Plup_goeje_1077

Het Leidse Pluche : Goeje

 

Vorig Raadslid Michael Jan Goeje Volgend  Raadslid
 
 
 Personalia
Naam Michael Jan Goeje
Titulatuur Dr.
Geb. datum 13-8-1836
Geb. plaats Dronrijp [FR]
Ovl. datum 17-5-1909
Ovl. plaats Leiden
Ovl. info Akte 424-05.00u.
Politieke gez. Lib.
Burg. staat Huw.
Vader Pieter Goeje
Moeder Wilhelmina Bernardina Schilling
Info Schoonvader, A.C.Leembrugge, raadslid 1851/1857.
Bronnen L.J. '10, L.J. '64bl.44ev.
 

 

 RaadsfunctievantotPartijInfoLink
1 Raadslid 13-1-1879 5-12-1908 Lib. Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen.
 

 

 CommissieFunctie van totLink
1 Oud-Archief lid 5-9-1905 5-12-1908
 

 

 NetwerkFunctievantotInfoLink
1 Universiteit, verz. v. Oosterse handschr. , Interpres Legati Warneriani Adjutor, 2e *Bestuurder 1860 1908  
2 Onderwijzersgezelschap "Onderlinge Beschaving" Ere-voorzitter 1863 1866  
3 Schutterij, Schuttersraad Plv.lid 1863 1866  
4 Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" Voorzitter, vice- *Bestuurder 1865 1870  
5 Ned. Onderwijzersgenootschap, afd. Leiden Ere-voorzitter 1867 1879  
6 Het Nederlandsche Roode Kruis, afd. Leiden e.o. Secretaris 1871 1889  
7 Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Toezicht en Beheer Lid 1872 1889  
8 Ver. van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Holland Voorzitter 1873 1879  
9 Kiesvereniging "Het Algemeen Belang" Bestuurslid 1877 1879  
10 Plaatselijke Schoolcommissie Lid *Voorzitter, vice- 1879 1908  
11 Universiteit Rector Magnificus 1882 1882  
12 Ambachtsschool (praktijk) Bestuurder 1883 1888  
13 Gemeente-inrichting voor de opleiding van O.I. ambtenaren Curator 1886 1891  
14 Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Oppertoezicht en Beheer Lid *Voorzitter 1890 1908  
15 Rode Kruis, afd. Leiden Secretaris 1890 1908  
16 Mij. voor Toonkunst, afd. Leiden Commissaris 1891 1897  
17 Ambachtsschool (Haagweg), Practische Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1892 1895  
18 Mij. tot Bevordering der Toonkunst, afd. Leiden Bestuurslid 1892 1892  
19 Internationale Maatschappij voor Ethnografie Voorzitter 1908 1908  
20 Ned. Ver. "Onze Vloot", afd. Leiden e.o. Bestuurslid 1908 1908  
21 Ver. tot Opleiding van Bewaarschoolhoudsters Voorzitter 1908 1908  
 

 

 BeroepJaarInfo 
1 Hoogleraar (talen)    
2 Schoolopziener van het district 1863 L.O. in N.& Z. Holl., Zeel.& Utrecht
3 Hoogleraar (fac. letteren en wijsbegeerte) 1867 Universiteit
4 Senaats secretaris 1881 Universiteit
 

 

 AdresPlaatsJaarInfo 
1 Rapenburg 1.247}53 Leiden 1860  
2 Haarlemmerstraat 6.348 Leiden 1860  
3 Vliet 15 Leiden 1890  
 

 

 Relatie   
Naam Wilhelmina Henriette Leembruggen
Huw. datum 27-6-1867
Huw. plaats Leiden
Geb. datum 21-12-1841
Geb. plaats Leiden
Ovl. datum 22-6-1900
Ovl. plaats Leiden
Schoonvader Adrianus Cornelis Leembruggen
SchoonmoederCarolina Maria Pluijgers
 

 

  Chronologie
1836 Geboren Dronrijp [FR]    
1860 Netwerk Universiteit, verz. v. Oosterse handschr. , Interpres Legati Warneriani   Adjutor, 2e *Bestuurder
1860 Adres Rapenburg 1.247}53   Leiden
1860 Adres Haarlemmerstraat 6.348   Leiden
1863 Netwerk Onderwijzersgezelschap "Onderlinge Beschaving"   Ere-voorzitter
1863 Netwerk Schutterij, Schuttersraad   Plv.lid
1863 Beroep Schoolopziener van het district    
1865 Netwerk Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix"   Voorzitter, vice- *Bestuurder
1867 Netwerk Ned. Onderwijzersgenootschap, afd. Leiden   Ere-voorzitter
1867 Beroep Hoogleraar (fac. letteren en wijsbegeerte)    
1867 Huwelijk Wilhelmina Henriette Leembruggen   Leiden
1871 Netwerk Het Nederlandsche Roode Kruis, afd. Leiden e.o.   Secretaris
1872 Netwerk Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Toezicht en Beheer   Lid
1873 Netwerk Ver. van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Holland   Voorzitter
1877 Netwerk Kiesvereniging "Het Algemeen Belang"   Bestuurslid
1879 Raad Lib.   Raadslid
1879 Netwerk Plaatselijke Schoolcommissie   Lid *Voorzitter, vice-
1881 Beroep Senaats secretaris    
1882 Netwerk Universiteit   Rector Magnificus
1883 Netwerk Ambachtsschool (praktijk)   Bestuurder
1886 Netwerk Gemeente-inrichting voor de opleiding van O.I. ambtenaren   Curator
1890 Netwerk Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Oppertoezicht en Beheer   Lid *Voorzitter
1890 Netwerk Rode Kruis, afd. Leiden   Secretaris
1890 Adres Vliet 15   Leiden
1891 Netwerk Mij. voor Toonkunst, afd. Leiden   Commissaris
1892 Netwerk Ambachtsschool (Haagweg), Practische   Bestuurslid *Voorzitter, vice-
1892 Netwerk Mij. tot Bevordering der Toonkunst, afd. Leiden   Bestuurslid
1905 Commissie Oud-Archief   lid
1908 Netwerk Internationale Maatschappij voor Ethnografie   Voorzitter
1908 Netwerk Ned. Ver. "Onze Vloot", afd. Leiden e.o.   Bestuurslid
1908 Netwerk Ver. tot Opleiding van Bewaarschoolhoudsters   Voorzitter
  Beroep Hoogleraar (talen)    
1909 Overleden Leiden    
 

 

pid : 1077,   fid : 1077

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout