakt hoewel er inmiddels wel een nieuwe geïnteresseerde partij is. (LD06-06)

6. Directeur Chris Verplancke van Stadsparkeerplan Leiden baalt van de overlast die junks veroorzaken op een stuk grond achter het parkeerterrein aan de Haagweg. ‘Junkies kamperen illegaal in tentjes achter ons parkeerterrein, de instanties doen niks met onze klachten en ondertussen krijgen wij de schuld van omwonenden’, foetert de parkeerbaas. De zwervers Cees(56) en Arie(49) en drie andere thuis- en daklozen zitten er al twee weken en weg krijgen is nog niet gelukt. Verplancke hoopt dat de politie snel ingrijpt, want de situatie is onhoudbaar. De junks lopen onder invloed van drugs en drank over het parkeerterrein. (LD07-06, Sl07-06).

6. Cees van der Voort gaat aan het begin van de zomervakantie met pensioen bij basisschool De Arcade in de wijk Roomburg. Vandaag krijgt hij zijn afscheidscadeau: een sponsorloop, waarvan de opbrengst (ruim 7.325 euro) naar zijn stichting in Kenia gaat. Van der Voort werkte 42 jaar in het onderwijs. Eerst op de Hammarskjöldschool in Zuid-West, daarna op de Teldersschool, asielzoekersschool ’t Meer, de Merenwijkschool en tot slot De Arcade. Zijn beroepskeuze dankt hij aan zijn moeder. Na de mulo wist ik niet wat ik wilde. Mijn moeder drong aan om naar de kweekschool aan de Paulus Buysstraat te gaan. Det bleek een gouden greep. Zij heeft daarmee mijn toekomst bepaald’.
Hij was enige tijd plaatsvervangend directeur op de Teldersschool, maar gaf dat stokje snel over. Het leukst is om te onderwijzen. In Roomburg geef ik les aan kinderen waarvan ik de ouders op de Telders in de klas had’. Op de asielzoekersschool zag hij dezelfde gretigheid om te leren als bij kinderen uit de sloppenwijken van Mombassa. Daar kwam hij twaalf jaar geleden terecht via de Anne Frankschool, die er een school sponsorde. Van der Voort richtte samen met zijn vrouw Mieke de stichting ‘Voort-in-Kenya’ op. Inmiddels steunen twintig mensen uit hun omgeving elk een kansarm kind uit een sloppenwijk. De kinderen gaan naar school en krijgen daar een volwaardige maaltijd en medicijnen. Tijdens hun verblijf in Kenia geeft hij les en voert zijn vrouw gesprekken met de moeders. Ook zorgen ze voor de bouw van nieuwe scholen. Na zijn pensionering hopen Cees en Mieke vaker naar Mombassa te kunnen. De plannen voor een nieuwe school liggen klaar. Hij wordt voor een groot deel gebouwd met Leids geld: de opbrengst van de sponsorloop en geld van de Lorentzschool, die zijn stichting drie jaar steunt. Op 5 juli geeft Van der Voort een afscheidsfeest in café Doesbrug in Leiderdorp. (LD06-06, LD03-07).

6. Een festival voor de echte liefhebbers van popmuziek, noemt Mark Siera het festival ‘Peel Slowly and See’ dat zijn vierde editie beleeft. Kraak en Smaak, Celine Cairo, Wooden Saints, Afterpartees en The Incredible Stacks zijn enkele van de optredende acts. Na drie edities in het Imperium Theater biedt nu Q-Bus onderdak. In de oefenruimte staat een tweede podium, waar plaats is voor tachtig toeschouwers. Hier staan rustiger acts geprogrammeerd. Siera is er ook trots op The Afterpartees te hebben binnengehaald. ‘Zij spelen een dag later op Pinkpop’. (LD06-06).

6. Ramsj, tweedehands boeken en antiquarisch materiaal van de voormalige boekenketen De Slegte zijn tijdelijk te koop in een pop-up store aan de Haarlemmerstraat 216. Na de sluiting van de winkel in de Breestraat wordt het onder de naam Online De Slegte voortgezet. Directeur Michel de Vries, van origine Gronings antiquaar en manager van het project, wil er een reizend circus van maken en na Leiden andere steden aandoen. ‘In Leiden proberen we het winkelconcept uit’. De voormalige ramsjketen voortgezet onder de naam Polare ging in het voorjaar failliet. Het gaat onder meer om een miljoen ramsjboeken. Er worden ook boeken van particuliere aanbieders ingekocht. (LD05-06, RTVW05-06, Sl06-06, WW11-06).

6. De Haagse rechtbank veroordeelt een 35-jarige Leidse draaideurcrimineel tot twee jaar celstraf. Daarna komt hij in een begeleidwonentraject. De officier van justitie eist twee weken eerder veertig maanden cel waarvan tien maanden voorwaardelijk wegens een overval op kinderwinkel Lila op 15 januari. Hij bedreigde de eigenares met een mes en brak dezelfde avond in bij een slijterij waar hij tien flessen cognac stal. Een voorwaardelijke straf van een half jaar uit 2011 loopt nog. De cocaïneverslaafde wordt door zijn moeder aangegeven bij de politie. (LD26-05, LD07-06).

6. De honderdste kaderhuisarts Ouderengeneeskunde studeert af aan het Leids Universitair Medisch Centrum en dat wordt gevierd met een symposium in Oegstgeest. De tweejarige opleiding voor meer specialistische kennis over kwetsbare ouderen startte in 2007. Annet Wind, coördinator van de opleiding: ‘Ze zijn gefocust op de wensen en mogelijkheden van ouderen zelf en willen zelfredzaamheid stimuleren met hulp van familie en vrijwilligers’. (LUMC05-06, LD05-06).
((CV7. Martine Heruer (36), studie maatschappelijk werk, zorgadviseur bij Topaz, ‘kroegbaas’ van het Alzheimer café, lid van 5 mei comité Bevrijdingsfeesten, voorheen commissaris 3 October Vereeniging en dochter van HVOL-voorzitter Rene Heruer. (LD07-06)).

7. De 30ste editie van Leidse Orgeldag wordt georganiseerd door de Stichting Orgelstad Leiden. Onder meer worden twee recentelijk gerestaureerde orgels bespeeld: het Hillorgel in de Pieterskerk en het Steevens-Van Assendelftorgel in de Waalse kerk. Het concours voor jonge organisten vindt geen doorgang door te weinig aanmeldingen. Organist Jan Verschuren sluit de dag af in de Hartebrugkerk. Andere organisten zijn Theo Visser, Henk Gijzen en Geertgen van de Wetering. (LN04-06, LD06-06).

7. Een 61-jarige Leidse snorfietser overlijdt nadat hij op de Agaatlaan tegen een buspaal rijdt en hard ten val komt. (RTVW08-6, LD10-06, Sl11-06).

7. Tijdens de cultuurweken ‘Signatures’ kunnen gasten onder de blote hemel slapen in door kunstenaars en vormgevers ontworpen buitenkamers. Het is de vijfde editie van ‘Openluchthotel’ met het Rijksmuseum Volkenkunde als centrale locatie. Fields of Wonder, platform voor theater en cultuur, schreef daarvoor een wedstrijd uit. Vijf ontwerpers kregen 750 euro voor hun creatie. Zo maakte meubelmaker en timmerman Joost Koster een bed met metershoge takken van een gekapte dennenboom van twaalf meter in Woerden. Geert van der Velden, artistiek leider van Fields of Wonder, vroeg of hij het winnende ontwerp van leerlingen van het Da Vinci College Lammenschans wilde uitwerken. De creaties zijn binnen een uur te (de)monteren en kunnen tegen een stootje. Gemiddeld slapen er 80 mensen per keer op bijzondere buitenplekken zoals in binnentuinen bij musea, op balkons en in tuinen van particulieren. Ook zijn er slaapplekken bovenop de watertoren en in de Burcht. Fields of Wonder haalde de inspiratie uit het werk van Jimmy Nelson die exposeert in volkenkunde. Hij reisde de hele wereld over om verdwijnende culturen vast te leggen. Het Openluchthotel verhuist na Leiden naar Utrecht (28 juni) en Haarlem (23 augustus). (LD07-03, LN28-05, LD05-06, HOZ29-06).

8. ‘De Goliath’ of ‘De Reus’ heet het pand aan de Breestraat 117, tegenover het stadhuis, in historische documenten. In de onderste twee verdiepingen van het monument opent familiebedrijf Van de Leur Leiden er een lunchroom annex koffiebar en een audiospeciaalzaak. Een aparte combinatie. ‘Met mijn vader maak ik sinds 2008 luxe geluidsapparatuur’, zegt Pim van de Leur (23) die van Rotterdam naar Leiden verhuisde. ‘We wilden een zaak maar speakerwinkels zijn altijd zo leeg. Toen ik met mijn ouders koffie dronk in een fietsenzaak, wist ik: dit wil ik ook’. Pim volgde samen met zijn zus Joella (25) een barista-opleiding, om alles over koffie te weten en ging op zoek naar aparte producten. ‘Onze cola heeft een week staan pruttelen in een Engelse brouwerij en we verkopen alleen speciaalbiertjes van kleinschalige makelij’. Het grootste deel van het pand stamt uit de 17de eeuw, maar in de kelders vonden archeologen sporen van vroeg middeleeuwse bewoning. Onder meer resten van een wapensmederij. Volgens vader Rob van de Leur (57) zitten de oudste elektriciteitskabels van Leiden in het pand. De kern is van staal en er omheen zit een soort katoen’. Tijdens de opening exposeert kunstenaar Jeroen Spijker en met het filmfestival wordt gesproken over samenwerking. Er zijn ook plannen voor een terras en een wijnwinkel in de kelder, maar voorlopig wordt alleen de begane grond gebruikt. ’s Avonds kan de zaak worden gehuurd voor (huwelijks)feesten voor maximaal zestig mensen. Bouwbedrijf Burgy kocht het monumentale pand van de gemeente en restaureerde het ingrijpend. Op de bovenverdieping kwam onder meer appartementen. (LD31-05, LD01-07)

8. Kunstenaar Merijn Tinga presenteert tijdens de World Ocean Day in Scheveningen zijn plastic surfboard en maakt zijn opwachting bij de Kiteboard Open in Noordwijk. Het ‘soup board’ is in zijn werkplaats aan de Herengracht gemaakt van afval dat hij langs de vloedlijn aan de kust verzamelde. Met brandertjes en strijkijzers en in pannetjes smolt hij het plastic. Hij kreeg hulp van professionele kant: Eddy van de Versusshop in Scheveningen. Verder wordt hij gesponsord door Peter Lynn en Tomra, producent van machines voor de verwerking van petflessen. Documenairemaker Bie Muusze maakt een film over het project. De Leidenaar die al surft sinds zijn achtste toen hij op Curaçao woonde, wil het record ‘downwinden’ verbeteren door op zijn zelfgemaakte ‘soup board’ met de wind mee te kiten van Oostende in België naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Op 5 juni doet hij met de plank een geslaagde test op ‘Wet ’n Wild’ in Alphen aan den Rijn na een eerdere mislukking. (LD27-05, LD07-06).

8/9. Wethouder Robert Strijk opent de zesde editie van de Leidse Hofjesconcerten bij de Burcht waar Hanna Shybayeva en het Tsaÿe Trio een bewerking van de derde symfonie van Beethoven ten gehore brengen. In twee dagen worden er meer dan 200 concerten gegeven in 24 hofjes die drukbezocht worden. Extra speellocaties zijn het Gravensteen bij het Gerecht, Scheltema, de concertzaal van Emile van Leenen Piano's aan de Lammermarkt, de Burcht en Ars Aemula Naturae. Er zijn diverse routes voor klassiek, jazz,, Spaanse en volksmuziek. Ook is er een speciale ‘jong talent route’. Er komen vele prijswinnaars naar Leiden zoals Nicolas van Poucke die de Steinway International Competition won en blokfluitist Lucie Hors die Nederland vertegenwoordigde op het Eurovision Young Musicians 2014 in Keulen. Op 9 juni wordt het evenement afgesloten bij de Morspoort met een optreden van onder andere de salsaband ‘La Fundación’. Volgens artistiek leider Michiel van Westering waren er vorig jaar meer dan 10.000 bezoekers. (LN04-06, Sl05-06, LD05/07/10-06, RTVW06-06, HOZ08-06).

9. De politie en de Belastingdienst houden een grootschalige verkeerscontrole op de Kooilaan. In totaal worden er 6.688 voertuigen gecontroleerd. Bij dertig bestuurders wordt een blaastest afgenomen, twee hadden te diep in het glaasje gekeken. Verder deelt de politie bekeuringen uit voor het rijden door rood licht, het vervoeren van een passagier op een niet juiste zitplaats, telefoneren en het rijden zonder rijbewijs. Een taxichauffeur wordt bekeurd voor het rijden zonder verzekering. Tijdens de controle worden bij drie personen openstaande boetes geïnd en één bestuurder aangehouden omdat hij gesignaleerd stond. De Belastingdienst haat 19.406 euro op en legde beslag op 22 voertuigen. (Sl10-06, LD11-06).

9. Aan de Admiraal Blanckertweg brandt ’s nachts een camper uit. Bij forensisch onderzoek vindt de politie sporen van brandstichting. Die worden vergelen met sporen bij de uitgebrande auto in de Corantijnstraat een maand geleden. (RTVW09-06, LD10-06).

9. De Breestraat wordt open gegraven om groot onderhoud uit te voeren aan de gasleidingen en het elektriciteitsnet. De gemeente wilde de straat vanaf eind juni opnieuw inrichten en Liander zou pas over enkele jaren aan de slag gaan. Na spoedoverleg besluit de netwerkbeheerder de gasleidingen eerder te vervangen. ‘De opknapbeurt gaat aanzienlijk langer duren dan gepland’, schrijft wethouder Robert Strijk aan winkeliers en de gemeenteraad. Vijf miljoen euro is ervoor opzij gezet. Tijdens het grondwerk blijven bussen er rijden. Die worden vanaf eind juni omgeleid via Hooigracht en Langegracht. ‘Overmacht, hier valt niets aan te doen’, reageert Max van Praag, voorzitter van de Breestraat-winkeliers. De VVD-raadsfractie wil weten of het vervroegen andere werkzaamheden, zoals bij de Klokpoort, doorkruist en vreest dat de binnenstad volledig onbereikbaar wordt waardoor ondernemers nog meer de dupe worden. (Sl17/26-05, LD20/28-05, WW28-05).

10. Twee vmbo-leerlingen Sanne van Veen van Tycho Redegeld van het Vlietland College Leiden winnen een prijs voor het beste sectorwerkstuk van Nederland, uitgeschreven door de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer. Voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet overhandigt de prijs en dineert samen met het duo en de winnaars van de havo- en vwo-prijzen. Sanne en Tycho kozen als onderwerp ‘rondkomen van weinig geld’ en kregen een compliment van docent Linda van der Zwaan. (LD11-06)

10. Leidse studenten gaan minder vaak uit dan studenten uit andere steden. Zo’n 27 procent gaat zelfs nooit uit, blijkt uit het Studenten Uitgaven Onderzoek in de twaalf grootste studentensteden. Als Leidse studenten uitgaan, kiezen ze het liefst voor een club. In andere gemeenten wordt meestal gekozen voor de kroeg.
Over het algemeen drinken studenten drie tot vijf glazen alcohol. In Leiden drinkt de student het liefst een mixdrankje. Landelijk is bier de absolute favoriet, gevolgd door mixdrankjes en wijn. Verder blijkt dat 40 procent van de studenten één tot twee keer per maand uit eten gaat. Meestal wordt het goedkoopste gerecht van de kaart gekozen en geven ze geen fooi. Vakanties worden in de regel online geboekt. Bijna 80 procent van de ondervraagden zegt te sparen, vooral voor vakanties en onvoorziene uitgaven. Daarna volgen een woning, een studie en een motor of auto.(Sl10-06, RTVW10-06, HOZ15-06).

10. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben opnieuw een belangrijke stap gezet bij de ontwikkeling van een medicijn tegen artrose. In 2008 werd in Leiden al het gemuteerde gen dat artrose veroorzaakt ontdekt. Onlangs kwamen de onderzoekers er ook achter, hoe dit DIO2-gen schade aanricht aan het kraakbeen in gewrichten van de patiënt. Door deze ontdekking moet het in de toekomst mogelijk zijn om de ziekte af te remmen en zelfs te genezen. Bij gekweekte cellen in het laboratorium is dit al gelukt. ‘In een celmodel lukte het om met een bepaalde stof het gen actiever te maken en af te remmen’, zegt onderzoeker Ingrid Meulenbelt. ‘Nu onderzoeken we of deze methode hetzelfde effect heeft bij dieren en mensen’. Het kan nog jaren duren voor er een medicijn op de markt is, want de onderzoekers moeten ook de langetermijneffecten in kaart brengen. Tot nu toe bestaat er geen behandeling. Als kraakbeenslijtage op een röntgenfoto te zien is, is het eigenlijk al te laat. Patiënten krijgen pijnstillers en fysio tot het gewricht zo ver versleten dat het vervangen moet worden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht dat artrose in 2020 wereldwijd de op drie na belangrijkste oorzaak van invaliditeit is. (RTVW10-06).

10. De gemeente verlaagt de komende vier jaar de OZB elk jaar met 1,5 procent.
Het nieuwe stadsbestuur wil Leiden financieel gezond houden en tegelijkertijd extra geld uittrekken voor de nieuwe zorgtaken die gemeenten krijgen op het gebied van de AWBZ en de WMO. Ook wordt de zogeheten declaratieregeling verruimd. Dit is een subsidie waarbij mensen met lage inkomens een tegemoetkoming kunnen krijgen voor kosten van bijvoorbeeld sport of cultuur. Nu geldt de regeling voor iedereen met een inkomen tot 110 procent van het bijstandsniveau, dat wordt 120. (RTVW10-06).

10. Juwelier Rob van Gerner kan de verbouwing van het leegstaande Jugendstilpand aan Breestraat 90, hoek Maarsmansteeg afronden. Zijn vergunningaanvraag die hij in januari indiende is goedgekeurd door B en W waarbij negatieve adviezen van de welstand- en monumentencommissie ter zijde zijn geschoven. Vooral zijn plannen om de historische kelder aan te passen, stuitten bij de commissies op weerstand. Volgens het stadsbestuur weegt een nieuwe levensvatbare winkel in de binnenstad zwaarder.Van Gerner: ‘Maart 2013, toen we het pand kochten, hoopten we nog dat jaar te kunnen verhuizen. Nu zien we ook de hoop op augustus 2014 al een beetje verdwijnen. Misschien voor de Kerst?’ Van Gerner heeft bijna een kwart eeuw zijn juwelierszaak enkele meters verderop in de Maarsmansteeg. Het wordt volgens hem een compleet ander soort winkel; goed in het zicht en met duizenden voorbijgangers. Nu is hij specialist die alleen op afspraak open is, straks verwacht Van Gerner zeven dagen per week mensen te kunnen ontvangen. Hij noemt de nieuwe plek de ’eredivisie’ van het Leidse centrum. De firma Timmermann liet het pand, ontworpen door architect J. van der Heyden, bouwen en opende er op 8 april 1905 het ’Engelsch Heeren Mode-Magazijn Specialiteit in Heerenhoeden, Mode- en Sportartikelen’. Gerner kocht het pand anderhalf jaar geleden. (LD02/13-06, Gem10-06, LN18-06).

10. Görtz & Crown timmert aan de weg. De nanny-opleiding opent een vestiging in België en maakt plannen voor filialen in andere Europese landen en breidt uit met vervolgopleidingen. Oprichter Hansje Görtz, die onder meer drie jaar voor het koninklijk huis werkte, verliet onlangs het Leidse bedrijf. ‘Een technisch faillissement was de meest praktische manier om een doorstart te maken’, adus manager Ingrid Kolk. Görtz blijft betrokken als adviseur. ‘Jaarlijks koppelen we dertig tot veertig dames aan een gezin. Een nanny werkt minimaal dertig uur per week bij één gezin en gaat vaak ook mee op vakantie. Het is zeker geen negen- tot-vijfbaan’, zegt Kolk. (LD10-06).

10. Meer terrassen en aanlegplaatsen, maar ook meer vaarregels, eenrichtingverkeer op sommige grachten en een langzaam uitsterfbeleid voor woonboten. Die plannen heeft de gemeente voor de Leidse wateren, die de laatste jaren te druk, te vuil en te gevaarlijk zijn geworden. Eenrichtingverkeer bijvoorbeeld op de Nieuwe Rijn, zou dat kunnen verhelpen en borden met elementaire vaarregels. Ook ontnemen woonboten vaak het zicht op grachten. Bovendien zijn ze de afgelopen jaren steeds groter geworden en daarnaast richten de bewoners vaak kleine stukjes walkant in alsof het hun terrein is. Daar gaat de gemeente paal en perk aan stellen en bovendien volgt een uitsterfbeleid op de langere termijn. Verder mogen dekschuiten zonder (terras)functie niet meer in de binnenstad liggen en komen er nieuwe aanlegsteigers voor kleine pleziervaartuigen. Het totale plan wordt dit jaar nog behandeld in de gemeenteraad en de eerste gevolgen moeten in 2015 duidelijk worden. (LD11-06).

10. B en W besluiten dat de koopovereenkomst met Hillgate hotel Rapenburg B.V. weer van kracht is. Een eerder besluit om de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het ontbinden van de koopovereenkomst is teruggedraaid. De komst van een hotel aan het Rapenburg blijkt nog niet van de baan. De Wassenaarse projectontwikkelaar Hillgate presenteerde twee jaar geleden een plan voor een luxe hotel in het voormalige Inloophuis Psychiatrie tegenover het Academiegebouw. Na een verbouwing van naar schatting zes miljoen euro een aantal vergaderzalen en 76 kamers gaat tellen. Sandton Hotels was de beoogde exploitant. Diverse monumenteninstanties uitten kritiek op onderdelen van het ontwerp waardoor een vertraging in de plannen ontstond. Toen Hillgate begin dit jaar alsnog met een vernieuwd eindresultaat op de proppen kwam, kwamen vooral buurtbewoners in het geweer. Zij vonden de plannen te massaal voor de historische Pieterswijk. Die weerstand en kritische vragen vanuit de raad, deed het stadsbestuur begin dit jaar besluiten de koopovereenkomst te ontbinden. Dat is plotseling teruggedraaid, mede op advies van de stadsadvocaat. Hillgate zelf is optimistisch over het doorgaan van het plan. ‘We gaan er van uit dat het goed komt’, zegt woordvoerder Michiel Kal eind juni. ‘Door aanpassingen duurt het wat langer dan we hadden verwacht’. Het Leidse architectencollectief Mulder Van Tussenbroek + Van Veen architecten is inmiddels buitenspel gezet. Zij maakten het oorspronkelijke plan dat zo’n zes miljoen zou kosten en de gemeentelijke- en rijksmonumentencommissies waren akkoord. Maar Hillgate liet een eigen plan maken. Inmiddels hebben de drie architecten hun plan een andere ontwikkelaar met een nieuwe exploitant gevonden, die hun plan willen voortzetten. Het nieuwe 5-sterren Conservatorium hotel in Amsterdam is een project van deze ontwikkelaar. Volgens wethouder Paul Laudy is Hillgate de partij waarmee de gemeente in gesprek is. ‘Pas als hun aanvraag niet doorgaat ontstaat een nieuwe situatie’. (FeedGem10-06, LD13/28-06, LN18-06, Sl260-06, Sl03-07, LD12-07).

10. Liander begint in de Breestraat met het vervangen en uitbreiden van ondergrondse kabels voor gas en elektriciteit. De komende weken liggen vooral de stoepen open. Dat betekent dat de meer dan 700 bussen per dag nog een paar weken door de Breestraat kunnen blijven rijden. Eind van de maand, na de Lakenfeesten en de Maskerade van Minerva die in het kader van hun lustrum door de Breestraat trekt, wordt er steeds een stuk van de Breestraat afgesloten en opnieuw ingericht. De bussen rijden dan tijdelijk via de Hooigracht en de Langegracht. De gemeente is daar dan klaar met alle werkzaamheden rond de herinrichting van de kruising Hooigracht- Ir. Driessenstraat en de kruising Langegracht-Klokpoort. (Zie ook 30-06). (Sl12-06).

10. Margot Bisschops van ‘NannyInc’ uit Voorhout wint de achttiende finale van de LEF-wedstrijden voor startende ondernemers in de regio Rijnland in Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. De winnaar met haar bemiddelingsbureau voor nanny’s krijgt een cheque van 5.000 euro en professionele adviezen. De andere finalisten zijn Mei Ling Tan van ‘House of Einstein’ in Leiden die voor hoogopgeleide man van 30-55 de garderobe verzorgt. Ellen Devilee en Pauline Muller van ‘Fleur de Dag’ geven mantelzorg aan de moderne oudere die actief is maar niet steeds een beroep wil doen op de kinderen of anderen in de omgeving. Hessel De Gelder en Peter Struiwigh van ‘Transport Tender’ hebben een speciale ’app’ die bedrijven inzicht geeft hun transportkosten. De zaal geeft TT de publieksprijs. Janbert Heemstra was voor de laatste maal juryvoorzitter van LEF. (LD03/11-06, WW04-06).

10. Naturalis krijgt er een publiekstrekker bij: een reuzenpanda. Na twee jaar onderhandelen met het museum in Shanghai is het gelukt om een dode panda te krijgen. In de ruil krijgen de Chinezen een potvis. Een reuzenpanda stond al lang op het lijstje van het natuurhistorisch museum. ‘Iedereen kent het zwart-witte beest met een hoge aaibaarheidsfactor. Maar het staat ook voor bedreigde diersoorten. Dat dier wil iedereen wel eens van dichtbij zien‘, zegt directeur Edwin van Huis. Slechts drie musea in Europa hebben er één. In een van de fokcentra in China overleed recent een panda. Het museum in Shanghai wil een van onze vijf potvissen. Later dit jaar is de ruil’. Het liefst heeft Naturalis de dode panda in ingevroren toestand, zodat ze die zelf kunnen opzetten. (LD11-06).

11. Wassenaar eist - als er 5.000 woningen worden gebouwd op het voormalig vliegkamp Valkenburg - een groene buffer van minimaal 1.500 meter tussen de nieuwbouw en de bebouwing van Wassenaar. Dat meldt die gemeente aan de provincie die een nieuw beleid voor de invulling in de komende jaren opstelt. Op 9 juli nemen provinciale staten er een besluit over. De provincie zegt vast te houden aan bebouwing vanuit het noorden en langzamerhand richting Wassenaar te gaan. Een garantie dat de buffer minimaal 1.500 meter blijft, geeft de provincie niet. (LD12-06).

11. Op initiatief van het Leids Universitair Studentenplatform delen vijftig Leidse studenten hun ideeën en verbeteringen met vicerector magnificus Simone Buitendijk. Erwordt gebrainstormd over internationalisering, de arbeidsmarkt en de studieomgeving. (Mare19-06).

12. De gemeente en de combinatie Dura Vermeer-Besix ondertekenen het contract dat moet leiden tot de ondergrondse parkeergarage Garenmarkt. De parkeergarage biedt plek aan 425 auto’s verdeeld over vijf parkeerlagen. Zowel de inrit als de uitrit van de garage ligt in de Korevaarstraat en de voetgangersentree komt aan de rand van het plein. Het ontwerp is gemaakt door het Leidse Architectenbureau VVKH Architecten. Belangrijke kenmerken van het ovaalvormige ontwerp zijn verkeersveiligheid, licht en transparantie. In de hele garage is eenrichtingverkeer en er zijn weinig kruisende autobewegingen. Ook krijgt de garage elektrische oplaadpunten. Er wordt een trillingvrije en geluidsarme bouwmethode toegepast en grond wordt grotendeels via leidingen afgevoerd. (FeedGem12-06, LN18-06, St18-06, WW18-06).

12. Bekende Leidenaar en dj Armin van Buuren onthult bij Madame Tussauds zijn wassen evenbeeld. Het beeld is in Londen door vier beeldhouwers vervaardigd. In maart mocht Van Buuren het beeld al even bewonderen maar het uiteindelijke resultaat bleef ook voor hem geheim. Van Buuren is niet de enige dj in het wassenbeeldenmuseum. Ook Tiësto is er te vinden. (RTVW13-06).

12. Elf hoogleraren worden geïnstalleerd bij twee Nederlandse universiteiten: een unicum. De wetenschappers krijgen een dubbelbenoeming bij de Universiteit Leiden en de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam. De plechtigheid in Delft is tijdens een symposium van Medical Delta, waarin de drie universiteiten samenwerken op het gebied van bio science, medische technologie en gezondheidszorg met zo’n 300 bedrijven. De wetenschappers, onder wie vier LUMC’ers, zijn Ton van der Steen, Boudewijn Lelieveldt, Wiro Niessen, Jenny Dankelman, Frank Willem Jansen, Nico de Jong, Hans Tanke, Richard Goossens, Edward R. Valstar, Frans van der Helm en Lucas van Vliet. In een oratiemarathon lichten zij toe wat zij vanuit hun eigen vakgebied bijdragen aan vernieuwingen in de medische technologie, zodat de gezondheidszorg van hoog niveau blijft en ook efficiënt en betaalbaar. Bij 'minimaal invasieve’ behandelingen bijvoorbeeld gaat het om kleinere littekens, sneller herstel en een korter verblijf in het ziekenhuis. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van 3D-prints van het menselijk lichaam. Daarmee kunnen chirurgen eerst oefenen, voordat ze een bepaalde gecompliceerde ingreep moeten uitvoeren. (LD11-06, LUMC06-06, UL06/13-06, Mare19-06).

12. De Leidse uitgeverij Brill neemt uitgeverij Editions Rodopi uit Amsterdam over. Rodopi publiceert jaarlijks meer dan 130 nieuwe wetenschappelijke titels op het gebied van geschiedenis, filosofie, theologie, sociale wetenschappen, taalkunde, literatuur en cultuurstudies. De werken zijn geschreven in het Engels, maar ook in het Frans, Duits en Spaans. Dit past goed bij de uitgaven van Brill, die sinds 1683 boeken uitgeeft over het Midden-Oosten, religie, Aziëstudies, de klassieke oudheid, geschiedenis, taalkunde en internationaal recht. Rodopi zet elk jaar ongeveer een miljoen euro om. Brill koopt de aandelen en wordt met terugwerkende kracht op 1 januari 2014 eigenaar. (LD13-06).

12. Wethouder Robert Strijk opent een speciale wandeling in de binnenstad langs plekken die te maken hebben met mensenrechten. De wandeltocht is uitgezet door Amnesty Leiden en voert onder meer langs het Gerecht, het voormalige politiebureau aan de Zonneveldstraat, Het Heilig Geest Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. De route is voor één euro te koop en komt ook als app beschikbaar. (LD11-06).

12. De bijna 100-jarige Piet Moerman, op 15 juni wordt is hij ‘eeuweling’ wordt in het zonnetje gezet door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding, waarvan hij al 75 jaar lid is. Uit handen van KVLO-voorzitter Jan Rijpstra ontvangt hij een verguld speldje met een groene steen. Moerman, van origine Rotterdammer, woont in verzorgingshuis Haagwijk. Eigenlijk wilde hij piloot worden maar hij werd afgekeurd omdat hij op 14-jarige leeftijd een nierbekkenontsteking kreeg. Docent lichamelijke opvoeding bleek een schot in de roos. In 1939 werd hij lid van de KVLO en in de Tweede Wereldoorlog en daarna werkte hij 31 jaar als gymleraar aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. In 1943 trouwde hij met Ans van den Berg. In 1964 was hij actief op de Olympische Spelen in Tokio als internationaal scheidsrechter. Hij beoefende ook volleybal, hockey en zeilen. (RTVW12-06, WW18-06).

12. Huurder Mike van Doorn (19) van een kamer in het pand van ‘huisjesmelker’ Hans Zaalberg aan de Hoge Rijndjk start een actie tegen zijn huurbaas op Facebook. Hij mag geen koelkast hebben, de vloer in zijn keuken is drassig en het huis lekt aan alle kanten. Ook in de andere huizen van Zaalberg klagen de bewoners over het totale gebrek aan onderhoud. In een studentenhuis op de Hogewoerd regent het klachten. ‘We hebben overal vochtplekken en onze douche zat helemaal onder de schimmel. Dat hebben we zelf geverfd, maar de schimmel zie je er al weer doorheen', aldus een studente. Bij een huisgenote was een raamkozijn zo verrot dat het raam eruit viel. Zaalberg: ‘Ze had het raam openstaan tijdens de storm, dan kun je dit verwachten’. Ook bij een meisjeshuis op de Oude Singel zijn ze Zaalberg beu omdat er niets gebeurt na klachten. ‘Toen we vorig jaar zelf een koolmonoxidealarm installeerden in de keuken, ging die meteen af. Zaalbergs reactie was: jullie zullen dat zelf wel veroorzaakt hebben’, vertelt een huurster. Zaalberg komt ook onaangekondigd het pand binnen, zeggen de meisjes. Zaalberg. ‘Als ik een kamer binnenga klop ik altijd netjes. Ik ben nooit zomaar naar binnengelopen’. Drie huizen ontvingen een brief van de deurwaarder dat watertoevoer op 10 juni zou worden afgesloten. De rechter gaf Dunea daarvoor al op 5 maart toestemming maar Zaalberg wachtte tot 5 juni met het treffen van een regeling. Waarom wil Zaalberg niet zeggen. SP-raadslid Han Dirks vroeg de gemeente om actie te ondernemen. Maar omdat er geen klachten zijn ontvangen neemt de gemeente geen maatregelen. (RTVW12-06, Mare19-06, LD21-06).

13. Hoessein Yousoufi opent in de Flemingstraat in Noord een nachtwinkel. Zijn tweelingbroer exploiteert diverse nachtwinkels in het centrum waar hij ook heeft gewerkt. (LD05-08).

13. Het Hovo, het hoger onderwijs voor ouderen, viert het 20-jarig bestaan. De leerlingen van het onderwijsplatform voor 50-plussers zijn gemiddeld rond de 70 jaar. Zo’n 1.100 ouderen uit Leiden en omgeving bezoeken geregeld een collegereeks. Zo’n 65 procent van hen studeerde ooit in Leiden. Zo ook de oudste deelnemer, de 95-jarige Lodewijk Went, die na zijn studie biologie hoogleraar genetica werd in Leiden. Cursussen zitten vrijwel altijd vol, zegt Laetitia Smit, coördinator bij het Hovo. Cursuskosten variëren van 100 tot 250 euro, afhankelijk van het aantal colleges (vier tot tien). (LD11-06, LN18-06).

13. De Veenfabriek werkt mee aan ‘Oerol’ dat tot en met 22 juni wordt gehouden op Terschelling. De Leidse inbreng is dit jaar de voorstelling ’One hot minute’, die de afgelopen weken te zien was in de oude ambulancepost achter het LUMC en wordt gespeeld in een zandafgraving. Ook de voorstelling ’Arianna’ van De Veenfabriek, vorig jaar een hit op het parkeerterrein aan de Haagweg, krijgt een reprise op Oerol. (LD12-06).

13. De Leidse Studenten Vereniging Minerva reikt een cheque van 53.392 euro uit aan het LUMC Kankerfonds. De vereniging brengt de donatie in vijf jaar bijeen. De cheque wordt in ontvangst genomen door Fred Falkenburg namens het fonds. Van de donatie worden twee ‘Minerva Studentfellows’ aangesteld in LUMC voor een jaar. Ze werken onder leiding van Mirjam Heemskerk en Inge Jedema, aan een nieuwe behandelmethode tegen leukemie, lymfklierkanker en de ziekte van Kahler. (LUMC13-06, LD14-06, UL17-06, Mare19-06, LN18-06)

13. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren reikt in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest de Hugo van Poelgeestprijs voor alternatieven van dierproeven uit aan het team van Christine Mummery en Robert Passier van het LUMC en Stefan Braam van het Leidse bedrijf Pluriomics BV. De prijs van 15.000 euro en een kunstwerk wordt om de vier jaar uitgereikt. Het team ontwikkelde een alternatief voor het gebruik van proefdieren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van menselijke pluripotente stamcellen die worden opgekweekt tot kloppende hartcellen. Daaraan worden stoffen en medicijnen toegevoegd om te kijken of deze het hartritme verstoren. Een indicatie voor ritmestoornissen bij mensen. In het midden van de vorige eeuw was Hugo van Poelgeest voorzitter van de Dierenbescherming die zijn vermogen, opgebouwd met een steenfabriek, onderbracht in de Stichting Bouwstenen. (LUMC13-06, LD14-06, LN18-06).

13. Door decentralisatie krijgt de gemeente vanaf 2015 fors meer geld van het rijk. In 2015 gaat het om zo'n 80 miljoen euro, de jaren erna daalt het in stappen tot een slordige 70 miljoen in 2018. Daarvoor moet Leiden drie taken uitvoeren die nu nog door rijk en provincie worden gedaan: de jeugdzorg, de AWBZ en de ParticipatieWet. In het extra geld zit een forse bezuiniging vergeleken met de bedragen die het rijk zelf uitgeeft. Om eventuele klappen op te vangen trekt Leiden de eerste jaren extra geld uit. ‘Een zachte landing’ wordt dat genoemd. Daarna zullen de bezuinigingen op die extra zorgtaken ook in Leiden worden doorgevoerd. (Sl13-06).

14. De tuin van Museum Volkenkunde is de nieuwe locatie voor de jaarlijkse Leidse Bijenmarkt. Standhouders laten alle aspecten zien van het bijen houden: demonstraties honing slingeren, een steekvrije bijenstal, de verkoop van bijenvolkjes en een filmpresentatie over het leven van de bij. Imkers verkopen hun honing en staan er natuur- en milieuorganisaties naast ambachtelijke kramen met onder andere kaas, aardewerk, textiel en bijzondere planten. Ook voor kinderen zijn er speciale activiteiten. (Sl02-06, HOZ08-06, LN11-06).

14. In het kader van het eeuwfeest organiseert Die Leythe een ‘Allebotentocht’. Alle 90 boten met 200 roeiers en stuurlieden varen vanaf de botenloodsen aan het Galgewater naar de binnenstad. Voorop gaat een vier met stuur, met aan boord jong en oud talent (Klaartje Roovers, Chris Albers, olympisch kampioen Ronald Florijn, topcoach Jan Klerks en stuurman Niek Pieterse). Aan boord is ook het eerste exemplaar van het lustrumboek dat op de hoek van de Stille Mare en de Stille Rijn wordt overhandigd aan wethouder Frank de Wit. Het Jubileumboek: ‘Die Leythe 1914 – 2014: van wherry tot olympisch goud’, beschrijft de geschiedenis van de roeivereniging: bijzondere gebeurtenissen en personen, het verenigingsleven, het toer- en wedstrijdroeien, de vele internationale en Olympische successen, de unieke locatie aan het Galgewater, en de strijd om de kwaliteit van het roeiwater. Het boek kost 25 euro en is te koop bij Leidse boekhandels of te bestellen bij uitgeverij Gingko. De 600 leden tellende vereniging werd opgericht op 13 februari 1914 en viert dat tot eind van het jaar met allerlei activiteiten. Op 13 september is er een roeidag met reünie voor leden, oud-leden en introducés. (HOZ11-05, HOZ01-06, Persber. Die Leythe11-06, Sl16-06, LD16-06, LN18-06, WW18/25-06).

14.Wethouder Frank de Wit opent het vernieuwde sportpark Montgomery. Hij gooit met een American footballhelm op een handbal in een korf. Het park wordt gebruikt door korfbalvereniging KZ Danaïden, handbalvereniging Saturnus en American footballvereniging Lightning Leiden. De Wit zegt trots te zijn op de uitstekende samenwerking tussen de sportclubs, de architect, de aannemer en de omwonenden. Binnen korte tijd zijn er nieuwe kleedkamers en twee prachtige clubhuizen gerealiseerd.(LD13-06, FeedGem16-06, WW18-06).

14. Foodtruckfestival Rrrollend Leiden en het Biggg! Smallbandgfestival gaan samenwerken. Rrrollend Leiden verplaatst het festival van september naar het laatste weekend van augustus, de dagen waarop Biggg! al gepland stond. Het slotoptreden van Biggg! is 31 augustus tussen de foodtrucks. Ondernemers hebben gemengde gevoelens over de nieuwe datum. Daardoor gaf een andere organisator die in dat weekend een foodtruckfestival in de Leidse Hout zou houden, er de brui aan. (LD14-06).

14. De populariteit van komiek Jochem Myjer is ongekend groot in zijn woonplaats Leiden. Fans staan in een enorm lange rij om kaartjes te bemachtigen voor zijn voorstellingen in het Circustheater in Scheveningen.
Hij staat er speciaal voor het Leidse publiek. Kaartjes zijn alleen te koop in de de Stadsgehoorzaal. Jochem komt zelf even kijken bij de start, voelt zich vereerd en fans gaan met hem op de foto. In totaal zijn 3.500 kaarten beschikbaar. (LD14/16-06, WW18-06).

14. De 10.000 meter in de avonduren vormt een schitterend slotstuk van de 43ste Gouden Spike op de nieuwe atletiekbaan in de Leidse Hout. Dertien nationaliteiten staan aan de start. Lokale held Noah Schutte brengt het publiek in vervoering door aan de limiet voor de WK junioren in juli in Eugene (VS) te voldoen. Een stressfractuur in zijn linkervoet gooide de voorbereiding van de 19-jarige Schutte in de war. Hij moet acht weken rust houden. Zijn eindtijd van 30.25,27 is twaalf seconden onder de limiet. ‘Dit is een fantastisch einde’, jubelt toernooidirecteur Norbert Groenewegen. De 1.500 toeschouwers stemmen hem tevreden. In de bocht hangt een groot videoscherm, waarop de verrichtingen van de atleten te volgen zijn. Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar wint de Gouden Spike. Tessa van Schagen wint de 100 en 200 meter en klokt op de kortste sprintafstand een persoonlijk record in 11,61 seconden. De Leidse (20) baalt dat een limiet voor het EK in Zürich uitblijft. Ze heeft zich eerder wel geplaatst met de estafetteploeg. (WW12-03, WW28-05, LN11/25-06, LD13/16-06).

15. Liefhebbers van tweedehands kleding en dito spulletjes kunnen terecht in de winkel; ’Hartendief’ van Marjolijn van Scherpenzeel aan de Breestraat 171. Dertien jaar huurde ze steeds tijdelijke winkelruimte. Wie zijn garderobe wil opruimen, kan er kleding brengen. De prijzen variëren van vijf tot 200 euro. Ze koopt vintagekleding maar ook merkkleding als Alexander Wang en Karen Miller. Je kunt er ook terecht voor Perzische tapijten, (nieuwe) sieraden, reiskoffers, leren tassen, jaren vijftig vlinderbrillen en schoenen. (LD15-07).

15. Op de Kanaalweg wordt de 16-jarige Nina Zweistra uit Leiderdorp rijdend op de fiets op de oversteekplaats bij de spoorbrug door een auto geschept. In het ziekenhuis overlijdt zij aan haar verwondingen. Na de komst van een traumahelikopter uit Amsterdam werd zij ter plaatse gereanimeerd maar dat mocht niet baten. De 20-jarige automobilist is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Op 28juni wordt op de plaats van het ongeval een reconstructie gehouden met onder meer remproeven met het voertuig van de bestuurder. (RTVW16-06, LD17/18-06, WW18-06, Sl16/30-06, WW02-07).

16. Horecaman Richard van Leeuwen opent The Harbour Club op Ibiza. Het moderne restaurant aan Talamanca Beach op het Spaanse eiland zou in augustus 2013 al op volle toeren moeten draaien maar door gedoe met bouwvergunningen en zelfs een bouwstop werd dat telkens uitgesteld. Er zijn zo’n 1.000 gasten bij de opening, onder wie ook genodigden uit Leiden. Op het feest ontbreken oesters, sushi, muziek, dj’s en zangeressen niet. The Harbour Club is ook te vinden in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam als onderdeel van de Van Leeuwen Horeca Groep (VLHG), van de Leidse gebroeders Richard en Wouter van Leeuwen. In Leiden behoren Cityhall, Stadscafé Van der Werff, De Kaag Sociëteit en La France tot hun imperium. ‘We zijn snel gegroeid, het is even tijd om pas op de plaats te maken’. (LD16-06).

16. Op zoek naar nieuwe panden voor Stichting Diogenes Leiden stuitte bestuurder Hans van Klinken op een nog niet eerder ontdekte middeleeuwse gevel aan de Dwarskoornbrugsteeg. Onderzoek van bouwhistoricus Edwin Orsel wees uit dat het pand is gebouwd rond 1580. Het huis werd vermoedelijk speciaal voor een bakkerij gebouwd. ‘Op de bovenverdieping is een groot luik te zien en beneden zit een brede deur’, aldus Van Klinken. ‘Het meel werd op zolder bewaard omdat de kelder te nat was. Via het luik werden de balen naar beneden gebracht waar ze door de brede deur de bakkerij binnen kwamen’.
Het brood werd vermoedelijk verkocht in een winkel aan de Breestraat, de voorkant van het pand. Uniek aan het huis is de zogeheten osendrup of drupgoot, een smalle ruimte tussen twee huizen waardoor regenwater werd afgevoerd. Dit duidt erop dat het vroeger om twee huizen ging. In de 18de eeuw zijn er nieuwe, grotere ramen ingezet, maar aan de dakspanten, het metselwerk en de deur met authentiek slot is goed te zien hoe oud het huis is. ‘Leiden heeft duizenden huizen uit die tijd, maar bijzonder is de oorspronkelijke staat’. Van Klinken hoopt dat de eigenaar de gevel ‘terughoudend renoveert’ zodat hij zijn oorspronkelijke karakter behoudt. (LD16-06).

16. De oude conservenfabriek Tieleman & Dros aan de Middelstegracht krijgt een nieuwe bestemming. Acht van de benodigde zestien gezinnen tekenden onlangs een optie om er over een paar jaar te gaan wonen. In het najaar als het er twaalf zijn, wordt de vergunningaanvraag ingediend. Saskia Dorrestein en Rick van Santen vormen met de andere bewoners bouwgroep Woonfabriek Leiden en mogen het pand naar eigen wensen herinrichten. De groep krijgt hulp van aannemer Vink Bouw, architect Gaaga en bouwkundig ingenieur OntwerpJeWoning. Met impressies en een plattegrond toont Esther Stevelink van Gaaga hoe delen van de fabriek een eigen karakter hebben. In het linkerdeel zijn grote houten balken zichtbaar. terwijl het middelste gedeelte wordt gekenmerkt door een stalen constructie. ‘Onder de vroegere kantoorruimtes op de eerste verdieping komt de ingang naar het eigen Tieleman & Droshofje. Aan de rechterzijde wordt een nieuw stuk 'fabriek' gebouwd’. (LD16-06).

16. De nieuwe muziektempel ‘Gebr. de Nobel’ is wind- en waterdicht, de restauratie van de monumentale gevel aan de kant van de Marktsteeg is begonnen en in de Lange Scheistraat zijn de 'cortenstalen' gevelplaten aangebracht. Nog deze zomer komen er zonnepanelen op het dak en worden op het dak aan de Marktsteeg de oude dakpannen teruggelegd. Medio oktober is de overdracht van het poppodium aan de exploitant en in december is de officiële opening. Dat staat in een voortgangsbrief die wethouder Robert Strijk naar de gemeenteraad stuurt: In december 2011 stemden negen van de tien partijen in met de uitgave van 12,5 miljoen euro. Alleen de ChristenUnie was tegen. (Sl16-06).

16. Een 25-jarige Leidenaar moet van de Haagse rechtbank een jaar de cel in voor het toetakelen van zijn ex-vrouw in haar Alphense woning in de tweede helft van 2013. Het is de derde keer dat hij is veroordeeld voor het mishandelen van de vrouw. Eerder kreeg hij ook al drie keer een straf opgelegd voor het slaan van een of meer andere levensgezellinnen. De softdrugverslaafde heeft twee kinderen die hij te weinig te zien krijgt naar zijn zin. Daarom slaat en schopt hij zijn ex, dreigt hij haar te verkrachten en maakt hij met een mes een snee in haar arm. Er was 21 maanden cel geëist tijdens de behandeling twee weken geleden. De officier van justitie vond dat er sprake was van pogingen tot toebrenging van zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank acht de verdachte alleen schuldig aan ’gewone’ mishandelingen en past de strafmaat daarom aan. Hij krijgt wel een maand extra opgelegd omdat hij loopt in de proeftijd van een eerdere veroordeling. (LD18-06).

16. Een ruime meerderheid van de omwonenden en gebruikers van het Kooiplein vindt dat de monumentale fontein van Constant Nieuwenhuis ook in de toekomst een plek op het plein moet houden. De komende jaren worden het plein en de omgeving getransformeerd tot het hart van Leiden Noord. Via een poll op de website mooinoord.nl wordt belanghebbenden om hun mening gevraagd. Ruim tweederde van de stemmers wil de fontein houden. Het laatste monumentale ruimtelijk werk van Nieuwenhuis. De kunstenaar is bij de meeste mensen bekend als schilder en medeoprichter van de Kunstbeweging Cobra in 1949. In 1966 werd het Kooiplein versierd met de fontein. Bij de herinrichting van het plein in 1999 wordt ook de fontein onder handen genomen. Nieuwe apparatuur zorgt er sindsdien voor dat het winkelend publiek geen hinder meer ondervindt van het waterspel. (Sl16-06, LD19-06, LN25-06).

16. Een leraar van het Stedelijk Gymnasium is geschorst omdat hij ‘afspraken over de omgang tussen docent en leerling heeft geschonden’. Dat staat in een brief aan ouders van de leerlingen. Op wat er precies tussen de docent en de leerling uit de bovenbouw is voorgevallen, wordt niet ingegaan. De school laat verder weten dat het vooralsnog gaat om een verdenking en dat met de leraar, de leerling, haar ouders, de GGD en de vertrouwenscommissie is gesproken. De kwestie wordt ook met de medeleerlingen overlegd. De schoolleiding noemt het een ‘nare en precaire kwestie’. ‘We zijn hierdoor geschokt, aldus rector Hans Buijze. Het Stedelijk Gymnasium heeft twee vestigingen: de locatie Athena aan de Fruinlaan en de vestiging Socrates aan de Nieuwe Marnixstraat. Op welke vestiging het voorval plaatsvond, wil de school niet zeggen. (LD17/18-06, RTVW17-06).

17. Wielershop Habraken opende onlangs een tweede vestiging op de hoek van de Haarlemmerweg en de Maresingel. Kleinzoon Koos Habraken (26) nam in februari 2013 de zaak van zijn opa (67) over die dertig jaar geleden begon aan de 3e Binnenvestgracht. Eerst vanuit een garagebox en later in een echte werkplaats. Koos studeerde bedrjfseconomie maar vindt het leuker om een eigen bedrijf te runnen.(LD17-06).

17. Het Leonardo College verhuist in het schooljaar 2016-2017 van de Noachstraat naar de plek waar nu nog de Teldersschool staat. Binnenkort wordt een bouwplan gemaakt. De nieuwe school gaat rond de 10 miljoen euro kosten. Rector Steven Mijnsbergen: ‘Al een jaar of tien vormt een flink aantal noodlokalen ongeveer een kwart van de school. Op het gebied van ict kunnen we nieuwbouw zeker gebruiken’. De school, onderdeel van scholengroep Leonardo Da Vinci, heeft zo'n 800 leerlingen en is een Topsport Talentschool, waar leerlingen school en sport kunnen combineren. Aan de Telderskade zit het Leonardo straks tussen de sportvoorzieningen: aan de ene kant de voetbalvelden aan de Boshuizerkade, waar nu al gymlessen in de buitenlucht worden gegeven. En aan de andere kant naast de nieuwe Vijf Meihal, die daar over een paar jaar komt. De kans is groot dat de hal tegen de school aangebouwd wordt. Zolang de nieuwe Vijf Meihal nog niet klaar is, sporten de leerlingen in de oude hal, even verderop. De Teldersschool krijgt, samen met basisschool de Sleutelbloem, een nieuw pand aan de Hoflaan. De bouw daarvan moet al na de zomervakantie beginnen. (HOZ15-06, LD18-06).

17. De Amerikaanse historica en Japanologe Carol Gluck (1941) is de nieuwe Cleveringa-hoogleraar aan de Unuiversiteit Leiden. Gluck houdt op 26 november de Cleveringa-oratie. In haar rede wordt belicht hoe in Azië de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt. Ze is hoogleraar geschiedenis aan Columbia University en doet er onderzoek naar modern Japan en Oost-Azië, internationale relaties, geschiedschrijving en collectieve herinneringen in Azië en het Westen. Volgens de Leidse decaan geesteswetenschappen Wim van den Doel is zij om die reden gevraagd. ‘In Nederland gaan lezingen over de Tweede Wereldoorlog vaak over de verschrikkingen in Europa. Wij willen ook graag de blik richten op Azië. Het was immers een wereldwijd conflict’. In Azië is het nog steeds een heel groot en actueel onderwerp. Er spelen nog allerlei slepende kwesties zoals de vraag naar Japanse excuses voor het aangedane leed’, aldus Van den Doel. Ze schreef diverse boeken en is lid van de Council of the American Academy of Arts and Sciences en zit in diverse besturen waaronder die van de Japan Society en de Weatherhead Foundation. Ze was eerder gasthoogleraar aan de Universiteit van Tokyo, de Ca' Foscari Universiteit van Venetië en Harvard University. Behalve haar oratie zal Gluck in Leiden onder meer een werkcollege geven aan studenten van het Honours College. (UL17-06, Mare19-06, LD18-06).

17. Leidse wetenschappers zijn een stapje verder in de zoektocht naar de wijze waarop afweercellen bacteriën vernietigen. Sinds kort is bekend dat afweercellen bacteriën kunnen ‘opeten’. Dit doen ze als de bacteriën dreigen uit te breken. Een groep onderzoekers, onder wie de Leidse biologen Annemarie Meijer en Michiel van der Vaart schrijven hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Host & Microbe. Ze ontdekten dat het eiwit met de naam Dram1 het proces stimuleert en selectief werkt onder andere bij de tbc-bacterie. Daarvoor werden embryo’s van zebravissen onderzocht. Deze visjes kunnen ziek worden van een bacterie die verwant is aan tuberculose. Het eiwit is mogelijk geschikt om toe te passen in nieuwe medicijnen. (UL17-06, LD18-06, LN18-06).

17. Op de jaarlijkse haringparty van het 3 October Gilde brengt de veiling meer op dan het voorgaande jaar: 13.500 euro tegen 12.262 in 2013. Het gilde, dat naast de bekostiging van de traditionele hutspotmaaltijd tijdens Leidens Ontzet een goed doel uitkiest, geeft de opbrengt dit keer aan de Taptoe voor de aanschaf van duurzame verlichting. Voorzitter Gerda Schukking stelt vast dat de stad er nog jaren profijt van heeft: ‘We willen de verlichting van de Taptoe verduurzamen. Die kindjes lopen al tijden achter van die dieselaggregaten. Van de opbrengst van vorig jaar hebben we daar al een deel voor opzij gezet. Dit jaar willen we het realiseren’. Voor Alexander Pechtold is het zijn tiende optreden als veilingmeester. Het vaatje haring is dit keer goed voor 8. 675 euro. Henny Wiggers, oprichter van kledingzaak Henny’s Rits, gaat ermee vandoor. Ton Bakker trad onlangs terug als secretaris van het gilde en wordt door Schukking in het zonnetje gezet voor de grote inzet in de afgelopen zeven jaar als bestuurslid. (LD18-06, Sl18-06).

17. Het Leids parkeersysteem heeft nooit foutloos gefunctioneerd. B en W besluiten dat de blauwe infoborden in de binnenstad eind 2016 worden vernieuwd als de bouw van twee nieuwe ondergrondse garages op streek is. Eind jaren negentig werd het Parkeer Route Informatie Systeem, kortweg Pris ingevoerd. Kosten die opliepen tot 1,3 miljoen euro. Voormalig wethouder John Steegh betitelde het systeem in 2007 als ’echt bagger’. Eind 2013 nam de gemeenteraad een motie aan om een nieuwe poging te wagen om Pris aan de praat te krijgen. Het stadsbestuur wil nu geen duur systeem aanschaffen maar werkt aan de voorbereidingen, zoals de plekken voor detectielussen en het verwerken van parkeergegevens. In 2015 worden de plannen voor een nieuw werkend parkeersysteem gepresenteerd. Dat wordt mogelijk gekoppeld aan navigatiesystemen in auto’s en smartphones. (HOZ15-06, LD17-06).
17. Wandelen met hoogleraren als gids, langs gebouwen met een ‘juridisch verhaal’, is een van de programmaonderdelen van het derde Leiden Law Festival. Het evenement van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit wordt tot en met 19 juni voor de derde keer gehouden. Die dag is er open huis in het Kamerlingh Onnesgebouw aan het Steenschuur en presenteren instanties als de Leidse Rechtswinkel en de Kinderrechtswinkel en juridische studieverenigingen zich aan het publiek. (LD10-06).

18. Het plantsoentje aan de Hoefbladtuin in de Merenwijk blijft nog even. Na klachten van omwonenden en vragen van D66 is de gemeente gestopt met het verwijderen ervan. De aanleg van vijf nieuwe parkeerplaatsen is uitgesteld. Bewoners van Hoefbladtuin en naastgelegen Weegbreetuin stuurden begin deze maand een brandbrief aan de politiek, toen zij erachter kwamen dat hun groen plaats moest maken voor parkeervakken. Zij zeggen dat de gemeente oudere plannen zonder hun medeweten heeft veranderd. In een gesprek op 10 juli belooft wethouder Robert Strijk alternatieven te laten uitzoeken. (LD20-06, L:D12-07).

18. Voor de Haagse rechtbank barst de juridische strijd los tussen Erfgoed Leiden en Omstreken - voorheen het regionaal archief - en auteursrechtenorganisatie Lira. Erfgoed wil Lira niet betalen voor het via internet te raadplegen archief van regionale kranten. En doet daarmee auteurs tekort, zegt Lira. ‘En tientallen, zo niet honderden archieven verschuilen zich achter de rug van Erfgoed Leiden’, zegt de organisatie. Op de website zijn Leidse kranten vanaf 1720 te vinden. In totaal 750.000 gedigitaliseerde pagina’s zijn een schatkist voor, onder meer, mensen die schrijven over regionale geschiedenis. Lira zegt de belangen van de freelance medewerkers van de kranten te vertegenwoordigen en wil geld zien. Dat Erfgoed Leiden weigert te betalen noemt Lira ’sabotage’. Met een vergoeding van tienduizenden euro’s per jaar had Lira kunnen worden ’afgekocht’. ‘We wilden recht doen aan de auteurs van de artikelen’, zegt Jan-Jaap de Haan, als wethouder destijds verantwoordelijk voor de zaak. ‘We hebben ons uiterste best gedaan ze allemaal op te sporen en een disclaimer op de website gezet, dat zij zich alsnog konden melden als ze meenden recht te hebben op een vergoeding’. Een succes voor Erfgoed Leiden was het manifest dat negentien freelance medewerkers van onder meer het Leidsch Dagblad in maart 2012 tekenden en waarin zij het archief het recht gaven hun werk gratis digitaal aan te bieden. Eén van hen was Hans Blom, oud-directeur van het NIOD, emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden. ‘Wij vinden het niet in de geest van de Auteurswet als een archief moet betalen voor een voor het publiek bedoelde dienst, waaraan het zelf geen cent verdient’. Blom spreekt harde woorden over de wijze waarop Lira de Auteurswet interpreteert. ’Geld roven’, noemt hij het, en ’cultuurvijandige hebzucht’. Blom: ‘We konden kranten altijd kosteloos raadplegen in de studiezaal. Nu zou dat, in gedigitaliseerde vorm, niet meer kunnen. Dat is idioot’. Volgens Lira is het digitaliseren van kranten een ’hernieuwde publicatie’, waarvoor aan alle auteurs toestemming moet worden gevraagd en opnieuw moet worden betaald. De rechtszaak is volgens De Haan van nationaal belang. ‘Als Lira hierin haar zin krijgt, wordt het vele instellingen moeilijk gemaakt om haar archieven te digitaliseren. De vraag is ook of het auteursrecht geschikt is voor dit type bronnen. Krantenartikelen zijn geen literatuur. Het is nieuws waar de volgende dag de vis in gaat. Ze hebben vooral een publieke waarde voor de geschiedschrijving’. Dat Lira de zaak aanhangig heeft gemaakt, snapt De Haan. ‘Lira is bezig de Buma/Stemra van het geschreven woord te worden. Die erkenning kunnen ze alleen krijgen via jurisprudentie. Auteurs kunnen alleen recht worden gedaan door Lira, zegt Lira. ‘Liever besteedt Erfgoed Leiden een paar ton per jaar aan brieven of e-mails aan individuele auteurs dan een regeling te treffen met beheerorganisaties als Lira, ook al kost zo’n regeling veel minder’, schrijft de organisatie in het jaarverslag. (LD19-06).

18. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland stemt in met het Meerjarenperspectief 2015-2018 dat een ’vloedgolf’ aan investeringskosten in het vooruitzicht stelt. Om die op te vangen moet de waterschapbelasting omhoog naar 6,4 procent in 2016 en 7,4 procent in 2017. Kiest het algemeen bestuur in oktober, bij de begrotingsbehandeling, voor een lagere belastingstijging van vijf procent, dan moet in 2016 en 2017 respectievelijk 2,5 tot zeven miljoen euro extra worden bezuinigd. Het dagelijks bestuur denkt aan uitstel van nieuwe projecten, om hoge investeringkosten uit te smeren over een langere periode. Schrappen is moeilijk want veel maatregelen, om wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren, zijn hard nodig. Rijnland probeert de achterstand op dit gebied juist in te halen. VVD, CDA, LBRS en een vertegenwoordiging van boeren/ondernemers willen dat het waterschap de komende jaren tien miljoen euro extra bezuinigt. Een motie van de vier partijen wordt aangehouden tot de begrotingsbehandeling. Volgens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, is tien miljoen euro schaven een ’onmogelijke opdracht’. ‘We zijn al zes jaar bezig met het terugdringen van kosten’, aldus dijkgraaf Gerard Doornbos. De hoog oplopen kosten hebben ook te maken met overheveling van taken van provincie en rijk. (LD19-06).

18. Het laatste gebed voor de 25-jarige Yunus die twee dagen eerder sterft aan zijn verwondingen na een mishandeling trok een paar honderd bezoekers. De kist staat op een tafel voor de Mimar Sinan Moskee als de mannen en daarachter de vrouwen, in lange rijen het laatste gebed voor de overledene uitspraken. De Curaçaostraat is aan beide kanten afgezet. Het lichaam wordt na het gebed direct naar Schiphol vervoerd. ‘s Avonds vliegt de familie samen met het stoffelijk overschot naar Turkije waar het de volgden dag ter aarde wordt besteld. Een dag eerder wordt hij in het J.P. Coenhof herdacht waarbij circa 200 mensen aanwezig zijn die bloemen leggen en een minuut stilte in acht nemen. Ook burgemeester Henri Lenferink houdt een korte toespraak bij de herdenking.
De overledene kreeg op 9 juni in het Jan Pieterszoon Coenhof ruzie met zijn 31-jarige buurman. Er ontstond een vechtpartij, waarbij de Leidenaar zwaargewond raakte. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, waar hij op 16 juni overleed. De buurman wordt aangehouden en zit in arrest. (Sl12/18-06, RTVW12/16/17-06, LD17/19-06, WW18-06).

18. Op 92-jarige overlijdt Joop Riethoven. Enkele weken eerder vierde hij nog zijn verjaardag. Riethoven tobde al enige tijd met zijn gezondheid. Hij is voor veel mensen bekend als sportorganisator, is ereburger van Leiden en de Franse steden Fleurance en Germigny l’Eveque en werd koninklijk onderscheiden met de eremedaille in goud van de orde van Oranje-Nassau. Hij maakte vooral naam als de man die de Tour de France tot tweemaal toe naar Nederland haalde. In 1978 ging de proloog vanuit de Groenoordhallen van start. Riethoven kreeg op de avond ervoor een hersenbloeding waarna hij zes dagen in coma lag. Ook organiseerde hij de eerste Ronde van Nederland voor vrouwen. Bij de Leidse wielervereniging Swift was hij erevoorzitter. ‘Riethoven was van onschatbare waarde. Als renner, maar vooral als bestuurder. Jarenlang spaarde hij kosten noch moeite om Swift sportief en sociaal vooruit te helpen’, aldus de website van Swift. De Koninklijke Nederlandse Wielrenners Unie onderscheidde hem met Zilveren Wiel. Aad van der Luit, die Riethoven zo'n 50 jaar kende, spreekt van een verlies voor Leiden: ‘Weer zo'n icoon is heengegaan’. Riethoven leefde voor de sport. Niet alleen als organisator van allerlei sportieve evenementen, zelf was hij ook een begenadigd sporter. Nederlands kampioen op de 100 meter sprint, baanwielrenner en voetballer bij ZLC. Totdat een ongeluk een vroegtijdig einde maakte aan zijn actieve sportleven. Hij had jarenlang een schildersbedrijf. De laatste maanden woonde Riethoven met zijn vrouw en dochter in verzorgingstehuis Overrhijn aan de Willem de Zwijgerlaan. Hij kreeg daarvoor zijn dood nog bezoek van bekende wielrenners als Joop Zoetemelk, Jan Janssen en Rinie Wagtmans. Riethoven werd in familiekring gecremeerd. (Sl19-06, LD19/25-06, RTVW20-06).

18. De mannen die nog vastzitten voor het schietincident bij café ‘Het Plantsoen’ op 27 mei aan het Jacques Urlusplantsoen wilden een overval plegen. Dat blijkt uit de tenlastelegging. In totaal werden er vijftien mensen opgepakt, van wie tien in het café. De andere vijf gingen er in een auto vandoor. Agenten kwamen de auto tegen en zetten de achtervolging in. Bij de Zeemanslaan sprongen er drie uit de auto en werden opgepakt. Op de Haagse Boslaan konden ook de twee andere verdachten worden aangehouden. Tien opgepakten zijn weer vrijgelaten. Burgemeester Henri Lenferink liet na de schietpartij het café sluiten totdat het politieonderzoek is afgerond. (RTVW18-06).

18. De bouw van het nieuwe appartementencomplex op de hoek van de Hooglandse Kerkgracht en de Koppenhinksteeg bereikt het hoogste punt. Wethouder Paul Laudy plaatst een kopie van de originele windvaan op de opnieuw opgetrokken klokgevel aan de waterkant. Ooit stond er al eentje, maar die is ooit verloren gegaan. Alleen op een oude foto was nog een stukje zichtbaar. De rest verzon ontwikkelaar Hans Bakker van Atrium Vastgoed, dat het complex realiseert, erbij. Smid Sjaak van de Geijn maakte hem met hulp van zoon Pim die het vergulden van de sierlijke 'E' voor zijn rekening nam. De zeventien appartementen die allemaal verkocht zijn, komen deels in de nieuwbouw aan de Hooglandse Kerkgracht en deels in de voormalige drukkerij Eduard IJdo aan de Koppenhinksteeg. Het pand werd vanaf 1968 bewoond door krakers en bood ruimte aan de Vrijplaats met onder meer een weggeefwinkel. In 2010 werd het ontruimd door de gemeente. De windwijzer markeert de doorstart van het in april failliet verklaarde Hillegomse aannemingsbedrijf Veenman & Vink. Die wordt vandaag definitief en krijgt daardoor een extra accent in Leiden. De renovatie is de kurk waarop de doorstart van de aannemer drijft. Rond 3 oktober zijn de steigers verdwenen en wordt er binnen verder gewerkt aan de afwerking. In maart 2015 krijgen de bewoners de sleutel. (HOZ15-06, LN18-06, LD19-06, Sl19-06).

19. De gemeente heeft woonwagenbewoners van het Trekvaartplein onvoldoende duidelijk gemaakt hoeveel ze vergoed zouden krijgen voor een verhuizing op het kamp. Daarom beslist de rechter dat bewoner George Kersten 25.000 in plaats van 19.000 euro krijgt voor de verplaatsing van zijn onderkomen die deze week met vertraging alsnog gebeurde. Hij had 33.000 euro geëist. De gemeente sleepte hem op 17 juni voor de rechter omdat de renovatie van het kamp vertraging dreigde op te lopen. B en W eisten dat hij voor 22 april zijn boeltje zou hebben verplaatst maar Kersten vroeg de rechter in kort geding om hem een hogere vergoeding toe te kennen. De rechter stemt daarmee in. De gemeente vreest dat nu ook andere woonwagenbewoners op de stoep staan. (LD18/20-06).

19. Met een enorme knal start een groot nieuw wetenschapsproject. Onderzoekers blazen de top van een berg in Chili op en bouwen daar de grootste telescoop ter wereld. Met explosieven wordt de 3.064 meter hoge Cerro Armazones, zo´n 40 meter lager en gaat een miljoen ton gesteente aan gruzelementen. De Leidse astronoom Ignas Snellen werkt mee aan het project: ‘De telescoop wordt veel groter en sterker dan we nu hebben. De waarnemingen zijn misschien wel 100 of 1.000 keer beter’. Het enorme apparaat kan onder meer helpen bij de zoektocht naar bewijs van buitenaards leven. Als dat lukt, zou een grote wens van Snellen in vervulling gaan. ‘De mooiste uitkomst zou zijn dat we een planeet als de aarde vinden, de gassen in de atmosfeer meten en de eerste aanwijzing van leven zien’. Het complex, de Europese Extreem Grote Telescoop (E-ELT), moet rond 2020 klaar zijn en kost ongeveer 1 miljard euro. Het is een project van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), een wetenschappelijk samenwerkingsverband van vijftien landen, waaronder Nederland en België. (RTVW18-06).

19. De Leidse advocaat Mark Aukema houdt in museum Boerhaave de jaarlijkse Jan van Houtlezing georganiseerd door de gelijknamige vereniging en de Historische Vereniging Oud Leiden. Hij belicht daarin de financiële situatie van de schilder Rembrandt van Rijn. Een faillissement heeft hij weten te voorkomen door ‘boedelafstand’. (LN18-06, LD18-06).

19. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt van de Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) en het Diabetes Fonds 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar onder meer een vaccin. Eerder ontdekten onderzoekers hoe insulineproducerende cellen in het lichaam worden vernietigd. Een mogelijk vaccin wordt op proefpersonen getest. ‘Over twee jaar hopen we erachter te zijn of het vaccin veilig is. Met wat geluk weten we dan ook of het vaccin werkt’, aldus onderzoeker Bart Roep Diabetespatiënten lopen verhoogde kans op orgaanfalen, amputatie van ledematen en hart- en vaatziekten. (LD21-04, RTVW20-04, LUMC20-07).

19. Dagelijks kort zonnen remt de groei van darmtumoren. Dat ontdekken onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onder leiding van Frank de Gruijl en Els Robanus. Dat de sterfte aan darmkanker lager is in landen met veel zon was al bekend. Bij een proef met speciale muizen werd een deel geschoren en zes weken dagelijks aan UV-straling blootgesteld, waarbij hun vitamine D-niveau sterk steeg zonder dat ze verbrandden. Een ander deel kreeg vitamine D toegediend via het dieet. Een derde controlegroep kreeg geen van beide. Bij de eerste twee groepen werd de groei van de darmtumoren geremd. De hoogtezon had meer effect dan de vitamine D. De tumoren van ‘UV-muizen’ groeiden niet zo hard en werden veel minder vaak kwaadaardig. Volgens de onderzoekers is bekend dat er onder invloed van UV in zonlicht ook ontstekingsremmende signaalstoffen vrijkomen. Voor mensen betekent dit dat kansen op darmkanker kleiner worden door ‘s winters onder de hoogtezon te gaan, denkt De Gruijl. ‘Je hebt maar een kwartiertje zomerzon per dag nodig voor een goed vitamine D-niveau en waarschijnlijk ook om de gunstige effecten op de ontwikkeling van darmkanker te ondervinden. De tekorten ontstaan ‘s winters. Het wetenschappelijke artikel is verschenen in het International Journal of Cancer. (LUMC19-06, UL24-06).

19. De Leidse Egyptoloog Olaf Kaper heeft een van de grootste mysteries in de archeologie opgelost. Het gaat om de verdwijning van een 50.000-koppig Perzisch leger in de Egyptische woestijn rond 524 voor Christus. Volgens oude verhalen zou het leger onder een zandduin bedolven zijn na een grote storm. Volgens Kaper is het leger niet verdwenen, maar verslagen. De leider van het leger schaamde zich er voor en verzon dat zijn mannen waren gesneuveld door de natuurlijke elementen. De Perzische koning die ook van de nederlaag wist, stierf plotseling en dus kon verder bijna niemand het verhaal ontkrachten. Kaper ontcijferde oude tempelblokken waarop precies de goede informatie stond om de geschiedenis te kunnen reconstrueren. Hij licht zijn vondst toe op een internationaal congres. (RTVW19-06, UL24-06, LN25-06).

19. Als vertrekkend kabinetschef Hein van Woerden in een stampvolle Hooglandse Kerk wil beginnen aan zijn afscheidsspeech, gaat in zijn jaszakje zijn mobiele telefoon af. ‘Ik begin dit soort bijeenkomsten altijd met de vraag of mensen hun telefoon willen uitzetten, maar dat kon ik nu niet doen’, verontschuldigt hij zich. Van Woerden neemt na 42 jaar afscheid van zijn baan maar niet van Leiden. Burgemeester Henri Lenferink merkt op dat Van Woerden beslist niet onzichtbaar was bij de lange reeks officiële gelegenheden die hij in de loop der jaren organiseerde en bijwoonde. ‘Er zijn er die vinden dat een kabinetschef altijd op gepaste wijze moet volgen, bijna onzichtbaar, zeker bij een staatsbezoek. Dat zag Hein anders. Zijn standaardprocedure was om de delegatie vooraf te gaan’. Lenferink ziet zijn kabinetschef - die in zijn carrière vijf burgemeesters en zo’n zestig wethouders meemaakte en een gigantisch groot netwerk heeft in de stad - met lede ogen vertrekken. Hij deed volgens Lenferink zijn werk steeds met een bijzondere toewijding, een aanstekelijke betrokkenheid en met groot enthousiasme. Hij krijgt de Jan van Houtpenning, een bijzondere onderscheiding voor ambtenaren die zich jarenlang op bijzondere wijze onderscheiden. De commissarissen van de 3 October Vereeniging zingen hem toe en het muzikale duo Joop Visser en Jessica van Noord krijgen de hele kerk mee: ‘Hein heeft het gehaald, hiep hiep hoera’. Zijn opvolger is Michael Juffermans. Omdat hij verknocht is geraakt aan de stad wil Van Woerden dingen voor Leiden blijven doen. (Sl19-06, LD20-05, LN25-06, WW25-06).

19. Het nieuwe dagelijks bestuur van Servicepunt71 wordt geïnstalleerd. Voorzitter is de Leiderdorpse wethouder Michiel van der Eng. Ook Liesbeth Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude, Marien de Boer, wethouder van Oegstgeest, Marleen Damen wethouder in Leiden maken er deel van uit. De organisatie voert voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude werkzaamheden uit op het gebied van ict, hrm, financiën, juridische zaken, inkoop en facilitaire zaken. (HOZ19-07).

19. Twee Leidenaren van 22 en een 23 jaar worden aangehouden door de politie als ze zich daar melden. Op 13 oktober 2013 liepen drie vrienden door Hoog Catharijne in Utrecht richting het treinstation. Onderweg ontstond er een woordenwisseling met vier onbekende mannen, waaronder de Leidenaren. Dit mondde uit in een vechtpartij waarbij één van de drie vrienden - op de grond liggend - meerdere malen tegen zijn hoofd werd getrapt. Hierbij liep het slachtoffer een dubbele kraakbreuk op. Een 21-jarige verdachte uit Leiderdorp die op 29 april werd aangehouden, zit nog vast. (LD24-06, RTVW23-06).

20. De Haagse rechtbank verklaart café ’t Uilenest aan de Aaltje Noordewierlaan failiet. Curator Jeanette Kok uit Noordwijk zoekt naar een nieuwe exploitant. Het buurtcafé wisselde sinds eind jaren zeventig herhaaldelijk van eigenaar. (LD24-06).

20. Centrum Eetstoornissen Ursula verhuist van Leidschendam naar het recent gebouwde ‘Rijnveste’, op loopafstand van station Leiden Centraal en het LUMC. Veel specialisten werken in dit gebouw samen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Ursula is onderdeel van GGZ Rivierduinen. In ‘Rijnveste’ zijn ook Centrum Autisme, Kristal, GGZ Kinderen en Jeugd en GGZ Leiden gevestigd. (LD05-06).

20. Het onderzoek naar de middeleeuwse nederzettingen in Oegstgeest is afgerond. Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden doen de afgelopen vijf jaar opgravingen in de omgeving van Corpus. ‘Zo’n grote opgraving is uniek in Nederland’, aldus archeoloog Jasper de Bruijn. Hij coördineert de opgraving en heeft de veldcursus opgezet voor de eerstejaars. De nederzettingen dateren uit de zesde en zevende eeuw. Er werden kadewerken en steigers gevonden langs de oevers van de vroegere Rijn die wijzen op handel via schepen met nabijgelegen dorpen. Alle historische voorwerpen worden uit de grond gehaald en de sporen worden uitgewist. De Bruijn: ‘De vondst van houten borden en kopjes is bijzonder. Dat gebeurt niet vaak’. (LD20-05).

20. Bij een watertemperatuur van ongeveer achttien graden en een frisse bries, gaan 260 zwemmers met elkaar de strijd aan tijdens de Speedo Swim-in van Leidse Zwemclub 1886 en studenten zwemvereniging Aquamania. Ondanks aanmoedigingen vanaf de kant lukt het niet alle deelnemers om de eindstreep te halen. Op het programma staat ook het Nederlands Studentenkampioenschap Open Water Zwemmen. De studenten zwemmen 1500 meter, vanaf de Beestenmarkt tot het eind van de Oude Vest en terug. Fergil Hesterman wint bij de mannen. Bij de vrouwen pakt Jasmijn Ruijgrok, zwemmend voor De Zijl en Aquamania, de titel. Er zijn ook wedstrijden voor kinderen tot 12 jaar, recreanten en wedstrijdzwemmers. De zwemmers komen uit de wijde Leidse regio, maar ook uit Hippolytushoef, Breda, Enschede en zelfs Duisburg en Dresden. De jongste deelneemster is de 8-jarige Fieke Hoogduin, de 80-jarige Peter Labruyjère, uitgedost als Neptunus, is de oudste. (LD06/21-06, Sl23-06).

20. Vrijwilligers en bezoekers van Gezinscentrum Slaaghwijk komen in actie tegen de sluiting. De ruim twintig vrijwilligers pleiten in een brief aan B en W voor behoud. Allochtone vrouwen die de ontmoetingsplaats bezoeken, hebben met hulp ook een brief opgesteld en zijn een handtekeningenactie begonnen.
De subsidie van het centrum daalt in twee jaar van 96.000 naar 27.000 euro. Per 1 oktober is het budget op en sluit het centrum zijn deuren. De gemeente wil dat het centrum op een andere manier gaat werken of aansluit bij andere organisaties. Volgens initiatiefneemster en vrijwilligster Bregje Pallandt maken 150 tot 200 vrouwen gebruik van de diensten van het centrum. GroenLinks-raadslid Stéphanie Bakker en Liza Soffner van Sportenderwijs, een organisatie die met sport vrouwen helpt integreren, betuigen hun steun aan de vrijwilligers. Wethouder Roos van Gelderen belooft de raad er iets op te verzinnen. In september ligt er een plan, stelt zij in een brief aan de raadscommissie Samenleving. Op 2 juli is er een gesprek en wordt de petitie aangeboden. (LD20-06).

20. Het Leidsch Dagblad publiceert de laatste wekelijkse foto van stadsfotograaf Rob Vermeer. De foto’s hadden het afgelopen jaar als thema ‘Mensen die vaak in de anonimiteit hard aan het werk zijn voor de stad’. Van de foto’s wordt in de Pieterskerk een tentoonstelling ingericht en er komt een fotoboek. De pas opgerichte Stichting Stadsfotograaf kiest een opvolger uit de kandidaten die zich de afgelopen maand hebben aangemeld. Secretaris Jan Kleingeld wil minimaal vijf jaar doorgaan om zo de stadsgeschiedenis van Leiden vast te leggen. (LD23-05).

20. Honderden belangstellenden wonen het feestje bij dat de Moslimgroep Leiden viert op het terrein aan de Ter Haarkade waar de eerste paal voor islamitisch centrum ‘Al Hijra’ wordt geslagen. ‘Een heel bijzonder moment’, vindt de Marokkaanse ambassadeur in Nederland Abdelouahab Bellouki die de bijeenkomst bijwoont: ‘Er wordt hier een monument van vrede en vriendschap gesticht. Zeker geen plek voor angst’. Woordvoerder Said Kaamouch spreekt over ’een moment waarop we tien jaar hebben gewacht’ Een aantal omwonenden weigert zich neer te leggen bij de komst van de moskee. Demonstratief hangen er drie de vlag aan hun woning aan de Ter Haarkade halfstok. Woordvoerder Mauk Kager kondigt bovendien een kort geding aan: ‘Zodra de eerste paal geslagen is vragen we de rechter via een voorlopige voorziening om een bouwstop’. Als protest is een spandoek op het terrein gehangen met de tekst ‘Stop de Islam, ook in Leiden’. Volgens een persbericht is dat een gezamenlijke actie van het ‘Identitair Verzet’ en de ‘Kritische Studenten Leiden’. Kaamouch benadrukt dat ‘we met elkaar in gesprek moeten blijven’ en noemt de goede gesprekken met de belangenvereniging Haagwegkwartier. Een handvol raadsleden en oud-wethouder Pieter van Woensel zijn aanwezig. Onder zijn bewind werden de plannen voor de moskee goedgekeurd door de gemeenteraad. Aannemer Blanksma-groep legt op 23 juni de heiwerkzaamheden stil. Leefbaar Leiden maakte ten onrechte bekend dat de politie de bouw heeft stopgezet. Omdat er klachten kwamen over geluidoverlast is besloten om die te onderzoeken en het werk even stil te leggen. De volgende daag is de bouw hervat. Leefbaar Leiden dient namens een aantal omwonenden bij de rechtbank een verzoek tot de bouwstop in. (Sl20/23/25-06, LD21/25-06).

20. De afgezaagde bomen in de Breestraat krijgen vooruitlopend op de herinrichting een nieuwe tijdelijke bestemming. Winkelstraatmanager Ronald van der Steen vindt de stompen een rotgezicht en verzint met een aantal winkeliers een ludieke manier om ze nuttig te gebruiken. Als schaakbord (bij Anne & Max), koffiezitje (Coffee Company) of gewoon bankje (bij Hunkemöller). Als eerste neemt de eigenaar van Anne & Max het op tegen die van de Coffee Company.​ De komende weken is Liander nog aan het werk in de winkelstraat om gas- en elektriciteitsleidingen te vervangen. (Sl20-06).

20. Kunstenaar Willem Van Scheijndel (62) heeft een nieuwe woning annex atelier aan de Pieterskerkgracht 11. Het pand is 400 jaar oud. Daarvoor zat hij 28 jaar aan het Rapenburg. Hij exposeert zijn werk op twee plekken. Tot en met 12 juli zijn z’n schilderijen te bewonderen in galerie Van der Vlist aan de Nieuwe Rijn 26, die zijn broer beheert en tegelijkertijd ook in zijn atelier. In 1984 maakte hij een vliegende start met zijn kleurrijke creaties in de Taffehzaal van het Rijksmuseum van Oudheden. Zijn tuin met bronzen beelden van Marti de Greef grenst aan de Latijnse school, Ars Aemula Naturae en de bibliotheek van ‘Oudheden’. (LD20-06).

21. Onder grote belangstelling worden tijdens het gala van leidenamateurvoetbal.nl op het veld van Lugdunum de beste spelers van het seizoen 2013/2014 uit Leiden en omgeving gehuldigd. Voorafgegaan door een wedstrijd tussen twee prominententeams, geleid door voormalig topscheidsrechter Dick Jol. De prijzen worden onder meer uitgereikt door gastspeler Erik Falkenburg (voorheen Oegstgeest, UVS, Sparta, Jong Oranje, NEC, Go Ahead en volgend seizoen NAC Breda) en diverse trainers van regionale clubs. Initiator en hoofdredacteur van de website is Hennie Kanbier. Een groep van al ruim 25 redacteuren en columnisten ondersteunt hem. (Sl23-06, WW25-06, LN02-07).

21. De Leidse schrijver Gerwin van der Werf presenteert en signeert zijn boek 'Schooldagen' in de Rijnlandse Boekhandel in Oegstgeest. Het is een bundeling
van columns die hij in dagblad Trouw schrijft over zijn leven als muziekdocent op het Rijnlands Lyceum. Hij geeft al zeventien jaar les. Van der Werf: ‘Ik wil de indruk wekken dat ik een docent ben die precies weet wat hij doet. Geen malloot die wankele puberbreinen ontregelt, en zichzelf nog het meest, die het toestaat dat zijn lokaal een bende wordt’. Een rode draad in mijn columns is dat ik mezelf niet spaar. En ik het vaak opneem voor de stille, teruggetrokken leerling omdat ik vroeger ook zo’n leerling was. Ik zou serieus willen onderzoeken of je kunt toetsen zonder proefwerken. Die proefwerkweken, vier keer per jaar: het is alleen maar oplepelen van stof die de leerlingen al geleerd hebben. Er gebeurt niks, het onderwijs staat stil. En er kan zoveel meer’. (LD21-06).

21. Slechts 25 baby’s zijn uitverkoren om zich te laten fotograferen op de Victoria amazonica in de Hortus Botanicus. Dat gebeurt ter gelegenheid van de viering van het tiende Midzomernachtfeest. Hoewel de tropische waterlelie prachtige bloemen produceert is het blad nog niet op z’n grootst. Toch wil de hortus, aldus woordvoerster Saskia Jacobs, het erop wagen. Het nachtfeest staat in het teken van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en Nederland en gaat gepaard met muziek, dans, toneel, doorlopende rondleidingen in de Sterrewacht en een wijnproeverij. De ’zingende bloemist’ van de hortus, Theo Teske, vertolkt hoogtepunten uit beroemde opera’s en wordt bijgestaan door semiprofessionele operazangers. Al Dente brengt beetgaar toneel en ook is er toneel door studenten van de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen. (LD18/19/23-06, RTVW19-06, WW25-06, HOZ29-06).

21. Duurzaam Leiden organiseert een midzomermarkt bij kinderboerderij Merenwijk. Er zijn streekproducten te koop en er is interessante informatie over duurzaam leven. De markt biedt kraampjes met en over eten, verticaal tuinieren, eerlijke kleding, stadslandbouw en buurtinitiatieven. Duurzaam Leiden zet zich in om samen met inwoners, bedrijven, instellingen en beheerders te investeren in duurzaamheid. (Gem18-06, LD20-06).

21. Het team van vier renners en twee ploegleiders vormen samen het project Leiden-Kopenhagen en rijden non-stop naar de Deense hoofdstad. Iedere renner krijgt na zes uur fietsen een rustpauze van drie uur in de volgauto. In totaal zal de tocht van circa 1.000 kilometer ongeveer vijftig uren duren. Het project, opgezet ten bate van de dodelijke ziekte ALS, probeert 30.000 euro in te zamelen om een boek uit te brengen in samenwerking met de stichting ALS. In het boek wordt in kinderperspectief uitgelegd wat de spierziekte doet en wat er met papa/mama zal gebeuren tijdens de ziekte. Er wordt ook een cd opgenomen waaraan bekende artiesten meewerken. (LN30-04).

21. De Dag van de Architectuur concentreert zich op twee plekken: de Meelfabriek en de wijk Nieuw Leyden. ‘Nieuw Leyden is af’’, zegt Patrick Colly van het organiserende Rijnlands Architectuur Platform (RAP). ‘Dus wordt het tijd om eens architectuurrondleidingen door deze nieuwste woonwijk van Leiden te houden’. Een wandeling van een uur langs de elf mooiste projecten op het voormalige slachthuisterrein dat zich ontwikkelt tot een hippe buurt net buiten de singels. Het RAP laat een gratis waterbus varen tussen de Meelfabriek en Nieuw Leyden langs twee verschillende routes: een lange (60 minuten) en een korte (15 minuten). Tijdens de lange route wordt er uitleg gegeven over het Singelpark, waarvoor plannen in de maak zijn. In voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel zijn ook allerlei activiteiten. (LN18-06, LD20-06, WW25-06).

21. Arian van Rijssen is komend jaar voorzitter van Stadslab en volgt Esther Barfoot op. Hij verhuisde ruim een jaar geleden van Zwolle naar Oegstgeest en raakte betrokken bij het Leidse burgerinitiatief. Twee maanden geleden werd hij benaderd en praatte veel met de oprichters en oud-voorzitters. Stadslab startte vijf jaar geleden en wordt vooral geassocieerd met het project Singelpark, een stadspark van zes kilometer langs de Leidse singels. Dit jaar wordt ook samengewerkt met de Universiteit Leiden om studenten te betrekken bij de verbetering van het stadsleven. Inmiddels heeft Stadslab een onderkomen op het terrein van de Meelfabriek en zijn er ruim 1.000 ‘stadslaboranten’. Van Rijssen: ‘Onze kracht is dat ideeën echt worden gerealiseerd. Het is een groot netwerk en het zorgt ervoor dat de liefde voor de stad van veel inwoners wordt gekanaliseerd’. (LD24-06).

21. Begraafplaats Rhijnhof heeft direct bij de entree een koffie- en theehuis waar bezoekers na begrafenissen en crematies terecht kunnen om na te praten. De opening heeft plaats na een ‘wandelend’ concert over de begraafplaats. (LD23-06)

21/22. Turners van Excelsior Leiden pakken meerdere plakken op het Nederlands Kampioenschap Turnen in Rotterdam. Alex Klinkenberg wordt Nederlands juniorenkampioen en wint een gouden en twee zilveren medailles. Vincent Schnorhk behaalt een zilveren medaille bij het onderdeel brug en Jango Mensah wint zilver bij het onderdeel sprong. (Sl23-06, LD23-06).

22. Het is een traditie: op Sacramentsdag trekken vele tientallen parochianen en geestelijken van de Petrus- en Paulusparochie in een lange processie door Leiden. De gelovigen uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Stompwijk vertrekken bij de Sint-Josephkerk en eindigen een uur later bij de H. Lodewijk. (LD23-06).

23. GroenLinks Leiden verliest de nummers 1 en 2 en daarmee de helft van de zittende fractie. Drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vertrekt fractievoorzitter Pieter Kos naar zijn geboorteplaats om daar wethouder te worden namens de Stadspartij Den Helder. Ook Stéphanie Bakker stapt uit de raad. Na de zomervakantie gaat ze fulltime aan de slag bij het Stedelijk Gymnasium en kan dat niet meer combineren met het raadswerk. Duoraadslid Jos Olsthoorn en oud-raadslid Yvonne van Delft komen in de fractie. (Sl23-06, RTVW24-06).

23. Basisschool Roomburg aan de Van Vollenhovekade stapt met ingang van het nieuwe schooljaar als eerste school in de Leidse regio over op het ‘vijf gelijke dagen-model’. Leerlingen gaan alle werkdagen van half negen tot twee uur naar school. Tussen de middag eten ze in de klas samen met de leerkracht. ‘We nemen afscheid van de overblijfkrachten zodat de kinderen met minder opvoeders te maken krijgen’, zegt directeur Beatrix van Maanen. ‘Het biedt ouders de kans om de woensdag als werkdag te zien. Het ministerie van onderwijs onderzoekt landelijk of deze schooltijden als effect hebben dat ouders meer gaan werken. Om kinderen meer uit te dagen, geeft Roomburg na schooltijd een uur creatieve en educatieve lessen, zoals dansen of schaken. Hiervoor betalen ouders iets meer dan de huidige verplichte overblijfbijdrage. Kinderopvangorganisatie ‘De Kinderhaven’ opent in de school een dependance van ‘De Batavieren’ aan de IJsselkade. ‘Onze naschoolse opvang sluiten aan op de nieuwe schooltijd’, aldus Kristel Akerboom van De Kinderhaven. (LD23-06).

23. Meer dan negentig procent van de bewoners van de 110 huizen in de Zeeheldenbuurt, die volgens woningcorporatie Portaal gesloopt moeten worden, gaat daarmee akkoord. Portaal heeft alle huurders persoonlijk benaderd en een overeenkomst getekend met degenen die instemmen met sloop. Met die ruime steun stapt de corporatie nu naar de gemeente om een sloopvergunning aan te vragen. Portaal werkt al jaren aan herstructurering van de Zeeheldenbuurt. Van de 364 huurhuizen worden de overige 254 opgeknapt. Over de plannen daarvoor wordt nog overlegd met de bewonerscommissie. Ook de nieuwbouwplannen voor de buurt staan nog niet vast. Zo worden voor de Oosterstraat plannen ontwikkeld om er enkele tientallen appartementen te bouwen, terwijl daar oorspronkelijk zes gezinswoningen zouden komen. (LD24-06).

24. Van de 212 bachelor- en masteropleidingen in de geesteswetenschappen zijn er 26 onder de maat, maakt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bekend. De opleidingen krijgen twee jaar om op het gewenste niveau te komen. Bij de Universiteit Leiden scoren twee opleidingen een onvoldoende.
Vooral de opleidingen Geschiedenis, Kunst en Cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen blijken onder de maat. Volgens NVAO-voorzitter Anne Flierman zit het probleem vooral in het eindniveau. Verder kwamen onvoldoendes voor bij het academisch gehalte, de samenhang tussen programmaonderdelen of het functioneren van de examencommissie. De opleidingen zijn beoordeeld door zeven visitatiecommissies. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet het als ‘een duidelijk signaal dat er meer aandacht moet komen voor onderwijs bij universiteiten’. (RTVW24-06, LD25-06).

24. De bouwtekeningen voor het nieuwe Leo Kannercollege aan de César Franckstraat in Zuid-West zijn klaar. De school voor voortgezet onderwijs aan leerlingen met autisme, wachtte drie jaar op de nieuwbouw die na de zomervakantie moet starten. De lokalen op de eerste verdieping grenzen aan een dakterras. ‘Dat betekent minder ruis van buitenaf voor onze leerlingen. Een mooie vondst’, aldus directeur Rick van het Maalpad. De inpandige gymzaal wordt verdiept aangelegd. Bovendien komt er voor vmbo-t, havo en vwo een practicumlokaal voor biologie, scheikunde en natuurkunde. De school zit nu in drie oude panden aan de César Franckstraat 5 en 9 en aan het Bizetpad die herrie geven en lekken. Het pand op nummer 9, dat plaats maakt voor de nieuwbouw, is inmiddels ontruimd. Leerlingen krijgen les in noodlokalen. Als de nieuwbouw in 2016 klaar is blijft het pand op nummer 5 in gebruik. Want de nieuwbouw is voor 200 leerlingen terwijl de schoolt 260 leerlingen telt. (LD24-06).

26. Een pasgeboren baby direct op de borst van de moeder leggen en wachten met het doorknippen van de navelstreng. LUMC-verloskundige Marrit Smit promoveert op onderzoek waarbij ze ontdekte dat de gevolgen een lagere hartslag en een hogere zuurstofconcentratie zijn. ‘Dat is gunstig voor de baby’, aldus Smit. ‘Als je de navelstreng snel afknipt, voordat het kind goed heeft doorgehuild en voordat de longen zich ontplooien, gaat ter compensatie de hartslag enorm omhoog. Bij onze methode blijft de hartslag mooi rustig’. Er werd een zogeheten saturatiemeter gebruikt om het verschil te meten. Dat is
een apparaat dat via een pleisterbandje om het polsje van de baby de zuurstofconcentratie in het bloed en de hartslag meet. Wanneer de baby ongemerkt ernstig ziek is, een infectie of aangeboren hartafwijking heeft, wordt dat gesignaleerd. Zeven verloskundigenpraktijken in Leiden en omgeving werkten mee bij de geboorte van 138 baby’s. De meter (kosten 50 euro) zou een vast attribuut moeten zijn in de tas van de verloskundige’. (LD24-06, RTVW25-06).

24. De man, die begin juni werd aangehouden op verdenking van een overval op een snackbar in de Haarlemmerstraat, blijkt er niets mee te maken te hebben. Hij is weer vrijgelaten en de overvaller wordt nog steeds gezocht. Het opsporingsprogramma Team West toont duidelijke beelden van hem. De dader kwam op 5 juni de zaak binnen, bedreigde de eigenaar met een vuurwapen en eiste geld. Toen een buurman op het tumult af kwam, vluchtte de man zonder buit. (RTVW24-06).

24. De OV-poortjes op station Leiden Centraal blijven voorlopig open, zegt de gemeente. NS zegt dat vanaf 9 juli alle reizigers moeten in- en uitchecken maar heeft met de gemeente afgesproken daarmee in elk geval te wachten zolang een onderzoek loopt naar een mogelijke tunnel annex fietsenstalling onder het station door. Als die tunnel er komt gaan de poortjes bovengronds dicht, maar kunnen niet-reizigers gratis en zonder ov-chipkaart onder het station doorlopen van de stads- naar de zeezijde. (Sl24-06).

24. Burgemeester Henri Lenferink onthult op de muur van het stadhuis het 108ste muurgedicht in Leiden. Jan Willem Bruins van de stichting Tegen-Beeld schilderde zes korte werken van de Leidse dichter Cees van Hoore op de muur bij de fietsenstalling. Op een blinde muur van de flat Kiekendiefhorst werd ooit Van Hoore’s gedicht ‘Avond op het land’ geschilderd. Maar dat is door weer en wind vergaan. Volgens Lenferink is er geen stad waar je zoveel gedichten aantreft. Van Hoore en Tegen-Beeld maakten de gedichten in opdracht van de gemeente. Dat was ook voor het eerst. Ze moesten gaan over de dialoog tussen de Leidse bevolking en het stadsbestuur. De gedachte van Van Hoore daarover? ‘Modder maar voort met je beraadslagingen. Er komt toch geen klote van terecht’. Hij pleit voor meer werken van Leidse dichters. ‘Frank Koenegracht en Anton Korteweg moeten ook tegen de muur’. Het project Gedichten op Muren startte in 1992 met een gedicht van de Russische dichteres Marina Tsvetajeva. Het is een initiatief van de stichting Tegen-Beeld. (Sl24-06, LD25-06, HOZ29-06).

25. Ruben van Merweland (27) volgt Evert Karsten op als voorzitter van Rotary Leiden AM. Volgens de fundationcommissaris een levend bewijs voor de verjonging van de serviceclub. De gemiddelde leeftijd ligt nu rond de 50 jaar. Van Merweland is twee jaar lid en hanteert de voorzittershamer een jaar. Naar eigen zeggen is hij de jongste voorzitter in de geschiedenis van Rotary wereldwijd. ‘Het beeld is dat er veel oude heren lid zijn, die voornamelijk geld uitgeven en sigaren roken. Maar we zijn heel maatschappelijk betrokken en er zijn mannen en vrouwen uit verschillende professies lid. Dat verkeerde beeld gaan we veranderen’, aldus Van Merweland. In Nederland zijn er zo’n 500 Rotary’s. De club komt tweewekelijks samen om te ontbijten. Van Merweland komt uit het onderwijs en heeft een bedrijf dat onderwijspersoneel detacheert. (LN25-06, WW02-07, LD08-07).

25. De schoorsteen van Timp achter de Haarlemmerstraat is in oude luister hersteld. Jarenlang verkeerde de pijp in slechte staat en moest met houten stutten overeind worden gehouden. Voor de restauratie hebben de gemeente (47.500 euro ), de Stichting Diogenes (5.000 euro) en eigenaar - familie Van Exter - geld beschikbaar gesteld. De schoorsteen werd in het begin van de 20ste eeuw gebouwd voor de oven van koek- en banketbakkerij van Timp aan de Haarlemmerstraat 247. Eind jaren dertig van de vorige eeuw kocht Arie van Exter het bedrijf en tot 1953 werd er gebakken. Nu is er een kledingzaak gevestigd. Het bijzondere element aan de schoorsteen is de decoratie met gekleurde bakstenen in een ruitvormig patroon. (LN25-06).

25. Zowel herrie als stilte is niet goed voor kinderen in een crèche, blijkt uit onderzoek van de Leidse promovenda Claudia Werner. Zij deed onderzoek in 64 kinderdagverblijven. Het geluidsniveau was er gemiddeld 61,69 decibel. Dat is hoger dan bij gastouders (56,54 decibel). Volgens haar is het opvallend hoeveel lawaai er op sommige kinderdagverblijven is. Ze adviseert het gebruik van een geluidmeter. (LD25-06, UL24-06, WW09-07).

25. Acht tot twintig miljoen ton per jaar wordt er wereldwijd aan sinaasappelschillen weggegooid. Masterstudenten aan het instituut voor biologie van de universiteit Leiden Lizah van der Aart (22) en Blair Berger (30) bedenken nuttiger toepassingen dan eindigen op de vuilnisbelt. Ze krijgen 27.000 euro om deze zomer hun theorie te onderzoeken. Met hun Delftse medestudent Ryan Bogaars deden ze mee aan de Topsectoren student competitie van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO). Berger: ‘Er zijn al toepassingen bekend, maar die processen zijn of slecht voor het milieu of voor de industrie veel te duur. Met combinaties van vaste stoffen als suikers of zuren (nades) kun je nuttige stoffen uit de schillen halen. Zoals pectine, verdikkingsmiddel voor voedingsmiddelen, essentiële oliën voor gebruik in bijvoorbeeld zeep en stoffen voor geneesmiddelen als medicijn of hulpstof. (LD25-06).

25. Paul van der Heijden is herbenoemd tot voorzitter van de mensenrechtencommissie van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Van der Heijden is hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij is sinds 2002 voorzitter van de Committee on Freedom of Association van de VN-organisatie. Hij werd gekozen voor een vijfde termijn tot 2017. De ILO bestaat uit overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties. De commissie van Van der Heijden behandelt wereldwijd klachten over schending van organisatie- en onderhandelingsvrijheid en stakingsrecht. (UL24-06, LD25-06).

25. Zorgorganisatie Marente heeft het Elisabeth Gasthuishof, het monumentale pand in de Caeciliastraat,verkocht aan vastgoedbedrijf Holland Property Group uit Warmond. In 2004 werd de verpleegafdeling gesloten en bleef een kleine afdeling voor zorg aan terminale patiënten over. De rest van het gebouw is verhuurd aan onder meer de Gemiva SVG Groep, die er een woonlocatie voor verstandelijk gehandicapten heeft. In het gebouw zitten ook appartementen. ‘Het pand past niet in ons vastgoedbeleid’, zegt Marente. Het gebouw was vroeger eigendom van de Oegstgeestse stichting Wonen Welzijn en Zorg die na een fusie met Valent (Bollenstreek) is opgegaan in Marente. De palliatieve afdeling verhuist naar woonzorgcentrum Hofwijck in Oegstgeest dat eind 2015 gerenoveerd moet zijn. Dan biedt het verpleeghuiszorg aan zestig ouderen in kleine groepen. Verder komen er acht appartementen voor ouderen en een palliatieve afdeling. Op de benedenverdieping komen eerstelijns zorgvoorzieningen. Holland Property Group is onder meer betrokken bij de verbouwing van het voormalige politiebureau aan de Zonneveldstraat en het oude LDM-pand in de Ir. Driessenstraat. (LD25-06).

25. Hans Schikan, directeur van het Leidse bedrijf Prosensa, is toegetreden tot de adviesraad van de Amerikaanse biotechkoepelorganisatie BIO. Schikan kwam bij de Amerikanen in beeld vanwege de Nasdaq-notering sinds vorig jaar van Prosensa, de recentelijke toestemming voor versnelde registratie van een kandidaat-medicijn tegen spierziekte Duchenne en zijn ervaring met het opbouwen van het bedrijf. Schikan is al lid van het Nederlandse Top Instituut Pharma, ook in Leiden, en van het kernteam van de Nederlandse ’Top sector Life Sciences & Health’. (LD25-06).

25. Een steigerbouwer valt van tien meter hoogte maar blijkt na onderzoek niets te mankeren. Hij is bezig een steiger op te bouwen in de Kaiserstraat als het mis gaat. Door onbekende oorzaak stort een paar trapdelen van de steiger in. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. (LD26-06, Sl26-06, HOZ29-06)

25. Met imponerende zwaailichten stopt voor de hoofdingang van het LUMC een miniambulance. ROC-leerlingen maakten het kleine broertje voor het project ’berendokters’. Dat is erop gericht kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de gezondheidszorg. Het helpt bij de verwerking van hun ziekte en vermindert de angst voor dokters, is de ervaring. (Sl25-06, LD26-06, WW02-07).

25. Op initiatief van dierenarts Marie-José van Lochem van Dierenkliniek Stevenshof wordt een petitie georganiseerd om het dierentuintje van Sam Botermans (74) en zijn vrouw Henny (70) aan de Ommedijkseweg te sparen bij de aanleg van de rotonde voor de Rijnlandroute. Het paar moet daarvoor de woning verlaten, maar hoopt dat er een hutje mag worden gebouwd op het terrein waar al jaren dieren worden gehouden. Veertig jaar geleden streken ze neer in buurtschap Tienhuizen ingeklemd tussen de A44 en het Valkenburgse Meer. In de natuurtuin houdt hij een ezel, veertig tot vijftig uilen, duiven, siereenden en ganzen. Ook zijn er een oehoe en een sneeuwuilen op het terrein. De provincie krijgt de petitie medio september aangeboden en wil niet reageren. (LD25-06).

25. Er is een impasse ontstaan over de toekomst van het gebouw op de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein. Vier jaar geleden werd het gebouw gekocht door de Amsterdamse woningcorporatie Ymere en NS om het op te knappen en geschikt te maken voor studentenhuisvesting. Dat zou zo’n 5,5 miljoen euro kosten met een miljoen steun van de gemeente. Ymere raakte in financiële problemen en bood het gebouw te koop aan voor 11 miljoen euro, maar de gemeente heeft geen belangstelling. B en W zeggen in een brief Ymere en NS aan de gemaakte afspraken te houden maar die zeggen onder het akkoord uit te kunnen. In de kantoorflat zouden voor tien jaar 90 studentenwoningen komen. Ymere is bezig zich uit Leiden terug het trekken. Eerder werd al de ‘Van Voorthuijsenlocatie’ op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Gooimeerlaan afgestoten. De bouw van sociale huurappartementen is overgenomen door corporatie De Sleutels en start binnenkort. De bouw van woningen in Groenoord loopt inmiddels forse vertraging op en wordt mogelijk geschrapt. De bouw van de resterende drie kavels begint waarschijnlijk pas begin 2015 en hoogbouw stelt Ymere in elk geval uit tot na 2017. (LD25-06, Sl26-05, LN02-07).

26. De Leidse Lakenfeesten werkt dit jaar samen met museum de Lakenhal. Bij de traditionele peurbakkentocht is ‘laken’ het thema, Leidenaars worden aangespoord een laken buiten te hangen en de expositie ‘Zeven Eeuwen Leids Laken’ wordt tijdens de 29ste editie gepromoot. Verder is er een optreden van singer-songerwriter Nielson, finalist van het tv-programma ‘De Beste Singer-Songwriter van Nederland’ van Giel Beelen op 28 juli op het Stadhuisplein. Aan de traditionele Peurbakkentocht een dag eerder doen dit jaar 49 bakken mee. De Dragonboatraces staan 28 juli op het programma. Verder zijn er een sleepbootdag en een groot Nederlandstalig festival op het Stadhuisplein. Ook wordt de uitslag bekendgemaakt van de Tientje voor T.rex-actie van Naturalis. Vaste waarden als diverse themamarkten, drakenbootraces, Leiden Culinair, kermissen, het bierfestival en optredens bij de Morspoort staat ook dit jaar weer geprogrammeerd en het straatmuziekfestival de Gouden Pet sluit de evenementen op 28 juli af. (LD13-06, WW18-06, LN25-06, St. 25-06, WW25-06, Sl25-06, HOZ29-06).
26. Het mislukte project Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg 124 wordt nieuw leven ingeblazen. De gemeente zoekt een nieuwe projectontwikkelaar en komend najaar besluit de gemeenteraad wat er op de plek kan en mag komen. Het hoge gebouw was eigendom van de Universiteit Leiden en deed jaren dienst als zusterflat. Eind vorige eeuw nam de gemeente het over en maakte er een asielzoekerscentrum van tot 2009. Daarna wilde de gemeente het gebied meer laten aansluiten bij het Bos van Bosman en het Van Eijsingapark. Dat liep uit op een debacle. Ontwikkelaar Bakels en Ouwerkerk, die villa’s en een zorggebouw voor ogen had, handelde niet volgens de regels. Fraude en corruptie werd niet bewezen. Omdat de gemeente steken had laten vallen kreeg de ontwikkelaar in 2012 drie ton. Voor de nieuwe opzet is een grote rol toebedacht aan omwonenden in Vogelwijk, Raadsherenbuurt en Houtkwartier. ‘Een mooi streven maar we moeten nog zien hoe het uitpakt. Er heerst nog veel wantrouwen uit het verleden’, aldus een bestuurslid van de buurtclub in de Vogelwijk. (LD26-06).

26. Annelies de Koning volgt Anoesjka Dinjens op als directeur van de serviceflat Schouwenhove. Ze leidde eerder het servicecentrum ‘Te Hoogerbrugge’ in Rotterdam en was daarvoor hoteldirecteur. Ze wil in het 170 appartementen tellende bejaardencomplex in de Mors onder andere meer therapie en dagopvang aanbieden en een restaurantje openen. (LD26-06, LD03-07).

27. Loco-burgemeester Marleen Damen opent ‘Leiden Culinair’ op de Garenmarkt. Daarna is het de beurt aan Marco Caspers. Als ondernemer maakt hij prototypes van producten, maar is hij ook beeldenzager. Met een kettingzaag gaat hij een boomstronk te lijf en maakt het logo van Leiden Culinair. Het beeld wordt geveild en de opbrengst gaat naar jongerenhospica Xenia aan de Kloosterpoort. Op 28 juni kunnen bezoekers de WK-wedstrijd Oranje-Mexico volgen op een scherm van vier bij drie meter. De 28ste editie van het eet- en drinkevenement telt een recorddeelname en een muzikaal hoofdprogramma. De hoofdact wordt gevormd door Kris Barry & Perquisite. De entree van het omheinde feestterrein aan de Garenmarkt is groter en verplaatst van de Korevaarstraat naar de hoek bij het Steenschuur en Van der Werfpark. Voor vierdaagse evenement tot en met 29 juni komen achttien restaurants uit Leiden, één uit Oegstgeest en een uit Alphen aan den Rijn. Nieuwkomers zijn De Volharding, 149 Bites & Drinks en de Burgerbus, een samenwerking tussen Dartel en Slagerij van der Zon. De presentatie heeft plaats tegen een achtergrond van schelpen, parasols, surfplanken, palmbomen en andere rekwisieten die het thema ‘strand’ ondersteunen. Ook de organisatie heeft zichzelf in een modern jasje gestoken met een nieuwe website, een nieuw logo en een nieuwe app. De nieuwe Leidse witte wijn is weliswaar afkomstig uit Nieuw Zeeland, maar van de wijngaard van Michiel Eradus, telg uit een Leids geslacht dat tot in de jaren tachtig een bloemenzaak aan de Haarlemmerstraat runde. De wijn draagt de naam Issoria omdat een deel van de opbrengst gaat naar het gelijknamige Leidse hospice. De jury bepaalt dat het broodje buikspek van het Leidse restaurant ‘Koetjes en Kalfjes’ nummer één is. Gevolgd door bruchetta met kalfslende en gemarineerde eendenlever van stadgenoot ‘Kitsch&’. De aanmoedigingsprijs is voor de bouillabaisse van Mangerie De Zeeger uit Alphen aan de Rijn. Het bestuur is niet blij met twee edities van Rrrollend Leiden in mei en in augustus. Bestuurslid Paul Dirkse vindt drie foodevenementen in de zomer veel te veel voor Leiden. Waarschijnlijk is de Garenmarkt vanaf 2017 enkele jaren niet beschikbaar in verband met de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Waar Leiden Culinair in die jaren wordt georganiseerd is nog onduidelijk. Dit najaar is er overleg met de gemeente over een andere locatie. (Sl17/26-06, LD18/26/27/28-06, WW02-07).

25. Een meevaller van 9,5 miljoen euro bij het openbaar vervoer in de Leidse regio investeert de provincie extra in betere aansluitingen van bussen en meer informatie aan reizigers. Dat is het resultaat van een debat in de Provinciale Staten. De PvdA herinnert het provinciebestuur aan een oude afspraak dat eventuele meevallers bij grote verkeersprojecten naar het hoogwaardig openbaar vervoer in Rijnland zouden gaan. Met steun van alle partijen wordt voorkomen dat het geld in de algemene reserve verdwijnt. Er komt nu een betere treinverbinding met Utrecht en een snelle busverbinding van Leiden naar Zoetermeer. (RTVW25-06, Sl26-06).

25. Commissaris van de Koning Jaap Smit is verhuisd naar Oegstgeest. Sinds zijn aanstelling in januari pendelde hij van zijn huis net over de grens in Noord-Holland naar Den Haag. Gedeputeerde Rogier van der Sande verwelkomde de commissaris als inwoner van Zuid-Holland. Smit schrijft zich deze week nog in bij de gemeente. (RTVW25-06).

26. Het sprookje van Sneeuwwitje is uit voor de Sjaak Veringa. Hij gooit de handdoek in de ring met het vroegere atelierschip van de tien jaar geleden gestorven beeldhouwer en landschapskunstenaar Frans de Wit. Veringa had het bijzondere schip willen exploiteren als atelierschip annex éénkamerhotel, maar zegt stuk te lopen op onwil van de gemeente. Veringa redde de door de kunstenaar omgebouwde Hasselter Aak ‘Hendrik Alberta’, een jaar of vier geleden van de sloop. Het schip is belangrijk cultuurhistorisch erfgoed, vindt hij. Ook de Stichting Stiel, de Historische Vereniging Oud Leiden, het RAP, de cultuurmakelaar, oud-Lakenhaldirecteur Jetteke Bolten, architect Fons Verheijen en de stichting Frans de Wit hebben gepleit voor het behoud van het schip. Frans de Wit kocht het schip in de jaren zestig, meerde hem af bij het Waardeiland en bouwde het schip om tot atelier en woonruimte met onder andere afvalstaal van de Grofsmederij. Veringa is botenverhuur aan het Galgewater, restaureerde een reeks historische schepen, is medeoprichter van de historische haven, medeontwerper en bouwer van de Waterlijn en heeft een rondvaartbedrijf met klassieke schepen. Veringa: ‘Ik had een oud bedrijfsvaartuig gekocht bij de Kraaierbrug over de Nieuwe Rijn om die ligplaats te gebruiken voor Sneeuwwitje. Dan krijg ik te horen het is geen bedrijfsvaartuig maar een woonboot. Ik ben 63 en die strijd goed zat. Ik hoop dat creatieve mensen de fakkel overnemen anders gaat Sneeuwwitje op Marktplaats’. (LD26-06).

26. Het nationale waterpoloteam, op sponsorreis in eigen land, verliezen in zwembad ‘De Vliet’ het derde oefenduel tegen reisgenoot Brazilië nipt met 6-7. ‘Zo’n buitenbad geeft een heel bijzondere ambiance’, zegt bondscoach Robin van Galen. Dat vindt ook Yoran Frauenfelder, die werd opgeleid bij De Zijl en nu voor Utrecht speelt. Van Galens missie is om Oranje terug te brengen in de mondiale top acht, met als mikpunt de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Daarvoor is kwalificatie voor het EK in 2016 in Belgrado vereist. Brazilië staat onder leiding van Ratko Rudic, die wordt beschouwd als de beste waterpolocoach ter wereld. Hij won vier keer Olympisch goud met voormalig Joegoslavië, Italië en Kroatië. In de laatste seconden van het duel belandt een bal van oud-Leidenaar Spijker op de paal. (LD11/27-06, WW02-07, LN02-07)

26. Ondernemers uit de Leidse regio, verenigd in het Platform Bedrijfsleven Rijnland, vechten de groene bestemming voor de Oostvlietpolder aan bij de Raad van State. Volgens voorzitter Frank Ponsioen gaat het groene bestemmingsplan waartoe de gemeenteraad heeft besloten volledig voorbij aan de behoefte van het bedrijfsleven: De polder is volgens het bedrijfsleven nog altijd de gunstigste locatie voor een nieuw bedrijventerrein. Het tekort van 69 hectare in de regio manifesteert zich vooral op de as Leiden-Katwijk. ‘Het alternatief: de Veenderpolder in Kaag en Braassem ligt op een ongunstige plek. En ook in Kaag en Braassem is heel veel weerstand tegen de komst. Ondernemers vrezen jarenlang te moeten wachten voordat het bedrijventerrein er komt. (RTVW26-06, Sl26-06, LD27-06, WW02-07).

26. Kamerverhuurder Hans Zaalberg is begonnen om het achterstallig onderhoud in een van zijn panden weg te werken. Huurder Mike van Doorn heeft zijn Facebookpagina inmiddels offline gehaald, omdat hij tevreden is met de stap die Zaalberg heeft gezet. ‘De keuken wordt gestuct, een brandgevaarlijke situatie bij de zoldertrap is weggehaald en gaten in het dak worden gedicht’, zegt een gelukkige Van Doorn. Binnenkort worden ook de ramen aan de voor- en achterzijde van de woning gerepareerd en zal de keuken worden geschilderd. (Zie ook 11-06). (RTVW26-06).

26. Wethouder Marleen Damen neemt in de raadzaal de Wijkvisie Zeeheldenbuurt 2025 in ontvangst. De buurtvereniging heeft samen met de bewoners het toekomstplan opgesteld, dat na de zomer in de gemeenteraad wordt besproken. Ook woningcorporatie Portaal heeft de plannen klaar voor de toekomst van de huurwoningen in de wijk. Die bestaan uit een deel sloop- en nieuwbouw en een deel renovatie. Vooruitlopend daarop wil Portaal alvast een pilot uitvoeren in de Oosterstraat. Een blokje beneden- en bovenwoningen wordt daar gesloopt en vervangen door appartementen. (Sl26-06).

26. De aansluiting van de Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan valt 2,3 miljoen euro duurder uit dan de gemeente had begroot. De aansluiting kan niet tegen de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan worden aangelegd. Die is niet sterk genoeg en zou kunnen instorten. Daarom zijn veel duurdere ophogingsmaterialen nodig. Door vertraging bij de herontwikkeling van het Kooiplein en omgeving tot het ‘Plein van Leiden’ en veranderde marktomstandigheden, ontstond een extra tekort van 2,8 miljoen. In totaal komen de kosten 5,1 miljoen euro hoger uit. Eerder moet de gemeente 6,5 miljoen afboeken op het Aalmarktplan. ‘Dit zijn bedragen waar normaal gesproken wethouders voor aftreden’, vindt CDA-raadslid Moniek van Sandiek. Wethouder Paul Laudy zegt de tegenvallers van zijn voorgangers te hebben geërfd. Tussen Breestraat en Aalmarkt zou ASR Vastgoed het nieuw gevormde Catharinahofje met diverse kledingwinkels invullen. De ontwikkelaar biedt plots veel minder dan in 2011 is afgesproken. De gemeente is aan het rekenen en stelt een kort onderzoek in, maar het bedrag wordt alvast afgeboekt. Volgens Laudy verdient ook de ontwikkelaar minder dan gedacht maar moet een project waar de stad al een kwart eeuw op wacht doorgaan. ‘Een contract zonder enig risico is niet meer af te sluiten. Als je dat wil, wordt er niets meer in Leiden gebouwd’. (Sl26-06, LD27-06).

27. De één heeft met een heel team wekenlang getimmerd, de ander heeft prachtige kostuums genaaid en een derde doet mee met een simpel vlot zonder tierelantijnen. De Leidse peurbakkentocht, een van de hoogtepunten van de Leidse Lakenfeesten, kent grote tegenstellingen. Er is muziek en heel veel publiek. De Waagbrug zucht onder het gewicht van de vele toeschouwers bij deze taptoe te water. De 49 ‘bakken’ starten bij de Beestenmarkt varen door de stad en daarna volgt de prijsuitreiking bij Annie’s. De jury staat onder voorzitterschap van oud-wethouder Jan-Jaap de Haan. Bij de bedrijven wint de circusboot van ‘Damnia’. Bij de particulieren zijn dat ‘De Stamgasten’ die een platform met helikopter en vliegtuig hebben gebouwd. Bij de verenigingen gaat de eer naar de Legoboot van het ‘Leidse Tuynhuis’. Vervolgens is er tot middernacht het eindfeest op het Stadhuisplein. Voor Nils Raken, organisator van de Lakenfeesten, is de peurbakkentocht het hoogtepunt die ditmaal werd begunstigd door fraai weer. (LD27/28/30-06, Sl30-06, WW02-07).

27. De gemeente organiseert voor de achtste keer de Leidse veteranendag. Een dag later is de Landelijke Veteranendag voor de tiende keer in Den Haag. Burgemeester Henri Lenferink ontvangt de veteranen in de Hooglandse Kerk.
Ook dit jaar is een aantal jonge veteranen actief betrokken bij de organisatie. De dj Lars Filippo brengt muziek uit de tijd van de diverse missies ten gehore. Veteranen dragen hiervoor nummers aan. Ook worden foto's uit de verschillende uitzendingen op schermen vertoond. Bij het veteraneninstituut in Doorn staan 413 Leidenaren ingeschreven, waarvan 106 zich hebben aangemeld. De oudste is de 97-jarige P. Moerman die actief was bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De jongste is Jimmy Tromp (26) die in 2007 werd uitgestuurd naar Afghanistan. Behalve Lenferink spreekt ook Jan Willem de Vries namens de jonge veteranen voordat het buffet begint. (FeedGem26-06, LD27-06, LN02-07).

27. De maximumsnelheid op de A4 tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid wordt verhoogd naar 130 kilometer. Overdag, tussen 6.00 uur en 19.00 uur blijft de snelheid 100 kilometer per uur. Het gedeelte tussen Zoeterwoude Dorp en Hoogmade blijft vanwege werkzaamheden nog 80 kilometer per uur. (Sl26-06, RTVW26-05).

27. De derdejaars leerlingen van het ROC Mondriaan aan de Vondellaan winnen De Gouden Prokkel. Die wordt in Utrecht uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn en juryvoorzitter Gerdi Verbeet, de oud-Kamervoorzitter. De 45 studenten van de opleiding zorg en welzijn waren genomineerd met vijftien anderen uit ruim 350 initiatieven. De studenten arrangeerden in de eerste week van juni elf prokkels ofwel prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking. Het varieerde van een boottocht en een high tea tot een wandeling en vogels kijken. (LD05/30-06, WW02-07).

27. Het Leidse biotechnologiebedrijf Amarna Therapeutics denkt dé manier gevonden te hebben om auto-immuunziektes te bestrijden. ‘Het is geen wondermiddel’, zeggen de directeuren Ben van Leent en Peter de Haan. ‘Wel een evolutie bij de behandeling van ziektes waarbij het afweersysteem (delen van) het eigen lichaam afbreekt, zoals ALS, aderverkalking, suikerziekte en alzheimer’. Amarna werkt samen met het Rotterdamse Treeway, dat is gesticht door ALS-patiënten. Zij hebben de toegang tot patiënten en data. De eerste proeven zijn, als alles volgens plan verloopt, binnen drie jaar. ‘Een eiwitje inspuiten wordt snel door het afweersysteem afgebroken’, zegt De Haan. ‘Je moet dus blijven inspuiten. Wij instrueren het immuunsysteem om dat eiwitje met rust te laten. Bij de makaken vond het in 2008 begonnen Amarna de middelen om het menselijk immuunsysteem om de tuin te leiden. ‘Die apen hebben een virus dat de mens zo volledig vreemd is, dat er geen afweerreactie voor is. Als je dat virus ‘uitkleedt’ en erin stopt wat je nodig hebt, kun je het inspuiten. In de bloedbaan worden de virusdeeltjes ingekapseld door levercellen, dat is natuurlijk en de enige eigenschap die we ze laten houden. Dan komen ze op de plek waar we ze willen hebben en doen de cellen zelf het genezende werk’. (LD27-06)

27. Tot 11 juli 2014 viert de Leidse Studentenvereniging Minerva het 200-jarig bestaan onder meer in een van de leegstaande ROC-gebouwen aan de Toussaintkade 51, die van geluidisolatie is voorzien. In maart begonnen leden van Minerva al met slopen, verven en bouwen om het gebouw om te toveren in feestzalen, bars, terrassen en restaurants. Verder zijn er een bioscoop, een lounge en twee buitenzwembaden. Met fietstaxi’s worden bezoekers van en naar het feestterrein vervoerd. Thema van het lustrum is ‘200 jaar tijdloos’. De lustrumkleuren zijn oranje en turkoois. De meeste mensen - zo’n 6.000 - komen naar het reünistenweekeinde op 28 en 29 juni. Zij herbeleven hun Leidse tijd met een bezoek aan het oude studentenhuis, meetings met jaarclubs, subgezelschappen, streekgezelschappen en subverenigingen. Er trekt een maskerade door de stad en de geschiedenis van Minerva en de band met Leiden wordt uitgebeeld. Frank Lameijer (23) geeft als praeses leiding aan de lustrumcommissie. Het Leidse corps telt 28.000 oud-leden die nog in leven zijn. Op het programma staan verder onder meer een symposium in de Pieterskerk (2 mei). (Sl30-11-2013, LD04-12-2013, LN04-12-2013, WW25-12-2013,WW26-02, RTV03-03, LD26-05, LN28-05, WW28-05, Mare19-06, WW25-06) .

28. Een oude traditie herleeft als een ‘Maskerade’ van Minerva door de binnenstad trekt. De optocht brengt de hoogte- maar ook de dieptepunten van de studentenvereniging in beeld. Uitgebeeld op praalwagens worden onder meer ‘Soldaat van Oranje’, het afbranden van het sociëteitsgebouw aan de Breestraat, de deelname aan de Jagers Compagnie Willem III, het bezoek van Churchill aan Minerva en de fusie met de VVSL. Eregasten en commissieleden gaan in koetsen aan de stoet vooraf. De jaargroepen met zo’n 1.500 deelnemers zijn ingedeeld van oud naar jong. Verder doen onder meer het muziekgezelschap Sempre Crescendo en roeivereniging Njord mee. De route is opgesierd met ballonnen in de lustrumkleuren. Commissaris Céline Lemoine zegt dat Minerva met zijn tijd is meegegaan en een moderne variant van vroegere Maskerade toont. In de 19de eeuw was een van de lustrumonderdelen van de studentenvereniging een optocht waarbij de studenten historische figuren uitbeeldden. Deze gekostumeerde optochten werden van 1825 tot 1920 gehouden. Kosten noch moeite werden gespaard. Heroïsche momenten hadden de voorkeur, zoals de intocht van hertog Albrecht van Beieren met zijn leger in Enkhuizen in 1396. Omdat de kosten de vereniging aan de rand van een faillissement brachten, stopte het ’corps’ in 1920. Bij het 37ste lustrum werd nog wel een historische expositie ‘Maskerade’ in de Hooglandse Kerk gehouden. Daar waren koetsjes, historische kostuums en een harnas, door Minervanen tijdens de beroemde maskerades gedragen, te zien. Ook was een hedendaagse blikvanger van de Leidse kunstenares Bernadette Drenth tentoongesteld: een kostuum van de 16de-eeuwse koningin Elisabeth van Engeland, gemaakt van textiel, papier en plastic. Nu Minerva het 40ste lustrum viert is deze traditie eenmalig in ere hersteld. Universiteitshistoricus Willem Otterspeer: 'Van een in het avondlijke duister en uit de verkleedkist samengesteld geheel, ontwikkelde de Maskerade zich tot een groot spektakel dat overdag plaatsvond en grote historische nauwkeurigheid nastreefde. De eerste dateert van 1825 en had als onderwerp ‘De intogt van Ferdinand en Isabella in Granada in 1492’. De stoet wordt nu geopend door een klassiek tafereel met Minerva als centrale figuur. Daarna volgt een rij koetsjes met de senaat van Minerva en hun gasten, waaronder de rector magnificus. De universiteit presenteert een praalwagen waarop studenten die natuurkundige proeven demonstreren met veel spektakel. Verder zijn er de groepen reünisten, van vlak na de Tweede Wereldoorlog tot en met 1994. Veel krasse knarren. En de fusie met VVSL valt perfect af te lezen uit de samenstelling. (LD26/30-06).

28. De Leidse Studenten Vereniging Minerva is de oudste studentenvereniging is van Nederland. Deze en andere feiten uit het 200-jarig bestaan staan in het jubileumboek ’Minerva voor het leven’. ‘Een studentenvereniging in Groningen heeft zich als eerste ’corps’ genoemd, maar wij hebben onomstotelijk bewijs dat de eerste sociëteit in Leiden is gesticht’, aldus Paul Menken. ‘Minerva is in 1814 opgericht boven koffiehuis ‘De Twee Kolommen’ aan Breestraat 121’. De vereniging is genoemd naar die sociëteit. Maar dat gebeurde pas na de fusie van het Leidsche Studenten Corps (LSC) en de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). Samen met Peter Sigmond stelde Menken het boek samen waaraan twaalf reünisten meeschreven.’Sinds de oprichting van de universiteit in 1575 kwamen de studenten al in groepen bij elkaar, een soort vriendengroepen die nationes werden genoemd’, vult Sigmond aan. ‘In 1814 besloten de studenten er één geheel van te maken met eigen ontgroeningpraktijken en eigen sociëteit’. Oorspronkelijk was het lidmaatschap alleen weggelegd voor mannen. Aan het einde van de 19de eeuw gingen ook vrouwen studeren en ontstond de Vereniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden. Die VVSL begon als leesclub, maar werd al snel gezelligheidsvereniging. Ondanks de komst van prinses Juliana in 1927 werden de dames nog niet door iedereen voor vol aangezien. Sigmond: ‘Toen de studentes eind jaren ’20 het pand aan het Rapenburg 65 wilden kopen van burgemeester De Gijselaar, weigerde hij omdat hij zijn huis niet aan dames wilde verkopen. Uiteindelijk hebben ouders het pand gekocht en doorverkocht aan hun dochters’. Financiële problemen bij beide vereniging, en het feit dat alle subverenigingen gemengd waren, leidde in 1971 tot het besluit VVSL en Minerva samen te voegen. Een jaar later verhuisde de VVSL naar het gebouw aan de Breestraat en in 1973 was de fusie rond. ‘Ik heb als bestuur van Minerva mogen onderhandelen met de dames’, zegt Sigmond. ‘Vrouwen mochten absoluut nog niet op de sociëteit komen. Tijdens de onderhandelingen kwamen de dames via trap aan de achterkant het gebouw binnen, gingen snel omhoog en glipten stiekem de bestuurskamer binnen’. De fusie kende ook tegenstanders Daarom was er aanvankelijk een mannen- en een vrouwenzaal. Toen bleek dat iedereen samen in discotheek Hifi stond, zijn die een snelle dood gestorven’.

Fotograaf Jeronimus van Pelt verbeeldde speciaal voor het boek acht belangrijke gebeurtenissen. Het boek telt 275 pagina’s en staat naast de geschreven geschiedenis, vol met platen, portretten van bijzondere leden, foto’s, en anekdotes. Zoals het verhaal over schutter Beeckman die samen met andere studenten in 1830 naar België vertrok om te vechten tegen de opstandelingen die zich wilden afscheiden van Nederland. Beeckman sneuvelde in de strijd. Het bericht bereikte Minerva op het moment dat ze de vierdejaarstafel wilden gaan dekken om de terugkomst van de soldaten te vieren. ‘Nog steeds staat de tafel op de sociëteit met vier stoelen eromheen. De ongeschreven regel is dat je er maar met drie personen mag zitten. Je weet immers nooit of schutter Beeckman nog terugkeert’, vertelt Menken. Ander dieptepunt in de historie: in december 1959 brandde het pand op de Breestraat tot de grond toe af. In het boek vertelt Dick Meursing hoe hij als student het brandende gebouw binnenging om instrumenten en het vaandel van muziekgezelschap Sempre Crescendo te redden. Sigmond: ‘Ondanks dat de maatschappij en de vereniging zijn veranderd, en gebruiken in de loop van de tijd zijn verdwenen of toegevoegd, loopt het samenzijn duidelijk als een rode draad door het boek’. De jubileumuitgave kost 45 euro. (LD26-06).

28. In de Pieterskerk wordt de viering van 200 jaar Minerva officieel geopend. De 1.500 aanwezigen zingen liedjes van de sociëteit, in het Nederlands en Latijn. Burgemeester Henri Lenferink benadrukt in zijn openingsrede de niet altijd makkelijke band met de stad. ‘De gewone Leidenaar had geregeld last van branieachtige studenten, die met elkaar op de vuist gingen en weinig op hadden met de autochtone Leidenaar’. Daarin kwam verandering toen Minerva in 1823 de viering van 3 oktober redde. Lenferink: ‘Het gemeentebestuur had besloten het feest voortaan op zondag te vieren. Dat scheelde een vrije dag. Minerva kwam in opstand. De studenten deelden haring en wittebrood uit aan de, nooddruftige bevolking en organiseerden volksspelen zoals zaklopen en andere spelletjes. Het was een groot succes en de gemeente haalde bakzeil. Het begin van een betere relatie. Volgens Lenferink is er van tegenstellingen geen sprake meer. ‘De studenten - en die van Minerva in het bijzonder - zijn verbonden met de stad Leiden’. Een lid van Augustinus reikt de hoogste universitaire onderscheiding uit aan Minerva ‘vanwege haar verdiensten, haar nauwe betrokkenheid bij de universiteit en vanwege het ambassadeurschap voor de Universiteit Leiden van haar leden en reünisten sinds 200 jaar’. 'We delen dezelfde vrouw', zegt rector magnificus Carel Stolker bij de uitreiking van de penning. ‘Minerva, godin van de wijsheid’. Deze godin, aanbeden door de Romeinen en eerder al door de Etrusken, is ook beeldbepalend voor het logo van de Universiteit Leiden. Ook zijn er toespraken van de voorzitter van het comité van aanbeveling Alexander Rinnooy Kan, Minerva-praeses Wenneke Stikkers en Lustrum-praeses Frank Lameijer. Het drietal ereleden wordt met twee uitgebreid. De heren Zwanenberg en Idema worden geëerd vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging. Een dag later is op het voormalige vliegkamp Valkenburg een autorally waarin oldtimers, ‘brakke studentenkarren’ en Volvo's meerijden. Op 3 juli is een Stads- en Goedendoelendag met onder meer een hardloopwedstrijd door de binnenstad, ten bate van het Prinses Beatrixfonds. Ook is er een Lustrum-musical en een Ascotdag op Duindigt. (RTVW28-06 (LD28/30-06, UL01-07).

28. Jongens onder de 19 van De Zijl Zwemsport winnen het Nederlands kampioenschap waterpolo. In de finale tegen het Alphense AZC zegevieren ze met 12-8. In de halve finale ‘verplulverde’ de ploeg van coach Ruud Plouvier eerder De Linge met 28-5. (LD30-06).
28. De inzamelingsactie Tientje voor T.rex heeft tot nu toe 3.051.784 miljoen euro opgeleverd. De actie is opgezet om het skelet van door medewerkers van museum Naturalis opgegraven dinosaurus in de VS naar Leiden te verhuizen. Directeur Edwin van Huis verwacht de benodigde 5 miljoen nog dit jaar bijeen te krijgen. Dat bedrag dekt de aankoop, de preparatie van het skelet in het Black Hills Institute in South Dakota en de montage in een frame. Volgens Van Huis is directeur Pete Larson van het Black Hills Institute de beste ter wereld op dat gebied. ‘Die T. rex komt er zeker’, zegt hij bij de bekendmaking op het Stadhuisplein. De vleesetende dino moet het pronkstuk worden in de nieuwbouw naast het huidige museumgebouw, die in 2017 moet opengaan. Tijdens een feestelijke presentatie wordt ook de Naturalis Dinosaurus App gelanceerd, een naslagwerk over 160 soorten dinosauriërs op wetenschappelijke basis. (LD30-06, Sl30-06, RTVW30-06, WW02-07, LN02-07).

28. Annie's, het Glazen Huis op de Beestenmarkt, het Leidse Houtkwartier. Het komt allemaal voor in het boek 'De tranen van 88'. Deze voetbalroman met Leiden als decor is geschreven door Bas Hakker (39). De auteur groeide op in Voorschoten en voetbalde in zijn jeugd bij SVLV, inmiddels opgegaan in de club Voorschoten ’97. ’Hakker werkt als journalist voor bladen als Nieuwe Revu, Veronica Magazine en de Vara Gids. Hij schrijft met name over sport en media . ‘Het is een verhaal over vriendschap en onbevangenheid. Over jongens van achttien die met elkaar de kleedkamer delen en nog alle kanten op kunnen in het leven’. Quinten en Marieke zijn de twee hoofdpersonen. (LD28-06, HOZ29-06).

28. Berend Kirch transformeert de Stadsgehoorzaal tot één groot danspaleis. De stoelen zijn er uit. Hij is een van de vijf mannen achter het evenementenplatform MyHouse, dat zich specialiseert in elektronische muziek. Al drie jaar worden in Leiden geregeld feesten georganiseerd. Eerst in het inmiddels gesloten LVC in de Breestraat, eenmalig in Scheltema en nu terug in de Breestraat. ‘Het eerste feest op 22 februari was helemaal uitverkocht’. Moodymanns uit Detroit, die met zijn jazzy funk op het North Sea Jazz Festival stond, treedt op. Verder onder anderen Karizma, dj Rahaan, ROD (Benny Rodrigues) en Carl Craig. Het volgende feest is in december in Gebr. De Nobel, het nieuwe muziekpodium aan de Marktsteeg. (LD23-06).

28. In zorgcentrum Overrhijn aan de Willem de Zwijgerlaan is een werkplaats ingericht waar de bewoners kunnen klussen. Het is het resultaat van het winnende plan dat een aantal medewerkers onder wie Bertha Zonneveld indiende voor de Topaz Originaliteitsprijs 2014. De zorgkoepel en de Stichting Vrienden van Topaz stelden 10.000 euro beschikbaar. (LD28-06, WW02-07).

28. Kunstgoeroe Rudi Fuchs stelt in het najaar een tentoonstelling samen in museum De Lakenhal, die hij als student kunstgeschiedenis bezocht om kunstwerken met elkaar vergelijken. Volgens eigen zeggen heeft hij daar echt leren kijken. Later werd Fuchs directeur van het Van Abbe Museum in Eindhoven, het Gemeentemuseum in Den Haag en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Met al titel ’Een deftige parade’ kiest hij voor portretten uit de periode 1700-1900. ‘Veel stijf calvinisme en weinig sjeu’, aldus Fuchs. De portretten worden dicht bij elkaar opgehangen, waardoor het onmogelijk is om te ontsnappen aan de priemende blikken. (LD28-06).

29. Aan de 28ste editie van het straatmuzikantenconcours ‘De Gouden Pet’ zijn ditmaal 34 acts te zien op zeventien locaties op de Botermarkt, de Nieuwe Rijn de Hoogstraat en rond de Burcht en de Hooglandse Kerk. De finale is op het hoofdpodium op de Hooglandse Kerkgracht ‘Dizzy Fingers’ wint met swingende zigeunermuziek de publieksprijs van 500 euro. The Buskin’Belters, die het publiek laat meedeinen met akoetische muziek uit lang vervlogen tijden, nemen eenzelfde bedrag in ontvangst omdat de jury deze act het beste vindt. Het duo The Sunshine Soldiers, uitgedost in soldatentenue, brengen muziek uit de jaren 30 en 40 en winnen de originaliteitprijs van 200 euro. (LD30-06).

29. In Leiden worden inwoners gemiddeld 80,83 jaar oud. Mannen worden 79 jaar en vrouwen 82 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In de regio ligt de gemiddelde leeftijd hoger. Het hoogst scoort Voorschoten. (HOZ29-06).

30. In de loop van de week worden er in Leiden drie nieuwe digitale flitspalen aangezet. Het gaat om palen op de Churchilllaan, de Willem de Zwijgerlaan (ter hoogte van bushalte Sumatrastraat) en de Provincialeweg (ter hoogte van Huisman Motoren). De palen controleren niet alleen de snelheid, maar ook het rijden door rood licht. De vervanging is onderdeel van een landelijk project van het Openbaar Ministerie om de komende jaren een groot deel van de analoge ‘flitsers’ te vervangen door digitale palen. De verwerking van de boetes kost minder politiecapaciteit omdat de palen een digitale camera hebben die beelden van snelheidsovertreders direct overseinen naar een ‘dataverwerkingseenheid’. De foto's worden gemaakt met een infraroodflitser die niet te zien is. (LD30-06, Sl30-06).

30. Na tien jaar nemen Gerrit Jan de Bruyn en Margje Vlasveld afscheid van de Stichting IDeeWinkel tijdens een feesteditie van het Groene Ideecafé in Scheltema. De Bruyn was bestuurslid en Vlasveld, initiatiefnemer van de stichting en het Groene IDeeCafé. Natuurminnend Leiden kent De Bruyn van zijn inspirerende colleges aan Universiteit Leiden over ecologie en het ontstaan en teloorgaan van het landschap. Oud-voorzitter Bessie Schadee bedankt beiden in een korte toespraak. Wim van Rijn van de Zoeterwoudse geitenboerderij ‘Het Geertje’ en Ludy Feijen, bekend Leids buitenkunstenaar, zijn ook aanwezig. (Sl30-06).

30. De Breestraat in Leiden wordt voor bijna een half jaar afgesloten voor het busverkeer, meldt vervoerder Arriva. De stadsbussen, streekbussen en Qliners volgen een andere route. Ook komen er routes te vervallen. De winkels blijven wel bereikbaar. Door de Breestraat rijden normaliter honderden bussen per dag. De afsluiting wordt gebruikt om te bekijken wat de gevolgen op andere wegen in het centrum zijn, wat betreft verkeersdrukte en luchtverontreiniging. (RTVW30-06, LD02-07).

30. De Kooilaan is drie weken lang afgesloten om een duiker aan te leggen die ondergronds de waterverbinding vormt tussen de Bernhardkade en de Surinamestraat. (Sl30-06).

30. De Leidse schrijfster Joëlle Freriks sprak zestien bekende Nederlanders over de voor- en nadelen van de roem. Dat resulteert in het boek ‘Applaus’.
André van Duin, Corrie van Gorp, Wubbo Ockels, Rob de Nijs, Lenny Kuhr, Antoine Bodar en Maggie MacNeal zijn enkele van de geïnterviewden. Zij was medisch secretaresse en sprak mensen uit de zorg. Een huisarts, tandarts, psychiater, dierenarts, maar ook bekenden als René Diekstra en Heleen Dupuis. Die interviews zijn gebundelde in het boek ‘Het zal hun een zorg zijn’. Voor het nieuwe boek was André van Duin haar eerste gesprekspartner. ‘Door hem gingen andere deuren voor mij open’, aldus Freriks. ‘De roddelbladen schrijven maar raak, vaak zonder wederhoor. Ik treed ze met open vizier tegemoet. Wubbo Ockels maakte de verschijning niet mee. De vrouw van de astronaut krijgt het nu. ‘Ik doe geen officiële presentatie want ik wil absoluut niet in de schijnwerpers staan’, aldus de schrijfster die haar echte naam geheim houdt. Het boek kost 19,95 euro en is onder meer te bestellen via de website van Free Musketeers. (LD05-07, WW16-07).

Kroniek mei 2014

1. Plastisch chirurg Duco van den Broecke opent in de Rooseveltkliniek aan de Rooseveltstraat 67 een privé ooglidkliniek. Hij is ook werkzaam in het Diaconessenhuis en het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. (LD19-04, LN07-05). 

1. Universitair medische centra als het LUMC mogen zwangeren met een verhoogd risico op een kindje met het syndroom van Down voortaan een bloedtest aanbieden. Volgens gynaecoloog-in-opleiding Joanne Verweij is dit een grote stap voorwaarts. Een dag eerder promoveert  zij op de invoering van die bloedtest in ons land aan de Universiteit Leiden. Het syndroom van Down is de meest voorkomende chromosoomafwijking bij levend geborenen. In de eerste drie maanden kunnen zwangere vrouwen een combinatietest laten doen met een echo, de leeftijd van de moeder en twee bloedwaarden. Bij een kans hoger dan 1 op 200 wordt een vervolgonderzoek aangeboden. Tot voor kort was de keus beperkt tot een vlokkentest of vruchtwaterpunctie met een klein risico op een miskraam. Bij de bloedtest, als veiliger alternatief, wordt gekeken naar DNA-fragmenten van de foetus die zweven in het bloed van de moeder. Voor het eventueel afbreken van een zwangerschap is bevestiging met een invasieve test noodzakelijk. Het aantal vrouwen dat in Nederland een prenatale test laat uitvoeren met ongeveer 25 procent relatief laag. Verweij verwacht een flinke toename. (UL01-05).

1. Een dag op exoplaneet ‘Bèta Pictoris b’ duurt acht uur. Dat heeft een team onder leiding van de Leidse astronoom Ignas Snellen na waarnemingen vastgesteld. Het blad ‘Nature’ publiceert de ontdekking. Samen met het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek SRON is met hypermodern instrumentarium de hoge equatoriale rotatiesnelheid van 100.000 km per uur gemeten. Ter vergelijking: de evenaar van de aarde beweegt met nog geen 1.700 km per uur. De exoplaneet is meer dan zestien keer zo groot en heeft 3.000 keer zo veel massa als de aarde. Het bevestigt dat zwaardere planeten sneller roteren. Exoplaneten draaien om andere sterren dan de zon. Bèta Pictoris b draait om de met het blote oog zichtbare Bèta Pictoris, die op 63 lichtjaar van de aarde staat. Deze planeet werd bijna zes jaar geleden ontdekt. Met hogedispersie-spectroscopie zijn de verschillende golflengten van de straling die de planeet uitzendt tot op één duizendste procent nauwkeurig gemeten. (UL05-05).

1. ‘Overwin het labyrint van werk naar werk’, heet het boek van de Leidse Marlita van Belkom dat in de boekwinkels ligt. Ze schreef het om werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuw, leuk werk. Het is het sluitstuk van Van Belkoms eigen worsteling met werkloosheid. Onder het pseudoniem Harry-Yet Ploeter beschrijft zij ervaringen uit haar eigen arbeidsverleden en wat zij doormaakte nadat ze na 32 jaar en vele reorganisaties werkloos raakte. Geen sollicitatietips of hulp bij het omgaan met plotseling baan- en inkomensverlies. De nadruk ligt op de ’neveneffecten’ waarbij ze probeert mensen inspiratie en stimulans te geven die obstakels te overwinnen. Samen met anderen zette zij het bedrijf ’Nieuwe werklozen’ op datinspiratiebijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgt in bedrijfsverzamelgebouw Area071 aan de Sisalbaan 5a in Leiderdorp. Daar wordt het boek op 19 mei officieel gepresenteerd. (LD14-04, WW30-04, Sl22-05).

1. Bewoners van de Oude Varkenmarkt ageren tegen de plaatsing van vier ondergrondse vuilcontainers in hun straatje met 32 huisnummers. De hele buurt moet er straks afvalzakken naar toe brengen: van de Groenhazengracht tot het Galgewater. Eén komt er tegenover het oude Wagenmakersmuseum, één tegenover nummer 7 en twee containers tegenover het Loridanshofje. ‘Het wordt hier net de Milieustraat’, is een veelgehoorde opmerking. Zij vragen zich af waarom de containers niet beter worden gespreid: ook één op het Arsenaalplein bijvoorbeeld, of de Rembrandtplaats. Volgens de projectleiders is het Arsenaalplein te ver voor de bewoners van het Rapenburg en op de Rembrandtplaats kan de vrachtwagen, die de container moet legen, niet komen. De gemeente laat de werkzaamheden gedeeltelijk stil leggen en er is voor 7 mei een buurtbijeenkomst belegd. Toch is er ook blijdschap over het afscheid van de vuilniszak. (LD02-05).

1. De Universiteit Leiden staat op plaats 53 in de CWTS Leiden Ranking 2014 en is daarmee de eerste Nederlandse universiteit. Vorig jaar stond Leiden op plaats 58. In de ranglijst staan de prestaties van de 750 beste universiteiten, in voorgaande jaren waren dat er nog 500. De lijst wordt opgesteld door het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden en is gebaseerd op objectieve gegevens over publicaties en citaties. De topgroep van achttien wordt evenals vorige jaren beheerst door de VS. Nieuwe nummer 1 is de Rockefeller University, een private universiteit gespecialiseerd in biomedisch onderzoek. Op negentien staat de Engelse universiteit Cambridge als beste Europese universiteit. In de top 100 zijn acht Nederlandse universiteiten te vinden. Naast Leiden zijn dit Utrecht, Wageningen, Eindhoven, Amsterdam (2x), Rotterdam en Nijmegen. Binnen Europa staat Leiden op plaats twaalf; op de vakgebieden sociale wetenschappen en informatica en wiskunde zelfs op één. In Nederland gaat de Leidse universiteit voorop in het vakgebied van de natuurwetenschappen. De CWTS levert ook informatie over samenwerking: voor  81,2 procent van de publicaties van de Universiteit Leiden wordt samengewerkt met één of meer andere instellingen; bij 53,8 procent zijn buitenlandse instellingen betrokken. 7,1 procent is afkomstig uit samenwerking met de industrie. Het is de enige lijst, die gedetailleerd openbaar maakt hoe de indicatoren berekend worden en is zo de meest transparante. (UL01-05, RTVW01-05, Mare08-04).

1. Drie Leidse studentenhuizen doen mee aan de verkiezing van Studentenhuis van het Jaar. Het zijn ‘Pauli’s Place’, ‘Huize de Witte Raaf’ en ‘Als kat en hond’. In de eerste ronde kan er op de website gestemd worden op foto's en een omschrijving van de deelnemende huizen. Over twee weken wordt bekendgemaakt welke twaalf studentenhuizen de meeste stemmen kregen en doorgaan naar de halve finale. De finale is begin juni de winnaar krijgt onder meer een jaar gratis pizza’s. (RTVW01-05, LD08-05, Sl120-05).

1. René de Jong, oud-directeur bestuurder en directievoorzitter van Rabobank Leiden, start bij de gemeente als programmamanager voor de economische agenda in de Leidse regio. Wethouder Robert Strijk, voorzitter van de stuurgroep economische agenda juicht zijn komst toe. De Jong: ‘Ik geloof in de kracht van samenwerking en verbinding. Met elkaar bereik altijd meer. Aan de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers in de regio wil ik graag mijn bijdrage leveren’. De agenda richt zich onder meer op het versterken van de sector Life Sciences & Health, zodat de Leidse regio mee blijft draaien in de top van de Europese kennisregio’s. (FeedGerm07-03, LD11-03).

1. Het zwemwaterseizoen start officieel en dat betekent dat de Omgevingsdienst Midden-Holland de kwaliteit in de regio weer controleert. Drie plekken kregen het afgelopen seizoen de algemene kwalificatie ’slecht’. Dat was onder meer het polderpark Cronesteijn. De vijver heeft een geringe doorstroming en een klein wateroppervlak. Bovendien zorgen de uitwerpselen van honden en watervogels er voor extra verontreiniging. En ook de zwemmers zelf - waterspeelplaatsen worden druk bezocht - zijn een bron van vervuiling. Het hoogheemraadschap Rijnland pakt de strijd tegen de blauwalg, waarvan zwemmers ziek kunnen worden met luchtmenginstallaties. Die bewezen hun nut in de Zegerplas bij Alphen aan den Rijn en staan nu tot 1 oktober ook in het  recreatiegebied Vlietland. Op de bodem van de plas liggen slangen waaruit lucht ontsnapt die blauwalgen naar de bodem dringen en te weinig licht krijgen om door te groeien. Blauwalgen die aan de oppervlakte blijven, worden verspreid door de stroming. (RTVW01-05, LD02-05, WW07-05).

1. Garage Hulploket is de naam waar straks alle inwoners terecht kunnen die schade lijden door de bouw van de twee nieuwe ondergrondse parkeergarages op de Lammermarkt en de Garenmarkt. Om juridische en planologische onzekerheid te voorkomen heeft de gemeente gekozen voor één organisatie waar alle claims kunnen worden ingediend. (LD01-05).  

1. De grote trots van Naturalis is het schedelkapje van de Javamens. De eeuwenoude vondst van de Nederlandse arts Eugène Dubois ligt in een vitrine van kogelvrij glas. Dubois vond ook nog een kies en een dijbeen. De vondsten zijn essentieel voor de theorie over de evolutie van de mens. Dubois was geïnspireerd door de publicatie ‘The origin of species’ van Charles Darwin. Met name het idee dat de mens van de aap zou afstammen, fascineerde hem. Hij ging in 1890 gericht op zoek naar resten van deze ‘missing link’. Een speld in een hooiberg. Maar op Java had Dubois het geluk om de schedel, kies en dijbeen op te graven, die een mix van aapachtige en menselijke kenmerken vertoonden. Wetenschappelijk bleven zijn vondsten lang omstreden, maar tegenwoordig is duidelijk dat hij de resten van een Homo erectus vond, de directe voorloper van de mens. (LD02-05).

1. Met een druk op een rode knop zetten wethouder Frank de Wit en Henny Hoogervorst van de Vereniging tot Behoud en Bescherming Kooiperk (VBBK) de fontein in de vijver in werking. Een ’spetterende opening’ van het met inspraak van de bewoners gerenoveerde Kooipark. Met een nieuwe speeltuin compleet met speelkasteel, klimwerktuigen, trampoline en schommels en een voetbalkuil. ‘De dag van de arbeid is gekozen omdat hier vroeger de 1 meioptochten van de SDAP, met rode banieren, begonnen’, aldus stadshistoricus Cor Smit. ‘Dan trad de Stem des Volks op in de muziektent. Dit park was de groene hoeksteen van de arbeiderswijk er omheen’. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het ontworpen als ’volkspark’. Niet alleen om te wandelen maar ook voor sport en spel. Het park heeft een grotere vijver, die ook als buffer vervult bij overvloedige regenval. De muziektent keerde niet terug. Lantaarns stonden er niet in het begin van de vorige eeuw en een fontein was er ook niet. Als het pas ingezaaide gras opkomt en de rozenstruiken een beetje gegroeid zijn, wordt het nog mooier. Vogel- en bomenkenner IVN-natuurgids Dick de Vos, leidt een natuurexcursie is verbaasd dat hij er vijftien vogelsoorten ontdekt. Zoals de grote bonte specht en een boomkruiper. Echte bosvogels. Verder wordt de drukbezochte opening omlijst met sport- en spelactiviteiten, poppenkast en een opruimactie. Het park werd in 1912 ontworpen door de architect Willem Marinus Dudok (1884-1974) en is in 1920 aangelegd. Tot ongeveer 1938 hield het park dezelfde structuur. Daarna zijn er steeds meer elementen verdwenen. Het park, inmiddels gemeentelijk monument, is voor 720.000 euro weer teruggebracht in de door Dudok ontworpen stijl, met de paden die samen het patroon van de Leidse sleutels lijken te vormen. Nanda Ruijzing en Frank Kalshoven zijn de groenontwerpers. (St23-04, LD29-04, FeedGem01-05, LD02-05, St02-05, LN07-05, WW07-05).

2. Woningzoekenden in de Leidse regio moeten steeds langer wachten op een steeds duurder huurhuis. Dat blijkt uit het jaarrapport 2013 van Woonzicht.nl. De Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken (FLHO) spreekt van een dramatische ontwikkeling. Van de aangeboden huizen op Woonzicht.nl had ruim meer dan de helft een maandhuur van 574 euro of meer. Een verdubbeling ten opzichte van 2012. Het aanbod van woningen met een huur van 374 euro of minder nam met de helft af. ‘De onderkant van de huurmarkt is in hoog tempo aan het verdwijnen’, zegt adviseur huisvesting Jos Heijen van Team Wonen. ‘Corporaties zeggen dat ze nog heel veel goedkope woningen hebben, maar die worden niet aangeboden. Mensen die in zo’n huis zitten verhuizen niet, want dan betaal je meteen de hoofdprijs’.  De doortroming valt tegen ondanks de stijgende woningvoorraad. In 2012 was de gemiddelde inschrijfduur nog 119 maanden, een jaar later 122 maanden. Meer dan de helft van de woningzoekenden zijn starters. (LD02-05).

2. GroenLinks stellen B en W vragen over de Stadsbank Leiden, die cliënten zou intimideren en niet goed informeren. De gemeentelijke bank helpt bij financiële problemen en biedt onder meer budgetbegeleiding en schulphulpverlening. GroenLinks kreeg klachten van zes (ex-)cliënten. De partij stelt voor een anoniem tevredenheidonderzoek te doen. ‘De Stadsbank en de schuldhulpverlening zijn goede middelen om mensen in financiële nood de eigen regie over het bestaan te laten houden’, aldus raadslid Ashley North.

Volgens het college is er niks aan de hand. In de afgelopen 12 maanden kwamen er slechts vijf klachten binnen, waarvan er maar een in behandeling is genomen. Om de twee jaar wordt een onderzoek gehouden. Dat was de gemeente al van plan op advies van de brancheorganisatie NVVK. (RTVW02-05, Sl05-05, LD06-05, Sl28-05).

2. Studentenvereniging Minerva organiseert ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan een lustrumsymposium in de Pieterskerk. Thema is ‘Onderscheiden’, omdat veel studenten zich volgens de vereniging moeten onderscheiden van studiegenoten om na hun opleiding nog aan een baan te komen. Sprekers met diverse maatschappelijke functies geven hun visie op het thema. Er komen ruim 600 bezoekers, onder wie leden van de koninklijke familie. (RTVW01-05).

2.  Museum De Lakenhal bestaat vandaag 140 jaar en presenteert een eigen merk: Leids Laken. Ook wordt de expositie ‘Zeven Eeuwen Leids Laken’ officieel geopend. Daarin staat de ontwikkeling van Leiden als historische stoffenstad centraal, van de 14e-eeuwse ambachten via de industriële revolutie tot de laatste lakenfabriek Krantz. In de Gouden Eeuw werden stoffen vanuit Leiden over de hele wereld verkocht. Dit gebeurde via handelsmetropool Amsterdam, waarmee goede vaarverbindingen bestonden. Grondstoffen als wol, katoen en zijde, en kleurstoffen uit Zuid-Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, kwamen langs dezelfde route naar Leiden. Duizenden gezinnen maakten daarvan in thuisarbeid het beroemde Leidse laken. Hun opdrachtgevers waren de rijke drapeniers. Om de kwaliteit te waarborgen richtte het stadsbestuur zeven keurhallen voor verschillende stofgroepen op. De in 1641 geopende Lakenhal was hier­van de belangrijkste. In de Stempelkamer werd een keurmerk in de vorm van een loodzegel aan de stoffen bevestigd, het lakenloodje. In de loop van de 18de eeuw overspoelden goedkopere stoffen, met name uit Frankrijk, de internationale markt. De Leidse textielindustrie richtte zich hoofdzakelijk op de binnenlandse markt en op de Nederlandse koloniën. Begin 19de eeuw veranderde het arbeidsproces. Door de introductie van de stoommachine kwamen arbeiders te werken in grote fabrieken aan mechanische spin- en weefmachines. Na een periode van economische opbloei verloor Leiden opnieuw de concurrentiestrijd. In de tweede helft van de 20ste eeuw sloot de ene na de andere textielfabriek de poorten. Ook Krantz, de grootste lakenproducent van ons land, vertrok in 1977 naar Limburg, waar de fabriek een jaar later alsnog failliet ging. Op de expositie zijn stalenboeken en een filmreportage van de fabriek aan de Oude Singel te zien, alsmede foto’s uit 1895. De tentoonstelling vertelt in het hart van de oude Laecken-Halle, de verbouwde zaal De Grote Pers, het verhaal van opkomst naar verval en van wol naar laken met stalen lakense stof, een weefgetouw met de sporen van noeste arbeid, schilderijen, kostuums en lakenloodjes. En een hedendaagse interpretatie van de industrie door Atelier Van Lieshout: een sculptuur van een weefgetouw waaraan een arbeider lijkt vastgeketend met als titel ‘Vooruit’. De afgelopen maanden maakte de Haagse beeldend kunstenaar Christie van der Haak, zowel in het Textielmuseum in Tilburg als in een Duitse weverij, een groot aantal proefstoffen van Nieuw Leids Laken op basis van één enkel ontwerp. Net als tijdens de hoogtijdagen van de lakenhandel experimenteerde zij met diverse weefsels, garens en afwerkingen. De stof­fen variëren daardoor in gewicht, kleur, aaibaarheid en dichtheid. Binnenkort maakt De Lakenhal uit de proeven een keuze en de bezoekers kunnen meestemmen. Daarna krijgen nog vier hedendaagse ontwerpers opdracht nieuwe stoffen te ontwikkelen. Gehoopt wordt dat na de heropening in 2017 het museum de beschikking heeft over een eigen stoffenwinkel. Tot en met 8 mei is er een week feest want op die datum is het precies 375 jaar geleden dat werd besloten tot de bouw van de ‘Laecken-Halle’, een ontwerp van architect Arent van ’s-Gravesandel. (LD01-05, Sl02-05, LN07-05)

2. Het aantal fastfoodzaken in Leiden is de afgelopen vijf jaar vijf procent gedaald, terwijl dat in de andere steden met zes procent toenam. Dat meldt het Warmondse horeca-adviesbureau Van Spronsen en Partners na onderzoek.

De landelijke groei wordt vooral veroorzaakt door de ijssalons en lunchrooms. Pannenkoekenrestaurants en shoarmazaken zitten ook in de lift. Nederland telde in 2013 10.700 bedrijven in de ’fastservicesector’. De economische recessie had daarop gunstige invloed. Van Spronsen verwacht dat de groei de komende jaren gestaag doorzet. In Leiden daalde het aantal cafetaria’s met 17 procent. Ook het aantal shoarmazaken, hamburger- en andere ketens voor de snelle hap, gaven in Leiden een min te zien. Daar staat tegenover dat het aantal lunchrooms en broodjeszaken bovengemiddeld steeg. Leiden telt er precies dertig en dat is een kwart meer dan in 2009. Volgens Niek Timmermans van Van Spronsen en Partners is de terugloop te verklaren uit het feit dat de stad, toen het onderzoek in 2009 begon, al een aanzienlijke ’fastfooddichtheid’ had. (LD03-05).

3. ‘Er zijn te weinig coffeeshops in de stad’, vindt Jack Stikvoort van de Leidse Vereniging voor Cannabis Detaillisten. ‘We kunnen de druk nauwelijks aan. Teveel klanten is een probleem omdat er niet meer dan 500 gram voorraad mag zijn. Ze zorgen voor parkeeroverlast, verkeersdrukte en stampvolle rookruimtes waardoor velen buiten hun jointje gebruiken. Inmiddels is ook een online-verkoper actief die sinds april werkt via coffeeshopbon.nl. Dit is niet de oplossing, zegt Stikvoort. ‘Het druist in tegen het gedoogbeleid en wij willen er niets mee te maken hebben’. Ook de gemeente bekijkt of het niet in strijd is met de gedoogregeling. Inmiddels zijn in de Tweede Kamer ook schriftelijke vragen gesteld over het nieuwe verschijnsel. (LD03/23-05).

((CV. Wim de Leeuw (52) leidt sinds 1991 de gelijknamige makelaardij die in 1951 werd opgericht en is maatschappelijk zeer betrokken. Geboren in Oegstgeest, opgegroeid in Rijnsburg woont hij nu in Leiden, waar hij het doctoraal bedrijfsrecht behaalt. Hij is de gedoodverfde opvolger van het familiebedrijf omdat dat voor zijn drie oudere zussen destijds niet vanzelfsprekend was. Ouders hadden allebei alleen lagere school, maar door hard werken en ’s avonds studeren legden ze de basis voor twee bedrijven: De Leeuw Groep en Accountantskantoor Van Wezel. Werd op z’n 29ste directeur. Hij scheidde twee maal en is nu getrouwd met Marisa Zwartjes en heeft uit een eerder huwelijk een zoon (22), dochter(20) en stiefkind (10). Verwacht dat de huizenverkoop zich langzaam herstelt na de crisis. Moest 40 van de 100 werknemers ontslaan en zeven van de twaalf vestigingen sinds 2007 sluiten. Blijft sponsoren: voetbalclubs in de Bollenstreek, hospice Xenia, basketbalclub ZZ Leiden, museum de Lakenhal en het Ronald McDonaldhuis. Vindt het raar dat iedereen zich makelaar mag noemen. (LD03-05)). 

3. Hulporganisatie Cordaid bestaat 100 jaar en viert dat met een nieuw project. ‘Om anderen te inspireren’. In Leiden werd in 1914 het Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité opgericht om onderdak te regelen voor de vluchtelingen uit België. Een kleine groep Leidenaars zag hoe erg de vaak ouderloze jeugd er aan toe was bij het begin van de Eerste Wereldoorlog en zocht voor zo’n 80.000 kinderen onderdak bij gezinnen. Na drie jaar verhuisde het comité naar Den Bosch en ging verder onder de naam ‘Mensen in Nood’, een van de vijf organisaties die samenvloeiden tot Cordaid. Memisa (1925) is ook één van de vijf voorlopers. Uiteindelijk groeide Cordaid uit tot een van de grootste (katholieke) internationale hulporganisaties van de wereld. (LD03-05).

3. In de Sterrewachttuin van de Hortus Botanicus wordt de buisloze Huygenskijker onthuld, een replica van de verrekijker waaraan jaren is gewerkt door specialisten. Het is het eerste werkende model van het ontwerp gemaakt door Constantijn Huygens in 1863. Voorafgaand houdt Frans van Lunteren de eerste ‘Kaiser Lentelezing’ in de Sterrewacht over de Nederlandse Gouden Eeuw van de sterrenkunde. De telescoop is een initiatief van Hans de Rijk, die wetenschap inzichtelijk maakt voor een breed publiek en hiervoor in 2008 de NWO-oeuvreprijs won. Van dat bedrag liet hij de replica bouwen, in overleg met hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke. Jan-Willem Pel (oud-Sterrewacht) maakte het ontwerp, Jaap de Bree van de Leidse instrumentmakers School (LiS) bouwde de installatie en Arie de Jong (oud-LIS en oud-Sterrewacht) sleep de lenzen. De Universiteit Leiden krijgt de kijker in bruikleen. Alex Pietrow voorzitter van het Leidsch Astronomisch Dispuut ’F. Kaiser’ legt de werking van het  instrument uit: ‘Normaal gesproken heb je een buis die de twee lenzen op een rijtje zet. Nu zit er een draad tussen. Als je de kijker op de hemel richt wordt het draad strak getrokken en staan de lenzen bijna automatisch in dezelfde positie. Icke: ‘Het duurde tot 1750 voor de achromatische lens werd uitgevonden, die alle kleuren even scherp weergaf. Dat maakte de buisloze kijker definitief overbodig. Voor de replica is palissanderhout en koper gebruikt, materiaal dat in die tijd ook werd gebruikt. En gebaseerd op handschriften van Huygens en een tekening in een van zijn boeken. Tijdens open dagen van de Sterrewacht en de Museumnacht kan het publiek de kijker bewonderen. (LD03-05).

3. Studente kunstgeschiedenis Robin Tolenaar (18) schrijft samen met haar moeder het boek ‘Strijd, Robin vs Anorexia’.  Haar boek gaat vooral over haar genezing van anorexia  en de wijze waarop het gezin dat proces aanpakte. Ze liet zich niet buitensluiten, zoals vaak gebeurt, maar bleef meedraaien in het sociale leven. Tolenaar: ‘Pas toen ik had toegegeven dat iedereen mocht zien dat er iets met me aan de hand was, kon ik het loslaten. Vanaf de eerste dag ben ik begonnen met schrijven. Het hielp me om mijn gedachten te ordenen. Mijn moeder schreef mailtjes naar familie, school en vrienden. Afgelopen zomer besloten we onze verhalen te bundelen. Ze erkent dat ze het zonder familie zou hebben  opgegeven. ‘Ik mocht niet drummen en dansen totdat ik weer 50 kilo woog. Mijn moeder stond naast me als ik me eens per week woog. Het boek eindigt toen ik mijn vwo-diploma haalde en ging studeren in Leiden. Mijn strijd is niet helemaal over. Eten blijft een valkuil. Zomaar een patatje halen bij de snackbar kan ik nog niet. Gezond eten is nu de basis waar ik aan vasthoud. Pas als ik iets kan eten omdat ik er zin in heb, zonder me schuldig te voelen, ben ik er echt vanaf’. (LD03-05).

3. Zeventien Turkse jongeren pakken de eenzaamheid onder Leidse bejaarden aan. Stichting Fatih Leiden heeft hiervoor het jongerenteam OmaLief opgericht. In het stadhuis is de officiële start van het project met onder anderen wethouder Roos van Gelderen en SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. ‘Wij willen vrienden, een soort familie, worden van deze mensen en hun warmte en respect geven’, zegt Mustafa Kus, woordvoerder van de Turks-islamitische stichting. ‘Deze ouderen verdienen een plek middenin de samenleving maar vooral een plek in onze harten. De stichting wil meedenken aan een oplossing voor sociaal-maatschappelijke problemen. Ongeacht je afkomst of religie moet je elkaar steunen’, aldus Kus. Faith heeft inmiddels een aantal bewoners van verzorgingshuis Haagwijk geadopteerd. Op vrijdagen drinken Turkse jongeren een kopje koffie, kletsen wat en nemen de 90-plussers soms mee voor een wandelingetje buiten. Kus: ‘Onze slogan is: ‘Een traan doen verdwijnen, een glimlach doen ontstaan’. De Nederlandse Islamitische Federatie wil het Leidse initiatief tot al haar zeventig stichtingen uitbreiden, maakt Mehmet Erdogan, voorzitter van NIF-Zuid-Nederland bekend bij de officiële start. Het project krijgt aandacht van de landelijke politiek en in Turkije. 'Wij willen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig houden’, aldus Joost Peters, honorair consul-generaal van Turkije in Nederland. Ook Kamerleden van diverse partijen roemen de belangeloze inzet van de jongeren. Wilbert van Erp, van Charter for Compassion en de Raad van Kerken Leiden noemt het bijna gênant te worden ingehaald door islamitische jongeren: ‘Jullie brengen in praktijk waar wij het als Leidse raad van kerken zo vaak over hebben’. Alle deelnemers krijgen gouden OmaLiefhartjes uit handen van wethouder Roos van Gelderen. (RTVW28-01, LD29-04, RTVW02/03/04-05,, LD07-05).

4. Op drie plekken in de stad wordt dodenherdenking gehouden: bij het monument aan de Haagsche Schouwweg, bij De Naald in De Kooi en bij het monument bij Molen de Valk. Bij de herdenking van 51 jonge militairen die bij het Haagsche Schouw sneuvelden bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 spreekt  dominee R. Steenstra. Burgemeester Henri Lenferink herdenkt in het Kooipark de door verraad omgekomen verzetsmensen in De Kooi, met name  leden van de voormalige woningbouwvereniging De Eendracht. Hij spreekt ook bij de herdenking in de Marekerk. Voorzitter Ton Kohlbeck van de Stichting Dodenherdenking Leiden opent de bijeenkomst en Lex Lesgever (84) vertelt over zijn oorlogservaringen. Als enige van zijn familie overleefde hij de Holocaust. Hij zat 2,5 jaar ondergedoken in Roelofarendsveen en had na de oorlog niets, zelfs geen bed. De fiscus wilde dat ik over de jaren 1943, 1944 en 1945 belasting betaalde omdat hij dat had verzuimd. Zijn vader is in 1942 na een week kamp Sobibor vermoord. Lesgever pleit ervoor de herdenking terug te brengen naar de basis: voor de slachtoffers van de Duitse bezetter in W.O.II en hun nabestaanden. ‘Gun die andere slachtoffers hun eigen herdenking op een andere dag’, Burgemeester Henri Lenferink citeert onder meer de Leidse historicus B.W. Schapers: ‘De geschiedenis herhaalt zich nooit, je moet altijd zelf nieuwe afwegingen maken’. Aansluitend op de lezing is de stille tocht naar het monument bij Molen De Valk. Bij die herdenking worden iedereen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot nu toe, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn gevallen, of door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Na de herdenking is er voor het eerst in de Leidse Schouwburg  een voorstelling met oorlog en vrede als thema. Stadspodia Leiden, Veenfabriek, PS|theater, Dansorkest Date 7-2-7 en ’Soldaat van Oranje, de musical’ slaan daarvoor de handen ineen. Rode draad is het verzet in Leiden. Twee personen staan centraal: hoogleraar Rudolph Cleveringa, die op 26 november 1940 met een rede protesteerde tegen het ontslag van joodse collega’s aan de Leidse universiteit. Hij kreeg een langdurige gevangenisstraf. De Leidse dominee Touw predikte vanaf de kansel in de Pieterskerk over het Ontzet van Leiden, dat tijdens de bezetting niet mocht worden gevierd. Touw negeerde het verbod van de NSB-burgemeester en nam daarmee ook een groot risico. (FeedGem01-05, RTVW01-05, LD01/02-05, LN30-04, HOZ04-05, Sl04-05, LN07-05, WW07-05).

5. Albert Heijn zet het plan om zich te vestigen in het voormalige pand van modezaak Zurloh aan de Breestraat 130-132 in de ijskast. Volgens eigenaar van het pand, de Wassenaarse vastgoedondernemer Johan Oudendal willen alle betrokken partijen dat het doorgaat maar leiden regels over kleur, welstand en uitstraling en de vestiging van een fietsenkelder onder het pand tot vertraging. Zurloh opende de winkel begin vorige eeuw en draag nog steeds die naam. In 1970 sloot Zurloh de winkel en kwamen er huurders in als Giraffe en Zeeman. (LD06-05).     

5. De door het Leidse bedrijf Dutch Space ontworpen en gebouwde European Robotic Arm (ERA) wordt op zijn vroegst in november 2015 gelanceerd als uitbreiding van het ruimtestation ISS. Dat maakt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekend. Problemen bij de ontwikkeling van een nieuw Russisch onderdeel voor het ruimtestation maken dat de lancering weer moet worden uitgesteld. De ERA moet aan dat onderdeel worden vastgemaakt en die moeten tegelijk de ruimte in. De robotarm van 11,3 meter moet onder meer helpen bij ruimtewandelingen. De arm kan bemanningsleden naar hun werkplek tillen, als een hijskraan experimenten uit het ISS halen en buiten in de ruimte plaatsen en de buitenkant inspecteren op beschadigingen. Aanvankelijk zou de arm in 2002 naar het ISS gaan. Ook een missie in 2007 werd geschrapt. Daarna zou de Nederlandse astronaut André Kuipers tijdens zijn missie in 2012 de ‘arm’ als eerste gebruiken. (RTVW05-05).

 5. Op Bevrijdingsdag neemt de Leiden Road Runners Club voor de zevende keer deel aan de Bevrijdingsestafette. Het Leidse team bestaat uit twaalf lopers, twee fietsers en drie chauffeurs en start in Wageningen. De Leidse lopers wonen eerst een plechtigheid bij Hotel de Wereld bij om rond 00.30 uur aan de tocht te beginnen. Bij aankomst na 9 uur en 25 minuten in de Doezastraat neemt burgemeester Henri Lenferink de fakkel in ontvangst en ontsteekt het bevrijdingsvuur. Voorzitter Guy Seelen van de LRRC belooft dat zijn vereniging de estafette in elk geval nog drie keer gaat volbrengen:  ‘Dat decennium maken we vol’. Op de Doezastraat en de Herenstraat wordt de gehele dag een drukbezochte streekmarkt gehouden waar kaas, groente, honing, wol, wijn, brood, planten en nog veel meer producten uit de Leidse ommelanden worden aangeboden. Er rijdt een treintje naar winkelcentrum de Luifelbaan waar ook allerlei activiteiten worden georganiseerd. (Sl24-04, HOZ04-05, Sl05-05, LD05/06-05, LN07-05).       

5. Een loonwerker zaait een veld van 1,5 hectare in Polderpark Cronesteyn in met 680.000 zaden voor een zonnebloemendoolhof. De verwachting is dat de eerste bloemen eind juli bloeien. Het doolhof is een initiatief van de Bijenvereniging Leiden en omstreken samen met de Tuin van de Smid met een subsidie van Duurzaam Leiden. Cronesteyn heeft ruim tien jaar geleden al enkele malen zo’n doolhof met manshoge bloemen gehad. Om te voorkomen dat vogels het zaad opeten maken kinderen van 8 tot 13 jaar op10 mei een stuk of twintig vogelverschrikkers. (Sl05-05).

5. Jochem Myjer speelt na de zomer twee keer speciaal voor Leidenaars in het Circustheater in Scheveningen. In samenwerking met Stadspodia Leiden (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) is deze bijzondere vorm van samenwerking ontstaan. De Leidse komiek vertelde vorige week in het tv-programma ‘De wereld draait door’ dat hij nog maar 65 procent kan van wat hij vroeger kon. ‘En dat komt ook niet meer terug’. Daarom heeft hij besloten niet meer dan drie keer per week zijn voorstelling te spelen om voldoende tijd te hebben om de batterij  op te laden en om aan zijn gezin te besteden. Myjer speelt vooral in grote zalen om zoveel mogelijk publiek te bedienen. Hij speelt graag in zijn eigen woonplaats, maar de Leidse Schouwburg is met 500 zitplaatsen aan de kleine kant. (RTVW06-05, LD06-05, WW11-06).

6. De gemeente geeft woningcorporatie Vestia toestemming om het seniorencomplex Rosenburch te verkopen aan de Duitse woninginvesteerder Patrizia. Het omvat 156 appartementen en bedrijfsruimten aan de Vrijheidslaan. Voorwaarden zijn dat de belangen van de huurders worden gewaarborgd en de woningen in de sociale huursector blijven. Vestia kwam drie jaar geleden in het nieuws door torenhoge speculatieverliezen waardoor de woningcorporatie veel eigen bezit moest verkopen. Eerder dit jaar nam corporatie De Sleutels het Joris Poorthuys met 61 seniorenwoningen aan de Sint Jorissteeg en het Lambertushof over. En twee jaar geleden gebeurde dat ook met serviceflat De Statenhof aan de Bachstraat. (FeedGem06-05, LD12-05, LN14-05, LN30-07).

6. B en W leggen een gewijzigde Welstandsnota Leiden aan de gemeenteraad voor. Plaatsing van zonnepanelen in de binnenstad en de beschermde stadsgezichten wordt onder voorwaarden mogelijk. Dezelfde voorwaarden gelden voortaan ook voor monumenten en voor het gebruik van kunststof kozijnen in dakkapellen. (FeedGem06-05).

6. Mathieu Fannee publiceert zijn boek ‘tlant te Waremunde’ waarin hij Warmond beschrijft in de periode van 1100 tot 1400, toen het dorp zes kastelen en twee kloosters telde. Gebouwd na het overlijden van  Frank van Warmond in het begin van de 13de eeuw en er een machtsvacuüm ontstond waarvan de families Van Alkemade en Van Teylingen gebruik maakten. Geboren in Partijs, verhuisde hij naar Leiden en woont vanaf 2009 in Warmond. Contacten met het Historisch Genootschap Warmelda leidden twee jaar geleden tot het plan om dat deel van de historie van Warmond in boekvorm uit te geven. Hij maakte onder meer gebruik van de belastingarchieven. Het boek is voor 22,50 euro te koop bij de VVV Warmond. (LD06-05).      

6. Leiden heeft een nieuw college van B en W. Eerst neemt de gemeenteraad afscheid van de vertrekkende wethouders Jan-Jaap de Haan en Pieter van Woensel.  Burgemeester Henri Lenferink roemt hun daadkracht en doorzettingsvermogen. Hij herinnert de volle raadszaal aan het feit dat beiden niet vrijwillig vertrekken. En zeker niet vanwege een wankel palmares. De Haan zegt in zijn afscheidstoespraak dat alleen in een democratie een wethouder niet zelf bepaalt wanneer hij opstapt. Lenferink noemt De Haan ‘misschien wel de beste wethouder Cultuur die Leiden ooit heeft gehad’. Pieter Van Woensel wordt geprezen als een ‘echte Bob de Bouwer’ die diverse vastgoedprojecten  vlot trok. ‘Van Woensel heeft het aangezicht van Leiden verbeterd, wethouder De Haan het aanzien’, aldus Lenferink. Vervolgens zijn de burgers aan de beurt tijdens een afscheidsreceptie in De Lakenhal. ’s Avonds in de raadzaal beoordelen alle negen fractievoorzitters het coalitieakkoord en wordt de nieuwe wethoudersploeg benoemd. Drie zittende wethouders, Roos van Gelderen, Robert Strijk en Frank de Wit, worden herbenoemd. Marleen Damen (PvdA) wordt wethouder voor Werk en Inkomen en Financiën. De 40-jarige groeit in Oss op in een ‘rood nest’ en komt in 1991 naar Leiden om politicologie te studeren en is lid van de Jonge Socialisten. Van 2002 tot 2006 is zij voorzitter van de Leidse afdeling van de PvdA en was de afgelopen vijf jaar directeur bij Cedris, de brancheorganisatie voor werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Zij is getrouwd en heeft drie dochters van 2,5 en 8 jaar. Paul Laudy (31, VVD) neemt de taken van Van Woensel over. Het VVD-fractievoorzitterschap wordt overgenomen door Frederik Zevenbergen. En Juliette Gilissen keert terug in de raad. (LD03/06/08-05, FeedGem02-05, Sl05/06/07/08/09-05, LN07-05, FeedGem09-05, HOZ12-0-5, LN14-05, St14-05).

6. Tot en met 25 mei is in de Hooglandse Kerk de expositie ‘Over het hoofd gezien’, georganiseerd door het Beraad herdenking Jodenvervolging Leiden. Het gaat over de joodse families Kater en Van Dam waarvan de meeste leden om uiteenlopende reden de oorlog overleven. Basis vormen de bijna honderd brieven, foto’s en objecten die bouwvakkers  achter een wandje ontdekken als ze in de bossen van het Drentse Tynaarlo een vakantiehuis renoveren. Eigenaar ds. E. van Veldhuizen reconstrueert met medewerking van het Holocuastmuseum Yad Vashem in Jeruzalem hun levens. Nazaat Amos Kater, tevens lid van het beraad, haalde de tentoonstelling naar Leiden. Op 11 mei herdenken Israëliërs de genocide van de Tweede Wereldoorlog, Jom Hasjoa, in de Hooglandse Kerk.(LN30-04, LD01-05).       

6. Studentenvereniging Aegee-Leiden organiseert tot en met 9 mei de Week van Europa in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei. Er worden onder andere workshops, lezingen en een feest georganiseerd.

Op 8 mei is er een groot verkiezingsdebat waaraan Europarlementariërs van zes verschillende politieke partijen deelnemen. Voor de afsluiting op 9 mei komt minister-president Mark Rutte naar de Hooglandse Kerk. Hij houdt een speech en beantwoordt vragen. De ‘Week’ wordt ondersteund door onder andere Quintus, Augustinus, SSR, HSVL (Geschiedenis), de gemeente, de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. (Sl17-04, UL29-04, LD06-05, UL13-05).

6. De Leidse antropologe Marianne Maeckelbergh krijgt een Marie Curie-subsidie. Met deze Europese beurs voor veelbelovende onderzoekers vervolgt ze haar onderzoek twee jaar aan de universiteit van Californië in Berkeley en gaat er bestuderen hoe mobiele digitale technologie gebruikt wordt bij burgerschapprojecten rondom San Francisco. (UL06-05, LD07-05, Mare08-05)

6. Op 70-jarige leeftijd overlijdt Renzo Candido. Hij was oud-voorzitter en lid van verdienste van voetbalvereniging FC Rijnland. (LD09-05).    

6. De Universiteit Leiden komt volgend collegejaar met zes nieuwe masters voor rechtenstudenten. Zij kunnen kiezen voor arbeidsrecht, forensiche pedagogiek, international civil and commercial law, European and international human rights law, European tax law en law & digital technologies. De eerste twee opleidingen zijn in het Nederlands, de overige in het Engels. (UL06-05, LD07-05, Mare08-05).

6. Wilnus Versteijnen wordt de nieuwe trainer/coach van rugbyclub Diok. De oud-speler en ex-international gaat de klus samen met Marcus Holden uitvoeren. Het trainersduo Iain Krysztofiak en David Langezaal vertrekken na twee jaar. Langezaal krijgt een andere functie binnen de club. Diok knokte zich de afgelopen jaren terug richting top van de nationale top en eindigde als vierde in de competitie. (LD08-05, WW14-05).   

7. Burgemeester Henri Lenferink opent de tentoonstelling ‘Blik onder water in Leiden’ bij de Kinderboerderij Merenwijk die tot eind oktober open is. Het is de start van een serie activiteiten om de onderwaterwereld het komende half jaar in beeld te brengen. In samenwerking met de stichtingen Ravon en Anemoon en Duurzaam Leiden worden excursies, tentoonstellingen en vissenmonitoring in kano’s met doorzichtige bodem georganiseerd. En duikvereniging Calypso gaat de komende maanden enkele malen te water om dieren in de Binnenvestgracht vast te leggen. Hoogheemraad van Rijnland Hans Schouffoer toont niet beducht te zijn voor de scharen van een marmerkreef, die ook in Leidse wateren rondkruipt. (LD06/08-05, Sl07-05).

7. De politie onderzoekt de autobrand in de Corantijnstraat. Het voertuig brandt ‘s nachts volledig uit. Omdat in Leiden-Noord vaak een brand woedt, wordt brandstichting niet uitgesloten. Specialisten kijken met een speurhond of er nog sporen zijn en vinden aan de bestuurderskant bij de wielkast verbrande kranten en folders. (RTVW07-05, LD08-05, HOZ11-05, WW14-05).

7. Buurtzorg Nederland maakt een stormachtige ontwikkeling door  sinds de oprichting in 2006. Elke maand ziet directeur Jos de Blok van de landelijke thuiszorgorganisatie er 150 tot 200 nieuwe collega-verplegenden bijkomen.  Inmiddels staat het aantal teams op 700 en het aantal medewerkers op 8.000.

In 2011 en 2012 werd BN uitgeroepen tot beste werkgever met meer dan 1.000 medewerkers. In 2013 ging alleen de KLM voor. In Leiden vestigde zich het eerste team van maximaal twaalf verplegenden een half jaar geleden. En er bestaan plannen voor een tweede team. Ook zijn er teams in onder meer Kaag en Braassem, Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk, Sassenheim, Noordwijk, Lisse, Voorschoten, Noordwijkerhout en Alphen aan den Rijn. Elk team is zelfsturend. Functioneringsgesprekken worden onderling gehouden. Vacatures vervullen, een planning en zorgplannen voor de cliënten maken, doen de clubjes zelf. (LD07-05).

7. Gedeputeerde Han Weber, regiovertegenwoordiger Tjerk Bruinsma en ANWB-directeur Guido van Woerkom presenteren op het Groene Hartplein in Zoeterwoude zeven ideeën om het Groene Hart nog leuker voor de recreant te maken. Zoals een Leidse kaasmuseum op de Kaag, een natuurvaartocht in het Groene Hart en een activiteitencentrum in de Boterhuispolder. ANWB, de provincie, regio Holland Rijnland en Servicenet Nationale Landschappen bundelen de krachten en stellen een forse subsidie beschikbaar. Inmiddels zijn er fietsroutes uitgezet langs de nieuwe projecten. Bewoners van de Leidse regio kunnen tot 17 juni laten weten welk idee het beste is. (LD03-05).

7. Het Haags gerechtshof veroordeelt de 38-jarige Katwijkse ‘kopschopper’ tot 2,5 maand cel, waarvan een maand voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. Op 20 april 2013 trapt hij bij de daklozenopvang aan de Papegaaisbolwerk een stomdronken man tegen het hoofd, die vervolgens bewusteloos raakt. Het hof noemt zijn daad schokkend en dat de trappen dodelijk hadden kunnen zijn. Omdat het slachtoffer niet meer achterhaald kon worden is onduidelijk wat de gevolgen waren. Toch lag het vonnis hoger dan destijds bij de rechtbank. (LD24-04, LD08-05).

7. Met de opening van de nieuwe omvangrijke vestiging in het Haagse Forepark bij Leidschendam, is zakenpostbezorger Sandd definitief vertrokken uit Leiden. Het leegstaande bedrijfspand aan de Harteveltweg op bedrijventerrein Roomburg staat te huur. Volgens Sandd leidt de verhuizing niet tot banenverlies in Leiden en omstreken. Het nieuwe regionale hoofdkwartier vervangt ook twee vestigingen in Den Haag en een in Gouda. Het biedt plaats aan 135 medewerkers, die ervoor zorgen dat post thuis bij een kleine 1.800 bezorgers in noordelijk Zuid-Holland komt, die de stukken bij geadresseerden bezorgen . Een mijlpaal, noemt Rob Brakenhoff, directeur van postbezorger Sandd, de opening van de nieuwe locatie. (RTVW29-04, LD 30-04, RTVW08-05).

7. Regiobestuur Holland Rijnland wil de huisvesting van arbeidsmigranten op zich nemen. Daarvoor hebben Alphen aan den Rijn, Katwijk, Nieuwkoop, Noordwijkerhout en Kaag en Braassem een actieplan opgesteld. Voorgesteld wordt  om een regionaal portefeuillehouder aan te stellen. Nieuw is dat het rijk eist dat buitenlandse werknemers worden opgenomen in een register voor niet-ingezetenen. Voor alle veertien gemeenten in Holland Rijnland gebeurt dat nu in Leiden. Migranten krijgen er ook een burgerservicenummer. Ook moet er een nachtregister komen, om te monitoren wie waar verblijft. Twaalf gemeenten willen op 27 juni in Ter Aar een convenant tekenen. Noordwijk doet niet mee en het standpunt van Lisse is nog onbekend. (LD08-05).

7. De 9-jarige Panthero Toney staat met zijn single ‘Papa Hoedje’ op de 18de plaats in de Kids Top 20 en was op 4 mei te gast bij het RTL-tv-ptogramma ‘Live 4 You’ van Carlo Boszhart en Irene Moors. De clip met de persiflage op de grote hit van de Belg Stromae werd opgenomen op het schoolplein van de Lorentzschool waar hij leerling is. De muzikaliteit heeft de Leidse Panthero van vader Rossano Toney, die in 1996 met Iba de hit ‘Wassenaar’ had. Op 29 juni treedt hij op tijdens Leiden Culinair. (Unity08-05, Sl07-05).

7. De Dirk van Eck-werkgroep van de HVOL heeft een lijst gemaakt met dertig onderwerpen, die in de geschiedschrijving over de stad on- of onderbelicht zijn gebleven. Zoals de geschiedenis van de Leidse Kaas. Cor Smit van de werkgroep stelt vast dat er nog veel braakliggend terrein bestaat, die zowel amateurhistorici als onderzoekers van de universiteit kunnen ‘ontginnen’. De lijst staat op de website www.oudleiden.nl. (LD07-05, OLN02-2014).        

7. Er is overeenstemming voor een sociaal plan bereikt tussen vakbond FNV en verpakkingsbedrijf Avery Dennison. Daarmee zijn acties van de vakbond van de baan. Eerder liepen de gesprekken over een sociaal plan stuk. In januari besloot Avery Dennison, met het hoofdkantoor in Leiden, de fabriek in Hazerswoude te sluiten, omdat deze niet meer rendabel is. Er komen 186 mensen op straat te staan. De verpakkings- en labelfabrikant verplaatst de productie naar Duitsland. De productielocatie in Alphen aan den Rijn blijft bestaan. Op 15 mei worden de resultaten voorgelegd aan de leden van de vakverenigingen. (LD09-05, RTVW08-05).

8. Het LUMC is als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met een nieuwe vorm van zorg aan zwangeren. Op de afdeling Verloskunde worden in samenwerking met TNO en zes praktijken in de Leidse regio  kleine groepen zwangeren gecontroleerd op bloeddruk, gewicht en groei van de baby. Dat gebeurt in combinatie met voorlichting en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap. Deze zorg is gebaseerd op de Amerikaanse methode CenteringPregnancy, die leidt tot minder vroeggeboortes en meer vertrouwen bij de zwangere zelf in haar zwangerschap, de bevalling en haar rol als moeder. (LUMC08-05).

8. Leiderdorper J. Willems (76) wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Omdat hij bij de lintjesregen niet aanwezig kon zijn, speldt burgemeester Laila Driessen hem vertraagd de onderscheiding op tijdens een feestje in het gemeentehuis. Naast zijn werk als leraar en later directeur van de mytylschool maakte hij zich op tal van terreinen verdienstelijk. Zo was hij bestuurslid van mytylstichting De Blauwe Vogel en van manege Moedig Voorwaarts in Leiden. Als vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Haarlem gaf hij Nederlandse les aan vluchtelingen. Ook was hij bestuurslid bij het comité Scratch Muziekdagen Leiden, waar hij nog steeds vrijwilliger is. (LD09-05).

8. De Historische Vereniging Oud Leiden blijft zich verzetten tegen de plannen voor een groot vast terras bij Annie’s aan de Hoogstraat. Op 18 juni wordt bij   de bestuursrechter geprotesteerd tegen de watervergunning die het hoogheemraadschap van Rijnland heeft afgegeven om de overkluizing van het water mogelijk te maken. Vice-voorzitter Gerard Kramer: ‘Het gaat om een terras van ruim 500 m2 op de plek waar Leiden is ontstaan. Ze willen dat prachtige waterplein vol leggen met planken. Dit moet je de stad niet aandoen’.

Voor ’niet-openbare’ plaatsen geldt dat een overkluizing maximaal 15 m2 mag zijn. De bezwaarcommissie meent dat het grootste deel van het bouwwerk straks in gebruik is als terras en dat slechts het ’wandelpad’ er omheen voor iedereen toegankelijk zal zijn. Het advies van de commissie was om de watervergunning te weigeren, maar het hoogheemraadschap deed dat niet. Oud Leiden heeft ook  bezwaar ingediend bij de gemeente tegen het ontwerpbesluit Hoogstraat 1, dat tot eind maart ter inzage lag. De vereniging wijst op het bestemmingsplan, nog geen tien jaar oud, dat ‘paal en perk stelt aan de omvang van terrassen op het water op deze zo unieke historische plek. In de onderbouwing staat bij herhaling dat het terras een ernstige aantasting is van het beschermde stadsgezicht. Het college zegt dat er meer en andere belangen prevaleren’. (LD08-05, OLN02-2014).

8. Leidse lommerds zijn onzeker over de toekomst als de Pandhuiswet per 1 juli de rente van hun commerciële pandjeshuizen aan banden legt. Berthold Bakker, directeur van Used Products met bijna 60 franchisenemers in Nederland (waaronder Leiden) en België, vindt dat de wet zijn doel voorbij schiet. ‘Het gaat ten koste van de mensen die zijn aangewezen op een pandjeshuis.

Commerciële pandjeshuizen rekenen een vergoeding voor het belenen van artikelen, ingebracht door mensen die kortdurend geld nodig hebben van 20 procent per maand. Vanaf 1 juli moet die omlaag naar maximaal 9,5 procent en een jaar later naar 4,5 procent. Ook moeten de beleende goederen twee maanden niet verkocht worden. Nu is dat 28 dagen. Een medewerker van het Leidse filiaal aan de Hooigracht: ‘Het kan drukker worden, omdat de rentes omlaag gaan. Maar het kan ook zijn dat we de marges niet meer halen en dat het niet meer vol te houden is’.  Volgens Bakker is het risico van gemeentelijke pandhuizen kleiner want zij nemen alleen goud en sieraden in onderpand. (LD08-05).

8. D-reizen met vestigingen in de Leidse regio fuseert met VakantieXperts tot de grootste reisorganisatie van Nederland. De ketens gaan verder onder de vlag van de Duitse reisgigant Raiffeisen Touristik Group. Ook de reisbureaus van Globe (o.a. in Leiden) en Thomas Cook vallen onder de nieuwe D-RTGroep met het hoofdkantoor in Hoofddorp. D-reizentopman Will van den Hoogen  (63) wordt bestuursvoorzitter  en de familie Van den Broek blijft aandeelhouder maar bemoeit zich niet meer met het beleid. (LD09-05).            

8. Tot 1 juli is de mini-expositie ‘Diogenes als redder van Leidse monumenten’ bij Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Boisotkade 2a te zien. In 1973 liep de binnenstad leeg en oude panden verpauperden of werden gesloopt. Een groepje Leidenaren verenigden zich in de Stichting Diogenes Leiden om waardevolle panden te behouden en weer bewoonbaar maken. Ruim veertig jaar later heeft de stichting dertig panden in haar bezit, variërend van hofjeswoningen tot volledige woonhuizen. Zoals de fraaie Latijnse School. (EL&O08-05, WW14-05, WW28-05).

8. Projectontwikkelaar Provast levert het eerste deel van het Aalmarktplan op. Met daarin een compleet vernieuwde V&D, een in oude glorie herstelde ‘In den vergulden Turk’, nieuwe appartementen, een ondergrondse fietsenstalling en een grote modewinkel van The Sting. Niel Jansen van Provast meldt dat vooral de ‘Turk’ veel problemen opleverde omdat de fundering bleek te ontbreken hoewel die wel op tekeningen stond. Het winkelpand van Peek en Cloppenburg hield het monumentale pand overeind. Er moest een wipconstructie worden geplaatst met enorme stalen balken om funderingspalen te kunnen aanbrengen. Een forse financiële tegenvaller evenals de grondsanering naast De Waag. Een lekke olietank bleek de bodem ernstig te hebben vervuild. Het Waag-project van de gemeente zelf, is enkele maanden vertraagd door onder meer de verrotte kap van het monument, die de komende weken wordt gerepareerd. In de V&D-vestiging worden zaken die eerder waren dichtgetimmerd weer zichtbaar gemaakt. Zoals de daglichtkoepels en  fraaie raampartijen. Een geplande horecazaak op de hoek van de Breestraat en Maarsmansteeg werd geschrapt om meer ruimte te scheppen voor modezaak Art & Casey. Erboven komen twee appartementen die eind juni klaar zijn voor verhuur. Volgens Jansen heeft vooral wethouder Pieter van Woensel een positieve rol gespeeld.  ‘Zonder hem was dit niet gelukt. De heropening van V&D wordt onder meer gevierd met het festival ‘24 uurs etalagepop’. In de etalages aan de Aalmarkt doet  poprockband  ‘Go back to the Zoo’  de aftrap. Verder zijn er optredens van Rémon Beeftink, Johnny Bruce Muller, Anoek van Veldhuizen, Xander van Dijk, Barbara Straathof en Wesley Klein. 's Nachts is er een ‘Silent Disco’. Publiek kan dansen op tracks via uitgedeelde hoofdtelefoons. ‘We zijn de Leidenaren flink tot last geweest, maar het resultaat mag er zijn’, zegt bedrijfsleider Jan van der Linden. Het personeel geeft hij voor de officiële opening een emotioneel dankwoord. ‘Iedereen was heel betrokken bij de verbouwing en is enthousiast om weer aan de slag te gaan in de nieuwe winkel. We hebben tijdens de verbouwing maar één dag hoeven sluiten. Toen werden de oude roltrappen verwijderd en de nieuwe geplaatst’  Het warenhuis is volgens hem lichter, transparanter, ruimer, groter en veel mooier geworden na de ingrijpende verbouwing vanaf mei 2012. De Leidse V&D is de eerste winkel in Nederland die volledig is gerenoveerd. Het warenhuis voegt 200 extra merken toe aan het eigen assortiment. De inrichting is compleet veranderd. Elke verdieping heeft zijn eigen sfeer. Een vide boven de roltrappen zorgt voor meer daglicht. De parterre is de plek voor accessoires, cosmetica, schoenen en een nieuwe sieradenafdeling. De eerste verdieping is voor de heren met meer mode en een denimbar. Aan de kant van de Breestraat is de voormalige woning van de hoofdverkoper, wiens weduwe er tot de start van de verbouwing verbleef, opengebroken en ingericht als ontspanningsruimte voor de klanten. Vrouwenmode op de tweede etage telt meer merken en lijkt op een winkelstraat met boetiekjes. De derde verdieping is voor de woonaccessoires en kinderkleding en de vierde verdieping is geheel voor het vernieuwde restaurant La Place. Bepaalde merken hebben shop-in-shops in het warenhuis zoals Rituals, Pepe Jeans en Hunkemoller. De service is uitgebreid met een nailbar, stomerij, schoenmaker en een oplaadbar voor mobieltjes. Bovendien is rekening gehouden met oorspronkelijke details van het pand uit 1936. Zo zijn het historische trappenhuis en het glas-in-loodraam behouden gebleven en is de achterzijde gereconstrueerd met bladgoud. Van der Linden: ‘Deze V&D is een moderne winkel in een oud jasje’. V&D-topman Jacob de Jonge  deelt mee dat het warenhuis al tien jaar rode cijfers schrijft maar met de nieuwe formule wil afrekenen met het stoffige imago. (Zie ook 17/22-04). (LD26-04, Sl02/07-05, LD03/06/09-05, RTVW07-05, Mare08-05, Sl09-05, WW14-05, WW04-06).          

8. Boekhandel Kooyker gaat weer open onder de oude naam. ‘Het heeft iets langer geduurd dan verwacht’, zegt Willeke van der Meer, de nieuwe eigenaar. De boekhandel aan de Breestraat 93 was onderdeel van de keten Polare, die eerder dit jaar failliet ging. Alle boeken staan op de begane grond. Op de eerste etage wordt de overgenomen voorraad van Polare verkocht voor de helft van de prijs. Van der Meer schoonde met haar mensen de hele boekenvoorraad. ‘Echt een hersteloperatie’, zegt de vrouw die het vak leerde aan de Breestraat. ‘In deze winkel heb ik zeventien jaar gewerkt en ben na acht jaar onderbreking weer terug’. Ze startte een boekhandel in Heemstede. Hoewel die floreert, wil ze zich op Leiden richten en stapt uit die zaak. ‘Ik woon in Leiden, ik vind het gewoon een heerlijke stad. Het ging kriebelen en ik dacht, als het haalbaar is, ga ik het gewoon doen’. Bij de officiële heropening, op 24 mei, zijn er akoestische optredens van leerlingen van de Rockschool en draagt dichter Gideon Roggeveen voor uit zijn debuutbundel ‘Hallo mensen’. (LD09/10/26-05, Sl07/09/19-05).

8. Het Leidse bedrijf Dutch Space en Fokker Aerostructures uit Papendrecht werken samen aan de fabricage van onderdelen voor de Ariane 5 lanceerraket. Het gaat om een nieuwe serie van achttien sets motorframes, waaraan de raketmotor en de bijbehorende uitrusting komen te hangen. De opdracht brengt 30 miljoen euro op en betekent drie jaar werk op voor 50 medewerkers. ‘De vervolgdracht continueert onze intensieve samenwerking met Fokker en onderstreept het belang van de Nederlandse hightechbijdrage aan dit omvangrijke Europese raketprogramma’, aldus topman Arnaud de Jong van Dutch Space. De opdracht wordt uitgevoerd voor Airbus Defence and Space, dat de Ariane 5 raket bouwt voor ArianeSpace. Dat lanceerbedrijf bracht met 72 lanceringen ruim 100 satellieten in een baan om de aarde. (RTVW08-05, LD10-05).

8. ’Op reis’ is het thema van de komende viering van Leidens Ontzet én de titel van de grote optocht. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de 3 October Vereeniging in de Stadsgehoorzaal aan de Aalmarkt wordt meegedeeld dat de kermis het hoogste reuzenrad van Europa krijgt. Verder bestaat gaat het lunapark uit 147 attracties en kraampjes, verdeeld over het gebied rondom Molen de Valk. Het lunapark leverde bij de afgelopen viering 485.000 euro op.

Dat is nodig, want het aantal leden van de Geuzen van Boisot en Het Gilde - ondernemersclubs die de vereniging financieel steunen - is afgenomen, en daarmee ook de inkomstenbron. Digitalisering van onder meer het ledenbestand kost ook duizenden euro’s. Alle traditionele onderdelen zoals taptoe, optocht, reveille, koraalzang en de uitreiking van haring en wittebrood blijven evenals relatieve nieuwkomers als de hutspotmaaltijd, het pleinfestival en de oud-Hollandse kleuterkermis. Kleine vernieuwingen zijn dat het succesvolle minikoraal, waaraan 3.000 basisscholieren meedoen, een aparte tribune krijgt voor de ouders. Met de gemeente moet nog een klein maar pijnlijk dispuut worden uitgevochten. De club wil dat het beeld van burgemeester Van der Werff tijdens de viering in de schijnwerpers staat en niet dat verlichting, zoals de afgelopen jaren, op de avond van 2 oktober wordt gedoofd. (LD09-10).

9. Bij baggerwerk door aannemer J.P. Schilder uit Ursem (N.H.) in de Rijn nabij de Vinkbrug  wordt ‘s ochtends een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Uit voorzorg worden 55 woningen aan de Hoge Morsweg in een straal van 100 meter rondom  de 500 ponder ontruimd en de 25 bewoners worden opgevangen in de 3 Octoberhal aan de Smaragdlaan. Even na vieren ’s middags mogen ze weer naar huis. De bom wordt op een baggerschip gelegd en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoekt het explosief. Samen met de brandweer wordt een crisiscentrum ingericht. Het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd, treinen rijden wel. Volgens de EOD is de bom stabiel en wordt naar het Valkenburgse Meer overgebracht. Bewoners in een straal van 1.300 meter rondom het meer worden geïnformeerd wanneer de ontmanteling plaats heeft. Het weer speelt de EOD parten. Het water is door de harde wind zo onstuimig dat de schuit met de bom het meer niet op kan. Volgens burgemeester Henri Lenferink kan de bom niet worden ontmanteld in de vaart aan de westkant van het meer omdat er vlakbij een hogedrukgasleiding ligt. Hij blijft tot na het weekeinde streng beveiligd op de boot liggen. Alle activiteiten in en rondom het meer mogen doorgaan. Volgens Lenferink kunnen er nog meer blindgangers in de Rijn liggen. ‘Het baggeren gebeurt heel veilig. Die mensen hebben goede protocollen en letten heel goed op’. In oktober 2013 wordt er ook een bom gevonden in die buurt. De politie besloot toen uit voorzorg het treinverkeer stil te leggen en de drukke Haagweg af te sluiten. Toen werd het explosief ontmanteld in De Vlietlanden, waardoor de A4 uren dicht was. Ontmantelen in Leiden zou betekenen dat veel mensen hun huis uit moeten. De bom is afgeworpen door de Geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog om de aanvoer van V2-raketten door de Duitsers over het spoor te dwarsbomen. De gemeenten en de hulpdiensten, verenigd in de Veiligheidsregio Hollands houden er sterk rekening mee dat er nog meer bommen liggen. Volgens brandweerwoordvoerder Eric Seugling is het de bedoeling om een panklaar scenario gereed te hebben als dat gebeurt. Ook de EOD houdt er rekening mee, dat er meer blindgangers bij de spoorbrug in de bagger liggen, hoewel die bij het onderzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland niet zijn gespot. EOD-woordvoerder Suzanne van Rijn: ‘Er liggen nog ontzettend veel explosieven in de bodem. We worden jaarlijks 2.200 tot  2.300 keer ingezet’. Burgemeester Henri Lenferink wil een diepgravend onderzoek laten instellen in de omgeving van de van de spoorbrug bij De Vink. Daarom is baggeren aan de zuidkant van de stad tot nader order verboden. De Engelse vliegtuigbom blijkt op scherp te staan. Daarom moet de ontsteking er voorzichtig worden uitgehaald, voordat het explosief wordt getransporteerd. De bom wordt op 19 mei ontmanteld in de jachthaven aan de Zijlwatering aan de zuidrand van voormalig Vliegkamp Valkenburg en daarna op het strand van Wassenaar tot ontploffing gebracht. In een straal van 1.320 meter moeten bewoners van enkele honderden woningen, boerderijen, een hotel en twee woonwagencentra binnen blijven of het gebied te verlaten. Bij het verwijderen van de ontsteking wordt de A44 niet afgesloten. Wel wordt de Provincialeweg N441 tussen Wassenaar en Katwijk tijdelijk afgesloten evenals het luchtruim boven de risicocirkel van de demontageplaats. (Zie ook 19-05). (FeedGem09/15-05, Sl09/16-05, LD10/12/13/14/15/17/19-05, RTVW09/10/13/15-05, LN14-05, HOZ18-05).

9.Vier Leidse basisscholen doen mee aan wetenschappelijk onderzoek naar de beeldvorming van Afrikaanse landen bij Nederlandse kinderen. Het Centre for Collective Learning and Action (CColA) in Leiden wil een lesprogramma ontwikkelen om een waarheidsgetrouw beeld van Afrika over te brengen. Nu wordt dat overheerst door vooroordelen, meent CColA. ‘Ze denken letterlijk zwart-wit’, zegt antropoloog Joseph Junior Seh, geboren in Kameroen en oprichter van CCola. ‘Volgens scholieren wonen in Afrika alleen donker gekleurden en denken ze bij Afrika vooral aan oorlog, corruptie en armoede’. Er worden gesprekken gevoerd in groep acht en met leerkrachten, schooldirecteuren en politici. Verder worden de schoolboeken bekeken. Na de basisscholen komen middelbare scholen aan de beurt. (RTVW09-05).

9. ‘We hebben een aardig seizoen gedraaid. Er zat gelukkig weer groei in het aantal bezoekers’, zegt artistiek directeur Bart van Mossel van Stadspodia Leiden bij de presentatie van de brochure voor het komende seizoen. Nieuw is de Boekenclub. Omdat literaire bestsellers steeds vaker bewerkt worden voor het theater, wordt rond een aantal voorstellingen een boekbespreking georganiseerd. Zoals ’De ontdekking van de hemel’ van Harry Mulisch en ’Zout op mijn huid’ van Benoïte Groult. Laatstgenoemd toneelstuk met de van oorsprong Leidse actrice Sophie van Winden gaat in de Leidse Schouwburg in première. Programmeur Shirley Constapel. ‘De inleidingen bij toneel en dans worden weer gratis. Extra betalen werpt toch een drempel op en dat willen we niet’. In de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal is op zondagmiddag vier keer een theatercafé met onder anderen Liesbeth List, Joost Prinsen en Theo Nijland. Van Mossel: ‘Zo willen we deze zaal aan een breder publiek presenteren. Om dezelfde reden programmeren we een aantal cabaretiers in Theater Ins Blau, het nieuwe theater aan de Haagweg. Voor aanstormend talent gebruiken we de Kapelzaal in de Hazewndsteeg met maximaal negentig bezoekers’. In de Stadsgehoorzaal, hoofdpodium voor muziek, zijn veel meer concerten van populaire artiesten.  Miss Montreal, Glennis Grace, Bløf, Frans Bauer, Alain Clark en Sandra van Nieuwland komen en bij concerten van Ilse DeLange en De Dijk gaan de stoelen eruit. In de schouwburg gaat het toneelstuk ’Moesson’ in première met Bram van der Vlugt, Kitty Courbois en Thom Hoffman. Evenals de solovoorstelling van Porgy Franssen, die in de huid van Theo van Gogh kruipt. Het cabaretduo Kamps & Kamps begint zijn tournee in Leiden en dat geldt ook voor de Partizanen, vorig jaar winnaars van het Leids Cabaret Festival. Najib Amhali staat drie avonden in de schouwburg en Plien & Bianca twee keer met hun nieuwe show. (LD10-05).

10. Gif is taboe bij de onkruidbestrijding in Leiden. Spierkracht mag wél. De mensen van stichting Visie-R schoffelen, borstelen en schrappen het onkruid weg in de binnenstad. Voor de genadeklap spuiten ze met azijn. De onkruidbestrijding is dit jaar voor het eerst milieuvriendelijk en biologisch. Voorheen werd Roundup gebruikt en dat was vele Leidenaars een doorn in het oog. Leslie Riethoven van Visie-R: ‘Roundup is vanaf 2015 in heel Nederland verboden, Leiden loopt voorop’. (LD10-05).

10. Na bijna vijf jaar nadert de verbreding en verdieping van snelweg A4 tussen Leiden en knooppunt Burgerveen zijn voltooiing. Begin 2015 zijn de wegen- en tunnelbouwers vertrokken. Het hele traject is dan driebaans in beide richtingen, ligt bij Leiderdorp 1,5 kilometer in een open tunnel en heeft voor de op- en afritten parallelbanen, zodat in- en uitvoegend verkeer elkaar niet meer in de weg zitten. De eerste parallelbanen - voor verkeer uit de richting Den Haag naar de N11 richting Alphen - worden in de nacht van 16 op 17 mei voltooid door Rijkswaterstaat. De rijbanen richting Amsterdam krijgen dan weer de normale breedte, waardoor verkeer op dat deel 100 kilometer per uur kan rijden in plaats van 80.  In de nacht van 4 op 5 juli volgt de tweebaans parallelweg bij de aansluiting van de N11 (Alphen aan den Rijn-Leiden) naar de rijksweg A4 richting Den Haag. Files zijn dan verleden tijd.  ‘Wegenbouwer BAM heeft een aantal werken naar voren gehaald, waardoor niet alle veranderingen eind 2014 tegelijk worden afgerond’, aldus projectmanager Eelco Negen van Rijkswaterstaat. BAM deed dat eerder met de verdiepte ligging, zegt Gerben Turkstra van de wegenbouwer. De A4 bij Leiderdorp is daardoor al twee jaar uit de file top-10 verdwenen. Het was jaren nummer 1 in de richting Amsterdam en nummer 7 in de richting Den Haag. Het werk vindt vooral ’s nachts plaats, vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag, omdat dan het minste verkeer op de weg is. Als half november de tunnel richting Amsterdam opengaat, hoeft de weg maar een kwartier volledig te worden afgesloten. Het was voor BAM Civiel een bijzonder project, zegt projectmanager Martin Potter. De A4 ging vroeger op een hoogte van zes meter over de Oude Rijn. Nu zitten we, met de waterkelder onder de snelweg, op dertien meter onder NAP’.  (LD10-05).

10. Verreweg de grootste inkomstenbron voor de Universiteit Leiden is het ministerie van OCenW. Maar liefst 56 procent komt uit Den Haag: in 2012 was kreeg de universiteit 288 miljoen euro voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 2000 was dat 19.000 euro per student, nu 13.000. Het hoger onderwijs is de laatste jaren enorm gegroeid. Leiden had in 2008 nog 17.600 studenten, nu ruim 23.000, aldus Willem te Beest, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Tweede grote inkomstenbron  zijn subsidies voor onderzoek van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), de EU, bedrijven en andere organisaties, zoals goede doelen. Te Beest: ‘De slagingskans van een voorstel is tien tot vijftien procent. Beoordelingscommissies kijken naar de kwaliteit maar ook naar de cv’s van de onderzoekers’. Leiden heeft een reputatie op het binnenslepen van subsidies. De universiteit staat op de veertiende plaats bij het binnenhalen van Europese subsidies: sinds 2007 bijna 96 miljoen euro. Nationaal ging - sinds de oprichting in 1995 -  23 procent van de prestigieuze Spinozapremies naar Leidse wetenschappers. ‘Het is Leiden er veel aan gelegen om kwalitatief goede onderzoekers aan te trekken. Kwaliteit trekt kwaliteit aan. We hebben een goede reputatie op een aantal vakgebieden’, aldus Te Beest. (LD10-05)

10. Victor Mids (27) treedt op als illusionist met zijn uitverkochte Neuromagicshow in het  Plantsoentheater en herhaalt dat een week later tijdens Museumnacht in museum Boerhaave.  De Leidenaar is vier jaar als hij van zijn oom een goocheldoos krijgt: ‘Het was meteen raak en trad op bij kinderfeestjes’. Op de middelbare school ontmoette hij zijn beste vriend Oscar Verpoort die ook goochelde en nu filmmaker is. Na zijn studie geneeskunde die hij dit jaar afrondde,  richtte hij in 2009 het bedrijf Neuromagic op en werkt met Verpoort aan een tv-programma. ‘Het wordt een soort Brain Games meets Dynamo. Ik kan je illusies laten zien, zowel visueel als mentaal, ik kan je geheugen wissen, je toekomst voorspellen, je ring laten verdwijnen en je pincode raden.’ Fragmenten waren afgelopen weken in ‘De Wereld Draait Door’ te zien. Mids:  ‘Rond hypnose hangt een magisch sfeertje, maar in wezen is het een placebo-effect van woorden. Je neemt een pil, je vertelt jezelf dat het werkt, en het werkt’. Geregeld organiseert hij ook workshops en lezingen. Die brachten hem in contact met artsen die onderzoeken willen starten met suggestief taalgebruik in de zorg. Het moet resulteren in een proefschrift maar eerst komt er nog een populair wetenschappelijk boek. (Mare08-05, LD08-05, HOZ18-05).

10. Tijdens de Nationale Molendag is de Stevenhofjesmolen aan het Henriëtte Bosmanpad opengesteld. De andere bewoonde molens van de Rijnlands Molenstichting zijn alleen vanaf de buitenzijde te bewonderen. (LN07-05, RTVW10-05).

10. Podiumorkest De Burcht geeft een lustrumconcert in het clubgebouw aan de J.C. de Rijpstraat 21. De muziekvereniging werd zestig jaar geleden opgericht als eerste Leidse jeugdorkest en drumband. Het orkest staat al 12,5 jaar onder leiding van dirigent Dominic Sierat. Zijn vader Henk Sierat is erevoorzitter en was bij de start met veertig deelnemers in Huize de Wekker aan de Hooglandse Kerkgracht. Na twee jaar liep De Bucht voor het eerst mee in de 3 Oktoberoptocht. Tot 2008, een halve eeuw, speelde de drumband bij het uitdelen van haring en wittebrood in De Waag. Dirigenten Wim en zoon Koos Mark zorgden er voor dat in de jaren zestig de hoogste afdeling werd bereikt en er diverse prijzen werden gewonnen. Een van de oudgedienden is Floor van de Loo. Ze begon in 1959 als tamboermaître, bleef dat twintig jaar en werd ook instructrice van de majorettes en tamboers Tien jaar geleden werd ervoor gekozen een podiumorkest te worden. Het marsrepertoire maakte plaats voor filmmuziek, musical, jazzy en eigentijdse muziek.  (WW30-04, LN07-05, LD07-05, WW07/14-05).     

10. Initiatiefnemer Hans Janssen (63) heft met buurtbewoners van de Professorenwijk in de garage van compagnon Walter Schrader (58) het eerste glas Leidse wijn Matilo. Daarna legt hij uit hoe de druiven het best tot hun recht kunnen komen en op welke aspecten ’de echte proevers’ zich moeten richten. Hij presenteert drie wijnen die door zo’n vijftig druivenplukkers van hetzelfde aantal tuinen zijn geplukt. De wijnen hebben een alcoholgehalte van zo’n 9,5 procent, volgens Janssen een Europese trend. ‘We gaan de wijn tot 24 mei verkopen op veilingsite Ebay. Onze wijn zit in de laagste regionen van het hoogste segment’. Zijn vrouw Tineke Bastiaans (62) is de stille kracht achter de ‘uit de hand gelopen hobby’. Ze waste alle 400 flessen en plukte er alle etiketten af. (LD12-05).

10. Het draaiorgel domineert de Hooglandse Kerk waar voor de zestiende keer de Leidse Draaiorgeldag wordt gehouden. Door het slechte weer is de belangstelling wat minder dan in andere jaren. Er zijn ruim twintig draaiorgels, die hun authentiek Hollandse geluid laten horen. Zangclub ‘De Noabers’ vertolkt met draaiorgelklanken opera- en operettefragmenten. ‘Het is cultureel erfgoed en daar moeten we zuinig op zijn’, vinden Frank van Leeuwen en Bart in ’t Veld van organisator evenementenbureau Prokwadraat. (LD08/12-05).

10. Tessa van Schagen wint bij de Ter Specke Bokaal in Lisse twee afstanden mede omdat sprintkanonnen Jamile Samuel en Dafne Schippers ontbreken. De sprintster van Leiden Atletiek finisht op de 100 meter in een nieuw pr van 17,36 sec. Ook op de 300 meter pakt ze gemakkelijk de winst in 38,21 sec. (LD12-05, WW14-05, LN14-05).

10. Op historische grond luidt UVS een nieuw tijdperk in. Als nieuwe vlaggendrager van de voetbalclub beklinkt het zaterdagteam de wisseling van de wacht, na 100 jaar zondagvoetbal, na een 0-3-zege met de titel in de vierde klasse. Tegen de jongste Leidse voetbaltelg, Football Factory, op het universitair sportterrein, vlakbij de plek waar UVS van 1938 tot 1960 speelde. Negen spelers uit de zondagselectie maken dit seizoen de overstap naar de zaterdagtak. Het zondagteam behaalt in de eerste klasse de derde periodetitel met een 0-6-zege bij degradatiekandidaat PFC. (LD12-05, WW14-05, LN14-05). 

10. De ZVL-vrouwen winnen de eerste landstitel waterpolo in de geschiedenis van de club. Eerder dit seizoen behalen ze ook de supercup en de KNZB-beker. De 18-jarige Maud Megens vervult een hoofdrol in het Goudse Groenhovenbad. Met haar vierde doelpunt voltrekt zij het vonnis over GZC/Donk. Keeper Anne Heinis stopt twee strafworpen. Iefke van Belkum, de sterspeelster die 18 april bevalt van dochtertje Luna, leidt de ploeg eerder in de halve finale van de play-offs langs UZSC. In de twee finaleduels tegen de Goudse rivaal begint zij aan de kant, maar als er beide malen een 0-4 achterstand op de borden komt, gaat ze snel te water en inspireert  haar team tot een succesvolle inhaalrace. Iefke: ‘Dit is extra speciaal, omdat ik weet hoe hard de club er al tien jaar voor werkt’. Onder leiding van haar partner en coach Koen Plasmeijer eindigt ZVL dit seizoen ongeslagen aan kop. Aanvoerster Brenda Hogenboom (31) neemt de kampioensschaal in ontvangst en deelt even later mee - net als de zwangere Aukje van Belkum - na acht seizoenen haar laatste wedstrijd op topniveau te hebben gespeeld. Wethouder Robert Strijk huldigt de ploeg tijdens de Leiden Marathon op 18 mei op het bordes van het stadhuis nadat het team een rondvaart door de stad maakt en per ponton arriveert. Die  wordt bij de Visbrug ruw geblokkeerd door een rondvaartboot van rederij Rembrandt. Op internetfora wordt er schande van gesproken. Volgens Sonja Bierenbroodspot van Rembrandt veroorzaakt een te brede terrasboot  bij een restaurant aan de Nieuwe Rijn de problemen. ‘Wij kunnen geen kant meer op en kunnen bij de brug niet zien wat eraan komt’. (LD12/15/19/22-05, Sl14/19-05, WW14-05, LN14-05, FeedGem19-05).

11. Zorg en Zekerheid Leiden grijpt naast de finale van de play-offs basketbal. In de halve finale verliest ZZ de vijfde en beslissende wedstrijd tegen het Groningse Gasterra Flames. Na twee zeges volgen drie nederlagen en is het seizoen voorbij voor de Leidenaars die de serie met een klinkende zege beginnen. Als ook de tweede wedstrijd wordt gewonnen, lijkt het team op weg naar een reuzenstunt tegen de gedoodverfde kampioen. Met onder anderen Arvin Slagter en Ross Bekkering, die vorig seizoen nog met ZZ kampioen werden. Na verlies in het derde duel moest het in de Vijf Meihal gebeuren. Dat lukt niet. ‘Het was bijna een kansloze missie’, zegt coach Toon van Helfteren na afloop in een uitverkocht Martiniplaza. De vijf duels in elf dagen zijn de Leidenaars te veel. Het wordt uiteindelijk 76-62. (LD12-05, Sl12-05, WW14-05, LN14-05).

12. Tot eind juni wordt het asfalt van de rondweg van de Merenwijk vernieuwd en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Er wordt begonnen op het noordelijke deel. Na de zomervakantie volgt het zuidelijke deel. Woningen blijven bereikbaar via eenrichtingverkeer. (Sl12-05, St14-05).

12. Het samenscholingsverbod op de Apollolaan - het nieuwe woonadres van de vrijgekomen pedoseksueel Benno L. - wordt opgeheven. Volgens burgemeester Henri Lenferink is er geen aanleiding meer om het verbod in stand te houden. Hij nam de maatregel op 19 februari na rumoerige protesten. De laatste weken is het er rustig. (FeedGem29-04, RTVW29-04, LD30-04, Sl30-04, HOZ04-05).

12. Premier Mark Rutte opent bij het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp de 50ste Dag van de Verpleging. Samen met Henk Bakker, voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) hijst hij de vlag voor het ziekenhuis. Verpleegkundigen worden in het zonnetje gezet op de geboortedag van de bekende Britse verpleegkundige Florence Nightingale (1820-1910). Rutte bezoekt ouderen die verblijven op de anderhalf jaar geleden geopende Geriatrische Trauma Unit (GTU). Zij herstellen hier in een huiskameromgeving van bijvoorbeeld hun gebroken heup of bovenbeen. Het Rijnland grijpt de gelegenheid aan om ook de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) te installeren in aanwezigheid van Marieke Schuurmans, adviseur van de minister van VWS. Doel van de raad is verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg via adviezen aan de raad van bestuur. In het Diaconessenhuis wordt de bronzen duim uitgereikt aan verpleegkundige  neurologie Joke Broeders voor het LEL-praatje dat drie maanden geleden is ingevoerd. LEL staat voor Leerzaam, Efficiënt en Laagdrempelig en is een praatje met collega’s tijdens de koffie op maandagochtend. Alles wat opviel in het nieuws kan aan bod komen: nieuwe onderzoeken, protocollen of ziektebeelden. (RTVW08/12-05, LD09/13-05, LN14-05).

12. De Jelgersmakliniek aan de Rhijngeesterstraatweg sluit eind 2014. Dat heeft de raad van bestuur van de koepelorganisatie Rivierduinen besloten. Nu al geldt er voor dit centrum, waar mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis worden behandeld, een opnamestop. Alleen de huidige patiënten worden nog geholpen. De kliniek telde tot de opnamestop vijftig bedden. Volgens Carla Overkamp van Rivierduinen krijgen de meesten met een stoornis een poliklinische of dagbehandeling. Als het niet anders kan volgt opname in een van de regionale centra. De kliniek telt 35 fulltime arbeidsplaatsen. Een deel gaat elders in de organisatie aan het werk. (LD12-05).

12. McDonald's aan de Beestenmarkt bestaat 35 jaar. Als derde vestiging  van de Amerikaanse keten in ons land opent het hamburgerrestaurant op 12 mei 1979 de deuren. Dat wordt gevierd met de prijzen van toen:  een hamburger kost maar 35 cent. Wie 35 wordt krijgt een speciale behandeling. De eerste franchisenemer is Nico van der Linde. Hij doet de zaak al na een jaar over aan Martien Kop die het restaurant tot 2006 voortzette en bij het jubileum aanwezig is. Sindsdien zwaait geboren en getogen Leidenaar Walther Jacobs er de scepter. ‘In die eerste jaren werden de aardappelen voor de Franse Frietjes hier nog met de hand geschild’. (Sl12-05, LD13-05).

12. Prinses Beatrix woont het jubileumconcert van Minerva bij in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens het ‘Minerva Twee Eeuwen Concert’ spelen Sempre Crescendo en het Hypnotic Brass Ensemble. Het Leids Studenten Toneel voert ook twee nummers op. De oudste studentenvereniging van Nederland bestaat 200-jaar al is de precieze oprichtingsdatum niet bekend. Minerva telt 1.600 leden en 28.000 oud-leden. Beatrix was tijdens haar studietijd in Leiden lid van het Leidse vrouwencorps VVSL, dat in 1973 opging in Minerva. Koning Willem-Alexander en prins Constantijn zijn ook oud-lid. (RTVW15-04, LD17-04, Mare17-04, HOZ20-04, WW30-04).

12. Oud-wethouder Pex Langenberg is door D66 Rotterdam voorgedragen als wethouder haven, duurzaamheid, mobiliteit en personeel. Hij is nu directeur Waterprogramma bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In Leiden was hij van 1986 tot 1994 raadslid en van 1994 tot 1998 wethouder. Later was hij onder meer enige jaren voorzitter van COC Leiden. Informateur in Rotterdam was Pedro Peters. De directeur van de RET (het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf) was tijdens Langenbergs wethouderschap directeur van de Dienst Milieu & Beheer van de gemeente. (Sl12-05).

12. Patiënten met hart- en vaatziekten in de Leidse regio kunnen voortaan voor de meeste controles bij hun huisarts terecht in plaats van de specialist in het LUMC, Rijnland Ziekenhuis en Diaconessenhuis. Daarover hebben

de meeste huisartsen afspraken gemaakt met de vaatchirurgen, cardiologen, internisten en neurologen van de ziekenhuizen. Ze vertegenwoordigen in totaal 81 procent van de inwoners van de Leidse en Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek. De patiëntenzorg verschuift langzamerhand van het ziekenhuis naar de huisarts, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog in de groepspraktijk in de woonwijk. Vanaf 2015 komt daar ook de zorg voor patiënten met botontkalking en het risico op hartfalen en de ouderenzorg bij. (LD13-05).

13. De hotels in de Leidse regio zitten weer in de lift, zegt Frans Schohaus, directeur van Van der Valk Hotel Haagsche Schouw en voorzitter van Hoteloverleg Regio Leiden. De afgelopen jaren zijn volgens hem veel investeringen gedaan die hun vruchten afwerpen. Het aantal kamer is tot bijna 1.200 uitgebreid en er wordt gewerkt om een hostel naar Leiden te halen. De kamerprijzen blijven nog achter. Schohaus is tevreden met de deal dat de toeristenbelasting die de gemeente int stopt in Marketing Leiden, waarvan de economie en het toerisme profiteert. (LD13-05).        

13. Jacob van der Schaff begint  aan de Papengracht 6a zijn eigen restaurant ‘Jacob’. In het pand zaten eerder de restaurants ‘Ðisgenoten’ en ‘Trots’. Het restaurant heeft veertig plaatsen en wordt in het Leidsch Dagblad betiteld als een ‘topper’. (LD07-06).   

13. Coach Toon van Helfteren verlaat aan het eind van dit seizoen basketbalvereniging Zorg en Zekerheid. De club vindt dat het na ruim vijf zeer succesvolle jaren tijd wordt voor nieuwe impulsen. Van Helfteren werd op 1 december 2008 de opvolger van Ivo Boom. De samenwerking tussen ZZ Leiden en de recordinternational is voor beide partijen het begin van een aantal zeer succesvolle seizoenen. Twee landskampioenschappen, twee nationale bekers en twee Supercups worden gewonnen in soms heroïsche wedstrijden. Ook zijn  aansprekende resultaten op Europees niveau behaald. In een reactie zegt Van Helfteren erg teleurgesteld te zijn en compleet verrast is door het bestuursbesluit. Toch kijkt hij voldaan terug op wat hij noemt ‘de mooiste periode uit zijn carrière’. (LD14/15-05, Sl14-05, WW21-05).

13. De deal die projectontwikkelaar OVG en financier Syntrus Achmea Real Estate eind 2013 voor 19 miljoen euro sloten met de gemeente voor het  Rijnsburgerblok is stukgelopen. Beide partijen hadden tot begin april het exclusieve recht om met bouwplannen voor de ontwikkeling van het gebied Schuttersveld, Stationsweg, Ballonweg en Stationsplein te komen. De gemeente treedt in contact met nieuwe partijen en daarmee is de ontwikkeling terug bij af.

Ook de planning om in 2014 te beginnen met het bouwrijp maken van de grond is van de baan. De sloop van het pand aan het Schuttersveld is uitgesteld tot begin 2015. De gemeente kocht ruim drie jaar geleden de krakersflat en het ’gat’ van vastgoedhandelaar Ronnie van de Putte voor 18 miljoen. In 2013 kwam daar voor 3,4 miljoen het gebouw van de Kamer van Koophandel bij. Menno Smitsloo, projectontwikkelaar Smitsloogroep, is eigenaar van enkele panden in de directe omgeving:  ‘We hebben enkele jaren gleden een plan met een stedenbouwkundige opzet gemaakt voor het gebied. We zouden daar enkele winkels, kantoren en ontspanning willen realiseren. Bijvoorbeeld een megabioscoop’. Hij vindt het gebied vooral geschikt voor woningbouw: ‘Leiden heeft decennia niets gesticht aan sociale woningbouw of woningen in de vrije sector’. De plotselinge impasse verrast de politiek volledig. Alle partijen vragen het gemeentebestuur om opheldering. De ontwikkelaars overlegden bijna dagelijks met gemeentelijke stedenbouwkundigen. Twee maanden geleden werd definitief het groene licht gegeven voor het project. GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA vragen wethouder Paul Laudy in een spoeddebat om opheldering. Laudy heeft er nog steeds vertrouwen in dat het bouwproject uiterlijk 1 augustus kan starten en de vertraging de gemeente ongeveer een ton kost. De financier en de bouwer kwamen er onderling niet uit hoeveel de geplande 130 woningen opleveren. (LD14/15/16-05, Sl15/16-05, RTVW15/16-05, LN21-05, St21-05).

13. De Zijlpont, tussen het Joppepad en de Zijldijk, loopt veel toeristen en recreanten mis door de voorjaarsafsluiting van nieuwe fietspaden in de heringerichte Boterhuispolder. Pontbaas James Taghavi bepleit het schrappen van dit verbod, dat bedoeld is om broedende vogels te beschermen. ‘Van de zeven maanden dat de pont in de vaart is, is de Boterhuispolder drie maanden dicht’, zegt Taghavi, die 21 jaar pontbaas is op de Zijl. Volgen hem hebben weidevogels geen last van fietsers. Ze blijven bij hun nest als er fietsers langskomen. Ik ben al twaalf jaar lid van de vogelbescherming en draag vogels een warm hart toe. Er is de afgelopen jaren zo’n zes miljoen euro in de polder gestoken. In de lente zijn de polders op hun mooist’. (LD13-05).

13. In Q-bus start de zesde editie van de Leiden Jazz Award 2014.  De  competitie is in 2008 in het leven geroepen door Ton van Noort van de Stichting Leidse Jazzgeschiedenis. In de vijf voorronden treden zestien vocalisten en instrumentalisten op, afkomstig van de tien conservatoria in ons land. Op de eerste dag presenteert altsaxofonist en Edisonwinnaar Bart Wirtz als extraatje zijn nieuwe album ‘Interview’. De finale is op 25 mei. (LD12/16-05).           

13. GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over het Leidse waterleven. Op diverse plekken is baggerwerk uitgevoerd vlak na de paddentrek, tijdens het broedseizoen en op een moment dat de sloten vol zitten met  kikkerdril, kleine kuikens en jonge vissen, zegt GL-duoraadslid Jos Olsthoorn.

Dick de Vos van de PvdD trekt aan de bel en de afdeling Stedelijk Beheer legt het werk in de Merenwijk stil tot september. ‘Het kan het milieu verbeteren maar ook flink aantasten. Door aantasting van de sedimentlaag kunnen veel dieren het leven verliezen. Ook wordt het water troebel en kan het zuurstofgehalte in het water flink dalen’, aldus Olsthoorn. (Sl13-05, LD14-05).
13. De Haagse rechtbank veroordeelt een 19-jarige messentrekker tot vier jaar celstraf. Op 26 juni 2013 slachtte hij op de Lage Rijndijk een 40-jarige drugsgebruiker bijna af met een zakmes. ‘De steken in de bovenbuik en benen waren in potentie dodelijk’, aldus officier van justitie Kuipers, die twee weken eerder vijf jaar celstraf eist. Het slachtoffer verliet pas medio juli het ziekenhuis De dader kwam ooit met moeder en zus uit Litouwen naar Nederland en zat acht jaar in asielzoekerscentra. In 2003 kreeg hij een verblijfsvergunning. Op z’n dertiende werd hij al van school gestuurd wegens agressief gedrag. Er volgden veroordelingen voor geweldsmisdrijven en wapenbezit. Na de steekpartij vluchtte hij naar Riga. Daar werd hij opgepakt en uitgeleverd.(LD30-04, LD14-05).

13. De Leidse dichter, columnist en theatermaker Gideon Roggeveen presenteert op zijn 30ste verjaardag in café Next zijn eerste boekje ‘Hallo mensen’. Zijn vader krijgt het eerste exemplaar. Onder meer performer Rick van Boeckel en stadsdichter Jaap Montagne zijn aanwezig. ‘Ik moet goed uitkijken dat Gideon niet de leukste schrijver van Leiden wordt’, aldus schrijver Onno Blom. Volgens Roggeveen is het boek een prima alternatief voor de Privé, de Story of een puzzelboek op vakantie. De gedichten en korte verhalen worden omlijst met recepten, puzzels en meer. Roggeveen ook anchorman van het radioprogramma Cultuur071 op Sleutelstad FM. De bundel kost 8,50 euro. (Sl26-04, Sl14-05, HOZ18-05).

13. Reinier Baarsen, conservator meubelen in het Rijksmuseum in Amsterdam, wordt bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij richt zich op de kunstnijverheid tot 1800. De nieuwe leerstoel, ingesteld met steun van de Mr. J.W. Frederiksstichting, wordt toegevoegd aan de leerstoel Design, Culture and Society, die de moderne periode van de ontwerphistorie onderzoekt. De leerstoel kunstnijverheid werd precies 50 jaar geleden ingesteld. Baarsen studeerde van 1974 tot 1981 in Leiden. Hij wil studenten onder andere de parallel laten zien tussen vroeger en nu. Er is volgens hem een schreeuwend tekort aan historici met als specialisme kunstnijverheid. Een van de favoriete stukken in de collectie van het ‘Rijks’ is een 18de-eeuwse schouw uit Leiden. Een gigantisch werk, rond 1740 gemaakt door de kunstenaar Xavery voor de Baron van Leyden. Die stond bijna 200 jaar in een huis aan het Rapenburg. Begin 20ste eeuw is de schouw op een veiling gekocht door een Amerikaan. Later kwam hij in Zuid-Amerika terecht en ongeveer twintig jaar geleden kocht het Rijksmuseum de schouw. Met de benoeming hebben nu vier faculteiten bijzonder hoogleraren in dienst die ook werken bij een museum: Eric Jorink namens het Teylers Museum in Haarlem, Maarten Raven van het Rijksmuseum van Oudheden en Jan Teeuwisse van Beelden aan Zee in Den Haag. Ze werken bij de faculteiten geesteswetenschappen, archeologie, sociale wetenschappen en wiskunde en natuurwetenschappen. (UL13-05, LD14/28-05).

13. Het merendeel van de antibiotica die worden voorgeschreven om bacteriële infecties te bestrijden, wordt geproduceerd door schimmelachtige bodembacteriën van het geslachtStreptomyces. ‘Dat zijn alleen maar de verbindingen die deze bacteriën onder standaard laboratoriumcondities uitscheiden’, zegt Gilles van Wezel, hoogleraar Moleculaire Biotechnologie aan de Universiteit Leiden. ‘Onder stress maken ze veel meer stoffen aan. Mogelijk nog onbekende klassen van antibiotica. Nieuwe antibiotica komen goed van pas want  sommige ziekteverwekkers zijn ongevoelig  geworden voor bijna alle gebruikte antibiotica. Grote farmaceutische bedrijven ontwikkelen geen nieuwe antibiotica meer nu het aantal stoffen gemakkelijk geproduceerd kan worden. Van Wezel denkt dat toevoegen van activerende moleculen aan de bacteriekweek nieuwe wegen opent. Jacob Gubbens heeft inmiddels een methode uitgewerkt om veelbelovende verbindingen snel te karakteriseren. De methode is gepatenteerd en er kunnen ook andere natuurstoffen, zoals middelen tegen kanker of schimmelinfecties, mee worden opgespoord. (UL13-05).

13. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, presenteert in het tv-programma ‘Nieuwsuur’ de Europese verkiezingsweegschaal die hij samen met Leidse collega-juristen, onder wie Jerfi Uzman ontwikkelde. Daarin wordt zichtbaar gemaakt welke landen hun meest ervaren en invloedrijke politici afvaardigen. Nederland is hekkensluiter en scoort slecht. Het aandeel van het aantal zittende leden in het Europees Parlement is ook minder groot dan bij de andere landen. Volgens Voermans zegt het iets over welk belang politieke partijen hechten aan het EP. Het afvaardigen van relatief onervaren en onbekende politici, wat Nederland sinds 2004 doet, gaat volgens hem ten koste van onze invloed en de stempel die we op het Europese beleid drukken. Het draagt ook bij aan het slechte imago van het EP in Nederland. Met een scorekaart zijn de cv’s van 871 kandidaten uit elf Europese landen geanalyseerd. Parlementsleden krijgen meer punten als ze eerder bestuurder (regeringsleider, minister, staatssecretaris) en volksvertegenwoordiger waren.  Recente politieke functies leveren meer punten op dan oudere ervaring. Voor elk land is ook het gemiddelde gewicht berekend. België vaardigt relatief veel politici van zwaar kaliber af evenals Portugal, Luxemburg en Frankrijk. Bij Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bestaan de kieslijsten in 2014 voor een zeer belangrijk deel uit zittende EP-leden. (Sl14-05, RTVW14-05, UL20-05).

13. Schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer wint de Libris Literatuur Prijs. Hij krijgt de belangrijkste literaire prijs van Nederland voor zijn roman 'La Superba'. De geboren Rijswijker ontvangt  de onderscheiding in het Amstel Hotel in Amsterdam uit handen van Paul Witteman. Tot 2004 werkt Pfeijffer als classicus voor de Universiteit Leiden, waar hij eerder Grieks en Latijns studeert. Hij schrijft in die tijd ook columns voor het blad ‘Mare’, onder meer onder het pseudoniem ‘De Meneer’. Hij woont al enkele jaren in Genua maar komt nog geregeld naar Leiden. ‘La Superba’ is z'n vierde roman. Volgens de jury onder leiding van Witteman is het boek ‘een belangrijke roman met universele zeggingskracht, die de komende jaren vele nieuwe lezers verdient, ook buiten ons eigen taalgebied’ en ‘een ode aan de verbeelding’. Aan de prijs is 50.000 euro verbonden. ‘Kunst is geen spel en literatuur geen wedstrijd, al moet ik toegeven dat het iets makkelijker praten is als je hebt gewonnen’, aldus Pfeijffer. (RTVW14-05, LD14-05Mare15-05, UL20-05).

13. De Universiteit Leiden moet geen uniform jaarrooster voor alle faculteiten instellen, blijkt tijdens het jaarlijkse Leids Onderwijsdebat in  het Academiegebouw aan het Rapenburg. Bijna driekwart van de ruim honderd studenten en docenten is tegen. Bij een uniform jaarrooster hebben alle faculteiten dezelfde planning. Bijvoorbeeld vier blokken van tien lesweken, zoals bij de Universiteit Utrecht. De studenten vrezen dat het ten koste van de onderwijskwaliteit gaat en vrezen een overbelaste universiteitsbibliotheek als alle studenten in dezelfde week tentamens hebben. Ook is slechts 16 procent voor het massaal invoeren van het Engels als voertaal in de bachelor. Verder is er discussie over de vraag of minstens vijftig procent van de topfuncties door vrouwen ingevuld moeten worden. Het debat is een initiatief van zes studieverenigingen en de Universiteitsraad en de lijsttrekkers van vier studentenpartijen doen mee. (LD01/14-05).

13/14. Het Amsterdamse veilinghuis Christie’s veilt twee gezichten op Leiden en één op Noordwijk. Er komen bijna 300 schilderijen en tekeningen uit de 19de eeuw en ouder onder de hamer. Willem Hendrik Eickelberg (1845-1920) schilderde de Kloksteeg en de Pieterskerk. De schilder had een voorkeur voor romantische taferelen en maakte van de binnenstad een winterlandschap.  De opbrengst werd geschat op 5.000 tot 7.000 euro maar verwisselde voor 40.000 euro van eigenaar. Een ander Leids doek is ‘Vue près de Leyde’ van Willem Roelofs (1822-1897). Hij koos niet voor de stad maar voor het omringende platteland met zijn molens. Roelofs wordt tot de Haagse School gerekend, die een grote voorkeur had voor het Hollandse landschap. Vanwege oprukkende verstedelijking trokken de schilders naar  Katwijk, Zoeterwoude, Nieuwkoop en de Kaag. Geschat was dat dit schilderij 8.000 tot 12.000 euro zou opbrengen maar het wordt een veelvoud. (LD10/17-05).

14. Studenten van de Hogeschool Leiden hebben als studieopdracht hun eigen bedrijf Your Bijoux opgericht. Het is een webwinkel voor sieraden, die thuis door hobbyisten zijn gemaakt. ‘De makers kunnen zich op hun hobby focussen. Wij doen voor hen de verkoop ‘, aldus Remco Prins (20), manager Inkoop. ‘Via onze webshop worden hun sieraden nu door het hele land verkocht’, zegt Semih Dursun (22), algemeen directeur. Het concept is bedacht met vijf andere tweedejaarsstudenten Commerciële Economie. (RTVW15-05).

14. Uit het onderzoek van Antonette Smelt van het LUMC blijkt dat de behandeling van migrainepatiënten niet optimaal is. In het onderzoek waarop ze promoveert zegt ze dat gezocht moet worden naar effectievere medicijnen. ‘De behandeling door huisartsen is redelijk goed, maar er is ruimte voor verbetering zoals geregelde controle en goede voorlichting’, aldus Smelt. (Sl14-04).

14. Onderzoeker Tom van den Berge van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) publiceert de biografie over H.J. van Mook, de controversiële laatste landvoogd van Nederlands-Indië. In juli 1947 begon hij de grote militaire actie tegen de Republiek Indonesië. De schrijver overhandigt het eerste exemplaar aan historicus Cees Fasseur en aan de zoon van Van Mook. Als eerste mocht hij gebruik maken van het persoonlijke archief en beeldmateriaal van Van Mook. Zijn lijfspreuk ’een vrij en gelukkig Indonesië’ was in strijd met de grootscheepse actie die vele levens eiste. Hij vond goed bestuur de basis voor een onafhankelijk Indonesië, maar wilde ook Nederlands gezag. Na zijn ontslag in 1948 kwam hij naar Nederland en emigreerde later zonder zijn vrouw en dochter naar Amerika. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Thoth. (LD14-05).

14. Conservator Tiemen Cocquyt van museum Boerhaave weet het zeker: het tien centimeter lang, blikken kokertje met lensjes van glasscherven is het oudste kijkertje dat ooit in ons land werd gevonden. ‘De primitieve telescoop stamt uit het begin van de 17de eeuw. Alle stuurmannen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie kregen er één mee. Maar er was er nog nooit één gevonden. De oudste die wij hebben is van 1669’, aldus Cocquyt, voor wie een diep gekoesterde wens in vervulling ging. De uitvinding is in 1608 opgeëist door twee Middelburgse brillenmakers: de in Duitsland geboren Hans Lippershey en de voor valsemunterij veroordeelde Sacharias Jansen. ‘Ze gebruikten stukjes spiegelglas voor de lensjes. De slijptechniek was niet zo goed en er zaten luchtbelletjes in. Maar als in het kokertje een heel klein kijkgaatje maakt vallen de ongeslepen randen weg en werken ze wel. In dit exemplaar zit een gaatje van vijf millimeter. Cocquyt en hoofdrestaurator Paul Steenhorst maken het kijkertje minutieus schoon en poetsten de lensjes op. ‘Het mooie is dat hij weer werkt. Hij haalt dingen vijf keer dichterbij. De kijkertjes werden vooral gemaakt voor de scheepvaart en voor militair gebruik. Hoogleraar Albert van Helden, dé specialist op het gebied van 17de-eeuwse telescopen, noemt het ’een prachtvondst’. Cocquyt houdt er 20 mei een lezing over in Boerhaave, dat de vondst graag aan de collectie had toegevoegd. Maar omdat de kijker is gevonden in een Deltse gracht ligt hij nu in een vitrine in museum Het Prinsenhof. De vondst wordt op 23 mei ‘onthuld’ door koning Willem-Alexander. (RTVW14-05, LD15/19/20-05, LN04-06).

14. Ruim 600 ondernemers bezoeken de jaarlijkse ondernemersborrel van de gemeente in het Level-gebouw bij station Leiden Centraal. Met een praatje van wethouder Robert Strijk, een welkomstwoord van burgemeester Henri Lenferink en de introductie van alle wethouders. Gespreksleider Majella de Spaey stelde voor om in 2015 ook alle ondernemers uit de buurgemeenten uit te nodigen. (Sl15-05).

14. Wethouder Frank de Wit en Anneke Jesse van de Stichting tot instandhouding van de Begraafplaats Groenesteeg geven het startschot voor de restauratie van onder meer de graven. De groene en monumentale sfeer blijft volgens de plannen behouden. Wethouder De Wit: ‘Dit is een van de pareltjes op een tocht door het toekomstige Singelpark’.  Tot het najaar verdwijnt een deel van het groen volgens projectleider Rob Jansen maar blijft de monumentale sfeer behouden. De situatie wordt per boom of struik bekeken. Architectenbureau Braaksma en Roos heeft voor elk van 1.138 graven een herstelpan opgesteld, zoals ook in 1992 gebeurde. Waar nodig worden scheven zerken gestut en recht gezet. Volgens plan moet alles in november klaar zijn. (Gem15-05, LD15/22-05, LN21-05, St21-05, WW21-05).

14.  Het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen en het Diaconessenhuis zetten met 76 andere algemene ziekenhuizen cijfers op internet over tien zaken zoals wachttijden, sterftecijfers en infecties na een operatie. ‘Een mooie eerste stap’, zegt directeur Robert Boersma van de patientenbelangenorganisatie Zorgbelang in Zuid-Holland. Zo blijkt een patiënt, die een afspraak voor de polikliniek wil maken, bij het Diaconessenhuis een minder lange wachttijd heeft dan bij het Rijnland Ziekenhuis. Bij het Diac wordt het werk van een arts altijd geëvalueerd, terwijl dat percentage in het Rijnland op 69 procent ligt. In het Rijnland Ziekenhuis worden je medicijnen in alle gevallen gecontroleerd, zowel bij opname als bij ontslag. Bij het Diac gebeurt het ’slechts’ bij 72 procent van de opnames en bij 22 procent van de patiënten die worden ontslagen. De feiten zijn gebaseerd op jaarlijkse inspectierapporten van Volksgezondheid. De academische ziekenhuizen, zoals het LUMC, volgen later het voorbeeld. (LD16-05).

14. De Haagse rechtbank veroordeelt een 44-jarige Belgisch, woonachtig in Breda, conform de eis van officier van justitie tot 4,5 jaar gevangenisstraf en een schadevergoeding van 7.500 euro. Hij kreeg begin 2013 een relatie met een 49-jarige Leidse vrouw die haar 12-jarige dochter offerde aan de ‘SM-meester’. De Belg verkrachtte en pleegde ontuchtige handelingen en was in het bezit van pornografisch materiaal. Het duo dat in een hotel verbleef wekte het meisje midden in de nacht en dwong haar tot allerlei seksuele handelingen zowel bij moeder als bij de vriend. Haar advocaat zei op de zitting dat de vrouw zich niet langer op haar zwijgrecht beroept en meewerkt aan een psychologisch onderzoek.  Ze gaf vaak vage antwoorden, grossierde in halve ontkenningen en toonde weinig empathie met haar dochter. Het OM beschikt over veel bewijsmateriaal: e-mails, sms-berichten en chatsessies. De dochter schreef onder meer ‘Het was een hel. Ze is mijn moeder niet meer’. De rechtszaak tegen de Leidse wordt waarschijnlijk in oktober afgehandeld. De zaak kwam aan het rollen toen de vader van het kind bij de politie aan de bel trok. De advocaten vragen 19 februari om hun voorlopige hechtenis op te heffen maar de rechter vindt de verdenkingen te ernstig. (LD20-02, LD01-05-15, RTVW14-05, Tel15-05).

15. Voor het Kooiplein in Noord wordt een alcoholverbod ingevoerd. Winkeliers verzochten er om omdat een groep van vijf mannen dagelijks op het plein rondhangt en er veel bier drinkt. Ze zouden het liefst ook camerabewaking hebben omdat er sprake is van vele fietsdiefstallen en vandalisme. (LD15-05).       

15. De Universiteit Leiden staat er financieel gezond voor. In 2013 werd een positief resultaat van 14,7 miljoen behaald terwijl een plus van 2,6 miljoen was begroot, blijkt uit het financiële jaarverslag. Door de flinke stijging van het aantal studenten en het vergroten van het marktaandeel kreeg de universiteit meer geld uit Den Haag; 5,5 miljoen euro. Er kwam ook 5,5 miljoen euro meer aan collegegelden binnen dan geschat. Verder werden er meer subsidies binnengehaald. De personeelslasten vielen 2,4 miljoen hoger omdat er ruimte moest worden ingehuurd om de aanwas van studenten op te vangen. (Mare15-05).

15. De Universiteit Leiden stopt in het nieuwe collegejaar met de opleiding islamstudies. Er melden zich slechts drie studenten voor de in 2006 gestarte bacheloropleiding aan. Studenten kunnen nog wel terecht bij de algemenere opleiding religiewetenschappen. ‘Er is veel belangstelling voor de islam, maar vooral van studenten die een andere opleiding volgen’, aldus decaan Wim van den Doel van de faculteit Geesteswetenschappen. Moslimjongeren met vwo kiezen volgens hem liever een opleiding die een hogere maatschappelijke status oplevert, zoals rechten, economie of medicijnen’. Uit de eenjarige vervolgopleiding tot imam trok de universiteit in 2011 al de stekker na een veto van het ministerie van Onderwijs. Alleen de VU in Amsterdam leidt nog islamitische voorgangers op. (RTVW15-05, Mare15-05, LD17-05).

15. Veel helden in historische jeugdboeken lijken op elkaar, ontdekt hoogleraar jeugdliteratuur Helma van Lierop tijdens een vergelijkend onderzoek. Dat komt doordat de meeste schrijvers van nu de personages van toen normen en waarden uit onze tijd meegeven. Dat zegt ze in een lezing voor Siegenbeek, de alumnivereniging voor Leidse neerlandici in het Lipsiusgebouw aan de Cleveringaplaats 1. Het thema ’Superhelden’ van de kinderboekenweek in 2011 bracht haar er toe kinderboekhelden onder de loep te nemen. Van Lierop herlas veel boeken over de VOC, de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. ‘De helden zijn bijna allemaal hulpvaardig. Het zijn doorzetters en ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Verder zijn ze in staat om hun eigen keuzes te maken. Er zijn uitzonderingen, zoals in ‘Slaaf kindje slaaf’ waarin Dolf Verroen een meisje koos dat het heel normaal vindt om een eigen slaafje te hebben’. Van Lierop is van 1998 tot 2013 hoogleraar jeugdliteratuur in Leiden. Ze werkt sinds 1985 aan de Katholieke Universiteit Tilburg en wordt er in 2001 hoogleraar jeugdliteratuur. Ze houdt zich nu onder meer bezig met de verfilming van kinder- en jeugdboeken en interviewt Maria Peters, regisseur van historische jeugdfilms als ‘Kruimeltje’ en ‘Pietje Bell’. ‘Die zijn in de film veel assertiever dan in de boeken’, aldus Van Lierop. (LD14-05, Mare15-05).

15. Professor Neal J. Evans II van de Universiteit van Texas in Austin houdt dit jaar de 25ste Oort Lezing in het Academiegebouw aan het Rapenburg. Hij spreekt over omstandigheden die nodig zijn voor buitenaards leven, presenteert de nieuwste ontdekkingen en licht vraagstukken toe waarvoor de huidige sterrenkundigen nog staan. Het evenement is een initiatief van de Stichting Het Jan Hendrik Oort Fonds en de Sterrewacht Leiden. (LD30-04).

15. Het omstreden Leidse kerkgenootschap OCN dat vanwege een hoogopgelopen huurachterstand uit het gebouw aan de Turkooislaan gezet dreigde te worden, gaat op het laatste ogenblik niet door. Volgens woordvoeder Roger Lekens betaalt een buitenlandse financier de nieuwe opzet. Hij ontkent dat een van de leden een grote erfenis beschikbaar heeft gesteld. Verhuurder De Raad had de kerk een ultimatum gesteld, aldus adjunct-directeur Kralt, die enkele dagen eerder spreekt van een ‘wederom zeer onsamenhangend voorstel’. Er waren plannen om leden met hun gezin naar het gebouw te laten verhuizen, maar dat is volgens Kralt verboden. De kerk en zijn voorganger Gert Jan Agtereek hebben al jarenlang problemen met schuldeisers. Agtereek zelf woonde in Kenia en is verhuisd naar de Filippijnen. Volgens oud-leden moet OCN maandelijks circa 8.000 euro afdragen voor het voormalig schoolgebouw in Leiden-West. Daar zit ook het aan de kerk gelieerde kinderdagverblijf Joepie. Agtereek liet vorig jaar logo's en huisstijlen ontwerpen voor zeker twaalf ondernemingen, uiteenlopend van Bijbelscholen tot kledingwinkels en een lingeriemerk. (LD30-04, LD16-05).

1 5. Ambtenaren van de afdeling Stedelijk Beheer zetten met wethouder Paul Laudy twee kanonnen met onderstel (affuit) weer op hun plek bij de Morspoort. De  affuiten verkeerden in zo'n slechte staat dat ze in september 2013 werden weggehaald. Stedelijk Beheer vervaardigde in eigen beheer de nieuwe onderstel van azobe hout. Deze zeer harde houtsoort kan de kanonnen weer tientallen jaren dragen. Det uit 1820 daterende scheepskanonnen komen uit Oostvoorne waar ze in de jaren 80 van de vorige eeuw bij baggerwerk werden gevonden. Leiden kocht er zes en die staan verspreid door de stad, onder meer bij de Zijlpoort en op de plek van de voormalige Doelenkazerne. Elk kanon met onderstel weegt 7.000 kilo. (Gem14-05Sl15-05, LD16-05, Sl15-05, HOZ18-05, LN21-05, St21-05, WW21-05).

15. Peter Leijh, vicevoorzitter van de raad van bestuur van het LUMC is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Henri Lenferink reikt in de Hooglandse Kerk bij zijn afscheid de koninklijke onderscheiding uit. Leijh was ruim veertig jaar verbonden aan het ziekenhuis en was hij twintig jaar bestuurder. ‘Peter Leijh was van onschatbare ware voor het LUMC en hij heeft veel bijgedragen aan de belangrijke positie die het LUMC inneemt in stad en regio, binnen de wetenschap en binnen de gezondheidszorg’, aldus Lenferink die hem typeerde als een verbindingsofficier tussen LUMC, Universiteit, BioScience Park en de gemeente. Naast zijn werkzaamheden voor het academisch ziekenhuis was hij van 2003 tot 2011 bestuursvoorzitter van Het Aloysius College in Den Haag, zeventien jaar bestuurslid van het Ronald MacDonald Huis in Leiden. Ook was hij een groot aantal jaren bestuurslid en competitieleider van de hockeybond in Zuid-Holland. (FeedGem16-05, LD17-05, LN21-05, LUMC22-05, WW04-06).

15. In de gemeenteraad worden vier nieuwe raadsleden benoemd. Allemaal vrouwen. Voor de SP komt Natalie Wanga in de raad nu Roos van Gelderen weer vier jaar doorgaat als wethouder. Bij D66 komt nummer 13 Susannah Herman alsnog in de raad. Ze neemt de plek in van wethouder Robert Strijk. Helma Baart volgt bij de PvdA Robert-Jan van Ette op en bij de VVD komt Juliette Gilissen alsnog in de raad, omdat Paul Laudy wethouder is geworden. Daarmee komt het aantal vrouwen in de raad op vijftien. (Sl19-05).

16 Vicerector magnificus Simone Buitendijk van de Universiteit Leiden is naast formele adviezen van de universiteitsraad en de faculteitsraden blij met de inbreng van de ’gewone’ student. Ze hief eerder de Studentenraad op die jaarlijks een beleidsrapport maakte. Maar er was volgens Buitendijk weinig interactie en adviezen waren niet goed inpasbaar. Sinds september 2013 bestaat het Leids Universitair Studentenplatform, met van elke acht faculteiten één student. ´Een veelvoud heeft inmiddels met het college van bestuur gesproken’, aldus voorzitter Marc Newsome. ‘Tijdens themabijeenkomsten of ontbijtsessies in het Academiegebouw, waarvoor elk platformlid twee andere studenten uitnodigt’. Het platform verzorgt ook de Leidse Onderwijsprijs, die elk jaar tijdens de dies wordt uitgereikt. (LD16-05).

16. De gemeente maait bewust minder: op bijna honderd plekken krijgen zeldzame planten een kans om te groeien en zaad te verspreiden. Automobilisten en buurtbewoners klagen over gevaarlijke situaties als het onkruid te hoog wordt,  zoals op de middenberm van de Lammenschansweg. Anderen vinden het een fraai gezicht. ‘Er gebeuren hier geregeld ongelukken door die hoge planten’, zegt Edward van Egmond van het benzinestation. Ook klanten zien het als een gevaar. Bij de kruising is het gras over een lengte van ongeveer vier meter kort gehouden. ‘Wij komen direct in actie als mensen klagen’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘In 2014 is dat negen keer gebeurd, waarvan driemaal over de Lammenschansweg’. Volgens Jan de Jong, van Veilig Verkeer Nederland, vormen ecologische bermen altijd een spanningsveld tussen veiligheid en milieu. (LD17-05).

16. De Leidse classica Tazuko van Berkel krijgt het Legatum Stolpianum. Een van de oudste wetenschappelijke prijzen van Europa die sinds 1754 eenmaal in de vijf jaar wordt uitgereikt. Ze krijgt de prijs voor haar promotieonderzoek in 2012 over de gevolgen van de invoering van muntgeld in Athene. Het leidde tot andere omgangsvormen. Een directe zakelijke transactie werd mogelijk. Daarvoor bestond de economie vooral uit ‘vriendendiensten’. ‘Jij geeft mij graan in tijden van nood en ik help jou met de reparatie van je dak. Dat werkte alleen in kleine gemeenschappen’, aldus Van Berkel. ‘In de oudheid was economie, zeker voor de happy few, verbonden met ethiek. Nu gaat het vaak om ’meer, meer, meer’. De graaicultuur bij bankiers, maar ook wij die, als de buurman een nieuwe flatscreen heeft, er ook één willen’. De prijs (2.000 euro) is het legaat van de Leidse jurist Jan Stolp (1671-1753). De jury bestaat uit zes Leidse hoogleraren uit de vakgebieden wijsbegeerte, theologie, wis- en natuurwetenschappen, geneeskunde, letteren en rechtsgeleerdheid. (LD14-05).

17. Juf Anne-Margreet Matsuura van groep 5 van de Lorentzschool presenteert  in jeugdboekhandel Silvester aan het Rapenburg haar nieuwste creatie: ’Vriendinnen voor altijd’. Alle twintig kinderen uit haar klas zijn daarbij aanwezig. De moeder van drie kinderen is dikwijls in de Universiteitsbibliotheek te vinden. Daar schrijft zij haar boeken met de hand. ‘Daar is het rustig en thuis werk ik alles uit op de computer’. Annie M.G. Schmidt stuurde haar indertijd een bemoedigend briefje nadat ze manuscripten aan haar grote voorbeeld had gestuurd. Eerder verscheen al ’Dino’s over de vloer’. Het nieuwe boekje gaat over twee vriendinnen, een Nederlands en een Japans meisje. (LD17-05).

17. Het aantal meeuwen in Leiden is de afgelopen tien jaar fors  gegroeid. Van 2004 tot en met 2012  van 800 tot 1.100. Vooral de kleine mantelmeeuw laat zich niet verjagen door de maatregelen van de gemeente. Stadsbioloog Frits van der Sluis (62) verwacht een verdere toename als vissers hun ondermaatse vangsten niet meer over boord mogen gooien. Het aantal zilvermeeuwen liep terug van 592 naar 381. De oorzaak daarvan is onbekend. De afgelopen tien jaar bracht Van der Sluis de Leidse natuur in kaart. In totaal deed hij 34.952 waarnemingen en telde 108.763 planten en dieren. Hij concludeert dat het over het algemeen goed gaat. Zo ontkracht hij de mythe dat het slecht gaat met de huismus en bouwt de gierzwaluw graag zijn nest in de binnenstad. De Leidse Hout is een walhalla voor vleermuizen. Er leven acht soorten. (LD17-05).     

17. In de Hartebrugkerk wordt een expositie gehouden met werken van kunstenaar Fred Mutebi, die is aangesloten bij Kinderen van Uganda. Met de opening wordt ook het startsein gegeven voor de tiende ‘Nacht van de Fooi’. Een studenteninitiatief waarbij deelnemende horecazaken hun fooi afstaan aan projecten in ontwikkelingslanden. De opbrengst gaat dit jaar naar de stichtingen Kinderen van Uganda, EducAIDed, Mirre, CooP-Africa en Niños de Guatemala. Met het geld worden onder andere waterpompen gerepareerd, schoolfarms aangelegd en schoolpersoneel getraind. In ruim 500 kroegen, disco’s en restaurants wordt meer dan 75.000 euro opgehaald. In Leiden is de opbrengst 2.597,10 euro. Het bedrag wordt verdubbeld door de sponsors. Naast 45 Leidse horecazaken, dertien meer dan vorig jaar, doen ook collega’s in Amsterdam, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Wageningen en Zwolle mee. (LD16/17/23-05, RTVW17/18-05).

17. Teddy Kids opent de derde Leidse vestiging. Daarvoor is ‘De Keet’ aan de Rijnsburgerweg 35 tot kinderdagverblijf verbouwd.  Achter het vier verdiepingen tellende monumentale gebouw, ontworpen door de beroemde Leidse architect Hendrik Jesse, die er tot zijn dood in 1943 woonde en werkte, zijn in de 1.000 m2 grote achtertuin een racebaan, doolhof, voetbalveld en een boomparadijs aangelegd. Door het sousterrain uit te graven is er bovendien een verdieping bijgekomen. Elke verdieping is ingericht voor een specifieke leeftijdsgroep. Dat begint bij baby's van een maand of drie oud. De beveiliging loopt via vingferafdrukscans. Voor de opening laat Teddy Kids een Aziatische olifant opdraven.  ‘De olifant symboliseert trouw, een goed geheugen, geduld en intelligentie, waarden die het kinderdagverblijf ook uitdraagt’, aldus  Teddy Kids. De Partij voor de Dieren vraagt wethouder Frank de Wit waarom de gemeente daarvoor toestemming geeft. ‘Het is niet respectvol en niet meer van deze tijd’ zegt fractievoorzitter Dick de Vos. ‘De kinderen mogen de olifant voeren. Hoe is hun veiligheid gegarandeerd?’ Volgens manager Artem Tolmachev is het met ouders besproken en iedereen vond het een geweldig idee. Op de openingsdag heeft hij een gesprek met De Vos en zegt de volgende keer een andere keuze te maken. De Vos wil dat regels rond dierenwelzijn opnieuw worden bespreken. De voltallige gemeenteraad is het daarmee eens. Behalve de olifant wordt dezelfde dag een kameel ingezet op de Maresingel. Een soortgenoot bezoekt de Leidse markt. En de gemeente heeft er in alle gevallen een vergunning voor gegeven. Teddy Kids, een familiebedrijf, herbergt kinderen van 27 nationaliteiten en heeft ook kinderopvang aan de Herenstraat en de Zeemanlaan.(Sl12-05, LD13/17-05, Sl19-05, LN21-05, WW21-05).

((CV 17. Daniëlle Mulder (44), geboren en getogen in Leiden, nu wonend in Oude Wetering. Behaalde het havo-diploma op het Agneslyceum en studeerde zang aan het Rotterdams Conservatorium. Haar vader runde koffiehuis ‘Papillon’ in de Van der Werfstraat. Vanaf haar zestiende nam zij deel aan talentenjachten en in 1990 wordt zij de helft van het duo ‘Indigo’ en is zij de zangeres bij de Pasadena Dream Band. Ze vormt al achttien jaar samen met Mandy Huydts het achtergrondkoor van René Froger ‘The Frogettes’. Ze doet ook stemmetjes in de nasynchronisatie van Disney-films en staat eind mei voor de tiende maal in de Arena in achtergrondgroep van ‘De Toppers’. Ze is zangdocent en coach bij de muziekschool van BplusC en heeft plannen om een Leids popkoor op te richten.(LD17-05)).      

17. Landelijke politieke kopstukken doen Leiden aan in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 22 mei. De Leidse VVD-minister Melanie Schultz van Haegen komt naar de warenmarkt waar haar partij een verkiezingskraam heeft. Voormalig Leidenaar en D66-voorman Alexander Pechtold keert even terug. De D66-campagnebus staat op de Garenmarkt. GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout staat op de Europaweg. (LD17-05).

17. Studentendispuut Merlijn bestaat 25 jaar en viert dat met het symposium ‘Onbekende Groten’ die worden gepresenteerd door vijf historici van de Universiteit Leiden. Alle vijf stierven te vroeg of hadden een te beroemde vrouw. Henk Sigor sluit de dag af met een lezing over de Romeinen Geta en Maxentius, die allebei keizer waren. Filips de Schone wordt belicht door Raymond Fagel. En Mansa Musa, Patrick Pearse en tsaar Alexander II komen ook aan bod. Het dispuut - voor en door mensen die op latere leeftijd (kunst)geschiedenis gingen studeren - richtte zich oorspronkelijk vooral op de deeltijdstudent. ‘Dat bestaat eigenlijk niet meer waardoor ook bij ons de vergrijzing toeslaat’, aldus voorzitter Puck Wijnschenk Dom. ‘We houden zes keer per jaar lezingen en gaan geregeld op excursie’. Het symposium is in het Lipsiusgebouw aan het Cleveringaplein. (LD03-05, Mare15-05).

17. Nico Dijkshoorn leest bij boekhandel Van Stockum in de Breestraat voor uit zijn nieuwe roman ‘In zijn nabijheid’ en zingt er ook bij. ‘'Er zijn heel veel mensen in Nederland die niets kunnen en toch bekend zijn omdat ze bijvoorbeeld iets opvallends doen op tv. Over zo'n persoon gaat mijn boek’, legt Dijkshoorn uit. De Leidenaar schrijft zijn roman in Frankrijk, waar hij ongestoord kan werden. (Sl17-05, LD19-05).

17. De verkeerssituatie op de A4 richting Amsterdam bij Leiden verandert.  Het doorgaande verkeer op de hoofdrijbaan wordt gescheiden van het bestemmingsverkeer op de parallelrijbaan. Weggebruikers die naar Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Leiden en Zoeterwoude willen via de N206 en N11, moeten eerder kiezen voor de juiste rijbaan. De nieuwe situatie leidt op 19 mei tot files met een lengte van zes kilometer omdat het verkeer nog niet gewend is aan de nieuwe situatie. De nieuwe structuur richting Den Haag wordt in juli in gebruik genomen. (Zie ook 10-05). (Sl12-05, RTVW16/19-05).

17. Met de zesde Museumnacht in zeven musea, de Sterrewacht, de Hortus en Scheltema starten de Signatures Cultuurweken Leiden 2014. De aftrap is op een drijvend podium in het Rapenburg. Er worden 4.037 kaartjes verkocht en de musea trekken 20.285 bezoekers. Er wordt onder meer mode gemaakt van oude lappen stof, thee gedronken volgens de oude Chinese Mingdynastie en er wordt gedanst op blote voeten in de Hortus Botanicus. Hoogtepunt is de Breinshow van Corpus door Dennis Storm. Ook de Lotus Flower in de Hortus is in trek. De eerste speciale Kindermuseumnacht trekt bijna duizend bezoekers. Drie weken lang is er volop aandacht voor cultuur met de stad als podium. Voor Signatures is een landelijke campagne ingezet, met onder andere een nationale tv-commercial, abri's op grote NS-stations, mupi's en vlaggen verspreid door de stad. Het programmaboekje wordt huis-aan-huis verspreid . Vanaf  22 mei staat de Hooglandse Kerkgracht vol sculpturen tijdens de manifestatie ‘Beelden in Leiden’. En op 23 en24 mei varen tijdens  ‘Schemerstad’ de toeschouwers in de schemering langs plekken met theatrale hoogstandjes. Onno Blom presenteert de Leidse Olympus op de Burcht op 30 mei met Ilja Leonard Pfeijffer, Franca Treur en Menno Wigman. Roos Jonker zorgt voor jazzy intermezzo’s en Herman Brusselmans opent de deuren van de zwarte nacht. Als klap op de vuurpijl is er een optreden van Wende Sneijders. Op 31 mei is de Nacht van de Viool in het Rijksmuseum van Oudheden. Jazzliefhebbers kunnen op 1 juni terecht in de Leidse Hout voor Summer Jazz. Tijdens het Summer Jazz festival treden in de Leidse Hout onder meer José James, The Cool Quest en Celine Cairo op. Op 5, 6 en 7 juni staat er op het Pieterskerkplein een openluchtbioscoop waar onder meer de film Breakfast and Tiffany's wordt vertoond. Fields of Wonder viert het vijfde Openluchthotel op 7 juni bij Museum Volkenkunde en op 8 en 9 juni zijn tot slot de Leidse Hofjes van tien tot zes vol muziek.  Na afloop meldt organisator Leiden Marketing dat de evenementen 31.000 bezoekers hebben getrokken. Bij een enquête onder die bezoekers wordt gemiddeld het cijfer 8,3 gegeven voor het gebodene. De economische ‘opbrengst’ voor de stad wordt becijferd op 1,1 miljoen euro.      (Leiden Marketing04-07, HOZ11-05, UL13/20-05, RTVW14/19-05, LD15/19/20-05, WW14/21-05, HOZ18-05, Sl19-05, LN21-05).

18. Burgemeester Henri Lenferink bezoekt de 101-jarige Jacoba Smit-Galjaard. Ze groeide met haar ouders en acht broers en zussen op in Herenstraat. In de crisisjaren trouwde ze met Van Reek die in 1940 overleed. In 1954 hertrouwde ze en kreeg met Smit in hetzelfde jaar zoon Louis. Jacoba was in het kerkelijke leven actief en was ruim 60 jaar lid van het koor Con Amore. Ze woont nu in zorgcentrum Lorentzhof. Haar geheim om oud te worden : altijd een middagdutje doen. (LN21-05, WW21-05).    

18. Korfbalclub KZ Danaïden wordt kampioen van de tweede klasse F met een nipte 16-15-zege op naaste concurrent ALO uit Den Haag. Voor trainer-coach Kees van Vliet (59) een mooie bekroning bij het einde van zijn carrière na 34 jaar. Hij begon ooit bij het nog niet gefuseerde Danaïden en was trainer van diverse Leidse clubs. Ook Frank van Heijningen, die het winnende doelpunt maakt, stopt voorlopig. (LD19-06).   

18. Turner Alex Klinkenberg (16) doet mee aan de Jeugd-EK-turnen die tot met 25 mei in het Bulgaarse Sofia wordt gehouden. Hij is lid van Gymsport Excelsior Leiden en wordt in de landenwedstrijd met zijn team elfde. Op voltige scoort hij het beste van de ploeg. (WW30-04, LD22-05).  

18. De 24ste Leiden Marathon is een groot succes. Onder een strakblauwe lucht en een stralende zon doen 12.500 hardlopers mee. Een recordaantal. Tientallen lopers raken bedwelmd door de warmte en worden behandeld door de EHBO’ers. Volgens organisator Tjeerd Scheffer is er sprake van uitdroging en hittestuwing, maar ’zaten er geen ernstige gevallen tussen’. Niet eerder is er zoveel publiek tijdens de marathon. De Keniaan David Rutoh loopt 42 kilometer en 195 meter in een recordtijd van 2 uur, 13 minuten en 22 seconden. ‘Ik ben erg tevreden over mijn prestatie. Ik heb hard getraind maar het was erg warm en bovendien moest ik de laatste vijf kilometer alleen lopen’, aldus Rutoh. Ehtiopiër Hailmeskel Menghesa werd tweede in 2.17,02 en derde werd de Keniaan Ezekiel Kiprop Kimutai. Bij de vrouwen wint de Ehtiopische Debelu Shewaye Gemechu in 2.48.42 . Na de finish stort ze neer en heeft geen kracht meer om commentaar te geven. De Keniaanse Faith Kiptoo, lange tijd aan de leiding wordt tweede in 3.02.15. De halve marathon is voor de Marokkaan Hicham Abou el Abbas in 1,05.44 voor Larbi Es-Raidi. Bij de vrouwen gaat de zege naar Rose Chedruiyot Kosgei met 1,13.30, vijf minuten voor Feridah Chelanga. De winnaar van de tien kilometer is de Keniaan Stephen Kipchirchi Kiplagat in 28 minuten en 32 seconden voor zijn landgenoot Edwin Kiprop Kiptoo en Joost van den Ende. Op de 5 kilometer maakt de Leidse runner-up Silke Schmidt, winnares in 2013, een foutje aan het slot en moet Anouk Claessens, die 19 seconden van haar pr afhaalt, voor zich dulden. Bij de mannen wint de Vlaming Dennis Laerte net voor Vincent Mensen en Noah Schutte. Onder de deelnemers is Simon Kipgnetich uit Oeganda. Hij liep in 2009 de Leidse marathon in 2.14.08 de tot vandaag snelste tijd van de Leiden Marathon. Verder doen de Ethiopiër Musa Babo (2.10.28 in Reims) en de Keniaan Ezekiel Kimutai (2.13.53 in Tanzania) mee. De marathon krijgt de steun van zo’n 1.200 vrijwilligers. Een bijzondere prestatie levert de 55-jarige Henny Tolboom. De Leidenaar kreeg acht maanden geleden in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam twee nieuwe longen. Met hulp van sportfysiotherapeut  Henny Hakker loopt de voormalige marathonatleet de vijf kilometer uit. (LN07-05, RTVW07/ 18/19-05, LD09/17/19-05, Sl15/19-05, WW14-05, LN14-05, HOZ18/25-05).

18. Stadshistoricus Cor Smit houdt in museum Boerhaave een lezing over kinderarbeid in het kader van de jaarlijkse Dirk van Ecklezing van de Historische Vereniging Oud Leiden. Daarna leidt politicus Arie de Jong een discussie. Precies 140 jaar geleden werd het ‘Kinderwetje van Van Houten’ aangenomen. Het is de eerste stap om kinderuitbuiting door bedrijven tegen te gaan. Smit promoveert binnenkort op dit onderwerp aan de Universiteit Leiden. (LD16/19-05, EN, WW21-05, LN21-05).     

19. De bom die op 9 mei bij baggerwerk in de Leidse Rijn bij De Vink is gevonden, wordt op het strand van de Wassenaarse Slag door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) tot ontploffing gebracht. Rond 12 uur is het ontstekingsmechanisme van de 500-ponder al succesvol verwijderd bij de Zijlwatering in Valkenburg. De bom wordt op een vrachtwagen geplaatst en onder politiebegeleiding getransporteerd. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio worden geen wegen afgesloten of speciale maatregelen genomen: ‘De bom is veilig. Niet meer dan een stuk schroot’. Op het strand wordt een strook van 200 meter afgezet met linten. De EOD’ers zijn een uur bezig met voorbereidingen. Om twee uur gaat het luchtruim dicht en een haf uur later tellen EOD’ers af. Politiemedewerkers en andere hulpverleners maken met telefoons en tablets filmpjes en foto’s van de forse knal en een grote wolk van zand en bomscherven. Na opruiming van het restmateriaal wordt het gat gedicht en het strand weer vrijgegeven. (Zie ook 09-05). (Sl19-05, RTVWQ19-05, LD20-05, HOZ25-05).

19. Burgemeester Henri Lenferink zet 47 bruidsparen die 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn in het zonnetje in de Hooglandse Kerk. De Burgerzaal van het stadhuis was gezien het grote aantal bruidsparen ditmaal te klein. Wieteke van Dort treedt op en ze krijgen een lunch aangeboden. Leiden telt drie stellen die 70 jaar getouwd zijn en elf die 65 jaar trouw hebben bereikt. Het oudste aanwezige bruidspaar is J.C. Buitendijk en P. Buitendijk-De Mooij die 74 jaar getrouwd zijn. (Sl19-05, LD20-05, WW21-05, St28-05, WW28-05).

19. Het CDA eist dat wethouder Frank de Wit snel de kunstgrasvelden opknapt. De fractie spreekt over een vernietigend rapport over de staat, dat begin maart werd opgesteld maar de gemeenteraad nog niet heeft. Het gaat om de velden van Docos, GHC en Lugdunum. Volgens het CDA mag, als er niets gebeurt, er volgend jaar niet meer gevoetbald mag worden omdat de velden worden afgekeurd.  Uit een nader onderzoek van bureau Kiwa Isa Sport blijkt dat de velden niet zijn afgekeurd maar op een aantal punten niet aan de normen van NOC*NSF voldoen. Wel wordt geadviseerd de velden goed te borstelen en van infillmateriaal te voorzien. Dat laatste is gebeurd en eind mei volgt een laatste inspectie. Als die goed uitvalt worden de velden volgens plan in 2015 volledig vernieuwd. Ook het tijdelijke basketbalveld in Nieuw Leyden lijkt op een bouwplaats en wordt gebruikt als een parkeerplaats, zegt het CDA in schriftelijke vragen aan B en W. De fractie is geschokt over de slechte staat van het speelveld en wil weten wanneer het definitieve basketbalveld er komt. (Zie ook 02-06).  (Sl19-05, LD20/23-05, WW28-05).

19.Leiden is flink gestegen op de ranglijst 2013 van de ICCA (International Congress and Convention Association). Op deze ranglijst staan 500 over de wereld verspreide congressteden. In de gemeente werden in 2013 dertien internationale congressen gehouden,  Leiden stijgt 52 plaatsen ten opzichte van 2011 en komt op gelijke hoogte met Cambridge. In Nederland bezet Leiden  plaats zes achter Groningen, Delft, Noordwijk, Nijmegen en Eindhoven. Het economische voordeel wordt geschat op ruim drie miljoen euro. (Sl19-05, LN28-05).

19. Politie, gemeenten, buurtpreventieteams en vrijwilligers waarschuwen tot en met 23 mei bewoners voor insluipers. In huizen waar open deuren of ramen worden aangetroffen wordt een ‘wit voetje’ neergelegd. Vervolgens wordt de bewoner gewezen op de gevaren. Waar niemand thuis is, wordt een brief met het doel van de actie en preventietips achtergelaten. De wijken en buurten die worden bezocht zijn zogeheten ‘hotspots’. Aan de hand van politiecijfers blijkt dat hier de kans op insluiping extra groot is. (Sl12-05).

19.  Het Leids Universitair Medisch Centrum voorziet grote problemen, als de kernreactor in Petten sluit. “Als de productie van medische isotopen stilvalt, heeft dat een enorme impact op de gezondheidszorg’, waarschuwt nucleair geneeskundige Frits Smit. ‘Veruit de meeste isotopen worden gebruikt voor het in beeld brengen van goedaardige ziekteprocessen. Zoals versleten gewrichten, hartproblemen en goedaardige schildklieraandoeningen. Vijftien procent wordt gebruikt om tumoren op te sporen’.  Het bedrijf in het Noord-Hollandse Petten dreigt failliet te gaan. De twee kernreactoren zijn verouderd en aan vervanging toe. Om de installatie draaiende te houden, is 80 miljoen euro nodig. Ook het Rijnland Ziekenhuis, met een afdeling Nucleaire Geneeskunde, is aangewezen op Petten. (RTVW19-05).

19. De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum krijgen negen Vidi-subsidies van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Leiden staat daarmee op de derde plek, na de Universiteit van Amsterdam (19) en de Universiteit Utrecht (13). Wetenschappers, die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun vakgebied, kunnen daarmee vijf jaar onderzoek doen. Van de Leidse aanvragen werd tien procent gehonoreerd. De NWO keert 88 subsidies uit van maximaal 800.000 euro. 

De UL-laureaten zijn: Lenneke Alink (pedagogische wetenschappen) onderzoekt  kindermishandeling, Alwin Kloekhorst (taalwetenschap) speurt naar de oorsprong van onze taal, Grégory Schneider (scheikunde) bekijkt het gebruik van grafeen om structuur en ordening van eiwitten tot op het atoom te bepalen, Lenny Taelman (wiskunde) zoekt naar meetkundige structuren van moeilijke rekenkundige structuren en Martina Vijver (ecotoxicologie) wil weten of nanodeeltjes schade aan ons lichaam veroorzaken. De LUMC-laureaten: Daniël Pijnappels (hartziekten) doet onderzoek naar de behandeling van hartritmestoornissen met lichtpulsen. Wiep Klaas Smits (medische microbiologie) onderzoekt het kopieermechanisme van een ziekteverwekker voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Hermelijn Smits (Parasitologie) onderzoekt de inzet van wormmoleculen als middel tegen astma. Louise van der Weerd (radiologie & humane genetica) bestudeert beschadigde bloedvaten in het brein. Eiwitophopingen kunnen hersenbloedingen veroorzaken. Bovendien kregen op 7 mei vier Leidse jonge onderzoekers een Echo-subsidie van 260.000 euro  voor chemische onderzoekprojecten: Martina Huber, Mario van der Stelt, Roxanne Kieltyka en Dennis Hetterscheid. (RTVW19-05, UL07/19-05, LD20-05, Mare22-05, LUMC22-05)

20. Vincent Icke, hoogleraar theoretische astrofysica aan de Universiteit Leiden, presenteert zijn nieuwe boek ‘Zwaartekracht bestaat niet’ bij Science Center Nemo in Amsterdam,. Het boek volgt de meest briljante theorieën in de natuurkunde en hun makers: de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein uit 1916 en de kwantumveldentheorie met de wiskundeformule van Paul Dirac (1902-1984). De  meest succesvolle beschrijvingen van het heelal kruisen elkaar. Samenvoeging tot een nieuwe theorie zou betekenen dat zwaartekracht ‘vervalt’ en de wisselwerking tussen deeltjes moet worden vervangen. Icke behandelt in het boek de hoofdvragen voor de natuurkunde en kosmologie in de 21ste eeuw. Op 5 juni geeft hij er een lezing over bij boekhandel Van Stockum aan de Breestraat. (UL20-05, LD21-05, LN28-05).

20. De Italiaanse ijssalon ‘La Venezia’ aan de Steenstraat blijft deze zomer gesloten. IJsmaker Andrea Pessot (50) heeft een hartoperatie ondergaan en moet geruime tijd revalideren. Een vervanger is er niet. Hij hoopt voorjaar 2015 weer aan de slag te gaan. La Venezia bestaat ruim zestig jaar en de huidige exploitanten nemen de zaak begin jaren negentig over van de familie Olivo. De ijszaak opent altijd rond half maart en sluit direct na 3 oktober. De familie Pessot is aangenaam verrast door de vele blijken van medeleven. (LD20-05).

20. In de oude Universiteits Bibliotheek aan het Rapenburg 70-74  is tot en met 15 augustus de tentoonstelling ‘Paradox: Leiden en Minerva 200 jaar verenigd’ te zien. Burgemeester Henri Lenferink opent de expositie en stadsdichter Jaap Montagne maakt een speciaal gedicht over ‘De Minervaan’. Als onderdeel van het tweede eeuwfeest van de studentenvereniging. wordt onder meer aandacht besteed aan het koninklijk huis waarvan vele leden in Leiden studeerden en lid waren van Minerva, de oorlog (Soldaat van Oranje), de vele subverenigingen, de sociëteit die in 1959 afbrandde, de huizen en het straatbeeld. Leiddraad is het thema ‘Stad en student’. ‘We versterken elkaar en hebben elkaar nodig’, aldus Saskia van Otterloo, lid van de tentoonstellingscommissie. Zo waren Minervanen betrokken bij de oprichting van de 3 October Vereeniging. De buitenwacht ziet Minerva dikwijls als een gesloten bolwerk, aldus kunsthistorica Jacowies Surie, coördinator van de tentoonstelling. ‘Wij willen laten zien dat de sociëteit al 200 jaar nauwe banden heeft met de stad en de bevolking. Veel Minervanen hebben zich maatschappelijk ingezet’. Zo gaven corpsleden begin 20ste eeuw les aan arbeiders in het Volkshuis, initieerden ze de studentenstaking in de Tweede Wereldoorlog en zamelt Minerva tijdens dit lustrum geld in voor het Prinses Beatrix Spierfonds. De tentoonstelling toont foto’s en documenten over het contact met ‘gewone' Leidenaren. Zoals brieven van de latere hoogleraar volkenrecht Ben Telders aan de koffievrouwtjes ‘Moeke’ Niekenhuis en haar dochter Rika. Zij runden begin 20ste eeuw een winkeltje aan de Vrouwenkerkhof waar studenten tot diep in de nacht terecht konden voor koffie en apennootjes. Er ontstond een innige band en de dames ontvingen talloze bedankbriefjes. Verder wordt het verhaal verteld van beroemdheden die Minerva aandeden. Zo bezocht de Britse oud-premier Sir Winston Churchill in 1946 de sociëteit nadat hij een Leids eredoctoraat had ontvangen. Tot de bijzondere collectiestukken behoort de Alexanderpokel. Deze zilveren beker schonk prins Alexander van Oranje-Nassau (derde zoon van koning Willem III), destijds erelid van de lustrumcommissie, in 1875 aan het Collegium. De beker komt slechts één keer per jaar uit de kluis, voor het diesdiner. Er zijn ook geluidsopnamen te horen van het Leids Studentencabaret van Paul van Vliet. Fragmenten uit Polygoon-bioscoopjournaals worden afgewisseld met recente interviews met reünisten en Leidenaren als de wijkagent, huishoudsters van studentenhuizen en omwonenden. Voor de oprichting in 1814 (de oudste sociëteit van Nederland) werden vanaf 1799 diverse groensenaten opgericht. Aan de versnippering komt een eind als in 1839 het Leidse Studentencorps (LSC) wordt opgericht en in 1900 de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (VVSL) volgt. Deze gingen in 1972 samen onder de naam LSV Minerva. (LD06-05, UL20-05, Sl20-05, WW21-05, LN28-05).

20. De Nieuwe Rijn bij het stadhuis is de beste plek voor de ijsbaan die het Centrummanagement Leiden (CML) elk jaar in december neerlegt. Dat beslist de Haagse rechtbank in de beroepszaak van Rederij Rembrandt tegen het verlenen van de evenementenvergunning door de gemeente. Eerder kwam ook de voorzieningenrechter tot dat oordeel. In locatieonderzoek dat de gemeente eerder liet uitvoeren, werden zestien plekken vergeleken en kwam de Nieuwe Rijn als beste uit de bus. (Sl20-05).

20. Tot en met 23 mei wordt de derde editie van de  Sportcity Avondvierdaagse gehouden met zo’n 750 deelnemers. ‘Een weekje eerder in verband met et WK Voetbal in Brazilië’, zegt medeorganisator Rik van der Geest van Sportbedrijf Leiden. Volgens initiatiefnemer Jeroen Weijermars (43) is de vierdaagse uitgegroeid tot een echt familie-evenement. De start is bij Sporting Trigon aan de Zoeterwoudse Singel. De vierdaagse werd in 2012 nieuw leven ingeblazen na bijna 15 jaar. De deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: vijf of tien kilometer. De intocht wordt muzikaal omlijst door het dweilorkest van de FBL. (Sl30-04, WW07-04, LD19/21-05, WW28-05).

20. Op 74-jarige leeftijd overlijdt Jan Groeneveld. Hij ging 56jaar geleden aan de slag als leerling in restaurant De Beukenhof aan de Rijnsburgerweg en werkte zich op tot maître de restaurant. Hij werkte ook bij gerenommeerde restaurants als Latour in Huis ter Duin en l’Europe in Amsterdam. Nadat hij in 2000 met pensioen ging, vroeg Beukenhof-eigenaar Erwin Rozendaal of hij hem een paar avondjes wilde helpen. Het werden er vijf tot zes per week. Eind december 2013 moest hij stoppen. Rozendaal omschrijft ‘meneer Groeneveld’ als een topgastheer oude stijl. Hij wordt 23 mei gecremeerd op Rhijnhof. (LD21/22-05).

20. De Leidse profvoetballer Ricardo van Rhijn verlengt zijn contract bij Ajax tot  de zomer van 2018. (Tel21-05).

20. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben mogelijk een remmiddel tegen het Mers-virus ontdekt. Vier bestaande geneesmiddelen blijken het dodelijke virus in celkweken af te remmen. Verder onderzoek moet aantonen of ze bij mensen hetzelfde effect hebben. De LUMC-onderzoekers testten met de KU in Leuven en het Erasmus MC in Rotterdam 348 medicijnen. De vier ‘remmers’ zijn een malariamedicijn een antipsychoticum, een anti-diarreemiddel Loperamide en een hiv-remmer. Ze werken ook tegen het Sars-coronavirus, dat lijkt op Mers. Omdat die al langer op de markt zijn kunnen ze sneller worden toegepast. 'Je weet hoe een medicijn zich gedraagt, wat de bijwerkingen zijn en welke dosering je kunt gebruiken', aldus hoogleraar  Eric Snijder van het LUMC. Mers werd in 2012 ontdekt en inmiddels zijn ongeveer 600 mensen besmet, voornamelijk in het Midden-Oosten. Onlangs werd het virus voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een70-jarige man en zijn zus. Het virus wordt overgedragen via dromedarissen. In Saudi-Arabië zijn 109 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. (RTVW20-05, LD21-05, Mare22-05, LUMC20-05).

21. Top-dj Armin van Buuren wacht mogelijk een naheffing van de fiscus, blijkt uit het jaarverslag van de bv van de Leidenaar, schrijft tijdschrift Quote. De naheffing gaat over de jaren 2004 tot en met 2010 en heeft te maken met buitenlandse belastingen. De hoogte is niet bekend. Van Buuren klaagde eerder al over het betalen van belasting in de VS en Nederland. ‘Ik betaal dubbel want het belastingverdrag tussen Nederland en de VS voorziet niet in gages die dj’s krijgen’. Van Buuren tekende bezwaar aan bij de Belastingdienst. Volgens Quote heeft hij een vermogen van 18 miljoen euro, goed voor plaats 20 in de Quote 500 junior, de ranglijst van rijke Nederlanders jonger dan veertig jaar. (RTVW21-05, Quote05, LD22-05).

21. Huisarts Walter Schrader bepleit extra toezicht op de juiste verdeling van zorggeld door verzekeraar Zorg en Zekerheid. De oprichter van de Coöperatie Eerste Lijn Leiden in 2009 wil een tijdelijk orgaan in het leven roepen om de doelmatigheid van uitgaven te controleren als de zorgtaken in 2015 naar de gemeente overgaan en mogelijk deels worden gedelegeerd aan de zorgverzekeraar. In een brief aan wethouder Roos van Gelderen meldt hij dat bij Cello zestien huisartsen zijn aangesloten, die ook geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Zorg en Zekerheid zegt de eerstelijnszorg te willen versterken maar is tegen een extra toezichtorgaan dat extra geld kost. (LD21-05).      

21. Scooters met een tweetaktmotor mogen, als het aan GroenLinks ligt, niet meer de Leidse binnenstad in. En er moet een sloopregeling komen voor eigenaars van ‘vuile’ tweewielers, schrijft GroenLinks in een brief aan het gemeentebestuur. Uit een vorige week gepubliceerde studie van het blad ‘Nature’, blijkt dat ze 2.700 keer meer verontreiniging veroorzaken dan één bestelbus. Volgens het onderzoek zal het aandeel in de luchtvervuiling over zes jaar groter zijn dan die van al het andere straatverkeer samen. Milieudefensie zei al eerder dat deze tweewielers in een museum horen en niet meer op de weg. De fractie stelde in 2013 voor om een slooppremie in het leven te roepen. GL vraagt om zo’n premie of omruilprogramma, evenals de Bovag en die in Den Haag en Rotterdam al van kracht zijn. Volgens een ruwe schatting rijden er ongeveer 10.000 scooters in Leiden rond en ongeveer een derde heeft een ‘vuile’ motor. (LD21-05, Sl23-05).

21. Van de 140 fulltime arbeidsplaatsen die de GGZ-instelling Rivierduinen per 1 juli schrapt, verdwijnt de helft door natuurlijk verloop. De andere helft wordt boventallig. ‘We proberen ze te helpen aan ander werk, conform de afspraken in ons sociale plan’, zegt woordvoerster Carla Overkamp. ‘Lukt dat niet, dan volgt per 1 mei 2015 ontslag’. De reorganisatie is nodig omdat de zorgverzekeraars vinden dat Rivierduinen te veel zorg levert. ‘We krijgen niet betaald voor alle zorg die we leveren’. De directie maakt een rondgang langs alle centra om  personeel te informeren. Volgens Overkamp is de inkrimping zo fors dat het banenverlies niet beperkt blijft tot de staf en ondersteuning. Ook vallen er klappen bij directe zorgverleners’. ‘Het kan zijn dat we minder mensen behandelen of dat de behandelingsduur korter wordt. Vorig jaar schrapte de GGZ-instelling al tachtig voltijdbanen. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor een deel van de geestelijke gezondheidszorg, maar hebben 25 procent minder te besteden dan de landelijke overheid. (LD21-05).

21. Er komt nog dit jaar een McDonald's op de hoek van de Voorschoterweg en de Rooseveltstraat in het voormalige Mexx-gebouw waar tot 2009 het Leidsch Dagblad was gevestigd. Wethouder Paul Laudy meldt dat de gemeente meewerkt aan aanpassing van het nabijgelegen kruispunt. Walther Jacobs, exploitant van de McDonald's-vestiging aan Beestenmarkt, liet anderhalf jaar geleden al doorschemeren dat hij plannen had voor een aparte McDrive in Leiden Zuid-West. Aanvankelijk was de autowasstraat H2O die ernaast zit tegen het plan. Hij vreesde aan het zicht te worden onttrokken door de talrijke reclame-uitingen. Beide bedrijven zijn inmiddels na overleg tot elkaar gekomen. (LD21-05, LN02-07).

21. De filialen van de Hema, het GWK en parfumerie ‘Mooi’ op station Leiden Centraal blijven een dag gesloten nadat de winkels zijn onderlopen door de hevige regen- en onweersbuien in de voorafgaande nacht. Plafondplaten moeten worden vervangen. (LD22-05).   

21. Studentenhuis Hooigracht 36 wint de tweede energiebesparingswedstrijd van huisvester Duwo. De prijs is een extra zuinige koelkast. Aan de tweede ’Student Energy Race’, die in november 2013 start, doen tien huizen mee met 184 studenten. Gemiddeld bespaarden de studenten 39 procent op energie. Per persoon komt dat neer op zo’n 164 euro. Bewoners van Rapenburg 120-122 wonnen de troostprijs: een vaartocht over de Leidse wateren. (LD22-05, Mare22-05, HOZ25-05, LN28-05, WW28-05, LN09-07).

21. Bewoners van 252 huizen in Tuinstadwijk vieren de voltooiing van het groot onderhoud in de wijk met een feestje in de Tulpenstraat, waarbij ook burgemeester Henri Lenferink en directeur van De Sleutels Gerda van den berg aanwezig zijn. In juni 2013 werd de klus aangepakt en op 13 mei afgerond. Daken zijn geïsoleerd, muren opnieuw gevoegd, kozijnen vervangen en soms ook keukens en badkamers opgeknapt. Twee aannemers, Dura Vermeer en Heembouw verenigd in VOF Tuinstadwijk zorgden ervoor dat de overlast per woning beperkt blijft tot zeventien dagen. Inmiddels is begonnen met fase 3 van het in 2011 begonnen project, dat is de nieuwbouw van 84 woningen. Eerder weden al verbeteringen aangebracht in 62 woningen in de Seringenstraat. (LD23-05, WW28-05).     

22. De leegstand van kantoren is in 2013 iets afgenomen, blijkt uit cijfers van regiobestuur Holland Rijnland. In de Leidse regio, Bollenstreek en Rijnstreek daalde de leegstand van 15,3 naar 15 procent, ofwel: van 238.000 naar 232.000 vierkante meter. Ruim een derde van alle leegstaande panden staat dit jaar meer dan vier jaar leeg. De afgelopen jaren liep de leegstand steeds op. In 1012 was het 12,8 procent, ofwel 196.800 vierkante meter. De aanwas van nieuwe kantoren bedroeg op 1 januari 50.000 vierkant meter, waarvan het merendeel (18.600 m2) in Leiden staat. De gemiddelde grootte van de kantoren neemt toe. Begin 2014 telde de regio achttien kantoorpanden van meer da 10.000 vierkante meter. (LD23-05).

22. Studenten geven de Universiteit Leiden gemiddeld een voldoende, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, waaraan 6.253 hbo- en wo-studenten meededen. Een kwart van de Leidse studenten vulden de vragen in. Alle scores liggen boven de drie punten, op een schaal van vijf. Voor hun opleiding, de sfeer en de studieomgeving geven ze gemiddeld rond de vier en over de kwaliteit van de docenten zijn ze ook tevreden. Studenten zijn minder content over studiebegeleiding, de terugkoppeling van enquêteresultaten en maatregelen en over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Informatie over studievoortgang, toetsen en beoordelingen kan beter. Het hoogste rapportcijfer geven de studenten aan de bereikbaarheid met de horeca als goede tweede.  Opvallend: van de 75 criteria waarop de universiteit is beoordeeld scoort Leiden op 47 punten lager dan het landelijke gemiddelde, al zijn de verschillen miniem.  De voorbereiding op de beroepsloopbaan (3,01), de huisvesting (3,04) en de kwaliteitszorg (3,09) kregen de laagste cijfers. Op deze zaken scoorde de universiteit in 2013 ook al laag. Hoewel studenten de deskundigheid van docenten in het algemeen op hoog niveau achten met een 4,24 als cijfer, vinden zij hun docenten minder inspirerend en kwalitatief dan vorig jaar. Hoewel studenten blij zijn met de voorzieningen van Leiden, zijn zij duidelijk minder tevreden geworden over de betaalbaarheid van woonruimtes. De uitslag is een belangrijke graadmeter voor het imago. Vicerector magnificus Simone Buitendijk belooft met de resultaten aan de slag te gaan. (LD23-05, Mare22-05, UL22-05 ).

22. ‘Sterk Werk’ is het thema van de openluchttentoonstelling ‘Beelden in Leiden’ op de Hooglandse Kerkgracht die tot en met 3 augustus te zien is. Voor de derde editie zijn negen aankomende kunstenaars geselecteerd die hun werk uitvoeren in beton. De betonindustrie treedt op als sponsor van het evenement.  De bekende betonkunstenaar Ruud Kuijer heeft een masterclass gegeven voor de aanstormende talenten. Kuijers beelden krijgen tijdelijk een plek in de musea van Oudheden, Volkenkunde, Boerhaave en in de galerie van het LUMC. Bij de officiële opening in de evangelisch-lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht 26 door wethouder Robert Strijk wordt ook de Frans de Wit Prijs uitgereikt aan Marleen Hartjes. Zij maakt met ‘Inception’ het meest spraakmakende kunstwerk. ‘Er was behoefte aan meer samenhang tussen de beelden’, zegt voorzitter Joque Mulder. ‘Daarom hebben we de kunstenaars gevraagd allemaal beton als basismateriaal te gebruiken. Het vooroordeel is dat het grof, grauw en goedkoop is. De beeldhouwers bewijzen het tegendeel’. Hartjes maakte en bed met daarop een matras van beton, waarin de afdruk van een mens is te zien. ‘Een fascinerend en intrigerend beeld’, oordeelt juryvoorzitter Jop Ubbens, directeur van veilinghuis Christie’s in Amsterdam. Hij leidt op 3 juni ook de veiling die wordt gehouden. Voor het eerst gaan de kunstwerken, die speciaal voor Beelden in Leiden zijn gemaakt, onder de hamer. Er worden vier werken verkocht voor rond 10.000 euro. De beelden van Marleen Hartjes en Catinka Kersten en een klein werk van de Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer worden gekocht door het museum ‘Beelden aan Zee’ in Scheveningen. Een werk van Tim Breukers wordt gekocht door een particulier. (Sl10-01, LD26-04, LD20/21/23-05, Sl23-05, Sl03/04-06, LD05-06).

22. Met een 2-1 nederlaag bij AFC ’34 strandt voetbalclub UVS in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. De thuiswedstrijd ging met dezelfde cijfers verloren. Bestuursleden en spelers reizen samen per bus naar Alkmaar voor de afsluiting van 100 jaar zondagvoetbal van de club. Volgend seizoen start de selectie in de zaterdagse derde klasse. UVS komt in het allerlaatste  ‘zondagduel’ - ditmaal op donderdag - nog op voorsprong door een doelpunt van Mats van der Poel, maar vlak na rust scoort AFC ’34 tweemaal.

‘Het is klaar’, zegt vertrekkend trainer Paul van der Zwaan. ‘Zonde van de ploeg waarmee we hadden kunnen doorgroeien’. (LD23-05, LN28-05).

22. De bouw van een nieuw Islamitisch centrum aan de Ter Haarkade is volgens Leefbaar Leiden voorlopig uitgesteld. Volgens raadslid Thomas Kok moet de omgevingsvergunning worden aangepast. Kok: ‘De hoge minaret van de moskee houdt veel wind tegen voor de monumentale d’Heesterboom, beter bekend als de molen van Noordman. Daardoor vangt een wiek minder wind dan de andere drie waardoor de molen beschadigt’. Hij spant een rechtszaak aan, omdat de gemeente zich niet aan de termijnen voor de bezwaren houdt. Volgens de gemeente begint de bouw eind juni. SP-statenlid Bart Vermeulen vindt het onjuist dat de provincie de strakke teugels voor molenbiotopen in de steden wil laten vieren. Hij vindt steun bij de Rijnlandse Molenstichting en molenaar Philip Pijnnaken. Later dit jaar hebben de Provinciale Staten het laatste woord.  (LD22/27-05).

22. In de wijk Nieuw Leyden wordt een straat vernoemd naar de Amerikaan Thomas Alva Edison (1847-1931). Het gaat om een nog nieuw aan te leggen straat die evenwijdig loopt aan de Willem de Zwijgerlaan, bij de Flemingstraat. De nieuwe brug tussen de Maresingel en Nieuw Leyden gaat Gashoudersbrug heten, (FeedGem22-05, LD23-05).

22. Acht reclamezuilen verdwijnen komende week uit de Breestraat.  Om de straat een ‘historischer grandeur’ te geven. Ook worden acht zuilen weggehaald uit de Haarlemmerstraat. Maar daarvoor komen roterende lichtbakken in de plaats. (LD23-05).    

23. Een verkeerscontrole op de Kooilaan levert de fiscus 48.282 euro op. De politie scant met de Belastingdienst 1.100 voertuigen. In 322 gevallen levert dat een ‘hit’ op. Op 38 voertuigen wordt beslag gelegd en tien worden direct weggesleept. In twee gevallen worden Nederlandse inzittenden nader onderzocht omdat ze in een buitenlands voertuig rijden. Bovendien worden voor 1.645 euro aan openstaande boetes geïnd en acht processen-verbaal opgemaakt. (Sl26-05, LD27-05, HOZ01-06, WW04-06).

23. In het gebouw van de vrijmetselaars aan het Steenschuur wordt de nieuwe loge Isthar geopend. Het is de eerste loge voor Gemengde Vrijmetselarij in Leiden. Volgens Frans Coers, voorzittend meester van Ziggurat in Zoetermeer, is het een moderne vorm. ‘Het 18de-eeuwse ontwerp spreekt alleen over broeders, maar de tijdgeest is veranderd’. Loge Ishtar is een zusterloge van Ziggurat, die na een jaar al 22 leden heeft. De hoop bestaat dat de loge in Leiden ook zo’n groei doormaakt. Tijdens de open middag wordt uitgelegd wat de vrijmetselarij precies inhoudt. (LD22-05).

23/24. Hifi Overgaauw, het familiebedrijf aan de Breestraat 146-148, viert het 50-jarig bestaan met demonstraties van audioapparatuur uit het topsegment in een speciaal ingerichte luisterruimte. De Japanner Rui Odawara licht het geluidsysteem toe. Het gaat om een setje uit de Grandioso-lijn van Esoteric dat 223 kilo weegt en 215.000 euro kost inclusief de bekabeling. Een bijpassend paar speakers is er voor zo’n 38.000 euro. (Sl15-05, HOZ18-05, WW21-05).

23/24/25. Op het Pieterskerkplein wordt de eerste editie gehouden van ‘Rrrollend Leiden’. In combinatie met het Verrassend Winkelweekend dat theater als thema heeft, is een nostalgisch eetplein ingericht. Met zo’n twintig rollende restaurantwagens uit het hele land. Volgens organisator Kwik Events wordt op 29,30 en 31 augustus een tweede - grotere – editie gehouden. Tegelijkertijd is de Leidse Hout het decor voor ProefPark Leiden, waar ook allemaal foodtrucks komen. De organisatoren Sjors van Wezel (ProefPark) en Trudy Kwik (Rrrollend Leiden) spreken van een heel verschillend concept.  ’Wij staan op het gras, niet op steen. Iedereen heeft lekker de ruimte’. Van Wezel begon in 2013 met Proefpark Haarlem in het Kenaupark. ‘Het moet gratis toegankelijk blijven, geen hekken. Als de gemeente dat verplicht stoppen we’. Van Wezel is niet blij dat twee vergelijkbare evenementen in hetzelfde weekeinde worden gehouden. Trudy Kwik:  ‘Voor september hebben  we al negentig deelnemers. Als het niet past op het Pieterskerkplein willen we ook op het Gerecht en het liefst het rondje om de kerk’. (Sl04-04, LD16-04, LD17/23/30-05, Sl25-05, WW28-05 ).

23/24. Het theaterevenement Schemerstad vier het eerste lustrum. Het publiek vaart mee in alle rondvaartboten, die al vroeg uitverkocht zijn. De ‘vloot’ vertrekt vanaf de Apothekersdijk.’In ons: Oorlog’ met geratel van mitrailleurs, gestamp van soldatenlaarzen op de Oude Rijn is een van de vijf voorstellingen langs de vaarroute. Beelden moeten het doen, vaak ondersteund met muziek. Op het terras van Dok 2 bij de haven wordt een ode aan de stomme film gebracht. De Meelfabriek, de laatste halteplaats, ontpopt zich tot een van de meest verrassende gebouwen. Met lichtprojecties zwemmen er vissen over de muren, ontploft er vuurwerk en gaat de fik erin. Voor de shows gaan Jan Joost Aten en Jente Jong en Hiske Eriks op herhaling. Drie makers presenteren zich voor het eerst. AlexP laten een spel van projecties en geluid zien, terwijl Mtg De Koude Kermis een mix van humor en suspense brengen. Lieve Lamerichs en Andreia Rodriques dansen. (Sl21-05, WW21-05, LN21-05, LD26-05).

24. Bij kinderopvang ’Ot en Sien’ worden de peuters welkom geheten door een pop met de woorden: Hello, how are you? De kleintjes van twee jaar en ouder leren dat ze moeten antwoorden met ‘I'm fine’. Er worden ook Engelse liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Volgens de leiding hebben de kinderen er later veel profijt van dat ze een tweede taal kennen. Peuters zijn erg taalgevoelig en pakken de lessen sneller op dan als ze ouder zijn. De peuteropvang presenteert de Engelse lessen op een open dag. (RTVW13-05).

24. Gedeputeerde Han Weber opent de eerste Romeinenweek in Archeologisch Park Matilo. Na het startschot wordt de educatieve beeldenroute met bijbehorende website www.parkmatilo.nl onthuld door wethouder Frank de Wit en wordt de Romeinse kruidentuin ingewijd. Tot met 1 juni staat ons land een week in het teken van Romeinse geschiedenis en erfgoed. Tientallen organisaties bieden activiteiten aan voor jong en oud met speciale aandacht voor de Romeinse Limes. ‘Het onzichtbare laten zien is hier onwaarschijnlijk goed gelukt’, vindt de Leidse archeoloog Tom Hazenberg, op de plek waar Romeinse soldaten van Legio Augusta II hun tenten ooit opsloegen. De bezoekers kunnen er spelletjes spelen, wijn drinken en een hapje eten in Romeinse sfeer of meelopen met een rondleiding. Historicus Jona Lendering verzorgt een limesfietstocht naar Katwijk aan Zee langs Romeinse hoogtepunten. Het ’circus’ passeert 25 mei Zwammerdam, een dag later Bodegraven en later in de week onder andere in Woerden en de Leidse Rijn. Op 31 mei en 1 juni is de grote finale: het Romeinenfestival op het Korps Plateau in Nijmegen. De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, 26 gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen aan de nominatie van deze Limes tot Unesco Werelderfgoed. (Persber. Rom. Limes15-05, LD22-05).

24. Voetbalclub Lugdunum degradeert naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. In de eerste ronde van de nacompetitie wordt de  ploeg uitgeschakeld door Siveo '60. Na de 1-0 zege in Leiden een week eerder wint de ploeg uit Zegveld ook de return: 4-1. ‘We kwamen gewoon kwaliteit tekort, zo eerlijk moeten we zijn’, concludeert de scheidende coach Hennie de Klerk.  ‘Volgend seizoen krijgt we een kwaliteitsinjectie als Tim en Henk de Cler met hun gevolg terugkeren van Leidsche Boys.’ Aanvoerder Nino Poulina is daar content mee. (LD26-05, LN28-05).

24. Na 54 jaar stopt Nico van Nimwegen en zijn vrouw Ella om gezondheidsredenen met viswinkel ‘De Kreeft’ aan het Bevrijdingsplein. In 1960 begonnen zijn ouders en als 15-jarige wordt Nico hulp in de zaak. Na zijn huwelijk met Ella nemen ze samen de zaak over. ‘In de jaren zestig werden vooral haring, kabeljauw en makreel verkocht. Nu houden mensen van sushi en sashimi, daarvoor verkopen we veel tonijn en zalm. De vraag verandert nogal eens en het aanbod is steeds groter geworden. Vooral de vissoep volgens eigen recept is populair, aldus het echtpaar, dat ook maaltijden verkoopt. Na een verbouwing wordt de zaak op 4 juni voortgezet door Jimmy Beuker die in Den Haag al de winkel ‘De Goede Oude Tijd’ heeft. Diezelfde naam krijgt ook de Leidse vestiging. (HOZ20-04, LD27-05, LD03-06).  

24. De 14-jarige Ymka Adekoya staat in de finale van Avro Junior Dance. De Leidse danser wordt een week eerder eerste in de halve finale met 12 punten. Zijn coach is Anna-Alicia Sklias. De finale wordt uitgezonden bij Zappop Nederland 3. (WW21-05,LD 24-05).  

24/25. Leiden is een nieuw bier rijker: La Dixième, speciaal vervaardigd uit champagnegist. Het jubileumbrouwsel markeert de vijfde editie van de Nederlandse Brouwerijdagen die samen vallen met het tienjarig bestaan van Leidsch Bier. Producent Jan-Willem Fukkink heeft ambachtelijke brouwerijtjes  aan de rand van de Merenwijk op het bedrijventerrein Flevoweg en  ‘Oude Rijn’ in Hazerswoude-Rijndijk. De brouwerijdagen startten met dertig deelnemers en wordt nu op 92 plaatsen door het hele land  gevierd. In de Leidse Brouwerij worden vier bijzondere bieren geserveerd zoals een van dennentoppen, een Indian Pale, het middeleeuwse Kuytbier en het champagnebier ’met een fris en fruitig karakter’. Historicus en bierkenner Rudolph Laan geeft beide dagen een lezing over Kuytbier en er is ook een moutproeverij. (LD24-05, Sl25-05).

((CV 24. Frans Hemelop (73) was ruim 40 jaar werkzaam bij de Belastingdienst in Leiden. Hij is maker van het blad ‘Sleutelpost’ en beheerder van de website van de Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars, die in 2015 het 75-jarig bestaan viert. Hemelop is de bedenker en ontwerper van de Leidse postzegel die sinds 2005 jaarlijks door de LVPV wordt uitgegeven. Dit jaar is de zegel gewijd Pieter Pauw die in de 16de eeuw het eerste anatomische theater in Leiden bouwde en precies 450 jaar geleden werd geboren.  Onlangs stopte hij na 28 jaar penningmeester bij de vereniging te zijn geweest. Bij zijn aantreden had de vereniging 700 leden en nu 200. In juni 2013 was de vereniging bijna ter ziele door een groot gebrek aan bestuursleden. Hemelop is gehuwd, heeft een dochter en twee kleinzoons. (LD23-05)).     

25. De finale van de Leiden Jazz Award in Q-bus  wordt gewonnen door de Zuid-Koreaanse pianiste Yoonmi Choi. ‘Transparant, virtuoos en veel techniek’ oordeelt van de jury. Ze krijgt ook de Leidsch Dagblad-publieksprijs. De andere finalisten zijn pianist Avishai Darash, trompettist Gerhard Ornig, drummer Tristan Renfrow, tenorsaxofonist Sander Baan, altsaxofonist Felician Effenburg, vocalist Vera Naus met pianist Sebastiaan en de gitaristen Zoltán Polgár en Jorrit Westerhof. (LD15/23/26-05, HOZ25-05).

25. Annelies den Outer (40) en Fleur Veldkamp (35) organiseren de eerste bakfietssale op de Vismarkt waaraan enkele tientallen verkopers meedoen. Een rommelmarkt met de bakfiets als kraampje. Een Hollandse variant op de Amerikaanse carbootsale of garagesale en de Engelse yardsale. Oude huisraad, zelfgemaakte sieraden of ongebruikte kleding is er te koop. Het duo kreeg de smaak van het organiseren vorig jaar te pakken bij Werfpop. Daar organiseerden zij de markt tijdens het gratis openlucht muziekfestival. (LD19-04, Sl23-05).

25. Op het Rapenburg wordt voor de zevende maal de Japanmarkt gehouden en trekt bijna 9.000 bezoekers. Kris Schieremeier, directeur van het SieboldHuis opent de markt samen met burgemeester Henri Lenferink en Masuru Tsuji, de Japanse ambassadeur in Nederland. De markt biedt over 400 meter allerlei Japanse culturele en culinaire waren. In de tuin van het SieboldHuis vertellen de kunstenaars Bas Koch en Mark Beusen meer over de sekimori ishi (grensstenen) en andere objecten op de internationale tentoonstelling van sculptures ‘Sekimori Ishi Modern’. In het Rijksmuseum van Oudheden zijn demonstraties van Japanse vechtsporten. Tegelijkertijd worden in het pand Rapenburg 15 dertien avond- en cocktailjurken van ontwerper Jean Pierre van der Kraan verkocht. Ze komen uit de nalatenschap van de vrouw van de antiquair die op Rapenburg 11 een winkel had. Samen met een grote hoeveelheid antiek en curiosa en enkele panden wordt de erfenis beheerd door de Stichting Accolade. Beheerder Bert Pijnacker doet onder meer de avondjurken in de verkoop van de ontwerper die ooit aan Rapenburg 47 zijn zaak had en onder anderen de prinsessen Beatrix en Irene als klant had tijdens hun studie in Leiden. De jurken zijn overgenomen door de antiquair toen Jean Pierre er in de jaren zeventig van de vorige eeuw mee stopte. Een deel was onlangs te zien in het Haagse Gemeentemuseum. (LD23/26-05, RTVW25-05, LN28/05, HOZ01-06).                

25. Tot en met 1 juli wordt in drie randstadprovincies de Week van het Weven  gehouden. Op 44 plaatsen is het werk van 120 weefsters te zien. In dat kader is in het Leidse Wevershuis aan de Middelstegracht 143  een tentoonstelling van het Leyds Laken te zien. Kunstenares Monika Auch toont in Galerie Zone aan de Nieuwstraat werken van een computergestuurd weefgetouw. Daardoor zijn patronen mogelijk die vroeger ondenkbaar waren.        

25. Café ‘De Spijkerbak’ op de hoek van de Schoolsteeg en de Langebrug viert van 17 tot 25 mei het 205-jarig bestaan. Eigenaren zijn Roland en Elly Scheffer. Dat het 200-jarig jubileum ongemerkt voorbij ging bleek toen een kleinzoon van een voormalige eigenaar langs kwam met een oud krantenknipsel waaruit blijkt dat de bruine kroeg in 1809 al bestond. Er worden klaverjas- en biljarttoernooitjes georganiseerd, er komt een jubileumkrant uit en ter afsluiting is er het Schoolsteegfeest. De eerste eigenaar van de ‘herberg’ was Hendrik Christiaan Schlette. Een gevelsteen zegt dat de schilder Jan van Goyen er is geboren.  (LD09-05, LN14-05).         

25. D66 boekt bij de Europese verkiezingen in Leiden een grote zege. De partij krijgt op 22 mei 25,8 procent van de 39.904 uitgebrachte geldige stemmen, blijkt bij de bekendmaking van de definitieve uitslag door  het hoofdstembureau. GroenLinks volgt  op grote afstand met 14 procent. De PvdA is de derde partij met 12 procent, op de voet gevolgd door de PVV met 10 procent  en de VVD met 9,6 procent. De SP staat op de zesde plaats met 8,5 procent en daarna komt pas het CDA met 7 procent. Landelijk krijgt die partij met vijf de meeste zetels, maar in Leiden is er weinig steun. De ChristenUnie-SGP scoren 3,1 procent achter de Partij voor de Dieren met 5,3 procent. 50Plus sluit de top tien af met 1,9 procent. De overige partijen blijven onder de één procent. De opkomst is 43,6 procent. (RTVW26-05, FeedGem26-05, Sl26-05, LD27-05 ).

26. Het zweetkamertje in het Academiegebouw aan het Rapenburg is gered. De stichting Reünisten Augustinus vult het nog ontbrekende bedrag aan zodat de 16.380 euro voor de restauratie bij elkaar is. Omdat de kalklaag op de muren  loslaat begon de Universiteit Leiden een actie om geld te werven onder afgestudeerden. Het werk wordt deze zomer uitgevoerd, zodat het kamertje vanaf september weer klaar is voor gebruik. In het kamertje wachtten studenten op de uitkomst van hun examen. Wie slaagt mag nog steeds zijn handtekening zetten. Zo staan er ook handtekeningen van prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prinses Juliana. Lilian Visscher van het bestuursbureau: ‘Er zitten ook barsten in de muren. Een klus voor dezelfde specialist die in 2013 ook de tekeningen van Victor de Stuers langs de trap in het gebouw restaureerde. Deze zomer volgen de tekeningen van deze student uit 1865 bij de deur naar het zweetkamertje en twee allegorische vrouwenfiguren elders in het gebouw. Die kosten worden betaald door de Vereniging van Hoogleraren en de jubilerende studentenvereniging Minerva. (LD30-04, Mare08-05, RTVW15/16/21/26-05, LD17/27-05, Sl16/26-05, UL27-05, HOZ01-06, WW04-06, Mare05-06).

26. Wijkvereniging Pancras-West protesteert bij burgemeester Henri Lenferink tegen de komst van een escortservice aan de Hooigracht. Op 21 mei wordt de vergunningsaanvraag voor de bovenwoning van het pand Hooigracht 44a gepubliceerd in de Stadskrant. Volgens woordvoerder Theo de Vries van Pancras-West is het aannemelijk dat het om een kantoorruimte gaat. Maar omdat het om een ondernemers gaat waartegen in de buurt enig wantrouwen bestaat wordt officieel bezwaar gemaakt. De ondernemer poogt bezorgde buurtbewoners telefonisch gerust te stellen. Volgens hem zal het pand alleen gebruikt worden als kantoor. (RTVW26-05, Sl26-05, LD27-05, HOZ01-06, WW04/11-06).

26. Moeten we middelmatige studenten koesteren of hen juist uitdagen met honoursonderwijs? Die vraag staat centraal tijdens de debatavond in een goedgevulde Stadsgehoorzaal. Studenten die hun propedeuse in één jaar halen met minimaal een 7,5, kunnen die ‘eervolle’ lesprogramma’s volgen. Geen ‘zesjescultuur’. Uitblinken is het devies! Aan de Universiteit Leiden kunnen de honoursstudenten extra vakken volgen op zeven terreinen. Eregast minister Jet Bussemaker vindt  dat belangrijk. Het grootste voordeel is volgens haar dat de extra lessen helpen om over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken. Dat kan leiden tot innovatie, waarvan de Nederlandse economie het moet hebben.  Volgens vicerector magnificus Simone Buitendijk is het vooral bedoeld om studenten ’plezier in leren’ te geven. Schrijver en neurowetenschapper Jeroen van Baar vindt dat het geld beter zou renderen in het bijzonder onderwijs. Universiteitenvereniging VSNU en de Vereniging Hogescholen pleiten er bij minister Bussemaker voor dat het aantrekkelijker moet worden voor internationale studenten om in  Nederland te studeren. Tot 2012 was er zo’n programma, maar dat is stopgezet. Een jury, bestaande uit de hoogleraren Ton van Haaften en Arie Verhagen en honoursdean Willemien den Ouden, nomineren de drie beste debaters waarna het publiek de winnaar mag kiezen. Dat is de middelbare scholiere Nina uit het publiek. (LD27-05, UL27-05) 

26. Een groot deel van het Nuon-terrein tussen de Langegracht en de Rijnsburgersingel wordt openbaar terrein als de afgraving van de vervuilde grond is afgerond. De gemeente, de wijk, Vrienden van het Singelpark en anderen betrokkenen zoals Alliander, Eon, De Binnenvest en Portaal denken mee over een plan om het gebied groener temaken, de hekken te verwijderen en onderdeel te maken van het Singelplan. Projectleider Ernest Pelders van de gemeente verwacht met de uitvoering in 2015 te beginnen. Hij denkt daarbij aan het terrein van de Westergasfabriek die in Amsterdam die een geheel nieuwe functie kreeg. Op het terrein staan onder meer historische industriële gebouwen als de oude gasfasbriek, die nu nog leegstaan maar straks een nieuwe bestemming krijgen. Op 2 juli wordt op het terrein een open dag gehouden. (LD26-05).       

26. De veiligheid in Leiden is toegenomen, blijkt uit de jaarrapportage van het district Leiden-Bollenstreek. Het aantal geweld- en vermogensdelicten en vernielingen daalde van 27 naar 23 procent. Het aantal aangiften daalde van 41 naar 33 procent. De veiligheidsbeleving van de Leidenaars blijft volgens het college van B en W nog wat achter. (LD26-05).    

26. Minister Jet Bussemaker overhandigt in het voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht aan burgemeester Henri Lenferink de papieren waarin staat dat de burchtheuvel zal worden aangewezen als archeologisch monument. Over enkele maanden moet die procedure zijn afgerond en wordt de benoeming officieel. Eerder gebeurde dat al met het castellum in park Matilo in Roomburg. Behalve de Burcht krijgen nog 27 andere plekken in ons land zo’n benoeming. Stadsbouwhistorici Chrystl Brandenburg en Edwin Orsel vertellen de aanwezigen over de historie van de burchtheuvel, waarover ondanks enkele opgravingen, nog lang niet alle feiten bekend zijn. Toch wordt niet overwogen nieuwe onderzoeken te doen om de bestaande situatie niet verder aan te tasten. Orsel doet dat op de heuvel zelf waarna het gezelschap een rondgang maakt over de trans van het mottekasteel. (LD27-05, WW28-05, EN26-05, LN04-06)            

27.  De gemeente wil een vergunning verstrekken voor het bouwplan ‘De Vaart’ aan de Haarlemmerweg. Op de plek van de winkel van Piet Kerkhof en het parkeerterrrein wil de Haarlemse projectontwikkelaar Intercontinental Estate  een appartement, vier studio’s en negen rijtjeshuizen bouwen. De gemeente wil instemmen met een kleine grondruil. Buurtbewoners kunnen nog bezwaar maken. (LD27-05).     

27. Bewoners van de waterhuizen op het voormalige Groenoordhalterrein kunnen binnenkort tot met hun bootjes naar open water varen. Ernst Barthen, directeur van het nabijgelegen rioleringsbedrijf, stemt er in toe dat tussen het Lebeauhof en de brede Slaaghsloot een sloot mag worden gegraven. Barthen is niet blij dat een deel van zijn terrein geïsoleerd raakt maar wil bewoners niet langer de dupe laten worden. In de koopcontracten van Ymere stond dat er uiterlijk 1 januari een waterverbinding zou moeten zijn. (LD27-05).        

27. Rond vier uur ’s ochtends treft de politie op het Lammenschansplein een verwarde vrouw met snijwonden aan. Ze zegt met haar auto in het kanaal te zijn gereden. Aan de Kanaalweg vindt de politie sporen van een personenauto in het gras. Na controle of er nog personen in de auto zitten, hijst de brandweer de wagen op de kant. Wat zich precies heeft afgespeeld wordt onderzocht. (RTVW27-05, LD28-05)

27. Het Marecollege voor voortgezet onderwijs aan de Surinamestraat krijgt 50.000 euro voor de aanleg van een ’Gezond Schoolplein’, een initiatief van onder meer Jantje Beton en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op 17 mei kreeg Vrije School Mareland (basisonderwijs) aan de Maresingel ook zo’n cheque. Landelijk krijgen de komende twee jaar zeventig scholen zo’n bedrag om hun schoolpleinplan uit te voeren. Dit vanuit de overtuiging dat rookvrije, groene schoolpleinen de fantasie prikkelen, beweging en dus de gezondheid bevorderen, natuureducatie stimuleren en ook de leerprestaties positief beïnvloeden. ‘We waren verrast dat juist het Marecollege ook was uitgekozen’, zegt Mareland-schoolleider Willem de Koning. ‘Aan de andere kant past het goed bij wat we met onze leerlingen willen doen’, zegt directeur Bart van Dam. ‘Vrije scholen zijn op dit gebied altijd erg oplettend’. In het najaar begint de aanleg. Tussen de nieuwe school en de net opgeleverde schoolwoningen komt veel groen, wordt een moestuin ingericht en kunnen leerlingen straks basketballen en tafeltennissen. De school gebruikt het plein straks voor de lessen, biologieprojecten en gebruikt de oogst om mee te koken. Mareland combineert het gezonde plein met het lopende project voor een ’groen schoolplein’, waarvoor de school in 2010 subsidie kreeg van Fonds 1818. Dat vordert stukje bij beetje. Schoolleider Willem de Koning en Ton Duijndam van de projectgroep kunnen met de bijdrage een van de wat uitgebreidere scenario’s uit de kast halen. ‘Het was een heel ambitieus plan, dat we hebben opgeknipt’, zegt De Koning. ‘Met deze bonus komt het in een stroomversnelling’. (LD24-05, HOZ25-05, WW28-05)

27. Politie, brandweer en ambulance in de regio Hollands Midden worden voortaan aangestuurd vanuit de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in Den Haag. De meldkamer aan de Rooseveltstraat is vanaf vandaag gesloten in verband met  het samengegaan met de veiligheidsregio Haaglanden. De nieuwe centrale zit in 'de Yp', het opleidingscentrum van de politie in Ypenburg langs de A12, en is één van de modernste van Nederland. Er is plek voor 54 centralisten en levert diensten voor zo’n 1,75 miljoen inwoners. Het Rijk besloot in 2012 dat het aantal meldkamers moest worden teruggebracht van 22 naar tien. (LD28-05, RTVW28-05, Sl28-05, LN04-06).

27. Burgemeester Henri Lenferink sluit na een schietpartij café ‘Het Plantsoen’ aan het Jacques Urlusplantsoen. De politie houdt vijftien mensen aan na het nachtelijke schietincident. Daaronder zijn er tien die in het café een spelletje spelen. Ze worden verhoord op mogelijke betrokkenheid. Getuigen melden dat zij na de schoten een witte auto zien wegrijden die wordt gevolgd door de politie. Op de Zeemanlaan springen er drie inzittenden uit, die direct worden aangehouden. Daar wordt ook een vuurwapen gevonden. De auto gaat er vandoor richting Den Haag. Op de Boslaan houden Haagse agenten de auto staande, waarna ook de laatste twee inzittenden worden gearresteerd. Onder de arrestanten zijn mannen van 21 tot 50 jaar uit Leiderdorp en Leiden. Bij sporenonderzoek worden onder meer speurhonden ingezet. De café-eigenaar is verbolgen over de arrestaties omdat zijn klanten niets met de schietpartij te maken zouden hebben. Hij spreekt over discriminatie omdat het om Marokkanen gaat. Dat er op het café is geschoten spreekt hij tegen: ‘De schade in de houten boarding van de gevel komt van een vrachtwagen die twee maanden geleden bij het achteruit rijden iets te ver doorschoot’. Er werd volgens hem geschoten in de buurt van het Rogier van Otterloopad en het Leonardo College. Tien gearresteerden worden een dag later vrijgelaten omdat zij volgens de politie niets met het schietincident te maken hebben. (Sl27-05, RTVW27-05, FeedGem27-05, LD28/30-05. HOZ01-06).

27. De politie neemt op drie plaatsen spullen in beslag die te maken hebben met hennepkweek. In een woning aan de Vijf Meilaan worden veel onderdelen voor een kwekerij aangetroffen die in dozen waren verpakt. Op de Lage Rijndijk worden na een tip in een woning sealbags, geld en versnijdingsmiddelen aangetroffen. Drie Leidenaren van 21, 44 en 47 jaar en een 23-jarige Rotterdammer worden aangehouden. In een woning aan de Vlietweg wordt een in aanbouw zijnde hennepkwekerij aangetroffen en bijna vijf kilo aan henneptoppen in beslag genomen. (LD30-05).

27. Uit onderzoek dat de gemeente deed blijkt dat de luchtkwaliteit bij de uiteinden van de tunnel in de Schipholweg/Stationsweg voldoet aan de voor stikstofdioxide gestelde grenswaarden. Leiden voldoet daarmee aan de verplichtingen die zijn afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarom hoeven er geen speciale maatregelen als de plaatsing van schermen te worden genomen. Exact vijf jaar geleden bleek de lucht bij de mondingen nog veel te hoge waarden aan stik- en fijnstof te bevatten. De verbetering wordt toegeschreven aan steeds schonere automotoren, want het aantal auto’s nam er aflopen jaren toe. (Gem27-05, LD30-05, LN04-06, WW11-06).

27. De grote reclamemast in de middenberm van de Plesmanlaan moet wijken in verband met de verdere ontsluiting van het Bio Science Park Leiden. De nieuwe plek is langs de A44 op de gemeentewerf aan de Kenauweg, naast het dierenasiel. De mast, die er al 25 haar staat, is van meet af omstreden. Leidse huis- en longartsen protesteerden tegen de enorme reclame voor het sigarettenmerk Marlboro. De reclamepaal, die de gemeente enkele tienduizenden euro’s per jaar oplevert, was ook enige tijd het decor van het populaire tv-programna ‘Van Kooten en De Bie’. (Sl27-05, LD30-05)).

27. Wethouder Roos van Gelderen en voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Ton van Houten tekenen een samenwerkingsovereenkomst vooruitlopend op de overheveling van vele zorgtaken naar de gemeenten vanaf 2015.  Proefprojecten die begin dit jaar werden opgezet voor zorg  op wijkniveau door lokale jeugd- en gezinsteams moeten een definitief karakter krijgen in veertien gemeenten in de regio. Om zorg en hulp betaalbaar te houden wordt gewerkt aan een ziektekostenverzekering voor minima en wordt het vrijkomen van verzorgingshuizen bekeken. (LD28-05).       

27. De Haagse rechtbank veroordeelt de schoonheidsspecialiste Emel S. (53) die veel klanten verminkte tot twee jaar celstraf waarvan acht maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van vijf jaar. Het openbaar ministerie eist twee weken eerder een celstraf van 2,5 jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ze werkte in kapsalons op het Diamantplein, Schubertlaan en de Breestraat. Verder werkte ze ook in Den Haag en Nijmegen. Ze behandelde gezichtsrimpels en lippen met fillers en haalde met cosmetische tatoeages kringen onder de ogen en rond de tepels weg. Behalve pijn kregen haar slachtoffers ook te maken met abcessen en ontstekingen. Of ze zaten onder de bulten die openbarstten. Klanten hielden donkere vlekken, littekens en scheve lippen over aan de behandeling en kwamen terecht bij de huisarts, de spoedeisende hulp van ziekenhuizen, bij dermatologen, huidtherapeuten en plastisch chirurgen. Diverse slachtoffers moesten een of meerdere keren geopereerd worden. Twintig cliënten deden aangiften maar volgens de politie ligt het aantal mensen met klachten veel hoger. De GGD trok enkele jaren geleden haar vergunning in maar de praktijken weren voortgezet. Voor de fillers had ze volgens het OM niet de vereiste papieren. (LD14/30-05, Sl14-05).

27. Bij grootschalige baggerwerkzaamheden, die de gemeente laat uitvoeren om achterstanden weg te werken, wordt het dierenleven zoveel mogelijk ontzien. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van GroenLinks. ‘De aannemer doet er alles aan om negatieve effecten te vermijden. Een ecologisch toezichthouder van een gespecialiseerd bureau inspecteert vooraf de aanwezigheid van broedende vogels, paaiende vissen, amfibieën en kikkerdril. Broedende vogels worden in kaart gebracht en evenals vegetatie op de oevers ontzien. Zo nodig worden werkzaamheden uitgesteld. Bij het baggeren wordt zo veel mogelijk richting 'open water' gewerkt zodat waterfauna zoals vissen kunnen vluchten. (FeedGem27-05, Sl28-05).

27. De benoeming van een nieuw dagelijks bestuur voor de regio Holland Rijnland wordt een maand uitgesteld omdat er nog geen D66’er beschikbaar is, terwijl die partij bij de gemeenteraadsverkiezingen flink groeide in de regio.

De Lissese wethouder Adri de Roon (D66) kaart het probleem aan vlak voor de beoogde installatie. Het algemeen bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigingen de regionale gemeenteraden, is wel geïnstalleerd. (LD30-05)

28. Op 70-jarige leeftijd overlijdt Fer van Duuren. Hij had een woninginrichtingzaak die met de reclameslogan ‘De langzaamste taptijtenlegger van Leiden’ grote bekendheid genoot. Later verhuisde hij met de zaak naar Leiderdorp. Hij was jarenlang voorzitter van de voetbalvereniging VTL. (LD31-05, LD03-06).  

28. Het Albert Heijn-filiaal aan de Hooigracht wordt uitgebreid met de ernaast gelegen winkelruimte van het failliete elektronicaconcern (De) Block. Volgens projectontwikkelaar Smitsloo Groep wordt de totale oppervlakte 2.500 vierkante meter en komt er ook een vestiging van slijterij Gall en Gall. Beide winkels worden op 4 juli geopend. Het complex gaat Haarlemmer Shopping Center heten. Boven de winkels is kantorencomplex ‘De Haarlemmer Offices’ langdurig verhuurd aan PsyQ van de Parnassia Bavo Groep. Het pand ‘De Beuk aan de Haarlemmerstraat 230 - op een steenworp afstand en ook eigendom van Smtsloo - wordt een lunchroom met terras.  De gemeente is bezig in de directe omgeving en het ‘horecaplein’ voor café ‘Bad Habits’ een opknapbeurt te geven, die later dit jaar zijn afgerond. (LD28-05, LN04-06, Sl04-06).         

28. Het Leidsch Heren Dispuut Vanir van Njord roeit de Ringvaart Regatta voor het goede doel: Stichting Ambulancewens. Deze stichting laat laatste wensen van niet-mobiele, terminale patiënten uitkomen. De roeiers halen 2. 840 euro op. Coach Maïta Linzel: ‘Een wens kost gemiddeld 355 euro en we hebben acht roeiers in de boot. De regatta is een jaarlijkse wedstrijd van 100 kilometer die start bij Asopos de Vliet in Leiderdorp en eindigt in Delft. (Sl15-05). 

28. Het Leidse biotech-bedrijf In Ovo krijgt 550.000 euro om de techniek verder te ontwikkelen om het geslacht al in het ei te bepalen. Van het ministerie van Economische Zaken 350.000 euro en van de Universiteit Leiden 200.000. Zo moet voorkomen worden dat in Nederland 45 miljoen eendagshaantjes worden vergast omdat ze minder waardevol zijn dan hennetjes. Wereldwijd gaat het om 3,2 miljard haantjes. Oprichters Wouter Bruins en Wil Stutterheim ondertekenen met staatssecretaris Sharon Dijksma, de Universiteit Leiden, de Dierenbescherming, de Vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland en de NOP Kring Kuikenbroeders een intentieverklaring voor de screeningtechniek van broedeieren. De staatssecretaris geeft daarmee een vervolg  op het rapport ‘Op eieren lopen’ van het Rathenau Instituut, waarin de geslachtsbepaling als meest veelbelovende alternatief wordt bestempeld. Dat rapport kwam er na een motie in de Tweede Kamer. Er wordt een gaatje in het ei geprikt en een monster geanalyseerd. Volgens de wetenschappers kunnen de ‘haantjeseieren’ nog voor andere doeleinden worden gebruikt. De eerste experimenten laten een positief resultaat zien. De ‘eggsperts’ verhuizen binnenkort van de Sylviusweg naar het BioPartner Center. Ze willen twee wetenschappers aannemen en iemand die helpt het bedrijf te runnen. Voor 2015 staat automatisering van de techniek in de planning. Over twee jaar moet de eerste machine op een boerderij in bedrijf zijn.

(Sl30-05, LD11-06).

28. Op 87-jarige leeftijd overlijdt Arentje Oppenheimer-Dekker, tot haar pensioen in 1987 embryologe bij de medische faculteit van de Universiteit Leiden. Meer dan 40 jaar maakte zij in het toenmalige AZL de ontwikkeling van  behandeling van patiënten met aangeboren hartafwijkingen mee. Na 1987 pakte ze de studie theologie op. Zij was ook vele jaren actief in de Nederlandse Hartstichting en in kerkelijk werk. (LUMC03-07).

28. Zo’n 350 werknemers van NEM Energy nemen hun intrek in de nieuwe hoofdvestiging in Zoeterwoude op het snijpunt van de A4 en N11. In anderhalf jaar is op die plek een gebouw met vijf verdiepingen en twee parkeerdekken verrezen. Het is ontworpen door architectenbureau MVSA uit Amsterdam. De NEM zat in twee panden aan het Delfste Jaagpad en in het Kanaalpark. De derde vestiging zat in Hendrik-Ido-Ambacht. In de nieuwbouw bevinden zich naast kantoren ook een atrium, een espressobar en bedrijfsrestaurant en een bibliotheek en conferentiezalen. (LD22-05).   

29. Op de Beestenmarkt wordt voor de vierde keer Hutspop gehouden. Gelegenheidsformaties gaan de muzikale strijd met elkaar aan. Een dag eerder wordt op het Stadhuisplein de finale gehouden waarin de drie beste bands strijden om het Klapstuk. (WW28-05, Sl28-05).

29. Fitnesscentrum ‘Vlietlijn’ aan de Zoeterwoudseweg bestaat 25 jaar en viert dat met een fietstocht in de polder.  Vanwege het zilveren jubileum zijn 400 fietsen uitgedeeld aan de leden. Oprichter Bert Overbroek begon in 1989  met een sportschool in een klein zaaltje. ‘Fitness was voorbehouden aan fanatieke sporters en werd vooral geassocieerd met bodybuilders. Nadat callanetics een hype werd en voor een doorbraak zorgde hadden we binnen een jaar 800 leden. Ik gaf plotseling dertig lessen per week’.Vanaf 1999 werd Vlietlijn zakelijk een  succes. In 2003 werd behalve de eerste en tweede etage ook de onderliggende garage erbij betrokken. De ‘healthclub’ omvat nu 4.000 vierkante meter en dit jaar droeg de oprichter de leiding over aan Peter en Nadia. Overbroek:  ‘Ik wilde mij weer bezighouden met sport en geef nog trainingen’. Behalve zelf fitnessen worden ook groepstrainingen gegeven van spinning tot yoga. Op het buitenterrein worden speciale bootcamptrainingen gegeven. (LD30-05).    

30. Er komt een toneelstuk over de wereldberoemde Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. De première is op 15 februari 2016 in de Leidse Schouwburg.

Het stuk wordt uitgevoerd door het nieuwe theatergezelschap F.C. De Volle Bak. Allard Blom schreef het script en Dick van den Heuvel is de regisseur. Blom is onder andere bekend van ‘Piaf’, ‘Wat zien ik?!’ en ‘Klaas Vaak’. Van den Heuvel bewerkte eerder onder andere het verhaal van Turks Fruit voor het theater en schreef het script over het leven van Ramses Shaffy. ‘Het leven van Snowden laat zich lezen als een thriller’, zeggen de makers. Het speelt zich af in de transitzone van het vliegveld Sjeremetjevo in Moskou. Snowden vertelt er over zijn opvoeding, zijn teleurstelling in de regeringen Bush en Obama en hoe hij op zijn plan kwam om een schat aan informatie over de National Security Agency naar buiten te brengen nadat hij er had gewerkt. De omvang van de spionageactiviteiten van de VS schokte de wereld. (RTVW30-05)

30. Basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden verlengt het contract met de gelijknamige hoofdsponsor met drie jaar. De overeen komst wordt getekend door Hennie Limberger, Theo Knijnenburg, en voorzitter Marcel Verburg. De regionale zorgverzekeraar is al de voornaamste geldschieter van de Leidse basketbalclub sinds de terugkeer in de eredivisie in 2006. Volgens voorzitter  Verburg blijft het bedrag ongeveer gelijk. ZZ Leiden heeft voor komend seizoen nog geen coach en spelers onder contract staan. (LD30-05, LN04-06, WW04-06).

30. De twee editie van de Leidse Olympus wordt gehouden op het plein voor de Burcht. De Leidse schrijver Onno Blom stelt het programma samen en presenteert opnieuw het enige literaire festival dat de Sleutelstad rijk is. Ilja Leonard Pfeijffer, Franca Treur en Menno Wigman lezen hun beste gedichten en verhalen voor. En staan stil bij het overlijden van de Leidse schrijver Thomas Blondeau, in oktober 2013 op 35-jarige leeftijd. ‘Nog voordat hij zijn belangrijkste boeken kon schrijven’, memoreert Blom. Jazz-zangeres Roos Jonker rijgt poëzie aaneen met haar muziek. En Herman Brusselmans, opent de deuren van de zwarte nacht. Tot slot treedt singer-songwriter Wende Snijders op. De toegang is gratis dankzij een subsidie van het Cultuurfonds Leiden. Voor 2015 wordt gedacht aan uitbreiding tot een literair weekeinde. (Sl18-04, LN23-04, LD30-05, Sl31-05, WW04-06).

31. De derde editie van ‘Nacht van de Viool’ is in het Rijksmuseum van Oudheden. Artistiek leider Johan Berkheimer stelt het programma samen. Hoofdgast is de Duitse meesterviolist Daniël Rohn. Verder treden onder meer violiste Sjaan Oomen, Super Librum dat middeleeuwse vedelmuziek laat horen en het Gianni Lincan Ensemble met Roemeense muziek. Presentator, interviewer en solist is Edmond Fokker van Crayestein. (LN28-05, LD30-05, Sl01-06).       

31. Makelaarsgroep ZekerVia opent haar zesde kantoor aan de Hooigracht 86. Het bedrijf startte in 1994 in Voorhout en wordt geleid door de zonen van de oprichter Jeroen en Martijn Geurts. (LN04-06).   

31. In muziekcentrum Qbus aan de Uiterstegracht wordt een reünie gehouden van vormingscentrum ‘Troef’ aan de Hogewoerd dat veertig jaar geleden de deuren sloot. Met het centrum is de naam van directrice Elly Kerckhoffs, die er eind jaren zestig en de jaren zeventig de scepter zwaaide onverbrekelijk verbonden. Het centrum was vanaf september 1969 gevestigd in ’t Roefje in de voormalige meisjesschool Mater Amabilis. Kerckhoffs, die later PvdA-raadslid werd en de erepenning van de gemeente ontving, overleed in 1997 maar is nog niet vergeten. Het COC had er zijn eerste ontmoetingsavonden, de plannen voor het Leidse Vrijetijds Centrum werden er gemaakt, de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren ontstond er, met het Veerhuis aan de Zijlsingel als eerste resultaat. Het Leidse Popfestival ‘Pink In’ werd er bedacht. Emil van Aelst, bezoeker van het eerste uur besloot met Tjeerd Scheffer in 2012 dat er een reünie moest komen. In Q-bus zijn ondermeer foto’s en films uit de oude Troeftijd te zien en er treden bands en dj’s die in het centrum aan de Hogewoerd zijn begonnen.  (LD23-05).            

31. De VVD- en CDA-fractie vinden dat bij het Jacques Urlusplantsoen (tijdelijk) cameratoezicht moet komen na de schietpartij op 27 mei. Volgens VVD-raadsleden Juliette Gilissen en Dorein Verbee is er alle reden voor om de omgeving als  ’veiligheidsrisicogebied’ aan te wijzen omdat er al vaker problemen waren.  CDA-raadslid Roeland Storm pleit er bij het college voor, cameratoezicht hoe dan ook vaker in te zetten. Bijvoorbeeld om te proberen de vele autobranden in Noord een halt toe te roepen. (LD02-06).

31. De Leidse striptekenaar John Schleipen presenteert op de Haarlemse Stripdagen zijn eerste stripboek ‘Schuddebuiken’ waarin Jörgen Raymannn als Strip Up optreedt. Eerder tekende hij zeven jaar de strip in het gratis dagblad ‘Spits’. Hij stond jarenlang op de planken met cabaretgroep ‘Crème Fraîche’, waarmee hij de hele wereld rondreisde en optrad bij Nederlandse clubs. Hij is nog steeds spreekstalmeester voor George Visser Productions, voorheen Mojo Theater. En tijdens het WK Voetbal maakt hij met Frank van Pamelen en Jan J. Pieterse een muzikaal verslag na de wedstrijd. (LD31-05)

31. Het Warenhuis bestaat 15 jaar. De grootste Leidse kringloopwinkel aan de Willen Barentszstraat bloeit volgens directeur Frans Pot als nooit tevoren. Een lunchroom, een veiling, een dependance, een outlet en voor het eerst zwarte cijfers. De winkel ging door diepe dalen met verduistering en wantoestanden waarbij personeelsleden werden geschorst en ontslagen. De inrichting van de winkel is ingrijpend verbeterd. Kleding hangt er nu op maat. Inmiddels is de jaaromzet tot boven een miljoen euro gestegen en worden er door de bedrijfsleiders Ron Praag en Jan Westendorp nieuwe initiatieven ontplooid. (LD31-05).

Kroniek april 2014

1. Het winkelaanbod wordt voortaan online gepromoot via de website Leidenshopping.com. De site bevat beoordelingen en nieuwtjes over winkels en mooie plekjes om te ontspannen. Centrummanager Erwin Roodhart sluit hiervoor een convenant met de winkeliersverenigingen. (LD01-04).   

1. Ann Bessemans, die in 2012 promoveerde aan de Academy of Creative and Performing Arts van Universiteit Leiden heeft een wereldrecord gevestigd met het plaatsen van 606 woorden op een postzegel in vier talen afkomstig van de conventie ter bestrijding van vrouwendiscriminatie. De zegel werd uitgegeven door de Belgische post ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. (UL01-04, LD02-04).

1. Kapsalon Carry Coiffures op de hoek van de Maresingel en de Marnixstraat bestaat 25 jaar. Alle klanten worden uitgenodigd voor een feestje in de salon die Carry een kwart eeuw geleden overnam van haar baas John van der Born. (HOZ06-04).   

1. Job Cohen (1947) keert terug naar de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar. De oud-minister begon er zijn loopbaan als jurist en bekleedt de Thorbecke-leerstoel, gesponsord door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Cohen volgt Hans Engels op die de leerstoel sinds 2002 bekleedde. Die leerstoel gaat sinds kort niet alleen over de gemeente maar ook over de provincie. Sinds zijn vertrek als politiek leider van de PvdA vervulde Cohen diverse functies, waaronder voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen University. Burgemeester Henri Lenferink, voorzitter van de stichting Thorbecke-leerstoel, is trots op de komst van Cohen: ‘De studenten kunnen boeiende colleges tegemoet zien’. In de jaren ’70 promoveerde hij er en was wetenschappelijk medewerker. Cohen: ‘Ik vind het leuk om aan het eind van mijn loopbaan hier terecht te komen. Als de benoeming over vier jaar afloopt ben ik 70. Dan zien we wel verder. Veel onderzoeken zijn gericht op de centrale overheid maar nu veel taken bij de gemeenten terecht komen, is het goed om ook de lagere overheden onder de loep te nemen. En niet te vergeten de tussenlaag die ontstaat tussen gemeenten en provincies en allerlei vormen krijgt’. Tijdens de lessen gaat Cohen geen politiek bedrijven, zegt hij. ’Politiek stelling nemen lijkt mij heel onverstandig op die plek’. (UL27-03, LD27-03, LD02-04, Mare03-04).

1. Een aantal winkeliers in de Haarlemmerstraat tussen de Pelikaanstraat en Havenplein, wil niet dat de straat wordt opengesteld voor auto’s en motoren. Volgens hen is er nu al geregeld sprake van gevaarlijke situaties.

Centrummanager Erwin Roodhart opperde eerder het idee omdat het niet meer tot de kernwinkelzone behoort. Officieel mogen fietsers en brommers  er alleen buiten de winkelopeningstijden rijden maar het verbod wordt massaal genegeerd. (LD02-04, HOZ06-04).

1. Guido Enthoven en Rense Bos van het Instituut Maatschappelijke Innovatie, deden onderzoek naar de mogelijkheid voor een nieuwe democratie in Leiden.   

Zij deelden enquêtes uit nadat mensen hadden gestemd voor de raadsverkiezing. Uit de resultaten blijkt dat een derde van de burgers zich graag wil inzetten voor de stad. Om het Singelpark mogelijk maken of helpen in de zorg of het onderwijs. (Sl01-04).

1. D66 kiest SP, VVD en PvdA als partners voor de nieuwe coalitie. GroenLinks en CDA onderhandelen niet mee. ‘We kijken naar de verkiezingsuitslag’, zegt D66-lijsttrekker Robert Strijk. ‘Het was een lastige keuze. Alle partijen hebben zich zeer constructief opgesteld. Andere coalities waren ook heel goed mogelijk maar we kiezen voor de partijen waarin de kiezer kennelijk het meeste vertrouwen heeft. Dat zorgt voor een breed draagvlak’. De formatie begint 3 april met een lunch, waarvoor per partij twee onderhandelaars zijn uitgenodigd. Als het CDA in de oppositie belandt vertrekt wethouder Jan-Jaap de Haan na 6,5 jaar: ‘Ik heb niet zien aankomen dat wij niet meeonderhandelen. Onze partij had de goede bijdrage aan het stadsbestuur kunnen voortzetten’. Lijsttrekker Gijs Holla is blij met de rentree van de PvdA in het college. ‘We willen de nieuwe bestuursstijl doorzetten en zorgen dat Leiden een sociale stad blijft’. aldus Holla die een van de wethouderskandidaten voor de PvdA is. ‘D66 formeert met verliezers’, luidt de kop van de verklaring die de kersverse CDA-lijsttrekker Klaas de Vries rondstuurt nadat bekend wordt dat zijn partij niet mag aanschuiven. De raadsfractie van D66 kiest Jeffrey van Haaster (31) tot voorzitter. Hij volgt Mark Koek op, die uit de politiek vertrekt. Lijsttrekker Robert Strijk wordt opnieuw wethouder. Van Haaster is sinds 2006 actief in de Leidse politiek: eerst als duoraadslid, vanaf 2010 als volwaardig raadslid. Oud-wethouder Hans Buijing (PvdA) en wethouder Frank de Wit (D66) leiden de formatie. Buijing was van 2000 tot 2006 wethouder. De Wit leidde vorige week als informateur al verkennende gesprekken. (Sl01-04, LD02/04-04, LN09-04).

1. Gewapend met 4.200 handtekeningen en geflankeerd door een vaste klant en een vakbondsman protesteert John Zeegers bij de vaste Kamercommissie voor infrastructuur tegen het plan om het fiets- en stallingbedrijf Fietspoint Oldenburger te sluiten. Als het aan NS ligt verdwijnt het na zestien jaar van station Leiden Centraal. Op 1 juli zou het worden overgenomen door een re-integratiebedrijf was in 2013 het plan. ‘Nu weet niemand meer wat er terugkomt, maar wij moeten in ieder geval vertrekken We voelen ons als vuil behandeld’, aldus Zeegers. Voor de vijftien medewerkers is ontslag aangevraagd maar daar stak de vakbond een stokje. Als sprake is van voortzetting van een bestaand bedrijf, moet NS ook het personeel overnemen. NS probeert al jaren in het hele land af te komen van particuliere stallingen en fietsenzaken bij treinstations. De zaak- Oldenburger loopt al sinds 2009. Zeegers: ‘Laatst werden we uitgenodigd voor een gesprek. Kregen we een flutpresentatie over nieuwe pasjes waarmee je een saucijzenbroodje kunt kopen en een fiets kan stallen. Terwijl wij dagelijks vragen krijgen van klanten hoe het hier verder gaat’. (LD0104, Sl01-04).

1. Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem Woningnet Holland Rijnland gaat online. De woningzoekwebsites Woonzicht.nl en Woningmarkt Rijnstreek in Alphen en omgeving maken plaats voor een nieuw systeem voor de hele regio. Op het nieuwe net bieden de negentien corporaties 60.000 huurwoningen aan in veertien deelnemende gemeenten. Als voordeel noemen de corporaties dat de 70.000 woningzoekenden in de regio kunnen zoeken in een veel groter gebied. Ook biedt de nieuwe site meer informatie. Zowel over de woningen als over de buurt. De inschrijfkosten dalen naar 10 euro per jaar. Via de site kunnen woningzoekenden ook een digitale woonkrant-op-maat samenstellen en is direct te zien hoeveel kans je op een bepaalde woning maakt. De toewijzing gebeurt op basis van inschrijftijd. Vanaf 19 maart waren de oude websites niet meer bereikbaar. Woningzoekenden kunnen deze week reageren op 79 woningen in de sociale sector en zes huizen in de vrije sector/koop. ‘De mutatiegraad is de laatste tijd wat gezakt van acht naar zo'n 5,5 tot zes procent’, zegt Hans Al, bestuurder van woningcorporatie Stek in Lisse en woordvoerder van de samenwerkende woningverhuurders. Volgens Al is de lage mutatiegraad het gevolg van nieuw beleid van de rijksoverheid. Stek organiseert een klein feestje ter gelegenheid van de nieuwe website. ‘Alles is soepel verlopen. Ook tijdens de voorbereiding waren er weinig problemen’. (LD28-01, Sl28-01, HOZ23-02, LN02-04, HOZ11-05).

1. Lijstenmakerij Questroo aan de Nieuwe Rijn 51 is de laatste dag geopend. Na 119 jaar gaat de zaak dicht. De huidige eigenaar Mart Helfensteijn (62) die er honderden kilometers lijsten maakte, gaat met pensioen. In 1959 kocht zijn schoonvader Landwehr de kunsthandel van Kobus Questroo. In 1985 ging hij met pensioen en nam zijn schoonzoon de zaak over waar hij sinds 1966 werkte. Zijn vrouw runde tot een paar jaar geleden de kunsthandel Landewehr in de Haarlemmerstraat. Helfensteijn: ‘We maakten zo’n 150.000 lijsten die over de hele wereld hangen’. Vijftig jaar lang werden er staatsieportretten gemaakt’. Van de twaalf lijstenmakers die de stad telde zijn er nog drie over. Vanaf 1 februari werd er uitverkoop gehouden in het pand waarin een makelaarskantoor komt. Helfensteijns grote hobby: op de motor door Ierland en Schotland rijden. (LD21-01).

1. Directeur Jan Maarten Slagter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stopt ermee. Voormalig bestuurder Paul Koster van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt de Leidenaar begin augustus op. Slagter was het boegbeeld van de VEB tijdens de financiële crisis. ‘Ik heb een veelbewogen en spannende tijd meegemaakt’, zegt Slagter. ‘Na zeven jaar wordt het tijd andere interesses de ruimte te geven: onderwijs en journalistiek’. Hij SijHlagter gaat onder meer een boek schrijven over KPN. Ook wordt hij per 1 september medeverantwoordelijk voor de opleiding van bestuurders en commissarissen aan de Nyenrode Business Universiteit. (RTVW01-04, LD01-04).

1. De sloop van de huizen tussen de Groenesteeg en Meelfabriek is begonnen en moet voor zomer zijn afgerond. Nadat het asbest is verwijderd gaat het gebied plat waarna begin 2015 een nieuw bouwproject moet verrijzen. Het gaat om circa zestig woningen met binnenwanden waarmee geschoven kan worden. ‘Buurtbewoners en potentiële bewoners mogen daarbij hun stem laten horen. Tijdens een ontwerpsessie hebben acht architecten hun ontwerp gepresenteerd waaruit twee finalisten zijn  gedestilleerd. Een jury, waarin ook bewoners zitting hebben, kiest het uiteindelijke plan’, aldus Corinne den Ouden van woningcorporatie Portaal. Het wijkje, ingeklemd tussen Oranjegracht, Groenesteeg, Lakenplein en Oosterkerkstraat, maakte deel uit van de grote binnenstadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig. Net iets meer dan een kwart eeuw hielden de woningen stand. (LD01-04, WW28-05)

2. Op de lange duur verdwijnen de verkeerslichten ter hoogte van Haarlemmerstraat en Peiikaanstraat. Bovendien wordt het kruispunt op enkele andere onderdelen aangepast. Een en ander vloeit voort  uit proeven in december 2013 waarbij de verkeerslichten werden uitgeschakeld. De snelheid van de auto’s lag tijdens de proef boven de 30 kilometer. De doorstoom van het verkeer verliep goed, maar het voorrang verlenen aan voetgangers ging minder. De lichten verdwijnen pas als de kruising wordt aangepakt wanneer de helft van de bussen in de Breestraat een route over de Hooigracht en Langegracht krijgt. Dat duurt nog drie tot vijf jaar. (St02-04, LN09-04, LD05-05).  

2. Columnist en dichter Nico Dijkshoorn debuteert in de Leidse Schouwburg als toneelschrijver. De voorstelling ‘Bonus’ gaat over een man die graag deelt. De mensen om hem heen noemen hem een mensenmens en daar kan Bonus zich in vinden. ‘Als je een verhaal vertelt, dan moet je het goed vertellen’, vindt Bonus. En dat doet hij met dia's en in een vlot overhemd. Bonus zingt, Bonus huilt, Bonus legt uit en Bonus rouwt.  De eenakter wordt gespeeld door Jos Veldhuizen. Daarna betreedt de Leidenaar zelf het podium om nog drie kwartier voor te lezen en enkele liedjes te zingen. (RTVW01-04, LD04-04).

2. Gemeenten moeten bij toerbeurt veroordeelde pedoseksuelen die hun straf hebben uitgezeten huisvesten. Dat betogen twee hoogleraren criminologie. Het gaat om zedendelinquenten als Benno L., die sinds kort in Leiden woont.

Hoogleraar Dina Siegel van de Universiteit Utrecht en collega Henk van de Bunt uit Rotterdam onderzochten negen gevallen waarin de huisvesting van veroordeelde pedoseksuelen tot problemen leidde. ‘Bij een opnameplicht kan de burgemeester de zedendelinquent niet weigeren en kun je als bestuurder dus ook niet het verwijt krijgen dat je toestemming hebt gegeven', zegt Siegel. Burgemeesters blijken het nooit goed te kunnen doen, concluderen ze. (VK02-04, RTVW02-04

2. Volgens het Meertens Instituut was in 2013 Thomas de populairste jongensnaam in Leiden. Bij hun geboorte kregen 213 jongens die naam. Bij de meisjes won Anna het met 167 keer. De populariteitlijsten per gemeente wordt voor het eerst online gepubliceerd. In de top vijf van jongen prijken verder Lucas (210), Tim (177), Max (173) en Daan(169). Bij meisjes zijn dat namen Sophie (166), Julia (165), Emma(162) en Anne(146). (LD03-04).    

2. Henk-Jan Guchelaar gaat methoden ontwikkelen om chemotherapie te verbeteren. De ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog van het LUMC krijgt daarvoor, samen met twee collega’s van het Antoni van Leeuwenhoek, een subsidie van 1,1 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding/Alpe d’HuZes.

Het richt zich met name fluoropyrimidines die circa 10.000 patiënten jaarlijks krijgen. Vier procent krijgt last van ernstige bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk zijn. (LD02-04).

2. Schaf de traditionele koopavond af. Een vaste donderdag tot 21 uur is achterhaald. Voor winkeliers in de binnenstad is het veel nuttiger om langer te open zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. Het is een van de opvallendste plannen van het Werkatelier van Leidse binnenstadswinkeliers en vastgoedeigenaren. Zij komen voor de vierde keer bijeen in het Volkshuis aan de Apothekersdijk om de plannen te bespreken. Honderd ideeën bedachten ze om een aantrekkelijk winkelgebied te creëren. Twintig daarvan zijn als meest kansrijk betiteld. Zoals een gezamenlijke webwinkel en gratis draadloos internet voor de hele binnenstad en oplaadpunten voor mobiele telefoons. Op de Koornbrug zou een zondagmarkt kunnen komen met biologisch voedsel, streekproducten en tweedehands spullen. Veel winkeliers vinden de plannen sympathiek, maar hebben het al druk zat. ‘Ik sta zelf in mijn zaak en ik ben actief in de winkeliersvereniging’, zegt Erik Groen van fietsenzaak Trappers op het Gangetje. Leiden gaat zich meer richten op  ‘rode’ klanten. Dat zijn ‘vitale en eigenzinnige trendsetters’. ‘Een stad die zich niet specialiseert, verliest het van de rest’, weet Judith van Deelen van Retail Management Center. (LD03-04, LN09-04).

3. Negen woningen en een voormalige beheerderruimte in de Oosterstraat tegenover het buurthuis, worden gesloopt en er komen vijf nieuwe eengezinswoningen. Die huizen moeten bewoners van de Zeeheldenbuurt een beeld geven om te bepalen of er ook in de rest van de wijk nieuwbouw moet komen. Het stadsbestuur is met dit idee - een proef van woningcorporatie Portaal - akkoord gegaan. Cor Arnoldus, voorzitter van de buurtvereniging, vindt dat er moet worden geluisterd naar de wensen van bewonerscommissie De Zeehelden. De huizen worden gebouwd volgens de wijkvisie die we hebben opgesteld’. Volgens Arnoldus is de buurt nog steeds verdeeld. De commissie wil ook dat nog dit  jaar wordt begonnen met groot onderhoud aan de overige huurwoningen, maar Portaal denkt dit niet te halen. (LD03-04, Sl03-04, HOZ06-04, WW09-04, LN09-04).

3. Museum Volkenkunde, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Afrikamuseum in Berg en Dal gaan fuseren tot het ’Museum voor Wereldculturen’. Minister Jet Bussemaker maakt ook bekend dat de musea ook na 2016 op financiële steun van het rijk kunnen rekenen. Bovendien krijgen de drie 90.000 euro van het Mondriaan Fonds om een eenheid te smeden.  Caroline Soons van het fonds looft de ’voorbeeldrol’ die de musea al sinds de jaren ’90 vervullen, ’door samenwerking, digitalisering en door hun verzamelbeleid’. Ook de overkoepelende Museumvereniging is tevreden, zegt woordvoerster Janneke van Hardeveld. ‘Ze hebben zelf, van onderop, de stap gezet. Het is mooi dat de fusie uit zichzelf is ontstaan’. De drie publiekslocaties en hun namen blijven gehandhaafd. Algemeen directeur Stijn Schoonderwoerd van Volkenkunde krijgt de leiding van het fusiemuseum met het hoofdkantoor in Leiden. Daar worden directie, administratie, marketing en de conservatoren gehuisvest. De collectie wordt anderhalf maal zo groot als die van het Rijksmuseum.   Ontwikkelingen die worden toegejuicht door wethouder Jan-Jaap de Haan en universiteitsbaas Carel Stolker die bij de officiële handeling aanwezig zijn. Er vallen geen gedwongen ontslagen en omdat de collecties worden samengevoegd vereenvoudigt het de uitwisseling. Museum Volkenkunde, dat al 177 jaar bestaat, krijgt waarschijnlijk ook een deel van de collectie van het in 2013 opgeheven museum Nusantara in Delft. De collectie is eigendom van de gemeente Delft en wordt beheerd door Erfgoed Delft. (LD03/04-04, Sl03-04, RTVW03-04, UL08-04).

3. Uitgeverij Koninklijke Brill koopt de Amsterdamse Editions Rodopi. De uitgeverij met een omzet van ruim een miljoen euro per jaar geeft boekenreeksen en tijdschriften uit onder meer op het gebied van filosofie, theologie, sociale wetenschappen, linguïstiek, literatuur en cultuur. In totaal worden ruim 3.000 titels overgenomen met een aanwas van 130 per jaar. (LD04-04).      

3. Het Klok & Peel Museum in Asten (Noord-Brabant) wint de Museumprijs 2014. Het museum ontvangt 100.000 euro, maken het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, initiatiefnemers van de prijs die in 1990 werd ingesteld, bekend. Elk jaar is er een andere categorie. Dit jaar zijn natuurhistorische musea kandidaat. Met 49 procent van de bijna 34.000 publieksstemmen verslaat het museum ruimschoots de andere genomineerden: Naturalis in Leiden (tweede met 22,8 procent van de stemmen), het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Mensen konden vanaf 3 maart via museumprijs.nl hun stem uitbrengen op hun favoriete museum. Een vakjury selecteerde de kanshebbers. (RTVW03-03, Sl04-03, LN05-03, RTVW03-04, LD04-04).

3. Burgemeester Henri Lenferink trekt tot 24 april de drank- en horecavergunning in van theehuis Loungeroom 27 aan de Hoge Rijndijk 126.

De eigenaar heeft zich volgens de gemeente niet gehouden aan uiteenlopende regels en voorschriften. Zo was er twee keer geen leidinggevende aanwezig, bleek bij controles. Er mogen ook geen gokautomaten meer in de zaak, die om middernacht gesloten moet zijn. (Sl02-04, LD03-04, HOZ06-04, LN16-04).

3. In de Theda Mansholtstraat in de Stevenshof branden ’s nachts twee geparkeerde auto's uit. Op 28 februari brandde van dezelfde eigenaar Panos Baharifar ook al een auto, een Smart met reclame van zijn zaak er op, uit. Toen was er sprake van brandstichting. Opzet wordt ook nu niet uitgesloten. In welke hoek de eigenaar van een Grieks restaurant aan de Herenstraat moet denken, weet hij niet. Evenals de eigenaar van de andere auto constateert hij dat de buurt veel last heeft van baldadige hangjongeren, die vaak voor zorgcentrum Stevenshof bivakkeren en drugs gebruiken. (LD04-04, HOZ06-04).

3. In het kader van het Kooipleinplan start de bouw tussen flatgebouw De Waaijer en de Willem de Zwijgerlaan. Heijmans-projectontwikkelaar Bram van Eck meldt dat er 35 appartementen komen die in april of mei 2015 klaar zijn. Op de plek ernaast, ingeklemd tussen Kooilaan, Willem de Zwijgerlaan en Curaçaostraat, worden 38 appartementen gebouwd. Deze zomer begint de aanleg van huizen tussen de Kooilaan en de Ringkade. Hier komen vijftig huurappartementen en ook vier rijwoningen in de sociale sector voor woningcorporatie De Sleutels. Tussen de Surinamestraat en de Ringkade worden twintig eengezinswoningen gebouwd, evenals vijftig appartementen, die in de vrije verkoop of verhuur gaan. Er worden ook zes studio’s gebouwd, die kunnen worden gekoppeld aan een bovenwoning. De huizen op deze locatie worden begin 2017 opgeleverd. Volgens Van Eck worden er ook eengezinswoningen gebouwd tussen de Bernhardstraat en de Bernhardkade, maar dit gebied is nog in ontwikkeling. Op het vernieuwde plein komen twee grote supermarkten. Mogelijk vestigt de huidige Albert Heijn zich tussen de Bernhardkade en de Kooilaan. Op de tunnelbak van de Willem Zwijgerlaan wordt een rotonde aangelegd, waardoor de verbinding tussen de Kooilaan en de Willem de Zwijgerlaan beter wordt. Er is ook plaats voor commerciële ondernemingen en dat geldt ook voor het Jan Pieterszoon Coenhof, Van Riebeeckhof en Stuyvesanthof. Er worden twee grote parkeergarages gebouwd, onder het appartementencomplex tussen De Waaijer en de Willem de Zwijgerlaan en onder de supermarkt tussen de Curaçaostraat en de Kooilaan. Uiteindelijk wordt  het een autoluw plein. Ter gelegenheid van de start wordt voor betrokkenen bij het project, de omwonenden en ondernemers een stuk opgevoerd door theatergezelschap ‘Gajes’. Daarbij wordt het bouwterrein tot leven gewekt: groot materieel verrijst en tussen de graafwerkzaamheden voeren bouwvakkers acrobatisch toeren uit op het  ritmisch kabaal van de heimachine op de voormalige locatie van het Mare college. (LD29-03, LeidenNoord17-03, LD02/03/04-04, Sl04-04).

3. Een Jemenitische promovendus heeft zijn proefschrift opnieuw moeten laten drukken omdat hij in zijn dankwoord Allah bedankte, wat volgens de Universiteit Leiden verboden is. In de eerste druk van zijn proefschrift over donorhulp in ontwikkelingslanden schreef Moosa A. A. Elayah in zijn dankwoord: ‘I owe a debt of gratitude and sincere thanks to Almighty Allah for his guidance and comfort throughout the duration of this dissertation’. In de tweede druk is het gehele dankwoord verdwenen. In 2012 stapte jurist Fred Schonewille nog naar het College van Promotie omdat hem werd verboden God te bedanken met een ingekorte versie van psalm 111.10 (De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid). De jurist werd door het college in het gelijk gesteld. Naar aanleiding hiervan is het reglement gewijzigd. Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke had het niet gehoeven. ‘Er is iets te voortvarend gehandeld. Wel blijft enige terughoudendheid geboden’. Het promotiereglement uit 2008 gaat wellicht op de schop. (Mare03/10-04, RTVW05-04).

3. B en W vinden een verbinding tussen de Vlietlanden en de polder Cronesteyn essentieel bij de aanleg van de Rijnlandroute. In een reactie op de plannen voor de verbindingsweg tussen A4 en A44 vindt Leiden dat een doorgang onder de Europaweg toegankelijk moet worden voor dieren, fiets- en wandelverkeer. De gemeente is verbaasd dat het niet in de plannen staat, terwijl daarover eerder afspraken zijn gemaakt. Verder zijn er zorgen over fietsverkeer en openbaar vervoer bij het Lammenschansplein en de Plesmanlaan en is de wens dat de verdiepte weg langs de Stevenshof op zes in plaats van vijf meter diepte gaat lopen. Dat beperkt de overlast voor de buurt. Leiden maakt zich bovendien zorgen over de hellingbanen van fietspaden op het Lammenschansplein. Fietsers zouden er nogal een klim moeten maken. De gemeente waarschuwt voor aantasting van de natuur in de Oostvlietpolder. De provincie zou meer aandacht moeten besteden aan afspraken met bewoners die rechtstreeks worden getroffen, bijvoorbeeld de laatste melkveehouderij in Leiden. Voor de burgers zijn er op 8, 9 en 10 april inloopavonden waar de ontwerpen te zien zijn en ambtenaren uitleg geven. Bezwaren tegen de weg kunnen tot 8 mei worden ingediend. (RTVW03-04, LD04-04, LN09-04).

 3. De Ingenieur Tjalmaweg (N206) tussen Leiden en Katwijk is veruit de onveiligste weg in de regio. Op het stuk bij Rijnsburg is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur, is er een talud en een greppel en uitloopstroken ontbreken. Bovendien is de rijrichtingscheiding smal evenals de rijstrookbreedte. Dat blijkt uit een provinciaal ANWB-onderzoek waarvan de resultaten en aanbevelingen in het provinciehuis worden overhandigd. Met de EuroRAP-methode wordt de veiligheid van wegen gemeten en ingedeeld in één tot vijf sterren. Ongeveer een derde van de provinciale wegen krijgt de kwalificatie veilig en drie procent scoort slechts één ster. Om alle wegen aan drie sterren te helpen zijn vooral meer vangrails en extra rijstroken nodig. Provinciale wegen beslaan slechts zes procent van het wegennet maar er valt een kwart van alle verkeersslachtoffers.

(RTVW03-04, LD04-04).

3. Voor leerlingen die dreigen te stoppen met hun opleiding wordt op het ID College aan het Rapenburg een speciaal project ten doop werd gehouden. Het heet Roem&Poen en is een initiatief van Nathalie Lecina (34) van Studio Moio. Mariem Yakoubi (28) begeleidt de studenten. Lecina: ‘Dit is een Leids initiatief, maar er is ook al interesse van andere plaatsen uit het land - zoals Rotterdam en Zwolle - die onze aanpak willen uitvoeren. Het is belangrijk dat studenten de juiste opleiding kiezen zodat hun kansen op een baan worden vergroot’. (LD04-04).

3. Vanaf de basis Kourou in Frans Guyana heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de eerste van een reeks waarnemingssatellieten gelanceerd. De 2,3 ton zware Sentinel-1A wordt om  23.02 uur gelanceerd met een Russische Sojoez-raket. Ruim 23 minuten later bereikt de kunstmaan zijn baan op 693 kilometer hoogte. De satelliet gaat deel uitmaken van het Copernicus-systeem, dat mensen op aarde van een schat aan informatie over veiligheid en milieu voorziet. Na het uitvouwen van de vijf zonnepanelen en twee radarantennes, waarvoor het Leidse bedrijf Dutch Space een nieuwe technologie ontwikkelde, moeten de instrumenten aan boord op hun werking getest en geijkt worden, waarna het systeem over drie maanden operationeel wordt. Samen met de in 2015 te lanceren Sentinel-1B zendt de  kunstmaan dag en nacht radarbeelden van het aard- en zeeoppervlak door van Europa, Canada en de poolgebieden. De openbare beelden kunnen ongeacht de weersomstandigheden worden gemaakt. Het netwerk van satellieten wordt de komende jaren uitgebreid met kunstmanen voor andere gespecialiseerde waarnemingen. (LD03-04, ND05-04).

3. Claudette Tjen-A-Tak neemt afscheid als directeur van opvanghuis Rosa Manus aan de Opaalstraat. ‘Ik beschouw het als mijn levenswerk. Het huis is aan mijn ziel gebakken’. Het complex heeft 56 opvangplekken voor vrouwen en hun kinderen, verdeeld over 23 appartementjes. Er staat er nooit één leeg. Maar geen enkele vrouw, die hier voor hulp aanklopt, wordt weggestuurd.’Er

wordt in ontstellend veel relaties gemept. Vrouwen die het zich kunnen permitteren, zetten zelf een punt achter zo’n relatie’, aldus Tjen-A-Tak. Toen ze zo’n twintig jaar geleden in Leiden kwam werken, voegde ze de twee vrouwenhuizen in de stad samen: Cassandra aan de Boerhaavelaan met een feministische grondslag en Cortona aan de Haagweg. Ze begint een eigen bureau maar blijft mensen begeleiden en coachen. Bij haar afscheid wordt een symposium gehouden over vrouwenopvang. Ze overhandigt daar een boek aan Hedy d’Ancona over veertig jaar vrouwenopvang in Nederland dat ze schreef samen met Lidy van den Broek. (LD29-03).

4. De regionale afvalverwerkers Vliko en Kluivers (plastic- en papierrecycler) verhuizen van Leiderdorp naar Zoeterwoude, maakt Louis Sciarli van de overkoepelende Shanks Group bekend. Vliko zit aan de Achthovenerweg die te smal is voor het zware vrachtverkeer dat dagelijks af en aan rijdt. Kluivers zit aan de Draadbaan op bedrijventerrein Baanderij. In 2016 moeten beide bedrijven in industriegeied Grote Polder de 3M-locatie betrekken. Er komt geen grote sorteerinstallatie maar het komt een doorvoerstation naar een groot complex in Wateringen, waar het wordt gescheiden en gerecycled. Eerder deze week laten bewoners uit de woonwijken naast de Grote Polder op een bijeenkomst weten fel tegen de komst te zijn. Het provinciebestuur heeft later dit jaar het laatste woord. (LD04-04, LN09-04)

 4. Medicijnenonderzoekversneller TI Pharma op het Bio Science Park Leiden fuseert met het Eindhovense Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), gespecialiseerd in moleculaire diagnostiek. Beide bedrijven hebben de status van ’technologisch topinstituut’ - een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Het vergroot de kansen om aan te haken bij de Europese ’Grand Challenge’ op het gebied van de gezondheidszorginnovatie. Doel is om nieuwe, op de persoon toegesneden vindingen, sneller bij de patiënt te krijgen. Van landelijke aanjager van farmaceutisch onderzoek die de overheid in 2006 in het leven riep, is het uitgegroeid tot internationale consortiabouwer. ‘We zijn wereldwijd aan het koppelen’, zegt zakelijk directeur Jorg Janssen. (LD04/09-04).

4.  Na 25 jaar treedt Taxi De Groot niet meer op als ’dienstchauffeur’ voor de gemeente. Het bedrijf mist voortaan ruim 700 ritten en zo’n 40.000 euro per jaar. Officiële bezoekjes van B en W maar ook ritten om ambtenaren te vervoeren die anders niet op hun werk kunnen komen. Taxi Brouwer uit Noordwijk neemt de klus over.  Manager Joke Brouwer is heel tevreden. ‘We rijden met hybride Mercedes E300-taxi’s. Comfortabel en goed voor het milieu.

Sinds november is het bedrijf ook verantwoordelijk voor de alle zorgtaxiritten in de regio. Eltax betreurt geen kans te hebben gekregen: ‘Je hebt in Leiden genoeg goede taxibedrijven’. (LD04-04).

4. Stichting ‘Vier het Leven’ start haar activiteiten in Leiden met een bezoek aan de voorstelling van het Nationale Ballet in Leidse Schouwburg. Fonds 1818 verstrekte daarvoor een subsidie. De stichting biedt ouderen die niet graag alleen op stap gaan een begeleid avondje uit aan in de schouwburg of het theater. Het is de bedoeling dat ook omliggende gemeenten bij het werk worden betrokken. (LN26-02). 

4. De Leidse architect Marcel van Dijk en zijn vrouw Liesbeth verhuizen met hun kantoor en woning naar de in 1875 gebouwde Gevers-Deutz Bewaarschool aan Deutzstraat 19 in Oegstgeest, die ze in juli 2013 kochten. Het is bijna klaar. Het kantoor aan het Pieterskerkhof sluit. De kleuterschool bestaat uit drie lokalen, die in bouwtijd decennia uit elkaar liggen. Van Dijk: ‘Die vergden allemaal een eigen aanpak’. In het oudste gedeelte bracht hij weggemetselde ramen in de voorgevel terug evenals de oorspronkelijke de houten plafonds. Het schoolplein bestaat nog grotendeels uit tegels al is er een ruime zithoek geplaatst. (LD04-04).

4. Op het dak van sloopbedrijf Van Diemen aan de Admiraal Banckertweg  liggen 140 zonnepanelen. Dat gebeurde in samenwerking met het Leidse bedrijf Enetec Energy Solutions. Arjen de Mare van Enetec en directeur Edwin van Dieren maakten het plan voor het opwekken van duurzame energie voor het eigen bedrijfspand in Industrieterrein De Waard. De panelen leveren 35 kilowattuur per jaar en voorzien zo in circa 40 procent van de energiebehoefte van het bedrijf. De investering moet zich in ongeveer elf jaar terugverdienen. Dat is zonder rekening te houden met fiscale voordelen van twee milieuregelingen. Die zijn onmisbaar voor ondernemers die willen investeren in duurzame energiebronnen. Omdat de kilowatt uurprijs (kWh) voor ondernemers lager is dan voor particulieren is rendabel investeren in zonnepanelen anders onmogelijk. (Sl04-04, LD05-04).

4. Stichting Diogenes laat de gemeente weten het pand aan de Oude Varkenmarkt 13 niet te kopen. Daarmee dreigt het definitieve einde voor het Wagenmakersmuseum dat er is gehuisvest. De stichting poogde de nalatenschap van wagenmaker Jacob de Groot te reden. Het museum - al jaren slecht bezocht - kwam in de problemen omdat de gemeente het pand wil verkopen. De collectie gereedschappen heeft volgens kenners als afzonderlijke museumstukken nauwelijks waarde. Maar met het oude bedrijf vormt het de enige authentieke wagenmakerij die Nederland nog kent. Het plan was dat wagenmaker Paul Kemper uit Oudewater de werkplaats zou beheren en er zijn eigen bedrijf zou runnen. Diogenes zou na aankoop de begane grond verhuren of verkopen en op de bovenverdiepingen appartementen maken. Diogenes-voorzitter Laurens Beijen: ‘Kemper slaagde er niet in om te laten zien hoe hij de kosten van de benedenverdieping kan terugverdienen’.  Paul Kemper: ‘Ik ben hier anderhalf jaar mee bezig en moest wel even slikken. Wat Diogenes vroeg was voor mij te veel’. De gemeente kondigde begin maart aan dat het pand snel in de verkoop gaat. (LD08-04).

5. Kapper Alex Koek op de Oude Rijn laat zijn klanten zelf de prijs van hun knipbeurt bepalen. De eigenaar van de eenmanszaak: ‘Ik heb het eerst een beetje uitgeprobeerd op nieuwe klanten. Dan vroeg ik na de knipbeurt: wat is het je waard? De reacties waren heel leuk, dus heb ik de stap gezet. Het komt oorspronkelijk uit het Boeddhisme. Wat mij aanspreekt is de vrijgevigheid naar elkaar toe. Het Dana principe. Ik doe mijn best om iets moois te maken en de klanten geven mij daar iets voor terug. Je ziet in de handel op dit moment ook dat veel mensen ruilen of delen. Delen is het nieuwe hebben, daar geloof ik in’. Die oude prijslijst? Dames betaalden voorheen iets meer dan 40 euro voor wassen, knippen, drogen en mannen 35’. (LD19-04).

5. De Leonardo Stichting, die onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aanbood, is failliet, maakt NRC Handelsblad bekend. De curator kijkt of sprake is van onbehoorlijk bestuur en benadeling van schuldeisers. Bij de stichting konden scholen een concept inkopen waarmee zij onderwijs konden geven aan hoogbegaafde kinderen. De scholen richtten speciale klassen in en stelden docenten aan voor vakken als filosofie, Spaans en schaken. Zo heeft de Anne Frankschool een klas waar volgens de methodiek van de stichting onderwijs wordt gegeven. De stichting werd op 4 maart failliet verklaard en schuldeisers vorderen ruim 150.000 euro. Directeur Natasja Vranken zegt dat oprichter Jan Hendrickx, die de stichting in 2010 verliet, er een puinhoop van heeft gemaakt. Hendrickx ontkent en zegt dat er voorjaar 2009 toen hij de boekhouding overdroeg aan Vranken nog een voordelig saldo van vier ton aanwezig was. (NRC05-04, RTVW05-04).  

4/5. Xenia aan de Kloosterpoort bij de Hooigracht, het eerste jongerenhospice van ons land, wordt na vijf jaar geld inzamelen officieel geopend.  Er is plaats voor zes jongeren tussen de 16 en 35 jaar, die er in hun laatste levensfase een ‘thuis’ kunnen vinden. Voor de inrichting en exploitatie is Xenia grotendeels afhankelijk van donaties en giften. Initiatiefnemer Jacqueline Bouts, verpleegkundige in het LUMC, vindt de centrale ligging in de stad belangrijk. Ook de inrichting van designer Inge Storm is speciaal afgestemd op de doelgroep. Geen babycrèche of bejaardenthuis maar muren met een kleurtje, een loungebank, grote tv’s en semi-antieke kasten in de zes slaapkamers. Een grote woonkeuken met kookeiland en een badkamer met plafond versierd door kunstenaar Barbara van Druten. De architectuur is van Erik van Tussenbroek en Piet van Veen. De verpleegkundigen zijn in dienst van Activite en er zijn zo‘n vijftig vrijwilligers actief. Over twee weken nemen de eerste jongeren er hun intrek. Ambassadeur van Xenia is de 20-jarige Sander Tichler die op zijn zevende de diagnose Ewingsarcoom kreeg en na vele chemokuren, operaties en bestralingen in 2010 te horen kreeg dat hij niet meer zal genezen. Zijn motto is: ‘Geniet van elke dag’. (LD05-04, Sl07-04).               

5. Het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan is de grootste stijger als het om nieuwe brugklassers gaat. Komend schooljaar worden 220 nieuwe leerlingen vermeld, tegen 151 dit schooljaar. De vestiging aan de Mariënpoelstraat verwacht een daling van 238 naar 205. Evenals het Visser ’t Hooflyceum aan de Kagerstraat en de Leidse Hout (van 172 naar 150). De vmbo Boerhaavelaan loopt terug van 115 naar 95. Bij het Da Vinci College is in de Kagerstraat sprake van een lichte daling (205 - 200) en een stijging bij het Leonardo College (115 -140). Groei is er bij het Stedelijk Gymnasium (360 -400) en Marecollege (89-100) terwijl het Vlietland College in de min zit (227 – 200). (LD05-04).  

5. De Leidse politiek wil de nieuwe stijl van de afgelopen vier jaar voortzetten. De meeste passages zijn dezelfde als in het bestuursakkoord van vier jaar geleden. De negen politieke partijen ondertekenen het akkoord later deze maand. De fractievoorzitters hebben tot 8 april om aanpassingen voor te stellen bij D66-lijsttrekker Robert Strijk. Hij wil in elk geval aan één puntje schaven: het aanbieden van verschillende keuzes in raadsvoorstellen. Dan kan de gemeenteraad meer kanten uit dan alleen tegen- of voorstemmen, met eventueel kleine wijzigingen. Het is de bedoeling dat het nieuwe college opnieuw slechts een beperkt aantal punten vastlegt zodat de raad ruimte krijgt voor politieke discussie. Op de Ringweg-Oost na zijn alle afgesproken plannen de afgelopen periode uitgevoerd. (LD05-04).

5. De Leids-Zoeterwoudse band Klavan Gadjé brengt de derde cd uit onder de titel ‘Allesbrander’ in de Culturele Vrijplaats aan de Middelstegracht. De achtkoppige groep speelt zigeunermuziek met een poldersausje. (WW02-04).

5. De oudste muziekvereniging van Leiden, Harmoniekapel Werkmans Wilskracht, geeft een donateursconcert in het gebouw van zustervereniging De Burcht aan de J.C. de Rijpstraat 21. Op het programma staan muziekstukken van Hazes tot een oude concertmars, een modern concertwerk en swing. Het orkest, 28 man/vrouw sterk, staat onder leiding van de dirigent Rein Quint. (Sl31-03, Mare03-04).

5. Wethouder Roos van Gelderen opent de nieuwe loods van de zeeverkennersgroep Jan van Galen in de Merenwijk. Het nieuwe onderkomen en de opslagruimte voor de boten vervangt de oude versleten romneyloods. (WW19-03, WW02-04).

5. De gemeente krijgt van het rijk de komende jaren een miljoen euro extra. Dat staat in voorlopige cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten krijgen geld voor elke inwoner, maar ook voor wegen en scholen. In mei zijn de definitieve bedragen bekend. (LD05-04).

5. De Nederlandse voorronde van de internationale Chinese taalwedstrijd ‘Chinese Bridge’ wordt gehouden in het Visser 't Hooft Lyceum aan de Kagerstraat. Deelnemers van negen scholen worden getest op taalvaardigheid, kennis van China en tonen hun vaardigheden in Chinese zang, dans, toneel en kalligrafie. De winnaars mogen naar de halve finale in China. Namens het Visser doen zeven leerlingen mee. Op deze school krijgen alle brugklassers een half jaar Chinees om kennis te maken met de taal. Vanaf 2015 kunnen vwo-leerlingen een officieel eindexamen Chinese Taal afleggen. (LD28-03, LD07-04).

5. De monumentale boogbrug in de tuin van Kasteel Oud Poelgeest wordt gerestaureerd. Gedeputeerde Han Weber en Henk Dijkstra van het Prins Bernhard Cultuurfonds - dat meebetaalt - geven daarvoor het startsein. De brug bij de vijver is een rijksmonument, vanwege de leeftijd (1820), de vormgeving en het materiaalgebruik. Ook de decoratieve waarde van de brug - als karakteristiek en functioneel onderdeel van een van een buitenplaats - telde mee bij de toewijzing van de monumentenstatus. (LD09-04).

5. De 121 driekamerappartementen van het nieuwe project Skyline-Next,  verdeeld over drie gebouwen aan de Willem de Zwijgerlaan, gaan in de verkoop. Corporatie Portaal verwacht dat het plan in september kan starten. Als 35 procent is verkocht wordt de eerste paal geslagen De prijzen liggen tussen de 150.000 en 200.000 euro. Een parkeerplaats onder de flat kost  drie tot vijf mille.  Het ontwerp is van architectenbureau Arons en Gelauff uit Amsterdam. De gebouwen krijgen de namen Sterrenwacht, Burcht en Poort. (LD02-04).

5. Loco-burgemeester Robert Strijk bezoekt de 100-jarige Catharina Lepelaar – Van Egmond in bejaardencentrum Haagwijk aan de Beethovenlaan. Ze groeide op als jongste in een gezin met twaalf kinderen en werkte na de lagere school als dienstbode. Op 1 september 1937 trad ze in het huwelijk en heeft een zoon en twee kleinkinderen. Ze heeft nog een goede gezondheid. (LN09-04, HOZ13-04).  

5/6. Leidse musea zetten deuren wijd open tijdens het nationale museumweekend met als thema ’Doe een museum’. De entree is 1 euro. Alle buren krijgen aan de vooravond een speciaal gratis welkom. In Boerhaave houdt directeur Dirk van Delft onder meer rondleidingen en lezingen. In de Hortus Botanicus is een speciale expositie van stinzenplanten en vroege bloeiers. Met de opbrengst wordt een nieuwe Chinese kruidentuin aangelegd langs de Witte Singel. De kosten daarvan bedragen 55.000 euro. In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) kunnen bezoekers zelf aan de slag als tekenaar. Romeinse beelden, zoals dat van keizer Trajanus, dienen als modellen. In Museum Naturalis zijn workshops over prepareren en bezoekers mogen zelf objecten bestuderen. Ook in Museum Volkenkunde worden diverse workshops, zoals salsadansen, aangeboden. De Lakenhal en het Sieboldhuis bieden rondleidingen aan langs de nieuwste tentoonstellingen van fijnschilder Gerrit Dou en Sekimori Ishi Modern. (Mare03-04, Sl04-04,LD07-04, WW09-04).

6. Voetbalclub FC Boshuizen degradeert na één seizoen uit de hoofdklasse na een thuisnederlaag van 1-5 tegen Hollandia. In 22 wedstrijden worden niet meer dan zeven  punten vergaard. RKAVV heeft als voorlaatste 22 punten en kan in de resterende vier duels niet meer worden achterhaald. Trainer Steef Roodakkers richt zich na de ‘schoonmaak in de selectie’ al op het volgende seizoen in de eerste klasse. (LD07-04, LN09-04). 

7. De slangentoren bij de voormalige brandweerkazerne aan de Langebrug wordt mogelijk een bed-and-breakfast. Studentenhuisvester Duwo is in gesprek met een geïnteresseerde. Voor de zomer valt de beslissing. Ook slopen van de toren, die zestig jaar oud, twintig meter hoog is en vroeger werd gebruikt om brandweerslangen te drogen, is een optie. Eerder waren er al ideeën om het te gebruiken voor lezingen en de opslag van boeken. Die plannen bleken niet haalbaar. Duwo verwacht in juni een uitspraak van de Raad van State over de bezwaren tegen de bouw van 217 studentenappartementen. Als dat positief is begint de bouw na de zomer. De toren staat volgens Duwo in de weg. Als de verkoop van de slangentoren doorgaat, worden de appartementen er omheen gebouwd. Anders gaat de toren tegen de vlakte. Bij verkennend onderzoek op het bouwterrein komen medio april de eerste archeologische vondsten aan het licht. Het gaat om water- en beerputten en gemetselde funderingen uit de middeleeuwen tot de 18de eeuw. (LD07-04, Mare10-04, LD16-04, HOZ20-04, LN23-04, WW23-04).

7. De maandelijkse sirenetest klinkt één minuut later dan normaal: 12.01 uur. De vertraging is nodig wegens de voorbereiding van de samenvoeging van de Gemeenschappelijke Meldkamers van de Veiligheidsregio's Hollands Midden en Haaglanden eind mei. Op maandag 5 mei wordt geen test uitgevoerd in verband met de viering van Bevrijdingsdag. Op maandag 2 juni wordt het proefalarm voor het eerst gegeven vanuit de gemeenschappelijke meldkamer in De Yp in Den Haag. (Sl07-04).

7. De Musschenbroekstraat is vijf weken dicht voor auto’s tussen de Hansenstraat en Pasteurstraat, voor een nieuwe bestrating. Na de bouw van de twee flats in het project Skyline is het deel tussen de Haarlemmertrekvaart en Hansenstraat al opnieuw ingericht. (LD05-04).

7. De gemeente mag weer meeuweneieren verwisselen. Leidenaars met een nest op het dak kunnen aanvragen dat een medewerker eieren door kunststof exemplaren vervangt. Vanwege de broedperiode mag dat alleen tussen 15 april en 1 juni. Vorig jaar diende Leiden de aanvraag in samen met Haarlem en Alkmaar maar omdat het papierwerk niet in orde was wees het ministerie de aanvraag af. De proef met de meeuwbestendige gele vuilniszakken loopt eind dit jaar af. Dan hoopt de gemeente tweederde van de ondergrondse containers in de binnenstad te hebben geplaatst. (RTVW07-04, Sl07-04, LD08-04, WW09-04, LN09-04, St09-04).

7. Buurtvereniging Houtkwartier stapt naar de Raad van State om bouwplannen in de wijk aan te vechten, staat in een brief aan de bewoners. De deelplannen zorgen volgens voor de buurtclub voor een optelsom die zorgt voor verkeersoverlast, ‘verstening’ en waterafvoerproblemen. (LD08-04).   

7.  Vier werknemers van de failliete Hillegomse aannemer Veenman&Vink werken door aan de bouw van appartementen in de voormalige drukkerij van Eduard IJdo aan de Koppenhinksteeg. Het was de belangrijkste klus van het bedrijf dat twee weken geleden het faillissement aanvroeg. Ontwikkelaar Hans Bakker wil graag door met Veenman&Vink omdat het bedrijf kwalitatief goed werk aflevert. Het project geeft nog voor een jaar werk. Curator Jacqueline Regeling verwacht snel een besluit over een doorstart met ongeveer acht werknemers. (LD11-04).

7. El Cid is vanaf dit jaar officieel de introductieweek in augustus voor de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Agnita Mur, collegelid van de hogeschool en Simone Buitendijk, vicerector van de universiteit ondertekenen daarvoor de overeenkomst. Motto is dit jaar ‘Fast Forward’. Afgelopen zomer kwam het record van de introductieweek op 3.113 eerstejaars. Dit jaar kunnen het er, met 1.000 hbo-studenten erbij, meer dan 4.000 worden. Die grote groei levert wat organisatorische puzzels op. De welkomstbijeenkomst in de Hooglandse kerk, vorig jaar al in twee sessies, wordt nu waarschijnlijk in de open lucht gehouden. Studentenverenigingen zitten met een probleem omdat de sociëteiten te klein zijn. En er wordt nog gezocht naar een groot feestterrein. ‘We gaan  een nieuw deelnemersrecord neerzetten’, zegt voorzitter Pieter Bol van de commissie, die uit zes studenten bestaat. (UL07-04, Sl07-04, LD08-04).

7. Na het succesvolle project ’Missing Links’, waarbij vrijwilligers twee miljoen namen aan scans van doop-, trouw- en begraafregisters koppelden, begint Erfgoed Leiden en Omstreken aan een tweede, soortgelijk project. Vrijwilligers moeten nu namen van mensen koppelen aan scans van notariële akten. Het oude notarieel archief van Erfgoed Leiden omvat 80.000 akten zoals testamenten, boedelinventarissen en huwelijkse voorwaarden. Na de monsterklus hoeven mensen op internet niet meer een compleet boek met akten door te bladeren, maar krijgen ze direct een foto te zien van de akte van de persoon die ze zoeken. De vrijwilligers doen hun werk thuis en worden beloond met gratis afbeeldingen uit de collectie. (Persb. EL&O07-04, LD08-04).

8. In het pand in de Breestraat 149 waar voorheen drogisterij Schlecker zat is het nieuwe restaurant ‘149 Bites & Drinks’ geopend. In het naastgelegen pand 147 is de keuken ondergebracht. Eigenaar is Hagenaar Erik Holtrust. Bedrijfsleider is Milou van Balen en chef is Robert Loebensteijn. Er worden onder meer Italiaanse, Mexicaanse en Vietnamese gerechten geserveerd. (LD08-04).    

8. Voor de tweede dag op rij zijn er problemen met het treinverkeer tussen station Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn. Enige tijd rijden er helemaal geen treinen doordat werkzaamheden zijn uitgelopen. Een dag eerder zijn er  problemen met een overweg die het afgelopen weekeinde was geplaatst. Volgens de SP is er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud. Prorail spreekt dat fel tegen en zegt dat het traject extra kwetsbaar is door het enkele spoor. (RTVW07/08-04).

8. Het Leidse hightechbedrijf Mimetas is door de Dierenbescherming genomineerd voor de  'Lef in het Lab'-prijs. Mimetas maakt ‘organen op een chip’ waarmee geneesmiddelen op tienduizenden microscopisch kleine weefsels getest kunnen worden, in plaats van op proefdieren. Paul Vulto en Jos Joore van Mimetas ontwikkelden celkweekplaten, die een werkend alternatief lijken te zijn. Op deze platen groeien cellen en weefsels in minuscule kamertjes van 50 nanoliter, ongeveer een duizendste druppel. (LD09-04).

8. Govert van Gorcum is de nieuwe voorzitter van de afdeling Leiden van KWF Kankerbestrijding. Hij neemt tijdens de halfjaarlijkse wijkhoofdenvergadering die functie over van Hans Maarten Hazelbag die zeven jaar voorzitter was. Leiden staat in de top vijf van de jaarlijkse collecteopbrengst. (LD09-04).  

8. Omdat de gemeente de verouderde kunstgrasvelden van voetbalclubs Docos, GHC, Lugdunum en korfbalvereniging Pernix voorlopig niet wil vervangen, lopen honderden sporters onnodig gevaar. Dat zeggen drie voorzitters van de voetbalclubs. Docos stuurt een brandbrief aan de  gemeente. Dit veld is met dertien jaar het oudst. Bij GHC twaalf jaar. Voorzitter Dick Barnhoorn: ‘Het oude veld is zo plat als een dubbeltje en riskant’. Collega van Lugdunum,  Phil Verstraaten, spreekt van een ‘drama’. De gebruikelijke levensduur is tien jaar, bij normale bespeling. Maar het kunstgras in Leiden wordt veel intensiever gebruikt. Het veld voldoet bovendien niet aan de eisen van NOC*NSF en zijn daardoor ook niet meer verzekerd bij de KNVB. De gemeente zegt met borstelmachines het veld onder handen te willen nemen. Maar volgens de club gebeurt dat al jaren vlak voor de NOC*NSF-keuring en biedt dus geen soulaas. UVS en korfbalclub Sporting Trigon, die ooit als eerste Leidse club kunstgras kreeg, hebben inmiddels nieuwe velden. (LD09-04).

9. Het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) wint de tweejaarlijkse publieksprijs Klinische Chemie. De prijs wordt uitgereikt op het 67ste voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) in Veldhoven. Het ziekenhuis wint met een proef om patiënten met een niertransplantatie zelf hun kreatinewaarde te laten monitoren. Juryvoorzitter Frits Voermans prees de ’internationale potentie’ van het project: zo kunnen eventuele afstotingsverschijnselen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en het bespaart patiënt en ziekenhuis veel polikliniekbezoeken. (LD11-04).

9. Europese lexicologen, die zich bezighouden met woorden en hun betekenis, gaan samenwerken om dit Europese culturele erfgoed toegankelijk te maken. De club van taalinstituten uit 29 Europese landen hebben hiervoor 700.000 euro ontvangen van Cost, een organisatie die wetenschappelijke samenwerking in Europa stimuleert. Een van de betrokken organisaties is het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), dat in Leiden zetelt. Het INL is de samensteller van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Algemeen Nederlands Woordenboek. Doel is een Europees woordenboekportaal op te zetten, het vaststellen van standaarden voor het digitaliseren van papieren woordenboeken, en raakvlakken tussen de Europese talen onderzoeken. (LD09-04).

9. Leefbaar Leiden verandert in rap tempo in een soort lokale afdeling van de PVV. Daarvoor waarschuwt Bram Pater, die vier jaar duoraadslid was voor de partij. Hij neemt afscheid wegens de steeds hardere koers. Ook Frans Lardee vertrekt. Een jonge generatie PVV’ers staat klaar. Zoals Tomas Kok (22) die  sinds afgelopen zomer in Leiden woont. Sinds zijn komst heeft Leefbaar Leiden zich fel uitgesproken tegen de komst van de moskee aan de Ter Haarkade en de huisvesting van pedoseksueel Benno L. Eerder stemde de partij vóór het bestemmingsplan waaronder de moskee valt. (LD09-04).

9. Hangjongeren veroorzaken bij het gezondheidscentrum in de Stevenshof veel overlast. Buurtbewoners klagen dat de jeugd alcohol drinkt, drugs gebruikt en dealt. Een bewoner van de Theda Mansholtstraat, die de buurt vertegenwoordigt, meldt dat maar blijft anoniem omdat hij bang is voor vergeldingsacties ‘De jongeren weten dat ze niet worden gecontroleerd en daardoor wordt de overlast steeds extremer’. De politie zegt alle jongeren te kennen en bij een melding op te treden. Bij overtredingen worden jongeren bekeurd. Volgens jongerenwerker Marlon Scholsberg is de groep jongeren rustiger dan de groep die vijf jaar geleden veel overlast veroorzaakte. Volgens het CDA wordt op meer plaatsen in de wijk gedeald. Raadslid Roeland Storm stelt schriftelijke vragen en wil weten wat B en W eraan doen. Op de Dobbedreef, bij de ijsvereniging Rijndijk, wordt regelmatig drugs verhandeld, weet bewoner Sander Houps. Ze doen er niet al te veel mee, zegt Remco Roman, van bewonersgroep De Dobbedreef, die tegen de bouw van een jeugdhonk is op het terrein van de ijsvereniging. Op 24 april wordt een extra wijkvergadering belegd in het gebouw van de ijsvereniging om informatie te verschaffen over het nieuwe jeugdcentrum. Het is bedoeld om er samen te komen voor sport, huiswerkbegeleiding, rondhangen en culturele activiteiten. De bouw moet deze zomer beginnen en voor het einde van het jaar klaar zijn. (LD09/16/18/24-04).

9. Het Driestar College bezet drie van de acht finaleplaatsen bij de wedstrijd Junior Company van het Jaar van de stichting Jong Ondernemen in de Efteling.  Middelbare scholieren moeten tonen of ze goed kunnen ondernemen en verkopen. Ze worden beoordeeld op hun zelf ingerichte stand, hun presentatie voor het publiek en een vraaggesprek met de jury. De Leidse handelswaar bestaat uit stiften om krassen op auto’s te verwijderen, producten met led-lampen en handgemaakte sieraden uit Ghana. In totaal deden 113 teams van 35 scholen mee. (LD08-04). 

9. De monumentale Regentenkamer in het poortgebouw van de Meermansburg aan de Oude Vest mag gebruikt worden voor trouwerijen en andere feesten, beslist de Raad van State. Bewoners van het hofje eisten dat de gemeente maatregelen neemt. Het zaaltje uit de 17de eeuw zou alleen voor vergaderingen gebruikt mogen worden om geen oneerlijke concurrent te zijn voor restaurants in de buurt. Volgens de raad passen de activiteiten in het bestemmingsplan. Om de eetluchtjes te verdrijven mag er ook een ventilator worden geplaatst. Uitbater Lorenzo van Beek is opgelucht nadat het geschil twee jaar lang werd uitgevochten bij de gemeente, de rechtbank en nu de bestuursrechter. ‘Zonde van al dat geld’. (RTVW09-04, LD10-04).   

9. Met een speciaal sleutelzakmes winnen Alex en Dani van het Bonaventuracollege de Willie Wortel Wedstrijd. Van de bijna 200 eerste- en tweedeklassers van middelbare scholen uit de Leidse regio die meedoen aan de wedstrijd voor de meest originele uitvinding halen er dertien de finale in museum Boerhaave, die wordt georganiseerd door Technolab. Sleutels kunnen met de vinding netjes aan de binnenkant van het zakmes worden opgevouwen. De jury, met wethouder Frank de Wit, collegelid Jenny Everts van ROC Leiden en directeur Ruud Santing van drie bedrijven op het Bio Science Park, vindt de presentatie de beste en de uitvinding biedt de meeste commerciële mogelijkheden. De publieksprijs gaat naar de blik-klikker voor het afsluiten van frisdrankblikjes. De bloempotspuiter waarmee de plant automatisch van water wordt voorzien krijgt het ’Lampje’ - voor meest innovatieve idee - en de thermometerroerlepel wint de ’Willie’ voor de weliswaar bijzondere, maar in de praktijk niet handige uitvindingen. Andere ideeën: een wekkermat die pas ophoudt met bellen als je uit bed komt en met beide voeten op de vloermat staat en een drie-in-één-stoel waarvan er enkele worden uitgevoerd door de Leidse instrumentmakers School en Randstad Elektrotechniek. De uitvindingen van de finalisten zijn tot 6 mei 2014 te bezichtigen in het museum. (LD10-04, RTVW10-04, Sl11-04, LN16-043).

9. Klanten die een artikel terugbrengen naar de winkel kunnen voortaan het aankoopbedrag via de betaalautomaat aan de kassa de volgende werkdag weer terug op hun bankrekening gestort krijgen. Kledingzaak Score is de eerste  winkelketen die de dienst aanbiedt, maakt de Betaalvereniging Nederland bekend. Alleen in het Leidse filiaal kan dit nog niet, meldt Jasmijn Kruese van Score omdat de winkel geen klant is van de Rabobank.’Retourpinnen’ kan later dit jaar ook bij ABN Amro en ING.  Volgens Detailhandel Nederland hoeven winkels daardoor minder wisselgeld in kas te hebben. Dat is veiliger voor winkelier, medewerker en klant. (LD10-04).

 9/10. De Universiteit Leiden biedt via vluchtelingenorganisatie UAF onderdak aan bedreigde wetenschappers. Die rol staat centraal op het congres ‘Scholars at Risk’ in Amsterdam. Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht, interviewt er academici uit Myanmar en Oekraïne. Castermans: ‘Wij kunnen bedreigde wetenschappers ruimte bieden hun werk te doen. Tegelijkertijd moeten we proberen dat ook achterblijvende collega’s en studenten beter af zijn’. In 2009 startte het UAF, de Nederlandse tak van Scholars at Risk, een netwerk van ruim 300 hoger onderwijsinstellingen in 35 landen dat hulp biedt aan gevluchte wetenschappers. Leiden biedt aan vier gevluchten onderdak. Het zijn drie Iraanse promovendi bij Geesteswetenschappen en één Jemenitische promovendus bij bestuurskunde. Zij kregen problemen vanwege hun actieve rol in de oppositie. Inmiddels hebben zo’n 2.500 alumni via het Leids Universiteits Fonds ruim 90.000 euro bij elkaar gebracht en hoopt de faculteit rechten in 2015 gevluchte promovendi en onderzoekers in huis te halen. (UL09-04).

10. Tijdens een korte vergadering stelt de gemeenteraad vast welke raadscommissies er voor de komende vier jaar in het leven worden geroepen. Net als de afgelopen vier jaar zijn de beleidsgebieden verdeeld over vier commissies: Leefbaarheid en Bereikbaarheid, Stedelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Samenleving en Werk en Middelen. Wijzigingsvoorstellen voor een andere indeling of naamgeving halen het niet. (Sl11-04).

10. Patiënten met gevorderde darmkanker kunnen baat hebben bij het slikken van aspirine volgens LUMC-onderzoekers. Ze volgden bijna 1.000 mensen die tussen 2002 en 2008 een operatie ondergingen vanwege gevorderde, maar nog niet uitgezaaide, darmkanker. Aspirineslikkers bleken maar half zo veel kans te hebben om binnen vier tot tien jaar te overlijden dan zij die geen aspirine slikten, ontdekte Marlies Reimers, promovenda bij de afdeling Heelkunde ‘Er  is nog geen bewijs, maar de aanwijzingen stapelen zich op’, zegt medeauteur Gerrit-Jan Liefers. De onderzoekers zagen dat aspirine alleen beschermt als de tumor bepaalde kenmerken heeft. (LUMC10-04).

10. Het ontslag van de vuilnismannen Marcel van den Berg en Memet Sari is mede gebaseerd op een onzorgvuldig rapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Dat zegt Ruud Kuin van de FNV. Het duo kreeg twee jaar geleden ontslag voor het bedreigen en intimideren van collega’s. De SP en de FNV zien in hen juist twee klokkenluiders, die de verzelfstandiging van de gemeentereiniging hebben tegengehouden. In opdracht van FNV heeft het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) het rapport doorgelicht. Volgens BING is onvoldoende hoor en wederhoor toegepast. (LD11-04).

10. Stefan Luykx wordt geen trainer van het eerste zaterdagelftal van UVS, het nieuwe vlaggenschip van de Leidse voetbalvereniging.  Verschil van inzicht met de nieuwe technische commissie heeft hem doen besluiten zijn contract in te leveren. Begin januari werd Luykx gepresenteerd als de opvolger van Paul van der Zwaan, die na twee seizoenen afzwaait bij de club uit de Kikkerpolder. De Leidenaar was in de veronderstelling dat hij de zondagselectie onder zijn hoede zou krijgen. UVS wilde nog één of twee seizoenen verder en zou dan de stap maken naar de zaterdag. Twee maanden na het tekenen van zijn verbintenis kwam het nieuws naar buiten dat UVS na het lopende seizoen de zondag vaarwel zegt. De goedkeuring van de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 14 april lijkt slechts een formaliteit - het draagvlak is groot - en achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Enkele voorname geldschieters, waaronder de failliete hoofdsponsor Esnacom, hebben zich teruggetrokken. Breekpunt was onder meer een speler die naar de zondag zou komen maar het geen enkel probleem vond om op zaterdag te spelen. ‘Toen ik dit  op 7 april  bij de technische commissie bekend maakte, werd mij te verstaan gegeven dat zijn komst geen optie was, omdat het geen jongen is met een UVS-verleden’. (LD10-04).

10. De tunnel onder het spoor bij de Plesmanlaan is al een jaar lek. Op de rijbanen richting het centrum borrelt grondwater naar boven. In het gat in de weg is een paar keer asfalt gestort. Maar het lek liet zich op die manier niet dichten. Volgens de gemeente wordt er hard gewerkt aan een definitieve oplossing en wordt naar de bron van de wateroverlast gezocht. (LD10-04).

10. De Leidse vinding ‘kees’ heeft Nederland veroverd. De zoutarme, vrijwel lactosevrije kaas, die geen kaas mag heten omdat alle verzadigde vetten eruit zijn gehaald, ligt bij vrijwel alle kaaswinkels en supermarkten. Bedenkers Marc van Wanroij en Gijs Jansen oriënteren zich nu op het buitenland. Het blad ‘Food Personality’ nomineerde kees voor de Food Award 2014, een prijs voor de beste introductie in de supermarkten. Vanaf oktober 2010 lag de kees op proef in de schappen bij negen kaaswinkels in de regio. Sindsdien is het bedrijf gegroeid. ‘Nu liggen we in bijna alle kaaswinkels in Nederland, zegt Marc van Wanroij. En inmiddels verkopen vrijwel alle grote supermarktketens kees. Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet, noem maar op. Eind januari besloten Keesmakers te gaan samenwerken met het Hoogeveense DOC Kaas dat jaarlijks een miljard liter melk verwerkt tot zo’n 125.000 ton kaas. Van Wanroij: ‘We richten de blik voorzichtig op Duitsland en België’. De Reclame Code Commissie wijst medio mei een klacht tegen de naam ‘kees’ af. Een klager, die vond dat bedrijven geen voornamen moeten gebruiken voor hun producten, kreeg geen gelijk. (LD10-04, LD21-05).

10. Europees PvdA-lijsttrekker Paul Tang gaat in gesprek met tien Leidse jongeren over de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De jongeren van 18 tot 28 jaar stellen het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid op met gemeenten in de regio, het UWV werkbedrijf en ROC-scholen. (Sl08-04, WW30-04, HOZ04-05).

10. Molentochtbrug wordt de naam van het viaduct over de rijksweg A4 tussen de wijk Roomburg en de Zoeterwoudse Meerburgerpolder, besluit de gemeente. De brug wordt in 2015 in gebruik genomen. (LD10-04).    

10. Robert-Jan van Ette verlaat na 24 april de gemeenteraad. Hij vertrekt na onenigheid over wie het woord voert in de fractie en zijn volgens hem 'afspraken niet nagekomen’. Van Ette was vier jaar raadslid en werd door D66 uitgeroepen tot raadslid van het jaar 2011. Op 15 mei neemt hij afscheid van de raad en wordt opgevolgd door Helma Baart. (Sl10-04, LD11/12-04, Sl19-05).

11. Bewoners van De Genestetstraat en Haagweg zijn boos op ‘Lounge 54’ en vinden dat de gemeente de vergunning voor drank en gokautomaten voor het Turkse theehuis moet intrekken. In een brief en op een zitting van de bezwarencommissie zeggen de bezwaarmakers dat de zaak voor veel parkeer- en geluidoverlast zorgt. Uitbater Mehmet Demirbag (23) reageert dat hij de vergunningen nodig heeft voor de gokautomaten. De twee biertaps van de vorige eigenaar zijn nooit aangesloten. ‘Er gaat per week hooguit een krat bier doorheen’. De bewoners hadden eerder al veel overlast van café de Haagse Hoek, op de hoek van de Haagweg. Dat staat inmiddels leeg. De horecabestemming is volgens Demirbag in 2006 vervallen, maar de gemeente heeft nooit opgetreden. Ook niet tegen voorgangers. Hij runt de zaak  sinds november 2012 en de klachten dateren van er voor. Demirbag; ‘Ik doe er juist alles aan om overlast te voorkomen’. (LD10/14-04).

11. Het Leidse biotechnologiebedrijf Crucell verwacht dat de ontwikkeling van een vaccin tegen een ingewikkeld virus als ebola acht tot achttien jaar duurt. Crucell speurt al sinds het begin van deze eeuw naar het vaccin. In diverse Afrikaanse landen heerst het dodelijke virus. Volgens gezondheidsinstituut RIVM is verspreiding naar Europa niet uitgesloten. (LD11-04).  

11. Miss Nederland in 2006 Sheryl Lynn Baas zamelde in 2013 geld in vanwege de ramp in de Filipijnen en trad vaak op in de media. De studente culturele antropologie aan de Universiteit Leiden wint de Echo Award 2014. Die wordt jaarlijks landelijk toegekend aan een goede student van buitenlandse afkomst die naast de studie maatschappelijk actief is. Het is de veertiende maal dat de award wordt uitgereikt, voor de vijfde maal aan een student(e) van de Universiteit Leiden. Sheryl, dochter van een Filippijnse moeder en een Nederlandse vader,  organiseerde onder meer een benefietavond in studentendiscotheek In Casa. Een paar dagen later vloog ze met 30.000 euro op de rekening van haar stichting naar haar tweede moederland om hulp te bieden aan 1.500 gezinnen in het rampgebied. Als vertegenwoordigster van Nederland werd ze in 2013 in de VS gekozen tot Miss Globe International. ‘Ik heb altijd al willen laten zien dat ik meer te bieden heb dan een mooi koppie. Het is mijn roeping om mensen in de Filippijnen te helpen. En ik doe nu de studie van mijn dromen, ik leer hóe ik kan helpen en ik heb een netwerk opgebouwd. Mijn moeder is mijn inspiratie, zij komt uit een gezin van 13 kinderen, en leefde vroeger in grote armoede. Ik ben heel blij dat mijn ouders hier vandaag bij zijn, hoewel het eigenlijk te zwaar is voor mijn moeder - ze heeft een hersenbloeding gehad, maar wilde hier per se bij zijn’. Het duurde jaren voor Sheryl de juiste opleiding vond. Na het gymnasium begon ze achtereenvolgens aan bedrijfskunde, pedagogiek en rechten, maar rondde geen enkele studie af. Uiteindelijk kwam ze de studie culturele antropologie op het spoor. ‘Op de open dag kon ik de docenten wel omarmen. Het voelt hier als thuis, helemaal niet als een studie’. (RTVW11-04, UL15-04, Mare17-04, LD23-04).

11. Het Leidse biotechnologiebedrijf Prosensa draagt de Amerikaan Michael Wyzga voor als lid van de raad van toezicht. Tot eind 2013 was hij directeur van Radius Health en daarvoor was hij lange tijd topman van Genzyme, dat begin 2011 voor ruim 20 miljard dollar werd verkocht. Prosensa werkt aan medicijnen tegen de ziekte van Duchenne. (LD11-04).

11. De Boekenzolder Leiden moet binnenkort wijken voor appartementen. De gratis boeken staan in een voormalig fabrieksgebouw aan de Middelstegracht. Dat pand is door de gemeente gratis toegewezen aan de initiatiefnemers maar

helpt de vrijwilligers niet aan een nieuwe geschikte locatie. Eén van die initiatiefnemers Sjaak van Rijn: ‘We hebben 60.000 boeken op onze zolder en hebben een grote ruimte nodig, die dan bij voorkeur ook nog eens gratis gebruikt kan worden. Maar dat lijkt haast onmogelijk. Toch hopen we stiekem dat iemand ons een plekje aanbiedt’. (RTVW11-04).

11. De aannemer, die het Kooipark opknapt, moest afgelopen week een grote hoeveelheid planten en aarde weghalen en opnieuw ingraven omdat er fouten waren gemaakt. ‘Anders zouden de planten zeker doodgaan’, zegt een woordvoerder van de gemeente’, die verzekert dat het park voor 1 mei opengaat. (LD12-04).

11. Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden begint dit najaar een groot onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap. Duizend stellen uit Leiden en omgeving worden vanaf de zwangerschap gedurende 24 jaar gevolgd. De gemeente werkt mee aan het werven van de deelnemers. De onderzoekers willen meer weten over wat het grootbrengen van kinderen met mensen doet. ‘Eigenlijk is daar geen gedegen onderzoek naar gedaan’, zegt Carolien Gravesteijn, lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de hogeschool. (LD11-04).

11.  Minister Melanie Schultz van Haegen opent de expositie  ‘Leve de mens!’  in museum Volkenkunde met werk van fotograaf Jimmy Nelson (46), die vier jaar lang over verschillende continenten reisde. Hij bezocht tientallen inheemse volkeren en portretteerde hen op hun mooist. Van de Chukchi in ijzig Siberië tot de Dani in Papoe Nieuw-Guinea, van de Mursi in de Hoorn van Afrika tot de Gaucho’s in Argentinië.  Nelson is zelf vaak aanwezig en fotografeert dan bezoekers die een afdruk krijgen. Ze worden ook geëxposeerd in de museumtuin. De expositie is tot en met 24 augustus geopend. (Sl08-04, LD10-04, LN16-04, WW16-04).

11. Het