Plun_d

Het Leidse Pluche : Persoonlijke Netwerken : D

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen D ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  D66
1 Pechtold, A. Landelijk voorzitter    
  D66 afd. Leiden
1 Welling, O.F.J. Secretaris    
  D66 Campagnecie. /Programmacie.
1 Egels, W. Lid 1972  
  D66 Steunfractie Gem. raad, Progr. cie. Gem. Raadsverk. 1990
1 Goede, H.P. de Lid    
  Da Vinci college
1 Sande, R.A.M. van der Voorzitter, bestuur    
  Da Vincicollege, Best. Cie ex art. 82
1 Broeijer, C.A.A. Lid   2002
  Dame v. Eer & Dev. b. d. Souvereine Mil. Hospitaal Orde v. St. Jan & Rhodos
1 Michiels v. Kessenich, A.T.P.E.M. Lid    
  Dames Gymn. & athletiek Ver. "Brunhilde"
1 Sande Bakhuyzen, A. van de Beschermheer 1937  
  De Groenen
1 Coo, P.J.M. de Landelijk voorzitter    
  De Leidsche Begrafenisonderneming
1 Iterson JAz., J.E. Commissaris van toezicht 1877 1889
2 Obreen, H.L.A. Commissaris van toezicht 1877 1891
3 Poole, S. le Commissaris van toezicht 1877 1889
4 Poole, S. le Commissaris van toezicht 1890 1891
  De Leidsche Bouwvereniging N.V.
1 Reimeringer Gz., A.L. Penningmeester 1908  
  De Leidsche Kunstvereniging
1 Elst, A. van der Secretaris 1908 1920
2 Reimeringer Gz., A.L. Bestuurslid 1914  
  De Leidsche Middenstand Centrale
1 Tas, P. van der Secretaris 1934 1941
  De Unie "Een school met den Bijbel"
1 Meijnen, J.B. Bestuurslid 1926  
2 Wilbrink, Jac. Bestuurslid 1940 1941
  De Vrijheidsbond
1 Bemmelen, J.M. van Voorzitter, vice- 1934 1939
  De Vrijheidsbond later Lib. Staatspartij
1 Romijn, A.J. Secretaris, 2e, na 1934 vice voorz. 1929 1935
  De Zijl Bedrijven, Klachten Cie Sexuele Intimidatie
1 Berg, G.M. van den Lid 1998  
  De Zonnebloem afd. Hartebrug
1 Dam, J.W. van Secretaris    
  Diaconessenhuis
1 Poole, S.J. le Penningmeester 1908 1914
2 Idenburg, P.J. Secretaris 1934  
  Diaconieweeshuis der Ned. Herv. Gem.
1 Eigeman, A.H. Penningmeester 1875 1875
2 Hoeken, P.J. van Bestuurslid (uit de kerkeraad) 1876 1886
3 Bredius, J. Bestuurslid *Secretaris (uit de gemeenteleden) 1882 1889
4 Pera, W. Bestuurslid *Secretaris (uit de kerkeraad) 1887 1888
  Diaconieweeshuis der Ned. Herv. Gem. , College v. Regenten
1 Bredius, J. Secretaris 1890 1890
  Dierenbescherming
1 Gruting, D. van Bestuurslid 1908  
  Districts-cie. ter ondersteuning v. d. gewapende dienst in Ned.
1 Limburg Stirum, A.O.E. Graaf van Voorzitter 1852 1858
2 Juta, H.C. Lid 1890 1908
3 Schneither Az., J.J. Lid 1891 1892
4 Zillesen, P. Lid 1891 1900
5 Fischer, H.W. Lid 1911 1914
  Diverse
1 Manders, J.H.A. Diverse 1937 1938
  Documentatiegroep 1939-1945
1 Kwik, H.C. Medeoprichter 1963  
  Dolle Mina
1 Passchier, H. Actief lid    
  Doopsgezinde Gemeente
1 Poole, S.J. le Diaken 1823 1844
2 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek), D. Diaken 1842 1866
3 Heukelom jr., J. van Diaken 1844 1886
4 Stokhuyzen, F. Diaken 1847 1880
5 Poole, L.G. le Diaken 1872 1908
6 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Diaken 1875 1900
7 Zillesen, P. Diaken 1881 1900
8 Vlugt, W. van der Diaken 1886 1920
9 Vries, E. de Diaken 1891 1903
10 Poole, S.J. le Diaken 1903 1920
11 Laan, W. van der Diaken 1914 1920
  DZB Holding (De Zijl Bedrijven)
1 Laurier, J.P. Commissaris    
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout