Pluv_b

Het Leidse Pluche : Raadsvertegenwoordiging : B

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Raadsvertegenwoordiging : Instellingen B ...
Volgend Jaar

 

  Raadslid Functie Benoemd Herbenoemd Link
  Bedr. Techn. School
1 Hoek, J.J.G. van   4-9-1962  
2 Lijten, J.   4-9-1967  
  Begel. Cie Structuur / Functionering Gemeentelijk Apparaat
1 Veld, R.J. in 't   5-2-1973  
2 Harmsen, P.S.   5-2-1973  
3 Aken, M. van   5-2-1973  
4 Elsgeest, J.C.   5-2-1973  
5 Amptmeyer, H.   5-2-1973  
  Begeleidingscie Burger Raadslieden
1 Maat, J.   11-8-1980  
  Begeleidingscie Burgerraadsman
1 Ouwerkerk, M.   23-9-1974  
2 Zonnevylle, M.   14-2-1977  
3 Hes, J.C.   11-9-1978  
  Beheerscie. Stadskabel
1 Groos, A.M.   2-6-1980 opgeh. 1998
2 Walenkamp, J.L.I.M.V.   6-5-1986 opgeh. 1998
3 Bakker, G.H.L.   6-5-1986 opgeh. 1998
4 Boot, J.S.M.   6-5-1986 opgeh. 1998
  Best. "Ver. tot bevordering v.d. opl. tot Instrumentmaker"
1 Hendriks, D.   21-1-1946  
2 Dijk, D.J. van   2-6-1947  
3 Dijk, D.J. van   6-9-1949  
4 Stralen, J.M. van   30-10-1950  
5 Drijber, J.   28-9-1953  
6 Meester, E.   7-3-1955  
7 Zunderman jr., H.   22-9-1958  
8 Koopmans, W.H.   26-6-1966  
  Best. "Ver. Vakschool voor meisjes, voor Leiden e.o."
1 Traa-van der Burg, H. van   21-1-1946  
2 Schaik, J.C. van   2-6-1947  
3 Schaik, J.C. van   6-9-1949 +1953
4 Schaik, J.C. van   22-9-1958  
5 Sannes, S.   26-6-1966  
  Best. "Zita ver. afd. R. K. Vakschool voor meisjes"
1 Traa-van der Burg, H. van   21-1-1946  
2 Wilmer, Th.B.J.   2-6-1947  
3 Dijk, A. van   8-5-1950 +1953
4 Wiertz, J.W.J.   22-9-1958  
5 Lijten, J.   14-6-1965  
6 Lijten, J.   26-6-1966  
  Best. Avondtekenschool v.d. Ned. RK Volksbond
1 Perquin, Th.H. gedeleg. 21-1-1946  
2 Vos, M.B. gedeleg. 2-6-1947  
3 Vos, M.B.   6-9-1949  
4 Geertsema, W.J. gedeleg. 30-10-1950  
5 Goudswaard-Knipscheer, S.A.Th. gedeleg. 11-5-1953  
  Best. v.h. Genootschap "M. S. G."
1 Woudstra, C.J.   2-6-1947  
2 Woudstra, C.J.   6-9-1949 +1953
3 Duyverman, J.P.   3-11-1958  
4 Duyverman, J.P.   26-6-1966  
  Bestuur "De Ambachtsschool"
1 Engels, J.A.M.E.   11-4-1927  
2 Hoek, J.J.G. van   14-4-1930  
3 Jongeleen, A.J.   21-1-1946  
4 Schaik, J.C. van   2-6-1947 +1949
+1953
5 Schaik, J.C. van   22-9-1958  
6 Sannes, S.   26-6-1966  
  Bestuur "Ver. tot instandhouding v.h. Leidsch Muziekcorps"
1 Sijtsma, K.   2-9-1919 +1923
+1927
2 Gruting, D. van   2-9-1919  
3 Eerdmans, B.D.   7-9-1920 +1923
4 Spendel, H.W.   6-9-1927  
5 Zitman, J.   13-1-1930  
6 Coster, E.J.   24-2-1930 +1931 (was Kooistra ?)
7 Eecke, R. van   24-2-1930  
  Bestuur AZL
1 Dallinga, G.   11-4-1983  
  Bestuur der Ver. "Schoolkinder-voeding & kleding"
1 Bergers, Th.M.W.   25-11-1929 +1931
2 Bergers, Th.M.W.   3-9-1935  
3 Robbers, L.   2-6-1947  
4 Oijen, J.A.M.   2-6-1947  
5 Braggaar-de Does, C.P.   2-6-1947  
6 Braggaar-de Does, C.P.   28-9-1953  
7 Goudswaard-Knipscheer, S.A.Th.   28-9-1953  
  Bestuur Gem. Arbeidsbeurs
1 Kuivenhoven, D.M. plv. vz. 2-9-1919 +1920
2 Tol, C.J. van voorzitter 2-9-1919 +1920
  Bestuur Gem. Arbeidsbureau
1 Heemskerk, P.   4-9-1923  
2 Rosmalen, A. van   4-9-1923  
  Bestuur Stedelijke Werkinrichting
1 Verhey v. Wijk, W.F.   24-9-1903  
2 Bisschop, A.   2-9-1919 +1920
3 Sijtsma, K.   2-9-1919 +1920
+1927
4 Weeren, H. van   2-9-1919  
5 Bots, J.A.   2-9-1919 +1920
+1926
6 Knuttel, J.A.N.   7-9-1920  
7 Reimeringer Gz., A.L.   6-9-1921 =herb.
8 Reimeringer Gz., A.L.   4-9-1923  
9 Bisschop, A.   4-9-1923 +1924
10 Dietrich-de Rooy, H.   11-4-1927  
11 Reede, M.H. de   6-9-1927  
12 Heemskerk, P.   6-9-1927  
13 Stralen, J.J. van   6-9-1927  
14 Spendel, H.W.   25-11-1929  
15 Zitman, J.   13-1-1930  
16 Coster, E.J.   24-2-1930  
17 Reede, M.H. de   3-9-1935  
18 Stralen, J.J. van   3-9-1935  
19 Coster, E.J.   3-9-1935  
20 Vos, J.B.   3-9-1935  
21 Dijk, A. van   5-9-1935  
22 Oostveen, H.   5-9-1935  
23 Rosmalen, A. van   5-9-1935  
24 Riedel, J.A.   5-9-1935  
25 Laan, W. van der   6-9-1937 +1943
26 Laan, W. van der   2-9-1943  
27 Weerlee, J.J. van   31-5-1948  
28 Robbers, L.   31-5-1948  
29 Balkestein, J.Th.   22-11-1948  
  Bestuur v.d. Sti. "Burgerijfond van Leiden"
1 Welzen, H. van   22-10-1951 +1953
2 Goudswaard-Knipscheer, S.A.Th.   22-10-1951 +1953
3 Aalders, J.A.E.   22-10-1951  
4 Stolp, S.M.   28-9-1953  
5 Hagens, J.G.   1-3-1954  
6 Hagens, J.G.   27-2-1956  
7 Welzen, H. van   27-2-1956  
8 Aalders, J.A.E.   27-2-1956  
9 Hagens, J.G.   15-10-1958  
10 Woudstra, C.J.   15-10-1958  
11 Welzen, H. van   15-10-1958  
12 Hagens, J.G.   11-10-1960  
13 Welzen, H. van   11-10-1960  
14 Portheine, F.   18-12-1961  
15 Lijten, J.   18-12-1961  
16 Welzen, H. van   13-5-1963  
17 Woudstra, C.J.   13-5-1963  
18 Portheine, F.   13-5-1963  
19 Blom-Vijlbrief, J.M. van der   26-10-1964  
  Bestuur v.d. Sti. "Burgerijfonds van Leiden"
1 Dijk, A. van   11-10-1960  
  Bestuur van het Genootschap"Kennis is Macht"
1 Sijtsma, K.   2-9-1919 +1923
+1927
2 Reede, M.H. de   13-1-1930 +1931
+1935
3 Veenendaal, J.   5-9-1935  
4 Knuttel, J.A.N.   2-6-1947  
5 Vos, M.B.   6-9-1949  
6 Geertsema, W.J.   30-10-1950  
7 Goudswaard-Knipscheer, S.A.Th.   11-5-1953  
8 Stralen, J.M. van   28-9-1953  
9 Drijber, J.   7-3-1955  
10 Zunderman jr., H.   22-9-1958  
11 Hill, F.   26-6-1966  
  Bestuursraad voor de schooladviesdienst
1 Jonker, L. lid 1-9-1970  
2 Waal, C.J.D. plv. lid 1-9-1970  
3 Dongen-van der Linden, H.C.M. van der lid 11-9-1978  
4 Hoekema, J.Th. plv. lid 25-9-1978  
5 Zunderman jr., H.   6-11-1978  
  Burgerlijk Armbestuur
1 Mulder, J.P.   29-11-1920 +1922
2 Planjer, H.J.   2-1-1922  
3 Mulder, P.J.   22-11-1926  
4 Braggaar-de Does, C.P.   29-10-1928 +1929
5 Valentgoed, J.J.   2-12-1929  
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout