Pluj_1977

Het Leidse Pluche : 1977

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1977
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1977
van tot   Partij & Info Link
 1977 Burgemeester
Vis, A.J. 10-5-1971 17-2-1980   [VVD]
Was lid Ged. Staten NH. Naar Min.v. Binnel. Zaken.
 1977 Wethouder
Aken, M. van 3-9-1974 5-9-1978   PvdA
Dam, H. van 3-9-1974 1-1-1980   PvdA
Financiën, Milieu
Oosterman, B.D. 3-9-1974 5-9-1978   D66
Tesselaar, D.J. 3-9-1974 1-1-1980   PvdA
Onderwijs, Sport
Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   PvdA
Volkhuisvesting, Milieu. Tot pensioen.
Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   PvdA
Ruimtel. ordening, Openb. werken, Verkeer. Loco Burg. Werd Burg.v. Deventer.
 1977 Fractievoorzitter
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   PPR
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   CDA
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   KVP / CDA
Fractie voorz. Kiesdistrict 3. Niet herk. baar gesteld.
Hoeven, D. 1-9-1970 1-9-1980   CPN
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   VVD
Oosten, F. van 5-1-1976 5-9-1978   PPR
 1977 Raadslid
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   CDA
Baaren, J. van 4-9-1962 5-9-1978   PvdA
   Bordewijk, P. 14-2-1977 12-5-1980   PvdA
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   CDA
   Brouwer, P.J.A. 1-12-1975 3-1-1977   PvdA
Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   VVD
Duivesteijn, J.G.P.J. 31-1-1972 28-3-1979   PvdA
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   VVD
Geus, H. de 3-9-1974 5-9-1978   CDA
Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   PvdA
10  10  Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   KVP / CDA
11  11  Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   PvdA
12  12  Horst, J.A. van der 15-1-1968 5-9-1978   PvdA
13     Houtman, M. 1-9-1970 14-2-1977   SGP / GPV
14  13  Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   PvdA
15  14  Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   CDA
16  15  Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   VVD
17  16  Meijer, L.F. 3-9-1974 15-2-1979   PvdA
18  17  Mentzij, F.J. 3-9-1974 1-4-1979   PvdA
   18  Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   SGP / GPV
   19  Passchier, H. 9-5-1977 10-9-1979   PSP
19  20  Ranner, A.P. 3-11-1975 21-1-1980   PvdA
20  21  Schoute, P.H. 3-9-1974 5-9-1978   VVD
21  22  Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   PC / CDA
22  23  Wessels, Th.H. 4-9-1972 5-9-1978   VVD
23     Zande, A. van de 3-9-1974 24-3-1977   PSP
24  24  Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   CDA
25  25  Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   VVD
Werd Burgemeester van Ameland, later van Leiderdorp.
 1977 Gem. Secretaris
Lodder, H. 3-5-1976 1-11-1991    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1977 CDA
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   Raadslid
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   Fractievoorzitter plv
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Geus, H. de 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   Raadslid
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   Raadslid
 1977 CPN
Hoeven, D. 1-9-1970 1-9-1980   Fractievoorzitter
 1977 D66
Oosterman, B.D. 3-9-1974 5-9-1978   Wethouder
 1977 KVP
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
 1977 PC
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
 1977 PPR
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   Fractievoorzitter
Oosten, F. van 5-1-1976 5-9-1978   Fractievoorzitter
 1977 PSP
   Passchier, H. 9-5-1977 10-9-1979   Raadslid
   Zande, A. van de 3-9-1974 24-3-1977   Raadslid
 1977 PvdA
Aken, M. van 3-9-1974 5-9-1978   Wethouder
Baaren, J. van 4-9-1962 5-9-1978   Raadslid
   Bordewijk, P. 14-2-1977 12-5-1980   Raadslid
   Brouwer, P.J.A. 1-12-1975 3-1-1977   Raadslid
Dam, H. van 3-9-1974 1-1-1980   Wethouder
Duivesteijn, J.G.P.J. 31-1-1972 28-3-1979   Raadslid
Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   Raadslid
Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Horst, J.A. van der 15-1-1968 5-9-1978   Raadslid
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   Raadslid
10  10  Meijer, L.F. 3-9-1974 15-2-1979   Raadslid
11  11  Mentzij, F.J. 3-9-1974 1-4-1979   Raadslid
12  12  Ranner, A.P. 3-11-1975 21-1-1980   Raadslid
13  13  Tesselaar, D.J. 3-9-1974 1-1-1980   Wethouder
14  14  Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   Wethouder
15  15  Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   Wethouder
 1977 SGP / GPV
   Houtman, M. 1-9-1970 14-2-1977   Raadslid
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   Raadslid
 1977 VVD
Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   Raadslid
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   Raadslid
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   Fractievoorzitter
Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   Raadslid
Schoute, P.H. 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Vis, A.J. 10-5-1971 17-2-1980   Burgemeester
Wessels, Th.H. 4-9-1972 5-9-1978   Raadslid
Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1977 Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden
Beijen, L. 5-1-1976 8-9-1980   lid  
Driessen, H.E.A. 20-12-1971 5-9-1978   lid  
   Hendriks, R. 4-2-1977 10-4-1994   Duo Raadslid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Horst, J.A. van der 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-9-1978   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
   Passchier, H. 9-5-1977 5-9-1978   lid  
Ranner, A.P. 3-11-1975 5-9-1978   lid  
10  Schoute, P.H. 17-11-1975 5-9-1978   lid  
11  Vink, C.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
10  12  Vis, A.J. 20-12-1971 16-8-1980   voorz.  
11  13  Wessels, Th.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
12     Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
 1977 Economische Aangelegenheden
Aken, M. van 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
Baaren, J. van 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Bleijie, W. 22-9-1975 5-9-1978   lid  
Duijn, K. van 3-9-1972 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Mentzij, F.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
Oosten, F. van 1-3-1976 5-9-1978   lid  
   Passchier, H. 9-5-1977 5-9-1978   lid  
10  Ranner, A.P. 3-11-1975 5-9-1978   lid  
10  11  Wessels, Th.H. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
11     Zande, A. van de 5-1-1976 9-5-1977   lid  
12  12  Zijp, J. van 3-9-1974 5-9-1978   lid  
 1977 Interne Organisatie en Beheer
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 5-9-1978   lid  
Beijen, L. 5-1-1976 5-9-1978   lid  
Dam, H. van 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
Duijn, K. van 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Groos, A.M. 29-3-1976 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Kuijers, F.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
10  Meijer, L.F. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   10  Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
   11  Passchier, H. 9-5-1977 5-9-1978   lid  
11  12  Vink, C.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
12     Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
 1977 Onderwijs, Recreatie, Sport en Samenlevingsopbouw
Akkeren-Straathof, M.C. van 24-5-1976 5-9-1978   lid  
Bosch, J. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
Elzenga, C. 17-11-1975 5-9-1978   lid  
Groos, A.M. 29-3-1976 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Meijer, L.F. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
Oosten, F. van 5-1-1976 5-9-1978   lid  
   10  Passchier, H. 9-5-1977 5-9-1978   lid  
10  11  Tesselaar, D.J. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
11  12  Wessels, Th.H. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
12     Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
13  13  Zonnevylle, M. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
 1977 Rekeningen
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Horst, J.A. van der 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
Vink, C.H. 7-5-1973 5-9-1978   lid  
Zonnevylle, M. 20-12-1976 7-9-1982   lid  
 1977 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Bordewijk, P. 14-2-1977 2-6-1980   lid  
   Brouwer, P.J.A. 29-3-1976 14-2-1977   lid  
Elzenga, C. 3-9-1974 22-10-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Horst, J.A. van der 1-12-1975 5-9-1978   lid  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
Kuijers, F.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
   10  Passchier, H. 9-5-1977 5-9-1978   lid  
10  11  Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
11     Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
12  12  Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
 1977 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en Verkeer
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Bordewijk, P. 14-2-1977 2-6-1980   lid  
Elzenga, C. 3-9-1974 22-10-1979   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
 1977 Sociale zorg, Maatschappelijke Aangelegenheden, Gezondheidszorg en Cultuur
   Bordewijk, P. 14-2-1977 5-9-1978   lid  
   Brouwer, P.J.A. 1-12-1975 14-2-1977   lid  
Duivesteijn, J.G.P.J. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
Geus, H. de 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
Oosterman, B.D. 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
   10  Passchier, H. 9-5-1977 5-9-1978   lid  
10  11  Schoute, P.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
11     Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
 1977 Volkshuisvesting
   Beijen, L. 1-3-1977 8-9-1980   lid  
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 28-3-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-9-1978   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Mentzij, F.J. 1-12-1975 1-4-1979   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
   10  Passchier, H. 9-5-1977 1-9-1979   lid  
11  Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   voorz.  
10     Zande, A. van de 3-9-1974 9-5-1977   lid  
11  12  Zonnevylle, M. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
 1977 Volkshuisvesting en Milieu
   Beijen, L. 1-3-1977 8-9-1980   lid  
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 28-3-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-9-1978   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 6-5-1986   lid  
Mentzij, F.J. 1-12-1975 1-4-1979   lid  
   Mey, H.H. van der 14-2-1977 5-9-1978   lid  
   10  Passchier, H. 9-5-1977 1-9-1979   lid  
11  Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   voorz.  
12  Zonnevylle, M. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
 

 

 

1977  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
1977  AB Regionale Milieudienst
1 Pechtold, A. lid + DB-lid Weth. 22-4-1977   tot 14-3-2002  
1977  Adviesraad v.d. Leidse Woningstichting
1 Passchier, H.   9-5-1977      
1977  Begeleidingscie Burgerraadsman
1 Zonnevylle, M.   14-2-1977      
1977  Cie. bedoeld in de Verord. Gem. Credietbank (Crediet beoord. cie.)
1 Bordewijk, P.   14-2-1977      
2 Mey, H.H. van der   14-2-1977      
3 Oosten, F. van   9-5-1977      
1977  Cie. Gem. Archief Dienst
1 Mey, H.H. van der   14-2-1977      
1977  Cie. voor adv. ex art. 8 van de Woonruimtewet 1947 (De Vorderingscie)
1 Ham, M.G.J.   28-11-1977      
2 Koning, M.A.F.C.J.   9-5-1977      
1977  Cie. voor de Beroepschriften
1 Bordewijk, P.   14-2-1977      
2 Mey, H.H. van der   14-2-1977      
1977  Cie. voor de hogere beroepsopl. voor Museummedewerkers
1 Bordewijk, P.   12-9-1977      
1977  Cie. voor het Sted. Museum "De Lakenhal"
1 Bordewijk, P.   14-2-1977      
2 Mey, H.H. van der   14-2-1977      
1977  Gemeensch. Reg. Energiebedrijf Rijnland
1 Oosten, F. van   9-5-1977      
1977  Verkeerscommissie
1 Koning, M.A.F.C.J.   14-2-1977      
2 Mey, H.H. van der   14-2-1977      
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout